Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı"

Transkript

1

2 T arımda bitkisel ürünün nitelik ve niceliğini belirleyen en önemli girdilerden biri olan tohum, gıda zincirinin ilk halkası,biyolojik ve kültürel çeşitliliğin ise yapısal göstergesi olarak ülkelerin tarım sektörleri için stratejik öneme sahiptir.dünya nüfusundaki artış ile ticari bir değer haline dönüşen tohum, insan yaşamının devamını sağlayan ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasında başvurulan canlı kaynakları içeren doğal bir zenginliktir. Günümüzde tohum, bitkisel üretimde ulaşılabilecek verim üst sınırını doğrudan,üretim sürecinde kullanılan diğer tüm girdilerin verimlilik düzeylerini ise dolaylı yoldan etkileyen sadece tarımsal bir girdi değil,aynı zamanda teknoloji kullanılarak elde edilen ve yüksek gelir getiren ekonomik değere sahip bir üründür. Teknolojik tohum kavramı, son 40 yılda çok hızlı bir gelişim göstermiştir. Klasik bitki ıslahı sonucu tohumlara kazandırılan özellikler, ardından uygulamaya aktarılan F1 hibrid teknolojisi, tohum kavramını geliştirmiştir. Bu gelişmelerle birlikte dezenfeksiyon uygulaması gibi tohumların kalitesini iyileştirecek uygulamalar ve kalibrasyon, kaplama, ön çimlendirme uygulamaları gibi performans özelliklerinde iyileştirmeler sağlayacak tekniklerin kullanımı, tohumu gerçek anlamda teknolojik bir ürün haline getirmiştir. Ülkemizde tohumculuk sektörünün gelişimi, daha önceleri kamu tarafından belirlenen tohum fiyatlarının serbest bırakılması, tohum ithalatına izin verilmesi, sektörün meslek kuruluşu olarak örgütlenmesi, tohumculuk yatırımlarının teşvik edilmesi ile başlamıştır. Sektörün gelişimine yön veren Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ve Tohumculuk Kanunu dur. Özellikle Tohumculuk Kanunu ile sektör daha iyi bir şekilde organize olmuş, Türkiye Tohumcular Birliği ve bu Birliğe bağlı alt birlikler kurulmuştur. Türkiye Tohumcular Birliği nin sektöre ilişkin hedefi, tohum üretimindeki artış, kaliteli tohum elde edilmesi,ürün çeşitlendirilmesi, yurt içi pazardaki talebin karşılanması ile dünya pazarlarında önemli bir paya sahip ve rekabet gücü olan bir sektör yaratılmasıdır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için Bakanlık politikaları ve özel sektör kamu iş birliği son derece önemlidir. Ülkemiz tohumluk üretimi tohumcularımızın gayretli çalışmaları yanında, Bakanlığımızın da verdiği destekler ile 2002 yılında 145 Bin ton olan tohum üretimimiz 2012 yılında 647 Bin tona ulaşmıştır. Yine tohum ihracatımız ise aynı dönemde beş kat artarak 121 Milyon dolara ulaşmıştır. Bu artışlar ile Türkiye sadece bölgesinde değil dünyada da önemli bir tohum üretim merkezi olma yolundadır. Türkiye Tohumcular Birliği nin iş birliği ile Ocak 2015 tarihinde beşincisi İstanbul Fuar Merkez inde düzenlenecek olan Türkiye Tohum Teknolojileri Tohumculuk, Fide, Fidancılık ve Teknolojileri Fuarı, yurt içi ve yurt dışındaki tüm paydaşları ve ilgili duyanları bir araya getirecektir. Fuar, sektörde arz ve talebi buluşturan ve yeni pazarlara açılım sağlayan bir organizasyon olarak hem düzenlediği İstanbul şehri için hem de ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Türkiye tohumcular birliğinin düzenlediği bu fuar Türkiye deki tohumculuk sektörü için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Fuar, sektör hedeflerinin gerçekleştirilmesi bağlamında sektör paydaşları arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Fuara katılım sağlayan sektör temsilcilerine teşekkür eder, fuarın ülkemiz için tohumculuk sektörüne hayırlı olmasını dilerim. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

3 Ayrıca; fuarın uluslararası boyutunun daha da ileriye götürülmesi için de azami gayret gösterilecektir. Başta Şili, Polonya, İtalya, Azerbaycan, Kazakistan, İran, Macaristan, Hindistan, Meksika, Brezilya, Romanya ve Çin gibi ülkeler olmak üzere birçok ülkeden hem fuara hem de Çalıştaya katılımcı ve ziyaretçi olarak işbirliği halinde olunan ülke Tohumcular Birlikleri ve üye firmaları davet edileceklerdir. TSÜAB 3. Uluslararası Tohumculuk Çalıştayı ve 5. Türkiye Tohumculuk Fuarı İstanbul da buluşuyor Geçmiş 4 yılda kendini ispatlama ve ihtisas fuarı olma yolunda önemli adımlar atan Türkiye Tohumculuk Fuarı bu sene 5 inci kez yine İstanbul da düzenlenecektir Ocak 2015 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenecek olan fuara gösterilen ilgi her sene artmakta ve Start Fuarcılık tarafından yapılan fuar organizasyonu uluslararası marka değeri taşıyan bir fuar olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Türkiye Tohumcular Birliği tarafından uygulamaya konulan Türkiye Tohumculuk Fuarı nın geçmiş yıllara göre daha etkin olarak uygulamaya konulmasına karar verilmiş olup adı geçen fuar bu yıl da Start Fuarcılık tarafından uygulamaya konulacaktır. Bu amaç doğrultusunda TÜRKTOB bünyesinde tüm alt birlik temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan Türkiye Tohumculuk Fuarı Çalışma Komisyonu bu sene düzenlenecek olan fuarın yine İstanbul da ama geçmiş yıllardan daha farklı olarak uygulanmasına karar vermiştir. Bu karar kapsamında, bu yıl düzenlenecek olan Türkiye Tohumculuk Fuarı geçmiş yıllardan farklı olarak TSÜAB tarafından uygulanmakta olan bazı faaliyetleri de içinde barındıracaktır. Bu kapsamda TSÜAB tarafından her yıl geleneksel olarak uygulanmakta olan Uluslararası TSÜAB Tohumculuk Çalıştayı ile yine TSÜAB tarafından uygulanmakta olan URGE Alım Heyeti programlarının fuar ile aynı anda bu defa TSÜAB koordinatörlüğünde uygulanmasına karar vermiştir. TSÜAB ın bu yıl düzenlediği uluslararası çalıştayın ana teması; Yetki Devri ve Piyasa Denetimi olacaktır Sayılı Tohumculuk Kanununun 15. maddesi aracılığı ile Kanunun 5,6 ve 7. maddelerindeki yetkilerin devredilmesi ve Piyasa Denetimi konularının Hollanda ve Fransa örneklerinden de yararlanılarak Türkiye açısından değerlendirilmesi ve öneriler görüşülecektir. Çalıştay da mevzuat konusunda uluslararası gelişmeleri hem yerli hem de yabancı konuklarımız ile paylaşmak, değerlendirmek ve buna göre sektörümüzün bakış açısını kamuya yansıtmak amaçlanmaktadır. Buna ilave olarak, fuar stand yeri Start Fuarcılık tarafından karşılanmak kaydı ile Polonya, Macaristan ve Romanya nın fuarımızda stand açması ile ilgili görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. Diğer ülke katılımları için görüşmeler sürdürülmektedir. Yine Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen ve TSÜAB tarafından uygulanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) programı kapsamında gerçekleştirilecek alım heyeti programı ile işbirliği halinde bulunulan ülkelerin tohum üretim ve ticareti yapan firmaları hem fuar ziyareti hem de ikili ticaret görüşmeleri için tüm masrafları TSÜAB-Ekonomi Bakanlığı mali işbirliği kapsamında karşılanmak üzere ülkemize davet edileceklerdir. Bu kapsamda bir tarafta fuar ziyaretleri sürerken, diğer tarafta TSÜAB çalıştayı gerçekleştirilecektir. Bunlara paralel olarak aynı anda, ayrı bir salonda TSÜAB ın uygulamaya koyduğu 3 (üç) URGE Programı kapsamında, TSÜAB URGE ye katılım beyanı veren üyelerimiz için hazırlanacak olan ticari görüşme masalarına yabancı ülke tohumculuk firmalarının katılımı sağlanacak, katılımcı ülkelerle olası işbirliği konuları üzerinde B2B adı ile anılan olası işbirliği üzerinde görüşmeler gerçekleştirilecektir. Ayrıca ilgili üretici ve tüketici işbirliği eksenli ECOSA (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tohumcular Birliği) toplantısı da, ECO üyesi 11 ülke temsilcisinin katılımı ile yine aynı tarihlerde fuar kapsamında gerçekleştirilecektir. Çoğu uluslararası olmak üzere birçok etkinliği aynı anda bünyesinde barındıracak olan ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) işbirliği ile düzenlenen fuarımızın emsallerinden ve bugüne kadar düzenlediğimiz fuarların hepsinden daha etkin ve olumlu sonuçlar dair inancımız her geçen artmaktadır. Uluslararası nitelik kazanacak olan bu fuarda stand açmak isteyen üyelerimizin erken rezerve yapmaları ve bu amaçla üyelerimizin TSÜAB veya Start Fuarcılıkla bir an önce irtibata geçmeleri uygun olacaktır Ocak 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan fuar, çalıştay ve diğer etkinliklerimizde buluşmak üzere. Yıldıray GENÇER TÜRKTOB - TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Çalıştaya yurt içinden tüm TSÜAB üyelerin yanı sıra tohum, fide, fidan üreten birçok firmanın katılımı beklenmektedir.

4 tohum yoksa ürün de yoktur Gıda zincirinin ilk halkası olan tohum, biyolojik ve kültürel çeşitliliğin temeli olduğu gibi gıda güvencesinin garanti altına alınmasında da pozitif bir etkiye sahiptir. Bu bilinçle bugün dünyada hızla tohum bankaları kurulmakta, biyolojik çeşitliliğin korunması en önemli hedefler arasında yerini almaktadır. Bitkisel üretim materyali olan sertifikalı tohum, ülkelerin tarım sektörleri için stratejik bir öneme sahiptir. Üretim ve verimin artırılması için yetiştirme tekniği metotları, arazi ıslahı, sulama, mekanizasyon, gübreleme, tarımsal mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla birlikte bölgeye uyumlu kaliteli tohum çeşitlerinin kullanılması gerekmektedir. Sertifikalı tohumluğun buğday ve fasulye gibi kendine döllenen bitkilerde yüzde 20 30, mısır ve ayçiçeği gibi yabancı döllenen bitkilerde ise yüzde 100 lerin üzerinde verimi artırdığı bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuştur. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen tarımsal üretim artışında, yeni bitki çeşitleri ve kaliteli tohumluk kullanımının etkisi büyüktür. Arazinin temiz olması ve fiziksel karışımın önlenmesi şartıyla buğday, arpa, yulaf, fasulye, fiğ gibi kendine döllenen bitkilerde 3 yılda bir, ayçiçeği ve mısır gibi yabancı döllenen bitkilerde ise her yıl sertifikalı tohumun yenilenmesi gerekir. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen tarımsal üretim artışında, yeni bitki çeşitleri ve kaliteli tohumluk kullanımının etkisi büyüktür. Birçok bitki türünün anavatanı olan ülkemiz, tohumluk üretimi açısından sahip olduğu çok uygun ekolojik özellikler ve büyük tarım potansiyeliyle dünyanın önde gelen tohumluk üretim merkezlerinden biri olmaya adaydır. Ancak ülke olarak imkanlar yeterince değerlendirilemediğinden henüz istenilen düzeye gelinememiştir. Tohumluk ithalat değerinin en önemli kalemini, 2013 yılında, yüzde 59 ile sebze tohumu oluşturmuştur yılı tohumluk ihracatında ilk sırayı yüzde 45 ile ayçiçeği tohumu alırken, bunu yüzde 32 ile hibrit mısır, yüzde 10 ile sebze bitkileri tohumları izlemiştir. Tohumun yanı sıra üretim materyali olarak kullanılan fide/ asma, çilek ve fidan üretim sektörde önemli yer tutmaktadır. Son yıllarda tüplü sebze fidesi üretimi yapan kuruluşların faaliyete geçmesiyle sebze fidesi yetiştiriciliğinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Türkiye Tohum Tohumculuk Fide, Fidancılık ve Teknolojileri Fuarı nın Ocak 2013 de düzenlenen 3 üncüsüne katıldım. Son derece yararlı bir fuar olduğunu gördüm. Bu tür fuarların verimliliğe ve ülke tarımına büyük katkılar sağlayacağına olan inancımla bütün çiftçilerimize bol ve bereketli ürünler, sektörümüzün bütün çalışanlarına da başarılar diliyorum. Ş. Şemsi BAYRAKTAR Genel Başkan Türkiye Ziraat Odaları Birliği

5 FUAR ZiYARETÇi PROFiLi Yurt Dışı Irak, İran, Suriye, Dubai, İtalya, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Polonya Ülkeleri başta olmak üzere sektörde önem teşkil eden tüm ülkelerde düzenlenen ilgili organizasyonlarda fuar tanıtımı gerçekleştirilerek ilgililerin katılımı ve ziyareti sağlanacaktır. Ayrıca; Ekonomik İşbirliği Ülkeleri nin (Türkiye, İran, Pakistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Azerbaycan ve Türkmenistan) ve başta Fransa, Hollanda olmak üzere tohumculuk sektöründe önem teşkil eden ülkelerin katılımı ile ECOSA Uluslararası Tohum Konferansı fuarımız kapsamında gerçekleşecektir. FAIR PARTICIPANT PROFILE International In addition to this ECOSA International Seed Trade Conference the participation of the Economical Collaboration Countries (Turkey, Iran, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyzrgystan, Tajikistan, Azerbaijan and Turkmenistan) and the important countries in the seed production sector particularly as France and Holland will be realized in Istanbul concurrently with our fair. In addition to this; the promotional studies will be carried out in a lot of countries which are important in the seed production sector such as Holland, Croatia, Serbia, Ukraine, Romania, Spain, Chilie and Argentina. YURTiÇi (ULUSAL) TANITIMLAR DOMESTIC ADVERTISEMENTS TV ve Radyo Reklamları Gazete Reklamları Açıkhava Reklamları Sektörel ilgili dergi ilanları Afiş ve Davetiye Radio and Television Ads Press Announcements Outdoor Ads. Magazine Ads about sector Posters (50x70) and Invitation YURTDIŞI (ULUSAL) TANITIMLAR INTERNATIONEL ADVERTISEMENTS Sektörel dergi ilanları Uluslar arası Fuar katılımları İlgili Oda, birliklerle işbirliği ile Yurtdışı fuar katılımcılarına davetiye- afiş gönderimi (online ve posta ile) Magazine Ads about sector Participation of International Fairs Posters ( 50x70) and Invitation KATILIM ÜCRETİ Kapalı Alan m Birim Fiyatı 12-30m2 Arası KDV 31-50m2 Arası 90 + KDV 51m2 ve üzeri 80 + KDV PARTICIPATION FEE In Closed Area Per m Between 12-30m2 Between 31-50m2 Above 51m VAT 90 + VAT 80 + VAT NOT: Standı tarafımızdan kurulacak olan firmalardan 7 Euro/m stand ücreti alınacaktır. NOTE: Package stand installations; 7 Euro/m installation cost will be included.

6 FUAR KATILIMCI PROFiLi FUAR ZİYARETÇİ PROFiLi YURT İÇİ Tohum Fidan Fide Tohumluk İşleme Mekanizasyonu Kaplama İlaçlama Paketleme İlaçlama Mekanizasyonu Bitki Besleyici Zirai İlaç Sera Sistemleri ve Ekipmanları Fide ve Fidan Yetiştirme Teknolojileri Tarımsal Yazılımlar Tohum Ekim Mekanizasyonu Sulama Sistemleri ve Ekipmanları Patent Danışmanlık Şirketleri Bitki Islahı Gübre Paketleme ve Ambalaj Sanayi (Fide Po_ etleri, Çuval) Tarımsal Bankacılık Çiftçiler, Üreticiler, Bayiler, Tarımsal İşletme Sahipleri, İthalatçı Firmaların Bölge Distribütörleri, Tarım Kuruluşları, Tarımla İlgili Meslek Odaları, STK lar, Türk Tarım sektörüne Yatırım Yapmayı Planlayan Yabancılar, Üniversiteler ve Basın oluşturmaktadır. *Yurtiçi çalışmalarımız içerisinde Türkiye genelinde Tarımla ilgili tüm kurum/ kuruluş/ birlik.. vs. üyelerimiz davet edilecek olup tüm üyelerinin ve tüm ilgili çiftçilerimizin fuarımızı ziyaret etmesi sağlanacaktır. FAIR PARTICIPANT PROFILE THE GUEST PROFILE OF THE FAIR DOMESTIC Seed Sapling Seedling Seed Preparation Mechanization Coating Disinfection Packaging Seed Treatment Plant Nutrients Pesticides Greenhouse System and Equipments Growing Technologies of Seedling and Sapling Agicultural Softwares Seed Sowing and Planting Machinery Irrigation System and Equipments Patent Consulting Companies Plant Breeding Fertilizer Packing Production Industry ( Sack, Nylon Bag) Agricultural Banking Farmers, Producers, Dealers,- Agricultural Enterprise Owners, Regional Distributors of the Importer Companies Agricultural Organizations, Agriculture Related Profession Chambers, Non-governmental Organizations, Foreigners who intend to make investments in the Turkish Agricultural sector, Universities/ Press

7 STAND ÜCRETİNE DAHİL HİZMETLER Paket Stand Kurulumu Elektrik (1 kw) Fuar Tanıtım Kitapçığında Firma İnfo Bilgilerinin Yayınlanması Halı (Paket stand) Her 3 m de bir 100 watt lık spot 1 adet Üçlü Grup Priz 1 Masa - 2 Sandalye Stand İçi Zemin Temizliği Fuar Tanıtım Kitapçığı Reklam Bedeli Arka Kapak 4000 TL + KDV Ön Kapak İçi 3000 TL + KDV Arka Kapak İçi 2000 TL + KDV Renkli İç Sayfalar 1000 TL + KDV SERVICES INCLUDED IN THE STAND PRICE Package Stand Installation Electricity (1 kw) Publishing the Company Information in the Fair Introduction Booklet Carpet (Package Stand) 100 watt spot in every 3 m2 1 three unit group socket 1 Table, 2 Chairs In- Stand Ground Cleaning Fair Introduction Booklet Advertisment Price Back Cover Inside Cover Inside Back Cover Collor Inner Pages 4000 TL + VAT 3000 TL + VAT 2000 TL + VAT 1000 TL + VAT FUAR ZAMAN ÇİZELGESİ FAIR TIMETABLE Fuar Resmi Açılış Tarih ve Saati: Official Opening Ceremony: 08 Ocak/January 2015 Saat/Time : 14:00 Fuar Ziyaretçi Saatleri: Visiting Hours: Ocak/January 2015 Saat/Time 11:00-18:30 10 Ocak/January 2015 Saat/Time 11:00-18:00 Fuara Son Katılım Tarihi: Deadline For Fair Exhibitor Catalogue: 21 Aralık/December 2014 Fuara Katalog Bilgileri Son Gönderim Tarihi: Deadline For Fair Exhibitor Catalogue: 21 Aralık/December 2014 Paket Stand alınyazısı son gönderim tarihi: Deadline For Stand Company Name Text: 21 Aralık/December 2014 Özel Stand Kurulumu Başlama ve Bitiş Tarihi: Special Stand Installtion Start And End Date: 4 Ocak/January 07 Ocak/January 2015 Saat/Time : 18:00 Paket Stand Katılımcıya Teslim Tarihi: Package Stand Delivery Date to Exhibitor: 6 Ocak/January 2015 Özel Stand Sökümü ve Alanın Teslim Edilme Tarihi: Special Stand Uninstallition Deadline: 11 Ocak/January 2015 Saat/Time: 14:00

8 ADANA OFİS: Mahfesığmaz Mah. Turgut Özal Bulvarı Levent Sitesi Dirlik Apt. G2 Blok 1/1 Çukurova / ADANA Tel : +90 (322) Faks : +90 (322) e-posta : İSTANBUL OFİS: Zafer Mah. Bahargülü Sk. Burakbey Apt. No: 18 K: 5 D: 10 Yenibosna İSTANBUL Tel : +90 (212) Faks : +90 (212) e-posta :

EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2011-2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU

EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2011-2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 20-202 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER 20 YILI ĐHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ.... ÜRÜN GRUPLARI ĐTĐBARĐYLE....2 ÜLKELER ĐTĐBARĐYLE...

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli üyelerimiz ve kimya sektör temsilcileri, Bilindiği üzere, ihracatçı birlikleri, 03 Temmuz 2009 tarihinden itibaren

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

EGE SU ÜRÜNLERĐ VE HAYVANSAL MAMULLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ

EGE SU ÜRÜNLERĐ VE HAYVANSAL MAMULLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ EGE SU ÜRÜNLERĐ VE HAYVANSAL MAMULLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU Nisan 2013, Đzmir 1) ÖNSÖZ... 3 2) 2012/2013 DÖNEMĐNDE ÖNEMLĐ ÇALIŞMALAR:... 4 2.1 GENEL KONULAR :... 4 2.2 SU ÜRÜNLERĐ

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye deki Durumu

Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye deki Durumu GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(1), 27-36 Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye deki Durumu Kürşat DEMİRYÜREK Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2011 ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli Üyelerimiz ve Kimya Sektörü Temsilcileri, Türkiye ihracatının Cumhuriyet Tarihi nin rekorunu kırdığı 2011 yılı,

Detaylı

KOBİ LER İÇİN TEŞVİKLER

KOBİ LER İÇİN TEŞVİKLER KOBİ LER İÇİN TEŞVİKLER İstanbul 2014 KOBİ LER İÇİN TEŞVİKLER Yayın Direktörü Ensar Altun Yayın Koordinatörü Filiz Özkan Editör Nilgün Yılmaz Kitap Tasarımı Şendoğan Yazıcı Üretim Müdürü Haydar Kartal

Detaylı

Temmuz 2012 Sayı: 34 KAPAK KONUSU Ege nin Geleceği Bereketli Toprağında Şekilleniyor

Temmuz 2012 Sayı: 34 KAPAK KONUSU Ege nin Geleceği Bereketli Toprağında Şekilleniyor Yarınlar Seninle Aydınlık KAPAK KONUSU Temmuz 2012 Sayı: 34 Ege nin Geleceği Bereketli Toprağında Şekilleniyor 1 Sektör İzmir de Fuarcılık İzmir Penceresinden Ali BİLKAY Kuşaktan Kuşağa Güçlü ve Gizem

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ 4 Ayda Bir Yayınlanır. ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 6 Ekim 2012 ISSN 1302-4388 JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER JEOTERMAL KAYNAK UYGULAMALARINDAN

Detaylı

TÜRKİYE'DE TOHUMCULUĞUN DURUMU VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE TOHUMCULUĞUN DURUMU VE GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE TOHUMCULUĞUN DURUMU VE GELİŞİMİ Ayhan ELÇİ 1 1. GİRİŞ Bitkisel üretimde, üstün nitelikli tohum kullanılmasının önemi, ve kaliteli tohum kullanılmasının verimi diğer üretim şartlarına bağlı olarak

Detaylı

15 17 KASIM 2012 FRESHANTALYA ULUSLARARASI MEYVE, SEBZE,LOJİSTİK VE TEKNOLOJİLERİ FUARI

15 17 KASIM 2012 FRESHANTALYA ULUSLARARASI MEYVE, SEBZE,LOJİSTİK VE TEKNOLOJİLERİ FUARI 15 17 KASIM 2012 FRESHANTALYA ULUSLARARASI MEYVE, SEBZE,LOJİSTİK VE TEKNOLOJİLERİ FUARI Anfaş FreshAntalya Fuar Hakkında Türkiyenin ilk ve tek sebze meyve fuarı 142 katılımcı firma, 1000 yabancı ziyaretçi,

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP)

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) GAP İÇİN EL ELE 2012 Yılı Proje İlerleme Raporu GAP-TEYAP Proje Ekibi

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU BEKSİAD (Bebe - Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği) ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayan: BUTEKOM (Bursa Tekstil ve Konfeksiyon ARGE Merkezi) Bursa, 31.12.13 GİRİŞ... 3 1. ÇALIŞTAYDA İZLENEN

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı