fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2008 Say : 265

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2008 Say : 265"

Transkript

1 fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2008 Say : 265

2 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla kalm yorsunuz; Ayr ca Evinizde bulunan elektronik eflyalar n z n tamir bedellerini de ödüyoruz Ev sahibi iseniz komflular n za, kirac iseniz ev sahibinize karfl oluflabilecek zararlar da teminat alt na al yoruz. Herkesin bafl na gelebilecek ani ar zalar poliçenizde teminat alt na al nmaktad r. Su tesisat - elektrik tesisat ar zalar, çilingir ça rma, konutta kalanlar n kurtar lmas, otel hizmetleri, doktor, ambulans hizmetleri ve bir çok ek hizmet. Siz fiiflecam Toplulu u ndan ayr lsan z bile ayn flartlarla hizmet devam eder, fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. S Z N S GORTACINIZDIR Anadolu Sigorta A.fi. nin En büyük acentesi olarak her türlü sigorta konular nda (yang n, deprem, kasko, trafik, h rs zl k, nakliye) tüm çal flanlar m za, bayilerimize, topluluktan ayr lm fl bulunan emeklilerimize ve arkadafllar m za telefonunuz kadar yak n z. fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. fl Kuleleri, Kule-3 Kat:2 Tel: (212) Fax: (212)

3 Ç NDEK LER Kasım-Aralık 2008 Yıl 49 Sayı 265 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule Levent-İSTANBUL Tel: (0212) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile bağlı kuruluşların personeli için iki ayda bir adet yayınlanır. Ücretsiz dağıtılır. Yayına Hazırlayan Dünya Yayıncılık A.Ş. Kavacık Mah. Balamir Sokak No: 7 Beykoz - İstanbul Tel: Renk Ayrımı ve Baskı Dünya Yayıncılık A.Ş. GLOBUS Dünya Basınevi 100. Yıl Mah Bağcılar - İstanbul Tel: Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Şişecam Dergisi nde yayınlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 4 fiirket Haberleri 16 Paşabahçe den Aşure tadındaki birlik ve beraberlik çağrısı Aşure Koleksiyonu Cam Sempozyumu 7 Paşabahçe Mersin Fabrikası na Çevre Yönetim Sistemi Belgesi 13 Anadolu Cam, geleceğin tasarımcıları ile yine işbirliğinde 13 Trakya Cam ın Geleneksel Cam Günü nde Cumhuriyet coşkusu 14 Biliflim Örgütsel hafıza ve öğrenme 8 Yeni yüzyılda iletişim 11 Fuarlar Anadolu Cam, Ambalaj Fuarı 2008'de 15 Trakya Cam, Glasstec 2008 Fuarı nda 15 Çal flan n Dünyas Ölümünün 70. yılında Ata mızı özlemle andık 16 Endüstri iliflkileri 30 Sa l k Kronik yorgunluk sendromu 31 Þiþecam Kasım-Aralık

4 fi RKET HABERLER Paflabahçe den Aflure tad ndaki birlik ve beraberlik ça r s Paşabahçe nin Tarih-Kültür- Cam Koleksiyonları serisinin 2009 yılı yeniliği: Aşure Koleksiyonu Paşabahçe nin Aşure Koleksiyonu ndaki eserlerde Anadolu kültürünün aşure ile simgelenen birlik ve beraberlik değerleri işlendi. Paşabahçe, Anadolu kültür mirasını oluşturan değerleri, Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları ndaki sınırlı sayıda üretilen eserlerle günümüze getiriyor. Koleksiyonların 2009 yılı teması olarak Aşure seçildi. Toplam 24 eserin bulunduğu Aşure Koleksiyonu, 19 Kasım da Aya İrini Müzesi nde basına ve sanatseverlere bir sergi ile tanıtıldı. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları nın sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olan, Tarih- Kültür -Cam Koleksiyonu nun 8 incisinin teması Aşure olarak belirlendi. Nuh Tufanı ndan sonra yeryüzünde ilk pişen yemek olduğuna inanılan Aşure; bereket, şifa, beraberlik, azı çok yapmak, zıtların birlikteliği ve çok kültürlülük gibi değerleri temsil ederken, hayatın yaratılmış tüm canlılar tarafından paylaşılan bir ortak yaşam olduğu ve ancak bu ortak yaşamın korunmasıyla hayatın sürdürülebileceği mesajını vermektedir. Tüm bu değerler çok sayıdaki uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu insanının çok yakından bildiği hasretleridir. Günümüzde yaşananlar, aşurenin temsil ettiği evrensel değerler ile verdiği mesajın önemini ve hayata geçirilme gereğini her an bize hatırlatmaktadır. Ortak yaşamın paylaşım gereğini, cam formatında kalıcı bir şekilde günümüze getiren 2009 koleksiyonunda, bu değerlerin hayata geçirilmesinde katkı sağlayacağını umuyoruz. Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuşmasında; "Paşabahçe Koleksiyonları nın sayısının Aşure Koleksiyonu ile 8 e yükseldiğini, sunulan eserlerin toplam sayısının da 165 e ulaştığını" belirterek; "Bu eserler, uluslararası ilişkilerde ülkemizi tanıtan kültür köprüleri kurarken, bir taraftan da geleceğin kültürel mirasını oluşturuyor" dedi Aşure Koleksiyonu Ocak ayında Paşabahçe Mağazaları nda satışa sunulacak. 4 Þiþecam Kasım-Aralık 2008

5 AŞURE KOLEKSİYONU Erenler Kase Sevinçli Kase Hoflgörsen Sürahi Semah Mumluk Baflakl Sürahi Pertevniyal Kase Anaeli fiekerlik fiükür Kandil Ahtamara Vazo fiükreden el Kase Camkarakazan Kase fiükran Gondolu Kase Aşure hakkında özet bilgi "Aşure" sadece "tatlı" olmanın ötesinde daha derin ve mistik anlamlar içermektedir. Bu nedenle Aşure, bir simge tatlı olmuş ve geçmişten günümüze pek çok farklı din ve kültürde yer bulmuş, benimsenmiştir. Aşurenin kökeni: Aşurenin, efsanevi Nuh Tufanı ndan sonra yeryüzünde pişen ilk yemek olduğuna inanılır. Tufanın sona ermesinden sonra Nuh Peygamber in dünya üzerindeki yaşamın devam edeceğini anlaması üzerine, gemide kalan malzemelerin bir araya getirilip pişirilmesi mitolojik olarak şöyle dile getirilmektedir :..Birisi bir avuç buğday, diğeri bir avuç üzüm, diğeri bir avuç nohut getirdi. Yedi çeşit hububat ile Nuh onlara yemek pişirdi. Nebilerinin bereketiyle doydular. Tufandan sonra yeryüzünde pişen ilk yemekti bu. Ve insanlar bu şükran yemeğini Aşure Günü pişirmeyi adet edindiler. Aşure, bu özelliği nedeniyle, binlerce yıldan beri, çok geniş bir coğrafyada farklı kültürler tarafından benimsenmiş ve ifade ettiği derin anlamlar nedeniyle bir çok kültürel değerin simgesi olmuştur. Bu bağlamda, "Aşure" semavi dinlerin birleştiği bir kültürel değer olmasının yanısıra çok kültürlülüğün; çok sesliliğin ve içiçe geçmişliğin simgesi olduğu için "Medeniyetler İttifakı"nın özü niteliğindedir. Ortak yaşamın sürdürülebilmesi: Aşure, hayatın; yaratılmış tüm canlılar tarafından paylaşılması gereken bir "ortak yaşam" olduğu mesajını verir. Sürdürülebilir ve bereketli bir ortak yaşam için, hoşgörü, paylaşabilme, şükretme ve birlikte yaşama kavramlarının gerektiğini hatırlatır. Aşure, simgesel olarak şöyle ifade edilmektedir: "Bereketli" "Şifalı" "Matem/ Ağıt yiyeceği" "Beraberlik sembolü" "Kültürel çeşitlilik sembolü" "Azı çok etmenin, yokluktan bereket çıkarmanın sırrı" "Paylaştıkça Þiþecam Kasım-Aralık

6 AŞURE KOLEKSİYONU çoğalmanın simgesi" "İrili ufaklı, tatlılı ekşili taneler bütünü" "Tatlıyla tuzlunun en aykırı biçimde yanyana geldiği, dünyanın en karmaşık, en karşıt, en sofistike tatlısı" "Din, mezhep, ırk ve siyasal görüşleri ne olursa olsun, bu topraklarda yaşayan insanların birkaç günlüğüne de olsa o bir tabak dolusu bereketin etrafında birleşmesi." Aşurenin ismi neleri çağrıştırıyor? - Aşure ismi Arapça "Aşara" (10) dan gelmekte ve Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem in 10. gününü işaret etmektedir. İnanılır ki bu "simge gün"; Dünyanın yaratıldığı gündür. Adem ile Havva nın cennetten çıkarıldığı gündür. Peygamberlerin (İbrahim-Musa- İsa -Yahya) doğduğu gündür. Musa Peygamber ve kavminin Mısır dan göç ettiği gündür. Yakup Peygamber in oğlu Yusuf a kavuştuğu gündür. Eyyub Peygamber in yaralarının iyileştiği gündür. Nuh Peygamber in gemisinin Cudi Dağı na oturduğu gündür. İmam Hüseyin in Kerbela da şehit edildiği gündür. Bu nedenle, Tevrat; Aşure Günü nü "Kefaret Günü" olarak gösterir Hristiyanlar mahşer gününün, Aşure Günü geleceğine inanır İslamiyetten önce Museviler; Aşure Günü orucu tutarlar (dı). Cahiliye devrinde Araplar; Aşure Günü orucu tutarlar (dı). Ramazan ayında oruç farz oluncaya kadar Müslümanlar Aşure Günü orucu tutarlar (dı). Şiiler Muharrem ayının 10. gününü matem günü sayarlar ve Muharrem in 1 i ile 10 u arasında et yemezler, yeni bir şey giymezler, yeni bir işe başlamazlar, dövünerek yas tutarlar. Aşure kültürü Anadolu da yaşıyor: Aşure bugün en çok Anadolu da geleneksel konumunu ve önemini korumakta ve yaşamaktadır. Bunda; bir uygarlıklar beşiği olan Anadolu nun, Aşure nin ifade ettiği derin anlamları yeterince iyi yorumlamış olmasının payı büyüktür. Affola Vazo Semavi Sürahi Hoflgörü Kazan Parçabütün Kase fiükreden Vazo Ebruli Sürahi Teslim Kase Tarifli Kase Parçabütün Vazo Uzlaflan Sürahi Gül ve Diken Kase Kemal-i Afiyet Kase 6 Þiþecam Kasım-Aralık 2008

7 23. Cam Sempozyumu Bilginin paylaşılması ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan ve geleneksel hale gelen Cam Sempozyumu nun 23 üncüsü 21 Kasım 2008 tarihinde İş Sanat Kültür Merkezi nde gerçekleştirildi. Dört oturumdan oluşan ve gün boyu devam eden sempozyumda, 17 bildiri sunuldu. Kurumu bugünlere taşıyan yöneticilerin ve Şişecam çalışanlarının katıldığı sempozyumda açılış konuşmasını, Düzcam Grup Başkanı Gülsüm Azeri yaptı. Azeri, konuşmasında şunları kaydetti: Değerli Şişecam ailesi, kıymetli katılımcılar, 23. Cam Sempozyumumuza hoş geldiniz. Türkiye de Ar-Ge çalışmaları yaparak, sorunları aşmaya çalışan, yeniliklerle teknolojisini zenginleştirebilen, kısacası çağa ayak uydurabilen nadir şirketlerden biri olan Şişecam, bilginin paylaşılması ve yaygınlaştırılması amacı ile 23 yıl önce başlattığı sempozyum geleneğini sürdürmekte ve böylece Şişecam da yerleşik Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünü bir kez daha kuvvetle vurgulamaktadır. Bilindiği gibi dünyada 2000 li yıllarda küreselleşme süreci ile dünya ticareti giderek serbestleşmiş, ülkelerin bilim ve teknoloji düzeyi en önemli rekabet unsuru olmuştur. Bu nedenle tüm gelişmiş ülkeler kalkınma ve sanayileşme politikalarını bilim, teknoloji ve yenilenme politikaları temeline oturtmaktadırlar. Bu politikaların yaşam bulabilmesi içinse katma değeri yüksek, ileri teknoloji isteyen yatırımlara ve dolayısıyla Ar-Ge çalışmalarına yönelmektedirler. Son dönemde dünya gündemini oluşturan temel konular olan küresel ısınma, tabii kaynakların hızla tüketilmesi ve olumsuz ekonomik gelişmeler, tüm dünyada bazı önlemler alınmasına zorunlu kılmaktadır. Çevre ve başta enerji olmak üzere, her türlü kaynak kullanımında tasarruf konuları yürütülen Ar-Ge çalışmalarının önemli bir parçasını, çoğu zaman da itici gücünü oluşturmaktadır. İşte dünya cam endüstrisi de bu bağlamda üzerine düşeni yapma çabası içinde olup, doğal yakıt kaynaklarına alternatif olabilecek yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu, alternatif eritme teknikleri gibi konularda araştırma çalışmalarına hız vermiştir. Bu yeni konular arasında yenilenebilir enerji, son zamanlarda ön plana çıkan çalışmaların başında gelmektedir. Öyle ki Ekim 2008 tarihleri arasında Düsseldorf- Almanya da gerçekleştirilen Glasstec Cam Fuar ında özellikle düzcam sektörü için temel tema oluşmuştur. Dünyanın içinde bulunduğu kriz ortamından güçlü çıkabilmek için özellikle her alanda verimliliklerimizi gözden geçirmemiz, yukarı çekmemiz ve yaratıcılığımızı sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Araştırma ve geliştirme bu noktada kesinlikle taviz veremeyeceğimiz temel itici güç olarak ortaya çıkıyor. Her alanda, hangi konumda olursak olalım, ürün parkımızı zenginleştirecek, yeni pazarlar açacak, verimliliklerimizi daha da ileriye götürecek ve maliyetlerimizi düşürecek her türlü geliştirme fikrini Ar-Ge projesi disiplini altında değerlendirmek, proje haline getirmek, kaynak optimizasyonu açısından önceliklendirmek ve hızla uygulamaya koymak durumundayız. Ayrıca unutmayalım ki, yeni yasanın sağladığı olanaklar da yapılan her çalışmanın bu disiplin içinde kayda alındığı ölçüde Ar-Ge ye ayrılan kaynaklarımızı zenginleştirmek de bize katkıda bulunacaktır. Sevgili arkadaşlarım, sevgili katılımcılar, Büyük emek ile ve büyük heyecanla yapılan bu çalışmalar için hepimizi, hepinizi candan kutluyorum. Birbirinden zengin sunuşlar içeren 23. Cam Sempozyumumuzun hepimize hayırlı olması diliyorum, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Þiþecam Kasım-Aralık

8 Canan Özcan T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş. Bilgisayar Destek Hizmetleri Müdürlüğü B L fi M Örgütsel haf za ve ö renme Günümüzde , cep telefonu, internet olanakları derken iletişim ve bilgisayar teknolojileri ile kuşatılmış bir ortamda yaşar hale geldik. İletişim teknolojileri iş süreçlerini hızlandırıp rutin görevleri otomatik hale getirip bilgi akışını hızlandırmakla beraber, karar verici durumunda olan kişilerin işlerinin de artmasına yol açmıştır. Çalışanlar işlerini yaparken karar almak için daha çok veriyi değerlendirmek durumunda kalıyorlar. Üstelik kararları almak için tanınan süre de kısalıyor. Bunun yanında seyahat ihtiyaçları artıyor. Ofis bağımlılığının azalması ise mesai saatlerinin esnemesine ve mobil çalışmanın öne çıkmasına neden oluyor. Teknolojinin hızını yakalayabilmek, değişen koşullarda rekabet edebilmek için elimizin altındaki araçları katma değer yaratan çözümlere dönüştürmek zorundayız. Bu kapsamda yerden ve zamandan bağımsız çalışma ; çalışanların iş görme, iletişim ve yönetim yeteneklerini artıran bir kavram olarak değerlendirilmelidir. Şişecam açısından duruma bakacak olursak; İş Birliği Bütünleşik iletişim platformu olarak tarifleyebileceğimiz iş birliği yazılımları iş dünyasında iş yapış biçimini değiştiren araçlar olarak görülmektedir. Doküman Yönetim Sistemi Bilgisayar ortamında yaratılan veya bilgisayar ortamına aktarılan, yazı, ses, faks, grafik, fotoğraf ve video dosyalarından oluşan kurumsal belleğin yine bu ortamda saklanmasını ve erişilmesini sağlayan sistemlerdir. Dokümanlar saklanırken bulmayı kolaylaştıracak kriterlerle birlikte erişim hak ve yetkileri tanımlanarak saklanır ve dokümanlara erişim sırasında bu özelliklerden yararlanılır. Adres-telefon defteri Şirket çalışanlarının, ilişkide olunan kişilerin ve firmaların adres, unvan, telefon, faks, gibi iletişim bilgilerinin yönetimi GroupWise adres defteri ile sağlanmaktadır. Sosyal ağlar Topluluk çalışanlarının bilgi birikimi ve tecrübelerinden yararlanabilmek için ilgi ve uzmanlık alanlarına göre ortaklaşa kullanabilecekleri yapılardır. Çalışanlar sorularını bu platformda uzmanlık gruplarına sorabilir veya daha önce gündeme gelmiş yazışmalardan yararlanabilirler. Ajanda Ofis çalışmalarında kişisel verimliliği artıran en etkin araçlardan birisi kişisel ve ortak zaman planlamasıdır. Şişecam'da yaygın olarak kullanılan Novell GroupWise'ın Calendar (ajanda) olanağı ile çok sayıda bıktırıcı ön görüşmeye gerek kalmadan toplantıların planlanması, toplantı odası ve araçların etkin kullanımı sağlanmaktadır. 8 Þiþecam Kasım-Aralık 2008

9 Görevler Çalışanların gerek kendi yapacakları işlerin, gerekse birlikte çalıştığı kişilere vereceği görevlerin atanması, önceliklerin belirlenmesi ve izlenmesi için görevler (tasks) yönetim sistemi kullanılmaktadır. İş akışı ve formlar Satınalma, sipariş, izin, seyahat, üretim planlaması gibi birden fazla kişi ve bölümün katılımını gerektiren süreçlerin izlenmesinde süreç yönetimi ve iş akış sistemlerinden yararlanılır. Süreç yönetimi sistemleri, geleneksel olarak yürütülmekte olan form ve iş akışlarının bilgisayar olanakları dikkate alınarak işlem süreçlerinin yeniden tanımlanmasını gerektirir. Eğitim İletişim ve bilgisayar olanaklarının sürekli değişime uğradığı iş dünyasında çalışanların bilgi birikimi ve deneyimlerinin korunması ve yeni yeteneklerin kazandırılması ancak sürekli eğitim ile sağlanır. Şişecam çalışanlarının bilgisayar ve iletişim olanakları konusundaki bilgi birikimlerini artırmak amacıyla sınıfta eğitim, yazılı doküman ve etkileşimli eğitim yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Çalışanlar ihtiyaç duydukları her türlü eğitimi kendileri için uygun yer ve zamanda, istedikleri kadar tekrarlayarak alabilirler. İletişim Günümüzde çalışanların izlemesi gereken veri miktarı ve yönetmesi gereken konuların sayısı katlanarak artmaktadır. İş birliği, erişilebilir olma ve hızlı karar alma temel ihtiyaçlar haline gelmiştir. Bilgiye erişim ile iş birliği ihtiyacı en son iletişim teknolojilerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Şişecam sahip olduğu iletişim teknolojileri açısından oldukça iyi bir konumdadır. Sayısal telefon sistemi İş Kule3 binasına taşındığımız 2001 yılından bu yana tüm çalışanlarımıza doğrudan aranabilen (DID) sayısal özellikli sabit telefonlar verilmiştir. Topluluk çapında ortak numara planına uygun olarak dağıtılan sayısal setler üzerinde; rehber, arayanı ve aranan numarayı gösterme özelliği vardır. Ağdan ses geçirme Şişecam kuruluşları arasında ağdan ses geçirme; şehirlerarası, milletlerarası ve GSM telefonlarına doğru aramalarda alternatif operatörler kullanılarak önemli maliyet avantajı sağlanmaktadır. Santraldan yapılan GSM aramalarını data hatlarından taşıyarak gecikme zamanını azaltmak, ses kalitesini iyileştirmek yönünde çalışmalar yapılmıştır. VOIP teknolojilerinden yararlanılarak sabit telefonlara, internet erişimi olan her noktadan PC veya cep telefonu üzerinden erişim sağlamak üzere çalışma yapılmaktadır. En yaygın yazılı iletişim yöntemi uygulamasına yönelik 1993 den bu yana GroupWise kullanılmaktadır. ile birlikte adres telefon defteri, zaman planlama ve iş atama özellikleri sağlanmıştır. ile bütünleşik telesekreter, faks, sms Sayısal telefon sistemlerinin kurulması ile birlikte Şişecam çalışanlarına ile bütünleşik çalışan faks, telesekreter ve sms olanağı sağlanmıştır. Faks gönderip alma, bırakılan mesajları dinleme ve sms gönderme için aynı arayüz kullanılır. Cep telefonları Ofiste olmadığı anlarda da ulaşılabilir olması gereken Topluluk çalışanlarına 2004 Þiþecam Kasım-Aralık

10 B L fi M yılından bu yana cep telefonu verilmektedir. Cep telefonlarının son dört hanesi ile masa telefonlarının son dört hanesi aynı yapılarak arama kolaylığı sağlanmıştır. Video konferans Yorucu ve masraflı seyahatlere gerek kalmadan uzak kuruluşlardaki yöneticilerle yüz yüze iletişim kurulabilmesi için video konferans sistemleri kurulmuştur. Yurtdışı dahil 25 nokta ile video konferans olanağımız mevcuttur. Şu an için toplantı odalarından yapılabilen video konferanslar yakın bir gelecekte masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan yapılabilir hale getirilecektir. Uydu telefonları Sabit telefon ve cep telefonlarının devre dışı kalacağı acil durumlarda iletişim kurmak üzere tüm kuruluşlarımıza uydu telefonları dağıtılmıştır. Kurumsal bilgi sistemleri Topluluk kuruluşlarının üretim, finans, yönetim bilgi sistemi, planlama, insan kaynakları, satış, sipariş, stok, sevkiyat, lojistik, malzeme yönetimi ve muhasebe gibi çalışmaları için kullanılan bilgi sistemleridir. Bilgisayar ve iletişim olanaklarına erişim Şişecam çalışanları ofis ortamında Şişecam ın bilgisayar ve iletişim ortamı Camnet e bağlı PC ve sabit telefon olanağından yararlanmaktadır. Çalışanlarımızın Şişecam ın diğer kuruluşlarına gittiklerinde de kendi masalarındaymışcasına aynı bilgisayar (T diski, ve kurumsal bilgi sistemleri) ve iletişim (sabit numara, faks, telesekreter) olanaklarına sahiptirler. VPN Camnet gibi kuruma özel bilgisayar ve iletişim sistemlerinin İnternet üzerinden ofisteymiş gibi kullanılmasına imkan veren bir sanal bağlantı yöntemidir. VPN çok sayıda farklı protokol bulutu içerisinde güvenli bir tünel açar. Bu tünel içerisindeki veri trafiği şifrelidir ve bir başkası tarafından görülemez ve izlenemez. Özellikle taşınabilir bilgisayar (defter boy ve dizüstü bilgisayar) sahibi çalışanlarımızın internet erişimi buldukları her noktadan şirket içindeymiş gibi çalışabilmeleri için VPN alt yapısı kurulmuştur. Özellikle yönetim kademelerinin , ajanda, iş atama, adres defteri gibi uygulamalara akıllı cep telefonlarından erişimi için gerekli alt yapı kurulmuştur. Söz konusu akıllı telefonlarla internet erişimi de sağlanmaktadır. Güvenlik Bilgisayar ve iletişim sistemlerinde bulunan ve aktarılan verilerin silinmesi, değiştirilmesi ve yetkisiz kişilerce izlenmesini engelleyecek tedbirler alınmakta ve veriler yedeklenmektedir Ayrıca sistemlerin kesintisiz çalışabilmesi için gerekli tedbirler alınmış olup işletim hizmeti verilmektedir. Kullanıcıların bilgisayar ve iletişim sistemlerindeki hak ve yetkilerinin yönetimi çeşitli kademelerin işbirliği ile yürütülmekte, bilgisayar ve iletişim alt yapısına erişim denetlenmekte, kişisel bilgisayar güvenliği için çeşitli çözümler uygulanmakta ve yapılan işlemlerin kaydı tutulmaktadır. 10 Þiþecam Kasım-Aralık 2008

11 Yeni yüzy lda iletiflim Kemal Akgün T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş. Bilgisayar Destek Hizmetleri Müdürü İletişim araçları denilince aklınıza ilk ne geliyor? Daha eskilere, fantastik örneklere gitmek istemiyorum. Yazının bulunuşundan bu yana yaygın olarak kullanılan en etkili iletişim yöntemlerinin başında gelen araç kuşkusuz mektuptur. Şimdi mektup yazma işlevini şöyle bir gözden geçirelim. Birisine mektup yazmaya karar verdiniz. Önce yazacaklarınızı kafanızda kurmaya başlarsınız. Hatta aklınızdan geçen düşünce kırıntılarını not alarak mektubu oluşturacak parçaları kaydedersiniz. Kendinizi hazır hissettiğinizde mektup yazmaya uygun bir ortam yaratır, kalemi elinize alır ve mektubu yazmaya başlarsınız. Mektubun kendisini oluşturmak yani kâğıda yazmak ta öyle bir kerede yapılan bir eylem değildir. Önce bir karalama yapabilir, kararınızı netleştirdikten sonra son halini yazabilirsiniz. Yazdıklarınızı beğenmezseniz mektubu defalarca değiştirip yeniden yazar, beğenilmeyip çöpe atılan müsveddelerden bir çöp yığını da oluşturabilirsiniz. Mektup yazma işini tamamlayıp zarfa koymaya hazır hale getirdiğinizde bile günler, geceler boyu bekletip emin olduktan sonra postaya verebilirsiniz. Postaya verdikten sonra bekleme süreci başlar. Taa ki mektup karşı tarafa ulaştı bilgisini öğrenene kadar. Mektup karşı tarafa ulaştığında, zarf açılırken, mektup şöyle bir okunurken ve daha sonra bir kere daha okunmak üzere yeniden zarfa konulurken bile alıcının vereceği tepkileri hayal edebilirsiniz. Mektup alındıktan sonra karşı tarafın serüveni başlar. Mektubu almak, zarfı açmak, okumak, üzerinde düşünmek ve ne yazıldığından emin olmak için bir kere bir kere daha okumaktır alıcının davranışı. Bir aşamadan sonra mektubu gönderene vereceği yanıtı düşünmeye başlar alıcı. Mektuba yanıt verme isteği tıpkı mektup yazmada olduğu gibi aşamalı bir süreci başlatır. Mektup okumak hazmederek tekrar tekrar okumaktır. Etkisini artırmak için bir kenarı yakılmış, kağıdına parfüm damlatılmış, içine saç telleri, kurutulmuş çiçek veya fotoğraf koyulmuş ise mektubun işlevi yazılı bir kağıda aktarılmış mesajları iletmenin etkisinden çok daha öteye geçer, çok daha fazla duyguyu taşıyan bir araç haline gelir. Mektuplaşmak iki tarafın olgunlaşmış duygu ve düşüncelerini taşıyan ve hazmedilerek içselleştirilen bir iletişim yöntemidir. Bazı hallerde olan biteni anlamada kullanılan bir belge, bazı hallerde sanat eseri muamelesi görür. Mektuplaşmanın acelesi yoktur. Uzun zamana yayılabilir. Şimdi cep telefonu zamanı. Cep telefonu ile konuşmak da tıpkı mektup yazmak gibi bir iletişim yöntemidir. Konuşmak istediğiniz kişinin adını telefonunuzun adres rehberinden seçer, ara tuşuna basar ve beklersiniz karşı tarafın alo demesini. Telefon açıldığında karşınıza çıkan kişiye aktarırsınız söyleyeceklerinizi. Birisiyle telefonda konuşmak öyle tek taraflı bir söyleme, duygu ve bilgi aktarmayla olmaz. Siz söylersiniz karşı taraf yanıtlar. O söyler siz yanıt verirsiniz. Çoklukla sırayla bazen de aynı anda olmak üzere taraflar karşılıklı konuşur. Konuşmalar bitip telefon kapandığında yeniden düşünülür konuşulanların anlamını iyice hazmetmek için. Bazen de notlar alınır sonradan unutulmaması için söylenenlerin. Telefonda söylenenlerin ne anlama geldiği Þiþecam Kasım-Aralık

12 B L fi M konusunda sonradan farklı değerlendirmeler de yapıldığı olur. Öyle mektup, falan bekleyemeyiz acelemiz var. Sözlü iletişim alıcının kendisi için en uygun yeri, zamanı ve kanalı seçme şansının azaldığı bir ortamda yapılır ve hızlandırılmış iletişim nedeniyle denetimi azdır. Karşılıklı konuşan kişiler çoğu zaman hazırlıklı olmadıkları konularda yorum yapmak, karar vermek durumunda kalabilir. Sesli iletişim taraflar açısından yeterince denetlenemeyen, belgelenemeyen, tercih edilmemiş, seçilmemiş bir iletişimin muhatabı olma riski taşır. İletişim kurmak istediğiniz kişiyi arar ve görüşmeyi başlatırsınız. Söyler ve yanıtınızı alırsınız. Hızla gerçekleşir iletişim. Düşünürken seçeneklerimiz boldur, düşündüklerimizi konuşarak birilerine aktarırken seçeneklerimizi eleyerek sayılarını azaltırız. Aynı konuyu yazıya dökmemiz gerekirse seçeneklerimiz iyice daralır. Düşünceyi eyleme dönüştürmeye geldiğimizde ise tek bir seçenekte karar kılar ve onu uygularız. Düşünceden konuşmaya, yazıya, eyleme gittikçe seçenekleri azaltarak ilerleriz. Yeni iletişim araçlarını bir daha gözden geçirelim. Bilgisayar ortamında olanağı son 15 yıldan bu yana oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Okuma yazma bilen herkesin bir adresi olması beklenir hale geldi. SMS (cep telefonundan kısa yazışma), IM (internet ortamında anında yazışma), internet üzerinden sesli ve görüntülü görüşme olanakları başta olmak üzere iletişimde seçeneklerimiz bir hayli arttı. üzerinde düşünülmüş olması, gönderen ve alanın adreslerinin denetlenebilir olması gibi özellikleri nedeniyle iş yaşamında, resmi işlerde ve kayda geçmesi istenen durumlarda tercih ediliyor. Bir anlamda gittikçe hızlanan iletişimde mektubun işlevini yerine getiriyor. SMS ve IM düşünceden mesaja dönüşmesi hızlı, yazının göze hitap etme özelliği nedeniyle anlaşılma oranı daha yüksek, göndermeden önce son anda değişiklik yapma şansının olması gibi nedenlerle telefonda konuşmaya göre daha verimli iletişim yöntemleri.. Yazılı iletişim sesli iletişime göre daha kalıcıdır. Etkileme gücü yüksektir. Belgelenmesi kolaydır. Son yıllarda ortadan kaybolan telgraf, teleks ve kaybolmaya doğru giden faksı da anarak devam edelim. Bu kadar araç ve kanal olunca yeni sıkıntılar baş gösteriyor tabii ki. Arayan kişi açısından bakıldığında uygun zamanda ve uygun ortamda mesajın oluşturulması ve karşı tarafa iletilmesi gerekiyor. Alıcı için de benzer biçimde uygun zamanda ve uygun ortamda mesajı alma, okuma, dinleme ve yine kendisine uygun zaman ve ortamda yanıt verme olanağının olması önemli. İletişim araçlarının seçiminde tarafların bu beklentileri öne çıkıyor. İster iletişimi başlatan, isterse iletişime muhatap olan kişi olalım, diğer tarafın tercihlerini dikkate almanın bir yolu olmalı. Öyle her isteyen istediği kanaldan ( , sms, im, sesli ve görüntülü iletişim) bize ulaşmamalı. Alıcı olarak kimin ne zaman ve hangi ortamdan sizi arayacağını belirleme hakkınızın ve olanağınızın olması gerekir. Şimdi iletişim araçlarının etkili kullanımı için özellikle iş yaşamında çok sayıda iletişimin hedefi haline gelen çalışanların derdi kendilerine kimin, ne zaman ve hangi kanaldan ulaşacağını belirleyebilecek araçların uygulamaya sokulması. Yeni nesil klavyenin yazma hızıyla yetinmiyor. Cep telefonlarının sınırlı tuşu yetmiyor yazma hızlarına. Kelimeleri kısaltıp öyle yazıyorlar. Yazılan ilk harflerden kelimeleri tahmin eden yazılımlardan yardım alıyorlar. Yaşanan sıkıntılardan bahsederken arayan kişi açısından da bakmak lazım. İletişim kurulmak istenilen kişiye ulaşmanın kolay ve etkili bir yolu olması gerekir. Bir kişinin ev ve iş adresine ek olarak iş-şirket telefonu, cep telefonu, ev telefonu, anında yazışma, video konferans, IP telefonu vb gibi çok sayıda iletişim adresi olabilir. Bu kişiye erişmek için tüm seçenekleri denemek oldukça uzun ve bıktırıcı bir yoldur. Arayan kişinin talebi, karşı tarafın izin vermesi durumunda çok sayıda denemeye gerek kalmadan doğrudan erişebilmektir. Bunu sağlamanın yolu da aranan kişinin kendisini arayacak olan kişilerin ne zaman, hangi kanaldan erişebileceğini tanımlamasına ek olarak bir kişinin tüm kanallarda aynı adresi kullanması ya da hangi kanaldan aranırsa aransın istediği kanaldan yanıt verebilmesi sayesinde ilk denemede ulaşılabilir olmasıdır. Biraz karışık oldu ama bahsedilen ihtiyaç sizin istediğiniz kişiye uygun kanaldan, uygun zamanda ve ilk aramada erişim olanağına kavuşacağınız; sizi ancak izin verdiğiniz kişilerin sizin belirlediğiniz zamanda ve uygun kanaldan arayabilecekleri bir yapıdan söz ediyorum. İletişim olanakları açısından bakıldığında bir yanda hızlanan, ivme kazanan ve çeşitlenen iletişim araçları ve yeni kanallar ortaya çıkarken öte yandan düşünme, anlama ve ifade etmede insan olmanın sınırlarını zorlayan uygulamalar söz konusu. İletişim insanları yakınlaştırıyor. İletişim insanlara birden fazla kişinin deneyim, birikim ve gözlemlerinden yararlanma yeteneği kazandırıyor. Başka insanlarla bağlantı halinde olmanın gereği iletişimden geçiyor. Düşünün bakalım ev telefonu, iş telefonu, cep telefonu, , sms ve anında yazışma olanakları olmadan ne kadar süre dayanabiliyorsunuz. 12 Þiþecam Kasım-Aralık 2008

13 fi RKET HABERLER Paflabahçe Mersin Fabrikas na Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Paşabahçe Mersin Fabrikası, Türk Standardları Enstitüsü yetkilileri tarafından Haziran 2008 tarihlerinde yapılan ISO 14000:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme tetkikini başarıyla geçti. Çevre Yönetim Sistemi kurma çalışmalarına 2007 yılı sonlarında hız veren ve atık yönetiminin iyileştirilmesine yönelik uygulamalar başlatan Mersin Fabrikası, belgeyi almaya hak kazandı. Paşabahçe Mersin Fabrikası, tehlikeli atık yönetimi için gerçekleştirdiği yatırımları, genel atık Anadolu Cam, bundan önce İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi üniversitelerin endüstriyel tasarım öğrencileri ile gerçekleştirdiği cam ambalaj tasarım çalışmalarına, öğretim yılında Mimar Sinan Üniversitesi ile devam ediyor. Seramik ve cam tasarımı bölümü yönetimi saha uygulamaları ve çalışanların çevre konusunda ulaştığı bilinç düzeyinin tüm kademelerde yayıldığının görülmesi sonucu, Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ni aldı. Anadolu Cam, gelece in tasar mc lar ile yine iflbirli inde öğrencileri ile gerçekleştirilecek olan çalışma için öğrencilere Yönetim ve Satış Merkezi nde 22 Ekim de bir sunuş gerçekleştirildi. Pazarlama Hizmetleri Müdürlüğü ve Sektör Pazarlama Satış Müdürlükleri nin katıldığı toplantıda, Cam Ambalaj konulu bir sunuş yapılarak, öğrencilerin sektör hakkındaki soruları yanıtlandı. Çevre Politikas fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman n gere ine inanmaktad r. Stratejik yönetimin temel unsurlar ndan biri olarak alg lad bu yaklafl m faaliyetlerinin her aflamas nda dikkate almaktad r. Amac m z; Toplulu umuzda sürdürülen çevre koruma çal flmalar n n, çevre yönetim sistemi anlay fl yla yürütülmesi ve tüm çal flanlar n deste i al narak sürekli iyileflmenin sa lanmas d r. Þiþecam Kasım-Aralık

fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267

fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267 fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268 Ç NDEK LER Mayıs-Haziran 2009 Yıl 50 Sayı 268 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2009 Say : 269

fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2009 Say : 269 fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2009 Say : 269 Ç NDEK LER Temmuz-Ağustos 2009 Yıl 50 Sayı 269 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2009 Say : 270

fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2009 Say : 270 fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2009 Say : 270 Ç NDEK LER Eylül-Ekim 2009 Yıl 50 Sayı 270 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Değerli Üyelerimiz ve Okuyucularımız, Van depremi ve terör nedeniyle kaybettiğimiz insanlarımız

Detaylı

KAPSAMLI GÜVENLİK HİZMETİ

KAPSAMLI GÜVENLİK HİZMETİ KALE DEN KAPSAMLI GÜVENLİK HİZMETİ SUNUŞ GELİŞMEYE, YENİLİĞE VE SOSYAL SORUMLULUKLARIMIZI GERÇEKLEŞTİRMEYE ARA VERMEDEN İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ Kale Kilit ve Kale Endüstri Holding ailesi olarak 60 ıncı

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

TEMMUZ 2010. 52 yıldır birlikte

TEMMUZ 2010. 52 yıldır birlikte 19 TEMMUZ 2010 52 yıldır birlikte Borusan Mannesmann Boru iletişim dergisidir. Para ile satılmaz. Üç ayda bir yayımlanır. 01 Sunuş 02 Bizden Haberler 08 Söyleşi: Ali Poyrazoğlu 12 Haber: Asım Kocabıyık

Detaylı

EKİM - KASIM - ARALIK 2012

EKİM - KASIM - ARALIK 2012 EKİM - KASIM - ARALIK 2012 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E.

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2007 Say : 256

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2007 Say : 256 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2007 Say : 256 Ýçindekiler Mayıs-Haziran 2007 Yıl 48 Sayı 256 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Y ld r m Teoman Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

Çok yakın bir zamana kadar, megabayt mertebeli cd ler

Çok yakın bir zamana kadar, megabayt mertebeli cd ler Üç Cadde Üç Lider (6 da) Van Gogh Alive (13 te) Şapka ile Bastona 62 Bin Dolar (4 te) ARALIK 2012 / SAYI 29 www.atilim.edu.tr Atılım Üniversitesi Yayınları Veri Yönetimi Değişiyor: Büyük Veri Günümüz dünyasında,

Detaylı

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ Bir Baþarý Öyküsü BURSA /YILDIRIM Başkan dan Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL İstanbul, geçmişi 8000 yıl öncesine dayanan, asırlar öncesinden başladığı medeniyet yolculuğu boyunca sayısız uygarlık

Detaylı

Şişecam Topluluğu Dergisi Ocak - Şubat - Mart 2015 Sayı 298

Şişecam Topluluğu Dergisi Ocak - Şubat - Mart 2015 Sayı 298 Şişecam Topluluğu Dergisi Ocak - Şubat - Mart 2015 Sayı 298 Şişecam Topluluğu olarak bu sene 80. yılımızı kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecanla, gurur verici başarılarla dolu 80 yılımızı anlatan

Detaylı

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI Latif Şimşek GİF Haber e konuştu Bilbay dan genç reklamcılara tavsiyeler... T Başarılı bir gazeteci ve şiir yazarı olan Latif Şimşek, yaptığı programlarla dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başarmış,

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Geçmişten geleceğe uzanan. bir başarı hikayesi...

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Geçmişten geleceğe uzanan. bir başarı hikayesi... Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI 7 Geçmişten geleceğe uzanan bir başarı hikayesi... İçindekiler 4 - Başkanın mesajı 6- GÜNDEM: Cemal Kadooğlu: Yolumuzu inandığımız değerlerle çizdik 10- MERCEK: Kadoİl

Detaylı

1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Temmuz-Ağustos-Eylül 2013. Trendleri yeni yaşam belirliyor

1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Temmuz-Ağustos-Eylül 2013. Trendleri yeni yaşam belirliyor 1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 42 Trendleri yeni yaşam belirliyor sunuş 01 Yeni hayat a yön veren bir başarı hikayesi Değişim, hayatın bir parçası

Detaylı

Başkan Cengiz ATAK yaptı

Başkan Cengiz ATAK yaptı TT.1:Layout 1 17.04.2015 18:03 Page 1 Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün; Manisaʼya yenilik getireceğine inandığım Karsanʼdan 53 adet ATAK aldık. Bu araçlar da, diğerleriyle birlikte entegre

Detaylı

PAINTBALL HEYECANI. ESNAF Eğitimlerine İsken Desteği. İSKEN'e Bir Ödül de SGK'dan

PAINTBALL HEYECANI. ESNAF Eğitimlerine İsken Desteği. İSKEN'e Bir Ödül de SGK'dan SAYI: 15 KASIM 2012 İSKEN İLETİŞİM BÜLTENİ Türkiye nin Geleceği Aydınlık ESNAF Eğitimlerine İsken Desteği İSKEN'e Bir Ödül de SGK'dan Rekabet Güzeldir... İSKEN 5. Geleneksel Dostluk ve Dayanışma Futbol

Detaylı

SAYI 18 YAZ 14 SOMA YI UNUTMA! ONLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? SEV AMERİKAN KOLEJİ EĞİTİME BAŞLIYOR

SAYI 18 YAZ 14 SOMA YI UNUTMA! ONLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? SEV AMERİKAN KOLEJİ EĞİTİME BAŞLIYOR SAYI 18 YAZ 14 SOMA YI UNUTMA! ONLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? SEV AMERİKAN KOLEJİ EĞİTİME BAŞLIYOR Daha az tüketim. Daha fazla sürüş keyfi. Yeni BMW X3 www.bmw.com.tr Sheer Driving Pleasure MÜKEMMELLİK

Detaylı

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzy lda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu 10-11 Aral k 2011 / Ankara www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzyılda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu 10-11 Aralık 2011 / Ankara

Detaylı

Bilim Bir Meta Prof. Dr. Emre Dölen. Ölümsüz Kompozisyonlar Prof. Dr. Sabit Kalfagil. Ebedi Mavilikler Ülkesi Bodrum

Bilim Bir Meta Prof. Dr. Emre Dölen. Ölümsüz Kompozisyonlar Prof. Dr. Sabit Kalfagil. Ebedi Mavilikler Ülkesi Bodrum Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:41/2014-4 Bilim Bir Meta Prof. Dr. Emre Dölen Ölümsüz Kompozisyonlar Prof. Dr. Sabit Kalfagil Ebedi Mavilikler Ülkesi Bodrum

Detaylı

Intel ile eğitim protokolu

Intel ile eğitim protokolu Dünyanın üçüncü büyük üniversitesiyiz Rektör Prof. Dr. Davut Aydın, Köln de düzenlediği basın toplantısında üniversitemizin çalışmaları konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Aydın, Batı Avrupa daki faaliyetlerin

Detaylı

SAYI OCAK 2014 60 YILDIR DÖNÜŞÜMÜN KİLİT NOKTASI

SAYI OCAK 2014 60 YILDIR DÖNÜŞÜMÜN KİLİT NOKTASI SAYI 22 OCAK 2014 60 YILDIR DÖNÜŞÜMÜN KİLİT NOKTASI SUNUŞ GÜVENLİĞE AÇILAN KAPILAR Değişim artık çok daha hızlı yaşanıyor... Sokaklar, caddeler, binalar ve kentler dönüşüyor, çağa ve modern hayatın gereklerine

Detaylı

MKÜ. Mustafa Kemal Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:8 Mart-Nisan-2012 ISSN 2146-6092. Üniversitemizde NEVRUZ.

MKÜ. Mustafa Kemal Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:8 Mart-Nisan-2012 ISSN 2146-6092. Üniversitemizde NEVRUZ. b Bakış MKÜ Mustafa Kemal Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:8 Mart-Nisan-2012 ISSN 2146-6092 Üniversitemizde NEVRUZ Şenliği Antakya Sokaklarından bir kare Sunuş Eğitim kurumları, içinde

Detaylı

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU MUHASEBE MESLE N N BUGÜNÜ VE GELECE 20-21 NİSAN 2006 İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 293 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Fersa Matbaası (0.312) 278 43 56 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇEK 8. Eğitim Ödülleri Sahiplerini Buldu

ÇEK 8. Eğitim Ödülleri Sahiplerini Buldu ISSN: 2147-5601 Sayı 10 MART 2014 ÇEK 8. Eğitim Ödülleri Sahiplerini Buldu ÇEK'te 2014 yılı TSE denetimi Eğitim Kooperatifleri Çalıştayı ÇEK Dayanışma yemeği ÇEK'li Gençlerden GDO paneli Anaokulumuz Eko

Detaylı