Frekans Cevabının İyileştirilmesi ve Taşınabilecek Yükün Artırılması için Şekil Hafızalı Alaşımların Demet Olarak Kullanılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Frekans Cevabının İyileştirilmesi ve Taşınabilecek Yükün Artırılması için Şekil Hafızalı Alaşımların Demet Olarak Kullanılması"

Transkript

1 Frekans Cevabının İyileştirilmesi ve Taşınabilecek Yükün Artırılması için Şekil Hafızalı Alaşımların Demet Olarak Kullanılması S. Dindar * Ş. Ertuğrul TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi İstanbul Teknik Üniversitesi Antalya İstanbul Özet Gelişen teknolojiyle birlikte, hafif ve küçük eyleyici teknolojisi ihtiyacı, son yıllarda Şekil Hafızalı Alaşımların (ŞHA) öne çıkmasını sağlamıştır. Biyomedikal uygulamalarda ve özellikle yapay kas benzeri tasarımlarda bilinen eyleyicilerin yerini almaya başlamıştır. Bu alaşımların gürültüsüz çalışması, kütlelerine oranla güçlerinin yüksek olması ve istenilen ebatta kullanılabilmeleri, öne çıkan özelliklerinden bazılarıdır. Birçok önemli artısının yanı sıra düşük verimlilik, düşük güç ve yavaş çalışmaları şekil hafızalı alaşımların geliştirilmesi gereken özelliklerindendir. Şekil hafızalı alaşımları demet halinde kullanmak, taşınabilecek yükü ve frekans cevabını birlikte iyileştirmenin en verimli yollarından biridir. Bu amaçla, konum algılayıcı, sürücü ve birden fazla alaşım telini içeren bir test düzeneği ile deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kapalı ve açık çevrimde, farklı referansların izlenmesi sırasında zamana bağlı olarak, direnç, akım, yer değişimi ilişkileri incelenmiştir. Anahtar kelimeler: şekil hafızalı alaşım, frekans cevabı, kas benzeri eyleyici, yapay kas Abstract In recent years, the need of lightweight and small actuation technology leads to shape memory alloys (SMA) to put on the table that have quite promising properties such as high power to mass ratio, noise free working and decreased cost and complexity. SMAs are well fitted for biomedical applications and especially muscle like actuators. Along with many advantages, low power and slow actuation are properties that need to be improved. Bundling SMAs is a useful way of providing heavier weight lifting capability and better frequency response. For this purpose, experiments are carried out by employing a setup including position sensor, SMA wires and wire drivers. While analyzing frequency responses of the open loop and closed loop controlled wires, displacement, resistance and current relations have also been investigated. Keywords: artificial muscle, frequency response, muscle like actuator, shape memory alloy I.Giriş 1 Şekil hafızalı alaşımlar, yaklaşık 700 C de verilmiş, ilk şekillerini hatırlayan alaşımlardır. Alaşım, elastik * 1 olmayan ve bir limite kadar olan şekil değişimlerini aynen korur. Fakat ısıtıldığında, gerçekleşen bu şekil değişimi ortadan kaybolur ve alaşım ilk şeklini alır. Alaşımın, martenzit ve östenit olarak adlandırılan ve şekil değişimlerine sebep olan iki ana fazı bulunmaktadır. Bu iki ana faz arasındaki geçişler sıcaklık değişimiyle sağlanır. Martenzit fazı, malzeme soğukken içinde bulunduğu fazdır ve malzeme bu fazda deforme edilir. Malzemenin ısıtılmasıyla, martenzit fazından östenit fazına geçiş başlar. Östenit fazında ise, malzemenin kristal yapısı ilk halini alır ve malzeme deformasyondan önceki şekline dönmüş olur. Dolayısıyla, alaşımın şeklini değiştirmenin yolu, dışarıdan bir ısı kaynağıyla ya da malzemenin içinden akım geçirerek malzemeyi ısıtmaktır. Bu da, alaşımın içinden geçen akımı kontrol ederek malzemenin şeklini kontrol etme olanağı sağlar [1]. Yapay kas veya kas benzeri eyleyici olarak biyomedikal ve robotik alanlarında kullanılabilmesi [2, 3, 4, 5, 6] için, düşük verimlilik, düşük güç ve yavaş çalışma gibi dezavantajları ortadan kaldırmak amacıyla; taşınabilecek yükü, frekans cevabını kötüleştirmeden artırmak bu çalışmanın hedefini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, iki temel yaklaşım temel alınabilir: ilki, tel sayısını artırmak taşınabilecek yük kapasitesini de artırmaktadır. Fakat bu, aynı zamanda daha fazla ısı ve ısıdaki artışa nispeten daha küçük bir yüzey alanı genişlemesi olduğundan, soğuma süresi artacak ve tellerde, bir sonraki etkinleştirme için daha fazla gecikmeye neden olacaktır. Dolayısıyla, frekans cevabı kötüleşecektir. Taşınabilecek yükün artırılmasının bir diğer yolu, aynı zamanda bu çalışmada da izlenen yol, ise küçük çaplı alaşım teli sayısını artırmaktır [7]. Tel sayısının artırılması kaldırılabilecek yükün artırılması demek olduğu gibi, aynı zamanda daha geniş yüzey alanı demektir. Bu da daha kısa soğuma süresi ve daha iyi bir frekans cevabı olarak alaşımın davranışına yansımaktadır. Bu çalışmada da incelenen, ince tellerin demet haline getirilerek daha fazla yükü frekans cevabını kötüleştirmeden kaldırabilmesini sağlamaktır. II. Test Düzeneği Şekil 1 de görüldüğü gibi, düzenek, mekanik ve elektronik olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

2 Şekil. 1. Sistemin genel görünümü [8] Elektronik kısmında, Şekil. 2 de görüldüğü gibi, çalışmanın bir önceki aşamasında tasarlanmış ve kullanılmış olan [9], iki tane şekil hafızalı alaşım sürücü devresi ve bir tane veri toplama kartı bulunmaktadır,. Tel sürücü, veri toplama kartından gelen sinyali referans alarak bir akım çıkışı üretir ve bu akımla teli sürer. Teli gönderilen akımın referans sinyalini takip edebilmesi için, devre üzerinde bir PI kontrol gerçekleştirilmiştir. Devre çıkışı, 10 volt girişe karşılık, 1 amper çıkış üretmektedir, çıkışın girişe oranı 1/10 dur. Her ne kadar devre kendi içerisinde kapalı çevrim çalışsa da yazılıma akım takibi konusunda herhangi bir geri besleme gelmediğinden genel olarak açık çevrim çalışmaktadır. Akım bilgisi geri besleme olarak yazılıma gönderilmek yerine, tel üzerindeki gerilim düşümü kart tarafından algılanmakta ve yazılıma gönderilmektedir. Bunun yanı sıra, referans sinyali de yazılım tarafından belirlendiğinden ve tele gönderilen akım bu sinyalin 1/10 u olduğundan, bu iki verinin birbirine bölünmesiyle telin direnci hesaplanabilmektedir. Elektronik kısmının bir diğer elemanı olan veri toplama kartı ise, konum okuyucudan aldığı konum bilgisini ve tel üzerindeki gerilim düşümü bilgisini yazılıma göndermekle sorumludur. Ayrıca, akım referans sinyalini de tel sürücüye iletmekle görevlidir. Mekanik kısım, Şekil 3 de görüldüğü gibi, şekil hafızalı alaşım tellerinden, 150 gramlık bir yükten ve yükün konumunu ölçmek için kullanılmış olan, Doğrusal Değişimli Diferansiyel Transformatörden (DDDT) oluşmaktadır. Yük, dikey konumlandırılmış tellerin ucuna bağlı olup, diferansiyel transformatöre de mekanik olarak monte edilmiştir. Dolayısıyla, alaşım etkinleştirildiğinde, telin boyu değişmekte ve yük hareket etmektedir. Konumu değişen yük ile konum ölçer birlikte hareket ettiğinden, yükün son konumu konum ölçer tarafından algılanmaktadır. Kullanılan yük 150 gram olup, sırasıyla iki adet 76 µm, bir adet 100 µm ve bir adet 150 µm çaplı tellerin ucuna bağlanmıştır. Tellerin, her birinin boyu yaklaşık 30 cm dir. Şekil. 3. Test yükü, konum algılayıcı ve ŞHA telleri [8] Sistemin yazılımı, LabVIEW ortamında grafik arayüz kullanılarak hazırlanmıştır. DDDT yi beslemek ve referans voltajını göndermek için iki analog çıkış; konumu ve tel üzerindeki voltaj düşüşünü okumak için de iki analog giriş kullanılmıştır. Bu giriş ve çıkışlar kullanılarak, farklı frekanslardaki (0.1-7 Hz arasında) sinüs sinyalleri, tel sürücüye referans sinyali olarak gönderilmiştir. Yükün konum değişimi, sistemin çıkışı olarak okunmuş ve hem açık çevrim, hem de kapalı çevrimde Bode Diyagramları elde edilmiştir. Üç farklı çaptaki tel için grafikler hazırlanmış ve frekans cevaplarının karşılaştırılması yapılmıştır. Giriş sinyali genlikleri, teller farklı akımlarda etkinleştirildiğinden, üretici firmanın belirlediği verilere göre belirlenmiştir. II. Frekans Cevabı Analizi A. Açık çevrim frekans cevabı analizi Testlerde, üç farklı çaptaki ŞHA telinin farklı frekanslardaki (0.1-7 Hz) etkileştirme sinyaline karşılık, yükün yer değiştirmesi incelenmiştir. Şekil 4 te tellerin Şekil. 2. Sistemin temel elemanları [8] 2

3 giriş sinyaline karşılık, yükün konum bilgisi arasındaki genlik oranları ve faz farkı ölçülerek çizdirilmiştir. 76 µm çaplı bir tel, 80 gram yük taşıyabilmektedir. Tel sayısı ikiye katlandığında taşınabilecek yük de 160 grama çıktığından, 150 gram taşıyabilen 100 µm lik bir alaşım telinden daha fazla yük taşınmış olacaktır. Diğer yandan, 76 µm lik tel soğumak için 0.8 saniyeye ihtiyaç duymaktadır. Bu süre, 100 µm lik telin soğuma süresinin % 72 sini, 150 µm lik telin soğuma süresinin ise %40 ını teşkil etmektedir. Çaptaki, 24 µm lik bir artış bile, yüksek frekanslarda daha belirginleşen, yaklaşık %30 luk bir geç soğumayla sonuçlanmaktadır. Şekil 6 da verilen, paralel bağlı çapındaki tellerin voltaj düşüm değeri, sürücü devrede kullanılan direnç değerleri nedeniyle, tel üzerindeki gerçek voltaj düşüşünün 1/3 üdür. Şekil. 6. Paralel bağlı çaplı tellerin 0.4 hz de konum, gerilim ve giriş sinyalleri [8] B. Kapalı çevrim frekans cevabı analizi B1. Kapalı çevrim kontrol Sistemin kontrolü Şekil.7 deki gibi gerçekleştirilmiştir. Şekil. 4. Tellerin açık çevrim Bode Grafiği [8] Fazda 180 derecelik bir gecikme, 76 µm lik telde 5 Hz de, 100 µm çaplı telde 2 Hz de gerçekleşmektedir. 150 µm çaplı telde ise 1.2 Hz de yük, 0.05 mm yer değiştirmiştir. Tellerin boylarındaki değişim ise, tel ikiye katlanarak kullanıldığından, bu yer değiştirmelerin iki katıdır. Dolayısıyla çapı genişletmek, telin çalışabildiği frekans aralığını daha da daraltmaktadır. Şekil 5 te görüldüğü gibi, direnç ve konum grafiği doğrusala yakındır. Bu doğrusallıktan faydalanılarak, direnç ve konum arasında ilişki kurularak, algılayıcı kullanılmadan konum bilgisi tahmin edilebilir. Bu şekilde konum ve direnci ilişkilendirme, algılayıcı kullanılamayacak kadar dar alanlarda, konumun kestirilmesini sağlayacaktır. Şekil. 7. ŞHA tellerin kapalı çevrim kontrol diyagramı [8] İnce ve kalın tellerin kapalı çevrimde kontrol edildiğinde, giriş referans sinyaline karşılık yükün konumu Şekil 8 ve 9 da verilmiştir. Şekil. 8. Paralel bağlı çaplı tellerin 0.5 hz de kapalı çevrim kontrol cevabı [8] Şekil. 5. Paralel bağlı çaplı tellerin 0.5 hz de konum direnç grafiği [8] 3 Şekil çaplı telin, 0.2 hz de kapalı çevrim kontrol cevabı [8]

4 İnce telin 0.5 Hz de verdiği cevabı kalın tel ancak 0.2 Hz de verebilmektedir. Denetleyici, tellerin daha hızlı ısınmasını sağladığından ve hata azaldıkça etkinleştirme akımını da azalttığından, tellerin kısalma süresi belirgin olarak azalmıştır. Soğuma süresince herhangi bir akım gönderilmediğinden, denetleyicinin soğuma kısmında etkisi olmamıştır. Dolayısıyla kalın telin uzun soğuma zamanı aynı kalmıştır. B2. Kapalı çevrim frekans cevabı Açık çevrimde, 0.2 Hz frekansta, 76 µm ve 100 µm teller yaklaşık 50 derecelik bir gecikme ile kasılmışlardır. Aynı durum 150 µm lik telde 70 derecelik gecikmeyle gerçekleşmiştir. Çevrim kapalı hale getirildiğinde ise, (Şekil.10) bu gecikmeler 0.2 Hz yerine 2 Hertzde gerçekleşmiştir. Kapalı çevrimde, 0.2 Hz frekansında herhangi bir gecikme olmadan, teller, giriş sinyalini takip etmiştir. Şekil. 10. Tellerin kapalı çevrim bode grafiği [8] 1 Hertzde, mutlak genlik değeri, 76 ve 100 µm çaplı teller için 0.5 ten az iken, 150 µm çaplı tel için bu değer 0 civarındadır. Çevrim kapalı hale getirildiğinde, genlikler oranı ince teller için 0.5 civarından 1 e yükselirken, 0 civarı olan kalın telin genlikler oranı 0.3 e yükselmiştir. Yükün etkisi şekil 11 de gösterilmiştir. Şekil. 11. Kapalı çevrimde yükün etkisi [8] Yükün sistem cevabına etkisi, genliği artırma olarak açık çevrimde hissedilirken, şekil 11 de görüldüğü gibi, bu etki kapalı çevrimde, düşük frekanslarda oldukça azdır, yüksek frekanslarda da faz gecikmesini artırma yönünde az da olsa etkisi görülmüştür. Kapalı çevrim kontrollü telin kalınlığının az bir miktar artırılması frekans cevabını etkilemezken, çap iki katına çıkarıldığında, demet olarak kullanım hem genlik değerini iyileştirmekte hem de gecikmeyi azaltmaktadır. Fakat 76 µm çaplı telin, iki katı çaptaki tel ile aynı yükü kaldırabilmesi için, demetteki tel sayısını da 4 e çıkarmak gerekmektedir. IV. Sonuçlar Şekil hafızalı alaşımların, yapay kas gibi biyomedikal uygulamalarda kullanımında, kalın tel yerine, ince tellerin demet olarak kullanılmasının, frekans cevabını kötüleştirmeden daha fazla yük taşıyabilmek adına, daha efektif olduğu sonucuna varılmıştır. Sisteme denetleyici eklenmesi, telin ısınmasını hızlandırmıştır. Fakat soğuma, tel kalınlaştıkça yavaşlamaya devam etmektedir. Diğer yandan tellerin demet halinde kullanılması, hem ısınmayı hem de soğumayı hızlandırırken telin taşıyabileceği yükü de artırmıştır. Taşınan yükün ağırlaştırılması, açık çevrimde yükün yer değiştirmesini artırırken, kapalı çevrimde, özellikle 1 Hertz in altında herhangi bir etkisi görülmemektedir. Konum direnç arasındaki doğrusala yakın ilişki, hacmin sınırlı olduğu uygulamalarda kullanılabilir. Bu ilişki eğri uydurma yöntemi ile yapılabilir ve konum algılayıcı kullanılmadan, konum bilgisi tahmin edilebilir (self-sensing) [10, 11]. Bu da yapay kas ve biyomedikal uygulamalarında önemli avantaj sağlayacaktır. Tellerin mekanik olarak paralel, elektriksel olarak seri bağlanması, telleri etkinleştirme akımını sabit bırakırken, gerilimin artmasına neden olacaktır. Elektriksel olarak paralel bağlanması ise, gerilimin aynı kalmasını ve akımın artmasını sağlar. Seçimin, sürücü kartın akım ve gerilim kapasitesine göre yapılması veya bağlantı şekline göre demet halindeki telleri besleyebilecek sürücü tasarımı uygun olacaktır. Demet haline getirilen tellerin, makaralarla paralelleştirmek yerine, mekanik olarak paralel kullanımı, eyleyicinin uzun ömürlü olması açısından, faydalı olduğu da varılan sonuçlar arasındadır [8]. Kaynakça [1] Dönmez B., Özkan B. and Kadıoğlu S. Precise position control using shape memory alloy wires, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science /elk , [2] Coral W., Rossi C., Colorado J., Lemus D. and Barrientos A. SMAbased muscle-like actuation in biologically inspired robots: A state of the art review. t.y. [3] Duerig T.W., Pelton A. and Stöckel D. An overview of nitinol medical applications. Mater Sci Eng, 1999; :149-60,

5 [4] Kim S., Hawkes E., Choy K., Joldaz M., Foleyz J. and Wood R. Artificial muscle fiber using niti spring for soft robotics. In: IEEE/RSJ International conference on intelligent robots and systems. IEEE: 2009 p , [5] Song C. History and current situation of shape memory alloys devices for minimally invasive surgery. Open Med. Dev. J 2010;2:24-31, [6] Zhang J. and Yin Y. SMA-based bionic integration design of selfsensor-actuator-structure for artificial skeletal muscle. Sensors and Actuators A: Physical, [7] Mosley M. J., Mavroidis C., Pfeiffer C., Design and Dynamics of a shape memory alloy wire bundle actuator, t.y. [8] Dindar S. Bundling shape memory alloy wires to improve frequency response and payload lifting capability, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, [9] Tağlıoğlu G. B. Position and speed control of shape memory alloys for usage as actuators, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, [10] Lan C.C., Fan C.H., An accurate self-sensing method for the control of shape memory alloy actuated flexures, Sensors and Actuators A: Physical /j.sna 18 July, [11] Wang T.M., Shi Z.Y., Liu D., Ma C., Zhang Z.H. An accurately controlled antagonistic shape memory alloy actuator with selfsensing. Sensors, ISSN ,

Şekil Hafızalı Metallerin Mekanik Yapısındaki Faz Değişimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi

Şekil Hafızalı Metallerin Mekanik Yapısındaki Faz Değişimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 213 (25-33) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 1, No: 1, 213 (25-33) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ KABLOSUZ HABERLEġME ĠLE DOĞRU AKIM MOTOR KONTROLÜ 6. PROJE TASARIM YARIġMASI Mehmet YILDIZ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ HAZĠRAN 2010 ĠSTANBUL

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEKİL HATIRLAMALI Co-Ni-Al-Si ALAŞIMINDA YAŞLANDIRMA OLAYININ MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE ETKİLERİ AHMET ÇETİN AKİS DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ _ 909 ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ Erkan AYDER Ayhan Nazmi İLİKAN ÖZET Boru hatlarında yer alan pompanın çeşitli nedenlerle devre dışı kalması halinde su darbesi meydana gelir. Boru

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Engineering 23 (2), 9-28, 2 23 (2), 9-28, 2 Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Ebru ÖZBAY, Muhsin Tunay GENÇOĞLU Fırat

Detaylı

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA Beykoz Akademi Dergisi, 1(2), s.47-75. doi: 10.14514/BYK.m.21478082.2013.1/2.47-75 MAKALE ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA UMUT RIFAT TUZKAYA (1), İREM AKSU (2) ÖZ

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

A NOVEL AD/DA CONVERTER FOR MAGNETIC NON-DESTRUCTIVE SYSTEMS MANYETİK TAHRİBATSIZ TEST SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR ANALOG-DİJİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ

A NOVEL AD/DA CONVERTER FOR MAGNETIC NON-DESTRUCTIVE SYSTEMS MANYETİK TAHRİBATSIZ TEST SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR ANALOG-DİJİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ A NOVEL AD/DA CONVERTER FOR MAGNETIC NON-DESTRUCTIVE SYSTEMS Yavuz EGE * & Mustafa GÖKTEPE ** * Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Bölümü, Balıkesir yege@balikesir.edu.tr

Detaylı

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü)

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) ABB - Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) A.G.-O.G. ŞALT TANITICI REKLAM AKILLI YÜK YÖNETİMİ YÜKLERİ OPTİMİZE EDEREK ENERJİ KESİNTİLERİNİ AZALTAN YENİ DEVRE

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi

Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi C. Sevim, O. Genc Abstract: This study investigates the vibration of Al-7075

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar Web-Based Distance Education Systems: Required Features and Standards Umut Al * ve R. Orçun Madran ** Öz Web tabanlı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ UZMANLIK TEZİ Tolga KAMACI

Detaylı

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi Arş. Gör. Zehra Gök Metin e-posta: zehragok85@hotmail.com Doç. Dr. Leyla Özdemir e-posta: leylaceyran@yahoo.com Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 06100

Detaylı

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 3,, 3-2, 2 J. of Thermal Science and Technology 2 TIBTD Printed in Turkey ISSN 3-365 İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ

Detaylı

Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model

Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model * 1 Kübra KAYSAL 2 Fatih Onur HOCAOĞLU ve 3 Ahmet KAYSAL 1,2,3 Elektrik & Elektronik Mühendisliği Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye Abstract

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (35-47) ÜAS 2009 Özel BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Zeliha KAYGISIZ*,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Harita Mühendisi Dolunay GÜÇLÜER FBE Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı