Deneyle İlgili Ön Bilgi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deneyle İlgili Ön Bilgi:"

Transkript

1 DENEY NO : 4 DENEYİN ADI :Transistörlü Akım ve Gerilim Kuvvetlendiriciler DENEYİN AMACI :Transistörün ortak emetör kutuplamalı devresini akım ve gerilim kuvvetlendiricisi, ortak kolektörlü devresini ise akım kuvvetlendiricisi olarak kullanmak. Deneyle İlgili Ön Bilgi: BJT, çıkışındaki v-i karakteristiklerinin girişine akan akım ile kontrol edildiği bir üç uçlu elektronik devre elemanıdır. p kanallı bir BJT transistorun v-i karakteristikleri Şekil 1 de görülmektedir. Şekil 1. Transistorün akım-gerilim karakteristiği Transistörlü kuvvetlendiriciler tasarlanırken öncelikle doğru akım çalışma şartları belirlenir. Bu amaçla kurulan devrelere kutuplama devreleri denir. Ayrıca devre giriş ve çıkış bağlantıları çeşitli şekillerde yapılarak, transistörlü devrenin değişik özelliklerinden yararlanılır. Transistörlü kuvvetlendiricilerde üç çeşit bağlantı vardır. Bunlar : Ortak emetörlü (Common emitter - CE ), Ortak bazlı (Common Base - CB ) ve Ortak kolektörlü (Common Collector - CC). En çok tercih edilen Ortak emetörlü devre akım, gerilim ve güç kuvvetlendirmesini 180 faz farkıyla sağlayan devre şeklidir. Ortak emetörlü devrenin küçük işaret giriş ve çıkış dirençleri orta seviyelerde ( k mertebesinde) dir. Ortak bazlı devre yüksek gerilim kazancını ve Ortak kolektörlü devre ise yüksek akım kazancını faz farkı olmaksızın sağlarlar. Ortak kolektörlü devrenin giriş direnci yüksek (100 k mertebesinde), çıkış direnci ise küçük (50 mertebesinde) dür. Ortak kolektörlü devreye emetör çıkışlı devre veya emetör takipçisi de denir. Ortak kolektörlü devre, küçük empedanslı yükleri sürmek için kullanılr. Örnek olarak yüksek empedanslı bir çıkış katı ve düşük empedanslı bir yük bulunsun. Bu haliyle yük devreye bağlanacak olsa çıkışı kısa devre edeceğinden kuvvetlendirme işlemi gerçekleşmez ve çıkıştan istenen işaret elde edilemez. İşte böyle bir 10

2 durumda ortak kolektörlü bir devre kullanılır. Yüksek dirençli çıkış katı, ortak kolektörlü devrenin yüksek giriş direncine ve ortak kolektörlü devrenin düşük çıkış direnci, düşük yük direncine kuple olarak çıkışta istenen kuvvetlendirme sağlanır. Bu empedans uyumu sayesinde yüke istenen güç aktarımı gerçekleşir. Bu nedenle ortak kolektörlü devreler bir kuvvetlendirici grubunun son katında yer alırlar. Transistorlu kuvvetlendiriciler, devre ve yarı iletken eleman nedeniyle sınırlı bir frekans aralığında çalışırlar. Alçak frekanslarda genellikle bağlama kondansatörleri sebebiyle alt kesim frekansı belirlenir. Yüksek frekanslarda ise transistorun jonksiyon kapasiteleri ve uçlar arasında etkin olan kaçak kapasiteleri sebebiyle oluşan üst kesim frekansının üzerine çıkılamaz. Aradaki frekans spektrumu boyunca (orta frekanslar bölgesinde ) kazanç hemen hemen sabittir. Elektronik devre analizinde verilen eşdeğer devreler ve yapılan bir takım kabuller bu orta frekans bölgesinde geçerlidir. Alçak ve yüksek frekanslarda devre elemanlarındaki empedans değişikliklerinden dolayı devrenin kazancı hızla düşer. Şekil 2. de böyle bir kuvvetlendiricinin gerilim kazancı ile frekans değişimi arasındaki ilişki verilmiştir. Kv K V1 0.7 *K V1 f (Hz.) f alt f üst Şekil 2. Transistörlu kuvvetlendiricinin frekans tepkisi Devrenin band genişliği = BW = f üst - f alt f üst Deneyle İlgili Ön Çalışma: 1. Deneyde kullanılan transistörün karakteristiklerini araştırınız. 2. Deneyde yapılacak olan (Şekil 3 te verilmiş bulunan) Ortak Emetörlü devrenin gerilim kazancını yaklaşık olarak bulunuz ve bulduğunuz çözümü (yazılı olarak) deneye gelirken ilgili öğretim elemanlarına teslim ediniz. 11

3 Deneyin Yapılışı: 1. Deneyde kullanacağınız transistörün akım kazancını dijital AVOmetre kullanarak ölçüp kaydedin. hfe = Sinyal üretecini devreye bağlamadan Şekil 3 te verilmiş olan deney bağlantısını kurun. Devreye enerji verin. DC Voltmetre ile Transistör uçlarındaki gerilimleri ölçünüz. V BQ =... volt, V CQ =... volt, V EQ =... volt Vcc = +12v Giriş R 1 22 k C C1 + R C 8k2 + C C2 Çıkış Rg 47k Vg R 2 R E + C E Vç R y 3k3 1k 220 Şekil 3. Ortak Emetörlü Kuvvetlendirici 3. Sinyal üretecini devreye bağlayın. Osilaskobun 1. kanalını girişe, 2. kanalını çıkışa bağlayın. Sinyal üretecinin frekansını 1kHz. ve genliğini de osilaskop ekranındaki çıkış dalgasında distorsiyon oluşuncaya kadar artırın. Giriş ve çıkış gerilimlerini ekrandan okuyunuz. Vgpp =... volt, Vçpp =... volt. Küçük işaret gerilim kazancını ve faz farkını hesaplayın. Kv =... = Sinyal üretecinin genliğini kesinlikle değiştirmeden, sinyal üretecinin frekansını yavaş yavaş azaltın. Time-base ayarını düşürerek Osilaskoptan çıkış sinyalini takip edin. Bu durumda çıkış gerilim genliğinin azaldığını göreceksiniz. Çıkış gerilim genliği 0.707*Vçpp değerine düştüğünde, sinyal üretecinin frekansını kaydedin. fa =...Hz. Bu frekans, kuvvetlendiricinin alt kesim frekansıdır. Bu frekans değerinin biraz altında ve biraz üstündeki birer frekans için çıkış geilimlerini kaydedin. fa1 =...Hz., Vçpp1 = volt. fa2 =...Hz., Vçpp2 = volt. 5. Sinyal üretecinin frekansını 1 khz. e getirip çıkış gerilim genlik değerinin önceki değerle aynı olduğunu görmelisiniz. Aynı değilse ayarlayınız. Şimdi sinyal üretecinin genliğini kesinlikle değiştirmeden, sinyal üretecinin frekansını yavaş yavaş artırın. 12

4 Time-base ayarını artırarak Osilaskoptan çıkış sinyalini takip edin. Bu durumda çıkış gerilim genliğinin azaldığını göreceksiniz. Çıkış gerilim genliği 0.707*Vçpp değerine düştüğünde, sinyal üretecinin frekansını kaydedin. fü =...Hz. Bu frekans, kuvvetlendiricinin üst kesim frekansıdır. Bu frekans değerinin biraz altında ve biraz üstündeki birer frekans için çıkış gerilimlerini kaydedin. fü1 =...Hz, Vçpp1 = volt fü2 =...Hz, Vçpp2 =... volt. 6. Elde ettiğiniz frekans değerlerini ve bunlara karşılık gelen kazançları aşağıda boş olarak verilen grafiğe çizerek kuvvetlendiricinin kazanç-frekans eğrisini çıkarınız. Band genişliğini işaretleyiniz. Adım 6: Kazanç-Frekans Eğrisi 7. Şekil 4 te verilen ortak kolektörlü transistör devresini kurunuz. +12 v Giriş R B 220 k C C1 Çıkış C C2 Vg 1k R E 220 R y 2k2 Şekil 4. Ortak Kolektörlü Kuvvetlendirici 13

5 8. Devreye enerji verin. DC Voltmetre ile Transistör uçlarındaki gerilimleri ölçünüz. ( Bu ölçümü yaparken sinyal üretecini devre dışı yapın. ) VBQ =... volt, VCQ =... volt, VEQ =... volt. 9. Osilaskobun 1. kanalını girişe, 2. kanalını çıkışa bağlayın. Sinyal üretecinin frekansını 1kHz. yapın. Sinyal üretecinin genliğini de osilaskop ekranındaki çıkış dalgasında distorsiyon oluşuncaya kadar artırın. Giriş ve çıkış gerilimlerini ekrandan okuyunuz. Vgpp =... volt, Vçpp =... volt. Küçük işaret gerilim kazancını ve faz farkını hesaplayın. Kv =... = Deney setinin enerjisini kesin. Bu kısımda devrenin AC giriş direnci deneysel olarak bulunacaktır. Bunun için Sinyal üreteci ile devre girişi (Cc1 kondansatörü ) arasına seri bir ayarlı direnç (yani 47 k luk bir potansiyometre) bağlayın. Potansiyometrenin orta ucu ile sabit uçlardan biri ayarlı değişken direnç olarak kullanılacaktır, diğer sabit uç boştadır. Potansiyometre direncini sıfırlayıp Deney setine enerji verin. Çıkıştaki dalga şeklini gözleyerek, potansiyometrenin direncini artırın. Çıkıştaki distorsiyonsuz dalga şeklinin genliği, başlangıçtaki dalga şeklinin yarısına ( Vçpp/2 ) düştüğü yerde bu işleme son verin. Deney setinin enerjisini kesin. Potansiyometreyi çıkarıp direncini ölçün. Bu değer kuvvetlendiricinin AC giriş direncidir. Ri =.... Çalışma Soruları 1. Şekil 3 te verilen devrenin DC ve AC analizini yaparak deney sonuçlarıyla karşılaştırın. 2. Şekil 3 te verilen devrenin alçak ve yüksek frekans eşdeğer devrelerinden yaralanarak alt ve üst kesim frekanslarını hesaplayın. Yarı logaritmik- milimetrik kağıda ölçekli olarak bu sonuçları aktarın. Devrenin frekans tepkisini göz önüne alarak, teorik sonuçları deney sonuçlarıyla karşılaştırın. 3. Ortak kolektörlü devrelerin avantaj ve dezavantajları nelerdir? 4. Ortak emetörlü kuvvetlendiricilerle Ortak kolektörlü devreleri akım ve gerilim kazançları yönüyle karşılaştırın. 5. Deneyi yapılan Ortak kolektörlü devrenin giriş ve çıkış dirençlerini teorik olarak hesaplayıp, deney sonuçlarıyla karşılaştırın. 6. Deneyi yapılan Ortak kolektörlü devrenin giriş ve çıkış dirençlerini kullanarak devrenin AC güç kazancını hesaplayın. 14

6 7. Bu noktada transistör karakteristik eğrilerinin çıkarılmasıyla ilgili bir simulasyon çalışması yapılacaktır. Tablo 1. V CE (Volt) i B =0 µa i B =20 µa i B =40 µa i B =60 µa i B =80 µa i B =100 µa Bunun için yukarıdaki devreyi bir simulasyon programında (Electronic workbench, Proteus, vs.) kurarak Tablo 1 de verilen kontrol akımına ve gerilimine karşılık gelen devre akım değerlerini sırasıyla elde ediniz. Bu işlemler için önce Tablo 1 de verilen i B akım değeri ayarlanır. Sonra VCE değerler sırayla verilerek i C akımı ölçülerek tabloya not edilir. Tabloda bulunan değerler kullanılarak transistorün akım-gerilim öz eğrisini milimetrik kağıda çizerek raporunuza ekleyiniz. 15

7 Malzeme Listesi: 220kΩ Direnç (1 adet) 47kΩ Direnç (1 adet) 22k Ω Direnç (1 adet) 10kΩ Direnç (2 adet) 8.2kΩ Direnç (1 adet) 3.3kΩ Direnç (1 adet) 2.2kΩ Direnç (1 adet) 1kΩ Direnç (1 adet) 220Ω Direnç (1 adet) 100kΩ POT (1 adet) 10µF Elektrolitik kondansatör (16 veya 25V) (2 adet) 220µF Elektrolitik kondansatör (16 veya 25V) (1 adet) BC237 BJT (1 adet) 16

AMLİFİKATÖRLER VE OSİLATÖRLER

AMLİFİKATÖRLER VE OSİLATÖRLER BÖLÜM 5 Multivibratörler KONULAR: 1. Dengesiz (astable) multivibratörün çalışması ve özelliklerini incelemek. 2. Çif dengeli (bistable) multivibratörün çalışmasını ve özelliklerini incelemek. GEREKLİ DONANIM:

Detaylı

DENEY-3. FET li Yükselticiler

DENEY-3. FET li Yükselticiler DENEY-3 FET li Yükselticiler Deneyin Amacı: Bir alan etkili transistor ün (FET-Field Effect Transistor) kutuplanması ve AF lı bir kuvvetlendirici olarak incelenmesi. (Ayrıca azaltıcı tip (Depletian type)

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ-4

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ-4 ÖĞRENME FAALİYETİ 4 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-4 Bu öğrenme faaliyetiyle diyot devre elemanını tanıyacak, günümüzde kullanılan diyot türlerini karşılaştırmalı olarak görecek ve ihtiyaca uygun eleman seçimini

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ayhan AKBAL SIRA DENEY DENEY ADI DENEY SORUMLUSU 1 DENEY 1 AM MODÜLATÖR DEMODÜLATÖR

Detaylı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı DENEY NO : 7 DENEY ADI : DOĞRULTUCULAR Amaç 1. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu oluşturmak 2. Dalgacıkları azaltmak için kondansatör filtrelerinin kullanımını incelemek. 3. Dalgacıkları azaltmak için

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ. M. İbrahim Coşkun

TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ. M. İbrahim Coşkun TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ M. İbrahim Coşkun KİLİS 2012 1 2 Hazırladığım bu kitabın siz elektronik laboratuarı dersi alan öğrencilere bu zorlu, ancak bir o kadar da zevkli uğraşınızda yol göstereceğini

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ Hazırlayan Arş. Gör. Rafet Can ÜMÜTLÜ Arş. Gör. Özlem POLAT Denetleyen Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM2104 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2014-2015 Bahar DENEY 3 Maksimum Güç Transferi Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ramazan AKKAYA

Yrd. Doç. Dr. Ramazan AKKAYA DENEY NO:1 DENEYİN ADI :TRİSTÖR TETİKLEME DEVRELERİ DENEYİN AMACI : Bu deneyde AC ve DC gerilimler altında tristörün davranışı ve tetiklenmeleri incelenecektir. gate akımı, tristörün durdurulması, anot-katod

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FİZ 2009 ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUARI DENEY KILAVUZLARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FİZ 2009 ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUARI DENEY KILAVUZLARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FİZ 2009 ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUARI DENEY KILAVUZLARI HAZIRLAYAN: PROF.DR. MEHMET GÜNEŞ YAZIM VE DÜZELTMELER: ARAŞ.GÖR.HAMZA CANSEVER ARAŞ.GÖR.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOPOTANSİYEL YÜLSELTEÇLER ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Notların Belirlenmesi 1 Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2 Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 Elektronik Laboratuvarı Rapor Yazım Kılavuzu 3 Örnek Rapor Kapağı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ANAHTARLAMA ELEMANLARI 523EO001 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi 23 Deney Adı : İşlemsel Kuvvetlendiricinin Temel Devreleri Deney No : 6 Deneyin Amacı : İşlemsel kuvvetlendiricilerle en ok kullanılan devreleri gerekleştirmek, fonksiyonlarını belirlemek Deneyle İlgili

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TRANSİSTÖR VE FET 523EO0075 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FLİP-FLOP Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. Triyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 2. Diyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 3. Diyak-Triyak faz kontrol devrelerini incelemek.

Detaylı

Bölüm 6 Güç Elektroniği Uygulamaları

Bölüm 6 Güç Elektroniği Uygulamaları Bölüm 6 Güç Elektroniği Uygulamaları 6-1 Giriş Şu ana kadar, üç tip güç çeviricisi ele aldık: ac den dc ye çevirici (doğrultucu), dc den dc ye çevirici (kıyıcı) ve dc den ac ye çevirici (evirici). Anahtarlamalı

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK DEVRE LABORATUARI DENEY FÖYLERİ KİTAPÇIĞI Sayfa 0 İçindekiler Laboratuarda Uyulması Gereken Kurallar... 2 Deneylerde Kullanılacak Ekipmanların

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

TRANSİSTÖRLER 1. ÇİFT KUTUP YÜZEYLİ TRANSİSTÖRLER (BJT)

TRANSİSTÖRLER 1. ÇİFT KUTUP YÜZEYLİ TRANSİSTÖRLER (BJT) TRANSİSTÖRLER 1. ÇİFT KUTUP YÜZEYLİ TRANSİSTÖRLER (BJT) BJT (Bipolar Junction Transistor ) çift birleşim yüzeyli transistördür. İki N maddesi, bir P maddesi ya da iki P maddesi, bir N maddesi birleşiminden

Detaylı

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ A. DENEYİN AMACI : Seri ve paralel RC devrelerinin ac analizini yapmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Sinyal Üreteci, 2. Osiloskop, 3. Değişik değerlerde direnç ve kondansatörler. C. DENEY İLE

Detaylı

ELEKTROENSEFALOGRAM (EEG) ÖLÇÜMÜ

ELEKTROENSEFALOGRAM (EEG) ÖLÇÜMÜ ELEKTROENSEFALOGRAM (EEG) ÖLÇÜMÜ 4 4.0 DENEYİN AMACI 4.1 FİZYOLOJİK PRENSİPLER 4.2 DEVRE AÇIKLAMALARI 4.3 GEREKLİ ELEMANLAR 4.4 DENEYİN YAPILIŞI 4.5 DENEY SONUÇLARI 4.6 SORULAR DENEY 4 ELEKTROENSEFALGORAM

Detaylı

Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir.

Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir. Küçük Sinyal Analizi Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir. 1. Karma (hibrid) model 2. r e model Üretici firmalar bilgi sayfalarında belirli bir çalışma

Detaylı

FET Transistörün Bayaslanması

FET Transistörün Bayaslanması MOSFET MOSFET in anlamı, Metal Oksit Alan Etkili Transistör (Metal Oxide Field Effect Transistor) yada Geçidi Yalıtılmış Alan etkili Transistör (Isolated Gate Field Effect Transistor) dür. Kısaca, MOSFET,

Detaylı

GÜÇ ELEKTRONİĞİNDE KULLANILAN ANAHTARLAMA ELEMANLARININ İNCELENMESİ

GÜÇ ELEKTRONİĞİNDE KULLANILAN ANAHTARLAMA ELEMANLARININ İNCELENMESİ Teorik Bilgiler ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GÜÇ ELEKTRONİĞİNDE KULLANILAN ANAHTARLAMA ELEMANLARININ İNCELENMESİ Güç elektroniği devreleri ile güç dönüşümü anahtarlama teknikleri kullanılarak yapılır.

Detaylı

OSİLOSKOP KALİBRASYONU VE ALTERNATİF İŞARETLERİN GENLİK - FREKANS ÖLÇÜMÜ

OSİLOSKOP KALİBRASYONU VE ALTERNATİF İŞARETLERİN GENLİK - FREKANS ÖLÇÜMÜ DENEY NO : 6 OSİLOSKOP KALİBRASYONU VE ALTERNATİF İŞARETLERİN GENLİK - FREKANS ÖLÇÜMÜ Bu deneyde laboratuar cihazlarından osiloskop ve sinyal jenaratörü tanıtılmıştır. Osiloskopta doğru bir ölçüm yapabilmek

Detaylı

BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler)

BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler) BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler) 1- Transistör (BJT, Bipolar Junction Transistor) hakkında temel bilgi Transistor B (beyz) ucuna uygulanan akıma göre C (kolektör)-e (emiter) uçlan

Detaylı