YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR"

Transkript

1 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

2 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE AYRINTILI BLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL) olarak gösterilmitir) VARLIKLAR Bamsz Snrl ncelemeden Geçmemi+ Dipnot I Cari Varlklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlklar 63,354,460 1 Kasa ,144 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 43,813,985 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri () 5 Di.er Nakit ve Nakit Benzeri Varlklar 2.12, 2.14 ve ,539,331 B Finansal Varlklar ile Riski Sigortallara Ait Finansal Yatrmlar 548,775,062 1 Satlmaya Hazr Finansal Varlklar ,264,640 2 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlklar 3 Alm Satm Amaçl Finansal Varlklar ,794,173 4 Krediler 5 Krediler Karl. () 6 Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatrmlar 450,716,249 7 =irket Hissesi 8 Finansal Varlklar De.er Düüklü.ü Karl. () C Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8, 11.1 ve ,683,572 1 Sigortaclk Faaliyetlerinden Alacaklar ,923,114 2 Sigortaclk Faaliyetlerinden Alacaklar Karl. () 3 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4,144 4 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karl. () 5 Sigorta ve Reasürans =irketleri Nezdindeki Depolar 6 Sigortallara Krediler (>krazlar) ,355,426 7 Sigortallara Krediler (>krazlar) Karl. () 8 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 ve ,400,888 9 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan =üpheli Alacaklar 10 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan =üpheli Alacaklar Karl. () D li+kili Taraflardan Alacaklar 1 Ortaklardan Alacaklar 2 >tiraklerden Alacaklar 3 Ba.l Ortaklklardan Alacaklar 4 Müterek Yönetime Tabi Teebbüslerden Alacaklar 5 Personelden Alacaklar 6 Di.er >likili Taraflardan Alacaklar 7 >likili Taraflardan Alacaklar Reeskontu () 8 >likili Taraflardan =üpheli Alacaklar 9 >likili Taraflardan =üpheli Alacaklar Karl. () E Dier Alacaklar 19,697 1 Finansal Kiralama Alacaklar 2 Kazanlmam Finansal Kiralama Faiz Gelirleri () 3 Verilen Depozito ve Teminatlar 19,697 4 Di.er Çeitli Alacaklar 5 Di.er Çeitli Alacaklar Reeskontu () 6 =üpheli Di.er Alacaklar 7 =üpheli Di.er Alacaklar Karl. () F Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahahkkuklar 3,926,204 1 Gelecek Aylara ait Giderler 982,353 2 Tahakkuk Etmi Faiz ve Kira Gelirleri 3 Gelir Tahakkuklar 4 Gelecek Aylara ait Di.er Giderler ve Gelir Tahakkuklar 2.25 ve ,943,851 G Dier Cari Varlklar 225,146 1 Gelecek Aylar >htiyac Stoklar 2 Pein Ödenen Vergiler ve Fonlar 3 Ertelenmi Vergi Varlklar 4 > Avanslar 5 Personele Verilen Avanslar 6 Saym ve Tesellüm Noksanlar 7 Di.er Çeitli Cari Varlklar ,146 8 Di.er Cari Varlklar Karl. () I Cari Varlklar Toplam 1,507,984,141 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. 1

3 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE AYRINTILI BLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL) olarak gösterilmitir) VARLIKLAR 2 Bamsz Snrl ncelemeden Geçmemi+ Dipnot II Cari Olmayan Varlklar A Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1 Sigortaclk Faaliyetlerinden Alacaklar 2 Sigortaclk Faaliyetlerinden Alacakla Karl. () 3 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4 Reasürans Faaliyetlerinden Alacakla Karl. 5 Sigorta ve Reasürans =irketleri Nezdindeki Depolar 6 Sigortallara Krediler (>krazlar 7 Sigortallara Krediler (>krazlar) Karl. () 8 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacakla 9 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan =üpheli Alacaklar 10 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan =üpheli Alacaklar Karl. () B li+kili Taraflardan Alacaklar 1 Ortaklardan Alacaklar 2 >tiraklerden Alacaklar 3 Ba.l Ortaklklardan Alacaklar 4 Müterek Yönetime Tabi Teebbüslerden Alacaklar 5 Personelden Alacaklar 6 Di.er >likili Taraflardan Alacaklar 7 >likili Taraflardan Alacaklar Reeskontu () 8 >likili Taraflardan =üpheli Alacaklar 9 >likili Taraflardan =üpheli Alacaklar Karl. () C Dier Alacaklar 1 Finansal Kiralama Alacaklar 2 Kazanlmam Finansal Kiralama Faiz Gelirleri () 3 Verilen Depozito ve Teminatlar 4 Di.er Çeitli Alacaklar 5 Di.er Çeitli Alacaklar Reeskontu () 6 =üpheli Di.er Alacaklar 7 =üpheli Di.er Alacaklar Karl. () D Finansal Varlklar 2.8 ve ,834 1 Ba.l Menkul Kymetler 2 >tirakler 3 >tirakler Sermaye Taahhütleri () 4 Ba.l Ortaklklar 5 Ba.l Ortaklklar Sermaye Taahütleri () 6 Müterek Yönetime Tabi Teebbüsler 7 Müterek Yönetime Tabi Teebbüsler Sermaye Taahhütleri () 8 Finansal Varlklar ve Riski Sigortallara Ait Finansal Yatrmlar 9 Di.er Finansal Varlklar ,939, Finansal Varlklar De.er Düüklü.ü Karl. () 45.2 (6,308,122) E Maddi Varlklar 2.5 ve ,545,118 1 Yatrm Amaçl Gayrimenkuller 7 1,285,749 2 Yatrm Amaçl Gayrimenkuller De.er Düüklü.ü Karl. () 3 Kullanm Amaçl Gayrimenkuller 6 14,590,524 4 Makine ve Teçhizatlar 6 4,278,480 5 Demirba ve Tesisatlar 6 2,818,520 6 Motorlu Tatlar 6 276,855 7 Di.er Maddi Varlklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 9,544,462 8 Kiralama Yoluyla Edinilmi Maddi Varlklar 6 1,296,377 9 Birikmi Amortismanlar () (17,545,849) 10 Maddi Varlklara >likin Avanslar (Yaplmakta Olan Yatrmlar Dahil) F Maddi Olmayan Varlklar 2.7 ve 8 947,664 1 Haklar 8 2,453,402 2 =erefiye 3 Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4 Aratrma ve Gelitirme Giderleri 5 Di.er Maddi Olmayan Varlklar 6 Birikmi >tfalar (Amortismanlar) () 8 (1,505,738) 7 Maddi Olmayan Varlklara >likin Avanslar G Gelecek Yllara ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar 3,840,631 1 Gelecek Yllara ait Giderler 2 Gelir Tahakkuklar 3 Gelecek Yllara ait Di.er Giderler ve Gelir Tahakkuklar 2.25 ve ,840,631 H Dier Cari Olmayan Varlklar 879,568 1 Efektif Yabanc Para Hesaplar 2 Döviz Hesaplar 3 Gelecek Yllar >htiyac Stoklar 4 Pein Ödenen Vergiler ve Fonlar 5 Ertelenmi Vergi Varlklar 2.18, 21 ve ,568 6 Di.er Çeitli Cari Olmayan Varlklar 7 Di.er Cari Olmayan Varlklar Amortisman () 8 Di.er Cari Olmayan Varlklar Karl. II Cari Olmayan Varlklar Toplam 22,844,815 Varlklar Toplam (I+II) 1,530,828,956 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar.

4 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE AYRINTILI BLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL) olarak gösterilmitir) YÜKÜMLÜLÜKLER Bamsz Snrl ncelemeden Geçmemi+ Dipnot III Ksa Vadeli Yükümlülükler A Finansal Borçlar 4 1 Kredi Kurulularna Borçlar 2 Finansal Kiralama >lemlerinden Borçlar Ertelenmi Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri () (246) 4 Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5 Çkarlm Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6 Çkarlm Di.er Finansal Varlklar 7 Çkarlm Di.er Finansal Varlklar >hraç Fark () 8 Di.er Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B Esas Faaliyetlerden Borçlar 892,171,651 1 Sigortaclk Faaliyetlerinden Borçlar 4 ve ,028 2 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3 Sigorta ve Reasürans =irketlerinden Alnan Depolar 4 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 ve ,610,623 5 Di.er Esas Faaliyetlerden Borçlar 6 Di.er Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu () Cli+kili Taraflara Borçlar 5,083 1 Ortaklara Borçlar 2 >tiraklere Borçlar 3 Ba.l Ortaklklara Borçlar 4 Müterek Yönetime Tabi Teebbüslere Borçlar 5 Personele Borçlar 5,083 6 Di.er >likili Taraflara Borçlar D Dier Borçlar 969,241 1 Alnan Depozito ve Teminatlar 2 Di.er Çeitli Borçlar 19 ve ,241 3 Di.er Çeitli Borçlar Reeskontu () E Sigortaclk Teknik Kar+lklar 14,087,421 1 Kazanlmam Primler Karl. Net 2.24, 4 ve 17 6,873,294 2 Devam Eden Riskler Karl. Net 3 Hayat Matematik Karl. Net 4 Muallak Hasar ve Tazminat Karl. Net 2.24, 4 ve 17 7,214,127 5 >kramiye ve >ndirimler Karl. Net 6 Yatrm Riski Hayat Sigortas Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrlan Karlk Net 7 Di.er Teknik Karlklar Net F Ödenecek Vergi ve Benzeri Dier Yükümlülükler ile Kar+lklar 4,681,412 1 Ödenecek Vergi ve Fonlar 2,387,949 2 Ödenecek Sosyal Güvenli Kesintileri 1,731,103 3 Vadesi Geçmi, Ertelenmi veya Taksitlendirilmi Vergi ve Di.er Yükümlülükler 4 Ödenecek Di.er Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5 Dönem Kar Vergi ve Di.er Yasal Yükümlülük Karlklar 2.18 ve 35 4,136,709 6 Dönem Karnn Pein Ödenen Vergi ve Di.er Yükümlülükleri () 2.18 ve 35 (3,574,349) 7 Di.er Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karlklar G Dier Risklere li+kin Kar+lklar 1 Kdem Tazminat Karl. 2 Sosyal Yardm Sand. Varlk Açklar Karl. 3 Maliyet Giderleri Karl. H Gelecek Aylara ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar 3,198,457 1 Gelecek Aylara ait Gelirler 2 Gider Tahakkuklar 2.20 ve 23 3,198,457 3 Gelecek Aylara ait Di.er Gelirler ve Gider Tahakkuklar I Dier Ksa Vadeli Yükümlülükler 45,764 1 Ertelenmi Vergi Yükümlü.ü 2 Saym ve Tesellüm Fazlalkar 3 Di.er Çeitli Ksa Vadeli Yükümlülükler 45,764 III Ksa Vadeli Yükümlülükler Toplam 915,159,029 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. 3

5 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE AYRINTILI BLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL) olarak gösterilmitir) YÜKÜMLÜLÜKLER Bamsz Snrl ncelemeden Geçmemi+ Dipnot IV Uzun Vadeli Yükümlülükler A Finansal Borçlar 1 Kredi Kurulularna Borçlar 2 Finansal Kiralama >lemlerinden Borçlar 1,373 3 Ertelenmi Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri () (1,373) 4 Çkarlm Tahviller 5 Çkarlm Di.er Finansal Varlklar 6 Çkarlm Di.er Finansal Varlklar >hraç Fark () 7 Di.er Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B Esas Faaliyetlerden Borçlar 1 Sigortaclk Faaliyetlerinden Borçlar 2 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3 Sigorta ve Reasürans =irketlerinden Alnan Depolar 4 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5 Di.er Esas Faaliyetlerden Borçlar 6 Di.er Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu () C li+kili Taraflara Borçlar 1 Ortaklara Borçlar 2 >tiraklere Borçlar 3 Ba.l Ortaklklara Borçlar 4 Müterek Yönetime Tabi Teebbüslere Borçlar 5 Personele Borçlar 6 Di.er >likili Taraflara Borçlar D Dier Borçlar 1 Alnan Depozito ve Teminatlar 2 Di.er Çeitli Borçlar 3 Di.er Çeitli Borçlar Reeskontu E Sigortaclk Teknik Kar+lklar 494,115,127 1 Kazanlmam Primler Karl. Net 2 Devam Eden Riskler Karl. Net 3 Hayat Matematik Karl. Net 2.24, 4, ve ,879,258 4 Muallak Hasar ve Tazminat Karl. Net 5 >kramiye Ve >ndirimler Karl. Net 6Yatrm Riski Hayat Sigortas Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrlan Karlk Net 7 Di.er Teknik Karlklar Net 17 ve 47.1 (1,764,131) FDier Yükümlülükler Ve Kar+lklar 1 Ödenecek Di.er Yükümlülükler 2 Vadesi Geçmi, Ertelenmi veya Taksitlendirilmi Vergi ve Di.er Yükümlülükler 3Di.er Borç ve Gider Karlklar G Dier Risklere li+kin Kar+lklar 2,288,883 1 Kdem Tazminat Karl ve 22 2,288,883 2 Sosyal Yardm Sand. Varlk Açklar Karl. HGelecek Yllara ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar 1 Gelecek Yllara ait Gelirler 2 Gider Tahakkuklar 3 Gelecek Yllara ait Di.er Gelirler ve Gider Tahakkuklar I Dier Uzun Vadeli Yükümlülükler 6,962,575 1 Ertelenmi Vergi Yükümlülü.ü 2 Di.er Uzun Vadeli Yükümlülükler ,962,575 IV Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplam 503,366,585 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. 4

6 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE AYRINTILI BLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL) olarak gösterilmitir) ÖZSERMAYE Bamsz Snrl ncelemeden Geçmemi+ Dipnot V Özsermaye A Ödenmi+ Sermaye ,000,000 1 (Nominal) Sermaye 15 58,000,000 2 Ödenmemi Sermaye () 3 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar 4 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farklar () B Sermaye Yedekleri 18,825,585 1 Hisse Senedi >hraç Primleri 2 Hisse Senedi >ptal Karlar 3 Sermayeye Eklenecek Sat Karlar 18,825,585 4 Yabanc Para Çevirim Farklar 5 Di.er Sermaye Yedekleri C Kar Yedekleri (271,606) 1 Yasal Yedekler 2 Statü Yedekleri 3 Ola.anüstü Yedekler 4 Özel Fonlar (Yedekler) 5 Finansal Varlklarn De.erlemesi 2.8 ve 15 (271,606) 6 Di.er Kar Yedekleri D Geçmi+ Yllar Karlar ,011,336 1 Geçmi Yllar Karlar 22,011,336 EGeçmi+ Yllar Zararlar () 1 Geçmi Yllar Zararlar FDönem Net Kar 13,738,027 1 Dönem Net Kar 13,738,027 2 Dönem Net Zarar () V Özsermaye Toplam 112,303,342 Yükümlülükler Toplam (III+IV+V) 1,530,828,956 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. 5

7 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT AYRINTILI GELR TABLOSU (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL) olarak gösterilmitir) ITEKNK BÖLÜM 6 Bamsz Snrl Bamsz Snrl ncelemeden Geçmemi+ ncelemeden Geçmemi+ Dipnot A Hayat D+ Teknik Gelir 1 Kazanlm Primler (Reasürör Pay Düülmü Olarak) 55,534 23,829 20,575 20, Yazlan Primler (Reasürör Pay Düülmü Olarak) 2.21 ve 24 34,304 22, Brüt Yazlan Primler (+) 24 67,522 22, Reasüröre Devredilen Primler () 24 (33,218) 1.2 Kazanlmam Primler Karl.nda De.iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak)(+/) (10,475) (1,599) Kazanlmam Primler Karl. () (49,514) (1,599) Kazanlmam Primler Karl.nda Reasürör Pay (+) 39, Devam Eden Riskler Karl.nda De.iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak)(+/) Devam Eden Riskler Karl. () Devam Eden Riskler Karl.nda Reasürör Pay (+) 2 Teknik Olmayan Bölümden Aktarlan Yatrm Gelirleri 3 Di.er Teknik Gelirler (Reasürör Pay Düülmü Olarak) 31, Brüt Di.er Teknik Gelirler (+) 31, Brüt Di.er Teknik Gelirlerde Reasürör Pay () B Hayat D+ Teknik Gider() 1 Gerçekleen Hasarlar (Reasürör Pay Düülmü Olarak) (47,877) (47,877) (43,049) (43,049) 1.1 Ödenen Hasarlar (Reasürör Pay Düülmü Olarak) (8,824) (1,711) Brüt Ödenen Hasarlar () (15,366) (6,655) Ödenen Hasarlarda Reasürör Pay (+) 6,542 4, Muallak Hasarlar Karl.nda De.iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak) (+/) (39,053) (44,760) Muallak Hasarlar Karl. () (227,216) (43,464) Muallak Hasarlar Karl.nda Reasürör Pay (+) 188,163 1,296 2 >kramiye ve >ndirimler Karl.nda De.iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak) (+/) 2.1 >kramiye ve >ndirimler Karl. () 2.2 >kramiye ve >ndirimler Karl.nda Reasürör Pay (+) 3 Di.er Teknik Karlklarda De.iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak) (+/) 4 Faaliyet Giderleri () C Teknik Bölüm Dengesi Hayat D+ (A B) 7,657 63,624 D Hayat Teknik Gelir 126,360,760 36,611,052 1 Kazanlm Primler (Reasürör Pay Düülmü Olarak) 76,929,441 25,324, Yazlan Primler (Reasürör pay Düülmü Olarak) 2.21 ve 24 80,335,180 24,468, Brüt Yazlan Primler (+) 24 85,130,446 26,588, Reasüröre Devredilen Primler () 24 (4,795,266) (2,119,616) 1.2 Kazanlmam Primler Karl.nda De.iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak) (+/) (3,405,739) 855, Kazanlmam Primler Karl. () (3,405,739) 855, Kazanlmam Primler Karl.nda Reasürör Pay (+) 1.3 Devam Eden Riskler Karl.nda De.iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak) (+/) Devam Eden Riskler Karl. () Devam Eden Riskler Karl.nda Reasürör Pay (+) 2 Hayat Bran Yatrm Geliri 46,666,718 9,680,236 3 Yatrmlardaki Gerçeklememi Karlar 4 Di.er Teknik Gelirler (Reasürör Pay Düülmü Olarak) 2,764,601 1,606,220 E Hayat Teknik Gider 1 Gerçekleen Hasarlar (Reasürör Pay Düülmü Olarak) (120,846,460) (80,264,351) (34,878,153) (22,428,924) 1.1 Ödenen Tazminatlar (Reasürör Pay Düülmü Olarak) (75,727,856) (21,895,669) Brüt Ödenen Tazminatlar () (77,605,426) (22,795,167) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Pay (+) 1,877, , Muallak Tazminatlar Karl.nda De.iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak) (+/) (4,536,495) (533,255) Muallak Tazminatlar Karl. () (5,629,653) (1,087,745) Muallak Hasarlar Karl.nda Reasürör Pay (+) 1,093, ,490 2 >kramiye ve >ndirimler Karl.nda De.iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak) (+/) 2.1 >kramiye ve >ndirimler Karl. () 2.2 >kramiye ve >ndirimler Karl.nda Reasürör Pay (+) 3 Hayat Matematik Karl.nda De.iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak)(+/) 47.5 (20,275,375) 4,888, Hayat Matematik Karl. () (20,275,375) 4,888, Hayat Matematik Karl.nda Reasürör Pay (+) 4 Yatrm Riski Hayat Sigortas Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrlan Karlklarda De.iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak)(+/) 4.1 Yatrm Riski Hayat Sigortas Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrlan Karlklar() 4.2 Yatrm Riski Hayat Sigortas Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrlan Karlklarda Reasürör Pay (+) 5 Di.er Teknik Karlklarda De.iim (Reasürör Pay ve Devreden Ksm Düülmü Olarak) (+/) (1,010,623) 200,499 6 Faaliyet Giderleri () 31 (19,296,111) (7,360,607) 7 Yatrm Giderler () 8 Yatrmlardaki Gerçeklememi Zararlar () 9 Teknik Olmayan Bölüme Aktarlan Yatrm Gelirleri () F Teknik Bölüm Dengesi Hayat (D E) 5,514,300 1,732,899 G Emeklilik Teknik Gelir 33,218,987 11,128,628 1 Fon >letim Gelirleri 11,627,158 4,190,725 2 Yönetim Gideri Kesintisi 13,489,552 4,505,611 3 Giri Aidat Gelirleri 8,094,393 2,432,292 4 Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 5 Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6 Sermaye Tahsis Avans De.er Art Gelirleri 7,163 7 Di.er Teknik Gelirler 721 H Emeklilik Teknik Gideri (37,820,909) (12,685,071) 1 Fon >letim Giderleri () (2,906,789) (1,047,681) 2 Sermaye Tahsis Avanslar De.er Azal Giderleri () 3 Faaliyet Giderleri () 31 (31,814,776) (10,542,737) 4 Di.er Teknik Giderler () (3,099,344) (1,094,653) I Teknik Bölüm Dengesi Emeklilik (G H) (4,601,922) (1,556,443) Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar.

8 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT AYRINTILI GELR TABLOSU (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL) olarak gösterilmitir) IITEKNK OLMAYAN BÖLÜM Bamsz Snrl Bamsz Snrl ncelemeden Geçmemi+ ncelemeden Geçmemi+ Dipnot C Teknik Bölüm Dengesi Hayat D+ (AB) 7,657 63,624 F Teknik Bölüm Dengesi Hayat (DE) 5,514,300 1,732,899 I Teknik Bölüm Dengesi Emeklilik (GH) (4,601,922) (1,556,443) J Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 920, ,080 K Yatrm Gelirleri 18,573,102 7,215,160 1 Finansal Yatrmlardan Elde Edilen Gelirler 16,890,727 6,589,571 2Finansal Yatrmlarn Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 1,095, ,996 3 Finansal Yatrmlarn De.erlemesi 4 Kambiyo Karlar ,931 26,890 5 >tiraklerden Gelirler 6 Ba.l Ortaklklar ve Müterek Yönetime Tabi Teebbüslerden Gelirler Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 323, ,326 8 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 9 Di.er Yatrmlar 10 Hayat Teknik Bölümünden Aktarlan Yatrm Gelirleri L Yatrm Giderleri () (2,150,183) (737,245) 1 Yatrm Yönetim Giderleri Faiz Dahil () (103,853) (56,144) 2 Yatrmlar De.er Azallar () (104,052) (6,090) 3 Yatrmlarn Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluan Zararlar () (96,075) (90,704) 4 Hayat D Teknik Bölümüne Aktarlan Yatrm Gelirleri () 5 Türev Ürünler Sonucunda Oluan Zararlar () 6 Kambiyo Zararlar () 7 Amortisman Giderleri () 6 (1,846,203) (584,307) 8 Di.er Yatrm Giderleri () M Dier Faaliyetlerden ve Olaand+ Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/) 615, ,258 1 Karlklar Hesab (+/) 47.5 (237,004) 232,732 2 Reeskont Hesab (+/) 3 Zorunlu Deprem Sigortas Hesab (+/) 4 Enflasyon Düzeltmesi Hesab (+/) 5 Ertelenmi Vergi Varl. Hesab (+/) ,794 67,397 6 Ertelenmi Vergi Yükümlülü.ü Gideri () 7 Di.er Gelir ve Karlar 283,398 8,129 8 Di.er Gider ve Zararlar () 9 Önceki Yl Gelir ve Karlar 10 Önceki Yl Gider ve Zararlar() N Dönem Net Kar veya Zarar 13,738,027 5,556,380 1 Dönem Kar Veya Zarar 17,958,142 7,026,253 2 Dönem Kar Vergi ve Di.er Yasal Yükümlülük Karlklar () 35 ve 47.5 (4,220,115) (1,469,873) 3 Dönem Net Kar veya Zarar 13,738,027 5,556,380 4 Enflasyon Düzeltme Hesab Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. 7

9 NAKT AKI TABLOSU (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL) olarak gösterilmitir) Bamsz Snrl ncelemeden Geçmemi Dipnot A ESAS FAALYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKT AKIMLARI 1 Sigortaclk faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri 71,842,239 2 Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri 2,379,746 3 Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri 200,736,208 4 Sigortaclk faaliyetleri nedeniyle yaplan nakit çk () (90,427,520) 5 Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çk () (4,828,484) 6 Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çk () (174,991,280) 7 Esas faaliyetler sonucu olu+an nakit (A1+A2+A3A4A5A6) (4,710,909) 8 Faiz ödemeleri () 9 Gelir vergisi ödemeleri () 10 Di.er nakit girileri 11 Di.er nakit çklar () (50,962,835) 12 Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (46,251,926) B YATIRIM FAALYETLERNDEN KAYNAKLANAN NAKT AKIMLARI 1 Maddi varlklarn sat 2 Maddi varlklarn iktisab () (532,480) 3 Mali varlk iktisab () (84,968,075) 4 Mali varlklarn sat 69,493,529 5 Alnan faizler 48,262,283 6 Alnan temettüler Di.er nakit girileri 8 Di.er nakit çklar () 9 Yatrm faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 32,255,634 C FNANSMAN FAALYETLERNDEN KAYNAKLANAN NAKT AKIMLARI 1 Hisse senedi ihrac 2 Kredilerle ilgili nakit girileri 3 Finansal kiralama borçlar ödemeleri () 4 Ödenen temettüler () 5 Di.er nakit girileri 6 Di.er nakit çklar () 7 Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit D KUR FARKLARININ NAKT VE NAKT BENZERLERNE OLAN ETKS 263,931 E Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net art+ (13,732,361) F Dönem ba+ndaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 76,833,110 G Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) ,100,749 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar 8

10 ÖZSERMAYE DEKM TABLOSU (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL) olarak gösterilmitir) Özsermaye Dei+im Tablosu Bamsz Snrl ncelemeden Geçmemi+ (*) Özsermaye Yabanc Dier Net Geçmi+ +letmenin Varlklarda Enflasyon Para Yedekler ve Dönem Yllar Kendi hisse Deer Düzeltmesi Çevrim Yasal Statü Datlmam+ Kar/ Karlar/ Sermaye Senetleri() Art+ Farklar Farklar Yedekler Yedekleri Karlar (Zarar) (Zararlar) Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007) 58,000,000 1,566,806 18,825,585 27,982,675 (9,792,417) 96,582,649 II Muhasebe politikasnda dei+iklikler (2.1 no lu dipnot) (313,361) 3,821,078 3,507,717 III Yeni Bakiye (I + II) (31/12/2007) 58,000,000 1,253,445 18,825,585 27,982,675 (5,971,339) 100,090,366 A Sermaye artrm (A1 + A2) 1 Nakit 2 >ç kaynaklardan B >letmenin ald. kendi hisse senetleri C Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayplar (15 no lu dipnot) (1,525,051) (1,525,051) D Varlklarda De.er Art E Yabanc para çevrim farklar F Di.er kazanç ve kayplar G Enflasyon düzeltme farklar H Dönem net kar (veya zarar) 13,738,027 13,738,027 J Transfer (27,982,675) 27,982,675 IV Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2008) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 58,000,000 (271,606) 18,825,585 13,738,027 22,011, ,303,342 (*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detayl açklamalar 15 no lu dipnotta yer almaktadr. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar 9

11 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana +irketin ad: itibariyle Yap Kredi Emeklilik A.= nin ( =irket ) do.rudan orta. Yap Kredi Sigorta A.=. ( Yap Kredi Sigorta ) olup nihai ana ortaklar Koç Holding A.=. ve UniCredit S.p.A. dr. 1.2 Kurulu+un ikametgah ve yasal yaps, irket olarak olu+tuu ülke ve kaytl büronun adresi: =irket >stanbul da tescil edilmi olup, =irket in tescil edilmi adresi Büyükdere Cad. Yap Kredi Plaza A Blok Levent / >stanbul dur letmenin fiili faaliyet konusu: =irket'in faaliyet konusu bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek, bu do.rultuda emeklilik sözlemeleri düzenlemek, bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamnda her türlü i ve ilemleri yapmak ve Türkiye de ve yabanc ülkelerde her türlü grup ve ferdi hayat ile ferdi kaza poliçeleri düzenlemek ve reasürans ilemleri gerçekletirmektir. 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren =irket tarafndan üretilen sa.lk primleri, =irket in ana orta. Yap Kredi Sigorta A.=. tarafndan üretilmeye balanmtr. =irket'in 30 Aralk 2002 tarihinde unvan Yap Kredi Yaam Sigorta Anonim =irketi'nden Yap Kredi Emeklilik Anonim =irketi'ne de.itirilmitir. =irket'in ana sözlemesi Hazine Müstearl. Sigortaclk Genel Müdürlü.ü'nün 20 Aralk 2002 tarih ve sayl yazs ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl., >ç Ticaret Genel Müdürlü.ü'nün 20 Aralk 2002 tarih ve sayl ön müsaadesi ile de.itirilmitir. =irket, ana sözlemesinde yaplan de.iiklik ile Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet gösterebilir, emeklilik sözlemeleri düzenleyebilir ve bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamnda her türlü i ve ilemleri yapabilir duruma gelmitir. 1.4 Kurulu+un faaliyetlerinin ve esas çal+ma alanlarnn niteliklerinin açklamas: 1.2 ve 1.3 no lu dipnotlarda açklanmtr. 1.5 Kategorileri itibariyle yl içinde çal+an personelin ortalama says: Üst ve orta kademeli yöneticiler 26 Di.er personel Yönetim kurulu ba+kan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardmclar gibi üst yöneticilere cari dönemde salanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar: 1,933,675 YTL (1 Temmuz : 686,183YTL). 1.7 Finansal tablolarda; yatrm gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, ara+trma geli+tirme, pazarlama ve sat+, d+ardan salanan fayda ve hizmetler ile dier faaliyet giderleri) datmnda kullanlan anahtarlar: =irket tarafndan hayat teknik karlklar karlayan varlklarn yatrma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarlmtr. Di.er yatrm gelirleri ise teknik olmayan bölüm altnda snflandrlmtr. =irket teknik bölüme aktard. faaliyet giderlerini, öncelikle emeklilik ve sigorta bölümlerine son 3 ylda üretilen ortalama emeklilik sözleme says ve poliçe saylar orannda paylatrmaktadr. 1.8 Finansal tablolarn tek bir +irketi mi yoksa +irketler grubunu mu içerdii: Finansal tablolar tek bir irketi (Yap Kredi Emeklilik A.=.) içermektedir

12 1.9 Raporlayan i+letmenin ad veya dier kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan dei+iklikler: =irket in ad ve di.er kimlik bilgileri 1.1, 1.2, ve 1.3 no lu dipnotlarda belirtilmi olup bu bilgilerde önceki bilanço tarihinden bu yana herhangi bir de.iiklik olmamtr Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar: tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 Ekim 2008 tarihinde Yönetim Kurulu tarafndan onaylanmtr. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no lu dipnotta açklanmtr. 2. Önemli Muhasebe Politikalarnn Özeti 2.1 Hazrlk Esaslar =irket finansal tablolarn, 5684 sayl Sigortaclk Kanunu ile T.C. Babakanlk Hazine Müstearl. nn ( Hazine Müstearl. ) sigorta ve reasürans irketleri için öngördü.ü esaslara göre hazrlamaktadr. Finansal tablolar Hazine Müstearl. tarafndan, 30 Aralk 2004 tarih ve sayl Resmi Gazete de yaymlanan Sigortaclk Hesap Plan ve >zahnamesi Hakknda Tebli. (Sigortaclk Muhasebe Sistemi Tebli. No:1) içerisinde yer alan Sigortaclk Hesap Plan uyarnca düzenlenmektedir. Düzenlenen finansal tablolarn biçim ve içerikleri ile bunlarn açklama ve dipnotlar 18 Nisan 2008 tarih ve sayl Resmi Gazete de yaymlanan Finansal Tablolarn Sunumu Hakknda Tebli. uyarnca belirlenmektedir. =irket 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yaymlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlü.e giren Sigorta ve Reasürans =irketleri ile Emeklilik =irketlerinin Finansal Raporlamalar Hakknda Yönetmelik do.rultusunda, söz konusu yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu ( TMSK ) tarafndan açklanan Türkiye Muhasebe Standartlar ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar ( TFRS ) ile Hazine Müstearl. tarafndan muhasebe ve finansal raporlama esaslarna ilikin yaymlanan di.er yönetmelik, açklama ve genelgeler çerçevesinde muhasebeletirmektedir. Hazine Mütearl. nn 18 =ubat 2008 tarih ve 9 sayl yazsna istinaden TMS 1Finansal Tablolar ve Sunum, TMS 27Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, TFRS 1TFRS ye geçi ve TFRS 4Sigorta Sözlemeleri bu uygulamann kapsam dnda tutulmutur. Hazine Müstearl. nn 14 Mays 2008 tarih ve 24 sayl yazs do.rultusunda =irket, 31 Aralk 2007 tarihli bilançosunu, 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlü.e giren yukarda açklanan ilgili Yönetmelik esaslarna uygun olarak yeniden düzenlemitir. 11

13 2.1 Hazrlk Esaslar (Devam) Bu kapsamda geçmi yla ait finansal tablolarda yaplan de.iiklikler aa.da belirtilmitir: 31 Aralk Aralk 2007 tarihi itibariyle tarihi itibariyle Net ilan edilen yeniden düzenlenen özsermaye bilançodaki deerler bilançodaki deerler dei+imi Ertelenmi vergi varl. (net) (1) 161, ,963 Kdem tazminat karl. (2) (6,449,768) (2,036,657) 4,413,111 Kullanlmayan izin karl. (3) (551,703) (551,703) >hbar tazminat karl. (4) (140,062) (140,062) Ertelenen emeklilik bran üretim giderleri (5) 5,015,837 5,015,837 Emeklilik sözlemelerinden devamllk ödülü yükümlülü.ü (6) (5,391,429) (5,391,429) Net bilanço kalemleri de.iimi 3,507,717 Finansal varlk de.erlemelerinin vergi etkisi (7) 313,361 Geçmi+ yllar karlarndaki art+ (8) 3,821,078 (1) Bilanço kalemlerinde finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu arasndaki farkl de.erlendirmelerin sonucunda ortaya çkan geçici farklar için TMS 12 standard uyarnca ertelenmi vergi hesaplanmtr. (2) Kdem tazminat karl. TMS 19 standard kapsamnda iskonto edilerek yeniden hesaplanmtr. (3) ve (4) Kullanlmayan izin ve ihbar tazminat karlklar TMS 19 standard kapsamnda hesaplanmtr. (5) =irket, TMS 18 Haslat ve TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeletirme ve Ölçme kapsamnda satlan bireysel emeklilik sözlemelerinin yazlmas için ödenen komisyonlar, bu sözlemelerden garanti edilen toplam geliri amamak kaydyla gelirin elde edilmesi beklenen süreyi dikkate alarak ertelemektedir. (6) =irket, geçmi istatistiki verilere dayal bir modelleme yaparak emeklilik sözlemelerindeki devamllk ödülü için finansal bir yükümlülük hesaplamaktadr. (7) Özsermaye içerisinde snflandrlan makul de.er farklarnn vergi etkileri düülerek gösterilmitir. (8) Özsermaye hareket tablosunda Muhasebe politikasnda de.iiklikler satrnda gösterilmitir. =irket in 31 Aralk 2007 tarihli bilançosunda yapm oldu.u ilgili düzeltmeler özsermaye altnda Geçmi Yllar Karlar olarak snflandrlm ve 2007 yl gelir tablosu üzerindeki etkileri ayr olarak gösterilmemitir. Hazine Müstearl. tarafndan 18 Nisan 2008 tarihinde yaymlanan Finansal Tablolarn Sunumu Hakknda Tebli. de, 2008 yl için Hazine Müstearl. na gönderilecek ve ilan edilecek finansal tablolar için karlatrma yapma art aranmad. bildirilmitir. Dolaysyla =irket, tarihi itibariyle hazrlanan bilanço ve ayn tarihte sona eren ara hesap dönemi için hazrlanan gelir tablosu, nakit ak tablosu, özsermaye de.iim tablosu ve finansal tablo dipnotlarn, bir önceki dönem ile karlatrmal olarak sunmamtr. Finansal tablolar, makul de.erleri ile gösterilen finansal varlk ve yükümlülüklerin dnda, 31 Aralk 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, maliyet esas baz alnarak YTL olarak hazrlanmtr. Hazine Müstearl. nn 4 Nisan 2005 tarih ve sayl yazsyla, sigorta irketlerinin 31 Aralk 2004 tarihli finansal tablolarn, Sermaye Piyasas Kurulu ( SPK ) nn 15 Ocak 2003 tarih ve sayl Resmi Gazete de yaymlanarak yürürlü.e giren Seri XI, No: 25 sayl Sermaye Piyasasnda Muhasebe Standartlar Hakknda Tebli. de yer alan, Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolarn Düzeltilmesi ile ilgili hükümlere istinaden yeniden düzenlemeleri gerekti.i açklanmtr. Hazine Müstearl. ayrca, SPK nn 17 Mart 2005 tarihinde ald. karardan hareketle, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasnn gerekli olmad.n bildirmitir. =irket, Hazine Müstearl. nn ilgili yazsna istinaden, 31 Aralk 2004 tarihli finansal tablolarn Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolarn Düzeltilmesi ile ilgili hükümlere uygun olarak yeniden düzenlemi ve 1 Ocak 2005 tarihinden balamak üzere TMSK tarafndan yaymlanm 29 nolu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardn uygulamamtr. 12

14 2.1 Hazrlk Esaslar (Devam) =irket, sigortaclk ile ilgili teknik karlklarn ise yürürlükte bulunan 5684 Sayl Sigortaclk Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplam ve finansal tablolara yanstmtr. Finansal tablolarn hazrlanmasnda izlenen muhasebe politikalar ve kullanlan de.erleme esaslar, aa.da yer alan 2.4 ila 2.24 no lu dipnotlarda açklanmaktadr. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarnda deiiklikler: 2008 ylnda yürürlü.e giren ve =irket finansal tablolar üzerinde etkisi olmayan TMS/TFRS lerdeki de.iiklik ve yorumlar: TFRYK 11, TFRS 2 Grup ve >letmenin Geri Satn Alnan Kendi Hisselerine >likin >lemler (1 Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRYK 12, Hizmet >mtiyaz Anlamalar (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRYK 14, TMS 19 Tanmlanm Fayda Varl. Üzerindeki Snrlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karlkl Etkileimleri (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) Henüz yürürlü.e girmemi ve =irket tarafndan erken uygulanmas benimsenmemi standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen TMS/TFRS lerdeki de.iiklikler ve yorumlar: TMS 1, (Revize) Finansal Tablolarn Sunumu (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TMS 23, (Revize) Borçlanma Maliyetleri (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TMS 27, (Revize) Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar (1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TMS 32, (Revize) Finansal Araçlar Sunum (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRS 2, (Revize) Hisse Senedi Esas >lemler (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRS 8, Faaliyet Bölümleri (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRYK 13, Müteri Ba.llk Programlar (1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRYK 15, Gayrimenkul inaatna yönelik anlamalar (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRYK 16, Yabanc operasyonlardaki net yatrm riskinden korunma (1 Ekim 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan yllk raporlama dönemlerinde geçerlidir.) =irket yönetimi, yukardaki standart ve yorumlarn uygulanmasnn, gelecek dönemlerde =irket in finansal tablolar üzerinde önemli bir etki yaratmayaca. görüündedir. Finansal tablolarda yer alan kalemler, =irket in fonksiyonel para birimi olan Yeni Türk Liras ( YTL ) ile ölçülmü ve finansal tablolar, =irket in fonksiyonel ve raporlama para birimi olan YTL ile gösterilmitir. =irket, finansal tablolarda ve takip eden dipnotlarda aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar YTL olarak göstermitir. 2.2 Konsolidasyon =irket in TMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar kapsamnda konsolide etmesi gereken ba.l ortakl. bulunmamaktadr. 13

15 2.3 Bölüm Raporlamas =irket tarihi itibariyle yurt çapnda (Türkiye) hayat, ferdi kaza ve emeklilik alannda faaliyetlerini sürdürmekte olup halka açk olmad. için bölüm raporlamas yapmamaktadr. 2.4 Yabanc Para Çevrimi =irket in fonksiyonel para birimi Yeni Türk Liras dr. Yabanc para ile yaplan ilemler, ilemin gerçekleti.i tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu ilemlerden do.an ve yabanc para cinsinden parasal varlk ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurundan fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle oluan kur fark kar ve zarar gelir tablosuna yanstlr. Parasal varlklardan satlmaya hazr olarak snflandrlm yabanc para cinsinden finansal varlklarn iskonto edilmi de.erleri üzerinde oluan kur farklar gelir tablosuna, bu varlklarn makul de.erindeki di.er tüm de.iiklikler ve bunlar üzerinde oluan kur farklar özsermaye içerisinde ilgili hesaplara yanstlr. Parasal olmayan finansal varlk ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farklar ise makul de.er de.iikli.inin bir parças olarak kabul edilir ve söz konusu farklar di.er makul de.er de.iikliklerinin takip edildi.i hesaplara yanstlr. 2.5 Maddi Duran Varlklar Maddi duran varlklar, elde etme maliyetinden birikmi amortismann düülmesi ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlklarn faydal ömürleri esas alnarak do.rusal amortisman yöntemi kullanlarak ayrlmaktadr. Maddi duran varlklarn faydal ömürleri esas alnarak tahmin edilen amortisman dönemleri, aa.da belirtilmitir: Kullanm amaçl gayrimenkuller (Binalar) 50 yl Makine ve teçhizatlar 1020 yl Demirba ve tesisatlar 410 yl Motorlu tatlar 5 yl Özel maliyet bedelleri 5 yl Kiralama yoluyla edinilmi maddi varlklar 5 yl Maddi varlklarda de.er düüklü.ü oldu.una iaret eden koullarn mevcut olmas halinde, olas bir de.er düüklü.ünün tespiti amacyla inceleme yaplr ve bu inceleme sonunda maddi varl.n kaytl de.eri, geri kazanlabilir de.erinden fazla ise, karlk ayrlmak suretiyle kaytl de.eri geri kazanlabilir de.erine indirilir. Maddi varlklarn elden çkartlmas dolaysyla oluan kar ve zararlar, di.er faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarna dahil edilirler (6 no lu dipnot). 2.6 Yatrm Amaçl Gayrimenkuller =irket in faaliyetlerinde kullanlmak veya idari maksatlarla veya ilerin normal seyri esnasnda satlmak yerine, kira elde etmek veya de.er kazanm amacyla veya her ikisi için tutulan binalar yatrm amaçl gayrimenkuller olarak snflandrlmtr. Yatrm amaçl gayrimenkuller elde etme maliyetinden birikmi amortismann düülmesi suretiyle gösterilmektedir. Yatrm amaçl gayrimenkuller do.rusal amortisman metoduyla faydal ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmutur. Yatrm amaçl gayrimenkullerde de.er düüklü.ü oldu.una iaret eden koullarn mevcut olmas halinde olas bir de.er düüklü.ünün tespiti amacyla inceleme yaplr ve bu inceleme sonunda yatrm amaçl gayrimenkullerin kaytl de.eri, geri kazanlabilir de.erinden fazla ise, karlk ayrlmak suretiyle geri kazanlabilir de.erine indirilir. Geri kazanlabilir de.er, ilgili yatrm amaçl gayrimenkulün mevcut kullanmndan gelecek net nakit akmlar ile sat maliyetleri düülmü makul de.erin yüksek olan olarak kabul edilir. =irket tarihi itibariyle yatrm amaçl gayrimenkulleri için de.er düüklü.ü karl. ayrmamtr (7 no lu dipnot). Yatrm amaçl gayrimenkullerin amortisman dönemleri 50 yldr. 14

16 2.7 Maddi Olmayan Duran Varlklar Maddi olmayan duran varlklar iktisap edilmi bilgi sistemleri, imtiyaz haklarn ve bilgisayar yazlmlarn içermektedir. Maddi olmayan duran varlklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve elde edildikleri tarihten sonra tahmini faydal ömürleri üzerinden do.rusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. De.er düüklü.ünün olmas durumunda maddi olmayan duran varlklarn kaytl de.eri, geri kazanlabilir de.erine getirilir (8 no lu dipnot). Maddi olmayan duran varlklarn itfa süreleri 5 yldr. 2.8 Finansal Varlklar =irket, finansal varlklarn Makul de.er fark gelir tablosuna yanstlan finansal varlklar (Alm satm amaçl finansal varlklar), Satlmaya hazr finansal varlklar ve Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar) olarak snflandrmakta ve muhasebeletirmektedir. Esas faaliyetlerden alacaklar (ikrazlar hariç), sigorta sözlemelerinden kaynaklanan alacaklar olup finansal tablolarda finansal varlk olarak snflandrlmaktadr. Söz konusu finansal varlklarn alm ve satm ilemleri Teslim tarihi ne göre kaytlara alnmakta ve kaytlardan çkarlmaktadr. Finansal varlklarn snflandrlmas ilgili varlklarn =irket yönetimi tarafndan satn alma amaçlar dikkate alnarak, elde edildikleri tarihlerde kararlatrlmaktadr. Makul deer fark gelir tablosuna yanstlan finansal varlklar (Alm satm amaçl finansal varlklar): =irket tarafndan makul de.eriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilikilendiren finansal varlklar finansal tablolarda almsatm amaçl finansal varlklar hesap kalemi altnda snflandrlmtr. Makul de.eriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilikilendirilen finansal varlklar piyasada ksa dönemde oluan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sa.lama amacyla elde edilen veya elde edilme nedeninden ba.msz olarak, ksa dönemde kar sa.lamaya yönelik bir portföyün parças finansal enstrümanlar ile =irket'in performansn makul de.erine göre de.erlendirdi.i ve bu amaçla alm esnasnda bu kategoride snflandrd. finansal enstrümanlardan olumaktadr. Alm satm amaçl finansal varlklarn ilk olarak kayda alnmalarnda makul de.erleri kullanlmakta ve kayda alnmalarn izleyen dönemlerde makul de.erleri ile de.erlenmektedir. Makul de.ere esas tekil eden fiyat oluumlarnn aktif piyasa koullar içerisinde gerçeklememesi durumunda makul de.erin güvenilir bir ekilde belirlenmedi.i kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre hesaplanan >skonto edilmi de.er makul de.er olarak dikkate alnmaktadr. Yaplan de.erleme sonucu oluan kazanç ve kayplar gelir tablosuna dahil edilmektedir. Alm satm amaçl menkul kymetlerin de.erlemesi sonucu ortaya çkan de.er art ve azallar kar/zarar tablosunda Yatrm Gelirleri ve Yatrm Giderleri hesap kalemleri altnda takip edilmektedir. Ancak hayat sigortas poliçe sahiplerine ait portföye dahil menkul kymetlerin de.er art ve azallar gelir tablosunda Hayat Bran Teknik Gelirleri ve Giderleri altnda yatrm gelirleri/giderleri hesap kalemlerinde takip edilmektedir. Bununla birlikte hayat sigortas poliçe sahiplerine ait portföye dahil alm satm amaçl menkul kymetlerin de.er art ve azallar ise ilgili tarife hükümlerince matematik karlk ve kar pay hesaplamalarna da dahil edilmekte, bunun sonucunda teknik karlklarda meydana gelen art/azal da gelir tablosunda Hayat Bran Teknik Gelirleri ve Giderleri ana hesap grubunda matematik teknik karlklardaki de.iim hesap kalemi altnda takip edilmektedir (baknz 11 no lu dipnot). 15

17 2.8 Finansal Varlklar (Devam) Krediler ve Alacaklar ile %krazlar: Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sa.lama yoluyla yaratlan finansal varlklardr. Söz konusu alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alnmakta ve kayda alnmay müteakiben etkin faiz oran yöntemi kullanlarak iskonto edilmi bedelleri ile de.erlenmektedir. >lgili alacaklarn teminat olarak alnan varlklara ilikin ödenen harçlar ve benzeri di.er masraflar ilem maliyeti olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarna yanstlmaktadr. >krazlar, =irket'in tasdikli hayat sigortas tarifelerine ilikin olarak teknik esaslarda belirtilen süre boyunca (Hayat Sigortas Genel =artlarna göre bu süre minimum 3 yldr) prim ödemesi yapan hayat sigortallaryla ilgili tarifenin, itira tablosundaki tutarlarn belirli bir oran dahilinde hayat sigorta poliçesinin iadesi karl.nda verdikleri kredi tutarlarn ifade etmektedir. >krazlar ilk olarak bilançoya makul de.erleri ile alnmakta ve takip eden dönemlerde etkin faiz yöntemi ile belirlenmi de.erleri üzerinden varsa de.er düüklü.ü ayrlarak takip edilmektedir. >krazlar karl.nda yüzde yüz orannda nakit teminat alnd. için =irket ikrazlar için de.er düüklü.ü hesaplamamaktadr. >krazlardan elde edilen faiz geliri ile kur fark geliri/gideri, gelir tablosunda Hayat Bran Teknik Gelirleri ve Giderleri ana hesap grubunda yatrm gelirleri/giderleri hesap kalemlerinde takip edilmektedir. >krazlardan elde edilen faiz gelirleri ve kur fark geliri/gideri ilgili tarife hükümlerince matematik karlk ve kar pay hesaplamalarnda da dikkate alnmakta ve bu karlklarda meydana gelen art ya da azal da gelir tablosunda Hayat Bran Teknik Gelirleri ve Giderleri ana hesap grubunda matematik teknik karlklardaki de.iim hesap kalemi altnda takip edilmektedir. Satlmaya hazr finansal varlklar: Satlmaya hazr finansal varlklar Krediler ve alacaklar ve Makul de.er fark gelir tablosuna yanstlan dnda kalan finansal varlklardan olumaktadr. Söz konusu varlklar, kayda alnmalarn izleyen dönemlerde makul de.erleri ile de.erlenmektedir. Makul de.ere esas tekil eden fiyat oluumlarnn aktif piyasa koullar içerisinde gerçeklememesi durumunda makul de.erin güvenilir bir ekilde belirlenmedi.i kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre hesaplanan iskonto edilmi de.er makul de.er olarak dikkate alnmaktadr. Satlmaya hazr finansal varlklar olarak snflanan sermayede pay temsil eden menkul de.erler tekilatlanm piyasalarda ilem görmesi ve/veya makul de.eri güvenilir bir ekilde belirlenebilmesi durumunda makul de.erleri ile kaytlara yanstlr. Söz konusu varlklar tekilatlanm piyasalarda ilem görmedikleri ve makul de.erleri güvenilir bir ekilde belirlenemedi.i durumunda, de.er kayb ile ilgili karlk düüldükten sonra maliyet bedelleri ile finansal tablolara yanstlr. Satlmaya hazr menkul de.erlerin etkin faiz yönetimi ile hesaplanan iskonto edilmi de.erlerindeki de.iimler faiz geliri oldu.undan gelir tablosunda yatrm gelirleri altnda muhasebeletirilirmektedir. Bu menkul kymetlerin makul de.erlerindeki de.iikliklerden kaynaklanan Gerçeklememi kâr ve zararlar (vergi etkisi dahil) ise ilgili finansal varl.a karlk gelen de.erin tahsili, varl.n satlmas, elden çkarlmas veya zafiyete u.ramas durumlarndan birinin gerçeklemesine kadar dönemin gelir tablosuna yanstlmamakta ve özsermaye içindeki Finansal varlklarn de.erlemesi hesabnda izlenmektedir. Söz konusu finansal varlklarn tahsil edildi.inde veya elden çkarld.nda özsermaye içinde muhasebeletirilen birikmi makul de.er farklar gelir tablosuna yanstlmaktadr. 16

18 2.8 Finansal Varlklar (Devam) =irket her bilanço tarihinde, finansal varlklarnn de.er düüklü.ü ile ilgili nesnel kant olup olmad.n de.erlendirir. Satlmaya hazr olarak snflandrlan hisse senetlerinin makul de.erinin maliyetinin altna önemli ölçüde ve uzun süreli olarak dümesi de.er düüklü.ü göstergesi olarak de.erlendirilir. Satlmaya hazr finansal varlklarn de.er düüklügü ile ilgili nesnel kantlarn varl. durumunda ilgili finansal varl.n elde etme maliyeti ile makul de.eri arasndaki farklar özsermayeden çkarlp gelir tablosunda muhaseletirilir. Sermaye araçlar ile ilgili gelir tablosuna kaydedilen de.er düüklü.ü giderleri, daha sonraki dönemlerde gelir tablosundan ters çevrilmez. =irket satlmaya hazr finansal varlklar altnda snflandrd. ve borçlanmay temsil eden menkul kymetlerde tahsilat riski do.mam olmas kouluyla, ksa vadeli piyasa dalgalanmalarna istinaden de.er düüklü.ü ayrmaz (11 no lu dipnot). Satlmaya hazr finansal varlklardan hayat sigortas poliçesi sahiplerine ait portföye dahil olanlarndaki rayiç de.er de.iikliklerinden kaynaklanan gerçeklememi kayplarn (vergi etkisi dahil) %95 ine tekabül eden 1,764,131 YTL tutarndaki ksm, Sigortaclk Teknik Karlklar altnda Di.er Teknik Karlklar hesap kalemi içinde muhasebeletirilmektedir. Satlmaya hazr finansal varlklarn hayat sigortas poliçesi sahiplerine ait portföye dahil olanlarndan etkin faiz yöntemi ile hesap edilerek bulunan faiz gelirleri ve kur fark gelir ve gideri Hayat Bran Teknik Gelirleri ve Giderleri altnda yatrm gelirleri/giderleri hesap kalemlerinde takip edilmekte, bu gelirlerden ilgili tarife hükümlerince matematik karlk ve kar pay hesaplamalarna dahil edilen ksm ise, yine Hayat Bran Teknik Gelirleri ve Giderleri ana hesap grubunda matematik teknik karlklardaki de.iim hesap kalemi altnda takip edilmektedir (17 ve 47 no lu dipnotlar). 2.9 Varlklarda Deer Dü+üklüü Varlklarda de.er düüklü.ü ile ilgili hususlar, ilgili varlklara ilikin muhasebe politikalarnn açkland. dipnotlarda yer almaktadr. Aktif de.erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve teminat tutarlar 43 no lu dipnotta, vadesi gelmi bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrlan üpheli alacak karl. tutarlar 12.1 no lu dipnotta, dönemin reeskont ve karlk giderleri ise 47.5 no lu dipnotta açklanmtr Türev Finansal Araçlar Yoktur Finansal Varlklarn Netle+tirilmesi (Mahsup Edilmesi) Finansal varlk ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkn bulunmas, söz konusu varlk ve yükümlülükleri net olarak de.erlendirmeye niyet olmas veya varlklarn elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip etti.i durumlarda net olarak gösterilirler Nakit ve Nakit Benzerleri Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatlar ile tutar belirli, nakde kolayca çevrilebilen ksa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve de.erindeki de.iim riski önemsiz olan 3 aydan ksa yatrmlar içermektedir. Nakit ak tablosuna esas tekil eden nakit ve nakit benzerleri aa.da gösterilmitir: Di.er nakit ve nakit benzeri varlklar(47.1 no lu dipnot) 19,539,331 Bankalar (14 no lu dipnot) 43,813,985 Kasa 1,144 Eksi Faiz tahakkuklar (253,711) Nakit ve nakit benzerleri toplam 63,100,749 17

19 2.13 Sermaye tarihi itibariyle =irket sermayesinin da.lm aa.daki gibidir: Sermayedarn Ad Pay Oran Pay Tutar Yap Kredi Sigorta A.=. Di.er %99.93 % ,957,472 42,528 Toplam % ,000,000 1 Ocak ara hesap döneminde =irket in sermayesinde herhangi bir de.iiklik olmamtr. tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tannan imtiyazlar bulunmamaktadr. tarihi itibariyle =irket kaytl sermaye sistemine tabi de.ildir. =irket in sermayesi ile ilgili di.er bilgiler 15 no lu dipnotta açklanmtr Sigorta ve Yatrm Sözle+meleri Snflandrma Sigorta sözlemeleri sigorta riskini transfer eden sözlemelerdir. Sigorta sözlemeleri sigortaly hasar olaynn olumsuz ekonomik sonuçlarna kar sigorta poliçesinde taahhüt edilen art ve koulllar altnda korur. Bireysel emeklilik sözlemeleri bu kapsamda sigorta sözlemesi olarak snflandrlmamakta ve ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebeletirilmektedir (2.21 ve 2.25 no lu dipnotlar). Sigorta ve reasürans sözlemelerinden kaynaklanan sigorta teknik karlklarnn hesaplanma esaslar 2.24 no lu dipnot açklanmtr. =irket tarafndan üretilen ana sigorta sözlemesi türleri, aa.da da anlatld. risk ve birikim poliçeleri ana gruplar altnda snflandrabilen, grup ve ferdi hayat ile ferdi kaza sigortas sözlemeleridir. i) Risk Poliçeleri: Yllk Hayat Yllk Hayat Sigortas, sigortalnn karlaaca. risklere kar 1 yl süre ile güvence sa.lar. Bu sigorta, ecelen vefat ana teminatnn yannda, kazaen vefat, maluliyet, tehlikeli hastalklar, toplu tatta kaza sonucu vefat, kaza sonucu gündelik tazminat gibi ek teminatlar vererek, poliçe süresi boyunca sigortalnn bana gelebilecek riskleri teminat altna alr. Yllk Hayat sigortas ürünleri birikim içermez, itira ve ikraz hakk yoktur. Grup ve Ferdi olarak satlabilir. Ya snr genel olarak 1865 ya aras olup, primler yaa, cinsiyete ve sa.l.a ba.l risk de.erlendirmesine göre de.iir. Kredili Hayat Kredili Hayat Sigortas, hayatta karlaabilecek olumsuz durumlara kar (vefat) kullanlan kredi süresi boyunca güvence sa.layan bir sigortadr. Kredi süresince olumsuz bir durum olmas durumunda kredi borcu kredili hayat sigortas tarafndan kapatlr. Böylece hem borçlu, hem de kredi sahibinin ailesi finansal koruma altna alnr. Kredi Hayat Sigortas ürünleri birikim içermeyen risk ürünleridir. Ya snr 1870 ya aras olup (Süre ve ya 70 i geçemez) primler yaa, cinsiyete ve sa.l.a ba.l risk de.erlendirmesine göre de.iir. Sigorta teminatlar sabit veya azalan ekilde düzenlenebilir olup prim ödemeleri sigorta balangcnda pein olarak yaplmaktadr. Bu ürün sadece Yap ve Kredi Bankas A.=. ubelerinden satlmaktadr. 18

20 2.14 Sigorta ve Yatrm Sözle+meleri Snflandrma (Devam) ii) Birikim Poliçeleri: Birikimli Hayat Sigortas Birikimli Hayat sigortas ürünleri yatrm amaçl, birikim a.rlkl, en az 10 yllk sigorta poliçeleridir. En az 10 yllk süre sonunda oluan birikimler poliçe sahibine ödenir. Bu ürünlerde vefat teminatnn yan sra maluliyet, tehlikeli hastalk, kaza sonucu vefat ve toplu tatta kaza sonucu vefat gibi ek teminatlar sa.lanmaktadr. Teminatlar aylk sigorta priminin kat olarak belirlenmektedir. Ya snr genel olarak 1865 ya aras olup, primler yaa, cinsiyete ve sa.l.a ba.l risk de.erlendirmesine göre de.iir. Birikimli poliçelerde garanti edilen teknik faizin üzerinde getiri kazanld. zaman, poliçe sahipleri kar payndan yararlanr. =irket yürürlükteki sigorta mevzuat çerçevesinde birikimli hayat sigorta sözlemelerinin tamamn sigorta sözlemesi olarak snflandrmakta ve muhasebeletirmektedir. iii) %rat Ürünleri: Hak sahibi =irket müterilerinin toplu tazminat ödemesi yerine düzenli ödeme almay tercih etmeleri durumunda ömür boyu ve garanti süreli irat ürünleri sunulmaktadr. Ömür boyu ürünlerde yllk gelir hesaplamas gerçek ya esas alnarak yaplrken, garanti süreli irat ürünlerinde ise yaam veya ölüm olasl. olmad.ndan sigorta süresi esas alnarak hesaplama yaplmaktadr. iv) Reasürans Sözlemeleri: Reasürans sözlemeleri, =irket tarafndan imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözlemesiyle ilgili oluabilecek kayplar için =irket ve reasürans irketi tarafndan yürürlü.e konulan, bedeli ödenen ve sigorta sözlemeleri olarak snflandrlabilmesi için gerekli artlar karlayan sözlemelerdir. =irket vefat, maluliyet, kazaen vefat/maluliyet, tehlikeli hastalk, toplu tatta kaza sonucu vefat gibi üstlendi.i risklerin bir bölümünü reasürans irketine devretmektedir. =irket hayat sigortas ürünleri için ürün baznda farkllaan reasürans sözlemeleri kullanmakta olup, söz konusu sözlemeler genel olarak eksedan, kotpar/eksedan ve hasar fazlas yapldr. =irket katastrofik hasarlara kar 4 basamaktan oluan toplamda 30,000,000 ABD Dolar kapasiteli bir yap ile önlem almtr. =irket ferdi kaza brannda riski hasar fazlas reasürans anlamas ile bertaraf etmektedir Sigorta ve Yatrm Sözle+melerinde stee Bal Katlm Özellikleri Yoktur stee Bal Katlm Özellii Olmayan Yatrm Sözle+meleri Yoktur Krediler Yoktur. 19

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 31 MART 2009 VE 2008 TARHLER TBARYLE AYRINTILI BLANÇOLAR VARLIKLAR Bamsz Denetimden Bamsz Denetimden

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

YAPI KRED SGORTA A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL TABLOLAR

YAPI KRED SGORTA A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO AKSİGORTA A.Ş. AKGRT AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari Önceki A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 300.320.894 152.869.536 1- Kasa 381 730 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar Mad.35

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2012ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR Dip I- Cari Varlıklar * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60,984,865

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak 31 Mart 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar 31 MART 2012 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara &li'kin Açklayc Dipnotlar

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara &li'kin Açklayc Dipnotlar Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara &li'kin Açklayc Dipnotlar 30 EYLÜL 2010 TAR&H& &T&BAR&YLE DÜZENLENEN F&NANSAL TABLOLARIMIZA

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

Yap Kredi Sigorta A..

Yap Kredi Sigorta A.. Yap Kredi Sigorta A.. 1 Ocak 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 30 EYLÜL 2010 TAR)H) )T)BAR)YLE DÜZENLENEN KONSOL)DE OLMAYAN F)NANSAL TABLOLARIMIZA )L)K)N BEYANIMIZ

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 30.06.2017 Tarihi itibariyle Finansal

Detaylı