DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh Ocak 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh. 65-75 Ocak 2004"

Transkript

1 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh Ocak 24 YÜKLEME HIZININ BETON BASINÇ DAYANIMINA VE ELASTİSİTE MODÜLÜNE ETKİSİ (THE EFFECT OF LOADING RATE ON COMPRESSIVE STRENGTH AND MODULUS OF ELASTICITY OF CONCRETE) Burak FELEKOĞLU, Selçuk TÜRKEL* ÖZET/ABSTRACT Beton kalite kontrolünde yaygın olarak kullanılan tek eksenli basınç dayanımı deneyinde, farklı hızları altında aynı örneğin basınç dayanım değeri farklı olabilmektedir. Beton örneğe uygulanan yükün artış hızı azaldıkça örnek daha küçük bir yükte, yüksek hızlarında ise daha büyük bir yük altında kırılmaktadır. Bu durum düşük hızında, yükün örnek üzerinde daha uzun bir süre kalması ile betonun bir miktar sünme yapmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ilgili Amerikan standartlarında beton basınç dayanımı deneyinde uygulanacak yükün kgf/cm 2 /saniye aralığında olması gerektiği belirtilmiştir. Bu çalışmada iki farklı dayanım sınıfındaki beton karışımları ile hazırlanan standart silindir örneklerin iki farklı yaştaki üç farklı gerilme artış hızıyla (standartların önerdiği sınırların içinde, altında ve üstünde) yüklenmesi sonucu elde edilen basınç dayanımları belirlenmiştir. Ayrıca, yüksek dayanımlı serinin gerilme-deformasyon ilişkileri ile elastisite modülleri incelenmiştir. From the uniaxial compressive strength test, which is widely used in quality control of concrete, different compressive strengths can be obtained at different loading rates. As the rate of loading decreases, concrete specimen ruptures at a lower strength level, as the rate of loading increases rupture occurs at a higher strength level. This situation can be explained by the increase in the duration time of load on specimen and some creep may take place. For this reason rate of loading is limited to kgf/cm 2 /sec by American concrete compressive strength test standards. In this study, standard cylinder concrete specimens were prepared at two strength levels. The compressive strength tests were performed at three different loading rates (over, under and between the recommended values by standards) at two different ages. Stress-strain relationships and modulus of elasticity of high strength concrete specimens were also investigated. ANAHTAR KELİMELER/KEYWORDS Basınç dayanımı, Yükleme hızı, Gerilme-deformasyon ilişkisi, Elasitisite modülü Compressive strength, Rate of loading, Stress-strain relationship, Modulus of elasticity * Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fak., İnşaat Mühendisliği Bölümü, İZMİR

2 Sayfa No: 66 B. FELEKOĞLU, S.TÜRKEL 1. GİRİŞ Betonun basınç dayanımını etkileyen faktörleri iç ve dış faktörler olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. İç faktörler; betonu oluşturan malzeme tipi ve oranlarından, dış faktörler ise betonun üretimi, bakımı ve servis ömrü boyunca maruz kalacağı etkilerden kaynaklanmaktadır. Çimento türü, agrega özellikleri, su/çimento oranı, kullanılan kimyasal ve mineral katkılar, beton boşluk yapısı vb. basınç dayanımını etkileyen iç faktörlere, beton döküm ve kür sıcaklığı, kür koşulları, basınç dayanımı deney koşulları, vb. ise dış faktörlere örnek olarak verilebilir (Mehta ve Monteiro, 1997). Betonun kalite kontrolünde standartlarca öngörülen örnek alma yöntemleri kullanılmaktadır. Örneklerin, alındıkları beton karışımının potansiyelini mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın temsil edebilmesi için, standartlarda deney sırasında uyulması gereken bazı şartlar önerilmiştir. Numunenin nasıl alınması gerektiğinden kürüne kadar deney yöntemi tanımlıdır. Basınç dayanımı deneyi sırasında uyulması gereken kurallar da bellidir. Basınç dayanımı deneyi sonunda elde edilen dayanım değerini etkileyen önemli faktörlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1. Örnek şekli ve boyutları 2. Kullanılan presin başlık özellikleri 3. Deney esnasında uygulanan hızı 4. Deney anında örneğin nemlilik durumu 5. Deney anında örneğin sıcaklığı Bu çalışmada, yukarıda sözü geçen hızının basınç dayanımına etkisi incelenmiştir. Basınç dayanımını etkileyen diğer tüm parametreler mümkün olduğunca sabit tutulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla iki farklı dayanım sınıfındaki beton karışımları ile hazırlanan standart silindir numunelerin iki farklı yaştaki üç farklı gerilme düzeyinde yüklenmesi sonucu elde edilen basınç dayanımları saptanmış ve gerilme-deformasyon ilişkileri belirlenmiştir. Ayrıca yüksek dayanımlı serinin, gerilme-deformasyon ilişkilerinden yola çıkılarak farklı hızları için elastisite modülleri belirlenmiş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 2. YÜKLEME HIZININ BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ Betonun basınç dayanımı, hızındaki değişimlerden etkilenmektedir. Beton örneğe uygulanan gerilmenin uygulama hızı azaldıkça (yük daha uzun bir süreyle uygulandıkça) numune daha küçük bir gerilme altında kırılmaktadır. Diğer bir deyişle, düşük hızı uygulanan numunelerde elde edilen basınç dayanımı değeri daha az olmaktadır. Yükleme hızının kgf/cm 2 /sn olduğu örneklerden elde edilen basınç dayanımı değerleri (yani nin yaklaşık 24-3 dakika sürdüğü örneklerden elde edilen basınç dayanımı değerleri), hızının 2.1 kgf/cm 2 /sn olduğu örneklerden elde edilen basınç dayanımı değerlerinden yaklaşık %15 daha az olmaktadır. Bu durum, yükün örnek üzerinde daha uzun süre kalması nedeniyle bir miktar sünme yapmasından kaynaklanmaktadır (Erdoğan, 23). Öte yandan yüksek hızları uygulanan örnekler daha büyük bir yük altında kırılmakta, yani daha yüksek basınç dayanım değeri elde edilmektedir. Yükleme hızı 7 kgf/cm 2 /sn olarak uygulanan örneklerden elde edilen basınç dayanımı, hızı 2.1 kgf/cm 2 /sn olarak uygulanan örneklerden elde edilen basınç dayanımından yaklaşık %1 daha yüksek olmaktadır. Özetle deneyler, yavaş yüklenen bir numune dayanımının, hızlı yüklenen bir numuneye oranla daha düşük olduğunu göstermiştir (Erdoğan, 23).

3 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No: 67 Pratikte kullanılmakta olan preslerin kapasitelerinin yetersiz kaldığı çok yavaş ve çok hızlı durumlarında hızının dayanıma etkisi daha belirgindir. Şekil 1 de de görüldüğü gibi hızının.7 kgf/cm 2 /sn den 7 kgf/cm 2 /sn değerine çıkması betonun elde edilen dayanım değerini ikiye katlamaktadır. Basınç dayanım deneylerinde hızı değerleri pratikte.7-7 kgf/cm 2 /sn arasında değişmektedir. Bu değişik hızlarında betonun elde edilen dayanım değeri, 2 kgf/cm 2 /sn hızıyla denendiğinde verdiği basınç dayanımının ancak %97-13 ü arasında değişmektedir. Buna rağmen deneylerde elde edilen sonuçların karşılaştırılabilir nitelikte olması için hızına standartlarla belli sınırlar getirilmesi zorunlu olmuştur (Neville, 1999). 2, kg/cm2/sn Yükleme Hızındaki Dayanımın Yüzdesi Cinsinden Dayanım ,E-2 1,E+ 1,E+2 1,E+4 1,E+6 Log. Yükleme Hızı (kg/cm2/sn) Şekil 1. Yükleme hızının beton basınç dayanımına etkisi ASTM C39, basınç deneylerinde hızının MPa/sn ( kgf/cm 2 /sn) arasında seçilmesini önermektedir (ASTM C39, 1993). Fakat nin ilk yarısında daha yüksek bir hızının uygulanmasına izin vermiştir. BS 1881 standardına göre deney süresince.2.4 MPa/sn (2. 4. kgf/cm 2 /sn) arasında seçilen sabit bir hızı uygulanmalıdır (BS 1881, 1983). TS 3114 standardına göre ise hızı, hidrolik çalışan preslerde.6±.4 MPa/sn (1. 2. kgf/cm 2 /sn) arasında olmalıdır ve ye sabit bir hızla ve darbe tesiri yapmayacak tarzda, deney örneği kırılıncaya kadar devam edilmelidir (TS 3114, 1998). Yükleme hızının bu sınırların dışında olması halinde aynı karışım özelliklerine sahip betondan farklı basınç dayanım değerleri elde edilebilir. Düşük mukavemetli betonlar için düşük hızları, yüksek mukavemetli betonlar için ise daha yüksek hızları seçilmesi gerektiği de bu standartta belirtilmiştir. 3. BETONUN YÜKLEME ALTINDAKİ DAVRANIŞI Betonu oluşturan agrega ve çimento hamuru elastik davranış göstermesine karşın kompozit bir malzeme olan beton yüksek gerilme seviyelerinde, elastik bir malzeme değildir. Basınç dayanımının %25-4 ından daha yüksek gerilmelerde elastik özelliğini kaybeder. Şekil 2 de de görüldüğü gibi çok büyük gerilme seviyeleri göz önüne alınmadığı taktirde betonu oluşturan bu iki temel malzemenin de gerilme-deformasyon diyagramlarının doğrusal olduğu söylenebilir (Mindess ve Young, 1991). Öte yandan betonu oluşturan agrega ve çimento hamurunun elastisite modülleri oldukça farklıdır. Betona uygulanan gerilmeye bu iki malzemenin farklı şekilde tepki vermesi, betonu yüksek gerilme mertebelerinde elastik olmayan bir davranışa itmektedir (Ramyar, 2). Bu

4 Sayfa No: 68 B. FELEKOĞLU, S.TÜRKEL durum, betonun kompozit bir malzeme olmasının yanısıra çimento hamuru ve agrega arasındaki bağın yapısına da bağlıdır. Araştırmalar, çimento hamuru ile agrega arasındaki aderanstaki düşüşün betonun elastik davranıştan uzaklaşmasına neden olduğunu göstermiştir. Öte yandan yüksek dayanımlı betonlar, elastik davranışa daha yakın davranış göstermektedir. Ayrıca agrega sertliğinin çimento hamurunun sertliğine yakın olduğu durumda betonun elastik davranışa yaklaştığı bilinmektedir (Mindess ve Young, 1991). gerilme (s) AGREGA ÇİMENTO HAMURU BETON deformasyon (e) Şekil 2. Beton, agrega ve çimentonun tipik gerilme-deformasyon eğrileri Beton, zamana bağlı deformasyon gösteren bir malzeme olduğundan, hızı betonun elde edilen dayanımı için çok önemlidir. Yükleme hızının azalmasıyla betonun elde edilen dayanım değeri düşer. Bu durum deformasyonlarda zamana bağlı artış, yani sünme davranışından kaynaklanmaktadır. Şekil 3 te betonun farklı hızlarında gösterdiği tipik gerilme-deformasyon ilişkisi görülmektedir. s Hızlı Yavaş Şekil 3. Betonun farklı hızlarında gösterdiği tipik gerilme-deformasyon eğrileri 4. YÜKLEME HIZININ ELASTİSİTE MODÜLÜNE ETKİSİ Elastisite modülü, basınç dayanımıyla doğrudan ilişkilidir. Basınç dayanımını etkileyen faktörlerin elastisite modülünü de benzer şekilde etkileyeceğini söylemek büyük oranda doğru bir yaklaşımdır. Su/Çimento oranı, iri agrega tip ve miktarı, beton nem içeriği, ortam sıcaklığı ve deney sırasındaki hızı elastisite modülünü etkiler. Yükleme hızı azaldıkça dayanım düşmekte, buna karşılık süneklik önemli ölçüde artmaktadır. Sünme nedeniyle betonun elastisite modülü önemli ölçüde azalır, dolayısıyla belirli bir yük için erişilen birim deformasyon artar (Ersoy, 1985). Göçme, erişilen son deformasyon noktasında oluşur. Yavaş sonucu çatlakların yayılması, dayanımın ve elastisite modülünün düşük çıkmasına bir sebep teşkil etmektedir (Türkel, 23). e

5 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No: 69 Yükleme hızının çok yüksek olması halinde, mikroçatlakların oluşması gecikmekte ve σ- ε eğrisi daha doğrusal şekle sahip olmaktadır. Böylece daha yüksek elasitisite modülü değerleri elde edilmektedir (Erdoğan, 23). 5. DENEYSEL ÇALIŞMA Beton karışımlarında kullanılan malzemeler, karışım oranları ve deneysel çalışmalarda kullanılan yöntemler bu bölümde sunulmuştur Kullanılan Malzemeler Agrega Her iki dayanım sınıfında hazırlanan beton karışımlarında kullanılan agregalar kırma kireçtaşı ve doğal kum olup, fiziksel özellikleri ile karışım oranları Çizelge 1 de ve karışımın tane boyut dağılımı Şekil 4 te verilmiştir. Çizelge 1. Beton dizaynında kullanılan agregaların fiziksel özellikleri ve karışım oranları Özgül Ağırlık Su Absorbsiyon Karışım (Kuru) (KYD) oranı (%) Oranları (%) Kırmataş (15-25mm) Kırmataş (5-15mm) Kırma kum (-5mm) Doğal kum Karışım Üst Sınır Alt Sınır İdeal Geçen (%) ,1 1 1 Elek Açıklığı (mm) Şekil 4. Kullanılan agrega karışımının tane boyut dağılımı Çimento Deneysel çalışmada PÇ 42.5 tipi çimento kullanılmıştır. Kullanılan çimentonun üretici firmadan alınan fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri Çizelge 2 de verilmiştir Akışkanlaştıcı Kimyasal Katkı Deneysel çalışma programında iki farklı dayanım sınıfında beton üretimi yapılmış olup, normal dayanım sınıfında üretilen karışımlarda herhangi bir akışkanlaştırıcı kimyasal katkı

6 Sayfa No: 7 B. FELEKOĞLU, S.TÜRKEL kullanılmamıştır. Fakat yüksek dayanımlı karışımlarda su kesme amacıyla akışkanlaştırıcı kimyasal katkı kullanılmıştır. Söz konusu katkı HS- (Smartflow) isimli polikarboksilat bazlı bir hiperakışkanlaştırıcı olup, ASTM C494 standardına göre F sınıfına uygun özelliklere sahiptir. Katkının fiziksel özellikleri Çizelge 3 de verilmiştir (ASTM C494, 22). Çizelge 2. PÇ 42.5 çimentosunun kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri Kimyasal Kompozisyon (%) Fiziksel Özellikler SiO MgO.94 Özgül Ağırlık 3.12 Al 2 O Na 2 O.26 Özgül yüzey (cm 2 /g, Blaine) 3687 Fe 2 O K 2 O.85 CaO SO Mekanik Özellikler Karma Bileşenler (%) Basınç dayanımı (2 gün, MPa) 23.6 C 3 S 56. C 3 A 11.4 Basınç dayanımı (7 gün, MPa) 39.7 C 2 S C 4 AF 7.73 Basınç dayanımı (28 gün, MPa) Deney Yöntemi Çizelge 3. HS- katkısının fiziksel özellikleri Özgül ağırlık Katı madde % si ph HS Deneysel çalışmada iki farklı dayanım sınıfında beton üretimi hedeflenmiştir. Normal dayanım sınıfı (ND) ve yüksek dayanım sınıfı (YD) için beton bileşenleri Çizelge 4 de sunulmuştur. Yüksek dayanımlı karışımların hazırlandığı serilerde katkı dozajı çökme değeri sabit tutulacak şekilde seçilmiştir. Normal dayanım sınıfında üretilen karışımlar için taze birim hacim ağırlık kg/m 3 arasında ve çökme değeri cm arasında; yüksek dayanım sınıfında üretilen karışımlar için ise taze birim hacim ağırlık kg/m 3 arasında ve çökme değeri cm arasında değişmektedir. Her dayanım sınıfından 6 ar dm 3 lük ikişer karışım 18±2 o C sıcaklıkta yatay eksenli bir laboratuvar betoniyeri kullanılarak hazırlanmıştır. Karışımlar önce agregalarla çimentonun kuru karışımı, ardından da su ilavesi şeklinde 3 dakikalık bir sürede hazırlanmıştır. Yüksek dayanımlı karışımlarda katkı suya karıştırılarak karışıma eklenmiştir. Taze betonda çökme ve birim hacim ağırlık deneyleri yapıldıktan sonra her karışımdan 9 adet standart silindir (φ15/3) numune alınmıştır. Bu şekilde normal ve yüksek dayanım sınıflarında 18 er adet örnek hazırlanmıştır. Örnekler 24±4 saat sonra kalıptan çıkartılarak kirece doygun suda kür edilmiştir. Örneklerin yarısı 7 gün, diğer yarısı da 28 gün sonra 3 farklı hızında 3 erli gruplar halinde test edilmiştir. Deneysel çalışmada uygulanan hızlarının belirlenmesinde, kullanılan beton presinin kapasitesi dikkate alınmıştır. Beton presi, ELE marka, modeli Autotest3 olan, 3 ton kapasiteli ve dijital göstergeli, yüksekliği farklı numune boyutlarına göre ayarlanabilir hidrolik bir beton presidir. 5 ile 3 kgf/sn arasında değiştirilebilen hızı kapasitesine sahiptir. Sözü geçen pres kullanılarak 177 cm 2 enkesit alanına sahip standart silindir örnekler için gerilme uygulama hızı.282 ile kgf/cm 2 /sn arasında değiştirilebilmektedir.

7 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No: 71 Çizelge 4. Karışım bileşenleri ve oranlar ND YD S/Ç oranı.55.3 Karışım bileşenleri (kg/m 3 ) Çimento Su Doğal kum Kırma kum kırmataş kırmataş Akışkanlaştırıcı katkı Teorik BHA (kg/m 3 ) Deneysel çalışmada kullanılacak hızlarının seçiminde standartlarca öngörülen gerilme uygulama hızı limit değerleri arasında kalan bir hızı ve bu limitlerin dışındaki (üstündeki ve altındaki) iki hızı seçilmiştir. Standart gerilme uygulama hızı olarak 2.5 kgf/cm 2 /sn, düşük gerilme uygulama hızı olarak.6 kgf/cm 2 /sn ve yüksek gerilme uygulama hızı olarak ise 7.5 kgf/cm 2 /sn seçilmiştir. Kullanılan ve gerilme uygulama hızları Çizelge 5 de görülmektedir. Çizelge 5. Standart silindir için kullanılan ve gerilme uygulama hızları 5.3. Deney Sonuçları Yükleme türü Yükleme hızı (kgf/sn) Gerilme uygulama hızı (kgf/cm 2 /sn) 1. Yavaş Standart Hızlı Basınç Dayanımı Yükleme Hızı İlişkisi Normal ve yüksek dayanım sınıfındaki örneklerin farklı hızlarında elde edilen 7 ve 28 günlük basınç dayanımları Şekil 5 ve Şekil 6 da verilmiştir. Ayrıca standart ye göre basınç dayanımının bağıl değerleri de aynı grafikler üzerinde görülmektedir. Basınç dayanımı Bağıl dayanım %'si Basınç dayanımı (MPa) Yavaş Standart Hızlı Şekil 5a. Normal dayanım sınıfındaki örneklerin 7 günlük basınç dayanımı Bağıl dayanım (%)

8 Sayfa No: 72 B. FELEKOĞLU, S.TÜRKEL Basınç dayanımı Bağıl dayanım %'si Basınç dayanımı (MPa) Yavaş Standart Hızlı Şekil 5b. Normal dayanım sınıfındaki örneklerin 28 günlük basınç dayanımı Bağıl dayanım (%) Basınç dayanımı Bağıl dayanım %'si Basınç dayanımı (MPa) Yavaş Standart Hızlı Şekil 6a. Yüksek dayanım sınıfındaki örneklerin 7 günlük basınç dayanımı 9 Bağıl dayanım (%) Basınç dayanımı Bağıl dayanım %'si Basınç dayanımı (MPa) Yavaş Standart Hızlı Şekil 6b. Yüksek dayanım sınıfındaki örneklerin 28 günlük basınç dayanımı Gerilme-Birim Deformasyon İlişkisinin Yükleme Hızıyla Değişimi Yüksek dayanım sınıfına giren 28 günlük standart silindir numunelerde, 3 farklı hızına göre saptanan gerilme-birim deformasyon ilişkileri sırasıyla Şekil 7 de gösterilmiştir. Birim deformasyonlar deformasyon çerçevesine bağlı 1/ mm hassasiyetli bir mekanik komparatör kullanılarak ölçülmüştür. Deney sonuçları 3 farklı numuneden elde edilen değerlerin ortalamasıdır. Şekil 7 de gerilme-birim şekil değiştirme ilişkisi verilen yüksek dayanım sınıfındaki örnekler yaklaşık MPa basınç dayanımı değeri vermişlerdir. Bu çalışmada elastisite Bağıl dayanım (%)

9 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No: 73 modülü, gerilme-birim deformasyon diyagramında başlangıçtan, numune dayanımının %35 ine kadar olan bölgede bulunan noktalara bilgisayar programıyla uygulanan en küçük kareler yöntemiyle uydurulan en uygun doğrunun eğimi hesaplanarak saptanmıştır. Elastisite modülü hesabında gerilme-birim deformasyon ilişkisinde elastik bölgenin basınç dayanımının yaklaşık % 35 i olan 17 MPa gerilme değerine kadar olduğu kabul edilmiştir. Yüksek dayanım sınıfındaki seriler için yukarıda açıklanan yöntemle hesaplanan elastisite modülü değerleri Çizelge 7 de sunulmuştur. Çizelgeden görüldüğü gibi hızının artmasıyla elastisite modülü hızla artmaktadır. Bu artış miktarı basınç dayanımında meydana gelen artıştan çok daha belirgindir. Standart hızına göre elastisite modülünün değişimi Şekil 8 de görülmektedir. Şekil 8 den görüleceği üzere hızının artışı ile yüksek dayanımlı betonda elastisite modülü standart hızına kıyasla %53 artmaktadır. Öte yandan yavaş durumunda elastisite modülünde %12 lik bir azalma kaydedilmiştir. Gerilme (MPa) Çizelge 7. Yüksek dayanım sınıfındaki örneklerin elastisite modülleri Dayanım sınıfı Yüksek dayanım sınıfı Elastisite Modülü (GPa) Yavaş 33.1 Standart 37.7 Hızlı ,5 kg/cm2/s 2,5 kg/cm2/s,637 kg/cm2/s,,5 1, 1,5 2, 2,5 Birim Deformasyon *1-3 Şekil 7. Yüksek dayanım sınıfına ait 28 günlük gerilme-birim deformasyon ilişkisi Bağıl Elastisite Modülü (%) Hızlı Standart 88 Yavaş, Şekil 8. Yüksek dayanım sınıfına giren örneklerin 28 günlük elastisite modüllerinin hızına bağlı değişimi

10 Sayfa No: 74 B. FELEKOĞLU, S.TÜRKEL Çizelge 8 de standart hızında basınç dayanımları belirlenen YD sınıfı örneklerin deneysel olarak bulunan elastisite modülleri ile MPa aralığında dayanıma sahip betonlar için ACI 363R-92 tarafından önerilen aşağıdaki ampirik bağıntı kullanılarak hesaplanan elastisite modülleri karşılaştırılmıştır (ACI 363R-92, 1992). E C = 3.32 ( f c ), (GPa) (21MPa<f c <83MPa) Bu bağıntıda E c, Standart beton silindir örneğin 28 günlük elastisite modülü (GPa), f c, Standart beton silindir örneğin 28 günlük basınç dayanımıdır. Deneysel olarak bulunan elastisite modülünün ACI 363R-92 tarafından önerilen değerlerden daha yüksek olması şu şekilde açıklanabilir: Önerilen bağıntı, normal ağırlıklı betonlardan (ρ=23 kg/m 3 ) elde edilmiş olup bu çalışmada üretilen yüksek dayanımlı betonların birim hacim ağırlıkları ρ= kg/m 3 aralığında değişmektedir. Yüksek birim hacim ağırlık, elastisite modülünü de arttırmaktadır. Çizelge 8. Deneysel bulgularla ACI 363R komitesinin önerdiği bulguların karşılaştırılması Dayanım sınıfı YD (standart hızında) Elastisite Modülü (GPa) Deneysel ACI 363R-92 nin önerdiği SONUÇLAR Deneysel çalışmaların ışığı altında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 1. Standartlarca öngörülen limitler arasında kalan hızlarının dışına çıkılması halinde yüksek hızlarında basınç dayanımı bir miktar artmakta, düşük hızlarında bir miktar azalmaktadır. Fakat bu miktar ihmal edilebilecek kadar azdır. Bu çalışmada seçilen hızları kullanılan presin kapasitesi dikkate alınarak seçildiğinden çok uç değerler denenememiştir. Bu nedenle elde edilen sonuçların deney koşulları ile sınırlı olduğu dikkate alınmalıdır. 2. Yükleme hızı değişimi ile aynı dayanım sınıfındaki örneklerin farklı gerilme-şekil değiştirme davranışı gösterdikleri tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak elastisite modülleri de hızından etkilenmektedir. Bu çalışmada incelenen örneklerin elastisite modülleri hızı arttıkça artmıştır. Bu artış miktarı basınç dayanımında görülen artış değerlerinden çok daha fazladır MPa aralığındaki dayanıma sahip betonlar için ACI 363R-92 tarafından önerilen bağıntı deneysel olarak elde edilen elastisite modülünden daha düşük sonuçlar vermektedir. Bunun nedeni ACI 363R-92 tarafından önerilen bağıntının normal ağırlıklı betonlar için kullanılabilir olmasıdır. TEŞEKKÜR Bu çalışmanın, deneysel kısmındaki katkılarından dolayı İnş. Müh. Yiğit Altuntaş ve İnş. Müh. Engin Emin e teşekkür ederiz. Ayrıca deneysel çalışmalarda kullanılan çimento ve kimyasal katkının temininde sağladıkları destekten dolayı Konsan Bilgi-Teknoloji Üretim A.Ş. ye teşekkürlerimizi sunarız.

11 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa No: 75 KAYNAKLAR Mehta P.K., Monteiro P.J.M. (1997): Concrete Microstructure, Properties and Materials, Chapter 8: Admixtures, Indian Concrete Instıtute, Chennai, pp Erdoğan T.Y. (23): Beton, METU Yayınları, Ankara. Neville A.M. (1999) Properties of Concrete, Pitman Publishing. ASTM C 39. (1993) Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindirical Concrete Specimens, Annual Book of ASTM Standarts. BS:1881 (1983): Part 4 Testing Drilled Cores and Samed Beams, England. TS 3114 (1998): Beton Deney Numunelerinin Basınç Dayanımı Tayini, TSE, Ankara. Mindess S., Young J.F. (1991): Concrete, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs. Ramyar K. (2): Dimensional Stability of Concrete, Lecture Notes, (unpublished), 129p. Ersoy U. (1985): Betonarme, Temel İlkeler ve Taşıma Gücü İlkeleri, Evrim Yayınevi, 643s. Türkel S. (23): İleri Beton Teknolojisi Dersi Ders Notları, (basılmamış). ASTM C a (22): Standart Specification for Chemical Admixtures for Concrete, Annual Book of ASTM Standarts. ACI 363R-92 (1992): State-of-the-Art Report on High-Strength Concrete, Reported by ACI Committee 363, 55p.

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh Ocak 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh Ocak 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh. 67-77 Ocak 24 YÜKLEME HIZININ BETON BASINÇ DAYANIMINA VE ELASTİSİTE MODÜLÜNE ETKİSİ (THE EFFECT OF LOADING RATE ON COMPRESSIVE STRENGTH

Detaylı

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi İnşaat Mühendisliği nde 100. Yıl Teknik Kongresi, 22 24 Kasım 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi Ali Mardani-Aghabaglou,

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ

ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ Araş.Gör. Hüseyin YİĞİTER Yard.Doç.Dr.Selçuk TÜRKEL huseyin.yigiter@deu.edu.tr selcuk.turkel@deu.edu.tr D.E.Ü. Müh. Fak.

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ224 YAPI MALZEMESİ II BETONDA ŞEKİL DEĞİŞİMLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter BETONUN DİĞER ÖZELLİKLERİ BETONUN

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri SDU International Technologic Science Vol. 2, No 1, February 20 pp. -14 Construction Technology POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği

Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği Okan Karahan, Cengiz Duran Atiş Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 38039/Kayseri Tel: 352 437 00 80 E-Posta: okarahan@erciyes.edu.tr

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

BETON BASINÇ DAYANIMINI ETKİLEYEN DIŞ ETKENLER

BETON BASINÇ DAYANIMINI ETKİLEYEN DIŞ ETKENLER BETON BASINÇ DAYANIMINI ETKİLEYEN DIŞ ETKENLER Numune alımı ve saklama koşulları Basınç dayanımı testi yükleme hızı Numune kalıplarının kalibrasyonu Numune şekli Kür koşulları ve numune rutubeti Numune

Detaylı

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ THE MECHANICAL PROPERTIES OF SELF COMPACTING CONCRETES Burak Felekoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir Bülent Baradan Dokuz

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ H. Yılmaz ARUNTAŞ Doç. Dr. Gazi Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Ankara, Türkiye İlker TEKİN Öğr. Gör. Muğla Ü. Yatağan M. Y. O. Muğla, Türkiye

Detaylı

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI CONCRETE WORKS CARRIED OUT BY THE AGGREGATES WITH HIGH METHYLENE BLUE VALUE AND DIFFERENT BASED

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi

Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Ali Mardani, Kambiz Ramyar Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bornova/İzmir ali.mardani16@gmail.com,

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213 PROJE SONUÇ RAPORU Proje Nr TĐDEB 3020213 KONSAN ın geliştirdiği polikarboksilat bazlı akışkanlaştırıcıların prefabrike beton üretimlerine uyarlanmasının araştırılması Tarih: 01/07/2004 AGY350 Konsan Bilgi

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burak Işıkdağ 1, İlker Bekir Topçu 2, Seyfettin Umut Umu 3 Özet Bu çalışmada çelik lifli taze betonlarda (ÇLB) çelik liflerin beton kıvamına etkisi araştırıldı.

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 97-109 Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 97-109 Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 97-109 Ocak 2005 DEĞİŞİK TİP ÇİMENTOLARLA HAZIRLANAN HARÇLARIN EĞİLME SONRASI BASINÇ DAYANIMI İLE DOĞRUDAN BASINÇ DAYANIMLARININ

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 681-685, 25 17 (4), 681-685, 25 Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Salih YAZICIOĞLU,

Detaylı

FARKLI TİPTE AGREGA KULANIMININ BETONUN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

FARKLI TİPTE AGREGA KULANIMININ BETONUN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI OHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2147-12X Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, (17), 17-114 Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences,

Detaylı

BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI)

BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) Beton malzemesi; agrega, çimento, su ve gerektiğinde bazı mineral (uçucu kül, silis dumanı gibi) yada kimyasal (akışkanlaştırıcı, priz hızlandırıcı/geciktirici,

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

POMZA AGREGALI TAŞIYICI HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

POMZA AGREGALI TAŞIYICI HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 27 : 13 : 3 : 353-359

Detaylı

YAPIDAKİ BETONUN KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMININ KAROT VERİLERİNE DAYANARAK BELİRLENMESİ

YAPIDAKİ BETONUN KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMININ KAROT VERİLERİNE DAYANARAK BELİRLENMESİ YAPIDAKİ BETONUN KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMININ KAROT VERİLERİNE DAYANARAK BELİRLENMESİ Doç. Dr. Şemsi YAZICI Ege Üni. Müh. Fakültesi İnş. Müh. Bölümü 1 Yapıdaki betonun basınç dayanımını belirleyebilmek

Detaylı

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks d) Betonda Elastisite modülü deneyi: Elastisite modülü, malzemelerin normal gerilme (basınç, çekme) altında elastik şekil değiştirmesinin ölçüsüdür. Diğer bir ifadeyle malzemenin sekil değiştirmeye karşı

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

C30 SINIFI ATIK BETONUN GERİDÖNÜŞÜM AGREGASI OLARAK BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ. Can DEMİREL, 2 Osman ŞİMŞEK

C30 SINIFI ATIK BETONUN GERİDÖNÜŞÜM AGREGASI OLARAK BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ. Can DEMİREL, 2 Osman ŞİMŞEK S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.2, s.2, 2014 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.2, n.2, 2014 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) C30 SINIFI ATIK BETONUN GERİDÖNÜŞÜM AGREGASI OLARAK BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:6-Sayı/No: 2 : 197-202 (2005) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE İNCE AGREGANIN BİR KISMI

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh Ocak 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 103-114 Ocak 2003 SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICILARIN BETONDAKİ BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİLERİ (THE EFFECT OF SUPERPLASTICIZERS

Detaylı

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN NORMAL DAYANIMLI HAFİF BETON ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN NORMAL DAYANIMLI HAFİF BETON ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN NORMAL DAYANIMLI HAFİF BETON ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA AN EXPERIMENTAL STUDY ON NORMAL STRENGTH SELF COMPACTING LIGHT WEIGHT CONCRETE İrfan Kadiroğlu Batıçim Batı Anadolu Çimento

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 13-20 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

Betonarme Eleman Tipinin Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi

Betonarme Eleman Tipinin Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi Betonarme Tipinin Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi 1 Mucteba Uysal, 1 Kemalettin Yilmaz, 1 Huseyin Ulugol 1 Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering Sakarya University, Turkey

Detaylı

UÇUCU KÜLÜN VE TAŞ TOZUNUN KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONDA AŞINMA DİRENCİNE ETKİLERİ

UÇUCU KÜLÜN VE TAŞ TOZUNUN KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONDA AŞINMA DİRENCİNE ETKİLERİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIX, S.1, 2006 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XIX, No:1, 2006 UÇUCU KÜLÜN VE TAŞ TOZUNUN KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONDA AŞINMA

Detaylı

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

ÇİMENTOLARIN BASINÇ DAYANIMLARININ TAYİNİNDE PRİZMATİK NUMUNELER YERİNE KÜP NUMUNELERİN KULLANILABİLİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ÇİMENTOLARIN BASINÇ DAYANIMLARININ TAYİNİNDE PRİZMATİK NUMUNELER YERİNE KÜP NUMUNELERİN KULLANILABİLİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XV, S.1, 2002 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XV, No: 1, 2002 ÇİMENTOLARIN BASINÇ DAYANIMLARININ TAYİNİNDE PRİZMATİK NUMUNELER YERİNE KÜP NUMUNELERİN

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM AGREGALI BETONLARDA ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ

GERİ DÖNÜŞÜM AGREGALI BETONLARDA ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.2, s.3 2014 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.2, n.3, 2014 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) GERİ DÖNÜŞÜM AGREGALI BETONLARDA ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK

Detaylı

YÜKSEK HACİMDE C SINIFI UÇUCU KÜL İÇEREN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE SÜLFÜRİK ASİT DAYANIKLILIĞI

YÜKSEK HACİMDE C SINIFI UÇUCU KÜL İÇEREN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE SÜLFÜRİK ASİT DAYANIKLILIĞI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 25 : 11 : 3 : 443-448 YÜKSEK

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ AMAÇ: İnşaat ve madencilik sektöründe beton, dolgu vb. içerisinde kullanılacak olan agreganın uygun gradasyona (üniform bir tane boyut dağılımına)

Detaylı

Malzemenin Mekanik Özellikleri

Malzemenin Mekanik Özellikleri Bölüm Amaçları: Gerilme ve şekil değiştirme kavramlarını gördükten sonra, şimdi bu iki büyüklüğün nasıl ilişkilendirildiğini inceleyeceğiz, Bir malzeme için gerilme-şekil değiştirme diyagramlarının deneysel

Detaylı

Faz Malzeme Oranının Polimer Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Faz Malzeme Oranının Polimer Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 213 (16-28) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 9, No: 1, 213 (16-28) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:135-631x

Detaylı

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Şirin Kurbetci, Şakir Erdoğdu, Ali Recai Yıldız KTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 TRABZON

Detaylı

YAPI MALZEMESĐ ÖRNEK KARIŞIM HESABI

YAPI MALZEMESĐ ÖRNEK KARIŞIM HESABI 6 YAPI MALZEMESĐ ÖRNEK KARIŞIM IM HESABI ÖRNEK 1: Veriler: Ilıman bir bölgede yapılacak bir betonarme yapıda betonyer ve vibratör kullanılarak C25/30 sınıfı beton üretilecektir. Beton aşağıda özellikleri

Detaylı

Yüksek Dayanımlı Betonlarda Pomza ve Zeolitin Kullanılabilirliği *

Yüksek Dayanımlı Betonlarda Pomza ve Zeolitin Kullanılabilirliği * İMO Teknik Dergi, 2011 5335-5340, Yazı 345, Teknik Not Yüksek Dayanımlı Betonlarda Pomza ve Zeolitin Kullanılabilirliği * Atila DORUM* Kürşat YILDIZ** ÖZ Bu araştırmada, yüksek dayanımlı betonlarda mineral

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul, Eylül 2017 Hayatımızda

Detaylı

FARKLI YÖNLERDEN ALINAN BETON KAROT NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMLARININ ALTERNATİF BİR YÖNTEMLE TAHMİNİ

FARKLI YÖNLERDEN ALINAN BETON KAROT NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMLARININ ALTERNATİF BİR YÖNTEMLE TAHMİNİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye FARKLI YÖNLERDEN ALINAN BETON KAROT NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMLARININ ALTERNATİF BİR YÖNTEMLE TAHMİNİ PREDICTION

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 3 s. 239243, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 3 pp. 239243, 2010 Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi Servet YILDIZ, Yakup BÖLÜKBAŞ,

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

Kimyasal, Harçlı ve Mekanik Ankrajların Çekme ve Kesme Yükleri Altındaki Davranışları ' Tablo 6. Yüksek Dayanımlı Betona Ekilen Ankrajların Statik Çekme Yüklemesi Deney Sonuçları Deney Kodu HCH12L04T HCH12L06T1

Detaylı

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ Mehmet Alpaslan KÖROĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KÖKEN ** * Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği

Detaylı

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ EFFECT OF THE AMOUNT OF FLY ASH ON SETTING TIME AND WORKABILITY OF THE CONCRETE Serkan SubaĢı Düzce Üniversitesi, Düzce

Detaylı

Farklı Çimentolarla Üretilen Lastik Agregalı Harçların Bazı Özellikleri. Some Properties of Rubberized Mortars Produced With Different Cements

Farklı Çimentolarla Üretilen Lastik Agregalı Harçların Bazı Özellikleri. Some Properties of Rubberized Mortars Produced With Different Cements Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:12 Sayı: 3 s. 201-206, 2009 Vol: 12 No: 3 pp. 201-206, 2009 Farklı Çimentolarla Üretilen Lastik Agregalı Harçların Bazı Özellikleri İlker Bekir TOPÇU, Abdullah

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 1-7 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Kuruca Dağından Elde

Detaylı

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ BETON KALİTESİNİN DENETİMİ Halit YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İN AAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI MALZEMELERİN KALİTE KONTROLÜ BETON DİZAYNI DENEME DÖKÜMÜ AGREGA, SU, ÇİMENTO, MİNERAL

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON of QUALITY HARDENING TESTS STRENGTH RESULTS IN CONCRETE Dilek Eryurtlu Lafarge Beton Mehmet Işık Lafarge Beton Mehmet

Detaylı

GELENEKSEL PREFABRĐKE BETON ÜRETĐMĐNDEN KENDĐLĐĞĐNDEN YERLEŞEN BETONA GEÇĐŞTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ

GELENEKSEL PREFABRĐKE BETON ÜRETĐMĐNDEN KENDĐLĐĞĐNDEN YERLEŞEN BETONA GEÇĐŞTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ GELENEKSEL PREFABRĐKE BETON ÜRETĐMĐNDEN KENDĐLĐĞĐNDEN YERLEŞEN BETONA GEÇĐŞTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ Burak Felekoğlu, Mert Yücel Yardımcı, Bülent Baradan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi

Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi Cenk Kılınç Doç. Dr. Yılmaz Akkaya İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Maslak, İstanbul E-Posta: cenkkilinc@gmail.com

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KRİSTAL KAFES NOKTALARI KRİSTAL KAFES DOĞRULTULARI KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ DOĞRUSAL VE DÜZLEMSEL YOĞUNLUK KRİSTAL VE

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh. 77-89 Ocak 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh. 77-89 Ocak 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh. 77-89 Ocak 24 AŞIRI DOZDA AKIŞKANLAŞTIRICI KİMYASAL KATKI KULLANIMININ TAZE VE SERTLEŞMİŞ BETONUN BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 119-128 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 119-128 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 119-128 Ocak 2006 SERTLEŞMİŞ BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN TS-10465 VE TS EN 12504-1 ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

ZEOLİT KATKILI BETONLARIN ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ

ZEOLİT KATKILI BETONLARIN ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1A0046 ENGINEERING SCIENCES Received: Fabruary 2009 Accepted: September 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

Sıkıştırma İşleminin Betonarme Elemanların Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi

Sıkıştırma İşleminin Betonarme Elemanların Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi Sıkıştırma İşleminin Betonarme ların Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi 1 Mucteba Uysal, 1 Kemalettin Yilmaz 1 Huseyin Ulugol 1 Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering Sakarya

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI-

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- Yrd. Doç. Dr. Güray ARSLAN Arş. Gör. Cem AYDEMİR 28 GENEL BİLGİ Betonun Gerilme-Deformasyon Özellikleri Betonun basınç altındaki davranışını belirleyen

Detaylı

I. GİRİŞ Son yıllarda beton teknolojisinde pek çok endüstriyel atık beton agregası olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada çok miktarda ortaya ç

I. GİRİŞ Son yıllarda beton teknolojisinde pek çok endüstriyel atık beton agregası olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada çok miktarda ortaya ç Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:2, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 05.02.2007 Makalenin Kabul Tarihi : 11.09.2007

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

Eda Serin Accepted: October 2011

Eda Serin Accepted: October 2011 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1A0260 Celalettin Başyiğit ENGINEERING SCIENCES Ayşe Akkaş Received: May 2011 Eda Serin Accepted: October

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

İri Agrega Türü ve Akışkanlaştırıcı Katkı Dozajının KYB nin Mekanik Performansına Etkileri

İri Agrega Türü ve Akışkanlaştırıcı Katkı Dozajının KYB nin Mekanik Performansına Etkileri MAKALE ARTICLE İri Agrega Türü ve Akışkanlaştırıcı Katkı Dozajının KYB nin Mekanik Performansına Etkileri Beton 2011 Kongresi nden Selçuk Türkel 1 Burak Felekoğlu 2 Özet Bu çalışmada iri agrega türünün

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

YAPI MERKEZİ'NDE ÜRETİLEN ÇOK YÜKSEK DAYANIMLI BETONLARIN (B170) MÜHENDİSLİK BÜYÜKLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPI MERKEZİ'NDE ÜRETİLEN ÇOK YÜKSEK DAYANIMLI BETONLARIN (B170) MÜHENDİSLİK BÜYÜKLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPI MERKEZİ'NDE ÜRETİLEN ÇOK YÜKSEK DAYANIMLI BETONLARIN (B170) MÜHENDİSLİK BÜYÜKLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ergin ARIOĞLU Prof. Dr. Müh. İ.T.Ü. Maden Müh. Bölümü Maslak, İstanbul Orhan MANZAK Y. Müh.

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 Yerinde basınç dayanımın belirlenmesi uygulamada aşağıda sıralanan durumlar için gerekli

Detaylı