MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2014/'15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2014/'15"

Transkript

1

2 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2014/'15 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT PRESIDENCY RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI YAYINIDIR A Publication of Official Statistics Programme

3 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ, ÖRGÜN EĞİTİM 2014/'15 National Education Statistics, Formal Education Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre her hakkı Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz Ministry of National Education reserves all the rights of this publication. Unauthorised duplication or distribution of this publication is prohibited under Law No: 5846 Yayın içeriğine yönelik sorularınız için For questions on the content of the publication Tel: +90 (312) İnternet E-posta Internet ISSN Bu yayın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun katkılarıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Resmi İstatistik Programı kapsamında hazırlanmıştır. This book is prepared by the Ministry of National Education with the contributions of Turkish Statistical Institute within the framework of Official Statistics Programme. Millî Eğitim Bakanlığı Ministry of National Education Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar-ANKARA / TÜRKİYE Türkiye İstatistik Kurumu Turkish Statistical Institute Devlet Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE ISBN

4 Önsöz Foreword ÖNSÖZ FOREWORD Resmi İstatistik Programının yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı verilerin yanı sıra, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilmesi ve yayınlanması öngörülen veriler, Programda yer alarak resmi istatistik olarak kabul edilecektir. Böylece ihtiyaç duyulan her alanda güvenilir veriler üretilmesi sağlanmış olacaktır Resmi İstatistik Programında Örgün Eğitim İstatistikleri nin basılı yayın ve internet ortamında yıllık olarak yayınlanması sorumluluğu Bakanlığımıza verilmiştir. Örgün eğitim; okul öncesi eğitimi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. Ancak, Programda belirtildiği üzere yüksek öğretim istatistikleri Bakanlığımızın hazırladığı yayından bağımsız olarak Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yayınlanmaktadır. Örgün eğitimin, plan ve program hedeflerine uygun bir biçimde işlerlik kazanması, gerekli verilerin doğru, güvenilir ve analiz edilebilir şekilde derlenmesi ile mümkündür. Eğitim planlamasının uygulanabilirliği tam, doğru ve güvenilir istatistikî bilgilerin seri bir biçimde derlenmesi ve kullanıcılara aktarılması ile mümkün olacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan bu yayın İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması ve yerleşim yeri düzeyinde okul, öğrenci, öğretmen, mezun ve yeni kayıt öğrenci sayıları ile uluslararası karşılaştırmalar yapılabilmesi amacıyla bazı eğitim göstergelerini kapsamaktadır. With the entrance into force of the Official Statistics Programme, besides the data published by Turkish Statistical Institute, data anticipated be producing and publishing by other organizations and institutions will be included in the Programme and regarded as official statistics. Thus, requested reliable data on any field will be provided. As stated in the Official Statistics Programme, Ministry of National Education (MoNE) is responsible for the annual publication (hardcopy and online) of Formal Education Statistics. Formal education; includes pre primary, primary school, lower secondary school, upper secondary and tertiary educational institutions. However, as stated in the Programme, tertiary statistics is published - independent of MoNE - by the Higher Education Council. In order for formal education to operate in accordance with the goals of its plans and programmes, compiling relevant data in accurate, reliable and analyzable way is necessary. The applicability of educational planning will be possible through rapid compilation and transmission of implicit, accurate and reliable statistical data to users. The publication prepared for the purposes stated above includes number of new entrants, students, graduates and teachers by settlement according to Statistical Regions as well as certain internationally comparable educational indicators. Yayının, karar vericilere, bilim insanlarına ve diğer ilgili tüm kullanıcılara yararlı olmasını diliyoruz. We hope that the publication will be beneficial for decision makers, academicians and all other users. Millî Eğitim Bakanlığı Ministry of National Education National Education Statistics, Formal Education 2014/'15 III

5 İçindekiler Contents İÇİNDEKİLER CONTENTS Sayfa Page Önsöz III Foreword İçindekiler V Contents Tablo Listesi VI List of Tables Simge ve Kısaltmalar XI Symbols and Abbreviations Açıklama XII Explanation İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması XXI Statistical Regions 1. Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat Şeması XXII 1. Structural Organization of The Ministry of National Education 2. Türk Millî Eğitim Sistemi Şeması XXIV 2. Turkish National Education System 1. Eğitim Göstergeleri 1 1. Education Indicators 2. Örgün Eğitim, 2014/ ' Formal Education, 2014/ '15 Temel Eğitim (öncesi) 51 Basic Education (Pre-Primary Education) Temel Eğitim (İlkokul, Ortaokul) 66 Basic Education (Primary Education, Lower Secondary Education) Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim 124 Upper Secondary Education and Non-Formal Education 3. Burslu Öğrenciler ve Öğrenci Pansiyonları Scholarship Students and Student Boarding Houses 4. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hizmetleri Services Provided by Higher Education Loans and Dormitories Institution 5. Yurt Dışı Eğitim Education Abroad 6. Öğretmen Evleri ve Akşam Sanat ları Teachers Houses and Evening Art s 7. Bütçe Budget 8. Yatırım Investment National Education Statistics, Formal Education 2014/'15 V

6 İçindekiler Sayfa Contents Page Tablo Listesi List of Tables 1 Eğitim Göstergeleri 1 Education Indicators 1.1 Öğretim yılı ve eğitim seviyesine göre okullaşma oranı 1.2 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey ve eğitim seviyesine göre okullaşma oranı ( öğretim yılı) 1.3 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey ve eğitim seviyesine göre okullaşma oranı ( öğretim yılı) 1.4 Öğretim yılı ve eğitim (5 yıllık zorunlu eğitim) seviyesine göre cinsiyet oranı 1.5 Öğretim yılı ve eğitim seviyesine göre cinsiyet oranı öğretim yılı ilköğretim (ilkokul+ortaokul) ve ortaöğretim il bazı cinsiyet oranı 1.7 türü ve öğretim yılına göre okul / birim, öğretmen, öğrenci ve mezun olan öğrenci sayısı 1.8 türü ve öğretim yılına göre okul, öğretmen, şube, öğrenci ve mezun olan öğrenci sayısı yılında ÖSYS okul türü ve öğrenim durumuna göre başvuran ve yükseköğretim programlarına yerleşen aday sayıları (sınavsız geçiş dahil) 1.10 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. düzey ve eğitim seviyesine göre okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı 1.11 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey ve eğitim seviyesine göre okul, şube öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı 1.12 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey ve eğitim seviyesine göre okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı 1.13 İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri ve eğitim seviyesine göre mezun olan öğrenci sayısı 1.14 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri ve eğitim seviyesine göre yeni kayıt öğrenci sayısı 1.15 Özel Eğitim Kurumlarında okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 1.16 Özel Öğretim Kurumlarında okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı ing ratio by educational year and level of education ing ratio by Statistical Regions Levels 3 and level of education (the educational year ) ing ratio by Statistical Regions Levels 3 and level of education (the educational year ) Sex ratio by educational year and level of education (5-year compulsory education) Sex ratio by educational year and level of education The sex ratio of primary education (primary school+lower secondary school) and upper secondary education by provinces in educational year Number of schools / units, teachers, students and graduates by type of school and educational year Number of schools, teachers, divisions, students and graduates by type of school and educational year Number of applicants and appointed to tertiary education programmes in 2014 by school type and educational status (transition without examination is included) Number of students per school, division, teacher and classroom by level of education according to Statistical Regions Levels Number of students per school, division, teacher and classroom by level of education according to Statistical Regions Levels Number of students per school, division, teacher and classroom by level of education according to Statistical Regions Level Number of graduates by settlement place and level of education according to Statistical Regions Level Number of new entrants by settlement place and level of education according to Statistical Regions Level Number of schools, students, teachers and classrooms in Special Education Institutions Number of schools, students, teachers and classrooms in Private Education Institutions National Education Statistics, Formal Education 2014/'15 VI

7 İçindekiler Sayfa Contents Page 1.17 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1., 2. ve 3. düzey ve eğitim seviyesine göre okul, şube, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 1.18 Eğitim kurumlarının kademelere göre okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı Number of schools, divisions, students, teachers and classrooms by Statistical Regions Levels 1, 2, and 3 and level of education Number of schools, students, teachers and classrooms in education institutions by level of education 2 Örgün Eğitim, Formal Education, öncesi Eğitim 2.1 öncesi eğitim kurumlarının okul türlerine göre okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 2.2 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey resmi - özel ayrımında, yerleşim yerine göre okul öncesi eğitim kurumlarında okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 2.3 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yerine göre okul öncesi eğitim kurumlarında okul, şube, öğrenci ve öğretmen sayısı Pre-Primary Education Number of schools, students, teachers and classrooms by types of school in preprimary education institutions Number of schools, students, teachers and classrooms in public and private preprimary education institutions by settlement place according to Statistical Regions Level Number of schools, divisions, students and teachers in pre-primary education institutions by settlement place according to Statistical Regions Level 3 İlkokul, Ortaokul Primary, Lower Secondary 2.4.a İlkokullarda okul türlerine göre okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı a Number of schools, students, teachers and classrooms in primary schools by types of school 2.4.b Ortaokullarda okul türlerine göre okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 2.5.a İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey resmi - özel ayrımında, yerleşim yerine göre ilkokullarda, okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 2.5.b İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey resmi - özel ayrımında, yerleşim yerine göre ortaokullarda, okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 2.5.c İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ne bağlı ortaokullarda okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 2.6.a İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri, sınıflara göre ilkokullarda, okul, şube ve öğrenci sayısı 2.6.b İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri, sınıflara göre ortaokullarda, okul, şube ve öğrenci sayısı 2.7.a İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri ve doğum yıllarına göre ilkokullarda öğrenci sayısı b Number of schools, students, teachers and classrooms in lower secondary schools by types of school a Number of schools, students, teachers and classrooms in public and private primary schools by settlement place according to Statistical Regions Level b Number of schools, students, teachers and classrooms in public and private lower secondary schools by settlement place according to Statistical Regions Level c The number of schools, students, teachers and classrooms in lower secondary schools dependent on General Directorate of Religious according to Statistical Regions Level a Number of schools, divisions and students in primary schools by grade and settlement place according to Statistical Regions Levels b Number of schools, divisions and students in lower secondary schools by grade and settlement place according to Statistical Regions Levels a Number of students in primary schools by year of birth and settlement place according to Statistical Regions Levels 3 National Education Statistics, Formal Education 2014/'15 VII

8 İçindekiler Sayfa Contents Page 2.7.b İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri ve doğum yıllarına göre ortaokullarda öğrenci sayısı 2.8.a İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzeye göre taşımalı uygulaması yapılan ilkokul, ortaokul, okul ve öğrenci sayıları 2.8.b İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzeye göre öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşınan özel eğitim öğrenci / kursiyer öğrenci sayıları b Number of students in lower secondary schools by year of birth and settlement place according to Statistical Regions Levels a Number of transporting and transported primary schools, lower secondary schools and students by Statistical Regions Levels b The number of special education students trainees transported within the framework of student transportation implementation according to Statistical Regions 3. Level Ortaöğretim 2.9 Ortaöğretim kurumlarının genel müdürlüklere göre okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı Upper Secondary Education Number of schools, students, teachers and classrooms in secondary education institutions by general directorate 2.10 Ortaöğretim kurumlarında okul türlerine göre okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı Number of schools, students, teachers and classrooms in secondary education institutions by school type 2.11 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, ortaöğretimde resmi ve özel ayrımında yerleşim yeri, okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 2.12 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri ve sınıflara göre ortaöğretimde okul, şube ve öğrenci sayısı Number of schools, students, teachers and classrooms in public and private secondary education institutions by settlement place according to Statistical Regions Level Number of schools, divisions and students in secondary education by grade and settlement place according to Statistical Regions Levels İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey yerleşim yeri ve doğum yıllarına göre ortaöğretimde öğrenci sayısı 2.14 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ne bağlı liselerde okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 2.15 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzeye göre taşımalı ortaöğretim yapılan öğrenci sayıları 2.16 Öğretim yılına göre mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının toplam ortaöğretim mezunları içindeki oranı 2.17 Yaygın eğitim kurumlarının türlerine göre kurum, kursiyer, öğretmen ve derslik sayısı Number of students in secondary education by year of birth and setlement place according to Statistical Regions Levels The number of schools, students, teachers and classrooms in upper secondary schools dependent on GeneralDirectorate of Religious Education according to Statistical Regions Level Number of students transporting secondary school by Statistical Regions Level The ratio of graduates from vocational and technical secondary education to total graduates from secondary education according to education years Number of institutions, participants, teachers and classrooms by kind of nonformal education institutions National Education Statistics, Formal Education 2014/'15 VIII

9 İçindekiler Sayfa Contents Page 3 Burslu Öğrenciler ve Öğrenci Pansiyonları 3.1 Öğretim dairelerine göre burslu öğrenci sayısı, İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında burslu öğrenci sayısı 3.3 Öğretim dairelerine göre pansiyon sayısı, pansiyon kapasitesi ve pansiyonlarda kalan öğrenci sayısı 3.4 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzeye göre resmi pansiyonlu okullarda kalan öğrenci sayısı ve pansiyon kapasitesi 3.5 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzeye göre özel öğrenci yurtlarında kalan öğrenci sayısı ve yurt kapasitesi 3.6 Ortaöğretim ve yükseköğretim özel öğrenci yurtları ile öğrenci sayısı 3.7 Özel öğrenci yurtlarının sayısı, yatak kapasitesi ve yurtta kalan öğrenci sayısı 3.8 Yerleşim yerine göre özel öğrenci yurtlarının sayısı 3.9 İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin yurtiçi burs ücreti ( ) 3 Scholarship Students and Student Boarding Houses Number of scholarship students by General Directorate/Department, Number of scholarship students in primaryry and secondary education institutions Number of student boarding houses, their capacities and students in boarding houses by General Directorutel Department Number of public dormitories, their capacities and students in public dormitories by Statistical Regions Levels Number of private dormitories, their capacities and students in private dormitories by Statistical Regions Levels Number of private dormitories and students in dormitories for secondary and tertiary education Number of private dormitories, their bed capacity and students in dormitories Number of private dormitories by settlement place Domestic study grants of students in primary and secondary education ( ) 4 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hizmetleri 4.1 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs, öğrenim ve katkı kredisi alan öğrenci sayısı ve kredi miktarı 4.2 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar ve kapasiteleri 4.3 İl ve ilçelere göre Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınan öğrenci sayısı ile yurt kapasitesi 4 Services Provided by Higher Education Loans and Dormitories Institution Number of students receiving study grant, loan and contribution from Higher Education Loans and Dormitories Institution and the amount of loan Number of dormitories dependent on Higher Education Loans and Dormitories Institution and their capacities Number of students in dormitories dependent on Higher Education Loans and Dormitories Institution and the capacities of dormitories by province and district 5 Yurt Dışı Eğitim 5 Education Abroad 5.1 Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarında açılan öğretim kurumları ile Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezlerinde öğrenci, idareci ve öğretmenler 5.2 Ülkemizde hükümet burslusu olarak eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin ülkelerine ve öğrenim düzeylerine göre sayısı National Education Statistics, Formal Education 2014/' Number of students, managers and teachers in Turkish Education Centers and education institutions opened in Turkish Republics and communities of Turks and relatives Number of foreign students by government according to their countries and levels of education IX

10 İçindekiler Sayfa Contents Page 5.3 Ülkeler, öğrenim düzeyleri ve öğrenim dallarına göre yurt dışında öğrenim gören burslu öğrenciler Scholarship students studying abroad by country, level of education and programme 6 Öğretmen Evleri ve Akşam Sanat ları 6 Teachers Houses and Evening Art s 6.1 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzeye göre öğretmen evleri ve akşam sanat okulları ile öğretmen lokali sayısı Number of Teacher's guest houses and clubs, and evening arts schools by Statistical Regions Levels 3 7 Bütçe 7 Budget Yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve 2014 yılı bütçe ödeneğine oranı Yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin fonksiyonel sınıflandırılmaya göre dağılımı Allocation of the budget of Ministry of National Education for year 2015 by economic classification and it's ratio to net budget appropriation of year Allocation of the Budget of Ministry of National Education for 2015 fiscal year by Functional Classification 7.3 Milli Eğitim Bakanlığı bütçe büyüklükleri Budget of Ministry of National Education 7.4 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ile Konsolide/Merkezi Yönetim Bütçesinin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine oranları yılı Yüksek Öğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri bütçelerinin 2014 yılı bütçesine oranı 7.6 MEB ile YÖK+Üniversiteler bütçesinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ile Konsolide /Merkezi Yönetim bütçe içindeki payları 7.7 YÖK, üniversite ve ileri teknoloji enstitülerinin ekonomik sınıflandırmaya göre 2015 yılı bütçesi Ratio of MoNE's Budget in Gross Domestic Product and Consolidated /Central Government Budget Ratio of 2015 budgets of Higher Education Council, universities and high technology institutes to 2014 budget Proportions of Budgets of MoNE and HEC +Universities in Gross Domestic Product and Consolidated/ Central Government Budget budget of HEC, universities and high technology institutes by economic classification 8 Yatırım 8 Investment 8.1 Konsolide bütçe yatırımlarından Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarına ayrılan pay 8.2 MEB yatırım bütçesinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla ve konsolide bütçeye oranları 8.3 Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden yatırımlara ayrılan pay yılları arasında yapılan derslik sayısı 8.5 Halkın ve İl Özel İdarelerinin eğitime katkıları yılında tahsisi öngörülen yatırım ödenekleri yılı Milli Eğitim Bakanlığı biten yatırımlarının projelere göre dağılımı Proportion of MoNE's Investments in Consolidated Budget Investments Ratio of investment budget of MoNE in Gross Domestic Product and Consolidated budget Proportion of investments in the budget of MoNE Number of classrooms built between Provincial Private Administrations' and Individuals' Support to Education Investment appropriations foreseen to be allocated in Allocation of completed investments of MoNE in year 2014 by projects National Education Statistics, Formal Education 2014/'15 X

11 Simge ve Kısaltmalar Symbols and Abbreviations SİMGE VE KISALTMALAR SYMBOLS and ABBREVIATIONS Bilgi yoktur - Denotes magnitude nil 01/10/2014 ile 31/09/2015 arasındaki öğrenim dönemi 2014/ 15 Education period from 01/10/2014 to 31/ 09/ 2015 Türk Lirası TL Turkish Liras Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM Student Selection and Placement Centre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ÖSYS Student Selection and Placement Examination Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu YURTKUR Higher Education Loans and Dormitories Institution Türkçe Öğretim Merkezi TÖMER Turkish Education Centre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ADNKS ABPRS Adress-Based Population Register System Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması ISCED 1997 International Standard Classification of Education Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GSYH GDP Gross Domestic Product İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması İBBS SR Statistical Regions Milli Eğitim Bakanlığı MEB MoNE Ministry of National Education Yüksek Öğretim Kurulu YÖK HEC Higher Education Council Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK TurkStat Turkish Statistical Institute Ayarlanmış İlköğretim Net laşma Oranı ANER Primary Adjusted Net Enrollment Ratio Akşam Sanat u ASO EAS Evening Art National Education Statistics, Formal Education 2014/'15 XI

12 Açıklama Explanation AÇIKLAMA EXPLANATION 1. Giriş 1. Introduction Türk Millî Eğitim Sisteminin Yapısı 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile belirlenmiş olan Millî Eğitim Sistemi, "Örgün Eğitim" ve "Yaygın Eğitim" olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. 1.1 Örgün Eğitim Örgün eğitim; belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. öncesi Eğitim: öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş, (1 9 aylar) 3-5 (4-12 aylar) yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsar. öncesi eğitim kurumları bağımsız ana okulları olarak kurulabildikleri gibi, gerekli görülen yerlerde ilköğretim okullarına bağlı ana sınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılmaktadır. öncesi eğitimin amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını, koşulları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı sağlanmasını, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamaktır. öncesi eğitim kurumları, bağımsız ana okulları olarak, örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde uygun fiziksel kapasiteye göre ana sınıfları ve uygulamalı sınıflar olarak açılmaktadır. Overall Structure Of Turkish National Education System The National Education System, determined by National Education Basic Act No. 1739, consists of two main parts, namely formal education and non-formal education. 1.1 Formal Education Formal education is the regular education conducted within a school for individuals in a certain age group and at the same level, under programs developed in accordance with the purpose. Formal education includes pre-primary, primary school, lower secondary school, upper secondary and higher education institutions. Pre-Primary Education: Pre-primary education; involves the education of children in the age group of 3 to 5 (4-12 months) who have not reached the age of compulsory primary education (1-9 months), on an optional basis. Preprimary education institutions may be established as independent kindergartens or, where considered necessary, as nursery classes within a primary education school or as practice classes affiliated to other related education institutions. The objective of pre-primary education is to ensure that children develop physically, mentally and emotionally and acquire good habits, that they are prepared for primary education, that a common environment of upbringing is provided for children who come from a disadvantaged background and that they speak Turkish properly and correctly. Pre-Primary education institutions are opened as independent kindergartens and as nursery classes and practical classes within formal and non-formal education institutions with suitable physical capacity. Yaz u: öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek, çalışan anne-babanın taleplerini karşılamak amacıyla öncesi Eğitim Programı doğrultusunda çocuklar için önem ve öncelik arz eden konuları kapsayan, okul öncesi eğitimden yararlanamayan aylık çocuklara öncelik tanınarak yaz aylarında uygulanan eğitimdir. Gezici Sınıf: öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla, maddi imkanları yetersiz ailelerin okul öncesi eğitim kurumlarına devam edemeyen aylık çocukları için kuruma dayalı okul öncesi eğitimi uygulamasıdır. Gezici sınıf projesi, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, il millî eğitim müdürlükleri, belediyeler ve üniversiteler arasında imzalanan protokolle sürdürülmektedir. Summer Preschool: The aim of summer school programme is to spread and develop pre-primary education and to meet the needs of families that are on work about their child care and education. Summer school programme is an education that covers the subjects which have importance and priority in pre-primary programmes and implemented in summer especially for children aged months who can not continue pre-primary education. Mobile : Aiming at developing pre-primary education, mobile classroom is an implementation to institution based pre-primary education for children of lowincome families aged months who cannot attend preprimary education institutions. Mobile classroom project is carried out by General Directorate of Basic Education for provincial education directorates, municipalities and universities. Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2014/'15 National Education Statistics, Formal Education 2014/'15 XII

13 Açıklama Explanation İlköğretim Kurumları: Mecburi ilköğretim çağı (1, 2, 3. aylar) 5-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. (Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibariyle 66 ayını dolduran çocuklar ile 13 yaşını bitirip öğretim yılı sonunda 14 yaşına giren çocukları kapsar.) İlköğretimin amacı; her Türk çocuğunun iyi birer vatandaş olabilmesi için, gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, millî ahlak anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır. İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkan veren ortaokullar ile imam hatip ortaokullarından oluşur. Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulur. Açık Öğretim Ortaokulu: İlkokulu bitiren ancak herhangi bir nedenle ortaokula devam edememiş vatandaşlara yönelik olarak uzaktan öğretim yöntemi ile ortaokulu tamamlama olanağı sağlayan kurumdur. Sistem gereği şube ve öğretmen bulunmamaktadır. Ortaöğretim: Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Ortaöğretimin amaç ve görevleri; Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, 2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır. Genel Ortaöğretim: İlköğretime dayalı en az dört yıllık zorunlu eğitimle öğrencilere genel kültür kazandırmanın yanı sıra, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime, hem yükseköğretime veya geleceğe hazırlayan eğitim öğretim sürecidir. Primary Education Institutions: The compulsory primary school age (months 1, 2, 3) covers the age group of 5 to 13. (The coverage of this age group starts with children who are 66 months old by the end of September of the year of registration and ends at the end of the educational year when the child completes 13 and begins the age of 14.) The objective of primary education is to ensure that every Turkish child acquires the necessary knowledge, skills, behavior and habits to become a good citizen and is raised in accordance with the concept of national morals and that he/she is prepared for life and for the next level of education in accordance with his/her interests, talents and capabilities. Primary education institutions are consist of the fouryear and compulsory lower secondary schools four year and compulsory lower secondary schools which give opportunity to allow between different programmes, and lower secondary schools for imams and preachers. The preferable lessons in type of supporting students upper secondary education are consist of by students ability, improvement and prefers in lower secondary schools and lower secondary schools for imams and preachers. Open Lower Secondary : It is the institution that provide the opportunity of completing lower secondary education to citizens who completed primary education but couldn t attend to lower secondary education because of any reason, by distance educational method. There are not any divisions and teachers in accordance with system. Upper Secondary Education: Upper secondary education includes all the teaching institutions, general vocational and technical education institutions with at least four year compulsory formal or non-formal education, based on primary and lower secondary education. The aims and duties of secondary education, in accordance with the general purposes and basic principles of National Education, are as follows; 1. Enabling all students to have the awareness and power to get to know the problems provided that giving culture on minimum common general level look for ways of solution and aqquire the conscious of contributing to country s economical, social and cultural development and power. 2. Preparing students for higher education or for life and job fields in accordance with their interests, aptitude and abilities with various programs and schools. While these missions are accomplished, a balance is set between students expectations and abilities and the needs of the society. General Secondary Education: It is a four-year compulsory educational process that prepares students both for higher education and for the future according to their interests, expectations and abilities in addition to equipping them with world knowledge with an education based on primary education. Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2014/'15 National Education Statistics, Formal Education 2014/'15 XIII

14 Açıklama Explanation Mesleki ve Teknik Ortaöğretim: İlköğretime dayalı en az dört yıllık zorunlu eğitimle öğrencilere genel kültür kazandırmanın yanı sıra, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime, hem yükseköğretime hem mesleğe veya geleceğe ve iş alanlarına hazırlayan eğitim öğretim sürecidir. Açık Öğretim Lisesi: Yüz yüze eğitim yapan örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen, örgün eğitim çağını geçiren ve liseye devam ederken açık öğretim lisesine geçmek isteyen öğrencilere hizmet vermektedir. Açık öğretim lisesinde ders geçme ve kredi sistemi ile öğretim verilmektedir. Sistem gereği şube, öğretmen bulunmamaktadır. Yükseköğretim: Yükseköğretim; ortaöğretime dayalı, en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar. Yükseköğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 1. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek; 2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak; 3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak; 4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek; 5. Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak; 6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilimsel verileri sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır. Yükseköğretim kurumları; * Üniversiteler * Fakülteler * Enstitüler * Yüksekokullar * Konservatuarlar * Meslek yüksek okulları * Uygulama ve araştırma merkezleridir. Vocational and Technical Secondary Education: It is a four-year compulsory educational process that prepares students both for higher education and for the future as well as for an occupation and job fields according to their interests, expectations and abilities in addition to equipping them with world knowledge with an education based on primary education. Open Upper Secondary High : It offers education to students who are not able to attend formal educational institutions providing face-to-face education, who have completed the formal education stage in terms of age, and who want to follow an open upper secondary high school while attending upper secondary high school. Education is provided with a pass or fail and a credit system. There are not any classes and teachers as the system does not require them. Higher Education: Higher education includes all the educational institutions which are based on secondary education, and which provide at least two years of higher education. The aims and duties of secondary education, in accordance with the general purposes and basic principles of National Education, are as follows; 1. Train students according to our country s science policies and the need for labor in higher and various levels of the society in accordance with their interests, aptitude and abilities, 2. Providing scientific training at various levels, 3. Doing research exploring sciences in further detail in order to finding solutions to scientific, technical and cultural problems especially to ones related to our country, 4. Providing the society with the results on research focusing on our country s problems regarding its progress and development with the coordination of the government and institutions and giving opinion on the research the government asks for, 5. Publishing everything that shows the results of research and that enables science and technology to develop, 6. Providing educational services such as spreading scientific data that can improve the level of Turkish society and that can enlighten the public in written or oral form. Higher education institutions are; Universities, Faculties, Institutes, Colleges Conservatories Vocational Colleges Center for Practice and Research Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2014/'15 National Education Statistics, Formal Education 2014/'15 XIV

15 Açıklama 1.2 Yaygın Eğitim 1.2 Non-Formal Education Explanation Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitimin özel amacı, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş olan veya herhangi bir kademesinde bulunan, ya da bu kademeden çıkmış vatandaşlara örgün eğitimin yanında veya dışında; *Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim olanağı hazırlamak, *Bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere uyumlarını kolaylaştırıcı eğitim olanağı sağlamak, *Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı ve benimsetici nitelikte eğitim yapmak, *Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, *Ekonominin gelişimi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslek edinmelerini sağlayıcı olanaklar hazırlamak, *Beslenme ve sağlıklı yaşam tarzını benimsetmek, *Çeşitli mesleklerde çalışanlara, gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, *Boş zamanlarını yararlı bir biçimde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak. In accordance with the general objectives and basic principles of national education, the objectives of nonformal education, which covers citizens who have never entered the formal education system or are at any level of it or have left at that level, and which may accompany formal education or be independent of it are; *To teach citizens to read and write and to provide them with the possibility of continuous education so that they may complete their deficient education, *To provide them with the opportunity of education that shall help them in adjusting to scientific, technological, economic, social and cultural developments, *To provide an education that serves to protect, develop, promote and assimilate the values of our national culture, *To ensure that an understanding and habits for living together, solidarity, mutual assistance, working together and getting organized are acquired and assimilated, *To provide opportunities for citizens in non-formal education to gain a profession in accordance with the employment policies and in line with the development of the economy, *To promote a healthy way of life and healthy nutritional habits, *To provide people engaged in various professions with the necessary information and skills for further development, *To establish the habit of spending and using spare time productively. 2. Yöntem Veri Derleme Şekli Örgün eğitim istatistiklerinin derlenebilmesi ve yayımlanabilmesi için internet ortamında çalışan ve her eğitim seviyesi ile okul bazında bilgi girişi yapılabilen Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS), 2002/ 03 eğitim-öğretim yılında başlatılmıştır. müdürlükleri aynı yılın öğretim yılı başı ve bir önceki yılın öğretim yılı sonu bilgilerini okul kayıtlarından almaktadır eğitim ve öğretim yılından itibaren okul öncesi ve ilköğretim öğrenci ve bina bilgileri e-okul modülünden, internet ortamından alınmaktadır eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim öğrenci ve bina bilgileri e-okul modülünden, internet ortamından alınmaktadır. 2. Method Data Collection In order for formal education statistics to be collected and published, Ministry of National Education launched the project named MEBBİS in the educational year 2002/ 03. directors send their recorded data covering level of education to the computer centre of Ministry of National Education via internet. Data are taken from the school records at the beginning of the educational year and the end of the previous educational year. Beginning from the educational year , data on students and buildings for pre-primary and primary education have been taken via internet from the e-school module. Beginning from the educational year , data on students and buildings for secondary education have been taken via internet from the e-school module. Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2014/'15 National Education Statistics, Formal Education 2014/'15 XV

16 Açıklama e-: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemdir. İşbirliği Yapılan Kurumlar Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile ortak çalışılarak, veri taleplerindeki değişiklikler her yıl güncellenmektedir. 3. Tanım ve Kavramlar Cinsiyet Oranı: Belirli bir öğretim yılında ilgili öğretim türünün kız çocuk brüt okullaşma oranının, aynı öğretim yılında ilgili öğretim türünün erkek çocuk brüt okullaşma oranına olan göreli büyüklüğünü göstermektedir. İki farklı göstergenin (brüt okullaşma oranlarının) birbirine oranlanmasıyla yapılan hesaplamanın 100 ile çarpılmasıdır. İlkokul ve ortaokul okullaşma oranlarındaki düşüşün nedeni: eğitim öğretim yılı ve daha önceki yıllarda öğrenci sayıları alınırken sisteme kayıtlı aktifpasif (Yurt dışına çıkan, vefat eden, açık öğretime geçiş yapan) tüm öğrenciler dahil edilmekte idi eğitim öğretim yılından itibaren aktif-pasif öğrencilerin ayrıştırılmasına gidilmiş olup; sistem üzerindeki pasif duruma düşen öğrenciler (yurt dışına çıkan, vefat eden, açık öğretime geçiş yapan öğrenciler) okullaşma oranlarının hesabında kullanılan öğrenci sayılarına dahil edilmemiştir eğitim öğretim yılında pasif duruma düşenler öğrenci sayılarına dahil edilmediğinden okullaşma oranlarında kısmen düşüş olmuştur. Böylece hem çağ dışı nüfusa kaydığı için açık öğretime yönlendirilen öğrencilerin mükerrer sayımı engellenmiş olmaktadır hem de gerçek (ölen veya yurtdışına çıkanlardan arındırılmış) öğrenci sayısı esas alınmış olmaktadır. İlkokullardaki okullaşma oranının düşüş nedenlerinden bir diğeri ise yönetmelik kapsamında ilkokul öğrenim çağındaki çocukların okulöncesi eğitime geçiş esnekliğinin sağlanmasıdır. Brüt laşma Oranı: İlgili öğrenim türündeki tüm öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. A: öğrenci sayısı B: Teorik yaş grubundaki toplam nüfus A Brüt okullaşma oranı = x 100 B Explanation e-: It is the system in which the work and the operations regarding education and administration in the schools/institutions depend on the Ministry of National Education are carried out and stored in accordance with regulations. Institutions in Collaboration In order to collect data, and to publish formal education statistics, Ministry of National Education, Turkish Statistical Institute (TurkStat) will be in cooperation according to demands for every educational year. 3. Definitions and Concepts Student Sex Ratio: It indicates the relative greatness of female gross schooling ratio as compared to male gross schooling ratio in a specific educational year and level of education. It is obtained by dividing the female gross schooling ratio by the male gross schooling ratio multiplied 100. The reason for the decrease in schooling ratio in primary and lower secondary education: In the educational year and before, all active as well as passive students (students who moved abroad, died or were oriented to open education) were included in the number of students. As of the educational year , students who have become passive in the system (i.e., students who moved abroad, died or were oriented to open education) were not included in the student figures used for the calculation of schooling ratios. Due to this exclusion of passive students from the number of students in the educational year , there has been a relative decrease in schooling ratios. This change in methodology has ensured the prevention of double counting of students that have fallen out of the scope of the related school age population and were oriented to open education; and facilitated the presentation of more accurate student data (excluding those students who died or moved abroad). Another reason for the decrease in primary education schooling ratio is the change in regulation that enables the flexible enrolment of students in the primary school age to pre-primary education. Gross ing Ratio: It is obtained by dividing the total number of students in a specific level of education by the population in the theoretical age group. A: number of students B: population in the theoretical age group A Gross schooling ratio = x 100 B Net laşma Oranı: İlgili öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. A: Teorik yaş grubundaki öğrenci sayısı B: Teorik yaş grubundaki toplam nüfus A Net okullaşma oranı = x 100 B Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2014/'15 National Education Statistics, Formal Education 2014/'15 XVI Net ing Ratio: It is obtained by dividing the number of students of a theoretical age group enrolled in a specific level of education by the population in that age group. A: Number of students in the theoretical age group B: population in the theoretical age group A Net schooling ratio = x 100 B

17 Açıklama Öğrencilerin bitirdiği yaş temel alınarak; okul öncesi teorik yaş 3-5, ilkokulda teorik yaş 6-9, ortaokulda teorik yaş 10-13, ortaöğretimde teorik yaş 14-17, yükseköğretimde teorik yaş olarak kabul edilmiştir. Ayarlanmış Net laşma Oranı: Eğitim kademesi yaş grubunda olup ta, farklı eğitim kademesine devam eden toplam öğrencinin ilgili eğitim kademesi çağ nüfusuna oranıdır. Başına Düşen Öğrenci Sayısı: İstenilen eğitim kademesine ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması seviyesine göre, toplam öğrenci sayısının toplam derslik sayısına bölünmesi ile elde edilen ve bir derslikteki ortalama öğrenci sayısını gösteren göstergedir. Explanation The theoretical age groups on pre-primary school as 3-5, on primary school as 6-9, on secondary school as 10-13, on high school and on higher education on the basis of the completed age of students. Adjusted Net Enrolment Ratio (ANER): It is the ratio of total student at the education level age group, but enrolled in a different education level to the population in the age group of the relevant education level Number of Students per : It is the indicator which is obtained by dividing the total number of students by the total number of classrooms according to the level of education and the level in the classification of regional units for statistics and which shows the average number of students in a classroom. Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı: İstenilen eğitim kademesine ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması seviyesine göre, toplam öğrenci sayısının toplam öğretmen sayısına bölünmesi ile elde edilen ve bir öğretmenin eğitim verdiği ortalama öğrenci sayısını gösteren göstergedir. Başına Düşen Öğrenci Sayısı: İstenilen eğitim kademesine ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması seviyesine göre, toplam öğrenci sayısının toplam okul sayısına bölünmesi ile elde edilen ve bir okuldaki ortalama öğrenci sayısını gösteren göstergedir. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla: Bir ekonomide yerleşik olan üretici birimlerin belli bir dönemde yurtiçi faaliyetleri sonucu yaratmış oldukları tüm mal ve hizmetlerin üretim değerleri toplamından bu mal ve hizmetlerin üretimde kullanılan girdiler toplamının düşülmesi sonucu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla değerine, dış alım net faktör gelirleri değerinin eklenmesiyle Gayri Safi Milli Hasıla değerine ulaşılır. Konsolide Bütçe: Konsolide bütçe, genel bütçe ve katma bütçelerin toplamına eşittir; ancak katma bütçeler, genel bütçeden katma bütçelere hazine yardımlarını da içerdiğinden, bu toplamdan hazine yardımları düşülür. / Kurum: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya ilgili olarak eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü fiziki ve sanal mekânlardır. : un aynı düzeydeki sınıflarından her hangi birisidir. Sınıf:Öğrencilerin yıllık öğrenimine göre ayrıldıkları bölümlerden her biri. : Öğrencilerin, bir öğretmenin gözetimi altında, anlatma, araştırma, küme çalışması vb. yollarla ve türlü eğitim araç ve gereçlerinden de yararlanarak ders yaptıkları yer, sınıf, dershane. Ders Yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen süredir. Number of Students per Teacher: It is the indicator which is obtained by dividing the total number of students by the total number of teachers according to the level of education and the level in the classification of regional units for statistics and which shows the average number of students a teacher teaches. Number of Students per : It is the indicator which is obtained by dividing the total number of students by the total number of schools according to the level of education and the level in the classification of regional units for statistics and which shows the average number of students in a school. Gross Domestic Product: Gross Domestic Product is a value which is equal to the sum of the values of all goods and services produced by residental institutional units engaged in domestic production activities in an economy in a given period of time, minus the total inputs which are used in the production of these goods and services. Gross National Product is Gross Domestic Product plus net factor incomes from the rest of the world. Consolidated Budget: The consolidated budget equals the sum of the general budget and annexed budgets; however, since the annexed budgets cover the Treasury aid to annexed budgets from the general budget, the amount of Treasury aid is subtracted from the total. /Institution: They are the physical and virtual places where educational activities depending on or related to the Ministry of National Education are carried out. : It is one of the any grades of the same level in the school. Grade: It is the part students are divided into according to their years of education. : It is the place where students learn by making use of techniques such as lecture, research, group work etc. and various educational equipment under the supervision of a teacher. Academic Year: It is the period of time between the beginning and the end of the lessons. Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2014/'15 National Education Statistics, Formal Education 2014/'15 XVII

18 Açıklama Eğitim Kademesi: öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyeleridir. Eğitim ve Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süredir. Türü: Aynı eğitim kademesi içerisinde farklı program uygulayan okullardır. Eğitim Kurumu: Öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinin yapıldığı yer. Uzaktan Öğretim Kurumu: Çeşitli nedenlerle öğrenimlerini sürdüremeyenlere her türlü iletişim araçları ile eğitim öğretim yapan kurumlardır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi: 2006 yılında çıkarılan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile ülkemizdeki nüfus sayımlarının da veri kaynağını oluşturacak yeni bir sistem kurulmuştur. Sistemin kurulmasına yönelik tüm çalışmalar, TÜİK koordinasyonunda il ve ilçelerde vali ve kaymakamların başkanlığında oluşturulan yürütme komiteleri marifetiyle gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, önce ülkemizdeki tüm adres bilgilerinin kaydedildiği Ulusal Adres Veri Tabanı oluşturulmuştur. Daha sonra, bu adreslerde ikamet eden vatandaşlar T.C. kimlik numaraları, yabancı uyruklu kişiler ise pasaport numaraları aracılığıyla adresle ilişkilendirilerek kayıt altına alınmış ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) oluşturulmuştur. TÜİK tarafından kurulan ADNKS, 5490 sayılı Kanun gereği İçişleri Bakanlığı'na devredilmiştir. Explanation Level of Education: It is the levels such as preschool, primary school, lower secondary school, upper secondary and higher education. Academic Year: It is the period of time between the start of the academic year and the time the next one starts. Type:They are the schools which offer different programs at the same educational level. Educational Institution: It is the place where students are educated. Distance Educational Institution: They are the institutions that offer education with various means of communication to those who are not able to continue to their studies. Address-Based Population Register System: With the entrance into force of Law No 5490 on Population Services in 2006, a new system which also formed the data source for the population censuses in Turkey has been established. All studies related to the establishment of the system have been realized by the executive committees established in provinces and districts under the chairmanship of governors and have been coordinated by TurkStat. In this framework, first of all, the National Address Database though which all address information in Turkey is stored has been developed. Subsequently, citizens residing in these addresses have been registered (Turkish citizens with their ID Number and foreign nationals with their passport number) and Address-Based Population Register System has been developed. The Address-Based Population Register System established by TurkStat has been attorned to the Ministry of Interior in accordance with Law No Resmi İstatistik Programı: Resmi İstatistik Programı (RİP), resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslar arası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak beş yıllık bir dönem için hazırlanmıştır. Resmi İstatistik Programı ile Türkiye istatistik sisteminde programlı döneme geçilmiştir. Bu programla, resmi istatistiklerin üretiminde ve yayımında karşılaşılan mükerrerlikler önlenecek, cevaplayıcı yükü azalacak, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu sağlanacak ve resmi istatistiklere olan güven daha da artacaktır. Ayrıca, resmi istatistikler bir standarda kavuşturulmuş, sorumlu ve ilgili kurumlar tanımlanmış, hangi verinin hangi kurum tarafından, hangi yöntemle derleneceği ve hangi dönemler için ve ne zaman yayımlanacağı konularına açıklık getirilmiştir. Programın yürürlüğe girmesiyle birlikte, TÜİK in yayınladığı verilerin yanı sıra, RİP te diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilmesi öngörülen veriler resmi istatistik olarak kabul edilecektir. Böylece ihtiyaç duyulan her alanda güvenilir tek bir resmi istatistik üretilmesi sağlanmış olacaktır. Official Statistical Program: Official Statistical Program (OSP) has been prepared to determine the basic principles and standards regarding the production and dissemination of official statistics, to produce up-to-date, reliable, welltimed, transparent and objective data in the required fields at national and international levels based on the Turkish Statistics Law num for a period of five years. With the launch of Official Statistical Program , a new programmed era in Turkish statistical system has started. With this program the repetitions in the production and dissemination of statistics will be prevented, the load on the respondents will be reduced, there will be savings in labor force and resources in public offices and the reliability of official statistics will rise. Furthermore, official statistics have been standardized, responsible and concerning institutions have been identified, issues such as the use, ownership, method, timing and publishing of the data gathered have been clarified. With the launch of the program, the data which are supposed to be collected from the other institutions within the OSP will be regarded as official statistics as well as the ones Turkish Statistics Association releases. Hence, only one official statistics will be produced in any required field. Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2014/'15 National Education Statistics, Formal Education 2014/'15 XVIII

19 Açıklama İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması ve Avrupa Birliği (AB) ile karşılaştırılabilir veriler üretilmesi amacıyla AB bölgesel sınıflandırması olan SR kriterlerine göre tanımlanmıştır. Üç düzeyden oluşmaktadır. İlk aşamada idari yapıya uygun olarak 81 adet il 3. düzeyde bölge birimleri olarak tanımlanmıştır. Ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi yönlerden benzer iller belirli bir nüfus büyüklüğü de dikkate alınarak gruplanması ile 26 adet 2. düzeyde bölge birimleri tanımlanmıştır. Yine aynı kritere göre 2. düzey bölge birimlerinin gruplanması sonucu 12 adet 1. düzeyde bölge birimleri tanımlanmıştır. Bu sınıflandırma, 28/08/2002 tarih ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulanmaya başlanmıştır. Explanation Statistical Regions : It is defined according to the SR criteria, the EU regional classification, in order to make the socio-economic analyses of regions and to produce comparable data with the European Union so that the differences in terms of development among the regions will be reduced. It consists of three levels. In the first stage, 81 cities were identified as regional units at the third level due to the administrative structure. After the grouping of similar cities in terms of economic, social, cultural and geographical aspects as well as the population, 26 cities were identified as regional units at the second level. Finally, as a result of grouping the regional units at the second level with the same criteria in mind, 12 regional units were determined. This classification was put into practice with the Council of Ministers decision dated 28/08/2002 and numbered 2002/4720. Öğretmen: Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini yürüten ihtisas sahibi kişidir. Öğrenci: Öğrenim görmek amacıyla ders alan birey. Teacher: The person who is an expert and who performs the duties regarding education and administration assigned by the state. Student: The individual who is taught courses for studying. İkili Eğitim: Aynı okulda ayrı öğrenci gruplarıyla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitim ve öğretimdir. Normal Eğitim: Tam gün yapılan eğitimdir. Taşımalı Eğitim: Çeşitli nedenlerle birlikte okula erişimde sorunlar yaşayan ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin belirlenen okullara günü birlik taşınarak eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulama. Birleştirilmiş Sınıf: Birleştirilerek bir derslikte tek öğretmen tarafından okutulan birden fazla sınıf. Anaokulu: ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okuldur. Ana sınıfı: ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıftır. Uygulama sınıfı: aylık çocukların eğitimi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitimle ilgili program uygulayan ortaöğretim kurumları bünyesinde açılan sınıftır. Konservatuar: Bünyesinde hazırlık birimleri olarak ilköğretim ve ortaöğretim kurumları da açılabilen müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren yüksekokuldur. Rehberlik Araştırma Merkezi: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunan ve koordinesini sağlayan, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılama işlemlerini yaparak uygun eğitim ortamı ile programlara yönlendiren merkez. Double-shift Education: It is the education provided for the same student groups in the same school in the morning and in the afternoon. One-shift Education: It is the education provided throughout the whole day. Education with Transport: It is the practice of transporting primary, lower secondary and upper secondary school students who have problems with access to the schools due to various reasons to certain schools on a daily basis with the aim of providing them with education. Joint Classes: They are the classes which are combined and taught by a teacher. Kindergarden Education: It is the school which is active for the education of month-old children. Kindergarden Class: It is the class which is active for the education of month-old children in formal educational institutions. Application Class: It is the class which is active for the education of month-old children in upper secondary schools under the auspices of the Ministry of National Education where programs are offered in preschool education. Conservatory: It is the college which can have primary and upper secondary schools as preparatory units and which trains artists for musical and performing arts. Research Center for Counseling: It is the center which offers guidance and psychological counseling services along with their coordination and which guides individuals requiring special education to the programs with suitable conditions by doing their educational evaluation and identification. Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2014/'15 National Education Statistics, Formal Education 2014/'15 XIX

20 Açıklama Bilim ve Sanat Merkezi: öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden üstün veya özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin bilincinde olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumudur. Kaynaştırma Eğitimi: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. Özel Öğretim Kurumları: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine göre açılan okul/kurumlardır. Yabancı lar: Yabancılar tarafından açılmış özel okullardır. Azınlık ları: Rum, Ermeni ve Musevî azınlıklar tarafından kurulmuş, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim özel okullarıdır. Dershane: Öğrencileri; bir üst okulun veya yüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlamak, istedikleri derslerde yetiştirmek ve bilgi düzeylerini yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarıdır. Çeşitli (Muhtelif) Kurslar: Kişilerin sosyal, kültürel ve meslekî alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek veya isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmek üzere faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarıdır. Özel Eğitim u: Özel eğitim gerektiren bireylere hizmet veren, özel olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı özel öğretim kurumudur. Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu: Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirerek sınav sonucu sertifika veren ve trafikle ilgili eğitim-öğretim yaptıran özel öğretim kurumlarıdır. Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi: Öğrencilerin, derslerine çalışmalarına, ödev ve projelerini yapmalarına yardımcı olan, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarıdır. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi: Özel eğitim gerektiren bireylerin konuşma ve dil gelişim güçlüğü, ses bozuklukları, zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal veya davranış problemlerini ortadan kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye çıkarmak, temel öz bakım becerilerini ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarıdır. 4. Sınıflamalar ISCED 1997 (Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması) ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) kullanılmaktadır. Explanation Center for Science and Arts: It is the independent special educational institution which is designed with the aim of having gifted students gain awareness of their individual talents, improve their potential and make the most of it without interrupting their education in formal educational institutions. Blended Education: They are the special education practices based on the principle that individuals in need of special education should continue with their studies with their peers in state or private formal and informal educational institutions with the provision of supporting educational services. Private Education Institutions: They are the schools/institutions under the provisions of the Private Education Institutions Law no Foreign s: They are the schools founded by foreigners. Minority s: They are the private preschool, primary and upper secondary schools founded by Greek, Armenian and Jewish minorities and secured with the Treaty of Lausanne and to which students who are citizens of Republic of Turkey and who belong to those minorities attend. Private s: They are the private institutions which have a role in preparing students for the exams of the upper stages, in helping them catch up with their courses and for raising their level of knowledge. Miscellaneous Private s: They are the private institutions which have a role in improving people s knowledge, skills, abilities and experiences in social, cultural and professional areas and enabling them to make use of their time as they like it. Special Education : It is the private institution which provides services for individuals requiring special education, where the personnel are exclusively trained, and where special educational programs are implemented. for Drivers: They are the private institutions which train candidates, instruct them in traffic and give them certificates when they pass the written exam. Student Center for Self-study: They are the private educational institutions which help students with their studies, homework, projects and which offer various activities in line with their interests, expectations and abilities. Center for Special Education and Rehabilitation: They are the private educational institutions which function with the goal of eliminating problems resulting from difficulties in speaking and language development, voice defects, mental, physical, auditory, social, emotional deficiencies or behavioral disorders, taking their abilities to upper levels again, improving their self-care and independent living skills and ensuring their adaptation into the society. 4. Classifications ISCED 1997 (International Standard Classification of Education) and Statistical Regions (SR) are used for classification. Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2014/'15 National Education Statistics, Formal Education 2014/'15 XX

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics Örgün Eğitim Formal Education 2014/ 15 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2015 OCAK

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2013/'14

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2013/'14 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2013/'14 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

2015/ 16. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2015/ 16. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics Örgün Eğitim Formal Education 2015/ 16 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2016 OCAK

Detaylı

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Öğretim Yılı Educational Year Okullaşma Oranı Schooling Ratio Yaş - Age Okul Öncesi Pre Primary Education İlkokul Primary School Ortaokul

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

National Education Statistics

National Education Statistics MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2010-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Republic of Turkey Ministry of National Education

Detaylı

National Education Statistics

National Education Statistics MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2010-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Republic of Turkey Ministry of National Education

Detaylı

National Education Statistics

National Education Statistics MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2009-2010 ISSN 1300-0993 Resmî İstatistik Programı Yayınıdır. A Publication of Official Statistics Programme T.C.

Detaylı

XIII. 1. Giriş 1. Introduction. Overall Structure Of Turkish National Education System. Türk Millî Eğitim Sisteminin Yapısı

XIII. 1. Giriş 1. Introduction. Overall Structure Of Turkish National Education System. Türk Millî Eğitim Sisteminin Yapısı Açıklama AÇKLAMA EPLANATON Explanation 1. Giriş 1. ntroduction Türk Millî Eğitim Sisteminin Yapısı 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile belirlenmiş olan Millî Eğitim Sistemi, "Örgün Eğitim" ve "Yaygın

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2015/'16

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2015/'16 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2015/'16 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

TÜRKİYE EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ 2005/'06 EDUCATION STATISTICS OF TURKEY T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ 2005/'06 EDUCATION STATISTICS OF TURKEY T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TÜRKİYE EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ 2005/'06 EDUCATION STATISTICS OF TURKEY T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT PRESIDENCY Bu yayının

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

National Education Statistics Formal Education 2011-2012

National Education Statistics Formal Education 2011-2012 National Education Statistics Formal Education 2011-2012 MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT PRESIDENCY A Publication of Official Statistics Programme Bu 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix

Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix I.GİRİŞ 1 II. SORUN.7 III. NİÇİN KENT ENSTİTÜLERİ PROJESİ.. 10 IV. TÜRKİYE NİN EĞİTİM HARİTASI.12

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

AKADEMİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ETKİNLİKLER TÜRKÇE ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR YABANCI YABANCI BİLGİSAYAR VE

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ DİPLOMA EKİ (DE) TANITIMI. 23 Kasım 2011

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ DİPLOMA EKİ (DE) TANITIMI. 23 Kasım 2011 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ DİPLOMA EKİ (DE) TANITIMI 23 Kasım 2011 Diploma Eki Nedir? Diploma Eki, Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Special Topics Course Name Çevre Bilimleri ve Mühendisliği nde Özel Konular Kodu (Code) CBM 5XX Lisansüstü Program (Graduate

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

EGITIM GÖSTERGELERI EBB635/KAVAK/GÖSTERGE1/

EGITIM GÖSTERGELERI EBB635/KAVAK/GÖSTERGE1/ 1 EGITIM GÖSTERGELERI Bir toplumun egitim durumunun belli bir andaki durumu ve egilimlerini anlayabilmek için, çesitli sosyal ve ekonomik sektörlerde oldugu gibi egitim alaninda da çesitli göstergeler

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM DERS TANITIM BİLGİLERİ BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

Ortalamanın altında istihdam oranlarına sahip olsalar da işletme, yönetim ve hukuk tercih edilen alanlardır

Ortalamanın altında istihdam oranlarına sahip olsalar da işletme, yönetim ve hukuk tercih edilen alanlardır Bir Bakışta Eğitim: OECD Göstergeleri tüm dünyada eğitimin gidişatı ile ilgili bilgi almak için yetkili kaynaktır. 35 OECD ülkesi ve bazı ortak ülkelerdeki eğitim sistemlerinin yapısı, fonlaması ve performansı

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES MS ECONOMIC PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS WITH THESIS

YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES MS ECONOMIC PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS WITH THESIS YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES MS ECONOMIC PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS WITH THESIS İktisat Bölümü nün Tezli Yüksek Lisans Programları Bölümümüzde tezli yüksek lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

www.sinop.edu.tr LOGO LOGO

www.sinop.edu.tr LOGO LOGO www.sinop.edu.tr LOGO LOGO FAKÜLTEMİZ 1 Eğitim Fakültesi, 17.11.1999 tarihli ve 4480 sayılı Kanunla değişik 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilerek kabul edilen 2809 sayılı Kanunun 27. maddesinin

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Physical Training and Sport's Instructor 4 15

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Physical Training and Sport's Instructor 4 15 Programın Adı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU 1 2 I. Başvuru, Yerleştirme, Kayıt ve Sınav Tarihleri Başvuru Tarihi : 24 Haziran 29 Ağustos 2013

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI TÜRKLİM KARİYER - PORT CENTER: ESTABLISHING A NATIONAL QUALIFICATIONS AND PERSONNEL CERTIFICATIONS CENTER TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI Limanda

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI. Tanıtım

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI. Tanıtım OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Tanıtım Otomotiv sektörü günümüzde neredeyse ülkelerin ekonomik durumlarının temel göstergesi sayılmaktadır. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan Otomotiv sektöründe

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 STEP-2 Please list all stakeholders that you can think of Please rate the importance and influence of the listed stakeholder Public institutions: Name of stakeholder

Detaylı

INSTITUTE OF POPULATION STUDIES NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ

INSTITUTE OF POPULATION STUDIES NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ Nüfus Etütleri Enstitüsü (NEE), demografi alanında eğitim vermek ve nüfusa ilişkin konuların demografik, sosyal, ekonomik, kültürel ve sağlık boyutlarını inceleyen araştırmalar

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı