ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ"

Transkript

1 ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 28 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulumuz, çalıģmalarında siz üyelerimizin değerli öneri, katkı ve katılımlarını dikkate alarak, ortak hedeflerin gerçekleģtirilmesi, ortak çıkarların gözetilmesi yönünde sektörümüze yol gösterici, destekleyici çalıģmalar yapmıģtır. Bu dört yıllık dönemin 2013 yılını kapsayan dördüncü yılına ait faaliyetlerimizi aģağıda özetle bilgilerinize sunmak üzere, huzurlarınıza gelmiģ bulunuyoruz. Sayın Üyelerimiz, 2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulumuz, aylık mutad toplantılarını kesintisiz biçimde yapmıģtır. Bu toplantılarda alınan kararlardan bazılarını ve bu kararlar doğrultusunda gerçekleģtirilen faaliyetleri Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: TĠCARET HEYETĠ ORGANĠZASYONLARI Türkiye nin ticari ve ekonomik iģbirliği imkanlarının artırılması ve ihracatçı firmalarımızın dıģ pazar paylarında artıģ sağlanması amacıyla, Ekonomi Bakanlığı nın koordinasyonu ve TĠM in organizasyonunda gerçekleģtirilen aģağıdaki ticaret heyeti organizasyonlarına katılım sağlanmıģtır: BaĢbakanımız Sayın. R. Tayyip ERDOĞAN baģkanlığında, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın katılımları ile Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda; Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM), Türkiye ĠĢadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve Müstakil Sanayici ve ĠĢadamları Derneği (MÜSĠAD) organizasyonunda, ĠMMĠB iģbirliğinde Ocak 2013 tarihlerinde Gabon-Nijer ve Senegal'e yönelik düzenlenen Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti programına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet KAYA katılım sağlamıģtır. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN baģkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda, 12 ġubat 2013 tarihinde Libya ya

2 (Trablus) yönelik olarak gerçekleģtirilen Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programına, telefonla varılan mutabakat akabinde, Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Süheyla ÇEBĠ KARAHAN katılım sağlamıģtır. Söz konusu heyet programına 110 iģadamı katılım sağlamıģ ve Libya lı firmalar ile ikili iģ görüģmeleri gerçekleģtirme imkanı bulmuģlardır. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın baģkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) organizasyonunda, ĠMMĠB iģbirliğiyle Nisan 2013 tarihlerinde ABD ye yönelik olarak düzenlenen Ticaret Heyeti Programına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı ġerafeddin CECELĠ katılım sağlamıģtır. MÜSĠAD organizasyonunda CumhurbaĢkanı Sayın Abdullah GÜL ün resmi ziyaretleri çerçevesinde Nisan 2013 tarihleri arasında Letonya ve Litvanya ya yönelik olarak düzenlenen Ticaret Heyeti Programına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem TAMER katılım sağlamıģtır. BaĢbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın resmi ziyareti ile eģ zamanlı olarak, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın katılımı, T.C.Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) ve Türkiye ĠĢ Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) organizasyonu ile Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri () iģbirliğiyle, Nisan 2013 tarihleri arasında Kırgızistan a yönelik olarak düzenlenen Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti programına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ÖZBEK katılım sağlamıģtır Mayıs 2013 tarihleri arasında BaĢbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın resmi ziyareti ile eģ zamanlı olarak, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın katılımıyla, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda ABD Ticaret Heyeti düzenlenmiģ ve söz konusu heyete 100 ün üzerinde iģadamı katılmıģtır. Anılan heyet programı çerçevesinde; Sayın BaĢbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ın iģtirak ettiği ABD Ticaret Odasında düzenlenen yuvarlak masa toplantısına iģadamlarımız katılmıģ ve ABD li CEO ve iģadamları ile birebir görüģmeler yapmıģlardır. Ayrıca T.C. VaĢhington Büyükelçiliğimizde heyet onuruna bir resepsiyon verilmiģtir. Türkiye Ġhracatçılar Meclisi nin organizasyonu ve THY iģbirliği ile Aralık 2013 tarihleri arasında Malezya'ya yönelik olarak düzenlenen iģadamı heyetine Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Zahid POYRAZ ve Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ġerafettin CECELĠ katılmıģtır.

3 FUARLAR Nisan 2013 tarihleri arasında Trablus Libya da düzenlenen 41.Trablus Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Ürünleri Fuarı nın genel nitelikli milli katılım organizasyonu Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleģtirilmiģ olup, toplam 29 firmanın ürünleri standlarda sergilenerek, Türk holünün açılıģı Libya Büyükelçisi Sayın Ali Kemal AYDIN tarafından yapılmıģtır Eylül 2013 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti nin Sincan-Uygur Özerk Bölgesi Urumçi de düzenlenen 3.Çin-Avrasya Expo Fuarı nın Milli Katılım Organizasyonu 3.kez Genel Sekreterliğimiz tarafından 10 adet Türk firmasının katılımı ile gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu fuarın açılıģ törenine katılan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER, Türk firmaların standlarını ziyaret ederek sergilenen ürünler hakkında bilgi almıģtır. ALIM HEYETLERĠ Nisan 2013 tarihlerinde Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda 36. Yapı Fuarı Alım Heyeti Programı gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu Alım Heyeti Programı na Azerbaycan, Cezayir, Karadağ, Kırgızistan, Kosova, Mısır, Moğolistan, Moldova, Oman, Tunus, Ukrayna ve Yunanistan dan 80 firmanın 93 temsilcisi katılmıģtır. 23 Nisan 2013 tarihinde WOW Convention Center da yabancı firma temsilcileri ile Türk firma temsilcileri ikili iģ görüģmeleri gerçekleģtirmiģtir. 24 Nisan 2013 tarihinde yabancı konukların, Beylikdüzü TÜYAP Fuar Alanı nda düzenlenen, 36. Yapı Fuarı nı ziyaret etmeleri, sergilenen ürünler hakkında bilgi almaları ve Türk firma yetkilileri ile görüģmeleri sağlanmıģtır Ekim 2013 tarihleri arasında Etiyopyalı 5 firma temsilcisinin katılımı ile Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı gerçekleģtirilmiģtir. Bahse konu Alım Heyeti Programı kapsamında yabancı firma ile Türk firma temsilcilerinin birebir görüģme imkanı buldukları ikili iģ görüģmeleri gerçekleģtirilmiģtir. DAHĠLDE ĠġLEME REJĠMĠ Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimi Tebliğlerine dayalı olarak Ekonomi Bakanlığı nın Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdiği yetki ve görevler çerçevesinde, Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Ġzin Belgeleri ne ek süre verilmesi, revize yapılması ve ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması iģlemlerinin gerçekleģtirilmesine 2013 yılında da devam edilmiģtir. Bu kapsamda, 2013 yılında Genel Sekreterliğimiz Mevzuat ve TeĢvik ġubesi tarafından sonuçlandırılan müracaatların dağılımı aģağıdaki tabloda yer almaktadır.

4 SONUÇLANAN (2012 Yılı) SONUÇLANAN (2013 Yılı) DEĞĠġĠM (%) Taahhüt Hesabının Kapatılması ,4 TMO ,59 Süt Tozu ,46 DĠR Otomasyon Sistemine Tanımlama ,38 Nüsha Belge Döküm ,11 Diğer (G.Gelen, Aracı- Temsilci Tanımlama) ,30 Genel Sekreterliğimizin düzenlediği eğitim seminerlerine, DĠR ile ilgili konularda bilgilendirme sunumları yapılmıģtır. DEVLET YARDIMLARI VE FUAR TEġVĠKĠ Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulaması Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verilen, ihracata yönelik devlet yardımları ve destekleri kapsamındaki müracaatlar değerlendirilmiģ ve 2004/6 ve 2009/5 sayılı Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Tebliğler 2010/6 sayılı Yurt DıĢı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ, 2011/1 sayılı Pazar AraĢtırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ leri kapsamında eksiği olmayan dosyalar sonuçlandırılarak, hakediģ miktarları ilgili kurumlara ve ihracatçı firmalara bildirilmiģtir yılında baģvurusu yapılan ve sonuçlandırılan dosya sayılarına iliģkin tablo aģağıda sunulmaktadır: 2012 YILINDA SONUÇLANDIRILAN DOSYA SAYISI 2013 YILINDA SONUÇLANDIRILAN DOSYA SAYISI DEĞĠġĠM (%) Milli Katılım Fuarları (Firma + Organizatör) Bireysel Fuarlar Çevre Maliyetleri Destekleri YurtdıĢı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Destekleri Diğer Devlet Yardımları (Tasarım +Pazar) TOPLAM

5 Devlet yardımları konusunda yürürlükteki mevzuat, tebliğ ve Ekonomi Bakanlığı talimatları çerçevesinde, gelen talepler değerlendirilerek, bekletilmeden ilgili kurum, kuruluģ ve talep sahibi firmalara kısa sürede cevapları intikal ettirilmiģtir. Ayrıca bu konuda, firmalara talepleri halinde, öncelikle Genel Sekreterliğimiz merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde ilgili uzmanlar aracılığıyla gerekli bilgilendirme toplantıları düzenlenmiģtir. TÜRK ÜRÜNLERĠNĠN YURT DIġINDA MARKALAġMASI, TÜRK MALI ĠMAJININ YERLEġTĠRĠLMESĠ VE TURQUALITY NĠN DESTEKLENMESĠ 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurt DıĢında MarkalaĢması, Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ e iliģkin olarak aģağıdaki tabloda yer alan Birliklerimiz üyesi 18 firma, 20 markası ile söz konusu Tebliğ hükümlerinden faydalanmaktadır yılı içerisinde bu kapsamda 973 adet dosya müracaatı olmuģ ve yine 2013 yılı içerisinde daha önceki yıllardan devam eden dosyalarla beraber toplam 948 dosyanın iģlemi sonuçlandırılmıģ ve ,72 TL destek hesaplaması yapılmıģtır. SIRA NO FĠRMA MARKA 1 Durukan ġekerleme San. ve Tic. A.ġ. Durukan 2 EczacıbaĢı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. Vitra 3 Erkunt Traktör Sanayi A.ġ. Armatrac 4 Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.ġ. Genpower 5 GentaĢ Genel Metal San. ve Tic. A.ġ. GentaĢ 6 Hidromek Hidrolik ve Mekanik Mak. Ġm. San. ve Tic. A.ġ. Hidromek 7 Ġpek Kağıt San. ve Tic. A.ġ. Selpak /Solo 8 Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.ġ. Çanakkale Seramik /Kalebodur 9 Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret A.ġ. Serel 10 MitaĢ Enerji Ve Madeni ĠnĢaat ĠĢleri Türk A.ġ. MitaĢ 11 Nurus Nurettin Usta Pr. D. Mob. ve P. Ġth. Ġhr. ve Nak. A.ġ. Nurus 12 OrtaDoğu Rulman Sanayi ve Ticaret A.ġ. Ors 13 PaĢabahçe Cam San. ve Tic. A.ġ. PaĢabahçe 14 Sarsılmaz Silah Sanayi Anonim ġirketi Sarsılmaz 15 Termikel Madeni EĢya San. A.ġ. Termikel 16 Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.ġ. Bürotime 17 Uğur Soğ. Mak.Teks. Serig.Baskı Mad. ve Mer.San.Tic. A.ġ. Uğur 18 Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Tur. ĠnĢ San Tic A.ġ. Yiğit Akü 2012 YILI 2013 YILI DEĞĠġĠM (%) Gelen Dosya Sonuçlandırılan Dosya

6 Turquality Tebliği kapsamındaki firmalarımızdan gelen soru, görüģ ve yaģanan sorunların giderilmesine yönelik olarak alınan talepler, ilgili tebliğ kapsamında ve Ekonomi Bakanlığı talimatları çerçevesinde değerlendirilerek firmalarımız bilgilendirilmiģtir. Genel Sekreterliğimiz merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde ilgili Ģube uzmanları aracılığıyla gerekli bilgiler verilmiģtir. 10 Ocak 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, Birliğimizi temsilen Genel Sekreter Özkan AYDIN, Genel Sekreter Yrd.V. Esra ARPINAR ve ilgili personel ile ilgili Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmakta olan Birliğimiz üyesi firma yetkililerinin katılımlarıyla, Genel Sekreterliğimiz binası konferans salonunda bir toplantı gerçekleģtirilmiģtir. Toplantıya 17 üye firmamız 36 yetkilisi ile katılım sağlamıģtır. 08 Mayıs 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimizde 2006/4 sayılı Turquality Tebliğ kapsamında Ģirketlerin desteklenmesine iliģkin iģlemlerin bilgisayar veri iģleme tekniği yoluyla yapılmasına ve mevzuata yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Ġhracat Yönetmeliği çerçevesinde; gümrük beyannamelerinin onaylanması, alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların baģka bedel ve Ģartlarla satıģına iliģkin taleplerin değerlendirilmesi, Gümrük mevzuatı kapsamında Performans ve Güvenilirlilik Formu düzenlenmesi, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun Tarımsal Ürünlerde Ġhracat Ġadesi Yardımlarına ĠliĢkin 2010/13, 2012/02 ve 2013/04 sayılı kararları gereği baģvuruların sonuçlandırılması iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Bu kapsamda 2013 yılında Genel Sekreterliğimiz Ġhracat Uygulamaları ġubesi tarafından sonuçlandırılan müracaatların dağılımı aģağıdaki tabloda yer almaktadır. SONUÇLANAN (2012 YILI) SONUÇLANAN (2013 YILI) DEĞĠġĠM (%) Genel Sekreterlik ve E-Birlik sistemi üzerinden onaylanan GB ,2 sayısı Genel Sekreterlik ve E-Birlik sistemi üzerinden onaylanan ,4 Ġhracat Tutarı (USD) Ġhracat Yönetmeliğine göre Alıcı DeğiĢikliği ,0 OnaylanmıĢ KiĢi Statü Belgesi ,4 Tarımsal ürünlerde Ġhracat Ġadesi ĠĢlemleri (GB sayısı) ,8 Konsinye ihracatların kesin satıģından sonraki iģlemler, e-birlik kapsamında sisteme vekaletname giriģleri, e-birlik üzerinden ihracatı gerçekleģtiren firmalara iliģkin haftalık, 15 günlük ve aylık olarak nispi aidat makbuzlarının ilgili Gümrük MüĢavirliklerine teslimi ile iptal edilen beyannamelerin nispi aidat iadesi iģlemleri yürütülmektedir.

7 EĞĠTĠMLER Genel Sekreterliğimizce üye firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla 2013 yılında Ankara, Çorum, Konya ve Afyonkarahisar da aģağıda yer alan eğitim seminerleri gerçekleģtirilmiģtir: EĞĠTĠM KONUSU DERS ĠÇERĠĞĠ EĞĠTMEN Otonom Bakım DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı Planlı Bakım Yönetimi Basel II Kriterlerinin Bankacılık Sistemine ve Ġhracatçılara Yansımaları Ekonomi Bakanlığı DıĢ Ticaret Bilgilendirme Semineri ABD GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi (GTS/GSP) TURQUALITY Desteği Bilgilendirme Toplantısı Ġlk Temizlik ve incelemenin gerçekleģtirilmesi, Problem kaynakları için (Kir ve toz) karģı tedbirlerin alınması, Temizlik ve yağlama standartlarının oluģturulması, Genel kontrolmuayene eğitimlerinin yönetimi, Ekipman kontrollerini- muayenelerini yapmak, ĠĢyeri yönetimi ve kontrolü (standardizasyon), Sürekli geliģimi sağlamak KüreselleĢmenin DıĢ Ticarete Etkileri, Üretim Faktörü Olarak Bilgi ve Bilginin Serbest DolaĢımı, Katma Değeri Yüksek Ürünler ve Ülkelerin GeliĢmiĢlik Düzeyi, Yeni Ekonomi ve/veya Bilgi Ekonomisi, E- Ticaret Kavramı, Oyun Teorisi ve Uygulama Ġhracatta KDV Ġadesi, Eximbank Kredi ve Sigorta Programları, KDV de Ġndirim ve Ġstisnalar, Mal Ġhracı, Hizmet Ġhracı, Tecil-Terkin Sistemi, Dahilde ĠĢleme Rejiminde Tecil- Terkin Sistemi, Bavul Ticareti, Yolcu Beraberi EĢyanın Ġhracı, KDV Uygulamasındaki Özellikli Durumlar, KDV Ġadesi (Ġade Yöntemleri) Doğru ĠĢlem, Doğru set-up / ayar, Temizlik, Yağlama, Yeniden sıkma, Küçük kusurların geri bildirimi ve onarımı, Kaliteli yedek parçalar Basel 2-3 nedir? Finans Kesimine Getirdiği DeğiĢiklikler ve Reel Sektöre Olası Etkileri, Yeni TTK nın ticaret hayatına getirdiği yenilik ve yükümlülüklerin kısa değerlendirmesi, Türk Eximbank Kısa Vadeli Ġhracat Kredi Sigortası Uygulamaları T.C. Ekonomi Bakanlığı Vizyon, Bölgenin BaĢarılı ĠĢ Adamı/ Ġhracatçılarından Tecrübe PaylaĢımları, Ġhracat Mevzuatı / Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimleri, ĠĢ Dünyası Ġçin Ticari Bilgiye EriĢim, Ġhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, Ülke Masaları, Pazar AraĢtırması, Pazara GiriĢ Engelleri ve Çözüm Yolları ABD GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi (GTS/GSP) TURQUALITY Desteği Bilgilendirme Toplantısı Selami Güven Antal Aydın Sezer Bahattin Akçay Maliye Bakanlığı Selami Güven Antal AyĢegül Çakır Risk Yöneticileri Derneği, Erdem Demirkan Deloitte, Uğur Sandalcı Türk Eximbank Ekonomi Bakanlığı Marin Weaver - ABD Ticaret Ofisi Uzmanları EĞĠTĠM TARĠHĠ VE YERĠ 03 Ocak 2013/ 08 Ocak 2013/OSTĠM 15 Ocak 2013/OSTĠM 17 Ocak 2013/ 05 ġubat 2013/ 06 ġubat 2013/ 08 Mart 2013/ 14 Mart 2013/

8 EĞĠTĠM KONUSU DERS ĠÇERĠĞĠ EĞĠTMEN Çorum DıĢ Ticaret Eğitim Programı Konya DıĢ Ticaret Eğitim Programı Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Dahilde ĠĢleme Rejimi Afyonkarahisar DıĢ Ticaret Eğitim Programı Ticari Ġstihbarat Kanalları DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı Brezilya Pazarında Fırsatlar, Zorluklar Sunumu DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı Marka Çorum DıĢ Ticaret Eğitim Programı Konya DıĢ Ticaret Eğitim Programı Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Dahilde ĠĢleme Rejimi Afyonkarahisar DıĢ Ticaret Eğitim Programı Ticari Ġstihbarat Kanalları Hakkında bilgi DıĢ Ticarete GiriĢ; BaĢlangıç ve Temel Kavramlar, Ġthalat ve Temel Kavramlar, Ġhracat ve Temel Kavramlar, DıĢ Ticaret Mevzuatı, Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı Ġhracat Pazarlaması ve Uluslararası Pazarlama; Hedef Pazarın Belirlenmesi, Rakip Analizi ve Risk Analizi, Pazarlama Stratejilerinin GeliĢtirilmesi Dağıtım AnlaĢmaları ve Dağıtım Kanallarının Belirlenmesi, Pazarda Ürünün Konumlandırılması (Tanıtım ve Fiyatlandırma), AnlaĢmazlıkların Çözümü, Müzakere Teknikleri, SipariĢ Süreçleri Brezilya nın dıģ ticareti ve mevzuatı, ikili ticarette yaģanan geliģmeler, ihracatımızda potansiyel ürünler, iģadamlarımıza öneri ve tavsiyeler vs. DıĢ Ticarette Teslim ve Ödeme ġekilleri; PeĢin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Akreditifli Ödeme, Kabul Kredili Ödeme, Akreditif, INCOTERMS 2010 Kurallar Bütünü, Teslim ve Ödeme ġekillerinin Mevzuatla ĠliĢkisi DıĢ Ticarette Kullanılan Belgeler; DıĢ Ticarette Kullanılan Belgelerin Önemi, Faturalar, Sevk Belgeleri, DolaĢım Belgeleri, Malın MenĢeine ĠliĢkin Belgeler, Kalite Belgeleri Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları; Gümrük Nedir, Gümrük Mevzuatı ve Gümrük Mevzuatı Uygulamaları Gümrük Rejimleri, Gümrük Beyannamesi Önemi ve Doldurulması Temel Pazarlama Stratejileri, Bölümlendirme, Hedef Kitle, Konumlandırma, Marka Kavramı, KiĢi, Yer, Ürün/Hizmet, Fikir Markaları, Lüks Markacılık, Nöro- Pazarlama Çorum DıĢ Ticaret Eğitim Programı Nilüfer Arıak, Neylan Ege, Devrim Erol, Türk Eximbank, Uzmanları Uzmanları Nilüfer Arıak, Neylan Ege, Türk Eximbank, Uzmanları Yaman KOÇ Nilüfer ARIAK Nilüfer ARIAK Esin ġen, Ekonomi Bakanlığı Nilüfer ARIAK Nilüfer ARIAK Neylan EGE Neylan EGE TOBB ETÜ Sürekli Eğitim AraĢtırma ve Uygulama Merkezi EĞĠTĠM TARĠHĠ VE YERĠ Mart 2013/ Çorum Nisan 2013/Konya 18 Nisan 2013/ Mayıs 2013/ Afyonkarahisar 24 Haziran 2013/ 19 Eylül 2013/ OSTĠM 26 Eylül 2013/ OSTĠM 01 Ekim 2013/ 10 Ekim 2013/ 22 Ekim 2013/ 24 Ekim 2013/ 31 Ekim 2013/ 01 Kasım 2013/

9 EĞĠTĠM KONUSU DERS ĠÇERĠĞĠ EĞĠTMEN DiĢ Ticaret Eğitimi/KONYA DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticarete GiriĢ, Ġhracat Pazarlaması ve Uluslararası Pazarlama, DıĢ Ticarette Teslim ve Ödeme ġekilleri, DıĢ Ticarette Kullanılan Belgeler, Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, DıĢ Ticarette Lojistik ve Nakliye, Sigorta ve Navlun; Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları, Dahilde ĠĢleme; Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Uygulamaları, Ticari Ġstihbarat Kanalları Akreditif; Akredif nedir, Akreditifin Yararları, DıĢ Ticarette Akreditif ÇeĢitleri, Akreditifli Ödemede Taraflar, Akreditifin ĠĢleyiĢ ġekli, Akreditif Belgesi Örnekleri ve Bu Belgelerin Analizi Lojistik ve Nakliye; Lojistik, Nakliye ve Gümrük ĠĢlemlerinde Lojistik ve Nakliyenin Önemi Nilüfer ARIAK, Neylan EGE, Yaman KOÇ, Türk Eximbank, Nilüfer ARIAK Neylan EGE EĞĠTĠM TARĠHĠ VE YERĠ Kasım 2013/Konya 07 Kasım 2013/ 14 Kasım 2013/ DıĢ Ticaret Eğitim Programı DıĢ Ticarette Sigorta ve Navlun; DıĢ Ticarette Sigorta ve Navlun un Önemi Neylan EGE 21 Kasım 2013/ de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı Çerçevesinde KiĢisel GeliĢim de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı KiĢisel GeliĢim de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı Protokol ve Kurumsal DavranıĢ Becerilerini GeliĢtirme, Temel Protokol Bilgileri ve Giyim KuĢam Kuralları, Kurumlarda Ast-Üst ĠliĢkilerinde DavranıĢ Modelleri Toplantı Katılımcısı Olma ve Toplantılarda Kurumsal DavranıĢ Modelleri, Makam Odası ve Ġç Mekan Kuralları, Telefonla KonuĢmada Temel Protokol Bilgileri DıĢ Ticarete GiriĢ, Ġhracat Rejimi,Ġthalat Rejimi, Ġhracat Yönetmeliği ve Tebliğleri,DıĢ Ticarette Diğer Mevzuat, Gümrük Acar ACARTÜRK Acar ACARTÜRK Nilüfer ARIAK 21 Kasım 2013/ 22 Kasım 2013/ 25 Kasım 2013/ de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı DıĢ Ticaret Riskleri ve Riskten Korunma Yöntemleri, DıĢ Ticarette Teslim ġekilleri, Ġncoterns 2011 Nilüfer ARIAK 26 Kasım 2013/ Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile Arasında Yapılan ĠĢbirliği Neticesinde Düzenlenen Eğitim Programları Çerçevesinde SatıĢ Yönetimi Ġyi Bir Satıcı Olabilmek, MüĢteriyi Anlamak, Etkin ĠletiĢim, SatıĢ Süreçleri,Aktif Pazarlama,Kampanya Yönetimi,Pazarlık Becerileri, SatıĢta Maliyet Muhasebesi, Risk Yönetimi, Etik ve Uyumluluk Eren GÜNDÜZ 26 Kasım 2013/ de ĠĢe Yeni BaĢlayanlara Yönelik Olarak Hazırlanan Eğitim Programı DıĢ Ticarette Sigorta, Gümrük, Nakliye, Finansman Nilüfer ARIAK 27 Kasım 2013/

10 EĞĠTĠM KONUSU DERS ĠÇERĠĞĠ EĞĠTMEN Ülke Sohbet Toplantıları Çerçevesinde Rusya Fedarasyonu ve Polonya Ġhracat Ġmkanları DıĢ Ticaret Eğitimi DıĢ Ticaret Eğitimi Özel Eğitim DıĢ Ticaret Eğitimi Rusya Federasyonu Ülke Bilgileri, Polonya Ülke Bilgileri, Rusya Federasyonu ve Polonya ile Ġhracat Ġmkanları E Ticaret ve E Ticarete Verilen Destekler Turquality ve Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları Ufuk Turu Karlı Büyüme Vizyonu Eximbank Kredileri ve Sigortalar AyĢe Oya BENLĠ Songül BEġTAġOĞLU Zeynep ĠYĠLER Turquality ġubesi Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları ġubesi Rönesans DanıĢmanlık Esin YERTUTANOL Özlem AYDIN Eximbank EĞĠTĠM TARĠHĠ VE YERĠ 28 Kasım 2013/ 05 Aralık 2013/ 12 Aralık 2013/ 18 Aralık 2013/ 19 Aralık 2013/ Özel Eğitim Yöneticiler Ġçin Liderlik Eğitim Programı Focus Grup ÇalıĢması Dale Carnegie Training 25 Aralık 2013/ DıĢ Ticaret Eğitimi DıĢ Ticaret SözleĢme Teknikleri ve Uygulamalı Ġhracat-Ġthalat SözleĢmeleri Asım ÇALIġ Ekonomi Bakanlığı / DĠĞER FAALĠYETLER 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin YurtdıĢında MarkalaĢması, Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve Turquality nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde Demir veya Çelikten EĢya sektörünün hedef pazarlardaki imajının kuvvetlendirilmesi ve Türk ĠnĢaat Aksamı marka algısının yaratılması amacıyla Enerji Nakil Hatları, GSM Anten Kuleleri, Çelik Konstrüksiyon ile ĠnĢaat Kalıp ve Aksamı ürünlerini kapsayan bir proje hazırlanmıģ ve Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmıģtır. 21 ġubat 2013 tarihinde, Genel Sekreterliğimiz Merkez Binası nda Nakliye ve Demiryolları Toplantılarının altıncısı gerçekleģtirilmiģ olup, anılan toplantıya TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri, Ekonomi Bakanlığı temsilcisi, Genel Sekreterliğimiz ve Yönetim Kurullarımız katılımcıları ile üyelerimiz olan firma temsilcileri katılım sağlamıģtır. Toplantı sonrasında ortaya çıkan rapor üyelerimiz ve katılımcılarla paylaģılmak adına web sitemizde yayımlanmıģtır. 17 Nisan 2013 tarihinde Birliğimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıģ ve 2012 Yılı Faaliyet Raporu ile 2013 Yılı ÇalıĢma Programı ve sektöre iliģkin değerlendirme raporu hazırlanmıģtır. 23 Ekim 2013 tarihinde ATO DıĢ Ticaret ve Uluslararası ĠĢbirliği Özel Ġhtisas Komisyonu Toplantısı Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda

11 Birliklerimiz Koordinatör BaĢkanı Ahmet KAHRAMAN BaĢkanlığında gerçekleģtirilmiģtir. 08 Kasım 2013 tarihinde, Dahilde ĠĢleme Rejiminde karģılaģılan sorunlar ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda ġube Müdürleri Toplantısı düzenlenmiģtir. Ġhracata kredi, sigorta ve garanti programları ile destek veren Türk Eximbank ile Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekterliğinin giriģimleriyle, 16 Aralık 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimiz Merkez Binasında Marka Kredisi Programı adlı bir çalıģma toplantısı düzenlenmiģtir. Toplantıya Türk Eximbank ı temsilen ġevket Ersin KAPLAN, Funda BAYDAR, Aynur YILMAZ ve Fatih ÖZER, Genel Sekreterliğimiz adına ise Genel Sekreter Yrd.V. Esra ARPINAR katılmıģtır. 23 Aralık 2013 tarihinde, Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri BaĢkanları ve Genel Sekreteri, Ankara Sanayi Odası BaĢkanı Nurettin ÖZDEBĠR i ziyaret etmiģtir. Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ġerafettin CECELĠ nin katıldığı ziyarette Ankara nın geliģme potansiyeli, güçlü yönleri ve liderlik için attığı önemli adımlar, Ankara nın ihracatçı firmaları ve bu alandaki konular görüģülmüģtür. Ankara sanayisi ve ihracatının hak ettiği düzeye getirilmesi için önemli bir adım olan bu ziyaret, her iki tarafın Ankara ve Türkiye ekonomisi için yapılacak her türlü desteği vermeye hazır olduğu görüģlerini belirtmesi ile sonuçlanmıģtır. Genel Sekreterliğimiz web sitesinde yayınlanmak ve üyelerimize gönderilmek üzere Dünya Ekonomisi ne iliģkin notlar hazırlanarak revize edilmiģtir. Diğer taraftan, Genel Sekreterliğimiz AR-GE ġubesi nce; 2013 yılında Dünya Çelik Tüketimi %2,9 Oranında Artacak... baģlıklı haber, Birliğimizin Potansiyel Ġhraç Ürünlerinden Olan ĠnĢaat Aksamının Birim Ġhraç Fiyatları KarĢılaĢtırması ile Firma Büyüklüğü Yönünden Ġhracatımızın Yapısına Genel BakıĢ adlı bilgi notları, 2012 Yılı Demir-Çelik Sektörünün Durumu konulu bilgi notu, hazırlanarak web sitemizde yayınlanmıģ ve tüm ilgili üyelerimize e- posta yoluyla ulaģtırılmıģtır. Web sitemizde yayınlanmak üzere demir ve demir dıģı metaller dıģ piyasa fiyatları hazırlanmıģtır. Ocak-ġubat 2013 dönemine yönelik olarak Ankara nın Ġhracat Profili ile Irak ve Ġngiltere ye Birliğimiz kanalıyla gerçekleģtirilen ihracata iliģkin bilgi notları hazırlanmıģtır.

12 Dünya Gazetesi yurt içi ve yurtdıģı ekinde yayınlanmak üzere Irak, Ġngiltere, Katar, Romanya, Rusya Federasyonu, Ġtalya, Avusturya, Belçika, Kazakistan, Norveç, Ġsveç, Finlandiya ve Danimarka ya yönelik ihracat değerlendirme notları hazırlanarak Türkçe ve Ġngilizce versiyonları Dünya Gazetesi ne iletilmiģtir. Ticaret politikası önlemleri süreçleri kapsamında soruģturmalarıyla ilgili olarak Ticaret Politikası Önlemleri SoruĢturmaları ve GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Satın alınan Avukatlık/DanıĢmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesi Hakkında Yönerge çerçevesinde üye bir firmamıza Birliğimiz bütçesinden destek sağlanmıģtır. Türkiye Ġhracatçılar Meclisi'nin (TĠM) her sene geleneksel olarak düzenlediği Ġlk 1000 Ġhracatçı Raporu nda, yer alan Birliğimiz üyelerine Birliğimize ve ekonomimize yaptıkları katkılarından dolayı teģekkür mektupları gönderilmiģ; ayrıca konu bir basın bülteni eģliğinde basına gönderilmiģtir. Birliğimiz iģtigal alanına giren ürünlerin ihracat kayıt rakamları ve Türkiye geneli bazında her ay sektörlere ve ülkelere göre kümülatif olarak takip edilmiģtir. Ayrıca, sektörümüzün Türkiye geneli gerçekleģen dıģ ticaret verileri de hazırlanmıģtır. Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki tüm web projelerinin içerik yönetim ve güncellemeleri gerçekleģtirilmiģtir. ABD Doları, Euro, Enflasyon (ÜFE) artıģ oranları takip edilmiģ ve söz konusu parametreler arasındaki puan farkları her ay düzenli olarak tablo ve grafik halinde hazırlanmıģtır. Yurt dıģı Ticaret MüĢavirliklerimiz kanalıyla Genel Sekreterliğimize ulaģan ithal talepleri, ihraç ve iģbirliği teklifleri, fuar ve ihale duyuruları derlenerek web sitemizde yayınlanmıģtır.

13 OAİB GENELİNDE KATILIM SAĞLANAN TOPLANTI, SEMİNER VE KONFERANSLAR Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği Merkezleri Platformu (ÜSĠM Platformu) Toplantıları: Ocak 2013 tarihlerinde ODTÜ de düzenlenen Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği BaĢarılı Uygulamalar ÇalıĢtayı na Genel Sekreterliğimiz tarafından katılım sağlanmıģtır Devlet Destek ve TeĢviklerinde YaĢanan Sorunlara ĠliĢkin Toplantı: 14 Ocak 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı nda Ġhracat Genel Müdür Yardımcısı Sayın Volkan AĞAR baģkanlığında gerçekleģen ve firmalarımızın devlet destek ve teģviklerinden yararlanırken karģılaģtıkları sorunlar ve ĠSĠB isteklerinin görüģüldüğü toplantıya Genel Sekterliğimizi temsilen Genel Sekreter Özkan AYDIN ile Genel Sekreterlik ilgili personeli katılım sağlamıģtır. YurtdıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine iliģkin 2009/5 Sayılı Tebliğ e ĠliĢkin Toplantı: 2009/5 sayılı Tebliğ ve prosedürlerin sadeleģtirilmesi, Birlikler arası uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması, destek taleplerinin en kısa sürede sonuçlandırılabilmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi ve halen yürürlükte olan mevzuatta yaģanan sorunların görüģülmesi amacıyla tüm Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin temsilcilerinin katılımı ile 18 Ocak 2013 tarihinde Ġstanbul da DıĢ Ticaret Kompleksi nde gerçekleģtirilen toplantıya Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım sağlanmıģtır. Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri Toplantıları: 28 Ocak 2013 tarihinde TĠM de gerçekleģtirilen toplantıya Birliğimizi temsilen Genel Sekreter Özkan AYDIN, 11 Mayıs 2013 tarihinde Ġstanbul da ve 04 Ekim 2013 tarihinde Ġstanbul da yapılan toplantılara ise Genel Sekreter V. Esra ARPINAR katılmıģtır. Demir Çelik ve Demir ve Demir DıĢı Metaller Sektör Toplantısı: 11 Mart 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı nda Bakan Yardımcısı Mustafa SEVER baģkanlığında yapılan Demir Çelik ve Demir ve Demir DıĢı Metaller sektörlerindeki ihracat iģlemlerinde karģılaģılan sorunların çözümüne yönelik olarak gerçekleģtirilen toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı ġerafeddin CECELĠ ile Genel Sekreterliğimiz ilgili personeli katılmıģtır. Ankara Kalkınma Ajansı Toplantıları: 14 Mayıs 2013 tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı nın düzenlediği Ankara da ÇalıĢmak konulu odak toplantısına; 15 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen eğitim seminerine; 30 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen Ortak Akıl Toplantısı na; 24 Eylül 2013 tarihinde gerçekleģtirilen 2013 yılı ikinci Kalkınma Kurulu Toplantısı na Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım sağlanmıģtır.

14 TĠM 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu: 01 Haziran 2013 tarihinde Ġstanbul da gerçekleģtirilen TĠM Genel Kurulu na Birliğimiz Yönetim Kurulu BaĢkanı M. Zahid POYRAZ katılım sağlamıģtır. Uluslararası Rekabetçilik ve ĠĢbirliği Konferansı: Haziran 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ın himayelerinde, Ankara da düzenlenen konferansa Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım sağlanmıģtır. Yeni TeĢvik Sistemi Değerlendirme Toplantısı: 20 Haziran 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN baģkanlığında Diyarbakır da düzenlenen toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı M. Zahid POYRAZ katılmıģtır. Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2013-ĠnĢaat Programı: Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, TUSKON tarafından Haziran 2013 tarihleri arasında yabancı iģadamının katılımıyla Ġstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleģtirilen programa Genel Sekreterliğimizce katılım sağlanmıģtır. Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı (BROP) Proje Değerlendirme Bilgilendirme Toplantısı: 27 Haziran 2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın organizasyonunda Ankara Hilton Otel de gerçekleģtirilen Sektörel Ġzleme Komitesi 12.Toplantısı na Birliğimizi temsilen katılım sağlanmıģtır. Marka Kredisi Programı ÇalıĢma Toplantısı: Ġhracata kredi, sigorta ve garanti programları ile destek veren Türk Eximbank ile Genel Sekterliği mizin giriģimleriyle 16 Aralık 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimiz merkez binasında bir toplantı düzenlenmiģtir. Toplantıya Türk Eximbank ı temsilen ġevket Ersin KAPLAN, Funda BAYDAR, Aynur YILMAZ ve Fatih ÖZER, Genel Sekreterliğimiz adına ise Genel Sekreter Yrd.V. Esra ARPINAR katılmıģtır. Ġhracatçı Birlikleri GeniĢletilmiĢ BaĢkanlar Kurulu Toplantısı: DıĢiĢleri Bakanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU nun katılımlarıyla, 25 Aralık 2013 tarihinde TĠM tarafından Ġstanbul düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkanı Zahid POYRAZ tarafından katılım sağlanmıģtır.

15 ANKARA DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ALIM HEYETĠ ORGANĠZASYONLARI Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan Yapı Ġstanbul 2014 Fuarı ile eģ zamanlı olarak, Demir ve Demir DıĢı Metaller sektöründe bir Alım Heyeti Programı gerçekleģtirilecektir Eylül 2014 tarihlerinde yapılacak olan ANKIROS 2014 Fuarı ile eģ zamanlı olarak Demir ve Demir DıĢı Metaller sektöründe bir Alım Heyeti Programı gerçekleģtirilecektir. DĠĞER FAALĠYETLER 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin YurtdıĢında MarkalaĢması, Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve Turquality nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde Demir veya Çelikten EĢya sektörünün hedef pazarlardaki imajının kuvvetlendirilmesi ve Türk ĠnĢaat Aksamı marka algısının yaratılması amacıyla onaylanan 4 yıllık proje hayata geçirilerek ilk yılı olan 2014 te pazar araģtırması çalıģması yapılacak ve sektörün yönlendirileceği pazarların belirlenmesi ve söz konusu pazarlarda yapılacak reklam ve tanıtım çalıģmaları tespit edilecektir. Birliğimizin ihracat kayıt rakamlarına iliģkin raporlar ile gerçekleģen ihracat ve ithalat rakamlarının hazırlanmasına devam edilecektir. Genel Sekreterliğimiz ve Ekonomi Bakanlığı web sitelerinde yayınlanmakta olan DıĢ Talepler Bülteni uygulaması giriģ sayfasında karģılaģılan sorunlarla ilgili, ihracatçı firmalardan gelen e-posta mesajları cevaplandırılacaktır. Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki web projelerinin içerik yönetim ve güncellemeleri gerçekleģtirilecektir. Bunun yanı sıra Genel Sekreterliğimiz resmi web sitesi için (www.oaib.org.tr) yeni bir tasarım ve yazılım yaptırılarak hizmete açılacaktır. Sektörlerimiz ile ilgili olarak çeģitli kurum ve kuruluģlardan alınan duyuruların üye firmalarımıza sirküle edilmesine devam edilecektir. Ġhtiyaç duyulan ülke ve sektörlerle ilgili olarak değerlendirme raporları hazırlanmaya devam edilecektir.

16 Gümrük Beyannamesi onaylama, Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel Müdürlüğü nün talimatları ile yürürlükteki ihracat mevzuatı çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi çalıģmalarının yanı sıra, gerek Birlik merkez veya irtibat bürolarından gerekse de e-birlik üzerinden beyanname onay iģlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması, günümüz teknolojisine uygun programların geliģtirilmesi çalıģmaları yapılacaktır. Ayrıca Para Koordinasyon Kurulu Kararları çerçevesinde belirli tarımsal ürün ihraç eden firmalar için gerekli mahsup iģlemleri yapılması çalıģmalarına devam edilecektir. Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimi Tebliğlerine dayalı olarak Ekonomi Bakanlığı nın Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdiği yetki ve görevler çerçevesinde; Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Ġzin Belgeleri ne ek süre verilmesi, revize yapılması ve ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması iģlemlerinin gerçekleģtirilmesine devam edilecektir. DĠR Otomasyon Sistemine, firma evraklarının aktarılması, aracı ihracatçı, temsil ithalatçı bilgilerinin girilmesi, DĠĠB belgelerinin basılı nüshalarının düzenlenmesi iģlemlerinin yapılmasına devam edilecektir. Ġhracat Yönelik Devlet Yardımları ġube Müdürlüğümüzce; Devlet yardımları kapsamında, yurt dıģı milli veya bireysel düzeyde gerçekleģtirilen fuar katılımlarına iliģkin müracaatların, 2009/5 sayılı Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine iliģkin Tebliğ ; 2010/6 sayılı Yurt DıĢı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında Tebliğ ; 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ; 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında incelenmesi ve müracaatlara konu hakediģlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası na bildirilmesine devam edilecektir. Yurt dıģı bireysel fuarlara katılım için yapılan ön baģvuruların 2014 takvim yılı teģvik verilecek fuarlar listesine göre değerlendirilerek ilgili Ģube kayıtlarına alınmasına devam edilecektir. Devlet yardımlarıyla ilgili ihracatçıların sorularının yanıtlanmasına, toplantı, seminerler düzenlenmesine, seminer ve toplantılara iģtirak edilerek katılımcı firmaların bilgilendirilmesine devam edilecektir. Turquality ġube Müdürlüğümüzce; 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurt DıĢında MarkalaĢması, Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ çerçevesinde, ilgili Tebliğ kapsamındaki firmaların baģvuru dosyalarının otomasyondan ve manuel ortamda incelenmesine ve söz konusu dosyaların iģlemlerinin sonuçlandırılmasına devam edilecektir.

17 Turquality mevzuatı ile ilgili olarak Tebliğ kapsamındaki firmalar ve programa katılmak isteyen ihracatçı firmaların bilgilendirilmesine, firmalarımızın gerek mevzuat, gerekse iģleyiģ açısından karģılaģtıkları sorunların çözümüne iliģkin firma ziyaretleri yapılmasına ve Turquality mevzuatı ile ilgili toplantı ve seminerler düzenlenmesine devam edilecektir. Genel Sekreterliğimizce düzenlenen 5.Dönem DıĢ Ticaret Eğitim Programı tarihleri arasında yapılarak, eğitim sonunda hak kazanan katılımcılara sertifikaları verilecektir. Ayrıca, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile yapılan bir protokol kapsamında, müsteri iliģkilerinin etkili yönetimi crm uygulamaları, kurum kültürü, süreç yönetimi, kaizen (Sürekli GeliĢim, ĠyileĢtirme) gibi konular ve teknik konularda bir dizi eğitime baģlanmıģ olup, 2014 döneminde de devam edecektir. Firmalarımız ve çalıģanlarının çalıģma hayatında ihtiyaç duyacağı ticari, teknik konular ile iletiģim ve yönetim becerileri konularında eğitim programları ve bağımsız ve kiģisel geliģim eğitimlerinin düzenlenmesi planlanmaktadır. Genel Sekreterliğimizce firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla firmaların ihtiyaç ve taleplerine göre düzenlenen DıĢ Ticaret Eğitimlerine devam edilecek ve katılan üye firmalarımızın yetkililerine Katılım Belgesi verilecektir.

18 DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2012 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %11,3 oranında azalarak 423,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir yılı itibariyle, dünya demir-çelik ihracatındaki söz sahibi ilk beş ülke Japonya, Çin, Almanya, Güney Kore ve ABD dir. Türkiye, dünya ihracatından 217 ülke arasında en fazla pay alan 12. ülke olup, aldığı pay %2,7 dir. Aynı yıl dünyanın toplam demir-çelik ithalatı bir önceki yıla göre %10,8 azalarak 430,9 milyar $ olmuştur. Demir-çelik sektöründe en önemli ithalatçı ülkeler Almanya, ABD, Güney Kore, Çin ve Türkiye dir. Türkiye, 2012 yılında 227 ülke arasında dünyanın en çok demir-çelik ithalatı yapan 5. ülkesi olarak yerini almıştır. Grafik 1. Dünya Demir-Çelik Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler ( ) Kaynak: Trademap verileri ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 1

19 Grafik 2. Dünya Demir-Çelik Ġthalatından BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Paylar 2012 Yılı (%) Kaynak: Trademap verileri II. DÜNYA ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ TİCARETİ Dünya alüminyum ihracatı 2012 yılında bir önceki yıla göre %8,8 düşerek 158,3 milyar $ olmuştur. Başlıca alüminyum ihracatçısı ülkeler Çin, Almanya, ABD, Kanada ve Rusya Federasyonu dur. Türkiye ise 2012 yılında 217 ihracatçı ülke arasında 2,3 milyar $ ve %1,4 pay ile 18. sırada yer almıştır. Grafik 3. Dünya Alüminyum Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler ( ) Kaynak: Trademap verileri ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2

20 Dünya alümünyum ithalatı 2012 yılında %9,3 gerileyerek 155,4 milyar $ değerinde gerçekleşmiştir. Dünya genelinde başlıca alüminyum ithalatçıları arasında Almanya, ABD, Çin, Japonya ve Fransa ilk beş ülke olarak sıralanmakta olup, Türkiye 17. sıradaki ithalatçı konumundadır. Dünya ithalatında 17. sırada yer alan Türkiye nin payı %1,9 dur. Grafik 4. Dünya Alüminyum Sektörü Ġthalatından BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Paylar 2012 Yılı (%) Kaynak: Trademap verileri III. DÜNYA BAKIR SEKTÖRÜ TİCARETİ 2012 yılında dünya bakır sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,6 azalarak 171,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir yılı itibariyle, dünya bakır sektörü ihracatındaki söz sahibi ilk beş ülke Şili, Almanya, ABD, Japonya ve Çin dir. Türkiye, dünya ihracatından 208 ülke arasında en fazla pay alan 32. ülke olup, aldığı pay %0,8 dir. ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 3

21 Grafik 5. Dünya Bakır Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler ( ) Kaynak: Trademap verileri Aynı yıl dünyanın toplam bakır sektörü ithalatı bir önceki yıla göre %8,5 azalarak 174,2 milyar $ olmuştur. Bakır sektöründe en önemli ithalatçı ülkeler Çin, Almanya, ABD, İtalya, Güney Kore, Tayvan, Belçika, Fransa, Türkiye ve Tayland dır. Türkiye, 224 ülke arasında dünyanın en çok bakır ithalatı yapan 9. ülkesi olarak yerini almıştır. Grafik 6. Dünya Bakır Sektörü Ġthalatından BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Paylar 2012 Yılı (%) Kaynak: Trademap verileri ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 4

22 V. TÜRKĠYE NĠN DEMĠR VE DEMĠR DIġI METALLER SEKTÖRÜ ĠHRACAT DEĞERLENDĠRMESĠ 2013 yılında Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı bir önceki yıla göre %5,1 oranında düşüş göstererek 20,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu toplam içinde demir çelik mamullerinin (GTİP:72+73) 15,3 milyar $ tutarında gerçekleşen ihracatında %8,3 düşüş görülmüştür. Toplam ihracat içerisinde değer olarak birincil demir-çelik mamullerinin (GTİP:72) payı %48,6, demir ve çelikten eşya mamullerinin payı %27,7, alüminyumdan eşya mamulleri ihracatının payı %11,6, bakır ve bakırdan eşya mamulleri ihracatının payı %6,5 olmuştur yılında Türkiye geneli demir ve demir dışı metaller ihracatının toplam Türkiye ihracatından aldığı pay %13,6 olmuştur yılında Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı en fazla sırasıyla Irak, Almanya, ABD, Suudi Arabistan, İtalya, B.A.E., İsrail, Libya, İngiltere ve Azerbaycan a yönelik olarak gerçekleşmiştir. Grafik 7. Türkiye Geneli Demir ve Demir DıĢı Metaller Ġhracatında Ġlk On Ülke Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları Çelik FilmaĢin: Çelik filmaşin ihracatı 2013 yılında önceki yıla göre %18,3 oranında düşüş göstererek 562 milyon $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Filmaşin ihracatında önemli ihraç pazarları ABD, İsrail, Brezilya, Libya, Irak, Singapur, İtalya, Ürdün, Gana ve Senegal dir. ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 5

23 Grafik 8. Türkiye Geneli Çelik FilmaĢin Ġhracatında Ġlk On Ülke Kaynak: TÜİK Verileri Demir-Çelik Çubuk: Birincil demir-çelik mamulleri ihracatının yaklaşık %51 ini oluşturan çubuklarda 2013 yılında bir önceki yıla göre ihracat %9,9 azalarak 4,9 milyar $ a gerilemiştir. Çubuk ihracatında önemli ihraç pazarları sırasıyla Irak, B.A.E., ABD, Yemen, İsrail, Suudi Arabistan, Libya, Etiyopya, Peru ve Brezilya dır. Grafik 9. Türkiye Geneli Çubuk Ġhracatında Ġlk On Ülke Kaynak: TÜİK Verileri ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 6

24 Boru: Söz konusu dönemde demir-çelik boru ihracatı %8,3 düşüş göstererek 1,6 milyar $ a gerilemiştir. Özellikle Irak, ABD, Cezayir, İngiltere, Romanya, Fransa, Almanya, Gürcistan, Hollanda ve İsrail önemli pazarlar arasında yer almıştır. Grafik 10. Türkiye Geneli Boru Ġhracatında Ġlk On Ülke Kaynak: TÜİK Verileri Bakır: Bakır ihracatı 2013 yılında bir önceki yıla göre %3,9 oranında artarak 1,3 milyar $ değerinde gerçekleşmiştir. İhracat gerçekleştirmiş olduğumuz ülkeler arasında İtalya, ABD, Bulgaristan, Almanya, Bursa S.Böl, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail ve Suudi Arabistan yer almaktadır. Grafik 11. Türkiye Geneli Bakır ve Bakırdan EĢya Ġhracatında Ġlk On Ülke Kaynak: TÜİK Verileri ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 7

25 Alüminyum: 2013 yılında alüminyum ihracatı %4,6 oranında artarak 2,3 milyar $ a yükselmiştir. İhracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin başında Almanya, Irak, Fransa, İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Polonya, Azerbaycan, İsviçre ve Yunanistan gelmektedir. Grafik 12. Türkiye Geneli Alüminyum ve Alüminyum Ġhracatında Ġlk On Ülke Kaynak: TÜİK Verileri ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 8

26 VI. BAZI MAL GRUPLARI ĠÇĠN SON ON YILLIK ĠHRACAT ve BĠRĠM FĠYAT DEĞĠġĠMLERĠ Grafik 13. Ġhracat: Demir ve Çelik Sektöründe Ġhracat ve Birim Fiyat DeğiĢimi (Kaynak: TÜİK Verileri) ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 9

27 Grafik 14. Ġhracat: Bakır Sektöründe Ġhracat ve Birim Fiyat DeğiĢimi (Kaynak: TÜİK Verileri) Yıllar İtibariyle Bakır ve Bakırdan Eşya İhracatı Değer (Milyon $) Miktar(Bin Ton) ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 10

28 Grafik 15. Ġhracat: Alüminyum Sektöründe Ġhracat ve Birim Fiyat DeğiĢimi (Kaynak: TÜİK Verileri) ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 11

29 VII. ENERJĠ FĠYATLARI VE ĠHRACAT DEĞĠġĠM ORANLARI (%) Grafik 16. Elektrik, Doğalgaz, Petrol ve Petrokok Fiyatlarının ve Demir-Çelik Fiyatları ile KarĢılaĢtırılması ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 12

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 16 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 11 Ocak 2012 tarihinde yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Üyelerimiz, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak Türk

Detaylı

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAKİNE TANITIM GRUBU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAKİNE TANITIM GRUBU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAKİNE TANITIM GRUBU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 Saygıdeğer Üyelerimiz, Makine sektörü 2014 yılında ihracatını yüzde 5,4 artırmış ve

Detaylı

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3.

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. 0 Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2.KOSGEB DESTEKLERİ... 16 2.1. KOBİ Proje

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

Saygıdeğer Üyelerimiz,

Saygıdeğer Üyelerimiz, Saygıdeğer Üyelerimiz, Sektörümüz başarısını 2013 yılında da devam ettirerek yılı 14 milyar dolar ihracat rakamı ile kapatmıştır. Türkiye nin ihracat lideri olmaya doğru ilerleyen makine sektöründe ihracatın

Detaylı

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunun yakıtı da, gücü de bilgidir. John Kenneth Galbraith 6. İTHALAT İŞLEMLERİ Ġthalat politikası Türkiye nin uluslararası

Detaylı

DAiB. DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll

DAiB. DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll DAiB DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll BA~KANIN MESAJI thracatet Birlikleri kayttlanna gore; 2012 ythnda Tiirkiye'nin demir ve demir ch~1 metaller ihracatj. bir onceki yda gore degerde %1,4, miktar bazmda

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI LEONARDO DA VĠNCĠ HAREKETLĠLĠK PORJESĠ DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ ĠNGĠLTERE PROJE GRUBU RAPORU 2008 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1 - i - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı.. x BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI...

Detaylı

EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2011-2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU

EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2011-2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 20-202 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER 20 YILI ĐHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ.... ÜRÜN GRUPLARI ĐTĐBARĐYLE....2 ÜLKELER ĐTĐBARĐYLE...

Detaylı

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011 BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ GELECEĞĠMĠZĠ ĠNġA EDĠYORUZ kaynaklarımızı ve enerjimizi geleceğe yönelttik Sürdürülebilir Kalkınma için temel attık, gelecek neslin

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

Kimya Sektörünün Değerli Temsilcileri,

Kimya Sektörünün Değerli Temsilcileri, Kimya Sektörünün Değerli Temsilcileri, 2013 yılı hem dünya hem de Türkiye ekonomisi açısından oldukça hareketli geçti. Yıl sonunu yavaş bir toparlanma ile bitiren küresel piyasalar ve döviz kurlarındaki

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

Muharebe meydanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi

Muharebe meydanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi Muharebe meydanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi kafi değildir... Bu zafer ve başarı çok büyüktür; ancak, gerçek refah ve mutluluğa sahip olabilmek için, asıl bundan sonra çalışmak

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI G Ü N D E M

AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI G Ü N D E M AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI 1. Toplantı Tarihi : 21.04.2014 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı Yeri : Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy

Detaylı