Salih Zeki Çakır Projelerini Açıkladı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Salih Zeki Çakır Projelerini Açıkladı"

Transkript

1 1

2 Salih Zeki Çakır Projelerini Açıkladı İMEAK Deniz Ticaret Odası Y.K. Başkan Adayı Salih Zeki Çakır, merak edilen projelerini açıkladı. Çakır'ın projeleri arasında Türk denizcilik sektörünün orta ve uzun vadeli vizyonunu çizen makro ölçekli atılımlara olduğu kadar, sektörün günlük sorunlarına eğilen mikro ölçekli çözümlere de yer verilmekte. "İyi Yönetişim"e vurgu 30'un üzerinde projesini açıklayan Çakır, "Değişim Grubu" olarak Deniz Ticaret Odası'na yeni bir yönetim anlayışını getirmeyi hedeflediklerini belirtti. İyi Yönetişim konusuna sık sık vurgu yapan Çakır "Oda'ya şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri getireceğiz, DTO önce kendi üyeleriyle sonra kamuyla, diğer STK'larla ve yolu denizden geçen herkesle eşgüdümü sağlayacak" dedi. Deniz Ticaret Odası'nı oluşturan meslek gruplarının yapısında da değişim sözü veren Çakır, mevcut yapının ortak akıl ve çoğulkatılımcılığa yeterli zemini sağlayamadığını ifade etti. "Hemen çalışmaya başlayacağız" Göreve gelmeleri halinde sektörün tüm paydaşlarının sorunlarını güncelleyerek çözüm takvimine bağlayacaklarını söyleyen Çakır, ilk icraatlarından birinin hemen sorunları tespit etmek olacağını sözlerine ekledi. Çakır ayrıca Türkiye'nin 2023 hedeflerinin ülke denizcilerinin omuzlarına da sorumluluklar yüklediğine dikkati çekerek "Türk denizciliğinin 2023 hedeflerini ve stratejilerini yine geniş katılımla belirleyeceğiz" dedi. Mavi Hat, Düşünce havuzları, bilgi paylaşımı, navlun borsası Çakır ve ekibi, denizcilik alanında daha önce nadiren sözü edilen uygulamaları Deniz Ticaret Odası'nın günlük işleyişine dahil etme konusunda da iddialı projeler geliştirmiş bulunuyor. Denizcilerin 7/24 imdadına yetişecek "Mavi Hat" 2

3 kuracaklarını, Deniz Ticaret Odası içerisindeki tüm meslek grupları için düşünce ve proje havuzları oluşturacaklarını, bilgi paylaşım platformu ve örneklerine sadece çok gelişmiş Avrupa denizcilik piyasalarında rastlanan navlun borsalarının Türkiye'de de kurulması gibi iddialı oluşumları destekleyeceklerini söyleyen Çakır, "Sorun biriktiren değil, sorun çözen ve proje üreten bir Deniz Ticaret Odası hedefimizdir" dedi. Ar-Ge ve Eğitim Stratejileri Çakır'ın projeleri arasında dikkati çeken diğer hususlar ise şu ana kadar birbirine pek yakın durmayan Ar-Ge ve denizciliğin bir araya getirilmesi ve eğitim stratejileri konularını kapsamaktaydı. Başkanlık koltuğuna oturduğunda Deniz Ticaret Odası'nın ulusal ve uluslararası Ar-Ge fon ve teşviklerini Türk deniz endüstrisine yakınlaştıracağını söyleyen Çakır, Deniz Teknolojileri Ar-Ge ve Uygulama Merkezi kurulacağını aktardı. Eğitim alanında da milli gemi simülasyonu ve yüksek teknolojili uygulama merkezleri kurulmasına destek verileceği sözünü verdi. Katılımcı, dinleyen, hizmet odaklı Çakır sunumunun sonunda Değişim grubu olarak hedeflerinin katılımcı, dinleyen, fayda-maliyet analizi yapan, hesap veren, proje üreten, hizmet odaklı ve kamuyla daha iyi ilişkiler kuran bir Deniz Ticaret Odası olduğunu sözlerine ekledi. 3

4 1. "İyi Yönetişim" İlkeleri Benimsenecek Yönetişim, yönetimin tek başına yapmaya çalıştığı şeyin, farklı aktörlerin de sürece dahil olmasıyla kolektif bir tarza bürünmesidir. Birbirleriyle etkileşim içinde olması gereken ve kendine has rolleri bulunan bu aktörler; kamu yönetimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Deniz ticareti sektöründe devlet son derece dar bir alanda kamusal hizmet üretmektedir. İşletmeler sektörün yükünü taşıyan birincil aktör konumundadırlar. Ayrıca sektörel sorunların çözümü konusunda faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bu da denizcilik sektörü açısından konu ele alındığında paydaşlar arasında yönetişim bağlamında kurulacak bir işbirliğinin son derece önemli olduğunu göstermektedir. 4

5 2. NACE Kodları / Meslek Grupları Yeniden Yapılandırılacak - Deniz Ticaret Odası mevcut meslek grupları ve yapılanmasıyla çözüm odaklı çalışamayacak bir durumdadır. Yeni yönetimle Deniz Ticaret Odası'nda meslek grupları mümkün olduğunca homojen hale getirilecektir. - Deniz Ticaret Odası nda 47 meslek grubu bulunmakta fakat üyelerin faaliyetleri aslında 15 civarında ana meslek dalına ayrılabilmektedir. - Böyle bir yapıda koordinasyon (eşgüdüm), katılım ve ortak akıl söz konusu olamaz. - Raporlama ve hesap verilebilirlik şeffaf olacak, bir masa etrafında hiyerarşi değil, eşgüdüm söz konusu olacaktır. - Ayrıca Türkiye sathındaki şubeler de daha etkin bir yapıya kavuşturulacak, sorunlar "Yerinde Çözüm Platformu" ile neticelendirilecektir. Dikey ve merkeziyetçi organizasyon yapısından, yatay, matris ve yerinde yönetim organizasyonuna geçilmesi ve yönetişimin benimsenebilmesi gerekmektedir. 5

6 3. Sektörün sorunları güncellenecek Yeni dönemde yola çıkılmadan önce ilk yapılacak olan, tüm meslek gruplarının temsilcileriyle sektörün tüm sorunlarının tekrar ele alınması olacaktır. Önümüzdeki dönemde alınması gereken yol ve bu yolda Deniz Ticaret Odası'na yol gösterecek harita işte bu önemli toplantılarla ortaya çıkacaktır. Sorunlar tespit edildikten sonra çözümleri geliştirilecek ve hayata geçmeleri için meslek grupları iş başı yapacaklardır. Bunlar en ufaktan en büyüğe kadar çok geniş bir kapsamda ele alınacaktır. Örneğin gözetim firmalarının limanlara giriş çıkış prosedürlerinin kısaltılması, gemilerin boğaz geçiş transit sürelerinin arttırılması, yakıt ikmalcilerinin sorunları, balıkçıların kredi öteleme talepleri/sorunları gibi... 6

7 Mavi Hat DTO 4. "Mavi Hat" ile Denizcilik Hızlı Çözüme Kavuşacak Deniz Ticaret Odası bünyesinde kurulacak "Mavi Hat" üyelerin karşılaştığı anlık sorunlarda, hukuki, finansal, bürokratik ve teknik hususlarda veya kamu hizmetlerine yönelik görüş gerektiğinde devreye girerek hızlı çözüme yardımcı olacaktır. "Mavi Hat" ta sağlanacak danışmanlık hizmetleri ulusal ve küresel resmi anlaşmalı danışmanlık firmaları aracılığıyla verilecektir. "Mavi Hat" kriz yönetiminin parçası da olacak, DTO (386) çağrı merkezi ile hem 7/24 hem de online şekilde aktif olacaktır. 7

8 5. Acil Durum Kriz Masası Kurulacak Bir kriz anında, - Bilgi kirliliğini önlemek, - Kamuoyuna hızlı ve doğru bilgiyi vermek ve - Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için konusunda eğitimli ve uzman personel "Acil Durum Kriz Masası" kurularak Deniz Ticaret Odası'nın her olumsuz şarta hazırlıklı olması sağlanacaktır. Acil Durum Kriz Masası, hem Türk karasularında yaşanan her türlü acil durumlarda (örneğin Boğaz'da bir kaza), hem de uluslararası sularda Türk gemilerinin sorun yaşaması halinde bilgilerin toplandığı yegane merkez olarak 7/24 devreye girecektir. 8

9 6. Deniz Ticaret Odası üyelerine özel sosyal avantajlar sağlanacak Deniz Ticaret Odası, üyelerinin hayatlarını kolaylaştıracak imkanları ve özel avantajları, temini teşvik edecek ve bu yönde girişimlerde bulunacaktır. - İletişim, - Ulaşım, - Sağlık, - Sosyal faaliyetler gibi konularda özel avantajlar üyelerin kullanımına sunulacaktır. 9

10 Hedef, Strateji ve Yol Haritaları, "Çoğulcu Katılım" ile Belirlenecek Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında ciddi rol oynayacak olan deniz ticaret sektörünün yeni dönem hedef, strateji ve yol haritaları, tüm üye temsilcilerinin katılımı ve ortak aklı ile belirlenerek güç, fikir ve çözüm birliği sağlanacaktır. Kurulacak çalışma gruplarıyla, yeni fikirlerin paylaşılması, sorunların çözülmesi, orijinal projelerin filizlenebilmesi ve bunların uygulanabilmesi sağlanacaktır te 500 milyar dolar ihracata ulaşmak, kendi savaş gemilerimizi üretmek, yeni deniz savunma sistemleri kurmak, yeni limanlar inşa etmek, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmak gibi hedefler Deniz Ticaret Odası'na sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluklar tepeden inme bir yönetimle değil, tüm paydaşların katılımıyla üstlenilmelidir. Deniz Ticaret Odası, yeni dönemde katılımcığı teşvik edecektir. 10

11 8. Meslek Gruplarına Özel Proje ve Düşünce Havuzları Oluşturulacak Meslek grupları içerisinde, o meslek grubu üyeleri için proje ve düşünce havuzları (think tank) oluşturulacak, beyin fırtınası ortamı sağlanacaktır. Bu havuzların amacı, projesi olan Deniz Ticaret Odası üyesi ile projeleri desteklemek isteyen Deniz Ticaret Odası üyelerini bir araya getirmek olacaktır. Projelere Deniz Ticaret Odası üyeleri dışından da ilginin canlandırılması için proje havuzları denizcilik sektörünün tamamına duyurulabilir. 11

12 9. Denizcilik Endüstrisinin, Stratejik Sektörler Arasına Dahil Edilmesine Çalışılacak Kamuoyunda denizcilik endüstrisinin stratejik önemine dikkat çekilecek, farkındalık yaratılacaktır. Denizciliğe pozitif ayrımcılık yapılması için imkanlar seferber edilecektir. Bir ülkenin deniz ticaret filosunun gücü, küresel ticaretteki hâkimiyetinin göstergesidir. Bir ülkenin güçlü tersaneleri, ülkenin iyi ve kötü günde kendini koruyacak ve kıyılarını savunacak gücü olduğunu gösterir. Barışta tersanelerini kuran ve geliştiren ülke, kriz ve savaş dönemlerinde bu yatırımların karşılığını katıyla alacaktır. Kalkınmış, üretim, ihracat ve istihdamı arttırmış, gelirini çoğaltmış bir Türkiye bölgesel ve küresel güç demektir. Bu hedefe ulaşmak için lokomotif sektörlerin niceliğini ve niteliğini arttırmak gerekir. 12

13 10. Denizcilik Sektör Envanteri Hazırlanacak Sektör bir bütün olarak ele alınarak rakamsal büyüklüğü ortaya çıkartılacak, sonuçlar düzenli olarak güncellenecek, bu konuda bilgi kirliğinin önüne geçilecek Denizcilik sektörümüzün tüm kollarıyla büyük bir resme aktarılması, sektörün halka ve idareye doğru tanıtılmasını sağlayacak ve denizciliğin gerçek büyüklüğünün anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Kapsamlı boyutta hazırlanmış sektör envanteri, alt komitelerin doğru oluşturulmasına katkıda bulunacak, katılımcılığı arttıracak ve yeni yatırım alanlarını ortaya çıkaracaktır. 13

14 11. İstanbul Süper Denizcilik Merkezi ve Marmara Denizcilik Serbest Bölgesi Projesi Hayata Geçirilecek - İstanbul; New York, Londra, Singapur, Dubai veya Hong Kong gibi geleceğin finans merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. - Bu merkezlerin bir özelliği de dikkat edilirse bunların aynı zamanda denizcilik odak merkezleri de olmasıdır. - Ayrıca İstanbul ve Çanakkale Boğazları ndan senede ortalama 50 bin gemi geçmektedir. Gemilere verilen hizmetin nitelik ve niceliğinin arttırılması noktasında acentelerin ve gemi ikmalcilerinin önerileri önemlidir. - Boğazdan geçen gemilerin daha iyi hizmet alabilmesi için boğazda geçireceği zamanın kısıtı arttırılacaktır. - Ayrıca, başta Tuzla ve Yalova olmak üzere gemi-yat inşa ve yan sanayii ihracatı yapılan bölgelerde ihtiyaç duyulan "Denizcilik Serbest Bölgesi" oluşturulmasına gayret edilecektir. 14

15 12. Bilgi Paylaşım Platformu Kurulacak Sektörün tüm paydaşlarının - iş yaparken, - yatırım tasarlarken, - planlar oluştururken, sağlıklı veri, güvenilir ve güncel bilgi alabilecekleri veri tabanları oluşturulacak. Bir tersane bir balıkçılık projesi üzerinde çalışıyorsa, bu bilgiyi belli standartlarda araştırabileceği bir veri tabanı olduğunu bilmelidir. Benzer şekilde bir acente, örneğin tanker sektörüne adım atmak isterse bununla ilgili veri bulabilmelidir. Söz konusu Bilgi Paylaşım Platformu web tabanlı olacak; ilgili üniversite, müsteşarlık ve sektör temsilcilerinden ve bilim adamlarından oluşan bir ekip tarafından yönetilecektir. 15

16 13. Potansiyel Uğrak Limanlarda DTO Temsilcilikleri Oluşturulacak Türk filosu, sadece Türk bayraklı filo demek değildir. Yakın gelecekte, belki de Türk bayraklı gemi denilince de sadece Türk armatörün gemisi anlaşılmayacaktır. Bunun ilk şartı, gemilerimizin yabancı limanlarda ve sularda karşılaşacakları sıkıntılarla ilgilenecek ve çözüm üretecek yeterli altyapının oluşturulmasıdır. Bunun için dünyanın önde gelen ana limanlarında Deniz Ticaret Odası tarafından akredite edilmiş anlaşmalı kuruluşlardan bir hizmet ağı kurulacak, armatörün talebi halinde Türk gemilerine yardımcı olacaktır. 16

17 14. Hedef pazarlara iş gezileri düzenlenecek Meslek gruplarının ilgi alanlarına giren pazarlara, üyeler nezdinde iş gezileri tertip edilecek, iş geliştirme imkanları sağlanacaktır. Fuarlara iştirak etmekle sınırlı kalınmayacaktır. Türk sanayicisi, Türk ihracatçısı, en büyük ticari ortağı olan Avrupa da yaşanan krizin bir sonucu olarak en büyük ihraç pazarını kaybetme noktasına gelmiş ama en karanlık günlerde bile umutsuzluğa kapılmayarak Afrika ve Asya-Pasifik pazarlarında yeni fırsatlar kovalamaya başlamıştır. Türk denizciliği sadece ülkemizin ihraç mallarını değil bölgesel bir süper güç olarak ülkemizin etkisini de komşularına taşıyacak önemli bir unsurdur. Deniz Ticaret Odası, Türkiye nin bölgesinde ticari bir süper güç olmasına da katkıda bulunacaktır. 17

18 15. Uluslararası Alanda Güçlü Temsil Sağlanacak Deniz Ticaret Odası nın, başta Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) olmak üzere, gerek mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi ve gerekse de konusu deniz ve denizcilik olan her türlü uluslararası örgüt ile yeni ilişkiler kurulması sağlanacaktır. Dünyanın pek çok ülkesinde, marka değeri yüksek denizcilik organizasyonları yapılmaktadır. Bu oluşumlara, konularında ihtisas sahibi heyetler gönderilmesi, sunumlara iştirak edilmesi, DTO nun yeni dönem hedefleri arasındadır. Türkiye de düzenlenecek organizasyonlara destek de artarak sürdürülmelidir. Organizasyonlarda, fuarlarda sponsorlukla yetinilmemeli, dünya çapındaki denizcilik firmaları organizasyonlar dahilinde Türkiye ye davet edilmeli ve programların paydaşı olunmalıdır. 18

19 16. Sivil Toplum Kuruluşları ile Eşgüdüm Sağlanacak Yeni dönemde, denizcilik sektörüne dönük hizmetleri olan dernek, vakıf, birlik, kooperatif vb. sivil toplum kuruluşlarıyla DTO nun eşgüdümü en güçlü şekilde sağlanacaktır. Böylece STK ların, DTO bünyesinde temsil edilmesi, yeni sivil yapıların teşviki, STK ların dayanışması ve lobi verimliliği açısından olumlu mesafeler alınmasına çalışılacaktır. 19

20 17. Sektörel Standartlar ve İlkeler Belirlenecek Kalite ve güvenilirliğin temel şartı, her türlü mal ve hizmetin standartlar dahilinde sunulmasıdır. Ülkemizde hemen her sektörde faal sivil toplum kuruluşları, hızla etik çalışma prensiplerini benimsemek ve yeni iş standartlarına uyum sağlamak için çalışmalar yürütmektedir. Denizcilik gibi sürekli değişime tabi olan bir sektörde de kalite ve güvenirliğin sürdürülebilir olması için iyileştirici standartlar belirlenmelidir. Meslek gruplarınının faaliyetlerinde, uluslararası standartların geliştirilmesi ve uygulanması, ilkelerin belirlenmesi için gerekli düzenlemelerin önü açılacak. 20

21 18. Ortak İşletme, Şirket Birleşmeleri & Kümelenme için Projeler Geliştirilecek Kriz dönemlerinde ayakta kalabilmenin yolu, aynı birim masrafla daha fazla üretim ve kazanç (ölçek ekonomisi) elde etmektir. Gelecek dönemde küçük firmaların hayatta kalmasının zorlaşacağı tahmin edilmektedir. Küçük firmaların birleşerek daha büyük ve daha kuvvetli şirketler ortaya çıkartılması için projeler yürütülecek. Kaynak israfının önlenmesi ve birleşmelerin arttırılması amacıyla uzman kuruluşların iştirakiyle hakemlik uygulamaları tavsiye edilecektir. Türk denizcilik şirketlerinin birleşme noktasındaki endişeleri ve soruları, yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla arama konferanslarında ve seminerlerde istişare edilerek, açıklığa kavuşturulacaktır. 21

22 19. Şirketlerin Yeniden Yapılanma & Risk Yönetimi Çabalarına Katkı Sağlanacak Sektörün borç ve risk yönetiminin eşgüdümü ve yürütülmesine ilişkin komite çalışmaları yapılacaktır. Avrupa daki finansal kriz, BASEL II kurallarının devreye girmesiyle zorlaşan finansman iklimi Türk armatörlerinin kredi alternatiflerini azaltmıştır. Deniz Ticaret Odası rehberliğinde armatörlerin Dünya sathındaki kredi olanakları hakkında daha fazla bilgi olması sağlanacaktır. Borçlanmaya yönelik olarak yatırımcı kurum ve fonlarla iletişim sağlanacak, alternatif borçlanma araçlarının geliştirilmesine çalışılacaktır. Piyasa temsilcileri, kreditörler, yatırımcılar, kredi değerleme kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkiler, belli bir risk kontrol stratejisi çerçevesinde yürütülecektir. Ayrıca offset olanaklarının daha etkin biçimde denizciliğe çekilmesi için yeni girişimler de bulunulacaktır. 22

23 20. Bölgesel Navlun Borsasının (MEDFIX) Kurulması için Çalışmalar Yapılacak İstanbul un bölgesel güçlü bir denizcilik merkezi olması için navlun borsasının kurulması gerekir. Navlun hızla bir emtia olarak kabul edilmekte, navlun kontratları ise rekabetçi ticarette ve armatörler arasında hedging enstrümanı olabilmektedir. İngiltere deki Baltic Freight Exchange ile Norveç te kurulu IMAREX gibi Türkiye de de bir İstanbul Navlun Borsası kurulması için girişimlerde bulunulacaktır. Bunun yanında Borsa İstanbul da daha fazla sayıda denizcilik firmasının işlem görmesi teşvik edilecektir. Örneğin, Norveç te 224 denizcilik firması borsada işlem görmektedir.denizcilik firmalarının borsada işlem görmesi önündeki engellerin kaldırılması için adımlar atılacaktır. 23

24 21. Türk Bayrağı na Dönüş Özendirilecek Türk Sahipli Filo güçlenirken Türk Bayraklı Filo nun güç kaybetmesi tezattır. Bunun nedenlerinden biri, gemilerin işletme maliyetlerini arttıran bir takım kanuni düzenlemelerdir. Yabancı kuruluşlar Türk Ticaret Kanunu ndaki bazı maddelere istinadentürk Bayrağı'ndan imtina etme eğilimindedirler. Bu da kredi kuruluşlarının Türk bayraklı gemileri tercih etmemesine sebep olabilmektedir. Her ne sebeple olursa olsun Türk Bayrağı altındaki filonun kaybolmasına göz yumulmayacaktır. Armatörün bayrağına sahip çıkmasını teşvik edici önlemler alınması ve uygulamaların iyileştirilmesi için çalışılacaktır.. 24

25 22. Koster Filosunun Yenilenmesi Projesi Hayata Geçirilecek Türk koster filosunun yarıdan fazlası ekonomik ömrünün üzerindedir. Araştırmalara göre, Türkiye nin de dahil olduğu Akdeniz koster filosu yaşlanmaktadır. Liman devleti denetimlerinde yaşlı gemilerin karşılaştığı sıkıntılar da yeni kurallarla artmaktadır. Türk filosunun rekabetçiliğini sürdürebilmesi için teknik / ticari altyapısının ve finansal kaynaklarının güçlendirilmesi şarttır. Bu amaçla Türk Yıldızı projesi için yurt dışında ve yurt içinde kaynak oluşturma girişimleri sürdürülmektedir. Proje sayesinde filo yenilenirken gemi sanayi de desteklenmiş olacaktır. Böylece, yakın yol deniz taşımacılığında Türk kosterleri bölgesel ticari güç dengelerini ülkemiz lehine değiştirecektir. 25

26 23. İç Sularda Taşımacılık/Turizm/Sportif Faaliyetler Teşvik Edilerek Ekonomiye Kazandırılacaktır Van Gölü, bize göre bir Deniz dir. Ayrıca Deniz Ticaret Odası na üye, Anadolu daki baraj göllerimizde dahi taşımacılık, amatör denizcilik ve turizm yapan pek çok vatandaşımız vardır. Nehirlerimizde, göllerimizde ve mümkün olan her yerde iç sularımızda taşımacılığın ve turizmin artması için yapılan çalışmalara destek verilecek. 26

27 24. Deniz Dostluk Grubu Kurulacak Sektördeki sanayici ve bürokratların, denizciliğe ilgi duyan bilim adamları, sanatçı ve siyasetçilerin buluşacağı Deniz Dostluk Grubu sayesinde sektörün, tanıtım ve lobi faaliyetlerinde verimlilik arttırılacaktır. Denizcilik sektöründeki gelişmeler, sektöre dair bilimsel ve siyasi çalışmalar, uluslararası sorunlar Deniz Dostluk Grubu nun konuları olacaktır. Deniz Dostluk Grubu sektördeki dostluğu, paylaşımı, dayanışmayı attırmanın yanında birlikte hareket etmenin zemini de olacaktır. 27

28 25. Denizciliğin Medyada ve Kamuoyundaki İmajının İyileştirilmesi Yönünde Çalışmalar Yapılacak Sektörün medyada algılanışı ve kamuoyundaki imajının iyileştirilmesine çalışılacak, Etkin bir Halkla İlişkiler politikası belirlenerek uygulanacaktır. 28

29 26. Amatör Denizcilik Desteklenerek Teşvik Edilecek Amatör denizcilik denizci nesiller yetiştirebilmenin altyapısıdır. Ayrıca çocuklarımıza deniz sevgisi ve denizcilik altyapısı ancak amatör denizcilik sevdirildikçe aşılanabilir. Çocuklarımızla oluşturulan bu temelin üzerine ileriki nesiller sağlam bir Türk denizciliği inşa edeceklerdir. Çocuklarımızın küçük yaşlarda, denize ve denizciliğe ilgi duyması için okullarla, eğitim kurumlarıyla ortaklaşa çalışmalar yapılacaktır. Amatör denizcilik faaliyetlerinin tüm kıylarda, iç sularda ve ülkenin mümkün olan her mecrasında yaygınlaşması için çalışmalara destek olunacak. 29

30 27. Denizcilik Eğitiminde Yeni Strateji ve Planlama Yapılacak Türkiye'de mevcut denizcilik eğitim stratejisi sadece ehliyetli insan sayısının arttırılmasını sağlamaktadır. Halbuki; Denizde çalışma süresinin artmasını teşvik eden bir deniz eğitimi stratejisinin ortaya konması ve Zabit ve gemi adamı olarak gemide kalmanın özendirilmesi gerekmektedir. Yeni dönemde Odamız denizcilik eğitimi konusunda proaktif olacaktır. Eğitim projelerimiz stratejik planlamaya dayanan sektörün ihtiyaçlarına paralel olarak oluşturulmuştur. 30

31 Denizcilik meslek liselerinin adedinin arttırılması yerine verdikleri eğitimin niteliğini arttırıcı projeler yürürlüğe koyacağız. Bu kapsamda öncelikli hedefimiz bu okullarımızın meslek öğretmenleri sorununu çözmek olacaktır. Bu gün denizcilik fakülteleri, denizcilik meslek yüksek okulları 76 adet Anadolu denizcilik meslek lisesi, özel kurslar ve asker denizcilerimiz eğitimlerinde köprüsütü simülatörü gibi yüzlerce simülatörü STCW gereği eğitimlerinde kullanmak zorundalar. Konuya ilişkin ilk icraatımız başta denizcilik fakültelerimiz olmak üzere eğitim temsilcilerinden oluşacak bir proje grubu uluslararası standartlara uygun milli simülatör proje dokümanlarını hazırlayacak sivil ve askeri ar-ge merkezlerinden bu simülatörlerin yazılımları yaptırılacaktır. STCW 2010 Manila değişiklikleri ile sertifikalandırmaya yönelik eğitimlerin en az 1/3 lük kısmının uygulamalı olarak icra edilmesi zorunluluk olmuştur. STCW sözleşmesine uygun uygulamalı eğitim merkezlerinin oluşturulması için ihtiyaç duyulan mali kaynağın eğitim kurumları tarafindan karşılanması mümkün değildir. Deniz Ticaret Odası olarak İstanbul (2 adet), İzmir, Antalya, İskenderun, Samsun ve Çanakkale de belirlenecek standart proje ile bu ihtiyacın karşılanması için uygulamalı eğitim merkezleri oluşturulacaktır. 31

32 28. Deniz Teknolojileri Ar-Ge ve Uygulama Merkezi Kurulacak İstanbul başta olmak üzere birkaç noktada, sanayi-üniversite işbirliğiyle deniz teknolojileri araştırma ve geliştirme amaçlı AR-GE merkezleri kurulmasına çalışılacaktır. Ayrıca bu merkezlere yatırımcılar ve girişimci sermaye çekilerek, proje geliştirenlerle ortak paydada buluşulması sağlanarak yeni projelerin ticari başarı haline dönüşmesine katkı sağlanacaktır. Bu sistemin başarısı ancak geliştirilen teknolojiyi başarılı biçimde ticarileştirme sayesinde olur. Buna ek olarak, Kore deki gibi Deniz Teknoloji Kredi Garanti Fonu (DTKGF) kurulması için çalışmalar yapılacaktır. Tüm bu çalışmaların dışında, DTO'nun himayesinde deniz teknolojisi yatırım programları ve Melek Yatırımcı sunumları yapılacaktır. 32

33 29. Deniz Endüstrisinin Ar-Ge Fon ve Teşviklerinden Faydalanması Sağlanacak. TÜBİTAK ın da belirttiği üzere ülkemiz, teknoloji geliştirme ve fonlardan yararlanmada geri kalmaktadır. TÜBİTAK ın denizcilik sektöründeki çalışmaları desteklenmeli, ulusal ve uluslararası fon ve olanakların tabana yayılması için çalışmalar yapılmalıdır. Bunun yanında Deniz Ticaret Odası rehberliğinde TÜBİTAK ın doğrudan veya dolaylı olarak temin edebilceği fonlar, KOSGEB ve kalite fonları, Avrupa Birliği nin denizcilik alanında sağladığı hibe ve destek programları ve eğitim imkanları Türk denizcilik sektörünün ve girişimcilerinin hizmetine sunulacaktır. 33

34 30. Denizciliğe Yeni Sermaye Yatırımlarını Özendirici çalışmalar yapılacak. Sektöre yapılan yeni yatırımlar özendirilecek, Türkiye deki tüm iş çevreleri ve kamuoyunun dikkati bu hususa çekilecektir. Çeşitli organizasyonlarla ve ödüllerle hem denizciliğe yatırımın teşvik edilmesi hem de yerli kamuoyunun dikkatinin denizciliğe çekilmesi sağlanacaktır. 34

35 31. Denizcilerimizin Yurtiçi ve Yurtdışı Başarıları Ödüllendirilecek Türk denizcileri, yurt dışında da önemli başarılara imza atmaktadır. Denizcilerimizin başarı hikayelerine uluslararası denizcilik basını zaman zaman yer vermektedir. Uluslararası alanda başarı gösteren firmalara sahip çıkmalı, başarılar ödüllendirilecek, bu vesileyle yeni başarı fırsatları oluşturulacaktır. 35

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 9 A. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI...17 B. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir de Köklü Bir Kurum: İzmir Ticaret Odası nın Tarihi İzmir Ticaret

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU BEKSİAD (Bebe - Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği) ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayan: BUTEKOM (Bursa Tekstil ve Konfeksiyon ARGE Merkezi) Bursa, 31.12.13 GİRİŞ... 3 1. ÇALIŞTAYDA İZLENEN

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012]

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ocak 2012 www.kuzka.org.tr 0 SUNUŞ Ajans Genel Sekreterimizin

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonmisini benimsemiş ülkelerde kalkınma özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, özel sektörün güçlü ve rekabet edebilir

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kurumsallık Girişimcilik Deneyim Yenilikçilik Sorumluluk İşbirliği Rekabetçilik Verimlilik Kaynak TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ Mart 2011 VİZYON TMB

Detaylı

ATAK ANKA 2012-2016. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM

ATAK ANKA 2012-2016. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM ATAK ANKA 2012-2016 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. İçindekiler Bakan Sunuşu 4 Müsteşar Sunuşu 6 Önsöz 8 Vizyonumuz 10 Misyonumuz

Detaylı

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA!

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! 38 EKONOMİK FORUM HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! CUMHURİYETİN 100. YILINA RASTLAYAN 2023 İÇİN TÜRKİYE NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR: DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK, 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Detaylı

Zafer Kalkınma Ajansı İLETİŞİM VE TANITIM STRATEJİ BELGESİ

Zafer Kalkınma Ajansı İLETİŞİM VE TANITIM STRATEJİ BELGESİ Zafer Kalkınma Ajansı İLETİŞİM VE TANITIM STRATEJİ BELGESİ Yatırım Destek ve Tanıtımı Strateji Belgesi GİRİŞ Zafer Kalkınma Ajansı, Bakanlar Kurulu nun 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı kararı ile

Detaylı

İzmir Ticaret Odası TANITIM ve HİZMET REHBERİ

İzmir Ticaret Odası TANITIM ve HİZMET REHBERİ İzmir Ticaret Odası TANITIM ve HİZMET REHBERİ 1 Tanıtım Rehberi SUNUS İzmir Ticaret Odası, 130 yıllık tarihi ve 70 bini aşkın üyesi ile sadece kentimizin değil ülkemizin de en köklü ve güçlü meslek kuruluşlarından

Detaylı

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI İMEAK İMEAK İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri İMEAK Bu kitap, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası yayınıdır. Tüm yayın hakları Odamıza aittir.

Detaylı