YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ"

Transkript

1 YAZILIYA HAZIRLIK SETİ 8. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ 1. Fasikül

2 İÇİNDEKİLER 3 Mitoz 10 Kalıtım 17 Mayoz 2 DNA ve Genetik Kod 31 Adaptasyon ve Evrim

3 1. Fasikül Hücre Bölünmesi ve Kalıtım 1. 3 HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi: Canlıların çoğalması ve büyümesi için gerekli bir olaydır. Hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz olmak üzere iki çeşittir. AMitoz bölünme Mitoz bölünme birbirini takip eden farklı evrelerde gerçekleşir. Çekirdek ve Sitoplazma bölünerek iki yeni hücre oluşur. Bölünme başlamadan önce çekirdekte kalıtım maddesi kopyalanır. Bu madde kromozoma dönüşür. Bölünmenin ilk evresinde kromozomlar belirgin hale gelir. Kromozomlar hücrenin ortasında dizilir. Kromozomlar ikiye ayrılır ve hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru hareket eder. Bu yolla oluşan iki hücre kalıtım maddesi kopyasını alır. Çekirdek bölünmesi tamamlanır. Mitoz bölünme Sitoplazma bölünmesinde hayvan hücresi ortadan ikiye boğumlanır ve mitoz bölünme tamamlanır. Bitki hücresinin sitoplazma bölünmesinde hücrenin ortasında ara lamel oluşur ve hücre bölünerek mitoz bölünme tamamlanır. Mitoz bölünmede iki yeni hücre oluşur ve bu hücreler ana hücre ile aynı sayı ve özellikte kromozoma sahiptirler. Vücut hücreleri anne (n) ve babadan (n) gelen aynı sayıda kromozomların oluşturduğu kromozom çiftlerine (2n) sahiptir. BMitoz Bölünmenin Gerçekleştiği Olaylar: a Vejetatif Üreme Bitkilerin dal ve yaprak gibi kısımlarından yeni bitki meydana gelmesidir. Örneğin; menekşe yaprağının toprağa dikilmesiyle yeni bir menekşe bitkisi oluşur.

4 1. Fen ve Teknoloji Mitoz btomurcuklanma ile Üreme Canlı vücudunda oluşan çıkıntıdan yeni bir bireyin meydana gelmesidir. Örneğin; ekmek mayası tomurcuklanarak çoğalır. cbölünerek Üreme Canlı belirli bir büyüklüğe ulaşınca bölünür ve kendine benzer bir canlı meydana getirir. Örneğin; amip bölünerek üreyen canlıdır. deşeysiz Üreme Vejetatif, tomurcuklanma, bölünerek ve rejenarasyonla üreme birer eşeysiz üreme çesididir. Mitoz bölünme ile gerçekleşir. Yavru canlılar tamamen ana canlıya benzer. erejenerasyonla Üreme Canlılar parçalara ayrıldıklarında herbir parça yeni bir canlıyı oluşturur. Planarya bu yöntemle çoğalır. frejenerasyon Olayı (yenilenme olayı) Canlının kopan parçasının kendini tamamlaması olayıdır. Deniz yıldızı kopan kolunu rejenerasyon olayı ile yeniler. İnsanlarda kırılan kemiklerin onarılması, yeni kan hücrelerinin oluşması yenilenme olayıdır. Deniz Yıldızı Planarya Amip Deniz Anası

5 1. Fasikül Hücre Bölünmesi ve Kalıtım 8. Sınıf 5 Etkinlik Aşağıda verilen cümleleri doğru ise D yanlış ise Y olarak kutucuklara işaretleyiniz. 1. Aynı atadan gelen canlılar arasında farklılıklar olabilir. A Tek hücreli canlılarda yavrular ataya benzerler. Neden? 2. Mitoz bölünme bütün canlılarda görülür. 3. Kromozomlar her canlıda eşit sayıda bulunur.. Mitoz bölünme geçiren bir hücrenin organel yapısı değişmez. 5. Mitoz bölünme sonucunda ana hücrenin kromozom sayısı yarıya iner. B Süte bir miktan yoğurt katılırsa sütün tamamından yoğurt oluşur. Neden? C Yaraların iyileşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşen bir olaydır. Neden? Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun olan sözcükleri yazınız. 1. Mitoz bölünme çok hücreli canlılarda yıpranmış onarımını sağlar. 2. Çok hücreli canlılarda büyüme bölünme ile sağlanır. 3. Kromozomlar hücrenin bulunur.. Mitoz bölünmede hücrenin sayısı. D Mitoz bölünme çok hücreli canlılarda da görülür. Neden? E Yenilenme olayı bir üreme olayı değildir. Neden? 5. Hidra ile çoğalır.

6 6 1. Yazılıya Hazırlık & Ödev Soruları-1 Fen ve Teknoloji Mitoz A Aşağıda mitoz bölünme sırasında meydana gelen olaylardan bazıları verilmiştir. I. DNA'ların belirginleşmesi II. Çekirdeğin bölünmesi III. Kromozomların kutuplara çekilmesi IV. Sitoplazma bölünmesi Bu olaylardan hangisi en son olaydır? A) I B) II C) III D) IV D Kromozom sayısı 8 olan bir hücre arka arkaya üç kez mitoz bölünme geçiriyor. Bölünme sonunda hücredeki kromozom sayısının değişimini gösteren aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 2 B) 8 M 1 M 2 M 3 M 1 M 2 M 3 B I. Büyüme sağlanır II. Çoğalma sağlanır III. Yıpranan kısımların onarımı sağlanır Bitkideki mitoz bölünmesinde yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III C) D) 8 8 M 1 M 2 M 3 M 1 M 2 M 3 E Fen ve teknoloji dersinde Ali öğretmen mitoz hücre bölünmesi konusunu anlatmıştır. Kromozom ve hücre sayısı ile ilgili sorduğu soruya Ozan ve utku aşağıdaki cevapları veriyorlar. C 2n=18 kromozomlu bir hücre arka arkaya iki mitoz bölünme geçiriyor. Bölünme sonucunda oluşan hücre ve kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Ozan Utku Kromozom sayısı iki katına çıkar. Hücre sayısı iki katına çıkar Hücre sayısı Kromozom sayısı A) n=9 B) 2n=18 C) 8 n=9 D) 8 2n=18 Ozan ve Utku nun verdiği cevaplarla ilgili ne söylenebilir? A) Yalnız Ozan doğru B) Yalnız Utku doğru C) Her ikisi de doğru D) Her ikisi de yanlış

7 1. Fasikül Hücre Bölünmesi ve Kalıtım F Mitoz hücre bölünmesi sonunda kalıtsal yapıları birbirinin aynı olan iki yavru hücre oluşur. Yazılıya Hazırlık & Ödev Soruları-1 I Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sitoplazmanın bölünmesi Bira Mayası Deniz Anası Hidra Mercan Sünger Amip B) Sentriollerin eşlenmesi C) DNA nın eşlenmesi D) Çekirdek bölünmesi G Derya A Denizanası Yukarıda öğrencilerin tuttuğu afişlerde yazılı canlılardan kaç tanesi tomurcuklanarak çoğalır? Oktay A Sünger Gülsüm A Maya A) 3 Öğrencilerin söylediği canlılarda görülen üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir? B) C) 5 D) 6 A) Bölünerek üreme B) Tomurcuklanarak üreme C) Vejatatif üreme J Aşağıda bir üreme şekli çizilmiştir. D) Yenilenme ile üreme H Aşağıda bazı canlıların üreme şekilleri verilmiştir? I. Sürünücü gövde ile yeni çileklerin oluşması II. Bira mayasının tomurcuklanarak çoğalması III. Kavak dalının toprağa sokularak kavak ağacı olması Buna göre hangisinde mitoz bölünme görülür? Üreme şekli ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Tek hücreli canlılarda görülen üreme şeklidir. B) Bakteri, amip, öglena ve mantarlarda görülür. A) Yalnız I B) I ve II C) Oluşan iki yeni hücrede karakter yapıları farklıdır. C) II ve III D) I, II ve III D) Mitoz bölünme gerçekleşmiştir. 8. Sınıf 7

8 8 1. Yazılıya Hazırlık & Ödev Soruları-2 Fen ve Teknoloji Mitoz Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun olan sözcükleri yazınız. a İnsanlarda saç uzaması bölünme sonucu gerçekleşir. b Patates üreme ile çoğalır. c Hayvan hücresi ile bitki hücresinin mitoz bölünme geçirmesinde farklılık bölünme aşamasıdır. H Aşağıda öğrencilerin herbiri mitoz bölünmede gerçekleşen olayları ifade etmektedir. Yiğit Eylül Kromozomların kopyası alınır Kromozomlar oluşur D E F Aşağıda verilen cümleleri doğru ise D yanlış ise Y olarak kutucuklara işaretleyiniz. Mitoz bölünmede önce çekirdek sonra sitoplazma bölünür. Mitoz bölünmede homolog kromozomlar arasında parça alış verişi olur. Mitoz bölünmede hücre sayısı sabit kalır. Mesut Handan Çekirdek bölünür Kromozomlar kutuplara doğru hareket eder Öğrencilerden hangilerinin söylediği olaylar mitoz bölünmenin ilk aşamasında gerçekleşir? A) Yalnız Eylül B) Eylül ve Mesut C) Yiğit ve Handan D) Eylül ve Handan G I. Mitoz bölünme bütün canlılarda görülür. II. Eşey üreme hücrelerinin oluşumunda mitoz bölünme görülmez. III. İnsanlarda büyüme olayı mitoz bölünme ile gerçekleşir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III I Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan Hulisi beyin karaciğerlerinden bir parça alınıyor. Hulusi beyin karaciğerinin normal şekline dönebilmesi için hangi bölünmeleri geçirir? A) Sadece mayoz bölünme geçirir. B) Sadece mitoz bölünme geçirir. C) Önce mitoz sonra mayoz bölünme geçirir. D) Karaciğer kendini yenileyen bir organ değildir.

9 1. Fasikül Yazılıya Hazırlık & 8. Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Ödev Soruları-2 Sınıf 9 J Aşağıda öğrenciler tarafından bazı rejenerasyon olayları afişlere yazılmıştır. I. Planaryanın kopan parçasının kendini yenilemesi II. İkiye ayrılan deniz yıldızının herbir parçasının kendini yenilemesi III. Kertenkelenin kopan kuyruğunun tamamlanması IV. Karaciğerin tahribe uğramış kısmının kesilerek kendini tamamlaması. Bu olaylardan hangisi rejenerasyon ile üremeye örnektir? A) I ve II B) I ve IV. C) III ve IV. D) I, III ve IV L Aşağıdaki şekilde deniz yıldızında gerçekleşen bir olay gösterilmiştir. Yukarıdaki olay ve kullanılan hücre bölünmesiyle ilgili olarak, aşağıdaki hangi öğrencinin ifadesi doğrudur. A) B) Büşra Berkay Yenilenmeyle eşeysiz üreme olmuştur. Hücre bölünmesi mitozdur. Yenilenmeyle büyüme ve gelişme olmuştur. Hücre bölünmesi mitozdur. K Aşağıdaki resimlerdeki canlılardan hangisi rejenerasyon ile çoğalma gösterir? A) B) C) D) Derya Deniz Yenilenme ile eşeysiz üreme olmuştur. Hücre bölünmesi mayozdur. Yenilenmeyle büyüme ve gelişme olmuştur. Hücre bölünmesi mayozdur. C) D) M İnsan vücudunda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme sonucunda meydana gelmez? A) Boy uzaması. B) Yaraların iyileşmesi. C) Kilo artışı. D) Üreme hücresi oluşumu.

10 10 2. Fen ve Teknoloji Kalıtım KALITIM AMendel in Yaptığı Çalışma Mendel canlıların kalıtsal özelliklerini kendilerinden sonraki kuşaklara nasıl aktardığını bezelyeler üzerinde yaptığı çalışmalarla açıklamıştır. Sonuçlarını olasılık hesaplarıyla desteklemiştir. Mendel yaptığı çalışmalarla; bezelyelere ait tohum şekli, bitki boyu ve çiçek rengi gibi farklı kalıtsal özelliklerin kuşaklar arasında nasıl aktarıldığını göstermiştir. Mendel in yaptığı çalışmada bezelyeleri kullanmasının sebebi, yıl içerisinde birkaç kez ürün vermesi ve çanak yapraklarının tozlaşmaya uygun ortam sağlamasıdır. BKalıtsal Özellikler Saç rengi, göz rengi, dil yuvarlama, boy uzunluğu ve kısalığı gibi özellikler bireylerde kalıtsal özelliklerdir. Kalıtsal özellikler canlılarda bir kuşaktan bir sonraki kuşağa aktarılabilirler. Kalıtsal özelliklere ait bilgiler kromozom üzerinde gen adı verilen bölgelerde taşınırlar. Genler canlıların özelliklerinin birbirinden farklı olmasını sağlar. Aynı kalıtsal özellikleri taşıyan genler kromozom çiftinin aynı bölgelerinde bulunur. Bir bireyin kendi özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olan genlere baskın gen adı verilir. Baskın genle birlikte bulunduğu zaman kendi özelliğini gösteremeyen genlere çekinik gen adı verilir. Genler harflerle gösterilir. Büyük harf baskın geni, küçük harf çekinik geni gösterir. Bir canlının genetik yapısına bağlı olarak çevrenin etkisiyle ortaya çıkan görünüşüne fenotip denir. Bir canlının fenotipinin meydana gelmesini sağlayan genetik yapıya genotip adı verilir. CEşeysel Kromozomlar Hayvanlarda dişiler yapısal ve işlevsel olarak aynı olan bir çift kromozom taşırlar. Bu kromozom X sembolü ile gösterilir. XX dişi bireye ait kromozom çifti Erkekler bir tane X kromozomu ile yapı ve işlev bakımından farklılık gösteren Y kromozomu taşırlar. XY erkek bireye ait kromozom çifti

11 1. Fasikül Destek ve Hareket Sistemleri Mendel'in yaptığı çalışmada, mor ve beyaz renkli bezelye çiçeklerinin tozlaşması ile meydana gelen birinci ve ikinci kuşak fenotip ve genotiplerini belirleyelim. M : Mor çiçek geni (baskın) m : Beyaz çiçek geni (çekinik) Birinci kuşakta bütün çiçeklerin fenotipi mor renklidir. Birinci kuşakta her iki renk MM X mm için genotip ½ Mm dir. İkinci kuşakta ¾ mor renkli Mm X Mm Birinci kuşak çiçek, ¼ beyaz renkli fenotipe sahiptir. Çiçeklerin genotipleri mor renkli olanlar için MM Mm Mm mm İkinci kuşak ¼ MM, Mm dir. Beyaz renkli çiçekler için ¼ mm dir. Çaprazlama işleminde MM ve mm şeklindeki gösterimler birbirine benzeyen iki genden oluştuğu için bunlara saf döl denir. Mm şeklindeki gösterimde bir baskın birde çekinik gen olduğu için buna melez döl adı verilir. DGenetik Hastalıklar A Renk Körlüğü X kromozomunda bulunur ve çekinik genle taşınır. Genetik bir hastalıktır. B Orak Hücreli Anemi Çekinik genle taşınır. Kandaki alyuvar yapısı bozularak orak şekline dönüşür. Orak hücreli anemide alyuvarlar yeterli miktarda oksijen taşıyamaz C Hemofili X kromozomu üzerinde bulunan çekinik bir genle taşınır. Kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan proteinlerden biri üretilemez. Çok küçük bir yaralanma, sıyrık ve iç kanamada insan yaşamı tehlikeye girer. d Down Sendromu Kromozom sayısı 1 fazla olduğunda ortaya çıkan hastalıktır. Down sendromu olan kişilerde zeka geriliği görülür. E Akraba Evliliği Aralarında kan bağı bulunan bireylerin evlenmesidir. Bu gibi evliliklerde genetik hastalıklar yaygın olarak görülür. Genetik yapılar birbirine benzediği için hastalıkları taşıyan genlerin biraraya gelme olasılığı yüksektir.

12 12 2. Fen ve Teknoloji Kalıtım Etkinlik Aşağıda verilen cümleleri doğru ise D yanlış ise Y olarak kutucuklara işaretleyiniz. 1. Aynı atadan gelen bireylerin göz rengi farklılık gösterebilir. 2. Saf baskın yapılı bir bireyin genotipi büyük harfle gösterilir. 3. Bir canlının kalıtsal özellikleri hücresindeki sitoplazmada bulunur. A Mendel çalışmalarında bezelye bitkisini kullanmıştır. Neden? B Renk körlüğü anneden çocuğa geçen bir kalıtsal hastalıktır. Neden?. Bütün metabolik hastalıklar kalıtsaldır. 5. Dil yuvarlama kalıtsal bir özelliktir. C Saç uzunluğu kalıtsal bir özellik değildir. Neden? Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun olan sözcükleri yazınız. 1. Kalıtsal özellikler ile aktarılır. 2. İnsanlarda saç rengi saç rengine baskındır. D Bazı hastalıklar kalıtsaldır. Neden? 3. Sağlıklı bir insanda çift kromozom bulunur.. Bir canlının genetik yapısına bağlı olarak dış çevrenin de etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşüne denir. 5. Down sendromu bir hastalıktır. E Akraba evliliği yapılmamalıdır. Neden?

13 1. Fasikül Yazılıya Hazırlık & 8. Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Ödev Soruları-1 Sınıf 13 A Aşağıda öğrencilerin yapmış olduğu bazı tanımlar mevcuttur. Besim Gül Müslüm Kalıtsal özellikleri taşıyan kromozom bögeleridir. Canlıların sahip olduğu genlerin toplamıdır. Bir özellikte hem baskın hem çekinik gen taşıyan bireydir. Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin tanımı yukarıdaki tanımların içinde yoktur? A) Gen B) Melez C) Saf döl D) Genotip C Aşağıda öğrencilerin genlerle ilgili söyledikleri bilgilerden hangisinin ki doğru değildir? A) B) C) D) Beril Ozan Deniz Öyküm Kendilerini eşleyebilirler. Kromozomlar üzerinde bulunurlar. RNA molekülleri üzerinde bulunurlar. Dölden döle kalıtsal olarak aktarılırlar. B D SS ve Ss dölleri çaprazlandığında oluşan döllerdeki genotip oranlarını aşağıdaki hangi öğrenci doğru belirlemiştir? SS ss Ss A) 2 - Ümmühan 2 B) Bora Tuba voleybolcudur. Tubanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi kalıtsal değildir? A) Göz renginin koyu renk olması B) Kulak memesinin yapışık olması C) Yanağında gamzesinin olması D) Kol kaslarının güçlü olması. C) Gülsüm 2 1 D) Okan 1

14 1 2. Yazılıya Hazırlık & Ödev Soruları-1 Fen ve Teknoloji Kalıtım E Öğretmen Fen ve teknoloji dersinde kalıtsal özellikler konusunu anlatmıştır. Daha sonra öğrencilerden birer kalıtsal özellik örneği vermelerini istemiştir. F Buna göre öğrencilerin verdiği hangi örnek kalıtsal bir özelliktir? A) Kaza sonucu gözün kör olması B) Dengeli beslenme ve spor ile oluşan vücut şekli. C) Zenci çocuklarda ki ten rengi. D) Doğum esnasında bebek beynindeki zedelenme. H Aşağıda Ayşe nin ailesinin soyağacı verilmiştir. Dişi Erkek numaralı bireyin fenotipinde çekinik özellik görülmektedir. Buna göre 1 ve 2 numaralı bireylerin genotipleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yalnız 1 melez döldür B) Yanlız 2 saf döldür C) 1 Saf döl, 2 Melez döldür D) 1 ve 2 melez döldür. 2 Kıvırcık saç baskın Düz saç çekinik Buna göre melez kıvırcık saçlı baba ile, düz saçlı annenin çocuklarının düz saçlı olma olasılığı yüzde kaçtır? A) %0 B) %25 C) %50 D) %100 I Bir bahçıvan bahçesinde yetişen sarı renkli bezelyelerin saf döl mü, melez döl mü olduğunu öğrenmek istiyor. G Çekinik fenotipli kadın ile saf baskın fenotipli erkek çaprazlanması sonucu oluşan 1. oğul dölde, I. Melez döl II. Saf döl III. Çekinik Fenotip bireylerden hangisine rastlanmaz? A) I B) II C) III D) II ve III Bahçıvan, sarı rengin yeşil renge göre baskın olduğunu bildiğine göre, elindeki bezelyeleri seçeneklerde yazılı genotipleri verilen bezelyelerden hangisiyle çaprazlamalıdır? A) SS B) ss C) Ss D) UU

15 1. Fasikül Yazılıya Hazırlık & 8. Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Ödev Soruları-2 Sınıf 15 Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun olan sözcükleri yazınız. A Kalıtsal özellikleri taşıyan kromozom parçasına adı verilir. H Annesinin gözü mavi olan koyukahverengi gözlü adam ile, babasının gözü mavi olan kahverengi gözlü kadın evleniyor. B Hemofili hastalığı dır. C Bir canlının genetik yapısının tamamına adı verilir. D E F Aşağıda verilen cümleleri doğru ise D yanlış ise Y olarak kutucuklara işaretleyiniz. Genetik bilimin diğer adına biyoloji denir. Açık göz rengi çekinik genle taşınır. 0 kan grubunun genetipi A0 dır. I Buna göre bu çiftin çocuklarının göz rengi, mavi ve kahverengi olma olasılığı % kaçtır? Mavi göz Kahverengi göz A) % 50 % 50 B) % 75 % 25 C) % 0 % 100 D) % 25 % 75 Pembe KB X Pembe KB KK KB KB BB %25 kırmızı çiçek % 50 pembe çiçek % 25 beyaz çiçek G Akraba evliliği sonucu ortaya çıkan genetik hastalıkların bazıları X, bazıları Y kromozomu üzerinden taşınır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde yazılı olan hastalıklardan hangisi hem erkek hem de dişi birey üzerinden taşınır? A) Renk körlüğü B) Hemofili C) Tam renk körlüğü D) Yapışık parmaklılık. Fen ve teknoloji dersinde mendel çaprazlamalarını anlatan Uğur öğretmen, öğrencilerden sonuçta bireylerin tümünün melez olduğu bir çaprazlama istiyor. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği cevap doğrudur. A) B) KK x Kk Dd x dd Osman Gülten C) Ali Bb x Bb D) Buse AA x aa

16 16 2. Yazılıya Hazırlık & Ödev Soruları-2 Fen ve Teknoloji Kalıtım J Çocukların açık tenli olabilmesi için siyah tenli anne ve babanın genotipi ne olmalıdır? Zuhal öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur? ANNE BABA A) Saf döl Melez Ümmühan B) Melez Saf döl Bora L Hemofili bakımından taşıyıcı kızı olan bir anne ve babanın genotipi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Anne Baba A) X H X h X h Y B) X H X H X h Y C) X h X h X h Y D) X H X h X h Y M Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu kalıtsal karakterlerden değildir? A) Renk körlüğü B) Altı parmaklılık C) Göz rengi D) Kulak kesikliği C) Melez Melez Gülsüm D) Saf döl Saf döl Okan K Eşey kromozom çifti dişilerde XX ile, erkeklerde ise XY ile gösterilir Buna göre evlilikte doğacak çocuğun kız ve erkek olma olasılığı yüzde kaçtır? A) %25 kız, %75 erkek B) %75 kız, %25 erkek C) % 100 erkek D) % 50 erkek, % 50 kız N Akraba evliliklerinde genetik hastalıkların daha çok ortaya çıkmasının nedeninin açıklanmasında aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi doğru olur? A) Kutay: Aralarında kan bağı olmasından dolayı genetik hastalıklar daha çok görülür. B) Gamze: Akrabalar arasında genetik benzerlikler hastalıkların daha çok ortaya çıkmasının nedenidir. C) Güray: Genetik yapılarındaki benzerlik sonucu hastalıklı genlerin biraraya gelme olasılığının fazla olması hastalıkların çok olma nedenidir. D) Gözde: Genetik hastalıklar herkeslerde olabilir. Bunun için akraba evliliği olması gerekmez.

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM Mitoz Bölünme Hücreler neden mitoz bölünme geçirir? 1 Büyüme ve gelişme için 2 Yıpranan doku ve organların onarılması için 3 Eşeysiz üreyen canlılarda üremenin sağlanması için.

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlı vücudunu oluşturan karakterleri üremeyle nesilden nesile aktarılmasını inceleyen kalıtım birimine genetik denir. Anne ve babadan gelen eşey hücreleri zigotu oluşturur. Bu hücrelerle birlikte gelen

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / KALITIM KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / KALITIM KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1 Kalıtım : Bir canlının sahip olduğu özelliklerin nesilden nesile aktarılması olayına kalıtım denir. Genetik: Canlı soyları arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını

Detaylı

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji MİTOZ -. Ünite 6. Deniz yıldızının kopan parçasının yenilenmesi (onarım), ağaç gövdesinin büyümesi (büyüme) ve zigotun embriyoya dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşirken insanlarda yumurta hücresinin

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım. Bir hücreden, birbirinin aynısı iki hücre oluşur.

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım. Bir hücreden, birbirinin aynısı iki hücre oluşur. ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım Üreme: Canlıların kendilerine benzer bireyler oluşturarak nesillerini devam ettirmeleri olayı üreme olarak adlandırılır. Üreme olayı;

Detaylı

Bir çiftin dört çocuğunun kan grubu yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın kan gruplarından olamaz?

Bir çiftin dört çocuğunun kan grubu yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın kan gruplarından olamaz? 4) İnsanlarda kahverengi gözlülük yeşil gözlülüğe baskındır.aşağıda verilen göz genotiplerinden hangisine sahip olan aileden, yeşil gözlü çocuk olma ihtimali yoktur? 1) Himalaya tavşanı, tüyü kazınıp buz

Detaylı

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir.

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. 1 ÜREME Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. *Eşeysiz üreme: EŞEYSİZ ÜREME Tek bir ata bireyin, kendisiyle aynı genetik özelliklere

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi:

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi: HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı büyümesinden dolayı,

Detaylı

A) Her ikisi de doğru bilgidir. B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir. C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir. D) Her ikisi de yanlış bilgidir. 5.

A) Her ikisi de doğru bilgidir. B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir. C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir. D) Her ikisi de yanlış bilgidir. 5. SINIF Mitoz - Mayoz Bölünme TEST. Mitoz bölünme, çekirdek bölünmesi ile başlar ve birbirini takip eden evrelerle devam eder. 4. Aşağıda mayoz bölünmenin özellikleriyle ilgili bilgiler veriliyor.. Bir ana

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ 10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ Eşeysiz Üreme ile ilgili, I. Canlının yararlı özelliklerinin korunmasını sağlar. II. Canlının değişen ortam koşullarına uyumunu artırır. III.

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM MENDEL İN ÇALIŞMALARI. ? Mendel in bezelye bitkisini kullanma nedenleri

Fen ve Teknoloji 8 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM MENDEL İN ÇALIŞMALARI. ? Mendel in bezelye bitkisini kullanma nedenleri 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM Anahtar Kavramlar: Gen Genetik Fenotip Genotip Kalıtım Canlılardaki karakterlerin oluşumunu, yavru döllere geçişini ve canlılarda gözlenen çeşitliliğin nedenlerini

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ

8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ 8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ 1.Ünite : Hücre Bölünmesi ve Kalıtım 2. KONU: KALITIM Canlılardaki karakterlerin oluşumunu, yavru döllere geçişini ve canlılarda gözlenen çeşitliliğin nedenlerini inceleyen bilim

Detaylı

8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014

8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014 8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014 A Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluklara doğru ise D yanlış ise Y harfini yazınız. 1. Hayvan hücresinde sitoplâzma bölünmesi ara lamel

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. 1. FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. Çiftçi çok hızlı büyüyen ve bol ürün aldığı bir bitki türünü yukarıdaki gibi yetiştiriyor. Buna göre çiftçinin bunu yapmasındaki amacı aşağıdakilerden

Detaylı

CİNSİYETE BAĞLI KALITIM

CİNSİYETE BAĞLI KALITIM CİNSİYETE BAĞLI KALITIM *Cinsiyetin belirlenmesi: Eşeyli üreyen hayvanlarda cinsiyetin belirlenmesi farklı şekillerde olabilmektedir. Bazı hayvanlarda cinsiyetin belirlenmesi, çevre koşulları tarafından

Detaylı

Kromozom nedir? kromozom mikronla

Kromozom nedir? kromozom mikronla KROMOZOM 2 Kromozom nedir? Çekirdeğin içinde ipliksi halde bulunan parçalara kromozom adı verilir. Çift olarak bulunup 2n ile gösterilirler. Kromozomlar, elektron mikroskobunda İ, V, J harfleri gibi biçimlerde

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 4) Partenogenez Döllenmemiş yumurtadan mitoz bölünmeler ile canlı gelişimine PARTENOGENEZ denir. Arı, karınca, su piresi ve bazı kertenkele gibi canlılarda görülür.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM B KALITIM (6 SAAT) 1 Gen 2 Kalıtım ve Kalıtsal Özelliklerin Kazanılması 3 Mendel in Kalıtıma Kazandırdığı Bilgiler ve Mendel Yasaları

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır

Detaylı

DNA(Deoksribo nükleik asit) Not: Nükleotidde hangi baz varsa nükleotit o organik bazın ismi ile isimlendirilir. Örnek: Adenin varsa adenin nükleotit

DNA(Deoksribo nükleik asit) Not: Nükleotidde hangi baz varsa nükleotit o organik bazın ismi ile isimlendirilir. Örnek: Adenin varsa adenin nükleotit DNA VE GENETİK KOD 4 çeşit Organik baz bulunabilir: - DNA(Deoksribo nükleik asit) - - - Not: Nükleotidde hangi baz varsa nükleotit o organik bazın ismi ile isimlendirilir. Örnek: Adenin varsa adenin nükleotit

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz Nükleotid - en - Dna - Kromozom Fen ve eknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz 6. Kromozomlar DN molekülü ve protein kılıftan oluşmuşlardır. DN molekülünün yapısında da genler bulunur. enler ise nükleotitlerden

Detaylı

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Modern Genetik Biyoloji Ders Notları A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Bazı omurgasız hayvanlarda ve tam çiçek bulunduran bitkilerin büyük çoğunluğunda hem dişi hem de erkek organ birlikte bulunur. Bazı canlılarda

Detaylı

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir CANLILARDA ÜREME EYLÜL 3.HAFTA MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir Üreme canlıların ortak özelliğidir 3 4 Canlılar hücrelerden meydana gelir

Detaylı

KONU ANLATIMLI SORU KİTABI

KONU ANLATIMLI SORU KİTABI Okula Yardımcı SBS ye Hazırlık 8. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU ANLATIMLI SORU KİTABI Yasemin Ayan Taşdemir Redaksiyon Serhat BİLİR Fatma AVANOĞLU PALME YAYINCILIK Ankara, 2012 I PALME YAYINLARI: 735 8.

Detaylı

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder. 1.3. Mitozda kromozomların

Detaylı

KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMKAR

KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMKAR KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMKAR KALITIM Anne ve babanın karakterlerinin oğul döllere nasıl aktarıldığı, döller arasında benzerlik ve farklılıkların nasıl ortaya çıktığını araştıran bilim dalına kalıtım veya

Detaylı

KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI. 4. Rabia renkkörlüğü yönünden bir ailenin soy ağacını şekilde verilen

KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI. 4. Rabia renkkörlüğü yönünden bir ailenin soy ağacını şekilde verilen KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI 1. Fatma, melez sarı bezelyeleri birbiri ile çaprazladığında oluşabilecek ihtimalleri pasta grafik ile gösteriyor. Fatma nın çizmiş olduğu grafik aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM B- KALITIM (6 SAAT) 1- Gen 2- Kalıtım ve Kalıtsal Özelliklerin Kazanılması 3- Mendel in Kalıtıma Kazandırdığı Bilgiler ve Mendel Yasaları

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1. Bir canlının mitoza hazırlanan hücresinde

Detaylı

KALITIMIN GENEL İLKELERI. Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım-1

KALITIMIN GENEL İLKELERI. Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım-1 KALITIMIN GENEL İLKELERI Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım-1 Eşey Tayini Kromozoma dayalı eşey saptanması çok hücreli canlılarda gerçekleştirilebilir. Otozomal kromozomlar üzerinde her iki eşeye ait özellikleri

Detaylı

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1 DNA (Deosiribo Nükleik Asit) Kalıtım maddesi hücre çekirdeğinde bulunur. Kalıtım maddesi iğ ipliği (Yumak) şeklinde bir görünümdedir. İğ ipliğindeki kalıtım maddesi

Detaylı

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi.

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi. KONU 9. HÜCRE BÖLÜNMESİ MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar birçok canlı grubu tarafından gerçekleştirilebilir. Mitoz bölünme sonunda bölünen hücrelerden

Detaylı

8. Sınıf. TEOG Tutarlılık. Fen ve Teknoloji 2015-2016

8. Sınıf. TEOG Tutarlılık. Fen ve Teknoloji 2015-2016 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık Fen ve Teknoloji Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum için büyük bir güven,

Detaylı

2014-2015 II.DÖNEM BİYOLOJİ 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI (I )

2014-2015 II.DÖNEM BİYOLOJİ 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI (I ) 2014-2015 II.DÖNEM BİYOLOJİ 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI (I ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Kahverengi gözlü anne ve babanın ilk çocukları yeşil gözlü

Detaylı

14 HhBbeeAa X HhBbEeAa genotipli bireylerin çaprazlanmasından oluşacak bireyler kaç farklı genotipte olabilir? A) 16 B) 54 C) 27 D) 11 E) 4

14 HhBbeeAa X HhBbEeAa genotipli bireylerin çaprazlanmasından oluşacak bireyler kaç farklı genotipte olabilir? A) 16 B) 54 C) 27 D) 11 E) 4 KALITIM 1 AaBb X AaBb şeklindeki çaprazlanmadan 256 oğul birey oluşmuştur. ab fenotipindeki bireyler oluştuktan kısa bir süre A) 32 B) 64 C) 128 D) 192 E) 240 2 2) Bir karakter üzerinde A, B, C, D, E şeklinde

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU:8. Sınıf 1. Ünite SBS Deneme Sınavı 1- Mitoz bölünme için aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği bilgi yanlıştır? Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Önce sitoplazma bölünmesi sonra çekirdek

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ SORU 1: A türüne ait bir bitki (Yaprakları koparılmış) B türüne ait bir bitki (Yapraklı) cam fanus cam fanus su su Ortam sıcaklığı 10 C Ortam sıcaklığı 25 C Bir araştırmacı,

Detaylı

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ 1. Öğretmen kalıtım konusu için hazırlattığı, üzerinde "insan üreme hücrelerinin kromozom sayılarının" yazılı olduğu pankartları öğrencilerine aşağıdaki gibi dağıtmıştır. 22 + x

Detaylı

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM- KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK... 9 BÖLÜM-2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 95 Kalıtımla İlgili Kavramlar... 9 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları... 9 Modern Genetik... 22

Detaylı

8. SINIF MERKEZİ ORTAK YAZILILARA HAZIRLIK SORULARI

8. SINIF MERKEZİ ORTAK YAZILILARA HAZIRLIK SORULARI 1. 4. Yukarıdaki şekil için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölünme geçirmiştir. B) Oluşan yavru hücreler ana hücrenin aynısıdır. C) Kromozom sayısı değişmemiştir.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.. 8. SIIF I. DÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1.. Öğretmen öğrencilerine, Çok yüksekte uçan bir kartal, koyu renkli toprağa sahip çalılık bir alanda bulunan aynı büyüklükteki kahverengi

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler Biçimlenmiş ve yoğunlaşmış kromatin materyaline kromozom denir. Kromozomlar Mitoz ve/veya Mayoz bölünmenin Profaz safhasında görülmeye başlar ve Metafaz

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. genotipine sahip organizma kaç çeşit gamet. yapılabilir? a. 4 b. 8 c. 16 d. 32 e. 64

Ayxmaz/biyoloji. genotipine sahip organizma kaç çeşit gamet. yapılabilir? a. 4 b. 8 c. 16 d. 32 e. 64 Mor çiçekli bir bitki kendini polenleri ile tozlaştırıldığında, sadece mor çiçekli yeni nesil üretilmiştir. Bu çaprazlama.. örnektir 1. hibridleşmeye. 2. eksik baskınlığa 3. Trihibrid kalıtıma. 4. ayrılma

Detaylı

2KALITIM, GEN MÜHENDİSLİĞİ

2KALITIM, GEN MÜHENDİSLİĞİ T T ÜNİTE KLITIM, GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ Bölüm Kalıtım BÖLÜM KLITIM....................05 Kalıtımla İlgili Kavramlar................05 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları..........05 Modern Genetik.......................08

Detaylı

8.Sınıf. FEN ve TEKNOLOJİ. Mitoz Bölünme Konu Testi. Test-01. 1. Mitoz bölünme ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

8.Sınıf. FEN ve TEKNOLOJİ. Mitoz Bölünme Konu Testi. Test-01. 1. Mitoz bölünme ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Mitoz Bölünme Konu Testi FEN ve TEKNOLOJİ 8.Sınıf Test-01 1. Mitoz bölünme ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Mitoz bölünme çok hücreli canlılar için büyüme ve gelişmeyi sağlar. B) Mitoz bölünme

Detaylı

DNA NIN ÖZELLİKLERİ DNA HÜCRE. DNA da 4 çeşit nükleotid vardır. Bunlar Adenin (A), Timin (T) Guanin (G) ve Sitozin (S veya C)

DNA NIN ÖZELLİKLERİ DNA HÜCRE. DNA da 4 çeşit nükleotid vardır. Bunlar Adenin (A), Timin (T) Guanin (G) ve Sitozin (S veya C) 8. Sınıf Fen 8. Sınıf Bilimleri Fen Bilimleri İNSANDA İNSANDA ÜREME, ÜREME, BÜYÜME BÜYÜME VE VE GELİŞME GELİSME Ahmet KARAYEL KARAYEL Süleyman Süleyman ALTINTAS ALTINTAŞ HÜCRE DNA DNA NIN ÖZELLİKLERİ NEDİR:

Detaylı

İLKÖĞRETİM DERS KİTABI

İLKÖĞRETİM DERS KİTABI İLKÖĞRETİM DERS KİTABI Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 14 Ağustos 2014 ta rih ve 75 sa yı lı ka ra rıy la (listenin 3. sırasında) 2015-2016 öğ re tim

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK SIVI KSIM 1 Saat: 09.00 FE VE TEKOLOJİ 1. Tabloda bazı canlı türlerinin vücut hücrelerindeki kromozom sayıları verilmiştir. Tür Kromozom sayısı (n) Çekirge Meyve sineği 8 Kedi

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM A MİTOZ (4 SAAT) 1 Kromozom ve Özellikleri 2 Hücre Bölünmesi 3 Mitoz Bölünme (Aynı Hücreler Oluşturan Bölünme) 4 Üreme (Çoğalma) 5

Detaylı

B29 KASIM 2013 Saat: 09.00

B29 KASIM 2013 Saat: 09.00 T.C.. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 29 KASIM 13 Saat: 9. 1. Şekilde verilen DNA modelinin 2. zinciri, 1. zincire karşılık gelecek şekilde nükleotitlerle tamamlanırsa, bu nükleotitlerdeki organik baz dizisi

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜREME ÜNİTE 1. Mayoz ve Eşeyli Üreme...41 ÜNİTE 2. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik...119. Modern Genetik Uygulamaları...

İÇİNDEKİLER ÜREME ÜNİTE 1. Mayoz ve Eşeyli Üreme...41 ÜNİTE 2. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik...119. Modern Genetik Uygulamaları... İÇİNDEKİLER kardefl kromatitler ÜNİTE 1 ÜREME kinetokor iğ iplikleri Sayfa No Mitoz ve Eşeysiz Üreme....7 sentromer Mayoz ve Eşeyli Üreme....41 İnsanda Üreme Sistemi - Büyüme ve Gelişme....79 ÜNİTE 2 KALITIMIN

Detaylı

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler Biçimlenmiş ve yoğunlaşmış kromatin materyaline kromozom denir. Kromozomlar Mitoz ve/veya Mayoz bölünmenin Profaz safhasında görülmeye başlar ve Metafaz

Detaylı

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME HÜCRE: Canlıları oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir.bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur. * İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, tek hücreli canlıların

Detaylı

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK (MZERET) SIVI 1 RLIK 213 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresinde, kromozomlar hücrenin ortasında sıraya dizilmiş durumda gözlenmiştir. 2.

Detaylı

11. SINIF BİYOLOJİ YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF BİYOLOJİ YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF BİYOLOJİ YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI *** Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Ancak sizlerin de bildiği gibi konu tekrarı yapmak, soru çözerek pekiştirmek,

Detaylı

Mitoz Hücre Bölünmesi

Mitoz Hücre Bölünmesi Mitoz Hücre Bölünmesi [Anahtar kavramlar: kromozom, hücre bölünmesi, mitoz bölünme, eşeysiz üreme] Kromozom ve özellikleri : Mayoz ya da mitoz bölünme ile hücrelerin bölünmesi esnasında hücre çekirdeği

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

YAYIN KURULU. Hazırlayanlar Semih İNAN, Murat SUNAY, Emine ÖZDEMİR, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Selim AKAN, Sabiha YILMAZ

YAYIN KURULU. Hazırlayanlar Semih İNAN, Murat SUNAY, Emine ÖZDEMİR, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Selim AKAN, Sabiha YILMAZ YAYIN KURULU Hazırlayanlar Semih İNAN, Murat SUNAY, Emine ÖZDEMİR, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Selim AKAN, Sabiha YILMAZ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal

Detaylı

MITOZ. Çözüm. Kazanımlar 4. Kazanımlar HÜCRE BÖLÜNMESİ. Örnek -1 <$> Bu bölümü bitirdiğimde; 1.1 Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi

MITOZ. Çözüm. Kazanımlar 4. Kazanımlar HÜCRE BÖLÜNMESİ. Örnek -1 <$> Bu bölümü bitirdiğimde; 1.1 Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi MITOZ Kazanımlar 4 Bu bölümü bitirdiğimde; 1.1 Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini, öğrenmiş olacağım. HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücreler büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri

Detaylı

Genetik özelliklerimiz hücrelerimizdeki çekirdeğin içinde bulunan kromozomlarda taşınır. Kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur

Genetik özelliklerimiz hücrelerimizdeki çekirdeğin içinde bulunan kromozomlarda taşınır. Kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur DNA ve Genetik Kod Genetik özelliklerimiz hücrelerimizdeki çekirdeğin içinde bulunan kromozomlarda taşınır. Kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur DNA, hücrenin yönetici molekülüdür

Detaylı

This information (23) on X-linked genetic disorders is in Turkish X bağlantılı Genetik Hastalıklar (İngilizce'si X-linked Genetic Disorders)

This information (23) on X-linked genetic disorders is in Turkish X bağlantılı Genetik Hastalıklar (İngilizce'si X-linked Genetic Disorders) This information (23) on X-linked genetic disorders is in Turkish X bağlantılı Genetik Hastalıklar (İngilizce'si X-linked Genetic Disorders) Genetik (genetic) hastalıklara bir veya daha fazla hatalı gen

Detaylı

DENEME 400 SORU DENEME. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito AKILLI FEN BİLİMLERİ DEFTERLERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ ATÖLYELERİ

DENEME 400 SORU DENEME. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito AKILLI FEN BİLİMLERİ DEFTERLERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ ATÖLYELERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ DEFTERLERİ 0 DENEME AKILLI FEN BİLİMLERİ ATÖLELERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ ÖDEVLERİ 5 6 7 8 9 0 TEST 0 AKILLI FEN BİLİMLERİ TESTLERİ DENEME 00 SORU AKILLI FEN BİLİMLERİ TEST KUTULARI

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Soru Kitabı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Soru Kitabı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Soru Kitabı T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Banu KARAAĞAÇ Bilgehan

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

Mitoz Bölünme. 5. Bütün ökaryot canlılardaki hücre bölünmelerinde aşağıdaki. 6. Bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar

Mitoz Bölünme. 5. Bütün ökaryot canlılardaki hücre bölünmelerinde aşağıdaki. 6. Bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar BİYOLOJİ Mitoz Bölünme 10. SINIF GENEL 01 1. Mitoz bölünmedeki interfaz evresi ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İnterfaz evresi mitotik evreye göre daha kısa sürer. 5. Bütün ökaryot canlılardaki

Detaylı

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden

Detaylı

8. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme

8. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme F 8. itoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme SINIF 1. Bir hayvan hücresinde hücre bölünmesi sırasında, 1. Sitoplazmanın boğumlanması 2. romozomların hücrenin ekvator düzlemine dizilmesi 3. alıtım maddesinin kopyasının

Detaylı

8. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme

8. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme F 8. itoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme SINIF 1. Bir hayvan hücresinde hücre bölünmesi sırasında, 1. Sitoplazmanın boğumlanması 2. romozomların hücrenin ekvator düzlemine dizilmesi 3. alıtım maddesinin kopyasının

Detaylı

TEOG Deneme 1. 3. Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir.

TEOG Deneme 1. 3. Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir. 1. TEOG Deneme 1 3. Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir. Bir araştırmacı belirli özelliklere sahip canlıların, bu özelliklere sahip olmayan

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. A29 KASIM 2013 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. A29 KASIM 2013 Saat: 09.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM 29 KSIM 2013 Saat: 09.00 1. Hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresinde kromozomlar ikiye ayrılarak hücrenin zıt kutuplarına ulaşır. Bu evreden sonra aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

A29 KASIM 2013 Saat: 09.00

A29 KASIM 2013 Saat: 09.00 T.C.. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 29 KSIM 213 Saat: 9. 1. Şekilde hayvan hücresinde mitoz bölünmenin bir evresi gösterilmiştir: 3. Orak hücreli anemi hastalığının X kromozomu üzerindeki çekinik genlerle

Detaylı

Kalıtım ve Genetik Nedir? Bilimbenimle.com. Ozan EREN

Kalıtım ve Genetik Nedir? Bilimbenimle.com. Ozan EREN Kalıtım ve Genetik Nedir? Ozan EREN Kromozomlar ve Genler Saç rengi, saç sekli, göz rengi, dil yuvarlama gibi özellikler çevremizdeki bireyler arasında farklılık göstermektedir. Bu özellikler kalıtsal

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. ÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon

Detaylı

2- Hücre Bölünmesi : Bir hücreden yeni hücrelerin oluşmasına hücre bölünmesi denir. Hücre bölünmesi bütün canlılarda görülen bir olaydır.

2- Hücre Bölünmesi : Bir hücreden yeni hücrelerin oluşmasına hücre bölünmesi denir. Hücre bölünmesi bütün canlılarda görülen bir olaydır. ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1- Kromozom ve Özellikleri : Hücre, hücre zarı, sitoplâzma ve çekirdek olarak üç kısımdan oluşur. Hücredeki yaşamsal faaliyetleri yöneten, kontrol eden ve hücreye ait

Detaylı

AMAÇ: Ökaryotik hücrelerin bölünme mekanizmasını ve kromozom morfolojilerini öğrenmek.

AMAÇ: Ökaryotik hücrelerin bölünme mekanizmasını ve kromozom morfolojilerini öğrenmek. 19.11.2014/Çarşamba Lab 6 KONU: Hücre Bölünmesi ve Kromozom Morfolojisi AMAÇ: Ökaryotik hücrelerin bölünme mekanizmasını ve kromozom morfolojilerini öğrenmek. KAZANIMLAR: Ökaryotik hücrelerin nasıl çoğaldıkları

Detaylı

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

2- Tek yumurta ikizleri olan Ceyda ve Şeyda yı gören arkadaşları şu yorumları yapmışlardır.

2- Tek yumurta ikizleri olan Ceyda ve Şeyda yı gören arkadaşları şu yorumları yapmışlardır. 1-3- Fen Bilimleri öğretmeni Yusuf tan tahtada verilen kavramları basitlik karmaşıklık özelliklerine göre eşleştirmesini istemiştir. Yusuf aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru yapmış olur? A)1-a B)1-b

Detaylı

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Biyoloji Dersi Öğretim Programının temelleri üreme, kalıtım ve yaşadığımız çevre konularıyla ilgili somut ve öğrencileri motive edici örnekler üzerine kurulmuştur.

Detaylı

Yumurta ve sperm hücreleri örnek olarak verilebilir.

Yumurta ve sperm hücreleri örnek olarak verilebilir. MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME I. Kromozomlar Kromozomlar, hücre bölünmesi sırasında kromatin ipliğin kısalıp kalınlaşması sonucu meydana gelen yapılardır. DNA ve DNA yı kaplayan protein moleküllerinden oluşmuştur.

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi BİYOLOJİDEKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE ÖNCELİKLERİMİZ Dr. Aslı Tolun Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi KLONLAMA / KOPYALAMA Tanım Yöntem Amaç: Kopya birey yaratma Kök hücre oluşturma

Detaylı

Otozomal Baskın Kalıtım (Autosomal Dominant Inheritance) nedir?

Otozomal Baskın Kalıtım (Autosomal Dominant Inheritance) nedir? This information (1) on Autosomal Dominant genetic disorders is in Turkish Otozomal Baskın Genetik Hastalıklar (Kadınlar İçin) (İngilizce si Autosomal Dominant Genetic Disorders) Genetik (genetic) hastalığa,

Detaylı

ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi

ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi **Ökaryot canlılar: Çekirdekli hücre taşıyan canlılardır. Zarlı organeller bulunur. DNA' larında histon proteinleri bulunur. Ökaryot canlılar; 1. Protista 2. Bitkiler 3.

Detaylı

Rekombinasyon ve Bağlantı Analizi (Recombination and Linkage Analysis)

Rekombinasyon ve Bağlantı Analizi (Recombination and Linkage Analysis) Rekombinasyon ve Bağlantı Analizi (Recombination and Linkage Analysis) Mayoz bölünme sırasında aynı kromozom (bir kromatid) üzerindeki genler gametlere beraberce, başka bir ifade ile bağlı (zincirlenmiş)

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Gelişimin Biyolojik Temelleri Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Konular kod kalıtım örüntüleri Down sendromu Fragile x sendromu Turner sendromu Klinefelter sendromu Prader willi sendromu danışma

Detaylı

5. İnsanlarda ergenlik dönemi ile ilgili

5. İnsanlarda ergenlik dönemi ile ilgili 1. 1. Hücrenin yönetici molekülü 2. Kalıtsal bilgileri nesilden nesile aktaran yapı 3. Fosfat, şeker ve organik bazdan oluşan yapı 4. Canlının en büyük kalıtsal yapısı Yukarıdaki tanımları verilen kavramlar

Detaylı

Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi

Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi Bugün gelinen noktada genetik Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi «Genetik bilgiden hastaların ve ailelerin yararlanması için tüm sağlık çalışanları insan genetiğinin temelinde

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ. 1-Amitoz (Amitosis) bölünme, 2-Mitoz (Mitosis) bölünme, 3- Mayoz (Meiosis) bölünme.

HÜCRE BÖLÜNMESİ. 1-Amitoz (Amitosis) bölünme, 2-Mitoz (Mitosis) bölünme, 3- Mayoz (Meiosis) bölünme. HÜCRE BÖLÜNMESİ 1-Amitoz (Amitosis) bölünme, 2-Mitoz (Mitosis) bölünme, 3- Mayoz (Meiosis) bölünme. Amitoz Bölünme Önce nukleolus, sonra nukleus, daha sonra sitoplazmanın uzayıp ortadan boğulması ile ikiye

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı

TEOG 1 FEN DENEME. x S. 4. Mehmet, M cismi ile ilgili iki farklı deney yapıyor. 1.X cisminin havadaki ve sıvıdaki ağırlığını ölçen

TEOG 1 FEN DENEME. x S. 4. Mehmet, M cismi ile ilgili iki farklı deney yapıyor. 1.X cisminin havadaki ve sıvıdaki ağırlığını ölçen TEOG 1 FEN DENEME 1.X cisminin havadaki ve sıvıdaki ağırlığını ölçen Ahmet, yaptığı ölçümlerle ilgili ; I. X cismine etki eden kaldırma kuvveti 8 N dur. II. Kaldırma kuvveti, X cismine aşağı yönde etki

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ 1. Tabloda bazı canlı türlerinin vücut hücrelerindeki kromozom sayıları verilmiştir. Tür Kromozom sayısı (2n) Çekirge 24 1. Araştırma sorusu: Canlı türleri arasındaki farklılık kromozom sayılarına bağlı

Detaylı

Anne ve baba akrabaysa çocukta genetik (genetic) sorun olma olasılığı artar mı?

Anne ve baba akrabaysa çocukta genetik (genetic) sorun olma olasılığı artar mı? This information (16) on Marrying a Relative is in Turkish Akraba evliliği (İngilizce si Marrying a relative) Anne ve baba akrabaysa çocukta genetik (genetic) sorun olma olasılığı artar mı? Bu sorunun

Detaylı