BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 18 Yaşını Tamamladıktan Sonra Yurtdışından Doğuma İlişkin Başvuru 1- Form Dilekçe (VAT-1), 2- Anne yada babadan birinin yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak usulüne göre onaylanmış belge ile başvuru sahibinin yabancı olan ana veya babasından dolayı o devletin vatandaşlığını kazanıp kazanmadığının tespitine dair usulüne göre onaylanmış 3- Başvuru sahibinin ana ve babasından birinin ölmüş olması halinde varsa kardeşlerinden yakınlık derecelerini belirtir şekilde müracaat makamları tarafından alınacak imzalı ifadeleri, 4- Başvuru sahibinin ana ve babasının ölmüş olması halinde varsa kardeşleri ve üçüncü derece yakınlarından yakınlık derecelerini belirtir şekilde müracaat makamları tarafından alınacak imzalı ifadeleri, 5- Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe 6- Müracaat makamlarınca doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01), 7- Müracaat makamlarınca sistemden alınan, Türk Vatandaşı ana veya babaya ait nüfus kayıt örneği 1)Anne Babanın sağ olması halinde 1 içinde işlemler tamamlanır, Anne ve Babanın ölü olması halinde 1 ay içerisinde işlemler tamamlanarak karar alınmak üzere Bakanlığa 2 Türk Vatandaşlığını Doğum yeri esasına göre kazanma işlemleri 1- Form Dilekçe (VAT-2), 2- İlgilinin Türkiye de doğduğunu ispata yarayacak resmi kurumlarca verilmiş doğum belgesi, 4- Çocuğun anne veya babasından dolayı herhangi bir devlet vatandaşlığını kazanamadığının ispatına yarayacak usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

2 3 Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması 1- Form dilekçe (VAT-3), 3- Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ya da evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan aile nüfus kayıt örneği veya benzeri belgenin usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe 4- Medeni hal belgesi, bekar olduğunu gösterir belge, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise ölümle son bulan evliliğe ait evlenme belgesi ve eşine ait ölüm belgesinin usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe 5- Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait müracaat makamlarında sistemden alınan nüfus kayıt 6- Genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık alanındaki değişen ve gelişen şartlar da dikkate alınmak suretiyle esas ve usulleri Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık raporu, 7- Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabildiğini gösteren Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan belge(not: Müracaat makamınca ilgili kurumdan yazı ile istenecektir, konuşamayacağını doktor raporuyla belgeleyenlerden Türkçe konuşma belgesi istenmez) veya Türkiye de herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gördüğünü gösteren belge, 8- Türkiye de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin mesleğini ve gelirini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası ve benzeri belge veya birinci derece yakınlarının geçimlerini sağladıklarına ilişkin taahhüt belgesi, 9- Başvuru tarihinden geriye doğru yabancı soylular için beş yıl, Türk soylular için iki yıl Türkiye de kesintisiz ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenmiş giriş çıkışları gösterir belge (Müracaat makamlarınca yazı ile istenilecektir), 10- Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az üç aylık ikamet tezkeresi, 11- Herhangi bir suçtan yargılanmış ise buna ilişkin mahkeme kararı, 12- Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu eksikliğin giderilmesine yönelik ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 ncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı, 13- Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz. NOT: 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen ikamet süresi, Türk soylu yabancılar için 31/12/2010 tarihine kadar iki yıl olarak uygulanır. 31/12/2010 tarihinden sonra Türk vatandaşlığını kazanmak üzere müracaatta bulunan Türk soylu yabancılar için Türkiye de ikamet etme süresi 5 yıl olarak uygulanır. ve. 4 Türk Vatandaşlığının İstisnai olarak kazanılması 1-Form-dilekçe-(VAT-4), 3- Medeni hal belgesi, bekar olduğunu gösterir belge, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise ölümle son bulan evliliğe ait evlenme belgesi ve eşine ait ölüm belgesinin usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe 4- Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ya da evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belgenin usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe 5- Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt 6- Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu eksikliğin giderilmesine yönelik ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 ncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı, 7- Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığına dair belge. ve. 5 Türk Vatandaşlığının Yeniden kazanılması 1- Form dilekçe (VAT-5),

3 3- Türk vatandaşlığının kaybından sonra medeni halinde değişiklik olmuş ise buna ilişkin belge, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesinin usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe 4- Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan aile nüfus kayıt örneği veya benzeri belgenin usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe 5- Türk vatandaşlığının kaybından sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliği gösterir belgenin usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe 6- Varsa Türk Vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt 7- Türk Vatandaşlığını kaybettirilenlerden 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 14 ncü maddesi uyarınca yeniden Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi için başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye de kesintisiz üç yıl ikamet ettiğini gösterir İl Emniyet Müdürlüğünden alınacak noter tasdikli ikamet tezkeresi ve giriş ve çıkışlarını gösteren belge, Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 13. maddesi uyarınca çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile ana veya babalarına bağlı olarak iradesi dışında Türk vatandaşlığını kaybeden ve ergin olmalarından itibaren üç yıl içerisinde seçme hakkını kullanmayanlardan ikamet şartı aranmaz. 9- Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığına dair makbuz. 6 Türk Vatandaşlığını Evlenme Yoluyla Kazanma 1- Form Dilekçe (VAT-6), 2- Müracaat makamlarınca Türk Vatandaşı eşe ait sistemden alınan nüfus kayıt 3- Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış 4- Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe 5- Yerleşim yeri Türkiye de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi, 6- Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir 7- Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 ncu maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak nı kabul ettiğine dair imzalı beyanı, 8- Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz. ve. 7 Yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığını kazanan ana veya babanın çocukları 1- Baba veya ananın isteği belirten dilekçesi, 2- Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe 4- Çocuk evlilik birliği içerisinde dünyaya gelmiş ve ana, baba veya ikisinden birisine bağlı olarak işlem görecekse; a) Ana ve babaya ait evlenme belgesinin usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe b) Türk Vatandaşlığına başvuruda bulunmayan ana veya babanın noter tasdikli muvafakat belgesi(yurtdışından alınan noter tasdikli usulüne göre onaylanmış muvafakat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi), 5- Çocuk boşanma ile son bulan evlilikten dünyaya gelmiş ve ana yada babaya bağlı olarak işlem görecekse; a) Usulüne göre onaylanmış velayet kararının noter tasdikli Türkçe b) Ana veya babaya ait usulüne göre onaylanmış boşanma kararının noter tasdikli Türkçe c) Türk Vatandaşlığına başvuruda bulunmayan eşin noter tasdikli muvafakat belgesi(yurtdışından alınan noter tasdikli usulüne göre onaylanmış muvafakat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi), 6- Çocuk ölüm ile son bulan evlilikten dünyaya gelmiş ve ana veya babaya bağlı olarak işlem görecekse; a) Ana ve babaya ait evlenme belgesinin usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe b) Ana veya babaya ait ölüm belgesinin usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe 7- Çocuk evlilik birliği dışında dünyaya gelmiş ve anasına bağlı olarak işlem görecekse; a) Çocuğun evlilik dışında olduğuna dair belgenin usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe b) Ananın medeni hal değişikliklerini gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.. 2) Bakanlığımıza NOT: Ana veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte kendileri ile birlikte işlem görmeyen çocukları, ergin olduktan sonra Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurdukları takdirde haklarında 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11. madde hükümleri uygulanır.

4 8 9 Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin işlemler Türk Vatandaşlığını Seçme Hakkı ile Kazanma 1- Form Dilekçe (VAT-7), 2- Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe 4- Müracaat makamlarınca evlat edinene ait sistemden alınan nüfus kayıt 5- Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığına dair makbuz. 1- Form Dilekçe (VAT-8), 2- Türk vatandaşlığının kaybından sonra kazandığı devlet vatandaşlığını gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe 3- Usulüne göre onaylanmış medeni hal belgesinin noter tasdikli Türkçe 4- Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt 5- Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığına dair makbuz. 1 içinde işlemler 10 Türk Vatandaşlığından çıkma izni 1- Form Dilekçe (VAT-9), 2- Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt 3- Başka bir devlet vatandaşlığı kazanılmış ise bunu gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe 4- Henüz başka bir devlet vatandaşlığı kazanılmamış ise kazanmak istedikleri yabancı devlet vatandaşlığına kabul edileceklerine ilişkin usulüne göre onaylanmış teminat belgesinin noter tasdikli Türkçe 5- Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ana ve babaya bağlı olarak işlem gören çocuk için diğer eşin muvafakat belgesi, muvafakat edilmemesi halinde hakim kararı istenir sayılı Kanunla tanına hakların kullanılmasına ilişkin belge (Mavi Kart) 1- İsteklerini belirtir dilekçe, 2- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet fotoğraf, 3- Yabancı devlet vatandaşı olduğunu gösterir belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi. 1 veya 2 gün içerisinde 12 Türk Vatandaşlığını Seçme Hakkı ile Kaybetme 1- Form Dilekçe (VAT-10), 2- Türk vatandaşlığının kaybından sonra kazandığı devlet vatandaşlığını gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe 3- Usulüne göre onaylanmış medeni hal belgesinin noter tasdikli Türkçe 4- Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.

5 13 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin işlemler 1- Form dilekçe (VAT-11), 2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını doğumla kazandığını gösterir yetkili makamlarca verilmiş belge, 3- Evli ise eşinin, varsa ergin olmayan çocuklarının kimlikleri ve aile bağlarını kanıtlayan belge, 4- Medeni hale ilişkin belge. 14 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına yabancı kimlik numarası verilmesi 1- Form Dilekçe-Form A-a (Yerleşim yeri adresinin bulunduğu İl Valiliğine), 2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu gösterir kimliğinin noter onaylı bir örneği. 1 gün içerisinde 15 Çok Vatandaşlığa ait başvuru işlemleri 1- Form Dilekçe (VAT-12), 2- Nüfus Cüzdanı veya nüfus kayıt 3- Yabancı devlet vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış 4- Yabancı devlet vatandaşlığını kazanma sırasında yabancı ad ve soyad alınmış ise bu durumu gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi. 2 gün içerisinde 16 Çok Vatandaşlık Açıklamasının İptali 1- Form Dilekçe (VAT-13), 2- Nüfus Cüzdanı veya nüfus kayıt 3- Diğer devlet vatandaşlığını hangi tarihte kaybettiğini gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi. 2 gün içerisinde Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri: Valilik İsim : Fatma DEMİREL İsim : Ali BEZİRGAN Unvan : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı Vekili Adres : Bartın Valiliği Adres : Bartın Valiliği Tel : Tel : Faks : E-Posta E-Posta :

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN 10. MADDESİ

Detaylı

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 1- Doğumla kazanılan vatandaşlık... 1 1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık... 1 1.1.1- Türk

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5901 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı Resmi Gazete :12/6/2009 Sayı :27256 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Türk Vatandaşlığının Kazanılması

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Türk Vatandaşlığının Kazanılması TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 403 Kabul Tarihi : 11/2/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 22/2/1964 Sayı:11638 Yayımlandığı Düstur:Tertip : 5 Cilt:3 Sayfa:470 1- Kanun Yolu İle Kazanma 1-Nesep

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama... VALİLİĞİNE GENELGE 2007/1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.07.1985 No:85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.02.1926,No:743 05.07./1939, No:3686 05.05.1972, No:1587 15.11.1984, No:3080 Yayımlandığı

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.7.1985, No: 85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.2,1926, No: 743 5.7.1939, No: 3686 5.5.1972, No: 1587 15.11.1984, No: 3080 Yayımlandığı

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/4/2006 Sayı : 26153 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılmıştır Adres: Akdoğan Çarşısı Kat:2 No: 226-227 Kuşadası - AYDIN Telefon: +90 256 612 57 63 (pbx) Faks: +

Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılmıştır Adres: Akdoğan Çarşısı Kat:2 No: 226-227 Kuşadası - AYDIN Telefon: +90 256 612 57 63 (pbx) Faks: + Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılmıştır Adres: Akdoğan Çarşısı Kat:2 No: 226-227 Kuşadası - AYDIN Telefon: +90 256 612 57 63 (pbx) Faks: + 90 256 614 53 93 E-mail: info@kuto.org.tr Web: www.kuto.org.tr

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu)

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) SIRA NO 1 T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) HİZMETİN ADI Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlardan İstenen Belgeler Tamamlanmamış Kamyonet

Detaylı

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika 2 3 4 5 6 Adres

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 2 ÖNSÖZ Noterlik Kanununun 72.maddesi noterlerin

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İLE ORTAÖĞRETİMİN TAMAMINI YURT DIŞINDA TAMAMLAYANLARIN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2015-2016 eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye

Detaylı

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Dernek Kuruluşu 1-Kurucular tarafından her sayfası

Detaylı

KISIM V MİRASÇILARIN YAPACAKLARI BİLDİRİMLER

KISIM V MİRASÇILARIN YAPACAKLARI BİLDİRİMLER KISIM V MİRASÇILARIN YAPACAKLARI BİLDİRİMLER 1. VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİM VUK nun 164 ncü maddesinde Ölüm mükellefin mirası reddetmemiş mirasçıları tarafından vergi dairesine bildirilir. Mirasçılardan herhangi

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S.NO 1 3 6 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI Nakdi Tazminat Müracaat Mal Bildirim Formu Doldurtulması işlemleri Hizmet Birleştirilmesi Başvuru

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27046

Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27046 Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27046 YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANDIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi

T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi ne başvuran öğrencilerin eğitim programlarına kabulleri

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN YABANCI ŞİRKET KURULUŞU VE VERGİLENDİRİLMESİ (TÜRKİYE DE YABANCI YATIRIM PROSEDÜRLERİ VE VERGİSEL POZİSYONU) Sayı: 2008/008 Tarih: 08 / 04 / 2008 A- İŞLEMLER 1- TÜRKİYE DE, YABANCILAR TARAFINDAN

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ Amaç ve kapsam Madde I. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı