YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ

Save this PDF as:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ"

Transkript

1 YAZILIYA HAZIRLIK SETİ 8. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ 1. Fasikül

2 İÇİNDEKİLER 3 Mitoz 10 Kalıtım 17 Mayoz 2 DNA ve Genetik Kod 31 Adaptasyon ve Evrim

3 1. Fasikül Hücre Bölünmesi ve Kalıtım 1. 3 HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi: Canlıların çoğalması ve büyümesi için gerekli bir olaydır. Hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz olmak üzere iki çeşittir. AMitoz bölünme Mitoz bölünme birbirini takip eden farklı evrelerde gerçekleşir. Çekirdek ve Sitoplazma bölünerek iki yeni hücre oluşur. Bölünme başlamadan önce çekirdekte kalıtım maddesi kopyalanır. Bu madde kromozoma dönüşür. Bölünmenin ilk evresinde kromozomlar belirgin hale gelir. Kromozomlar hücrenin ortasında dizilir. Kromozomlar ikiye ayrılır ve hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru hareket eder. Bu yolla oluşan iki hücre kalıtım maddesi kopyasını alır. Çekirdek bölünmesi tamamlanır. Mitoz bölünme Sitoplazma bölünmesinde hayvan hücresi ortadan ikiye boğumlanır ve mitoz bölünme tamamlanır. Bitki hücresinin sitoplazma bölünmesinde hücrenin ortasında ara lamel oluşur ve hücre bölünerek mitoz bölünme tamamlanır. Mitoz bölünmede iki yeni hücre oluşur ve bu hücreler ana hücre ile aynı sayı ve özellikte kromozoma sahiptirler. Vücut hücreleri anne (n) ve babadan (n) gelen aynı sayıda kromozomların oluşturduğu kromozom çiftlerine (2n) sahiptir. BMitoz Bölünmenin Gerçekleştiği Olaylar: a Vejetatif Üreme Bitkilerin dal ve yaprak gibi kısımlarından yeni bitki meydana gelmesidir. Örneğin; menekşe yaprağının toprağa dikilmesiyle yeni bir menekşe bitkisi oluşur.

4 1. Fen ve Teknoloji Mitoz btomurcuklanma ile Üreme Canlı vücudunda oluşan çıkıntıdan yeni bir bireyin meydana gelmesidir. Örneğin; ekmek mayası tomurcuklanarak çoğalır. cbölünerek Üreme Canlı belirli bir büyüklüğe ulaşınca bölünür ve kendine benzer bir canlı meydana getirir. Örneğin; amip bölünerek üreyen canlıdır. deşeysiz Üreme Vejetatif, tomurcuklanma, bölünerek ve rejenarasyonla üreme birer eşeysiz üreme çesididir. Mitoz bölünme ile gerçekleşir. Yavru canlılar tamamen ana canlıya benzer. erejenerasyonla Üreme Canlılar parçalara ayrıldıklarında herbir parça yeni bir canlıyı oluşturur. Planarya bu yöntemle çoğalır. frejenerasyon Olayı (yenilenme olayı) Canlının kopan parçasının kendini tamamlaması olayıdır. Deniz yıldızı kopan kolunu rejenerasyon olayı ile yeniler. İnsanlarda kırılan kemiklerin onarılması, yeni kan hücrelerinin oluşması yenilenme olayıdır. Deniz Yıldızı Planarya Amip Deniz Anası

5 1. Fasikül Hücre Bölünmesi ve Kalıtım 8. Sınıf 5 Etkinlik Aşağıda verilen cümleleri doğru ise D yanlış ise Y olarak kutucuklara işaretleyiniz. 1. Aynı atadan gelen canlılar arasında farklılıklar olabilir. A Tek hücreli canlılarda yavrular ataya benzerler. Neden? 2. Mitoz bölünme bütün canlılarda görülür. 3. Kromozomlar her canlıda eşit sayıda bulunur.. Mitoz bölünme geçiren bir hücrenin organel yapısı değişmez. 5. Mitoz bölünme sonucunda ana hücrenin kromozom sayısı yarıya iner. B Süte bir miktan yoğurt katılırsa sütün tamamından yoğurt oluşur. Neden? C Yaraların iyileşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşen bir olaydır. Neden? Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun olan sözcükleri yazınız. 1. Mitoz bölünme çok hücreli canlılarda yıpranmış onarımını sağlar. 2. Çok hücreli canlılarda büyüme bölünme ile sağlanır. 3. Kromozomlar hücrenin bulunur.. Mitoz bölünmede hücrenin sayısı. D Mitoz bölünme çok hücreli canlılarda da görülür. Neden? E Yenilenme olayı bir üreme olayı değildir. Neden? 5. Hidra ile çoğalır.

6 6 1. Yazılıya Hazırlık & Ödev Soruları-1 Fen ve Teknoloji Mitoz A Aşağıda mitoz bölünme sırasında meydana gelen olaylardan bazıları verilmiştir. I. DNA'ların belirginleşmesi II. Çekirdeğin bölünmesi III. Kromozomların kutuplara çekilmesi IV. Sitoplazma bölünmesi Bu olaylardan hangisi en son olaydır? A) I B) II C) III D) IV D Kromozom sayısı 8 olan bir hücre arka arkaya üç kez mitoz bölünme geçiriyor. Bölünme sonunda hücredeki kromozom sayısının değişimini gösteren aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 2 B) 8 M 1 M 2 M 3 M 1 M 2 M 3 B I. Büyüme sağlanır II. Çoğalma sağlanır III. Yıpranan kısımların onarımı sağlanır Bitkideki mitoz bölünmesinde yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III C) D) 8 8 M 1 M 2 M 3 M 1 M 2 M 3 E Fen ve teknoloji dersinde Ali öğretmen mitoz hücre bölünmesi konusunu anlatmıştır. Kromozom ve hücre sayısı ile ilgili sorduğu soruya Ozan ve utku aşağıdaki cevapları veriyorlar. C 2n=18 kromozomlu bir hücre arka arkaya iki mitoz bölünme geçiriyor. Bölünme sonucunda oluşan hücre ve kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Ozan Utku Kromozom sayısı iki katına çıkar. Hücre sayısı iki katına çıkar Hücre sayısı Kromozom sayısı A) n=9 B) 2n=18 C) 8 n=9 D) 8 2n=18 Ozan ve Utku nun verdiği cevaplarla ilgili ne söylenebilir? A) Yalnız Ozan doğru B) Yalnız Utku doğru C) Her ikisi de doğru D) Her ikisi de yanlış

7 1. Fasikül Hücre Bölünmesi ve Kalıtım F Mitoz hücre bölünmesi sonunda kalıtsal yapıları birbirinin aynı olan iki yavru hücre oluşur. Yazılıya Hazırlık & Ödev Soruları-1 I Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sitoplazmanın bölünmesi Bira Mayası Deniz Anası Hidra Mercan Sünger Amip B) Sentriollerin eşlenmesi C) DNA nın eşlenmesi D) Çekirdek bölünmesi G Derya A Denizanası Yukarıda öğrencilerin tuttuğu afişlerde yazılı canlılardan kaç tanesi tomurcuklanarak çoğalır? Oktay A Sünger Gülsüm A Maya A) 3 Öğrencilerin söylediği canlılarda görülen üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir? B) C) 5 D) 6 A) Bölünerek üreme B) Tomurcuklanarak üreme C) Vejatatif üreme J Aşağıda bir üreme şekli çizilmiştir. D) Yenilenme ile üreme H Aşağıda bazı canlıların üreme şekilleri verilmiştir? I. Sürünücü gövde ile yeni çileklerin oluşması II. Bira mayasının tomurcuklanarak çoğalması III. Kavak dalının toprağa sokularak kavak ağacı olması Buna göre hangisinde mitoz bölünme görülür? Üreme şekli ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Tek hücreli canlılarda görülen üreme şeklidir. B) Bakteri, amip, öglena ve mantarlarda görülür. A) Yalnız I B) I ve II C) Oluşan iki yeni hücrede karakter yapıları farklıdır. C) II ve III D) I, II ve III D) Mitoz bölünme gerçekleşmiştir. 8. Sınıf 7

8 8 1. Yazılıya Hazırlık & Ödev Soruları-2 Fen ve Teknoloji Mitoz Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun olan sözcükleri yazınız. a İnsanlarda saç uzaması bölünme sonucu gerçekleşir. b Patates üreme ile çoğalır. c Hayvan hücresi ile bitki hücresinin mitoz bölünme geçirmesinde farklılık bölünme aşamasıdır. H Aşağıda öğrencilerin herbiri mitoz bölünmede gerçekleşen olayları ifade etmektedir. Yiğit Eylül Kromozomların kopyası alınır Kromozomlar oluşur D E F Aşağıda verilen cümleleri doğru ise D yanlış ise Y olarak kutucuklara işaretleyiniz. Mitoz bölünmede önce çekirdek sonra sitoplazma bölünür. Mitoz bölünmede homolog kromozomlar arasında parça alış verişi olur. Mitoz bölünmede hücre sayısı sabit kalır. Mesut Handan Çekirdek bölünür Kromozomlar kutuplara doğru hareket eder Öğrencilerden hangilerinin söylediği olaylar mitoz bölünmenin ilk aşamasında gerçekleşir? A) Yalnız Eylül B) Eylül ve Mesut C) Yiğit ve Handan D) Eylül ve Handan G I. Mitoz bölünme bütün canlılarda görülür. II. Eşey üreme hücrelerinin oluşumunda mitoz bölünme görülmez. III. İnsanlarda büyüme olayı mitoz bölünme ile gerçekleşir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III I Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan Hulisi beyin karaciğerlerinden bir parça alınıyor. Hulusi beyin karaciğerinin normal şekline dönebilmesi için hangi bölünmeleri geçirir? A) Sadece mayoz bölünme geçirir. B) Sadece mitoz bölünme geçirir. C) Önce mitoz sonra mayoz bölünme geçirir. D) Karaciğer kendini yenileyen bir organ değildir.

9 1. Fasikül Yazılıya Hazırlık & 8. Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Ödev Soruları-2 Sınıf 9 J Aşağıda öğrenciler tarafından bazı rejenerasyon olayları afişlere yazılmıştır. I. Planaryanın kopan parçasının kendini yenilemesi II. İkiye ayrılan deniz yıldızının herbir parçasının kendini yenilemesi III. Kertenkelenin kopan kuyruğunun tamamlanması IV. Karaciğerin tahribe uğramış kısmının kesilerek kendini tamamlaması. Bu olaylardan hangisi rejenerasyon ile üremeye örnektir? A) I ve II B) I ve IV. C) III ve IV. D) I, III ve IV L Aşağıdaki şekilde deniz yıldızında gerçekleşen bir olay gösterilmiştir. Yukarıdaki olay ve kullanılan hücre bölünmesiyle ilgili olarak, aşağıdaki hangi öğrencinin ifadesi doğrudur. A) B) Büşra Berkay Yenilenmeyle eşeysiz üreme olmuştur. Hücre bölünmesi mitozdur. Yenilenmeyle büyüme ve gelişme olmuştur. Hücre bölünmesi mitozdur. K Aşağıdaki resimlerdeki canlılardan hangisi rejenerasyon ile çoğalma gösterir? A) B) C) D) Derya Deniz Yenilenme ile eşeysiz üreme olmuştur. Hücre bölünmesi mayozdur. Yenilenmeyle büyüme ve gelişme olmuştur. Hücre bölünmesi mayozdur. C) D) M İnsan vücudunda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme sonucunda meydana gelmez? A) Boy uzaması. B) Yaraların iyileşmesi. C) Kilo artışı. D) Üreme hücresi oluşumu.

10 10 2. Fen ve Teknoloji Kalıtım KALITIM AMendel in Yaptığı Çalışma Mendel canlıların kalıtsal özelliklerini kendilerinden sonraki kuşaklara nasıl aktardığını bezelyeler üzerinde yaptığı çalışmalarla açıklamıştır. Sonuçlarını olasılık hesaplarıyla desteklemiştir. Mendel yaptığı çalışmalarla; bezelyelere ait tohum şekli, bitki boyu ve çiçek rengi gibi farklı kalıtsal özelliklerin kuşaklar arasında nasıl aktarıldığını göstermiştir. Mendel in yaptığı çalışmada bezelyeleri kullanmasının sebebi, yıl içerisinde birkaç kez ürün vermesi ve çanak yapraklarının tozlaşmaya uygun ortam sağlamasıdır. BKalıtsal Özellikler Saç rengi, göz rengi, dil yuvarlama, boy uzunluğu ve kısalığı gibi özellikler bireylerde kalıtsal özelliklerdir. Kalıtsal özellikler canlılarda bir kuşaktan bir sonraki kuşağa aktarılabilirler. Kalıtsal özelliklere ait bilgiler kromozom üzerinde gen adı verilen bölgelerde taşınırlar. Genler canlıların özelliklerinin birbirinden farklı olmasını sağlar. Aynı kalıtsal özellikleri taşıyan genler kromozom çiftinin aynı bölgelerinde bulunur. Bir bireyin kendi özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olan genlere baskın gen adı verilir. Baskın genle birlikte bulunduğu zaman kendi özelliğini gösteremeyen genlere çekinik gen adı verilir. Genler harflerle gösterilir. Büyük harf baskın geni, küçük harf çekinik geni gösterir. Bir canlının genetik yapısına bağlı olarak çevrenin etkisiyle ortaya çıkan görünüşüne fenotip denir. Bir canlının fenotipinin meydana gelmesini sağlayan genetik yapıya genotip adı verilir. CEşeysel Kromozomlar Hayvanlarda dişiler yapısal ve işlevsel olarak aynı olan bir çift kromozom taşırlar. Bu kromozom X sembolü ile gösterilir. XX dişi bireye ait kromozom çifti Erkekler bir tane X kromozomu ile yapı ve işlev bakımından farklılık gösteren Y kromozomu taşırlar. XY erkek bireye ait kromozom çifti

11 1. Fasikül Destek ve Hareket Sistemleri Mendel'in yaptığı çalışmada, mor ve beyaz renkli bezelye çiçeklerinin tozlaşması ile meydana gelen birinci ve ikinci kuşak fenotip ve genotiplerini belirleyelim. M : Mor çiçek geni (baskın) m : Beyaz çiçek geni (çekinik) Birinci kuşakta bütün çiçeklerin fenotipi mor renklidir. Birinci kuşakta her iki renk MM X mm için genotip ½ Mm dir. İkinci kuşakta ¾ mor renkli Mm X Mm Birinci kuşak çiçek, ¼ beyaz renkli fenotipe sahiptir. Çiçeklerin genotipleri mor renkli olanlar için MM Mm Mm mm İkinci kuşak ¼ MM, Mm dir. Beyaz renkli çiçekler için ¼ mm dir. Çaprazlama işleminde MM ve mm şeklindeki gösterimler birbirine benzeyen iki genden oluştuğu için bunlara saf döl denir. Mm şeklindeki gösterimde bir baskın birde çekinik gen olduğu için buna melez döl adı verilir. DGenetik Hastalıklar A Renk Körlüğü X kromozomunda bulunur ve çekinik genle taşınır. Genetik bir hastalıktır. B Orak Hücreli Anemi Çekinik genle taşınır. Kandaki alyuvar yapısı bozularak orak şekline dönüşür. Orak hücreli anemide alyuvarlar yeterli miktarda oksijen taşıyamaz C Hemofili X kromozomu üzerinde bulunan çekinik bir genle taşınır. Kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan proteinlerden biri üretilemez. Çok küçük bir yaralanma, sıyrık ve iç kanamada insan yaşamı tehlikeye girer. d Down Sendromu Kromozom sayısı 1 fazla olduğunda ortaya çıkan hastalıktır. Down sendromu olan kişilerde zeka geriliği görülür. E Akraba Evliliği Aralarında kan bağı bulunan bireylerin evlenmesidir. Bu gibi evliliklerde genetik hastalıklar yaygın olarak görülür. Genetik yapılar birbirine benzediği için hastalıkları taşıyan genlerin biraraya gelme olasılığı yüksektir.

12 12 2. Fen ve Teknoloji Kalıtım Etkinlik Aşağıda verilen cümleleri doğru ise D yanlış ise Y olarak kutucuklara işaretleyiniz. 1. Aynı atadan gelen bireylerin göz rengi farklılık gösterebilir. 2. Saf baskın yapılı bir bireyin genotipi büyük harfle gösterilir. 3. Bir canlının kalıtsal özellikleri hücresindeki sitoplazmada bulunur. A Mendel çalışmalarında bezelye bitkisini kullanmıştır. Neden? B Renk körlüğü anneden çocuğa geçen bir kalıtsal hastalıktır. Neden?. Bütün metabolik hastalıklar kalıtsaldır. 5. Dil yuvarlama kalıtsal bir özelliktir. C Saç uzunluğu kalıtsal bir özellik değildir. Neden? Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun olan sözcükleri yazınız. 1. Kalıtsal özellikler ile aktarılır. 2. İnsanlarda saç rengi saç rengine baskındır. D Bazı hastalıklar kalıtsaldır. Neden? 3. Sağlıklı bir insanda çift kromozom bulunur.. Bir canlının genetik yapısına bağlı olarak dış çevrenin de etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşüne denir. 5. Down sendromu bir hastalıktır. E Akraba evliliği yapılmamalıdır. Neden?

13 1. Fasikül Yazılıya Hazırlık & 8. Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Ödev Soruları-1 Sınıf 13 A Aşağıda öğrencilerin yapmış olduğu bazı tanımlar mevcuttur. Besim Gül Müslüm Kalıtsal özellikleri taşıyan kromozom bögeleridir. Canlıların sahip olduğu genlerin toplamıdır. Bir özellikte hem baskın hem çekinik gen taşıyan bireydir. Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin tanımı yukarıdaki tanımların içinde yoktur? A) Gen B) Melez C) Saf döl D) Genotip C Aşağıda öğrencilerin genlerle ilgili söyledikleri bilgilerden hangisinin ki doğru değildir? A) B) C) D) Beril Ozan Deniz Öyküm Kendilerini eşleyebilirler. Kromozomlar üzerinde bulunurlar. RNA molekülleri üzerinde bulunurlar. Dölden döle kalıtsal olarak aktarılırlar. B D SS ve Ss dölleri çaprazlandığında oluşan döllerdeki genotip oranlarını aşağıdaki hangi öğrenci doğru belirlemiştir? SS ss Ss A) 2 - Ümmühan 2 B) Bora Tuba voleybolcudur. Tubanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi kalıtsal değildir? A) Göz renginin koyu renk olması B) Kulak memesinin yapışık olması C) Yanağında gamzesinin olması D) Kol kaslarının güçlü olması. C) Gülsüm 2 1 D) Okan 1

14 1 2. Yazılıya Hazırlık & Ödev Soruları-1 Fen ve Teknoloji Kalıtım E Öğretmen Fen ve teknoloji dersinde kalıtsal özellikler konusunu anlatmıştır. Daha sonra öğrencilerden birer kalıtsal özellik örneği vermelerini istemiştir. F Buna göre öğrencilerin verdiği hangi örnek kalıtsal bir özelliktir? A) Kaza sonucu gözün kör olması B) Dengeli beslenme ve spor ile oluşan vücut şekli. C) Zenci çocuklarda ki ten rengi. D) Doğum esnasında bebek beynindeki zedelenme. H Aşağıda Ayşe nin ailesinin soyağacı verilmiştir. Dişi Erkek numaralı bireyin fenotipinde çekinik özellik görülmektedir. Buna göre 1 ve 2 numaralı bireylerin genotipleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yalnız 1 melez döldür B) Yanlız 2 saf döldür C) 1 Saf döl, 2 Melez döldür D) 1 ve 2 melez döldür. 2 Kıvırcık saç baskın Düz saç çekinik Buna göre melez kıvırcık saçlı baba ile, düz saçlı annenin çocuklarının düz saçlı olma olasılığı yüzde kaçtır? A) %0 B) %25 C) %50 D) %100 I Bir bahçıvan bahçesinde yetişen sarı renkli bezelyelerin saf döl mü, melez döl mü olduğunu öğrenmek istiyor. G Çekinik fenotipli kadın ile saf baskın fenotipli erkek çaprazlanması sonucu oluşan 1. oğul dölde, I. Melez döl II. Saf döl III. Çekinik Fenotip bireylerden hangisine rastlanmaz? A) I B) II C) III D) II ve III Bahçıvan, sarı rengin yeşil renge göre baskın olduğunu bildiğine göre, elindeki bezelyeleri seçeneklerde yazılı genotipleri verilen bezelyelerden hangisiyle çaprazlamalıdır? A) SS B) ss C) Ss D) UU

15 1. Fasikül Yazılıya Hazırlık & 8. Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Ödev Soruları-2 Sınıf 15 Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun olan sözcükleri yazınız. A Kalıtsal özellikleri taşıyan kromozom parçasına adı verilir. H Annesinin gözü mavi olan koyukahverengi gözlü adam ile, babasının gözü mavi olan kahverengi gözlü kadın evleniyor. B Hemofili hastalığı dır. C Bir canlının genetik yapısının tamamına adı verilir. D E F Aşağıda verilen cümleleri doğru ise D yanlış ise Y olarak kutucuklara işaretleyiniz. Genetik bilimin diğer adına biyoloji denir. Açık göz rengi çekinik genle taşınır. 0 kan grubunun genetipi A0 dır. I Buna göre bu çiftin çocuklarının göz rengi, mavi ve kahverengi olma olasılığı % kaçtır? Mavi göz Kahverengi göz A) % 50 % 50 B) % 75 % 25 C) % 0 % 100 D) % 25 % 75 Pembe KB X Pembe KB KK KB KB BB %25 kırmızı çiçek % 50 pembe çiçek % 25 beyaz çiçek G Akraba evliliği sonucu ortaya çıkan genetik hastalıkların bazıları X, bazıları Y kromozomu üzerinden taşınır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde yazılı olan hastalıklardan hangisi hem erkek hem de dişi birey üzerinden taşınır? A) Renk körlüğü B) Hemofili C) Tam renk körlüğü D) Yapışık parmaklılık. Fen ve teknoloji dersinde mendel çaprazlamalarını anlatan Uğur öğretmen, öğrencilerden sonuçta bireylerin tümünün melez olduğu bir çaprazlama istiyor. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği cevap doğrudur. A) B) KK x Kk Dd x dd Osman Gülten C) Ali Bb x Bb D) Buse AA x aa

16 16 2. Yazılıya Hazırlık & Ödev Soruları-2 Fen ve Teknoloji Kalıtım J Çocukların açık tenli olabilmesi için siyah tenli anne ve babanın genotipi ne olmalıdır? Zuhal öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur? ANNE BABA A) Saf döl Melez Ümmühan B) Melez Saf döl Bora L Hemofili bakımından taşıyıcı kızı olan bir anne ve babanın genotipi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Anne Baba A) X H X h X h Y B) X H X H X h Y C) X h X h X h Y D) X H X h X h Y M Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu kalıtsal karakterlerden değildir? A) Renk körlüğü B) Altı parmaklılık C) Göz rengi D) Kulak kesikliği C) Melez Melez Gülsüm D) Saf döl Saf döl Okan K Eşey kromozom çifti dişilerde XX ile, erkeklerde ise XY ile gösterilir Buna göre evlilikte doğacak çocuğun kız ve erkek olma olasılığı yüzde kaçtır? A) %25 kız, %75 erkek B) %75 kız, %25 erkek C) % 100 erkek D) % 50 erkek, % 50 kız N Akraba evliliklerinde genetik hastalıkların daha çok ortaya çıkmasının nedeninin açıklanmasında aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi doğru olur? A) Kutay: Aralarında kan bağı olmasından dolayı genetik hastalıklar daha çok görülür. B) Gamze: Akrabalar arasında genetik benzerlikler hastalıkların daha çok ortaya çıkmasının nedenidir. C) Güray: Genetik yapılarındaki benzerlik sonucu hastalıklı genlerin biraraya gelme olasılığının fazla olması hastalıkların çok olma nedenidir. D) Gözde: Genetik hastalıklar herkeslerde olabilir. Bunun için akraba evliliği olması gerekmez.

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM Mitoz Bölünme Hücreler neden mitoz bölünme geçirir? 1 Büyüme ve gelişme için 2 Yıpranan doku ve organların onarılması için 3 Eşeysiz üreyen canlılarda üremenin sağlanması için.

Detaylı

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir.

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir. 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖRNEK 8.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyadı : No: Sınıf: Resimdeki türlerin bazı hücrelerindeki kromozom sayılarını yazınız. (4x2p) Aşağıda mitoz bölünme

Detaylı

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlı vücudunu oluşturan karakterleri üremeyle nesilden nesile aktarılmasını inceleyen kalıtım birimine genetik denir. Anne ve babadan gelen eşey hücreleri zigotu oluşturur. Bu hücrelerle birlikte gelen

Detaylı

Sınıf ; Çalışma yaprağı 4

Sınıf ; Çalışma yaprağı 4 Öğrencinin Adı ve soyadı ; Sınıf ; Çalışma yaprağı 4 F.8.2.2. Kalıtım Önerilen Süre: 10 ders saati Konu / Kavramlar: Gen, genotip, fenotip, saf döl, melez döl, baskın, çekinik, çaprazlama, cinsiyet, akraba

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / KALITIM KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / KALITIM KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1 Kalıtım : Bir canlının sahip olduğu özelliklerin nesilden nesile aktarılması olayına kalıtım denir. Genetik: Canlı soyları arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını

Detaylı

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir?

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? 1) 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? A) Genetik yapısı aynı hücreler oluşur. B) Tür içi çeşitliliğin ortaya çıkmasını sağlar. C) Eşeyli üreme için

Detaylı

Eşeysiz Üreme. Tek bir canlının döllenme olmadan kendine benzer yeni canlılar. oluşturmasına eşeysiz üreme denir.

Eşeysiz Üreme. Tek bir canlının döllenme olmadan kendine benzer yeni canlılar. oluşturmasına eşeysiz üreme denir. ÜREME ÇEŞİTLERİ Eşeysiz Üreme Tek bir canlının döllenme olmadan kendine benzer yeni canlılar oluşturmasına eşeysiz üreme denir. Erkek ve dişi üreme hücreleri görev almaz, yani döllenme yoktur. Bu üreme

Detaylı

10.Sınıf Biyoloji. Genetik. cevap anahtarı

10.Sınıf Biyoloji. Genetik. cevap anahtarı 10.Sınıf Biyoloji 4 Genetik cevap anahtarı 4 1 KALITIM Canlı bireylere ait olan özelliklerin, yavru bireylere aktarılmasını inceleyen bilim dalına kalıtım denir. Aristo m.ö. 350 yılında kalıtımın kan yoluyla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN VE TEKNOLOJİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji MİTOZ -. Ünite 6. Deniz yıldızının kopan parçasının yenilenmesi (onarım), ağaç gövdesinin büyümesi (büyüme) ve zigotun embriyoya dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşirken insanlarda yumurta hücresinin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım. Bir hücreden, birbirinin aynısı iki hücre oluşur.

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım. Bir hücreden, birbirinin aynısı iki hücre oluşur. ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım Üreme: Canlıların kendilerine benzer bireyler oluşturarak nesillerini devam ettirmeleri olayı üreme olarak adlandırılır. Üreme olayı;

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 10. Sınıf 1) Hücre döngüsünün interfaz evresini yeni tamamlamış bir hücre ile bu hücrenin döngü sonunda oluşturduğu yeni hücrelerde; I. DNA miktarı II. Gen Sayısı III. Gen

Detaylı

MAHMUT ASLAN - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ

MAHMUT ASLAN - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ 1. Mayoz bölünme aşağıda verilenlerden hangisinde gerçekleşebilir? A) B) Yumurta Polen ana C) D) Mide Deri 4. Üreme ana hücrelerinde, biri anneden, biri babadan gelen iki takım (2n) kromozom bulunur. Aşağıda

Detaylı

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir.

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. 1 ÜREME Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. *Eşeysiz üreme: EŞEYSİZ ÜREME Tek bir ata bireyin, kendisiyle aynı genetik özelliklere

Detaylı

Bir çiftin dört çocuğunun kan grubu yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın kan gruplarından olamaz?

Bir çiftin dört çocuğunun kan grubu yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın kan gruplarından olamaz? 4) İnsanlarda kahverengi gözlülük yeşil gözlülüğe baskındır.aşağıda verilen göz genotiplerinden hangisine sahip olan aileden, yeşil gözlü çocuk olma ihtimali yoktur? 1) Himalaya tavşanı, tüyü kazınıp buz

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) 1. TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) Yukarıdaki şekil için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölünme geçirmiştir. B) Oluşan yavru hücreler ana hücrenin

Detaylı

Kalıtım. Mendel in Çalışmaları

Kalıtım. Mendel in Çalışmaları Canlı vücudunu oluşturan karakterleri üremeyle neilden neile aktarılmaını inceleyen kalıtım birimine genetik denir. Anne ve babadan gelen eşey hücreleri zigotu oluşturur. Bu hücrelerle birlikte gelen kromozomlar

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi:

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi: HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı büyümesinden dolayı,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ 10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ Eşeysiz Üreme ile ilgili, I. Canlının yararlı özelliklerinin korunmasını sağlar. II. Canlının değişen ortam koşullarına uyumunu artırır. III.

Detaylı

A) Her ikisi de doğru bilgidir. B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir. C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir. D) Her ikisi de yanlış bilgidir. 5.

A) Her ikisi de doğru bilgidir. B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir. C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir. D) Her ikisi de yanlış bilgidir. 5. SINIF Mitoz - Mayoz Bölünme TEST. Mitoz bölünme, çekirdek bölünmesi ile başlar ve birbirini takip eden evrelerle devam eder. 4. Aşağıda mayoz bölünmenin özellikleriyle ilgili bilgiler veriliyor.. Bir ana

Detaylı

10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı

10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı Ad Soyadı: No: Tarih: 10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı 1) Modern genetik veya biyoteknoloji çalışmalarına 4 örnek veriniz. İstediğiniz birini açıklayınız. (10p) 2) Diploit bir erkek

Detaylı

MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz.

MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz. MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz. B. Numaralandırılmış evrelerle ilgili aşağıdaki cümlelerde ifadeyi doğru tamamlayan koyu renkli ifadeyi yuvarlak içine alınız. 2. / 5. resimde

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM MENDEL İN ÇALIŞMALARI. ? Mendel in bezelye bitkisini kullanma nedenleri

Fen ve Teknoloji 8 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM MENDEL İN ÇALIŞMALARI. ? Mendel in bezelye bitkisini kullanma nedenleri 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM Anahtar Kavramlar: Gen Genetik Fenotip Genotip Kalıtım Canlılardaki karakterlerin oluşumunu, yavru döllere geçişini ve canlılarda gözlenen çeşitliliğin nedenlerini

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

Fenotip: Bir canlının gözle görülebilen tüm özelliklerine fenotip adı verilir. Canlının dış görünüşüdür. Genotip ve çevre etkisiyle meydana gelir.

Fenotip: Bir canlının gözle görülebilen tüm özelliklerine fenotip adı verilir. Canlının dış görünüşüdür. Genotip ve çevre etkisiyle meydana gelir. Kalıtım(Genetik) Nedir? İnsanlar çevreleriyle ilgilenmeye başladıktan sonra her dölün daima atasına benzediğini gözlemişlerdir. Bir çocuğun bazı halleri, davranışları, yetenekleri anne ve babasına benzer.

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DENEME SINAVI 1

FEN VE TEKNOLOJİ DENEME SINAVI 1 1. MAYOZ-MİTOZ (2.DENEME) Abuzer, ödevi için yukarıdaki hücre bölünmesi kartlarını hazırlıyor. Ancak kartların üzerine bölünmelerin özelliklerini yazmıyor. Abuzer, kartlarını tamamlayıp mitoz ve mayoz

Detaylı

8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014

8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014 8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014 A Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluklara doğru ise D yanlış ise Y harfini yazınız. 1. Hayvan hücresinde sitoplâzma bölünmesi ara lamel

Detaylı

A) B) C) D) E) A) Sinir hücresi. B) Retina hücresi. C) Alyuvar hücresi. D) Kas hücresi. E) Karaciğer hücresi

A) B) C) D) E) A) Sinir hücresi. B) Retina hücresi. C) Alyuvar hücresi. D) Kas hücresi. E) Karaciğer hücresi 1. Mitoz bölünmede; I. Kromatin ipliğin kısalıp kalınlaşması II. Sitoplazmanın yeni hücrelere paylaştırılma şekli III. DNA nın eşlenmesi IV. İğ ipliklerinin oluşma şekli olaylarından hangileri bitki ve

Detaylı

Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür.

Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür. HÜCRE BÖLÜNMELERİ Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür. I. MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar bir çok canlı grubu

Detaylı

KALITIMIN GENEL İLKELERI. Mendel Genetiği Eksik baskınlık Eş baskınlık Çok alellilik Kontrol Çaprazlaması

KALITIMIN GENEL İLKELERI. Mendel Genetiği Eksik baskınlık Eş baskınlık Çok alellilik Kontrol Çaprazlaması KALITIMIN GENEL İLKELERI Mendel Genetiği Eksik baskınlık Eş baskınlık Çok alellilik Kontrol Çaprazlaması Kontrol Çaprazlaması Çekinik fenotipli bir bireyin genotipi kesinlikle bellidir ve homozigot çekiniktir

Detaylı

*Soy ağacı: Bireylerin atalarını şekil ya da sembollerle gösteren tabloya soy ağacı denir. Dişiler; yuvarlak erkekler ise kare şekli ile gösterilir.

*Soy ağacı: Bireylerin atalarını şekil ya da sembollerle gösteren tabloya soy ağacı denir. Dişiler; yuvarlak erkekler ise kare şekli ile gösterilir. SOY AĞAÇLARI *Soy ağacı: Bireylerin atalarını şekil ya da sembollerle gösteren tabloya soy ağacı denir. Dişiler; yuvarlak erkekler ise kare şekli ile gösterilir. Evlenmeler, iki birey arasında yatay çizgiyle

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME Hücre döngüsü uzun bir interfaz ve kısa bir bölünme evresinden oluşur. Hücre bölünmesi tüm canlılarda büyüme, gelişme ve onarım sağlar.

Detaylı

Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir.

Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir. ÜREME ve ÇEŞİTLERİ Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir. A. EŞEYSİZ ÜREME Eşey hücrelerinin oluşumu ve döllenme olmadan, bir atadan

Detaylı

8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ

8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ 8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ 1.Ünite : Hücre Bölünmesi ve Kalıtım 2. KONU: KALITIM Canlılardaki karakterlerin oluşumunu, yavru döllere geçişini ve canlılarda gözlenen çeşitliliğin nedenlerini inceleyen bilim

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. 1. FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. Çiftçi çok hızlı büyüyen ve bol ürün aldığı bir bitki türünü yukarıdaki gibi yetiştiriyor. Buna göre çiftçinin bunu yapmasındaki amacı aşağıdakilerden

Detaylı

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir?

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? A) Büyüme, gelişme için gereklidir. B) Kromozom sayısı yarıya iner C) Vücut hücrelerinde

Detaylı

Kromozom nedir? kromozom mikronla

Kromozom nedir? kromozom mikronla KROMOZOM 2 Kromozom nedir? Çekirdeğin içinde ipliksi halde bulunan parçalara kromozom adı verilir. Çift olarak bulunup 2n ile gösterilirler. Kromozomlar, elektron mikroskobunda İ, V, J harfleri gibi biçimlerde

Detaylı

Mayoz Bölünmenin Oluşumu

Mayoz Bölünmenin Oluşumu MAYOZ BÖLÜNME NEDİR? 03 Ocak 2012, 23:39 Osman BEDEL MAYOZ BÖLÜNME NEDİR? Kromozom sayılarının nesiller boyu sabit tutulması mayoz bölünme ile sağlanır. Mayoz özel bir hücre bölünmesidir. Bu bölünme ile

Detaylı

1- Aşağıda verilen mayoz bölünme geçirmekte olan hücrelerin evrelerini ve her birinin kromozom sayısını yazınız. (6*1,5=9 ) 5- Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliği sağlayan olaylar nelerdir? (2*4=8 ) Profaz_I

Detaylı

CİNSİYETE BAĞLI KALITIM

CİNSİYETE BAĞLI KALITIM CİNSİYETE BAĞLI KALITIM *Cinsiyetin belirlenmesi: Eşeyli üreyen hayvanlarda cinsiyetin belirlenmesi farklı şekillerde olabilmektedir. Bazı hayvanlarda cinsiyetin belirlenmesi, çevre koşulları tarafından

Detaylı

Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Canlıların üremesini sağlayan hücrelere eşey hücreleri(üreme hücreleri) denir. Erkek üreme hücresine sperm, dişi üreme hücresine yumurta denir. Sperm ve yumurtanın

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 4) Partenogenez Döllenmemiş yumurtadan mitoz bölünmeler ile canlı gelişimine PARTENOGENEZ denir. Arı, karınca, su piresi ve bazı kertenkele gibi canlılarda görülür.

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır

Detaylı

DNA(Deoksribo nükleik asit) Not: Nükleotidde hangi baz varsa nükleotit o organik bazın ismi ile isimlendirilir. Örnek: Adenin varsa adenin nükleotit

DNA(Deoksribo nükleik asit) Not: Nükleotidde hangi baz varsa nükleotit o organik bazın ismi ile isimlendirilir. Örnek: Adenin varsa adenin nükleotit DNA VE GENETİK KOD 4 çeşit Organik baz bulunabilir: - DNA(Deoksribo nükleik asit) - - - Not: Nükleotidde hangi baz varsa nükleotit o organik bazın ismi ile isimlendirilir. Örnek: Adenin varsa adenin nükleotit

Detaylı

Mendel Genetiği, Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji

Mendel Genetiği, Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Mendel Genetiği, Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji MENDEL GENETİĞİ Ebeveyn (ana-baba) ile oğul bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıkların nasıl veya hangi oranlarda ortaya çıkabileceğini

Detaylı

ÜNİTE I HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1.1 HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi canlılar aleminde görülen en önemli biyolojik olaylardan biridir.

ÜNİTE I HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1.1 HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi canlılar aleminde görülen en önemli biyolojik olaylardan biridir. ÜNİTE I HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1.1 HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi canlılar aleminde görülen en önemli biyolojik olaylardan biridir. Hücre büyürken, hücre zan genişler, hacmi artar. Ancak hücrenin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM B KALITIM (6 SAAT) 1 Gen 2 Kalıtım ve Kalıtsal Özelliklerin Kazanılması 3 Mendel in Kalıtıma Kazandırdığı Bilgiler ve Mendel Yasaları

Detaylı

Mutasyon: DNA dizisinde meydana gelen kalıcı değişiklik. Polimorfizm: iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda bulunmasıdır.

Mutasyon: DNA dizisinde meydana gelen kalıcı değişiklik. Polimorfizm: iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda bulunmasıdır. Allel: Bir genin seçenekli biçimi Wild Tip: Normal allel. Bireylerin çoğunda bulunan Mutasyon: DNA dizisinde meydana gelen kalıcı değişiklik Polimorfizm: iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Şekil 2.

Ayxmaz/biyoloji. Şekil 2. Şekil 1. 1) Yukarıdaki üreme süreci aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilir: a) hermafroditlik b) oogami c) sporlanma d) patenogenez e) izogami 2) Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme özelliği değildir?

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz Nükleotid - en - Dna - Kromozom Fen ve eknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz 6. Kromozomlar DN molekülü ve protein kılıftan oluşmuşlardır. DN molekülünün yapısında da genler bulunur. enler ise nükleotitlerden

Detaylı

1. EKSİK BASKINLIK 2. EŞ BASKINLIK 3. ÇOK ALLELLİLİK 4. KONTROL ÇAPRAZLAMASI

1. EKSİK BASKINLIK 2. EŞ BASKINLIK 3. ÇOK ALLELLİLİK 4. KONTROL ÇAPRAZLAMASI 1. EKSİK BASKINLIK 2. EŞ BASKINLIK 3. ÇOK ALLELLİLİK 4. KONTROL ÇAPRAZLAMASI Eksik baskınlık (ekivalentlik): Bazı karakterlerde allel genler, birbirine tam baskınlık göstermezler. Bireyler, bu karakterler

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı) TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı) 4. 1.Şekilde hayvan hücresinin mitoz bölünmede bir evresi gösterilmiştir. Bu evreden sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Kalıtım maddesinin

Detaylı

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Modern Genetik Biyoloji Ders Notları A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Bazı omurgasız hayvanlarda ve tam çiçek bulunduran bitkilerin büyük çoğunluğunda hem dişi hem de erkek organ birlikte bulunur. Bazı canlılarda

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 6 MAYOZ BÖLÜNME-3

10. SINIF KONU ANLATIMI 6 MAYOZ BÖLÜNME-3 10. SINIF KONU ANLATIMI 6 MAYOZ BÖLÜNME-3 Mayoz Bölünmenin Genel Özellikleri Üreme ana hücrelerinde görülür. Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Sadece 2n kromozomlu hücrelerde görülür. 4 yeni hücre

Detaylı

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir CANLILARDA ÜREME EYLÜL 3.HAFTA MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir Üreme canlıların ortak özelliğidir 3 4 Canlılar hücrelerden meydana gelir

Detaylı

KONU ANLATIMLI SORU KİTABI

KONU ANLATIMLI SORU KİTABI Okula Yardımcı SBS ye Hazırlık 8. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU ANLATIMLI SORU KİTABI Yasemin Ayan Taşdemir Redaksiyon Serhat BİLİR Fatma AVANOĞLU PALME YAYINCILIK Ankara, 2012 I PALME YAYINLARI: 735 8.

Detaylı

HÜCRENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ

HÜCRENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ HÜCRENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ *Hücrenin yaşam döngüsü: Hücrenin; bir bölünme sonundan, ikinci bir bölünme sonuna kadar olan zaman sürecinde; geçirdiği yaşamsal olaylara hücrenin yaşam döngüsü denir. Hücreler,

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

DNA ve Genetik Kod Akıllı Ödev - 1

DNA ve Genetik Kod Akıllı Ödev - 1 DN ve enetik Kod kıllı Ödev - 1 dı Soyadı:... Sınıfı:... No:... Soru 1 şağıdaki sorulara uygun cevapları seçip, numaralarını cümlenin başındaki boş kutucuklara yazınız. 1 en 2 Kromozom 3 Nükleotid 4 imin

Detaylı

KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMKAR

KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMKAR KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMKAR KALITIM Anne ve babanın karakterlerinin oğul döllere nasıl aktarıldığı, döller arasında benzerlik ve farklılıkların nasıl ortaya çıktığını araştıran bilim dalına kalıtım veya

Detaylı

KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI. 4. Rabia renkkörlüğü yönünden bir ailenin soy ağacını şekilde verilen

KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI. 4. Rabia renkkörlüğü yönünden bir ailenin soy ağacını şekilde verilen KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI 1. Fatma, melez sarı bezelyeleri birbiri ile çaprazladığında oluşabilecek ihtimalleri pasta grafik ile gösteriyor. Fatma nın çizmiş olduğu grafik aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder. 1.3. Mitozda kromozomların

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1. Bir canlının mitoza hazırlanan hücresinde

Detaylı

KALITIM-2 MENDEL İN ÇALIŞMALARI SELİN HOCAYLA BİYOLOJİ DERSLERİ

KALITIM-2 MENDEL İN ÇALIŞMALARI SELİN HOCAYLA BİYOLOJİ DERSLERİ KALITIM-2 MENDEL İN ÇALIŞMALARI SELİN HOCAYLA BİYOLOJİ DERSLERİ Gregor MENDEL kalıtımın esaslarını belirleyen bilim adamıdır. Kalıtımın kurucusu olarak bilinir.yaptığı çalışmalar MENDEL KANUNLARI adını

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

DNA ve Özellikleri. Şeker;

DNA ve Özellikleri. Şeker; DNA ve Özellikleri Hücrelerdeki hayatsal olayların yönetimini çekirdek sağlar. Çekirdek içinde, hücrenin beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerin yönetilmesini sağlayan genetik madde bulunur.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM B- KALITIM (6 SAAT) 1- Gen 2- Kalıtım ve Kalıtsal Özelliklerin Kazanılması 3- Mendel in Kalıtıma Kazandırdığı Bilgiler ve Mendel Yasaları

Detaylı

2n n. Kromozom sayısı. Zaman

2n n. Kromozom sayısı. Zaman Mitoz Döllenme Mitoz MAYOZ BÖLÜNME 10. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 10.1.2. ve Eşeyli Üreme 10.1.2.1. u açıklar. a. un evreleri temel düzeyde işlenir. Evreler açıklanırken mikroskop, görsel

Detaylı

3. Şekilde DNA, Kromozom, Gen ve Nükleotidi temsil eden vagonlar verilmiştir. basit yapılı vagondan en karmaşık yapılı vagona doğru takmak istiyor.

3. Şekilde DNA, Kromozom, Gen ve Nükleotidi temsil eden vagonlar verilmiştir. basit yapılı vagondan en karmaşık yapılı vagona doğru takmak istiyor. 1. 3. Şekilde DNA, Kromozom, Gen ve Nükleotidi temsil eden vagonlar verilmiştir. Yusuf bu vagonları lokomotife, en basit yapılı vagondan en karmaşık yapılı vagona doğru takmak istiyor. Yusuf un yapması

Detaylı

KALITIMIN GENEL İLKELERI. Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım-1

KALITIMIN GENEL İLKELERI. Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım-1 KALITIMIN GENEL İLKELERI Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım-1 Eşey Tayini Kromozoma dayalı eşey saptanması çok hücreli canlılarda gerçekleştirilebilir. Otozomal kromozomlar üzerinde her iki eşeye ait özellikleri

Detaylı

2014-2015 II.DÖNEM BİYOLOJİ 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI (I )

2014-2015 II.DÖNEM BİYOLOJİ 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI (I ) 2014-2015 II.DÖNEM BİYOLOJİ 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI (I ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Kahverengi gözlü anne ve babanın ilk çocukları yeşil gözlü

Detaylı

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi.

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi. KONU 9. HÜCRE BÖLÜNMESİ MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar birçok canlı grubu tarafından gerçekleştirilebilir. Mitoz bölünme sonunda bölünen hücrelerden

Detaylı

8. Sınıf. TEOG Tutarlılık. Fen ve Teknoloji 2015-2016

8. Sınıf. TEOG Tutarlılık. Fen ve Teknoloji 2015-2016 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık Fen ve Teknoloji Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum için büyük bir güven,

Detaylı

14 HhBbeeAa X HhBbEeAa genotipli bireylerin çaprazlanmasından oluşacak bireyler kaç farklı genotipte olabilir? A) 16 B) 54 C) 27 D) 11 E) 4

14 HhBbeeAa X HhBbEeAa genotipli bireylerin çaprazlanmasından oluşacak bireyler kaç farklı genotipte olabilir? A) 16 B) 54 C) 27 D) 11 E) 4 KALITIM 1 AaBb X AaBb şeklindeki çaprazlanmadan 256 oğul birey oluşmuştur. ab fenotipindeki bireyler oluştuktan kısa bir süre A) 32 B) 64 C) 128 D) 192 E) 240 2 2) Bir karakter üzerinde A, B, C, D, E şeklinde

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1 DNA (Deosiribo Nükleik Asit) Kalıtım maddesi hücre çekirdeğinde bulunur. Kalıtım maddesi iğ ipliği (Yumak) şeklinde bir görünümdedir. İğ ipliğindeki kalıtım maddesi

Detaylı

Fen Bilimleri Örnek Soruları

Fen Bilimleri Örnek Soruları Fen Bilimleri Örnek Soruları 1. Geçtiğimiz günlerde dünyada yaşanan iki büyük fırtınadan biri ABD de etkili olan Florance Kasırgası diğeri ise Filipinler, Çin ve Hongkong u etkisi altına alan Mangkhut

Detaylı

*Bağlı genler: *Krossing over oranı ve kromozom haritası: BAĞLI GENLER VE KROMOZOM HARİTASI

*Bağlı genler: *Krossing over oranı ve kromozom haritası: BAĞLI GENLER VE KROMOZOM HARİTASI BAĞLI GENLER VE KROMOZOM HARİTASI *Bağlı genler: Bağlı genler, aynı kromozom üzerinde bulunan genlerdir. Örnek: Aşağıda bağlı genlerin krossing over oranları verilmiştir. Kromozom haritasını çıkarınız.

Detaylı

LYS ANAHTAR SORULAR #6. Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme

LYS ANAHTAR SORULAR #6. Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme LYS ANAHTAR SORULAR #6 Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme 1) 2n = 40 kromozomlu memeli türünde, Dişinin ovaryumlarında yumurta hücresi oluşurken anafaz I evresinde gonozomların

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU:8. Sınıf 1. Ünite SBS Deneme Sınavı 1- Mitoz bölünme için aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği bilgi yanlıştır? Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Önce sitoplazma bölünmesi sonra çekirdek

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım EVRİM

ADIM ADIM YGS LYS Adım EVRİM ADIM ADIM YGS LYS 191. Adım EVRİM EVRİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER Evrim, geçmiş ile gelecekteki canlıların ve olayların yorumlanmasını sağlayarak, bugün dünyada yaşayan canlılar arasındaki akrabalık derecesini

Detaylı

LYS ANAHTAR SORULAR #7. Kalıtım

LYS ANAHTAR SORULAR #7. Kalıtım LYS ANAHTAR SORULAR #7 Kalıtım 1) Bir bitki türünde mavi çiçek rengi geni (A), gri çiçek rengi genine (a) baskındır. Bu bitki türünde çiçek rengi karakteri açısından farklı fenotiplere sahip bitkilerin

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS. 91. Adım KALITIM -17 GENETİK VARYASYON MUTASYON MODİFİKASYON ADAPTASYON - REKOMBİNASYON

ADIM ADIM YGS LYS. 91. Adım KALITIM -17 GENETİK VARYASYON MUTASYON MODİFİKASYON ADAPTASYON - REKOMBİNASYON ADIM ADIM YGS LYS 91. Adım KALITIM -17 GENETİK VARYASYON MUTASYON MODİFİKASYON ADAPTASYON - REKOMBİNASYON GENETİK VARYASYON Aynı türün bireyleri arasındaki farklılığa VARYASYON denir. Varyasyonların hepsi

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ SORU 1: A türüne ait bir bitki (Yaprakları koparılmış) B türüne ait bir bitki (Yapraklı) cam fanus cam fanus su su Ortam sıcaklığı 10 C Ortam sıcaklığı 25 C Bir araştırmacı,

Detaylı

DNA VE GENETİK KOD KAZANIM KONTROL SINAVI

DNA VE GENETİK KOD KAZANIM KONTROL SINAVI NA VE GENETİK KO KAZANIM 4. 1. 1. GEN 3.KROMOZOM 6 2. NA 4.NÜKLEOTİ 5 1 2 ukarıdaki kutucuklarda verilen kavramları basitten karmaşığa doğru sıralayınız? A) 4-3-1-2 B) 2-1-3-4 C) 4-1-2-3 ) 2-1-4-3 3 4

Detaylı

NOT DEFTERİ 2. Ünite: DNA ve GENETİK KOD 1. Bölüm: DNA ve Genetik Kod

NOT DEFTERİ 2. Ünite: DNA ve GENETİK KOD 1. Bölüm: DNA ve Genetik Kod 8. SINIF FEN BİLİMLERİ Not Defteri 8-2-1/5: DNA ve Genetik Kod Sayfa 1 / 1 2. Ünite: DNA ve GENETİK KOD 1. Bölüm: DNA ve Genetik Kod DNA Nedir? Canlının kalıtsal özelliklerini belirleyen, yönetici molekül.

Detaylı

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM- KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK... 9 BÖLÜM-2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 95 Kalıtımla İlgili Kavramlar... 9 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları... 9 Modern Genetik... 22

Detaylı

8. SINIF MERKEZİ ORTAK YAZILILARA HAZIRLIK SORULARI

8. SINIF MERKEZİ ORTAK YAZILILARA HAZIRLIK SORULARI 1. 4. Yukarıdaki şekil için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölünme geçirmiştir. B) Oluşan yavru hücreler ana hücrenin aynısıdır. C) Kromozom sayısı değişmemiştir.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ 1. Öğretmen kalıtım konusu için hazırlattığı, üzerinde "insan üreme hücrelerinin kromozom sayılarının" yazılı olduğu pankartları öğrencilerine aşağıdaki gibi dağıtmıştır. 22 + x

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

Mitoz ve Eşeysiz Üreme Biyoloji Ders Notları

Mitoz ve Eşeysiz Üreme Biyoloji Ders Notları Mitoz ve Eşeysiz Üreme Biyoloji Ders Notları Yeni hücreler ancak mevcutlarının bölünerek oğul hücreler üretilmesiyle oluşur. Mitoz hücre bölünmesi çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve yenilenmeyi

Detaylı

Adı Soyadı : Sınıfı : No: TEOG Öncesi Son Deneme ölçüm 2. ölçüm. 1. durum 2. durum

Adı Soyadı : Sınıfı : No: TEOG Öncesi Son Deneme ölçüm 2. ölçüm. 1. durum 2. durum Adı Soyadı : Sınıfı : No: TEOG Öncesi Son Deneme 1. 3. 1. ölçüm 2. ölçüm 1. durum 2. durum Oğuz suda çözünmeyen bir cismin ağırlığını önce havada ölçüyor. Daha sonra aynı cisimden 2 tane daha dinamometrenin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 1) Topraktaki azotlu bileşik miktarını, I. Denitrifikasyon bakteri sayısındaki artış II. Saprofit bakterilerce gerçekleşen çürüme III. Şimşek ve yıldırım olaylarındaki artış

Detaylı