EPDK nın Kurulumuzu muhatap tarih ve B.62.0.EPD sayılı yazısında;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EPDK nın Kurulumuzu muhatap 22.02.2010 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.22-1448 sayılı yazısında;"

Transkript

1 AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN LİRASI NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE LİRADAN LİRAYA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDECEK PAYLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. BU SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÇIKARILACAK PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 24/03/2010 TARİH VE 14/193 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA, İZAHNAME VE EKLERİ İLE SİRKÜLERLERDE YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞİ DÜRÜST BİR BİÇİMDE YANSITMASINDAN İHRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDİLERİNDEN BEKLENEN ÖZENİ GÖSTERMEYEN ARACI KURULUŞLARA DA ZARARIN İHRAÇÇILARA TAZMİN ETTİRİLEMEYEN KISMI İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLİR. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İSE, DENETLEDİKLERİ MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAKİ YANLIŞ VE YANILTICI BİLGİ VE KANAATLER NEDENİYLE DOĞABİLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. Diğer Kamu Kurumlarından Alınan Görüşler: T.C.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun (EPDK) Görüşü: EPDK nın Kurulumuzu muhatap tarih ve B.62.0.EPD sayılı yazısında; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği nin 47 nci maddesi; Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Kurul onayına tabidir. hükmünü amirdir. Şirket in sermaye artışı kapsamında yüzde beş ve üzeri pay sahibi ortakların pay oranlarında değişiklik olması durumunda Kurul Onayı için Kurumumuza başvuruda bulunması gerekmektedir. denilmektedir. 1

2 I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER 1. Ticaret Unvanı : AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2. Merkez ve Şube Adresleri : Miralay Şefik Bey Sokak No: 15 Akhan Kat : 3-4 Gümüşsuyu / İstanbul Türkiye 3. Fiili Yönetim Yeri (Adresi) : Miralay Şefik Bey Sokak No: 15 Akhan Kat : 3-4 Gümüşsuyu / İstanbul Türkiye 4. Tescil Tarihi, Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluğu : 12/05/1989, , İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 5. Süresi : Süresiz 6. Bilinen Ortak Sayısı : Şirketin 3 tüzel kişi ana ortağı vardır. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre adını gizlemeyen gerçek ve tüzel pay sahibi sayısı, 5 Kasım 2009 tarihi itibarıyla kişidir. 7. Ortaklığın Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları 8. Kuruluş Amacı (Faaliyet Konusu) : Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Bağlı ortaklıkların faaliyet konuları, elektrik enerjisi üretmek, iletmek, dağıtmak, satın almak ve satmak ve bu amaçla ilgili olarak tesisler kurmak ayrıca elektrik enerjisi mevzuatına uygun olarak yurt içinde elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin toptan alım ve satım faaliyetlerinde bulunmaktır. B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. i) Kayıtlı Sermaye Tavanı : TL ii) Çıkarılmış Sermayesi : TL 2

3 2. Son iki olağan genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla çıkarılmış sermayenin %5 ve fazlasına sahip ortaklar ile tüzel kişi ve yabancı ortaklar arasında dağılımı: Ortağın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ 14/04/ /04/ /12/2009 İtibarıyla Adı Soyadı (TL) (%) (TL) (%) (TL) (%) CEZ a.s ,54 37,36 Akkök Sanayi Yatırım ,16 40, ,16 40, ,08 20,43 ve Geliştirme A.Ş. Akarsu Enerji ,46 16,93 Yatırımları Sanayi ve TicaretA.Ş. Ömer Dinçkök ,60 11, ,60 11,57 0,50 - Ali Raif Dinçkök ,60 11, ,60 11,57 0,50 - Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş ,72 10, ,72 10, Emboy Yüntaş Tekstil ,00 0, ,00 0, Sanayi ve Ticaret A.Ş. Diğer Ortaklar ,92 25, ,92 25, ,92 25,28 TOPLAM Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: Son durum itibarıyla, Şirketimiz sermayesinde veya toplam oy hakkı içinde payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi yoktur. Son iki genel kurulda, Şirketimiz sermayesindeki payları dolaylı olarak %5 i aşan 2 gerçek kişi bulunmakta olup bu kişiler Ali Raif Dinçkök ile Ömer Dinçkök tür. Ali Raif Dinçkök ile Ömer Dinçkök kardeştir. 4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin; Adı Soyadı / Sermayedeki Payı Ticaret Unvanı Tutarı (TL) Oranı (%) Çek Cumhuriyeti (Maliye Bakanlığı) ,54 Ömer Dinçkök ,25 Ali Raif Dinçkök ,47 A.R.D Holding A.Ş ,66 Atlantik Holding A.Ş ,66 NDÇ Holding A.Ş ,81 Dinçkök Ailesi (diğer) ,18 Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş ,35 Nilüfer Çiftçi ,08 CEZ, a.s ,73 Erol Lodrik ,39 Tülin Lodrik ,34 İzer Lodrik ,30 Vedat Lodrik ,30 3

4 5. İhraçcı yönetiminde doğrudan ya da dolaylı olarak sözsahibi olan ya da olabilecek hissedarlar: Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Tutarı (TL) Oranı (%) Akarsu Enerji Yatırımları Sanayi ve TicaretA.Ş ,93 (doğrudan) Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş ,43 (doğrudan) CEZ a.s ,36 (doğrudan) Ömer Dinçkök ,25 (dolaylı) Ali Raif Dinçkök ,47 (dolaylı) A.R.D Holding A.Ş ,66 (dolaylı) Atlantik Holding A.Ş ,66 (dolaylı) NDÇ Holding A.Ş ,81 (dolaylı) Dinçkök Ailesi diğer ,19 (dolaylı) Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş ,35 (dolaylı) Nilüfer Çiftçi ,08 (dolaylı) CEZ, a.s ,73 (dolaylı) Erol Lodrik ,39 (dolaylı) Tülin Lodrik ,34 (dolaylı) İzer Lodrik ,30 (dolaylı) Vedat Lodrik ,30 (dolaylı) 6. Sermayeyi temsil eden payların; Tertibi Grubu İmtiyaz Türü Nama/ Hamiline Olduğu Pay Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı(%) YOKTUR YOKTUR Nama 0, TOPLAM 7. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi: YOKTUR 4

5 8. Ortaklığın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihraç etmiş ise, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satış yapılan gerçek ve/veya tüzel kişilere ilişkin açıklamalar: YOKTUR 9. Ortaklık esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Şirketin Yönetim Kurulu, Denetçileri ve İcra Komitesinin seçimi, Esas Sözleşme nin sırasıyla 11, 12, 17(A) ve 18 inci maddelerinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. YÖNETİM KURULU (MADDE 11-12) Şirket, zaman zaman Genel Kurul tarafından belirlendiği şekilde 10 (on), 12 (oniki) veya 14 (ondört) üyeden ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısı ) oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıllık bir süre için atanır. Bir tüzel kişi hissedarı temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi temsil edilen tüzel kişinin Yönetim Kurulu na yazılı olarak bu üyenin tüzel kişi ile ilişkisinin sona erdiğini bildirmesi veya bu tüzel kişinin hissedarlıktan ayrılması halinde sona erer. Yönetim Kurulu üyeleri üç bilanço yılı süreyle görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 315. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adi veya olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır. MURAKIPLAR (MADDE 18) Genel Kurul en çok üç yıl süre ile görev yapmak üzere 2 (iki) Denetçi seçer. Seçim kararında herhangi bir süre gösterilmemişse, Denetçiler bir yıl için seçilmiş addolunurlar. Denetçiler, yerlerine yenisi seçilinceye kadar göreve devam ederler. Görev süresi biten Denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Denetçiler görev ve sorumluluklarını bireysel olarak yerine getirmeye yetkilidirler. Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurul tarafından belirlenir. İCRA KOMİTESİ (MADDE 17-A) Şirket Esas Sözleşmesi nin 17(A) maddesi tahtında Şirketin günlük işlerinin idaresiyle sorumlu olmanın yanı sıra, kendisine Yönetim Kurulu tarafından devredilmiş veya yetki verilmiş olan hususlarda karar alma yetkisine sahip olan bir İcra Komitesi mevcuttur. İcra Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 4 veya 6 üyeden oluşur. 10. Ortaklık esas sözleşmesinde yer alan ağırlaştırılmış nisaplar hakkında bilgi: Esas Sözleşme nin 20. maddesi gereği Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69 unu temsil eden hissedarların hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69 unu temsil eden hissedarların olumlu oyu ile alır. 5

6 11. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine sağlanan haklar: İntifa senetleri yoktur. 12. Payların devir esası: Payların devir esası Esas Sözleşme nin 8 inci maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. MADDE 8 HİSSELERİN DEVRİ Şirket sermayesinin % 5 ini veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kisilik sermayesinin % 5 ini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir. Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması yukarıda öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir. Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının Şirketin ödemelerde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak Şirket üzerinde kontrol sahibi oldugu ve/veya Şirketle iştirak ilişkisinin oluştuğu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir. Hisse devirleri Yönetim Kurulu nun onayı ile pay defterine işlenecek kayıtla Şirket e karşı hüküm ifade eder. Halka açık hisselerin devri hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu sebep dahi göstermeksizin devri onaylamaktan kaçınabilir. Bu maddenin ilk iki paragrafında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla, Şirketin nama yazılı hisselerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun ilgili hükümlerine tabidir. 13. Ortaklığın aynı grup paylarının borsaya (İMKB veya diğer borsalar) kote olup olmadığına/işlem görüp görmediğine veya böyle bir başvurunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: Ortaklığın payları İMKB de kote edilmiş olup, yine İMKB de işlem görmektedir. 14. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda; a) Ortaklığın payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri: YOKTUR b) Ortaklık tarafından diğer bir ortaklığın payları ve/veya hisse senetleri üzerinde yapılan ele geçirme teklifleri: YOKTUR c) Söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: YOKTUR 6

7 II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Pay ihracına ilişkin yetkili organ kararları: Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 47 sayılı kararıyla, mevcut TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle Şirket in halihazırda TL olan çıkarılmış sermayesinin TL nakden artırılarak TL ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede belirlenen ihraç ve halka arz esasları kapsamında, ihraç edilecek paylara ilişkin olarak ortakların sahip olduğu rüçhan haklarının nominal değer üzerinden kullanımı için sirkülerde ilan edilecek tarihler arasında olmak üzere 15 gün süre tespit edilmesine; ortakların yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalacak payların bedeli nakden ve defaten ödenmek ve nominal bedellerinden az olmamak kaydıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda oluşacak fiyatla 5 iş günü süreyle halka arzına; bu yolla temsil edilecek olan payların nama yazılı olmasına; yeni pay alma ve tasarruf sahiplerine ilişkin sirkülerlerin Şirket in hisse senetlerinin halka arz ve satışına ilişkin ilanların çıktığı günlük yayın yapan 2 (iki) ayrı gazetede yayınlanmasına karar verilmiştir. 2. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler: Pay Nama/Hamiline Bir Payın Nominal Pay Nominal Değerleri Grubu Olduğu Değeri (TL) Sayısı Toplamı (Bin TL) YOKTUR. NAMA 0, TOPLAM a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının dağılımı aşağıda verilmektedir (TL): YOKTUR b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak... tertip paylar ile ilgili bilgiler: YOKTUR 4. a) Bu sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların, bu sermaye artırımından sonra yapılacak ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmadığı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. b) İhraç edilen paylar, yeni pay alma hakkına ilişkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2010 yılının kârından temettü verilecektir. c) Temettüye Hak Kazanılan Tarih: Yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanılacaktır. 5. Bu artırımda ihraç edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın niteliği: YOKTUR 7

8 6. İhraç edilecek payların yatırımcılara sağladığı haklar: Kârdan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Diğer taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 7. Payların devrine ve varsa devirle ilgili kısıtlara ilişkin bilgi: Paylar, İzahnamenin I/B/12. maddesinde açıklandığı gibi, Esas Sözleşme nin 8. Maddesindeki esaslara göre devredilmektedir. 8. Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi: Yeni pay alma hakları kısıtlanmamıştır. 9. Varsa belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı: YOKTUR 10. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı: YOKTUR 11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: YOKTUR 12. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları: a) Yeni pay alma haklarının kullanım süresi: 15 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihi ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen işgünü akşamı sona erecektir. b) Ortakların çıkarılmış sermayede mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı: c) Pay bedellerinin yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası: 475,16682% Yapı ve Kredi Bankası A.Ş, Esentepe Şubesi Şube Kodu: 606 Hesap no: IBAN: TR

9 d) Başvuru şekli: a) Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin başladığı tarih itibarıyla hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetlerine ilişkin yeni pay alma hakları ancak sözü edilen hisse senetlerinin yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde kaydileştirilmeleri durumunda ve kaydileştirildikleri Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarından saptandıktan sonra kullandırılacaktır. Bu nedenle halen ellerindeki hisse senetlerini kaydileştirmemiş ortaklarımızın, yeni pay alma haklarını kullanabilmeleri için öncelikle yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tamamlanacak şekilde aşağıda adres ve telefonu verilen ve Şirketimizce hisse senetlerinin kaydileştirilmesi konusunda yetkilendirilen Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne başvuruda bulunarak, hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu hisse senetlerine ilişkin yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız hisse senetlerini kaydileştirdikten sonra aşağıdaki b maddesinde belirtilen esaslar dahilinde yeni pay alma haklarını kullanabilirler. Bundan sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki olarak basılmış hisse senedi verilmeyecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK da kayden izlenmekte ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılmaktadır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır. b) Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız Şirketle de mutabık kalınan yeni pay tutarını yukarıda belirtilen Yapı ve Kredi Bankası A.Ş, Esentepe Şubesi (Şube Kodu: 606) nde açılan numaralı TR IBAN nolu hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket e tevdi edeceklerdir. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu haklarını satabilirler. 9

10 e) Başvuru Yerleri: AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş Miralay Şefik Bey Sokak No: 15 Akhan Kat : 3-4 Gümüşsuyu / İstanbul Telefon : Faks : OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Akatlar Ebulula Cad. F 2 C Blok Levent Beşiktaş / İSTANBUL Tel: Faks: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KIZILAY ŞUBESİ Atatürk Bulvarı No:71 K:2 Kızılay / ANKARA Tel: Faks: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İZMİR KORDON ŞUBESİ Cumhuriyet Bulvarı No:67 K:4 Pasaport / İZMİR Tel: Faks: f) Payların dağıtım zamanı ve yeri: Tüm ortaklarımızın sahip oldukları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. 13. Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları: YOKTUR 14. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz esasları: a) Halka arz süresi: 5 (beş) iş günüdür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilân edilecek sirkülerde belirtilecektir. b) Halka arz sirkülerinin ilan edileceği gazeteler: Dünya, Milliyet gazeteleri c) Başvuru şekli ve yeri: Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili bankalar ve aracı kurumlardan oluşan borsa üyelerinden birine başvurmaları gerekmektedir. Pay bedelleri satış işlemlerini yürüten borsa üyesi Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından tahsil edildikçe Yapı ve Kredi Bankası A.Ş, Esentepe Şubesi (Şube Kodu: 606) nezdinde açılan hesap nolu ve TR IBAN nolu özel banka hesabına yatırılacaktır. d) Payların dağıtım zamanı ve yeri: Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzında pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. 10

11 15. Satış fiyatı: a) Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 Kr nominal değerli bir payın satış fiyatı: 1 Kr dir. b) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların satışında 0,01 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı: Nominal değerin altında olmamak üzere, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda oluşacak fiyattır. 16. Satış Yöntemi: Borsada Satış yöntemi kullanılacaktır. 17 Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi: YOKTUR 18. Fiyatların tespitinde kullanılan yöntemler, yönetimin ve aracı kuruluşun fiyatlara ilişkin değerlendirmeleri: Yeni pay alma hakları nominal değer üzerinden, yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında oluşacak fiyattan satılacaktır. 19. a) Satışa aracılık edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kuruluş/kuruluşlar ve gişe hizmeti veren kuruluş/kuruluşlar ile bu kuruluşların adresleri: Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yeni pay alma haklarının kullanılması ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzında aracılık edecek olup, merkez adresi Akatlar Ebulula Cad.F2 C Blok Levent Beşiktaş / İstanbul dur. b) Aracılığın niteliği ve yüklenimde bulunulmayan payların tutarı: Aracılığın niteliği en iyi gayret aracılığı olup, yüklenimde bulunulan pay yoktur. c) Aracı kuruluş/kuruluşlara ödenecek toplam ücret tutarı ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı: Aracı kuruluş ile düzenlenen sözleşmemiz genel nitelikte olup, sermaye artırımında ihraç edilen payların halka arzına aracılık yanında, kar dağıtımı ve payların kaydileştirilmesi gibi diğer işlemleri de içermektedir. Sözleşme kapsamında yılda bir ücret ödendiğinden, sermaye artırımı nedeniyle ayrıca ödeme yapılmamaktadır. 20. Ortaklığın ödemesi gereken, ihraca ilişkin toplam ve/veya pay başına maliyet: İhraca ilişkin toplam tahmini maliyet TL dir. 21. Ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit girişi ve kullanım yerleri: Ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit girişi TL (sermaye artırımı) TL (tahmini ihraç maliyeti) = TL dir. Bu tutar, Şirket in mevcut ve müstakbel yatırımlarının finansmanı için kullanılacaktır. 22. Temettü alma hakkında zamanaşımı: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 11

12 III. MALİ DURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER A. ORTAKLIĞIMIZIN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN MALİ TABLOLARI Şirketimizin , yıllarına ilişkin finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine uygun, Seri:XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, , ve tarihli finansal tabloları ise Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. 1. a) Ortaklığın 31/12/2007, 31/12/2008 ve 30/09/2009 tarihleri itibariyle bilançoları: BİLANÇO (TL) (XI-29 KONSOLİDE) VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar (Ara Toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

13 BİLANÇO (TL) (XI-29 KONSOLİDE) KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faal.den Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler (Ara toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi İhraç Primleri Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı ( ) Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR

14 1. b) Ortaklığın 31/12/2006 ve 31/12/2007 tarihli gelir tabloları: BİLANÇO (YTL) (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler (net) 0 0 Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) 0 0 İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Canlı Varlıklar (net) 0 0 Stoklar (net) Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) 0 0 Ertelenen Vergi Varlıkları 0 0 Diğer Cari/Dönen Varlıklar Cari Olmayan / Duran Varlıklar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) 0 0 İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 0 0 Diğer Alacaklar (net) 0 0 Finansal Varlıklar (net) Pozitif/Negatif Şerefiye (net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) 0 0 Maddi Varlıklar (net) Maddi Olmayan Varlıklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları 0 0 Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

15 BİLANÇO (YTL) (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Boçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler (net) 0 0 Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net) 0 0 Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 0 0 Diğer Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler (net) 0 0 Ticari Borçlar (net) 0 0 İlişkili Taraflara Borçlar (net) 0 0 Alınan Avanslar 0 0 Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) 0 0 ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 0 0 Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları 0 0 Yeniden Değerleme Fonu 0 0 Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu 0 0 Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri 0 0 Olağanüstü Yedekler Özel Yedekler 0 0 Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Net Dönem Karı/Zararı ( ) ( ) Geçmiş Yıllar Kar/Zararları ( ) ( ) TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

16 2. a) Ortaklığın 31/12/2007, 31/12/2008 ve 30/09/2009 tarihli gelir tabloları: KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL) (XI-29 KONSOLİDE) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) FAALİYET KARI/ZARARI ( ) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) - Dönem Vergi Gelir/Gideri 0 ( ) ( ) - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI ( ) DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı DÖNEM KARI/ZARARI ( ) Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0 0 Azınlık Payları ( ) Ana Ortaklık Payları ( ) Hisse Başına Kazanç -0,61 1,36 0,47 16

17 2. b) Ortaklığın 31/12/2006, 31/12/2007 tarihli gelir tabloları: GELİR TABLOSU (YTL) ESAS FAALİYET GELİRLERİ Satış Gelirleri (net) Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) Hizmet Gelirleri (net) 0 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net) 0 0 BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI ( ) Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI ( ) ( ) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) ( ) ( ) Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) FAALİYET KARI/ZARARI ( ) ( ) Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı 0 0 ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR ( ) VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR ( ) ( ) Vergiler NET DÖNEM KARI/ZARARI ( ) ( ) HİSSE BAŞINA KAZANÇ / ZARAR -0,92-0,62 17

18 3. Son Üç Yıla Ait Kar Dağıtım Tabloları: a) Dönem Karı/(Zararı) ( ) ( ) b) Ödenecek Vergiler c) Net Dönem Karı ( ) ( ) d) Geçmiş Yıllar Zararları ( ) ( ) 0 e) Birinci Tertip Yasal Yedek (-) (-) ,24 f) Net Dağıtılabilir Dönem Karı (-) (-) ,76 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (-) (-) ,12 Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı (-) (-) ,88 Ortaklara Birinci Temettü (-) (-) g) Memur ve İşçilere Temettü (-) (-) 0 h) Yönetim Kuruluna Temettü (-) (-) 0 ı) Ortaklara İkinci Temettü (-) (-) 0 j) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-) (-) k) Statü Yedekleri (-) (-) 0 l) Özel Yedekler (-) (-) 0 m) Olağanüstü Yedek (-) (-) ,76 4. Pay Başına Bilgiler (1 Pay = 1 Kr): SPK SERİ:11 NO: 25 SPK SERİ:11 NO: 25 SPK SERİ:11 NO: 29 SPK SERİ:11 NO: /09/2009 a) Pay Sayısı b) 1 Payın Defter Değeri (TL) 0,01 0,01 0,01 0,01 c) Pay Başına Net Kar - 0,92-0,62 1,36 0,47 - Adi Hisse Senedi - İmtiyazlı Hisse Senedi d) Pay Başına Düzeltilmiş Net Kar (TL) (*) (*) Pay Başına Düzeltilmiş Net Karın Hesaplanmasında Kullanılan Formül: d) Pay Başına Temettü - Adi Hisse Senedi 0,2683 brüt 0,2281 net - Nakden - Hisse Senedi Biçiminde - İmtiyazlı Hisse Senedi - Nakden - Hisse Senedi Biçiminde e) Pay Başına Düzeltilmiş Temettü(**) (**) Pay Başına Düzeltilmiş Temettüün Hesaplanmasında Kullanılan Formül: (***) Pay başına bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:20 / No:21 / No:25 Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolar dikkate alınarak düzenlenmiştir. 18

19 5. a) Ortaklığın 30/09/2008 ve 30/09/2009 tarihli nakit akım tabloları : A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 30 Eylül Eylül 2009 Vergi öncesi net kar (+) / zarar (-) Düzeltmeler: Amortisman (+) Kıdem tazminatı ( ) Borç karşılıkları ( ) Şüpheli ticari alacak karşılığı, net - ( ) Reeskont gelir (-) / giderleri (+), net (22.057) Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) ( ) ( ) Sabit kıymet satış (karı) / zararı ( ) Finansal yatırım satış zararı Faiz gideri (+) İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) Ticari alacaklardaki artış (-) / azalış (+) ( ) ( ) Stoklardaki artış (-) / azalış (+) Diğer alacaklardaki artış (-) / azalış (+) ( ) ( ) Diğer varlıklardaki artış (-) / azalış (+) ( ) Ticari borçlardaki artış (+) / azalış (-) ( ) Diğer borçlardaki artış (+) / azalış (-) Diğer yükümlülüklerdeki artış (+) / azalış (-) ( ) (5.336) Faiz ödemeleri (-) ( ) ( ) Vergi ödemeleri (-) ( ) ( ) Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Mali varlık alımı, alış (-) / satış (+) tutarının neti - ( ) Finansal yatırım satış tutarı - - Mali varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) Şerefiyedeki artış (-) / azalış (+) - - Maddi duran varlık satın alımları (-) ( ) ( ) Maddi olmayan duran varlık satın alımları (-) (539) ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) Diğer duran varlıklardaki artış (-) / azalış (+) ( ) Tahsil edilen faizler (+) Tahsil edilen temettüler (+) - Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ( ) ( ) 19

20 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) - - Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri / (çıkışları) Finansal kiralama borçları ile ilgili ödemeler (-) - - Ödenen temettüler (-) - ( ) Konsolidasyondaki bağlı ortaklığın oran değişikliğinin etkisi (13.074) - Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim Konsolidasyona dahil olan bağlı ortaklığın etkisi - (50.526) Bağlı ortaklıklardaki sermaye artışının azınlık payları üzerindeki etkisi - Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış) ( ) Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş NİN 01 OCAK 30 HAZİRAN

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU NİN 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLIĞIMIZIN SERMAYESİNİN TAMAMI NAKDEN KARŞILANMAK ÜZERE 20.000.000.000.000.-TL den 22.500.000.000.000.-TL YE ARTIRILMASI VE ARTIRILAN 2.500.000.000.000.-TL

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1-2 GELİR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU. 4 NAKİT AKIM TABLOSU. 5 FİNANSAL

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.960.000.000.000 TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI, 27.390.000.000.000,- TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 24.900.000.000.000,-

Detaylı

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN 112,500,000,000TL'LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SATIŞI YAPILACAK

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2007-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2007-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK 2007-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Başaran Nas Bağımsız

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim

Detaylı