SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ DERS NOTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ DERS NOTU"

Transkript

1 SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ DERS NOTU SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ SİLAH BİLGİSİ (EĞİTİMİ) Silah Bilgisi (Eğitimi) Neleri Kapsamalıdır? I.HUKUK BİLGİSİ, II. MEKANİK BİLGİSİ VE EĞİTİMİ, III. ATIŞ BECERİSİ (KULLANMA BİLGİSİ ve ATIŞ EĞİTİMİ) konularını ve safhalarını kapsamalıdır. Bunlardan birinin eksikliği birçok olumsuz durum yaratır. Silah eğitiminde verilmesi gerekli hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. I.HUKUK BİLGİSİ; Atış becerisinin, hukuk bilgisi ile ne ilgisi olabilir? Doğrudan ilişiklileri yok gibi görülmekte ise de; silahı olan kişi belirli kurallara göre davranmak zorundadır. Silahın bulundurulmasına, taşınmasına, kullanılmasına izin ve imkân veren yasaların, emir ve nizamın, poligon kurallarının, genel ve yerel av kaidelerinin, gelenek ve göreneklerinin vb. yazılı ve yazılı olmayan ulusal ve uluslar arası kuralların öğrenilmesi, bilinmesi ve bunların günlük yaşamda uygulanmasını birçok olumsuzluğu önler. Bu bilgilerin eksikliği sonradan giderilmesi mümkün olmayan, istenmeyen durumlar ortaya çıkartır. 1.Silahın hukuktaki yerini geniş genellemelerle dört bölümde değerlendirmek mümkündür. 1.a.Silahı bulundurmaya, taşımaya yetki veya izin veren yasalar 1.b.Silah kullanmaya yetki veren yasalar 1.c.Silahın imalini, naklini, satışını, bulundurmasını, taşınmasını yasaklayan ve cezalandıran yasalar. 1.d.Silahın bir suçta kullanılması halinde, işlenen suça ek ceza veren yasalar tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununda Silah tabiri geçen maddeler ile gerektiğinde silah kullanılmasına neden olabilecek görevleri belirten maddeler vardır. 7.a.Md. 3. Kişilerin silahlı personel tarafından korunması,... koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin bulundurabileceği veya taşınabilecek silah... 7.b.Md. 6. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.. 7.c.Md. 7/d. Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.. 7.d.Md. 7/j. Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usul Kanununun 157. maddesine göre yakalama 7.e.Md.7/k. Türk Medeni Kanunun 981 inci maddesine, Borçlar kanununun 52 inci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49. maddesinin (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma 7.f. Md.8. Silah bulundurma ve taşıma yetkisi başlıklı 8. madde aynen şöyledir. Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği komisyon tarafından belirlenir. Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel Güvenlik görevlileri, özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar. 1

2 Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyon kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir şeklindedir. II.MEKANİK BİLGİSİ; Silahın makine olarak yapısının, parçalarının, çalışmasının, sökülüp takılmasının, kabiliyetinin, arızalarının, temizliğinin, kullandığı fişeğinin v.b.konuların öğrenilmesini ve bunların yapılmasını içerir. Mekanik bilgisi kitap ve mecmua gibi basılı eserlerden öğrenilebilir. Öğrenilenin uygulama ile pekiştirilmesinde yarar vardır.silahlı mesleklerde silah eğitimi, meslek öncesi eğitimlerde verilmektedir. Türkiye de erkek vatandaşların askerlik yapması bir vatan görevi olduğu için, bu görevi yapanların silah eğitimi gördüğü kabul edilmektedir. Mekanik bilgiye örnek olarak, genel olarak toplu ve yarı otomatik tabancalar üzerinde durulmuş ve iki tabancanın detay bilgileri verilmiştir.(bakınız:toplu tabanca, yarım otomatik tabanca, CZ 75.) III.ATIŞ BECERİSİ (KULLANMA BİLGİSİ ve UYGULAMA) ; Spor atışlarında (UİT Kurallarına göre) ve Görev atışlarında; istenen sonucun elde edilmesi v.b. becerilerin kazanılmasını kapsar. Silahın Tanımı İnsan var oluşundan bu yana beslenerek yaşamını sürdürmek, kendisinden güçlü hem cinslerinden korunabilmek ihtiyacını duymuş; bu zorlama ile saldırı ve savunma için, kendi gücünden başka araçlar kullanmıştır. İnsan zekası ile birleşen teknoloji; saldırı ve savunma araçlarını geliştirmiş; bu gelişim zamanımızda da devam etmektedir. Soru: Yerleşmiş ve kabul edilmiş klasik tanımı ile SİLAH: Yakın ve uzaktan, çeşitli şekillerde kullanılarak; canlıları yaralayan veya öldüren; cansızları parçalayan veya yok eden; kişi ile kişiye ait olanları koruyan aletlerdir. Şeklinde tanımlanabilir. TÜRK CEZA YASASINDA SİLAH ÇEŞİTLERİ tarih ve 5237 sayılı (Yeni) Türk Ceza Kanunu; Silah gelişimine uygun olarak; eski yasada çeşitli zamanlarda; zamanın ihtiyaçlarına göre yapılan değişikliklere rağmen; eksikliği hissedilen Silah deyimini 6. Maddesinin f. Fıkrasında açıklamıştır. (Yeni) Türk Ceza Kanunu; Silah ı ; 1.Ateşli silahlar, 2. Patlayıcı Maddeler, 3.Saldırı ve Savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, 4. Saldırı ve Savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler, 5.Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler Şeklinde tasnif etmiştir. Ateşsiz Silahlar Ateşsiz Silahlar konusu uzmanlık alanıdır. Ateşsiz silahlar tarihteki yerlerini almış olmalarına rağmen, günümüzde de kullanılmaktadır. 2

3 Ateşsiz Silahlar konusu çok geniş olduğu için; a) Ders Müfredatı olarak Ateşsiz Silahlar (Dar Kapsamlı) ; b) Meraklı ve genç meslektaşlar için Yasalar, Tarihçe ve İmal Özelliklerine Göre Ateşsiz Silahlar (Geniş Kapsamlı) bk. Özel ve Genel Güvenlik Mensupları için, Silah Kültürü ve Atış Becerisi. K. Yücel Tutkun Olarak iki bölümde hazırlanmıştır. Ders konusu olarak Ateşsiz silahlar kavramında ; Güvenlik görevlisi olarak; suçta kullanılan veya kendisi suç objesi olan ateşsiz silah tanımından ne anlaması gerektiğini, bu anlayışın kapsamını açıklayabilmektir. I- YASALARDA ATEŞSİZ SİLAH: Yasalarda Ateşsiz silahı üç ayrı yasada incelemek olasıdır tarih ve 5237 sayılı (Yeni) TÜRK CEZA KANUNUDA ATEŞSİZ SİLAH KAVRAMI: Türk Ceza Yasasında silah İşlenen suçun cezasını arttırmak amacı ile Şiddet sebebi olarak yer almaktadır. Yeni Türk Ceza Yasası, eski yasada eksikliği hissedilen Silah deyimini 6. Maddesinin f. Fıkrasında düzenlemiştir. Fıkrada Ateşsiz silahlar iki grupta toplanmıştır. Birinci grupta Saldırı ve Savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet. İkinci grupta Saldırı ve Savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler. Olarak tanımlanmıştır tarih ve 6l36 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına silah bulundurma ve taşıma hakkı veya iznini düzenleyen yasadır sayılı yasada; taşınması, bulundurulması, kullanılması yönünden memnu (yasak) sayılarak veya serbest bırakılanlar özel olarak düzenlenmiştir. Kanunun 1. Maddesi... bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması bu kanun hükümlerine tabidir. Şeklindedir. Kanunun 4. maddesinde çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılmıştır. Kanunun 4.Maddesi (Değişik / 5 md.) Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır. Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir. (Değişik fıkralar : / 2 md.) Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu kanun hükümlerine tabi değildir. Avda ve sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar bu kanunun 7. nci maddesine göre ruhsata tabidir. Şeklindedir tarih ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun, av ve sporda kullanılan silahları düzenler. Kanun; 6136 sayılı kanun kapsamı dışında kalan ; 3a)Yivsiz Av tüfekleri: (Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlusunda yiv ve set bulunmayan tüfekler) 3

4 3b)Spor ve Nişan Tüfek ve Tabancaları: (Hava ve gaz basıncıyla çalışan ateşsiz, namluları yivli veya yivsiz olan, uluslar arası standartlara uyan tüfek ve tabancalar) 3c)Av Bıçağı: (Sadece avda kullanılan, av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye ve parçalamaya yarayan oluksuz, sırtı küt veya testereli bıçaklar) İle ilgili fabrika, imalathane kurulması, işletmesi, yapılması; üretilenlerin satılması, satın alınması, bulundurulması ve taşınması konularını kapsamaktadır. 4- Ateşsiz silahların tarihçesi ile Çakı, Sustalı Çakı, Bıçak; Kama, Hançer, Sivri Uçlu ve Oluklu Bıçak, Süngü, Kasatura, Kılıç, Pala, Yatağan, Saldırma, Şişli Baston, Kamçı, Kırbaç, Gürz, Şeşper, Bozdoğan, Topuz, Topuzlu Kamçı, Mızrak, Balta, Teber, Baltalı Mızrak, Çatal, Ok, Yay, Arbelet, Balista, Mancınık ve diğer silahlar için Bk. için bk. Özel ve Genel Güvenlik Mensupları için, Silah Kültürü ve Atış Becerisi. K. Yücel Tutkun) SORU:Ateşli Silahlar Mermi adı verilen özel, şekil,ağırlık, büyüklük ve vasıftaki cisimleri, barut gazının etkisi ile uzak mesafelere atan silahlara; Ateşli silah denir. Silahın Ana Parçaları ve Fişek A-ATEŞLİ SİLAHLARIN ANA PARÇALARI El silahı olara tabir edilen tabanca ve tüfeklerin ana parçaları genel olarak 7 (Yedi) grupta toplanır. 1-Namlu, 2-Ateşleme tertibatı, 3-Kovan Atma Tertibatı, 4-Fişek Verme Tertibatı, 5- Nişan Tertibatı, 6-Emniyet Tertibatı, 7-Çerçeve. NAMLU: I-NAMLU: Mermi veya Saçma ismi ile tanımlanan; özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen parçadır. Genel olarak silindir şeklindedir. 1-YİVLİ SETLİ NAMLULAR : Mermi atan namluların içinde; Yiv ve Set bulunur. Yiv: Girinti, Set Çıkıntı anlamındadır. Yiv ve setin görevi; mermi çekirdeğine dönüş kabiliyeti vermektir. Dönüş kazanan mermi çekirdeği hava yı ve hedefi delecektir. 2-KAVAL NAMLULAR : Saçma atan namluların içinde yiv ve set bulunmaz. Namlunun içi düzdür. 3-SABİT NAMLULAR: Tabanca çerçevesine sabit haldedir. Tabancanın sökülmesi sırasında, çerçeveden ayrılmaz. Örnek Kırıkkale marka tabancası. 4-HAREKETLİ NAMLULAR: Tabanca çerçevesin sabit değildir. Tabancanın sökülmesi sırasında, çerçeveden ayrılır. Tabancaya fişek yatağının alt tarafında bulunan ve özel olarak tasarlanmış Namlu Kuyruğu ile tabancaya monte edilir. Mermi çekirdeği namlu ucundan çıkıncaya kadar hareket etmez. Baruttan tam istifade sağlamak için tasarlanmıştır. Örnek Ceska Vizor CZ 75 Tabanca. 5-ÇAP: Namlu içi ölçüsüdür. Milimetre veya Kalibre ile ifade edilir. Yivsiz Av tüfeklerinde çap Numara ile tanımlanır. 6-FİŞEK YATAĞI: Fişek yatağı: Namlu gerisinde atışa hazır fişeğin bulunduğu yerdir. 6a)Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda fişek yatağı namlu ile bitişik imal edilir. Çapları namludan geniştir. Kullanılan fişek boyu kadardır. Fişek yataklarının, şarjöre yakın bölgelerinde Fişek Rampası bulunur. Hareketli namluların fişek yataklarının alt kısmında ayrıca Namlu Kuyruğu bulunur. 6b)Toplu tabancalarda fişek yatağı Top yuvasıdır. Namlu dan ayrıdır. ATEŞLEME TERTİBATI II-ATEŞLEME TERTİBATI: Fişek yatağında atışa hazır durumdaki fişeğin ateşlenmesini sağlar. 1-TETİK: Ateşleme tertibatının ilk paçasıdır. Genel olarak etrafında, güvenliği için Tetik Korkuluğu vardır. 4

5 2-ATEŞLEME İĞNESİ: Fişek kapsülüne darbe yaparak, kapsülü ve dolayısı ile barutu ateşleyen parçadır. a)yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda uzun Mil şeklindedir. İğne, Ateşleme mili, Ateşleme pimi şeklinde de tanımlanmaktadır. b)toplu tabancalarda Ateşleme iğnesi; b1)- Horoz, Çekiç ucuna monte edilmiştir. Horoz, çekiç ile birlikte hareket eder. b2)- Horoz a monteli değildir. Ayrı mil halindedir. 3-İNTİKAL PARÇALARI: Tetik hareketini, iğneye nakleden, taşıyan ara parçalardır. 4-ATIŞ AYAR MANDALI: Yarı otomatik ve tam otomatik atış yapan tabancalarda; iki tip atış imkanı vardır. Tercih edilen atış Atış Ayar Mandalı ile seçilir. 4a)-Tek Atış Ayarı: Tabancanın, her defasında tetik çekerek tek tek atış yapması için mandal Tek Atış durumuna getirilir. 4b)Sürekli Atış Ayarı (Tam otomatik) : Tabancanın bir defa tetiğine basılarak şarjördeki tüm fişekleri atması için; Sürekli Atış ayarı seçilir. KOVAN ATMA TERTİBATI III-KOVAN ATMA TERTİBATI: Patlayan fişekten kalan Kovan ı silah dışına taşıyan, atan sistemdir. 1-Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda, İki ana parçadan oluşur. a)tirnak: Tırnak kapak takımı (sürgü) üzerinde, kovar atma deliğinin arka kenarındadır. Kendisine ait bir yayı vardır. Fişek yatağına sürülen fişeğin; kovanının dip tablasına yakın, özel yere (yuvaya ) geçer. Tırnak iki türlü görev yapar: a.1)-fişek yatağındaki fişeği dışarıya çıkarmak için, kapak takımının El ile geriye çekilmesi sırasında Tırnak fişeği, fişek yatağından, çekerek geriye taşır. a.2)atış sonrasında barut gazı kapak takımını ve kovanı geriye doğru hareket ettirir. Kapak takımı, kovan içinde oluşan güç ile geriye doğru gelirken Tırnak kovanı kaymaması için tutar. Kovanı çekmez; sabit tutar. b)çikarici: Çevrceve üzerindedir. Sabittir. Tırnağın aksi yönünde bulunur. Geriye gelen fişeğin veya kovanın dip tablasına vurur; fişek veya kovanı tırnak yönünde, kovan atma boşluğu doğru çevirerek, dışarıya atılmasına yardım eder. 2-Toplu tabancalarda: Tırnak, Çıkarıcı yoktur. Top un arka kısmında, fişeklerin çıkıntılı imal edilmiş kovan dip tablasına temas eden, bu tip kısımdan fişeği veya kovanı, top yuvarı dışına çıkaran Çıkarıcı vardır. Toplu tabancalarda Çıkarıcı, Top un sabit olması veya yatmasına göre, markalara ve tiplere göre değişiklik arz eder. El ile çalıştığı gibi, topun kırılması halinde yaylı olarak da çalışabilir. (Bk: Toplu tabancalar) FİŞEK VERME TERTİBATI IV-FİŞEK VERME TERTİBATI: Silahın devamlı atış yapmasını sağlayan, besleyen sistemdir. 1-HAZNE. Atış için sıra bekleyen fişeklerin bulunduğu bölümdür. 1a) Toplu tabancalarda; TOP YUVALARI dır. (Geniş bilgi Bk: Toplu Tabanca) 1b) Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda; ŞARJÖR dür. Şarj etme kelimesinden üremiştir. 2-ŞARJÖR :Şarjör ün yapısı: (Geniş bilgi Bk : Kırıkkale CZ 75 Tabanca) 2.a)Şarjör Gövdesi: Tabancaların cinslerine göre; kısa namlulu el tabancalarında 7 (yedi) fişek ile 16 (on altı) fişek ve üzerinde kapasiteleri olanlar vardır. Üzerindeki deliklerden, içindeki fişek sayısının öğrenilmesi mümkün olmaktadır. 2.b)Şarjör Dudakları: Şarjör ağzının iki kenarındaki parçalara Şarjör Dudağı adı verilir. Bu dudakların aralarındaki mesafe bozulur ise; fişek dikilir. Dikilen fişek kapak takımının ileriye gitmesini önler ve silah tutukluk yapar. Bu neden ile şarjör dudakları ile oynamamak gerekir. 5

6 SORU 2-c)Gerdel: Fişeklerin üzerine konulduğu parçadır. Gerdel in iki görevi vardır. -Fişeklere taşıyıcı zemin görevini yapar. -Şarjörde fişek bitince, kapak takımının İleriye gitmesi önler, fişeklerin bittiğini işaret eder. 2-d)Şarjör Yayı: Fişekleri namlu istikametinde kaldırır. Şarjör yaylarının zaman zaman dinlendirilmesi gerekir. Bunun için yedek şarjör ile değimli kullanılmalıdır. Şarjör yayı esnekliğini kaybeder ise; şarjördeki fişekleri namluya doğru kaldıramaz. Silahın ateşlenmesine mani olur. 2-e)Şarjör kapağı: Şarjörün alt tarafını kapatır. SORU 2-YERİNE GETİREN YAY (İRCA YAYI dır İCRA YAYI değildir.) Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda fişek ateşlendikten sonra, kapak takımı (sürgü), barut gazının geri tepmesi nedeni ile geriye gelir. Kapak takımı (sürgü) geriye gelirken; Yerine Getiren Yayı sıkıştırır. Sıkışan yay normal haline gelirken; kapak takımını da ileriye, normal durumuna getirir. Yerine getiren yay İRCA YAYI olarak da tanımlanır. Bu yayın İCRA YAYI olarak tanımlanması doğru değildir. İCRA nın anlamı değişiktir. 3-İĞNE YUVASI ALT UÇ KISMI : Sıkışan Yerine Getiren Yay; normal haline gelirken; kapak takımını ileriye gelirken; İğne Yuvasının Alt Uç Kısmı ; şarjörün en üstünde, şarjör dudakları arasında bulunan fişeğin, dip tablasına vurarak, fişeği şarjörden çıkarır ve fişek yatağına doğru sürer. SORU 4-FİŞEK RAMPASI: Yerine getiren yayın etkisi ile kapak takımını ileriye gelirken; İğne Yuvasının Alt Uç Kısmı nın; şarjörün en üstünde, şarjör dudakları arasından çıkardığı fişek Fişek Rampasından yukarıya doğru çıkarak (kayarak) fişek yatağına yerleşir. NİŞAN TERTİBATI V-NİŞAN TERTİBATI: Namlu tarafından atılan mermi nin veya saçmaların, istenen noktaya ulaşmasını temin eden sistemdir. Spor amaçlı silahların ve harp için imal edilmiş silahların Nişan tertibatları, amaçlarına göre değişik biçimde yapılmıştır. (Geniş bilgi için Atış Teknikleri ne Bk. nız.) 1- ARPACIK GEZ sistemi. Ateşli silahlarda genel olarak Nişan Sistemi Arpacık ve Gez den oluşur. 1.a) ARPACIK : Namlu ucunda bulunur. Hedefe yakındır. Yarım Daire, Dikdörtgen, Üçgen, Çubuk biçiminde olabilir. MP5 Makineli tabancalarda olduğu gibi bir çember içersine de alınabilir. Arpacığın üzerine çeşitli amaçlarla fosfor vb. maddeler bulunabilir. 1.b) GEZ : Namlu gerisindedir. Göz e yakındır. Arpacığın şekline uyumlu olarak oyuk kısmı, Tam Daire, Yarım Daire, Dikdörtgen, Üçgen şeklinde yapılabilir. 2-DÜRBÜN : Uzak mesafelerde kesin netice almak üzere tabancaların üzerine de Dürbün yerleştirmek mümkündür. Dürbün ile yapılan atışlarda özel düzenlemeler gerekir. 3-IŞIKLI SİSTEMLER : Lazer, Mor Ötesi, Kızıl Ötesi gibi Işık ile çalışan sistemler ile Artık Işıktan Yararlanan Sistemler gece gündüz görevlerinde kullanılır. Yardımcı sistemlerdir. EMNİYET TERTİBATI VI-EMNİYET TERTİBATI: Ateşli silahların güven içinde saklanması, taşınması, kullanılması için Emniyet sistemleri vardır. Ateşli silahların en emniyetli hali; silaha fişek konulmamış, fişekten uzak tutulmuş halidir. Marka tabancaların kendilerine özgü Emniyet Sistemleri vardır. Ancak, genel olarak TOPLU TABANCALARIN EMNİYETİ YOKTUR. Bu neden ile toplu tabancalarda; emniyet tedbiri olarak TETİK ÇEKİLDİĞİNDE, NAMLU HİZASINA GELECEK OLAR İLK TOP GÖZÜ BOŞ BIRAKILIR. 6

7 Emniyet Tertibatları Kendi arasında çeşitlidir. 1-EMNİYET MANDALI: Genel olarak Ateşleme sistemini kilitler. Her tabancada Çerçeve üzerinde mandal şeklinde görülür. 1.a)-Emniyet Mandalları eski tip tabancaların sol yanında bulunurken; son yıllarda üretilen tabancalarda, her iki taraf da yer almaktadır. Yeni şekil ile sağ ve sol el farkı ortadan kalmıştır. 1.b)Bazı tip tabancalarda Emniyet Mandalı; Kapak takımını (Sürgü yü) ve ateşleme tertibatını (özellikle Horozu) kilitler. Bu tip silahlarda Emniyet Mandalı kapalı iken Dolduruş yapılamaz. Bazı tip tabancalarda (Walther Kırıkkale) Emniyet Mandalı, ateşleme iğnesini kilitler, Kapak takımını (Sürgü yü) serbest bırakır. Bu tip silahlarda Emniyet Mandalı kapalı iken Dolduruş mümkündür. 2-ŞARJÖR EMNİYETİ: Şarjör yerine tam oturmadığı zamanlar, fişek yatağına fişek sürülmesi mümkün olamaz. Bu neden ile şarjörün tam olarak yerine oturması gerekir. Tabancalarda şarjör kilitleri; a)şarjör alt kapağını tutan mandal şeklinde ((Walther Kırıkkale); b)şarjör gövdesindeki özel deliğe geçer biçimde (CZ 75) ; yapılmıştır. 3-KABZE EMNİYETİ: Kabzanın avuç içine gelen sırt kısmında bulunur. Tabanca Kabza sinin kavranması (sıkılması) ile Kabza içine girer. Basılı olmadığı zaman Ateşleme tertibatındaki parçaları arasındaki irtibatı keser. Kabza Emniyeti, kabza nın sıkılmasını gerektirdiği için, Nişan almada olumsuz olarak değerlendirilmektedir. 4-İĞNE EMNİYETİ: Bazı tip silahlarda, iğne yuvası içine konulan bir emniyet türüdür. Doğrudan ateşleme iğnesini (pimini) kilitler. Tetik hareketine bağlı olarak devre dışı kalır. Tabancanın, fişek yatağında fişek olduğu halde, horozu üzerine düşmesi, horoza çarpılması sonucu patlamasını önlemek için tasarlanmıştır. 5-İŞARET PİMİ: Doğrudan Emniyet Tertibatı değildir. (Walther Kırıkkale) gibi bazı tip tabancalarda bulunur. Fişek yatağında fişek olduğunda; horoz istikametinde, çerçeve dışına çıkar. Boş iken dışarıya çıkmaz. Görüş imkanı olmayan (Gece) durumlarda; parmak ile yoklanarak tabancanın dolu veya boş olduğunu gösterir. ÇERCEVE VII-ÇERCEVE: SORU Silahın ana parçalarını üzerinde toplayan kısımdır. 1-Bazı tip silahlarda Çerçeve ile Kapak takımı (Sürgü nün) aynı malzemeden (çelik v.b.) yapılmıştır. Bazı tip silahlarda Çerçeve farklı (alüminyum v.b.) Kapak takımı (Sürgü) farklı (çelik v.b.) malzemeden yapılmıştır. 2-Çerçeve üzerinde Kabza Kapakları, Taşıma Halkası gibi parçalar bulunur. (Geniş bilgi için Bakınız: Kabza kavrama) 3-Çerçeve üzerinde; tabancanın imal edildiği fabrikaya ait Marka işaretleri ile; seri numaraları, fabrikasyon garanti işaretleri (Proof Mark) bulunur. B-FİŞEK I-FİŞEK: Ateşli silahların kullandığı mühimmat FİŞEK olarak tanımlanır. Bazı kitaplarda ve yasalarda Fişek yerine Mermi kullanılmaktadır. Mermi, teknik değim olarak hatalıdır. Fişek; kovan, kapsül, barut ve mermi çekirdeğinden veya saçmadan oluşur. Tabanca ve tüfek fişeklerinin yapıları ile namlusunda yiv ve set bulunmayan Av Tüfeği Fişeklerinin yapıları da farklıdır. SORU II-FİŞEĞİN KISIMLARI: Fişek aşağıda belirtilen kısımların birleşmesi ile oluşur. 7

8 1- MERMİ ÇEKİRDEĞİ SAÇMA : 1.a)Mermi; özel şekli, boyutları, ağırlığı, nitelikleri olan cisimlerdir. Mermi çekirdeği olarak da tanımlanır. Kurşun çekirdeği kullanım amaçlarına uygun biçimlerde imal edilir. 1.b)Saçma: Namlusunda Yiv ve Set bulunmayan av tüfeklerinin attığı çeşitli Numaralı (büyüklükte); Tek (Şevrotin) veya çok sayıda (Kuş saçması, v.b. ) özel yapım küre erdir. (bilyelerdir). 2-BARUT: Mermi çekirdeğini veya saçmaları ileriye götüren gücü sağlar. Yarı ve tam otomatik silahlarda, tabancanın çalışmasını da temin eder. 3-KAPSÜL: Barut u ateşleyen, küçük tip patlayıcıdır. Barut içinde, ateşleme iğnesinin darbesi ile kolaylıkla ateş alan Hassas patlayıcı maddeler bulunur. 4-KOVAN KARTUŞ : Fişeğin, barutunu, kapsülünü, mermisini (veya saçmasını) toplayan ana parçadır. 4.a)KOVAN : Namluları yiv ve setli olan silahların kovanları, amaçlarına göre bakır, pirinç, çelik veya bunların alaşımlarından imal edilir. 4.b)KARTUŞ :Namluları Kaval (yivsiz, setsiz) olan silahların (Av tüfeklerinin) kovanları iki kısımdan oluşur. 4.b.1)Dip kısım: Fişeğin çıkarılması, kovan montesi v.b. nedenlerle sağlam olması amacı ile Metalden yapılır. Dip tarafına kapsül monte edilir. 4.b.2)Gövde: Karton veya Plastik ten imal edilmiştir. SİLAHIN Sökülüp Takılması KISA VE KÜÇÜK NAMLULU SİLAHLAR (TABANCALAR) TOPLU TABANCA A-TOPLU TABANCA: Toplu tabancalar genelde Amerika Birleşik Devletlerinde üretile gelmiştir. Avrupa toplu tabanca yerine şarjörlü tabanca üretmeyi tercih etmiştir. Ancak son on yıl içinde A.B.D. şarjörlü tabanca (12.16 lı tabir edilen şarjörlü Smith-Wesson), Avrupa da toplu tabanca (LLAMA-İspanyol v.b.) üretilmektedir.toplu tabanca olarak en çok tanınan, bilinen markalar A.B.D. yapısı Smith and Wesson ile Colt markalarıdır. Bu bölümde herhangi bir marka üzerinde ve herhangi bir markanın belli bir modeli üzerinde durulmayacaktır Bir toplu tabancanın hangi parçalardan oluştuğu ve özelliklerine değinilecektir. I-TOPLU TABANCA ÇAPLARI: Toplu tabanca çapları kalibre ile ifade edilmektedir. 1 kalibre 0,2539 yaklaşık 0,254 milimetredir. Şarjörlü tabanca çapları ise milimetre ile ifade edilir. Genelde çapları 22,32,38,44,45 kalibredir. 22 kalibre 6,35 mm.ye; 32 kalibre 7,65 mm.ye; 38 kalibre 9 mm.ye; 45 kalibre 11 mm.ye tekabül eder. II TOPLU TABANCA ATEŞLEME TERTİBATLARI: Toplu tabancalarda ateşleme tertibatları iki türlüdür. SORU 1-TEK HAREKETLİ (SİNGLE ACTİON) : Tek hareketli ateşleme tertibatına sahip toplu tabancalarda fişeğin ateşlenmesi için horozun elle kurulması ve horoz kurulduktan sonra tetiğe baskı yapılması gerekir. Topun dönmesi ve diğer fişeğin atışa hazırlanması, horozun elle (parmakla) kurulması sırasında olur. Horozun her atış sonrasında el (parmak veya avuç içi) ile kurulması gereken bu sistem zamanımızda terk edilmiştir. Bu sistem eski modellerde gözlenmektedir. 8

9 SORU 2-ÇİFT HAREKETLİ (DOUBLE ACTİON) Çift hareketli sisteme sahip toplu tabancalarda tetik üzerine yapılan baskı ile horoz kurulu duruma gelir. (Birinci hareket) ve tetiğe yapılan baskı sonucu horoz kurulu durumdan kurtulur ve fişeğe doğru düşer. (İkinci hareket) Fişeği patlatmak için çift hareketlide horozun kurulu duruma getirilmesi gerekmez. Ancak;tek hareketli horoz düşürmede ve çift hareketli tetik düşürmede kullanılan kuvvet farklı olacaktır. Örneğin; A:B:D. yapısı S.W marka model-10-8 toplu tabancada tek hareketli (Horoz kurulu durumda) atış için tetik üzerine ortalama kilogram kuvvet tatbik edilirken; çift hareketli (horozun kurulması ve düşmesi) atış için ortalama gram kuvvet tatbiki gerekir. Az kuvvet tatbiki ve rahat-isabetli atış için çift hareketli sistemlerde de, horoz kurulu duruma getirilir. III-TOPLU TABANCA PARÇALARI: Toplu tabanca parçaları genel olarak; 1-Namlu ve Çerçeve ile kabza; 2- Top-silindir, ateşleme tertibatı (horoz ve tetik grubu) olarak iki ana gruba ayrılır. Bunlara kısaca değinmekte fayda vardır. SORU IV-TOPLU TABANCALARDA EMNİYET: Toplu tabancalarda özel emniyet tertibatı yoktur. Uygulamada emniyet tedbiri olarak top yuvasından bir adedi boş bırakılır. Top yuvalarından hangisi boş bırakılacaktır? Buna karar vermek için öncelikle topun dönüş yönü tespit edilir. III-TABANCANIN ANA PARÇALARI: Tabancanın ana parçaları: 1-KAPAK TAKIMI (SÜRGÜ), 2-ÇERÇEVE ve NAMLU, 3-ŞARJÖR olarak üç ana gruba ayrılarak incelenebilir. Bu grupları kendi içinde diğer parçalara bölerek incelemek mümkündür. SORU 1-KAPAK TAKIMI (SÜRGÜ): Kapak takımı veya sürgü olarak tanımlanan bu parça; fişeğin her patlamasında hareket eder. Namluyu kapattığı için kapak takımı veya hareket edip ileri-geri gidip geldiği için de sürgü olarak tanımlanır. Kapak Takımının (Sürgünün) Üzerinde Bulunan Parçalar : 1.a)ARPACIK ve GEZ: Tabancanın nişan alma tertibatını oluştururlar. ARPACIK namlu ucuna yakın, GEZ horoz a yakın yerde bulunur. Nişan almada kullanılmaları Nişan Alma bölümünde anlatılacaktır. 1.b)-KOVAN ATMA BOŞLUĞU: Kapak takımının sağ tarafında bulunur. Patlayan fişek kovanının veya atıştan vaz geçildiğinde fişek yatağında bulunan fişeklerin dışarıya çıkartılmasına yarar. 1.c)TIRNAK: Kapak takımının sağ tarafında, kovan atma boşluğunun horoz yönünde bulunur. Tırnağın görevi, 1.c.1)Atış sonrasında patlayan fişeğe ait kovanın, 1.c.2)Atıştan vaz geçildiğinde fişek yatağından çıkarılan fişeğin, dışarıya atılmasında yardımcı olmaktır. Tırnak, çerçeveye tırnak yayı ve tırnak yayı pimi ile monte edilmiştir. Tırnak yayı pimi iki bölümdür. Birinci bölümü tırnağın arkasındaki oyuk kısma yerleşir ve tırnağın takılmasına yardımcı olur. Birinci bölümün arka kısmına tırnak yayı takılır. Bu parça silah üzerinde tırnağın arka kısmında görülür. İkinci bölüm tırnak yayı, dışardan görülmez. İç kısımda kalır ve emniyet mandalı ile temas halindedir. 9

10 Tırnak yayı pimlerinden; tırnak arkasına takılan kısım, iyi monte edilmez ise ; atış sırasında esneme nedeni ile düşebilir. 1.d)EMNİYET MANDALI: Kapak takımının sol arka kısmındadır. Emniyet mandalının gövdesi sürgünün içinde kalır.gövdesindeki özel bölümle İĞNE yi kilitleme çıkıntısından kilitleyerek, sabit hale getirir.kilitli iğneye horoz çarpsa dahi iğne ileriye gitmez. Mandalın iğneyi kilitlemesi için kapalı duruma getirilmesi gerekir. Mandal, şarjör istikametine döndürüldüğünde, gövdesi ile iğneyi kilitler. Mandal kapalı durumda çerçevedeki tehlikeyi ifade eden kırmızı noktayı kapatır. Mandal gez istikametine itildiğinde gövde; içinden geçen iğneyi kilitleme çıkıntısından serbest bırakır.iğne horoz un çarpması ile ileriye doğru hareket eder. Emniyet açık pozisyonda, tehlikeyi belirleyen kırmızı işaret görülür. UYARI : Emniyet mandalı tabanca sağ elde tutulduğunda sağ el baş parmağı ile kolaylıkla açık veya kapalı pozisyona getirilebilir. Sol elini kullanan kişilerin sol el baş parmağı ile bu işlemi yapması mümkün olamaz. 1.e)İĞNE (ATEŞLEME MİLİ) : Horoz un (Çekiç in) darbesi ile ileriye giderek fişek kapsülünü ateşleyen iğne; kapak takımının iç kısmında, iğne yuvasında bulunur.özel şekilde tek parçadır. Uç kısmı iğne yuvasının ön tarafındaki delikten içerde kalır.iğne ucu, fişek kapsülü yönünde bulunan iğne yuvasından dışarıya taşmamalıdır. (Dışarıda kalması arızadır). Arka kısmı horoz yönündedir ve horozun çarpması için uygun durumdadır. Bunu temin eden iğne yayıdır. UYARI : Tabanca özelliği nedeni ile, emniyet kapalı durumda iken dolduruş yapar.bu özellik dolduruş sırasında tabancanın yanlışlıkla patlamasını önler. Emniyet mandalı kapalı duruma getirilerek iğne ucunun kapsül yönünden yuvasından dışarıya taşıp taşmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Taşma varsa bu arızadır.iğne emniyet mandalı tarafından kilitlenerek sabit hale getirildiğinde, iğne ucu da yuvasından dışarıda çıkık şekilde sabitlenecektir.dışarıda kalan iğne ucu dolduruş sırasında kapsülü ateşleyecektir.iğne ucundaki taşma silah ustası tarafından yok edilmelidir. İğnenin sökülmesi, iğne yuvasının ve iğne yayının temizlenmesi için emniyet mandalının çıkarılması gerekir. İğne yuvasının çok yağlı veya kalın yağlı kalması, pislikle dolması veya iğne yayının kırık kalması önlenmelidir. 1.f)İKAZ (UYARI) PİMİ : Tabancanın fişek yatağında fişek olup olmadığını diğer ifada ile DOLU OLUP OLMADIĞINI gösteren parçadır. Kapak takımının içinde iğne yuvasının üstünde; gez e yakın bir bölümdedir. İkaz pimi özel yuvası iğne yuvasının üst kısmındadır. İkaz pimi bu yuvasında bulunur. İkaz piminin kendi yayı vardır. İkaz piminin bir ucu, kapak takımının içindeki, fişek yatağı istikametinde devamlı çıkık durumdadır. Bunu ikaz pimi yayı, temin eder. Fişek yatağında, fişek olduğunda pimin yuva dışındaki ucu fişek tarafından itilir, kapak takımının arka kısmından horoz yönünde dışarıya çıkar. Horozun üst tarafına ikaz piminin geriye kolaylıkla gelmesi için kanal yapılmıştır. UYARI : İkaz piminin ve yayının kırılmamasına, kırıldığında değiştirilmesine, pim yuvasının aşırı yağlı kalmamasına, toz ve benzeri maddelerle dolmamasına dikkat edilmelidir. 1.g)TUTMA ÇENTİKLERİ: Kapak takımının kuyruk kısmında sağ ve sol yanlarda birbirine paralel yapılmış çentikler, kapak takımının elle tutularak geriye çekilmesi için yapılmıştır.çentikler elin terden veya yağdan kaymasını önler. 8-KAPAK TAKIMI MONTE KANALLARI : Kapak takımının iç kısmında iki tarafta bulunan kanallar kapak takımının çerçeveye monte edilmesini temin eder. UYARI : Çerçeve monte kanallarının deforme olması veya kir, pas v.b.şekilde dolması tabancanın normal çalışmasını engeller. Temizlikte bu kanalların temizliğine de dikkat edilmelidir. 10

11 2-ÇERÇEVE (GÖVDE)-NAMLU-YERİNE GETİREN YAY: Tabancanın; tetik ile horoz arasındaki intikal parçalarını, çıkarıcı, horoz, horoz yayı, kabze kapaklarını, sürgü tutucusunu ve diğer parçalar ile bunlara ait pim ve yayları üzerinde toplayan, şarjörün yerleştiği hazneyi de ihtiva eden ana parçasına GÖVDE veya ÇERÇEVE ismi verilir. 2.a)NAMLU: Kırıkkale yapısı tabancalarda NAMLU çerçeveye sabit imal edilmiştir. Namlunun içinde sağa döner altı adet set vardır. 2.b)FİŞEK YATAĞI : Namlu arkasında namluya bitişik olarak imal edilmiş olan ve içinde yiv ve set bulunmayan FİŞEK YATAĞI vardır. FİŞEK YATAĞI nın iç çapı, namlunun iç çapından geniştir. Fişek yatağının sağ tarafında tırnağın fişek dip tablasına geçmesi için yapılmış bir oluk vardır. 2.c)YERİNE GETİREN YAY (İRCA YAYI) Namlunun üzerine geçmiş olan spiral yayın görevi, atış sırasında geriye gelen kapak takımını sıkıştırarak ileriye doğru götürmektir.bu nedenle yayın ismi YERİNE GETİREN veya eski bir tabirle İRCA yayıdır. UYARI : 1) Yerine getiren yayın oksitlenmesi önlenmelidir. 2) Yerine getiren yayın esnekliğini bozacak şekilde boyu uzatılıp kısaltılmamalıdır. 3)Yerine getiren yayın bir ucu diğer ucuna göre daha geniş ise; bu geniş olan kısım, namlu ucuna gelecek şekilde bulunmalıdır. 3-ŞARJÖR : 3.a)ŞARJÖR KAPASİTESİ : Kırıkkale tabancasında (9 mm. veya 7.65 mm. çapındaki) şarjör yedi adet fişek alır. Bir fişek de fişek yatağına sürülerek tabancanın fişek kapasitesi 8 fişeğe çıkarılabilir. 3.b)ŞARJÖRÜN PARÇALARI : 3.b.1) ŞARJÖR GÖVDESİ : Üst tarafında şarjör dudakları, alt tarafında kapak monte kanalları vardır. Gövdenin arka tarafı düz, ön tarafı oval imal edilmiştir. Gövdenin sağ ve sol yanlarında bulunan deliklerden içinde kaç adet fişek olduğu görülür. 3.b.2)ŞARJÖR KAPAĞI ile ŞARJÖR KAPAK KİLİDİ : Şarjör gövdesinin alt tarafını kapatır, ortasında şarjör kapak kilidinin geçmesi için yuvarlak bir delik vardır. Şarjör gövdesine, gövdenin altında bulunan kızaklardan sürülerek takılır ve çıkarılır. Şarjör kapak kilidi, kapağın gövdeden çıkmasını engeller. Bazı şarjör kapakları ince saçtan, bazıları ön ucunda çıkık olacak şekilde döküm vb. şekilde imal edilmiştir. 3.c)GERDEL : Üzerinde fişeklerin bulunduğu hareketli parçadır. Genelde U şeklinde gövdenin ve şarjör dudaklarının şekline göre yapılmıştır. 3.d)ŞARJÖR YAYI : Gerdeli iterek fişeklerin şarjör dudağına tam olarak oturmasını temin eden ana parçadır. Şarjör yayı esnekliğini kaybettiğinde fişekler dudaklara tam oturmaz ve fişekler, fişek yatağına normal olarak sürülemez. Şarjör yaylarının, fişekler boşaltılarak dinlendirilmesi gerekir. 3.e)ŞARJÖRÜN DOLDURULMASI : Gövdenin köşeli tarafı avuç içine, yuvarlak tarafı parmaklara gelecek şekilde sol elde tutulur. Fişek; dip tablası-kapsülü şarjörün köşeli tarafına, mermi çekirdeği oval tarafına gelecek şekilde gerdel üzerine konur ve bastırılır. Şarjör dudaklarından içeriye itilir. Diğer fişekler, fişeklerin üzerine aynı şekilde konur. UYARI: Doldurma veya boşaltma sırasında şarjör dudaklarının fabrikasyon ayarı bozulmamalıdır. Şarjör dudakları arasındaki mesafe genişlerse fişek dikilir; daralır ise; fişek şarjörden çıkamaz. 3.f)ŞARJÖRÜN TABANCAYA TAKILMASI : Şarjör; içinde bulunan fişeklerin mermi çekirdekleri namlu istikametine gelecek şekilde kabzanın içine sürülür. Kabzada bulunan ŞARJÖR KİLİDİ nin alt kapağa geçmesine dikkat edilir. Bunun için tabanca sağ elde tutulur. Şarjör sol el ile uygun şekilde kabza içine sürülür ve sol elin iç kısmı ile şarjör kapağına vurulur. Şarjör kilidinin çıkaracağı ÇIT sesini duymak gerekir. Gözle kontrol de edilir. UYARI : Şarjör tam olarak takılmadığında tabancanın fişek yatağına fişek sürülmez. Silah çalışmaz. 11

12 3.g)ŞARJÖRÜN TABANCADAN ÇIKARILMASI : Şarjörün tabancadan çıkarılması için şarjör kilidinin sol el baş parmağı ile itilmesi yeterlidir. 3.h)ŞARJÖRÜN SAKLANMASI : Tabanca kullanılmadığında şarjör yayının mutlaka dinlendirilmesi gerekir. Baskı altında kalan yay esnekliğini kayıp eder ve görevini yapamaz. Temizlik sırasında şarjör sökülerek içinin temizliği yapılmalı, oksitlenmeler varsa mutlaka temizlenmelidir. Temizlik sonrasında şarjör içinde fazla yağ kalması sakıncalıdır. Yağ, mermi çekirdeği ile kapsüllerin monte yerlerinden kovan ve kapsül içine sızarak barutun ve kapsül patlayıcısının istimal vasfını yok eder. Bu nedenlerle şarjör içindeki fazla yağın silinmesi gerekir. 4- TABANCANIN DOLDURULMASI : Tabanca sağ eldedir. Kabza kavranmış, işaret parmağı tetik korkuluğunun dışındadır. Kapak takımı, gez e yakın, yan taraflarındaki çentikli kısımlardan, sol elin baş ve işaret parmakları ile tutularak, horoz istikametine çekilerek, fişek yatağında fişek bulunup bulunmadığı kontrol edilir.fişek yatağının boş olduğu anlaşıldıktan sonra, doldurulmuş olan şarjör hazneye sürülerek, şarjör kilidinin kilitlenmesi sağlanır. Bu işlemden sonra, kapak takımı yukarıda belirtilen şekilde tutularak, sonuna kadar horoz istikametinde çekilir. Çekilme işlemi bittiğinde, kapak takımı serbest bırakılır. Serbest kalan kapak takımı, baskı altında bulunan yerine getiren yay ın genişlemesiyle ileriye doğru giderken, şarjörde en üstte bulunan fişeği de fişek yatağına sürerek, tabancayı atışa hazır hale getirir. Bu durumda horoz kurulu kalır. UYARI: Doldurma işlemi için geriye çekilen kapak takımının ileriye gitme işlemi, yerine getiren yay ile olmalıdır. El ile kapak takımının ileriye itilmesi, tabancanın normal hareketlerini kısıtlar ve fişek yatağına fişek sürülemez, tutukluk yaptırır. Tabanca doldurulurken, tabancanın sol yanının yere paralel duruma getirilmesinde teknik açıdan fayda vardır. Tabancanın doldurulma işlemi maddeler halinde şöyledir. 4.a)Tabancanın şarjörü dışarıya alınır. 4.b)Fişek yatağı, kapak takımı geriye doğru çekilip, göz ile kontrol edilir ve fişek yatağının boş olduğu tespit olunur. 4.c)Dolu şarjör, usulüne göre hazneye sürülür, şarjör kilidinin ÇIT sesi çıkarmasına kadar ileriye itilir., 4.d)Kapak takımı sol elin işaret ve baş parmakları ile çentikli kısımdan geriye doğru çekilir, dayanma noktasına geldiğinde serbest bırakılır. Kapak takımının el ile ileriye itilmesi kesinlikle hatadır. Yerine getiren yayanı (icra yayının) serbestçe görev yapması sağlanmalıdır. 4.e)Kapak takımının geriye çekilmesi sırasında horoz, kurularak horoz kurma çenesine takılır, kabza istikametinde yatık duruma geçer. 4.f)Kapak takımı; yerine getiren yay ile ileriye doğru hareket ederken, iğne yuva bloğunun ön-alt kısmı, şarjörün en üstünde, şarjör dudakları arasında bulunan fişeğin dip tablasına çarparak; fişeği, namlunun gerisinde NAMLU KUYRUĞU üzerinde bulunan FİŞEK RAMPASINDAN kaydırarak, fişek yatağına yerleşmesini temin eder. TABANCA horozu kurulu, tetiği tek hareketli düşürülme-çekilme pozisyonu ile ATIŞA HAZIRDIR. Bu durumda atış yapılmak istenmiyor ise; EMNİYET MANDALI kapalı-kilitli duruma getirilir, 5-ATIŞ SIRASINDA DOLDURMA: Atış sırasında şarjörde fişek bittiğinde, kapak takımı, GERDELİN SÜRGÜ TUTUSUCU nu yukarı itmesi nedeniyle geride takılı kalır. Bu durumda atışa devam edilmek isteniyor ise; boş şarjör çıkarılır ve dolu şarjör usulüne uygun olarak yerine yerleştirilir. Kapak takımının ileriye hareketi, dolayısıyla fişek yatağına fişek sürülmesi için; kapak takımı, sol elin işaret ve baş parmakları ile horoz istikametine çekilerek, sürgü tutucusunun, kapak takımını bırakması temin edilir. Ancak, bu ikinci yöntem, tabancanın mekanik yapısına uygun değildir. Bu neden ile birinci maddede belirtilen usul uygundur. 6- TABANCANIN BOŞALTILMASI : 12

13 Görev veya atış sonunda, tabanca emniyete alınır. Şarjör çıkarılır, fişek yatağı, sürgükapak takımı elle geriye çekilerek, göz ile kontrol edilir, boş olduğu anlaşılınca, kapak takımı serbest bırakılır. Kurulu durumda kalan horoz düşürülür. Şarjördeki fişekler çıkarılır. 7- EMNİYET TERTİBATI : Kırıkkale tabancasında Emniyet tertibarı olarak üç sistem vardır. Bunlar:; a)emniyet MANDALI, b)tetik EMNİYETİ, c)ikaz PİMİ dir. 7.a)EMNİYET MANDALI : Emniyet mandalının yeri kapak takımındadır. (Bakınız.kapak takımı, Emniyet Mandalı: ) Emniyet mandalının ana görevi yukarda izah edildiği gibi, mandalın gövdesi ile iğneyi kilitlemek-hareket edemez duruma getirmektir. UYARI BİR Tabancanın doldurma, boşaltma, boş olduğu halde alıp-verme veya dolu olarak alıp verme işlemleri daima tabancanın emniyet mandalı kapalı pozisyonda yapılması gerekir. Kırıkkale tabancasının özelliklerinden birisi de, diğer tabancaların çoğunluğunda emniyet mandalı sürgüyü kilitlerken; bu tabancada emniyet mandalı sürgü içinde iğne gövdesini kilitlediğinden, sürgü serbest kalır ve doldurma boşaltma işlemi yapabilir. UYARI İKİ : Emniyet mandalı kapalı durumda iğne ucu, iğne yuvasından namlu istikametine çıkık kalıyor ise, bu bir arızadır. Mutlaka tamir edilmelidir. Kırıkkale tabancasında; atış sırasında atıştan vaz geçildiğinde, horoz kurulu durumdadır ve fişek yatağında fişek vardır. Atışa bir müddet sonra devam edilecek ise şarjör çıkarılmadan ve fişek yatağındaki fişek de çıkarılmadan; tabancanın Emniyet Mandalı kapalı pozisyona (Şarjör veya kabza kapağı istikametine) getirildiğinde; Emniyet Mandalı gövdesi, HOROZ DÜŞÜRME PARÇASINA baskı yaparak horozu düşürür ise de; iğne kilitlendiği için fişek ateşlenmez. UYARI ÜÇ- Bu pozisyon poligonda önceden denenmelidir.) Atışa devam etmek istendiğinde tek veya çift hareketli atış yapmak için EMNİYET MANDALI nı açık duruma getirmek yeterlidir. 7.b)TETİK EMNİYETİ : Kırıkkale tabancasında inik durumda bulunan horozun, iğneye ulaşabilmesi için tetik çekilmesi gerekir. İnik durumdaki horozun iğneye çarpmasını önleyen TETİK EMNİYETİ veya TETİK EMNİYET TULUMBASI adı verilen bir parça vardır. Bu parçanın çalışması ve görevi şöyle açıklanabilir. Tetik emniyeti parçası; tetik ile irtibatlıdır. Tetik çekildiğinde tetik emniyeti parçası yukarıya doğru hareket eder. Tetik bırakıldığında aşağıya yerine merkez üzerinde horoz istikametinde bir çıkıntı bulunur. Bu çıkıntının gireceği büyüklükte bir yuva (oyuk) horoz üzerinde bulunur. Horoz inik durumda iken; tetik çekilmediğinde, tetik emniyet parçası üzerindeki çıkıntı, horoz gövdesi üzerindeki yuvadan aşağıda kalır ve bir tampon gibi horozun ileriye gitmesine yani iğneye çarpmasına mani olur. Tetik çekildiğinde; tetik emniyet parçası yukarıya doğru kalkar, parça üzerindeki çıkıntılı bölüm; horoz gövdesindeki yuvaya (oyuk kısma) girerek horozun iğneye çarpması sağlanır. Kırıkkale tabancada fişek yatağında fişek bulunur durumda, emniyet mandalı ile indirilmiş olan horoz; emniyet mandalı açık duruma getirilip iğne serbest bırakıldığı zaman, iğneye ulaşamaz. Bu nedenle fişek yatağında fişek bulunurken; tabanca inik horozun üstüne düşse dahi fişek ateşlenmez. 7.c)İKAZ (UYARI) PİMİ:Tabancanın fişek yatağında fişek olup olmadığını belirten sistemdir.(bakınız: Kapak takımı İkaz (Uyarı) pimi ) 8-TABANCANIN ATEŞLEME SİSTEMİ : Kırıkkale tabancası iki şekilde ateş eder. 8.a)Çift hareketli atış : Tabanca horoz inik durumda iken, tetiğe basıldığında tetik baskısı ile horoz kurulur. (Bu harekete birinci hareket denir.), tetiğe baskı devam ettiğinde kurulan horoz, kurma çenesinden kurtularak düşer ve iğneye darbe yapar. (Bu harekete ikinci hareket denir.) 8.b)Tek hareketli atış : Horoz el ile veya geriye gelen sürgü tarafından kurulmuştur.tetiğe baskı yapıldığında horoz düşer. Bu ateşleme sistemine tek hareketli atış denir. Bu şekilde tetik düşürmek için sarf edilen kuvvet çift hareketliden daha azdır. 13

14 9-TABANCANIN ÇALIŞMASI : 9.a)Tabanca yarım otomatiktir. İlk fişek, fişek yatağına; atıcı tarafından, kapak takımı yeriye çekilmek suretiyle sürülür. 9.b)Bu işlem sırasında horoz kurulu duruma gelir. 9.c)Tetik çekimi ile horoz iğneye darbe yaparak fişek yatağındaki kapsül ateşlenir. 9.d)Mermi çekirdeği namluyu terk ederken, namludan geriye doğru tepki veren barut gazı ile kapak takımı geriye doğru gelirken, tırnak ve çıkarıcı ile kovan; kovan atma boşluğundan dışarıya atılır. 9.e)Sıkışmış olan yerine getiren yay, kapak takımını ileriye doğru itmeye başlar ve ileriye doğru giden kapak takımı; iğne yuvasının alt kısmı ile şarjörden ve üstte bulunan fişeği, fişek yatağının arkasında bulunan rampa dan kaydırarak fişek yatağına yerleştirir ve kapak takımı yerine yerleşir. 9.f)Horoz kurulu durumdadır. 9.g)Tetik çekilir ve fişek ateşlenir. Tabanca yukarıdaki sıra ile aynı işlemleri şarjördeki fişekler bitinceye kadar kendiliğinden yapar, atıcı sadece tetik çeker. 9.h)Şarjördeki fişekler bitince kapak takımı; gerdel ve şarjör tutucusu vasıtası ile geride kurulu kalarak atıcıyı ikaz eder. Bu işlemlerden dolayı tabanca yarım otomatik olarak tanımlanır. 10- TABANCANIN SÖKÜLMESİ : Tabancanın sökülmesine başlamadan önce; 10.a)Şarjör çıkarılır, fişekler boşaltılır, 10.b)Fişek yatağı, kapak takımı elle tutma çentiklerinden tutularak geriye çekilir. Gözle kontrol edilerek boş olduğu tespit edilir. 10.c)Kapak takımı serbest bırakılır. 10.d)Horoz kurulmuştur. 10.e)Tabanca sağ eldedir. 10.f)Tetik korkuluğu ön tarafı, sol el ile aşağıya doğru çekilerek çerçeveden ayrılır. Sağ elin işaret parmağı ile sol yana itilir ve uç kısmının çerçevenin altında kalması temin edilir. 10.g)Kapak takımı sol elin baş ve işaret parmakları ile takılarak horoz istikametinde sonuna kadar çekilir ve dayanmasından sonra gez istikametinde yukarıya kaldırılır ve kapak takımının arkası çerçeveden ayrılmış olur. 10-h)Yerine getiren yay sıkıştığı için; çerçeveden ayrılan kapak takımının fırlamaması için sol el parmakları ile kapak takımı kontrollü olarak namludan çıkarılır. 10-ı)Yerine getiren yay (icra yayı) namludan ayrılır. 11-TABANCANIN TAKILMASI : Takılma işlemi sökülmenin son maddesinden itibaren yapılır. UYARI BİR: Yerine getiren yayın bir ucu diğerine oranla geniş ise, bu geniş olan kısım namlu ucuna gelecek şekilde takılmalıdır. UYARI İKİ: ŞARJÖR; kapak takımı takılıp, horoz düşürüldükten sonra yerine takılmalıdır. Uygulamada, takılma işlemi başladığında şarjörün hemen yerine takıldığı ve kapak takımının şarjörlü olarak yerine yerleştirildiği ve şarjörde fişek olduğu zaman fişek; fişek yatağına farkına varılmadan söküldüğü ve horoz düşürüldüğünde fişeğin ateşlenerek yaralamalara veya ölümlere neden olduğu gözlenmiştir. 12-BAKIM (TEMİZLİK) : Tabancanın normal çalışması için periyodik bakımı esastır. Bakım ihmal edildiğinde, tabancanın amaca hizmet etmesi mümkün değildir. Tabanca kullanılmıyor ise yine de periyodik bakımdan geçirilmelidir. Tabancanın mekanik aksamında veya (sağlıklı nişan alınmasına rağmen istenilen noktayı vurmaması halinde) nişan tertibatında bir anormallik fark edildiğinde; tecrübeli bir silahçı ustasına gösterilmesinde yarar vardır. Bu konularda tecrübesi olmayan kişilerin (rütbeli dahi olsa) görüşlerine itibar etmemek gerekir. 12.a)Bakımda Kullanılacak Malzeme : Temizlik, yağlama, sökme, takma gibi işlerde metal çubuk törpü, zımpara gibi çizici, aşındırıcı alet ve malzeme tabancaya zarar vereceğinden kullanılmamalıdır. 14

15 Namlu içindeki barut artıklarını çıkarmak için, parçalar üzerindeki yabancı maddeleri, pas izlerini, sabitleşmiş kirleri, lekeleri çıkarmak için önce yağa batırılmış bez ile bu bölgeler silinir, yumuşatılır ve ovularak çıkarılmaya çalışılır. Bu netice vermediği taktirde; gereğine göre tahta spatül (ağaç çubuk), kıl fırça veya namlu içine tel fırça kullanılır. Parçaları tutan pimleri yerinden çıkarmak için, ağaç, bakalit, alüminyum, bakır vb. gibi yumuşak maddelerden yapılmış zımbalar kullanılmalıdır. Pas sökücü olarak kullanılan özel sıvılar (hidrolik, gaz yağı, solvent vb.) pas giderildikten sonra, silah üzerinden tamamen temizlenmelidir. Temizlenmeyen bu tip sıvılar, bulundukları yerdeki metali, kromu, boyayı aşındırmaya devam ederler. Bu nedenle pas sökücü sıvının tamamen silinip, bu bölgenin kurutulması ve belirtilen yerin koruyucu yağ ile yağlanması gerekir. Koruyucu yağ olarak, piyasada bu amaç ile satılan yağlar kullanılmalıdır. İnce makine yağları da bu işleme uygundur. Parçaların bu yağ ile yağlanması, parçaların üzerinde toz toplanmasına neden olur. Şarjör, fişek yatağı gibi parçaların yağlı kalması ise fişeklerin istimal vasıflarını yok eder. Bu nedenle fazla yağlar bir bezle silinir. Ayrıca, yağlama işleminden sonra, tabancanın bez veya temiz kağıt üzerinde bekletilmesi, yağların tabancanın dışına akmasını sağlar. Kalın tip, gres ve benzeri yağlar ancak depolama işlemi sırasında kullanmaya elverişlidir. Hizmet veya şahsi silahlara bu yağlar sürülmez. 12.b)Bakım Türleri: 12.b.1)Basit bakım: Tabancayı sökmek, temizlemek, koruyucu yağlar ile yeterince yağlamak ve takmaktan oluşur. Basit bakımdan tabancanın kapak takımı, namlusu, yerine getiren yay ve yay mili çıkarılır. Daha fazla sökmeye gerek yoktur. Basit bakımda paslı kirli kısımlar, temizleme ve yağlamada kullanılan malzeme ile temizlenir kurulanır. Bezle ince bir tabaka halinde üzerin koruyucu yağ sürülür. Tabanca atış sonarsında temizleniyorsa; namlunun içi fırçayla temizlenir. Barut artıkları fırçayla çıkmıyorsa, tahta bir çubukla çıkartılmaya çalışılır. Gerekirse pas sökücü ile yeterince temizlenir, kurulanır. Namlu içi, koruyucu yağa batırılmış bez ile ince bir tabaka halinde yağlanır. 12.b.2) Kapsamlı Bakım: Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır. Tabanca basit bakımdaki sökülmesinin dışında; iğnesi, ateşleme düzeni, diğer aksamı, kabza kapakları ile şarjörün sökülmesi ile parçalarına ayrılır. Gerekli görülen parçaları değiştirilir. Paslanmalar var ise giderilmesi basit bakımdaki esaslar dahilinde yapılır. 12.c)Kullanılan silahlardaki bakım : Hizmet veya şahıs silahı olarak kullanılan tabancaların; 12.c.1) Yağışlı veya rutubetli havalarda görev sonrasında, hemen. 12.c.2) Normal havalarda en az 15 günde bir; 12.c.3) Sahil şeridindeki illerde her hafta; 12.c.4) Poligonlarda atışlar öncesinde mutlaka bakımları yapılmalıdır. 13-Depolama : Depolarda muhafaza edilen tabancalar; 13.a)Tabancanın depolandığı yerdeki bağıl nem oranı %60 ı geçmiyorsa, yılda en az bir defa; 13.b)Tabancanın depolandığı yerdeki bağıl nem oranı %60-80 arasında ise her ay; 13.c)Bağıl nem oranı %80 den çok olan yerlerde depolama yapılmamalıdır. 15

16 ATEŞLİ SİLAH BULUNDURAN VE TAŞIYANLARIN UYMASI GEREKEN EMNİYET TETBİRLERİ Birinci Kısım GENEL KURALLAR: 1-SİLAH HER ZAMAN DOST DEĞİLDİR. SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ. Silah ile meydana gelen; (a)dikkatsizlik, tedbirsizlik, b)emir ve kurallara riayetsizlik, c)meslekte acemilik v.d.) olaylarda; genellikle anne, baba, eş, çocuk, akraba, meslektaş gibi yakın çevreden bireyler zarar görmektedir. 2-SİLAHI; ŞEYTAN DEĞİL, İNSAN DOLDURUR. İnsan silahının dolu olduğunu unutabilir. 3-ALKOL VE SİLAH BİR ARADA BULUNAMAZ. a)evde alkol alınacağı zaman silah mutlaka bedenden uzak, güvenli bir yere konulmalıdır. Konulmadan önce mutlaka fişeklerinden arındırılmalıdır. Şarjörü veya topu boşalt. Fişekleri başka uzak bir yere koy. Belki alkolün etkisi ile silahına bakmak istersin. b)ev dışında alkol alacağın zaman, silahını mutlaka evde bırak. 4-SİLAH OYUNCAK DEĞİLDİR. a)gece nöbetlerinde; can sıkıntısını gidermek için; aa)silahla oynama; ab)emniyet mandalını açıp kapama; ac)şarjörü gereksiz yere takıp çıkarma. Şarjör kilidi arıza yapabilir. ad)şarjöre gereksiz fişek doldurup boşaltma, şarjör dudakları arıza yapabilir. b)akrabaya, arkadaşa tanım yaparken ayrı bir odaya geçin. 5-HER TÜRLÜ ATEŞLİ SİLAH, AKSİ İSPAT EDİLENE KADAR DOLUDUR. Bu kural, kontrol edilip elden bırakılan, silahlar içinde geçerlidir. SİLAH MERAK UYANDIRIR. Nöbet mahallinde tuvalet vb. ihtiyacı için masa üzerine veya benzeri bir yere bırakılan hizmet silahları, (Tabanca, MP 5 v.b.) diğer meslektaşlar tarafından kurcalanabilir. Emniyeti açık duruma getirilebilir, fişek yatağına fişek sürülebilir. 6-NAMLU CANLIYA ÇEVİRİLMEZ. Namlunun size çevrilirse ne düşünürsünüz? 7-ÖNÜNÜ GÖRMEK YETERLİ DEĞİLDİR. MERMİ GÖREMEDİĞİN YERE DE GİDER. a)namludan çıkan mermi bir canlıya isabet etmese dahi, vurduğu yerde ne yapacağı belli olmaz. b)açık arazide çalıların, ağaçların arkasında senin görmediğin canlı veya cansızlar olabilir. c) Göl, deniz gibi su düzeylerinde; suya çarpan mermi çekirdeğinin, açısı uygun olduğu zaman, yön değiştirip, sekeceğini unutma. d)kapalı yerde, duvara çevirme, duvarın neden yapıldığını bilemezsin. 8-BİR ŞAHISTAN (Meslektaş dahili) ALDIĞIN SİLAHI, MUTLAKA DOLU OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN KONTROL ET. Yapacağın kontrol arkadaşına güvensizlik değildir. Aldığın eğitimin gereğidir. 9-ATEŞLİ SİLAHLA KAZA İLE İŞLENEN OLAYDA, ALDIĞIN EĞİTİM SENİN DURUMUNU HAFİFLETMEZ, AĞIRLAŞTIRIR. 10-TABANCALARDA SİLAHI TUTMA YERİ KABZEDİR. TEHLİKE ÇOK YAKINDA, İŞARET PARMAĞININ UCUNDADIR. İŞARET PARMAĞINI DAİMA TETİK KORKULUĞUNUN DIŞINDA, KORKULUĞUN ÜZERİNDE DİK TUT. ATIŞ KARARI VERMEDİKÇE, TETKİK ÜZERİNE KOYMA. 11-SİLAH KILIFTA TAŞINIR. Kılıf: a)silahın kaymasını önler.( El atıldığında konulduğu yerde bulunur.) b)vücut terinden korur. 16

17 c)namlu ucu kapalı kılıflar özellikle Üniformalı taşımalarda namlu korur. 12-GÖREV SİLAHI KOYU RENK (SİYAH) OLUR. Koyu (Siyah) renk ışığı yansıtmaz. Beyaz veya sarı renkler ışığı yansıtır, parlatır. Yerini belli eder. Yerin belli olursa sorumlusu sensin. 13-EVDE SİLAHI ÇOCUKLARIN ERİŞEMİYECEĞİ YERDE SAKLA. ÇOCUĞUN, EŞİNİN MERAK DUYGUSUNU GİDER. a)çocuklar meraklıdır.ancak akıllıdır. Silah tehlikesini anlat. Televizyonda gördüklerini hatırlat. Silahı boş olarak anlat, istiyorsa boş olarak eline ver, tanısın, merakını gidersin. Yasaklama çözüm değildir. İkna ve tatmin olmasını sağla. Bunu yaparken ev içinde gerekli emniyet tedbirlerini al. b)silahı çocuğun ulaşamayacağı yerde sakla. Fişekleri, silahtan ayrı koy. Şarjörü, topu boşalt. c)silahı ya üzerinde taşı, ya da kilit altında tut. Devir Teslim Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Görev yerinde silah devir ve teslimlerinde yukarıdaki genel kuralların yanı sıra aşağıdaki tedbirlerin uygulanması yarlıdır. 1-TESLİM ALMADAN ÖNCE, VERE SOR: SİLAH BOŞ MU? 2-TESLİM ALMLADAN ÖNCE SOR: SİLAHIN EMNİYET MANDALINI KAPALI MI? 3-SİLAHI EMNİYETİ KAPALI İKEN AL. SEN DE TESLİM ETMEDEN ÖNCE EMNİYETİNİ KAPAT. 4-DEVİR TESLİMLERDE; a) ELDEN TESLİMLERDE, NAMLU MUTLAKA YERE DİK TUTULMALIDIR. b)masa DOLAP GİBİ ZEMİNLERDEKİ TESLİMLERDE, NAMLU ÖLÜ NOKTKAYA ÇEVRİLİ OLMALDIR. 5-SİLAHI ELİNE ALDIĞINDA; İŞARET PARMAĞIN, TETİK KORKULUĞUNUN DIŞINDA MI? KONTROL ET. 6-EMNİYETİ AÇMADAN ÖNCE NAMLUYU MUTLAKA ÖLÜ BİR NOKTAYA ÇEVİR. Ölü Nokta: a)bina içinde; aa)iki duvar ve zeminin birleştiği köşedir. ab)köşe mümkün değil ise; namlu beton gibi sağlam zemine dik (doksan derece) tutulmalıdır. Zemin veya tavan Ahşap (tahta) olabilir. Mermi delebilir. b) Açık alanda ve oto içinde: Etrafta bina olduğunu unutma. Mermi, binaların pencere camlarından içeriye girebilir, balkonlardaki insanlara isabet edebilir. Bunun için namlu; ba)zemine (torağa, otonun tabanına) dik tutulur. bb)havaya (otonun tavanına) dik tutulur. Ancak hareket halindeki otolarda bu durum tavsiye edilmez. Sarsıntı ile namlunun yön değiştirmesi mümkündür. 7-ŞARJÖRÜ ÇIKAR, TABANCANIN DIŞINA AL. TOPU BOŞALT. FİŞEKLERİ AL. Şarjörü yuvasından çıkar. 8-ŞARJÖRÜ ÇIKARTMADAN KAPAK TAKIMINI GERİYE ÇEKME: FİŞEK YATAĞINDAKİ FİŞEK DIŞARI ATILIRKEN, ŞARJÖRDEKİ FİŞEK; FİŞEK YATAĞINA SÜRÜLÜR. SEN SİLAHI BOŞ ZANNEDERSİN. SİLAH YERNİDEN DOLMUŞTUR. Olayların çoğu böyle olmuştur. Olacaktır da. 9-ŞARJÖRÜ SİLAH DIŞINA ALDIKTAN SONRA, FİŞEK YATAĞINI (NAMLU GERİSİNİ) KAPAK TAKIMINI (SÜRGÜYÜ) ELİNLE GERİYE ÇEKEREK GÖZ İLE BAKARAK KONTROL ET. SİLAHIN TIRNAĞI ARIZALI OLABİLİR. GÖZLE KONTROLU UNUTMA. KARANLIK İLE GÖRÜNMÜYORSA, PARMAKLA KONTROL ET. 17

18 10-SİLAHIN BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLDUKTAN SONRA, ŞARJÖRÜNÜ TAK. GEREKMİYORSA DOLDURMA ( FİŞEK YATAĞINA FİŞEK SÜRME). 11-ŞARJÖR (Yedek şarjör de dahil) KONTROL EDİLMELİDİR. a)şarjör dışından, gövdedeki deliklerden FİŞEKLERİN SAYISINA bakılır. b)fişeklerin kapsüllerinde iğne darbe izi var mıdır?. Bu tip fişekler patlamaz. c)fişek yerine, kovan (boş kovan) konulmuş mudur. 12-SİLAHTA HERHANGİ BİR ÇATLAK, KIRIK VE BENZERİ BİR DURUM VARSA MUTLAKA DEFDERE YAZ. DURUMU ÜSTÜNE BİLDİR. Atış Emniyeti ATIŞ POLİGONU KURALLARI tarih ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin onuncu bölümünün 68.maddesine göre Atış Poligonunda Görevliler ve Atıcılar tarafından Uyulması Gereken Kurallar şunlardır. 1-Görevliler, poligonlara alkollü olarak girmek ve atış yapmak isteyenleri men eder. 2-Atışı idare eden görevli emir verinceye kadar, atıcı cephane dağıtma yerinden cephane alamaz ve cephane ile ilgili görevli de cephane vermez. 3- Silahlar sadece atış hattında doldurulur ve boşaltılır. 4-Silahlar sadece atışı idare eden görevlinin konutu üzerine doldurulur. 5-Atışı idare eden görevli atış yolunun emniyette bulunduğunu görür. DOLDUR ve ATIŞ SERBEST komutunu verinceye kadar herhangi bir atış noktasından atış yapılamaz. 6- Atış görevlisi tarafından muayeneden geçip, boş ve emniyetli durumda olmayan hiçbir silah atış hattı dışına çıkarılamaz. 7- Emniyette olsun veya olmasın, silah, atış hattında bir yerden başka bir yere dolu olarak taşınmaz. 8- Sıcak namlulu bir silahın namlusunda fişek bırakılamaz. 9- Atış yapılacak veya atış yapılan silahların basit onarım ve temizleme işleri, atış hattı dışında ayrı bir bölmede gerçekleştirilir. Bu bölüme görevlilerden başkası giremez. 10- Atış yerinde meydana gelebilecek kazalarda ilk yardım müdahalesi yapabilmek için, lüzumlu ilk yardım malzemesi ve ilaçların bulundurulması zorunludur. 11-Bu kuralların; trap - skeet atış alanı, tabanca ve tüfek atış poligonlarında herkesin görebileceği bir yere atış talimatnamesi olarak asılması zorunludur. Temel Atış Teknikleri Birinci Kısım: ATIŞ BECERİSİ Silah bilgisi alındıktan sonra silahın kullanılması için neler yapılmalıdır. A.ATIŞ BECERİSİ NEDİR? Poligonlarda, atıcıların tüm istek ve çabalarına rağmen, mermileri hedefteki siyah noktadan geçiremeyip üzüldüklerini görmek, her zaman mümkündür. Tabancayı eline alan, namluyu hedefe yöneltip, tetiğe bastığında; merminin gidip siyah noktayı deleceğini zanneder. Atış için gerekli tüm davranışları yaptığına inanır. Başarısızlığını, beceriksizliğini silaha yükler, rahatlar. Görev gereği silah taşınıyorsa (Zorunluluk) veya atış sporunda devamlı 10 dan vurmak isteniyorsa (İstek), bu işin nasıl yapılacağı gözlenerek, sorularak veya okunarak öğrenilebilir (Bilgi). Sonra bu bilgilere göre silah ateşlenir, atış yapılır (Deneme). Sonuçlar 18

19 görülür. Bu süreç devam eder, atış becerisi kazanılır (Beceri). Genellikle de sonuç istenildiği gibi olmaz. B.BECERİ NASIL GELİŞECEKTİR? Atış becerisinin (Başarının ) gelişmesi için; üç temel kavramın ; 1.Zorunluluk ve/veya isteğin olması, 2. Doğru Bilginin edinilmesi, 3.Deneme nin doğru yapılması gerekir. Beceri elde etmek Yetenek (kabiliyet) ile kolaylaşabilir.yeteneğin, doğuştan gelen beceriyi sergileme olduğu kabul edilmektedir. Yanlış bilgi ile doğru sonuca ulaşmak mümkün olmaz. Doğru Bilgi ve Doğru Bilginin doğru denenmesi, becerinin artmasını sağlar. Ayrıca yetenek (kabiliyet) varsa başarı kolay kazanılacaktır. ATICI NIN KÖTÜSÜ YOKTUR, EKSİK EĞİTİMLİ ATICI VARDIR. EĞİTİM BAŞARIYI GETİRİR. B-ATIŞ ÖĞRETİM VE ÖĞRENİM İLE OLUR: Kötü silah yoktur, eğitimsiz atıcı vardır. ATICININ, ATIŞ İÇİN YETERLİ BİLGİYE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SAMİMİ OLARAK KENDİSİNE SORMASI ve EKSİKLİĞİNİ SABIRLA GİDERMESİ GEREKİR. Atıcı başarısızlığı öncelikle kendisinde aramalıdır. Başarısızlığın nedeni; 1.İstek veya Zorunluluk bulunmaması, 2.Doğru Bilgi eksikliği; 3.Doğru Deneme eksikliği Olabilir.Eksikliğin içtenlikte ortaya konulması, doğruyu öğrenme ve öğretilenin doğru uygulanması başarıyı getirecektir. Unutmamak gerekir ki; insan doğduktan hemen sonra koşamaz.yatar, oturur, ayakta durur, yürür ve koşar. Bu zamanla olur.silahı eline alan, hemen, ateş edip hedefi 10 dan vurmak isterse bunu yapamaz.ancak, imkansız değildir.azimle çalışılırsa zaman içinde istek gerçekleşebilir. Atıcının bilgilendirilmesi ve bu bilgileri eğitim ile davranışlarına yansıtması temin edilmelidir. ATIŞTA; BEYİN - VÜCUT - (MORAL) - SİLAH işbirliği sağlanmalıdır. Atışta ; tabancaya hakim olan, vücudunu kontrol eden, doğru bilgileri doğru uygulayan başarılı olur.vücudunu kullanmasını öğrenmelidir. C-TABANCA ATIŞLARI, BİRBİRİNE BAĞLI VE UYUMLU ŞEKİLLERDE YAPILMASI GEREKLİ DAVRANIŞ BİÇİMİDİR. TABANCA ATIŞLARI ALETLİ BİR SPORDUR: Sporda başarı, bilinçli ve disiplinli çalışma ile kazanılır. Atışta dilek RAST GELE değil, amaç TAM İSABET olmalıdır. İkinci Kısım TABANCA TUTMA-KABZA KAVRAMA. Tabanca atışlarında veya tanıtımlarda; genel olarak dikkat silah üzerinde toplanır. Mermi çekirdekleri hedefte siyah noktada toplanmışsa silah takdir edilir, övücü sözler söylenir. Beğenilen başarılı olan silah, tarafımızdan kullanıldığında gösteride varılan başarı elde edilemez.burukluk yaşanır. Burada gözden kaçmaması gereken bir konu vardır.gösteride dikkatler tabanca üzerine toplanmıştır.tabancayı kullanan atıcıya dikkat edilmemiştir. Kısacası, atıcının vücut yapısı ile kendi vücut yapımız aynımıdır? Vücut yapısının atışa etki ettiği dikkate alınarak; vücut geliştirmeli veya iki elen istifade düşülmelidir.vücudun kullanılması öğrenilmelidir. A-TABANCA TUTMANIN (KABZA KAVRAMANIN) AMACI: Kabza kavramada amaç; namlunun hedefte istenen noktada sabit hale getirilmesi (Kilitlenmesi) ve mermi namluyu terk edinceye kadar sabit kalmasıdır. Bu da tabancanın doğru tutulması (kabzanın doğru kavranması) ile olur. Tabanca canlı olmadığı için çekmez, tabancaya tutan insan yön verir. Kötü tabanca yoktur. Eğitimi eksik atıcı vardır. 19

20 Fizikteki MOMENT KURALI na göre; bir cisme birden çok kuvvet uygulandığında; cisim bu kuvvetlerin bileşkesi doğrultusunda hareket eder, yönlenir. Tabanca da bir cisimdir ve üzerine parmaklar tarafından tatbik edilen kuvvetlerin bileşkesine göre yönlenir. Tabancanın hedef üzerinden kaymaması için, kolumuzun, bileğimizin ve özellikle parmaklarımızın kontrol edilmesi gerekir. Kontrol edilmeyen parmaklar, el ve kol tetik düşürülmesi sırasında nişan hattını bozacaktır. TABANCA TUTMANIN AMACI: Tabanca üzerine tatbik edilen kuvvetlerin bileşkesini (namluyu) hedefte istenilen noktaya yöneltmektir. B-TABANCA HANGİ EL İLE TUTULMALIDIR? Tabanca sağ veya sol elle tutulabilir. İdeal olan her iki elle de aynı şekilde hakimiyettir. Bu kitapta izah edilen teknikler her iki el için de geçerlidir. ÜNİFORMALI MESLEKLERDE tabanca kılıfları vücudun sağ tarafında taşındığı için sağ el tercih edilmelidir. Tabanca tutuşu-kabza kavrama; 1) Tek el, 2) Çift el olmak üzere iki şekilde yapılır. Üçüncü Kısım TEK EL İLE TABANCA TUTMA (KABZE KAVRAMA):.Bu bölümde tek elle tabanca tutarken, parmakların, elin, kolun durumu tüm ayrıntıları ile incelenmiştir. A-TEK ELLE YAPILAN ATIŞLAR : Atışlar tek el veya çift el ile yapılabilir.ancak bazı durumlarda tek elle atış yapma mecburiyeti vardır.hangi hallerde tek el ile atış yapılır. I-Poligonlarda UIT kullarına göre yapılan müsabakalarda, II-Görev sırasında hedef küçültme amacı ile yan dönülerek yapılan atışlarda, III-Ayakta veya çökerek sütre gerisinden yapılan atışlarda, IV-Silah kullanan elin yaralanması ve benzeri durumlarda tek el ile atış yapmak mecburiyeti olabilir. B-TEK ELLE YAPILAN ATIŞ İÇİN HANGİ EL TERCİH EDİLİR? Tek el atışlarında, üniformalı mesleklerde, tabancalar (kılıflar) vücudun sağ tarafında taşındığı için sağ elin tercih edilmesinde yarar vardır. Çift el ile atış pozisyonu ve diğer atış pozisyonlarını görmeden önce tek el ile kabzanın nasıl kavranacağının ve tabancanın nasıl tutulacağının öğrenilmesi gerekir.tek elle tutuş bütün atış pozisyonlarında esastır.tek elle tutuşta yapılacak hata, diğer atış pozisyonlarını da etkiler. C-TEK ELİN KABZEYE YERLEŞTİRİLMESİ: Tek elin kabzaya yerleştirilmesi aşama aşama ele alınmıştır. I.TABANCANIN AĞIRLIK NOKTASINDAN AVUÇ İÇİNE YERLEŞTİRİLMESİ: 1.Tabancanın Ağırlık Noktasından Avuç İçine Yerleştirilmesinde Kabza Şeklinin Önemi:Güvenlik kuvvetlerince kullanılan tabancalar standart harp silahlarıdır. Sağ veya sol elle de kullanılabilen standart kabza kapaklarına sahiptir.bu bölümde standart kabza kapaklı tabancalar esas alınmıştır. 2.Tabancanın ağırlık noktasından avuç içine - ele yerleştirilmesi: 2.a.Vücudun iki ayak üzerindeki duruşu: Tabancanın ağırlık noktasından ele yerleştirilmesi dengeleme için gereklidir. Bunu temin için, ayakta durularak maddeler halinde aşağıdaki hareketler yapılmalıdır.ayakta duruş şekli, rahat duruştur. İki ayak arası geniş veya dar tutulmaz, vücut ağırlığı iki bacak üzerine paylaştırılır. 2.b.Sağ kol kemiği dirsekten bükülür, yere dik duruma getirilir. Kol kemiği vücuda paraleldir.el kulak veya yanak hizasındadır.(kol, otobüste ayakta yolculukta tutma kayışını tutuluyor gibi tutulur.) 2.c.Sağ el baş ve işaret parmakları paralel tutulur.aralarındaki etli kısım ile birlikte U şeklini alır. İki parmak arasındaki etli, esnek bir kısım ortaya çıkmıştır.küçük,yüksük ve orta parmaklar birbirine bitişiktir. 20

SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ DERS NOTU

SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ DERS NOTU SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ DERS NOTU 1 Birinci Bölüm Ders Notları: SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ SİLAH BİLGİSİ (EĞİTİMİ) Silah Bilgisi (Eğitimi) Neleri Kapsamalıdır? I.HUKUK BİLGİSİ, II. MEKANİK BİLGİSİ VE EĞİTİMİ,

Detaylı

Ateşli Silah Yaralanmaları

Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli silah yaralanmalarında şu soruların cevabı aranmalıdır. 1. Mesafe tespiti, 2. Giriş-çıkış delikleri, 3. Traje, 4. Ölüm sebebi, 5. Öldürücü lezyonun tespiti, 6. Kurşunun

Detaylı

I.HUKUK BİLGİSİ; SİLAH BİLGİSİ (EĞİTİMİ) Silah Bilgisi (Eğitimi) Neleri Kapsamalıdır? I.HUKUK BİLGİSİ, II. MEKANİK BİLGİSİ VE EĞİTİMİ,

I.HUKUK BİLGİSİ; SİLAH BİLGİSİ (EĞİTİMİ) Silah Bilgisi (Eğitimi) Neleri Kapsamalıdır? I.HUKUK BİLGİSİ, II. MEKANİK BİLGİSİ VE EĞİTİMİ, SİLAH BİLGİSİ (EĞİTİMİ) Silah Bilgisi (Eğitimi) Neleri Kapsamalıdır? I.HUKUK BİLGİSİ, II. MEKANİK BİLGİSİ VE EĞİTİMİ, III. ATIŞ BECERİSİ (KULLANMA BİLGİSİ ve ATIŞ EĞİTİMİ) konularını ve safhalarını kapsamalıdır.

Detaylı

SİLAH NEDİR? Silah uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan

SİLAH NEDİR? Silah uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan SİLAH NEDİR? Silah uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden ruhsata tabi araç ve aletlerin tümüne denir.

Detaylı

kundaklı tetikli yayı,

kundaklı tetikli yayı, 2009 TASARISI 2013 TASARISI 13.05.2013 DÜZELTMELER BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Tanımlar UMUT VAKFI Notları 26.06.2013 ALT KOMİSYON

Detaylı

2-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir? a) Alev gizleyen b) Gez- arpacık c) Namlu d) Sürgü e) Şarjör

2-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir? a) Alev gizleyen b) Gez- arpacık c) Namlu d) Sürgü e) Şarjör 1-) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur? a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu b) Tırnak-çıkarıcı c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu d) Namlu- iğne-horoz e) Şarjör- horoz- namlu EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ

Detaylı

KAPI SABİTLEME KİLİT SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPI SABİTLEME KİLİT SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER KAPI SABİTLEME KİLİT SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER 1 6 3 5 4 7 3 Anahtarlı Kart Anahtarlı Butonlu 1)DUVAR U PARÇA:Ana gövdeyi duvara bağlayan u şeklinde parçadır. 3 mm kalınlığındadır. Ana gövdenin sağa ve

Detaylı

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 2521 Kabul Tarihi: 11/09/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10.1. Anahtarlar, Anahtarlar, cıvata, somun, rakor gibi vidalı birleştirme elemanlarının sıkılmasında ve sökülmesinde kullanılan el aletleridir. Anahtarların

Detaylı

KAYM KAMA AÇMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAYM KAMA AÇMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ KAYM KAMA AÇMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Teknik özellikleri....2 Makine ölçüleri..... 2 Kullanım kılavuzu 3 Kurulum ve yerleşim... 3 Makine kullanımı... 3 Kama broşu

Detaylı

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HAMARAT P 1500 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

Otelimizde kullanılan iki tip tepsi çeşidi vardır. 1- Yuvarlak tepsi. 2- Dikdörtgen tepsi

Otelimizde kullanılan iki tip tepsi çeşidi vardır. 1- Yuvarlak tepsi. 2- Dikdörtgen tepsi Otelimizde kullanılan iki tip tepsi çeşidi vardır. 1- Yuvarlak tepsi 2- Dikdörtgen tepsi YUVARLAK TEPSİ: Az miktarda olan malzemeler için kullanılır. Bir görevli rahatca hem taşıyıp hem servis yapabilir.

Detaylı

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10.1. Anahtarlar, Anahtarlar, cıvata, somun, rakor gibi vidalı birleştirme elemanlarının sıkılmasında ve sökülmesinde kullanılan el aletleridir. Anahtarların

Detaylı

S I N I R S I Z A T I S K E Y F Ý TÜFEÐÝNÝZÝ KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKÝ UYARILARI VE TALÝMATLARI DÝKKATLE OKUYUNUZ. ZAFER SÜPERPOZE KULLANMA KILAVUZU S I N I R S I Z A T I S K E Y F Ý ZAFER

Detaylı

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 2521 Kabul Tarihi : 11/9/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

» ÇAPAK TEMİZLEME PROGRAMI

» ÇAPAK TEMİZLEME PROGRAMI » ÇPK TEMİZLEME PROGRMI Çapak Temizleme Unigrat "Üniversal Saplı", en son ergonomik araştırmalara uygun olarak tasarlanmıştır. Tek elle kullanım Kilitleme başlığı ürünü tuttuğunuz elindeki parmaklarınızla

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 AMAÇ KAPSAM SORUMLULAR : Hereke MYO nun genel temizlik ve tertip-düzeni için standartları, sorumluları, sorumlulukları ve kontrol esaslarını belirleyerek, sürecin kalitesini arttırmak. : Hereke

Detaylı

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 10 KAPASİTE: 3 TON KAPASİTE: 4 TON KAPASİTE: 5 TON www.palazoglu.com

Detaylı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 9 1. Genel Ölçüler Kapasite: 6 TON Kapasite: 8 TON Kapasite: 10 TON www.palazoglu.com

Detaylı

E-514 YAZICI KURULUM TALİMATINI OKUMADAN YAZICINIZI KUTUSUNDAN ÇIKARTMAYINIZ!!!

E-514 YAZICI KURULUM TALİMATINI OKUMADAN YAZICINIZI KUTUSUNDAN ÇIKARTMAYINIZ!!! E-514 YAZICI KURULUM TALİMATINI OKUMADAN YAZICINIZI KUTUSUNDAN ÇIKARTMAYINIZ!!! Tel : (0232) 244 5 244 Adres Gazi Osman Paşa Bulvarı. Niyazi Ersoy İşhanı No:61 Kat :1 D:108 Çankaya-Konak/İzmir Mesai Saatlerimiz

Detaylı

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 2521 Kabul Tarihi : 11.9.1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih:

Detaylı

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş Model: KD-050/50-100 PARMAK İZLİ KİLİT Kullanma Kılavuzu CE İÇİNDEKİLER Ürün Bilgileri 1.1 Ürün modeli ve özellikleri 1.2 Fonksiyonlar 1.3 Kilit parçaları ve özellikleri 1.4

Detaylı

MG3500 SERiSi KURULUM TALİMATINI OKUMADAN YAZICINIZI KUTUSUNDAN ÇIKARTMAYINIZ!!!

MG3500 SERiSi KURULUM TALİMATINI OKUMADAN YAZICINIZI KUTUSUNDAN ÇIKARTMAYINIZ!!! MG3500 SERiSi KURULUM TALİMATINI OKUMADAN YAZICINIZI KUTUSUNDAN ÇIKARTMAYINIZ!!! Tel : (0232) 244 5 244 Adres Gazi Osman Paşa Bulvarı. Niyazi Ersoy İşhanı No:61 Kat :1 D:108 Çankaya-Konak/İzmir Mesai Saatlerimiz

Detaylı

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. Adnan AKKURT Takım Tezgahları İnsan gücü ile çalışan ilk tezgahlardan günümüz modern imalat sektörüne kadar geçen süre zarfında takım tezgahları oldukça büyük bir değişim

Detaylı

TELESKOPİK MERDİVEN KULLANMA KILAVUZU

TELESKOPİK MERDİVEN KULLANMA KILAVUZU TELESKOPİK MERDİVEN KULLANMA KILAVUZU Açık Kilitli 1 2 150 kg 3 KULLANIM KILAVUZU Genel Bilgiler Teleskopik merdiven kapalı halden (Resim, tümüyle açılabilir (Resim 2) yada ihtiyaca göre ara ölçülerde

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

GENEL RODENT KONTROLÜ VE TARLA FARELERİ İLE MÜCADELE

GENEL RODENT KONTROLÜ VE TARLA FARELERİ İLE MÜCADELE GENEL RODENT KONTROLÜ VE TARLA FARELERİ İLE MÜCADELE A. GENEL RODENT KONTROLÜ Kemirgenler olarak tabir edilen rodentler, üreme ve canlı kalma gücü çok yüksek, depo, ambar, tarla vb gibi uygun yerlerde

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

TEL : +90 (212) 639 00 99 PBX FAX : +90 (212) 639 54 90. WEB : www.emartmakine.com. E-MAIL : info@emartmakine.com

TEL : +90 (212) 639 00 99 PBX FAX : +90 (212) 639 54 90. WEB : www.emartmakine.com. E-MAIL : info@emartmakine.com KULLANIM KILAVUZU 1) ÜRETİCİ VE SERVİS İRTİBAT BİLGİSİ 2) KULLANIM ALANLARI VE KULLANIM AMACI 3) MONTAJ TALİMATLARI 4) GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 5) ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI 6) BAKIM VE TEMİZLİK 7) PERİYODİK BAKIM

Detaylı

No Parçanın Adı Parça No Nato Stok No Ait Olduğu Sistem

No Parçanın Adı Parça No Nato Stok No Ait Olduğu Sistem 1 Destek Yüksüğü G002312 500-2000 Lb. Uçak Bom. 2 Arka Tapa Zarf Kovanı G002850 2000 Lb. Uçak Bombası 3 Kör Tapa G001295 500 Lb. Uçak Bombası 4 Askı Kulpu Vidası G002303 A 500 Lb. Uçak Bombası 5 Dip Tıkaç

Detaylı

MODÜLER DEPO KULLANMA VE MONTAJ KLAVUZU

MODÜLER DEPO KULLANMA VE MONTAJ KLAVUZU MODÜLER DEPO KULLANMA VE MONTAJ KLAVUZU Modüler plakalı su deposu, plakaları fabrikada üretildikten sonra, modül plakaların elle taşınarak montaj mahalinde rahatlıkla monte edilebilen montajı pratik ve

Detaylı

sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560

sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560 sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560 (Vb çamur, sos,) onaylı olmayan maddeler üzerinde çalıştıktan sonra Roomba 560 tam temizlik Yazan: HoyeBoye GİRİŞ Bu kılavuz Roomba toz-bin, fırça meclisleri ve

Detaylı

ÇAPAK ALMA RASPALARI TEKNİK BİLGİLER ÇAPAK ALMA RASPA SETİ KOD İÇERİK FİYAT KODU D-SD GÖVDE 3 BIÇAK C-10, C-20 VE C-30 RCP-34034 KORE

ÇAPAK ALMA RASPALARI TEKNİK BİLGİLER ÇAPAK ALMA RASPA SETİ KOD İÇERİK FİYAT KODU D-SD GÖVDE 3 BIÇAK C-10, C-20 VE C-30 RCP-34034 KORE TEKNİK BİLGİLER Çapak, işleme sonrası ürün kenarlarında kalmış istenmeyen metal parçalarıdır. Bu nedenle çapak alma makinaları ya da talaş kaldırma yöntemi ile çapak temizleme işlemi yapılması gerekmektedir.

Detaylı

Klima Program 1091. 1 Çeyrek. 2 Mekanizmalar. 3 Kilitleme. 7 Alüminyum. Bilgi. dönüşlü kilitler. sistemleri. Pencere

Klima Program 1091. 1 Çeyrek. 2 Mekanizmalar. 3 Kilitleme. 7 Alüminyum. Bilgi. dönüşlü kilitler. sistemleri. Pencere 9 Gergili Kilitler 8 Paslanmaz Klima 1 3 4 2 4 5 7 8 6 1 Klima kolu, örneğin uzun kol, yuvarlak rozet ve iç kol ile, asma kilit için de uygun 10A-120 den 10A-180 e kadar, 10A-320 2 Klima kolu, kilitlenebilir

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATALAR Cıvatalar: Özel baş biçimine sahip silindirik gövde üzerine belli boylarda diş açılmış bağlantı elemanlarına cıvata denir. Cıvataların diş açılmış kısımları üçgen vida

Detaylı

MX390-MX470 SERİSİ KURULUM TALİMATINI OKUMADAN YAZICINIZI KUTUSUNDAN ÇIKARTMAYINIZ!!!

MX390-MX470 SERİSİ KURULUM TALİMATINI OKUMADAN YAZICINIZI KUTUSUNDAN ÇIKARTMAYINIZ!!! MX390-MX470 SERİSİ KURULUM TALİMATINI OKUMADAN YAZICINIZI KUTUSUNDAN ÇIKARTMAYINIZ!!! Tel : (0232) 244 5 244 Adres Gazi Osman Paşa Bulvarı. Niyazi Ersoy İşhanı No:61 Kat :1 D:108 Çankaya-Konak/İzmir Mesai

Detaylı

BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet

BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet YÜRÜTEÇ PARÇALARI (Ürünü koliden çıkardıktan sonra lütfen tüm parçaların tam olduğundan emin olunuz.) BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet Oturma pedi 1 adet Sağ ve sol kanat 1'er adet ÜRÜN NO : S509 Pil 2 adet

Detaylı

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN 14988 Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü en verilen

Detaylı

TABANCA KATALOĞU

TABANCA KATALOĞU 1880-2017 TABANCA KATALOĞU 1880 den beri Silah serüvenine 1880 yılında başlayan SARSILMAZ, Türkiye de tabanca, askeri silah ve spor silahları üretebilen tek özel kuruluştur. Bir Mühendislik Firması Ödün

Detaylı

G & G CM16 Karabina Airsoft Sökme. Yazan: 101 Tech USA. ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 10

G & G CM16 Karabina Airsoft Sökme. Yazan: 101 Tech USA. ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 10 G & G CM16 Karabina Airsoft Sökme Yazan: 101 Tech USA ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 10 GİRİŞ Bu kılavuz, tamamen aşağı şanzıman G & G Savaş Makinesi 16 airsoft tüfek sökmeye nasıl size gösterecektir.

Detaylı

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 9 8 1 4 5 3 6 2 7 10 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ELEKTRİK KABLOSU 2. TUTMA KOLU 3. EL SİPERİ(FREN KOLU) 4. ÖN TUTMA KOLU 5. KLAVUZ 6. TESTERE

Detaylı

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kemalpaşa Org. San. Böl. Kuyucak Mevkii No:211 Kemalpaşa-İZMİR Tel : 0090-232- 479 68 48 Faks : 0090-232- 479 68 49 www.remakreduktor.com.tr

Detaylı

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır.

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır. Ürün Kodu : GV SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER Sürgülü vanalar, uzun, yassı veya oval bir gövde, içinde vanayı açıp kapayan bir klepe, klepeyi hareket ettiren mil ve somundan oluşan, genel amaçlı vanalardır.

Detaylı

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır.

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır. Ürün Kodu : GV SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER Sürgülü vanalar, uzun, yassı veya oval bir gövde, içinde vanayı açıp kapayan bir klepe, klepeyi hareket ettiren mil ve somundan oluşan, genel amaçlı vanalardır.

Detaylı

YARI OTOMATİK TABANCALAR KULLANIM ve BAKIM KILAVUZU &YEDEK PARÇA LİSTESİ

YARI OTOMATİK TABANCALAR KULLANIM ve BAKIM KILAVUZU &YEDEK PARÇA LİSTESİ BU KILAVUZ AŞAĞIDAKİ MODELLERİ KAPSAR. B6 (9x19 mm) B6C (9x19 mm) (9x17 mm) (7,65 mm) (.22 LR) CM9 (9x19 mm) CM9-GEN2 (9x19 mm) P8L (9x19 mm) P8S (9x19 mm) K2 (9x19 mm) K2A (9x19 mm) K2C (9x19 mm) K2-45

Detaylı

Rosenberg Ayarlanabilir Deri Dokusu Mesher Cihazı

Rosenberg Ayarlanabilir Deri Dokusu Mesher Cihazı 12.03.2008 Rosenberg Ayarlanabilir Deri Dokusu Mesher Cihazı Kullanım Talimatları Rosenberg Ayarlanabilir Deri Dokusu Mesher Cihazı Kullanım Talimatı Taşıyıcı kalınlığı ayarı Ayarlanabilir Skin Graft Mesher

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

KESİCİLER. Model BENZİN MOTORLU METAL VE BETON KESME MOTORLARI

KESİCİLER. Model BENZİN MOTORLU METAL VE BETON KESME MOTORLARI KESİCİLER Çalışma alanında gerçekleştirilecek operasyonlarda karşılaşılan metal, ahşap ve beton yapı eleman engellerinin kesilerek ortadan kaldırılması için kullanılan malzemelerdir. Kullanım amacına göre

Detaylı

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. AHŞAP DOĞRAMALAR 1. Menteşeler markalanırken üstten ortalama olarak kaç cm mesafe bırakılır? A) 15 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 23 cm 2. Lambalı menteşelerde binme boşluğu olarak ne kadar tolerans bırakılır?

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

Yazan: Adam GİRİŞ ARAÇLAR: Bu kılavuz olacak detay nasıl Apple G5'in ana güç kaynağını kaldırın.

Yazan: Adam GİRİŞ ARAÇLAR: Bu kılavuz olacak detay nasıl Apple G5'in ana güç kaynağını kaldırın. Yazan: Adam GİRİŞ Bu kılavuz olacak detay nasıl Apple G5'in ana güç kaynağını kaldırın. ARAÇLAR: 2.5mm Hex Anahtarı (uzun şaft) (1) T10 Torx Tornavida (1) Phillips 2. Tornavida (1) ifixit CC BY-NC-SA tr.ifixit.com

Detaylı

HAVALI ZIMBA MAKİNASI

HAVALI ZIMBA MAKİNASI HAVALI ZIMBA MAKİNASI MODEL RTM0116 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TUTMA KOLU 2. HAVA ENJEKTÖRÜ 3. TETİK 4. ŞARJÖR DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ 5.ZIMBA TELİ ŞARJÖRÜ TEKNİK VERİLER 1. TAVSİYE EDİLEN

Detaylı

DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ

DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ su kadar güçlü DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ İÇERİK 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Verimli Kullanım için İpuçları 1.2 Nakliye ve Depolama için Talimatlar 2. MONTAJ KILAVUZU & DEVREYE ALMA TALİMATLARI 2.1 Montaj Yeri

Detaylı

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur.

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur. Decoser CTP Duvar ve Tavan Kaplama Levharı Montaj Detayları Decoser levhalar sadece sert duvar yüzeylerine kaplanmalıdır ( ahşap, alçı levhalar, ince sıva vs ). Duvar yüzeyleri temiz, düz, kuru ve düzgün

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

Ciddi. Sağlam. Etkili. HATSAN HAVALI TÜFEKLER

Ciddi. Sağlam. Etkili. HATSAN HAVALI TÜFEKLER HATSAN HAVALI TÜFEKLER Hatsan Farkı Hatsan PCP havalı tüfeklerini rakiplerinden ayıran özellikler... Daha Fazla Güç Değişik PCP havalı tüfeklerde namlu çıkış hızı değerleri aynı görünse de bu durum her

Detaylı

618 KULLANMA KILAVUZU

618 KULLANMA KILAVUZU 0 10 20 30 40 50 60 70 618 KULLANMA KILAVUZU Kullanmaya başlamadan önce Kullanma Kılavuzunu Dikkatlice okuyunuz ve verilen talimatlara riayet ediniz. Daha sonraki kullanımlar için muhafaza ediniz OYUN

Detaylı

MEGAN KOLTUK KULLANIM KILAVUZU

MEGAN KOLTUK KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER: Sayfa 1. ÖN SÖZ (TAKDİM) 2. HAKKINDA 3. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILAR 4. KOLTUĞUN ÖZELLİKLERİ 5. KOLTUĞUN FONKSİYONLARI 5.1. MEGAN KOLTUĞUN ÖNDEN GÖRÜNÜŞÜ 5.2. MEGAN KOLTUĞUN YANDAN GÖRÜNÜŞÜ

Detaylı

DAİRE OVAL VE ŞEKİLLİ CAM KESME TAKIMLARI

DAİRE OVAL VE ŞEKİLLİ CAM KESME TAKIMLARI DAİRE OVAL VE ŞEKİLLİ CAM KESME TAKIMLARI Cam plakadan kesilmiş şekilleri çekartıp almak deneyim ve dikkat gerektirir. -Kesici disk esas faktördür ve cam kalınlığına uygun olarak seçilmelidir. -Kesici

Detaylı

Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir

Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir Sökme, onarım ve pil kapağı kapalı kalacak değil Kama Dokunmatik fare takılması. Ayrıca diğer bileşenleri onarmak için iyi bir rehber Yazan:

Detaylı

www.muhendisiz.net Basınç Ayar Supabının Çalışması :

www.muhendisiz.net Basınç Ayar Supabının Çalışması : DPA TİP YAKIT POMPALARI Distiribitör yakıt pompalarının en büyük özeliği ;yakıtı bir Distiribitör gibi motor ateşleme sırasına göre ve eşit miktarlarda enjökterlere gönderilmesidir. Teknik avantajı da

Detaylı

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ.

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. OT SİLAJ MAKİNESİ KULLANMA KLAVUZU 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11 SELÇUKLU/KONYA TEL: 444 49 42 FAKS: 0332.345 15 04 www.celikeltarim.com info@celikeltarim.com

Detaylı

STEREO MİKROSKOP Kullanma talimatları

STEREO MİKROSKOP Kullanma talimatları STEREO MİKROSKOP Kullanma talimatları Ürn.No. 91-19000 D D 1! 1) B H c G F J 2x AA E I G e i Genel Uyarı Boğulma tehlikesi: Bu ürün çocukların yutabileceği küçük parçaları içerir. Bu durum bir boğulma

Detaylı

SR 38. KULLANIM ve BAKIM KILAVUZU &YEDEK PARÇA LİSTESİ

SR 38. KULLANIM ve BAKIM KILAVUZU &YEDEK PARÇA LİSTESİ SR 38 Merkez Büro Nargileci Sk. Sarsılmaz İş Merkezi No: 4 34116 Mercan İSTANBUL - TÜRKİYE Telefon : +90 212 513 35 07 - Fax : +90 212 511 19 99 İmalatçı ve Üretici Firma / Fabrika Ünvanı: Sarsılmaz Silah

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6 KURULUM KILAVUZU İçindekiler Sayfa Uyarılar 1 Talimatlar 2 Açıklamalar 3 Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4 Dübel Özellikleri 5 Dübel ve Post Montajı 6 Bariyer Montajı 7-8 Montajın Resimli Anlatımı 9-10 Bariyer

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

KONVEYORLU BULAŞIK MAKİNELERİ TEMİZLİK TALİMATLARI HAZIRLAYAN : BLEDA AYGEN

KONVEYORLU BULAŞIK MAKİNELERİ TEMİZLİK TALİMATLARI HAZIRLAYAN : BLEDA AYGEN KONVEYORLU BULAŞIK MAKİNELERİ TEMİZLİK TALİMATLARI HAZIRLAYAN : BLEDA AYGEN Otellerimizdeki bulaşıkların yıkama yükünü üstlenen konveyorlu ve flight-type bulaşık makineleri işletmeler için hayati önem

Detaylı

EPİLASYON CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

EPİLASYON CİHAZI KULLANIM KILAVUZU EPİLASYON CİHAZI KULLANIM KILAVUZU Model : EPIGOLD Classic Blend Sayın kullanıcı ; Öncelikle cihazımızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazımızı kullanmadan önce kullanım kitapçığını okumanız

Detaylı

EKED KİTLEME ETİKETLEME SİSTEMİ. Mustafa ŞEKERCİ 145148003

EKED KİTLEME ETİKETLEME SİSTEMİ. Mustafa ŞEKERCİ 145148003 EKED KİTLEME ETİKETLEME SİSTEMİ Mustafa ŞEKERCİ 145148003 Amaç Kitleme Etiketleme Sistemi bakım onarım, temizlik veya tehlike arz edebilecek kadar yakınında çalışma durumlarında, makine insan etkileşimine

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

YARI OTOMATİK AV TÜFEĞİ KULLANMA KILAVUZU

YARI OTOMATİK AV TÜFEĞİ KULLANMA KILAVUZU YARI OTOMATİK AV TÜFEĞİ KULLANMA KILAVUZU ARMSAN@ARMSAN.COM TEKNİK VERİ VE ÖZELLİKLERİ Kalibre :12, 20 ve 28 kalibre Sistem : Gazlı Yarı Otomatik Namlu Boyu: 61-66-71-76 cm (12 ve 20 kalibre için) 61,66,71

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robot Topluluğu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robot Topluluğu Amaç: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robot Topluluğu Uluslararası ODTÜ Robot Günleri 2016 Arama Kurtarma Kategorisi Kuralları Yarışmanın amacı, küçük robotun ortamını analiz edip bunu büyük robota bildirmesi,

Detaylı

U Y A R I. Lütfen kullanmadan önce kılavuzu okuyunuz. Güle güle kullanınız.

U Y A R I. Lütfen kullanmadan önce kılavuzu okuyunuz. Güle güle kullanınız. U Y A R I Satın almış olduğunuz mangalın gövdesi çelik sac, ızgarası çelik dökümdür. Ürün üzerinde pas olması normal olup, ilk kullanımla beraber, ürün doğal olarak yağ ile kaplanacak ve paslanmaz özelliğe

Detaylı

30/12/15 SERİGRAFİ BASKI TEKNİĞİ

30/12/15 SERİGRAFİ BASKI TEKNİĞİ SERİGRAFİ BASKI TEKNİĞİ İpek Baskı - Şablon Baskı - Elek Baskı diye de anılan serigrafi, teks?l sanayinde, grafik sanatlarda ve baskı resim çalışmalarında yaygın olarak kullanılan bir baskı tekniğidir.

Detaylı

GRUP-EX BPC BATTERY POWER CONNECTOR - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX BPC BATTERY POWER CONNECTOR - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX BPC BATTERY POWER CONNECTOR - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen BPC Battery Power Connector hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir.

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

SOĞUK MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI UYARI TEHLİKE Motoru çalıştıracağınız vakit, Zincir frenini frenleme konumuna itiniz. Motorun çalıştırılması esnasında zincirin dönmesi tehlikeli olabilir. Yakıt deposuna yakıt

Detaylı

ST10 YARI OTOMATİK TABANCA

ST10 YARI OTOMATİK TABANCA BU KILAVUZ AŞAĞIDAKİ MODELİ KAPSAR. ST10 (9x19 mm) ST10 YARI OTOMATİK TABANCA KULLANIM ve BAKIM KILAVUZU &YEDEK PARÇA LİSTESİ MODEL ST10 ALT MODEL 9x19 mm Yarı Otomatik Tabanca UYARI SARSILMAZ ürünlerinin

Detaylı

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

SU SERVİSİ Su Sisteminin Parçaları Su sistemleri aşağıdaki parçalardan meydana gelmiştir.

SU SERVİSİ Su Sisteminin Parçaları Su sistemleri aşağıdaki parçalardan meydana gelmiştir. SU SERVİSİ Su Sisteminin Parçaları Su sistemleri aşağıdaki parçalardan meydana gelmiştir. Su tankı Basınçlandırma elemanları Dağıtım sistemi Miktar göstergeleri Su boşaltım elemanları Lavabolar Su servis

Detaylı

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR 1. ÖLÇME TEKNİĞİ Bilinen bir değer ile bilinmeyen bir değerin karşılaştırılmasına ölçme denir. Makine parçalarının veya yapılan herhangi işin görevini yapabilmesi için istenen ölçülerde olması gerekir.

Detaylı

BY08 Calipso Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

BY08 Calipso Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. BY08 Calipso Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. KURULUM:

Detaylı

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU 1 GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Çalışmaya başlamadan önce bu el kitabını iyice okuyunuz ve daima yanınızda bulundurunuz. 2. Bir egzersiz programına başlamadan önce sağlığınızı

Detaylı

Belirtilen taşıma kapasitelerine, ancak döner tekerin taban tablası tamamen bitişik olması halinde ulaşılır.

Belirtilen taşıma kapasitelerine, ancak döner tekerin taban tablası tamamen bitişik olması halinde ulaşılır. Tabla (Üst tabla) Bağlantı deliği Çelik geçme pim Dişli pim (Ürün No. eklentisi: -GS...) Teker, cıvatalar ve somunlar aracılığıyla düz bir yüzeye monte edilir. Vida delikleri arasındaki mesafeler standartlar

Detaylı

DEĞİŞİM ZAMANI GURURLUYUZ

DEĞİŞİM ZAMANI GURURLUYUZ DEĞİŞİM ZAMANI Değişim ve gelişme son yüzyılda hiçbir şekilde önüne geçilemeyecek kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz rekabet ortamında başarılı olabilmenin yolu bu hızlı değişime ayak uydurabilmekten

Detaylı

NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti AR7708

NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti AR7708 NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti AR7708 Genel Bakış NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti kurulu ekipmandan atılan sıcak havanın dolaşıp, ekipmana tekrar girmesini önler. Dikey montaj flanşları

Detaylı

Genie E. Küçük elektrikli temizleme makinesi 35 cm çalışma genişliği ile 200 m² ve üzeri alanlar için idealdir. Büyük Bölümler İçin Küçük Makineler

Genie E. Küçük elektrikli temizleme makinesi 35 cm çalışma genişliği ile 200 m² ve üzeri alanlar için idealdir. Büyük Bölümler İçin Küçük Makineler Genie E. Küçük elektrikli temizleme makinesi 35 cm çalışma genişliği ile 200 m² ve üzeri alanlar için idealdir. 1. Taşıması Kolay Esnek itme kolu ile her pozisyona uygundur. Kullanıcı dostudur ve otomobiliniz

Detaylı

Metal Dedektörlü Güvenlik Kapıları

Metal Dedektörlü Güvenlik Kapıları GENEL ÖZELLİKLER: Güvenlik kapısı ve metal dedektörünü birleştirerek yerden tasarruf sağlar. Güvenlik görevlisini karar verici konumundan çıkararak metal dedektörü uygulamalarındaki güvenlik ihlallerine

Detaylı

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Seramik kesme ve delme aletleri hangi özelliklerde olmalıdır? a. Kesme ve delme aletlerin kesici kısımları keskin olmalıdır. b. Kızaklar temiz ve kolay

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

TÜFEK KATALOĞU

TÜFEK KATALOĞU 1880-2017 TÜFEK KATALOĞU 1880 den beri Silah serüvenine 1880 yılında başlayan SARSILMAZ, Türkiye de tabanca, askeri silah ve spor silahları üretebilen tek özel kuruluştur. Bir Mühendislik Firması Ödün

Detaylı

MADDENİN ÖZELLİKLERİ

MADDENİN ÖZELLİKLERİ Çevremizde gördüğümüz, dokunduğumuz, kokladığımız birden çok varlık vardır. Az veya çok yer kaplayan her varlık madde olarak adlandırılır. Çiçekler, kalemimiz ve hatta bizde birer maddeyiz. Peki, çevremizde

Detaylı

Bir Dünya Markası. Since 1880

Bir Dünya Markası. Since 1880 Bir Dünya Markası Since 1880 B6 B6C () 9x19/7,65 9x17/.22LR 207 mm/140 mm 116 mm 190 mm/134 mm (9x19mm) 180 mm/134 mm (7,65/.22LR/9x17) 28 mm 99 mm (9x19mm) 90 mm (7,65/.22LR/9x17) (7x65 mm) (9x17 mm)

Detaylı