ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ"

Transkript

1 ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 28 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulumuz, çalıģmalarında siz üyelerimizin değerli öneri, katkı ve katılımlarını dikkate alarak, ortak hedeflerin gerçekleģtirilmesi, ortak çıkarların gözetilmesi yönünde sektörümüze yol gösterici, destekleyici çalıģmalar yapmıģtır. Bu dört yıllık dönemin 2013 yılını kapsayan dördüncü yılına ait faaliyetlerimizi aģağıda özetle bilgilerinize sunmak üzere, huzurlarınıza gelmiģ bulunuyoruz. Sayın Üyelerimiz, 2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulumuz, aylık mutad toplantılarını kesintisiz biçimde yapmıģtır. Bu toplantılarda alınan kararlardan bazılarını ve bu kararlar doğrultusunda gerçekleģtirilen faaliyetleri Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: TĠCARET HEYETĠ ORGANĠZASYONLARI Türkiye nin ticari ve ekonomik iģbirliği imkanlarının artırılması ve ihracatçı firmalarımızın dıģ pazar paylarında artıģ sağlanması amacıyla, Ekonomi Bakanlığı nın koordinasyonu ve TĠM in organizasyonunda gerçekleģtirilen aģağıdaki ticaret heyeti organizasyonlarına katılım sağlanmıģtır: BaĢbakanımız Sayın. R. Tayyip ERDOĞAN baģkanlığında, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın katılımları ile Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda; Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM), Türkiye ĠĢadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve Müstakil Sanayici ve ĠĢadamları Derneği (MÜSĠAD) organizasyonunda, ĠMMĠB iģbirliğinde Ocak 2013 tarihlerinde Gabon-Nijer ve Senegal'e yönelik düzenlenen Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti programına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet KAYA katılım sağlamıģtır. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN baģkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda, 12 ġubat 2013 tarihinde Libya ya

2 (Trablus) yönelik olarak gerçekleģtirilen Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programına, telefonla varılan mutabakat akabinde, Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Süheyla ÇEBĠ KARAHAN katılım sağlamıģtır. Söz konusu heyet programına 110 iģadamı katılım sağlamıģ ve Libya lı firmalar ile ikili iģ görüģmeleri gerçekleģtirme imkanı bulmuģlardır. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın baģkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) organizasyonunda, ĠMMĠB iģbirliğiyle Nisan 2013 tarihlerinde ABD ye yönelik olarak düzenlenen Ticaret Heyeti Programına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı ġerafeddin CECELĠ katılım sağlamıģtır. MÜSĠAD organizasyonunda CumhurbaĢkanı Sayın Abdullah GÜL ün resmi ziyaretleri çerçevesinde Nisan 2013 tarihleri arasında Letonya ve Litvanya ya yönelik olarak düzenlenen Ticaret Heyeti Programına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem TAMER katılım sağlamıģtır. BaĢbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın resmi ziyareti ile eģ zamanlı olarak, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın katılımı, T.C.Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) ve Türkiye ĠĢ Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) organizasyonu ile Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri () iģbirliğiyle, Nisan 2013 tarihleri arasında Kırgızistan a yönelik olarak düzenlenen Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti programına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ÖZBEK katılım sağlamıģtır Mayıs 2013 tarihleri arasında BaĢbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın resmi ziyareti ile eģ zamanlı olarak, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın katılımıyla, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda ABD Ticaret Heyeti düzenlenmiģ ve söz konusu heyete 100 ün üzerinde iģadamı katılmıģtır. Anılan heyet programı çerçevesinde; Sayın BaĢbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ın iģtirak ettiği ABD Ticaret Odasında düzenlenen yuvarlak masa toplantısına iģadamlarımız katılmıģ ve ABD li CEO ve iģadamları ile birebir görüģmeler yapmıģlardır. Ayrıca T.C. VaĢhington Büyükelçiliğimizde heyet onuruna bir resepsiyon verilmiģtir. Türkiye Ġhracatçılar Meclisi nin organizasyonu ve THY iģbirliği ile Aralık 2013 tarihleri arasında Malezya'ya yönelik olarak düzenlenen iģadamı heyetine Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Zahid POYRAZ ve Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ġerafettin CECELĠ katılmıģtır.

3 FUARLAR Nisan 2013 tarihleri arasında Trablus Libya da düzenlenen 41.Trablus Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Ürünleri Fuarı nın genel nitelikli milli katılım organizasyonu Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleģtirilmiģ olup, toplam 29 firmanın ürünleri standlarda sergilenerek, Türk holünün açılıģı Libya Büyükelçisi Sayın Ali Kemal AYDIN tarafından yapılmıģtır Eylül 2013 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti nin Sincan-Uygur Özerk Bölgesi Urumçi de düzenlenen 3.Çin-Avrasya Expo Fuarı nın Milli Katılım Organizasyonu 3.kez Genel Sekreterliğimiz tarafından 10 adet Türk firmasının katılımı ile gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu fuarın açılıģ törenine katılan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER, Türk firmaların standlarını ziyaret ederek sergilenen ürünler hakkında bilgi almıģtır. ALIM HEYETLERĠ Nisan 2013 tarihlerinde Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda 36. Yapı Fuarı Alım Heyeti Programı gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu Alım Heyeti Programı na Azerbaycan, Cezayir, Karadağ, Kırgızistan, Kosova, Mısır, Moğolistan, Moldova, Oman, Tunus, Ukrayna ve Yunanistan dan 80 firmanın 93 temsilcisi katılmıģtır. 23 Nisan 2013 tarihinde WOW Convention Center da yabancı firma temsilcileri ile Türk firma temsilcileri ikili iģ görüģmeleri gerçekleģtirmiģtir. 24 Nisan 2013 tarihinde yabancı konukların, Beylikdüzü TÜYAP Fuar Alanı nda düzenlenen, 36. Yapı Fuarı nı ziyaret etmeleri, sergilenen ürünler hakkında bilgi almaları ve Türk firma yetkilileri ile görüģmeleri sağlanmıģtır Ekim 2013 tarihleri arasında Etiyopyalı 5 firma temsilcisinin katılımı ile Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı gerçekleģtirilmiģtir. Bahse konu Alım Heyeti Programı kapsamında yabancı firma ile Türk firma temsilcilerinin birebir görüģme imkanı buldukları ikili iģ görüģmeleri gerçekleģtirilmiģtir. DAHĠLDE ĠġLEME REJĠMĠ Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimi Tebliğlerine dayalı olarak Ekonomi Bakanlığı nın Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdiği yetki ve görevler çerçevesinde, Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Ġzin Belgeleri ne ek süre verilmesi, revize yapılması ve ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması iģlemlerinin gerçekleģtirilmesine 2013 yılında da devam edilmiģtir. Bu kapsamda, 2013 yılında Genel Sekreterliğimiz Mevzuat ve TeĢvik ġubesi tarafından sonuçlandırılan müracaatların dağılımı aģağıdaki tabloda yer almaktadır.

4 SONUÇLANAN (2012 Yılı) SONUÇLANAN (2013 Yılı) DEĞĠġĠM (%) Taahhüt Hesabının Kapatılması ,4 TMO ,59 Süt Tozu ,46 DĠR Otomasyon Sistemine Tanımlama ,38 Nüsha Belge Döküm ,11 Diğer (G.Gelen, Aracı- Temsilci Tanımlama) ,30 Genel Sekreterliğimizin düzenlediği eğitim seminerlerine, DĠR ile ilgili konularda bilgilendirme sunumları yapılmıģtır. DEVLET YARDIMLARI VE FUAR TEġVĠKĠ Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulaması Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verilen, ihracata yönelik devlet yardımları ve destekleri kapsamındaki müracaatlar değerlendirilmiģ ve 2004/6 ve 2009/5 sayılı Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Tebliğler 2010/6 sayılı Yurt DıĢı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ, 2011/1 sayılı Pazar AraĢtırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ leri kapsamında eksiği olmayan dosyalar sonuçlandırılarak, hakediģ miktarları ilgili kurumlara ve ihracatçı firmalara bildirilmiģtir yılında baģvurusu yapılan ve sonuçlandırılan dosya sayılarına iliģkin tablo aģağıda sunulmaktadır: 2012 YILINDA SONUÇLANDIRILAN DOSYA SAYISI 2013 YILINDA SONUÇLANDIRILAN DOSYA SAYISI DEĞĠġĠM (%) Milli Katılım Fuarları (Firma + Organizatör) Bireysel Fuarlar Çevre Maliyetleri Destekleri YurtdıĢı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Destekleri Diğer Devlet Yardımları (Tasarım +Pazar) TOPLAM

5 Devlet yardımları konusunda yürürlükteki mevzuat, tebliğ ve Ekonomi Bakanlığı talimatları çerçevesinde, gelen talepler değerlendirilerek, bekletilmeden ilgili kurum, kuruluģ ve talep sahibi firmalara kısa sürede cevapları intikal ettirilmiģtir. Ayrıca bu konuda, firmalara talepleri halinde, öncelikle Genel Sekreterliğimiz merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde ilgili uzmanlar aracılığıyla gerekli bilgilendirme toplantıları düzenlenmiģtir. TÜRK ÜRÜNLERĠNĠN YURT DIġINDA MARKALAġMASI, TÜRK MALI ĠMAJININ YERLEġTĠRĠLMESĠ VE TURQUALITY NĠN DESTEKLENMESĠ 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurt DıĢında MarkalaĢması, Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ e iliģkin olarak aģağıdaki tabloda yer alan Birliklerimiz üyesi 18 firma, 20 markası ile söz konusu Tebliğ hükümlerinden faydalanmaktadır yılı içerisinde bu kapsamda 973 adet dosya müracaatı olmuģ ve yine 2013 yılı içerisinde daha önceki yıllardan devam eden dosyalarla beraber toplam 948 dosyanın iģlemi sonuçlandırılmıģ ve ,72 TL destek hesaplaması yapılmıģtır. SIRA NO FĠRMA MARKA 1 Durukan ġekerleme San. ve Tic. A.ġ. Durukan 2 EczacıbaĢı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. Vitra 3 Erkunt Traktör Sanayi A.ġ. Armatrac 4 Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.ġ. Genpower 5 GentaĢ Genel Metal San. ve Tic. A.ġ. GentaĢ 6 Hidromek Hidrolik ve Mekanik Mak. Ġm. San. ve Tic. A.ġ. Hidromek 7 Ġpek Kağıt San. ve Tic. A.ġ. Selpak /Solo 8 Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.ġ. Çanakkale Seramik /Kalebodur 9 Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret A.ġ. Serel 10 MitaĢ Enerji Ve Madeni ĠnĢaat ĠĢleri Türk A.ġ. MitaĢ 11 Nurus Nurettin Usta Pr. D. Mob. ve P. Ġth. Ġhr. ve Nak. A.ġ. Nurus 12 OrtaDoğu Rulman Sanayi ve Ticaret A.ġ. Ors 13 PaĢabahçe Cam San. ve Tic. A.ġ. PaĢabahçe 14 Sarsılmaz Silah Sanayi Anonim ġirketi Sarsılmaz 15 Termikel Madeni EĢya San. A.ġ. Termikel 16 Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.ġ. Bürotime 17 Uğur Soğ. Mak.Teks. Serig.Baskı Mad. ve Mer.San.Tic. A.ġ. Uğur 18 Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Tur. ĠnĢ San Tic A.ġ. Yiğit Akü 2012 YILI 2013 YILI DEĞĠġĠM (%) Gelen Dosya Sonuçlandırılan Dosya

6 Turquality Tebliği kapsamındaki firmalarımızdan gelen soru, görüģ ve yaģanan sorunların giderilmesine yönelik olarak alınan talepler, ilgili tebliğ kapsamında ve Ekonomi Bakanlığı talimatları çerçevesinde değerlendirilerek firmalarımız bilgilendirilmiģtir. Genel Sekreterliğimiz merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde ilgili Ģube uzmanları aracılığıyla gerekli bilgiler verilmiģtir. 10 Ocak 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, Birliğimizi temsilen Genel Sekreter Özkan AYDIN, Genel Sekreter Yrd.V. Esra ARPINAR ve ilgili personel ile ilgili Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmakta olan Birliğimiz üyesi firma yetkililerinin katılımlarıyla, Genel Sekreterliğimiz binası konferans salonunda bir toplantı gerçekleģtirilmiģtir. Toplantıya 17 üye firmamız 36 yetkilisi ile katılım sağlamıģtır. 08 Mayıs 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimizde 2006/4 sayılı Turquality Tebliğ kapsamında Ģirketlerin desteklenmesine iliģkin iģlemlerin bilgisayar veri iģleme tekniği yoluyla yapılmasına ve mevzuata yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Ġhracat Yönetmeliği çerçevesinde; gümrük beyannamelerinin onaylanması, alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların baģka bedel ve Ģartlarla satıģına iliģkin taleplerin değerlendirilmesi, Gümrük mevzuatı kapsamında Performans ve Güvenilirlilik Formu düzenlenmesi, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun Tarımsal Ürünlerde Ġhracat Ġadesi Yardımlarına ĠliĢkin 2010/13, 2012/02 ve 2013/04 sayılı kararları gereği baģvuruların sonuçlandırılması iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Bu kapsamda 2013 yılında Genel Sekreterliğimiz Ġhracat Uygulamaları ġubesi tarafından sonuçlandırılan müracaatların dağılımı aģağıdaki tabloda yer almaktadır. SONUÇLANAN (2012 YILI) SONUÇLANAN (2013 YILI) DEĞĠġĠM (%) Genel Sekreterlik ve E-Birlik sistemi üzerinden onaylanan GB ,2 sayısı Genel Sekreterlik ve E-Birlik sistemi üzerinden onaylanan ,4 Ġhracat Tutarı (USD) Ġhracat Yönetmeliğine göre Alıcı DeğiĢikliği ,0 OnaylanmıĢ KiĢi Statü Belgesi ,4 Tarımsal ürünlerde Ġhracat Ġadesi ĠĢlemleri (GB sayısı) ,8 Konsinye ihracatların kesin satıģından sonraki iģlemler, e-birlik kapsamında sisteme vekaletname giriģleri, e-birlik üzerinden ihracatı gerçekleģtiren firmalara iliģkin haftalık, 15 günlük ve aylık olarak nispi aidat makbuzlarının ilgili Gümrük MüĢavirliklerine teslimi ile iptal edilen beyannamelerin nispi aidat iadesi iģlemleri yürütülmektedir.

7 EĞĠTĠMLER Genel Sekreterliğimizce üye firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla 2013 yılında Ankara, Çorum, Konya ve Afyonkarahisar da aģağıda yer alan eğitim seminerleri gerçekleģtirilmiģtir: EĞĠTĠM KONUSU DERS ĠÇERĠĞĠ EĞĠTMEN Otonom Bakım DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı Planlı Bakım Yönetimi Basel II Kriterlerinin Bankacılık Sistemine ve Ġhracatçılara Yansımaları Ekonomi Bakanlığı DıĢ Ticaret Bilgilendirme Semineri ABD GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi (GTS/GSP) TURQUALITY Desteği Bilgilendirme Toplantısı Ġlk Temizlik ve incelemenin gerçekleģtirilmesi, Problem kaynakları için (Kir ve toz) karģı tedbirlerin alınması, Temizlik ve yağlama standartlarının oluģturulması, Genel kontrolmuayene eğitimlerinin yönetimi, Ekipman kontrollerini- muayenelerini yapmak, ĠĢyeri yönetimi ve kontrolü (standardizasyon), Sürekli geliģimi sağlamak KüreselleĢmenin DıĢ Ticarete Etkileri, Üretim Faktörü Olarak Bilgi ve Bilginin Serbest DolaĢımı, Katma Değeri Yüksek Ürünler ve Ülkelerin GeliĢmiĢlik Düzeyi, Yeni Ekonomi ve/veya Bilgi Ekonomisi, E- Ticaret Kavramı, Oyun Teorisi ve Uygulama Ġhracatta KDV Ġadesi, Eximbank Kredi ve Sigorta Programları, KDV de Ġndirim ve Ġstisnalar, Mal Ġhracı, Hizmet Ġhracı, Tecil-Terkin Sistemi, Dahilde ĠĢleme Rejiminde Tecil- Terkin Sistemi, Bavul Ticareti, Yolcu Beraberi EĢyanın Ġhracı, KDV Uygulamasındaki Özellikli Durumlar, KDV Ġadesi (Ġade Yöntemleri) Doğru ĠĢlem, Doğru set-up / ayar, Temizlik, Yağlama, Yeniden sıkma, Küçük kusurların geri bildirimi ve onarımı, Kaliteli yedek parçalar Basel 2-3 nedir? Finans Kesimine Getirdiği DeğiĢiklikler ve Reel Sektöre Olası Etkileri, Yeni TTK nın ticaret hayatına getirdiği yenilik ve yükümlülüklerin kısa değerlendirmesi, Türk Eximbank Kısa Vadeli Ġhracat Kredi Sigortası Uygulamaları T.C. Ekonomi Bakanlığı Vizyon, Bölgenin BaĢarılı ĠĢ Adamı/ Ġhracatçılarından Tecrübe PaylaĢımları, Ġhracat Mevzuatı / Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimleri, ĠĢ Dünyası Ġçin Ticari Bilgiye EriĢim, Ġhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, Ülke Masaları, Pazar AraĢtırması, Pazara GiriĢ Engelleri ve Çözüm Yolları ABD GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi (GTS/GSP) TURQUALITY Desteği Bilgilendirme Toplantısı Selami Güven Antal Aydın Sezer Bahattin Akçay Maliye Bakanlığı Selami Güven Antal AyĢegül Çakır Risk Yöneticileri Derneği, Erdem Demirkan Deloitte, Uğur Sandalcı Türk Eximbank Ekonomi Bakanlığı Marin Weaver - ABD Ticaret Ofisi Uzmanları EĞĠTĠM TARĠHĠ VE YERĠ 03 Ocak 2013/ 08 Ocak 2013/OSTĠM 15 Ocak 2013/OSTĠM 17 Ocak 2013/ 05 ġubat 2013/ 06 ġubat 2013/ 08 Mart 2013/ 14 Mart 2013/

8 EĞĠTĠM KONUSU DERS ĠÇERĠĞĠ EĞĠTMEN Çorum DıĢ Ticaret Eğitim Programı Konya DıĢ Ticaret Eğitim Programı Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Dahilde ĠĢleme Rejimi Afyonkarahisar DıĢ Ticaret Eğitim Programı Ticari Ġstihbarat Kanalları DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı Brezilya Pazarında Fırsatlar, Zorluklar Sunumu DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı Marka Çorum DıĢ Ticaret Eğitim Programı Konya DıĢ Ticaret Eğitim Programı Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Dahilde ĠĢleme Rejimi Afyonkarahisar DıĢ Ticaret Eğitim Programı Ticari Ġstihbarat Kanalları Hakkında bilgi DıĢ Ticarete GiriĢ; BaĢlangıç ve Temel Kavramlar, Ġthalat ve Temel Kavramlar, Ġhracat ve Temel Kavramlar, DıĢ Ticaret Mevzuatı, Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı Ġhracat Pazarlaması ve Uluslararası Pazarlama; Hedef Pazarın Belirlenmesi, Rakip Analizi ve Risk Analizi, Pazarlama Stratejilerinin GeliĢtirilmesi Dağıtım AnlaĢmaları ve Dağıtım Kanallarının Belirlenmesi, Pazarda Ürünün Konumlandırılması (Tanıtım ve Fiyatlandırma), AnlaĢmazlıkların Çözümü, Müzakere Teknikleri, SipariĢ Süreçleri Brezilya nın dıģ ticareti ve mevzuatı, ikili ticarette yaģanan geliģmeler, ihracatımızda potansiyel ürünler, iģadamlarımıza öneri ve tavsiyeler vs. DıĢ Ticarette Teslim ve Ödeme ġekilleri; PeĢin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Akreditifli Ödeme, Kabul Kredili Ödeme, Akreditif, INCOTERMS 2010 Kurallar Bütünü, Teslim ve Ödeme ġekillerinin Mevzuatla ĠliĢkisi DıĢ Ticarette Kullanılan Belgeler; DıĢ Ticarette Kullanılan Belgelerin Önemi, Faturalar, Sevk Belgeleri, DolaĢım Belgeleri, Malın MenĢeine ĠliĢkin Belgeler, Kalite Belgeleri Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları; Gümrük Nedir, Gümrük Mevzuatı ve Gümrük Mevzuatı Uygulamaları Gümrük Rejimleri, Gümrük Beyannamesi Önemi ve Doldurulması Temel Pazarlama Stratejileri, Bölümlendirme, Hedef Kitle, Konumlandırma, Marka Kavramı, KiĢi, Yer, Ürün/Hizmet, Fikir Markaları, Lüks Markacılık, Nöro- Pazarlama Çorum DıĢ Ticaret Eğitim Programı Nilüfer Arıak, Neylan Ege, Devrim Erol, Türk Eximbank, Uzmanları Uzmanları Nilüfer Arıak, Neylan Ege, Türk Eximbank, Uzmanları Yaman KOÇ Nilüfer ARIAK Nilüfer ARIAK Esin ġen, Ekonomi Bakanlığı Nilüfer ARIAK Nilüfer ARIAK Neylan EGE Neylan EGE TOBB ETÜ Sürekli Eğitim AraĢtırma ve Uygulama Merkezi EĞĠTĠM TARĠHĠ VE YERĠ Mart 2013/ Çorum Nisan 2013/Konya 18 Nisan 2013/ Mayıs 2013/ Afyonkarahisar 24 Haziran 2013/ 19 Eylül 2013/ OSTĠM 26 Eylül 2013/ OSTĠM 01 Ekim 2013/ 10 Ekim 2013/ 22 Ekim 2013/ 24 Ekim 2013/ 31 Ekim 2013/ 01 Kasım 2013/

9 EĞĠTĠM KONUSU DERS ĠÇERĠĞĠ EĞĠTMEN DiĢ Ticaret Eğitimi/KONYA DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticarete GiriĢ, Ġhracat Pazarlaması ve Uluslararası Pazarlama, DıĢ Ticarette Teslim ve Ödeme ġekilleri, DıĢ Ticarette Kullanılan Belgeler, Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, DıĢ Ticarette Lojistik ve Nakliye, Sigorta ve Navlun; Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları, Dahilde ĠĢleme; Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Uygulamaları, Ticari Ġstihbarat Kanalları Akreditif; Akredif nedir, Akreditifin Yararları, DıĢ Ticarette Akreditif ÇeĢitleri, Akreditifli Ödemede Taraflar, Akreditifin ĠĢleyiĢ ġekli, Akreditif Belgesi Örnekleri ve Bu Belgelerin Analizi Lojistik ve Nakliye; Lojistik, Nakliye ve Gümrük ĠĢlemlerinde Lojistik ve Nakliyenin Önemi Nilüfer ARIAK, Neylan EGE, Yaman KOÇ, Türk Eximbank, Nilüfer ARIAK Neylan EGE EĞĠTĠM TARĠHĠ VE YERĠ Kasım 2013/Konya 07 Kasım 2013/ 14 Kasım 2013/ DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticarette Sigorta ve Navlun; DıĢ Ticarette Sigorta ve Navlun un Önemi Neylan EGE 21 Kasım 2013/ de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı Çerçevesinde KiĢisel GeliĢim de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı KiĢisel GeliĢim de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı Protokol ve Kurumsal DavranıĢ Becerilerini GeliĢtirme, Temel Protokol Bilgileri ve Giyim KuĢam Kuralları, Kurumlarda Ast-Üst ĠliĢkilerinde DavranıĢ Modelleri Toplantı Katılımcısı Olma ve Toplantılarda Kurumsal DavranıĢ Modelleri, Makam Odası ve Ġç Mekan Kuralları, Telefonla KonuĢmada Temel Protokol Bilgileri DıĢ Ticarete GiriĢ, Ġhracat Rejimi,Ġthalat Rejimi, Ġhracat Yönetmeliği ve Tebliğleri,DıĢ Ticarette Diğer Mevzuat, Gümrük Acar ACARTÜRK Acar ACARTÜRK Nilüfer ARIAK 21 Kasım 2013/ 22 Kasım 2013/ 25 Kasım 2013/ de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı DıĢ Ticaret Riskleri ve Riskten Korunma Yöntemleri, DıĢ Ticarette Teslim ġekilleri, Ġncoterns 2011 Nilüfer ARIAK 26 Kasım 2013/ Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile Arasında Yapılan ĠĢbirliği Neticesinde Düzenlenen Eğitim Programları Çerçevesinde SatıĢ Yönetimi Ġyi Bir Satıcı Olabilmek, MüĢteriyi Anlamak, Etkin ĠletiĢim, SatıĢ Süreçleri,Aktif Pazarlama,Kampanya Yönetimi,Pazarlık Becerileri, SatıĢta Maliyet Muhasebesi, Risk Yönetimi, Etik ve Uyumluluk Eren GÜNDÜZ 26 Kasım 2013/ de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı DıĢ Ticarette Sigorta, Gümrük, Nakliye, Finansman Nilüfer ARIAK 27 Kasım 2013/

10 EĞĠTĠM KONUSU DERS ĠÇERĠĞĠ EĞĠTMEN Ülke Sohbet Toplantıları Çerçevesinde Rusya Fedarasyonu ve Polonya Ġhracat Ġmkanları DıĢ Ticaret Eğitimi DıĢ Ticaret Eğitimi Özel Eğitim DıĢ Ticaret Eğitimi Rusya Federasyonu Ülke Bilgileri, Polonya Ülke Bilgileri, Rusya Federasyonu ve Polonya ile Ġhracat Ġmkanları E Ticaret ve E Ticarete Verilen Destekler Turquality ve Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları Ufuk Turu Karlı Büyüme Vizyonu Eximbank Kredileri ve Sigortalar AyĢe Oya BENLĠ Songül BEġTAġOĞLU Zeynep ĠYĠLER Turquality ġubesi Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları ġubesi Rönesans DanıĢmanlık Esin YERTUTANOL Özlem AYDIN Eximbank EĞĠTĠM TARĠHĠ VE YERĠ 28 Kasım 2013/ 05 Aralık 2013/ 12 Aralık 2013/ 18 Aralık 2013/ 19 Aralık 2013/ Özel Eğitim Yöneticiler Ġçin Liderlik Eğitim Programı Focus Grup ÇalıĢması Dale Carnegie Training 25 Aralık 2013/ DıĢ Ticaret Eğitimi DıĢ Ticaret SözleĢme Teknikleri ve Uygulamalı Ġhracat-Ġthalat SözleĢmeleri Asım ÇALIġ Ekonomi Bakanlığı / DĠĞER FAALĠYETLER 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin YurtdıĢında MarkalaĢması, Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve Turquality nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde Demir veya Çelikten EĢya sektörünün hedef pazarlardaki imajının kuvvetlendirilmesi ve Türk ĠnĢaat Aksamı marka algısının yaratılması amacıyla Enerji Nakil Hatları, GSM Anten Kuleleri, Çelik Konstrüksiyon ile ĠnĢaat Kalıp ve Aksamı ürünlerini kapsayan bir proje hazırlanmıģ ve Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmıģtır. 21 ġubat 2013 tarihinde, Genel Sekreterliğimiz Merkez Binası nda Nakliye ve Demiryolları Toplantılarının altıncısı gerçekleģtirilmiģ olup, anılan toplantıya TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri, Ekonomi Bakanlığı temsilcisi, Genel Sekreterliğimiz ve Yönetim Kurullarımız katılımcıları ile üyelerimiz olan firma temsilcileri katılım sağlamıģtır. Toplantı sonrasında ortaya çıkan rapor üyelerimiz ve katılımcılarla paylaģılmak adına web sitemizde yayımlanmıģtır. 17 Nisan 2013 tarihinde Birliğimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıģ ve 2012 Yılı Faaliyet Raporu ile 2013 Yılı ÇalıĢma Programı ve sektöre iliģkin değerlendirme raporu hazırlanmıģtır. 23 Ekim 2013 tarihinde ATO DıĢ Ticaret ve Uluslararası ĠĢbirliği Özel Ġhtisas Komisyonu Toplantısı Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda

11 Birliklerimiz Koordinatör BaĢkanı Ahmet KAHRAMAN BaĢkanlığında gerçekleģtirilmiģtir. 08 Kasım 2013 tarihinde, Dahilde ĠĢleme Rejiminde karģılaģılan sorunlar ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda ġube Müdürleri Toplantısı düzenlenmiģtir. Ġhracata kredi, sigorta ve garanti programları ile destek veren Türk Eximbank ile Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekterliğinin giriģimleriyle, 16 Aralık 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimiz Merkez Binasında Marka Kredisi Programı adlı bir çalıģma toplantısı düzenlenmiģtir. Toplantıya Türk Eximbank ı temsilen ġevket Ersin KAPLAN, Funda BAYDAR, Aynur YILMAZ ve Fatih ÖZER, Genel Sekreterliğimiz adına ise Genel Sekreter Yrd.V. Esra ARPINAR katılmıģtır. 23 Aralık 2013 tarihinde, Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri BaĢkanları ve Genel Sekreteri, Ankara Sanayi Odası BaĢkanı Nurettin ÖZDEBĠR i ziyaret etmiģtir. Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ġerafettin CECELĠ nin katıldığı ziyarette Ankara nın geliģme potansiyeli, güçlü yönleri ve liderlik için attığı önemli adımlar, Ankara nın ihracatçı firmaları ve bu alandaki konular görüģülmüģtür. Ankara sanayisi ve ihracatının hak ettiği düzeye getirilmesi için önemli bir adım olan bu ziyaret, her iki tarafın Ankara ve Türkiye ekonomisi için yapılacak her türlü desteği vermeye hazır olduğu görüģlerini belirtmesi ile sonuçlanmıģtır. Genel Sekreterliğimiz web sitesinde yayınlanmak ve üyelerimize gönderilmek üzere Dünya Ekonomisi ne iliģkin notlar hazırlanarak revize edilmiģtir. Diğer taraftan, Genel Sekreterliğimiz AR-GE ġubesi nce; 2013 yılında Dünya Çelik Tüketimi %2,9 Oranında Artacak... baģlıklı haber, Birliğimizin Potansiyel Ġhraç Ürünlerinden Olan ĠnĢaat Aksamının Birim Ġhraç Fiyatları KarĢılaĢtırması ile Firma Büyüklüğü Yönünden Ġhracatımızın Yapısına Genel BakıĢ adlı bilgi notları, 2012 Yılı Demir-Çelik Sektörünün Durumu konulu bilgi notu, hazırlanarak web sitemizde yayınlanmıģ ve tüm ilgili üyelerimize e- posta yoluyla ulaģtırılmıģtır. Web sitemizde yayınlanmak üzere demir ve demir dıģı metaller dıģ piyasa fiyatları hazırlanmıģtır. Ocak-ġubat 2013 dönemine yönelik olarak Ankara nın Ġhracat Profili ile Irak ve Ġngiltere ye Birliğimiz kanalıyla gerçekleģtirilen ihracata iliģkin bilgi notları hazırlanmıģtır.

12 Dünya Gazetesi yurt içi ve yurtdıģı ekinde yayınlanmak üzere Irak, Ġngiltere, Katar, Romanya, Rusya Federasyonu, Ġtalya, Avusturya, Belçika, Kazakistan, Norveç, Ġsveç, Finlandiya ve Danimarka ya yönelik ihracat değerlendirme notları hazırlanarak Türkçe ve Ġngilizce versiyonları Dünya Gazetesi ne iletilmiģtir. Ticaret politikası önlemleri süreçleri kapsamında soruģturmalarıyla ilgili olarak Ticaret Politikası Önlemleri SoruĢturmaları ve GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Satın alınan Avukatlık/DanıĢmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesi Hakkında Yönerge çerçevesinde üye bir firmamıza Birliğimiz bütçesinden destek sağlanmıģtır. Türkiye Ġhracatçılar Meclisi'nin (TĠM) her sene geleneksel olarak düzenlediği Ġlk 1000 Ġhracatçı Raporu nda, yer alan Birliğimiz üyelerine Birliğimize ve ekonomimize yaptıkları katkılarından dolayı teģekkür mektupları gönderilmiģ; ayrıca konu bir basın bülteni eģliğinde basına gönderilmiģtir. Birliğimiz iģtigal alanına giren ürünlerin ihracat kayıt rakamları ve Türkiye geneli bazında her ay sektörlere ve ülkelere göre kümülatif olarak takip edilmiģtir. Ayrıca, sektörümüzün Türkiye geneli gerçekleģen dıģ ticaret verileri de hazırlanmıģtır. Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki tüm web projelerinin içerik yönetim ve güncellemeleri gerçekleģtirilmiģtir. ABD Doları, Euro, Enflasyon (ÜFE) artıģ oranları takip edilmiģ ve söz konusu parametreler arasındaki puan farkları her ay düzenli olarak tablo ve grafik halinde hazırlanmıģtır. Yurt dıģı Ticaret MüĢavirliklerimiz kanalıyla Genel Sekreterliğimize ulaģan ithal talepleri, ihraç ve iģbirliği teklifleri, fuar ve ihale duyuruları derlenerek web sitemizde yayınlanmıģtır.

13 OAİB GENELİNDE KATILIM SAĞLANAN TOPLANTI, SEMİNER VE KONFERANSLAR Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği Merkezleri Platformu (ÜSĠM Platformu) Toplantıları: Ocak 2013 tarihlerinde ODTÜ de düzenlenen Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği BaĢarılı Uygulamalar ÇalıĢtayı na Genel Sekreterliğimiz tarafından katılım sağlanmıģtır Devlet Destek ve TeĢviklerinde YaĢanan Sorunlara ĠliĢkin Toplantı: 14 Ocak 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı nda Ġhracat Genel Müdür Yardımcısı Sayın Volkan AĞAR baģkanlığında gerçekleģen ve firmalarımızın devlet destek ve teģviklerinden yararlanırken karģılaģtıkları sorunlar ve ĠSĠB isteklerinin görüģüldüğü toplantıya Genel Sekterliğimizi temsilen Genel Sekreter Özkan AYDIN ile Genel Sekreterlik ilgili personeli katılım sağlamıģtır. YurtdıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine iliģkin 2009/5 Sayılı Tebliğ e ĠliĢkin Toplantı: 2009/5 sayılı Tebliğ ve prosedürlerin sadeleģtirilmesi, Birlikler arası uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması, destek taleplerinin en kısa sürede sonuçlandırılabilmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi ve halen yürürlükte olan mevzuatta yaģanan sorunların görüģülmesi amacıyla tüm Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin temsilcilerinin katılımı ile 18 Ocak 2013 tarihinde Ġstanbul da DıĢ Ticaret Kompleksi nde gerçekleģtirilen toplantıya Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım sağlanmıģtır. Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri Toplantıları: 28 Ocak 2013 tarihinde TĠM de gerçekleģtirilen toplantıya Birliğimizi temsilen Genel Sekreter Özkan AYDIN, 11 Mayıs 2013 tarihinde Ġstanbul da ve 04 Ekim 2013 tarihinde Ġstanbul da yapılan toplantılara ise Genel Sekreter V. Esra ARPINAR katılmıģtır. Demir Çelik ve Demir ve Demir DıĢı Metaller Sektör Toplantısı: 11 Mart 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı nda Bakan Yardımcısı Mustafa SEVER baģkanlığında yapılan Demir Çelik ve Demir ve Demir DıĢı Metaller sektörlerindeki ihracat iģlemlerinde karģılaģılan sorunların çözümüne yönelik olarak gerçekleģtirilen toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı ġerafeddin CECELĠ ile Genel Sekreterliğimiz ilgili personeli katılmıģtır. Ankara Kalkınma Ajansı Toplantıları: 14 Mayıs 2013 tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı nın düzenlediği Ankara da ÇalıĢmak konulu odak toplantısına; 15 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen eğitim seminerine; 30 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen Ortak Akıl Toplantısı na; 24 Eylül 2013 tarihinde gerçekleģtirilen 2013 yılı ikinci Kalkınma Kurulu Toplantısı na Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım sağlanmıģtır.

14 TĠM 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu: 01 Haziran 2013 tarihinde Ġstanbul da gerçekleģtirilen TĠM Genel Kurulu na Birliğimiz Yönetim Kurulu BaĢkanı M. Zahid POYRAZ katılım sağlamıģtır. Uluslararası Rekabetçilik ve ĠĢbirliği Konferansı: Haziran 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın himayelerinde, Ankara da düzenlenen konferansa Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım sağlanmıģtır. Yeni TeĢvik Sistemi Değerlendirme Toplantısı: 20 Haziran 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN baģkanlığında Diyarbakır da düzenlenen toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı M. Zahid POYRAZ katılmıģtır. Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2013-ĠnĢaat Programı: Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, TUSKON tarafından Haziran 2013 tarihleri arasında yabancı iģadamının katılımıyla Ġstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleģtirilen programa Genel Sekreterliğimizce katılım sağlanmıģtır. Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı (BROP) Proje Değerlendirme Bilgilendirme Toplantısı: 27 Haziran 2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın organizasyonunda Ankara Hilton Otel de gerçekleģtirilen Sektörel Ġzleme Komitesi 12.Toplantısı na Birliğimizi temsilen katılım sağlanmıģtır. Marka Kredisi Programı ÇalıĢma Toplantısı: Ġhracata kredi, sigorta ve garanti programları ile destek veren Türk Eximbank ile Genel Sekterliği mizin giriģimleriyle 16 Aralık 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimiz merkez binasında bir toplantı düzenlenmiģtir. Toplantıya Türk Eximbank ı temsilen ġevket Ersin KAPLAN, Funda BAYDAR, Aynur YILMAZ ve Fatih ÖZER, Genel Sekreterliğimiz adına ise Genel Sekreter Yrd.V. Esra ARPINAR katılmıģtır. Ġhracatçı Birlikleri GeniĢletilmiĢ BaĢkanlar Kurulu Toplantısı: DıĢiĢleri Bakanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU nun katılımlarıyla, 25 Aralık 2013 tarihinde TĠM tarafından Ġstanbul düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkanı Zahid POYRAZ tarafından katılım sağlanmıģtır.

15 ANKARA DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ALIM HEYETĠ ORGANĠZASYONLARI Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan Yapı Ġstanbul 2014 Fuarı ile eģ zamanlı olarak, Demir ve Demir DıĢı Metaller sektöründe bir Alım Heyeti Programı gerçekleģtirilecektir Eylül 2014 tarihlerinde yapılacak olan ANKIROS 2014 Fuarı ile eģ zamanlı olarak Demir ve Demir DıĢı Metaller sektöründe bir Alım Heyeti Programı gerçekleģtirilecektir. DĠĞER FAALĠYETLER 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin YurtdıĢında MarkalaĢması, Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve Turquality nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde Demir veya Çelikten EĢya sektörünün hedef pazarlardaki imajının kuvvetlendirilmesi ve Türk ĠnĢaat Aksamı marka algısının yaratılması amacıyla onaylanan 4 yıllık proje hayata geçirilerek ilk yılı olan 2014 te pazar araģtırması çalıģması yapılacak ve sektörün yönlendirileceği pazarların belirlenmesi ve söz konusu pazarlarda yapılacak reklam ve tanıtım çalıģmaları tespit edilecektir. Birliğimizin ihracat kayıt rakamlarına iliģkin raporlar ile gerçekleģen ihracat ve ithalat rakamlarının hazırlanmasına devam edilecektir. Genel Sekreterliğimiz ve Ekonomi Bakanlığı web sitelerinde yayınlanmakta olan DıĢ Talepler Bülteni uygulaması giriģ sayfasında karģılaģılan sorunlarla ilgili, ihracatçı firmalardan gelen e-posta mesajları cevaplandırılacaktır. Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki web projelerinin içerik yönetim ve güncellemeleri gerçekleģtirilecektir. Bunun yanı sıra Genel Sekreterliğimiz resmi web sitesi için (www.oaib.org.tr) yeni bir tasarım ve yazılım yaptırılarak hizmete açılacaktır. Sektörlerimiz ile ilgili olarak çeģitli kurum ve kuruluģlardan alınan duyuruların üye firmalarımıza sirküle edilmesine devam edilecektir. Ġhtiyaç duyulan ülke ve sektörlerle ilgili olarak değerlendirme raporları hazırlanmaya devam edilecektir.

16 Gümrük Beyannamesi onaylama, Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel Müdürlüğü nün talimatları ile yürürlükteki ihracat mevzuatı çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi çalıģmalarının yanı sıra, gerek Birlik merkez veya irtibat bürolarından gerekse de e-birlik üzerinden beyanname onay iģlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması, günümüz teknolojisine uygun programların geliģtirilmesi çalıģmaları yapılacaktır. Ayrıca Para Koordinasyon Kurulu Kararları çerçevesinde belirli tarımsal ürün ihraç eden firmalar için gerekli mahsup iģlemleri yapılması çalıģmalarına devam edilecektir. Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimi Tebliğlerine dayalı olarak Ekonomi Bakanlığı nın Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdiği yetki ve görevler çerçevesinde; Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Ġzin Belgeleri ne ek süre verilmesi, revize yapılması ve ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması iģlemlerinin gerçekleģtirilmesine devam edilecektir. DĠR Otomasyon Sistemine, firma evraklarının aktarılması, aracı ihracatçı, temsil ithalatçı bilgilerinin girilmesi, DĠĠB belgelerinin basılı nüshalarının düzenlenmesi iģlemlerinin yapılmasına devam edilecektir. Ġhracat Yönelik Devlet Yardımları ġube Müdürlüğümüzce; Devlet yardımları kapsamında, yurt dıģı milli veya bireysel düzeyde gerçekleģtirilen fuar katılımlarına iliģkin müracaatların, 2009/5 sayılı Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine iliģkin Tebliğ ; 2010/6 sayılı Yurt DıĢı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında Tebliğ ; 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ; 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında incelenmesi ve müracaatlara konu hakediģlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası na bildirilmesine devam edilecektir. Yurt dıģı bireysel fuarlara katılım için yapılan ön baģvuruların 2014 takvim yılı teģvik verilecek fuarlar listesine göre değerlendirilerek ilgili Ģube kayıtlarına alınmasına devam edilecektir. Devlet yardımlarıyla ilgili ihracatçıların sorularının yanıtlanmasına, toplantı, seminerler düzenlenmesine, seminer ve toplantılara iģtirak edilerek katılımcı firmaların bilgilendirilmesine devam edilecektir. Turquality ġube Müdürlüğümüzce; 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurt DıĢında MarkalaĢması, Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ çerçevesinde, ilgili Tebliğ kapsamındaki firmaların baģvuru dosyalarının otomasyondan ve manuel ortamda incelenmesine ve söz konusu dosyaların iģlemlerinin sonuçlandırılmasına devam edilecektir.

17 Turquality mevzuatı ile ilgili olarak Tebliğ kapsamındaki firmalar ve programa katılmak isteyen ihracatçı firmaların bilgilendirilmesine, firmalarımızın gerek mevzuat, gerekse iģleyiģ açısından karģılaģtıkları sorunların çözümüne iliģkin firma ziyaretleri yapılmasına ve Turquality mevzuatı ile ilgili toplantı ve seminerler düzenlenmesine devam edilecektir. Genel Sekreterliğimizce düzenlenen 5.Dönem DıĢ Ticaret Eğitim Programı tarihleri arasında yapılarak, eğitim sonunda hak kazanan katılımcılara sertifikaları verilecektir. Ayrıca, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile yapılan bir protokol kapsamında, müsteri iliģkilerinin etkili yönetimi crm uygulamaları, kurum kültürü, süreç yönetimi, kaizen (Sürekli GeliĢim, ĠyileĢtirme) gibi konular ve teknik konularda bir dizi eğitime baģlanmıģ olup, 2014 döneminde de devam edecektir. Firmalarımız ve çalıģanlarının çalıģma hayatında ihtiyaç duyacağı ticari, teknik konular ile iletiģim ve yönetim becerileri konularında eğitim programları ve bağımsız ve kiģisel geliģim eğitimlerinin düzenlenmesi planlanmaktadır. Genel Sekreterliğimizce firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla firmaların ihtiyaç ve taleplerine göre düzenlenen DıĢ Ticaret Eğitimlerine devam edilecek ve katılan üye firmalarımızın yetkililerine Katılım Belgesi verilecektir.

18 DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2012 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %11,3 oranında azalarak 423,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir yılı itibariyle, dünya demir-çelik ihracatındaki söz sahibi ilk beş ülke Japonya, Çin, Almanya, Güney Kore ve ABD dir. Türkiye, dünya ihracatından 217 ülke arasında en fazla pay alan 12. ülke olup, aldığı pay %2,7 dir. Aynı yıl dünyanın toplam demir-çelik ithalatı bir önceki yıla göre %10,8 azalarak 430,9 milyar $ olmuştur. Demir-çelik sektöründe en önemli ithalatçı ülkeler Almanya, ABD, Güney Kore, Çin ve Türkiye dir. Türkiye, 2012 yılında 227 ülke arasında dünyanın en çok demir-çelik ithalatı yapan 5. ülkesi olarak yerini almıştır. Grafik 1. Dünya Demir-Çelik Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler ( ) Kaynak: Trademap verileri ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 1

19 Grafik 2. Dünya Demir-Çelik Ġthalatından BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Paylar 2012 Yılı (%) Kaynak: Trademap verileri II. DÜNYA ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ TİCARETİ Dünya alüminyum ihracatı 2012 yılında bir önceki yıla göre %8,8 düşerek 158,3 milyar $ olmuştur. Başlıca alüminyum ihracatçısı ülkeler Çin, Almanya, ABD, Kanada ve Rusya Federasyonu dur. Türkiye ise 2012 yılında 217 ihracatçı ülke arasında 2,3 milyar $ ve %1,4 pay ile 18. sırada yer almıştır. Grafik 3. Dünya Alüminyum Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler ( ) Kaynak: Trademap verileri ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2

20 Dünya alümünyum ithalatı 2012 yılında %9,3 gerileyerek 155,4 milyar $ değerinde gerçekleşmiştir. Dünya genelinde başlıca alüminyum ithalatçıları arasında Almanya, ABD, Çin, Japonya ve Fransa ilk beş ülke olarak sıralanmakta olup, Türkiye 17. sıradaki ithalatçı konumundadır. Dünya ithalatında 17. sırada yer alan Türkiye nin payı %1,9 dur. Grafik 4. Dünya Alüminyum Sektörü Ġthalatından BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Paylar 2012 Yılı (%) Kaynak: Trademap verileri III. DÜNYA BAKIR SEKTÖRÜ TİCARETİ 2012 yılında dünya bakır sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,6 azalarak 171,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir yılı itibariyle, dünya bakır sektörü ihracatındaki söz sahibi ilk beş ülke Şili, Almanya, ABD, Japonya ve Çin dir. Türkiye, dünya ihracatından 208 ülke arasında en fazla pay alan 32. ülke olup, aldığı pay %0,8 dir. ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 3

21 Grafik 5. Dünya Bakır Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler ( ) Kaynak: Trademap verileri Aynı yıl dünyanın toplam bakır sektörü ithalatı bir önceki yıla göre %8,5 azalarak 174,2 milyar $ olmuştur. Bakır sektöründe en önemli ithalatçı ülkeler Çin, Almanya, ABD, İtalya, Güney Kore, Tayvan, Belçika, Fransa, Türkiye ve Tayland dır. Türkiye, 224 ülke arasında dünyanın en çok bakır ithalatı yapan 9. ülkesi olarak yerini almıştır. Grafik 6. Dünya Bakır Sektörü Ġthalatından BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Paylar 2012 Yılı (%) Kaynak: Trademap verileri ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 4

22 V. TÜRKĠYE NĠN DEMĠR VE DEMĠR DIġI METALLER SEKTÖRÜ ĠHRACAT DEĞERLENDĠRMESĠ 2013 yılında Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı bir önceki yıla göre %5,1 oranında düşüş göstererek 20,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu toplam içinde demir çelik mamullerinin (GTİP:72+73) 15,3 milyar $ tutarında gerçekleşen ihracatında %8,3 düşüş görülmüştür. Toplam ihracat içerisinde değer olarak birincil demir-çelik mamullerinin (GTİP:72) payı %48,6, demir ve çelikten eşya mamullerinin payı %27,7, alüminyumdan eşya mamulleri ihracatının payı %11,6, bakır ve bakırdan eşya mamulleri ihracatının payı %6,5 olmuştur yılında Türkiye geneli demir ve demir dışı metaller ihracatının toplam Türkiye ihracatından aldığı pay %13,6 olmuştur yılında Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı en fazla sırasıyla Irak, Almanya, ABD, Suudi Arabistan, İtalya, B.A.E., İsrail, Libya, İngiltere ve Azerbaycan a yönelik olarak gerçekleşmiştir. Grafik 7. Türkiye Geneli Demir ve Demir DıĢı Metaller Ġhracatında Ġlk On Ülke Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları Çelik FilmaĢin: Çelik filmaşin ihracatı 2013 yılında önceki yıla göre %18,3 oranında düşüş göstererek 562 milyon $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Filmaşin ihracatında önemli ihraç pazarları ABD, İsrail, Brezilya, Libya, Irak, Singapur, İtalya, Ürdün, Gana ve Senegal dir. ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 5

23 Grafik 8. Türkiye Geneli Çelik FilmaĢin Ġhracatında Ġlk On Ülke Kaynak: TÜİK Verileri Demir-Çelik Çubuk: Birincil demir-çelik mamulleri ihracatının yaklaşık %51 ini oluşturan çubuklarda 2013 yılında bir önceki yıla göre ihracat %9,9 azalarak 4,9 milyar $ a gerilemiştir. Çubuk ihracatında önemli ihraç pazarları sırasıyla Irak, B.A.E., ABD, Yemen, İsrail, Suudi Arabistan, Libya, Etiyopya, Peru ve Brezilya dır. Grafik 9. Türkiye Geneli Çubuk Ġhracatında Ġlk On Ülke Kaynak: TÜİK Verileri ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 6

24 Boru: Söz konusu dönemde demir-çelik boru ihracatı %8,3 düşüş göstererek 1,6 milyar $ a gerilemiştir. Özellikle Irak, ABD, Cezayir, İngiltere, Romanya, Fransa, Almanya, Gürcistan, Hollanda ve İsrail önemli pazarlar arasında yer almıştır. Grafik 10. Türkiye Geneli Boru Ġhracatında Ġlk On Ülke Kaynak: TÜİK Verileri Bakır: Bakır ihracatı 2013 yılında bir önceki yıla göre %3,9 oranında artarak 1,3 milyar $ değerinde gerçekleşmiştir. İhracat gerçekleştirmiş olduğumuz ülkeler arasında İtalya, ABD, Bulgaristan, Almanya, Bursa S.Böl, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail ve Suudi Arabistan yer almaktadır. Grafik 11. Türkiye Geneli Bakır ve Bakırdan EĢya Ġhracatında Ġlk On Ülke Kaynak: TÜİK Verileri ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 7

25 Alüminyum: 2013 yılında alüminyum ihracatı %4,6 oranında artarak 2,3 milyar $ a yükselmiştir. İhracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin başında Almanya, Irak, Fransa, İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Polonya, Azerbaycan, İsviçre ve Yunanistan gelmektedir. Grafik 12. Türkiye Geneli Alüminyum ve Alüminyum Ġhracatında Ġlk On Ülke Kaynak: TÜİK Verileri ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 8

26 VI. BAZI MAL GRUPLARI ĠÇĠN SON ON YILLIK ĠHRACAT ve BĠRĠM FĠYAT DEĞĠġĠMLERĠ Grafik 13. Ġhracat: Demir ve Çelik Sektöründe Ġhracat ve Birim Fiyat DeğiĢimi (Kaynak: TÜİK Verileri) ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 9

27 Grafik 14. Ġhracat: Bakır Sektöründe Ġhracat ve Birim Fiyat DeğiĢimi (Kaynak: TÜİK Verileri) Yıllar İtibariyle Bakır ve Bakırdan Eşya İhracatı Değer (Milyon $) Miktar(Bin Ton) ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 10

28 Grafik 15. Ġhracat: Alüminyum Sektöründe Ġhracat ve Birim Fiyat DeğiĢimi (Kaynak: TÜİK Verileri) ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 11

29 VII. ENERJĠ FĠYATLARI VE ĠHRACAT DEĞĠġĠM ORANLARI (%) Grafik 16. Elektrik, Doğalgaz, Petrol ve Petrokok Fiyatlarının ve Demir-Çelik Fiyatları ile KarĢılaĢtırılması ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 12

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU / 2014 Hazırlayanlar Sevil SAKARYA Öykü DOĞAN İÇİNDEKİLER I- DÜNYA

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU2016

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU2016 DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU2016 İÇİNDEKİLER I- DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72) TİCARETİ 02 DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU / 2016 II- DÜNYA ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ TİCARETİ 04 III- DÜNYA

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72) TİCARETİ 2015 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %20,8 oranında azalarak 326, milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 12 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ TANIMLAR Sağlık KuruluĢu: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıģ veya Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluģlar, üniversite

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 30 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ TEMEL ÖZELLĠKLER Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesine Yönelik En Kapsamlı Tebliğ Hedef Sektörlerin

Detaylı

: Yönetim Kurulu Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU, Başkan Yardımcısı İsmail YILMAZ ve Başkan Yardımcısı Ömer GÜNDEŞLİOĞLU

: Yönetim Kurulu Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU, Başkan Yardımcısı İsmail YILMAZ ve Başkan Yardımcısı Ömer GÜNDEŞLİOĞLU ORTA ANADOLU SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 20 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 16 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 12 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi de olumlu gelişmeler göstermiştir. Bu dönemde inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatında

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 30 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 Konya 11. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı KONELEX 2014

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MART / TÜRKİYE

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

Detaylı

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 AĞUSTOS

Detaylı

ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ EKİM 2016 DEĞERLENDİRMESİ 3 KASIM Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu

ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ EKİM 2016 DEĞERLENDİRMESİ 3 KASIM Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ EKİM 2016 LENDİRMESİ 3 KASIM 2016 Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu A.Yönetici Özeti: Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü ihracatında değer olarak en büyük paya sahip olan Alüminyum hafifliği

Detaylı

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU2016

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU2016 HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU2016 İÇİNDEKİLER I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 04 HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMÜLLERİ SEKTÖR RAPORU / 2016 II- DÜNYA BİTKİSEL

Detaylı

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik Sektörü 2014 Yılı İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU 1- DÜNYA TİCARETİ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2015 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,4

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 TEMMUZ /

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLERİHRACATÇILARI BİRLİĞİ [2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU] [ 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI]

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLERİHRACATÇILARI BİRLİĞİ [2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU] [ 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI] ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLERİHRACATÇILARI BİRLİĞİ [2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU] [ 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI] ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2014 YILI YÖNETİM

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLERİHRACATÇILARI BİRLİĞİ [2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU] [ 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI]

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLERİHRACATÇILARI BİRLİĞİ [2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU] [ 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI] ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLERİHRACATÇILARI BİRLİĞİ [2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU] [ 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI] ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2014 YILI YÖNETİM

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 004341 24/12/2012 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2012 / 469 Sayın Üyemiz, 1. Gabon, Senegal Ticaret

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE ÜLKELER BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016

TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE ÜLKELER BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016 TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatı II. Mal Grupları

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16 İNŞAAT SEKTÖRÜ Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2016 1 / 16 İNŞAAT 1990 ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU VE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI FAALİYET RAPORU VE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 YILI FAALİYET RAPORU VE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI 2000 yılında 500 milyon $ olan sektör ihracatı 2014 yılında 4,43 milyar $ seviyesine ulaşmıştır. 14 yıllık bu süreçte sektörün ihracatındaki

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

AĞAÇ MAMULLERĠ VE ORMAN ÜRÜNLERĠ SANAYĠĠ

AĞAÇ MAMULLERĠ VE ORMAN ÜRÜNLERĠ SANAYĠĠ AĞAÇ MAMULLERĠ VE ORMAN ÜRÜNLERĠ SANAYĠĠ I- DÜNYA KAĞIT-KARTON TĠCARETĠ 29 yılında dünya kağıt-karton ihracatı bir önceki yıla göre %14,5 düşüş göstererek 152 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. 29 yılı

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2013 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %2,8 oranında artış göstererek 18,6

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLERİHRACATÇILARI BİRLİĞİ [2015 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU] [ 2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI]

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLERİHRACATÇILARI BİRLİĞİ [2015 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU] [ 2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI] ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLERİHRACATÇILARI BİRLİĞİ [2015 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU] [ 2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI] ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI YÖNETİM

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU

ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Ar-Ge ve Pazara GiriĢ ġubesi OCAK 2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

MAKİNE İHRACATINDA İLK 10 İL

MAKİNE İHRACATINDA İLK 10 İL MAKİNE İHRACATINDA İLK 10 İL Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibarıyla 2010 yılında en fazla makine ihracatı gerçekleştiren ilk 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa,

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER 1 2012 YILI ĐHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ... 1 1.1 ÜRÜN GRUPLARI ĐTĐBARĐYLE... 1 1.2

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 ARALIK/

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KALIP AVRASYA 2014 BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI 2014 BELEX 2014 BURSA 5. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ FUARI 2014 4 7 Aralık 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

Detaylı

ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 13 16 Mart 2013

ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 13 16 Mart 2013 ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 13 16 Mart 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece Ġstanbul ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1. ARAġTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESĠ 3 1.2. ARAġTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAġTIRMANIN

Detaylı

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 TEMMUZ/

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ EKİM 2012 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman Yrd. DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İLE

Detaylı

2016 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MART / TÜRKİYE

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı