Mekalbler / Atasözleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mekalbler / Atasözleri"

Transkript

1 Mekalbler / Atasözleri Başka pek çok halkın edebiyatında olduğu gibi Tatar Halk Edebiyatında da atasözleri ve deyimler büyük bir yer tutarlar. Bunlar halkın gündelik hayatında asırlar boyunca çok ciddi bir role sahip olup, bugün de içtimaî, kültürel-edebî ehemmiyetlerinden bir şey kaybetmemişlerdir. Bunların ortaya çıkması ve yayılması ise çok eski zamanlarda olmuş olmalıdır. Atasözleri ve deyimleri elimizdeki bilgilere göre şöyle tarif edebiliriz: Atasözleri, küçük hacimli, büyük çoğunluğu şiir yapısında, derin içtimaî-felsefî manaları olan manzum halk hikmetleridir. Bunların muhtevasında bir umumileştirme hakimdir. Bu yüzden aynı atasözünü farlı hal ve hadiseler için kullanmak mümkün olur. Tatar halk edebiyatında atasözleri dışında hikmet unsuru taşıyan bir tür de deyimlerdir. Bunların muhtevaları üzerinde fazla durmadan yalnızca Avızuuu aç ta aynı ey t, küzinni aç ta künni ayt. Ay nurnı kuyaştan ala. Ay yaktısı, ni hetli gine yaktı bulsa da, kuyaşnıkına çite almıy. Aynı itek bilen kaplap bulmıy. Bir kükte iki ay bulmas. Kiç karangı bulgan sayın, yuldız yaktırak bula. Kuyaş barda yuldız kürinmi. Kükke karap, cirni uyla. Çulpan kalıktı - ay battı. Yarkanat yaratmıy dip, kuyaş çıkmıy turmıy. Cıym yuldız cıyılsa da yaktılıgı ayday yuk. Ay birdi, kuyaş küpsindi. Kişi üstine ay bilen kuyaşını da çıgarmas idi. Biyik tavnın tumanı da biyik. Kişige taş atsan, üz mangayina tiyer. Kırık yıl yaftgır yavsa da, mermer taşka su ütmes. Taş çülmekke berilse de, çülmek vatıla; çülmek taşka berilse de, çülmek batıla. Tüben cirde bir tübe tavga sanagan. Altın saz tübinde de yaltırıy. Bakımı ni kader yusan da, altın bulmas. İnci bürtigi zur bulmıy. İncini it muyimna takmıylar. Ağım sudan çista bulmassın. İdil kiçmiçe ayagınnı kiptirme. Say suni bulgatırga vak balıklarnın da küçi çite. Say yılga şaltırap aga, tiren yılga - tavışsız. İşmem digen kuyidan üç eylenip su içersin. şunu söyleyelim: Deyimler, atasozlerine son derece yakındır. Ancak bunlar, şiir yapısında olmaktan ziyade, bir gramer unsuru olarak kullanılırlar. Hikmete dayanan başka türler de vardır: Dualar (alkışlar), beddualar, efsun-büyü sözleri, yeminler, kalıp cevaplar, şehir ve kasaba isimleriyle ilgili hicivler (ürteviçler) 1, şaşırtmacalar, iğneli sözler (cor süzler) vb. Bu türlerin hepsi üzerinde geniş geniş durmak mümkün olmadğmdan, son yıllarda Tatar halk edebiyatının hikmetli türleriyle ilgili pek çok çalışmalar, geniş hacimli kitaplar hazırlayan, bu tür eserleri derin bir incelemeyle ele alan Nakiy İsenbet ve X. Mahmutov'un eserlerine müracaat edilmesini okuyucularımızdan rica ediyoruz. Bunlar şunlardır: Tatar Halik Mekalleri, 1. cilt, Kazan 1959; 2. cilt 1963; 3. cilt 1967; Tatar Halik teati, Mekaller Hem Eytimner, Hazırlayan, Xuciehmet Mahmutov, Kazan Ağzını aç da ayı söyle, gözünü aç da günü söyle. Ay ışığını güneşten alır. Ay ne kadar parlak olsa da güneşinkine ulaşamaz. Ay etekle örtülmez. Bir gökte iki ay olmaz. Gece karanlık olursa, yıldız parlak olur. Güneş varken yıldız görünmez. Göğe bakıp yeri düşün. Çolpan doğdu, ay battı. Yarasa sevmiyor diye güneşlik doğmazlık etmez. Takım yıldız toplansa da aydınlığı ay gibi değil. Ay verdi, güneş çoğumsadı. İnsan, üstüne ay ile güneşi de çıkarmaz idi. Büyük dağın sisi de büyük. Ele taş atsan, kendi alnına çarpar. Kırk yıl yağmur yağsa da mermere su işlemez. Taş çömleğe çarpsa da çömlek kırılır; çömlek taşa çarpsa da çömlek kırılır. Alçak yerde bir tepe kendini dağ sanırmış. Altın, sazlık dibinde de parlar. Bakın ne kadar yıkasan da altın olmaz. İnci tanesi büyük olmaz. İnciyi it boynuna takmazlar. Akar sudan temiz olmazsın. Dereyi geçmeden ayağını kurutma. Sığ suyu bulandırmaya küçük balıkların da gücü yeter. Sığ dere şarıldayıp akar, derin dere sessiz. İçmem dediğin kuyudan üç defa dönüp su içersin. 1 Ürteviç, şehir, kasaba, köy gibi yerleşim birimlerini alaya alan, hicveden, gayesi o yöre halkını küçük düşürmek olan kalıp sözlerdir. Mesela bizdeki şu söz bu türe girer: "Olmayasın üç beldenin birinden: Divriği'den, Darende'den, Gürün'den."

2 İdil çıkkançı baltasın bire, İdil çıkkaç sabin da tuttırmıy. İsine tüşkeç, İdil kiçer. Az kitirsen sügerler, küp kitirsen tügerler. Aknı küp tavşaldırsafi, karaga eylenir. Belekeynifi zurı bulgançı, zurnın belekeyi bulu yahşi. Kiçi bulsan-zur bulırsufi, zur bulsan-hur bulırsın. Kin cirde tar utırsafi, tar cirde kin utarsın. Adaşkannı artındagı bilir, yalgışkannı yanıfidagı bilir. Yukarı mingen sayın, alga yıragrak kararga kirek. Avıl başı manara, akıl başı zamana. Vakit akça tügil, yugaltsan taba almaşsın. Zamanın niçik bulsa, bürkinni şulay ki. Yaz kaygısın kış kaygırt, kış kaygısın yaz kaygırt. Yazgı hizmet - küzgi hürmet. Ayaz künnin yaşininnen kurık. Tamçısız dingiz bulmıy. Küçlep askan çeçeknifi isi bulmas. Matur gül çeniçkili bula. Ulı yulga ülen üsmi. Ambarın bilen maktanma, aşlığın bilen maktan. Aşlık - yıl baylıgı. Ni çeçsefi şunu urırsın, di çeçsen buran urırsın. Tufrakru cir itken - izgilik kürgen, cirni tufrak itken - açtan ulgen. Arşnın baş çıgargan drennen urak yüri. Agaşnıfi tamırına balta çabıp, yafragı bilen dus bulma. Uşak yafragı kündeşli hatınnar şikilli: dlsiz künde de kıymıldap tura. Cimişli ağaç zur bulmıy. Mileş diyip kapkan idim, balan bulıp çıktı bu. Urmanbürisiz, tav kuyansız bulmas. Arıslan ayga minmese de, sikirüyi dan. Ayirılgannı ayu aşar, bülingenni büre aşar. Kulın tuyagma kum tirek, kuş ayagma di tirek. Kuyan tuzaknı unıtsa da, tuzak kuyannı unıtmıy. Kart tülkini urmannan kuvıp çıgara almaşsın. Erlen urlap kiçinir, tutsan bitke sikirir. Malın mal bulsın disen, azıgıfi mul bulsın. At bilen tibişken taynm ayağı smar. Yaman atka mingençi, ceyev yüri talgançı. Kart alaşanı kamıt sukmıy. Argamak yıgılsa aldma yığılır. Yurganın kaderi cilgefide bilinir. Kulınnıfi yahşisi atka iyerer. Dufigız ay bilen künni ayirmas. Düye yulında yük kalmas. Yüklemegen isek urınınnan kuzgalmıy. Keçenin aşamagan erimi başın avırttırır, imiş. Sarıknın yıgılganı da kürinmi, düyenyifi sürin-geni de kürine. Keçe tekesi türe bulırga yaratır. Sıyır su içer - süt bulır, yılan su içer - agu buhr. 1 Erlen: İri avurtlarında yiyeceğini yuvasına taşıyan sıçan türünden kemirici bir İdil'i geçene kadar baltasını verir; İdil'i geçtikten sonra sapım da tutturmaz. Aklına gelince İdil geçer. Az getirsen söverler, çok getirsen döverler. Akı çok kullansan karaya döner. Küçüğün büyüğü olmaktan büyüğün küçüğü olmak yeğdir. Küçük olsan, büyük olursun; büyük olsan horlanırsın. Geniş yerde dar otursan, dar yerde geniş oturursun. Yoldan sapanı ardındaki, yanılanı yanındaki bilir. Yukarıya çıktıkça daha ileriye bakmak gerek. Köyün başı minare, aklın başı zamane. Vakit para değildir, kaybedersen bulamazsın. Zamanın nasılsa börkünü ona göre giy. Bahar için kışın, kış için yazın kaygılan. Baharda hizmet (iş), kışta hürmet. Ayaz günün şimşeğinden kork. Damlasız deniz olmaz. Zorla asılan çiçeğin kokusu olmaz. Güzel gül dikenli olur. Ana yolda ot bitmez. Ambarınla övünme, buğdayınla övün. Buğday, il zenginliği. Ne ekersen onu biçersin, yel eksen boran biçersin. Toprağı yer eden, iyilik görendir: yeri toprak eden açlıktan ölendir. Çavdarın baş çıkardığı yerden orak geçer. Meyvenin olmadığı yerde pancara elma derler. Ağacın köküne balta vurup, yaprağıyla dost olma. Titrek kavak (uşak) yaprağı kıskanç kadın gibidir: yeisiz günde de kımıldayıp durur. Meyveli ağaç büyük olmaz. Mileş (üvez ağacı) deyip almıştım, balan (kartopu ağacı) çıktı. Orman kurtsuz, dağ tavşansız olmaz. Arslan aya çıkmasa da sıçraması meşhur. Ayrılanı ayı yer; bölüneni kurt yer. Tay toynağına kum dayak, kuş ayağına yel dayak. Tavşan tuzağı unutsa da tuzak tavşanı unutmaz. Kocamış tilkiyi ormandan çıkaramazsın. Erlen 1 çalarak geçinir, yakalasan yüzüne sıçrar. Malın (hayvanların) mal olsun dersen, yemin bol olsun. At ile tepişen tayın ayağı kırılır. Kötü ata binip yorulacağına yayan yürü. Kocamış aygırı koşum acıtmaz. At düşerse önüne düşer. Yorga atın kadri tırısta bilinir. Tayın iyisi ata benzer. Domuz ay ile günü ayırmaz. Deve yolunda yük kalmaz. Yüklenmeyen eşek yerinden kalkmaz. Keçinin yemediği pelini başını ağrıtırmış. Koyun düşse de görünmez, deve sürünse de görünür. Teke, bey olmak istermiş. İnek su içer süt olur; yılan su içer zehir olur.

3 Sıyırı nindi - buzavı. şundıy. Tana buzav tarlavda, ügiz buzav ülende. Bir ügiznin mügizine suksan, nün ugiznin tuyagı şakıldar. Meçi bulmagan cirde tıçkannar huca. Avıl iti talaşır, büri kilse yaraşır. İrni avga barganda gına aşatmıylar. Belekey küçikayudan kunkmıy. Kanatıbeyli kuş uşmas. Akkuş ayağına su yukmas. Büdene simirip batman bulmas. Bürkitnin uyası biyik taşta bulır. Karakuş ta kuyaştan arı küterile almıy. İdil kargası İdil ibine, Cayık kargası Cayık çayına uçar. Bir karlıgaç kilip yaz bulmıy, bir sayiskan kilip kış bulmıy. Bir çibiş algan karçıga ikincisine yene kaytır. Kuzgınga da üz balası bılbıl kürinir. Kügerçin balası, küriksiz bulsa da, üskeç kügerçin bula, di. Aldan kıçkırgan kükinin başı taz bula. Pisnek bir butakta uzak utırmas. Sandugaç sayraganda turay tik tura. Sıyırçık bala çıgargançı gına şayrıy. Bir tartarga dünya tar. Turna da kıyblaru taşlap tugan cirine kayta. Turgay kilgen-tugız künkarkalgan. Tutıy süyli bilse, kürke tik tura bile. Avcı çıpçıkka tuzak kurmas. İki şunkar sugışsa, bir kargaga cim bulır. Ayırılgan kaz tuplangan kargaga cim bulır. Tavik birer bürtik çüplep te tuk tura. Kart eteç kıçkıruçan bula. Aptırgan ürdek külge artı bilen çumar. Balık aşagan tuk bulır, tiz buvıru yuk bulır. Agulı yılan üçin agusız tuzbaş yılarını ütireler. Ana kurt gayretli bulsa, umarta kuvetli bulır. Alla helak itim digen kırmıskasına kanat üstirir. Kurt agaçmı içten aşıy. Kırmıska kayçan yangır bulasın bilip iş ite. Agaçnın başın kissen, tübi kalır; ikinin birse ülse, birsi kalır;yalgıznın üzi ülse, kimi kalır? - Mingen atı, kigen turu yatka kalır. Yurttan ayirılgan ilni yav çabar. Yalgız yal kürmes, kümek aru bilmes. Abzar satıp alma, kürşi satıp al. Kalanın urtasında, avılrun çitinde tur. Uram küzsiz bulmas, urman kulaksız bulmas. Avızrn tuh kan bulsa da, düşman aldında tükirme. Duşmanra kuy dip uylama, büri dip çuyla. Devlet kadiri bitkeç biline, dus kadiri ülgeç sizile. Yana duşlar tap, iskisin taşlama. îneği neyse buzağısı odur. Dişi buzağı tarlada, erkek buzağı çayırda. Bir öküzün boynuzuna vursan bin öküzün toynağı şakıldar. Kedinin olmadığı yerde sıçanlar ev sahibi. Köy iti dalaşır, kurt gelse anlaşır. İte avda yemek vermezler. Enik ayıdan korkmaz : Kanadı bağlı kuş uçmaz. Kuğunun ayağında su durmaz. Bıldırcın semirip batman olmaz. Kartalın yuvası büyük taşta olur. Kartal güneşten yükseğe çıkamaz. İdil kargası İdil boyuna; Cayık kargası Cayık boyuna uçar. Bir kırlangıç gelmesiyle bahar olmaz; bir saksağan gelmesiyle kış olmaz. Bir piliç alan doğan, ikinci defa yine gelir. Güvercin yavrusu, çirkin olsa da, büyüdüğünde güvercin olur. Vaktinden önce Öten guguk kuşunun başı kel olur. Baştankara, denizi yakamaz. Saksağan bir dalda fazla oturmaz. Bülbül öttüğünde turgay sessizce durur. Sığırcık yavru doğurana kadar öter. Bir yelveye dünya dar. Turna da kıbleyi bırakıp doğduğu yere gider. Turgay gelmiş: Dokuz gün kar kalmış. Papağan konuşabilse hindi sessiz durabilir. Avcı, serçeye tuzakkurmaz. İki sungur dvüşse bir kargaya yem olurlar. Ayrılan kaz, birleşen kargalara yem olur. Tavuk bir iki taneyle de tok durur. Kart horoz bağırgan olur. Şaşkın ördek göle kıçından dalar. Balık yiyen tok olur, diz bağlan çözülür. Zehirli yılan için kara yılanı (zehirsiz yılanı) öldürürler, Ana arı gayretli olsa, kovan kuvvetli olur. Allah öldürmek istediği karıncaya kanat verir. Kurt ağacı içten yer. Karınca ne zaman yağmur yağacağını bilerek çalışır. Ağacın başını kessen dibi kalır; İki kişiden biri ölse biri kalır; yalnız ölse kimi kalır? Bindiği atı, giydiği donu ele kalır. Yurttan ayrılan boyu düşman basar. Yalnız olan rahat görmez; yardımlaşan, yorulma bilmez. Ağıl alma, komşu al. Kalenin ortasında, köyün kıyısında dur. Sokak gözsüz olmaz, orman kulaksız olmaz. Ağzın dolu kan olsa da düşman önünde tükürme. Düşmanı koyun sayma, kurt say. Devlet (zenginlik) kadri bitince, dost kadri ölünce bilinir. Yeni dostlar edin, eskisini bırakma.

4 Azamat irnin balası üstine yav kilse de mufiay-mas. İr yiğit üyde tuvar, yavda ülir. Yavga barsan - barın bar, davga barsan - birin bar. Avız açıp kişiden tilengennen tavga barıp tiri ayu tutu cinilerek. Bay - sangırav, türe - sukır. İr iki süylese - üzine bela han iki süyılese- yıline bela. Suda sultan bulsan, vezirin çurtan bulsın. Harının aldırman, atnıfi artman uzma. Yakası yuk tun bulmas, zakunı yuk yıl bulmas. Avır içke bilen bar, kıyu içke yürek bar. Mirini süylegennen birni işlep kürsetü artık. İş süygen kişige kün de urak üsti. İşki mavıkkan kişinin içi puşmıy. Usta barda kulın tıy, ustaz barda tilin tıy. Avıru bir üler, irinçek kün de üler. Tırışlık behit kitirir, yalkavhk açtan ütirir. Unmagan uyin buzar, rintek cıym buzar. Citizge yüz üliş, cibigenge bir üliş. Yalkavga mal bitmes, sıyırga yal bitmes. Uyin kibik cifül işten sun duyinı bula. Adaşkan kişige it ürgen sandugaç sayravınnan da lezzetlirek tuyıla. İrak yulga çıkmıyça, atınnın yakşı-yamanlıgm bilmessin. Yul kugan kaznaga uçrar, süz kugan belage uçrar. Kininin kim ikenin ddi künlik yulga çıkkaç bilirsen. Tayaksızga tayak bul kara tünde, mayaksızga mayak bul ulı yulda. Al tegermeç kaydan yürse, art tegermeç şunnan yürir. Bay bireçegin mal bilen, yarlı tir bilen tüli. Baylarga kün de beyrem, kün de tuy, yarlığa kün de hesret, kün de uy. Bir yarlı kişi eytken: "Bu bi gacap, bay kisesine akça cıralp kire, minim kisege yılap kire de, sunduk dulap çığa", - digen, di. İlde beyrem: bayda - meydan., yarlıda- eyren. Yarlılıktan yahşi nerse yuk, yatıp aşar aş bulsa. Barlık tınştınr, yuklık urıştırır. Yuk kadirin bar bilmes, aç kadirin tuk bilmes. Agaçak kan tamırdan turmıy, çıgaçak akça yançıkta turmıy. Bir kişi kilmegennen bazar tuktalmıy. Satkan vakıtta bir küz açık bulsa da yarıy, algan vakıfta iki kuzen de açık bulsm. Birip yaman bulgançı biri yaman bul. Ecet külip kile, yılap kite, di. İl yüge sıyar, üy üyge sıymas. Tursan - yurtın, ülsen kabirin kin bulsın. Kündiz çıra yandırgan kiçin karangıda utınr. Bir ağaç miçte de yanmas, iki ağaç dalada da sünmes. Yiğit adamın çocuğu üstüne düşman gelse de kederlenmez. Er yiğit evde doğar, savaşta ölür. Savaşa gitsen varlığın olur, davaya (kısır çekişmelere) gitsen birin olur. El açıp başkasından istemekten, dağa gidip diri ayı tutmakkolay. Zengin sağır olur, bey kör. Er iki söylese özüne belâ; han iki söylese iline belâ. Suda sultan olsun, vezirin turna balığı olsun. Sultanın önünden, atın arkasından geçme. Yakasız gömlek, yasasız il olmaz. Ağır işe bilek var, korkulu işe yürek var. Bin söylemekten bir işleyip göstermek y'eğdir. İşi seven kişiye her gün orak biçme. İşi seven kişinin içi sıkılmaz. Usta varken elini tut, üstad varken dilini tut. Hasta her gün ölür, üşengeç her gün ölür. Çalışkanlık mutluluk getirir: tembellik açlıktan öldürür. Beceriksiz oyun bozar; akılsız meclis bozar. Becerikliye yüz pay, emsize bir pay. Tembele mal bitmez, sığıra istirahat. Oyun gibi hafif işinten sonra duyum (en zor yeri) olur. Yolunu kaybetmiş adama köpek havlaması, bülbül sesinden tatlı gelir. Uzun yola çıkmadan atının iyi olup olmadığını bilemezsin. Yol kovan (giden) hazineye uğrar, söz kovan belâya uğrar. Kimin kim olduğunu yedi günlük yola çıkınca anlarsın. Dayanaksıza dayanak ol kara günde; ışıksıza ışık ol ulu yolda. Ön teker nereden gitse arka teker oradan gider. Zengin borcunu mal ile, fakir ter ile öder. Zengine her gün bayram her gün düğün; fakire her gün keder her gün hüzün. Fakirin biri şöyle demiş: "Ne acayip, zenginin kesesine akçe şarkı söyleyerek giriyor, benim keseme ağlayarak girip yine hiç durmadan çıkıyor. Bugün bayram: Zenginde meydan, fakirde ayran. Fakirlikten güzel şey yok: Yatıp yer, aş olsa. Varlık çalıştırır, yokluk vuruşturur. Yok kadrini var bilmez, aç kadrini tok bilmez. Akacak kan damarda durmaz, çıkacak akçe kesede durmaz. Bir kişi gelmedi diye pazar bozulmaz. Satarken bir gözün açık olsa da yeter, alırken iki gözün de açık olsun. Verip kötü olacağına vermeyip kötü ol. Borç gülerek gelir, ağlayarak gider. II ile sığar, ev eve sığmaz. Dursan, evin; ölsen kabrin geniş olsun. Gündüz çıra yakan gece karanlıkta oturur. Bir ağaç ocakta da yanmaz; iki ağaç çayırda da sönmez.

5 : Utnı kürgeç, mamıktan tütin çığa. Aktıktan kim kire, kapkam şul yabar. Buyıfta karap kiyim kis. Tikkenni sütersen, kiskenni nişlersin. Ağaç kürki - yafrak, edem kürki - çüprek. İske kiyimrvi baplaganın-yafta kiyimni sakla-ganın. Asıl tüyme zur bulmıy, anı takkan hur bulmıy. Baş küpmi üsse de, bürik üstin. İtik kidim dip, çabatannı çıganp taşlama. Avız küngen açı katık künmegen kaymaktan yahşırak. İt kürmegenge üpke tansık, upke kürmegenge şulpa tansık. Talaşlı tabınga şaytan iyeleşir. Az aşadım dip birvakıtta da ükinmessin. Aş aşka, urını başka, bulsa tabakta, turmas tamakka. İserek duştan ayık düşman artık. Buş miçkenin tavışı şep bulsa sa, faydası yok - yartı kaza. Altı kunak - altı kaza, ceyveli konak yartı kaza. Sirek barsan, süyikli bulırsın. Akılsız başka altm bürik fayda birmes. Yangır yavganda bala başı cel, künil küzi kürmese. Avız bir, kulak iki: süyle bir, tınla iki. Açıkyüz - nur üstine nur. Kazan kayda - süz şunda, sılu kayda - küz şunda. Bilinnen biyik sikire almıysm. Batkan ayak çılangan. Yatkan ağaç yal tabar, yürgen ayak mal tabar. Ağaç biline cimişinnen, edem - kılanışınnan. Yürek bilen aldırmasan, til gine yardım itmes. Künilin rehet bulsın disen, vücdenmnı saf tut. Edem küyigi bulgançı urman kiyigi bul. Az bulsa da, üz akılın bulsın. Akıllılar yanına barsan, angıranı iyertme. İki tintek kuşılsa - yav bula, iki iple kuşılsa - tav bula. Tilirge kıngırav taksalar, cizninbeyesi altınga çıgar idi. Yulerler meclisinde akıllı mezek kürinir. Aşıkkan abmıp yıgılgan, sabır itken muradına çitken. Sabırlı - sultan, sabırsız - şaytan. Maktançı kişinin bar akılı maktanuga kiter. İzgiligin tigen kişinin yavızlıgınnan saklan. Yunsizge maylap birsen, yuyiş dip eytir, di. Yamannı kürmegen yakşımn kadirin bil. Açu aldan yüri, akıl arttan yüri. Hıyanetli kişi kurkuçan bula. Yarlılıkta yar tabılsa, kuzgalak ta aş bula. Abruylı yigitke ecelli kuyan yulıga, di. Altm kürgeç ferişte, kız kürgeç evliya yuldan yazgan, di, Kızınrun tüsyin maktama, çşyin makta. Otu görünce pamuktan duman çıkar. Arkadan kim girerse kapıyı o kapar. Boyuna bakıp elbise kes. Diktiğini sökersin, kestiğini neylersin? Ağaç yakışığı yaprak, adam yakışığı kıyafet. Eski giyim keyfine bakanın, yeniğiyim saklayanın. İyi düğme büyük olmaz, onu takan hor olmaz. Baş ne kadar büyüse de börk ondan üstündür. Edik giydim diye çarığını atma. Karın doyuran ekşi yoğurt, doyurmayan kaymaktan yeğdir. Et görmeyene ciğer garip, ciğer görmeyene çorba garip. Kavgalı sofraya şeytan oturur. Az yedim diye hiç bir zaman pişman olmazsın. Aş aşa, yeri başka, olsa tabakta, durmaz damakta. Sarhoş dosttan ayık düşman iyidir. Boş fıçının sesi güzel olsa da faydası yok. Çölmekçinin on günde yaptığını deynek bir vuruşta yok eder. Atlı misafir altı afet; yaya misafir yarım afet. Seyrek gidersen, sevimli olursun. Akılsız başa altın börk fayda vermez. Yağmur yağsa yavrunun başına yazık; dolu yağsa. kendi başına yazık. Baş gözünden ne fayda, gönül gözü görmezse. Ağız bir, kulak iki; söyle bir, dinle iki. Açık yüz, nur üstüne nur. Kazan nerede, söz orada; güzel nerede, göz orada. Belinden yukarı kalgıyamazsın. Batan ayak ıslanmış. Yatan ayak dinlenir; gezen ayak mal bulur. Ağaç meyvesinden bilinir, adam davranışından. Yürek ile aldırmazsan dil de yardım etmez. Gönlün rahat olsun dersen vicdanını saf tut. İnsan derdi çekeceğine ormanda hayvan ol. Az olsa da öz aklın olsun. Akıllıların yanına gidersen, akılsızı götürme. iki emsiz birleşse düşmanlık olur; iki becerikli birleşse dağ olur. Delilere çıngırak taksalar, pirincin fiyatı altın gibi olurdu. Ahmaklar meclisinde akıllı, gülünç görünür. Acele eden yıkılıp düşmüş, sabır eden muradına erişmiş. Sabırlı sultan, sabırsız şeytan. Övüngen kişinin bütün aklı övünmeye gider. İyiliğini anlatan kişinin kötülüğünden korun. Akılsıza yağlayıp versen, ıslak der. Kötüyü görmeyen iyinin kadrini bil. Öfke önden gider, akıl arkadan yürür. Hain adam korkak olur. Fakirlikte yar bulunsa, kozalak da aş olur. İtibarlı yiğidin karşısına eceli gelmiş tavşan çıkarmış. Altın görünce melek, kız görünce evliya yoldan çıkarmış. Kızının güzelliğini övme,, işini öv.

6 Yakşı kız - yakadagı kundız, yakşı yiğit -havadaki yuldız. Turmış iterge üzinnen yakşı iptesin bulsın. Nikah hükimi - ulı hükim. Kilin kayniş tufragınnan alına. Argamak atnm bilgisi - az utlar da küp yuşar, azamat irnin bilgisi - az süyler de küp tınlar. İrmin digen yigitnin içinde iyerli at yatır. Atım bar dip atlanma, hatınım bar dip maktanma, Hatın kineşi hanga yarıy. Alama bulsa da, ir yahşi; sukır bulsa da kız yahşi. Anadan birev de külmek bilen tumagan. Balan bullmıyça anan kadirin bilmessin. Behitli bulgan kişinin ulı ipli, kızı kürikli bulır. Yetimnerifi beyremi - yana külmek kigende. Alıp andan tuvar, argamak biyeden tuvar. Anan ügi bulsa, atan üzinnniki bulmas. Ağacına küre alması, anasına küre balası. Azamat irnin balası üstine yav kilse de munaymas. Ata tilin ul ala, ana tilin kız ala. Kardeş kardeşni kabirge kader taşlamıy. Ağanı kürip ini üser, apanı kürep sinil üser. Kayinanası nindi - kilini şundıç Tuganga tugan tabılır, yatka bela yağılır. Behit bir kilse, aldı bilen de, artı bilen de kile. Küz yaşi cirge tamsa da kipmi. Altmışka çitken kişige hannar nefisi kire. di. Kırıkta kuyan atmagan altmışta bulan atmas. Avırmagan - savlık kadirin bilmes. Bulır - bulmas kişige dilbige buyı tül birir, digenner. Avızdan çıkkan süz - havaga ceyıle, tüz. Bir yahşi süz miri künilnin cerehetin tüzete. Tatlı süz eytip tilin sınmas. Yala tili yılannan yaman. Mekalni adem çıgarmıy, zaman çıgara. Bilim-bilgiçlik patşalıktan yugarı. Galim üler - süzi kalır, yürgen cirinde izi kalır. Nadan derecege umıtıla, galim - kamillikke. Tili bilsefi - tilek, tili bilmesen - imgek. Alla, birse kalma, çıgarıp kuyar yulma. Hudaydan uzıp patşaga barıp bulmıy. Eytimner / Deyimler İyi kız, yakadaki kunduz (kürkü); iyi yiğit, havadaki yıldız. Ömür sürmeye kendinden iyi eşin olsun. Nikâh hükmü, ulu hüküm. Gelin kaynana toprağından alınır. Argamak at (yarış atı), az otlar çok yatar; babayiğit az söyler, çok dinler. Erim diyen yiğidin içinde eğerli at yatar. Atım var deyip atlanma, hatunum var deyip övünme. Hatun aklı Hana yarar. Fakir olsa da delikanlı yeğ, kör olsa da kız yeğ. Anadan hiç kimse elbiseyle doğmaz. Çocuğun olmayınca ananın kadrini bilmezsin. Bahtlı kişinin oğlu efendi, kızı güzel olur. Yetimlerin bayramı, yeni elbise giydiklerinde. Alp anadan, argamak (yarış atı) kısraktan doğar. Anan üvey olursa, baban senin olmaz. Ağacına göre elması, anasına göre yavrusu. Yiğit adamın çocuğu üstüne düşman gelse de kederlenmez. Baba dilini oğlu alır, ana dilini kız alır. Kardeş kardeşi kabire kadar bırakmaz. Abiyi görüp kardeşi büyür, ablayı görüp kız kardeşi büyür. Kaynanası nasıl, gelini öyle. Dosta dost bulunur, yabancıya belâ gelir. Baht bir defa gelirse önüyle de arkasıyla da gelir. Göz yaşı yere damlasa da kurumaz. Altmışa varan kişiye hanların nefsigirermiş. Kırkında tavşan vurmaya altmışında geyik vurmaz. Hasta olmayan sağlığın kadrini bilmez. Olur olmaz kişiye, dizgin kadar dil verir, demişler. Ağızdan çıkan söz, havaya yayılır, doğruca. Bir güzel söz bin hasta gönlü iyileştirir. Tatlı söz söylemekle dilin kırılmaz. Dedikoducunun dili yılandan kötü. Atalar sözünü adam çıkarmaz, zaman çıkarır. Bilim, uzmanlık, padişahlıktan yüksektir. Alim ölür sözü kalır, yürüdüğü yerde izi kalır. Cahil mertebe ister, âlim kâmillik. Dil busen, dilek; dil bilmesen emek (dert). Allah verse kuluna, çıkarıp koyar yoluna. Allah'tan geçip Padişaha varılamaz. Kük bir sinin baş turında gına tügil. Taş üstinde taş kalmay. Altın içinde yüzü. Anın küli tiren. Ak bilen karanı ayıra bilmev. İki arada, bir tunda kalu. Ceyin üyde buz kiptirip, kısan sugan satalar. Senek bilen kürekni ayıra almav. Gök bir senin başının üstünde değil. Taş üstünde taş kalmamak. Altın içinde yüzmek. Onun gölü derin. (Derin düşünceli, derin fikirli) Ak ile karayı ayıramamak. İki arada bir derede kalmak. Yazın evde buz eritip kışın soğan satarlar. Yel nereden eserse o da oradan keser.

7 "Cil tigirmeni ikenin bilem, suvı kaydan kire?" - dim. Buday bulası cirge buray bulıp kalgan. Pisken saikan, tüşken-kalgan. Ağaç arasınnan urman kürmegen. Kekri kayınga tiretü. Urmanı üsmegen, agaçı kismegen. Arkılı yatkan agaçnı buyga alıp salmıy. Sukır avcı kıyık atıp tun tidirgen tüsli. Bürinift turu yakşı da bit, minim üçin tigilmegen. Yumran tişigine su salgaç çıkkan şikilli.. Kuyrıkra but arasına kıstım. Atına tügil, çanasına kıngırav takkan. İne küzinnen duya kürü. Mangayına isek tipmegen. Avızında it balalagan. Avız bilen kuş avlapyürü. Auga yılekken balık şikilli. Bizge yudnk bilen suksan, üz yudrıgın avırtır. Aftdıy gına han kızında da bula. Bügin tabip, irtege kabıp. İşlemegen işi yuk, can tındırgan tüşi yuk. Ayak üsti yuklap yürü. Yulıma küre yürişim, üzime küre ülişim. At mingeç atasın unıtkan. Anası şulay sulayın, tartıp ciber kurayin. "Yel değirmeni olduğunu biliyorum, suyu nereden geliyor? diyorum. Buğday olacak yerde boray (kara buğday) olmuş. Pişmiş şalgam, düşmüş, kalmış. (Beceriksiz, akılsız adam hakkında) Ağaç arasından orman görmemiş. (Akılsız, aptal kişi.) Yılık (eğri) kayına yaslamak. (Aldatıp her şeyini almak) Ormanı yetişmemiş, ağacı kesmemiş. Enine yatan ağacı alıp boyuna koymuyor. Kör avcının boşa atıp denk getirmesi gibi. Kurdun elbisesi güzel ama, benim için dikilmemiş. Sincap deliğine su salınca çıktığı gibi. Kuyruğunu apış arasına kıstırmak. Atına değil, kızağına çıngırak takmış. İğne deliğinden deve görmek. Alnını eşek tepmemiş. Ağzında it eniklemiş. Ağzıyla kuş avlayıp gezmek. Ağa takılmış balık gibi.. Biz'e yumruk vursan, kendi yumruğun acır. Böylesi han kızında da olur. Bu gün bulup yarın yemek. İşlemedik işi yok, cana huzur veren düşü yok. Ayakta uyuyup gezmek. Yoluma göre yürüyüşüm, kendime göre payım. Ata binince babasını unutmuş. Orası öyle, öyle olmasına; ama sen yine öttür kavalını. Alkışlar / Dualar Alla kuet birsin, canına savlık birsin. Alla rehmetinde bulsın. Baldan rehim itigiz, maydan avız itigiz, dünyada balday tatlı, mayday tuk bulıp gumır itigiz. Beyrem mübarek bulsıni meclis tügerek bulsın. Gumırin uzın bulsın. Dünyaların tigiz bulsın, balaların iğiz bulsın. Yürgeninde yulın. bulsın, Huzır ata yuldaşın bulsın. Kürgenge kürkem sabırlık birsen, kürmegenge kürsetmesin. Mangayin yuldızlı bulsın, bürkin kundızlı bulsın. Mini süyindirgen üçin huday sini süyindirsin. Muradına iriş! Nahagınnan, hagınnan huday saklasın. Rehmet tüşkire, devlet ifvgiri. Sina huday ümit itmegen cirden birsen. Tuylar mübarek bulsın, yeşler başına bebit kunsın, üyleri bala bilen tulsın. Tuyları kutlı bulsın, nigizleri nıklı bulsın. Tenri yardım itsin. Feriştenin "amin" digen çağına tun kilsin. Huday ak turmışlar birsin. Huday til açkıçlan birsin. Allah kuvvet versin, canına sağlık versin. Allah merhamet etsin. Buyurun baldan yiyin, yağın tadına bakın; dünyada bal gibi tatlı, yağ gibi tok ömür sürünüz. Bayramınız mübarek, meclisiniz bereketli olsun. Ömrün uzun olsun. Dünyaların eşit olsun; çocukların ikiz olsun. Yolun açık olsun, Hızır ata yoldaşın olsun. Görene güzel sabır versin, görmeyene göstermesin. Alnın yıldızlı olsun, börkün kunduzlu olsun. Beni sevindirdiğin için Allah da seni sevindirsin. Muradına eriş. Haksızından, haklısından Allah saklasın. Rahmet yağsın, devlet versin. Allah sana ümit etmediğin yerden versin. Düğünler mübarek olsun. Gençlerin başına devlet konsun, evleri çocukla dolsun. Düğünleri kutlu, temelleri sağlam olsun. Tanrı yardım etsin. Meleklerin "amin dediği vakte denk gelsin. Allah güzel ömür versin. Allah zihin açıklığı versin.

8 Huday yazmasın! Yazsa da buzsın. Heyirli kaza bulsın, kalganı taza bulsın. Heyirli segatte! Heyirli tün! Heyirli yul! İşlerigiz temli bbulsın. Yulın ak süttey bulsın. Yuragıfi yuş bulsın, kurıkkanıfi buş bulsın. Yatkan cirin mamık bulsın Üylenüvin ufi bulsın, başı-ahırı şul bulsın. Üstevli mal bulsın. Cılı teninde tuzsın. Allah yazmasın! Yazsa da bozsun. Hayırlı kaza olsun (Geçmiş olsun manasında), sonrası sağlık olsun. Hayırlı saatte. Hayırlı geceleri Hayırlı yolculuklar! İşiniz denk gelsin! (Allah işinizi denk getirsin) Çayınız afiyet olsun. Yolun ak süt gibi olsun. Yorduğun hayırlı çıksın, korktuğun boş çıksın. Yattığın yer pamuk olsun. Düğünün hayırlı olsun; başı da sonu da böyle olsun. Malın ziyade olsun. Üstünde eskisin. Kargışlar / Beddualar Avızınnan di alsın, iltip kuyınına salsın. Aktık künifi bulgırı. Aldagannıfi anası ülsin. Alla kaşında tutkın bulsın. Allanın kaheri tüşsin. Allanın legnetleri yavsın. Arpan-kürpen aş bulsın, tamagıfia taş bulsın. Aç-yalangaç yürme, ir reheti kürme. Aşaganın aş bulsın, tamagıfia taş bulsın. Aşatkan aşlarım, itken yakşılıklarım tutsın. Ayakların kuzen cıyirgırı. Başı bitsin. Başına bulsın. Bugazına arkılı kilgiri. Behetinni yutsafi idi. Gumirin kıska bulgırı. İki kuzin çeçrep çıksın. Yüzift yüztüben kitsin Yüzifi kara bulgırı. Kadalıp kitkiri. Kargışın kazık başına. Kargışına - kargışım. Kaher sukkırı. Kulı kurışsın. Küzifi tişilip çıkkırı. Kürgenin kürmegenin şul bulsın. Legnet kine suksa idi. Miyin çirgiri. Minnen alsın, sina birsin. Muyinnarı sıngın. Muyinıfi astına kelsin. Mefigilik temug kisevi bulıgız. Nelet tüşkere. Pıçak kirgiri. Tamagıfia pıçak bulıp utırsın. Tamagıfia taş kirgiri. Tilin kurıp tüşsin. Tiline çuvan çıkkırı. 1 Bir tür çorba. Ağzından yel alsın, götürüp koynuna salsın. Son günün olsun. Aldatanın anası ölsün. Allah huzurunda mahkûm olsun. Allah kahretsin. Allahın laneti yağsın. Arpan, kepeğin aş olsun, damağına taş olsun. Aç sefil gezme, koca rahatı görme. Yediğin aş 1 olsun, damağına taş olsun. Yedirdiğim yemekler, ettiğim iyilikler tutsun. Ayaklarına kulunç girsin. Başı batsın. Başına olsun. Boğazına takılsın (boğazında kalsın) Bahtını yutasın. Ömrün kısalsın. İki gözün çıksın. Yüzün yüz üstü gitsin. Yüzün kara olsun. Baş aşağı gidesin. Bedduan kazık başına Bedduana, bedduam. (Allah) Kahretsin. Eli kurusun. Gözün çıksın. Gördüğün görmediğin bu olsun. Lanet olsun. Beynin çürüsün. Benden alsın, sana versin. Boynun kırılsın. Boynun altına gelsin. Ebediyyen cehennem odunu olun. Lanet olsun. Bıçak girsin. Damağına bıçak olup otursun. Damağına tasgirsin. Dilin kurusun. Dilinde çıban çıksın.

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde.

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde. 1. a) Bende yapışık, sende yapışık Çam ağacı çamda yapışık. b) Sende de var, bende de var Bir kuru çöpte de var. c) Arifsiniz, zarifsiniz Kendinizi neden bilirsiniz? 2. a) Ağzı var, dili yok Canı var,

Detaylı

MART AYINDA ÖĞRENDİĞİM DİL GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MART AYINDA ÖĞRENDİĞİM DİL GELİŞİM ÇALIŞMALARI 1 MART AYINDA ÖĞRENDİĞİM DİL GELİŞİM ÇALIŞMALARI ŞARKILAR ÇANAKKALE MARŞI Çanakkale İçinde Aynalı Çarsı, Ana Ben Gidiyom Düşmana Karsı. Of Gençliğim Eyvah. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var)

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Yazan: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Ne varmış, ne çokmuş, gece karanlık, güneş yokmuş. Her kasabada kabadayı insanlar varmış.

Detaylı

En güzel 'Anneler Günü' şiirleri

En güzel 'Anneler Günü' şiirleri On5yirmi5.com En güzel 'Anneler Günü' şiirleri En güzel 'Anneler Günü' şiirlerini sizler için listeledik... Yayın Tarihi : 10 Mayıs 2013 Cuma (oluşturma : 1/17/2017) 12 Mayıs Anneler Günü... Sizin için

Detaylı

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır?

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1. A. Ağacın kurdu içinde olur. 2. B. Denize düşen yılana sarılır. 3. C. Yalnız taş duvar olmaz. 4. D. Adam, arkadaşından belli olur. 2) Öyle durumlar

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 5-6 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut Havada bulut Sen bunu unut 8 TEK TEK TEKERLEME Öğrendiğim ilk tekerlemeyi hatırlamıyorum ama; çocukluğuma dönüp, baktığımda onlarca tekerleme arasından ikisinin öne çıktığını çok net görüyorum. Bir tanesi,

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 4-10 Nisan: Polis Haftası 7-13 Nisan: Dünya Sağlık Günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'ı içine alan hafta: Dünya Kitap Günü T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM

Detaylı

ATATÜRK'Ü ANIŞ. Adım-Soyadım:...

ATATÜRK'Ü ANIŞ. Adım-Soyadım:... ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adım-Soyadım:... Önce kelimeleri tek tek okuyalım.her kelimeyi bir defada doğru okuyana kadar

Detaylı

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ HİKÂYELERİMİZ Annecim Anneler günü Paf ile Puf Tasarruflu olmalıyız İlk hediyem Dinozorun Evi İki inatçı keçi Karne heyecanı Geri dönüşüm Uzun zürafa Becerikli karınca Rapunzel Kırmızı başlıklı kız Hansel

Detaylı

3 YAŞ EKİM AYI TEMASI

3 YAŞ EKİM AYI TEMASI 3 YAŞ EKİM AYI TEMASI Mevsimlerden sonbaharı öğreniyoruz. Çiftlikte yaşayan hayvanları öğreniyoruz. Sebze ve meyvelerin bize faydalarını öğreniyoruz. Cumhuriyet nedir? Öğreniyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

gece bana gündüzleri uğramaz gece uykudayken gelir şşşşşşt deyince ağzı şarap tadındadır hatıralarım karışır

gece bana gündüzleri uğramaz gece uykudayken gelir şşşşşşt deyince ağzı şarap tadındadır hatıralarım karışır geçiş geçtim beklemekten uzun hikayedir gece uykudayken gelir şşşşşşt deyince ağzı şarap tadındadır hatıralarım karışır o hep kızar söylenir öper koklar ve hep kızar çağırır beni kollarının beşiğine yatırır

Detaylı

, ERZİNCAN, TÜRKİYE.

, ERZİNCAN, TÜRKİYE. [ 0001 ] Bunca çilenin sonu değil mi bir avuç toprak Ölümden yana korkum yok Tek korkum unutulmak İsmail GÜN 1953-03-09; Mart, Pazartesi - 2000-07-11; Temmuz, Salı 2014-02-09; Şubat, Pazar :: 10.10.32

Detaylı

Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen

Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen NOGAY Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen NOGAY Çok çok eski zamanlarda, var varken, yok yokken ahmak bir kurt, kapana yakalanmış. Kapana yakalanan

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Salı

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

İÇİNDEKİLER FARE İLE KIZI 5 YUMURTALAR 9 DÜNYANIN EN AĞIR ŞEYİ 13 DEĞİRMEN 23 GÜNEŞ İLE AY 29 YILAN 35 ÇINGIRAK 43 YENGEÇ İLE YILAN 47

İÇİNDEKİLER FARE İLE KIZI 5 YUMURTALAR 9 DÜNYANIN EN AĞIR ŞEYİ 13 DEĞİRMEN 23 GÜNEŞ İLE AY 29 YILAN 35 ÇINGIRAK 43 YENGEÇ İLE YILAN 47 İÇİNDEKİLER FARE İLE KIZI 5 YUMURTALAR 9 DÜNYANIN EN AĞIR ŞEYİ 13 DEĞİRMEN 23 GÜNEŞ İLE AY 29 YILAN 35 ÇINGIRAK 43 YENGEÇ İLE YILAN 47 KUYUDAKİ TİLKİ 49 TİLKİ ON YAŞINDA, YAVRUSU ON BİR 51 KURT, TİLKİ

Detaylı

4 YAŞ EKİM AYI TEMASI

4 YAŞ EKİM AYI TEMASI 4 YAŞ EKİM AYI TEMASI Mevsimlerden sonbaharı öğreniyoruz. Sonbahar mevsiminde havadaki değişiklikler nelerdir? Çiftlikte hangi hayvanlar yaşar? Çiftlik hayvanlarının bize faydaları nelerdir? Sebze ve meyvelerin

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI Nİsan AYI BÜLTENİ Sevgİ Kİlİmlerİmİz BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Dünya Kitap Günü (23 Nisan gününü içine alan hafta) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

Detaylı

KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM

KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM . İKİLEMELER Bir sözün etkisini artır ak a a ıyla iki söz üğü kalıplaş ası yoluyla oluşa sözlerdir. İlk akışta güçlü kuvvetli iri gözüküyor. Yaptığı ı ya lış olduğu

Detaylı

KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ

KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ Mustafa Köz KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ YARATICI OKUMA DİZİSİ Şiir Resimleyen: Yasemin Ezberci Yaratıcı Okuma Dosyası: Mustafa Köz Mustafa Köz KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ Resimleyen: Yasemin Ezberci Yayın Koordinatörü:

Detaylı

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Kızılay Haftası (29 Ekim 4 Kasım) Atatürk Haftası (10-16 Kasım) Öğretmenler Günü (24 Kasım) SERBEST ZAMAN

Detaylı

SİTEMİZE EKLENEN METİN KİTABIM-1 VE METİN KİTABIM-2 ADLI DÖKÜMANLARI OKURSAK HEM OKUMA HIZIMIZ ARTACAK HEM DE OKUDUKLARIMIZI ANLAYACAĞIZ.

SİTEMİZE EKLENEN METİN KİTABIM-1 VE METİN KİTABIM-2 ADLI DÖKÜMANLARI OKURSAK HEM OKUMA HIZIMIZ ARTACAK HEM DE OKUDUKLARIMIZI ANLAYACAĞIZ. OKUMAYA YENİ GEÇEN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN KOLAYDAN AZ DA OLSA ZORA DOĞRU METİNLERİ ÇOK UZUN OLMAYAN BOL GÖRSELLİ AMA AZ SORULU BİR KİTAP HAZIRLADIM SİZLERE. SİTEMİZE EKLENEN METİN KİTABIM-1 VE METİN KİTABIM-2

Detaylı

Aşağıdaki resmin içinde yandaki eşyalar gizlenmiş. Onları bulalım ve boyayalım. -16-

Aşağıdaki resmin içinde yandaki eşyalar gizlenmiş. Onları bulalım ve boyayalım. -16- Aşağıdaki resmin içinde yandaki eşyalar gizlenmiş. Onları bulalım ve boyayalım. -16-24 - 28 NİSAN 2017 Gül, papatya, karanfil, lale - salkım söğüt, kavak, çam, elma ağacı isimlerini doğru görselin altına

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

Yeşil Sözlük Çevreci Atasözleri ve Deyimler Sayfa: 2

Yeşil Sözlük Çevreci Atasözleri ve Deyimler Sayfa: 2 1.Baskı Yeşil Sözlük Çevreci Atasözleri ve Deyimler Sayfa: 2 Yeşil Sözlük - Çevreci Atasözleri ve Deyimler Sayfa: 3 Yeşil Sözlük - Çevreci Atasözleri ve Deyimler Sayfa: 4 Simaynur Özkan Denize düşen yılana

Detaylı

DENEYLERLE BÜYÜYORUZ

DENEYLERLE BÜYÜYORUZ BU AY HANGİ KAVRAMLARI ÖĞRENECEĞİZ? Hızlı-Yavaş Ön-Arka Sağ- Sol BEYİN FIRTINASI YAPALIM Büyüdüğünde hangi mesleği seçeceksin ve nasıl bir yerde yaşayacaksın? Bir gemi olsaydın nerelere giderdin? Neler

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

BİZE KATILIR MISINIZ?

BİZE KATILIR MISINIZ? BİZE KATILIR MISINIZ? ŞARKILAR FARECİK Bizim mutfakta bir yuvası var. Ben bilemem ki kaç yavrusu var. Her şeyi kemirdi. Her şeyi dağıttı. Annemi babamı çıldırttı. Farecik farecik, Döktün saçtın farecik,

Detaylı

Atasözleri Sözlüğü T. Taşa çıkan keçinin, ağaca çıkan oğlağı olur. Bk. Ağaca çıkan keçinin, dala bakan... Atasözleri Sözlüğü T

Atasözleri Sözlüğü T. Taşa çıkan keçinin, ağaca çıkan oğlağı olur. Bk. Ağaca çıkan keçinin, dala bakan... Atasözleri Sözlüğü T Atasözleri Sözlüğü T Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır. Doğru olmayan yollara başvurarak çıkar sağlayan, gizli kapaklı işler çeviren kişi, bu kirli ve karanlık işleri çevirmesine imkân sağlayan şartlar

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

Şiir Anadan Örnekler. Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar

Şiir Anadan Örnekler. Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar Şiir Anadan Örnekler Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar Akıyor ırmağı yeşildir köyü Kokuyor burnuma tekke'nin çayı Sayıyorum

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

Mizahî Masallar İhtiyar ile Tembel Genç. Yumuristik Ekiyatler Kart Bilen Yalkav Yiğit

Mizahî Masallar İhtiyar ile Tembel Genç. Yumuristik Ekiyatler Kart Bilen Yalkav Yiğit Yumuristik Ekiyatler Kart Bilen Yalkav Yiğit y Burm zamanda yarlı gına bir kart kişi bula. Bu kartnm karçıgınnan başka birkimi de yuk, di. Yazlar ütip, piçenge tüşer vakıtlar kilip citkeç, karçıgı eyte

Detaylı

Kış iskelesi gibi bomboş yürek, Sevinç de yok, beddua da, acı da. Düğün evi gibi... gönlümün Kapıları tamamen açılmış.

Kış iskelesi gibi bomboş yürek, Sevinç de yok, beddua da, acı da. Düğün evi gibi... gönlümün Kapıları tamamen açılmış. Razil Veliyev 1947 yılında Tataristan'ın Tüben Kama bölgesi Taşlık köyünde doğar 1965-1971 yılları arasında Kazan Devlet Üniversitesinde ve Moskova' daki Edebiyat Enstitüsünde okur. Daha sonra "Yalkın"

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım.

Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım. ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım. SİNCAPLAR Sincaplar daldan dala

Detaylı

3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ

3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ 3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ 3 YAŞ BİRİMİ EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMU SEVERİM Biz anasınıfı çocuklarıyız, Hem çalışırız,hem oynarız. Çok severiz biz okulu, Yaşasın yaşasın anaokulu. BAY MİKROP Bay mikrop

Detaylı

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz.

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. MEVSİM İLKBAHAR İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde meydana gelen değişiklikleri öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde hayvanların yaşayışlarında meydana gelen değişiklikleri

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU PAPATYALAR SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU PAPATYALAR SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU PAPATYALAR SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası(10 Aralık) Yeni Yıl (31 Aralık-1 Ocak) Yerli malı Haftası SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Detaylı

OYUNCAK AYI. Aysel çok mutluydu. Çünkü bugün doğum. Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan. günüydü. Babası Aysel e hediye aldı.

OYUNCAK AYI. Aysel çok mutluydu. Çünkü bugün doğum. Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan. günüydü. Babası Aysel e hediye aldı. OKUMA ANLAMA ÇALIŞMASI 1 OYUNCAK AYI Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı Songül ile birlikte oynadılar. Sorular:

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 4-5 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eş aları ı ta ı alı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aile i ta ı alı. ölü leri i ta

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

Test 6 TÜRKÇE. İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur?

Test 6 TÜRKÇE. İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur? İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur? A) Misafirlerimizi bahçe kapısına kadar uğurladık. B) Bu kümenin elemanları sembollerden oluşuyor. C) Komutan, taburu toplayıp

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU MENEKŞELER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU MENEKŞELER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU MENEKŞELER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık ) Yerli Malı Haftası (12-19 Aralık) Yeni Yıl (31 Aralık-1 Ocak)

Detaylı

OYUNCAK AYI. ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya. giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı. Sorular: 1- Annesi Elvan a hangi hediyeyi aldı?

OYUNCAK AYI. ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya. giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı. Sorular: 1- Annesi Elvan a hangi hediyeyi aldı? OKUMA ANLAMA ÇALIŞMASI 1 OYUNCAK AYI Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı Songül ile birlikte oynadılar. Sorular:

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6

AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6 AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6 geldi bayramım Benim geldi Bütün çocukların bayramı Bu gün, Günü`dür Dünya Çocuklar Atatürk etti bize armağan Bu günü, Bayramı geldi Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

Mevsimler & Giyisilerimiz. Elif Naz Fidancı

Mevsimler & Giyisilerimiz. Elif Naz Fidancı Mevsimler & Giyisilerimiz Dünyamızın Güneş çevresinde dönmesiyle mevsimler oluşur ur. Türkiye de bir yılda 4 mevsim yaşarız. Mevsimler Đlkbahar Yaz Sonbahar Kış Đlkbahar Yılın ilk mevsimidir. Ayları; Mart,

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

4 YAŞ AYIN TEMASI. Tavşanları tanıyor ve ilginç bilgiler öğreniyoruz. Robotların insanlara faydalarını öğreniyoruz.

4 YAŞ AYIN TEMASI. Tavşanları tanıyor ve ilginç bilgiler öğreniyoruz. Robotların insanlara faydalarını öğreniyoruz. 4 YAŞ AYIN TEMASI Tavşanları tanıyor ve ilginç bilgiler öğreniyoruz. Robotları tanıyoruz. Robotların insanlara faydalarını öğreniyoruz. Evcil hayvanlar nelerdir? Evcil hayvanları beslerken nelere dikkat

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ KONULAR VE FAALİYETLER ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK Bu ünitede ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün hangi şehirde doğduğunu, evini, annesinin ve babasının adlarını, soyadının neden olmadığını, ilk adının Mustafa

Detaylı

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ -Okul nedir? Okulumuzu tanıyoruz.okulumuzun bölümlerini tanıyoruz. -Okulda kimler çalışır ve ne iş yaparlar öğreniyoruz.

Detaylı

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır?

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır? İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ANAOKULU MARTILAR SINIFI Mevsimler Geçtikçe Doğadaki Canlıların Yaşam Biçimleri de Değişir Konusu İle İlgili Neler Biliyoruz? Ece S. : Yaz mevsimi olunca hayvanlar daha da heyecanlanır.

Detaylı

ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU MELİKE DAĞ

ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU MELİKE DAĞ ÖZEL NİLÜFER ANAOKULU MELİKE DAĞ ARABAM GELİYOR Arabam geliyor, Düdüğünü çalıyor, Lastik patladı, Şoför atladı, İçindeki yolcuların, Ödü patladı. Bumm!.. HAMSİ ŞARKILARIMIZ Hamsi de koydum Ta-ta tavaya,

Detaylı

Tuğrul Tanyol. Beyaz at. Sönmüş kentleri dolaştım sessizlikte Boş meydanları, kirli sokakları Herkes kendi yankısının peşinde

Tuğrul Tanyol. Beyaz at. Sönmüş kentleri dolaştım sessizlikte Boş meydanları, kirli sokakları Herkes kendi yankısının peşinde Tuğrul Tanyol Beyaz at Sönmüş kentleri dolaştım sessizlikte Boş meydanları, kirli sokakları Herkes kendi yankısının peşinde Karanlık avlularda oturdum İçimde vahşi tamtamları inlerken ölümün Tüm putların

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Faydalı Olması Dileklerimizle...

Faydalı Olması Dileklerimizle... 23 Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... Önce kelimeleri tek tek

Detaylı

Faydalı Olması Dileklerimizle...

Faydalı Olması Dileklerimizle... 23 Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... Önce kelimeleri tek tek

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir. A.SÖZCÜKTE ANLAM GERÇEK (TEMEL) ANLAM Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Detaylı

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDA İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran

Detaylı

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba;

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba; Mercanlar Sınıfından Merhaba; 20 Mart Vızıltı Bu hafta konumuz ormanlar idi. Orman nedir? Ormanların önemi ve faydaları nelerdir? Ormanları koruma konusunda üzerimize düşen görevler nelerdir? gibi sorular

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 3-4 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

Kerem Efe Ö.: Aydınlık olduğunda çiçekler büyür, karanlık olduğunda da çiçekler büyüyemez. Hep karanlık olursa da hiç çiçek açmaz.

Kerem Efe Ö.: Aydınlık olduğunda çiçekler büyür, karanlık olduğunda da çiçekler büyüyemez. Hep karanlık olursa da hiç çiçek açmaz. Işık Ve Karanlığın Yapısı Canlı Yaşamını Etkiler Neler Biliyoruz? İpek A.: Çiçeklere su ve güneş ışığı gerekiyor. Deniz Can K: Güneş toprağa ışık verir, topraktan ot çıkar, otları da canlılar yer. Mustafa

Detaylı

ibretli Masallar Gıybretli Ekiyatler ZirekKart Akıllı İhtiyar

ibretli Masallar Gıybretli Ekiyatler ZirekKart Akıllı İhtiyar Gıybretli Ekiyatler ZirekKart İlik zamanda buladır bir patşa. Ul citmiş yaşke çitken kişilerni, barı bir işke yaramıylar dip, ütirte turgan bula. Bir yigitnin bula citmiş yaşlik atası. Bu yiğit, atasın

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Adım-Soyadım:... Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım.

Adım-Soyadım:... Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım. ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adım-Soyadım:... Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım. FİLLER Filler

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ

DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ 1. ÜÇ NOKTA 1. A latı olarak ta a la a ış ü leleri so u a ko ur: okaklarda kadı lar, eşeyle orada oraya koşuştura ço uklar, keyifli ge çler e i ir yakalarsa 2. Açık yazıl ak

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Yuhanna 15:9 Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Yesaya 43:1 Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren

Detaylı

Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer,

Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer, Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer, DEŞŞET ORMANI, YARATIKKÖY Anneciğim ve Babacığım, Mektubunuzda sevgili bebeğinizin nasıl olduğunu sormuşsunuz, hımm? Ben gayet iyiyim, sormadığınız için

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

AYLA ÇINAROĞLU MİĞFER

AYLA ÇINAROĞLU MİĞFER Tobav Çocuk Oyunları Yarışması 1982 Başarı Ödülü AYLA ÇINAROĞLU MİĞFER 1996, Uçanbalık Cumhuriyet Bulvarı No: 302/104 35220 Alsancak - İZMİR Yazar: Ayla Çınaroğlu Yayın Yönetmeni: İlke Aykanat Çam Düzelti:

Detaylı

kural tanımayan cafer Adı-Soyadı:...

kural tanımayan cafer Adı-Soyadı:... ilkok Adı-Soyadı:... kural tanımayan cafer Cafer evden çıkmayı pek sevmeyen, gürültücü ve hareketli bir çocuktu. Annesini ve babasını sürekli üzüyordu. Kardeşi Elif ile durmadan kavga ediyorlardı. Elif'in

Detaylı

GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI...

GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI... 11 Bayrak Yarışı I... 12 Bayrak Yarışı II... 14 Bayrak Yarışı III... 16 Mekik Koşusu... 18 Numaralı Koşu Oyunu... 20 Alçak Çıkıştan Koşu...

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Hafta Sonu Ev Çalışması

Hafta Sonu Ev Çalışması Hafta Sonu Ev Çalışması 3 KELEBEK İlkbahar gelmişti. Her yer rengarenk çiçeklerle bezenmişti. Arılar, kelebekler uçuşmaya başlamışlardı. 3 kelebek çok iyi arkadaştı. Sarı kelebek, kırmızı kelebek ve mor

Detaylı

Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen

Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Azerbaycan Masalı Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Azerbaycan Masalı Var varanın, sür sürenin, vay haline izinsiz bağa girenin... Bir

Detaylı

Ana yurtın aman bolsa, Rengi-royin saman bolmas. Sıgırnifi süti - tilide, Emin qutı - elide. Suvnı bersefi elge, Yaşnarsen mifi yılge. Tuqqan yerde tu

Ana yurtın aman bolsa, Rengi-royin saman bolmas. Sıgırnifi süti - tilide, Emin qutı - elide. Suvnı bersefi elge, Yaşnarsen mifi yılge. Tuqqan yerde tu 1. VATAN VE VATANPERVERLİK / 1. VATAN VE VATANSEVERLİK Aynlmagin elinden, Quvvet keter belinden. Balıq suv bilen tirik, Adam - el bilen. Betkey keter, bel qalar, Bekler keter, el qalar. Biravnin yurtıda

Detaylı

ŞEHİT İLHAN ÇAYLAN ANAOKULU ŞİRİNLER SINIFI 3.BÜLTENİ

ŞEHİT İLHAN ÇAYLAN ANAOKULU ŞİRİNLER SINIFI 3.BÜLTENİ ŞEHİT İLHAN ÇAYLAN ANAOKULU ŞİRİNLER SINIFI 3.BÜLTENİ 2015-2016 OKULUMUZ GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİMİZ Sabah Grubu : 08.00-13.00 Kulüp Çalışmaları : 13.00-16.20 Öğle Grubu :11.20-16.20 İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Yerli Malı Haftası Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

kaç saç çatı çanta çakal çay salça çatal çalı Çetin çiçek çilek

kaç saç çatı çanta çakal çay salça çatal çalı Çetin çiçek çilek ÇİZMELİ KEDİ Üç kardeşin babaları ölmüş. Babasından kalan mirası bölüşmüşler. En küçük kardeşe çizmeli kedi düşmüş. Çizmeli kedi ayaklarında kırmızı çizmeleri, elinde eski bir torbayla, küçük kardeşle

Detaylı