Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı"

Transkript

1 Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015

2 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli, Bakanlığa bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kurulmuştur. (2) ç) Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak 2

3 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İdari ve Destek Hizmetler Başkan Yardımcılığı Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığı.Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ( İdari Hizmetler Başkanlığı) Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Hasta Hakları Birimi Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

4 Hastanesi Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Biriminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Hasta İletişim Birimi Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

5 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NEDİR? Sağlık alanı; hastaların iyilik halinin kaybetmesi, fiziksel ve psikososyal tıbbi müdahalenin hassasiyeti ve HAYATİ riskleri sebebiyle hizmet üreten ve alan kişiler için; davranışsal boyutta risk faktörleri bulunmaktadır. Sağlık çalışanına karşı şiddetin önlenmesi ve hizmet sunumunun kalitesinin arttırılması hususunda çalışan güvenliği; sağlık personelinin çalışma koşulları ve sundukları hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri tehlikeleri tanımlayarak; Sağlık personelini yasal mevzuat hakkında bilgilendirmek, Eğitim modülleri ile hak ve uygulamaları aktarmak, Koruyucu önleyici tedbirleri almak ilkelerine dayanır.

6 ŞİDDET NEDİR? Dünya Sağlık Örgütü: «Şiddet, bir halk sağlığı sorunudur.» Sağlık kurumlarında şiddet, hasta ve hasta yakınları yada diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan, tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durumdur.

7 ŞİDDET TÜRLERİ Fiziksel Şiddet: Fiziksel şiddet, karşıdaki kişinin canının yanmasına, yaralanmasına ya da ölümüne sebep olan, kasıtlı olarak yapılan davranış ya da davranışlardır. Sözel/Psikolojik Şiddet: Karşıdaki kişiye sistemli bir biçimde yapılan, kişinin benliğini, psikolojik ve sosyal gelişimini, ruhsal bütünlüğünü etkileyen olumsuz yargılar, atıflar ya da sözel davranışlardır. En büyük özelliği, sürekliliğinin olması ve tekrarlamasıdır.

8 Sağlıkta Şiddetin Nedenleri Hasta ve Hasta Yakınlarından Kaynaklı Nedenler Personelden Kaynaklı Nedenler Sosyal Medya Hasta ve yakınlarının hastalık ve ölüm olayı ya da tehdidi nedeni ile içinde bulundukları ruh halinin şiddet eğilimlerini arttırıyor olması Alkol ve madde bağımlısı, psikiyatrik bozukluğu olan kişilerin şiddete başvurma eğilimlerinin daha fazla olması Şiddet uygulama eğiliminin, yararlı alanlara kanalize edilememesi Alkol ve madde bağımlılığı olan, şiddet öyküsü veren psikiyatrik hastalık tanısı almış personel ile çalışma Farklı karakterlerde hastalarla iletişim sürdürebilmek için personelin eğitimsizliği, Personel ve hastane idaresinde kriz yönetimi politikası eksikliği Sağlıkta yaşanan sorunların hekimlere mal edilmesi, Malpraktis olgularında hizmet kusuru-kişisel kusur ayrımı yapılmadan hekimin suçlanması, Her meslekte olabilecek bazı kötü örneklerden yola çıkarak, tüm hekimlerin gözü paradan başka bir şey görmeyen tipler şeklinde lanse edilmesi

9 Çalışan Güvenliği Genelgesi Uygulama Konuları Beyaz Kod Uygulamasının Gözden Geçirilmesi Bakanlık Merkezde Beyaz Kod Biriminin Kurulması Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin Kurulması Risk Değerlendirmesinin Tekrarlanması Güvenlik Tedbirlerinin Gözden Geçirilmesi Çalışanlara Yönelik İletişim Eğitimlerinin Verilmesi Hasta ve Yakınlarının Yönelik Oluşturulan Bilgilendirilme Alanlarının Gözden Geçirilmesi Hizmetten Çekilme Hakkının Verilmesi 9

10 ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALAR tarih ve 850 sayılı Beyaz Kod- Alo 113 konulu yazılarımız yayınlanmıştır.

11 Çalışan Güvenliği Genelgesi - 14 Mayıs

12 İçişleri Bakanlığı Genelgesi 12

13 A-1 13

14 A-4 14

15 Sağlıkta Kalite Standartları 15

16 Sağlıkta Kalite Standartları 16

17 Sağlık Personelini Şiddet koruma Eylem Planı Eylem Planı 5 başlıktan oluşmaktadır. Koruma Sistemleri Takip, Kayıt ve Müdahale Sistemleri Fiziki Düzenlemeler Durum Tespiti ve Farkındalık Oluşturma Eylem Planı Caydırıcılığın Artırılması ve Sürekliliğin Sağlanması 17

18 2014 OCAK-ARALIK FİZİKSEL ŞİDDET SÖZEL ŞİDDET TOPLAM ACİL POLİKLİNİK KLİNİK/SERVİS AMELİYATHANE/YOĞU NBAKIM TETKİK GÖRÜNTÜLEME DİĞER TOPLAM BAŞVURU TABLOSU 2014 OCAK-ARALIK FİZİKSEL ŞİDDET SÖZEL ŞİDDET TOPLAM HEKİM DİŞ HEKİMİ HEKİM DIŞI SAĞLIK PER İDARİ HİZMET PERSONELİ SÖZLEŞMELİ ŞİRKET ÇALIŞANI TOPLAM BAŞVURU TABLOSU KLİNİK/ SERVİS AMELİYATHANE/ YOĞUNBAKIM TETKİK ve GÖRÜNTÜLEME 2014 OCAK-ARALIK ACİL POLİKLİNİK DİĞER HEKİM DİŞ HEKİMİ HEKİM DIŞI SAĞLIK PER İDARİ HİZMET PERSONELİ SÖZLEŞMELİ ŞİRKET ÇALIŞANI TOPLAM TOPLA M 651

19 ALO 113/ Beyaz Kod Ocak- Aralık 113/Beyaz Kod Verilerine göre; Sağlık Tesislerimizde Çalışan Personellerimiz, 5830 Fiziksel (%32), Sözel (%68) Olmak Üzere Toplam: Şiddet Bildiriminde Bulunmuş olup, tanesi Adli Merciilere intikal etmiştir. Başvurular incelendiğinde, en çok şiddete %56 oranında hekimlerin maruz kaldığı dikkat çekerken, % 28 oranında hekim dışı sağlık personeli ikinci sırada yer almıştır. Ayrıca şiddet vakaları en çok %38 lik oranda acil serviste yaşanmakta olup, ikinci sırayı %31 ile poliklinikler almaktadır.

20 ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALAR tarih ve sayılı Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi konulu yazımız yayınlanmış olup, Sağlık Tesislerimizde kurulan Çalışan Güvenliği Birimi sayısı 645 dir. 89 Genel Sekreterlikte ve bunlara bağlı sağlık tesislerinde birim oluşturma çalışmaları; ayrıca birimlerde çalışan personelin iletişim bilgilerine yönelik güncellemeler devam etmektedir.

21 ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİM ÇALIŞMALARI tarih ve 290 sayılı yazı ile sağlık tesislerimizin acil servislerinde dome kameralar içerisinde ses ve gece-gündüz görüntü alma özelliği olan en az HD kameralardan yeterli miktarda bulundurulması talimatı verilmiş olup, tarih ve 4127 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri ve Kameralar hakkında yazı ile sağlık tesislerimizde özel güvenlik elemanı çalışması sağlanmış ve kamera sistemi kurulmuştur. Sağlık tesislerimizde görev yapan özel güvenlik personeli sayısı, 1 Ocak 2015 tarihi itibari ile olarak tespit edilmiştir. Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Sağlık Tesislerinde toplam 11,766 kamera sistemi kurulmuş olmakla birlikte 3,775 adeti acil servis güvenlik kamerası olarak tahsis edilmiştir.

22 ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİM ÇALIŞMALARI tarih ve sayılı Emniyet Personeli Görevlendirilmesi hakkında yazı ile yüksek şiddet riski öngörülen 104 hastaneye emniyet personeli görevlendirilmesi talebimiz İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilmiş olup, hastanelerde toplam 2012 Yılında 735 ve 2014 Yılında 749 Emniyet Personeli Görevlendirilmesi yapılmıştır.

23 STK larla Sağlık Çalışanına Şiddet Konusunda İstişare Toplantısı Yapıldı Paydaş Toplantıları (14-18 Mayıs 2012) Acil Tıp Teknisyenleri Derneği Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Hasta Hakları Ve Sağlıklı Yaşam Derneği Hasta Ve Hasta Yakını Haklarını Savunma Derneği Hekim Hakları Derneği ( İstanbul) Paramedikler Derneği Sağlık Sendikası (Ankara) Türk Eczacılar Birliği Türk Ebeler Derneği Türk Diş Hekimleri Birliği Türkiye Hekim Platformu Türk Hemşireler Derneği Türk Sağlık-Sen(Ankara) Türk Tabipler Birliği (Ankara) Sağlık Ve Emekçiler Derneği (Ankara) STK İsimleri Alfabetik Sıraya Göre Dizilmiştir 23

24 STK Toplantılarında Öne Çıkan Görüşler : Sağlık Personelinin Özlük Hakları ve Çalışma Koşullarının iyileştirilmesi Kamu spotu hazırlanması ve medya aracılığı ile duyuruların yapılması Güvenlik personeli sayısının arttırılması Sağlık çalışanlarına iletişim eğitimlerinin verilmesi Sağlık kuruluşlarında fiziki düzenlemelerin gözden geçirilmesi Çağrı Butonu sisteminin oluşturulması 24

25 ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİM ÇALIŞMALARI 4 Temmuz 2013 tarihinde 89 Genel Sekreterliklerden Tıbbi Hizmetler Başkanları ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumluları davet edilerek, Ülkemizde toplumsal şiddete karşı alınan önlemler, Sağlık Bakanlığının sağlıkta şiddete karşı aldığı önlemler ve uygulamalar, Üniversite Hastanelerinde şiddeti önleme çalışmaları vb. hususlarda sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü Çalışan Hakları Ve Güvenliği Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.

26 ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİM ÇALIŞMALARI Toplumsal Farklılık gösterme adına Toplumda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için Kurumumuzca hazırlanan Şiddetin Her Türlüsüne Karşıyız sloganını içeren afişlerin sağlık tesislerimize asılması için 89 Genel Sekreterliğe gönderilmiştir.

27

28 Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitimi tarih ve 1229 sayılı Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitim Modülü konulu yazımız yayınlanmıştır. Kurumumuza bağlı tüm sağlık tesislerinde istihdam edilen personelin tamamının Çalışan Güvenliği kapsamında; İletişim ve Empati Beden Dili Görgü Kuralları Profesyonel İmaj Kişisel Bakım Stres yönetimi ve Öfke Kontrolü Tükenmişlik Sendromu Zor insanlarla Başa Çıkma konularında eğitim verilmiştir. 28

29 Hekim, Hemşire, Sağlık Memuru, Psikolog, Diyetisyen, Sosyal Hizmet Uzmanı, Odyolog, Röntgen Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni ve Diğer Sağlık Çalışanları ve Özel Hizmet Alımı Yoluyla İstihdam Edilen Personel (Güvenlik Görevlisi, Hasta Kabul Personeli, Temizlik Personeli) ile oluşan meslek gruplarına eğitim verilmiştir TOPLAM 187, , ,518 1,249,389 29

30 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

31 6331 SAYILI KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ile çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

32 Risk Değerlendirmesi Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak şekilde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. Hükmü gereğince risk değerlendirilmesi yapılması istenmektedir.

33 Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi RİSK DEĞERLENDİRME NE ZAMAN YAPILIR Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması, İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi, Üretim yönteminde değişiklikler olması, İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi, Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması, Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi, İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

34 Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi ; İşveren veya işveren vekili. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. İşyerindeki çalışan temsilcileri. İşyerindeki destek elemanları. Risk Değerlendirme Nasıl Yapılır? İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. Birden Fazla İşveren Olması Durumunda Risk Değerlendirmesi; Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim; bu koordinasyonun yürütümünde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

35 RİSK DEĞERLENDİRME a) 28/05/2013 tarih ve 4079 Sayılı Yazımızla 31/12/2013 tarihine kadar tüm sağlık tesislerimizde risk analiz çalışmalarının başlatılması istenilmiştir. b) 10/06/2013 tarih ve 4400 sayılı yazımızla 1 Temmuz 2014 tarihine kadar 6331 Kanun Gereği Yerine Getirilmesi istenilmiştir. c) 29/12/2012 tarih ve sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ve 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunun 6.Maddesi gereğince: Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 287 Sağlık Tesislerinde Risk Değerlendirmesi tamamlanmıştır.

36 18/01/2013 tarih ve sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik ve 6331 sayılı iş kanunu İş sağlığı ve güvenliği kurulu konu başlıklı 22 Maddesi gereğince; Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir

37 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kimlerden Oluşur? İşveren veya işveren vekili, İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 315 Sağlık Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulmuştur.

38 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU 18/01/2013 tarih ve sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik ve 6331 sayılı iş kanunu İş sağlığı ve güvenliği kurulu konu başlıklı 22 Maddesi gereğince; Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 315 Sağlık Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulmuştur.

39 İşyeri Tehlike Sınıfının Belirlenmesi 6331sayılı iş kanunu Tehlike sınıfının belirlenmesi konu başlıklı 9. Maddesi gereğince; İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır. 18/04/2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ekinde yer alan tablo doğrultusunda Hastanelerimiz NACE Rev.2_ Altılı Kod Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri Çok Tehlikeli ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerimiz Kamu kurumları tarafından sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin faaliyetleri hariç) NACE Rev.2_ Altılı Kod Tehlikeli sınıfta yer aldığı tespit edilmiştir.

40 İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 291 Sağlık Tesislerinin Çok Tehlikeli, 55 Sağlık Tesislerinin Tehlikeli, 8 Sağlık Tesislerinin Az Tehlikeli olduğu belirlenmiştir.

41 ACİL DURUM PLANLARI 6331 sayılı Kanunun Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlkyardım konu başlıklı 11. Maddesince işveren; Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

42 ACİL EYLEM PLANI 18/06/2013 tarih ve sayılı İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereğince Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 276 Sağlık Tesislerinde Acil Durum Eylem Planları hazırlanmıştır.

43 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde çalışan personellerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Düzenleme Şartları 6331 sağlığı İş Kanunun gereği iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1 de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar. İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar. Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır: Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

44 2014 YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU EĞİTİMİN DAYANAĞI İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ile çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunun 2 nci maddesinde; Kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli birimleri olan Kurumumuz da bu Kanun kapsamındadır sayılı Kanun gereği, Kurumumuzda görev yapan tüm personele, 15 Mayıs 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi birinci fıkrası gereği az tehlikeli iş yerleri için en az sekiz saat genel konular, sağlık ve teknik konularda eğitim verilmesi gerekmektedir. EĞİTİM KONUSU 10 Şubat-10 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılan eğitim konuları (4 saat) İşyeri temizliği ve düzeni, Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar Meslek hastalıklarının sebepleri, Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, İlkyardım 23 Eylül -10 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılan eğitim konuları (4 Saat) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,, Elle kaldırma ve taşıma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Ekranlı araçlarla çalışma, Kişisel koruyucu donanım kullanımı, İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, Tahliye ve kurtarma, Güvenlik ve sağlık işaretleri, EĞİTİM VERİLEN PERSONEL Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Çalışan Personellerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI 10 Şubat- 10 Nisan Tarihlerinde toplam 881 kişi eğitime katılmıştır. 23 Eylül -10 Ekim 2014 tarihlerinde toplam 452 kişi eğitime katılmıştır.

45 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Sağlık Tesislerinde görev yapan 65,575 kişiye İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiştir. 45

46 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMI Kişisel koruyucu önlemlerin uygulama takibinin, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ kapsamında yapılması sağlanmaktadır. 46

47 İŞ KAZASI 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 3 üncü Maddesinin 1 inci Fıkrasının (g) Bendinde iş kazası İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay olarak tanımlanmıştır. Burada vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay dan kastedilen kişide sadece uzuv kaybı olması değil, kaza geçiren kişinin ruhen ya da bedenen kaza geçirmeden önceki halinden farklı hale gelmesidir. İŞ KAZASI KAPSAMI 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 2 nci Maddesinde; Kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

48 İş Kazası Bildirimi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur: İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu işlemlerine giriş yapmak için adresi kullanılmaktadır.

49 İş Kazasının Bildirilmemesi Sonucu Uygulanan İdari Para Cezaları 6331 sayılı Kanunun 26 ıncı Maddesi (e) Bendi gereği 14 üncü Maddesinin 1 inci Fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı bin beş yüz Türk Lirası, 2 inci Fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene iki bin Türk Lirası, 4 üncü Fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlık hizmeti sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına iki bin Türk Lirasıdır. 49

50 Meslek Hastalığı Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre meslek hastalığı, 5510 sayılı Kanunun 4/ a ve b bentleri kapsamındaki sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri olarak tanımlanmıştır. Meslek hastalığının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, iş kazasının bildirimi ile ilgili usul ve esaslara ve aynı sürelere tabi olup, keza yasal bir zorunluluktur. İş Kazasının Örnekleri Kesici-delici alet yaralanmaları, iğne batması, bisturi, makas kesiği, düşme, çarpma vb. durumlarda meydana gelen ciddi yararlanmalar, Ambulans kazalarında kazada ambulansta görevli olan çalışanların yaralanmalar,

51 6331 sayılı İş Kanunun Sağlık gözetimi konu başlıklı 15 inci Maddesinde işveren; Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: İşe girişlerinde, İş değişikliğinde, SAĞLIK TARAMALARI İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde, İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık taramaları yaptırmalarıdır. Aynı Kanunun 15 Maddesinin 4 üncü Fıkrasında Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. hükmü yer almaktadır. 06/08/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine dair Yönetmelik kapsamında Sağlık Hizmet Kalite Standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. SHKS-Hastane Seti Yönetim Hizmetleri Bölümünde yer alan Çalışanların sağlık taramaları yapılmalıdır. Kodlu standardın değerlendirme ölçütünde Sağlık tarama programı hazırlanmalı: Program, Bölüm bazında belirlenen riskler ve uzman hekimlerin görüşleri doğrultusunda hazırlanmalıdır.

52 UYGULAMA PROSEDÜRÜ 11/11/2014 tarih ve 1467 Sayılı yazımızla tüm sağlık tesislerimizde Standart uygulama olması ve İş Sağlığı ve Güvenliği Görev yapan Personele Kılavuz olması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü Yayınlanmıştır Tarih ve 1467 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği İş Prosedürü ve Formları Hk..pdf

53 İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları Çalıştırma Yükümlülüğü, 6331sayılı İş Kanunu İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları 8. Maddesinde; İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Kurumumuza bağlı 196 sağlık tesislerimizde ; - 68 A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı - 13 B Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı C Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı bulunmaktadır. 53

54 İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları Çalıştırma Yükümlülüğü 2 Ağustos 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 56 ncı Maddesinde; 4857 sayılı İş Kanununun Mülga 81 inci Maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde hükmü ile kamu kurumlarında İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanları istihdam edilmesi uygulaması 1 Temmuz 2016 tarihine ertelenmiştir.

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 1. Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır? Kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini,

Detaylı

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 6331 sk NUN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, ACİL DURUM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERE YÖNELİK YAYIMLANAN İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİ Prof.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 4 1 a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamu çalışanları dahil bütün çalışanlar ve işyerleri

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINDAKİ HÜKÜMLER İŞ YASASINDA YER ALAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN FARKLI MI? Evet, birçok

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ

METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ Bitirme Projesi Merve BALÇIK 131101010 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç. Dr. Asuman KARAMAN (Şubat, 2014)

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na Genel Bakış

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na Genel Bakış Halil POLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamudakiler dahil bütün

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 1 1 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. Tüm sistem

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı