Açıköğretimde e-öğrenmenin Yapıtaşları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açıköğretimde e-öğrenmenin Yapıtaşları"

Transkript

1 Açıköğretimde e-öğrenmenin Yapıtaşları Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Bu bildiri Mayıs 2004 tarihlerinde Ankara da Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilgi Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE) Sempozyumu 2004 de sunulmuştur. Bu çalışmada açıköğretim sistemi kısaca tanıtılarak, son on yılda gerçekleştirilen e-öğrenme uygulamaları ve gelecek yıllara ilişkin hedefler özetlenmektedir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Açıköğretim, genel anlamda ele alındığında, geleneksel eğitim kurumlarının eğitim hizmeti vermeyi öngörmediği insan topluluklarına her düzeyde eğitim vermeyi amaçlayan bir eğitim yaklaşımıdır. Türkiyede öğretim yılında Açık İlköğretim, Açıköğretim Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde bir milyondan fazla öğrenci öğretim görmektedir. Açıköğretim yöntemiyle öğretim gören öğrencilerin açıköğretimi tercih etmelerinin başlıca nedenleri arasında, bir işte çalışıyor olmak, çağ yaşını geçmiş olmak, askerlik hizmetini sürdürüyor olmak, fiziksel özürlü olmak, tutuklu olmak gibi örgün öğretimde okumayı engelleyen nedenler bulunmaktadır. Bunların dışında, öğrenimini tamamlamak isteyen ev kadınları, bir meslek sahibi olup da ikinci bir dalda öğretim görmek isteyenler, yurt dışında yerleşik olanlar da açıköğretimi tercih edenler arasındadır. Açıköğretim eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın en önemli yollarından birisi durumundadır. Açıköğretimde okuyan öğrencilerin örgün öğretim ortamlarında bulunma olanakları kısıtlı olduğu için açıköğretimde uygulanan en yaygın öğretim yöntemi uzaktan öğretim dir. Mektupla ve gazeteyle öğretim gibi kökeni yüzyıllar öncesine giden uzaktan öğretimde, bu yüzyılda telefon, radyo, sinema gibi teknolojiler de kullanılmıştır. Açıköğretim günümüzdeki yaygınlığına televizyonla eğitimle kavuşmuştur larda uygulamaya geçen İngiltere Açık Üniversitesi nin deneyimlerinden yararlanılarak, 1980 lerde çoğu ülkede televizyon ağırlıklı eğitim veren uzaktan eğitim kurumları oluşturulmuştur. Türkiye de öğretim yılında Açıköğretim Fakültesi kurulmuş, öğretim yılında Açıköğretim Lisesi, öğretim yılında da Açık İlköğretim Okulu ilk öğrencilerini almıştır de öğrenciyle öğretime başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, günümüzde kayıtlı olan öğrencisiyle, dünyanın 10 mega üniversitesi arasında bulunmaktadır. Mega üniversite adı öğrenci sayısı den fazla olan üniversiteleri tanımlamak amacıyla, İngiltere Açık Üniversitesi rektörlerinden Sir John Daniel tarafından verilmiştir. Açıköğretimde temel öğretim malzemesi uzaktan öğretim teknikleriyle kendi kendine öğrenmeye uygun olarak hazırlanmış ders kitaplarıdır. Çok sayıda üniversiteden binden fazla yazar ve editörün katkılarıyla hazırlanan yüzlerce ders kitabı, her yıl yaklaşık beş milyon adet basılarak, öğrencilere iletilmektedir.

2 Derslerdeki ünitelere paralel olarak hazırlanan televizyon programları öğrencileri kendi kendilerine öğrenme etkinliklerini destekleme ve pekiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla ortalama 20 dakika uzunluğunda her yıl 1000 den fazla televizyon programı üretilerek, TRT kanallarında yayınlanmaktadır. Ülke çapında 60 merkezde sunulan akademik danışmanlık hizmetleriyle öğrencilerin akşamları ve hafta sonları yüz yüze eğitim görebilecekleri ortamlar sağlanmaktadır. Bu hizmet için diğer üniversitelerden yaklaşık 600 öğretim üyesi görevlendirilmektedir. Türkiye de 80 merkezde, KKTC de ve Köln/Almanya da öğrencilere büro hizmeti verilmektedir. Öğrenciler bu bürolar aracılığıyla kayıt yaptırabilmekte, öğrenci hizmetlerinden yararlanabilmekte ve diploma alabilmektedirler. Öğrenciler Türkiye de tüm illerde, KKTC de ve sekiz Avrupa ülkesinde yılda üç kez düzenlenen örgün sınavlara katılmakta ve sınavlar merkezi olarak değerlendirilmektedirler. İki gün süreyle dört oturumda yaklaşık salonda gerçekleşen sınavlarda kişi görev yapmaktadır. Bu sınavlar için fakültenin Test Araştırma Biriminde yılda ölçme değerlendirme açısından akredite edilmiş den fazla soru hazırlanmaktadır. Yeni gelişen ve yaygınlaşan video-konferans, bilgisayar ve İnternet teknolojileri gibi elektronik ortamlar açıköğretimde öğrenci ve öğreticilere önemli fırsatlar sunmaktadır. Açıköğretim Sisteminde 1980 lerin sonunda kurulan Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi nde çeşitli e-öğrenme uygulamaları tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu uygulamalardan başlıcaları Bilgisayar Destekli Akademik Danışmanlık Merkezleri, Çokluortam Alıştırma Yazılımları, İnternete Dayalı Deneme Sınavları, İnternete Dayalı Bilgi Yönetimi Önlisans Programı ve İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımlarıdır. Bilgisayar laboratuvarları ve BDE Yazılımları ( ) Açıköğretim Sisteminde e-öğrenme uygulamaları 1993 yılında Bilgisayar Destekli Eğitim yazılımlarının üretilmesiyle ve çeşitli illerde açılan bilgisayar laboratuvarlarında açıköğretim öğrencilerinin kullanımına sunulmasıyla başlamıştır. Bu proje kapsamında 15 ilde bilgisayar laboratuvarı açılmıştır. İnternete Dayalı Deneme Sınavları ( ) Açıköğretim sisteminde internete dayalı eğitim hizmetleri öğretim yılında deneme sınavları ile başlamıştır. Bu uygulama ile öğrenciler örgün sınavlar öncesi, internet ortamında çok sayıda deneme sınavı gerçekleştirerek, kendi seviyelerini gerçeğe yakın biçimde öğrenebilmektedirler. Bu sistemden günümüze kadar den fazla öğrenci yaklaşık sınav gerçekleştirerek, yararlanmıştır. Çokluortam CD-ROM ları Dağıtımı ( ) 1990 lı yılların başında uzaktan öğretim gören öğrencilerin eğitim teknolojisinden yararlanabilmeleri için değişik illerde laboratuvarlar kurarak, teknolojiyi onların bulunduğu yere götürmek dışında bir çözüm bulunmuyordu ların sonuna doğru ise açıköğretim öğrencilerinin kişisel bilgisayar sahibi olma ya da çalıştıkları işyerindeki bilgisayarlardan yararlanma oranlarında gözle görülür artışlar olduğu saptanmıştır. Bu olanaktan yararlanmak amacıyla alıştırma yazılımlarını, ders kitabının elektronik kopyasını ve televizyon programlarının sayısallaştırılmış videolarının CD-ROM ortamında bir araya getirilmesiyle, 1

3 açıköğretim çokluortam ders yazılımları oluşturulmaya başlanmıştır öğretim yılında bu ders yazılımlarından kopya üretilerek öğrencilere kitaplarıyla birlikte dağıtılmıştır. Açıköğretim çokluortam CD-ROM larının en önemli özelliği, daha önce ayrı ekipler tarafından üretilmiş bulunan ve öğrenciye ayrı zamanlarda ve ortamlarda sunulan ders kitabı, televizyon programları, alıştırma yazılımları ve deneme sınavları gibi uzaktan öğretim malzemelerinin entegrasyonunu sağlamasıdır. Yüzyüze akademik danışmanlık dersleri dışındaki tüm eğitim araçlarının entegre olarak sunulduğu CD-ROM ların, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde verim artışı sağladığı düşünülmektedir. Öğrenci CD-ROM ile ders çalışırken, uzaktan eğitim yönergesine uyarak, çalışmasını verimli bir şekilde sürdürebilmekte, ders kitabını, derse ait televizyon programlarını, alıştırma yazılımlarını birbirine paralel olarak takip edebilmekte ve bütün bu çalışmalarını değerlendirmek amacıyla deneme sınavlarına bağlantı kurabilmektedir. Televizyon programlarının CD-ROM da yer almasıyla, öğrencilerin televizyonun belirli zamanlarda izleme zorunluluğu ortadan kalkmış, programları arzu ettiği zamanlarda defalarca seyredebilmelerine olanak sağlanmıştır. Bilgi Yönetimi Önlisans Programı ( ) Türkiye de yüksek lisans düzeyinde internete dayalı Bilgi Üniversitesi nin e-mba ve ODTÜ nün Informatics Online programları açıldıktan sonra Anadolu Üniversitesi nde yaygın eğitim alanında diplomaya yönelik internete dayalı program açılması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu türün ilk örneği olarak Bilgi Yönetimi Önlisans Programı oluşturulmuştur. Bilgi Yönetimi Önlisans Programı bilgi çalışanı olarak nitelendirilen, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmeye yönelik bir programdır. Bilgi Yönetimi Önlisans Programının amacı öğrencilerine; işletmelerde bilgiye dayalı sorunlara etkin çözümler üretme, internet ortamında girişimcilik ve iş yönetimi, güncel uygulama yazılımlarında uzmanlaşma, internete dayalı kurumsal iletişim ve birlikte çalışma ile üretkenliği arttıracak büro uygulamaları geliştirme becerilerini kazandırmak olarak özetlenebilir Diğer açıköğretim programlarından farklı olarak 500 kontenjanla sınırlandırılmış olan bu programa, ÖSS sonuçlarına göre öğretim yılında ilk kez öğrenci kabul edilmiş ve öğretim yılında ilk mezunları verilmiştir. Program, diğer AÖF programları gibi uzaktan eğitim amacına hizmet etmekte, ancak diğerlerinden farklı olarak temel eğitim internete dayalı olarak yapılmaktadır. Bu program aynı zaman Batı Avrupa Programı içerisinde yer almış dolayısıyla yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarına da bu eğitim imkanı tanınmıştır. İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımları ( ) Alıştırma yazılımlarının kitap ve televizyon ders programlarıyla birlikte CD-ROM ortamında sunulmasının çeşitli sınırları olduğu anlaşılmıştır. Bunların başında derslere kayıtlı öğrenci sayısının, dolayısıyla çoğaltılacak CD-ROM sayısının yüz binler düzeyinde olmasından kaynaklanan maliyetler gelmektedir. CD-ROM çoğaltma sürecinin sayı çoğaldıkça aylarca sürüyor olması, proje planlarını sıkıştırmaktadır. Bu bulguların ışığında, Açıköğretim 2

4 Fakültesi bünyesinde BDE birimi tarafından öğretim yılında İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımları projesi başlatılmıştır. İnternete dayalı alıştırma yazılımlarıyla açıköğretim öğrencilerine internet ortamında etkin ve verimli bir ders çalışma atmosferi oluşturmak amaçlanmaktadır. Öğrenciler internette bu derslere girerek oturum açtıklarında, sesli ve etkileşimli olarak hazırlanmış çokluortam yazılımları yardımıyla ünitelerini çalışabilmekte ve çok sayıda çözümlü örneği inceleyerek öğrendiklerini pekiştirebilmektedirler. İnternete dayalı alıştırma yazılımlarında laboratuvarlardaki ve CD-ROM lardaki alıştırma yazılımlarına paralel olarak, çözümlü çoktan seçmeli soruların yer aldığı SORU bölümü, konu ile ilgili örnek olayların probleme dönüştürülerek aşamalı olarak çözüldüğü ÖRNEK bölümü, sadece doğru yanıtlarının verildiği çoktan seçmeli sorulardan oluşan TEST bölümü ve öğrencinin soru çözerken ihtiyaç duyması halinde başvurması için kısa bir konu özetinin bulunduğu KONU bölümü yer almaktadır. İnternete dayalı alıştırma yazılımları en son teknolojilerle tasarlanmakta ve endüstri standartları kalitesinde geliştirilmektedir yılında bu yazılımların geliştirilmesinde 60 konu uzmanı ve 40 tasarımcı görev almıştır yılında bu sayıların daha fazla olması beklenmektedir. Açıköğretim Sistemindeki internete dayalı alıştırma yazılımları sunulan içerik miktarı açısından şu anda Türkiye nin en büyük e-öğrenme projesidir. Aşağıdaki tabloda Açıköğretim sistemindeki bazı bölümlerdeki internet destekli derslerin tüm derslere oranı verilmiştir. Örneğin, İşletme Fakültesi İşletme Bölümü nde içinde bulunduğumuz öğretim yılında derslerin yüzde 35 i internet ortamında yayınlanmaktadır. Bu oran önümüzdeki öğretim yılında yüzde 78 e çıkacaktır. Açıköğretim Sistemindeki Bazı Bölümlerde İnternet Destekli Derslerin Oranı Fakülte Öğrenci Sayısı Gerçekleşen Planlanan İşletme Fakültesi İşletme Bölümü %35 %78 İktisat Fakültesi İktisat Bölümü %28 %60 İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü %28 %71 İktisat Fakültesi Maliye Bölümü %28 %60 İktisat Fakültesi Çal. Eko. ve End. İliş. B %28 %64 Muhasebe Önlisans Programı %31 %75 Mahalli İdareler Önlisans Programı %31 %68 Bankacılık ve Sigortacılık %37 %56 Sağlık Kurumları İşletmeciliği %37 %56 Turizm ve Otel İşletmeciliği %31 %50 Bilgi Yönetimi Önlisans Programı 202 %87 %87 Açıköğretim Sistemindeki internete dayalı alıştırma yazılımları hedeflenen ve erişen öğrenci sayıları açısından da Türkiye nin en büyük e-öğrenme projesidir. Aşağıdaki tabloda internet ortamında yayınlanan çokluortam ders yazılımlarının öğrenci-ders sayısı açısından hedef kitlesi ve toplam öğrenci-ders sayısına göre yüzdesi değişik yıllar için verilmektedir. Açıköğretim Sisteminde İnternet Destekli Derslerin Hedef Kitlesi Dönem Hedef Kitle Toplam Öğrenci Ders 3

5 (Öğrenci Ders Sayısı) Sayısına Oranı (2003 rakamlarıyla) (Gerçekleşen) % Planlanan % Planlanan %88 Ders Kitapları ve Televizyon Programlarının İnternette Yayınlanması ( ) öğretim yılında internette ders çalışan öğrencilerin kitap ve televizyon programlarına kolayca erişebilmelerini sağlamak amacıyla ders kitaplarının ve televizyon programlarının internet ortamında yayınına başlanmıştır. Böylece bir açıköğretim öğrencisi işyerinden ya da bir internet kafeden derslerine erişerek, kitabını inceleyebilmekte, televizyon programlarını seyredebilmekte, çokluortam alıştırma yazılımları yardımıyla dersini çalışabilmekte ve deneme sınavları yardımıyla kendisini sınayabilmektedir. e-mba Programı ( ) Anadolu Üniversitesi ve The State University of New York işbirliği ile yürütülen e-mba programı uzaktan öğretim tekniğine dayalı, internet üzerinden erişilen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış Türkiye nin ilk ve tek çift diplomalı İşletme Yönetimi yüksek lisans programıdır. Bu programın hazırlıkları tamamlanma aşamasına gelmiştir. İlk öğrencilerini öğretim yılında kabul edecektir. Anadolu-SUNY, ESC e-mba programının hedefi; iş yaşamındaki başarı sürecine bireysel kariyer gelişimini katmak isteyen profesyonellere zaman ve mekandan bağımsız olarak işletme yönetimi alanında küresel boyutta eğitim vermektir. İnternet Sunum Altyapısı İçin Gerçekleştirilen Yatırımlar İnternette yayınlanan deneme sınavları, alıştırma yazılımları, ders kitapları ve televizyon programlarına özellikle sınavlar yaklaştıkça yoğun erişim talebi olmaktadır. Bu talebi karşılayacak altyapı ve bant genişliği için gerekli yatırımlar tamamlanmış durumdadır. Bu hizmetler toplam 30 işlemciye sahip üç büyük sunucu kümesinden yayınlanmaktadır. Bu amaçla TT-NET üzerinde 4 MBit ve Ulaknet üzerinde 32 MBit bant genişliği kullanılmaktadır yılı sonuna kadar Açıköğretim sisteminde internete dayalı eğitim oranının yüzde 90 a yaklaşması hedeflenmektedir. Bu durumda bir milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi temel öğretim ortamı olarak interneti kullanıyor olacaktır. Kaynaklar Mutlu, M. E., Öztürk, C., Özöğüt, Ö., Yılmaz, R. ve Çetinöz, N., Açıköğretimde e- Öğrenme, 20. Ulusal Bilişim Kurultayı, Harbiye Askeri Müze-İstanbul, 2-5 Eylül (http://www.bilgi.aof.edu.tr/yayinlar/2003/acikogretimde%20e-ogrenme.pdf) Mutlu, M. E., Özöğüt, Ö. ve Çetinöz, N., Açıköğretimde İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımları Tasarımı Genel Matematik Dersi Örneği, III. International Educational 4

6 Technologies Symposium and Fair, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC, Mayıs (http://www.tojet.sakarya.edu.tr/current%20articles/mutlu.htm) e-mba Programı (http://emba.anadolu.edu.tr) 5

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI USE OF INTERNET BASED DISTANCE LEARNING MODEL TOWARDS INFORMATION STUDIES AT HIGHER EDUCATION

Detaylı

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları)

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) Yrd.Doç.Dr.Ahmet Atillâ DOĞAN Açıköğretim Fakültesi aadogan@anadolu.edu.tr

Detaylı

Açıköğretimde e-öğrenme

Açıköğretimde e-öğrenme Açıköğretimde e-öğrenme Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİKLERİ EĞİTİMİ 2. ULUSAL SEMPOZYUMU 25-26-27 MAYIS 2005 SAMSUN

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ KULLANILARAK STANDARTLAŞMAYI SAĞLAMAK

TÜRKİYE DEKİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ KULLANILARAK STANDARTLAŞMAYI SAĞLAMAK TÜRKİYE DEKİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ KULLANILARAK STANDARTLAŞMAYI SAĞLAMAK Ulvican YAZAR Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, 54187 Serdivan SAKARYA E-posta: uyazar@sakarya.edu.tr

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

Prof.Dr. Davut AYDIN REKTÖR

Prof.Dr. Davut AYDIN REKTÖR Prof.Dr. Davut AYDIN REKTÖR Değerli Öğrenci Adayımız, Üniversitemiz; açık ve uzaktan öğretim yöntemiyle Türkiye nin tüm bölgelerinden, Avrupa da, Balkanlar da, Azerbaycan da, Kıbrıs ta yerleşik her yaştan

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER

TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. Serpil Koçdar Anadolu Üniversitesi serpilkocdar@gmail.com Yrd. Doç. Dr. Tülay Görü Doğan Çukurova Üniversitesi

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UZAKTAN EĞİTİM ve BİR PROJE ÖNERİSİ. Prof.Dr. M.Erdal BALABAN

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UZAKTAN EĞİTİM ve BİR PROJE ÖNERİSİ. Prof.Dr. M.Erdal BALABAN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UZAKTAN EĞİTİM ve BİR PROJE ÖNERİSİ Prof.Dr. M.Erdal BALABAN Işık Üniversitesi, Şubat 2012 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti... 1 1. Giriş... 2 2. YÜKSEKÖĞRETİMDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI...

Detaylı

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Hüseyin Odabaş * Öz: Internet ve bilgisayar

Detaylı

Uzaktan Eğitim Yoluyla Yabancı Dil Öğretimi Zehra ADIYAMAN MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Uzaktan Eğitim Yoluyla Yabancı Dil Öğretimi Zehra ADIYAMAN MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Yoluyla Yabancı Dil Öğretimi Zehra ADIYAMAN MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ÖZET Bu bildiride uzaktan eğitimin tanımı yapılarak uzaktan eğitimin 3 temel ögesi açıklanmaktadır. Dünyada

Detaylı

Avrupa ile sınırları ortadan kaldırdık

Avrupa ile sınırları ortadan kaldırdık Müjde: Avrupa için iki yeni program daha açıyoruz Üniversitemizin Köln Stüdyosu sonbaharda açılıyor Anadolu Üniversitesi nin TRT Okul iş birliğiyle kuracağı Köln Stüdyosu nun sonbaharda hizmete girmesi

Detaylı

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Cedimoğlu Düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemil Karacadağ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

Uzaktan eğitim. Uzaktan öğrenme. Uzaktan öğretim. Çizim 1: Uzaktan Öğretim ve Uzaktan Öğrenme İlişkisi

Uzaktan eğitim. Uzaktan öğrenme. Uzaktan öğretim. Çizim 1: Uzaktan Öğretim ve Uzaktan Öğrenme İlişkisi Uzaktan öğretim, daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürebilmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek amacıyla farklı fiziksel ayrı mekanlardaki öğretmen ve öğrencilerin, çeşitli iletişim teknolojileri

Detaylı

Uzaktan ve Teknoloji Destekli Eğitimin Gelişimi

Uzaktan ve Teknoloji Destekli Eğitimin Gelişimi Uzaktan ve Teknoloji Destekli Eğitimin Gelişimi Serhat Çoban 1 1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Serhatcoban17@yahoo.com Özet: ve internet teknolojisinin toplumda gittikçe yaygınlaşan bir

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF THE VIEWS OF FACULTY MEMBERS FROM DICLE UNIVERSTY ABOUT DISTANCE EDUCATION Cemil İNAN Dicle

Detaylı

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 4 I.A. MİSYON VE VİZYON... 4 I.A.1.MİSYON... 4 I.A.2.VİZYON... 4 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ... 5 I.B.2. ÜNİVERSİTE

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 1 2 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 MEVCUT DURUM TASLAK RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Nurcan ÖNDER Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK www.uis.gov.tr uis@csgb.gov.tr 17 Haziran 2015 Çalışma

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKĠYE DE BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ ÖĞRETĠMĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ

DÜNYADA VE TÜRKĠYE DE BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ ÖĞRETĠMĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ 151 DÜNYADA VE TÜRKĠYE DE BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ ÖĞRETĠMĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ *Muhterem AKGÜN, ** Arş. Gör. İsmail Hakan AKGÜN * İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Detaylı

YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU

YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU 1. Biriminizin Misyon ifadesini aşağıya (veya Ek 1 e) yazınız. Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO), kendisine bağlı iki Bölüm arasında

Detaylı

TÜRKİYE'DE UZAKTAN EGiTiM ve SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMASI

TÜRKİYE'DE UZAKTAN EGiTiM ve SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMASI SAU Fen Bilimieti Enstitüsü Dergi si 6.Cllt, l.sayı (Mart 2002) TÜRKİYE'DE UZAKTAN EGiTiM ve SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMASI Yavuz BAY AM, M.Sabih AKSOY Özet - internetin ve intranetin son yıllardaki büyük

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI Bölüm 12 Asiye Toker Gökçe * YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ 12.1.Yeni Ekonomik Düzen 12.1.1.Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye 12.2.1.Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformlarında

Detaylı

A RESEARCH BASED ON A COMPARISON OF IDEAS BETWEEN THE STUDENTS IN FORMAL AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN POST GRADUATE EDUCATION

A RESEARCH BASED ON A COMPARISON OF IDEAS BETWEEN THE STUDENTS IN FORMAL AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN POST GRADUATE EDUCATION ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2013 Summer Issue:4 YÜKSEK LİSANS ALANINDA ÖRGÜN ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÖĞRENİMİ İsmail Rakıp Karaş, İdris

Detaylı