Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar. Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar. Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar"

Transkript

1 Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 107

2

3 Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Meslekiçi Eğitimin Kurumsallaşmasına Yönelik Çalışmalar Meslekiçi Eğitimin kurumsallaşması amacıyla 41. Çalışma döneminde hazırlanan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Meslekiçi Eğitim Yönetmeliği 27 Mayıs 2009 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu Yönetmelik uyarınca 42. Çalışma döneminde oluşturulan Meslekiçi Eğitim Kurulu (MİEK), kurumsallaşmanın sağlanması için ilk olarak Meslekiçi Eğitim Uygulama Esasları nı hazırlamış ve Oda Yönetim Kurulu onayıyla hayata geçmesini sağlamıştır. Kurul tarafından aynı amaçla eğitmen anket formları hazırlanmıştır. Şubelerde verilen eğitimlerde bu anket formları eğitmenlerce doldurularak Kurulumuza iletilmekte, iletilen formlar, Meslekiçi Eğitimin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında kurulumuzca değerlendirilmektedir. Ayrıca Şubelerde düzenlenen eğitimlere ilişkin ders notları ve sınav soruları da Kurulumuzca değerlendirilmektedir. Eğitim sonrası yapılan sınavların başarı puanı kurulumuzca belirlenmektedir. Yine kurumsallaşmaya yönelik olarak 2 Ekim 2010 tarihinde Şube Meslekiçi Eğitim sorumluları ile toplantı yapılmış, bu toplantıda önümüzdeki döneme ilişkin Meslekiçi Eğitim çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Çalışma dönemi boyunca, merkezi etkinliklerin yanı sıra Şubelerden ve dışarıdan gelen eğitim talepleri değerlendirilmiş ve anabilim dallarına göre eğitimler düzenlenmiştir. 42. Çalışma döneminde ilk kez Geoteknik uzmanlık alanında da bölgesel eğitimler düzenlenmiştir. Kurul, merkezi olarak Erzurum, Konya, Samsun, Çanakkale, Trabzon, Hatay ve Van Şubelerimizde uzmanlık alanında 7 adet; Ankara ve İstanbul Şubelerimizde Geoteknik uzmanlık alanında 4 adet Bölgesel Meslekiçi eğitim kursu düzenlemiştir. Ayrıca İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulumuzca hazırlanan eğitim programının gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışmalar başlatılmış ve ilk pilot eğitimin İstanbul Şubemizce düzenlenmesine karar verilmiştir. Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği şantiye şeflerinin inşaat işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinden birinci derecede sorumlu hale gelmesi nedeniyle, önümüzdeki dönemde ülke genelinde yoğun bir şekilde İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri verilmesi planlanmaktadır. Meslekiçi Eğitim Kurulumuz, Çalışma Dönemi içerisinde ülkemizde meydana gelen Simav ve Van Depremleri nin ardından bu bölgelerde nitelikli mühendislik hizmetlerine olan ihtiyacın artmasından dolayı, binaların onarım ve güçlendirilmesi konusunda bölgesel eğitimler düzenlemiştir. Düzenlenen bütün merkezi eğitim etkinlikleri kurs olarak planlanmış ve bu kurslar sonucunda çoktan seçmeli sınav yapılmıştır. Kurslara toplam 1032, sınavlara ise toplam 825 üyemiz katılmıştır. Sınavlar sonucunda 410 üyemiz başarı belgesi, geri kalan üyelerimiz ise katılım belgesi almaya hak kazanmıştır. Kurulumuz dönem boyunca diğer kurum ve kuruluşların yaptığı etkinliklerin puanlandırılmasına ilişkin talepleri de incelemiş, bu kapsamda Türkiye Hazır Beton Birliği, Türkiye Prefabrik Ankara Şube 109

4 İMO 42. Dönem Çalışma Raporu Hatay Şube Birliği gibi meslek birliklerinin meslek içi eğitim çalışmaları puanlandırılmış ve Odamız üyelerine duyurularak katılımın artması sağlanmıştır. MİEK ayrıca, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (yeni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) talebiyle İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında düzenlenen Deprem Yönetmeliği Eğitimleri ni de puanlandırmıştır. Odamız, Deprem Yönetmeliği Eğitimleri sonunda düzenlenen sınavların cevap formlarının hazırlanması ve okunması konularında teknik destek hizmeti de sunmuştur. Kurul un Oda Yönetmelikleriyle tanımlanan görevlerinden biri de Oda tarafından basılacak bilimsel ve teknik içerikli kitapların uygunluğuna ilişkin görüş oluşturmak ve değerlendirilmek üzere Yönetim Kurulu onayına sunmaktır. Bu görev çerçevesinde Kurul, dönem boyunca Ankara Şubemizin Makro Programlama Eğitim Kitabı ve Orta ve Yüksek Basınçlı Sulamalar kitapları ile İstanbul Şubemizin Kıyı ve Açık Deniz larında Beton kitaplarını değerlendirmiş, basımlarının uygunluğu değerlendirmesiyle Yönetim Kurulu onayına sunmuştur. Kurulumuzun bu çalışma döneminde önemli gündem maddelerinden biri de uzaktan eğitim (e-eğitim) konusu olmuştur. Bu konuda teknik altyapının oluşturulabilmesi için çeşitli firmalarla görüşmeler yapılmış, örgütsel işleyişinin nasıl olacağına ilişkin karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmuş olup, önümüzdeki dönem uzaktan eğitim faaliyetlerinin başlatılması planlanmaktadır. MİEK tarafından Şubelerde Düzenlenen Etkinlikler TMOBB İnşaat Mühendisleri Odası Meslekiçi Eğitim Kurulunca Şubelerde Düzenlenen Bölgesel Eğitim Kursları MİEK Kurs Tarihi MİEK Kurs Yeri Kursa Katılan Sınava Giren Başarı Belgesi Alan Sınavda Barajı Geçemeyip Katılım Belgesi Alan Sınava Girmeden Katılım Belgesi Alanlar Başarı Puanı Katılım Puanı Katılım Puanı Uzmanlık Kasım 2010 Erzurum ,4 8,2 7, Ocak 2011 Konya ,4 8,2 7, Şubat 2011 Samsun ,4 8,2 7, Nisan 2011 Çanakkale ,4 8,2 7, Nisan 2011 Trabzon ,4 8,2 7, Ocak 2012 Hatay ,4 8,2 7, Ocak 2012 Van ,6 5,8 4, Haziran 2011 Ankara ,2 10,6 9,6 Geoteknik Ekim 2011, Kasım 2011, İstanbul ,2 10,6 9,6 Geoteknik Ocak 2012 Toplam

5 Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Şubelerimizce Düzenlenen Kurs, Konferans, Seminer, Sempozyum vb. Etkinlik Verileri Sıra Şubesi Şube Merkezinde lan Etkinlik Sayısı Temsilciliklerinde lan Etkinlik Sayısı Toplam Etkinlik Sıra Şubesi Toplam Katılımcı Sayısı 1 Adana Adana Ankara Ankara Antalya Antalya Aydın Aydın Balıkesir Balıkesir 57 6 Bursa Bursa Çanakkale Çanakkale 90 8 Denizli Denizli Diyarbakır Diyarbakır Erzurum Erzurum Eskişehir Eskişehir Gaziantep Gaziantep Hatay Hatay İstanbul İstanbul İzmir İzmir Kocaeli Kocaeli Konya Konya Manisa Manisa Mersin Mersin Muğla Muğla Sakarya Sakarya Samsun Samsun Tekirdağ Tekirdağ - 24 Trabzon Trabzon Uşak Uşak Van Van 68 Toplam Toplam Konya Şube 111

6 İMO 42. Dönem Çalışma Raporu Şubelerce düzenlenen etkinliklerin uzmanlık alanlarına göre dağılımı Sıra Şubesi Geoteknik Kıyı Liman Hidrolik ve Su Kaynakları Ulaştırma Malzemeleri m Yönetimi ve İşletmesi Genel Toplam Etkinlik 1 Adana Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bursa Çanakkale Denizli Diyarbakır Erzurum Eskişehir Gaziantep Hatay İstanbul İzmir Kocaeli Konya Manisa Mersin Muğla Sakarya Samsun Tekirdağ Trabzon Uşak Van Toplam Van Şube 112

7 Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Bölgesel Meslekiçi Eğitim Konu Başlıkları ve Eğitmenler Tarih Şehir Konu Başlıkları Eğitmenler Uzmanlık sal Analiz Barbaros Sarıcı Kasım 2010 Erzurum Betonarme Taşıyıcı Sistem Elemanları ve Tasarımları Çelik Taşıyıcı Sistem Elemanları ve Tasarımları Betonarme ların Güçlendirilmesi Deprem Etkisi Altında Betonarme Taşıyıcı Sistemler ve Proje Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Habib Uysal Yrd. Doç. Dr. Alp Caner Doç. Dr. Alper İlki Prof. Dr. Uğurhan Akyüz Malzemeleri: Beton Yrd. Doç. Dr. Remzi Şahin Ocak 2011 Konya Çelik Tasarımı Betonarme larda Güçlendirme Betonarme larda Güvenlik Betonarme Taşıyıcı Sistemler Beton Malzeme Özellikleri sal Analiz Y. Doç. Dr. Alp Caner Doç. Dr. Erdem Canbay Prof. Dr. M. Yaşar Kaltakcı Prof. Dr. Metin Aydoğan Prof. Dr. Mustafa Tokyay Bülent Serdar Dündar Şubat 2011 Samsun Beton Malzeme Özellikleri Betonarme larda Güçlendirme Betonarme Taşıyıcı Sistemler Yüksek lar Çelik Tasarımı sal Analiz Prof. Dr. Şakir Erdoğdu Bülent Serdar Dündar Prof. Dr. Metin Aydoğan Y. Doç. Dr. Özgür Kurç Y. Doç. Dr. Alp Caner Doç. Dr. Erdem Canbay sal Analiz Barbaros Sarıcı Betonarme ların Güçlendirilmesi Prof. Dr. Alper İlki Nisan 2011 Çanakkale Çelik Tasarımı Beton Malzeme Özellikleri Mevcut binaların 2007 yönetmeliğine göre performansının belirlenmesi ve betonarme bina tasarımı Y. Doç. Dr. Alp Caner Y. Doç. Dr. Özge Andiç Çakır Prof. Dr. Erdal İrtem Deprem Etkisi Altında Betonarme Taşıyıcı Sistemler ve Proje Uygulamaları Doç. Dr. Erdem Canbay Beton Malzeme Prof. Dr. Şakir Erdoğdu Nisan 2011 Trabzon Deprem Etkisindeki larda Hesap Esasları Betonarme Binaların Onarımı ve Güçlendirilmesi sal Analiz Çelik Tasarımı Betonarme Tasarım Prof. Dr. Alemdar Bayraktar Prof. Dr. Metin Aydoğan Y. Doç. Dr. Özgür Kurç Y. Doç. Dr. Alp Caner Y. Müh. Bülent Serdar Dündar 113

8 İMO 42. Dönem Çalışma Raporu Onarım Güçlendirme Prof. Dr. Erdal İrtem Ağustos 2011 Kütahya Hasar Tespit Çalışmaları - 1 Deprem Etkisi Altında Betonarme Tasarımı Hasar Tespit Çalışmaları - 2 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Gençoğlu Dr. Cüneyt Tüzün Nejat Bayülke Betonarme ların Onarım ve Güçlendirme Uygulamaları Prof. Dr. Alper İlki Ocak 2012 Hatay Çelik Tasarımı Deprem Etkisi Altında Taşıyıcı Sistemler sal Analiz Beton Malzeme Özellikleri Prof. Dr. Nesrin Yardımcı İnş. Yük.Müh. Bülent Serdar Dündar Y. Doç. Dr. Özgür Kurç İnş. Müh. Hakan Uslu Betonarme Tasarımı İnş. Yük.Müh. S.Süha Sarıakçalı Mevcut Binaların Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ahmet Yakut Ocak 2012 Van Binaların Güçlendirilmesi sal Analiz, Betonarme Modelleme Deprem Etkisi Altında Betonarme Taşıyıcı Sistemler Prof. Dr. Barış Binici Y. Doç. Dr. Özgür Kurç Doç. Dr. Erdem Canbay Haziran 2011 Ankara Laboratuar deneyleri, zeminlerin sınıflandırılması ve zeminlerin mekanik/ mühendislik özellikleri Sığ temeller ve tasarım Dayanma (istinat) yapıları Zemin iyileştirmesi Zemin etütleri ve arazi deneyleri Derin (kazıklı) temeller ve tasarım Şev stabilitesi Y. Doç. Dr. Kartal Toker Y. Doç. Dr. Oğuzhan Akbaş Y. Doç. Dr. Onur Pekcan Prof. Dr. K. Önder Çetin Prof. Dr. Mustafa laman Prof. Dr. Erdal Çokca Y. Doç. Dr. Nejan Huvaj Sarıhan Geoteknik Geoteknik mühendisliğinde nümerik program kullanımı Prof. Dr. B. Sadık Bakır İstanbul Şube 114

9 Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Ekim 2011, Ocak 2012 İstanbul Zeminlerin Sınıflandırılması ve Mühendislik Özellikleri - Laboratuvar Deneyleri Toprak Basınçları ve Dayanma (İstinat) ları Geoteknik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler ve Program Kullanımı Şevlerin Stabilitesi Sığ Temellerin Tasarımı ve Oturmaların Hesabı Derin (Kazıklı) Temellerin Tasarımı Zeminlerin İyileştirilmesi Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri Doç. Dr. İlknur Bozbey Yrd. Doç. Dr. Özer Çinicioğlu Doç. Dr. Mehmet Berilgen Yrd. Doç. Dr. Kubilay Keleşoğlu Prof. Dr. Gökhan Baykal Dr. Cem Akgüner Yrd.Doç. Dr. Sadık Öztoprak Prof. Dr. Turan Durgunoğlu Geoteknik Geoteknik Deprem Mühendisliği Yrd.Doç. Dr. Havvanur Kılıç Zeminlerin Sınıflandırılması ve Mühendislik Özellikleri - Laboratuvar Deneyleri Doç. Dr. İlknur Bozbey Toprak Basınçları ve Dayanma (İstinat) ları Yrd. Doç. Dr. Özer Çinicioğlu Kasım 2011 İstanbul Geoteknik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler ve Program Kullanımı Şevlerin Stabilitesi Sığ Temellerin Tasarımı ve Oturmaların Hesabı Derin (Kazıklı) Temellerin Tasarımı Zeminlerin İyileştirilmesi Doç. Dr. Mehmet Berilgen Yrd. Doç. Dr. Kubilay Keleşoğlu Prof. Dr. Gökhan Baykal Dr. Cem Akgüner Yrd.Doç. Dr. Sadık Öztoprak Geoteknik Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri Prof. Dr. Erol Güler Geoteknik Deprem Mühendisliği Yrd.Doç. Dr. Havvanur Kılıç Çanakkale Şube 115

10 İMO 42. Dönem Çalışma Raporu Merkezi Bilgisayar Sistemi yılının son günlerinde yaklaşık beş yıldır üyelerimize hizmet vermek için kullandığımız e-imo da yaşanan sorunların, sistemin yetersiz kaldığını ve artan üye sayımıza nitelikli hizmet verilemediğini göstermesi üzerine Oda Yönetim Kurulumuz, yazılım ekibi ve bilgi işlem uzmanı ile sorunun çözümüne ilişkin seri toplantılar düzenlemiştir. Bu toplantılarda mevcut yazılım ekibimizin bilgi birikimi ve mesleki yeterliliğinin yeni bir programı yazmaya yeterli olmadığı ve mevcut sunucularımızın da değişmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Detaylı firma ve mesleki yeterlilik araştırmaları sonucu alanında uzman bir yazılım firmasıyla sistem iyileştirme hedefiyle bir anlaşma yapılmıştır. Yazılım firmasının desteği ile 2011 yılının ilk aylarında başlayan çalışmaların çerçevesi genişletilmiş ve yeni bir otomasyon sistemi kurulmasına dönüştürülmüştür. Bu kapsamda aşağıdaki uygulamalar daha az maliyet ve sınırlı bir kadroyla hayata geçirilmiştir. İnşaat Mühendisleri Odası Otomasyon Projesi nin (imop) hayata geçirilmesi, Elektronik Öğrenme Yöntemi (E-learning) ile tüm çalışanlarımıza çevrimiçi eğitimler verilmesi, Otomasyon sunucuların Windows Server 2008 e yükseltilmesi, Toplu SMS sisteminin otomasyona bağlanması ve merkezileştirilmesi, Mail sunucusunun sürüm yükseltilmesi güvenliğinin artırılması, Bulut bilişime (Cloud computing) ile her yerden bilgiye erişim sağlanması, Sunucuları farklı bölgelerde barındırarak riskin dağıtılması, Odamız bilgisayar parkının lisanssız programlardan arındırılması ve sertifikalanması, Oda birimlerimizin web sitelerinin kurumsallaştırılması ve yeni kodların yazılması, Web mail yazılımı ile her yerden kurum mailine ulaşılabilmesi, Kesintisiz üye hizmeti verebilmek için 3 farklı internet bağlantı ile güçlendirilmesi, Personel giriş-çıkış sisteminin elektronik ortamda otomatik denetlenmesi, İnşaat Mühendisleri Odası Otomasyon Projesi nin (imop) hayata geçirilmesi E-imo sisteminin gerek yazılım gerekse donanım olarak Oda ihtiyaçlarını karşılayamaması ve sürekli artan üye sayısının karşısında hizmet sunumunun yetersiz kalması yeni yazılım sistemine geçişi zorunlu kılmıştır. Yeni sistemin kesintisiz ve hızlı hizmet verebilmesi ile maliyetinin minimum seviyede ayarlanması Odamızın öncelikli hedefi olmuştur. Mevcut yazılım ekibi ile bu sorunun giderilmesi mümkün görünmediği için dışarıdan alınan yeni bir yazılım, iki ay gibi kısa bir sürede hayata geçirilmiş ve bu çalışma ile Odamızın hem sistemi hem yazılımı yenilenmiştir. Bu çalışmayla birlikte çok ciddi gider kalemlerimizden birini oluşturan yazılımcı grubu personel maliyeti ve yeni sunucu maliyetlerinin de önüne de geçilmiştir.

11 Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Elektronik Öğrenme (E-learning) ile tüm çalışanlarımıza çevrimiçi eğitimler verilmesi Yeni bir sisteme geçiş, birimleri ülke geneline yayılmış kurumlar için aynı zamanda yüksek maliyet anlamı da taşımaktadır. Yüksek maliyetli eğitim sorunu, kurum içi uzaktan eğitim yöntemi ile aşılmıştır. Bu yöntem ile çalışanlarımızın İMOP projesini bulundukları yerden interaktif sorucevap ile izlemeleri sağlanmıştır. lan eğitim aynı zamanda sunucularımızda barındırılmış, böylelikle gerektiğinde tekrar izlenebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca birimlerine yeni başlayan çalışanların da doğru bilgiye ilk ağızdan (yazılım eğitmeni) ulaşmalarına imkân sunulmuş ve yazılıma adaptasyon hızlandırılmıştır. Elektronik öğrenme tekniği yaygınlaştırılmış ve birimlerimizin kullanması desteklenmiştir (Salon, Projeksiyon vb. ). Sunucuların server 2008 e yükseltilmesi Yenilenen teknoloji beraberinde yeni ürünlerin kullanımını da zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle ana makinalarımız, Microsoft firmasının en son ve en güvenli server yazılımı olan Windows Server 2008 Sürümü ne yükseltilmiştir. Toplu SMS sisteminin otomasyona bağlanması Üye bilgilendirme yöntemleri arasında en hızlı ve en ekonomik olanı Short Message Service (SMS) sistemidir. Birimlerimizin aynı amaçlarla ancak farklı operatör firmalarından gönderdikleri SMS lerin ciddi gider kalemleri oluşturduğu ve yönetilebilme açısından sıkıntılar doğurduğunun görülmesi üzerine SMS işlemlerinin ortaklaştırılmasına karar verilmiştir. GSM firma yetkilileri ve İMOP yazılım firmasından bir yazılımcı ile SMS gönderme, toplu SMS gönderme gibi bilgilendirme faaliyetleri Portalımıza entegre edilerek hem sistemin yönetimi hem de ücretlendirme (% 50 indirim) noktalarında ciddi bir modül hayata geçirilmiştir. Mail sunucusunun yükseltilmesi virüs, spam vb engellendi Eski sistemimizin önemli kollarından biri olan mail sunucumuz (Exchange Server 2003) reklam mailleri, virüs saldırı ve tehdit (Spam, Malware vb.) uygulamaları içerdiği için güvenlik yönünden sakıncalar barındırmaktaydı. Ayrıca elektronik posta ile iletişim konusunda ciddi sıkıntılar çekilmekte, gerek muhasebe gerek bankalar arası posta alış verişi gerekse kurul sekreterleri ile akademik personelin posta trafiğinde aksamalar yaşanmaktaydı. Bu nedenlerle sistem yükseltilmiş, temiz IP adresimiz üzerinden hızlı bir yapıya kavuşturularak aktif hale getirilmiştir. 117

12 İMO 42. Dönem Çalışma Raporu Bulut bilişime (Cloud computing) geçilmesi, bilgiye her yerden ulaşılabilmesi Gelişen teknolojiyle yetkili kullanıcıların bilgiye her zaman ve her yerden bağlanabilmeleri gerekliliği Odamızı, Bulut Bilişimi (Cloud computing) kullanmaya yönlendirmiştir. Bulut Bilişim ile güvenlik, sistem odası maliyetleri, yönetilebilirlik, felaketten kurtarma (Disaster recovery) gibi konularda önemli faydalar ve kolaylıklar sağlanmıştır. Sunucularımızı farklı bölgelerde barındırarak riskin dağıtılması Kurumsallaşmanın en önemli göstergelerinden biri kuşkusuz kuruma ait bilgilerin ve üretimlerin sağlıklı depolanması ve saklanabilmesidir. Odamız bu sorumlulukla her türlü bağlantı kesilmesi, elektrik kopması, hat gitmesi, doğal afet vb. durumlara karşı sunucularımızın yarısını Türkiye nin en güvenli ve hızlı IDC (Sunucu Parkı) merkezi olan Telekom IDC Center a taşımıştır. Böylelikle bilgi yedeklemelerimiz, Oda merkezimizde bulunan sunucumuzda, özel bir bankada kiraladığımız kasada ve İDC Center da olmak üzere üç farklı yerde saklanarak bilgi kaybı riski en düşük seviyelere indirilmiştir. Odamız bilgisayar parkının lisanssız programlardan arındırılması ve sertifikalandırılması Odamızın 42. Çalışma Dönemi nde Odamız bünyesinde kullanılan bilgisayarların tümü Microsoft firmasının Windows 7 Profesyonel yazılımına geçirilmiştir. Böylelikle bilgisayarlarımız hem daha hızlı hem de daha güvenli konuma taşınmış ve sık sık karşılaşılan hatalar minimum seviyeye çekilmiştir. Bu aşamada kullanılan Office yazılımı da yükseltilerek sürümler arası farktan kaynaklanan hata ve olumsuzluklar sonlandırılmıştır. Şubelerimizin web sitelerinin kurumsallaştırılması ve yeni kodların yazılması Şubelerimizin web siteleri arasındaki farklılıklar, bazı şubelerde web sitelerinin hiç olmaması, virüsten kaynaklanan sorunlar ve bazı şube web sitelerini yapan firmaların kapanmış olması gibi sorunlar Odamızı tek yapıdan birim sitelerini oluşturmaya ve daha entegre bilgiler vererek üyelerimize daha faydalı olmaya yöneltmiştir. Bu kapsamda Odamız web sitesi yenilenmiş olup Şube web sitelerinin Oda web sitesi ile uyumlu hale getirilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 118

13 Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Örnek: Ankara Şube Örnek: Adana Şube Örnek: İstanbul Şube Web mail yazılımı ile her yerden kurum mailine ulaşılabilmesi Odamızın mail adreslerinin her yerden kullanılabilmesi, arşivleme yapılabilmesi ve posta alış-verişinde bulunabilmesi için mail alt sunucumuza web desteği hazırlanmıştır. Hali hazırda 130 kurum postası ile web sunucumuz aktif çalışmakta ve akıllı filtreleme ile önemsiz postaların ayıklamasında % 85 in üzerinde başarı sağlanmaktadır. Kesintisiz üye hizmeti verebilmek için 3 farklı internet bağlantısı ile güçlendirme sağlanması Gerek üye hizmetleri gerekse kurum içi işleyişlerin sağlanması amacıyla kurulan e-imo sisteminde yaşanan kopmalar tüm birimlerimizi çalışamaz hale getirmekteydi. Odamız bunun için yeni sisteme geçiş ile birlikte bir diğer çalışma yaparak farklı noktalardan gelen hatlarla sunucuların sürekli kesintisiz çalışmasını sağlamıştır. Personel giriş-çıkış sisteminin elektronik ortamda otomatik denetlenmesi Odamız bünyesinde çalışan personelimizin mesai başlangıç ve bitiş kontrollerini yapabilmek için RFID personel kimlik kartı sistemi kurulmuştur. 119

14 İMO 42. Dönem Çalışma Raporu Yeni Şube Binaları Açtık İnşaat Mühendisleri Odası, üyelerine daha iyi koşullarda hizmet vermek amacıyla şube hizmet binalarını yenilemeye 42. Dönemde de devam etti. Odamızın Bursa, Samsun, Aydın, Hatay ve Mersin Şubelerinin hizmet ve eğitim binaları bu kapsamda yenilendi. 42. çalışma döneminde ayrıca İMO İstanbul ve Çanakkale şubeleri için alınan hizmet ve eğitim binalarının bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarına başlandı. İMO Kocaeli ve Sakarya Şubelerimize ise yeni hizmet binaları için arsa satın alındı. Ayrıca Van depreminde hasar gören Van hizmet binasının yerine geçici olarak kullanılmak üzere prefabrik bir bina inşa edildi. Bursa Şube binasının açılışı İMO Bursa Şubesi nin Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi ndeki (BAOB) binası 5 Mart 2011 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta sırasıyla İMO Bursa Şube Başkanımız Necati Şahin, Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Harp ve Bursa Vali Yardımcısı Sabahattin Yücel birer konuşma yaptı. Açılışta Prof. Dr. Uğur Ersoy, İnşaat Mühendisliği ile İlgili Bir İrdeleme başlıklı bir sunum yaptı. Açılış konuşmalarının ardından İMO Bursa Şubesi hizmet binasının kurdele kesimi hep birlikte gerçekleştirildi. Samsun Şube binasının açılışı İMO Samsun Şubesi nin yeni hizmet ve eğitim binası 10 Ekim 2011 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. İMO Yönetim Kurulu Üyeleri, yoğun kongre ve sempozyum programları nedeniyle açılışa katılmadı ancak Şube Yönetimine ve üyelerine, bina yapımına verdikleri emekten dolayı teşekkür eden bir mesajla destek verdi. 120

15 Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Aydın Şube binasının açılışı İMO Aydın Şubesi nin yeni eğitim ve hizmet binasının açılışı 14 Şubat 2012 tarihinde düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi. Törene İMO Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra İMO İzmir, Denizli ve Muğla Şube Başkanları, TMMOB ye bağlı Odaların Şube Başkanları, ve çok sayıda İMO üyesi katıldı. Açılışta İMO Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Harp ile İMO Aydın Şube Başkanı Kazım Zeyrek birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle bina açılışı gerçekleştirildi. Hatay Şube binasının açılışı İMO Hatay Şubesi nin yeni eğitim ve hizmet binasının açılışı 17 Şubat 2012 tarihinde çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle gerçekleştirildi. Açılışta sırasıyla İMO Hatay Şube Başkanımız Cihat Mazmanoğlu, İMO Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Harp ve Hatay Vali Yardımcısı Orhan Mardinli birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından İMO Yönetim Kurulu Üyeleri ile protokolde bulunan diğer katılımcılar kurdele keserek bina açılışını gerçekleştirdiler. Açılışta bina yapımına maddi ve manevi destek sağlayan üyelerin yanı sıra kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket verildi. Mersin Şube binası İMO Mersin Şubesi nin yeni eğitim ve hizmet binası da tamamlanmıştır. Kullanıma açılan hizmet binasının resmi açılış töreni henüz yayılmamıştır. 121

16 İMO 42. Dönem Çalışma Raporu Hizmet yapıları yenilenen Temsilciliklerimiz İMO 42. Çalışma Dönemi nde şubelerin yanı sıra bazı İMO Temsilcilikleri de daire satın alarak hizmet yapılarını yeniledi. Daire satın alan Temsilciliklerimizin listesi şöyledir: Temsilcilik Bağlı Olduğu Şube Alış Tarihi Vasfı 1 Tokat Samsun Şube Daire 2 Şanlıurfa Diyarbakır Şube Daire 3 Batman Diyarbakır Şube Daire 4 Bursa/ Gemlik Bursa Şube Ahşap Ev 5 Karabük Ankara Şube Daire 6 Nevşehir Ankara Şube Daire 7 Konya/ Ereğli Konya Şube Daire 8 Mardin Diyarbakır Şube Daire 122

17 Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Ajanda çalışmaları İnşaat Mühendisleri Odasının 41. Döneminde İMO şube ve temsilcilikleri tarafından hazırlanan ajandalar üzerinde bir çalışma yapılmış ve her birimin birbirinden farklı maliyet ve içeriklerde ajanda hazırladığı tespit edilmişti. 42. Dönemde gerek maliyetlerin aşağıya çekilmesi, gerekse kurumsal bütünlük açısından ajandaların merkezi basımı doğrultusunda bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sırasında, Şube ajandalarında yer alan, mesleğimizin icrasında faydalı olacağı düşünülen teknik bilgiler seçilerek derlenmiş, PDF formatında olması nedeniyle herhangi bir müdahaleye imkân tanımayan bu bilgiler Word formatına aktarılarak gelecek dönemlerde de kullanılabilmesi sağlanmıştır. Merkezi düzeyde hazırlanan 2012 yılı ajandaları, kapaklarında her şubenin kendi adının yer alacağı şekilde üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. 123

18

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi TESMER (Temel Eğitim ve Staj Merkezi 1 TESMER YÖNETİM KURULU Merkez Başkanı Merkez Başkan Yardımcısı Merkez Sekreteri Merkez Saymanı Üye Üye Üye Nail SANLI Yücel AKDEMİR Rıfat T. NALBANTOĞLU Ali Rıza AKDORA

Detaylı

Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73. Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73. Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73 Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 74 40. Dönem Çalışma Raporu Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 75 Merkezi

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz sayı 260/ 1 mayıs 2015 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 1 Mayıs 2015 Yoksul ülkelerin değişmez kaderi : Deprem Kayıpları...2 de 9.Ulusal Beton Kongresi toplandı 3 te Van da Kamulaştırma

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (21.03.2009 dan 21.03.2011 tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Yayın Kurulu Abdülkadir DÖLEK Genel sekreter Aslı ÖZYAMANOĞLU Didem ÖZER Aarıştırma Yayın Müdürlüğü Baskı Güven Ofset 0324 321 14 16 Tasarım Hüseyin Akyar Başkandan Türkiye

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 RESİM LİSTESİ... 3 I GENEL BİLGİLER... 4 A) VİZYON VE MİSYON... 6 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 XXxxxxx Değerli paydaşlarımız, Kurum olarak, oldukça yoğun ancak pek çok

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Sebahattin ÖZTÜRK Erzurum Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2012 yılının ilk yarısında

Detaylı

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Karanfil Sokak 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Tel: 0 312 418 20 51 Fax: 0 312 418 16 54 GSM:

Detaylı

İçindekiler. SKS Işığında Sağlıkta Kalite. 1. Cilt. 2. Cilt. 3. Cilt. 1. Cilt

İçindekiler. SKS Işığında Sağlıkta Kalite. 1. Cilt. 2. Cilt. 3. Cilt. 1. Cilt 3. Cilt 2. Cilt 1. Cilt İçindekiler SKS Işığında Sağlıkta Kalite 1. Cilt Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Hastanelerde Kalite Yönetimi SKS Doküman Yönetim Sistemi Etkili Sunum ve Dinleme Teknikleri Öz

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal ATATÜRK

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal ATATÜRK Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal ATATÜRK Üst Yönetici Sunuşu Yargıtay Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre adli yargı ilk derece mahkemelerince

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 1 2 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER

Detaylı