MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 03/ 07/ Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 03/ 07/ 2013. Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi"

Transkript

1 KARAR 108 : Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi 2013 / 108 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 108 sayılı meclis karar suretidir. Ġlgi : Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğünün tarih ve M.41.3.GEB / sayılı yazısı. Ġlgi yazıda; Gebze nin tarihi ve çok kültürlü yapısını dikkate alarak, müreffeh bir Ģehir, diğergam bir toplum oluģturulurken; dil, sanat, edebiyat, gençlik, eğitim ve kültür konularında yeni neslin daha bilinçli olmasını sağlamak amacı ile ilçemizde, Bakanlar Kurulu 06/12/2010 tarih ve 2010/1171 sayılı kararıyla kamu yararına çalıģan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin kurulması düģünülmektedir Sayılı Kanunu nun 75/c maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Bütçelerden yardım yapılması baģlıklı 29 ve TaĢınmaz tahsisi baģlıklı 47. Maddesi ile söz konusu kanunun 29. Maddesine istinaden çıkarılan Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, KuruluĢ, Sandık vb. TeĢekküllere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılması hakkında yönetmelik gereğince ilçemizde Ģubesi açılacak olan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği nin aģağıda yazılı talepleri; 1- Dernek bürosunun belediyemizce tefriģ edilmesi, 2- Aydınlatma, ısıtma, su ve haberleģme giderlerinin belediyemizce karģılanması, 3- miz ile dernek arasında müģterek kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesi; Hususlarında protokol imzalamak üzere BaĢkanına yetki verilmesi için yazımızın Mart 2013 Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir. Ġlgi yazı 05 / 03 / 2013 tarih ve 2013 / 51 sayılı meclis kararı ile daha detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Tetkik ve isimlendirme Komisyonuna ortak havale edilmiģti. Talep yazı ve Plan Bütçe- Hukuk Dilekçe Tetkik ve Ġsimlendirme Komisyonu Ortak Raporu meclisimizce müzakere edilerek, Ġlçemizde Ģubesi açılmıģ olan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin aģağıda yazılı talepleri ortak komisyonumuzca incelenmiģ olup; 5393 Sayılı Kanununun 75/c maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Bütçelerden yardım yapılması baģlıklı 29 ve TaĢınmaz tahsisi baģlıklı 47. Maddesi ile söz konusu kanunun 29. Maddesine istinaden çıkarılan Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, KuruluĢ, Sandık vb. TeĢekküllere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılması hakkında yönetmelik gereğince 1- Dernek bürosunun 50,000 TL ye kadar tefriģatının belediyemiz tarafından karģılanmasına, 2- Aydınlatma, ısıtma, su ve haberleģme giderlerinin 3 yıl süreyle belediyemiz tarafından karģılanmak üzere BaĢkanına yetki verilmesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy çokluğuyla karar verildi.

2 Karar No Kararın Plan Tadilatı 2013 / 109 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 109 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 109 : Ġlgi: a) SEDAġ Genel Müdürlüğü Gebze ĠĢletme AR-GE Yatırım Planlama BaĢmühendisliği nin tarih ve 1747 sayılı yazısı. b) Meclisimizin tarih ve 2013/ 104 sayılı kararı. Ġlgi yazı ile, Gebze, TavĢanlı Köyü, G22B20C4B pafta, 955 nolu parsel yanında mevcut bulunan prefabrik trafo binasının imar planında yolda kaldığı belirtilerek 955 nolu parselin kuzeyindeki otopark alanı içerisinde trafo yeri ayrılması talep edilmektedir. Ġlgi (b) karar ile söz konusu talebin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine karar verildi. Talep yazı ve Ġmar Komisyonu Raporu meclisimizce müzakere edilerek; bölgedeki enerji ihtiyacının karģılanabilmesi amacı ile talebin kabulüne yapılan oyla neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

3 Karar No Kararın Plan Tadilatı 2013 / 110 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 110 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 110 : Ġlgi : a) Plan ve Proje Müdürlüğü nün /05/ 2013 tarih ve / sayılı yazısı. b) Meclisimizin tarih ve 2013/ 105 sayılı kararı. Ġlgi yazıda; Gebze Otoyol Kuzeyine iliģkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları Kocaeli BüyükĢehir sinin tarih ve sayılı kararları ile onaylanmıģtır. Bu alana iliģkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu talebimiz Kocaeli BüyükĢehir Meclisine sunulmuģ olup; BüyükĢehir n tarihli oturumunda plan revizyonu talebi tadilen onaylanmıģtır. 1/5000 ölçekli Gebze Otoyol Kuzeyi Nazım Ġmar Planı sınırlarında Konut Alanı olarak planlanmıģ geliģme alanları ve bunlar arasında kalan donatı alanlarına iliģkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalıģmaları tamamlanmıģtır. Ġlgi (b) karar ile söz konusu talebin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine karar verildi. Talep yazı ve Ġmar Komisyonu Raporu meclisimizce müzakere edilerek; talebin daha detaylı incelemek üzere ileriki bir tarihe ertelenmesine yapılan oyla neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

4 Karar No Kararın Plan Tadilatı 2013 / 111 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 111 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 111 : Ġlgi : a) Plan ve Proje Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. b) Meclisimizin tarih ve 2013/ 95 sayılı kararı. Ġlgi (a) yazı ile Gebze Otoyol Kuzeyine iliģkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları Kocaeli BüyükĢehir sinin tarih ve sayılı kararları ile onaylanmıģtır. Bu alana iliģkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu talebimiz Kocaeli BüyükĢehir Meclisine sunulmuģ olup; BüyükĢehir n Mayıs 2013 oturumunda plan revizyonu talebi ile ilgili karar verilecektir. 1/5000 ölçekli Gebze Otoyol Kuzeyi Nazım Ġmar Planı sınırlarında Depolama Alanı, Sanayi Alanı, Konut DıĢı Kentsel ÇalıĢma Alanı, Ticaret Alanı olarak planlanmıģ geliģme alanları ve bunlar arasında kalan donatı alanlarına iliģkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalıģmaları tamamlanmıģtır. Ġlgi (b) karar ile söz konusu talep incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havale edilmiģtir. Talep yazı ve Ġmar Komisyonu raporu meclisimizce müzakere edilerek; 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olması ve ilgili kurum görüģleri doğrultusunda hazırlamıģ olması sebebi ile talebin kabulüne yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

5 Karar No Kararın Kent Meydanı Sergi Salonlarının kira ücretinin 2013 / 112 Özü belirlenmesi 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 112 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 112 : Ġlgi : Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü nün 02/ 07/ 2013 tarih ve / sayılı yazısı. Ġlgi yazıda; miz Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü bünyesinde açılan kent meydanı Sergi Salonunun kiralama bedelinin aģağıdaki tabloda belirtilen özelliklerde karara bağlanması için yazımızın belediye meclisine havalesini arz ederim, denilmektedir. S.NO KĠRALAMA GÜNÜ KĠRA BEDELĠ AÇIKLAMA 1 1 Gün 50 TL TAM GÜN 2 7 Gün 300 TL TAM GÜN NOT: 1- Kamu yararına çalıģan dernek, kuruluģlar ve kamu kurum ve kuruluģlarının etkinlikleri ücretsizdir. 2- STK ların etkinliklerinde % 50 indirim uygulanır. Konu meclisimizce müzakere edilerek; talebin daha detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Tetkik ve Ġsimlendirme Komisyonuna ortak havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

6 Karar No Kararın Kendi İşinin Sahibi Olabilirsin 2013 / 113 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 113 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 113 : Gündemin 6. Maddesi (a) bendinde yazılı Gebze Kent Konseyin Kendi İşinin Sahibi Olabilirsin konulu projesinin daha detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Tetkik ve Ġsimlendirme Komisyonuna ortak havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

7 Karar No Kararın Gebze si Gündüz Bakım Evi ve Kreş 2013 / 114 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 114 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 114 : Gündemin 6. Maddesi (b) bendinde yazılı Gebze Kent Konseyin Gebze si Gündüz Bakım Evi ve Kreş konulu projesinin daha detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Tetkik ve Ġsimlendirme Komisyonuna ortak havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

8 Karar No Kararın Geleneksel 2. Gebze Kültür, Sanat ve Folklor Festivali 2013 / 115 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 115 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 115 : Gündemin 6. Maddesi (c) bendinde yazılı Gebze Kent Konseyin Geleneksel 2. Gebze Kültür, Sanat ve Folklor Festivali konulu projesinin daha detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Tetkik ve Ġsimlendirme Komisyonuna ortak havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

9 Karar No Kararın Gebze Trafik Eğitim Parkının Yenilenmesi 2013 / 116 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 116 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 116 : Gündemin 6. Maddesi (c) bendinde yazılı Gebze Kent Konseyin Gebze Trafik Eğitim Parkının Yenilenmesi konulu projesinin daha detaylı incelenmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

10 Karar No Kararın İsmiyle Özdeşleşmiş Mekanlar Proje Önerisi 2013 / 117 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 117 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 117 : Gündemin 6. Maddesi (c) bendinde yazılı Gebze Kent Konseyin İsmiyle Özdeşleşmiş Mekanlar konulu projesinin daha detaylı incelenmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

11 Karar No Kararın Plan Tadilatı talebi 2013 / 118 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 118 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 118 : Ġlgi : Plan ve Proje Müdürlüğü nün /06/ 2013 tarih ve / sayılı yazısı. Ġlgi yazıda; Ġlgi: miz Emlak Ġstimlak Müdürlüğünün M.41.3.GEB sayılı yazısı. Ġlgi yazı ile, Gebze, Sultanorhan Mahallesi, 75 ada 61 numaralı parselin yolda kalan kısmının kamulaģtırılmasının istenildiği belirtilmektedir. Ancak kamulaģtırma yerlerinin çok olması ve kamulaģtırma maliyetlerinin yüksek olması dolayısıyla, konunun imar planı tadilatı ile çözülmesi istenilmektedir. Bahse konu 75 ada 61 nolu parsel, imar uygulaması görmemiģ arazi vasfındadır. Konunun çözümüne yönelik yapılan plan tadilatı ile söz konusu 75 ada 61 nolu parselden %40 oranında kesinti yapılarak geriye kalan kısmı 75 ada 86 parselin güneyindeki yeģil alanın bir kısmının ticarete dönüģtürülerek vatandaģa verilmesi düģünülmektedir. Eksilen yeģil alan miktarı 75 ada 86 parselin güneyindeki yeģil alanın artırılması ile telafi edilmiģtir. Söz konusu plan tadilatına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı tadilatı Kocaeli BüyükĢehir n tarih ve 262 sayılı kararı ile onaylanmıģtır sayılı Ġmar Kanunu nun 8/b maddesi ve Ġmar Planı Yapılması ve DeğiĢikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği konunun görüģülerek karar verilmek üzere yazımız ve eklerinin meclise havalesini arz ederim. denilmektedir. Konu meclisimizce müzakere edilerek; talebin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

12 Karar No Kararın Plan Tadilatı talebi 2013 / 119 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 119 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 119 : Ġlgi : Plan ve Proje Müdürlüğü nün /06/ 2013 tarih ve / sayılı yazısı. Ġlgi yazıda; Ġlgi: Sevim AZMIġ ve Hissedarlarının tarih ve sayılı dilekçesi. Ġlgi dilekçe ile Osmanyılmaz Mahallesi, 2741 ada 1 parsele iliģkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiģikliğinin onaylanması istenmektedir. Plan tadilat teklifi ile parselin ayrık nizam 4 kat ticaret alanı olan kullanımının aynı yoldan cephe alan parsellerin yapılaģma hakkının 6 kat olması sebebi ile ayrık nizam 6 kat ticaret alanı olarak değiģtirilmesi istenmektedir sayılı Ġmar Kanunu nun 8/b maddesi ve Ġmar Planı Yapılması ve DeğiĢikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği konunun görüģülerek karar verilmek üzere yazımız ve eklerinin meclise havalesini arz ederim. denilmektedir. Konu meclisimizce müzakere edilerek; talebin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

13 Karar No Kararın Plan Tadilatı talebi 2013 / 120 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 120 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 120 : Ġlgi : Plan ve Proje Müdürlüğü nün /06/ 2013 tarih ve / sayılı yazısı. Ġlgi yazıda; Ġlgi: Ġsmail YURTASLAN ın tarih ve sayılı dilekçesi. Ġlgi dilekçe ile 4540 ada 8 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planında kısmen bakım akaryakıt ve LPG istasyonu kısmen de tali iģ merkezi sınırlarında kalmasına rağmen mizce yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sehven parselin tamamının bakım akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlandığı belirtilerek bu durumun düzeltilmesi ve ticaret alanında otel yatırımı yapılabilmesi için blok nizam 10 kat yapılaģma hakkına sahip olması istenmektedir. Müdürlüğümüzce yapılan incelemede söz konusu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı olarak tamamen bakım akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlandığı ve kanunen bu durumun düzeltilmesi gerektiği anlaģılmıģtır. Ancak plan bütünlüğü açısından parselin ticaret alanı olan kısmının yapılaģma Ģartının E:1,20 hmaks: m. olması önerilmiģtir. Ayrıca parselin batısındaki yeģil bantın bakım akaryakıt ve LPG ikmal istasyonuna eklenmesi önerilmiģtir sayılı Ġmar Kanunu nun 8/b maddesi ve Ġmar Planı Yapılması ve DeğiĢikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği konunun görüģülerek karar verilmek üzere yazımız ve eklerinin meclise havalesini arz ederim. denilmektedir. Konu meclisimizce müzakere edilerek; talebin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

14 Karar No Kararın Plan Tadilatı talebi 2013 / 121 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 121 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 121 : Ġlgi : Plan ve Proje Müdürlüğü nün /06/ 2013 tarih ve / sayılı yazısı. Ġlgi yazıda; Kocaeli BüyükĢehir si tarafından hazırlanan 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planları ile güncel halihazırlar ITRF koordinat sisteminde paftalanmaktadır. Ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ED50 sisteminde paftalanmıģtır. Bu durum uygulamada aksaklıklara sebep olmaktadır. Ayrıca tarihinde onaylanan imar planlarında altlık olarak 2000 yılında onaylanan zemin etüt raporları kullanılmaktadır. Bu tarihten sonra parsel bazında veya bölge bazında yeni zemin etüt raporları onaylanmıģtır. Ayrıca imar planı plan notları onaylanırken Kocaeli BüyükĢehir si Ġmar Yönetmeliğinde bulunan maddeler plan notlarında çıkarılmıģtır. Ancak Kocaeli BüyükĢehir si Ġmar Yönetmeliğinin ile ilgili Çevre ġehircilik Bakanlığından onay alınmadan bu yönetmelik uygulanamamaktadır. Açıklanan nedenlerle Gebze Otoyol Güneyinde kalan merkez mahallelerinin; 1/5000 ölçekli nazım imar planında yenilenecek alan olarak gösterilen alanlar, 2B arazilerinin bulunduğu Hürriyet, Yavuz Selim Mahalleleri ve Kocaeli BüyükĢehir si tarafından ilan edilen Ġnönü Kentsel DönüĢüm alanı hariç alanlarda onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının itrf koordinat sisteminde paftalanması, bu planlara güncel zemin etüt raporlarının iģlenmesi ve imar planı plan notlarında değiģiklik yapılmasına iliģkin imar planı değiģikliği teklifi hazırlanmıģtır sayılı Ġmar Kanunu nun 8/b maddesi ve Ġmar Planı Yapılması ve DeğiĢikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği konunun görüģülerek karar verilmek üzere yazımız ve eklerinin meclise havalesini arz ederim. denilmektedir. Konu meclisimizce müzakere edilerek; talebin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

15 Karar No Kararın Plan Tadilatı talebi 2013 / 122 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 122 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 122 : Ġlgi : Plan ve Proje Müdürlüğü nün /06/ 2013 tarih ve / sayılı yazısı. Ġlgi yazıda; Ġlgi: Türkiye Diyanet Vakfı Gebze ġubesi nin tarih ve ġb.4102/ sayılı yazısı Ġlgi yazı ile 671 ada 16 parsel üzerinde lojman yapılabilmesi amacı ile bitiģiğindeki binalara göre yapılaģma Ģartının düzenlenmesi istenmektedir. Bu nedenle Müdürlüğümüzce parsele iliģkin imar planı tadilat teklifi hazırlanmıģtır. Öneri plan ile 671 ada 16 parselin yapılaģma Ģartlarının E:1,50 hmaks:12,50 m. olması önerilmiģtir sayılı Ġmar Kanunu nun 8/b maddesi ve Ġmar Planı Yapılması ve DeğiĢikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği konunun görüģülerek karar verilmek üzere yazımız ve eklerinin meclise havalesini arz ederim. denilmektedir. Konu meclisimizce müzakere edilerek; talebin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

16 Karar No Kararın Plan Tadilatı talebi 2013 / 123 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 123 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 123 : Ġlgi : Plan ve Proje Müdürlüğü nün /07/ 2013 tarih ve / sayılı yazısı. Ġlgi yazıda; Ġlgi: a) Gebze Gaziler Mahallesi Eğitim ve Kültür Derneği nin tarih ve 2013/2 sayılı yazısı b) Kocaeli BüyükĢehir n tarih ve 97 sayılı kararı. Ġlgi yazı ile Gaziler Mahallesi, 3388 ada 20 no lu parsele iliģkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiģikliğinin onaylanması istenmektedir. Plan tadilat teklifi ile ayrık nizam 6 kat konut alanı kullanımına sahip parselin E:2,40 hmaks:18.50 m. özel yurt alanı olması önerilmiģtir. Ġlgi (b) karar ile alana iliģkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı kabul edilmiģtir sayılı Ġmar Kanunu nun 8/b maddesi ve Ġmar Planı Yapılması ve DeğiĢikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği konunun görüģülerek karar verilmek üzere yazımız ve eklerinin meclise havalesini arz ederim. denilmektedir. Konu meclisimizce müzakere edilerek; talebin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

17 Karar No Kararın Plan Tadilatı talebi 2013 / 124 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 124 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 124 : Ġlgi : Plan ve Proje Müdürlüğü nün /07/ 2013 tarih ve / sayılı yazısı. Ġlgi yazıda; Ġlgi: a) Gebze Çoban Mustafa PaĢa GeliĢim ve Rehberlik Derneği nin tarih ve sayılı dilekçesi. b) Kocaeli BüyükĢehir n tarih ve 358 sayılı kararı. Ġlgi yazı ile Ġstasyon Mahallesi, 1272 ada no lu parsellere iliģkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiģikliğinin onaylanması istenmektedir. Plan tadilat teklifi ile ayrık nizam 3 kat konut alanı kullanımına sahip parselin E:1,20 hmaks:3 kat özel yurt alanı olması önerilmiģtir. Ġlgi (b) karar ile alana iliģkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı kabul edilmiģtir sayılı Ġmar Kanunu nun 8/b maddesi ve Ġmar Planı Yapılması ve DeğiĢikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği konunun görüģülerek karar verilmek üzere yazımız ve eklerinin meclise havalesini arz ederim. denilmektedir. Konu meclisimizce müzakere edilerek; talebin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

18 Karar No Kararın Plan Tadilatı talebi 2013 / 125 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 125 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 125 : Ġlgi : Plan ve Proje Müdürlüğü nün /06/ 2013 tarih ve / sayılı yazısı. Ġlgi yazıda; Planlama alanı, Osmanyılmaz Mahallesi G22B18C Nazım Ġmar Planı Paftası, G22B18C3D Uygulama Ġmar Planı Paftası, 4639 ada 9 nolu parseli kapsayan planlama bölgesi tarih ve 581 sayılı Kocaeli BüyükĢehir Meclisince onaylanan Gebze 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama Ġmar Planı sınırlarında kalmaktadır. Bu plana göre söz konusu 4639 ada 9 nolu parsel, Sağlık Tesis alanında kalmaktadır. Kocaeli BüyükĢehir Meclisi nin tarih ve 362 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarına göre emsal: 1.00 dir. Bu kapsamda, mülkiyeti miz adına kayıtlı 4639 ada 9 numaralı parsel üzerinde, bölgede yaģayan toplumun sağlığını geliģtirmeyi ve korumayı amaçlayan, birinci basamak koruyucu, iyileģtirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğünün sevk idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli Ģekilde sunulmasını izleyen değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluģları ile diğer kurum ve kuruluģlar arasındaki koordinasyonu sağlayan toplum sağlık merkezi binası yapılması istenmektedir. Söz konusu toplum sağlık merkezi hizmet binasının nitelikli ve fonksiyonel olabilmesi için emsal değerinin 2.00 olarak değiģtirilmesi önerilmiģtir sayılı Ġmar Kanunu nun 8/b maddesi ve Ġmar Planı Yapılması ve DeğiĢikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği konunun görüģülerek karar verilmek üzere yazımız ve eklerinin meclise havalesini arz ederim. denilmektedir. Konu meclisimizce müzakere edilerek; talebin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

19 Karar No Kararın Plan Tadilatı talebi 2013 / 126 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 126 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 126 : Ġlgi : Plan ve Proje Müdürlüğü nün /07/ 2013 tarih ve / sayılı yazısı. Ġlgi yazıda; Ġlgi: Kocaeli Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü nün tarih 351/379 sayılı yazısı. Ġlgi yazı ile, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın 2013 yılı yatırım programı kapsamında Gebze de Sosyal Tesis yapılması planlandığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, mevcut Uygulama Imar Planında Ticaret alanında bulunan Mülkiyeti Maliye adına kayıtlı, tapu kütüğünde Sosyal ve Ġdari Hizmet Alanı Ģerhi bulunan, Gebze, Yenikent Mahallesi, 4787 ada 1 numaralı parselin Sosyal ve Kültürel Tesis alanı olarak değiģtirilmesi talep edilmektedir. Yapılacak tadilat ile, bölgenin Sosyo- Kültürel Tesis ihtiyacının da azaltılması hedeflenmektedir. Söz konusu plan tadilatına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı tadilatı Kocaeli BüyükĢehir n tarih ve 263 sayılı kararı ile onaylanmıģtır sayılı Ġmar Kanunu nun 8/b maddesi ve Ġmar Planı Yapılması ve DeğiĢikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği konunun görüģülerek karar verilmek üzere yazımız ve eklerinin meclise havalesini arz ederim. denilmektedir. Konu meclisimizce müzakere edilerek; talebin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

20 Karar No Kararın 2013 / 127 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 127 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 127 : BaĢkanı Adnan KÖġKER, Ağustos 2013 Meclis toplantısı 1. BirleĢiminin 01 Ağustos 2013 PerĢembe günü saat da yapılmasını sözlü olarak önerdi. Sözlü önerge oya sunuldu yapılan oylama sonucu; Ağustos 2013 meclis toplantısı 1. BirleĢiminin 01Ağustos 2013 PerĢembe günü saat da yapılmasına üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

21 Karar No Kararın 2013 / Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan meclis karar özetidir. KARAR 108 : Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğünün Ġlçemizde Ģubesi açılmıģ olan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin aģağıda yazılı talepleri ortak komisyonumuzca incelenmiģ olup; 5393 Sayılı Kanununun 75/c maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Bütçelerden yardım yapılması baģlıklı 29 ve TaĢınmaz tahsisi baģlıklı 47. Maddesi ile söz konusu kanunun 29. Maddesine istinaden çıkarılan Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, KuruluĢ, Sandık vb. TeĢekküllere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılması hakkında yönetmelik gereğince 1-Dernek bürosunun 50,000 TL ye kadar tefriģatının belediyemiz tarafından karģılanmasına, 2-Aydınlatma, ısıtma, su ve haberleģme giderlerinin 3 yıl süreyle belediyemiz tarafından karģılanmak üzere BaĢkanına yetki verilmesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy çokluğuyla karar verildi. KARAR 109 : SEDAġ Genel Müdürlüğü Gebze ĠĢletme AR-GE Yatırım Planlama BaĢmühendisliği nin Gebze, TavĢanlı Köyü, G22B20C4B pafta, 955 nolu parsel yanında mevcut bulunan prefabrik trafo binasının imar planında yolda kaldığı belirtilerek 955 nolu parselin kuzeyindeki otopark alanı içerisinde trafo yeri ayrılması talebi bölgedeki enerji ihtiyacının karģılanabilmesi amacı ile talebin kabulüne yapılan oyla neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi. KARAR 110 : Plan ve Proje Müdürlüğü nün Gebze Otoyol Kuzeyine iliģkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları Kocaeli BüyükĢehir sinin tarih ve sayılı kararları ile onaylanmıģtır. Bu alana iliģkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu talebimiz Kocaeli BüyükĢehir Meclisine sunulmuģ olup; BüyükĢehir n tarihli oturumunda plan revizyonu talebi tadilen onaylanmıģtır. 1/5000 ölçekli Gebze Otoyol Kuzeyi Nazım Ġmar Planı sınırlarında Konut Alanı olarak planlanmıģ geliģme alanları ve bunlar arasında kalan donatı alanlarına iliģkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalıģmaları tamamlanmıģtır. Talebin daha detaylı incelemek üzere ileriki bir tarihe ertelenmesine yapılan oyla neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi. KARAR 111 : Plan ve Proje Müdürlüğünün Gebze Otoyol Kuzeyine iliģkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları Kocaeli BüyükĢehir sinin tarih ve sayılı kararları ile onaylanmıģtır. Bu alana iliģkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu talebimiz Kocaeli BüyükĢehir Meclisine sunulmuģ olup; BüyükĢehir n Mayıs 2013 oturumunda plan revizyonu talebi ile ilgili karar verilecektir. 1/5000 ölçekli Gebze Otoyol Kuzeyi Nazım Ġmar Planı sınırlarında Depolama Alanı, Sanayi Alanı, Konut DıĢı Kentsel ÇalıĢma Alanı, Ticaret Alanı olarak planlanmıģ geliģme alanları ve bunlar arasında kalan donatı alanlarına iliģkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalıģmaları tamamlanmıģtır. 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olması ve ilgili kurum görüģleri doğrultusunda hazırlamıģ olması sebebi ile talebin kabulüne yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi. -1-

22 Karar No 2013 / Kararın Özü KARAR 112 : Gündemin 5. Maddesi olan Kent Meydanı Sergi Salonlarının kira ücretinin belirlenmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü talebinin daha detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Tetkik ve Ġsimlendirme Komisyonuna ortak havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi. KARAR 113 : Gündemin 6. Maddesi (a) bendinde yazılı Gebze Kent Konseyin Kendi İşinin Sahibi Olabilirsin konulu projesinin daha detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Tetkik ve Ġsimlendirme Komisyonuna ortak havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi. KARAR 114 : Gündemin 6. Maddesi (b) bendinde yazılı Gebze Kent Konseyin Gebze si Gündüz Bakım Evi ve Kreş konulu projesinin daha detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Tetkik ve Ġsimlendirme Komisyonuna ortak havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi. KARAR 115 : Gündemin 6. Maddesi bendinde yazılı Gebze Kent Konseyin Geleneksel 2. Gebze Kültür, Sanat ve Folklor Festivali konulu projesinin daha detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Tetkik ve Ġsimlendirme Komisyonuna ortak havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi. KARAR 116 : Gündemin 6. Maddesi bendinde yazılı Gebze Kent Konseyin Gebze Trafik Eğitim Parkının Yenilenmesi konulu projesinin daha detaylı incelenmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi. KARAR 117 : Gündemin 6. Maddesi bendinde yazılı Gebze Kent Konseyin İsmiyle Özdeşleşmiş Mekanlar konulu projesinin daha detaylı incelenmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi. KARAR 118 : miz Emlak Ġstimlak Müdürlüğünün Gebze, Sultanorhan Mahallesi, 75 ada 61 numaralı parselin yolda kalan kısmının kamulaģtırılmasının istenildiği belirtilmektedir. Ancak kamulaģtırma yerlerinin çok olması ve kamulaģtırma maliyetlerinin yüksek olması dolayısıyla, konunun imar planı tadilatı ile çözülmesi istenilmektedir. Talebin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi. KARAR 119 : Sevim AZMIġ ve Osmanyılmaz Mahallesi, 2741 ada 1 parsele iliģkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiģikliğinin onaylanması talebinin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi. KARAR 120 : Ġsmail YURTASLAN ın 4540 ada 8 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planında kısmen bakım akaryakıt ve LPG istasyonu kısmen de tali iģ merkezi sınırlarında kalmasına rağmen mizce yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sehven parselin tamamının bakım akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlandığı belirtilerek bu durumun düzeltilmesi ve ticaret alanında otel yatırımı yapılabilmesi için blok nizam 10 kat yapılaģma hakkına sahip olması istenmektedir. Talebin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi. KARAR 121 : Plan ve Proje Müdürlüğü nün Kocaeli BüyükĢehir si tarafından hazırlanan 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planları ile güncel halihazırlar ITRF koordinat sisteminde paftalanmaktadır. Ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ED50 sisteminde paftalanmıģtır. Bu durum uygulamada aksaklıklara sebep olmaktadır. Konunun daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi. KARAR 122 : Türkiye Diyanet Vakfı Gebze ġubesi nin 671 ada 16 parsel üzerinde lojman yapılabilmesi amacı ile bitiģiğindeki binalara göre yapılaģma Ģartının düzenlenmesi talebin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi. -2-

23 Karar No 2013 / Kararın Özü KARAR 123 : Gebze Gaziler Mahallesi Eğitim ve Kültür Derneği nin Gaziler Mahallesi, 3388 ada 20 no lu parsele iliģkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiģikliğinin onaylanması talebin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi. KARAR 124 : Gebze Çoban Mustafa PaĢa GeliĢim ve Rehberlik Derneği nin Ġstasyon Mahallesi, 1272 ada no lu parsellere iliģkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiģikliğinin onaylanması talebin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi. KARAR 125 : Plan ve Proje Müdürlüğü nün mülkiyeti miz adına kayıtlı 4639 ada 9 numaralı parsel üzerinde, bölgede yaģayan toplumun sağlığını geliģtirmeyi ve korumayı amaçlayan, birinci basamak koruyucu, iyileģtirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğünün sevk idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli Ģekilde sunulmasını izleyen değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluģları ile diğer kurum ve kuruluģlar arasındaki koordinasyonu sağlayan toplum sağlık merkezi binası yapılması istenmektedir. Söz konusu toplum sağlık merkezi hizmet binasının nitelikli ve fonksiyonel olabilmesi için emsal değerinin 2.00 olarak değiģtirilmesi önerilmiģtir. Talebin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi. KARAR 126 : Kocaeli Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü nün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın 2013 yılı yatırım programı kapsamında Gebze de Sosyal Tesis yapılması planlandığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, mevcut Uygulama Imar Planında Ticaret alanında bulunan Mülkiyeti Maliye adına kayıtlı, tapu kütüğünde Sosyal ve Ġdari Hizmet Alanı Ģerhi bulunan, Gebze, Yenikent Mahallesi, 4787 ada 1 numaralı parselin Sosyal ve Kültürel Tesis alanı olarak değiģtirilmesi talep edilmektedir. Yapılacak tadilat ile, bölgenin Sosyo- Kültürel Tesis ihtiyacının da azaltılması hedeflenmektedir.söz konusu plan tadilatına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı tadilatı Kocaeli BüyükĢehir n tarih ve 263 sayılı kararı ile onaylanmıģtır. Talebin daha detaylı incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesine yapılan oylama neticesinde üyelerin oy birliğiyle karar verildi. KARAR 127 : Ağustos 2013 meclis toplantısı 1. BirleĢiminin 01 Ağustos 2013 PerĢembe günü saat da yapılmasına üyelerin oy birliğiyle karar verildi. -3-

MECLİS KARARI. Plan tadilatı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı 2013 / 100 meclis toplantısında alınan 100 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 100 : Ġlgi : a) Ġlçe Müftülüğünün 25.04.2013 tarih ve 32692150-215-390 sayılı yazısı. b) Meclisimizin 02.05.2013 tarih ve

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 01/ 06/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.10.00.301..01/46147 sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 01/ 06/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.10.00.301..01/46147 sayılı yazısı. 2012 / 101 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 101 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 101 : Ġlgi : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 01/ 06/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.10.00.301..01/46147

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat 02/ 03/ 2011 2011 / 44 meclis toplantısında alınan 44 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 44 : Ġlgi : a) ĠĢkar Gıda ĠnĢ. San. ve Tic.Ltd.ġti. Vekili Süleyman YORULMAZ ın 24.01.2011 tarih ve 1561-199 sayılı

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/ 04/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB / sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/ 04/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB / sayılı yazısı. 2012 / 89 Özü 1.ci oturumu / Salı günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 89 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 89 : Ġlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/ 04/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.12.01.00.302.99/665-38604

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı. 05/ 02/ 2010 2010 / 34 meclis toplantısında alınan 34 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 34: Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı. 5393 Sayılı Kanununun

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ 02/ 09/ 2010 2010 / 163 KARAR 163: Adnan KÖġKER-S.Mehmet KÜLTE-Nedim AVCI(Ġzinli)-Ahmet KĠSBET-Turan DEMĠRHAN- Oya Muharrem AYYILDIZ(Ġzinli)-Hüseyin YILMAZ-Mustafa ÖZKAN-Nazmiye HÖBEK(Ġzinli)-Recep CAN-Murat

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ 0/ 07/ 20 20 / 23 KARAR 23: yapılan meclis toplantısında alınan 23 sayılı meclis karar suretidir. Ġlgi : a) Plan ve Proje Müd nün 26/ 05 / 20 tarih ve M.4.3.GEB.0.34.00.00/ sayılı yazısı. b) Meclisimizin

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü nün tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü nün tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. 01/ 06/ 2011 2011 / 105 KARAR 105: yapılan meclis toplantısında alınan 105 sayılı meclis karar suretidir. Ġlgi : Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü nün 04.04.2011 tarih ve M.41.3.GEB.0.15.00.00-753.02-125 sayılı

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar No Kararın Belediyemiz sınırları içerisinde yeni yapılan parklara isim. Karar Tarihi 03/ 09/ 2013

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar No Kararın Belediyemiz sınırları içerisinde yeni yapılan parklara isim. Karar Tarihi 03/ 09/ 2013 Karar No Kararın miz sınırları içerisinde yeni yapılan parklara isim 2013 / 153 Özü verilmesi. 1.ci oturumu / Salı günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 153 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ 02/ 08/ 2010 2010 / 148 KARAR 148: 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 148 sayılı meclis kararı. Ġlgi : Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü'nün 10/06/2010 tarih ve M.41.6.GEB.0.15-753.02-227 sayılı yazısı.

Detaylı

MECLĠS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 03/ 11/ 2010 2010 / 196. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat

MECLĠS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 03/ 11/ 2010 2010 / 196. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat 03/ 11/ 2010 2010 / 196 KARAR 196 : 15:00 de yapılan meclis toplantısında alınan 196 sayılı meclis kararı. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün 14/ 09/ 2010 tarih ve M.41.6.GEB.0.17602 sayılı yazısı.

Detaylı

MECLĠS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ

MECLĠS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ 04/ 01/ 2012 2012 / 1 KARAR 1 : meclis toplantısında alınan 1 sayılı meclis karar suretidir. Ġlgi : a) Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.06.2011 tarih ve M.41.6.GEB.0.34.00.00-1997 sayılı yazısı. b) Meclisimizin

Detaylı

MECLİS KARARI PARSELİN HİSSE MAHALLE PAFTA ADA PARSEL ALAN

MECLİS KARARI PARSELİN HİSSE MAHALLE PAFTA ADA PARSEL ALAN Karar No Kararın Müstakil Parsel Satışı 2017 / 105 Özü 1.ci oturumu / Perşembe günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 105 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 105 : İlgi : Emlak ve İstimlak

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

MECLİS KARARI. İlgi : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. İlgi : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. Karar No Kararın Akviran Mah. 1501 nolu parselin satın alma 2016 / 216 Özü meclis toplantısında alınan 216 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 216 : İlgi : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 09.09.2016 tarih

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :312 KARAR 312 : Belediye Meclisimizin 04/04/2015 tarih 144 sayılı, 01/06/2015 tarih 213 sayılı, 04/01/2016 tarih 10 sayılı kararlarının iptaline, 1077 ada üzerinde bulunan parsellerle ilgili

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 01/ 06/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.10.00.301..01/46147 sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 01/ 06/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.10.00.301..01/46147 sayılı yazısı. 2012 / 115 KARAR 115 : 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 17:30 da yapılan meclis toplantısında alınan 115 sayılı meclis karar suretidir. Ġlgi : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 01/ 06/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.10.00.301..01/46147

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

MECLĠS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Meclis I. ve II. BaĢkan Vekillikleri Seçimi. 04/ 04/ 2011 2011 / 58. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat

MECLĠS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Meclis I. ve II. BaĢkan Vekillikleri Seçimi. 04/ 04/ 2011 2011 / 58. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat 04/ 04/ 2011 2011 / 58 Kararın Meclis I. ve II. BaĢkan Vekillikleri Seçimi. yapılan meclis toplantısında alınan 58 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 58 : Ġlgi : a) Yazı ĠĢleri Müdürlüğü nün 31/ 03 /2011

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :384 KARAR 384 : Belediye meclisimizde 20.04.1998 tarih ve 167 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Merkez Revizyon Ġmar Planlarında mahalle oyun alanı olarak iģaretli olan Hacı Ġsa Mahallesi

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat 03/ 01/ 2011 2011 / 1 meclis toplantısında alınan 1 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 1: Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün 22/ 11/ 2010 tarih ve M.41.6.GEB.0.17.00.00/ 755 sayılı yazısı. Ġlgi yazıda:

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi NĠSAN ayı

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan Karar No : 41850698.301.05-118 : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016 Karar No : 2016/11-1 (109) Gündem maddesi gereğince; Temizlik İşleri Müdürlüğü nün 25/11/2016 tarih ve 32341 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Çevre Koruma ve

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 117 KARAR 117 : Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 14.05.2012 tarih ve 05.462 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Özbek Akkum Mevkii Nazım Ġmar Planı doğrultusunda Belediyemiz Plan ve

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No: 29 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : Ġlçemiz, KemalpaĢa Mahallesi, 1223 ada,7 nolu parsel (PĠN: 4260,27) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ üyeler Haluk

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı.

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı. 05.10.2015 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı. hoş geldiniz Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyesi Yaşar

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ OCAK AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ OCAK AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ OCAK AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 62 : Gündem harici konular BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak 2013 yılı döneminin Aralık ayı toplantısının 14.birleĢiminin 1.oturumunu açtığını üyelere duyurdu. 04/11/2013 tarihli

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.12.2014 Karar No : Konu :2014 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 05/ 09/ 2012. Kararın Özü. Karar No 2012 / 133. Gebze Kent Konseyi Projesi

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 05/ 09/ 2012. Kararın Özü. Karar No 2012 / 133. Gebze Kent Konseyi Projesi 2012 / 133 Gebze Kent Konseyi Projesi Gebze n Ağustos 2012 dönemi 1.ci birleģiminin 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 133 sayılı meclis karar suretidir. KARAR

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 87 Özü: Serdivan Ġlçesi Esentepe Mahallesi 1/1000 Karar Trh : 01.07.2015 Ölçekli Revizyon Uygulama Ġmar Planı na askı süreci içinde yapılan itirazlar.

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 130 Oturum : 1 Konusu : Devir BaĢkanlık Makamından havaleli ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.03.2017 tarih ve 23817205-301.01-E.687 sayılı yazı Belediye Meclisinin 14.03.2017

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 972 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 56 : Meclis üyeliği hk. T.C. BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak 2013 yılı döneminin Kasım ayı toplantısının 13.birleĢiminin 1.oturumunu açtığını üyelere duyurdu. 07/10/2013 ve 11/10/2013

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus

Detaylı

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mevcut imar planında İbadet Yeri Alanına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait Sille

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Eylül Ayı

Detaylı

T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU

T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU RAPOR NO: TARĠH: DOSYA NO: ĠLGĠ BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14.04.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen,

Detaylı

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Melis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ - Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 95 Özü: Adapazarı-Tepeören (Kuzey) Yenileme Karar Trh : Enerji Ġletim Hattının Plan Tadilat teklifi. (PĠN: 4260,6) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Haluk Uğur DAĞISTANLI, Hüseyin

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi : 04/03/2013 Karar No : 10 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 26/02/2013 tarihli yazılı daveti üzerine 2013 Yılı Döneminin Mart ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüģmek için, Belediye

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 01.08.2016 Karar No : 84 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. İsmail YAĞCI(Katılmadı)-Yavuz KÖK-Bünyamin TÜRKCAN(Katılmadı) Meclis Üyelerinin 01.08.2016 tarihli vermiş oldukları

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi,

Detaylı

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI YUNUSEMRE (MANİSA) KEÇİLİKÖY MAHALLESİ, 2687 ADA 6 PARSEL E AİT TİCARET ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U H AZI RLAYAN DENGE PLAN ġehġr PLANLAMA OFĠSĠ Hakan ORHAN ġehir Plancısı

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 09.02.2015 tarihli oturumunda okunan, BaĢkanlığın 09.02.2015

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 24.06.2016 Kararın Nosu : 68 Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonu' nun 22.06.2016 tarih ve

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 07.11.2014 KARAR NO 55 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :247 KARAR 247 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Haziran ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Temmuz 2016 Cuma günü

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.02.2016 Kararın Nosu : 28 Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tenis kortu alanı dışında kalan kısımların Büyükşehir Belediyesine devrinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 50 Belediye Meclisi, Ağustos ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümüne Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi geçmeden önce

Detaylı

talebin reddine oybirliği ile karar verildi.

talebin reddine oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince HAZİRAN 2008 Ayı toplantısının 1.OTURUMU 04 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 11 ÖZÜ : 01.12.2016 TARĠH VE 120 SAYILI KARARLA ĠMAR KOMĠSYONUNA SEVK EDĠLEN TAVLA MAHALLESĠ 1980 VE 1981 PARSEL SAYILI TAġINMAZLAR ĠLE ĠLGĠLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANI TADĠLAT

Detaylı

BERGAMA BELEDİYE MECLİSİNİN 06/09/2016 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR ÖZETİ

BERGAMA BELEDİYE MECLİSİNİN 06/09/2016 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR ÖZETİ BERGAMA BELEDİYE MECLİSİNİN 06/09/2016 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ KARAR NO KARAR ÖZETİ Belediye Meclisinin 04/08/2016 tarihli Ağustos ayı olağan meclis

Detaylı

Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : 41850698.301.05-55. Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas

Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : 41850698.301.05-55. Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : 41850698.301.05-55 Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İçişleri Bakanlığı Belediye ve

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( )

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM -1: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon Raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.12.2014 tarih 1745-9781 sayılı yazısında; İLGİ: a)08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Cafer T. DEMİRDAŞ, Atilla KARADEMİR,A.Hakan HOCAOĞLU(katılmadı) KARAR

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Cafer T. DEMİRDAŞ, Atilla KARADEMİR,A.Hakan HOCAOĞLU(katılmadı) KARAR MECLİS I Karar Tarihi :04/10/2016 Karar Numarası : 46 Gündem No/Sıra : 46-1 KONUSU: PARK İSMİ VERİLMESİ ŞEHİT BÜLET İNAL, MEDET EKİZCİLİ MURAT ALTAY, TURGUT AKTAŞ İlgi:Ahmet AKÇAY a ait 12/ 04/ 2016 tarih

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :230 KARAR 230 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Haziran ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Haziran 2016 Salı

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 09.11.2016 Kararın Nosu : 98 Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen sokak ismi ile ilgili 09.11.2016 tarih ve 12 sayılı İmar

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :370 KARAR 370 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Aralık 2015 Salı günü

Detaylı

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 41850698.301.05-150 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı Mühendis kadrosunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/9-1 (79) Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Yöneticiliği nin 16/09/2015 tarih ve 26521 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus Belediyesi 2015-2019

Detaylı

İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI

İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, İncesu İlçesi, Vali İhsan Aras Mahallesi, 286 ada 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı