ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATÇA (MUĞLA) VE YAKIN DOLAYININ JEOLOJİSİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATÇA (MUĞLA) VE YAKIN DOLAYININ JEOLOJİSİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Taner ÇİFTÇİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DATÇA (MUĞLA) VE YAKIN DOLAYININ JEOLOJİSİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATÇA (MUĞLA) VE YAKIN DOLAYININ JEOLOJİSİ Taner ÇİFTÇİ YÜKSEK LİSANS TEZİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Bu Tez 09/07/2010 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği/Oyçokluğu ile Kabul Edilmiştir Prof. Dr. Cavit DEMİRKOL Prof. U. Can ÜNLÜGENÇ Doç. Dr. Erol ÖZER DANIŞMAN ÜYE ÜYE Bu Tez Enstitümüz Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. İlhami YEĞİNGİL Enstitü Müdürü Bu Çalışma Ç. Ü. Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: MMF2009YL57 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ DATÇA (MUĞLA) VE YAKIN DOLAYININ JEOLOJİSİ Taner ÇİFTÇİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Danışman :Prof. Dr. Cavit DEMİRKOL Yıl: 2010, Sayfa:91 Jüri :Prof. Dr. Cavit DEMİRKOL :Prof. Dr. Ulvi Can ÜNLÜGENÇ :Doç. Dr. Erol ÖZER Bu çalışma, Muğla iline bağlı Datça ilçesi ve yakın dolayının dahil olduğu, Marmaris O19 a3-d2 ve kısmen Marmaris O19 a4-d1 paftalarının içerisinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 108 km 2 lik bu alanda bölgenin yapısal konumu ve Likya Napları nın bölgedeki tektonostratigrafik yerleşimi açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma alanındaki litostratigrafi birimleri, arasında önemli zaman boşluğu olan paleotektonik ve neotektonik birimlerden oluşmaktadır. Çalışma alanında tektonostratigrafik yerleşime göre 7 adet litostratigrafi birimi haritalanmıştır. Bu birimler sırasıyla; alt tektonik dilimi oluşturan Apsiyen-Albiyen yaşlı Marmaris peridotiti, orta tektonik dilimi oluşturan Toarsiyen-Üst Kretase yaşlı Göçgediği formasyonu, üst tektonik dilimi oluşturan Orta Triyas-Liyas yaşlı Kayaköy dolomiti, Üst Jura-Alt Maestrihtiyen yaşlı Orhaniye formasyonu ve Üst Senoniyen yaşlı Karaböğürtlen formasyonudur. Bu paleotektonik birimlerin üzerine açısal uyumsuzlukla Üst Piyasensiyen yaşlı Yıldırımlı formasyonu gelmektedir. Neotektonik birimlerin en genç çökelimi ise, açısal uyumsuzlukla Yıldırımlı formasyonu üzerinde yer alan Kuvaterner yaşlı volkanikler, yamaç molozları, plaj çökelleri ve alüvyondur. Çalışma alanının tektonik konumu kapsamında bölgede 9 adet fay haritalanmıştır. Yapılan arazi çalışmaları sonucunda elde edilen bulgularla, bölgenin 1/ ölçekli detay jeoloji haritası, genelleştirilmiş tektonostratigrafik kesiti ve jeoloji enine kesitleri hazırlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Datça, Muğla, Tektono-stratigrafi, Likya Napları I

4 ABSTRACT MSc THESIS GEOLOGY OF DATÇA (MUĞLA) AND ITS NEAR SURROUNDINGS AREA Taner ÇİFTÇİ DEPARTMENT OF GEOLOGICAL ENGINEERING INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF ÇUKUROVA Supervisor :Prof. Dr. Cavit DEMİRKOL Year: 2010, Pages:91 Jury :Prof. Dr. Cavit DEMİRKOL :Prof. Dr. Ulvi Can ÜNLÜGENÇ :Assoc. Prof. Dr. Erol ÖZER This study has been carried out in the topographic maps of Marmaris O19 a3- d2 and partially in the Marmaris O19 a4-d1 where include Datça village and its near surroundings in Muğla. Structural position of the investigated area that covers an area of approximately 108 square km have been studied and also tectonostratigraphical setting of Lycian nappes seen in the area are tried to be explained. Lithostratigraphical units of the area are mainly made up of palaeotectonic and neo-tectonic units that have subsequent (long) time gap each other. 7 lithostratigraphical units have been differentiated and mapped according to the settlement of the tectono-stratigraphical units of the study area. These units from bottom to the top as follow; Aptian-Albian age Marmaris peridotits (lower tectonic slice); Toarcian-Late Creatceous age Göçgediği formation (middle tectonic slice); and middle Triassic-Liassic age Kayaköy dolomites, late Jurassic-Lower Maastrichtian age Orhaniye formation and late Senonian age Karaböğürtlen formation (upper tectonic slice). Terrestrial and marine facies of Yıldırımlı formation is of late Piacenzian age rests on the present palaeotectonic units with angular unconformity. The youngest sediments of neo-tectonic units are Quaternary age volcanics, slope deposits, beachs sediments and alluviums that rest on the Yıldırımlı formation with angular unconformity. 9 differently oriented normal and dextral strike slip faults have been observed and mapped within the investigated area. 1/ scale detailed geological maps of the study area, generalized tectono-stratigraphical section and three geological cross sections have been prepared with the data obtained from the field studies. Key words: Datça, Muğla, Tectono-stratigraphy, Lycian Nappes II

5 TEŞEKKÜR Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı nda yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma Prof. Dr. Cavit DEMİRKOL danışmanlığında gerçekleştirilmiştir. Öncelikle beni yüksek lisans öğrencisi olarak kabul eden ve çalışmalarım süresince değerli öneri ve eleştirileri ile yönlendiren, araştırmalarımın her safhasında benden desteğini esirgemeyen danışman hocam sayın Prof. Dr. Cavit DEMİRKOL a teşekkürlerimi sunarım. Yapılan bu çalışmanın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı sayın Prof. Dr. Ulvi Can ÜNLÜGENÇ e teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmalarım boyunca yardım ve önerilerini benden esirgemeyen sayın Doç. Dr. Erol ÖZER e teşekkür ederim. Lisans ve yüksek lisans eğitimim boyunca değerli tavsiye ve yardımlarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Ulaş İnan SEVİMLİ ye teşekkürü bir borç bilirim. Arazi çalışmaları sırasındaki yardımlarından dolayı arkadaşım Jeoloji Mühendisi Hüseyin Göksen TAŞDÖĞEN e ve tez yazım aşamasındaki katkılarından dolayı Esin ÖZDEMİR e teşekkür ederim. Çalışma alanım olan Datça daki değerli yardım ve katkılarından dolayı Zuhal Ünsel ve Mehmet TAŞDÖĞEN e, Fatma TAŞDÖĞEN e, Gülgün ve Nazmi KAYA ya, Hüsnügül ve Zait UÇAR a teşekkür ederim. Yüksek lisans çalışmam boyunca sağladıkları değerli yardımlardan dolayı Cemile BOZACIOĞLU ile Fatma ve Cumali KILIÇ a teşekkürlerimi sunarım. Son olarak, bütün eğitim hayatım boyunca maddi ve manevi yardımlarını benden esirgemeyen annem Mihriban ÇİFTÇİ ye ve babam Kamil ÇİFTÇİ ye sonsuz teşekkürlerimi sunarım. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ...I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR... III İÇİNDEKİLER.....IV ŞEKİLLER DİZİNİ... VI RESİMLER DİZİNİ...VII 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOD Materyal Metod Saha Öncesi Çalışmalar Saha Çalışmaları Değerlendirme ve Tez Yazım Çalışmaları BULGULAR VE TARTIŞMA Tektonostratigrafi Tersiyer Öncesi Birimler Alt Tektonik Dilim (1). Marmaris Peridotiti (Kmo) Orta Tektonik Dilim (1). Göçgediği Formasyonu (Kg) Üst Tektonik Dilim (1). Kayaköy Dolomiti (TRJk) (2) Orhaniye Formasyonu (JKo) (3) Karaböğürtlen Formasyonu (Kka) Neojen ve Daha Genç Birimler Pliyosen (1). Yıldırımlı Formasyonu (Plyı) (1).(1). Karasal Yıldırımlı Formasyonu (Plyık) IV

7 (1).(2). Denizel Yıldırımlı Formasyonu (Plyıd) Kuvaterner (1). Kos-Nysiros Volkanik Ürünleri (Qkn) (2). Yamaç Molozu ve Birikinti Konileri (Qym) (3). Alüvyonlar (Qal) (4). Plaj Oluşukları (Qp) Yapısal Jeoloji Paleotektonik (Eski Tektonik Döneme Ait) Yapılar Neotektonik (Yeni Tektonik Döneme Ait)Yapılar Normal Faylar (1). KD-GB Gidişli Faylar (2). KB-GD Gidişli Faylar (3). D-B Gidişli Faylar Doğrultu Atımlı Faylar Datça Grabeni Bölgenin Depremselliği Tabaka Doğrultu-Eğim değerleri Açısal Uyumsuzluklar Jeomorfoloji Datça Yarımadası nın Fiziki Coğrafya Özellikleri Jeolojik Tarihçe SONUÇLAR VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ EKLER V

8 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 1.1. Çalışma alanı yer bulduru haritası...2 Şekil 4.1. Çalışma alanının genelleştirilmiş tektonostratigrafi kesiti Şekil 4.2. Datça yarımadasındaki ofiyolitlerin tektonik olarak aldanmasını açıklayan ölçeksiz şematik enine kesit Şekil 4.3. Yıldırımlı formasyonun (Plyı) yanal ve düşey fasiyes değişimlerini gösterir ölçeksiz sütun kesiti Şekil 4.4. Yıldırımlı Tepe ölçülü stratigrafi kesiti Şekil 4.5. Datça Yarımadası ve civarındaki aktif faylar ve bölgede meydana gelmiş büyük depremlerin yıllara göre dağılımı Şekil 4.6. Datça yerleşim alanı ve civarının neotektonik haritası Şekil 4.7. Datça yarımadası ve civarının 1: ölçekli topoğrafik haritalarından hazırlanan kabartma haritası Şekil 4.8. Datça Yarımadası ve civarının yükselti haritası Şekil 4.9. Datça Yarımadası nın drenaj haritası Şekil Datça ve yakın civarının drenaj ve neotektonik haritası Şekil GB Anadolu'nun levha tektoniği açımlaması VI

9 RESİMLER DİZİNİ SAYFA Resim 4.1. Marmaris peridotitinin (Kmo), Datça yarımadası nın kuzey kıyı şeridindeki (J4) grimsi-kahverengi görünümü Resim 4.2. Marmaris peridotitinin (Kmo), Datça yarımadası nın güney kıyı şeridindeki yeşilimsi-kahverengi görünümü Resim 4.3. Marmaris peridotitinde (Kmo) gözlenen serpantinleşme (J4) Resim 4.4. Marmaris peridotiti (Kmo) içerisindeki karbonat bantları (H5) Resim 4.5. Kızlan köyü (G5) kuzeyinde, Marmaris peridotiti (Kmo) ile denizel Yıldırımlı formasyonunu (Plyıd) ayıran normal fay Resim 4.6. Kızlan köyü (G5) kuzeydoğusunda, Marmaris peridotiti (Kmo) ile denizel Yıldırımlı formasyonun (Plyıd) dokanak ilişkisi Resim 4.7. Kızlan köyü (G5) kuzeydoğusunda, Marmaris peridotiti (Kmo) ile denizel Yıldırımlı formasyonun (Plyıd) uyumsuzluk (nonkonformite) ilişkisi Resim 4.8. Hızırşah köyünden (D9) Kovanlık Tepe nin (C9) görünümü ve Göçgediği formasyonu (Kg) ile Karaböğürtlen formasyonu (Kka) arasındaki dokanak sınırı (Doğu dan Batı ya bakış) Resim 4.9. Kovanlık Tepe de (C9) gözlenen, Göçgediği formasyonunun (Kg) kalsitürbidit ve marn seviyeleri Resim Kovanlık Tepe de (C9) gözlenen, Göçgediği formasyonunun (Kg) iyi çimentolanmış, silisli- killi marn görünümü Resim Kayaköy dolomitinin (TRJk) alt seviyelerinde gözlenen, dağınık bloklar halindeki silik alg izli dolomitler Resim Kayaköy dolomitinin (TRJk) alt seviyelerinde gözlenen silik-alg izli bir dolomit bloğunun yakından görünümü Resim Karadağ da (B12) gözlenen, Kayaköy dolomitinden (TRJk) oluşan yamaç döküntülerinin görünümü Resim Hızırşah köyünden (D9) Karadağ daki (B12) Kayaköy dolomitini (TRJk) kesen D-B doğrultulu normal fayın görünümü VII

10 Resim Karadağ da (B12), Kayaköy dolomitinin (TRJk) erime boşluklu, sarımsı-bej dolomitlerinin genel görünümü Resim4.16. Hızırşah köyünün (D9) güneyinde gözlenen, D-B doğrultulu normal fay ve Kayaköy dolomitinin (TRJk) Karaböğürtlen formasyonu (Kka) ile dokanak ilişkisi Resim İnce Burun da (C1), Orhaniye formasyonunun (JKo) değişik eğim açılı tabakalanmaları ve birim içindeki renk değişimleri Resim İnce Burun da (C1), Orhaniye formasyonunun (JKo) kırıklıçatlaklı tabakalanma üzerine gelen iyi derecede kıvrımlanmış, kiltaşı arakatkılı kireçtaşları Resim İnce Burun da (C1), Orhaniye formasyonunun (JKo) yanal yönde renk değişimi gösteren kıvrımlı mikritik kireçtaşları Resim Gerence Burnunda (B4), Orhaniye formasyonun (JKo) pembemsikırmızı renkli mikritik kireçtaşları Resim Gerence Burnunda (B4), Orhaniye formasyonun (JKo) gri, mavimsi gri renkli mikritik kireçtaşları Resim Gerence Burnunda (B4), Orhaniye formasyonunun (JKo) değişik renkler sergileyen mikritik kireçtaşları Resim Karaböğürtlen formasyonundaki (Kka) bol çatlaklı mikritik kireçtaşlarının kuzey sahil şeridindeki görünümü Resim Karaböğürtlen formasyonunda (Kka) gözlenen, dağınık bloklar halinde çatlaklı mikritik kireçtaşları Resim Hızırşah köyünde (D9) gözlenen kiltaşı boksit geçişi Resim Hızırşah köyünün (D9) güneybatısında, Palamutbükü yolu boyunca gözlenen kireçtaşı mercekleri Resim Kızlan köyü (G5) kuzeybatısında karasal Yıldırımlı formasyonu nun (Plyık) ince-orta çakıllı, iyi çimentolanmış kireçtaşı blokları Resim Kızlan köyü (G5) kuzeybatısında Yıldırımlı formasyonunu (Plyı) ikiye bölüp, her iki bloktaki topoğrafyada eğim farklılıkları yaratan D-B doğrultulu normal fay VIII

11 Resim Kızlan köyü (G5) doğusunda, tabanda konglomera ile başlayarak, kumtaşı, kiltaşı ardalanmalı tabakalanmaların görünümü Resim Kızlan köyü (G5) kuzeydoğusunda, ince taneli kumtaşlarında gözlenen kama şekilli çapraz tabakalanmalar Resim Kızlan köyü (G5) kuzeydoğusunda, iri taneli kumtaşları içerisinde gözlenen mercek şekilli tabakalanmalar Resim İnceleme alanının batısındaki Yıldırımlı Tepe de gözlenen iyi derecede çimentolanmış, ince kumtaşlarının oluşturduğu akarsu yatağı Resim İnceleme alanının batısındaki Yıldırımlı Tepe de gözlenen, tabaka altı oygu-dolgu yapıları Resim İnceleme alanının batısındaki Yıldırımlı Tepe nin üst seviyelerinde, üst fasiyese ait denizel ortamı karakterize eden açık renkli kumtaşı-kiltaşı ardalanması Resim Parmak Burnunda (B17) gözlenen, Karasal Yıldırımlı formasyonunun (Plyık) yataya yakın eğimli konglomera tabakalanması Resim Karadağ da (B12) gözlenen yamaç molozu oluşumu Resim Çalışma alanının kuzey kıyı şeridinde, Marmaris peridotitinin (Kmo) yer aldığı tepelerin arasında sık ve tekrarlı rastlanılan küçük vadiler Resim Datça yarımadası nın kuzey kıyı şeridinde, yukarıdan taşınan kil ve serpantin parçalarınla oluşan gevşek yapılı fanglomera ve karbonat bantları Resim Yıldırımlı formasyonunun (Plyı), kuzey kıyı şeridindeki yamaçlarda yukarıdan taşınan alüvyon ile uyumsuz olarak örtülmesi Resim Kuzeydoğu kıyı şeridinde, alttaki serpantin üzerine yukarıdan taşınan köşeli peridotit ve çakıltaşlarının oluşturduğu fanglomera IX

12 Resim Orhaniye formasyonu (JKo) ve Karaböğürtlen formasyonunu (Kka) ayıran KB-GD doğrultulu normal fay. Güzne Düzünden (B5) Gerence Burnu na (B4) bakış (Güney den kuzey e bakış) Resim Bağdınca mevkiinde (E5), karasal Yıldırımlı formasyonu (Plyık) ile denizel Yıldırımlı formasyonunu (Plyıd) birbirinden ayıran KB-GD doğrultulu normal fayın görünümü Resim Aksu mevkiinde (D4), karasal Yıldırımlı formasyonu (Plyık) ile denizel Yıldırımlı formasyonunu (Plyıd) birbirinden ayıran KB- GD doğrultulu normal fayın görünümü Resim Gerence Burnundan (B4) geçen fay üzerinde gözlenen yıkılmış bir harabe Resim Hızırşah köyü (D9) civarından Karadağ ın (B12) kuzey yamacına bakış ve Kayaköy dolomitini (TRJk) kesen doğu-batı doğrultulu fay Resim Kargı koyu (F13) civarında gözlenen doğrultu atımlı sağ yönlü fayın denizden görünümü Resim Datça Grabeni nin (öndeki açık alan) Kızlan Köyü nün (G5) kuzeyinden görünümü (Kuzey den güney e bakış) Resim Datça Grabeni nin(öndeki alçak alan) doğusunda yer alan ve batı kesime göre daha yayvan topoğrafyanın görünümü (Karaköy ün (B8) batısından doğuya bakış) Resim Datça Grabeni nin (öndeki alçak alan) kuzey kenarından güneye bakış ve Kocadağ ın görüntüsü (Kızılağaç Tepe den Kocadağ a bakış) X

13 1. GİRİŞ Taner ÇİFTÇİ 1. GİRİŞ İnceleme alanı Muğla iline bağlı Datça ilçesi ve yakın dolayını kapsamaktadır (Şekil 1.1). Çalışma alanı 1/ ölçekli Marmaris O19 a3 ve d2 topoğrafik paftaları içerisinde yer almakta ve yaklaşık 108 km 2 lik bir alanı kapsamaktadır. Ayrıca, Marmaris O19 a4 ve d1 paftaları içerisinde de litostratigrafi birimlerinin devamlılığı kısmen incelenmiştir. Çalışma alanı içerisinde yer alan başlıca yerleşim yerleri; Datça ilçesi (G12), Kızla Köyü (G7), Hızırşah Köyü (D11), Karaköy (B10) ve Reşadiye (E9) dir (Ek 1). Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, inceleme alanındaki Likya Napları, tektonostratigrafik konumlarına göre 7 farklı litostratigrafi birimi şeklinde ayırtlanarak haritalanmıştır. Bu birimler sırasıyla; alt tektonik dilimi oluşturan Apsiyen-Albiyen yaşlı Marmaris peridotiti, orta tektonik dilimi oluşturan Toarsiyen- Üst Kretase yaşlı Göçgediği formasyonu, üst tektonik dilimi oluşturan Orta Triyas- Liyas yaşlı Kayaköy dolomiti, Üst Jura-Alt Maestrihtiyen yaşlı Orhaniye formasyonu ve Üst Senoniyen yaşlı Karaböğürtlen formasyonudur. Mevcut bu paleotektonik birimlerin üzerine açısal uyumsuzluk ile karasal ve denizel fasiyeslerden oluşan Üst Piyasensiyen yaşlı Yıldırımlı formasyonu gelmektedir. Neotektonik birimlerin en genç birimi ise, açısal uyumsuzlukla Yıldırımlı formasyonu üzerinde yer alan Kuvaterner yaşlı volkanikler, yamaç molozları, plaj çökelleri ve alüvyondur. Bu çalışmada, inceleme alanında yüzeyleyen birimlerin dağılımlarının, litolojik özelliklerinin, stratigrafik ve tektonostratigrafik konumları ile bu birimlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla, çalışma alanının 1/ ölçekli detay jeoloji haritası, genelleştirilmiş tektonostratigrafik kesiti ve 3 farklı güzergahtan alınan jeoloji enine kesitleri hazırlanmıştır. Hazırlanan harita, kesit, şekil ve çizelgeler ile elde edilen arazi bulguları, araziden derlenen görüntülerle birlikte Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, tez yazım kurallarına bağlı kalınarak bir yüksek lisans tezi haline getirilmiştir. 1

14 1. GİRİŞ Taner ÇİFTÇİ İSTANBUL. Şekil 1.1. Çalışma alanı yer bulduru haritası. ANKARA Batı Kuzey K.B K.D Doğu G.B G.D MUĞLA Çalışma Alanı Güney 2

15 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Taner ÇİFTÇİ 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Datça Yarımadası ndaki ilk jeolojik çalışma gözlem niteliğinde olmak üzere Philipson (1915) ve Oppenheim (1918) tarafından yapılmıştır. Chaput (1936) bölgenin jeomorfolojisi ile ilgili bilgi vermiş; Kaaden ve Metz (1954), Chaput (1955) bölgenin jeolojisini ve paleontolojisini çalışmış; Tintant (1954) zengin Pliyosen fosil faunasında araştırmalarda bulunmuş, Kaaden (1960) tektonik ve volkanizmaya yönelik çalışmalar yaparken, Rossi (1966), Orombelli ve diğ. (1967), Becker ve Platen (1970) bölgenin genel olarak jeolojisini çalışmışlardır. Erol (1968, 1976, 1983) Kuvaterner de Ege Kıyıları nda meydana gelen değişimleri incelemiş ve Datça Yarımadası kıyılarına da değinmiştir. Ercan ve diğ. (1980, 1982a, b, 1984), yarımadanın Pliyo Kuvaterner yaşlı çökel kayalarını kapsayan stratigrafi ve volkanizmaya yönelik çalışmalar yapmış, Willman (1981) Yunan adalarında (Rodos ve Kos) yaptığı stratigrafik ve paleontolojik çalışmaları bu bölge ile de karşılaştırmıştır. Kayan ve Tuna (1985) Datça Yarımadası nın jeomorfolojisini ve Eski Knidos yerleşmesini etkilemiş olabileceğini düşündükleri doğal çevre özelliklerini tartışmış, Kayan (1988) ise Batı Anadolu daki Geç Holosen deki kıyı seviyesi değişikliklerini çalışarak bunun önemine değinmiştir. Görür ve diğ. (1985) Gökova bölgesinde yaptıkları detaylı çalışmalarda bölgedeki riftlerin oluşumunu tartışmışlardır. Smith ve diğ. (1986) Ar-Ar yöntemiyle elde ettikleri yaşa dayanarak Kos Adası ve civarını etkileyen volkanizmanın yıl önce faaliyet gösterdiğini öne sürmüşlerdir. Ersoy (1990 a, 1991) yarımadanın stratigrafisi ve tektoniğini incelemiştir. Kurt ve diğ. (1999) ise Gökova Körfezi içinde alınan çok kanallı sismik yansıma verilerini kullanarak denizaltı aktif tektoniğin varlığına işaret etmişler, Gökova Körfezi nin içinde yer aldığı grabenin oluşumunda Güney kenarı kontrol eden Datça Fayının da önemli rol oynadığını belirtmişlerdir. Allen ve Cas (2000) Kos Adası ve civarındaki piroklastiklerle Datça ve Bodrum civarındaki Piroklastikleri incelemişler ve bunların kaynağının aynı olduğunu, yıl önce meydana gelen volkanizma ile oluşan piroklastik akıntının civar adalar ile Datça ve Bodrum Yarımadasına kadar ulaştığını ve buralardaki volkanikleri oluşturduklarını ileri sürmüşlerdir. Yılmaz ve diğ. (2000) Batı Anadolu da yaptıkları çalışmalar 3

16 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Taner ÇİFTÇİ sonucunda bu bölgede yer alan grabenin oluşum yaşını tartışmışlardır. Kapan Yeşilyurt ve Taner (2002) ise Datça ve civarının stratigrafisini ve gastropoda pelecypoda faunasını incelemiş ve bu faunanın Geç Pliyosen çağını karakterize ettiğini öne sürmüşlerdir. Altunel ve diğ. (2003) ise Antik Knidos Kenti nde iki ayrı sismik olayın varlığını ortaya koymuştur. Dirik ve diğ. (2003) Datça Yarımadası nın neotektoniği, jeomorfolojisi ve bunların eski medeniyetlerin yerleşimi ve gelişimi üzerindeki etkisini araştırmışlardır. 4

17 3. MATERYAL VE METOD Taner ÇİFTÇİ 3. MATERYAL VE METOD 3.1. Materyal İnceleme alanı Muğla iline bağlı Datça ilçesi ve yakın dolayını kapsayan Marmaris O19 a3, d2 ve kısmi olarak Marmaris O19 a4, d1 paftaları içerisinde kalan yaklaşık 108 km 2 lik bir alanı kapsamaktadır. İnceleme alanındaki jeolojik amaçlı çalışmalar, Likya Napları nın bölgedeki tektonostratigrafik yerleşiminin açıklanması ve Batı Anadolu Çöküntü Sistemi içerisinde yer alan çalışma alanındaki fayların bu tektonostratigrafik yerleşim ile olan ilişkisinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Çalışma alanı içerisinde yer alan başlıca yerleşim yerleri; Datça ilçesi (G10), Kızlan Köyü (G5), Hızırşah Köyü (D9), Karaköy (B8) ve Reşadiye (E7) dir. Arızalı, dağlık ve tepelik bir topoğrafyaya sahip olan çalışma alanındaki başlıca yükseltiler; Alazeytin Dağı (C14), Kovanlık Tepe (C9), Karadağ (B12), Kayatepe (B3), Tülü Tepe (H5), Tavşancıl Tepe (C12), Kızılağaç Tepe (C3), Korudağı (E12), Çatakçı Dağı (G6), Karataş Tepe (G13), Kömürbaşı Tepe (E4), Erkek Tepe (E10), Gölgeli Tepe (E12), Aycıpınarcığı Tepe (E14), Çamlık Tepe (E15), Ağabaşı Tepe (E17), Seyrekyolu Tepe (G5), Meydanbaşı Tepe (F6), Karatepe (E10) ve Birkaçılık Tepe (C13) dir. Çalışma alanında oldukça girintili çıkıntılı bir yapı gösteren başlıca koy ve burunlar ise; İnce Burun (Kuzey)(C1), Kayaboğazı (B3), Gerence Burnu (B4), Parmak Burnu (B17), Taşürken Burnu (F16), Yassıyer Burnu (F17), Karataş Burnu (G13), Kargı Koyu (F13), Domuz Çukuru (C16), Dalacak Burnu (H10), Germe Koyu (J4), Limanbaşı Burnu (F2), Kaya Burnu (G2), Kel Burun (D17), İnce Burun (Güney) (F18), Armutlu Koyu (F15), Armutlu Burnu (F15) ve Kargı Burnu (F14) dur. Çalışma alanında ziraat amacıyla ekilebilen alanlarda özellikle badem, incir, zeytin, üzüm, gibi meyvelerin yanında domates, salatalık, marul, karpuz ve kavun yetiştirilmektedir. Bölgede balıkçılık, küçükbaş hayvancılık ve arıcılık da yapılmaktadır. Bölgedeki bir diğer geçim kaynağı ise turizmdir. Bölgeye ulaşım Marmaris-Datça karayolu ile sağlanabileceği gibi, Körmen iskelesinden Bodrum a 5

18 3. MATERYAL VE METOD Taner ÇİFTÇİ vapur seferleri yapılmaktadır. Bölge içerisinde köy ve mahallelere ulaşım için yeterli sayıda asfalt ve stabilize yol bulunmasına karşın, dağlık ve ormanlık alanlara ulaşım için gerekli yollar yeteri kadar bulunmamaktadır Metod Yüksek lisans tezi olarak yapılan bu araştırma, Muğla iline bağlı Datça ilçesi ve yakın dolayını kapsayan yaklaşık 108 km 2 lik bir alanı kapsamaktadır. Bu çalışma saha öncesi, saha, değerlendirme ve tez yazım çalışmaları olarak 3 aşamada gerçekleşmiştir Saha Öncesi Çalışmalar Çalışmanın bu evresinde öncelikle çalışma alanı ile ilgili olarak daha önce yapılmış olan araştırmalar incelenerek, literatür taraması yapılmıştır. Böylece çalışma alanının jeolojisi ile ilgili olarak çeşitli fikir ve öngörüler elde edilerek arazide yapılacak çalışmalara ilişkin yaklaşımlarda bulunulmuştur. Daha sonra sahada yapılacak işlerle ilgili olarak planlamalar gerçekleştirilmiş olup, saha çalışmalarında gerekli olan 1/ ölçekli topoğrafik harita ve benzeri materyaller temin edilmiştir Saha Çalışmaları 2009 yılı yaz aylarını kapsayan sürede gerçekleştirilen ve bu çalışmanın en önemli bölümünü oluşturan arazi çalışmaları sırasında öncelikle sağlıklı bir şekilde arazi gözlemleri yapılmış ve gözlenebilen tüm verilerin toplanmasına çalışılmıştır. Yapılan gözlemler sırasında, arazide yüzlek veren birimlerden nokta örnekler alınmıştır. Bölgedeki litostratigrafi birimleri incelenerek çalışma alanının genelleştirilmiş tektonostratigrafi kesiti çıkartılmış olup, bunun yanında inceleme alanın batısında bulunan Yıldırımlı Tepe de Neojen örtü birimlerinin temelinde bulunan Yıldırımlı formasyonunun ölçülü stratigrafik kesiti hazırlanmıştır. Elde 6

19 3. MATERYAL VE METOD Taner ÇİFTÇİ edilen bu gözlemler ve değerlendirmeler ışığında çalışma alanının 1/ ölçekli ayrıntılı jeoloji haritası ve 3 farklı güzergahtan jeoloji enine kesitleri yapılmıştır Değerlendirme ve Tez Yazım Çalışmaları Arazi öncesi ve arazi çalışmaları sonucunda elde edilen tüm veriler değerlendirildikten sonra, bu veriler ışığında bölgenin stratigrafik ve tektonostratigrafik konumunu ortaya koyan, harita, kesit ve tablolar ile çizilen şekiller ve araziden alınan görüntüler yardımıyla, çalışma alanının detay jeolojisini içeren ve Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına bağlı kalınarak yazılan bir Yüksek Lisans Tezi hazırlanmıştır. Çalışmanın bu safhası yaklaşık 5 aylık bir süreç içerisinde gerçekleştirilmiştir. 7

20 3. MATERYAL VE METOD Taner ÇİFTÇİ 8

21 4. BULGULAR VE TARTIŞMA Batı Toroslar da Datça yarımadasını kapsayan çalışma alanında, farklı ortam koşullarında gelişmiş yapısal birimlerden oluşan Likya napları yer almaktadır. Likya napları, çalışma alanında Bodrum napı (Kayaköy dolomiti, Göçgediği formasyonu ve Karaböğürtlen formasyonu), Gülbahar napı (Orhaniye formasyonu) ve Marmaris ofiyolit napı (Marmaris Peridotiti) ile temsil edilmektedir. İnceleme alanındaki birimler, Tersiyer öncesi ile Neojen ve daha genç dönem olmak üzere ikiye ayrılır. Tersiyer öncesi birimler, Alt Kretase yaşlı Marmaris peridotiti (Alt Tektonik Dilim) ile başlar. Masif ve serpantinize peridotit kütlelerinden oluşan birimin üzerine tektonik bir dokanakla Toarsiyen-Üst Kretase yaşlı Göçgediği formasyonu (Orta Tektonik Dilim) yerleşmiştir. Kalsitürbidit arakatkılı radyolarit, çörtlü kireçtaşı, şeyl ve marn ardalanması ile başlayan, orta ve üst seviyelerinde mikritik kireçtaşları bulunan birim, tektonik bir dokanakla Triyas- Jura yaşlı Kayaköy dolomitine (Üst Tektonik Dilim) geçiş göstermektedir. Breşik kireçtaşları ve masif dolomitlerden oluşan, üst tektonik dilimin en altında yer alan Kayaköy dolomiti, uyumlu olarak Jura-Kretase yaşlı Orhaniye formasyonuna (Üst Tektonik Dilim) geçiş göstermektedir. Bu formasyon tabanda radyolaritlerle yanal geçiş halinde çörtlü kireçtaşları ile başlayıp, oldukça kıvrımlı, kiltaşı arakatkılı mikritik kireçtaşları ile devam etmektedir. Üst seviyelerinde çok ince çört bantları içeren, değişik birçok renkte mikritik kireçtaşları bulunan birim uyumlu olarak Üst Kretase yaşlı Karaböğürtlen formasyonuna (Üst Tektonik Dilim) geçiş gösterir. Tabanda marn-kiltaşı ardalanması ile başlayıp, radyolaritli kireçtaşları ve kristalize kireçtaşları ile devam eden bu formasyon üzerinde ise açısal uyumsuzlukla Geç Piyasensiyen yaşlı Yıldırımlı formasyonu bulunmaktadır. Neojen ve daha genç yaşlı birimlerin tabanında yer alan formasyon karasal ortamda çökelmiş, yanal geçişli, çakıllı kireçtaşı, konglomera, oolitik ve pizolitik kireçtaşları ile bunların üstünde yer alan ve denizel fasiyesi karakterize eden yer yer ince tüf bantlı, kumtaşı-marn-kiltaşı ardalanması ve ince kireçtaşı tabakaları ile kendini belli etmektedir. Yıldırımlı formasyonunun üzerine ise açısal uyumsuzlukla tüfitler, plaj oluşukları, yamaç molozu ve alüvyonlardan oluşan Kuvaterner yaşlı çökeller gelmektedir. 9

22 Ayırtlanan birimlerin özellikleri ve birbirleriyle olan dokanak ilişkileri genelleştirilmiş tektonostratigrafi kesitinde sunulmuştur (Şekil 4.1). Şekil 4.1. Çalışma alanının genelleştirilmiş tektonostratigrafi kesiti. 10

23 4.1. Tektonostratigrafi Datça Yarımadasındaki kayaçlar Tersiyer öncesi, Neojen ve daha genç olmak üzere iki grupta incelenmiştir. Tersiyer öncesi birimler tektonik dilimlerden, Neojen ve daha genç olanlar ise post-tektonik dönem neootokton çökellerden oluşur. Bu birimler, aşağıda formasyon başlıkları belirtilerek tektonostratigrafik sıralamaya göre alttan üste doğru tanıtılmışlardır Tersiyer Öncesi Birimler Bu birimler alt, orta ve üst olmak üzere üç dilimden oluşmaktadır. Alt tektonik dilim, masif peridotit ve serpantinize peridotit kütlelerinden oluşan Alt Kretase yaşlı Marmaris peridotiti ile temsil edilir. Bu ofiyolitli alt tektonik dilimin üzerine yine tektonik dokanakla Toarsiyen-Üst Kretase yaşlı Göçgediği formasyonu gelmektedir. Orta tektonik dilimi oluşturan formasyonda kalsitürbidit arakatkılı radyolarit, çörtlü kireçtaşı, şeyl, marn ve mikritik kireçtaşları yer almaktadır. Göçgediği formasyonu tektonik bir dokanakla Üst tektonik dilimin tabanını oluşturan Triyas-Jura yaşlı Kayaköy dolomitine geçiş göstermektedir. Kayaköy dolomiti breşik kireçtaşları, masif dolomitler ve bu dolomitlerle yer yer yanal geçişli kristalize kireçtaşlarından oluşmaktadır. Bu karbonatlı birimler, uyumlu olarak Jura-Kretase yaşlı Orhaniye formasyonu tarafından örtülmektedir. Üst tektonik dilimin orta kısmında bulunan Orhaniye formasyonu, oldukça iyi deforme olmuş ve iyi kıvrımlanmış bir yapıdadır. Radyolaritlerle yanal geçişli çörtlü kireçtaşları ve çok ince çört bantları içeren gri, mavimsi-gri, sarı, pembemsi-kırmızı renkteki mikritik kireçtaşları bu formasyonu karakterize eder. Üst tektonik dilimin en üst seviyesinde ise Üst Kretase yaşlı Karaböğürtlen formasyonu yer almaktadır. Alttaki Orhaniye formasyonunun üstünde uyumlu olarak bulunan birim, kiltaşı-marn ardalanması, radyolaritli kireçtaşları ve kristalize kireçtaşlarından oluşan bir litolojiye sahiptir. 11

24 Alt Tektonik Dilim (1) Marmaris Peridotiti (Kmo) Egemen kaya türünün harzburjit olduğu ve yer yer serpantinleşmiş harzburjit ve dunitleri kapsayan birim, Çapan (1980) tarafından adlandırılmıştır. Dunitlerin küçük kütleler halinde bulunduğu Marmaris peridotitinde yer yer küçük diyabaz ve gabro kütleleri de yer almaktadır. Marmaris Peridotiti çalışma alanında iki ayrı yerde yüzeylenir. Bunlardan ilki ve en güneyde olanı inceleme alanının batısında Mesudiye mahallesinin doğu kısmında yer almaktadır. İkincisi, Kızlan Köyü (G5) kuzeyindeki kıyı şeridinde yer almaktadır. Birim oldukça masif peridotit, serpantinize peridotit kütlelerinden oluşur. Mineralojik bileşimleri genellikle dunit, harzburjit ve lerzolitten oluşmaktadır. Bunlar yer yer dolerit daykları ile kesilmişlerdir. Ayrıca çok tektonize kesimlerde, örneğin inceleme alanının doğusundaki Emecik Köyü dolaylarında listvenit zonları gelişmiştir (Ersoy, 1991). Marmaris peridotiti gerek yapısı ve gerekse parlaklığı ile çalışma alanında kolayca ayırt edilebilmektedir. Yapılan çalışmada Datça yarımadasının kuzey kesimindeki peridotit kütlelerinin grimsi-kahverengi bir tonda olup, metal bir parlaklık verdiği gözlenirken (Resim 4.1), güney kıyı şeridindeki aynı birimin yeşilimsi-kahverengi bir ton verip mat bir parlaklık gösterdiği gözlenmiştir (Resim 4.2). Aynı birimdeki bu renk farklılıkları, harzburjitlerin egemen olduğu Marmaris peridotitinde serpantinleşmenin, güney kesiminde kuzeydeki birime oranla daha fazla olduğunu göstermektedir. Öyle ki serpantinleşme kuzeydeki birimde sadece sahil kesimindeki yamaçlarda ve ortalama 50 m yüksekliğe kadardır (Resim 4.3). Marmaris peridotitinin, çalışma alanının güney de kalan birimine zıt olarak kuzey deki yüzleklerinde kalınlıkları yer yer 0,5-10 cm arasında değişen karbonat bantları mevcuttur (Resim 4.4). Bu bantlar paralel veya petek dizilimler şeklinde gözlenmektedir. 12

25 Resim 4.1. Marmaris peridotitinin (Kmo), Datça yarımadası nın kuzey kıyı şeridindeki (J4) grimsi-kahverengi görünümü. Resim 4.2. Marmaris peridotitinin (Kmo), Datça yarımadası nın güney kıyı şeridindeki yeşilimsi-kahverengi görünümü. 13

26 Resim 4.3. Marmaris peridotitinde (Kmo) gözlenen serpantinleşme (J4). Resim 4.4. Marmaris peridotiti (Kmo) içerisindeki karbonat bantları (H5). 14

27 Kızlan köyünün (G5) kuzeyinde ve kuzeybatısında, Marmaris peridotiti normal bir fay ile Yıldırımlı formasyonundan ayrılmaktadır (Resim 4.5). Kızlan köyü (G5) kuzeydoğusunda ise, Yıldırımlı formasyonu ince kireçtaşı tabakaları içeren, çakıllı kumtaşı ve daha çok kil içeren belirgin bir tabakalanma ile Marmaris peridotitini uyumsuz olarak (nonkonformite) üzerlemektedir (Resim 4.6, 4.7). + - Resim 4.5. Kızlan köyü (G5) kuzeyinde, Marmaris peridotiti (Kmo) ile denizel Yıldırımlı formasyonunu (Plyıd) ayıran normal fay. 15

28 Resim 4.6. Kızlan köyü (G5) kuzeydoğusunda, Marmaris peridotiti (Kmo) ile denizel Yıldırımlı formasyonun (Plyıd) dokanak ilişkisi. Plyıd Kmo Resim 4.7. Kızlan köyü (G5) kuzeydoğusunda, Marmaris peridotiti (Kmo) ile denizel Yıldırımlı formasyonun (Plyıd) uyumsuzluk ilişkisi. 16

29 Kaaden ve Metz (1954), Datça Yarımadasındaki peridotitleri yukarı ve aşağı olmak üzere iki tektonik kısma ayırmışlardır. Ersoy (1991) a göre ise, yarımadadaki tüm ofiyolit yüzeylenmeleri tektonik bakımdan alttadır. Ofiyolit yüzeylenmeleri bloklu flişin altında ince bir ofiyolitli melanjdan sonra tektonik olarak sadece inceleme alanının batısında yer alan Körmen iskelesi kuzeydoğusundaki Kızılağaç Tepe (370 m) dolayında yüksek açılı bir fayla kireçtaşları üzerine bindirmişlerdir. Ofiyolitler, Batı Toros Kuşağında pek çok yerde en üst nap dilimini oluşturmasına karşın, Datça yarımadasında bir terslenme söz konusudur. Bu durum olasılıkla Üst Eosen'den sonraki bir dönemde naplaşma hareketleri sırasında meydana gelmiştir (Şekil 4.2). Şekil 4.2. Datça yarımadasındaki ofiyolitlerin tektonik olarak aldanmasını açıklayan ölçeksiz şematik enine kesit (Ersoy, 1991). Datça yarımadasındaki bu terslenmeye karşın ofiyolitler tüm Batı Toros Kuşağı boyunca tektonostratigrafik bakımdan genellikle en üst nap dilimini oluşturur. Değişik araştırmacılara göre (Bergougnan, 1975; Dürr, 1975; Ricou ve diğ., 1975; Özgül, 1976; Özgül ve diğ.,1978; Şengör ve Yılmaz, 1981), Toros Kuşağındaki ofiyolitler Menderes Masifi kuzeyinde yer alan Neotetis'in kuzey koluna (İzmir-Ankara zonu; Brinkmann, 1966) ait bir okyanus alanının kalıntısı olup, Torid-Anatolid platformunun kuzey kenarına ilk bindirme (üzerleme) yaşı Üst 17

30 Kretase (Senoniyen) dir. Diğer yandan Antalya naplarındaki ofiyolitler ise genellikle Üst Kretase-Tersiyer yaşı, bezen da Kretase'ye kadar inecek şekilde geniş bir dizilim gösterirler (Yılmaz, 1984). Whitechurch ve diğ. (1985)'e göre ise Likya naplarındaki ofiyolitler yaklaşık 104 milyon yaşlıdır. Marmaris Peridotiti Thuizat ve diğ. (1981)'e göre (K-Ar yaş tayinleri) yaklaşık 114 milyon yıl (Apsiyen-Albiyen) oluşum yaşlıdır Orta Tektonik Dilim (1). Göçgediği Formasyonu (Kg) Kalsitürbidit, mikrit ve çörtlü mikritlerden oluşan formasyon, Fethiye kuzeyinde Şenel ve diğ. (1989) tarafından adlandırılmıştır. Göçgediği formasyonu, çalışma alanın güney ucundaki sahil şeridinde, Alazeytin dağı (C14) civarında, Datça ilçesinin (G10) batı ve güneybatısında ve Hızırşah köyünün (D9) batı, güney ve güneydoğusunda yüzlekler vermektedir. Ersoy (1991) a göre birim, ince-orta-kalın tabakalı, gri, koyu gri, bej, krem, açık gri, yeşilimsi gri bazen siyahımsı gri, pembe, açık kahve, kirli sarı renklerde, kalsitürbidit ara düzeyli mikrit ve çörtlü mikritlerden oluşmaktadır. Formasyon içinde yer yer rekristalize kireçtaşı, dolomit ve dolomitik kireçtaşı düzeyleri izlenebilmektedir. Formasyon tabanında radyolarit, çört, şeyl ve marnlar yer alırken üstte rudist parçalı kalsitürbidit ara düzeyleri kapsamaktadır. Yapılan çalışmalarda formasyon bir çok yerde gözlenmektedir. Fakat birimin en belirgin özelliklerine Hızırşah köyünün (D9) batısındaki Kovanlık Tepe de (C9) rastlanılmaktadır (Resim 4.8). Kalsitürbidit istifi şeklindeki yığışımlar (Resim 4.9) ve sert çimentolu, kil-silis arakatkılı marn oluşukları (Resim 4.10), formasyonu ayırtlamada kılavuz oluşturmaktadır. Göçgediği formasyonu, çalışma alanının kıyı kesimlerinde verdiği yüzleklerde ise kil arakatkılı, sarımsı-açık kahverengi mikritik kireçtaşı bloklarıyla fliş görünümü sergilemekte ve bu nedenle Karaböğürtlen formasyonu ile benzerlik göstermektedir. 18

31 Kg Kka Resim 4.8. Hızırşah köyünden (D9) Kovanlık Tepe nin (C9) görünümü ve Göçgediği formasyonu (Kg) ile Karaböğürtlen formasyonu (Kka) arasındaki dokanak sınırı (Doğu dan Batı ya bakış). Resim 4.9. Kovanlık Tepe de (C9) gözlenen, Göçgediği formasyonunun (Kg) kalsitürbidit ve marn seviyeleri. 19

32 Resim Kovanlık Tepe de (C9) gözlenen, Göçgediği formasyonunun (Kg) iyi çimentolanmış, silisli- killi marn görünümü. Ersoy (1991) a göre birim, ofiyolitlerin (Marmaris peridotiti) üzerinde; som karbonatların (Kayaköy dolomiti), çörtlü kireçtaşlarının (Orhaniye formasyonu) ve flişten (Karaböğürtlen formasyonu) oluşan üst tektonik dilimin ise tektonik olarak altında yer almaktadır. Tektonostratigrafik pozisyonu farklı olmasına rağmen, tüm özellikleri üst tektonik dilimdeki bloklu fliş (Karaböğürtlen formasyonu) ile aynıdır. Şenel ve Bilgin (1997) e göre, Göçgediği formasyonu yaklaşık 850 metre kalınlıkta olup, yamaç-havza ortamında çökelmiştir. Formasyonda Orombelli ve diğ. (1967), Bilgin ve diğ. (1997) tarafından yapılan çalışmalarda aşağıdaki fosil bulgularına rastlanılmıştır. Protopeneroplis cf. striata WEYNSCHENK, Trocholina sp., Labyrinthina sp., Lituosepta sp., Kurnubia sp., Neotrocholina sp., 20

33 Stomiosphaera moluccana WANNER, Calpionella elliptica CADİSCH, Calpionellopsis oblonga CADISCH, Tintinnopsella carpathica (MURG. Ve FILIP.) Orbitolina sp., Rotalipora appenninica (RENZ), Praeglobotruncana stephani (GONDOLFİ), P. stephani turbinata (REICHEL) Hedbergella sp., Ticinella sp., Globutruncana stuarti (de LAPP.), G. lapparenti tricarinata (QUEREAU), G. arca (CUSHMAN) Birim, bu formlara ve bölgesel korelasyona dayanılarak Toarsiyen-Üst Kretase yaşlı kabul edilmiştir (Orombelli ve diğ., 1967; Bilgin ve diğ., 1997) Üst Tektonik Dilim (1). Kayaköy Dolomiti (TRJk) Kalın dolomit ve dolomitik kireçtaşlarından oluşan birim, Şenel ve diğ. (1994) tarafından adlandırılmıştır. Kayaköy dolomiti, Bodrum napına ait tüm yapısal birimlerin tipik formasyonudur. Kayaköy dolomiti çalışma alanında, Hızırşah köyünün (D9) güneyi boyunca Karadağ (B12) ve Alazeytin dağında (C14) gözlenmektedir. Birim, masif ve/veya çok kalın, kalın tabakalı, siyah, siyahımsı gri, bazen açık gri, kirli beyaz renkli, sık erime boşluklu, yer yer dağılgan, dolomitlerden oluşur. Kayaköy dolomitinde seyrek de olsa gastropod ve silik alg izleri gözlenmektedir. En üst düzeylerinde dolomitik kireçtaşları yer alır. Birim içinde bazen breşik düzeyler bulunur (Şenel ve diğ., 1997). Ersoy (1991) e göre Kayaköy dolomitinin kalınlığı 1000 metreden biraz fazladır. 21

34 Hızırşah köyü (D9) güneyinde, birimin gözlenen alt seviyelerinden başlayarak Karadağ (B12) zirvesine kadar yapılan incelemelerde ilk karşılaşılan dağınık bloklar halinde silik-alg izli dolomitlerdir (Resim 4.11 ve 4.12). Orta seviyelerde bu bloklar yerlerini breşik, bloktan daha küçük boyutlu ve yamaç boyunca dağılmış kireçtaşlarına bırakırken üst seviyelere doğru yaklaştıkça tamamen dolomitten oluşan yamaç döküntüleri gözlenmiştir (Resim 4.13). En üst seviyede ise gri, açık-gri renkli dolomitler hakimdir. Mevcut bu üst seviyede beyaz renkli kristalize kireçtaşları dolomitlere nazaran daha az gözlenmezsine karşın yer yer dolomitlerle yanal değişimler halindedir. Çalışma alanında Karadağ (B12) ve Alazeytin dağı (C14) boyunca görülen birim, D-B, KD-GB, KB-GD gibi değişik doğrultuda birçok normal fay tarafından kesilmiştir (Resim 4.14). Normal faylanmalardan oluşan fay duvarları ve bu dik duvarlarda gözlenen dolomitlerin erime boşluklu, sarımsı-bej yapısı, birimi bölgede diğer formasyonlardan ayıran bariz bir görünümdür (Resim 4.15). Resim Kayaköy dolomitinin (TRJk) alt seviyelerinde gözlenen, dağınık bloklar halindeki silik alg izli dolomitler. 22

35 Resim Kayaköy dolomitinin (TRJk) alt seviyelerinde gözlenen silik-alg izli bir dolomit bloğunun yakından görünümü. Resim Karadağ da (B12) gözlenen, Kayaköy dolomitinden (TRJk) oluşan yamaç döküntülerinin görünümü. 23

36 + - Resim Hızırşah köyünden (D9), Karadağ da (B12) Kayaköy dolomitini (TRJk) kesen D-B doğrultulu normal fayın görünümü. 24

37 Resim Karadağ da (B12), Kayaköy dolomitinin (TRJk) erime boşluklu, sarımsı-bej dolomitlerinin genel görünümü. Karadağ da (B12) ; birim kuzey de Karaböğürtlen formasyonu ile tektonik dokanaklı iken, kuzeydoğuda normal bir fay ile sınırlanmıştır (Resim 4.16). Doğu ve güneyde Göçgediği formasyonu ile dik yamaçlarla ayrılan birim, batıda ise bir alüvyon havzası ile ayrılmıştır. Alazeytin dağında (C14) gözlenen birimin diğer uzantısı ise; KB-GD doğrultulu düz ve uzun bir normal fayla, Karaböğürtlen formasyonu ve yaklaşık 1 km uzunluğundaki yamaç döküntüleriyle ayrılmıştır. Bu birimin, fay doğrultusunun GB kesiminde kalan kısmı ise dik yamaçlarla Göçgediği formasyonu tarafından sınırlanmıştır. Kayaköy dolomiti gibi karbonatlar Batı Toros Kuşağında yaygın olarak yüzeylendiği gibi (Graciansky, 1968; Poisson, 1977; Gutnic ve diğ., 1979; Çağlayan ve diğ., 1980; Ercan ve diğ., 1982 b; Erakman ve diğ., 1986; Ersoy, 1989 b), Rodos (Mutti ve diğ., 1970), Girit (Bonneau, 1984; Hail ve diğ., 1984; Harbury ve Hail, 1988) ve Sömbeki (Harbury ve Hail, 1988) Yunan adalarında da yaygın olarak gözlenmektedir. 25

38 + - Resim Hızırşah köyünün (D9) güneyinde gözlenen, D-B doğrultulu normal fay ve Kayaköy dolomitinin (TRJk) Karaböğürtlen formasyonu (Kka) ile dokanak ilişkisi. Akat ve diğ., 1975; Çağlayan ve diğ., 1980; Ercan ve diğ., 1983; Bilgin ve diğ., 1997 tarafından yapılan çalışmalarda, genelde fosilsiz olan formasyonun en üst düzeyinde saptanan Glomospirella cf. Grandis, İnvolutina minuta (L. KOENN), Paleodosyeladus mediterraneus (PIA), Thaumatoporella parvoveesiculifera (RANIERI), Trocholina sp., Involutina sp., Trochhammina sp., Meandrospira sp., Glomospira sp., Hemigordius sp., 26

39 Globochaete alpina LOMB vb. Fosil bulgularına dayanılarak birimin yaşı Orta Triyas-Liyas yaşlı kabul edilmiştir (Akat ve diğ., 1975; Çağlayan ve diğ., 1980; Ercan ve diğ., 1983; Bilgin ve diğ., 1997). Birim, sığ karbonat şelf ortamında çökelmiştir ( Şenel ve diğ. 1997) (2). Orhaniye Formasyonu (JKo) Mikrit ve çörtlü mikritlerden oluşan formasyon, Meşhur ve diğ. (1989) tarafından adlandırılmıştır. Orhaniye formasyonu çalışma alanında Güzne Düzü nün (B5) kuzeyinde; İnceburun (C1), Kayatepe (B3), Kayaboğazı (B3) ve Gerence burnu (B4) mevkilerinde yüzlek vermektedir. Birim ince-orta yersel kalın tabakalı, gri, bej, krem, yeşilimsi gri, kirli sarı, pembe, kırmızı renklerde yer yer kalsitürbidit ara düzeyli mikrit ve çörtlü mikritlerden oluşur. Orhaniye formasyonunun Üst Jura yaşlı kesiminde, ince-orta tabakalı, kırmızı, kızıl kahve, yersel gri, yeşil, mavi vb. renklerde radyolarit, çört ve şeyl yer almaktadır. Kılavuz karakterinde olan bu seviye yanal yönde devamlılık göstermekte ancak, aşırı deformasyon nedeniyle çok fazla kıvrımlanmış ve kırılmıştır. Orhaniye formasyonu aşırı derecede kıvrımlı bir yapıdadır (Şenel ve diğ., 1997). Çalışma alanında en az yüzlek veren birim olan Orhaniye formasyonu, çok dar bir alanda gözlenmiştir. Birimin neredeyse birkaç metrede bir yanal ve düşey olarak değişim gösteren renk, eklem, eğim gibi özellikleri mevcut formasyonu kompleks bir hale getirmekle birlikte, bu kadar dar bir alanda bu kadar sık değişim sunmayan bir formasyonun çalışma alanında bulunmamasından dolayı ayırt edilmesini kolaylaştırmaktadır (Resim 4.17). 27

40 Resim İnce Burun da (C1), Orhaniye formasyonunun (JKo) değişik eğim açılı tabakalanmaları ve birim içindeki renk değişimleri. İnce burun (C1) ve Gerence burnunda (B4) yapılan çalışmalarda, iki ayrı yerde aynı birimler arasında bariz farklılıklar gözlenmiştir. İnce burunda yapılan çalışmalarda; gri renkli oldukça çatlaklı kireçtaşlarına rastlanılmıştır. Bu çatlaklar neredeyse 90 0 ye yakın düşey kırıklar sunmaktadırlar. Bu birimin üzerine iyi derecede kıvrımlanmış, sarımsı-kahverengi kiltaşı arakatkılı kireçtaşı birimi, yaklaşık 20 0 lik bir eğimle gelmektedir (Resim 4.18). Kiltaşı arakatkılı kireçtaşlarının üzerinde ise sarımsı renkli ve yaklaşık 90 0 lik bir açıyla, bol çatlaklı-kırılmış mikritik kireçtaşları bulunmaktadır. Mevcut birimi ise, yanal yönde değişim gösteren, iyi kıvrımlanmış ve neredeyse yataya yakın bir eğim gösteren pembemsi-kırmızı mikritik kireçtaşları izlemekte olup yanal yönde bu birim, aynı eğim ve kıvrımlanmayı gösteren beyaz-açık gri renkli kireçtaşlarına geçiş göstermektedir. (Resim 4.19). 28

41 Resim İnce Burun da (C1), Orhaniye formasyonunun (JKo) kırıklıçatlaklı tabakalanma üzerine gelen iyi derecede kıvrımlanmış, kiltaşı arakatkılı kireçtaşları. Resim İnce Burun da (C1), Orhaniye formasyonunun (JKo) yanal yönde renk değişimi gösteren kıvrımlı mikritik kireçtaşları. 29

42 Gerence burnunda (B4) yapılan çalışmalarda ise gri, mavimsi gri, pembe, açık sarı ve yer yer çört bantlı mikritik kireçtaşları gözlenmiştir (Resim 4.20, 21, 22). Gerence burnundaki mikritik kireçtaşları, İnce burunda da gözlenen birimin aksine kıvrımlı bir yapı göstermeyip, som bir haldedir. Orhaniye formasyonu çalışma alanında yüzlek verdiği yerlerde, Gerence burnunda D-B doğrultulu normal bir fay ile Karaböğürtlen formasyonu tarafından sınırlanmıştır. Birim, diğer sınırlarında yine Karaböğürtlen formasyonu ile tektonik bir dokanakla ayrılmıştır. Resim Gerence Burnunda (B4), Orhaniye formasyonun (JKo) pembemsi-kırmızı renkli mikritik kireçtaşları. 30

43 Resim Gerence Burnunda (B4), Orhaniye formasyonun (JKo) gri,mavimsi gri renkli mikritik kireçtaşları. Resim Gerence Burnunda (B4), Orhaniye formasyonunun (JKo) değişik renkler sergileyen mikritik kireçtaşları. 31

44 Orombelli ve diğ., (1967) ve Ersoy (1991) tarafından bölgede yapılan çalışmalarda birimde tayin edilemeyen radiolaria ve aptychus fosilleri yanında, Titoniyen-Neokomiyensis yaşlı; Stomiosphaera molluccana (WANNER), Berriasiyen yaşlı; Calpionella elliptica (CADİSH), Calpionellipsis oblonga (CADİSH), Tintinopsella carpatica (MURG. ve FİLİP.), Koniasiyen-Alt Maestrihtiyen yaşlı; Globotruncana coroata (BOLLİ), G. linneiana (d'orbigug), G. lapparenti (BROTZEN), G. lapparenti tricarinata (QUEREAU), G. Stuarti (LAPP). G arca (CUSHMAN), Marginotruncana sigali (REİCHEL), M. cf. renzi (GALDOLFİ), M. marginato (REUSS), Rotalipora apappeninica (RENZ), Preaglobotruncana stephani (GONDOLFİ), P. stefani turbinata (REİCHEL), Hedbergella sp., Dicarinella sp., Orbitolina sp. gibi fosil bulgularına dayanılarak birimin yaşı Üst Jura-Alt Maestrihtiyen olarak tayin edilmiştir (Orombelli ve diğ., 1967; Ersoy.,1991). Meşhur ve diğ., (1989); Şenel ve diğ., (1994); Bilgin ve diğ.,(1997) tarafından yapılan çalışmalarda ise üst düzeylerinde bol Globutruncana sp. ler kapsayan birim, Jura-Kretase yaşlı kabul edilmiştir. Formasyon havza ortamında gelişmiştir (Şenel ve diğ., 1997). 32

45 (3). Karaböğürtlen Formasyonu (Kka) Yer yer bloklu flişle temsil edilen birim, Philippson (1915) tarafından adlandırılmıştır. Likya naplarını oluşturan yapısal birimlerin çoğu Üst Senoniyen yaşlı, düşey ve yanal yönlerde sık kaya türü değişimi gösteren flişlerle sonlanır. Birim farklı araştırmacılarca; Çamova formasyonu (Graciansky, 1972), Alakaya formasyonu (Erakman ve diğ.,1986), Sofular formasyonu (Şenel ve diğ., 1989, 1994), Bodrum formasyonu (Ercan ve diğ., 1983) olarak isimlendirilmiştir. Bu kaya birimleri bölgede isim karışıklığına neden olmamak ve formasyon adlandırmasında birliktelik sağlamak amacıyla Karaböğürtlen formasyonu adı altında toplanmıştır (Şenel ve diğ., 1997). Bu formasyon çalışma alanında Hızırşah köyü (D9) ve civarında, Datça nın (G10) batı ve güney batısında, Alazeytin dağının (C14) güney yamaçlarında ve çalışma alanının güneyindeki sahil şeridinde geniş alanlarda yüzlekler vermektedir. Birim ince-orta-kalın tabakalı, gri, siyahımsı gri, yeşilimsi gri, siyah, açık kahve, sarımsı kahve, kirli sarı, kırmızı vb. renklerde kumtaşı, kiltaşı ve silttaşlarından oluşmaktadır. Yer yer kumlu-killi kireçtaşı, mikrit, çörtlü mikrit, kalsitürbidit, marn gibi düzeyler, yer yer de serpantinit, bazik volkanik, kireçtaşı vb. bloklar kapsamaktadır. Genelde kaotik yapı gösteren birim, yanal ve düşey yönde sık kaya türü değişimi sunmaktadır. Tabanında yer yer kireçtaşı ve çört elemanlı breşler (Sirna breşi; Graciansky, 1972) yer almaktadır (Şenel ve diğ., 1997). Karaböğürtlen Formasyonu veya Ercan diğ. (1980) tarafından Datça Flişi olarak da adlandırılan, stratigrafik olarak çörtlü kireçtaşları olarak da adlandırılan Orhaniye formasyonunu uyumlu olarak örten bu birim üç düzeyden oluşur (Ersoy 1991). Birimin en alt seviyesinde düzenli bir fliş istifi yer alırken, bunun üzerinde olistostromal bir seviye, en üstte ise aşırı tektonizmaya uğramış, kaotik görünümlü bir seviye yer alır. İstif en altta ince tabakalı, kalkarenit arakatkılı düzenli marn ve killi kireçtaşı ile başlar ve matriksi killi, elemanları köşeli çört ve çörtlü kireçtaşından oluşan bir konglomera ve kiltaşı seviyesi ile devam eder. En üst seviye ise oldukça deforme olmuş, kahverengimsi sarımsı renkli, kalın tabakalı, kristalize kireçtaşı ve ultramafik kayaç bloklu, sleyt, metakalkarenitli bir düzeyle belirgindir (Dirik, 2003). 33

46 Çalışma alanında kilden mikritik kireçtaşına kadar değişik tane boyutu ve litolojik özellikler sergileyen birim, kıyı şeritlerinde bol çatlaklı mikritik kireçtaşları olarak kendini göstermektedir (Resim 4.23). Kıyıdan tepelere doğru çıkıldıkça çatlaklı mikritik kireçtaşları dağınık bloklar halinde gözlenmektedir (Resim 4.24). İç kısımlarda ise özellikle Hızırşah köyü (D9) ve yakın civarında birimde kil, kiltaşı, ince taneli-gevşek çimentolu kumtaşı gibi yapılanmalar dikkati çekmiştir. Sadece Hızırşah köyünde gözlenen kiltaşı-boksit geçişleri, formasyonun Göçgediği formasyonu ile sınırlandığı alanlarda bitmektedir (Resim 4.25). Karaböğürtlen formasyonunda yer yer dağınık hallerde kireçtaşı merceklerine de rastlanılmıştır. Bu mercekler en iyi Hızırşah köyünün (D9) güneybatısında Palamutbükü yolu boyunca gözlenmektedir (Resim 26). Resim Karaböğürtlen formasyonundaki (Kka) bol çatlaklı mikritik kireçtaşlarının kuzey sahil şeridindeki görünümü. 34

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 öz Bölgede yüzeylenen allokton kaya birimleri, bölgeye Maastrihtiyen de yerleşmiş olan ve karmaşık

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ MTA Dergisi 123 124. 21-26, 2002 BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ M. Burak YIKILMAZ*, Aral I. OKAY 1 ' ve Izver ÖZKAR" ÖZ.- Kuzeybatı Anadolu'da Biga kasabasının batısında, pelajik kireçtaşı,

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ 1 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ Şekil 1. Arazi çalışması kapsamındaki ziyaret edilecek güzergahlar. 2 3 TEKNİK GEZİ DURAKLARI Durak 1: Tunçbilek havzasındaki, linyitli

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

DATÇA YARIMADASI NIN NEOTEKTONİĞİ, JEOMORFOLOJİSİ VE BUNLARIN ESKİ MEDENİYETLERİN YERLEŞİMİ VE GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

DATÇA YARIMADASI NIN NEOTEKTONİĞİ, JEOMORFOLOJİSİ VE BUNLARIN ESKİ MEDENİYETLERİN YERLEŞİMİ VE GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DATÇA YARIMADASI NIN NEOTEKTONİĞİ, JEOMORFOLOJİSİ VE BUNLARIN ESKİ MEDENİYETLERİN YERLEŞİMİ VE GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Doç.Dr. Kadir DİRİK Prof.Dr. Asuman TÜRKMENOĞLU Prof.Dr. Numan TUNA Murat DİRİCAN

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÖLBAŞI JEOTERMAL SAHASININ (DATÇA-MUĞLA) HİDROJEOKİMYASAL İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAYRİYE AKDAĞOĞLU DENİZLİ,

Detaylı

BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI

BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI 902 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI Mustafa KARAKAŞ * Özet Burdur İli, Batı Toroslarda Isparta Büklümünün batı kanadında yer almaktadır. Bölge, genelde KD-GB doğrultulu tektonik yapılarla

Detaylı

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI MTA Dergisi 113. 141-152, 1991 OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI Niyazi AVŞAR* ÖZ. - Bu çalışmada Osmaniye (Adana) yöresi Üst Kretase (Mestrihtiyen) çökellerinde

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA ve TABAKALANMA Sedimanter yapıların temel kavramı tabakadır. Bir tabaka, alt ve üst sınırlarıyla diğerlerinden

Detaylı

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ Sunay AKDERE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Hava fotoğraflarından yararlanarak fotojeolojik

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam Tuğba KARABIYIK Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı Aziz ERTUNÇ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLİM DALINIZ YOKSA BU SEKMEYİ SİLİNİZ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLİM DALINIZ YOKSA BU SEKMEYİ SİLİNİZ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLİM DALINIZ YOKSA BU SEKMEYİ SİLİNİZ BURDUR FAYININ PALEOSİSMOLOJİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ŞALİ KAYA DENİZLİ,

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME 1 ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME Prof. Dr. Yahya Özpınar, Araş. Gör. Barış Semiz ve Araş. Gör. Fatma

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal jeoloji 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak

Detaylı

4. BÖLÜM ANTALYA NIN JEOLOJİSİ VE DEPREMSELLİĞİ

4. BÖLÜM ANTALYA NIN JEOLOJİSİ VE DEPREMSELLİĞİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ 4. BÖLÜM ANTALYA NIN JEOLOJİSİ VE DEPREMSELLİĞİ 4.1. ANTALYA NIN COĞRAFİ ÖZELLİĞİ Antalya, Türkiye nin güneyinde, Akdeniz kıyısında yer almaktadır. Antalya,

Detaylı

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2014 PETMA BEJ MERMER OCAĞI PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OCAK HAKKINDA BİLGİLER 1) OCAK RUHSAT BİLGİLERİ İLİ İLÇE KÖYÜ : TOKAT : TURHAL : ORMANÖZÜ RUHSAT NUMARASI

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ *İlker ŞENGÜLER *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ankara ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ Bölgesi

Detaylı

Datça (Muğla) yarımadasının stratigrafisi ve tektoniği

Datça (Muğla) yarımadasının stratigrafisi ve tektoniği Türkiye Jeoloji Bülteni, Geological Bulletin of Turkey, C. 34,1-14, V. 34, 1-14, Ağustos 1991 August 1991 Datça (Muğla) yarımadasının stratigrafisi ve tektoniği Stratigraphy and tectonics of the Datça

Detaylı

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar.

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar. Normal Faylar Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar. 1 2 Bir tabakanın normal faylanma ile esnemesi (stretching).

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI Katman (tabaka) uyumlu Pb-Zn yatakları Cevher, çok kalın karbonatlı istifler içerisinde bulunur. Katman, mercek, damar, karstik boşluk dolgusu şekillidir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞPAZARI VE TOYHANE (ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI) ANTİKLİNALLERİNİN PETROL POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ Doğa KIRMIZILAROĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI M. Işık TURGAY* ve Cengiz KURTULUŞ* ÖZ. Haymana Petrol Etütleri çerçevesinde Ankara'nın güneybatısında Polatlı-Haymana yöresinde sismik yansıma çalışmaları

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR Tam kristalli, taneli ve yalnızca kristallerden oluşmuştur Yalnızca kristallerden oluştuklarından oldukça sağlam ve dayanıklıdırlar Yerkabuğunda değişik şekillerde Kütle halinde

Detaylı

TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ

TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ Tuz Gölü Havzası'nda bu güne kadar çok fazla sayıda yüzey ve yer altı çalışması olmasına rağmen havza oluşumu üzerine tartışmalar sürmektedir.

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

FAYLARI ARAZİDE TANIMA KRİTERLER TERLERİ TEKTONİK IV-V. V. DERS. Doç.. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN

FAYLARI ARAZİDE TANIMA KRİTERLER TERLERİ TEKTONİK IV-V. V. DERS. Doç.. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN FAYLARI ARAZİDE TANIMA KRİTERLER TERLERİ JEOFİZİK K MÜHENDM HENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEKTONİK IV-V. V. DERS Doç.. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN Fayları Arazide Tanıma Kriterleri Fay düzleminin karakteristik özellikleri

Detaylı

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.4. ORTA ANADOLU OVA REJİMİ Karlıova ekleminin doğusunda kalan sıkışma Doç.Dr. Yaşar bölgesi EREN NEOTEKTONİK ile batısında kalan genleşme bölgesi arasında bulunan geçiş kesimidir. KAFZ ile Toroslar

Detaylı

NEOTEKTONİK 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ Ege bölgesinin en büyük karakteristiği genel olarak doğu-batı gidişli pek çok graben yapısı içermesidir. Grabenlerle ilgili fay düzlemi çözümleri genellikle kuzeygüney yönlü

Detaylı

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ 6.2.1. DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ Karlıova üçlü kavşağının NEOTEKTONİK doğusunda kalan bölge Doç.Dr. kuzey-güney Yaşar EREN yönlü sıkışmalı tektonik rejimin etkisi altında olduğu için bu bölge Doğu Anadolu

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003 DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR Yaşar ar EREN-2003 6.DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR Bu faylar genellikle dikçe eğimli, ve bloklar arasındaki hareketin yatay olduğu faylardır. Doğrultu atımlı faylar (yanal,

Detaylı

İZMİR-ANKARA ZONU İLE KARABURUN KUŞAĞININ TEKTONİK İLİŞKİSİ

İZMİR-ANKARA ZONU İLE KARABURUN KUŞAĞININ TEKTONİK İLİŞKİSİ MTA Dergisi 110, l - 15, 1990 İZMİR-ANKARA ZONU İLE KARABURUN KUŞAĞININ TEKTONİK İLİŞKİSİ Burhan ERDOĞAN* ÖZ. Batı Anadolu'da İzmir çevresinde üç tektonik kuşak yer almaktadır. Bu kuşaklar doğudan batıya

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ 21 Temmuz 2017 tarihinde Gökova Körfezi- Akdeniz de yerel saat ile

Detaylı

YERKABUĞUNUN HAREKETLERİ

YERKABUĞUNUN HAREKETLERİ YERKABUĞUNUN HAREKETLERİ Yerkabuğunun hareketsiz bir denge halinde olmadığına dair bir çok kanıt vardır. Başlangıçta aslında yatay konumda olan tabakaların çoğu, bugün kabuğun içinde ezilmiş, eğimlenmiş,

Detaylı

Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay

Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay Cumhuriyet 21.06.2003 DEPREM ARAŞTIRMALARI Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay Urla (İzmir) depremine neden olan faylar önceden biliniyor muydu? Günümüzde Urla ile Balıkesir arasında

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 21 Temmuz 2017 tarihinde Gökova Körfezi - Akdeniz

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş. Güz 2005

Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş. Güz 2005 Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş Güz 2005 1 Giriş Yapısal jeologun hedeflerinden birisi deforme kayaçların üç boyutlu geometrisini anlamaktır. Ne yazık ki, tüm bunların doğrudan gözlenebilir olanları

Detaylı

Aydın-Söke (istifim) Çimento fabrikasında Terkedilen Kireçtaşı Sabolarının Yeniden Üretime Kazandırılması

Aydın-Söke (istifim) Çimento fabrikasında Terkedilen Kireçtaşı Sabolarının Yeniden Üretime Kazandırılması Jeoloji Mühendisliği, 47,14-20, 1995 Aydın-Söke (istifim) Çimento fabrikasında Terkedilen Kireçtaşı Sabolarının Yeniden Üretime Kazandırılması Rahmi EYÜBOĞLU İTÜ Maden Fakültesi, Uygulamalı Jeoloji Anabilin

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ DOĞAL AFET TEHLİKELERİ

MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ DOĞAL AFET TEHLİKELERİ 1. AMAÇ VE KAPSAM MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ DOĞAL AFET TEHLİKELERİ Muğla Valiliği nün 15.02.2012 tarih ve 159 sayılı Valilik Oluru ile Muğla İli Risk Azaltma Strateji Planı çalışmalarına başlanmıştır. Bu

Detaylı

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Çifteharman, Karakuyu, h. Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Bu raporda Nevma Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. ye ait Kömür Sahalarında, Haziran Ağustos 2011 tarihlerinde

Detaylı

KONYA DA DEPREM RİSKİ

KONYA DA DEPREM RİSKİ 1 KONYA DA DEPREM RİSKİ Yaşar EREN, S.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü, Konya. ÖZ: Orta Anadolu nun en genç yapılarından olan kuzey-güney gidişli Konya havzası, batıda Konya Fay Zonu, kuzeyde

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri ile. Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, Metalik Maden Arama. Makale www.madencilik-turkiye.

Potansiyel. Alan Verileri ile. Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, Metalik Maden Arama. Makale www.madencilik-turkiye. Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeofizik Yüksek Mühendisi seyfullah@adilozdemir.com Adil Özdemir Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeoloji Yüksek Mühendisi

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI Diskordans nedir? Kayaçların stratigrafik dizilimleri her zaman kesiksiz bir seri (konkordan seri) oluşturmaz. Bazen, kayaçların çökelimleri sırasında duraklamalar,

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

Ters ve Bindirme Fayları

Ters ve Bindirme Fayları Ters ve Bindirme Fayları Ters ve bindirme fayları sıkışmalı tektonik rejimlerin (compressional / contractional tectonic regimes) denetimi ve etkisi altında gelişirler. Basınç kuvvetleri, kayaçların dayanımlılıklarını

Detaylı

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU EKİM 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...2 ÖZET...4 1. GİRİŞ...5 2. ÖNCEL ÇALIŞMALAR...6 3. RUHSAT SAHASININ JEOLOJİSİ...

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı JEOLOJİK OSEONOGRAFİ Genelde çok karmaşık bir yapıya sahip olan okyanus ve deniz

Detaylı

DEMRE VE ÇEVRESİNİ ETKİLEYEN TARİHSEL DEPREMLER

DEMRE VE ÇEVRESİNİ ETKİLEYEN TARİHSEL DEPREMLER ÖZET: DEMRE VE ÇEVRESİNİ ETKİLEYEN TARİHSEL DEPREMLER Mustafa SOFTA 1 ve Mehmet TURAN 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeoloji Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2 Profesör, Jeoloji Müh. Bölümü,

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA SOMA EYNEZ KÖMÜR İŞLETMESİ SAHASI JEOFİZİK JEOELEKTRİK ETÜT RAPORU Altan M.İÇERLER Jeofizik Yük. Müh. JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ MART 2009-ANKARA İÇİNDEKİLER

Detaylı

KAFZ genellikle geniş, çok sayıda bazen paralel bazen de saç örgüsü şeklindeki kollardan oluşan bir sağ yönlü doğrultu atımlı faydır.

KAFZ genellikle geniş, çok sayıda bazen paralel bazen de saç örgüsü şeklindeki kollardan oluşan bir sağ yönlü doğrultu atımlı faydır. KAFZ genellikle geniş, çok sayıda bazen paralel bazen de saç örgüsü şeklindeki kollardan oluşan bir sağ yönlü doğrultu atımlı faydır. Canıtez in (1962) sismik ve gravite çalışmaları fay zonunun altındaki

Detaylı

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Rapor No: 10756 JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06 ŞUBAT- 12 MART 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

ACIGÖL GRABEN HAVZASI VE DOLGUSUNUN FASİYES ÖZELLİKLERİ

ACIGÖL GRABEN HAVZASI VE DOLGUSUNUN FASİYES ÖZELLİKLERİ NEOJEN HAVZALARI ACIGÖL GRABEN HAVZASI VE DOLGUSUNUN FASİYES ÖZELLİKLERİ Türkiye Jeolojisi Dersi A.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 06100 Tandoğan / Ankara HAVZA NEDİR? NASIL OLUŞMUŞTUR? - Çevresine

Detaylı

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ Araş. Gör. Fatma GÖKGÖZ, Yard. Doç. Dr. Halis MANAV, Prof. Dr. Yahya ÖZPINAR Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-09 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat 2017

Detaylı

FETREK MAĞARALARI (VİŞNELİ-KEMALPAŞA) Fetrek Caves (Vişneli-Kemalpaşa)

FETREK MAĞARALARI (VİŞNELİ-KEMALPAŞA) Fetrek Caves (Vişneli-Kemalpaşa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S.165-183 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FETREK MAĞARALARI (VİŞNELİ-KEMALPAŞA) Fetrek Caves (Vişneli-Kemalpaşa) Yrd.

Detaylı

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR 1 4. FAYLAR ve KIVRIMLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME Şuayip ÜŞENMEZ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Jeoloji Bölümü ÖZET. İnceleme sahası, Ankara bölgesinin kuzeyinde

Detaylı

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER Masifler Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER 07.07.2015 MASİF NEDİR? Yüksek basınç ve sıcaklık şartlarından geçmiş, kökeni sedimanter kayaçlara dayanan,

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü vii İçindekiler Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü x xi 1 GİRİŞ 1 1.1 Seçilmiş Genel Kitaplar ve Jeoloji Üzerine Kaynak Malzemeler 2 1.2 Jeolojik Saha Teknikleri ile İlgili Kitaplar 3 2 ARAZİ DONANIMLARI

Detaylı

Burdur Gölü Seviye Değişimlerinin Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri İle İzlenmesi

Burdur Gölü Seviye Değişimlerinin Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri İle İzlenmesi Burdur Gölü Seviye Değişimlerinin Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri İle İzlenmesi Erhan Şener, Ayşen Davraz, Tevfik İsmailov SDU Müh.Mim.Fak.Jeoloji Müh.Bölümü ÖZ Burdur gölü, Göller Bölgesi içerisinde yeralan,

Detaylı

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir.

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara Batı Menteşe Dağları denir. Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir. yukarıda adı geçen dağlardan oluşan "Doğu Menteşe Dağları" arasında arasında Çine Çayı Vadisi uzanır. Aydın iline

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi Maden Tetkik ve Arama Dergisi http://dergi.mta.gov.tr ALACAHAN-ÇETİNKAYA (KANGAL-SİVAS) YÖRESİNDEKİ METAMORFİTLERİN TEKTONO- STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ Metin BEYAZPİRİNÇ a ve Ali Ekber AKÇAY a a Maden Tetkik

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 1-19 Mayıs 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 1-19 Mayıs 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 1-19 Mayıs 2005 MUĞLA YÖRESİ MERMER OCAKLARINDA ÜRETİLEN MERMER BLOK BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AN EVALUATION OF THE MARBLE

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 10 ŞUBAT 2015 GÖZLÜCE-YAYLADAĞI (HATAY) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 10 Şubat 2015 tarihinde Gözlüce-Yayladağı nda (Hatay) yerel saat ile 06:01 de

Detaylı

İZMİT - TAVŞANTEPE DOĞUSUNDA MEYDANA GELEN KAYA KAYMASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

İZMİT - TAVŞANTEPE DOĞUSUNDA MEYDANA GELEN KAYA KAYMASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Uygulamalı Yer Bilimleri Sayı:1 (Ocak-Şubat 2013) 1-9 İZMİT - TAVŞANTEPE DOĞUSUNDA MEYDANA GELEN KAYA KAYMASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Engineering geologic assessment of the

Detaylı

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI Arş. Gör. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU Göller Yöresinde yeralan Burdur Havzası'nın oluşumunda tektonik hareketlerin büyük etkisi olmuştur. Havza

Detaylı

SİVAS-DİVRİĞİ-TAŞLITEPE DEMiR PLASERİNİN JEOLOJİSİ VE OLUŞUMU ÜZERiNE BİR GÖRÜŞ

SİVAS-DİVRİĞİ-TAŞLITEPE DEMiR PLASERİNİN JEOLOJİSİ VE OLUŞUMU ÜZERiNE BİR GÖRÜŞ MTA Dergisi 113,133-139, 1991 SİVAS-DİVRİĞİ-TAŞLITEPE DEMiR PLASERİNİN JEOLOJİSİ VE OLUŞUMU ÜZERiNE BİR GÖRÜŞ Hüseyin ÖZTÜRK* ÖZ. - Taşlıtepe demir plasen, kristalize kireçtaşı, serpantinleşmiş ultrabazikler

Detaylı

TÜRKİYE JEOLOJİSİNDE PALEOZOYİK OLUŞUKLAR. Doç. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN

TÜRKİYE JEOLOJİSİNDE PALEOZOYİK OLUŞUKLAR. Doç. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN TÜRKİYE JEOLOJİSİNDE PALEOZOYİK OLUŞUKLAR Doç. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN Paleozoyik Serileri Türkiye deki başlıca Paleozoyik oluşuklar; 1. Kuzeybatı Anadolu daki seriler Karaburun yarımadasında Balıkesir-Bursa

Detaylı

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör:

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör: JEOLOJİK HARİTALAR Üzerinde jeolojik bilgilerin (jeolojik birimler, formasyonlar, taş türleri, tabakalaşma durumları, yapısal özellikler vbg.) işaretlendiği haritalara Jeolojik Haritalar denir. Bu haritalar

Detaylı

MİKROTREMOR VE ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE ANAKAYA DERİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ: ANTAKYA ÖRNEĞİ

MİKROTREMOR VE ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE ANAKAYA DERİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ: ANTAKYA ÖRNEĞİ MİKROTREMOR VE ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE ANAKAYA DERİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ: ANTAKYA ÖRNEĞİ ÖZET: C. Kayıkçı 1, S. Karabulut 2, O. Özel 2 ve O. Tezel 2 1 Yüksek lisans öğrencisi,

Detaylı

URLA-SEFERİHİSAR (İZMİR) BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ

URLA-SEFERİHİSAR (İZMİR) BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ URLA-SEFERİHİSAR (İZMİR) BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ Nuran ALTUN Jeoloji Mühendisi I ÖNSÖZ Urla-Seferihisar (İzmir) bölgesinin jeolojisini ve toprak özelliklerini belirtirken, belli özelliklere

Detaylı

N. KEREM KUTERDEM. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinin. JEOLOJİ Mühendisliği Anabilim Dalı İçin Öngördüğü

N. KEREM KUTERDEM. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinin. JEOLOJİ Mühendisliği Anabilim Dalı İçin Öngördüğü ESKİPAZAR (KARABÜK GÜNEYİ) VE KUZEY ANADOLU FAY ZONU (KAFZ) ARASINDAKİ BÖLGENİN MORFO-TEKTONİK ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION OF MORPHO-TECTONIC CHARACTERISTICS

Detaylı

GÜLPINAR AFŞAR (TAŞKENT K-KD SU KONYA) TEKTONO-STRATİGRAFİSİ * Tectono-stratigraphical investigation of Gülpınar Afşar (N-NE of Taşkent Konya)

GÜLPINAR AFŞAR (TAŞKENT K-KD SU KONYA) TEKTONO-STRATİGRAFİSİ * Tectono-stratigraphical investigation of Gülpınar Afşar (N-NE of Taşkent Konya) GÜLPINAR AFŞAR (TAŞKENT K-KD SU KONYA) TEKTONO-STRATİGRAFİSİ * Tectono-stratigraphical investigation of Gülpınar Afşar (N-NE of Taşkent Konya) Turgut AKSU Jeoloji Müh. Anabilim Dalı Cavit DEMİRKOL Jeoloji

Detaylı

MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 OCAK 2016 ÇĐÇEKDAĞI (KIRŞEHĐR) DEPREMĐ (Mw 5,0) BĐLGĐ NOTU JEOLOJĐ ETÜTLERĐ DAĐRESĐ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Aktif Tektonik Araştırmaları

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

Investigation of the Isparta Alluvial Plain (Çünür-Deregümü) Using Electrical Resistivity Methods

Investigation of the Isparta Alluvial Plain (Çünür-Deregümü) Using Electrical Resistivity Methods Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14-2( 2010),168-173 Isparta Alüvyon Düzlüğünün (Çünür-Deregümü) Elektrik Özdirenç Yöntemler ile Araştırılması Sedat YILMAZ Süleyman Demirel

Detaylı

BURDUR GÖLÜ HAVZASI MERMER OCAKLARI RAPORU

BURDUR GÖLÜ HAVZASI MERMER OCAKLARI RAPORU BURDUR GÖLÜ HAVZASI MERMER OCAKLARI RAPORU Burdur Gölü Havzası Mermer Ocakları Raporu 1. Baskı Haziran 2014 ISBN: 978-605-01-0623-7 Tasarım Dijle Göksoy Konuk Teknik Hazırlık: Patika Ajans Mat. Rek. Org.

Detaylı

COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 1-11, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128

COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 1-11, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 1-11, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 HEYELAN SETİ GÖLLERİNE

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı

1 PLAN ÖNERİSİNİN KONUSU

1 PLAN ÖNERİSİNİN KONUSU 1 PLAN ÖNERİSİNİN KONUSU Planlama alanı Manisa İli, Salihli İlçesi, Dombaylı mahallesinde kain tapunun 1458 parselidir. Planlama alanında Güneş enerjisine dayalı Enerji üretim alanı oluşturulmasına ilişkin

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı