fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2008 Say : 265

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2008 Say : 265"

Transkript

1 fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2008 Say : 265

2 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla kalm yorsunuz; Ayr ca Evinizde bulunan elektronik eflyalar n z n tamir bedellerini de ödüyoruz Ev sahibi iseniz komflular n za, kirac iseniz ev sahibinize karfl oluflabilecek zararlar da teminat alt na al yoruz. Herkesin bafl na gelebilecek ani ar zalar poliçenizde teminat alt na al nmaktad r. Su tesisat - elektrik tesisat ar zalar, çilingir ça rma, konutta kalanlar n kurtar lmas, otel hizmetleri, doktor, ambulans hizmetleri ve bir çok ek hizmet. Siz fiiflecam Toplulu u ndan ayr lsan z bile ayn flartlarla hizmet devam eder, fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. S Z N S GORTACINIZDIR Anadolu Sigorta A.fi. nin En büyük acentesi olarak her türlü sigorta konular nda (yang n, deprem, kasko, trafik, h rs zl k, nakliye) tüm çal flanlar m za, bayilerimize, topluluktan ayr lm fl bulunan emeklilerimize ve arkadafllar m za telefonunuz kadar yak n z. fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. fl Kuleleri, Kule-3 Kat:2 Tel: (212) Fax: (212)

3 Ç NDEK LER Kasım-Aralık 2008 Yıl 49 Sayı 265 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule Levent-İSTANBUL Tel: (0212) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile bağlı kuruluşların personeli için iki ayda bir adet yayınlanır. Ücretsiz dağıtılır. Yayına Hazırlayan Dünya Yayıncılık A.Ş. Kavacık Mah. Balamir Sokak No: 7 Beykoz - İstanbul Tel: Renk Ayrımı ve Baskı Dünya Yayıncılık A.Ş. GLOBUS Dünya Basınevi 100. Yıl Mah Bağcılar - İstanbul Tel: Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Şişecam Dergisi nde yayınlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 4 fiirket Haberleri 16 Paşabahçe den Aşure tadındaki birlik ve beraberlik çağrısı Aşure Koleksiyonu Cam Sempozyumu 7 Paşabahçe Mersin Fabrikası na Çevre Yönetim Sistemi Belgesi 13 Anadolu Cam, geleceğin tasarımcıları ile yine işbirliğinde 13 Trakya Cam ın Geleneksel Cam Günü nde Cumhuriyet coşkusu 14 Biliflim Örgütsel hafıza ve öğrenme 8 Yeni yüzyılda iletişim 11 Fuarlar Anadolu Cam, Ambalaj Fuarı 2008'de 15 Trakya Cam, Glasstec 2008 Fuarı nda 15 Çal flan n Dünyas Ölümünün 70. yılında Ata mızı özlemle andık 16 Endüstri iliflkileri 30 Sa l k Kronik yorgunluk sendromu 31 Þiþecam Kasım-Aralık

4 fi RKET HABERLER Paflabahçe den Aflure tad ndaki birlik ve beraberlik ça r s Paşabahçe nin Tarih-Kültür- Cam Koleksiyonları serisinin 2009 yılı yeniliği: Aşure Koleksiyonu Paşabahçe nin Aşure Koleksiyonu ndaki eserlerde Anadolu kültürünün aşure ile simgelenen birlik ve beraberlik değerleri işlendi. Paşabahçe, Anadolu kültür mirasını oluşturan değerleri, Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları ndaki sınırlı sayıda üretilen eserlerle günümüze getiriyor. Koleksiyonların 2009 yılı teması olarak Aşure seçildi. Toplam 24 eserin bulunduğu Aşure Koleksiyonu, 19 Kasım da Aya İrini Müzesi nde basına ve sanatseverlere bir sergi ile tanıtıldı. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları nın sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olan, Tarih- Kültür -Cam Koleksiyonu nun 8 incisinin teması Aşure olarak belirlendi. Nuh Tufanı ndan sonra yeryüzünde ilk pişen yemek olduğuna inanılan Aşure; bereket, şifa, beraberlik, azı çok yapmak, zıtların birlikteliği ve çok kültürlülük gibi değerleri temsil ederken, hayatın yaratılmış tüm canlılar tarafından paylaşılan bir ortak yaşam olduğu ve ancak bu ortak yaşamın korunmasıyla hayatın sürdürülebileceği mesajını vermektedir. Tüm bu değerler çok sayıdaki uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu insanının çok yakından bildiği hasretleridir. Günümüzde yaşananlar, aşurenin temsil ettiği evrensel değerler ile verdiği mesajın önemini ve hayata geçirilme gereğini her an bize hatırlatmaktadır. Ortak yaşamın paylaşım gereğini, cam formatında kalıcı bir şekilde günümüze getiren 2009 koleksiyonunda, bu değerlerin hayata geçirilmesinde katkı sağlayacağını umuyoruz. Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuşmasında; "Paşabahçe Koleksiyonları nın sayısının Aşure Koleksiyonu ile 8 e yükseldiğini, sunulan eserlerin toplam sayısının da 165 e ulaştığını" belirterek; "Bu eserler, uluslararası ilişkilerde ülkemizi tanıtan kültür köprüleri kurarken, bir taraftan da geleceğin kültürel mirasını oluşturuyor" dedi Aşure Koleksiyonu Ocak ayında Paşabahçe Mağazaları nda satışa sunulacak. 4 Þiþecam Kasım-Aralık 2008

5 AŞURE KOLEKSİYONU Erenler Kase Sevinçli Kase Hoflgörsen Sürahi Semah Mumluk Baflakl Sürahi Pertevniyal Kase Anaeli fiekerlik fiükür Kandil Ahtamara Vazo fiükreden el Kase Camkarakazan Kase fiükran Gondolu Kase Aşure hakkında özet bilgi "Aşure" sadece "tatlı" olmanın ötesinde daha derin ve mistik anlamlar içermektedir. Bu nedenle Aşure, bir simge tatlı olmuş ve geçmişten günümüze pek çok farklı din ve kültürde yer bulmuş, benimsenmiştir. Aşurenin kökeni: Aşurenin, efsanevi Nuh Tufanı ndan sonra yeryüzünde pişen ilk yemek olduğuna inanılır. Tufanın sona ermesinden sonra Nuh Peygamber in dünya üzerindeki yaşamın devam edeceğini anlaması üzerine, gemide kalan malzemelerin bir araya getirilip pişirilmesi mitolojik olarak şöyle dile getirilmektedir :..Birisi bir avuç buğday, diğeri bir avuç üzüm, diğeri bir avuç nohut getirdi. Yedi çeşit hububat ile Nuh onlara yemek pişirdi. Nebilerinin bereketiyle doydular. Tufandan sonra yeryüzünde pişen ilk yemekti bu. Ve insanlar bu şükran yemeğini Aşure Günü pişirmeyi adet edindiler. Aşure, bu özelliği nedeniyle, binlerce yıldan beri, çok geniş bir coğrafyada farklı kültürler tarafından benimsenmiş ve ifade ettiği derin anlamlar nedeniyle bir çok kültürel değerin simgesi olmuştur. Bu bağlamda, "Aşure" semavi dinlerin birleştiği bir kültürel değer olmasının yanısıra çok kültürlülüğün; çok sesliliğin ve içiçe geçmişliğin simgesi olduğu için "Medeniyetler İttifakı"nın özü niteliğindedir. Ortak yaşamın sürdürülebilmesi: Aşure, hayatın; yaratılmış tüm canlılar tarafından paylaşılması gereken bir "ortak yaşam" olduğu mesajını verir. Sürdürülebilir ve bereketli bir ortak yaşam için, hoşgörü, paylaşabilme, şükretme ve birlikte yaşama kavramlarının gerektiğini hatırlatır. Aşure, simgesel olarak şöyle ifade edilmektedir: "Bereketli" "Şifalı" "Matem/ Ağıt yiyeceği" "Beraberlik sembolü" "Kültürel çeşitlilik sembolü" "Azı çok etmenin, yokluktan bereket çıkarmanın sırrı" "Paylaştıkça Þiþecam Kasım-Aralık

6 AŞURE KOLEKSİYONU çoğalmanın simgesi" "İrili ufaklı, tatlılı ekşili taneler bütünü" "Tatlıyla tuzlunun en aykırı biçimde yanyana geldiği, dünyanın en karmaşık, en karşıt, en sofistike tatlısı" "Din, mezhep, ırk ve siyasal görüşleri ne olursa olsun, bu topraklarda yaşayan insanların birkaç günlüğüne de olsa o bir tabak dolusu bereketin etrafında birleşmesi." Aşurenin ismi neleri çağrıştırıyor? - Aşure ismi Arapça "Aşara" (10) dan gelmekte ve Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem in 10. gününü işaret etmektedir. İnanılır ki bu "simge gün"; Dünyanın yaratıldığı gündür. Adem ile Havva nın cennetten çıkarıldığı gündür. Peygamberlerin (İbrahim-Musa- İsa -Yahya) doğduğu gündür. Musa Peygamber ve kavminin Mısır dan göç ettiği gündür. Yakup Peygamber in oğlu Yusuf a kavuştuğu gündür. Eyyub Peygamber in yaralarının iyileştiği gündür. Nuh Peygamber in gemisinin Cudi Dağı na oturduğu gündür. İmam Hüseyin in Kerbela da şehit edildiği gündür. Bu nedenle, Tevrat; Aşure Günü nü "Kefaret Günü" olarak gösterir Hristiyanlar mahşer gününün, Aşure Günü geleceğine inanır İslamiyetten önce Museviler; Aşure Günü orucu tutarlar (dı). Cahiliye devrinde Araplar; Aşure Günü orucu tutarlar (dı). Ramazan ayında oruç farz oluncaya kadar Müslümanlar Aşure Günü orucu tutarlar (dı). Şiiler Muharrem ayının 10. gününü matem günü sayarlar ve Muharrem in 1 i ile 10 u arasında et yemezler, yeni bir şey giymezler, yeni bir işe başlamazlar, dövünerek yas tutarlar. Aşure kültürü Anadolu da yaşıyor: Aşure bugün en çok Anadolu da geleneksel konumunu ve önemini korumakta ve yaşamaktadır. Bunda; bir uygarlıklar beşiği olan Anadolu nun, Aşure nin ifade ettiği derin anlamları yeterince iyi yorumlamış olmasının payı büyüktür. Affola Vazo Semavi Sürahi Hoflgörü Kazan Parçabütün Kase fiükreden Vazo Ebruli Sürahi Teslim Kase Tarifli Kase Parçabütün Vazo Uzlaflan Sürahi Gül ve Diken Kase Kemal-i Afiyet Kase 6 Þiþecam Kasım-Aralık 2008

7 23. Cam Sempozyumu Bilginin paylaşılması ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan ve geleneksel hale gelen Cam Sempozyumu nun 23 üncüsü 21 Kasım 2008 tarihinde İş Sanat Kültür Merkezi nde gerçekleştirildi. Dört oturumdan oluşan ve gün boyu devam eden sempozyumda, 17 bildiri sunuldu. Kurumu bugünlere taşıyan yöneticilerin ve Şişecam çalışanlarının katıldığı sempozyumda açılış konuşmasını, Düzcam Grup Başkanı Gülsüm Azeri yaptı. Azeri, konuşmasında şunları kaydetti: Değerli Şişecam ailesi, kıymetli katılımcılar, 23. Cam Sempozyumumuza hoş geldiniz. Türkiye de Ar-Ge çalışmaları yaparak, sorunları aşmaya çalışan, yeniliklerle teknolojisini zenginleştirebilen, kısacası çağa ayak uydurabilen nadir şirketlerden biri olan Şişecam, bilginin paylaşılması ve yaygınlaştırılması amacı ile 23 yıl önce başlattığı sempozyum geleneğini sürdürmekte ve böylece Şişecam da yerleşik Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünü bir kez daha kuvvetle vurgulamaktadır. Bilindiği gibi dünyada 2000 li yıllarda küreselleşme süreci ile dünya ticareti giderek serbestleşmiş, ülkelerin bilim ve teknoloji düzeyi en önemli rekabet unsuru olmuştur. Bu nedenle tüm gelişmiş ülkeler kalkınma ve sanayileşme politikalarını bilim, teknoloji ve yenilenme politikaları temeline oturtmaktadırlar. Bu politikaların yaşam bulabilmesi içinse katma değeri yüksek, ileri teknoloji isteyen yatırımlara ve dolayısıyla Ar-Ge çalışmalarına yönelmektedirler. Son dönemde dünya gündemini oluşturan temel konular olan küresel ısınma, tabii kaynakların hızla tüketilmesi ve olumsuz ekonomik gelişmeler, tüm dünyada bazı önlemler alınmasına zorunlu kılmaktadır. Çevre ve başta enerji olmak üzere, her türlü kaynak kullanımında tasarruf konuları yürütülen Ar-Ge çalışmalarının önemli bir parçasını, çoğu zaman da itici gücünü oluşturmaktadır. İşte dünya cam endüstrisi de bu bağlamda üzerine düşeni yapma çabası içinde olup, doğal yakıt kaynaklarına alternatif olabilecek yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu, alternatif eritme teknikleri gibi konularda araştırma çalışmalarına hız vermiştir. Bu yeni konular arasında yenilenebilir enerji, son zamanlarda ön plana çıkan çalışmaların başında gelmektedir. Öyle ki Ekim 2008 tarihleri arasında Düsseldorf- Almanya da gerçekleştirilen Glasstec Cam Fuar ında özellikle düzcam sektörü için temel tema oluşmuştur. Dünyanın içinde bulunduğu kriz ortamından güçlü çıkabilmek için özellikle her alanda verimliliklerimizi gözden geçirmemiz, yukarı çekmemiz ve yaratıcılığımızı sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Araştırma ve geliştirme bu noktada kesinlikle taviz veremeyeceğimiz temel itici güç olarak ortaya çıkıyor. Her alanda, hangi konumda olursak olalım, ürün parkımızı zenginleştirecek, yeni pazarlar açacak, verimliliklerimizi daha da ileriye götürecek ve maliyetlerimizi düşürecek her türlü geliştirme fikrini Ar-Ge projesi disiplini altında değerlendirmek, proje haline getirmek, kaynak optimizasyonu açısından önceliklendirmek ve hızla uygulamaya koymak durumundayız. Ayrıca unutmayalım ki, yeni yasanın sağladığı olanaklar da yapılan her çalışmanın bu disiplin içinde kayda alındığı ölçüde Ar-Ge ye ayrılan kaynaklarımızı zenginleştirmek de bize katkıda bulunacaktır. Sevgili arkadaşlarım, sevgili katılımcılar, Büyük emek ile ve büyük heyecanla yapılan bu çalışmalar için hepimizi, hepinizi candan kutluyorum. Birbirinden zengin sunuşlar içeren 23. Cam Sempozyumumuzun hepimize hayırlı olması diliyorum, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Þiþecam Kasım-Aralık

8 Canan Özcan T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş. Bilgisayar Destek Hizmetleri Müdürlüğü B L fi M Örgütsel haf za ve ö renme Günümüzde , cep telefonu, internet olanakları derken iletişim ve bilgisayar teknolojileri ile kuşatılmış bir ortamda yaşar hale geldik. İletişim teknolojileri iş süreçlerini hızlandırıp rutin görevleri otomatik hale getirip bilgi akışını hızlandırmakla beraber, karar verici durumunda olan kişilerin işlerinin de artmasına yol açmıştır. Çalışanlar işlerini yaparken karar almak için daha çok veriyi değerlendirmek durumunda kalıyorlar. Üstelik kararları almak için tanınan süre de kısalıyor. Bunun yanında seyahat ihtiyaçları artıyor. Ofis bağımlılığının azalması ise mesai saatlerinin esnemesine ve mobil çalışmanın öne çıkmasına neden oluyor. Teknolojinin hızını yakalayabilmek, değişen koşullarda rekabet edebilmek için elimizin altındaki araçları katma değer yaratan çözümlere dönüştürmek zorundayız. Bu kapsamda yerden ve zamandan bağımsız çalışma ; çalışanların iş görme, iletişim ve yönetim yeteneklerini artıran bir kavram olarak değerlendirilmelidir. Şişecam açısından duruma bakacak olursak; İş Birliği Bütünleşik iletişim platformu olarak tarifleyebileceğimiz iş birliği yazılımları iş dünyasında iş yapış biçimini değiştiren araçlar olarak görülmektedir. Doküman Yönetim Sistemi Bilgisayar ortamında yaratılan veya bilgisayar ortamına aktarılan, yazı, ses, faks, grafik, fotoğraf ve video dosyalarından oluşan kurumsal belleğin yine bu ortamda saklanmasını ve erişilmesini sağlayan sistemlerdir. Dokümanlar saklanırken bulmayı kolaylaştıracak kriterlerle birlikte erişim hak ve yetkileri tanımlanarak saklanır ve dokümanlara erişim sırasında bu özelliklerden yararlanılır. Adres-telefon defteri Şirket çalışanlarının, ilişkide olunan kişilerin ve firmaların adres, unvan, telefon, faks, gibi iletişim bilgilerinin yönetimi GroupWise adres defteri ile sağlanmaktadır. Sosyal ağlar Topluluk çalışanlarının bilgi birikimi ve tecrübelerinden yararlanabilmek için ilgi ve uzmanlık alanlarına göre ortaklaşa kullanabilecekleri yapılardır. Çalışanlar sorularını bu platformda uzmanlık gruplarına sorabilir veya daha önce gündeme gelmiş yazışmalardan yararlanabilirler. Ajanda Ofis çalışmalarında kişisel verimliliği artıran en etkin araçlardan birisi kişisel ve ortak zaman planlamasıdır. Şişecam'da yaygın olarak kullanılan Novell GroupWise'ın Calendar (ajanda) olanağı ile çok sayıda bıktırıcı ön görüşmeye gerek kalmadan toplantıların planlanması, toplantı odası ve araçların etkin kullanımı sağlanmaktadır. 8 Þiþecam Kasım-Aralık 2008

9 Görevler Çalışanların gerek kendi yapacakları işlerin, gerekse birlikte çalıştığı kişilere vereceği görevlerin atanması, önceliklerin belirlenmesi ve izlenmesi için görevler (tasks) yönetim sistemi kullanılmaktadır. İş akışı ve formlar Satınalma, sipariş, izin, seyahat, üretim planlaması gibi birden fazla kişi ve bölümün katılımını gerektiren süreçlerin izlenmesinde süreç yönetimi ve iş akış sistemlerinden yararlanılır. Süreç yönetimi sistemleri, geleneksel olarak yürütülmekte olan form ve iş akışlarının bilgisayar olanakları dikkate alınarak işlem süreçlerinin yeniden tanımlanmasını gerektirir. Eğitim İletişim ve bilgisayar olanaklarının sürekli değişime uğradığı iş dünyasında çalışanların bilgi birikimi ve deneyimlerinin korunması ve yeni yeteneklerin kazandırılması ancak sürekli eğitim ile sağlanır. Şişecam çalışanlarının bilgisayar ve iletişim olanakları konusundaki bilgi birikimlerini artırmak amacıyla sınıfta eğitim, yazılı doküman ve etkileşimli eğitim yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Çalışanlar ihtiyaç duydukları her türlü eğitimi kendileri için uygun yer ve zamanda, istedikleri kadar tekrarlayarak alabilirler. İletişim Günümüzde çalışanların izlemesi gereken veri miktarı ve yönetmesi gereken konuların sayısı katlanarak artmaktadır. İş birliği, erişilebilir olma ve hızlı karar alma temel ihtiyaçlar haline gelmiştir. Bilgiye erişim ile iş birliği ihtiyacı en son iletişim teknolojilerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Şişecam sahip olduğu iletişim teknolojileri açısından oldukça iyi bir konumdadır. Sayısal telefon sistemi İş Kule3 binasına taşındığımız 2001 yılından bu yana tüm çalışanlarımıza doğrudan aranabilen (DID) sayısal özellikli sabit telefonlar verilmiştir. Topluluk çapında ortak numara planına uygun olarak dağıtılan sayısal setler üzerinde; rehber, arayanı ve aranan numarayı gösterme özelliği vardır. Ağdan ses geçirme Şişecam kuruluşları arasında ağdan ses geçirme; şehirlerarası, milletlerarası ve GSM telefonlarına doğru aramalarda alternatif operatörler kullanılarak önemli maliyet avantajı sağlanmaktadır. Santraldan yapılan GSM aramalarını data hatlarından taşıyarak gecikme zamanını azaltmak, ses kalitesini iyileştirmek yönünde çalışmalar yapılmıştır. VOIP teknolojilerinden yararlanılarak sabit telefonlara, internet erişimi olan her noktadan PC veya cep telefonu üzerinden erişim sağlamak üzere çalışma yapılmaktadır. En yaygın yazılı iletişim yöntemi uygulamasına yönelik 1993 den bu yana GroupWise kullanılmaktadır. ile birlikte adres telefon defteri, zaman planlama ve iş atama özellikleri sağlanmıştır. ile bütünleşik telesekreter, faks, sms Sayısal telefon sistemlerinin kurulması ile birlikte Şişecam çalışanlarına ile bütünleşik çalışan faks, telesekreter ve sms olanağı sağlanmıştır. Faks gönderip alma, bırakılan mesajları dinleme ve sms gönderme için aynı arayüz kullanılır. Cep telefonları Ofiste olmadığı anlarda da ulaşılabilir olması gereken Topluluk çalışanlarına 2004 Þiþecam Kasım-Aralık

10 B L fi M yılından bu yana cep telefonu verilmektedir. Cep telefonlarının son dört hanesi ile masa telefonlarının son dört hanesi aynı yapılarak arama kolaylığı sağlanmıştır. Video konferans Yorucu ve masraflı seyahatlere gerek kalmadan uzak kuruluşlardaki yöneticilerle yüz yüze iletişim kurulabilmesi için video konferans sistemleri kurulmuştur. Yurtdışı dahil 25 nokta ile video konferans olanağımız mevcuttur. Şu an için toplantı odalarından yapılabilen video konferanslar yakın bir gelecekte masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan yapılabilir hale getirilecektir. Uydu telefonları Sabit telefon ve cep telefonlarının devre dışı kalacağı acil durumlarda iletişim kurmak üzere tüm kuruluşlarımıza uydu telefonları dağıtılmıştır. Kurumsal bilgi sistemleri Topluluk kuruluşlarının üretim, finans, yönetim bilgi sistemi, planlama, insan kaynakları, satış, sipariş, stok, sevkiyat, lojistik, malzeme yönetimi ve muhasebe gibi çalışmaları için kullanılan bilgi sistemleridir. Bilgisayar ve iletişim olanaklarına erişim Şişecam çalışanları ofis ortamında Şişecam ın bilgisayar ve iletişim ortamı Camnet e bağlı PC ve sabit telefon olanağından yararlanmaktadır. Çalışanlarımızın Şişecam ın diğer kuruluşlarına gittiklerinde de kendi masalarındaymışcasına aynı bilgisayar (T diski, ve kurumsal bilgi sistemleri) ve iletişim (sabit numara, faks, telesekreter) olanaklarına sahiptirler. VPN Camnet gibi kuruma özel bilgisayar ve iletişim sistemlerinin İnternet üzerinden ofisteymiş gibi kullanılmasına imkan veren bir sanal bağlantı yöntemidir. VPN çok sayıda farklı protokol bulutu içerisinde güvenli bir tünel açar. Bu tünel içerisindeki veri trafiği şifrelidir ve bir başkası tarafından görülemez ve izlenemez. Özellikle taşınabilir bilgisayar (defter boy ve dizüstü bilgisayar) sahibi çalışanlarımızın internet erişimi buldukları her noktadan şirket içindeymiş gibi çalışabilmeleri için VPN alt yapısı kurulmuştur. Özellikle yönetim kademelerinin , ajanda, iş atama, adres defteri gibi uygulamalara akıllı cep telefonlarından erişimi için gerekli alt yapı kurulmuştur. Söz konusu akıllı telefonlarla internet erişimi de sağlanmaktadır. Güvenlik Bilgisayar ve iletişim sistemlerinde bulunan ve aktarılan verilerin silinmesi, değiştirilmesi ve yetkisiz kişilerce izlenmesini engelleyecek tedbirler alınmakta ve veriler yedeklenmektedir Ayrıca sistemlerin kesintisiz çalışabilmesi için gerekli tedbirler alınmış olup işletim hizmeti verilmektedir. Kullanıcıların bilgisayar ve iletişim sistemlerindeki hak ve yetkilerinin yönetimi çeşitli kademelerin işbirliği ile yürütülmekte, bilgisayar ve iletişim alt yapısına erişim denetlenmekte, kişisel bilgisayar güvenliği için çeşitli çözümler uygulanmakta ve yapılan işlemlerin kaydı tutulmaktadır. 10 Þiþecam Kasım-Aralık 2008

11 Yeni yüzy lda iletiflim Kemal Akgün T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş. Bilgisayar Destek Hizmetleri Müdürü İletişim araçları denilince aklınıza ilk ne geliyor? Daha eskilere, fantastik örneklere gitmek istemiyorum. Yazının bulunuşundan bu yana yaygın olarak kullanılan en etkili iletişim yöntemlerinin başında gelen araç kuşkusuz mektuptur. Şimdi mektup yazma işlevini şöyle bir gözden geçirelim. Birisine mektup yazmaya karar verdiniz. Önce yazacaklarınızı kafanızda kurmaya başlarsınız. Hatta aklınızdan geçen düşünce kırıntılarını not alarak mektubu oluşturacak parçaları kaydedersiniz. Kendinizi hazır hissettiğinizde mektup yazmaya uygun bir ortam yaratır, kalemi elinize alır ve mektubu yazmaya başlarsınız. Mektubun kendisini oluşturmak yani kâğıda yazmak ta öyle bir kerede yapılan bir eylem değildir. Önce bir karalama yapabilir, kararınızı netleştirdikten sonra son halini yazabilirsiniz. Yazdıklarınızı beğenmezseniz mektubu defalarca değiştirip yeniden yazar, beğenilmeyip çöpe atılan müsveddelerden bir çöp yığını da oluşturabilirsiniz. Mektup yazma işini tamamlayıp zarfa koymaya hazır hale getirdiğinizde bile günler, geceler boyu bekletip emin olduktan sonra postaya verebilirsiniz. Postaya verdikten sonra bekleme süreci başlar. Taa ki mektup karşı tarafa ulaştı bilgisini öğrenene kadar. Mektup karşı tarafa ulaştığında, zarf açılırken, mektup şöyle bir okunurken ve daha sonra bir kere daha okunmak üzere yeniden zarfa konulurken bile alıcının vereceği tepkileri hayal edebilirsiniz. Mektup alındıktan sonra karşı tarafın serüveni başlar. Mektubu almak, zarfı açmak, okumak, üzerinde düşünmek ve ne yazıldığından emin olmak için bir kere bir kere daha okumaktır alıcının davranışı. Bir aşamadan sonra mektubu gönderene vereceği yanıtı düşünmeye başlar alıcı. Mektuba yanıt verme isteği tıpkı mektup yazmada olduğu gibi aşamalı bir süreci başlatır. Mektup okumak hazmederek tekrar tekrar okumaktır. Etkisini artırmak için bir kenarı yakılmış, kağıdına parfüm damlatılmış, içine saç telleri, kurutulmuş çiçek veya fotoğraf koyulmuş ise mektubun işlevi yazılı bir kağıda aktarılmış mesajları iletmenin etkisinden çok daha öteye geçer, çok daha fazla duyguyu taşıyan bir araç haline gelir. Mektuplaşmak iki tarafın olgunlaşmış duygu ve düşüncelerini taşıyan ve hazmedilerek içselleştirilen bir iletişim yöntemidir. Bazı hallerde olan biteni anlamada kullanılan bir belge, bazı hallerde sanat eseri muamelesi görür. Mektuplaşmanın acelesi yoktur. Uzun zamana yayılabilir. Şimdi cep telefonu zamanı. Cep telefonu ile konuşmak da tıpkı mektup yazmak gibi bir iletişim yöntemidir. Konuşmak istediğiniz kişinin adını telefonunuzun adres rehberinden seçer, ara tuşuna basar ve beklersiniz karşı tarafın alo demesini. Telefon açıldığında karşınıza çıkan kişiye aktarırsınız söyleyeceklerinizi. Birisiyle telefonda konuşmak öyle tek taraflı bir söyleme, duygu ve bilgi aktarmayla olmaz. Siz söylersiniz karşı taraf yanıtlar. O söyler siz yanıt verirsiniz. Çoklukla sırayla bazen de aynı anda olmak üzere taraflar karşılıklı konuşur. Konuşmalar bitip telefon kapandığında yeniden düşünülür konuşulanların anlamını iyice hazmetmek için. Bazen de notlar alınır sonradan unutulmaması için söylenenlerin. Telefonda söylenenlerin ne anlama geldiği Þiþecam Kasım-Aralık

12 B L fi M konusunda sonradan farklı değerlendirmeler de yapıldığı olur. Öyle mektup, falan bekleyemeyiz acelemiz var. Sözlü iletişim alıcının kendisi için en uygun yeri, zamanı ve kanalı seçme şansının azaldığı bir ortamda yapılır ve hızlandırılmış iletişim nedeniyle denetimi azdır. Karşılıklı konuşan kişiler çoğu zaman hazırlıklı olmadıkları konularda yorum yapmak, karar vermek durumunda kalabilir. Sesli iletişim taraflar açısından yeterince denetlenemeyen, belgelenemeyen, tercih edilmemiş, seçilmemiş bir iletişimin muhatabı olma riski taşır. İletişim kurmak istediğiniz kişiyi arar ve görüşmeyi başlatırsınız. Söyler ve yanıtınızı alırsınız. Hızla gerçekleşir iletişim. Düşünürken seçeneklerimiz boldur, düşündüklerimizi konuşarak birilerine aktarırken seçeneklerimizi eleyerek sayılarını azaltırız. Aynı konuyu yazıya dökmemiz gerekirse seçeneklerimiz iyice daralır. Düşünceyi eyleme dönüştürmeye geldiğimizde ise tek bir seçenekte karar kılar ve onu uygularız. Düşünceden konuşmaya, yazıya, eyleme gittikçe seçenekleri azaltarak ilerleriz. Yeni iletişim araçlarını bir daha gözden geçirelim. Bilgisayar ortamında olanağı son 15 yıldan bu yana oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Okuma yazma bilen herkesin bir adresi olması beklenir hale geldi. SMS (cep telefonundan kısa yazışma), IM (internet ortamında anında yazışma), internet üzerinden sesli ve görüntülü görüşme olanakları başta olmak üzere iletişimde seçeneklerimiz bir hayli arttı. üzerinde düşünülmüş olması, gönderen ve alanın adreslerinin denetlenebilir olması gibi özellikleri nedeniyle iş yaşamında, resmi işlerde ve kayda geçmesi istenen durumlarda tercih ediliyor. Bir anlamda gittikçe hızlanan iletişimde mektubun işlevini yerine getiriyor. SMS ve IM düşünceden mesaja dönüşmesi hızlı, yazının göze hitap etme özelliği nedeniyle anlaşılma oranı daha yüksek, göndermeden önce son anda değişiklik yapma şansının olması gibi nedenlerle telefonda konuşmaya göre daha verimli iletişim yöntemleri.. Yazılı iletişim sesli iletişime göre daha kalıcıdır. Etkileme gücü yüksektir. Belgelenmesi kolaydır. Son yıllarda ortadan kaybolan telgraf, teleks ve kaybolmaya doğru giden faksı da anarak devam edelim. Bu kadar araç ve kanal olunca yeni sıkıntılar baş gösteriyor tabii ki. Arayan kişi açısından bakıldığında uygun zamanda ve uygun ortamda mesajın oluşturulması ve karşı tarafa iletilmesi gerekiyor. Alıcı için de benzer biçimde uygun zamanda ve uygun ortamda mesajı alma, okuma, dinleme ve yine kendisine uygun zaman ve ortamda yanıt verme olanağının olması önemli. İletişim araçlarının seçiminde tarafların bu beklentileri öne çıkıyor. İster iletişimi başlatan, isterse iletişime muhatap olan kişi olalım, diğer tarafın tercihlerini dikkate almanın bir yolu olmalı. Öyle her isteyen istediği kanaldan ( , sms, im, sesli ve görüntülü iletişim) bize ulaşmamalı. Alıcı olarak kimin ne zaman ve hangi ortamdan sizi arayacağını belirleme hakkınızın ve olanağınızın olması gerekir. Şimdi iletişim araçlarının etkili kullanımı için özellikle iş yaşamında çok sayıda iletişimin hedefi haline gelen çalışanların derdi kendilerine kimin, ne zaman ve hangi kanaldan ulaşacağını belirleyebilecek araçların uygulamaya sokulması. Yeni nesil klavyenin yazma hızıyla yetinmiyor. Cep telefonlarının sınırlı tuşu yetmiyor yazma hızlarına. Kelimeleri kısaltıp öyle yazıyorlar. Yazılan ilk harflerden kelimeleri tahmin eden yazılımlardan yardım alıyorlar. Yaşanan sıkıntılardan bahsederken arayan kişi açısından da bakmak lazım. İletişim kurulmak istenilen kişiye ulaşmanın kolay ve etkili bir yolu olması gerekir. Bir kişinin ev ve iş adresine ek olarak iş-şirket telefonu, cep telefonu, ev telefonu, anında yazışma, video konferans, IP telefonu vb gibi çok sayıda iletişim adresi olabilir. Bu kişiye erişmek için tüm seçenekleri denemek oldukça uzun ve bıktırıcı bir yoldur. Arayan kişinin talebi, karşı tarafın izin vermesi durumunda çok sayıda denemeye gerek kalmadan doğrudan erişebilmektir. Bunu sağlamanın yolu da aranan kişinin kendisini arayacak olan kişilerin ne zaman, hangi kanaldan erişebileceğini tanımlamasına ek olarak bir kişinin tüm kanallarda aynı adresi kullanması ya da hangi kanaldan aranırsa aransın istediği kanaldan yanıt verebilmesi sayesinde ilk denemede ulaşılabilir olmasıdır. Biraz karışık oldu ama bahsedilen ihtiyaç sizin istediğiniz kişiye uygun kanaldan, uygun zamanda ve ilk aramada erişim olanağına kavuşacağınız; sizi ancak izin verdiğiniz kişilerin sizin belirlediğiniz zamanda ve uygun kanaldan arayabilecekleri bir yapıdan söz ediyorum. İletişim olanakları açısından bakıldığında bir yanda hızlanan, ivme kazanan ve çeşitlenen iletişim araçları ve yeni kanallar ortaya çıkarken öte yandan düşünme, anlama ve ifade etmede insan olmanın sınırlarını zorlayan uygulamalar söz konusu. İletişim insanları yakınlaştırıyor. İletişim insanlara birden fazla kişinin deneyim, birikim ve gözlemlerinden yararlanma yeteneği kazandırıyor. Başka insanlarla bağlantı halinde olmanın gereği iletişimden geçiyor. Düşünün bakalım ev telefonu, iş telefonu, cep telefonu, , sms ve anında yazışma olanakları olmadan ne kadar süre dayanabiliyorsunuz. 12 Þiþecam Kasım-Aralık 2008

13 fi RKET HABERLER Paflabahçe Mersin Fabrikas na Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Paşabahçe Mersin Fabrikası, Türk Standardları Enstitüsü yetkilileri tarafından Haziran 2008 tarihlerinde yapılan ISO 14000:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme tetkikini başarıyla geçti. Çevre Yönetim Sistemi kurma çalışmalarına 2007 yılı sonlarında hız veren ve atık yönetiminin iyileştirilmesine yönelik uygulamalar başlatan Mersin Fabrikası, belgeyi almaya hak kazandı. Paşabahçe Mersin Fabrikası, tehlikeli atık yönetimi için gerçekleştirdiği yatırımları, genel atık Anadolu Cam, bundan önce İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi üniversitelerin endüstriyel tasarım öğrencileri ile gerçekleştirdiği cam ambalaj tasarım çalışmalarına, öğretim yılında Mimar Sinan Üniversitesi ile devam ediyor. Seramik ve cam tasarımı bölümü yönetimi saha uygulamaları ve çalışanların çevre konusunda ulaştığı bilinç düzeyinin tüm kademelerde yayıldığının görülmesi sonucu, Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ni aldı. Anadolu Cam, gelece in tasar mc lar ile yine iflbirli inde öğrencileri ile gerçekleştirilecek olan çalışma için öğrencilere Yönetim ve Satış Merkezi nde 22 Ekim de bir sunuş gerçekleştirildi. Pazarlama Hizmetleri Müdürlüğü ve Sektör Pazarlama Satış Müdürlükleri nin katıldığı toplantıda, Cam Ambalaj konulu bir sunuş yapılarak, öğrencilerin sektör hakkındaki soruları yanıtlandı. Çevre Politikas fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman n gere ine inanmaktad r. Stratejik yönetimin temel unsurlar ndan biri olarak alg lad bu yaklafl m faaliyetlerinin her aflamas nda dikkate almaktad r. Amac m z; Toplulu umuzda sürdürülen çevre koruma çal flmalar n n, çevre yönetim sistemi anlay fl yla yürütülmesi ve tüm çal flanlar n deste i al narak sürekli iyileflmenin sa lanmas d r. Þiþecam Kasım-Aralık

14 Float teknolojisi ile ilk düz cam üretiminin gerçekleştirildiği Trakya fabrikasında Cam Günü, Cumhuriyet Bayramı ile birlikte büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetimizin 85. yılını kutladığımız 29 Ekim 2008 den bir gün önce düzenlenen Cam Günü ne emekliler ve aileleri, yöneticiler ve çalışanlar katıldılar. Cam Günü kokteylinde bir araya gelen Trakya Cam lılar, hasret giderdiler. Trakya Cam ın 30 yıllık tarihini yansıtacak kesitlerin yer aldığı 1978 den Günümüze Trakya Cam konulu fotoğraf sergisi de katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle gezildi. Trakya Cam Fabrika Müdürü Selçuk Demirkıran törende yaptığı konuşmada, Bizler fabrikamızı Cumhuriyet Kuşaklarının Ortak Gururu olarak görüyoruz. Bu nedenle Cumhuriyet Bayramımız ile birlikte kutladığımız bu yılki Cam fi RKET HABERLER Trakya Cam n Geleneksel Cam Günü nde Cumhuriyet coflkusu Günü nde heyecanımız ve coşkumuz daha da artmıştır diyerek, katılımcıların Cumhuriyet Bayramı nı ve Cam Günü nü kutladı.. Trakya fabrikasında Türkiye nin ilk float cam üretimine başlanmasından bu yana 27 yıl geçtiğini hatırlatan Demirkıran, Halen en üstün üretim teknolojisi olan float teknolojisi kullanılarak Şişecam ın ve ülkemizin ilk düzcamı, yine fabrikamızda üretilmiştir. Bu modern teknolojinin ülkemize kazandırılmasına öncülük edenleri ve ilk camı üretenleri, bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz. 27 yıl önce tek hat-tek ürünle başlayan üretim yolculuğumuza bugün dünya standartlarında 7 float hattı ve ince, kalın, renkli, kaplamalı onlarca ürün çeşidimizle devam etmenin gururunu taşıyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar grubumuza, Şişecam a ve ülkemize büyük katkılar sağlayan Trakya fabrikamız, bundan sonra da gerek yetişmiş insan kaynağı gerekse bitmeyen gelişme ve ilerleme azmi ile örnek ve öncü olarak katılımlarına en üst seviyede devam edecektir diye konuştu. Cam Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kıdemi Teşvik Töreni nde 124 çalışana kıdem rozetleri, plaket ve hediyeler verildi. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve ilköğretim öğrencisi mensup çocuklarının katıldığı Şişecam ve Cumhuriyet konulu kompozisyon yarışmasında birinci seçilen iki öğrenciye de hediye verildi. Ayrıca 2008 yılında emekli olan personel için düzenlenen yemek, müzik eşliğinde neşeli bir atmosferde gerçekleştirildi. Emeklilerimize ise sağladıkları katkılardan dolayı şükran plaketleri takdim edildi. Cam Günü Futbol Turnuvas ndan centilmenlik dersi Trakya fabrikasında Cam Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2008 Futbol Turnuvası nda Üretim Müdürlüğü, şampiyonluğu elde etti Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen turnuva heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahip olurken, takımlar dayanışma içinde centilmence mücadele ettiler. Üretim Müdürlüğü nün şampiyon olduğu turnuvada Lojistik Müdürlüğü ikinci, Cam İşleme Şefliği ise üçüncü oldu. Çalışanlar tarafından büyük ilgi gören turnuvada gol kralı unvanını ise Cam İşleme Şefliği nden Serkan Bilginer aldı. 14 Þiþecam Kasım-Aralık 2008

15 Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı, bu yıl on dördüncü kez kapılarını açtı. Anadolu Cam ve Camiş Ambalaj, Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen fuarda her yıl olduğu gibi bu yıl da birlikte yer aldı. Yerli ve yabancı katılımcılar tarafından büyük ilgi gören fuarda, her türlü ambalaj malzemesi ve ambalaj sektörüne hizmet veren yan ürünler sergilendi. Tasarımlarıyla fuarın dikkat çeken standları arasında yer alan Anadolu Cam, katılımcıların beğenisini toplandı. Anadolu Cam ın yine standta sunduğu, Tasarım Merkezi'nde gerçekleştirdiği çalışmaları ve bu konuda verdiği hizmetleri içeren 5 dakikalık bir tanıtım filmi de dikkatle izlendi. FUARLAR Anadolu Cam, Ambalaj Fuar 2008'de Trakya Cam, Glasstec 2008 Fuar nda Trakya Cam, Ekim 2008 tarihleri arasında Almanya nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük cam fuarlarından biri olarak bilinen Glasstec te 200m 2 lik stand ile yer aldı. İki yılda bir düzenlenen fuara 48 ülkeden bin 300 firma katılırken, 55 bin ziyaretçi, sektör temsilcileri ile buluştu. Cam sektörünün bu önemli buluşma noktasında Düsseldorf Başkonsolos u Hakan Kıvanç ve Ticaret Ataşesi Recep Aslan da Trakya Cam standını ziyaret ettiler. Ürün ve pazar gelişmelerinin ve geleceğe yönelik beklentilerin paylaşıldığı fuar, Trakya Cam açısından verimli bir şekilde tamamlandı. Kromsan ve Sintan Kimya stanbul Deri Fuar nda Geleneksel İstanbul Deri Fuarı 4-6 Aralık 2008 tarihleri arasında Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde yapıldı. Başta bazik krom sülfat olmak üzere Soda Sanayii Kromsan fabrikasının deri kimyasalları ile sentetik tabaklama maddesi olan sintanların üretim ve pazarlamasını yapan Sintan Kimya nın ürünlerinin tanıtıldığı stand, yerli ve yabancı ziyaretçilerin katılımıyla yine ilgi odağı oldu. Þiþecam Kasım-Aralık

16 ÇALIfiANIN DÜNYASI Ölümünün 70. y l nda Ata m z özlemle and k 10 Kasım 2008 günü Şişecam merkez binasında Atatürk ü anma töreni gerçekleştirildi. T.C. Maltepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç Son Yıl:1938 konulu bir konuşma yaptı. Bu konuşma metni aşağıda yayınlanmaktadır Atatürk ün doğumunun 100. yıldönümüdür. Bellidir ki Türkler Atatürk leri için çok özel hazırlanıyor olmalılar. Ama Atatürk ün anılması çok önemli; Atatürk bir tek Türklere bırakılmayacak kadar önemli, 20. yüzyılın en büyük devlet adamıdır da Birleşmiş Milletler toplantı halindedir, UNESCO kolu vasıtasıyla, bütün üyeler hazır bulunmaktadır. Bugün bir karar alacaklar. Önümüzde 3 yıl var. Devletler, ev ödevi yapar gibi 3 yıl hazırlansınlar, 1981 yılı gelince de bütün dünya onu, Atatürk yılı olarak ansın. Sevgili Konuklar, Arka sıralardan bir el kalkar. Kürsüye gelen İsveç Delegesidir. Ben Atatürk ün Türkler için, çağımız için, insanımız için, insanlık için, barış için ne anlama geldiğini elbette biliyorum. Ama bir kaygım var, bunu paylaşmak için söz aldım. Bu dünyada 200 devlet var. Bunun yarısından fazlası Cumhuriyet. Bu demek ki 200 e yakın devlet kurucusu var. Birleşmiş Milletler UNESCO Kültür Kolu ilk kez bir devlet başkanı için, Atatürk için böyle istisnai bir karar almaya kalkarsa kaygım şudur ki; bir gün bir başka meslektaşım, kürsüye gelir şimdide Napolyon un, Bismarck ın, George Washington un ölümünün, doğumunun yıldönümü, dünya onu ansın derse, ama siz, buna hayır derseniz, durup dururken kırılganlıklara yol açmış olmayacak mıyız? Şu olayı bugüne kadar kimse için düşünmediniz. Bugün bu toplantıda bir karar almaya kalkıyorsunuz. Bu biraz oldubitti gibi bir olay. Acaba bu acelecilik ilerde bize için O, dahi bir asker, bir devlet kurucu, bir barış adamı, söylemi eylemi birbirini tutan bir barış adamı. Son derece iyi yürekli, bir dünya yurttaşı. Yüreklerimizde yaşıyor. uluslararası bir sorun yaratır mı? Benim endişem budur. der oturur. Sevgili Konuklar, Bir kişi daha söz alır. Kürsüye yürürken salon fısıldaşmaya başlamıştır. Herhalde Lenin den bahsedecek. derler. Çünkü gelen Sovyetler Birliği nin delegesidir. Masaya yumruğunu vurur. 20. yüzyılda, hiçbir ülke bir Mustafa Kemal çıkaramadı ki, bu meslektaşımın söylediği, ileri bir zamanda birbirimize düşermişiz olgusu gerçek olsun. Böyle bir şey olma şansı yoktur. Salon alkıştan yıkılır. Adam yerine oturur. Oylamaya geçilir. İsveç delegesinin de olumlu oyuyla o gün UNESCO oy birliğiyle bir karar çıkartır. Çok mu önemli? Olağan üstü önemli. Çünkü Birleşmiş Milletlerin oy birliği kararı yoktur sevgili konuklar. Özgürlük adına, demokrasi adına yapıldığı iddia edilen Kore Savaşında dahi Birleşmiş 16 Þiþecam Kasım-Aralık 2008

17 Milletler oy birliği kararı alamadı. Çin masayı terk etti. Rusya masadan kalktı o gün. Karar oybirliği değildir. Ama Atatürk e saygı söz konusu olduğunda bütün dünya ayaktadır. Bunu benim ülkem atladı. Ne basınımızda gereğince yer aldı, ne ekranlarımızda. Biz eğlence/magazin programlarıyla o günleri geçiştirdik ama Türkiye de olayı Atatürk 100 yaşında diye programlarda andık. Biz onu yaparken, tüm dünya 1981 Atatürk Yılı diyerek O nu andı. Üç yıl hazırlandılar. Paneller, kitaplar yayınlandı, düzenlendi. Heykeller açıldı ve bir dünya yurttaşı olarak, o dünya lideri bütün dünya tarafından saygıyla anıldı. O liderimiz bugün kendi ülkesinde gereken saygıyı görüyor mu acaba? Bunu yakından sorgulamamız gerekir diye düşünerek sözlerime şimdi başlıyorum. Değerli İzleyiciler, 10. yıl nutkunu hazırlarken, nutku el yazısıyla yazmıştı. Çok önemli bir metindir. O kendi el yazısıyla hazırladığı 10. yıl nutkunun bir bölümü. Cumhuriyetimiz henüz 10 yaşında, kendisi karizmasının en üzerinde, henüz hastalık ile ilgili en ufak bir görüntü yok. Bütün dünyanın gözü Ankara da. Ankara nüfusu 30 bin dolayında bir anadolu kasabası ama bir Cumhuriyetin başkenti. O liderin elini sıkabilmek için ülkeler yıllarca öncesinden dış işleri vasıtasıyla randevu alma peşindeler. Her 29 Ekim Ankara da bir dünya lideri vardır O nun yanında. O nun elini sıkmaya gelmiştir. O nu kutlamaya gelmiştir. Hiç bir yere gitmedi ama herkes yanındaydı. İşte O, büyük coşkuyla bildiğimiz 10. yıl nutkunu hazırlıyordu. --Sabah kahvaltısı Çankaya-- Yusuf Hikmet Bayur, Ord. Prof. Dr. Hocamız o günlerde onun genel sekreteri. Yusuf Bey dedi! Şu nutku oku bana görüşünü bildir. Yusuf Hikmet Bayur sizlere sunduğum bu paragrafı çıkartmasını rica etti. Bu söylediklerim olduğu gün, bu söylediklerim hakikat olduğu gün, sizden ve tüm medeni beşeriyetten beklentim şudur: Beni Hatırlayınız. diyordu. Yusuf Bey dedi ki; Paşam; bu sözünüz bir veda mesajı taşıyor. Milleti üzmeyin. Aramızdan yarın ayrılacakmışsınız gibi bir şey söylüyorsunuz burada. Onu kastetmiyorsunuz ama bu anlamada çekilebilir. Milleti üzmeye hakkınız yok. Hatırlamak ne demek dedi, unutulan şeyler arada bir şöyle bir hatırlanır, siz öyle mi olacaksınız? Öyle mi bir şey hissediyorsunuz? Ama siz öyle mi zannediyorsunuz? dedi. Bu millet sizi bir an olsun aklından çıkaracakmış mı ki, zaman zaman da hatırlasın. Siz vasiyet eder gibi bunu söylüyorsunuz. Bunu lütfen çıkarın. Aslında O doğru hissetmişti. Yusuf Bey yanılmış. Çocuk dedi! Ben konuya hiç öyle bakmadım ama senin dediğini yapayım. Eliyle çizdi. O bunu çizip attı ben yüreğimden atamadım. İki yıla yakın Expo TV, gibi kendi üniversitemin Teknoloji TV gibi kanallarında 200 haftadan fazla her hafta bir Atatürk programı yaparken bunun jeneriği olarak beni hatırlayınız ı kullandım. O kadar büyük bir liderden bahsediyoruz ki; istedim ki her yaptığım sunumda her konferansta ya da televizyonda izlediğim programda O nu bir boyutuyla hatırlayalım. Bugün askerliğini konuşalım. Asker Mustafa Kemal Paşa, yarın feylezofu konuşalım düşün adamı, barış adamını konuşalım. O kadar çok tarafları olan bir liderden bahsediyoruz ki, o taraflarını birer saat konuşalım 200 hafta geçsin 200 saatler dolsun hala 2000 saatleri dolduracak malzeme elimizde olsun. Biz böyle bir lideri konuşuyoruz. Dolayısıyla bu gün onu daha çok son yılıyla hatırlayacağız. Ve ölüme giderken bile aldığı kararlarla. Öleceğini anlayınca ne yaptı? Hangi kararları aldı? Bunu nasıl uyguladı? Neden hastaneye yatmayı reddetti? Neden bir tıp tedavisini reddetti? Ölümünden 2 ay önce Savarona da ne işi vardı? 2 ay sonra ölecek bir adamın, öleceği belli olan bir adamın, 42 kiloya düşmüş bir adamın yatta ne işi vardı? Milletimiz bunu da bilmez, doğru da anlatılmaz. Altıda çizilmez. Biz Mustafa larla uğraşırız. Gelin Atatürk e yönelelim. Değerli Konuklar Son yılına gelmek çok kolay değil elbette. Ama çok hızlı satırbaşları ile 38 e doğru bir seyir izlememize ben yardımcı olmaya çalışayım. Sizde lütfen son yılı olmasına rağmen, neden bunları anlatıyorum diye bu konuda herhangi bir şeye takılmayın. Çünkü son yılı işleyeceğiz ama oraya nasıl geldiğini bir özetle de olsa anımsayalım. Evvela Sina Cephesinde bir Mustafa Kemal vardı ki; -ben harp akademilerinde nutku ders olarak anlatıyorum. Diğer öğrencilere yüksek lisans ve doktora yapan kurmaylarımıza da milli mücadele tarihini anlatıyorum. Bir şeyleri farklı anlatıyorum. O yüzden ordayım senedir üniversitedeyim. O yüzden yardımcı doçent doktorum. Ben doktoramı, yüksek lisansımı çok evvelden yaptığım halde hiçbir zaman üniversiteyi düşünmedim. Ama son yıllardaki olaylar beni, üniversite gençliğiyle mutlaka buluşmalıyım noktasına getirdiği için son yıllarda üniversitedeyim. Dolayısıyla o asker yanı dediğim Sina Çöllerindeki ayağında çizmesiyle toztoprak içersindeki Mustafa Kemal i anlatıyorum. Yani biz Atatürk ü tanımıyoruz. Bu keşmekeş içinde pek tanıma şansıda yok. İnsanlar kime inanacaklarını bilemez hale geldiler. Ve bir yobaz kesim Kabakçı Mustafa nın torunları, Patrona Halil lerin yani Osmanlı da uyanışı görüp de bu gidişe son vermek gerekir diyen padişahlarımızın bile kelle vermesine yol açan o yobaz takım bir şekilde devam ediyor bu ülkede. Etmemesi mümkün değil. Ve böylesi devrimciler dahi aradan sene geçmeden ters yüz edilebiliyor, insan şaşıyor. Atatürk diye birisi yaşadı mı, şu Kurtuluş Savaşını kim yaptı? O zaman biz ne durumdaydık? Bugünlere nasıl geldik? Portresi böyle çizilmeye çalışan bu lider mi 15 senede yaptı bu kadar işi gibi şüphelere bile de düşebiliyoruz. Ama bakın nasıl bir karakter. Bırakın onun fraklarını çıkarın, O bir asker, hiç yenilmedik bir asker. Ama diğer Þiþecam Kasım-Aralık

18 ÇALIfiANIN DÜNYASI Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç yüzünde savaş; mutlak zaruret olmadıkça bir cinayettir diyen bir asker, bir barış adamı O. Mesleğini cinayet olarak tanımlayan bir asker. Aynı zamanda mesleğine âşık. Ama hep vatan savunmasında. O zaman kutsal bir görev yapıyor. Ama bu lafı söyleyebilen hiç yenilmedik tek general. O hem yenilmedi, yenemediler. Barışı düşünen bir asker, ne yapsın ki büyük taarruzu yapmak zorundaydı. O güne kadar yaptığı savaşların tümü savunma savaşlarıdır. Bu aziz toprağı koruma-kollama savaşıdır. Onu bilir. Ölüme gözünü kırpmadan giden bir komutandır üstelik. Çünkü Çanakkale Muharebeleri esnasında askere dönüp, ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum dediği zaman İngiliz 8 mt. ilerdedir. Elinde bir kırbaç O siperdedir. Kalktığı an, herkes kalkıyor. Üç adımda karşı sipere giriyor asker, üç adımda da İngiliz karşı taarruz yapıyor. Süngüleşme böyle oluyor. Ölüme askeri kadar bir omuz boyu kadar mesafedeyken bu emirleri veriyor. Telefonda vermiyor bu emri, ben size ölmeyi emrediyorum derken, ölüme süngü mesafesindedir kendiside. Böyle bir asker. İşte bu asker Mondros imzalanırken yırtınmaktadır. Sultan Vahdetine yazdığı telgraflar, gönderdikleri elimizde. Cumhuriyet yayınları içerisinde çıkan kitaplarımdan, --kitap propagandası yapmak kötü bir şey ama başka şansım yok. Size bir şeyler anlatacağım. Belgesini görmek isterseniz, ne yapayım benden başka belgeleri yayınlayan yok-- birinci söyleyeceğim Mondros tan İstanbul a kitabı. Mondros tan İstanbul a 13 günlük bir olaydır. 30 Ekim-13 Kasım ama bu bir kitaptır. 400 sayfa. Görelim bakalım kurtuluş savaşı hangi koşullarda başlamış ve Osmanlı nasıl dibe vurmuş ve o Vahdettin in asıl kimliğini orada görelim. Bunun için kitap ismi vermek zorunda kalıyorum. Mondros tan İstanbul a Samsun dan Erzurum a. Bir okuyun bakalım; Samsun a çıkışın perde arkasında Vahdettin in katkısı olabilir mi? Yüzde bir olma şansı var mı acaba? Hala 80 senedir o bir Osmanlı padişahıdır, el altından destek vermiştir söylemlerine bir bakın bakalım. Belgeleriyle bakın bakalım. İngiliz arşiviyle, Yunan arşiviyle, Osmanlı arşiviyle ve Cumhuriyet arşiviyle bakalım. Yani Şah Babanın --Vahdettin in diğer ismi-- Murat Bardakçı nın yazdığı Şah Baba kitabının yanıtıdır bu söylediklerim. Yakında da çıkacaktır kitap olarak. Şah Baba nın öbür yüzünü bir görün bakalım. Mustafa Kemal Yunan a karşı mı vermiş mücadeleyi, bir tek Yunan a karşı vermiş, bir tek onu mu yenmiş ve cumhuriyet inkılâbımız, devrimimiz bundan mı ibarettir, onu bir görelim. Yoksa Avrupa nın en ünlü ülkelerinin meydana getirdiği bir kampa karşı, kendi kampı yenik düşünce yapayalnız kalan o Anadolu insanın başına geçtikten sonra İngiliz i Fransız ı İtalyan ı bir taraftan, Osmanlı hükümetini bir taraftan, hatta kendi padişahını öbür taraftan, yobazları beri taraftan, gericiliği bir daha öbür taraftan mı yenmiş? Bu hareket kimlere karşı olmuş? Sonuçları ne olmuş? Dolayısıyla O na neden dahi diyor dünya? Bir kere şu Birleşmiş Milletler bu kararı alırken yazdıkları gerekçeden birer cümleyle bahsedeyim izin verin. Sadece O nu dünya ansın demekle kalmıyorlar. Çünkü ye cevap veriyorlar. Biliyorlar sorgunun geleceğini, nitekim biri kalktı dedi ki; 200 devlet kurucu var. Bunun özelliği ne? Çok önemliydi biliyorum ama bu yeterli mi? Dediler ki, o bir devlet kurucudur ama bu devlet bir cumhuriyettir, ama bu Cumhuriyet o günlerde sadece 5 devlette olan tür cumhuriyettir. Yani cumhuriyetler bir birinin aynısı olmaz. Atatürk ün bu ulusa layık gördüğü cumhuriyet o gün dünyada 5 yerde vardı sadece. İşte İsviçre gibi, Fransa gibi, Almanya gibi. Latin Amerika nın tamamı cumhuriyet, ama diktatörlük. Afrika nın neredeyse tamamı cumhuriyet. Bunlar da diktatörlük. Öyle cumhuriyetler vardı ki; sınıf esasına dayanır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, işçi sınıfına dayanır. Öyle cumhuriyetler vardır ki din esasına dayanır. İran İslam Cumhuriyeti, Libya Halk Cemaliyesi gibi. Atatürk ün Cumhuriyeti neye dayanır? Bize. Halk egemenliğine. Ve dediler ki, O nun kurduğu cumhuriyetin kuruluş koşulları dünyanın hiçbir devletinin kuruluş koşullarıyla kıyaslanamaz. 20. yüzyılda emperyalizme karşı verilmiş savaşı zafere götüren ilk kişi O dur dediler. Yani özetle değerli konuklar bizi yenen O dur dediler. Çünkü emperyalistler zaten kendileriydi. Bu önergeyi imzalayanlardı. 11 ülkeydi bunlar. Birinci sırada sürpriz bir isim Yunanistan. Bu önergeyi veren 11 imzanın en tepesinde Yunanistan var. İkinci sıra Sovyetler Birliği. Düşmanı bile onu inanılmaz bir saygıyla 18 Þiþecam Kasım-Aralık 2008

19 bambaşka bir boyuta oturtmaya çalışıyordu ve dediler ki o bir Devlet kurucu. Cumhuriyet kurucu. Laik sosyal bir hukuk devleti niteliğinde bir Cumhuriyet kurucu. Kuruluş koşulları --ki özetleyeceğiz-- olağanüstü. Sıfır bile değil. Osmanlı sıfır bile değildi. Mondros bizi sıfır düzeyine bile getirmedi, dibe vurduk. Çünkü Osmanlı nın borçlarını da Cumhuriyet ödeyecektir. Atatürk ödeyecektir. 53 lere kadar. Dolayısıyla bu koşulları en iyi kim bilir. Kurtuluş savaşı esnasında bu ülkeyi işgale gelenler bilir. Ne tokat yediklerini en iyi onlar bilir. Dolayısıyla en iyi değerlendirmeyi onlar yapar, öyle yaptılar. Bir hakkı teslim ettiler. Sonra dediler ki ama bu bir askerdir. Fakat nasıl bir asker? İşte demin söylediğim gibi söylemi ile eylemi aynı olan. Yani barış yanlısı bir asker. Köşeye sıkıştırılmadıkça savaşa evet demeyen bir kişi. Mondros tan bir yıl önce 1917 de ateşi kesin diyen adam. Sonunda kaybedeceğiz, bu savaş bitti diyen adam. Bir yıl önceden. Bunu Almanya da Alman İmparatoru nun yüzüne söyleyen adam. Yanında da Vahdettin in 5 Ocak ında dönerlerken, --gidişleri 15 aralık Almanya da Alman Genel Karargahı nda generallerin suratına söyleyen, Gudendorf un yüzüne bu savaşı kaybettiniz, bizde kaybettik diyen adam. O bir kurmay. Ama kimseye lafını dinletemeyen bir adam. Ve 1918 in eşiğine geldiğimizde; ordular darmadağın, kendisi böbrek hastalığının tedavisi için Avusturya da. Padişahın ölümü üzerine --Padişah 4 Temmuzda ölür-- ertesi gün taht a 5 Temmuz Vahdettin geçer. Hemen çağrılır. Koşar gelir Bir yıl önceden beri savaşı; bu savaşı bitirin kaybediyoruz diyen kişi orduların başında değildir. O bir yıl önce 1917 nin Eylül ünde orduların başındaydı. Şimdi niye değil? İstifa etti çünkü. Değerli Konuklar, Bu yurdu o kadar sevdi ki, o Mehmet e o kadar aşıktı ki, baba gibiydi. General olalı daha 4 ay olmuştu Önüne bir savaş planı koydular, başında bir Alman general. Erich von Falkenhayn. Yıldırım Orduları grup komutanlığı kuruldu. 7. ordunun başında sensin dendi. Savaş planına baktı, elinin tersiyle itti. Ben bu planı uygulamam dedi. Komutanının karşısında söyledi bunu. Falkenhayn ın yüzüne söyledi bunu. Döndü Harbiye Bakanlığı na, --cepheden yapıyor bunu-- bir uyarı mektubu yazdı. Bu mektubun tam metnini yayınladım. 4 sayfadır bu metin. 4 mektup çoğalttı, 4 defa çoğalttı, fotokopi yok, yaverine verdi. --Cevat Abbas Güler e-- İstanbul a gönderdi. Başbakana yolladı, saraya gönderdi, ama en önemlisi Harbiye Bakanına gönderdi, Enver Paşa ya. Muhatabına da verdi bir kopyayı. Ben senin için böyle düşünüyorum dedi. Liman von Sanders daha sonra komutan olacak ama burada Falkenhayn, hep Alman Generaller var tepede, ona da verdi ve tarihe bir ışık tuttu. Bu savaş planı yanlıştır. Bunu yaparsak Mehmet i çöle gömeriz. Ben bu sorumluluğu almam dedi. Yapılan bir taarruz savaşı planıydı, O itiraz etti. Hayır! Burada savunma yapılmalıdır ve bunu bir Türk komutan yapmalıdır. Bir Alman değil, O misafirdir çünkü. Burası bizim vatanımız, biz vatanımızı savunuyoruz. O yarın çeker gider ama ben kalıcıyım. Yani Cemal Paşa nın komutan olmasını istiyordu, kendini kastetmiyordu. Harbiye Bakanlığı bu emir yerine getirilecek diye itiraz ettiler. Cevap verdi. Ya beni görevden alın ya onu dedi. Daha general olalı 4 ay olmuştu. Çanakkale den ayrılalı daha 8 ay olmuştu yı konuşuyoruz. Ve istifa etti. Savaşmakta olan orduyu Filistin Cephesi nde bıraktı, döndü. Sırf bu plan uygulanmasın diye yaptı bunu, kurşuna dizilebilirdi, görevden alınabilirdi ki Enver ileride bunu Moskova da Moskova Büyük Elçimiz olan, Fuat ı ziyaret ettiğinde söyleyecektir. Bu konu çok bilinen bir konudur. Bizde gizli kaldı bu. Fuat soracaktır Paşam ne düşündün o günlerde? Diyecektir ki: Fuat elim 10 defa yazıya gitti, Divan-ı Harbe vermek üzere. Israrla bir emir veriyorum, red ediyor. Böyle şey tarihte görülmüş şey değil. Ben Harbiye Bakanıyım ve padişahın vekâletini üstlenmiş durumdayım, orduların başkomutanıyım, bir emir veriyorum, yapmam diyor, bana bunu yaptıramazsınız diyor, birde rest çekiyor. Beni görevden alın diyor. Eğer Divan-ı Harbe verseydim muhtemelen kurşuna dizilirdi. Görevden zaten alınırdı da, asılırdı da yüreğim bir türlü el vermedi. Çok kıymetli bir kurmaydı. Ama der; iyi ki yapmamışım, çünkü 4 ay sonra onun haklı olduğu ortaya çıktı. İşte onu dinlemediler değerli konuklar. Hayatını ortaya koydu, bastı istifayı İstanbul a geldi. Enver dedi ki; Senin yapmadığın o emir yerine getirilecek madem yapmıyorsun, sen Diyarbakır a git 2.ordunun başına geç. 2.ordunun komutanı gelsin yer değişin görevi devret. Gelen komutan bu emri yapacak, bu emir yapılacak dedi. O komutanı hepiniz tanıyorsunuz. Fevzi Çakmak. Tam bir askerdi. Baş üstüne dedi gitti. Sonuç kaybettik. Çünkü plan yanlıştı, Atatürk o Mehmet i kırmamak için yanlış bir plan uğrana 30 bin kişiyi, hani var ya giden gelmiyor acep nedendir Yemen türküleri. İşte Yemen i konuşuyoruz. Dolayısıyla kendi kariyerini tehlikeye sokarak, rest çekip İstanbul a gelen bir kişidir. Bir kere bu kişiliği tanıyalım; vatana aşıktır, Mehmet e aşıktır. Ülke çıkarı söz konusuysa ne padişah tanır, ne arkadaş. İşte bu kişi bir aylık bir zaman bulup da Vahdettin le bir Almanya seyahati yapma şansını yakalayınca o bir ay boyunca da Vahdettin i yakından işleyecektir. Vaktimiz yok o yüzden buraya girmiyorum. Ama bu işleme esnasında da Almanya seyahati tam bir fiyaskoya dönüşecektir. Beklediklerini bulamayacaklar, Mustafa Kemal i oraya gönderdiklerine, Vahdettin e refakat etsin diye seçtiklerine de pişman olacaklardır. Çünkü gittiği karargâh umarlar ki; emirler oradan çıkıyor. Alman karargâhında ki Genel Þiþecam Kasım-Aralık

20 ÇALIfiANIN DÜNYASI Kurmay Başkanları Mustafa Kemal i ikna edebilsinler. Bu emirler oradan geliyor, planlar orada yapılıyor, ama bu adam ısrarla itiraz ediyor. Umdular ki Mustafa Kemal i yeniden kazanmak mümkündür. Bunun gibi bir Kurmay Pera Palas ta oturuyor, harp devam ediyor ve ben savaş kaybediyorum bu esnada. İşte Gazze yi bugünkü Filistin i biz böyle kaybettik. Yaptığımız plan yanlıştı. Planı biz yapmadık, Almanlar yaptı. Alman çıkarına hizmet eden bir plandı o. Çünkü taarruz etmemiz isteniyordu, biz taarruz edince Mustafa Kemal anladı ki, taarruz edeceğimiz ordular İngiliz orduları, Kahire, Mısır, bizim üç ordu ile taarruza kalktığımız duyulur duyulmaz belliydi ki İngiltere Avrupa dan Mısır a askeri birlik kaydıracaktı. Bu Avrupa da kimin işine gelecek; Almanya nın. Alman ın önündeki İngiliz in sayısı azalacaktı çünkü. Dolayısıyla Alman Genel Karargâhı buna uygun bir plan yapmıştı ve bu esnada Mehmetçik 30 bin kişi şehit düşermiş umurunda bile değildi, ama Mustafa Kemal in umurundaydı. Bunu reddetti. Bakın --15 Ekim-- yalvarıyor bir taraftan Vahdettin e dönerken; ona şu sözü söyler --çokta bilinmeyen bir şey-- Efendi Hazretleri yakında tahta geçeceksiniz, şu an Veliahtsınız. Gördünüz II. Wilhelm i, bütün oğulları birer ordunun başında, siz saraydasınız niye? Nasıl yani? dedi. Bir ordu komutanlığını üstlenin! dedi Vahdettin e. İyi ama bana vermezler ki dedi. Vermezler doğru. Çünkü o bir Rüştiye mezunu yani, ortaokul mezunu. Vahdettin in yaptığı eğitim, böyle bir eğitim. Onun bir ciğeri sönüktür. Verem, babası Abdülmecit gibi geçirmiştir. Hastadır, o yüzden eğitim yapamamıştır. Dolayısıyla dünya görüşü de çok dardır. Ama bana vermezler ki der Sen iste ben desteklerim, alırız der. Ama beni Kurmay Başkanın yap, senin ordu komutanlığı yapacağın ordunun kurmay başkanı ben olayım Genel Kurmay başkanı demiyor, Kurmay Başkanı. Kurmay Başkanları ordularda kim o günlerde? Albaylar. Kendisi general ama buna razı, çünkü yakın tehlikeyi görüyor. Peki, hangi orduyu almamı istiyorsun? 5. ordu Bu ordu nereyi savunuyor? İstanbul diyor. Ne demek istiyorsun Paşa, İstanbul tehlikede mi? Hiç şaşmayın diyor. İstanbul büyük tehlikede ve biz bu davayı kaybettik. Bunu söylediği zaman değerli konuklar, tarih 5 Ocak Daha 10 ay var Ekim e. Ama 10 ay evvelden görüyor olayı ve diyor ki: ateşi biz keselim, bunu, düşmana bırakırsan yenecek seni, yendikten sonra da tatmin olmayacak, bütün İmparatorluğu kaybedersin, ama şimdi savaşmaktayken barış yaparsak, gerekirse tek başımıza yapalım, Almanlar gelmeyebilir. Gelmesinler! Tek başımıza yaparsak çok yeri kurtarırız. Pazarlık yaparız. Henüz İngiliz bile bu savaşı kazandığının farkında değil. Ben sana söylüyorum, biz bu savaşı kaybettik. Böyle bir kurmayı konuşuyoruz. Sonunda kaybettik, bütün İmparatorluğu kaybettik, Anadolu yu bile kaybettik. İşin özü de bu. Bir cümleyle anlatırsak olay buralara geliyor. 15 Ekim, işte bir yıldır kes ateşi diyen adam Mondros u duyar duymaz, aman imzalama! diye bu defa yırtınıyor. Aman imzalama!. 15 Ekim de çektiği telgrafta padişaha diyor ki Talat Paşa hükümeti mefluç (felç) olmuş. Yerine bir hükümet kurulamadığını duyuyorum. --Kendisi Halep te 7. ordunun başında-- eğer sadrazamlık (başbakanlık) görevini Ahmet İzzet Paşa ya verirseniz diyor, --padişaha yol gösteriyor-- ve aşağıdaki isimlerdeki kişilerle de temas kurulursa zannımca bu hükümet kurulur. Ve başlıyor saymaya; Rauf Bey, Ali Fethi Okyar, Cezmi Bey, Hayri Efendi (Hayri Ürgüplü; oğlu Suat Hayri Ürgüplü başbakanlığımızı yaptı, onun babası) bendeniz kulunuzu da Harbiye Bakanı yapın diyor. Telgrafı çekiyor İstanbul a. Bu önerdiği isimlerle de temas kurulur, hakikaten hükümet kurulur. Ama Mustafa Kemal kabineye alınmaz. Buna müthiş üzülmüştür. Adana dan menzil komutanını İstanbul a gönderir --Ömer Lütfü, Albay-- hesap sorar. Git Rauf Bey i bul sor, Mustafa Kemal Paşa dan geliyorum, Adana dan geliyorum. Niye beni bakan yapmadınız? diye soruyor der. Değerli konuklar Rauf Bey aynı şeyi sadrazama sorar Ne cevap vereceğiz? diye. Ahmet İzzet şöyle bir bahane bulur ancak. Çok değerli bir subay o, Mondros işleri kötü gidebilir, imzaladık ama yarın ne olacağı belli değil. Yeniden silaha sarılmak zorunda kalırsak, orduları teslim edebileceğim en kıymetli komutan Mustafa Kemal dir, O nu o yüzden orada tutuyorum İstanbul a getirmiyorum. Bakan yapmıyorum. Kabineye almıyorum. Çünkü buradaki işleri biz yaparız. Bu sivil işi, ama asıl onun yaptığı işi biz yapamayız der. Ama bu doğru değildir. Vahdettin in büyük korkusudur o, Mustafa Kemal in İstanbul a gelmesi. Çok sert eğilmeyen bir adam, mağlubiyeti içine sindiremeyen bir general, problem yaratır korkusu var. Bunun üzerine Mondros u imzalarız. Ve dünyanın en rezil antlaşmasını imzalarız. Rauf Bey her maddesini saraya bildirerek, sonuçta Mondros u imzalamak zorunda kalır. Dolayısıyla saray, bir sürprizle karşı karşıya değildir. Müzakereler esnasında her madde önce Vahdettin den onay alınarak geçirilir. 1.Madde: İstanbul Çanakkale Boğazları boşaltılacak, temizlenecek. Ne demek bu? Ben İstanbul a geleceğim diyor donanma. Benim padişahım ne diyor? Buyur gel diyor. Mondros u imzalamanın anlamı bu. Ben daha Sevr den bahsetmiyorum ateşkesten bahsediyorum. 5.Madde: Ordular; kendilerine en yakın garnizonlara teslim olacak. Yani Libya daki İtalyan garnizonuna teslim olacak. Filistin deki İngiliz garnizonuna teslim olacak. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Buna evet diyen bir padişah 30 Ekim de böyle bir antlaşmaya onay verip, tam teslimiz dedikten sonra Mustafa Kemal i 18 kişiyle Samsun a git kurtuluş savaşı yap dese ne olur demese ne olur? -ki demedi. Ama bir an için çevirelim dediğini var sayalım. Sen orduları 6 ay önce düşmana 20 Þiþecam Kasım-Aralık 2008

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

Yapi.tedarikdergisi.com / 14.05.14

Yapi.tedarikdergisi.com / 14.05.14 Yapi.tedarikdergisi.com / 14.05.14 37. Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul 106.537 ziyaretçiyi ağırladı! Yapı sektörünün zirvesi Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul, uluslararası etkinlikleri ve yarattığı iş fırsatları

Detaylı

MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ: Avrupa, mobil işgücü seçeneklerini araştırmaya başlıyor

MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ: Avrupa, mobil işgücü seçeneklerini araştırmaya başlıyor MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ: Avrupa, mobil işgücü seçeneklerini araştırmaya başlıyor Hibrit cihazlar, iş amaçlı dizüstü bilgisayarların Avrupa daki egemenliğini tehdit ediyor Tabletlerin mobil çalışma biçimini

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

OYAK Çimento Grubu nda görev değişikliği

OYAK Çimento Grubu nda görev değişikliği Fabrika Haberleri OYAK Çimento Grubu nda görev değişikliği Adana Çimento Teknik Genel Müdür Yardımcısı Ünal Öner 01 Ocak 2008 tarihi itibariyle Mardin Çimento Genel Müdürlüğü ne ve Adana Çimento ÜNAL ÖNER

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Türkiye Belediyeler Birliği nin işbirliği ile Yönet imi Sempoz yumu Antakya Ottoman Palace ta çok sayıda davetlinin katılımı

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

http://www.haber18.com

http://www.haber18.com http://www.haber18.com Haberin Ayrıntıları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Valimiz Vahdettin

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ EYLÜL - EKİM BÜLTENİ İSTANBUL GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi No: 39/8 Şişli/İstanbul 1 GBİ ARTIK BM KÜRESEL İŞBİRLİĞİ AĞI ÜYESİ! DÜNYA BARIŞ GÜNÜNDE FESTİVAL

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek. A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN **

Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek. A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN ** Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN ** Giriş Bu çalışmada, Şişecam Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı

Detaylı

http://www.duzce.gov.tr/default_b0.aspx?id=183

http://www.duzce.gov.tr/default_b0.aspx?id=183 http://www.duzce.gov.tr/default_b0.aspx?id=183 DÜ Hayat Boyu Öğrenme Projesi Heyetinden, Vali ye Ziyaret Avrupa Birliği Bakanlığımızın yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Gençlik Programları, Hayat Boyu Öğrenme

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK EBEDİYETE İNTİKALİNİN 78. YIL DÖNÜMÜNDE TÖRENLERLE ANILDI

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK EBEDİYETE İNTİKALİNİN 78. YIL DÖNÜMÜNDE TÖRENLERLE ANILDI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK EBEDİYETE İNTİKALİNİN 78. YIL DÖNÜMÜNDE TÖRENLERLE ANILDI Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, ebediyete intikalinin 78.nci yıl dönümünde, İskenderun Teknik Üniversitesi

Detaylı

Dünyanın en büyük sosyal dil öğrenme ağı busuu şimdi Türkiye de!

Dünyanın en büyük sosyal dil öğrenme ağı busuu şimdi Türkiye de! BASIN BÜLTENİ 18 Mart 2014 Türkiye busuu'da en hızlı büyüyen ülkelerden birisi... Dünyanın en büyük sosyal dil öğrenme ağı busuu şimdi Türkiye de! 40 milyonun üzerinde kullanıcıyla dünyanın en büyük sosyal

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

Oturum aç butonuna tıklayın.

Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın. İpucu: Eğer şifrenizi hatırlayamazsanız, Şifrenizi mi unuttunuz? istemini kullanın. Adım 2 Profilinizi

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

İNOVASYON HAFTASINA MUHTEŞEM İLGİ

İNOVASYON HAFTASINA MUHTEŞEM İLGİ İNOVASYON HAFTASINA MUHTEŞEM İLGİ Bu yıl 2.'si düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası Etkinlikleri muhteşem bir açılışa tanıklık etti. Geçen yıl 3 gün süren etkinliklere 15 binden fazla katılımcı ilgi gösterirken,

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN BIHE 21.ULUSLARARASI AZERBAYCAN SAĞLIK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 BIHE 21.ULUSLARARASI

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

MKÜ de İftar Coşkusu. Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu

MKÜ de İftar Coşkusu. Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu MKÜ de İftar Coşkusu Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu Antakya Ottoman Otel havuzbaşında bir araya gelen Üniversite personeli muhteşem manzara eşliğinde iftar coşkusu

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

TED Kayseri Koleji Almanca Öğretmenleri Ankara da

TED Kayseri Koleji Almanca Öğretmenleri Ankara da TED Kayseri Koleji Almanca Öğretmenleri Ankara da Almanca Öğretmenlerimiz Öznur Polat, Çiğdem Erdem, Onur Karga ve Pervin Doğan Moodle üzerinden aldıkları eğitimin ikinci bölümünü de tamamladılar. 21.03.-22.03.2015

Detaylı

KİTABININ GELİRİNİ, İHTİYACI OLAN KIZ ÇOCUKLARINA VERECEK

KİTABININ GELİRİNİ, İHTİYACI OLAN KIZ ÇOCUKLARINA VERECEK KİTABININ GELİRİNİ, İHTİYACI OLAN KIZ ÇOCUKLARINA VERECEK Sosyal ve siyasi yaşamda Bodrum un tanınmış simalarından biri olan Nuran Yüksel yaşamını kitap haline getirdi. Nuran Yüksel kitabının sadece kendi

Detaylı

1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz.

1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz. 1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz. Sınava sayılı günler kala heyecanı gözlerinden okunan 8.sınıf öğrencilerimize TEOG öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR!

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! Aliağa(Özel ) Günümüzde Aliağa ilçesinin bulunduğu bölgede Milattan önce (MÖ) 1100 yılında kurulan ve Aiolis şehirlerinin başkenti konumunda olan Kyme Antik

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Karabük Alzheimer Derneği organizasyonluğunda üniversitemiz ev sahipliğinde Yaşlılık-Bunama ve Alzheimer Hastalığı Tanıtım ve Bilinçlendirme

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

SAYIN BASIN MENSUPLARI;

SAYIN BASIN MENSUPLARI; SAYIN BASIN MENSUPLARI; BUGÜN TÜM TÜRKİYE DE, BAŞTA ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERASYONU İLE TTB OLMAK ÜZERE FİLİSTİN KATLİAMININ DURDURULMASI İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENMEKTEDİR. İsrail ordusunun

Detaylı

Hayalindeki Kadını Kendine Aşık Etmenin 6 Adımı - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Hayalindeki Kadını Kendine Aşık Etmenin 6 Adımı - Genç Gelişim Kişisel Gelişim on günlerde mevsimsel geçiş döneminin verdiği miskinlikle aklıma yazılabilecek bir yazı gelmiyordu. Bugün kardio antrenmanımı yaparken,aklıma sevgili olmamak için yapman gerekenler adlı yazım geldi. Bende

Detaylı

Ücretsiz bir hizmet. Yemek masrafınız ayırdığınız bütçe kadar olsun.

Ücretsiz bir hizmet. Yemek masrafınız ayırdığınız bütçe kadar olsun. Ücretsiz bir hizmet. Yemek masrafınız ayırdığınız bütçe kadar olsun. Nasıl Çalışır? Herhangi bir yere giderken yolda acıktınız ve yemek yemeniz gerekiyor. Yemek bütçenizi 20 TL olarak belirlediniz ancak

Detaylı

Bilgi Çağında Kütüphane

Bilgi Çağında Kütüphane Bilgi Çağında Kütüphane Gürcan Banger 27 Mart 2006 Yunus Emre Kültür Merkezi Değişen Dünya 1950 li yıllara kadar üretim için sermaye, işgücü, enerji ve hammadde önemli girdiler olarak kabul ediliyordu.

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak dünya standartlarında bir tesis haline getirilen Bodrum Belediyesi

Detaylı

Menümüzü incelediniz mi?

Menümüzü incelediniz mi? by elemeği Menümüzü incelediniz mi? Yılmaz Usta nın hikayesini duydunuz mu? Niçin Nevale? Yılmaz Usta nın hikayesi Bir insan pasta ustası olmaya nasıl karar verir? Yani 1972 yılında Kastamonu da doğduğunuzu

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ARGE İNOVASYON YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI TARIMSAL MEKANİZASYON VE OTOMASYON GRUP RAPORU 20 Ekim 2010, Isparta

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞININ 2014 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI ANTALYA DA 23/24 NİSAN 2015 TARİHLERİNDE YAPILMIŞTIR.

PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞININ 2014 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI ANTALYA DA 23/24 NİSAN 2015 TARİHLERİNDE YAPILMIŞTIR. PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞININ 2014 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI ANTALYA DA 23/24 NİSAN 2015 TARİHLERİNDE YAPILMIŞTIR. Açılış konuşması Sandık Müdür Vekili Günay ASLAN tarafından yapılan

Detaylı

Türkiye-Yunanistan İş Forumu. İzmir, 8 Mart Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı

Türkiye-Yunanistan İş Forumu. İzmir, 8 Mart Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı Türkiye-Yunanistan İş Forumu İzmir, 8 Mart 2016 Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu; Yunanistan Başbakanı Sayın Alexis Tsipras; Saygıdeğer Bakanlarım; Değerli Türk ve Yunan

Detaylı

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 www.webrazzi.com 2/16 Rapor Hakkında Bu araştırma Türkiyeʼde mobil internet kullanımı ve 3Gʼnin bilinirliğini ölçmek amacıyla Webrazzi okuyucuları

Detaylı

İLETİŞİM TEKNİKLERİ UYGULAMALARI

İLETİŞİM TEKNİKLERİ UYGULAMALARI İLETİŞİM TEKNİKLERİ UYGULAMALARI Ne söylediğinizi önce siz anlayın, Ne istediğinizi bilin, İletişim kurduğunuz kişi yada kişilerin durumunu iyi gözlemleyin, uygun olunmayan bir zamanda iletişim kurmaya

Detaylı

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü Öğretim Üyesi

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü Öğretim Üyesi 10 KASIM 2015 ATATÜRK Ü ANMA GÜNÜ Yrd. Doç. Dr. Asaf ÖZKAN * Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kolordu Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Rektörüm,

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Sayın Yetkili, Organizasyon Komitesi. Prof. Dr. Melih ERSOY. Doç. Dr. Ela BABALIK-SUTCLIFFE. Prof. Dr. Murat BALAMİR

Sayın Yetkili, Organizasyon Komitesi. Prof. Dr. Melih ERSOY. Doç. Dr. Ela BABALIK-SUTCLIFFE. Prof. Dr. Murat BALAMİR Sayın Yetkili, Şehir planlama alanında en büyük uluslararası kuruluş olan Avrupa Planlama Okulları Birliği nin (AESOP) 26. Kongresi 11 15 Temmuz 2012 tarihlerinde ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev

Detaylı

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI Açış Konuşması Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 26 Mart 2016, İstanbul Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; Saygıdeğer Protokol; Çok Değerli Başkanlar; Dünyanın dört

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI

OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI BASIN BÜLTENİ 17 Haziran 2015 OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI Doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor, çevre kirliliği her geçen gün artıyor ve ülkemiz enerji için

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

TURNUVAMIZIN FİNALİ YAPILDI

TURNUVAMIZIN FİNALİ YAPILDI GELENEKSEL MÜNAZARA TURNUVAMIZIN FİNALİ YAPILDI Sosyal etkinliklerine devam eden okulumuz, 27 03.2015 Cuma günü konferans salonunda, edebiyat öğretmenimiz Gülgün KALPAKÇI rehberliğinde 10. Sınıflar arası

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

V. LOJİSTİKTE BİLİŞİM SEMPOZYUMU Yeni Trendler Yeni Teknolojiler SPONSORLUK DOSYASI

V. LOJİSTİKTE BİLİŞİM SEMPOZYUMU Yeni Trendler Yeni Teknolojiler SPONSORLUK DOSYASI 23 Mayıs 2017 SPONSORLUK DOSYASI Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Caferağa Mah. Gn. Asım Gündüz Cad.No:72 Kat:1 Daire:1 Kadıköy / İstanbul Telefon : 0216 337 70 41 e-posta : ist@tbd.org.tr 23 Mayıs

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ İ Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar. Sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

ENDAZE. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası. TMMOB İSTANBUL BİLEŞENLERİ EMEK BARIŞ DEMOKRASİ MİTİNGİ'NE ÇAĞRI YAPTI

ENDAZE. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası.  TMMOB İSTANBUL BİLEŞENLERİ EMEK BARIŞ DEMOKRASİ MİTİNGİ'NE ÇAĞRI YAPTI ENDAZE TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi ve Deniz Teknolojisi dergisinin özel sayısıdır. Gemi Mühendisleri Odası üyelerine faks ve e-posta yolu ile iletilir. Ulaşmasını istediğiniz faks/eposta detaylarını

Detaylı

Fotoğraflar: Yurdakul Kayacan

Fotoğraflar: Yurdakul Kayacan Fotoğraflar: Yurdakul Kayacan 90. Gazi Koşusu start kurası çekimi Cuma günü yapıldı 90. Gazi Koşusu nun start numaralarının kura çekimi, Türkiye Jokey Kulübü bünyesinde yayın yapan TJK TV'nin Veliefendi

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞME SINAVINI DERİNLEMESİNE TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞME SINAVINI DERİNLEMESİNE TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞME SINAVINI DERİNLEMESİNE TARTIŞTI! Türkiye nin önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul Aydın Üniversitesi

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI DUA ETTİĞİNİZDE J. Robert Ashcroft ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.: 33 Bakırköy İstanbul

Detaylı

Hürriyet Ege 31 Ağustos 2013

Hürriyet Ege 31 Ağustos 2013 Hürriyet Ege 31 Ağustos 2013 Sabah Egeli - 31 Ağustos 2013 Yeni Asır 31 Ağustos 2013 22 Kasım 2013 Sabah 18 Aralık 2013 Milliyet Ege 18 Aralık 2013 Sabah Egeli 18 Aralık 2013 Yeni Asır 19 Aralık 2013 Milliyet

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası dinamo Kablo GANT dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası KABLO Üretim Planlama ve Maliyetlendirme Yazılımı dinamo Kablo GANT Kimin İçin? dinamo Kablo GANT, kablo üretimi yapan,

Detaylı

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN 2008 YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 "Değerli Konuklar, Değerli Misafirler, Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Adana Çimento 8. Açık Kapı Şenliği yapıldı

Adana Çimento 8. Açık Kapı Şenliği yapıldı Adana Çimento 8. Açık Kapı Şenliği yapıldı Adana Çimento tarafından çalışanlarının aidiyet duygusunu yükseltmek, bir aile ortamı yaratarak kaynaşmalarını sağlamak, eş ve çocuklarına baba ya da annelerinin

Detaylı

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları Ericsson Consumer Lab Türkiye Raporu 2008 Yiğit Kulabaş Ericsson Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ericsson Consumer Lab Pazar Araştırması ve Tahminleri 2008 Araştırmaları Ülke: Görüşme Sayısı: Seçki: Arjantin

Detaylı

YENİ DÜNYA YENİ YAŞAM

YENİ DÜNYA YENİ YAŞAM YENİ DÜNYA YENİ YAŞAM 7-10 Ekim 2009 tarihleri arasında TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenecek olan Bilişim Zirvesi 09 un bu yılki ana teması Yeni Dünya Yeni Yaşam. Bilişim Zirvesi 09

Detaylı

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü Kutlandı

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü Kutlandı 1 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü Kutlandı Dünya Orman, Su ve Meteoroloji Günü kutlamaları, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Sayın

Detaylı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Ayan YERENOV, Sayın Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı Mert SARI, Değerli Katılımcılar,

Detaylı

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz?

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Günümüzde tüketiciler ihtiyaç duydukları ya da istedikleri bir şey olduğunda refleks olarak Yayınlandı Nisan 2015 telefonlarına uzanıyor.

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

Değerli meslektaşlarım,

Değerli meslektaşlarım, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından 11-13 Ekim 2017 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dördüncü Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

AKSA JENERİK MAYIS - HAZİRAN / 2014 AKSA JENERATÖR BAĞCILAR OFİSİ AÇILDI ANKOMAK 2014 FUARI AKSA JENERATÖR SAN. A.Ş. RESMİ HABER BÜLTENİ

AKSA JENERİK MAYIS - HAZİRAN / 2014 AKSA JENERATÖR BAĞCILAR OFİSİ AÇILDI ANKOMAK 2014 FUARI AKSA JENERATÖR SAN. A.Ş. RESMİ HABER BÜLTENİ AKSA JENERİK MAYIS - HAZİRAN / 2014 AKSA JENERATÖR SAN. A.Ş. RESMİ HABER BÜLTENİ AKSA JENERATÖR BAĞCILAR OFİSİ AÇILDI ANKOMAK 2014 FUARI KAMPANYA TÜRK LİRASI FİYAT, TÜRK LİRASI VADE! 1 PEŞİN 6 TAKSİT SEÇENEĞİYLE

Detaylı

( ) 20 ve altı ( ) 21-25 ( ) 26-30 ( ) 31-35 ( ) 36-40 ( ) 41 ve üzeri

( ) 20 ve altı ( ) 21-25 ( ) 26-30 ( ) 31-35 ( ) 36-40 ( ) 41 ve üzeri T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Değerli Katılımcı, Bu anket, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı İnsan Kaynakları

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU OKUYUCU HİZMETLERİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU OKUYUCU HİZMETLERİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU OKUYUCU HİZMETLERİ Kütüphane içi kullanım Kullanıcı eğitimi Ödünç verme Kitap siparişi Veri tabanları Uzaktan erişim Genel Bilgiler Dumlupınar

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

OSNABRÜCK KARDEŞ KENT ELÇİMİZ VE ÇANAKKALE BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT BİRİMİ TEMSİLCİMİZ RESMİ TOPLANTIMIZDA KONUĞUMUZ OLDU

OSNABRÜCK KARDEŞ KENT ELÇİMİZ VE ÇANAKKALE BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT BİRİMİ TEMSİLCİMİZ RESMİ TOPLANTIMIZDA KONUĞUMUZ OLDU OSNABRÜCK KARDEŞ KENT ELÇİMİZ VE ÇANAKKALE BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT BİRİMİ TEMSİLCİMİZ RESMİ TOPLANTIMIZDA KONUĞUMUZ OLDU Osnabrückte bulunan Rotary Kulüplerimiz ile iletişimimizi güçlendirme programı hazırlayan

Detaylı