İÇ HASTALIKLARI STAJI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇ HASTALIKLARI STAJI"

Transkript

1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV İÇ HASTALIKLARI STAJI TANITIM REHBERİ Hazırlayan: İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1

2 İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI STAJI TANITIM REHBERİ Ders Kodu Tıp 401 Dersin Adı (Türkçe/İngilizce) Dersin süresi İç Hastalıkları / Internal Medicine 8 hafta Ders Saati 109 Pratik Ders Saati Eğitim Ders Saati 134 Staj AKTS Değeri 12 Ulusal Kredisi 12,6 Yıl Staj Düzeyi Stajın Türü Bölümü Ön Koşul Dönem IV Lisans Zorunlu Tıp Entegre 3 ü başarı ile tamamlamış olmak Öğretim Dili Öğretim Şekli Staj Sorumlusu Öğretim Üyesi Türkçe Örgün Doç Dr K. Bahriye Payzın Prof. Dr. Servet Akar Prof. Dr. Belkıs Ünsal Prof. Dr. Yüksel Küçükzeybek Prof Dr. Ahmet Alacacıoğlu Stajda Eğitim Veren Öğretim Doç.Dr. Barış Önder Pamuk Elemanları Doç Dr. Mustafa Özmen Dr. Öğr. Üyesi. Dr. Zeki Soypaçacı Doç Dr Dilek Solmaz Doç Dr K. Bahriye Payzın Doç Dr Firdevs Topal 9. Kat İç Hastalıkları staj hanesi Derslik ve Çalışma Alanları İlgili ana/yan dal klinik ve poliklinikleri 2

3 Çalışma Saatleri 8:30 16:30 Stajın Amacı Stajın Öğrenme Çıktıları İç hastalıkları ana ve ilgili yan dalları ile ilgili temel hekimlik uygulamaları, sorunların saptanması ve bazı durumlarda (özellikle acil durumlar için) sorunun çözümü ve gerektiğinde ilgili uzmanlık alanına yönlendirme ile ilgili gerekli bilgi ve becererilerin öğrenilmesidir 1. Genel hasta öyküsü alabilmeli 2. Sistemik fizik muayene yapabilmeli 3. Zor durumlarda (yoğun bakım, koma, delirium, ajitasyon vb) öykü alabilme ve değerlendirme yapabilmelidir 4. Gerektiğinde ilgili sisteme yönelik ayrıntılı fizik bakı yapabilmeli 5. Hasta dosyası hazırlayabilmeli ve epikriz yazabilmeli 6. Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirebilmeli 7. Hastanın problemlerinin dahili/cerrahi olduğunu ortaya koyabilmeli 8. Dahili sorunlarla ilgili olabilecek laboratuvar yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmeli ve tetkikleri istem gerekçelerini ve sonuçlarını tartışabilmeli 9. Acil sorunları saptayabilmeli, temel yaklaşım ilkelerini bilmeli ve tartışabilmeli 10. Sık görülen hematolojik durumları (anemi gibi) bilmeli, ayırıcı tanısını yapabilmeli ve temel yaklaşım ilklerinin tartışabilmeli 11. Sık görülen nefrolojik durumları ve hastalıkları (hipertansiyon, akut ve kronik böbrek yetmezlikleri gibi) tanıyabilmeli, ayırıcı tanısını yapabilmeli ve temel yaklaşım ilklerinin tartışabilmeli 12. Sık görülen endokrin sistem hastalıklarını ve sorunlarını (tiroid nodilleri, diyabet vb) tanıyabilmeli, ayırıcı tanısını yapabilmeli ve temel yaklaşım ilklerinin tartışabilmeli 13. Sık görülen lokomotor sistem hastalıklarını ve sorunlarını (romatoid artrit, osteoartrit, spondiloartrit vb) tanıyabilmeli, ayırıcı tanısını yapabilmeli ve temel yaklaşım ilklerinin tartışabilmeli 14. Hastanın malignite ilgili olabilecek sorunlarını tanıyabilmeli, temel sistemlere ait maligniteleri bilmeli ve onkolojik aciller ile onkolojik tedavi prensiplerini tartışabilmeli 15. Kronik hastalıkların tespit edebilmeli ve takip ilkelerini tartışabilmeli 16. Gerektiğinde diğer ana/yan dallarla iletişim kurabilmeli 17. Tansiyon arteriyel ölçebilmeli ve sonuçlarını yorumlayabilmeli 18. Sinovyal sıvı eldesini (artrosentez) izlemeli ve sonuçlarını tartışabilmeli 19. Gastroenterolojide sık karşılaşılan semptomlar (karın ağrısı, dispepsi, bulantı, kusma, hematemez, melena, diare, 3

4 konstipasyon, kilo kaybı vs.) ve ayırıcı tanılarının yapılabilmesi. 1. Basamakta tedavisi mümkün hastalıkların tedavi prensiplerinin öğrenilmesi.(peptik ülser, hemoroid, gastroenterit vs.) Temel alan konuları: Genel Dahiliye Endokrin sistem ve hastalıkları Hemapoetik sistem ve hastalıkları Kanser gelişimi, tanı ve tedavisi Kas isketel sistemi ve inflamatuvar hastalıkları Gastro-intestinalhepatobiliyer sistem ve hastalıkları Boşaltım sistemi ve hastalıkları İmmün sistem hastalıkları ve allerji Staj İçeriği İleri yaşta bireyler ve özel durumları Alanla ilgili mesleksel beceriler: Ayaktan başvuran veya yatırılarak tetkik edilen hastanın: -Yakınmalarının ortaya konulması -Öyküsünün alınması -Fizik muayenesinin yapılabilmesi -Bu şekilde uygun ayırıcı tanısına gidilmesi -Dahili ve cerrahi sorunların ortaya konulabilmesi ve gerektiğinde uygun şekilde müdahele edilebilmesi -Koruyucu hekimlik uygulamaları konusunda gerekli önlemleri alması ve uygulaması -Dahili acillerin bilinerek temel tedavi ilkelerinin ortaya konulması -Hastanın gerektiğinde ilgili uzmanlık alanına yönlendirilebilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmayı içerir. Alanla ilgili topluma dayalı bileşenler: Stajda öğrencilerin görev ve sorumlulukları İç hastalıkları stajı saatleri hafta içi günleri saat ile arasındadır. Ancak gerektiğinde öğrenciler ile belirlenecek diğer günler ve saatlerde de ve uygulamalı ler yapılabilir. Öğrenciler staj başlangıcında kendilerine bildirilen gruplara göre ilgili pratik uygulamalara devam ederler. Her öğrenci, geçerli bir mazareti olmadığı takdirde, kendi grubu ile pratik uygulamalara devam eder. Pratik uygulamalara öğrencilerin 4

5 önlük ve steteskop ile katılmaları beklenir. Öğrenciler staj süresince kendilerine daha once bildirilmiş olan ve pratik uygulamalara katılmalı ve staj başlangıcında kendilerine verilecek karneleri ilgili öğretim üyesi/görevlilerine imzalatmalıdır. Staj ile ilgili ek bilgiler Önerilen kaynaklar İç hastalıkları ve ilgili yan dal poliklinik ve servisleri staj alanlarını oluşturur. Her stajın başlangıcında öğrencilere ve uygulamalı programı bildirilir. Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene Dokuz Eylül Üniversitesi yayınları Semiyoloji: Abdulkadir Kayısı, Senay Molvalılar Cecil Essentials of Medicine, 9e (Cecil Medicine) 9th Edition Harrison's Principles of Internal Medicine 19/E (Vol.1 & Vol.2) Detaylı Ders İçeriği Ders Ders başlığı saati 1. HAFTA-PAZARTESİ Koordinatörlük Toplantısı ARA - Koordinatörlük Toplantısı - Dahiliye Staj Tanıtımı - Görüşme ve Öykü Alma - - Genel durum muayenesi - Servis ve poliklinikte hasta - Eğitim yöntemi Ders içeriği Sorumlu öğretim elemanı Prof.Dr.S. Akar Prof.Dr.S. Akar Doç Dr E Sarıtaş Yüksel 5

6 - SALI Batın Muayenesi ARA - Batın Muayenesi-2 - Servis ve poliklinikte hasta - Zor durumlarda görüşme - - Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta - ÇARŞAMBA Solunum sistemi öykü alma ARA - Solunum sistemi fizik muayenesi - Servis ve poliklinikte hasta - Çalışma - Doç Dr E Sarıtaş Yüksel Doç Dr E Sarıtaş Yüksel Prof.Dr A. Alacacıoğlu Dr. Öğr. Üyesi. Dr. Z. Soypaçacı Dr. Öğr. Üyesi. Dr. Z. Soypaçacı 6

7 Lökomotor sistem öyküsü-fizik - Muayenesi Lökomotor sistem öyküsü-fizik - Muayenesi Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta - PERŞEMBE Kalp ve dolaşım sistemi öykü- Fizik Muayenesi ARA - Kalp ve dolaşım sistemi öykü- Fizik - Muayenesi Servis ve poliklinikte hasta - - Endokrinolojiye Giriş - Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta - CUMA 7 Prof.Dr.S. Akar Prof.Dr.S. Akar Doç.Dr. M. Özmen Doç.Dr. M. Özmen Doç Dr B. Ö. Pamuk

8 Servis ve poliklinikte hasta ARA - Servis ve poliklinikte hasta - Üriner sistem öykü ve fizik - muayenesi Nefes darlığı olan hastaya yaklaşım - Öğle tatili - Çalışma - Çalışma - Çalışma - Çalışma - 2.HAFTA- PAZARTESİ ARA - Hasta başı fizik muayene - Romatoid Artrit- 1-8 Dr. Öğr. Üyesi. Dr. Z. Soypaçacı Uzm.Dr. M. Sonbahar I-Prof Dr Y Küçükzeybek II-Prof Dr S Akar III-Uz.Öğr.Üyesi Dr.Z. Soypaçacı I-Prof Dr Y Küçükzeybek II-Prof Dr S Akar III-Uz.Öğr.Üyesi Dr.Z. Soypaçacı Doç.Dr.M Özmen Romatoid Artrit- 2 - Doç.Dr.M Özmen

9 - Kanama diyatezi ve hemofililer, - Yaygın damar içi pıhtılaşma Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta - SALI ARA - Hasta başı fizik muayene - Kronik Viral Hepatitler ve ayırıcı - tanı-1 Kronik Viral Hepatitler ve ayırıcı - tanı-2 - Poliklinikte hasta - Akut Viral Hepatitler tanı ve ayırıcı - tanı Doç Dr B Payzın I-Prof Dr Y Küçükzeybek II-Prof Dr S Akar III-Uz.Öğr.Üyesi Dr.Z. Soypaçacı I-Prof Dr Y Küçükzeybek II-Prof Dr S Akar III-Uz.Öğr.Üyesi Dr.Z. Soypaçacı Doç. Dr. E. Sarıtaş Yüksel Doç. Dr. E. Sarıtaş Yüksel Uzm Öğr Üyesi Dr S. Atakan Nemli 9

10 Servis ve poliklinikte hasta - ÇARŞAMBA ARA - Hasta başı fizik muayene - Demir eksikliği anemisi ve kronik - hastalıklarda görülen anemiler-1 Demir eksikliği anemisi ve kronik - hastalıklarda görülen anemiler-2 - Alt GIS kanamaları - Üst GIS kanamaları - Servis ve poliklinikte hasta - PERŞEMBE ARA - 10 I-Prof Dr Y Küçükzeybek II-Prof Dr S Akar III-Uz.Öğr.Üyesi Dr.Z. Soypaçacı I-Prof Dr Y Küçükzeybek II-Prof Dr S Akar III-Uz.Öğr.Üyesi Dr.Z. Soypaçacı Uzm. Dr. D. Kiper Ünal Uzm. Dr. D. Kiper Ünal Doç. Dr. Firdevs Topal Doç. Dr. Firdevs Topal I-Prof Dr Y Küçükzeybek II-Prof Dr S Akar III-Uz.Öğr.Üyesi Dr.Z. Soypaçacı

11 Hasta başı fizik muayene - Ötiroid Guatr vetiroiditler - Hipertiroidiler ve Hipotiroidiler - - Megaloblastik anemi - Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta - CUMA ARA - Hasta başı fizik muayene - Perianal hastalıklar ve irritabl barsak - hastalıkları Divertikülit hastalıkları ve reflü - 11 I-Prof Dr Y Küçükzeybek II-Prof Dr S Akar III-Uz.Öğr.Üyesi Dr.Z. Soypaçacı Doç.Dr. B. Ö. Pamuk Doç.Dr. B. Ö. Pamuk Uzm. Dr. D. Kiper Ünal I-Prof Dr Y Küçükzeybek II-Prof Dr S Akar III-Uz.Öğr.Üyesi Dr.Z. Soypaçacı I-Prof Dr Y Küçükzeybek II-Prof Dr S Akar III-Uz.Öğr.Üyesi Dr.Z. Soypaçacı Doç.Dr. E. Sarıtaş Yüksel Doç.Dr. E. Sarıtaş Yüksel

12 Çalışma - Çalışma - Çalışma - Çalışma - 3.HAFTA-PAZARTESİ Hasta başı fizik muayene ARA - Hasta başı fizik muayene - 12 I-Prof Dr B. Ünsal II-Doç Dr B. Ö. Pamuk III-Prof Dr A. Alacacıoğlu I-Prof Dr B. Ünsal II-Doç Dr B. Ö. Pamuk III-Prof Dr A. Alacacıoğlu Ürtiker, Anjioödem, Besin ve İlaç - Prof. Dr. S. Akar Allerjisi Behçet Hastalığı - Prof. Dr. S. Akar - Vakülitler - Doç. Dr. M Özmen Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta -

13 SALI ARA - Hasta başı fizik muayene - Diyabetes Mellitus tanı, sınıflama ve - klinik bulgular Diyabetes Mellitus Tedavisi - Servis ve polikliniklerde hasta Tüm öğretim üyeleri Poliklinikte hasta - Hipopituitarizm - Servis ve poliklinikte hasta - ÇARŞAMBA ARA - Hasta başı fizik muayene - I-Prof Dr B. Ünsal II-Doç Dr B. Ö. Pamuk III-Prof Dr A. Alacacıoğlu I-Prof Dr B. Ünsal II-Doç Dr B. Ö. Pamuk III-Prof Dr A. Alacacıoğlu Doç.Dr. B. Ö. Pamuk Doç.Dr. B. Ö. Pamuk Doç.Dr. B. Ö. Pamuk I-Prof Dr B. Ünsal II-Doç Dr B. Ö. Pamuk III-Prof Dr A. Alacacıoğlu I-Prof Dr B. Ünsal II-Doç Dr B. Ö. Pamuk III-Prof Dr A. Alacacıoğlu 13

14 Primer Hipertansiyon - Hipertansiyon Tedavisi - - Hemoglobinopatiler, - Hemakromatoz Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta - PERŞEMBE ARA - Hasta başı fizik muayene - Hipofiz Hiperfonksiyonları - Hipotalamo-Hipofiz Hedef Organ Aksları ve Diabetes İnsipitus - Uzm. Öğretim üyesi Dr. Z. Soypaçacı Uzm. Öğretim üyesi Dr. Z. Soypaçacı Doç.Dr. B. Payzın I-Prof Dr B. Ünsal II-Doç Dr B. Ö. Pamuk III-Prof Dr A. Alacacıoğlu I-Prof Dr B. Ünsal II-Doç Dr B. Ö. Pamuk III-Prof Dr A. Alacacıoğlu Doç. Dr. Barış Ö. Pamuk Doç. Dr. Barış Ö. Pamuk Servis ve poliklinikte hasta - 14 Sodyum ve su metabolizması, - Doç. Dr. Barış Ö.

15 uygunsuz ADH sendromu Pamuk - Serviste ve poliklinikte hasta - CUMA ARA - Hasta başı fizik muayene - Kristal Artritleri - SLE - Çalışma - Çalışma - Çalışma - Çalışma - 4.HAFTA-PAZARTESİ 15 I-Prof Dr B. Ünsal II-Doç Dr B. Ö. Pamuk III-Prof Dr A. Alacacıoğlu I-Prof Dr B. Ünsal II-Doç Dr B. Ö. Pamuk III-Prof Dr A. Alacacıoğlu Doç.Dr. M. Özmen Doç.Dr. M. Özmen I-Doç Dr M. Özmen II-Prof Dr Y. Küçükzeybek III-Doç Dr F. Topal

16 ARA - Hasta başı fizik muayene - Lösemiler-1 - Lösemiler Polisitemi ve diğer - miyeloproliferatif hastalıklar Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta - SALI ARA - Hasta başı fizik muayene - Diyabetes Mellitus tanı, sınıflama ve - klinik bulgular Diyabetes Mellitus Tedavisi - 16 I-Doç Dr M. Özmen II-Prof Dr Y. Küçükzeybek III-Doç Dr F. Topal Doç. Dr B Payzın Doç. Dr B Payzın Doç. Dr B Payzın I-Doç Dr M. Özmen II-Prof Dr Y. Küçükzeybek III-Doç Dr F. Topal I-Doç Dr M. Özmen II-Prof Dr Y. Küçükzeybek III-Doç Dr F. Topal Doç.Dr. B. Ö. Pamuk Doç.Dr. B. Ö. Pamuk

17 - Poliklinikte hasta - Hipoglisemiler - Servis ve poliklinikte hasta - ÇARŞAMBA ARA - Hasta başı fizik muayene - Akut Böbrek Yetmezliği - Crush sendromu - - Aplastik anemi - Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta - 17 Doç.Dr. B. Ö. Pamuk I-Doç Dr M. Özmen II-Prof Dr Y. Küçükzeybek III-Doç Dr F. Topal I-Doç Dr M. Özmen II-Prof Dr Y. Küçükzeybek III-Doç Dr F. Topal Uzm. Öğretim üyesi Dr. Z. Soypaçacı Uzm. Öğretim üyesi Dr. Z. Soypaçacı Doç. Dr. B Payzin

18 PERŞEMBE ARA - Hasta başı fizik muayene - Spondiloartritler-1 - Spondioartritler Hepatosteatoz - Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta - CUMA ARA - Hasta başı fizik muayene - Primer Glomerüler - Hastalıklar 1 Nefritik I-Doç Dr M. Özmen II-Prof Dr Y. Küçükzeybek III-Doç Dr F. Topal I-Doç Dr M. Özmen II-Prof Dr Y. Küçükzeybek III-Doç Dr F. Topal I-Doç Dr M. Özmen II-Prof Dr Y. Küçükzeybek III-Doç Dr F. Topal I-Doç Dr M. Özmen II-Prof Dr Y. Küçükzeybek III-Doç Dr F. Topal Prof. Dr. S. Akar Prof. Dr. S. Akar Doç.Dr. Firdevs Topal Tüm Öğretim üyeleri Uzm. Öğretim üyesi Dr. Z. Soypaçacı 18

19 Primer Glomerüler - Hastalıklar 2 Nefrotik V.HAFTA-PAZARTESİ ARA - Hasta başı fizik muayene - Skleroderma ve Sjögren Sendromu ve diğer bağ dokusu hastalıkları-2 Skleroderma ve Sjögren - Sendromu ve diğer bağ dokusu hastalıkları Tübülointerstisyel Nefritler - 19 Uzm. Öğretim üyesi Dr. Z. Soypaçacı I-Prof Dr A. Alacacıoğlu II-Prof Dr B. Ünsal III-Doç Dr B. Payzın I-Prof Dr A. Alacacıoğlu II-Prof Dr B. Ünsal III-Doç Dr B. Payzın Doç.Dr. M. Özmen Doç.Dr. M. Özmen Dr. Öğr. Üyesi. Dr. Z. Soypaçacı Servis ve poliklinikte hasta -

20 Servis ve poliklinikte hasta - SALI ARA - Hasta başı fizik muayene - Gonad Hastalıkları- Erkek - Gonad Hastalıkları- Kadın - - Poliklinikte hasta - Metabolik Sendrom ve - Obezite - Servis ve poliklinikte hasta ÇARŞAMBA ARA - Hasta başı fizik muayene - I-Prof Dr A. Alacacıoğlu II-Prof Dr B. Ünsal III-Doç Dr B. Payzın I-Prof Dr A. Alacacıoğlu II-Prof Dr B. Ünsal III-Doç Dr B. Payzın Doç.Dr. B. Ö. Pamuk Doç.Dr. B. Ö. Pamuk Doç.Dr. B. Ö. Pamuk I-Prof Dr A. Alacacıoğlu II-Prof Dr B. Ünsal III-Doç Dr B. Payzın I-Prof Dr A. Alacacıoğlu II-Prof Dr B. Ünsal III-Doç Dr B. Payzın 20

21 Kolesistit ve kolelitiasis - GIS motilite bozuklukları - - Servis ve poliklinikte hasta - Kistik Böbrek Hastalıkları - Servis ve poliklinikte hasta - PERŞEMBE ARA - Hasta başı fizik muayene - Kan ve ürünleri transfüzyon komplikasyonları (Kan ve kan ürünleri kullanımı) Tiroid nodüllerine yaklaşım - Tiroid kanserleri Doç Dr. E. Sarıtaş Yüksel Doç Dr. E. Sarıtaş Yüksel Uzm. Öğretim üyesi Dr. Z. Soypaçacı I-Prof Dr A. Alacacıoğlu II-Prof Dr B. Ünsal III-Doç Dr B. Payzın I-Prof Dr A. Alacacıoğlu II-Prof Dr B. Ünsal III-Doç Dr B. Payzın Doç.Dr. B. Ö. Pamuk Doç.Dr. B. Ö. Pamuk Uzm Dr. M. Sonbahar 21

22 Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta - CUMA ARA - Hasta başı fizik muayene - Kronik Böbrek Yetmezliği - (Ety, Patogenez, Klinik ve Lab.) Amiloidoz VI.HAFTA-PAZARTESİ 22 -Prof Dr A. Alacacıoğlu II-Prof Dr B. Ünsal III-Doç Dr B. Payzın -Prof Dr A. Alacacıoğlu II-Prof Dr B. Ünsal III-Doç Dr B. Payzın Uzm. Öğretim üyesi Dr. Z. Soypaçacı Uzm. Öğretim üyesi Dr. Z. Soypaçacı I-Uz. Öğr.Üyesi Dr. Z. Soypaçacı II-Doç Dr F Topal III-Prof Dr S Akar ARA - Hasta başı fizik muayene - I-Uz. Öğr.Üyesi Dr. Z. Soypaçacı

23 II-Doç Dr F Topal III-Prof Dr S Akar Hemolitik anermiler-1 - Doç Dr B. Payzın Hemolitik anermiler-1 - Doç Dr B. Payzın - Karaciğer sirozu ve komplikasyonları-1 - Doç.Dr. Firdevs Topal Karaciğer sirozu ve - komplikasyonları-2 Servis ve poliklinikte hasta - SALI ARA - Hasta başı fizik muayene - Lipoprotein Metabolizması - Hastalıkları Adrenal Hastalıklar - - Doç.Dr. Firdevs Topal I-Uz. Öğr.Üyesi Dr. Z. Soypaçacı II-Doç Dr F Topal III-Prof Dr S Akar I-Uz. Öğr.Üyesi Dr. Z. Soypaçacı II-Doç Dr F Topal III-Prof Dr S Akar Doç.Dr. B. Ö. Pamuk Doç.Dr. B. Ö. Pamuk 23

24 Poliklinikte hasta - Kardiyak Hastaların Preop. - Değerlendirilmesi Servis ve poliklinikte hasta - ÇARŞAMBA ARA - Hasta başı fizik muayene - Akut Pankreatit - Kronik Pankreatit - - Servis ve poliklinikte hasta - Onkolojik aciller - - Servis ve poliklinikte hasta PERŞEMBE ARA - Dr. M. Sonbahar I-Uz. Öğr.Üyesi Dr. Z. Soypaçacı II-Doç Dr F Topal III-Prof Dr S Akar I-Uz. Öğr.Üyesi Dr. Z. Soypaçacı II-Doç Dr F Topal III-Prof Dr S Akar Doç. Dr. E. Sarıtaş Yüksel Doç. Dr. E. Sarıtaş Yüksel Prof. Dr Y. Küçükzeybek I-Uz. Öğr.Üyesi Dr. Z. Soypaçacı II-Doç Dr F Topal III-Prof Dr S Akar 24

25 Hasta başı fizik muayene - Kalsiyum Metabolizması ve Paratiroid Metabolizması - Hastalıkları Metabolik Kemik - Hastalıkları ve Osteoporoz - H. Pilori, tedavisi ve ilişkili - klinik durumlar Ülseratif Kolit ve Crohn - Hastalığı - Servis ve poliklinikte hasta CUMA ARA - Hasta başı fizik muayene - Kronik Böbrek Yetersizliği (Konservatif Tedavi) - Renal Replasman - Tedavileri - I-Uz. Öğr.Üyesi Dr. Z. Soypaçacı II-Doç Dr F Topal III-Prof Dr S Akar Doç.Dr. B. Ö. Pamuk Doç.Dr. B. Ö. Pamuk Doç. Dr. Firdevs Topal Doç. Dr. Firdevs Topal I-Uz. Öğr.Üyesi Dr. Z. Soypaçacı II-Doç Dr F Topal III-Prof Dr S Akar I-Uz. Öğr.Üyesi Dr. Z. Soypaçacı II-Doç Dr F Topal III-Prof Dr S Akar Dr. Öğr. Üyesi. Dr. Z. Soypaçacı Dr. Öğr. Üyesi. Dr. Z. Soypaçacı 25

26 HAFTA-PAZARTESİ ARA - Hasta başı fizik muayene - Sıvı Elektrolit Dengesi Bozuklukları-1 - Sıvı Elektrolit Dengesi - Bozuklukları-2 Sıvı Elektrolit Dengesi - Bozuklukları-3 Servis ve poliklinikte hasta - FMF - Servis ve poliklinikte hasta - SALI ARA - I- Doç Dr B. Payzın II-Doç Dr M. Özmen III-Doç Dr B. Ö. Pamuk I- Doç Dr B. Payzın II-Doç Dr M. Özmen III-Doç Dr B. Ö. Pamuk Uzm. Öğretim üyesi Dr. Z. Soypaçacı Uzm. Öğretim üyesi Dr. Z. Soypaçacı Uzm. Öğretim üyesi Dr. Z. Soypaçacı Prof Dr S. Akar I- Doç Dr B. Payzın II-Doç Dr M. Özmen III-Doç Dr B. Ö. Pamuk 26

27 Hasta başı fizik muayene - Kanserde risk faktörleri - tarama yöntemleri ve korunma Romatolojik Hastalıklarda - Görüntüleme Yöntemleri Kanserde risk faktörleri tarama yöntemleri ve korunma - Poliklinikte hasta - Akut Akciğer Ödemi - Tedavisi Servis ve poliklinikte hasta - ÇARŞAMBA ARA - Hasta başı fizik muayene - Asit Baz Dengesi Bozuklukları - Endokrin Hastalıklarda - Radyolojik Görüntüleme Çalışma - I- Doç Dr B. Payzın II-Doç Dr M. Özmen III-Doç Dr B. Ö. Pamuk Prof. Dr Y. Küçükzeybek Doç.Dr. Ö. Tosun Prof. Dr Y. Küçükzeybek Uzm.Dr. M. Sonbahar I- Doç Dr B. Payzın II-Doç Dr M. Özmen III-Doç Dr B. Ö. Pamuk I- Doç Dr B. Payzın II-Doç Dr M. Özmen III-Doç Dr B. Ö. Pamuk Uzm. Öğretim üyesi Dr. Z. Soypaçacı Doç. Dr. V Çakır 27

28 Asit ve hepatik komaportal hipertaniyon - Servis ve poliklinikte hasta - - Servis ve poliklinikte hasta PERŞEMBE ARA - Hasta başı fizik muayene - Lenfoproliferatif - hastalıklar-1 Lenfoproliferatif - hastalıklar-1 - Paraneoplastik sendromlar - Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta - CUMA Doç.Dr Firdevs Topal I- Doç Dr B. Payzın II-Doç Dr M. Özmen III-Doç Dr B. Ö. Pamuk I- Doç Dr B. Payzın II-Doç Dr M. Özmen III-Doç Dr B. Ö. Pamuk Doç. Dr. B. Payzın Doç. Dr. B. Payzın Prof. Dr. A. Alacacıoğlu I- Doç Dr B. Payzın II-Doç Dr M. Özmen 28

29 ARA - Hasta başı fizik muayene - Özofagus, Mide ve Kolon - tümörleri-1 Özofagus, Mide ve Kolon - tümörleri-2 Çalışma - Çalışma - Çalışma - Çalışma - 8.HAFTA-PAZARTESİ Servis ve poliklinikte hasta ARA - Servis ve poliklinikte hasta - Pankreas, safra yolu ve KC - tümörleri-1 Pankreas, safra yolu ve KC - tümörleri-1 - III-Doç Dr B. Ö. Pamuk I- Doç Dr B. Payzın II-Doç Dr M. Özmen III-Doç Dr B. Ö. Pamuk Doç. Dr. E. Sarıtaş Yüksel Doç. Dr. E. Sarıtaş Yüksel Doç. Dr. E. Sarıtaş Yüksel Doç. Dr. E. Sarıtaş Yüksel 29

30 Romatolojide laboratuvar - Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta SALI - Servis ve poliklinikte hasta ARA - Servis ve poliklinikte hasta - Hemolitik üremik sendrom - Trombotik trombositopenik purpura Şok- Sepsis - - Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta - - ÇARŞAMBA Servis ve poliklinikte hasta ARA - Doç. Dr. M Özmen Doç Dr B Payzın Doç.Dr. Fatih Topal 30

31 Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta - - Servis ve poliklinikte hasta - Servis ve poliklinikte hasta - - PERŞEMBE Sözlü sınav CUMA Yazılı Sınav Görevli öğretim üyeleri Görevli öğretim üyeleri Hasta başında fizik muyene pratiğinde A,B, C,D grupları içinde I, II III. alt gruplarda isimleri belirtilen öğretim üyeleri her grupta değişmekte ve İç Hastalıkları AD başkanı tarafından düzenlenme yapılmaktadır. HAFTALIK DERS PROGRAMI 1. HAFTA GÜNLER 1. DERS 2. DERS 3. DERS 4. DERS 5. DERS 6. DERS 7. DERS 8. DERS PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA 31

32 PERŞEMBE CUMA 2. HAFTA GÜNLER 1. DERS 2. DERS 3. DERS 4. DERS 5. DERS 6. DERS 7. DERS 8. DERS PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 3. HAFTA GÜNLER 1. DERS 2. DERS 3. DERS 4. DERS 5. DERS 6. DERS 7. DERS 8. DERS PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 4. HAFTA GÜNLER 1. DERS 2. DERS 3. DERS 4. DERS 5. DERS 6. DERS 7. DERS 8. DERS PAZARTESİ 32

33 SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 5. HAFTA GÜNLER 1. DERS 2. DERS 3. DERS 4. DERS 5. DERS 6. DERS 7. DERS 8. DERS PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 6. HAFTA GÜNLER 1. DERS 2. DERS 3. DERS 4. DERS 5. DERS 6. DERS 7. DERS 8. DERS PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 7. HAFTA 33

34 GÜNLER 1. DERS 2. DERS 3. DERS 4. DERS 5. DERS 6. DERS 7. DERS 8. DERS PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 8. HAFTA GÜNLER 1. DERS 2. DERS 3. DERS 4. DERS 5. DERS 6. DERS 7. DERS 8. DERS PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE Sözlü sınav Sözlü sınav Sözlü sınav Sözlü sınav Sözlü sınav Sözlü sınav Sözlü sınav Sözlü sınav CUMA Yazılı sınav Yazılı sınav Yazılı sınav Yazılı sınav Haftalık anadal/yan dal seminerleri İç hastalıkları anabilim dalı haftalık seminer/konferans ve vaka sunumları her hafta salı ve perşembe günleri saatleri arasında yapılmaktadır. İlgili ana ve yan dal programları ilgililerden öğrenilebilir. Katılmak isteyen ve uygun saatleri bulunan öğrencilerin ana ve yan dal lerine katılımları cesaretlendirilir. Değerlendirme Öğrenciler her haftanın son günü ilgili öğretim üyesi/görevlisi eşliğinde staj haftasının değerlendirmesini yaparlar. Bu değerlendirme esnasında gerek staj haftası ve uygulamaları tartışılır gerekse hafta boyunca takip edilen hastaların dosyaları gözden geçirilir. Bu tartışma esnasında yapılan sözlü tartışmalar ve hasta dosyası göz önünde bulundurularak öğrencilere ilgili haftanın uygulama puanı verilir. Toplamda 6 defa yapılan bu tip uygulama puanlarının ortalaması staj sonu yapılan sözlü sınavın %20 sini teşkil eder. 34

35 Öğrenciler staj süresi sonunda sözlü ve yazılı olmak üzere iki sınava alınacaklardır.ayrıca ilgili öğretim üyesi/görevlisine imzalatılmış staj karnesi olmayan öğrenci sözlü sınava alınmayacaktır. Sözlü sınav en az 2 öğretim üyesi/görevlisi tarafından yapılır ve hasta başı uygulamaları ile İç hastalıkları temel sorunlarına yaklaşımlarına dair bilgi ve becerileri ölçmeyi hedefler. Nihai sözlü notu staj haftasında elde edilen uygulama puanları ortalamasının %20 si ile sözlü sınavın %80 nin toplamından oluşur. Sözlü sınavdan 60 geçer not alamayan öğrenciler yazılı sınava katılamazlar. Yazılı sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve soru sayısı en az 100 olacak şekilde uygulanır. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan öğrencilerin geçme notu sözlü ve yazılı sınav aritmetik ortalaması üzerinden hesap edilir. Sınav sorularının seçimi, basılması, çoğaltılması ile sözlü ve yazılı sınavların sonuçlarının değerlendirilmesi anabilim dalı başkanı ve staj sorumlusunun yükümlülüğündedir.yazılı sınavdan 60 geçer not alamayan öğrenciler başarısız kabul edilir. Öğrencilerin geçme notu sözlü ve yazılı sınav notlarının aritmetik ortalaması şeklinde hesaplanır. Staj geçme notu 60 olarak kabul edilir. Toplam Devam / Katılım Staj karnesi Uygulama sınavı Staj sözlü sınavı Staj yazılı sınavı Adet Değer (%) 1 Değerlendirme sınavına girebilmek için gerekli Değerlendirme sınavına girebilmek için gerekli 6 %10 1 %40 1 % Bütünleme sınavı, staj sonu sınavı ile aynı şartlarla yapılmaktadır. Sözlü sınavdan en az 60 alamayan öğrenciler yazılı sınava katılamazlar. 35

36 Öğrenci İş Yükü İşlem adı Derse Katılım (, Panel, Konferans vb. faaliyetlere katılım) Laboratuvar Uygulama (klinikte ) Sunum Proje Ödev Seminer Performans sınavı (anamnez, Fizik muayene, mesleksel beceri vb. değerlendirildiği) Sözlü sınav için hazırlık Sözlü sınav Yazılı sınavı için hazırlık Yazılı sınavı Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (Saat) dak 81 Yok dk 100 Yok Yok 6 adet 3 Yok 6 defa 2 Yok dak Yok 1 1 saat 40dak Toplam İş Yükü (Saat) 36

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi 1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi MÖTEK Eylül / 2015 2 Sevgili Öğrenciler Dönem IV klinik öncesi dönemde kazandığınız

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 0 Nisan 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 08 Eylül 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 05-06 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 07 Eylül 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI. SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 08-09 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI. Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 03 Eylül 08 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI. SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 08-09 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI. Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 0 Şubat 09 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI. SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 08-09 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI. Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 5 Nisan 09 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 5 NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan: Nükleer Tıp Anabilim Dalı 1 NÜKLEER TIP STAJI TANITIM REHBERİ

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi STAJ TANITIM REHBERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi STAJ TANITIM REHBERİ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 5 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJ TANITIM REHBERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJ TANITIM REHBERİ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan: Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 1 GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI TANITIM

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK Pratik-Uygulama Anamnez alma semiyoloji 2.GÜN 08.15-09.00 Kardiyovasküler sistem

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ 09:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

13/11/2018 Salı UZMANLA KLİNİK- POLKLİNİK VİZİTİ. 14/11/2018 Çarşamba POLKLİNİK VİZİTİ. Hekimin Hukuki Sorumlulukları Av. Sevim Ülkümen Çanak

13/11/2018 Salı UZMANLA KLİNİK- POLKLİNİK VİZİTİ. 14/11/2018 Çarşamba POLKLİNİK VİZİTİ. Hekimin Hukuki Sorumlulukları Av. Sevim Ülkümen Çanak Saat 12/11/2018 08: 30 10: 00 10: 00 10: 50 11: 00 11: 50 13/11/2018 14/11/2018 Hekimin Hukuki Sorumlulukları Av. Sevim Ülkümen Çanak 15/11/2018 Solunum Sistemi ve Kardiyovasküler Sistem Muayenesi Prof.

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. Dahili Nörolojik semiyoloji ve endokrinolojik hastaya yaklaşım-tiroid muayenesi

İÇ HASTALIKLARI. Dahili Nörolojik semiyoloji ve endokrinolojik hastaya yaklaşım-tiroid muayenesi 1.GÜN 2.GÜN 4.GÜN 5.GÜN 6.GÜN 7.GÜN 8.GÜN Lökomotor sistem semiyolojisi Lökomotor sistem semiyolojisi Üriner sistem semiyolojisi Üriner sistem semiyolojisi Solunum sistemi semiyolojisi Solunum sistemi

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi K. TÜRKMEN 11.15-12.00 Kardiyovasküler

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

08/02/2019 Pazartesi 06/02/2019. Cuma 08: 30 10: 00 UZMANLA KLİNİK- POLKLİNİK VİZİTİ. Çarşamba UZMANLA KLİNİK- POLKLİNİK VİZİTİ

08/02/2019 Pazartesi 06/02/2019. Cuma 08: 30 10: 00 UZMANLA KLİNİK- POLKLİNİK VİZİTİ. Çarşamba UZMANLA KLİNİK- POLKLİNİK VİZİTİ Saat 04/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 07/02/2019 08/02/2019 08: 30 10: 00 10: 00 10: 50 Solunum Sistemi ve Kardiyovasküler Sistem Muayenesi Prof. Dr. Ertan AYDIN 11: 00 11: 50 Hekimin Hukuki Sorumlulukları

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJ TANITIM REHBERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJ TANITIM REHBERİ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 5 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan: Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı 1 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI (Grup 3)

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI (Grup 3) 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI (Grup 3) Amaç: Erişkinlerde görülen başlıca dahili (nefroloji, hematoloji, gastroenteroloji, onkoloji, romatoloji, endokrinoloji ve metabolizma ile ilgili) hastalıklarla

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5 KLİNİK FARMAKOLOJİ & TOKSİKOLOJİ STAJ TANITIM REHBERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5 KLİNİK FARMAKOLOJİ & TOKSİKOLOJİ STAJ TANITIM REHBERİ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 5 KLİNİK FARMAKOLOJİ & TOKSİKOLOJİ STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan: Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 1 KLİNİK FARMAKOLOJİ

Detaylı

4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI

4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI (Grup 1) Amaç: Cerrahinin genel prensipleri ile ilgili temel bilgilerin verilmesi ve çeşitli cerrahi hastalıkların özeliklerinin, uygulamalı olarak cerrahi hastaya

Detaylı

10/04/ /04/2019 Pazartesi. Çarşamba

10/04/ /04/2019 Pazartesi. Çarşamba 1 08/04/2019 09/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 12/04/2019 08: 30 10: 00 10: 00 10: 50 11: 00 11: 50 12: 00 13: 00 Öğle arası Öğle arası Öğle arası Öğle arası Öğle arası 13: 00 13: 50 İç Staj Tanıtımı Doç.

Detaylı

Vaskülitler R.TUNÇ Vaskülitler R.TUNÇ Uygulama-Vizit Uygulama-Vizit

Vaskülitler R.TUNÇ Vaskülitler R.TUNÇ Uygulama-Vizit Uygulama-Vizit İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi K. TÜRKMEN 11.15-12.00 Kardiyovasküler

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Ġç Hastalıkları Yıl/yarıyıl 4/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S) Dersin dili Kodu

Detaylı

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN ÇOCUK SAĞ VE HAS+ÇOCUK CER+İMMÜONOLOJİ

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN ÇOCUK SAĞ VE HAS+ÇOCUK CER+İMMÜONOLOJİ Başlama Tarihi: 14.3.16 Bitiş Tarihi: 22.4.16 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü:Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 5 TIP

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 4 ÜROLOJİ STAJ TANITIM REHBERİ. Hazırlayan: Üroloji Anabilim Dalı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 4 ÜROLOJİ STAJ TANITIM REHBERİ. Hazırlayan: Üroloji Anabilim Dalı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 4 ÜROLOJİ STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan: Üroloji Anabilim Dalı 1 ÜROLOJİ STAJI TANITIM REHBERİ Ders Kodu Dersin Adı (Türkçe/İngilizce)

Detaylı

Dönem VI Ön Hekimlik İç Hastalıkları Uygulama Dilimi Eğitim Programı

Dönem VI Ön Hekimlik İç Hastalıkları Uygulama Dilimi Eğitim Programı Dönem VI Ön Hekimlik İç Hastalıkları Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Staj Eğitim Sorumlusu :Prof. Dr. Mesut Abdülkerim ÜNSAL :Dr. Öğr. Üyesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH Pre-Operatif Hastaların Genel

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 10.09.2018-09.11.2018 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof. Dr. Hasan

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP D PEDİATRİ STAJ PROGRAMI GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP D PEDİATRİ STAJ PROGRAMI GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP D PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 19.11.2018-18.01.2019 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof. Dr. Hasan

Detaylı

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. 1. H A F T A TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI GÖRH Pre-Operatif

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI TARİHLER 05/09/2011 24/10/2011 01/11/2011 14/11/2011 02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 30/01/2012 19/03/2012

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 22.04.2019-21.06.2019 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof. Dr. Hasan

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5. Kalp ve Damar Cerrahisi STAJ TANITIM REHBERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5. Kalp ve Damar Cerrahisi STAJ TANITIM REHBERİ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 5 Kalp ve Damar Cerrahisi STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan: Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 1 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Detaylı

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.F.Belgin EFE Akut Pankreatit Pre-Operatif Hastaların

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV İç Hastalıkları Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç. Dr. Emine BİNNETOĞLU

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA 02 Mart 17 Nisan 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA DERS PROGRAMI

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA DERS PROGRAMI DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI KURULDA DERS ANLATACAK ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Nasuhi Engin Aydın Prof. Dr. Mustafa Demirci Prof. Dr. Osman Nuri Dilek Prof.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Dönem Koordinatörü:

Detaylı

2 Ders Kodu: TIP Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: TIP Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans İÇ HASTALIKLARI-I 1 Ders Adi: İÇ HASTALIKLARI-I 2 Ders Kodu: TIP4042 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 4 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 7 7 Dersin AKTS Kredisi: 12.00 8 Teorik

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5 ADLİ TIP STAJ TANITIM REHBERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5 ADLİ TIP STAJ TANITIM REHBERİ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 5 ADLİ TIP STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan: Tıp Anabilim Dalı 1 ADLİ TIP STAJI TANITIM REHBERİ Ders Kodu TIP 502 Dersin

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 6 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ TANITIM REHBERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 6 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ TANITIM REHBERİ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 6 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı RUH SAĞLIĞI VE

Detaylı

v2

v2 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 206-207 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 05.09.206 -..206 v2 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Doç. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA 02 Mart 17 Nisan 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 207-208 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 20..207-9.0.208 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Prof. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN. Yrd. Doç. Dr. Vehbi Alpman Yrd. Doç. Dr. Defne Gümüş

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN. Yrd. Doç. Dr. Vehbi Alpman Yrd. Doç. Dr. Defne Gümüş Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü:Prof. Dr. Asiye Nurten 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN DERS YÖNETME

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5 PSİKİYATRİ STAJ TANITIM REHBERİ

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5 PSİKİYATRİ STAJ TANITIM REHBERİ İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 5 PSİKİYATRİ STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan: PSİKİYATRİ Anabilim Dalı 1 PSİKİYATRİ STAJI TANITIM REHBERİ Ders Kodu Dersin

Detaylı

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahiye giriş Y. TATKAN Cerrahi anamnez ve terminoloji Ş. TAVLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Detaylı

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 0 1 E Y L Ü L 0 7 K A S I M 2 0 1 4 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014)

III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014) T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014)

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 205-206 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 25.04.206-24.06.206 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 206-207 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 24.04.207-2.06.207 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Doç. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 20-204 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 7.02.204-8.04.204 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof.

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Non-viral kronik karaciğer hastalıkları S. Cihan Yurdaydın

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Non-viral kronik karaciğer hastalıkları S. Cihan Yurdaydın 1. HAFTA Stajın Tanıtımı A. İrfan Soykan Kronik diyare Necati Örmeci Non-viral kronik karaciğer hastalıkları Kanama diyatezi Kronik miyeloproliferatif hastalıklar Günhan Gürman Özefagus hastalıkları A.

Detaylı

DÖNEM 4 PEDİATRİ STAJI DERS PROGRAMI B GRUBU (12/11/ /01/2019) 14/11/2018 Çarşamba

DÖNEM 4 PEDİATRİ STAJI DERS PROGRAMI B GRUBU (12/11/ /01/2019) 14/11/2018 Çarşamba DÖNEM 4 PEDİATRİ STAJI DERS PROGRAMI B GRUBU (12/11/2018-18/01/2019) Saat 12/11/2018 08: 30 10: 20 Pediatri Stajının İşleyişi 13/11/2018 14/11/2018 15/11/2018 16/11/2018 Poliklinik ve servis Poliklinik

Detaylı

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Başkoordinatör

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon STAJ TANITIM REHBERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon STAJ TANITIM REHBERİ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 5 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 1 FİZİKSEL

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 205-206 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV ACİL TIP STAJI Stajyer Öğrenci Karnesi Hazırlayan Acil Tıp Anabilim Dalı 2 ACİL TIP ANABİLİM DALI STAJ(DERS) KODU-ADI

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları Ş. ÖZER Karın travmaları Ş. ÖZER ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.205-26.06.205 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

14 Kasım Şubat 2017

14 Kasım Şubat 2017 1.. H A F T A ESKŞEHR OSMANGAZ ÜNVERSTES TARH 14.11.2016 15.11.2016 16.11.2016 17.11.2016 18.11.2016 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDRLMES VE YEN DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH

Detaylı

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI intern semineri Ş. TEKİN intern semineri

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI intern semineri Ş. TEKİN intern semineri GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahiye giriş Y. TATKAN Cerrahi anamnez ve terminoloji Ş. TAVLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJI DERS PROGRAMI AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJI DERS PROGRAMI AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJI DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: Dönem V Ortopedi ve Travmatoloji Dersin Kodu: MED505 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 06.Şub.17 09.00-09.50 Böbrek Fizyolojisinin Temel Prensipleri Nefroloji Pazartesi 10.00-10.50 Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Böbrek Hastalıklarına Klinik

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı Dönem 5. Beyin ve Sinir Cerrahisi STAJ TANITIM REHBERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı Dönem 5. Beyin ve Sinir Cerrahisi STAJ TANITIM REHBERİ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 5 Beyin ve Sinir Cerrahisi STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 1 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI Stajyer Öğrenci Karnesi Hazırlayan Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2 GÖĞÜS HASTALIKLARI

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2018 2019 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI İÇ HASTALIKLARI PROGRAMI Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Dekan Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Baş Koordinatör Baş

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 05.Şub.18 09.00-09.50 Serbest Çalışma Pazartesi 10.00-10.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 11.00-11.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 12.00-12.50 Glomerül Hastalıkları

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı GENEL BİLGİLER: Staj Eğitim Sorumlusu Staj süresi AKTS kredisi : Yrd.

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09. 1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ Saat 10.30-11.20

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4 DÖNEM-4 KARDİYOLOJİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1-Kalp hastalarından medikal öykü alır ve fizik muayenesini yapar. (Psikomotor) 2-Kalp hastalıklarında, tanıya götürecek temel laboratuvar yöntemlerini

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi 1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi MÖTEK Eylül / 2015 2 Sevgili Öğrenciler Dönem IV klinik öncesi dönemde kazandığınız

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV İÇ HASTALIKLARI PROGRAMI Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Dekan Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Baş Koordinatör

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Dönem III - 5. Ders Kurulu Gastrointestinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç.Dr.Erkan

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLER DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (30 KASIM 2015-31 ARALIK 2015) DERS PROGRAMI

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI AİL-001: Aile hekimliği A.D.Uzmanlık tezleri AİL-002:Aile hekimliği A.D.Seminer saati AİL-003:

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem IV GENEL CERRAHİ STAJ TANITIM REHBERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem IV GENEL CERRAHİ STAJ TANITIM REHBERİ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV GENEL CERRAHİ STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan: Genel Cerrahi Anabilim Dalı GENEL CERRAHİ STAJ TANITIM REHBERİ Ders Kodu

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV ĠÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV ĠÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV ĠÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu Prof. Dr.

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Prof. Dr. Ali BORAZAN Prof. Dr. Şehmus

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Nöroloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Erkam KÖMÜRCÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLER DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (05 ARALIK 2016-06 OCAK 2017) DERS PROGRAMI

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik İç Hastalıkları (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

Ders Yılı Dönem-IV Kardiyoloji Staj Programı

Ders Yılı Dönem-IV Kardiyoloji Staj Programı 2018 2019 Ders Yılı Dönem-IV Kardiyoloji Staj Programı DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 4 KARDİYOLOJİ STAJI EĞİTİM PROGRAMI Stajın adı Stajın süresi Öğretim yeri Anabilim dalı başkanı Staj sorumluları

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez T.KÜÇÜKKARTALLAR 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLER DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (30 KASIM 2015-31 ARALIK 2015) DERS PROGRAMI

Detaylı

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı