Bazı Akıllı Telefon Sensörleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bazı Akıllı Telefon Sensörleri"

Transkript

1 Sensörler

2 Bazı Akıllı Telefon Sensörleri Sensor.TYPE_ACCELEROMETER Telefon unuzun yatay, dikey ve yükseklik değişimlerini veren sensör dür.telefon unuzu düz konumdan sola doğru yatırınca yatay değer artmaya başlıyacaktır tam tersi durumda ise eksi değere düşmeye başlıyacaktır. (m/s2) Sensor.TYPE_GYROSCOPE Hemen bir üstteki sensör gibi 3 eksen değerini geri döndürür tek farkı geri dönüş birimi derece cinsindendir. Sensor.TYPE_LIGHT Bulunan ortamın aydınlatmasını veren sensör dür.geriye tek bir değer döner Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD Cihazınızın içerisinde bulunduğu manyetik alanı yatay,dikey ve yükseklik olarak 3 değer olarak verir. Sensor.TYPE_PRESSURE Telefon üzerindeki basıncı KPa(KiloPascal) cinsinden verir Sensor.TYPE_TEMPERATURE Santigrat cinsinden sıcaklığı geri döner. Sensor.TYPE_PROXIMITY Yakınlık sensör üdür.hedef ile cihaz arasındaki mesafeyi hesaplayabilir.

3 Sensörlere Ulaşma Sistem servisleri aşağıdaki komutla elde edilebilir: SensorManager sensyonet = (SensorManager)getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE); Bir sensöre aşağıdaki gibi ulaşılabilir: Sensor sensor = sensyonet.getdefaultsensor(sensor.type_light);

4 Sensörlere Ulaşma

5 SensorEventListener sınıfı bizden aşağıdaki metotların kodlanmasını talep ediyor. Bu metotlar sensörden gelen bilgileri anlık olarak (SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL peryotları ile) dinlememizi sağlıyor. public class MainActivity extends Activity implements SensorEventListener { private SensorManager sensormanager; protected void oncreate(bundle savedinstancestate) { sensormanager = (SensorManager) getsystemservice(sensor_service); sensormanager.registerlistener(this, sensormanager.getdefaultsensor( Sensor.TYPE_ACCELEROMETER), SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL); public void onaccuracychanged(sensor sensor, int accuracy) { public void onsensorchanged(sensorevent event) { // sensörün durumu değiştiğinde

6 Register/Unregister sensör event Bir sensörü devre almak (dinlemeye almak) veya devreden çıkartmak Sensörü Dinlemeye alma public boolean registerlistener( SensorEventListener listener, Sensor sensor, int rate) Sensörü Dinlemeyi bırakma public void unregisterlistener( SensorEventListener listener, Sensor sensor)

7 SENSOR_DELAY değişkeni sensörün duyarlılığını belirler. Burada kullanabileceğimiz değerler aşağıdaki gibidir: SENSOR_DELAY_NORMAL - Kullanıcının basit hareketlerini düşük duyarlılıkla takip eder. ( ms) SENSOR_DELAY_FASTEST Sensörden gelen hareketlerin mümkün olduğu kadar fazla kısmının değerlendirilmesini sağlar. (15-20 ms) SENSOR_DELAY_GAME Oyun uygulamaları için yüksek duyarlılıkla dinleme gerçekleştirir. (35-40 ms) SENSOR_DELAY_UI Normal kullanım için idealdir. (85-90 ms) https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/android/egitim/android-401/androidde-sensor-kullanimi

8 Sensörü Dinlemek Sensörden gelen veri onsensorchanged metodu içerisinde event değişkeni üzerinden gönderilir. Örneğin: Accelerometer adlı sensör bize telefonun x, y ve z ekseni üzerinde yaptığı hareketleri aşağıdaki şekilde verir: public void onsensorchanged(sensorevent event) { if (event.sensor.gettype() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) { float[] values = event.values; float x = values[0]; float y = values[1]; float z = values[2]; Log.d("Sensör verisi", String.format("x : %f y : %f z : %f", x, y, z)); https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/android/egitim/android-401/androidde-sensor-kullanimi

9 Verileri EditTextX, EditTextY,EditTextZ ye almak public void onsensorchanged(sensorevent event) { if (event.sensor.gettype() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) { textx.settext(float.tostring(event.values[0])); texty.settext(float.tostring(event.values[1])); textz.settext(float.tostring(event.values[2]));

10 Sensörü kaydettikten sonra Activity yi ondestroy metodu içerisinde yok etmeyi unutmamalıyız. protected void ondestroy() { super.ondestroy(); sensormanager.unregisterlistener(this); https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/android/egitim/android-401/androidde-sensor-kullanimi

11 KONUM BELİRLEME GPS Provider (GPS uydularına göre konum belirleme) Network Provider (Wifi İnternet bağlatısı ile konum belirleme Passive Provider (Baz istasyonları ile onum belirleme)

12 LocationListener metodları ve görevleri LocationListener konumdinleyicisi = new LocationListener() { public void onstatuschanged(string provider, int status, Bundle extras) { public void onproviderenabled(string provider) { public void onproviderdisabled(string provider) { public void onlocationchanged(location loc) { ; onlocationchanged fonksiyonumuz ile bunu sağlayacağız. Konum bilgilerimiz: Latitude = Enlem Longtitude = Boylam onlocationchanged : GPS ten alınan konum bilgilerini içerir. onstatuschanged : GPS Servisinin durum bilgisi onproviderenable : GPS in aktif duruma getirildiği bilgisi onproviderdisable : GPS in pasif duruma getirildiği bilgisi

13 Location Manager Yöntemleri GPS Provider (GPS uydularına göre konum belirleme) android.permission. ACCESS_FINE_LOCATION android.permission. ACCESS_COARSE_LOCATION Network Provider (Wifi İnternet bağlatısı ile konum belrleme android.permission. ACCESS_COARSE_LOCATION Passive Provider (Baz istasyonları ile onum belirleme) android.permission.access_fine_location

14 Implement LocationListener abstract void onlocationchanged(location location) abstract void onproviderdisabled(string provider) abstract void onproviderenabled(string provider) abstract void onstatuschanged(string provider, int status, Bundle extras)

15 public void onlocationchanged(location location) public void onlocationchanged(location location) { latitudevalue.settext(string.valueof(location.getlatitude())); longitudevalue.settext(string.valueof(location.getlongitude())); providervalue.settext(string.valueof(location.getprovider())); accuracyvalue.settext(string.valueof(location.getaccuracy()));

16 onstatuschanged() Status Values LocationProvider.OUT_OF_SERVICE The LocationProvider is currently offline and probably will not come back online anytime soon. LocationProvider.TEMPORARILY_UNAVAILABLE The LocationProvider is currently offline and should come back online soon. LocationProvider.AVAILABLE The LocationProvider is currently online.

17 AndroidManiFast.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="com.fmi.retina.myapplication" > <uses-permission android:name="android.permission.access_fine_location"/> <uses-permission android:name="android.permission.access_coarse_location"/> <application android:allowbackup="true" > <activity android:name=".mainactivity" > <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.main" /> <category android:name="android.intent.category.launcher" /> </intent-filter> </activity> </application> </manifest>

18 public class MainActivity extends Activity { protected void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); setcontentview(r.layout.activity_main); final String gpsacildi = "GPS Acıldı"; final String gpskapatildi = "GPS Kapalı"; GPS verisi almak final TextView konumtext = (TextView)findViewById(R.id.textview1); LocationManager konumyoneticisi = (LocationManager)getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); LocationListener konumdinleyicisi = new LocationListener() { public void onstatuschanged(string provider, int status, Bundle extras) { public void onproviderenabled(string provider) { Toast.makeText(getApplicationContext(), gpsacildi, Toast.LENGTH_SHORT).show(); konumtext.settext("gps Veri bilgileri Alınıyor..."); public void onproviderdisabled(string provider) { Toast.makeText( getapplicationcontext(),gpskapatildi,toast.length_short).show(); konumtext.settext("gps Bağlantı Bekleniyor..."); public void onlocationchanged(location location) { location.getlatitude(); location.getlongitude(); String Text = "Bulunduğunuz konum bilgileri : \n" +"Latitud = " + loc.getlatitude() +"\nlongitud = "+ loc.getlongitude(); konumtext.settext(text); ; konumyoneticisi.requestlocationupdates(locationmanager.gps_provider, 0, 0, konumdinleyicisi);

19 Önceki slayttaki kodların MAKÜ TBMYO 301 nolu odanın pencere önünde çalıştırılmasıyla elde edilen konum bilgileri aşağıdaki gibidir.

20 SORU Telefonu Sallayınca 1-49 arası 6 adet birbirinden farkılı sayı türetilecek

21 ÇÖZÜM

22 public class uc extends Activity implements SensorEventListener { TextView tv; Button b1; private SensorManager sensormanager; private Vibrator vibrator; private float last_x, last_y, last_z = 0; EditText textx,texty,textz; protected void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); setcontentview(r.layout.activity_uc); tv = (TextView) this.findviewbyid(r.id.textview1); b1 = (Button) findviewbyid(r.id.button1); textx=(edittext)findviewbyid(r.id.edittext1); texty=(edittext)findviewbyid(r.id.edittext2); textz=(edittext)findviewbyid(r.id.edittext3); sensormanager = (SensorManager) getsystemservice(sensor_service); sensormanager.registerlistener(this, sensormanager.getdefaultsensor(sensor.type_accelerometer), SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL); vibrator=(vibrator) getsystemservice(context.vibrator_service);

23 public void onsensorchanged(sensorevent event) { float sayi=0; if (event.sensor.gettype() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) { float[] values = event.values; float x = values[0]; float y = values[1]; float z = values[2]; if (z*last_z < 0) { vibrator.vibrate(500); Log.d("MainActivity", String.format("x : %f y : %f z : %f", x, y, z)); textx.settext(«"+x);texty.settext(«"+y);textz.settext(«"+z); if((x*x)>10) Turet();

24 public void onaccuracychanged(sensor sensor, int accuracy) { public void Klikle(View v) { // long [] sure={500,300,100,400,800; // titreşim deseni milisaniye // vibrator.vibrate(sure, 3); // desen 3 kez tekraralanacak // Random r= new Random(); // int say=r.nextint(49); // tv.settext(" sayı:"); Turet(); public void Turet() { Random r= new Random(); int i=r.nextint(49); tv.settext(" sayı:" + i);

25

26 ÖDEV 1. Telefonu x kez sallayıp durdurunca flaşör x kez yanıp sönecek Android programını yazınız. Örneğin telefonu belirli bir hızda (sallama şiddetini siz belirleyiniz) 5 kez sallayınca flaşör 5 kez yanıp sönecek. 2. Gittiğmiz yerlerin koordinatlarını text dosyaya kaydeden GPS Android uygulamasını yazınız.

Android ile SQLLite Veri Tabanı

Android ile SQLLite Veri Tabanı Android ile SQLLite Veri Tabanı Android de verileri SQLLite veritabanında tutmak için: Adım-1) File-New Project buradan projeye bir isim verelim ( örneğin: AndroidSQLite), Next ile bir sonraki adımda API

Detaylı

Gu venli Android Uygulama Geliştirme İ puçları

Gu venli Android Uygulama Geliştirme İ puçları Gu venli Android Uygulama Geliştirme İ puçları Lokasyon bazlı servisler, mobil sosyal ağlar, mobil bilgi arama, mobil ödeme (NFC), obje tanıma, mobil mesajlaşma ve e-posta, mobil video gibi trendler mobil

Detaylı

Android Database SQLLite

Android Database SQLLite Android Database SQLLite Android Mimarisi Android İşletim sistemi, adres defteri, telefon arama, notification, 2D/3D grafik, Database, security/encryption, camera, ses, input/output, web.. gibi kütüphaneler

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

Akıllı telefon temelli birey takip sistemi. A personal tracking system based on smartphone

Akıllı telefon temelli birey takip sistemi. A personal tracking system based on smartphone SAÜ Fen Bil Der 19. Cilt, 1. Sayı, s. 75-82, 2015 Akıllı telefon temelli birey takip sistemi Berrin Batmaz 1*, Zeynep Çelik 2, Cüneyt Bayılmış 3, İsmail Kırbaş 4 ÖZ 17.11.2014 Geliş/Received, 20.01.2015

Detaylı

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ Visual Studio.NET, günümüzün en gelişmiş yazılım geliştirme ortamıdır. Visual Studio.NET kullanıcılarına, tüm yazılım geliştirme dilleri için ortak bir geliştirme platformu

Detaylı

Muhar a r r e r m e T a T ç J PT Gel e e l c e e c k e o k nli l n i e And n r d oi o d i Nedi d r

Muhar a r r e r m e T a T ç J PT Gel e e l c e e c k e o k nli l n i e And n r d oi o d i Nedi d r Muharrem Taç JDPT Gelecekonline Android Nedir 1 Android Nedir? Google ın 5 Kasım 2007 de 34 şirket ile birlik olarak çalışmalarına başladığı mobil işletim sistemi projesidir. Şu an 65 şirket bu birliktedir.

Detaylı

Teknoloji ile barışık olmak, teknolojiye ayak uydurmak, çağı yakalamak isteyen ülkelerin de vazgeçilmezi elbet!

Teknoloji ile barışık olmak, teknolojiye ayak uydurmak, çağı yakalamak isteyen ülkelerin de vazgeçilmezi elbet! 1 Editör den Başarmak denilen bitimsiz şevkin alt yapısı; dün de, bugün de ve elbet yarın da, azim ve çalışmadan geçmekte Buna sağduyu sahibi hiç kimsenin de itiraz etmediği ve edemeyeceği bir gerçek!

Detaylı

Android üzerinde web tabanlı çocuk takip sistemi

Android üzerinde web tabanlı çocuk takip sistemi SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 2. Sayı, s. 87-91, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 2, p. 87-91, 2014 Android üzerinde web tabanlı çocuk takip sistemi Hacer Bayıroğlu 1*, Kürşat Ayan 2 1* Düzce Üniversitesi, Teknoloji

Detaylı

112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi

112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi 112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ 112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi 112 Hızır Acil Servisler için geliştirilen çözümler ile Komuta Kontrol Merkezlerinin ve bu Merkezler tarafından yönlendirilen ekiplerin yazılımlar

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Kullanım kılavuzu. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Kullanım kılavuzu Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 İçindekiler Başlarken...6 Genel bakış...6 Montaj...7 Cihazınızı ilk kez açma...8 Google hesabı neden gerekli?...9 Cihazınızı şarj etme...10 Temel konuları

Detaylı

Akıllı Alarm Sistemi. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU. KS-898A Network Intelligent Alarm System

Akıllı Alarm Sistemi. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU. KS-898A Network Intelligent Alarm System Akıllı Alarm Sistemi TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KS-898A Network Intelligent Alarm System İÇİNDEKİLER *** Lütfen çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.*** 1- Sistem Tanıtımı 2- Ana Özellikler

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia Z Ultra C6802/C6833/C6806/C6843

Kullanım kılavuzu. Xperia Z Ultra C6802/C6833/C6806/C6843 Kullanım kılavuzu Xperia Z Ultra C6802/C6833/C6806/C6843 İçindekiler Xperia Z Ultra Kullanım kılavuzu...6 Başlarken...7 Genel bakış...7 Montaj...8 Cihazınızı ilk kez açma...10 Google hesabı neden gerekli?...11

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia Z3+ E6553

Kullanım kılavuzu. Xperia Z3+ E6553 Kullanım kılavuzu Xperia Z3+ E6553 İçindekiler Başlarken...7 Bu Kullanım kılavuzu hakkında...7 Genel bakış...7 Ekranı koruma...8 Montaj...8 Cihazınızı ilk kez açma...10 Google hesabı neden gereklidir?...10

Detaylı

ADSL X4 K U L L A N I M K I L A V U Z U

ADSL X4 K U L L A N I M K I L A V U Z U ADSL X4 K U L L A N I M K I L A V U Z U AÇIKLAMA Bu kullanım kılavuzu telif hakkı ile güvence altına alınmış bazı bilgiler içermektedir. Söz konusu kitapçık ve beraberindeki tüm donanım, yazılım ve ilgili

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular. Baskı 7

OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular. Baskı 7 OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular Baskı 7 İçindekiler 1- LMS14 kazan kontrol kartında hava atma fonksiyonunu nasıl kullanabilirim? 2- LMS14 kazan kontrol kartında tesisattaki su basıncını 8327 no lu parametre

Detaylı

COMPACT UNIT & COMPACT TOP İÇİN MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI

COMPACT UNIT & COMPACT TOP İÇİN MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI COMPACT UNIT & COMPACT TOP İÇİN MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI Program sürümü 2.05 ve daha yenileri için uygulanabilir. COMPACT Unit COMPACT Top Dokümanın orijinal dili İsveççedir. Haber vermeksizin özellikleri

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia S LT26i

Kullanım kılavuzu. Xperia S LT26i Kullanım kılavuzu Xperia S LT26i İçindekiler Xperia S Kullanım kılavuzu...6 Bașlarken...7 Nedenleri ve niçinleriyle Android...7 Genel bakıș...7 Montaj...8 Cihazı açma ve kapatma...9 Ekran kilidi...10 Kurulum

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARINDA SINIF İÇİ YOKLAMA, SINAV GİBİ UYGULAMALARIN TABLET BİLGİSAYAR KULLANARAK HIZLI VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİ

EĞİTİM KURUMLARINDA SINIF İÇİ YOKLAMA, SINAV GİBİ UYGULAMALARIN TABLET BİLGİSAYAR KULLANARAK HIZLI VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİ ÖZEL EGE LİSESİ EĞİTİM KURUMLARINDA SINIF İÇİ YOKLAMA, SINAV GİBİ UYGULAMALARIN TABLET BİLGİSAYAR KULLANARAK HIZLI VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Şemsettin Oğuz Yüksek DANIŞMAN ÖĞRETMEN:

Detaylı

13. HAFTA TBT182. Temel Bilgisayar Bilimleri. Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK. ekmelsulak@karabuk.edu.tr

13. HAFTA TBT182. Temel Bilgisayar Bilimleri. Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK. ekmelsulak@karabuk.edu.tr 13. HAFTA TBT182 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler 13.1. İNTERNET VE KARİYER... 3 13.1.1. Kariyer sitesi

Detaylı

DirectFN ideal CEP Akıllı Telefon Uygulaması

DirectFN ideal CEP Akıllı Telefon Uygulaması DirectFN ideal CEP Akıllı Telefon Uygulaması Apple IOS kullanıcıları AppStore üzerinden, Android işletim sistemli cihaz kullanıcıları Google Play üzerinden Directfn ideal Cep uygulamasını cihazlarına indirip

Detaylı

Kullanım kılavuzu Xperia E1 D2004/D2005

Kullanım kılavuzu Xperia E1 D2004/D2005 Kullanım kılavuzu Xperia E1 D2004/D2005 İçindekiler Başlarken...6 Genel bakış...6 Montaj...7 Cihazınızı ilk kez açma...8 Google hesabı neden gereklidir?...8 Cihazınızı şarj etme...9 Temel konuları öğrenme...10

Detaylı

Sony Ericsson. Cep Telefonu XPERIA P. Türkçe Tanıtma Kullanma Kılavuzu

Sony Ericsson. Cep Telefonu XPERIA P. Türkçe Tanıtma Kullanma Kılavuzu Sony Ericsson Cep Telefonu XPERIA P Türkçe Tanıtma Kullanma Kılavuzu İçindekiler Önemli bilgiler...7 Nedenleri ve niçinleriyle Android...8 Uygulamalar...8 Başlarken...9 Montaj...9 Telefonu açma ve kapatma...9

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Available online at www.alphanumericjournal.com alphanumeric journal Volume 1, Issue 1, 2013 2013.01.01.MIS.01 SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN DÜŞÜK MALİYETLİ BİR MOBİL HASTA TAKİP SİSTEMİ ÖNERİSİ Özet Tunçhan CURA

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Nav N Go igo 8

Kullanıcı Kılavuzu Nav N Go igo 8 Kullanıcı Kılavuzu Nav N Go igo 8 PDA için navigasyon yazılımı Türkçe Nisan 2008, ver. 1.1 Telif hakkı notu Bu ürün ve burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuz veya

Detaylı

NETGSMSMS. http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0

NETGSMSMS. http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0 NETGSMSMS http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0 GENEL UYARILAR: 1- Api ile sms göndermek için sms.netgsm.com.tr giriş yaptıktan sonra Kullanıcı Bilgileri / Api Talep menüsünden api talebinde bulununuz. Api

Detaylı

Eylem Tanıma ile Şehir Dinamiklerini Elde Etmek

Eylem Tanıma ile Şehir Dinamiklerini Elde Etmek Eylem Tanıma ile Şehir Dinamiklerini Elde Etmek Edip Toplan, Yunus Emre Üstev, Özlem Durmaz İncel, Cem Ersoy NETLAB, Bilgisayar Ağları Araştıma Laboratuvarı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü RESİMLİ YOKLAMA PROJESİ Muhammet Halit KARAKIŞ Danışman Doç. Dr. Yusuf Sinan AKGÜL Ağustos, 2012 Gebze, KOCAELİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 1 482BK0074 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı