HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖDÜLLÜ ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖDÜLLÜ ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ"

Transkript

1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖDÜLLÜ ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ 1. Aşağıda verile deiz yıldızıdaki yeileme olayı ile 7. Bir bölüme sırasıda homolog kromozomlar birbirie sarılır ilgili olarak aşağıdakilerde ve aralarıda parça değişimi olmaktadır. Aşağıdakilerde hagisi söyleemez? hagisi bu olayı calılar içi öemii belirtir? A) Mitoz bölüme ile gerçekleşir. A) Hücre bölümesii hızladırır. B) Parça değişimi yoktur. B) Calıları büyümeside etkili olur. C) Oluşa calıları kalıtsal yapısı C) Calılarda çeşitliliği sağlar. farklıdır D) Hücrelerde kromozom sayısıı azalmasıa ede olur. D) Ge değişimi olmaz 8. Vücut hücreside 60 kromozomu ola bir calı, 2 2. Tabloda kromozom sayısıdaki değişiklikler görülmektedir. mitoz ve 1 mayoz bölüme geçirirse oluşa hücre sayısı Bua göre aşağıdakilerde hagisi doğrudur? (H) ve hücrelerdeki kromozom sayısı (K) kaç olur? Kromozom Sayısı 12 6 I II III IV Zama I II III IV A) Mitoz Mayoz Dölleme Mitoz B) Mayoz Mitoz Dölleme Mayoz C) Mayoz Dölleme Mitoz Mayoz D) Dölleme Mayoz Mitoz Mitoz A) H: 8, K: 60 B) H: 8, K:30 C) H: 16, K: 60 D) H: 16, K: Bb,BB ve bb karakterleri,baskı ve çekiik olma durumua göre hagiside doğru eşleştirilmiştir? Saf Olalar Melez Olalar A) BB Bb, bb B) BB, bb Bb C) bb BB, Bb D) Bb, bb BB 3. Deri hücreside 16 kromozom bulua bir calıı kas hücresi 3 kez mitoz bölüme geçiriyor. Oluşa hücreleri kromozom sayısı kaçtır? A) 3 B) 8 C)16 D) Homozigot uzu kulaklı bir tavşa ile homozigot kısa kulaklı bir tavşaı çaprazlaması yapılıyor. (Uzu kulak kısa kulağa baskıdır.) Çaprazlama soucu aşağıdakilerde hagisi gibi olmalıdır? A) B) C) D) 5. Aşağıdakilerde hagisi modifikasyo öreğidir? A) Yazı güeşte te regii brozlaşması B) Çöl tilkilerii uzu kulaklı olması C) Va kedisii gözlerii farklı rekte olması D) Kaktüsü gövdeside su depolaması 6. Mayoz bölüme; üreme hücrelerii oluşmasıı sağlar. Bu olayda parça değişimi olur ve oluşa dört hücre birbiride farklı olur. Verile bilgileri içide hagi soruu cevabı yoktur? A) Mayoz bölüme soucuda hagi hücreler oluşur? B) Mayoz, calıları hagi hücreleride görülür? C) Mayoz bölüme soucuda kaç hücre oluşur? D) Mayozda oluşa hücreler ede farklıdır? Yukarıdaki şekilde, mitoz hücre bölümesii aşamaları karışık olarak verilmiştir. Bu aşamaları doğru sıralaışı hagi şıkta doğru verilmiştir? A) B) C) D) Aşağıda verilelerde hagisi isalarda görüle geetik (kalıtsal) hastalıklarda değildir? A) hemofili B) rek körlüğü C) Akdeiz aemisi D) kızamık 12. İsada kahveregi göz mavi göze baskıdır. Melez kahveregi gözlü baba ile melez kahveregi gözlü aei evliliğide doğacak çocukları kahveregi gözlü olma olasılığı edir? A) %100 B) %75 C) %50 D) % Hamur yaparke maya kulladıkta sora bir süre bekleriz. Bekleme sorasıda hamuru kabardığıı gözlemleriz. Hamuru kabarması sırasıda aşağıdaki olaylarda hagisi gerçekleşmez? A) Maya hücreleri eşeyli üreme gerçekleştirir. B) Maya hücreleri tomurcuklaarak çoğalır. C) Maya hücreleri mitoz bölüme geçirir. D) Maya hücrelerii kedie bezeye yavruları olur. 14. Ae Baba I X H X H X H Y II. X H X h X h Y III. X H X H X h Y IV. X H X h X H Y Hemofili bakımıda, erkek çocuklarıı %50 sii hasta olduğu bilie ae babaı geotipleri yukarıda verilelerde hagisi ya da hagileri olabilir? A)Yalız I B)Yalız II C)I ve II D)II ve IV

2 15. Yukarıda isaı hayat dögüsü ile ilgili poster verilmiştir. Bu poster aşağıda verile bilgileri hagisi içi ders materyali olarak kullaılamaz? A) Dölleme soucu zigot oluşur. B) Mitoz bölüme büyüme ve gelişmeyi sağlar. C) Mayoz bölüme soucu sperm ve yumurta hücreleri oluşur. D) Mitoz bölüme bazı calılarda üremeyi sağlar 16. Kalıtsal karakterleri taşıya geleri tümüe...i... deir. Bir calıı geetik yapısıa bağlı olarak çevrei de etkisiyle ortaya çıka görüüşüe ise...ii... deir. Yukarıda verile cümlelerde umaralarla gösterile yerlere yazılması gerekeler aşağıdakilerde hagiside doğru verilmiştir? I II A) Feotip Geotip B) Geotip Feotip C) Domiat Feotip D) Resesif Geotip 17. Bilge hazırlayacağı DNA modeli içi sarı, kırmızı, mavi ve yeşil ataçlar ile kırmızı ve mor düğmeler kullaacaktır. Kırmızı Mor Sarı düğme düğme ataç 19. I. DNA ı eşlemesi II. Sitoplazma bölümesi III. Kromozom sayısıı yarıya imesi Yukarıdakilerde hagileri mitoz ve mayoz bölüme de ortak olarak gerçekleşmez? A) I-III B) III C) II-III D) I-II 20. Coşku: " Bu geetik hastalığı oluştura alyuvarlar şekilleride dolayı yeteri kadar oksije taşıyamaz.ayrıca küçük ka damarlarıı tıkayarak bazı dokuları yeterice oksije almamasıa ede olurlar." Geetik hastalıklarla ilgili araştırmasıı bir bölümü verile Coşku hagi hastalıkta söz etmektedir? A) Hemofili B) Dow sedromu C) Orak hücreli aemi D) Rek körlüğü 21. Darwi i evrimle ilgili iki temel düşücesi aşağıdakilerde hagiside doğru verilmiştir? A) Adaptasyo Kalıtım B) Modifikasyo Adaptasyo C) Varyasyo Doğal seçilim D) Mutasyo Modifikasyo 22. Evrimi taımı aşağıdakileri hagiside doğru olarak verilmiştir? A) Türlerde esiller boyu görüle değişimler. B) Calıları giderek basitleşmesi. C) Calı türlerii giderek artması D) Çevre şartları ile calıı fiziksel özelliklerii değişmesi. Fosfat Deoksiriboz Adei Bilge i modelide sarı ataç adeii, kırmızı ataç timii, mavi ataç guaii, yeşil ataç sitozii, kırmızı düğme fosfatı, mor düğme ise deoksiriboz şekerii temsil etmektedir. Bilge DNA modelide 10 sarı ataç ve 8 mavi ataç kulladığıa göre kırmızı ve mor düğmelerde kaçar tae kullamıştır? Kırmızı Düğme Mor Düğme A) B) C) D) * Bazı calılarda kopa parçaları kedii tamamlamasıa yeileme (rejeerasyo) deir. * Basit yapılı calılarda yeileme (rejeerasyo) ayı zamada calıı çoğalmasıı da sağlar. 1- İkiye ayrıla deiz yıldızıı her bir parçasıı kedii yeilemesi. 2- Kertekelei kopa kuyruğuu yeilemesi. 3- Yassı soluca (plaarya) eie ve boyua kesildiğide, her bir parçaı kedii tamamlaması. Yukarıda verile öreklerde hagileri calıı çoğalmasıı sağlamaz? A) 1 ve 3 B) Yalız 2 C) Yalız 3 D) 2 ve Kertekelei kopa kuyruğuu tamamlaması içi; I. Mitoz bölüme ile gerçekleşmiştir. II. Rejeerasyo ile yeilemedir. III. Rejeerasyo ile üremedir. yargılarıda hagileri doğrudur? A) Yalız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III 24. Ayı ae babada doğa çocukları, birbiride farklı geetik yapıda olmalarıı temel edei aşağıdakilerde hagisidir? A) Mitozda kardeş kromatitleri ayrılması B) Çocukları farklı ortamlarda yetişmeleri C) Mayozda parça değişimii görülmesi D) Gelişme sırasıda hücrelerde farklılaşma görülmesi 25. Aşağıdakilerde hagisi mitoz ve mayoz bölümede ortaktır? A) DNA ı eşlemesi B) Parça değişimi C) Oluşa hücre sayısı D) Oluşa hücreleri geetik yapısı 26. Modifikasyolarla ilgili aşağıda verile bilgilerde hagisi yalıştır? A) Kalıtsal olmaya değişikliklerdir. B) Gelerde meydaa gele bozukluklardır. C) Çevre şartlarıyla ortaya çıkar. D) Dış görüüşte meydaa gele değişikliklerdir.

3 27. Evrimle ilgili yukarıdaki görüşleri savua bilim isaları,aşağıdakilerde hagiside doğru verilmiştir? I.Görüş II.Görüş A) Darvi Lamarck B) Farabi Darvi C) Lamarck İb-i Sia D) Lamarck Darvi 28. Şekilde terliksi hayvaı bölümesi verilmiştir. Bu bölüme terliksi hayva içi hagisii sağlar? A) Büyüme B) Çoğalma C) Gelişme D) Çeşitliliği artırma 29. Çililer,yüzyıllar boyuca ayaklarıı küçük olması içi kız çocuklarıa demir ayakkabı giydirmişlerdir. Bua rağme yei doğa çocuklar küçük ayaklı doğmamaktadır. Bu durumu aşağıdakilerde hagisi açıklar? A)Calılarda var ola karakterleri çevre etkisiyle değişmemesi B)Çevresel faktörleri etkisiyle oluşa modifikasyoları kalıtsal olmaması C)Karakterleri oluşumuu çevre faktörlerii belirlemesi D)Bu olayı sadece kız çocukları uygulaması 30. Aşağıda çeşitli calıları kromozom sayılarıla ilgili bilgi verilmiştir. *Moli balığı 2= 46 *İsa 2= 46 *Eğrelti otu 2=1020 *Patates 2= Aşağıdakilerde hagisi mitoz içi doğru bir cümledir? A) Kromozom sayısıı yarıya düşürerek kromozom sayısıı sabit kalmasıı sağlar B) Parça değişimi ile tür içi çeşitliliği sağlar C) Bir hücrede iki hücre oluşur D) Oluşa hücreler geetik olarak birbirleride farklıdır 35. Aşağıdakilerde hagisi kutup ayılarıı beyaz olması ile bezer bir durum değildir? A) Bukalemuu rek değiştirmesi B) Kaktüsleri dike yapraklı olması C) Develeri hörgüçlü olması D) Güeşte kalaları esmerleşmesi 36.Aşağıdakilerde hagisi biyotekolojii alaıa girer? A) Klolama B) Ge tedavisi C) DNA parmak izi D) Bakterilere isüli ürettirilmesi 37. Bir ae babaı bütü ka gruplarıı taşıya çocuklara sahip olduğu tespit edilmiştir.bu ae babaı ka gruplarıı geotipleri hagisidir? A) AA x BO B) AO x BO C) AB x OO D) AB x AO 38. Kıvırcık saçlı baba ile düz saçlı aei düz saçlı çocuklarıı olma ihtimali e çok % kaçtır? ( kıvırcık saç baskı) A) % 25 B) % 50 C) %75 D) % Aşağıdakilerde hagisi eşeysiz üremeye örek değildir? A) Kertekelei kopa kuyruğuu oarması B) Kesile deiz yıldızıı her parçasıı yei bir deiz yıldızı olması C) Bakterii bölümesi D) Hidraı tomurcuklaması 40. Medel,bir karakter yöüde bezelyelerde yaptığı çaprazlama soucuda açığa çıka dölü, %100 melez olduğuu görmüştür.bu souca göre Medel hagi geotipteki bezelyeleri çaprazlamıştır? A) UU x UU B) Uu x Uu C) UU x uu D) uu x uu 41. Bua göre yapıla yorumlarda hagisi doğrudur? A) Kromozom sayısı arttıkça calıı gelişmişliği artar B) Bitkileri kromozom sayısı her zama hayvaları kromozom sayılarıda fazladır C) Calıları vücut büyüklüğü arttıkça kromozom sayısı artar D) Kromozom sayısı ayı ola calılar, her zama ayı türde olmayabilir 31. Aşağıdakilerde hagiside görüle eşeysiz üreme şekli diğerleride farklıdır? A) Amip B) Hidra C) Deiz aası D) Süger 32. Aşağıda verile mitoz bölümede gerçekleşe olaylarda hagisi e so gerçekleşir? A) Kromozomları belirgileşmesi B).Kromozomları hücrei ortasıa dizilmesi C) Stoplazmaı bölümesi D) Kromozomları kutuplara çekilmesi 33. Bir zicirideki baz dizilimi ATCCTAGG ola DNA molekülüü karşı zicirideki baz dizilimi asıldır? A) ATCCTAGG B) TAGGATCC C) ATCATCAA C) GCAACGTT Ca, Cem, Ali ve Ata geetik ile ilgili kavramları kartolara yazıyorlar. Bu kavramları büyükte küçüğe doğru sıralar isek çocuklar asıl bir sıra ile dizilmelidir? A) Ata, Cem, Ca, Ali B) Ata, Ca, Cem, Ali C) Ali, Cem, Ca, Ata D) Ata, Cem, Ali, Ca 42. Aşağıdaki özelliklerde hagisi DNA molekülüe ait değildir? A) Çift zicirli sarmal yapıdadır. B) Yöetici moleküldür. C) Kedii eşleyebilir. D) Adei ile Guai, Timi ile Sitozi karşılıklı gelir ve sayıları eşittir. 43. I- Kromozom, II- Ge, III-Nükleotit, IV- DNA Yukarıdaki yapıları büyükte küçüğe doğru sıralayıız. A) I-II-III-IV B) II-I-III-IV C) IV-II-III-I D) I-IV-II-III

4 44. Mayoz bölüme sırasıda meydaa gele parça değişimii calılar içi öemii belirte ifade aşağıdakilerde hagisidir? A) Hücre bölümesii hızladırır. B) Calıları büyümeside etkili olur. C) Calılarda çeşitliliği sağlar. D)Hücrelerde kromozom sayısıı azalmasıa ede olur. 45. Birey Sayısı Sağlam Rekkörü Albio Dow S. 6 Parmaklı Bir bölgedeki sağlam (hiçbir kalıtsal hastalığı olmaya) ve kalıtsal hastalıklı birey sayısı grafiği şekildeki gibidir.bu bölge ile ilgili yapıla yorumlarda hagisi kesilikle yalıştır? A) Bölgede sadece çekiik geler etkisii göstermiş olabilir. B) Bölgede sıkça akraba evliliği yapılmış olabilir. C) Bölgede tarımda gereğide fazla kimyasal maddeler kullaılmış olabilir. D) Bölge radyasyo sızıtısıa maruz kalmış olabilir. 46. Bua göre hagi şıkta hastalıklar ve taımı doğru eşleştirilmiştir? Albio Hemofili Rek körlüğü O. hücreli aemi A) I II III IV B) III I IV II C) II IV I III D) IV III II I 49. Kromozom sayısı e kadar fazla olursa calı da o kadar gelişmiş olur görüşüü savua bir bilim adamıa karşı suula aşağıdaki delilerde hagisi uygu değildir? A) İsa ve moli balığıı kromozom sayıları 46 dır. B) Sirke sieğii kromozom sayısı 8, isaı 46 dır. C) Eğreltiotuda 500 kromozom varke isada 46 taedir. D) Güvercii 16 kromozomu buluurke patatesi 48 kromozomu vardır. 50. Aşağıdakilerde hagisi yeilemeye örek verilebilir? A) Sivrisiek larvalarıı sivrisieğe döüşmesi B) İkiye ayrıla deizyıldızıı her bir parçasıı kedii yeilemesi C) İsalarda 46 yerie 47 kromozomu buluması D) İsalar arasıda farklı ka gruplarıı olması Çuha çiçeği; derecede yetiştirilirse kırmızı rekli olur, derecede yetiştirilirse beyaz rekli olur. Bu olay aşağıdakilerde hagisi ile bezerlik göstermez? A)Süetli ola isaları çocuklarıı süetsiz doğması B)Arı larvalarıda arı sütü ve bal ile besleeler kraliçe arı, polele besleeler işçi arı oluşması C)5 parmaklı babaı 6 parmaklı çocuğuu olması D)Sirke sieğii kaadı 16 ºC sıcaklıkta düz, 25 ºC sıcaklıkta kıvrık olması 47. Yagı soucu ormaları azala bir bölgede hızla ağaçladırma çalışması yapılacaktır. Bir araştırmacı bu kouyla ilgili olarak aşağıdaki hipotezi savumaktadır. Hipotez: Hızlı büyüye baskı AA geotipli K türü ağaç, yagı bölgesideki yavaş büyüye çekiik aa geotipli K türü ağaç ile çaprazlaırsa, hızlı büyüye ağaç elde edilir. Bu araştırmacıı hipotezi içi e söyleebilir? A) Hipotez doğrudur, çükü birici kuşakta hızlı büyüye ağaç elde edilir. B) Hipotez doğrudur, acak hızlı büyüye ağaç ikici kuşakta elde edileceğide zama alıcıdır. C) Hipotez yalıştır, çükü saf döller arasıda yapıla çaprazlamada hızlı büyüye ağaç elde edilemez. D) Hipotez yalıştır, çükü ayı tür bitkiler arasıda çaprazlama yapılamaz. 48. Aşağıda geetik hastalıklarda bazıları ve buları taımları verilmiştir. Albio, hemofili, rek körlüğü, orak hücreli alyuvar. I: Kaı pıhtılaşmamasıdır. II: Alyuvarları yapısıı bozulup yeterli miktarda oksije taşıyamamasıdır. III: Tee rek vere maddei olmamasıda dolayı derii beyaz rekli olmasıdır. IV: Geellikle kırmızı ve yeşil rekleri karıştırılmasıdır. 51. Akraba evliliğii sakıcası aşağıda verile şıklarda hagiside doğru olarak verilmiştir? A) Doğacak çocuklarda, çekiik olarak taşıa bazı geetik bozuklukları feotipte görülmesie ede olur. B) Ailelerde kavgaları ve tartışmaları daha fazla yaşamasıa ede olur. C) Doğacak çocukları her bakımda daha sağlıklı olmasıı sağlar. D) Bütü çocuklar sakat doğar. 52. Bireyleri çevre şartlarıı etkisiyle sorada kazadığı özellikler kalıtsaldır diye ve vücudu kaslı ola birii doğacak çocuğuu da kaslı olacağıı alamıa gele bu sözü söyleye bilim adamı kimdir? A) Darwi B) Medel C) Lamarck D) Newto 53. Aşağıdakilerde hagisi modifikasyou taımıdır? A) Calıı DNA sıda meydaa gele ai değişiklilerdir B) Calıı belirli bir yerde yaşama ve üreme şasıı artıra kalıtsal özellikleridir C) Çevreye uyum sağlaya calıı hayatta kalması, uyum sağlayamaya calıı yok olmasıdır D) Çevrei etkisiyle calıı dış görüüşüde meydaa gele kalıtsal olmaya değişikliklerdir 54. Aşağıdakilerde hagiside adaptasyo vardır? A) Çölle yaşaya tilki, fare ve tavşaları kulakları ve kuyrukları uzu ve vücut yüzeyleri geiştir B) Va kedilerii gözlerii rekleri farklıdır C) Saç rekleri siyah ola ae babaı çocuklarıı saçları da siyah reklidir D) Kertekelei kopa kuyruğuu yeilemesi 55. Hagisi eşeysiz üreme çeşitlerie örek değildir? A) Dölleme B) Vejetatif C) Tomurcuklama D) Bölüerek

5 56. Yukarıda, yöetici molekülümüz ola DNA ı yapı birimii oluşumu şemalaştırılmıştır. Bua göre, şemada umaraladırılmış moleküller aşağıdaki seçeeklerde hagiside doğru verilmiştir? I II A) Şeker Orgaik baz B) Nükleotid Şeker C) Şeker Nükleotid D) Fosfat Nükleotid 57. I. ge II. DNA III. ükleotid Yukarıdaki trei hareket etmesi içi vagolarda yer ala yapıları küçükte büyüğe doğru sıralaması gerekmektedir. Bua göre, trei hareket etmesi içi vagolar asıl sıralamalıdır? A) I, II, III B) III, I, II C) II, I, III D) I, III, II 58. Tür Kromozom sayısı (2) At 64 İsa 46 Eğrelti otu 500 Moli balığı Yukarıdaki tabloyu iceleye Simge, aşağıdaki yorumlarda hagisii yapamaz? A) İsa ve moli balığıı kromozom sayıları eşittir. B) Eğrelti otuda oluşa her bir hücrei kromozom sayısı 500 dür. C) Kromozom sayıları calıları gelişmişlik düzeyii gösterir. D) Atı koromozom sayısı, isaı kromozom sayısıda fazladır. 62. Bir calıı yaşadığı çevreye ve buradaki koşullara uyum sağlamasıa adaptasyo deir. Bua göre, aşağıdakilerde hagisi adaptasyo öreği değildir? A) Ayıı kutuplara uyum sağlaması B) Çuha çiçeğii çevre koşullarıa göre farklı reklerde olması C) Kaktüsü çöle uyum sağlaması D) Devei çöle uyum sağlaması 63. Fe ve Tekoloji dersi performas görevi olarak düya üzerideki bütü isaları birbirleride farklı olmasıı temel edeii araştırdım. 2= 20 kromozomlu bir hücre sırasıyla, ve işaretleriyle gösterile hücre bölümelerii geçiriyor. Şekillerle gösterile bu hücre bölümeleri aşağıdakilerde hagisde doğru verilmiştir? A) Mitoz Mayoz Mitoz B) Mitoz Mitoz Mayoz C) Mayoz Mitoz Mitoz D) Mayoz Mitoz Mayoz 59. Esra, Fe ve Tekoloji derside işledikleri mitoz bölüme kousuu iyi öğremek içi iterette araştırma yapmaktadır. Bua göre, Yağız ı yapmış olduğu araştırma soucuda aşağıdakilerde hagisie ulaşması bekleir? A) DNA ları ayı olması B) Eşit sayıda kromozom taşımaları C) DNA daki kalıtsal bilgii farklı olması D) İsaları çevre şartlarıda etkilememesi 64. Tatlı su hidrası tomurcuklaarak ürer. Bua göre, aşağıdakilerde hagisi yalıştır? A)Hidradaki bu tip üreme eşeysiz üremedir. B)Bu üremei bezeri bira mayasıda da görülür. C)Bu tip üremede yei oluşa birey ata calıda farklı kalıtsal özelliktedir. D)Bu üreme tipi mercalarda da görülür. I. Bir hücrede iki yei hücre oluşur. II. Oluşa hücre, aa hücre ile ayı kalıtsal yapıya sahiptir. III. Kalıtsal çeşitlilik sağlar. IV. Kromozom sayısı değişmez. Bua göre, Esra ı bilgisayarıda yer ala bilgilerde hagisi mitoz bölümeyle ilgili değildir? A) I B) II C) III D) IV 60. DNA ı her calıda farklı bilgiler taşımasıı sebebi edir? A) Çekirdekte buluması B) Fosfatı dizilişi C) Orgaik bazları dizilişi D) Sekeri dizilişi 65. Mitoz bölümei X, Y, Z ve T evrelerie ait özellikler karışık olarak verilmiştir. Evre Adı Gerçekleşe Olay X evresi Y evresi Z evresi T evresi Yeide çekirdek zarı oluşur. Kardeş kromatidler hücrei ekvator bölgeside dizilir. Çekirdek zarı erimeye başlar. Kardeş kromatidler birbiride ayrılır. Bua göre, evreleri doğru sıralaması hagi seçeekte doğru olarak verilmiştir? A) X T Y Z B) Z Y T X C) Z T Y X D) Z Y X T

6 66. Mikail i verdiği aşağıdaki öreklerde hagileri çölde yaşaya calıları adaptasyolarıdadır? I. Dikeli yapıda olma II. Geiş yapraklı olma III. Küçük yapraklı olma IV. Uzu kulaklı olma V. Vücut yüzeyii geiş olması VI. Kalı postuu olması A) I, II, III B) I, II, IV C) I, III, IV D) I, IV, V 67. Kalıtsal Özellikler Seda Eda Sude Hale Ayrık kulak memesi (Baskı) Yapışık kulak memesi(çekiik) Kalı dudaklılık (Baskı) İce dudaklılık (Çekiik) Dil yuvarlayabilme (Baskı) Dil yuvarlayamama (Çekiik) İsalarda bazı kalıtsal özellikleri araştıra Buğra şekildeki gibi bir tabloyu hazırlıyor. Buğra bu tabloya bakarak aşağıdaki souçlarda hagisii çıkaramaz? A) Baskı özellikler her zama feotipte daha fazla görülmeyebilir. B) Baskı ve çekiik özellikleri cisiyet ile ilişkisi vardır. C) İsalar birde fazla kalıtsal özelliğe sahiptirler. D) Bir kişi bir özellik bakımıda feotipide baskı gei özelliğii gösterebilirke, başka bir özellik bakımıda da çekiik gei özelliğii gösterebilir. 68. Yukarıdaki şekil içi aşağıda yapıla yorumlarda hagisi yalıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölüme geçirmiştir. B) Oluşa yavru hücreler aa hücrei ayısıdır. C) Kromozom sayısı değişmemiştir. D) Parça değişimi olmuştur. 71. Aşağıda verile olaylarda hagisi mitoz bölüme soucu gerçekleşir? A. Papatyaı çiçeğide pole oluşturması B. Testislerde sperm oluşumu C. Yaralaa derii kedii oarması D. Yumurtalıkta yumurta hücresii oluşması 72. DNA molekülü içi aşağıda verile bilgilerde hagisi doğru değildir? A.İki çeşit orgaik baz buluur B.Deoksiriboz şekeri buluur C. Çift zicirlidir D. Kalıtsal bilgileri taşır 73. Seçeeklerde verile olaylarda hagisi mutasyoa örektir? A. Sporcuları güçlü kaslara sahip olması B. İstiridye kabuklarıı suyu akışıa göre şekil değiştirmesi C. Yazı güeşi etkisiyle derii brozlaşması D. 47 kromozoma sahip bebeği doğması 74. Rek körü olarak doğa Ayşe i ae ve babasıı geotipi seçeeklerde verilelerde hagisi olabilir? ( R : sağlıklı ge, r : hastalıklı ge ) Ae Baba A. X R X R X r Y B. X R X r X R Y C. X R X r X r Y D. X r X r X R Y 75. Aşağıda X hücre bölümesi verilmiştir. 2 I.Parça değişimi olur. II.Kromozom sayısı aa hücre ile ayıdır. III.Mayoz bölümedir. Yukarıda verile ifadelerde hagileri doğrudur? A)I II B) II-III C) I-III D) I-II-III 69. Mutasyola ilgili olarak, I. Üreme hücrelerideki mutasyolar soraki esillere aktarılabilir. 76. NÜKLEOTİT II. Calılara yei kalıtsal özellikler kazadırabilir. III. Vücut hücrelerideki mutasyolar yavru bireylere aktarılmaz. ifadeleride hagileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I,II ve III 70. I.Arif i boyuu uzaması II. Merve i elma soyarke kesile elii iyileşmesi III. Arzu u suya koyduğu çiçek dalıı köklemesi IV.Kemal i vücududa spermleri oluşması Yukarıdakilerde kaç taesi mitoz bölümeyle olur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 X Yukarıda kavramları yerie aşağıdakilerde hagileri yazılmalıdır? X Y Z A) Guai Baz şeker B) Baz Şeker Fosfat C) Adei Timi Guai D) Şeker Baz Timi Y Z

7 77.Aşağıda rek körlüğü ile ilgili tablo verilmiştir. Geotip X R X R X R X r X r X r X R Y X r Y Feotip Sağlam dişi Taşıyıcı dişi Rek körü dişi Sağlam erkek Rek körü erkek Rek körü gei ile ilgili olarak; I.Erkekler rek körü bakımıda taşıyıcı olmazlar. II.Erkeği rek körü olması kız çocuğuu etkiler. III.Rek körü gei çekiiktir Yargılarıda hagisi ya da hagileri doğrudur? A)I-II B)II-III C)I-III D)I-II-III mutasyo 2.adaptasyo 82. I.Kromozom sayısıı yarıya imesi II.Parça değişimi olayıı gerçekleşmesi III.DNA ı kedii eşlemesi Yukarıdakilerde hagisii gerçekleşmesi mitoz ve mayoz bölümede ortaktır? A) I ve II B) I ve III C) Yalız III D) I,II ve III 83. Aşağıdakilerde hagileri geetik mühedisliği alaıda yapıla çalışmalardadır? I- İstemeye özellikleri ayıklaması II- İstee özellikleri bir araya toplaması III- Bulumaya bir özelliği başka bir calıda akil yoluyla kazaılması A) Yalız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III modifikasyo Aşağıda verile seçeeklerde hagisii karşılığı yukarıda yoktur? A) Geetik hastalıkları oluşumu B) Kutup tilkisii kutup şartlarıa uyum sağlaması C) Spor yapa kişii kaslarıı gelişmesi D) DNA dizilimii kalıtsal olarak değişmesi 79. Bir DNA molekülüdeki baz sayısı biliirse; I.Deoksiriboz sayısı II.Fosfat sayısı III.Adei bazı sayısı Özellikleride hagileri belirleebilir? A)I-II B) II-III C) I-III D) I-II-III 80. Mitoz bölüme ile ilgili aşağıdakilerde hagisi yalıştır? A) Vücut hücreleride gerçekleşir. B) Yavru hücreler birbirii tamame ayısıdır. C) Yavru hücreleri kromozom sayısı yarıya ier D) 2 kromozomlu aa hücrede 2 kromozomlu iki yavru hücre oluşur. 4.varyasyo 81. Bir hücrede gerçekleşe olaylar soucuda kromozom sayısıı değişmesiyle ilgili olarak, aşağıdaki şema verilmiştir. Hücrede belirtile değişmelere göre I, II ve III ü koromozom sayıları ile IV umaralı olay, aşağıdakilerde hagiside doğru eşleştirilmiştir? I II III IV A) 2 2 Mayoz B) 2 2 Mitoz C) 2 Mayoz D) 2 Mitoz Şekilde bira mayası hücresii çoğalması gösterilmiştir. Bira mayasıı çoğalmasıyla ilgili seçeeklerdeki yorumlarda hagisi yalıştır? A) Tomurcuklaarak üreme görülür. B) Oluşa yavru hücreler aa hücreye kalıtsal olarak bezemez. C) Oluşa yavru hücreleri kromozom sayısı aa hücreiki ile ayıdır. D) Bira mayasıı üremeside esas ola mitoz bölümedir. 85. Biyotekolojii asıl amacı, biyolojik bir sistemi ya da calıyı edüstriyel alada kullamak üzere üretmektir. Bua göre aşağıdakilerde hagisi bu amaca uyar? A) İsüli hormouu bir bakteri türüde üretmek B) İsaları geetik yapılarıı değiştirerek güçlü isalar üretmek C) Hastalık yapıcı bakterileri üretmek D) İyi kalitede sebze, meyve üretmek 86. Kulak memesi yapışık ola ae (geotipi:ee) ile kulak memesi ayrık ola babaı (geotipi:ee) üç çocuğu vardır. Bu çocukları geotipleri ile ilgili olarak aşağıdakilerde hagisi doğrudur? A) Çocuklarda ikisi EE, biri ee geotiplidir. B) Çocuklarda ikisi ee, biri EE geotiplidir. C) Üç çocuk da EE geotiplidir. D) Üç çocuk da Ee geotiplidir. 87. Ae ve baba dillerii yuvarlayabiliyor fakat çocukları dillerii yuvarlayamıyorsa, bu durum aşağıda verilelerde hagisi ile e iyi şekilde açıklaır? A ) Ae ve babaı her ikisi de dil yuvarlayamama geii çekiik olarak taşımaktadırlar. B ) Aede dil yuvarlayamama gei vardır. C ) Dil yuvarlayamama gei sorada çocuklara geçmiştir. D ) Babada bulua dil yuvarlamama gei çocuklara geçmiştir 88. Aşağıdakilerde hagisi yalıştır? A) Modifikasyoda kalıtım maddesi değişir. B) Adaptasyo kalıtsaldır yaşama-üreme şasıı arttırır. C) Mutasyolar çoğulukla zararlıdır. D) Seleksiyo(Seçilim) hagi calıı yaşayacağıa karar verir

8 89. Şekilde mayoz bölüme sırasıda homolog kromozomlar arasıdaki parça değişimi görülmektedir. 95. Aşağıdakilerde hagisi bu olayı calılar içi öemii belirtir? A) Calıları büyümeside etkili olur B) Hücre bölümesii hızladırır. C) Calılarda çeşitliliği sağlar D) Hücrede kromozom sayısıı azalmasıa ede olur. 90. Aşağıda kromozom sayıları verilmiş kişilerde hagisi Dow Sedromu hastasıdır? İsim kromozom A) Yusuf 45 B) Murat 47 C) Deiz 46 D) Ayşe Calı çeşidi ve üreme yötemiyle ilgili, aşağıdaki eşleştirmelerde hagisi yalıştır? A) Patates - Vejetatif üreme B) Deiz aası Tomurcuklama C) Deiz yıldızı - Yeilemeyle üreme D) Şapkalı matar - Bölüme 92. Bilgi: Mayoz-I i I. evreside mayoz bölümei e öemli olaylarıda biri ola parça değişimi olayı görülür. Bu olay ile geleri yapısı değişmezke sadece kromozomlar üzerideki dizilişi değişmektedir. Parça değişimi olayıı yararlı mutasyolar grubua da girebilmektedir. Yukarıda açıklaa olayıı calılar içi öemi aşağıdakilerde hagisidir? A) Daha çok kalıtsal çeşitlilik sağlaması. B) Daha dayaıklı türler oluşturması. C) Calılarda kromozom sayısıı sabit tutması. D) Kalıtsal hastalıkları e aza idirmesi. Şekilde gösterile olayları gerçekleşmeside aşağıdakilerde hagisi etkilidir? A) Eşeysiz üreme B) Mitoz bölüme C) Mayoz bölüme D) Dölleme 96. Yukarıdaki kavram haritasıda boş bırakıla yerlere gelmesi gerekeler aşağıdakilerde hagisidir? I II III IV A) Timi Sitozi Şeker DNA B) Şeker Timi Sitozi DNA C) Sitozi Timi DNA Şeker D) Sitozi DNA Şeker Timi 97. Kutup ayıları buz üzeride düşmede yürüyebilmek içi geiş ayaklara ve kısa bacaklara sahiptir.vücut ısılarıı koruyabilmek içi beyaz tüyleri vardır. Kutup ayısıda olduğu gibi calıları yaşadıkları ortama uyum sağlamak içi kalıtsal özellik kazamalarıa e ad verilir? A) Adaptasyo B) Mutasyo C) Modifikasyo D) Varyasyo 98. Aşağıdaki olaylarda hagisi kalıtsal değildir? A) kıvırcık saçlı olma B) uzu boylu olma C) mavi gözlü olma D) gelişmiş kaslı olma 93. Eşeysiz üreme geçire bir calı diğer calılara şöyle diyor; İçiizde e basit üreme bede olur. Boyuma bölüerek çoğalırım. Bu calı, aşağıdakilerde hagisi olabilir? A) Hidra B) Öglea C) Plaarya D) Patates 94. Güümüz tekolojiside isalar tarafıda beğeile ya da yararlı özellikleri ola calılar seçilerek çoğaltılabiliyor. Bu olay, aşağıdakilerde hagisie örektir? A) Doğal seçilim B) Varyasyo C) Yapay seçilim D) Evrim 99. Sıcak ve kurak bölgelerde, su calılar içi so derece öemli bir çevresel faktördür. Aşağıdakilerde hagisi böyle bir ortamda yaşaya bitkii göstereceği bir uyum olamaz? A) Yapraklar üstüde kalı bir mumsu tabaka vardır B) Gözeek hücreleri yaprak altıda ve deridedir C) Yapraklar iğe şeklide ve küçüktür D) Yapraklar geiş yüzeyli ve parçalıdır 100. Aşağıdakilerde hagisi mutasyoa örek verilemez? A) Koyulardaki kısa bacaklılık B) Bazı keçileri dört boyuzlu oluşu C) Süet ola bir erkeği süetsiz çocuklarıı olması D) Normal olmaya bebek doğumları Mahmut YILMAZ Fe ve Tekoloji Öğretmei

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM- KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK... 9 BÖLÜM-2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 95 Kalıtımla İlgili Kavramlar... 9 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları... 9 Modern Genetik... 22

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK 10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI Naci KOÇAK Copyright Evrensel İletişim Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSEL İLETİŞİM LTD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Konu Anlatımlı Banu KARAAĞAÇ Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ Mendelizmin kromozomlarla bağlantısı Mikroskobi tekniklerinin gelişmesi ile 1875ʼ de mitoz, 1890ʼ da ise mayoz aydınlatılmıştır. 1900ʼ lü yıllarda sitologlar, Mendel faktörlerinin

Detaylı

HAYATIN BAŞLANGICI...273. Abiyogenez ve Biyogenez...273. Panspermia, ototrof ve heterotrof hipotezleri...275. Yaratılış görüşü...278 EVRİM...

HAYATIN BAŞLANGICI...273. Abiyogenez ve Biyogenez...273. Panspermia, ototrof ve heterotrof hipotezleri...275. Yaratılış görüşü...278 EVRİM... ÜNİTE II II HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM Sayfa No HAYATIN BAŞLANGICI...................................................................273 Abiyogenez ve Biyogenez..............................................................273

Detaylı

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI...2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4560 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203 3 GÜNCEL GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...............................203 Çevre Kirliliği..............................203 Erozyon...............................206 Orman Yangınları..........................206

Detaylı

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Ünite 6 CANLILAR CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Sayfa No Besin Zincirinde Enerji Akışı... 254 Test 1... 254 Test 2... 256 Test 3... 258 Etkinlik (1 7)... 260-265 Madde Döngüleri...

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR b) Embriyo Dönemi: Döllenmeden sonraki 3. haftanın başından, 8. haftanın sonuna kadar olan dönemi kapsar. Büyüklüğü bir yer fıstığı kadardır

Detaylı

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJ 8 DERS K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014 ö retim y l

Detaylı

Nerede bulunuyor? Karaciğer, böbrek, yumurta, buğday, mantar, baklagiller, fasülye, domates, kereviz, fıstık, ceviz, cashew(maun fıstığı), avokado.

Nerede bulunuyor? Karaciğer, böbrek, yumurta, buğday, mantar, baklagiller, fasülye, domates, kereviz, fıstık, ceviz, cashew(maun fıstığı), avokado. Vitaminler Vitaminler, bazı yiyeceklerde bulunan, çoğu vücudumuzda üretilmeyen. Vücutta özel biyokimyasal reaksiyonlar için gerekli olan, küçük miktarlarda (miligram veya mikrogram) ihtiyaç duyduğumuz

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Treçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF III İKTİSAT - HUKUK VE TİCARET MESLEĞİ TİCARET VE PAZARLAMA TEKNİSYENİ Deetleyeler:

Detaylı

TG 10 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT BİYOLOJİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

ÜNİTE 6 HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME HÜCRE ÜREME GELİŞME. Eşeysiz veya eşeyli şekilde. Hücre bölünmesi, büyümesi. ve farklılaşması ile.

ÜNİTE 6 HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME HÜCRE ÜREME GELİŞME. Eşeysiz veya eşeyli şekilde. Hücre bölünmesi, büyümesi. ve farklılaşması ile. ÜNİTE 6 HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME HÜCRE Eşeysiz veya eşeyli şekilde Tanımı Temel İlke Temel Kısımları Görevi Oluşturur Farklılaşma Canlıların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirir Tüm canlılar tek hücre

Detaylı

Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. Hazırlayan: Gökçe Ok /Köprü Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. Adenin: Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni. Alel:

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL 1. (16 EYLÜL 20 EYLÜL) 4 1.Hücre ile ilgili olarak öğrenciler; 1.1. Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta gözlemleyerek çizer (BSB-1,2,3). 1.2. Hücrenin temel kısımlarını levha, model

Detaylı

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bölgesel kalkımada öcü, Türkiye üiversiteleri arasıda ilk sıralarda yer ala Büyük Abat İzzet Baysal Üiversitesi Prof. Dr. Mehmet Kutalmış Prof. Dr. Mehmet Kutalmış AİBÜ

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. 1. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Dostları Kulübü (HDK) 2009 yılı bahar döneminde kuruldu. Kulübün

Detaylı

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Parayla Satılmaz. Mustafa ÇETİN www aep gov.tr www agoivl.etr Mustafa Çetin Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan

Detaylı

Hücre bölünmesinin asal görevleri

Hücre bölünmesinin asal görevleri HÜCRE DÖNGÜSÜ Hücre bölünmesinin asal görevleri Hücre döngüsünü ya da hücre bölünmesini incelemeden önce, hücre çoğalmasının organizmaların yaşamında ne gibi roller oynadığını gözden geçirmek gerekmektedir.

Detaylı

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı

GÜN IŞIĞI. *Melbourne (Melbörn), ekvatorun güneyinde, yaklaşık 38 derece enleminde olan Avustralya daki bir şehirdir.

GÜN IŞIĞI. *Melbourne (Melbörn), ekvatorun güneyinde, yaklaşık 38 derece enleminde olan Avustralya daki bir şehirdir. GÜN IŞIĞI Aşağıdaki parçayı okuyunuz ve ilgili soruları yanıtlayınız. 22 HAZİRAN 2002 DE GÜN IŞIĞI Bugün, Kuzey Yarım Küre en uzun gününü yaşarken, Avustralyalılar en kısa günlerini yaşayacaklar. Avustralya

Detaylı