HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖDÜLLÜ ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖDÜLLÜ ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ"

Transkript

1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖDÜLLÜ ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ 1. Aşağıda verile deiz yıldızıdaki yeileme olayı ile 7. Bir bölüme sırasıda homolog kromozomlar birbirie sarılır ilgili olarak aşağıdakilerde ve aralarıda parça değişimi olmaktadır. Aşağıdakilerde hagisi söyleemez? hagisi bu olayı calılar içi öemii belirtir? A) Mitoz bölüme ile gerçekleşir. A) Hücre bölümesii hızladırır. B) Parça değişimi yoktur. B) Calıları büyümeside etkili olur. C) Oluşa calıları kalıtsal yapısı C) Calılarda çeşitliliği sağlar. farklıdır D) Hücrelerde kromozom sayısıı azalmasıa ede olur. D) Ge değişimi olmaz 8. Vücut hücreside 60 kromozomu ola bir calı, 2 2. Tabloda kromozom sayısıdaki değişiklikler görülmektedir. mitoz ve 1 mayoz bölüme geçirirse oluşa hücre sayısı Bua göre aşağıdakilerde hagisi doğrudur? (H) ve hücrelerdeki kromozom sayısı (K) kaç olur? Kromozom Sayısı 12 6 I II III IV Zama I II III IV A) Mitoz Mayoz Dölleme Mitoz B) Mayoz Mitoz Dölleme Mayoz C) Mayoz Dölleme Mitoz Mayoz D) Dölleme Mayoz Mitoz Mitoz A) H: 8, K: 60 B) H: 8, K:30 C) H: 16, K: 60 D) H: 16, K: Bb,BB ve bb karakterleri,baskı ve çekiik olma durumua göre hagiside doğru eşleştirilmiştir? Saf Olalar Melez Olalar A) BB Bb, bb B) BB, bb Bb C) bb BB, Bb D) Bb, bb BB 3. Deri hücreside 16 kromozom bulua bir calıı kas hücresi 3 kez mitoz bölüme geçiriyor. Oluşa hücreleri kromozom sayısı kaçtır? A) 3 B) 8 C)16 D) Homozigot uzu kulaklı bir tavşa ile homozigot kısa kulaklı bir tavşaı çaprazlaması yapılıyor. (Uzu kulak kısa kulağa baskıdır.) Çaprazlama soucu aşağıdakilerde hagisi gibi olmalıdır? A) B) C) D) 5. Aşağıdakilerde hagisi modifikasyo öreğidir? A) Yazı güeşte te regii brozlaşması B) Çöl tilkilerii uzu kulaklı olması C) Va kedisii gözlerii farklı rekte olması D) Kaktüsü gövdeside su depolaması 6. Mayoz bölüme; üreme hücrelerii oluşmasıı sağlar. Bu olayda parça değişimi olur ve oluşa dört hücre birbiride farklı olur. Verile bilgileri içide hagi soruu cevabı yoktur? A) Mayoz bölüme soucuda hagi hücreler oluşur? B) Mayoz, calıları hagi hücreleride görülür? C) Mayoz bölüme soucuda kaç hücre oluşur? D) Mayozda oluşa hücreler ede farklıdır? Yukarıdaki şekilde, mitoz hücre bölümesii aşamaları karışık olarak verilmiştir. Bu aşamaları doğru sıralaışı hagi şıkta doğru verilmiştir? A) B) C) D) Aşağıda verilelerde hagisi isalarda görüle geetik (kalıtsal) hastalıklarda değildir? A) hemofili B) rek körlüğü C) Akdeiz aemisi D) kızamık 12. İsada kahveregi göz mavi göze baskıdır. Melez kahveregi gözlü baba ile melez kahveregi gözlü aei evliliğide doğacak çocukları kahveregi gözlü olma olasılığı edir? A) %100 B) %75 C) %50 D) % Hamur yaparke maya kulladıkta sora bir süre bekleriz. Bekleme sorasıda hamuru kabardığıı gözlemleriz. Hamuru kabarması sırasıda aşağıdaki olaylarda hagisi gerçekleşmez? A) Maya hücreleri eşeyli üreme gerçekleştirir. B) Maya hücreleri tomurcuklaarak çoğalır. C) Maya hücreleri mitoz bölüme geçirir. D) Maya hücrelerii kedie bezeye yavruları olur. 14. Ae Baba I X H X H X H Y II. X H X h X h Y III. X H X H X h Y IV. X H X h X H Y Hemofili bakımıda, erkek çocuklarıı %50 sii hasta olduğu bilie ae babaı geotipleri yukarıda verilelerde hagisi ya da hagileri olabilir? A)Yalız I B)Yalız II C)I ve II D)II ve IV

2 15. Yukarıda isaı hayat dögüsü ile ilgili poster verilmiştir. Bu poster aşağıda verile bilgileri hagisi içi ders materyali olarak kullaılamaz? A) Dölleme soucu zigot oluşur. B) Mitoz bölüme büyüme ve gelişmeyi sağlar. C) Mayoz bölüme soucu sperm ve yumurta hücreleri oluşur. D) Mitoz bölüme bazı calılarda üremeyi sağlar 16. Kalıtsal karakterleri taşıya geleri tümüe...i... deir. Bir calıı geetik yapısıa bağlı olarak çevrei de etkisiyle ortaya çıka görüüşüe ise...ii... deir. Yukarıda verile cümlelerde umaralarla gösterile yerlere yazılması gerekeler aşağıdakilerde hagiside doğru verilmiştir? I II A) Feotip Geotip B) Geotip Feotip C) Domiat Feotip D) Resesif Geotip 17. Bilge hazırlayacağı DNA modeli içi sarı, kırmızı, mavi ve yeşil ataçlar ile kırmızı ve mor düğmeler kullaacaktır. Kırmızı Mor Sarı düğme düğme ataç 19. I. DNA ı eşlemesi II. Sitoplazma bölümesi III. Kromozom sayısıı yarıya imesi Yukarıdakilerde hagileri mitoz ve mayoz bölüme de ortak olarak gerçekleşmez? A) I-III B) III C) II-III D) I-II 20. Coşku: " Bu geetik hastalığı oluştura alyuvarlar şekilleride dolayı yeteri kadar oksije taşıyamaz.ayrıca küçük ka damarlarıı tıkayarak bazı dokuları yeterice oksije almamasıa ede olurlar." Geetik hastalıklarla ilgili araştırmasıı bir bölümü verile Coşku hagi hastalıkta söz etmektedir? A) Hemofili B) Dow sedromu C) Orak hücreli aemi D) Rek körlüğü 21. Darwi i evrimle ilgili iki temel düşücesi aşağıdakilerde hagiside doğru verilmiştir? A) Adaptasyo Kalıtım B) Modifikasyo Adaptasyo C) Varyasyo Doğal seçilim D) Mutasyo Modifikasyo 22. Evrimi taımı aşağıdakileri hagiside doğru olarak verilmiştir? A) Türlerde esiller boyu görüle değişimler. B) Calıları giderek basitleşmesi. C) Calı türlerii giderek artması D) Çevre şartları ile calıı fiziksel özelliklerii değişmesi. Fosfat Deoksiriboz Adei Bilge i modelide sarı ataç adeii, kırmızı ataç timii, mavi ataç guaii, yeşil ataç sitozii, kırmızı düğme fosfatı, mor düğme ise deoksiriboz şekerii temsil etmektedir. Bilge DNA modelide 10 sarı ataç ve 8 mavi ataç kulladığıa göre kırmızı ve mor düğmelerde kaçar tae kullamıştır? Kırmızı Düğme Mor Düğme A) B) C) D) * Bazı calılarda kopa parçaları kedii tamamlamasıa yeileme (rejeerasyo) deir. * Basit yapılı calılarda yeileme (rejeerasyo) ayı zamada calıı çoğalmasıı da sağlar. 1- İkiye ayrıla deiz yıldızıı her bir parçasıı kedii yeilemesi. 2- Kertekelei kopa kuyruğuu yeilemesi. 3- Yassı soluca (plaarya) eie ve boyua kesildiğide, her bir parçaı kedii tamamlaması. Yukarıda verile öreklerde hagileri calıı çoğalmasıı sağlamaz? A) 1 ve 3 B) Yalız 2 C) Yalız 3 D) 2 ve Kertekelei kopa kuyruğuu tamamlaması içi; I. Mitoz bölüme ile gerçekleşmiştir. II. Rejeerasyo ile yeilemedir. III. Rejeerasyo ile üremedir. yargılarıda hagileri doğrudur? A) Yalız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III 24. Ayı ae babada doğa çocukları, birbiride farklı geetik yapıda olmalarıı temel edei aşağıdakilerde hagisidir? A) Mitozda kardeş kromatitleri ayrılması B) Çocukları farklı ortamlarda yetişmeleri C) Mayozda parça değişimii görülmesi D) Gelişme sırasıda hücrelerde farklılaşma görülmesi 25. Aşağıdakilerde hagisi mitoz ve mayoz bölümede ortaktır? A) DNA ı eşlemesi B) Parça değişimi C) Oluşa hücre sayısı D) Oluşa hücreleri geetik yapısı 26. Modifikasyolarla ilgili aşağıda verile bilgilerde hagisi yalıştır? A) Kalıtsal olmaya değişikliklerdir. B) Gelerde meydaa gele bozukluklardır. C) Çevre şartlarıyla ortaya çıkar. D) Dış görüüşte meydaa gele değişikliklerdir.

3 27. Evrimle ilgili yukarıdaki görüşleri savua bilim isaları,aşağıdakilerde hagiside doğru verilmiştir? I.Görüş II.Görüş A) Darvi Lamarck B) Farabi Darvi C) Lamarck İb-i Sia D) Lamarck Darvi 28. Şekilde terliksi hayvaı bölümesi verilmiştir. Bu bölüme terliksi hayva içi hagisii sağlar? A) Büyüme B) Çoğalma C) Gelişme D) Çeşitliliği artırma 29. Çililer,yüzyıllar boyuca ayaklarıı küçük olması içi kız çocuklarıa demir ayakkabı giydirmişlerdir. Bua rağme yei doğa çocuklar küçük ayaklı doğmamaktadır. Bu durumu aşağıdakilerde hagisi açıklar? A)Calılarda var ola karakterleri çevre etkisiyle değişmemesi B)Çevresel faktörleri etkisiyle oluşa modifikasyoları kalıtsal olmaması C)Karakterleri oluşumuu çevre faktörlerii belirlemesi D)Bu olayı sadece kız çocukları uygulaması 30. Aşağıda çeşitli calıları kromozom sayılarıla ilgili bilgi verilmiştir. *Moli balığı 2= 46 *İsa 2= 46 *Eğrelti otu 2=1020 *Patates 2= Aşağıdakilerde hagisi mitoz içi doğru bir cümledir? A) Kromozom sayısıı yarıya düşürerek kromozom sayısıı sabit kalmasıı sağlar B) Parça değişimi ile tür içi çeşitliliği sağlar C) Bir hücrede iki hücre oluşur D) Oluşa hücreler geetik olarak birbirleride farklıdır 35. Aşağıdakilerde hagisi kutup ayılarıı beyaz olması ile bezer bir durum değildir? A) Bukalemuu rek değiştirmesi B) Kaktüsleri dike yapraklı olması C) Develeri hörgüçlü olması D) Güeşte kalaları esmerleşmesi 36.Aşağıdakilerde hagisi biyotekolojii alaıa girer? A) Klolama B) Ge tedavisi C) DNA parmak izi D) Bakterilere isüli ürettirilmesi 37. Bir ae babaı bütü ka gruplarıı taşıya çocuklara sahip olduğu tespit edilmiştir.bu ae babaı ka gruplarıı geotipleri hagisidir? A) AA x BO B) AO x BO C) AB x OO D) AB x AO 38. Kıvırcık saçlı baba ile düz saçlı aei düz saçlı çocuklarıı olma ihtimali e çok % kaçtır? ( kıvırcık saç baskı) A) % 25 B) % 50 C) %75 D) % Aşağıdakilerde hagisi eşeysiz üremeye örek değildir? A) Kertekelei kopa kuyruğuu oarması B) Kesile deiz yıldızıı her parçasıı yei bir deiz yıldızı olması C) Bakterii bölümesi D) Hidraı tomurcuklaması 40. Medel,bir karakter yöüde bezelyelerde yaptığı çaprazlama soucuda açığa çıka dölü, %100 melez olduğuu görmüştür.bu souca göre Medel hagi geotipteki bezelyeleri çaprazlamıştır? A) UU x UU B) Uu x Uu C) UU x uu D) uu x uu 41. Bua göre yapıla yorumlarda hagisi doğrudur? A) Kromozom sayısı arttıkça calıı gelişmişliği artar B) Bitkileri kromozom sayısı her zama hayvaları kromozom sayılarıda fazladır C) Calıları vücut büyüklüğü arttıkça kromozom sayısı artar D) Kromozom sayısı ayı ola calılar, her zama ayı türde olmayabilir 31. Aşağıdakilerde hagiside görüle eşeysiz üreme şekli diğerleride farklıdır? A) Amip B) Hidra C) Deiz aası D) Süger 32. Aşağıda verile mitoz bölümede gerçekleşe olaylarda hagisi e so gerçekleşir? A) Kromozomları belirgileşmesi B).Kromozomları hücrei ortasıa dizilmesi C) Stoplazmaı bölümesi D) Kromozomları kutuplara çekilmesi 33. Bir zicirideki baz dizilimi ATCCTAGG ola DNA molekülüü karşı zicirideki baz dizilimi asıldır? A) ATCCTAGG B) TAGGATCC C) ATCATCAA C) GCAACGTT Ca, Cem, Ali ve Ata geetik ile ilgili kavramları kartolara yazıyorlar. Bu kavramları büyükte küçüğe doğru sıralar isek çocuklar asıl bir sıra ile dizilmelidir? A) Ata, Cem, Ca, Ali B) Ata, Ca, Cem, Ali C) Ali, Cem, Ca, Ata D) Ata, Cem, Ali, Ca 42. Aşağıdaki özelliklerde hagisi DNA molekülüe ait değildir? A) Çift zicirli sarmal yapıdadır. B) Yöetici moleküldür. C) Kedii eşleyebilir. D) Adei ile Guai, Timi ile Sitozi karşılıklı gelir ve sayıları eşittir. 43. I- Kromozom, II- Ge, III-Nükleotit, IV- DNA Yukarıdaki yapıları büyükte küçüğe doğru sıralayıız. A) I-II-III-IV B) II-I-III-IV C) IV-II-III-I D) I-IV-II-III

4 44. Mayoz bölüme sırasıda meydaa gele parça değişimii calılar içi öemii belirte ifade aşağıdakilerde hagisidir? A) Hücre bölümesii hızladırır. B) Calıları büyümeside etkili olur. C) Calılarda çeşitliliği sağlar. D)Hücrelerde kromozom sayısıı azalmasıa ede olur. 45. Birey Sayısı Sağlam Rekkörü Albio Dow S. 6 Parmaklı Bir bölgedeki sağlam (hiçbir kalıtsal hastalığı olmaya) ve kalıtsal hastalıklı birey sayısı grafiği şekildeki gibidir.bu bölge ile ilgili yapıla yorumlarda hagisi kesilikle yalıştır? A) Bölgede sadece çekiik geler etkisii göstermiş olabilir. B) Bölgede sıkça akraba evliliği yapılmış olabilir. C) Bölgede tarımda gereğide fazla kimyasal maddeler kullaılmış olabilir. D) Bölge radyasyo sızıtısıa maruz kalmış olabilir. 46. Bua göre hagi şıkta hastalıklar ve taımı doğru eşleştirilmiştir? Albio Hemofili Rek körlüğü O. hücreli aemi A) I II III IV B) III I IV II C) II IV I III D) IV III II I 49. Kromozom sayısı e kadar fazla olursa calı da o kadar gelişmiş olur görüşüü savua bir bilim adamıa karşı suula aşağıdaki delilerde hagisi uygu değildir? A) İsa ve moli balığıı kromozom sayıları 46 dır. B) Sirke sieğii kromozom sayısı 8, isaı 46 dır. C) Eğreltiotuda 500 kromozom varke isada 46 taedir. D) Güvercii 16 kromozomu buluurke patatesi 48 kromozomu vardır. 50. Aşağıdakilerde hagisi yeilemeye örek verilebilir? A) Sivrisiek larvalarıı sivrisieğe döüşmesi B) İkiye ayrıla deizyıldızıı her bir parçasıı kedii yeilemesi C) İsalarda 46 yerie 47 kromozomu buluması D) İsalar arasıda farklı ka gruplarıı olması Çuha çiçeği; derecede yetiştirilirse kırmızı rekli olur, derecede yetiştirilirse beyaz rekli olur. Bu olay aşağıdakilerde hagisi ile bezerlik göstermez? A)Süetli ola isaları çocuklarıı süetsiz doğması B)Arı larvalarıda arı sütü ve bal ile besleeler kraliçe arı, polele besleeler işçi arı oluşması C)5 parmaklı babaı 6 parmaklı çocuğuu olması D)Sirke sieğii kaadı 16 ºC sıcaklıkta düz, 25 ºC sıcaklıkta kıvrık olması 47. Yagı soucu ormaları azala bir bölgede hızla ağaçladırma çalışması yapılacaktır. Bir araştırmacı bu kouyla ilgili olarak aşağıdaki hipotezi savumaktadır. Hipotez: Hızlı büyüye baskı AA geotipli K türü ağaç, yagı bölgesideki yavaş büyüye çekiik aa geotipli K türü ağaç ile çaprazlaırsa, hızlı büyüye ağaç elde edilir. Bu araştırmacıı hipotezi içi e söyleebilir? A) Hipotez doğrudur, çükü birici kuşakta hızlı büyüye ağaç elde edilir. B) Hipotez doğrudur, acak hızlı büyüye ağaç ikici kuşakta elde edileceğide zama alıcıdır. C) Hipotez yalıştır, çükü saf döller arasıda yapıla çaprazlamada hızlı büyüye ağaç elde edilemez. D) Hipotez yalıştır, çükü ayı tür bitkiler arasıda çaprazlama yapılamaz. 48. Aşağıda geetik hastalıklarda bazıları ve buları taımları verilmiştir. Albio, hemofili, rek körlüğü, orak hücreli alyuvar. I: Kaı pıhtılaşmamasıdır. II: Alyuvarları yapısıı bozulup yeterli miktarda oksije taşıyamamasıdır. III: Tee rek vere maddei olmamasıda dolayı derii beyaz rekli olmasıdır. IV: Geellikle kırmızı ve yeşil rekleri karıştırılmasıdır. 51. Akraba evliliğii sakıcası aşağıda verile şıklarda hagiside doğru olarak verilmiştir? A) Doğacak çocuklarda, çekiik olarak taşıa bazı geetik bozuklukları feotipte görülmesie ede olur. B) Ailelerde kavgaları ve tartışmaları daha fazla yaşamasıa ede olur. C) Doğacak çocukları her bakımda daha sağlıklı olmasıı sağlar. D) Bütü çocuklar sakat doğar. 52. Bireyleri çevre şartlarıı etkisiyle sorada kazadığı özellikler kalıtsaldır diye ve vücudu kaslı ola birii doğacak çocuğuu da kaslı olacağıı alamıa gele bu sözü söyleye bilim adamı kimdir? A) Darwi B) Medel C) Lamarck D) Newto 53. Aşağıdakilerde hagisi modifikasyou taımıdır? A) Calıı DNA sıda meydaa gele ai değişiklilerdir B) Calıı belirli bir yerde yaşama ve üreme şasıı artıra kalıtsal özellikleridir C) Çevreye uyum sağlaya calıı hayatta kalması, uyum sağlayamaya calıı yok olmasıdır D) Çevrei etkisiyle calıı dış görüüşüde meydaa gele kalıtsal olmaya değişikliklerdir 54. Aşağıdakilerde hagiside adaptasyo vardır? A) Çölle yaşaya tilki, fare ve tavşaları kulakları ve kuyrukları uzu ve vücut yüzeyleri geiştir B) Va kedilerii gözlerii rekleri farklıdır C) Saç rekleri siyah ola ae babaı çocuklarıı saçları da siyah reklidir D) Kertekelei kopa kuyruğuu yeilemesi 55. Hagisi eşeysiz üreme çeşitlerie örek değildir? A) Dölleme B) Vejetatif C) Tomurcuklama D) Bölüerek

5 56. Yukarıda, yöetici molekülümüz ola DNA ı yapı birimii oluşumu şemalaştırılmıştır. Bua göre, şemada umaraladırılmış moleküller aşağıdaki seçeeklerde hagiside doğru verilmiştir? I II A) Şeker Orgaik baz B) Nükleotid Şeker C) Şeker Nükleotid D) Fosfat Nükleotid 57. I. ge II. DNA III. ükleotid Yukarıdaki trei hareket etmesi içi vagolarda yer ala yapıları küçükte büyüğe doğru sıralaması gerekmektedir. Bua göre, trei hareket etmesi içi vagolar asıl sıralamalıdır? A) I, II, III B) III, I, II C) II, I, III D) I, III, II 58. Tür Kromozom sayısı (2) At 64 İsa 46 Eğrelti otu 500 Moli balığı Yukarıdaki tabloyu iceleye Simge, aşağıdaki yorumlarda hagisii yapamaz? A) İsa ve moli balığıı kromozom sayıları eşittir. B) Eğrelti otuda oluşa her bir hücrei kromozom sayısı 500 dür. C) Kromozom sayıları calıları gelişmişlik düzeyii gösterir. D) Atı koromozom sayısı, isaı kromozom sayısıda fazladır. 62. Bir calıı yaşadığı çevreye ve buradaki koşullara uyum sağlamasıa adaptasyo deir. Bua göre, aşağıdakilerde hagisi adaptasyo öreği değildir? A) Ayıı kutuplara uyum sağlaması B) Çuha çiçeğii çevre koşullarıa göre farklı reklerde olması C) Kaktüsü çöle uyum sağlaması D) Devei çöle uyum sağlaması 63. Fe ve Tekoloji dersi performas görevi olarak düya üzerideki bütü isaları birbirleride farklı olmasıı temel edeii araştırdım. 2= 20 kromozomlu bir hücre sırasıyla, ve işaretleriyle gösterile hücre bölümelerii geçiriyor. Şekillerle gösterile bu hücre bölümeleri aşağıdakilerde hagisde doğru verilmiştir? A) Mitoz Mayoz Mitoz B) Mitoz Mitoz Mayoz C) Mayoz Mitoz Mitoz D) Mayoz Mitoz Mayoz 59. Esra, Fe ve Tekoloji derside işledikleri mitoz bölüme kousuu iyi öğremek içi iterette araştırma yapmaktadır. Bua göre, Yağız ı yapmış olduğu araştırma soucuda aşağıdakilerde hagisie ulaşması bekleir? A) DNA ları ayı olması B) Eşit sayıda kromozom taşımaları C) DNA daki kalıtsal bilgii farklı olması D) İsaları çevre şartlarıda etkilememesi 64. Tatlı su hidrası tomurcuklaarak ürer. Bua göre, aşağıdakilerde hagisi yalıştır? A)Hidradaki bu tip üreme eşeysiz üremedir. B)Bu üremei bezeri bira mayasıda da görülür. C)Bu tip üremede yei oluşa birey ata calıda farklı kalıtsal özelliktedir. D)Bu üreme tipi mercalarda da görülür. I. Bir hücrede iki yei hücre oluşur. II. Oluşa hücre, aa hücre ile ayı kalıtsal yapıya sahiptir. III. Kalıtsal çeşitlilik sağlar. IV. Kromozom sayısı değişmez. Bua göre, Esra ı bilgisayarıda yer ala bilgilerde hagisi mitoz bölümeyle ilgili değildir? A) I B) II C) III D) IV 60. DNA ı her calıda farklı bilgiler taşımasıı sebebi edir? A) Çekirdekte buluması B) Fosfatı dizilişi C) Orgaik bazları dizilişi D) Sekeri dizilişi 65. Mitoz bölümei X, Y, Z ve T evrelerie ait özellikler karışık olarak verilmiştir. Evre Adı Gerçekleşe Olay X evresi Y evresi Z evresi T evresi Yeide çekirdek zarı oluşur. Kardeş kromatidler hücrei ekvator bölgeside dizilir. Çekirdek zarı erimeye başlar. Kardeş kromatidler birbiride ayrılır. Bua göre, evreleri doğru sıralaması hagi seçeekte doğru olarak verilmiştir? A) X T Y Z B) Z Y T X C) Z T Y X D) Z Y X T

6 66. Mikail i verdiği aşağıdaki öreklerde hagileri çölde yaşaya calıları adaptasyolarıdadır? I. Dikeli yapıda olma II. Geiş yapraklı olma III. Küçük yapraklı olma IV. Uzu kulaklı olma V. Vücut yüzeyii geiş olması VI. Kalı postuu olması A) I, II, III B) I, II, IV C) I, III, IV D) I, IV, V 67. Kalıtsal Özellikler Seda Eda Sude Hale Ayrık kulak memesi (Baskı) Yapışık kulak memesi(çekiik) Kalı dudaklılık (Baskı) İce dudaklılık (Çekiik) Dil yuvarlayabilme (Baskı) Dil yuvarlayamama (Çekiik) İsalarda bazı kalıtsal özellikleri araştıra Buğra şekildeki gibi bir tabloyu hazırlıyor. Buğra bu tabloya bakarak aşağıdaki souçlarda hagisii çıkaramaz? A) Baskı özellikler her zama feotipte daha fazla görülmeyebilir. B) Baskı ve çekiik özellikleri cisiyet ile ilişkisi vardır. C) İsalar birde fazla kalıtsal özelliğe sahiptirler. D) Bir kişi bir özellik bakımıda feotipide baskı gei özelliğii gösterebilirke, başka bir özellik bakımıda da çekiik gei özelliğii gösterebilir. 68. Yukarıdaki şekil içi aşağıda yapıla yorumlarda hagisi yalıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölüme geçirmiştir. B) Oluşa yavru hücreler aa hücrei ayısıdır. C) Kromozom sayısı değişmemiştir. D) Parça değişimi olmuştur. 71. Aşağıda verile olaylarda hagisi mitoz bölüme soucu gerçekleşir? A. Papatyaı çiçeğide pole oluşturması B. Testislerde sperm oluşumu C. Yaralaa derii kedii oarması D. Yumurtalıkta yumurta hücresii oluşması 72. DNA molekülü içi aşağıda verile bilgilerde hagisi doğru değildir? A.İki çeşit orgaik baz buluur B.Deoksiriboz şekeri buluur C. Çift zicirlidir D. Kalıtsal bilgileri taşır 73. Seçeeklerde verile olaylarda hagisi mutasyoa örektir? A. Sporcuları güçlü kaslara sahip olması B. İstiridye kabuklarıı suyu akışıa göre şekil değiştirmesi C. Yazı güeşi etkisiyle derii brozlaşması D. 47 kromozoma sahip bebeği doğması 74. Rek körü olarak doğa Ayşe i ae ve babasıı geotipi seçeeklerde verilelerde hagisi olabilir? ( R : sağlıklı ge, r : hastalıklı ge ) Ae Baba A. X R X R X r Y B. X R X r X R Y C. X R X r X r Y D. X r X r X R Y 75. Aşağıda X hücre bölümesi verilmiştir. 2 I.Parça değişimi olur. II.Kromozom sayısı aa hücre ile ayıdır. III.Mayoz bölümedir. Yukarıda verile ifadelerde hagileri doğrudur? A)I II B) II-III C) I-III D) I-II-III 69. Mutasyola ilgili olarak, I. Üreme hücrelerideki mutasyolar soraki esillere aktarılabilir. 76. NÜKLEOTİT II. Calılara yei kalıtsal özellikler kazadırabilir. III. Vücut hücrelerideki mutasyolar yavru bireylere aktarılmaz. ifadeleride hagileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I,II ve III 70. I.Arif i boyuu uzaması II. Merve i elma soyarke kesile elii iyileşmesi III. Arzu u suya koyduğu çiçek dalıı köklemesi IV.Kemal i vücududa spermleri oluşması Yukarıdakilerde kaç taesi mitoz bölümeyle olur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 X Yukarıda kavramları yerie aşağıdakilerde hagileri yazılmalıdır? X Y Z A) Guai Baz şeker B) Baz Şeker Fosfat C) Adei Timi Guai D) Şeker Baz Timi Y Z

7 77.Aşağıda rek körlüğü ile ilgili tablo verilmiştir. Geotip X R X R X R X r X r X r X R Y X r Y Feotip Sağlam dişi Taşıyıcı dişi Rek körü dişi Sağlam erkek Rek körü erkek Rek körü gei ile ilgili olarak; I.Erkekler rek körü bakımıda taşıyıcı olmazlar. II.Erkeği rek körü olması kız çocuğuu etkiler. III.Rek körü gei çekiiktir Yargılarıda hagisi ya da hagileri doğrudur? A)I-II B)II-III C)I-III D)I-II-III mutasyo 2.adaptasyo 82. I.Kromozom sayısıı yarıya imesi II.Parça değişimi olayıı gerçekleşmesi III.DNA ı kedii eşlemesi Yukarıdakilerde hagisii gerçekleşmesi mitoz ve mayoz bölümede ortaktır? A) I ve II B) I ve III C) Yalız III D) I,II ve III 83. Aşağıdakilerde hagileri geetik mühedisliği alaıda yapıla çalışmalardadır? I- İstemeye özellikleri ayıklaması II- İstee özellikleri bir araya toplaması III- Bulumaya bir özelliği başka bir calıda akil yoluyla kazaılması A) Yalız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III modifikasyo Aşağıda verile seçeeklerde hagisii karşılığı yukarıda yoktur? A) Geetik hastalıkları oluşumu B) Kutup tilkisii kutup şartlarıa uyum sağlaması C) Spor yapa kişii kaslarıı gelişmesi D) DNA dizilimii kalıtsal olarak değişmesi 79. Bir DNA molekülüdeki baz sayısı biliirse; I.Deoksiriboz sayısı II.Fosfat sayısı III.Adei bazı sayısı Özellikleride hagileri belirleebilir? A)I-II B) II-III C) I-III D) I-II-III 80. Mitoz bölüme ile ilgili aşağıdakilerde hagisi yalıştır? A) Vücut hücreleride gerçekleşir. B) Yavru hücreler birbirii tamame ayısıdır. C) Yavru hücreleri kromozom sayısı yarıya ier D) 2 kromozomlu aa hücrede 2 kromozomlu iki yavru hücre oluşur. 4.varyasyo 81. Bir hücrede gerçekleşe olaylar soucuda kromozom sayısıı değişmesiyle ilgili olarak, aşağıdaki şema verilmiştir. Hücrede belirtile değişmelere göre I, II ve III ü koromozom sayıları ile IV umaralı olay, aşağıdakilerde hagiside doğru eşleştirilmiştir? I II III IV A) 2 2 Mayoz B) 2 2 Mitoz C) 2 Mayoz D) 2 Mitoz Şekilde bira mayası hücresii çoğalması gösterilmiştir. Bira mayasıı çoğalmasıyla ilgili seçeeklerdeki yorumlarda hagisi yalıştır? A) Tomurcuklaarak üreme görülür. B) Oluşa yavru hücreler aa hücreye kalıtsal olarak bezemez. C) Oluşa yavru hücreleri kromozom sayısı aa hücreiki ile ayıdır. D) Bira mayasıı üremeside esas ola mitoz bölümedir. 85. Biyotekolojii asıl amacı, biyolojik bir sistemi ya da calıyı edüstriyel alada kullamak üzere üretmektir. Bua göre aşağıdakilerde hagisi bu amaca uyar? A) İsüli hormouu bir bakteri türüde üretmek B) İsaları geetik yapılarıı değiştirerek güçlü isalar üretmek C) Hastalık yapıcı bakterileri üretmek D) İyi kalitede sebze, meyve üretmek 86. Kulak memesi yapışık ola ae (geotipi:ee) ile kulak memesi ayrık ola babaı (geotipi:ee) üç çocuğu vardır. Bu çocukları geotipleri ile ilgili olarak aşağıdakilerde hagisi doğrudur? A) Çocuklarda ikisi EE, biri ee geotiplidir. B) Çocuklarda ikisi ee, biri EE geotiplidir. C) Üç çocuk da EE geotiplidir. D) Üç çocuk da Ee geotiplidir. 87. Ae ve baba dillerii yuvarlayabiliyor fakat çocukları dillerii yuvarlayamıyorsa, bu durum aşağıda verilelerde hagisi ile e iyi şekilde açıklaır? A ) Ae ve babaı her ikisi de dil yuvarlayamama geii çekiik olarak taşımaktadırlar. B ) Aede dil yuvarlayamama gei vardır. C ) Dil yuvarlayamama gei sorada çocuklara geçmiştir. D ) Babada bulua dil yuvarlamama gei çocuklara geçmiştir 88. Aşağıdakilerde hagisi yalıştır? A) Modifikasyoda kalıtım maddesi değişir. B) Adaptasyo kalıtsaldır yaşama-üreme şasıı arttırır. C) Mutasyolar çoğulukla zararlıdır. D) Seleksiyo(Seçilim) hagi calıı yaşayacağıa karar verir

8 89. Şekilde mayoz bölüme sırasıda homolog kromozomlar arasıdaki parça değişimi görülmektedir. 95. Aşağıdakilerde hagisi bu olayı calılar içi öemii belirtir? A) Calıları büyümeside etkili olur B) Hücre bölümesii hızladırır. C) Calılarda çeşitliliği sağlar D) Hücrede kromozom sayısıı azalmasıa ede olur. 90. Aşağıda kromozom sayıları verilmiş kişilerde hagisi Dow Sedromu hastasıdır? İsim kromozom A) Yusuf 45 B) Murat 47 C) Deiz 46 D) Ayşe Calı çeşidi ve üreme yötemiyle ilgili, aşağıdaki eşleştirmelerde hagisi yalıştır? A) Patates - Vejetatif üreme B) Deiz aası Tomurcuklama C) Deiz yıldızı - Yeilemeyle üreme D) Şapkalı matar - Bölüme 92. Bilgi: Mayoz-I i I. evreside mayoz bölümei e öemli olaylarıda biri ola parça değişimi olayı görülür. Bu olay ile geleri yapısı değişmezke sadece kromozomlar üzerideki dizilişi değişmektedir. Parça değişimi olayıı yararlı mutasyolar grubua da girebilmektedir. Yukarıda açıklaa olayıı calılar içi öemi aşağıdakilerde hagisidir? A) Daha çok kalıtsal çeşitlilik sağlaması. B) Daha dayaıklı türler oluşturması. C) Calılarda kromozom sayısıı sabit tutması. D) Kalıtsal hastalıkları e aza idirmesi. Şekilde gösterile olayları gerçekleşmeside aşağıdakilerde hagisi etkilidir? A) Eşeysiz üreme B) Mitoz bölüme C) Mayoz bölüme D) Dölleme 96. Yukarıdaki kavram haritasıda boş bırakıla yerlere gelmesi gerekeler aşağıdakilerde hagisidir? I II III IV A) Timi Sitozi Şeker DNA B) Şeker Timi Sitozi DNA C) Sitozi Timi DNA Şeker D) Sitozi DNA Şeker Timi 97. Kutup ayıları buz üzeride düşmede yürüyebilmek içi geiş ayaklara ve kısa bacaklara sahiptir.vücut ısılarıı koruyabilmek içi beyaz tüyleri vardır. Kutup ayısıda olduğu gibi calıları yaşadıkları ortama uyum sağlamak içi kalıtsal özellik kazamalarıa e ad verilir? A) Adaptasyo B) Mutasyo C) Modifikasyo D) Varyasyo 98. Aşağıdaki olaylarda hagisi kalıtsal değildir? A) kıvırcık saçlı olma B) uzu boylu olma C) mavi gözlü olma D) gelişmiş kaslı olma 93. Eşeysiz üreme geçire bir calı diğer calılara şöyle diyor; İçiizde e basit üreme bede olur. Boyuma bölüerek çoğalırım. Bu calı, aşağıdakilerde hagisi olabilir? A) Hidra B) Öglea C) Plaarya D) Patates 94. Güümüz tekolojiside isalar tarafıda beğeile ya da yararlı özellikleri ola calılar seçilerek çoğaltılabiliyor. Bu olay, aşağıdakilerde hagisie örektir? A) Doğal seçilim B) Varyasyo C) Yapay seçilim D) Evrim 99. Sıcak ve kurak bölgelerde, su calılar içi so derece öemli bir çevresel faktördür. Aşağıdakilerde hagisi böyle bir ortamda yaşaya bitkii göstereceği bir uyum olamaz? A) Yapraklar üstüde kalı bir mumsu tabaka vardır B) Gözeek hücreleri yaprak altıda ve deridedir C) Yapraklar iğe şeklide ve küçüktür D) Yapraklar geiş yüzeyli ve parçalıdır 100. Aşağıdakilerde hagisi mutasyoa örek verilemez? A) Koyulardaki kısa bacaklılık B) Bazı keçileri dört boyuzlu oluşu C) Süet ola bir erkeği süetsiz çocuklarıı olması D) Normal olmaya bebek doğumları Mahmut YILMAZ Fe ve Tekoloji Öğretmei

FEN BİLİMLERİ TESTİ. 1. Burak DNA modeli yapmak için nükleotitteki yapılara ait tabloda belirtilen sayıdaki gibi kartondan şekiller yapıyor.

FEN BİLİMLERİ TESTİ. 1. Burak DNA modeli yapmak için nükleotitteki yapılara ait tabloda belirtilen sayıdaki gibi kartondan şekiller yapıyor. FEN BİLİMLERİ ESİ 1. Burak N modeli yapmak içi ükleotitteki yapılara ait tabloda belirtile sayıdaki gibi kartoda şekiller yapıyor. 3. şağıda bir N molekülüü eşlemesi gösterilmiştir. Şekil emsil ettiği

Detaylı

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 3. Ankara'da yaşayan Göktürk ve Ata tek yumurta. 1. Oktay'ın günlüğüne yazdığı birkaç olay

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 3. Ankara'da yaşayan Göktürk ve Ata tek yumurta. 1. Oktay'ın günlüğüne yazdığı birkaç olay FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ 1. Oktayı gülüğüe yazdığı birkaç olay aşağıda verilmiştir. Elimi kesmiştim, iyileşmesi 5 gü sürdü. Babamı bahçeye diktiği gül dalı tomurcuk açtı. Beslediğim kertekelei kopa kuyruğuu

Detaylı

Bir çiftin dört çocuğunun kan grubu yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın kan gruplarından olamaz?

Bir çiftin dört çocuğunun kan grubu yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın kan gruplarından olamaz? 4) İnsanlarda kahverengi gözlülük yeşil gözlülüğe baskındır.aşağıda verilen göz genotiplerinden hangisine sahip olan aileden, yeşil gözlü çocuk olma ihtimali yoktur? 1) Himalaya tavşanı, tüyü kazınıp buz

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM Mitoz Bölünme Hücreler neden mitoz bölünme geçirir? 1 Büyüme ve gelişme için 2 Yıpranan doku ve organların onarılması için 3 Eşeysiz üreyen canlılarda üremenin sağlanması için.

Detaylı

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

A) Her ikisi de doğru bilgidir. B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir. C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir. D) Her ikisi de yanlış bilgidir. 5.

A) Her ikisi de doğru bilgidir. B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir. C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir. D) Her ikisi de yanlış bilgidir. 5. SINIF Mitoz - Mayoz Bölünme TEST. Mitoz bölünme, çekirdek bölünmesi ile başlar ve birbirini takip eden evrelerle devam eder. 4. Aşağıda mayoz bölünmenin özellikleriyle ilgili bilgiler veriliyor.. Bir ana

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji MİTOZ -. Ünite 6. Deniz yıldızının kopan parçasının yenilenmesi (onarım), ağaç gövdesinin büyümesi (büyüme) ve zigotun embriyoya dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşirken insanlarda yumurta hücresinin

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 10. Sınıf 1) Hücre döngüsünün interfaz evresini yeni tamamlamış bir hücre ile bu hücrenin döngü sonunda oluşturduğu yeni hücrelerde; I. DNA miktarı II. Gen Sayısı III. Gen

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir?

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? 1) 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? A) Genetik yapısı aynı hücreler oluşur. B) Tür içi çeşitliliğin ortaya çıkmasını sağlar. C) Eşeyli üreme için

Detaylı

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir?

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? A) Büyüme, gelişme için gereklidir. B) Kromozom sayısı yarıya iner C) Vücut hücrelerinde

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı) TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı) 4. 1.Şekilde hayvan hücresinin mitoz bölünmede bir evresi gösterilmiştir. Bu evreden sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Kalıtım maddesinin

Detaylı

8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014

8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014 8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014 A Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluklara doğru ise D yanlış ise Y harfini yazınız. 1. Hayvan hücresinde sitoplâzma bölünmesi ara lamel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .. MİLLÎ EĞİİM BKNLIĞI ÖLÇME, EĞERLENİRME VE SINV HİZMELERİ ENEL MÜÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF EĞERLENİRME SINVI - 1 2016-2017 8. SINIF EĞERLENİRME SINVI - 1 FEN BİLİMLERİ dı ve Soyadı :... Sııfı :... Öğreci

Detaylı

DNA ve Özellikleri. Şeker;

DNA ve Özellikleri. Şeker; DNA ve Özellikleri Hücrelerdeki hayatsal olayların yönetimini çekirdek sağlar. Çekirdek içinde, hücrenin beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerin yönetilmesini sağlayan genetik madde bulunur.

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlı vücudunu oluşturan karakterleri üremeyle nesilden nesile aktarılmasını inceleyen kalıtım birimine genetik denir. Anne ve babadan gelen eşey hücreleri zigotu oluşturur. Bu hücrelerle birlikte gelen

Detaylı

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir.

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir. 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖRNEK 8.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyadı : No: Sınıf: Resimdeki türlerin bazı hücrelerindeki kromozom sayılarını yazınız. (4x2p) Aşağıda mitoz bölünme

Detaylı

KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI. 4. Rabia renkkörlüğü yönünden bir ailenin soy ağacını şekilde verilen

KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI. 4. Rabia renkkörlüğü yönünden bir ailenin soy ağacını şekilde verilen KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI 1. Fatma, melez sarı bezelyeleri birbiri ile çaprazladığında oluşabilecek ihtimalleri pasta grafik ile gösteriyor. Fatma nın çizmiş olduğu grafik aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN VE TEKNOLOJİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım. Bir hücreden, birbirinin aynısı iki hücre oluşur.

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım. Bir hücreden, birbirinin aynısı iki hücre oluşur. ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım Üreme: Canlıların kendilerine benzer bireyler oluşturarak nesillerini devam ettirmeleri olayı üreme olarak adlandırılır. Üreme olayı;

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. 1. FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. Çiftçi çok hızlı büyüyen ve bol ürün aldığı bir bitki türünü yukarıdaki gibi yetiştiriyor. Buna göre çiftçinin bunu yapmasındaki amacı aşağıdakilerden

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) 1. TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) Yukarıdaki şekil için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölünme geçirmiştir. B) Oluşan yavru hücreler ana hücrenin

Detaylı

TEOG 2016 FEN SORULARI FACEBOOK GRUBU

TEOG 2016 FEN SORULARI FACEBOOK GRUBU 1) Calıları kedilerie bezeye yei bireyler meydaa getirmesie üreme deir. Calılarda eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki çeşit üreme görülür. Hücrei yapısıda bulua kalıtsal madde, üreme olayıı e temel kavramıdır.

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ 10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ Eşeysiz Üreme ile ilgili, I. Canlının yararlı özelliklerinin korunmasını sağlar. II. Canlının değişen ortam koşullarına uyumunu artırır. III.

Detaylı

8. SINIF MERKEZİ ORTAK YAZILILARA HAZIRLIK SORULARI

8. SINIF MERKEZİ ORTAK YAZILILARA HAZIRLIK SORULARI 1. 4. Yukarıdaki şekil için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölünme geçirmiştir. B) Oluşan yavru hücreler ana hücrenin aynısıdır. C) Kromozom sayısı değişmemiştir.

Detaylı

DNA ve Genetik Kod Akıllı Ödev - 1

DNA ve Genetik Kod Akıllı Ödev - 1 DN ve enetik Kod kıllı Ödev - 1 dı Soyadı:... Sınıfı:... No:... Soru 1 şağıdaki sorulara uygun cevapları seçip, numaralarını cümlenin başındaki boş kutucuklara yazınız. 1 en 2 Kromozom 3 Nükleotid 4 imin

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi:

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi: HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı büyümesinden dolayı,

Detaylı

Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür.

Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür. HÜCRE BÖLÜNMELERİ Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür. I. MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar bir çok canlı grubu

Detaylı

1- Aşağıda verilen mayoz bölünme geçirmekte olan hücrelerin evrelerini ve her birinin kromozom sayısını yazınız. (6*1,5=9 ) 5- Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliği sağlayan olaylar nelerdir? (2*4=8 ) Profaz_I

Detaylı

MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz.

MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz. MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz. B. Numaralandırılmış evrelerle ilgili aşağıdaki cümlelerde ifadeyi doğru tamamlayan koyu renkli ifadeyi yuvarlak içine alınız. 2. / 5. resimde

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS. 91. Adım KALITIM -17 GENETİK VARYASYON MUTASYON MODİFİKASYON ADAPTASYON - REKOMBİNASYON

ADIM ADIM YGS LYS. 91. Adım KALITIM -17 GENETİK VARYASYON MUTASYON MODİFİKASYON ADAPTASYON - REKOMBİNASYON ADIM ADIM YGS LYS 91. Adım KALITIM -17 GENETİK VARYASYON MUTASYON MODİFİKASYON ADAPTASYON - REKOMBİNASYON GENETİK VARYASYON Aynı türün bireyleri arasındaki farklılığa VARYASYON denir. Varyasyonların hepsi

Detaylı

Kromozom nedir? kromozom mikronla

Kromozom nedir? kromozom mikronla KROMOZOM 2 Kromozom nedir? Çekirdeğin içinde ipliksi halde bulunan parçalara kromozom adı verilir. Çift olarak bulunup 2n ile gösterilirler. Kromozomlar, elektron mikroskobunda İ, V, J harfleri gibi biçimlerde

Detaylı

DNA(Deoksribo nükleik asit) Not: Nükleotidde hangi baz varsa nükleotit o organik bazın ismi ile isimlendirilir. Örnek: Adenin varsa adenin nükleotit

DNA(Deoksribo nükleik asit) Not: Nükleotidde hangi baz varsa nükleotit o organik bazın ismi ile isimlendirilir. Örnek: Adenin varsa adenin nükleotit DNA VE GENETİK KOD 4 çeşit Organik baz bulunabilir: - DNA(Deoksribo nükleik asit) - - - Not: Nükleotidde hangi baz varsa nükleotit o organik bazın ismi ile isimlendirilir. Örnek: Adenin varsa adenin nükleotit

Detaylı

10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı

10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı Ad Soyadı: No: Tarih: 10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı 1) Modern genetik veya biyoteknoloji çalışmalarına 4 örnek veriniz. İstediğiniz birini açıklayınız. (10p) 2) Diploit bir erkek

Detaylı

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir.

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. 1 ÜREME Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. *Eşeysiz üreme: EŞEYSİZ ÜREME Tek bir ata bireyin, kendisiyle aynı genetik özelliklere

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1. Bir canlının mitoza hazırlanan hücresinde

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / KALITIM KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / KALITIM KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1 Kalıtım : Bir canlının sahip olduğu özelliklerin nesilden nesile aktarılması olayına kalıtım denir. Genetik: Canlı soyları arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 6 MAYOZ BÖLÜNME-3

10. SINIF KONU ANLATIMI 6 MAYOZ BÖLÜNME-3 10. SINIF KONU ANLATIMI 6 MAYOZ BÖLÜNME-3 Mayoz Bölünmenin Genel Özellikleri Üreme ana hücrelerinde görülür. Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Sadece 2n kromozomlu hücrelerde görülür. 4 yeni hücre

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

ÜNİTE I HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1.1 HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi canlılar aleminde görülen en önemli biyolojik olaylardan biridir.

ÜNİTE I HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1.1 HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi canlılar aleminde görülen en önemli biyolojik olaylardan biridir. ÜNİTE I HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1.1 HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi canlılar aleminde görülen en önemli biyolojik olaylardan biridir. Hücre büyürken, hücre zan genişler, hacmi artar. Ancak hücrenin

Detaylı

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder. 1.3. Mitozda kromozomların

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz Nükleotid - en - Dna - Kromozom Fen ve eknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz 6. Kromozomlar DN molekülü ve protein kılıftan oluşmuşlardır. DN molekülünün yapısında da genler bulunur. enler ise nükleotitlerden

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME Hücre döngüsü uzun bir interfaz ve kısa bir bölünme evresinden oluşur. Hücre bölünmesi tüm canlılarda büyüme, gelişme ve onarım sağlar.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ

YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ YAZILIYA HAZIRLIK SETİ 8. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ 1. Fasikül İÇİNDEKİLER 3 Mitoz 10 Kalıtım 17 Mayoz 2 DNA ve Genetik Kod 31 Adaptasyon ve Evrim 1. Fasikül Hücre Bölünmesi ve Kalıtım 1. 3 HÜCRE BÖLÜNMESİ

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

CİNSİYETE BAĞLI KALITIM

CİNSİYETE BAĞLI KALITIM CİNSİYETE BAĞLI KALITIM *Cinsiyetin belirlenmesi: Eşeyli üreyen hayvanlarda cinsiyetin belirlenmesi farklı şekillerde olabilmektedir. Bazı hayvanlarda cinsiyetin belirlenmesi, çevre koşulları tarafından

Detaylı

Adı Soyadı : Sınıfı : No: TEOG Öncesi Son Deneme ölçüm 2. ölçüm. 1. durum 2. durum

Adı Soyadı : Sınıfı : No: TEOG Öncesi Son Deneme ölçüm 2. ölçüm. 1. durum 2. durum Adı Soyadı : Sınıfı : No: TEOG Öncesi Son Deneme 1. 3. 1. ölçüm 2. ölçüm 1. durum 2. durum Oğuz suda çözünmeyen bir cismin ağırlığını önce havada ölçüyor. Daha sonra aynı cisimden 2 tane daha dinamometrenin

Detaylı

TEOG da Sorumlu Olunan Kazanımlar Ve Soru Örnekleri 1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.

TEOG da Sorumlu Olunan Kazanımlar Ve Soru Örnekleri 1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. TEOG da Sorumlu Olunan Kazanımlar Ve Soru Örnekleri 1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. (1) Yoğurdun mayalanması Sperm hücresinin oluşması Karaciğerin kendini

Detaylı

ADI SOYADI SINIFI - NO TENZİLE ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR SEÇMELİ BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAVI PUAN GRUP B RAKAMLA YAZIYLA 1- Aşağıda verilen mayoz bölünme

Detaylı

LYS ANAHTAR SORULAR #6. Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme

LYS ANAHTAR SORULAR #6. Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme LYS ANAHTAR SORULAR #6 Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme 1) 2n = 40 kromozomlu memeli türünde, Dişinin ovaryumlarında yumurta hücresi oluşurken anafaz I evresinde gonozomların

Detaylı

DENEME 400 SORU DENEME. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito AKILLI FEN BİLİMLERİ DEFTERLERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ ATÖLYELERİ

DENEME 400 SORU DENEME. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito AKILLI FEN BİLİMLERİ DEFTERLERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ ATÖLYELERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ DEFTERLERİ 0 DENEME AKILLI FEN BİLİMLERİ ATÖLELERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ ÖDEVLERİ 5 6 7 8 9 0 TEST 0 AKILLI FEN BİLİMLERİ TESTLERİ DENEME 00 SORU AKILLI FEN BİLİMLERİ TEST KUTULARI

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU:8. Sınıf 1. Ünite SBS Deneme Sınavı 1- Mitoz bölünme için aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği bilgi yanlıştır? Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Önce sitoplazma bölünmesi sonra çekirdek

Detaylı

Mutasyon: DNA dizisinde meydana gelen kalıcı değişiklik. Polimorfizm: iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda bulunmasıdır.

Mutasyon: DNA dizisinde meydana gelen kalıcı değişiklik. Polimorfizm: iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda bulunmasıdır. Allel: Bir genin seçenekli biçimi Wild Tip: Normal allel. Bireylerin çoğunda bulunan Mutasyon: DNA dizisinde meydana gelen kalıcı değişiklik Polimorfizm: iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda

Detaylı

TEOG Deneme 1. 3. Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir.

TEOG Deneme 1. 3. Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir. 1. TEOG Deneme 1 3. Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir. Bir araştırmacı belirli özelliklere sahip canlıların, bu özelliklere sahip olmayan

Detaylı

8. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ. 1. Aşağıdaki grafikte bir canlının hücre sayısının zamanla değişimi verilmiştir.

8. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ. 1. Aşağıdaki grafikte bir canlının hücre sayısının zamanla değişimi verilmiştir. FEN BİLİMLERİ TESTİ 1. Aşağıdaki grafikte bir calıı hücre sayısıı zamala değişimi verilmiştir. Hücre sayısı. I. Bölüme II. Bölüme K L M Zama Bu grafiğe göre, I. K zama aralığıda bu calıı hücreleri belli

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım EVRİM

ADIM ADIM YGS LYS Adım EVRİM ADIM ADIM YGS LYS 191. Adım EVRİM EVRİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER Evrim, geçmiş ile gelecekteki canlıların ve olayların yorumlanmasını sağlayarak, bugün dünyada yaşayan canlılar arasındaki akrabalık derecesini

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. ÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 4) Partenogenez Döllenmemiş yumurtadan mitoz bölünmeler ile canlı gelişimine PARTENOGENEZ denir. Arı, karınca, su piresi ve bazı kertenkele gibi canlılarda görülür.

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

DNA ve GENETİK KOD ve GENETİK KAVRAMLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

DNA ve GENETİK KOD ve GENETİK KAVRAMLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER DNA ve GENETİK KOD ve GENETİK KAVRAMLAR Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Kromozomların içerisinde DNA lar yer alır. DNA nın bölümleri ise, genleri oluşturur. DNA Nedir? Deoksribo nükleik asittir. Hücrenin

Detaylı

Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir.

Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir. ÜREME ve ÇEŞİTLERİ Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir. A. EŞEYSİZ ÜREME Eşey hücrelerinin oluşumu ve döllenme olmadan, bir atadan

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.. 8. SIIF I. DÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1.. Öğretmen öğrencilerine, Çok yüksekte uçan bir kartal, koyu renkli toprağa sahip çalılık bir alanda bulunan aynı büyüklükteki kahverengi

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 1) Topraktaki azotlu bileşik miktarını, I. Denitrifikasyon bakteri sayısındaki artış II. Saprofit bakterilerce gerçekleşen çürüme III. Şimşek ve yıldırım olaylarındaki artış

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. K. Ayşe nin ailesinin saç şekli özelliği (dış görünüş) bakımından kalıtımı şematik olarak verilmiştir. L aba (Düz saçlı) Anne (Kıvırcık

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 016-017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 016-017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sııfı

Detaylı

B29 KASIM 2013 Saat: 09.00

B29 KASIM 2013 Saat: 09.00 T.C.. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 29 KASIM 13 Saat: 9. 1. Şekilde verilen DNA modelinin 2. zinciri, 1. zincire karşılık gelecek şekilde nükleotitlerle tamamlanırsa, bu nükleotitlerdeki organik baz dizisi

Detaylı

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir CANLILARDA ÜREME EYLÜL 3.HAFTA MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir Üreme canlıların ortak özelliğidir 3 4 Canlılar hücrelerden meydana gelir

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ DERSĠ DENEME SINAVI

FEN BĠLĠMLERĠ DERSĠ DENEME SINAVI 1. Yukarıda verilenlere göre sembolü ile gösterilen kısma hangi bedensel değiģiklikler yazılabilir? 1- Duygusal dalgalanmalar yaşanır. 2- Ter salgısı artar. 3- Deride yağlanma ve sivilce oluşur. A) 1 ve

Detaylı

1. TEOG DENEME Öğretmen fen dersinde çim bulunan bir alana

1. TEOG DENEME Öğretmen fen dersinde çim bulunan bir alana Adı Soyadı: 1. TEOG DENEME 1. 4. Öğretmen fen dersinde çim bulunan bir alana Su miktarı, X Sayısı, Y sayısı öğrencilerini götürüyor. Çimlerin üzerine 50 tane beyaz 50 tane de yeşil bilyeyi rast gele saçıyor.

Detaylı

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Modern Genetik Biyoloji Ders Notları A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Bazı omurgasız hayvanlarda ve tam çiçek bulunduran bitkilerin büyük çoğunluğunda hem dişi hem de erkek organ birlikte bulunur. Bazı canlılarda

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK SIVI KSIM 1 Saat: 09.00 FE VE TEKOLOJİ 1. Tabloda bazı canlı türlerinin vücut hücrelerindeki kromozom sayıları verilmiştir. Tür Kromozom sayısı (n) Çekirge Meyve sineği 8 Kedi

Detaylı

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi.

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi. KONU 9. HÜCRE BÖLÜNMESİ MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar birçok canlı grubu tarafından gerçekleştirilebilir. Mitoz bölünme sonunda bölünen hücrelerden

Detaylı

KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMKAR

KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMKAR KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMKAR KALITIM Anne ve babanın karakterlerinin oğul döllere nasıl aktarıldığı, döller arasında benzerlik ve farklılıkların nasıl ortaya çıktığını araştıran bilim dalına kalıtım veya

Detaylı

2- Tek yumurta ikizleri olan Ceyda ve Şeyda yı gören arkadaşları şu yorumları yapmışlardır.

2- Tek yumurta ikizleri olan Ceyda ve Şeyda yı gören arkadaşları şu yorumları yapmışlardır. 1-3- Fen Bilimleri öğretmeni Yusuf tan tahtada verilen kavramları basitlik karmaşıklık özelliklerine göre eşleştirmesini istemiştir. Yusuf aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru yapmış olur? A)1-a B)1-b

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM B KALITIM (6 SAAT) 1 Gen 2 Kalıtım ve Kalıtsal Özelliklerin Kazanılması 3 Mendel in Kalıtıma Kazandırdığı Bilgiler ve Mendel Yasaları

Detaylı

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre, I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 1) Hücre teknolojisi yöntemlerinin gelişmesi, kök hücrelerden faydalanmaya başlanmasına, ayrıca hücre ve doku kültürü ile ilgili çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmesine

Detaylı

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1 DNA (Deosiribo Nükleik Asit) Kalıtım maddesi hücre çekirdeğinde bulunur. Kalıtım maddesi iğ ipliği (Yumak) şeklinde bir görünümdedir. İğ ipliğindeki kalıtım maddesi

Detaylı

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ 1. Öğretmen kalıtım konusu için hazırlattığı, üzerinde "insan üreme hücrelerinin kromozom sayılarının" yazılı olduğu pankartları öğrencilerine aşağıdaki gibi dağıtmıştır. 22 + x

Detaylı

KONU ANLATIMLI SORU KİTABI

KONU ANLATIMLI SORU KİTABI Okula Yardımcı SBS ye Hazırlık 8. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU ANLATIMLI SORU KİTABI Yasemin Ayan Taşdemir Redaksiyon Serhat BİLİR Fatma AVANOĞLU PALME YAYINCILIK Ankara, 2012 I PALME YAYINLARI: 735 8.

Detaylı

Konu 1 DNA. Konu 2 MİTOZ ÜNİTE. Konu 3 MAYOZ. Konu 4 ÜREME. Konu 5 ERGENLİK

Konu 1 DNA. Konu 2 MİTOZ ÜNİTE. Konu 3 MAYOZ. Konu 4 ÜREME. Konu 5 ERGENLİK Konu 1 DNA ÜNİTE Konu 2 MİTOZ 1 Konu 3 MAYOZ Konu 4 ÜREME Konu 5 ERGENLİK 1. ÜNİTE DNA kazanımlar 1. Konu 8.1.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklar ve bu kavramlar arasında ilişki kurar.

Detaylı

Mitoz bölünme, hücredeki kalıtım maddesinin yavru hücrelere eşit miktarda bölünmesini sağlayan karmaşık bir olaydır.

Mitoz bölünme, hücredeki kalıtım maddesinin yavru hücrelere eşit miktarda bölünmesini sağlayan karmaşık bir olaydır. Mitoz bölünme, hücredeki kalıtım maddesinin yavru hücrelere eşit miktarda bölünmesini sağlayan karmaşık bir olaydır. Hücre mitozla bölünmeden önce DNA eşlemesi olur. Hücre mitozla bölünmeye başlamadan

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 1) Bir hücrenin X maddesini difüzyonla almakta olduğu görülmüştür. Bu hücre ve içerisinde bulunduğu ortamla ilgili, I. Ortamdaki X yoğunluğu hücreden daha fazladır. II. X in

Detaylı

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK (MZERET) SIVI 1 RLIK 213 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresinde, kromozomlar hücrenin ortasında sıraya dizilmiş durumda gözlenmiştir. 2.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

DNA NIN ÖZELLİKLERİ DNA HÜCRE. DNA da 4 çeşit nükleotid vardır. Bunlar Adenin (A), Timin (T) Guanin (G) ve Sitozin (S veya C)

DNA NIN ÖZELLİKLERİ DNA HÜCRE. DNA da 4 çeşit nükleotid vardır. Bunlar Adenin (A), Timin (T) Guanin (G) ve Sitozin (S veya C) 8. Sınıf Fen 8. Sınıf Bilimleri Fen Bilimleri İNSANDA İNSANDA ÜREME, ÜREME, BÜYÜME BÜYÜME VE VE GELİŞME GELİSME Ahmet KARAYEL KARAYEL Süleyman Süleyman ALTINTAS ALTINTAŞ HÜCRE DNA DNA NIN ÖZELLİKLERİ NEDİR:

Detaylı

8. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme

8. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme F 8. itoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme SINIF 1. Bir hayvan hücresinde hücre bölünmesi sırasında, 1. Sitoplazmanın boğumlanması 2. romozomların hücrenin ekvator düzlemine dizilmesi 3. alıtım maddesinin kopyasının

Detaylı

8. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme

8. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme F 8. itoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme SINIF 1. Bir hayvan hücresinde hücre bölünmesi sırasında, 1. Sitoplazmanın boğumlanması 2. romozomların hücrenin ekvator düzlemine dizilmesi 3. alıtım maddesinin kopyasının

Detaylı

KALITIM #12 MODERN GENETİK UYGULAMALARI (BİYOTEKNOLOJİ) SELİN HOCA

KALITIM #12 MODERN GENETİK UYGULAMALARI (BİYOTEKNOLOJİ) SELİN HOCA KALITIM #12 MODERN GENETİK UYGULAMALARI (BİYOTEKNOLOJİ) SELİN HOCA BİYOTEKNOLOJİ Canlılara temel bilimlerin ve mühendislik ilkelerinin uygulanmasıdır. Gen mühendisliği, genetik madde lan DNA üzerinde yapılan

Detaylı

ŞİFRELİ FEN BİLİMLERİ

ŞİFRELİ FEN BİLİMLERİ OKUL YRDIMCI & SINVLR HZIRLIK ŞİFRELİ FEN BİLİMLERİ KLICI VE KOLY ÖĞRENME İnteraktif - kıllı Tahta Uyumlu www.ogretmenyayinlari.com.tr copyright Öðretmen Yayýnlarý Bu kitapdaki testlerin ve sorularýmýzýn

Detaylı

14 HhBbeeAa X HhBbEeAa genotipli bireylerin çaprazlanmasından oluşacak bireyler kaç farklı genotipte olabilir? A) 16 B) 54 C) 27 D) 11 E) 4

14 HhBbeeAa X HhBbEeAa genotipli bireylerin çaprazlanmasından oluşacak bireyler kaç farklı genotipte olabilir? A) 16 B) 54 C) 27 D) 11 E) 4 KALITIM 1 AaBb X AaBb şeklindeki çaprazlanmadan 256 oğul birey oluşmuştur. ab fenotipindeki bireyler oluştuktan kısa bir süre A) 32 B) 64 C) 128 D) 192 E) 240 2 2) Bir karakter üzerinde A, B, C, D, E şeklinde

Detaylı