İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ"

Transkript

1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ

2 İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi STAJ DEFTERİ İTÜ Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı Bölümü (ÇAP öğrencileri için 1. Program) En Son Kayıtlı Olduğu Yarıyıl (1/2/3/4/5/6/7/8) Cep Tel. No. E-Posta Adresi Staj Grup Numarası (uygun olan için * koyunuz) Staja Resmî Başlama Tarihi Stajın Resmî Bitiş Tarihi Çalışılan Toplam Staj Günü Sayısı (Cumartesi-Pazar günleri ve bayram tatilleri dışındaki) Ticari Ünvanı Adresi Telefon No Faks No Web Adresi İşletme Staj Yetkilisinin İmzası ve İşletme Kaşesi Öğrenci İle İlgili Bilgiler E1A ( ) E2İ ( ) E3İ ( ) E3H ( ) İ1T ( ) İ2Y ( ) EK1( ) Staj Yapılan İşletme İle İlgili Bilgiler

3 Sayın İşletme Staj Yetkilisi, Öğrencimize işletmenizde staj yapma olanağı sağladığınız için teşekkür ederiz. Okul yaşamı sırasında kuramsal bilgilerle donatılmış olan öğrencilerimiz, gerçek uygulama yaşamı deneyimini de kazanabilmeleri için, îmalat ve/veya hizmet işletmelerinde yirmişer günlük iki staj çalışması yapmakla yükümlü kılınmışlardır. Öğrenciler; bu çalışmalar sırasında işletmeyi tanımak, organizasyon yapısını öğrenmek, üretim sistemleri ve şirket sermaye yapısı hakkında bilgi edinmek, üretilen ürün veya hizmetin ortaya çıkabilmesi için hangi aşamalardan geçildiğini ve bunun müşteriye nasıl ulaştırıldığını gözlemlemek ve bu işlemlerin daha iyi nasıl yapılabileceği hakkında kendi düşüncelerini ortaya koymak isteyeceklerdir. Öğrenci, bir îmalat veya hizmet işletmesine yaşamında ilk kez ayak basıyor olabilir. Bu durumdaki bir öğrencinin, iş ortamına yirmi iş günü (Resmi tatil olmayan ve salt hafta içi günler) için bile olsa uyumunu sağlamada yapacağınız yardım elbette çok yararlı olacaktır. Öğrenci, yapacağı bu staj çalışması öncesinde, yanıtlamak zorunda olduğu bâzı soruların konuları hakkında bir bilgi sahibi olmamış, o konu ile ilgili herhangi bir ders almamış olabilir. Böyle bir durumda öğrenci, gereken bilgi araştırmasını yapmak durumundadır. Öğrenciye staj sırasında, işletme temel işlevleri ile ilgili bir veya birkaç işin yapılmak üzere verilmesinin ve bunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetlenmesinin, öğrenciye gelecekteki iş yaşamı için önemli bir deneyim kazandıracağı çok açıktır. Staj defterinin, öğrenci tarafından uygun bir şekilde doldurulduğunu kontrol etmeniz için sizden beklentilerimiz maddeler hâlinde aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1. İç kapak sayfasında öğrencinin doldurması gereken kısımlar vardır. Bu sayfanın en altını sizin imzalamanız ve işletme kaşesi ile kaşelemeniz, öğrencinin doldurduğu kısımları da kontrol etmeniz ve gerekirse düzeltmeniz/düzelttirmeniz istenmektedir. 2. Staj Defteri Değerlendirme Sayfası, öğrenciye göstermeden, tümüyle sizin dolduracağınız bir sayfadır. Sayfanın nasıl doldurulacağına ilişkin açıklama, sayfa üzerinde verilmiştir. 3. Defterin öğrenci tarafından doldurulan ilk ve son sayfaları imzalanmış ve işletme kaşesiyle kaşelenmiş olmalıdır. Soruların yanıtlandığı sayfalarda bir bilgi yanlışlığına rastlamanız durumunda, bu yanlışlığı düzeltip/düzelttirip, ilgili sayfayı/sayfaları imzalamanız ve kaşelemeniz yeterlidir. 4. Yukarıda geçen tüm işler yapıldıktan sonra staj defteri tarafınızdan bir kapalı büyük zarf içine konmalı ve zarf mühürlenerek öğrenciye teslim edilmelidir. Lütfen defterin tümünü veya bir kısmını (örneğin değerlendirme sayfası) posta ile okul adresine göndermeyiniz. Bu konulardaki yardımlarınızdan ötürü yeniden teşekkür eder ve çalışmalarınızda başarılar dileriz.

4 Staj Defteri Değerlendirme Sayfası İşletme Staj Yetkilisinin Öğrenci Hakkındaki Görüşleri (Uygun gördüğünüz açıklamanın solundaki kutunun içine (X) işareti koyunuz) Öğrenci, işletmede, stajını yapmak üzere -hafta içi günler işgünü kabul edilmek koşuluyla- en az 20 işgünü bulunmuştur. Öğrenci, soruları yeterli düzeyde yanıtlamıştır. (Aşağıda verilen puanlama ölçeğini kullanarak öğrencinin, tabloda belirtilen niteliklerini ilgili göze X koyarak değerlendiriniz) 1: Çok zayıf 2: Zayıf 3: Yeterli 4: İyi 5: Çok iyi Nitelikler Amaç ve hedeflerini belirlemesi ve uygulaması 2. Zamanını etkin bir şekilde kullanması ve verilen görevi zamanında tamamlayabilmesi 3. Öğrenme isteği, bilgiye açık olması 4. Sorumluluk alma isteği 5. Görüşlerini ve bilgisini aktarabilme yeteneği 6. Takım çalışmasına yatkınlığı 7. Diğer firma elemanlarına destekleyici ve olumlu yaklaşımı Eklemek istediğim başka noktalar vardır ve aşağıda belirtilmiştir: Sonuç: Stajyer öğrenci başarılıdır. Stajyer öğrenci başarısızdır. Onaylayan İşletme Staj Yetkilisi İle İlgili Bilgiler Ünvanı Adı ve Soyadı İmzası Tarih... /... / 20...

5 T.C. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ GENEL ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1 Stajlar, İstanbul Teknik Üniversitesi Fakülteler Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince; öğrencilerin, kuramsal bilgilerini çalışma yaşamıyla pekiştirmek amacı ile yapmak zorunda oldukları uygulama çalışmalarıdır. Madde 2 Stajlar, Endüstri Mühendisliği Programı öğrencileri için Birinci Grup Staj, İkinci Grup Staj ve Üçüncü Grup Staj olarak; İşletme Mühendisliği Programı öğrencileri için Teknik Staj ve Yönetim Stajı olarak; Ekonomi programı için Ekonomi Stajı olarak; İşletme UOLP programı için Yönetim Stajı olarak adlandırılmış olup, belirtilen sıra ile yapılırlar. Madde 3 Endüstri Mühendisliği Programı öğrencileri için Birinci Grup Stajın (Atölye Stajı) torna, freze, matkap ve kaynak işlemi bulunan bir atölyede yapılması zorunluluğu vardır. İkinci ve Üçüncü Grup Stajlar orta büyük veya büyük ölçekteki (En az 50 çalışana sahip) îmalat veya hizmet işletmelerinde yapılır. Staj yapılan işletmelerdeki en az 50 kişi çalışma zorunluluğu Birinci Grup Stajda yani Atölye Stajında yoktur. Söz konusu işletmeler, yurtiçi veya yurtdışında, kamu veya özel sektöre ait kuruluşlar olabilir. Madde 4 Endüstri Mühendisliği Birinci Grup Staj birinci, İkinci Grup Staj üçüncü, Üçüncü Grup Staj beşinci yarıyılı ise izleyen zaman diliminde yapılır. Birinci ve İkinci Grup Staj bir imalat işletmesinde, Üçüncü Grup Staj ise imalat veya hizmet işletmesinde yapılabilir. İşletme Mühendisliği Teknik Stajı üçüncü, Yönetim Stajı beşinci eğitim-öğretim yarıyılını izleyen zaman diliminde yapılır. Ekonomi Stajı ve İşletme UOLP programı Yönetim Stajı üçüncü eğitim-öğretim yarıyılını izleyen zaman diliminde yapılır. Madde 5 Tüm stajlarını başarı ile tamamladığı Fakülte Staj Komisyonu nca karara bağlanmayan öğrenciler, diplomalarını almaya hak kazanamazlar. Madde 6 Stajlar, öğretim ve sınav dönemlerini içeren süreler dışında yapılır. Final döneminde staj yapılamaz ancak bütünleme döneminde staj yapılabilir. Yaz öğretimine katılan bir öğrenci, öğretim döneminde staj yapamaz ancak yaz okulu final döneminde staj yapılabilir. Mezuniyeti için Bitirme Çalışması ve ayrıca Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri için Endüstri Mühendisliği Projesi dışında bir dersi kalmayan öğrenciler, öğretim dönemlerinde de stajlarını yapabilirler. Güz yarıyılı finallerinin bitiş tarihi ile bahar yarıyılı derslerinin başlangıç tarihi arasında Cumartesi, Pazar ve resmî tatil günleri hariç 20 işgününü içerecek süre bulunduğu takdirde, öğrenciler ara dönemde staj yapabilirler. Madde 7 Tüm stajlar dört hafta (20 iş günü) olup; Cumartesi, Pazar ve resmî tatil günlerindeki çalışmalar, kesinlikle staj süresinden sayılmayacaktır. Madde 8 Stajlar, ait oldukları bölümlerce hazırlanan ve Fakülte Staj Komisyonu nca benimsenen Staj Rehberlerine göre yapılır. Madde 9 Aynı bağımsız işletmede veya aynı holdinge bağlı aynı işletmede birden fazla staj yapılamaz. Madde 10 Fakülteye yatay geçiş yolu ile gelen öğrencilerin daha önce yaptığı stajlar için Fakülte Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu kararının yanısıra Fakülte Staj Komisyonu nun, stajlarının uyumlandırılması hakkındaki kararı da gerekir. Madde 11İşletme Fakültesinin herhangi bir programında ÇAP yapmakta olan öğrencilerin sorumlu oldukları stajlar Fakülte ÇAP Komisyonu tarafından belirlenir. Madde 12 Öğrenciler, stajlarını yapacakları işletmelerin çalışma düzenleri ile ilgili kural, yönerge ve emirlere uymak zorundadırlar. Madde 13 Staj Komisyonu, ilgili işletme tarafından başarısız bulunan öğrencilerin stajlarını geçersiz kabul eder ve reddine karar verir. Staj Komisyonu salt işletme tarafından başarılı bulunan stajları değerlendirmeye alır.

6 II. STAJ ÖNCESİ YAPILACAKLAR Madde 14 Staj yapacak öğrenciler, staj yapacağı işletmeyi kendileri bulurlar. Fakülte Staj Komisyonu nca staj yeri olarak ilan edilen işletmelere de başvurabilirler. İşletmenin, stajın içeriği hakkında bir resmî yazı istemesi durumunda öğrenci, isteğini bildirir bir dilekçe ile Fakülte Öğrenci İşleri Bürosu na başvurur. Madde 15 Öğrenci, -istenmesi durumunda- Madde 15 de belirtilen başvurusu sonucu alacağı ve staj yapacağı işletmeye hitâben Türkçe/İngilizce/Almanca/Fransızca yazılmış yazıyı ve Fakülte Sekreteri nce onaylanmış fotoğraflı staj defterini alarak işletmede stajına başlayabilir. III. STAJ SÜRESİNCE YAPILACAKLAR Madde 16 Staj defteri Türkçe olarak Türk teknik resim, yazı ve çizim kurallarına uygun şekilde, mürekkepli kalemle doldurulur. Defterde bulunan yönergelere uyulur ve ilgili tüm yerler doldurulur. Yurtdışında yapılan stajlara ilişkin defterler, salt İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde veya işletme tarafından da kabul edilmişse Türkçe olarak doldurulabilir. Madde 17 Defterde, Bölüm Staj Rehberinde sorulan tüm soruların yanıtları, rehberdeki numara sırasına göre verilir. Her yanıt sayfasının üst kısmındaki ilgili bölümler, eksiksiz olarak doldurulur. Soru Kodu bölümüne, Staj Rehberindeki ilgili sorunun madde numarası yazılır (Örneğin: E2İ.8; İ1T.2). İşletmede herhangi bir sorunun yanıtının bulunamaması veya işletme yetkilileri tarafından gerekli bilgilerin verilmemesi durumunda öğrenci, bu soruyu, işletmedeki gözlemlerine ve araştırmalarına dayanarak cevaplandırmalıdır. Madde 18 Öğrenci, defteri, işletmedeki staj süresi içinde doldurur. Çalışma süresince ve/veya çalışma süresi sonunda gerekli yerleri işletme yetkililerine onaylatır. Madde 19 Staj için ek bir defter kullanılmayacak olup, tüm bilgi ve belgeler bu defter içinde toplanacaktır. Ek formlar ve dokümanlar, işletme yetkilileri tarafından imzalandıktan ve işletme kaşesi ile kaşelendikten sonra defter içindeki ilgili sayfalara yapıştırılarak veya defter içine eklenerek konulacaktır. IV. STAJ SONRASI YAPILACAKLAR Madde 20 Öğrenci, staj defterinin iç kapak sayfasını işletme staj yetkilisine ve işletme bölüm yetkililerine; değerlendirme sayfasını ise salt işletme staj yetkilisine doldurtmak ve imzalatmak zorundadır. İşletme staj yetkilisinin adı-soyadı ve ünvanı, ilgili yerlere açıkça yazılmalıdır. Gereken yerler, işletme kaşesi ile kaşelenmelidir. Tüm işlemleri biten defter, işletme staj yetkilisi tarafından ağzı kapalı ve mühürlenmiş bir zarf içinde, öğrenci eliyle Fakülte ye gönderilmelidir. Staj defterinin tümü veya bir kısmı (örneğin değerlendirme sayfası) posta ile gönderilmemelidir. Bu durum karışıklık yaratabildiği için defterin teslim alınamaması veya değerlendirme sorunları yaşatabilmektedir. Madde 21 Staj defterleri, içine konduğu zarfın üzerine öğrenci no, adı-soyadı ve staj türü/grup no yazılı olacak şekilde, stajın yapıldığı tarihi izleyen ilk akademik yarıyılın ikinci haftasının son iş günü bitimine kadar teslim edilmek zorundadır. Aksi durumda staj defteri teslim alınmayacak ve staj kesinlikle geçersiz sayılacaktır. Özel durumlarda (örneğin eğitim-öğretim yılı içinde staj yapmak zorunluluğunda olan öğrenciler vb.) stajın bitirilmesini izleyen 20 gün içinde staj defterlerinin teslim edilmesi gerekmektedir. Tüm teslimler, imza karşılığı, ilgili bölüm sekreterliğine yapılacaktır.

7 V. FAKÜLTE STAJ KOMİSYONU ve GÖREVLERİ Madde 22 Fakülte öğrencilerinin yapacağı tüm stajlar Fakülte Staj Komisyonu nca plânlanır, uygulamaya konulur ve denetlenir. Fakülte Staj Komisyonu, yapılmış stajın kabulü ya da reddi konusunda karar verir. Komisyon, her üç bölümün öğretim üyelerinden/görevlilerinden oluşur ve tüm komisyon üyeleri ile komisyon başkanı, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Komisyon üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Üyeler, bu göreve yeniden seçilebilirler. Görev süresi bitmeden ayrılan bir üye yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere bir başka üye seçilir. Her bölümden araştırma görevlileri komisyona yardımcı olmak üzere görevlendirilir. Madde 23 Fakülte Staj Komisyonu nun görevleri şunlardır: (i) Fakülte öğrencilerine çeşitli kurum ve kuruluşlarca kontenjan ayrılan staj yerlerini ilan etmek. (ii) Öğrencilerin staj defterlerini inceleyerek stajın kabulüne veya reddine karar vermek, sonucu listeler hâlinde öğrencilere duyurmak üzere Dekanlığa bildirmek (Birinci Grup Stajın değerlendirilmesi İ.T.Ü. Makina Fakültesi Atölye yetkilileri tarafından yapılır. Sonuçlar belgeler halinde Fakülte ye bu birim tarafından gönderilir ve Fakülte Staj Komisyonu nca incelenerek yukarıdaki fıkraya göre işlem yapılır). (iii) Öğrencilerin staj ile ilgili başvurularını değerlendirmek ve sorunların çözülmesine yardımcı olmak. (iv) Fakülte kapsamında stajlarla ilgili tüm sorunların çözülmesine çaba göstermek. Madde 24 Fakültede daha önce uygulanmakta olan stajlarla ilgili esasların tümü yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 25 Staj Genel Esasları, Fakülte Yönetim Kurulu nun günlü, 7. toplantısında kabul edilmiş olup (Madde 2.4.), eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girmiştir.

8 İ.T.Ü. İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (UOLP DAHİL) BİRİNCİ GRUP STAJ [E1A] E1A.1. Aşağıda verilen puanlama ölçeğini kullanarak, şirketin, tabloda belirtilen niteliklerini ilgili göze X koyarak değerlendiriniz: 1: Çok zayıf 2: Zayıf 3: Yeterli 4: İyi 5: Çok iyi Nitelikler Amaç ve hedeflerimi belirleyebilmeme katkısı 2. Zamanı verimli kullanma ve planlı çalışma özelliklerimin gelişmesine katkısı 3. Öğrenme isteğimi güçlendirmeme katkısı 4. Zayıf olduğum alanları belirlememe katkısı 5. Sorumluluk alma isteğime katkısı 6. Görüşlerimi ve bilgimi sözlü ve yazılı aktarabilme becerilerime katkısı 7. Takım içinde çalışabilme becerilerime katkısı E1A.2. E1A.3. E1A.4. E1A.5. E1A.6. E1A.7. İşletmenin, kuruluş tarihini, mavi ve beyaz yakalı personel sayılarını, hangi sektör içinde yer aldığını, rakiplere göre durumu ve pazar payını belirtiniz. Organizasyon şemasını çiziniz/ekleyiniz. İşletmenin ürettiği ürünleri, her ürüne ilişkin yıllık kapasite değerleri ve kapasite kullanım oranları ve hammadde tedarik yöntemleri hakkında bilgi veriniz. Atölyede gerçekleştirilen tornalama işlemi ile ilgili aşağıdaki konularda bilgi veriniz. Torna tezgahı çeşitleri ve özellikleri Torna tezgahında kullanılan kesici takımlar Torna tezgahında kullanılan parça bağlama amaçlı tertibatlar Torna tezgahında gerçekleştirilen bir adet parça işleme uygulaması için tezgah hazırlığından işleme sonuna kadar tüm sürecin (işlenen parça, tezgah hazırlığı ve operasyon adımlarını içerecek şekilde) işlem akış şemasının çizilmesi Atölyede gerçekleştirilen frezeleme işlemi ile ilgili aşağıdaki konularda bilgi veriniz. Freze tezgahı çeşitleri ve özellikleri Freze tezgahında kullanılan kesici takımlar Freze tezgahında kullanılan parça bağlama amaçlı tertibatlar Freze tezgahında gerçekleştirilen bir adet parça işleme uygulaması için tezgah hazırlığından işleme sonuna kadar tüm sürecin (işlenen parça, tezgah hazırlığı ve operasyon adımlarını içerecek şekilde) işlem akış şemasının çizilmesi Atölyede gerçekleştirilen matkapla delik açma işlemi ile ilgili aşağıdaki konularda bilgi veriniz. Matkap tezgahı çeşitleri ve özellikleri Matkap tezgahında kullanılan kesici takımlar Matkap tezgahında kullanılan parça bağlama amaçlı tertibatlar Matkap tezgahında gerçekleştirilen bir adet parça işleme uygulaması için tezgah hazırlığından işleme sonuna kadar tüm sürecin (işlenen parça, tezgah hazırlığı ve operasyon adımlarını içerecek şekilde) işlem akış şemasının çizilmesi Atölyede gerçekleştirilen kaynak işlemi ile ilgili aşağıdaki konularda bilgi veriniz. Kaynak çeşitleri Kaynak işleminde kullanılan ekipmanlar Atölyede gerçekleştirilen kaynak işlemi ile ilgili bir adet kaynak uygulamasının tüm sürecin operasyon adımlarını içerecek şekilde şekil yardımıyla anlatılması

9 E1A.8. E1A.9. Atölyede yukarıdaki operasyonların haricinde eğer varsa döküm, haddeleme, pres, ekstrüzyon, kaplama, kumlama, planya/vargel, taşlama, broşlama, vb. diğer talaşlı veya talaşsız imalat işlemlerinden biriyle ilgili bilgi verinizi. Atölyedeki tezgah, malzeme ve diğer makinaların yerleşimini bir kroki yardımıyla gösteriniz. Bu yerleşimin nasıl iyileştirileceği hakkında bir öneri geliştiriniz. E1A.10. Kalite kontrol Atölyede kullanılmakta olan kalite kontrol uygulamaları (kontrol yöntemi, yeri vs.) hakkında bilgi veriniz. Kullanılan ölçü aletleri (kumpas, mikrometre, sertlik ölçer vs.) hakkında bilgi veriniz. E1A.11. İş güvenliği Atölyede kullanılmakta olan iş güvenliği uygulamaları (yöntem, dokümantasyon, eğitim vs.) hakkında bilgi veriniz. Kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi veriniz. E1A.12. Bakım ve onarım Atölyede kullanılmakta olan bakım ve onarım uygulamaları hakkında bilgi veriniz. Bakım ve onarımda kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi veriniz. E1A.13. Atölye içinde kullanılmakta olan malzeme taşıma araçları hakkında bilgi veriniz. E1A.14. Atölye içinde kullanılan belgeler (iş emri, arıza formu, kalite kontrol formu vs.) hakkında bilgi veriniz. E1A.15. Atölyede işlenen herhangi bir parçanın hammadde olarak temininden müşteriye teslimine kadar geçen tüm süreci (depolama, işleme, kalite kontrol vs.) akış şemasıyla gösteriniz. Bu sürecin performansını artırmak için bir öneri geliştiriniz. İKİNCİ GRUP STAJ SORULARI (ÎMALAT) [E2İ] E2İ.1. Aşağıda verilen puanlama ölçeğini kullanarak, şirketin, tabloda belirtilen niteliklerini ilgili göze X koyarak değerlendiriniz: 1: Çok zayıf 2: Zayıf 3: Yeterli 4: İyi 5: Çok iyi Nitelikler Amaç ve hedeflerimi belirleyebilmeme katkısı 2. Zamanı verimli kullanma ve planlı çalışma özelliklerimin gelişmesine katkısı 3. Öğrenme isteğimi güçlendirmeme katkısı 4. Zayıf olduğum alanları belirlememe katkısı 5. Sorumluluk alma isteğime katkısı 6. Görüşlerimi ve bilgimi sözlü ve yazılı aktarabilme becerilerime katkısı 7. Takım içinde çalışabilme becerilerime katkısı E2İ.2. E2İ.3. E2İ.4. E2İ.5. İşletmenin ticari ünvanını, adresini, kuruluş tarihini, sermaye yapısını, mavi ve beyaz yakalı personel sayılarını, hangi sektör içinde yer aldığını, rakipleri içindeki pazar pozisyonunu (rakiplere göre durumu ve pazar payı) belirtiniz. Organizasyon şemasını çiziniz/ekleyiniz. İşletmenin kuruluş yerini, hammaddeye yakınlık, pazara yakınlık, ulaşım olanakları, su temini, enerji temini, personel temini, çevre kirliliği ve iklimin uygunluğu etmenleri açısından değerlendiriniz. İşletmenin ürettiği ürünleri (ürünler, her ürüne ilişkin en son yıllık kapasite değerleri ve kapasite kullanım oranları vb.) tanıtınız. Ürünlerin dağıtım sistemi ve -varsa- satış sonrası hizmet sistemi hakkında bilgi veriniz. İşletmede üretilen temel ürünlerden birini oluşturan bir ana parçaya ilişkin malzeme akışını, tüm üretim aşamalarını içerecek şekilde çiziniz ve malzeme akışının daha verimli yapılabilmesi için öneriler geliştiriniz.

10 E2İ.6. E2İ.7. E2İ.8. E2İ.9. E2İ.10. E2İ.11. E2İ.12. İşletmede uygulanan üretim teknolojisi (parça işleme, montaj işlemleri, malzeme taşıma, depolama, ambalajlama, ara ve son muayeneler vb.) hakkında bilgi veriniz. Alternatif teknolojileri ve işletme bünyesindeki kullanılabilirliklerini tartışınız, halen kullanılan teknoloji ile karşılaştırınız. İşletme faaliyetlerinden (Üretim, Satınalma, Satış, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Bilgi-İşlem, AR-GE vb.) üç tanesini seçerek, her biri için üç örnek verimlilik göstergesi üzerinde, son üç dönemlik (yıl, ay, hafta vb.) gelişimi belirtiniz. Seçeceğiniz bir makinada gözlediğiniz bir işlemi, iş parçası, tezgâha bağlanma şekli, kullanılan takımlar, işleme teknolojisi ve parametreleriyle; şekil, çizim ve diğer bilgiler yoluyla açıklayınız. Bir iş istasyonunu işbilimsel (ergonomik) açıdan inceleyiniz. Varolan işbilimsel sorunlara çözüm getiren yeni bir tasarım geliştiriniz. Bunu resim ve şemalarla açıklayınız. Alınan iş güvenliği önlemleri konusunda bilgi veriniz. Seçeceğiniz bir faaliyet yeri için bir önlem geliştirerek bunu açıklayınız. Eğer tutuluyor ise işletmenin iş kazası istatistiklerini genel olarak belirtiniz ve bu verilerin nasıl bir dağılıma uyduğunu açıklayınız. İşletmenin bilgi-belge akış sistemi hakkında bilgi veriniz. Hangi tür işler için ne tür bilgisayar programları ve yazılım paketleri kullanıldığını belirtin. Seçeceğiniz bir süreç için akış şemasını çizin. İşletmede -varsa- staj sorularından bağımsız olarak size yaptırılmış olan işleri ayrıntıları ile açıklayınız. ÜÇÜNCÜ GRUP STAJ SORULARI (ÎMALAT) [E3İ] E3İ.1. Aşağıda verilen puanlama ölçeğini kullanarak, şirketin, tabloda belirtilen niteliklerini ilgili göze X koyarak değerlendiriniz: 1: Çok zayıf 2: Zayıf 3: Yeterli 4: İyi 5: Çok iyi Nitelikler Amaç ve hedeflerimi belirleyebilmeme katkısı 2. Zamanı verimli kullanma ve planlı çalışma özelliklerimin gelişmesine katkısı 3. Öğrenme isteğimi güçlendirmeme katkısı 4. Zayıf olduğum alanları belirlememe katkısı 5. Sorumluluk alma isteğime katkısı 6. Görüşlerimi ve bilgimi sözlü ve yazılı aktarabilme becerilerime katkısı 7. Takım içinde çalışabilme becerilerime katkısı E3İ.2. E3İ.3. E3İ.4. E3İ.5. E3İ.6. İşletmenin ticari ünvanını, adresini, kuruluş tarihini, sermaye yapısını, mavi ve beyaz yakalı personel sayılarını, hangi sektör içinde yer aldığını, rakipleri içindeki pazar pozisyonunu (rakiplere göre durumu ve pazar payı) belirtiniz. İşletmenin ürettiği ürünleri (ürünler, her ürüne ilişkin en son yıllık kapasite değerleri ve kapasite kullanım oranları vb.) tanıtınız. Ürünlerin dağıtım sistemi ve -varsa- satış sonrası hizmet sistemi hakkında bilgi veriniz. İşletmede üretilen temel ürünlerden birini oluşturan bir ana parçaya ilişkin malzeme akışını, tüm üretim aşamalarını içerecek şekilde çiziniz ve malzeme akışının daha verimli yapılabilmesi için öneriler geliştiriniz. İşletmede üretilen temel ürünlerden birini oluşturan bir ana parçanın, kendi îmalat süreci süresince katettiği uzaklık toplamını (metre cinsinden) çıkartınız. Çalışma birimleri arası akış ve eylem ilişki şemalarını çiziniz. Malzeme taşıma sistemini inceleyerek, daha verimli bir işyeri düzeni için öneriler geliştiriniz. İşletmenin organizasyon şemasını çiziniz/ekleyiniz. Bölümleşmenin hangi esasa göre (fonksiyonel, müşteri bazlı, coğrafi bazlı, ürün bazlı vb.) yapıldığını, işletmenin yönetim yapısını (otokratik, demokratik vb.) değerlendiriniz, sorunlarını ve iyi işleyen yönlerini belirtiniz.

11 E3İ.7. E3İ.8. E3İ.9. E3İ.10. E3İ.11. E3İ.12. E3İ.13. E3İ.14. E3İ.15. E3İ.16. Seçeceğiniz bir iş istasyonu için iş basitleştirmeye yönelik bir metod etüdü çalışması yapınız. Bir operasyonun standart süresini kronometraj yöntemiyle belirleyerek saatlik üretim kapasitesini hesaplayınız. İşletmenin ürün maliyetlendirme sistemi hakkında bilgi veriniz. Kısa dönemlere ilişkin bütçe, karzarar ve bilanço tablolarını oluşturunuz (Kullanılacak sayıların gerçek değerler olması gerekmemektedir). İşletmede bir yatırım planlaması yapılıyorsa, bu yatırımın olurluğu konusunda hangi etmenlerin dikkate alındığını ve hangi mühendislik ekonomisi tekniklerinin uygulandığını belirtiniz. Ayrıca siz de bir mühendislik ekonomisi uygulamasını gerçekleştiriniz. İşletmede istatistiksel yöntemlerin nasıl uygulanabileceğini örnekler üzerinde kısaca açıklayınız. İşletmede yıllık üretim planı ile aylık veya daha kısa süreli üretim programının nasıl oluşturulduğuna, tezgâh yüklemelerinin nasıl yapıldığına ilişkin bilgi ve örnekler veriniz. İşletmenin kalite kontrol çalışmaları hakkında bilgi veriniz. Muayeneler, üretim sürecinin hangi noktalarında yapılmaktadır? Şema üzerinde gösteriniz. Seçeceğiniz bir işletme problemi için yöneylem araştırması kapsamında bir modelleme çalışması (doğrusal programlama, dinamik programlama, CPM, simülasyon vb.) yapınız ve bu modeli çözünüz. İşletmedeki bakım-onarım çalışmalarını özetleyiniz. Seçeceğiniz bir makinanın son iki yıla ilişkin arıza istatistiklerini çıkarınız. Seçeceğiniz beş farklı görev için iş değerlendirme çalışması yapınız. Bu işler için, seçeceğiniz bir ücret sistemine göre ücretlendirme çalışması yapınız. İşletmede uygulanan teşvikli ücret (prim, akord vb.) sistemleri hakkında bilgi veriniz. İşletmede -varsa- staj sorularından bağımsız olarak size yaptırılmış olan işleri ayrıntıları ile açıklayınız. ÜÇÜNCÜ GRUP STAJ SORULARI (HİZMET) [E3H] E3H.1. Aşağıda verilen puanlama ölçeğini kullanarak, şirketin, tabloda belirtilen niteliklerini ilgili göze X koyarak değerlendiriniz: 1: Çok zayıf 2: Zayıf 3: Yeterli 4: İyi 5: Çok iyi Nitelikler Amaç ve hedeflerimi belirleyebilmeme katkısı 2. Zamanı verimli kullanma ve planlı çalışma özelliklerimin gelişmesine katkısı 3. Öğrenme isteğimi güçlendirmeme katkısı 4. Zayıf olduğum alanları belirlememe katkısı 5. Sorumluluk alma isteğime katkısı 6. Görüşlerimi ve bilgimi sözlü ve yazılı aktarabilme becerilerime katkısı 7. Takım içinde çalışabilme becerilerime katkısı E3H.2. E3H.3. E3H.4. İşletmenin ticari ünvanını, adresini, kuruluş tarihini, sermaye yapısını, personel sayısını, hangi sektör içinde yer aldığını, rakipleri içindeki pazar pozisyonunu (rakiplere göre durumu ve pazar payı) belirtiniz. İşletmenin kuruluş yerini -varsa- şubelerini, kaynaklara (finans merkezleri vb.) ve müşteriye yakınlık açılarından değerlendiriniz. İşletmenin yaptığı hizmet üretimini açıklayınız (ürün çeşitleri, hedef kitlesi, işbirliği içinde bulunulan kuruluşlar vb.).

12 E3H.5. E3H.6. E3H.7. E3H.8. E3H.9. Seçeceğiniz bir süreç için akış şemasını çiziniz ve süreci iyileştirici öneriler geliştiriniz. Gelişmeyi ölçmek için kullanılabilecek üç tane performans ölçütü belirleyiniz. İşletmenin organizasyon şemasını çiziniz/ekleyiniz. Bölümleşmenin hangi esasa göre (fonksiyonel, müşteri bazlı, coğrafi bazlı, ürün bazlı vb.) yapıldığını, işletmenin yönetim yapısını (otokratik, demokratik vb.) değerlendiriniz, sorunlarını ve yüksek performansla çalışan yönlerini belirtiniz. İşletmedeki bilgi-işlem faaliyetleri ve bilgi-belge akış sistemi hakkında bilgi veriniz. Kullanılan paket programları tanıtarak, kullanım yerlerini ve etkinliklerini tartışınız. İşletmenin ürün maliyetlendirme sistemi hakkında bilgi veriniz. Kısa dönemlere ilişkin bütçe, karzarar ve bilanço tablolarını oluşturunuz (Kullanılacak sayıların gerçek değerler olması gerekmemektedir). İşletmede bir yatırım planlaması yapılıyorsa, bu yatırımın olurluğu konusunda hangi etmenlerin dikkate alındığını ve hangi mühendislik ekonomisi tekniklerinin uygulandığını belirtiniz. Ayrıca siz de bir mühendislik ekonomisi uygulamasını gerçekleştiriniz. E3H.10. Çalışma yeri tasarımını işbilimsel (ergonomik) açıdan inceleyiniz. Varolan işbilimsel sorunlara çözüm getiren yeni bir tasarım geliştiriniz. Bunu resim ve şemalarla açıklayınız. E3H.11. İşletmede istatistiksel yöntemlerin nasıl uygulanabileceğini örnekler üzerinde kısaca açıklayınız. E3H.12. İşletmenin müşteri ilişkileri ve reklam çalışmaları hakkında bilgi veriniz. E3H.13. İşletmede uygulanan; bireylerin, bölümlerin ve şirketin performansını ölçmeye yönelik ölçütler ve değerlendirme sistemleri ile bireysel performansı artırmaya yönelik motivasyonel tedbirler hakkında bilgi veriniz. E3H.14. İşletmenin uzun vadeli planları hakkında (vizyon, misyon, stratejiler vb.) bilgi veriniz ve birbirleri arasındaki ilişkiyi şekil üzerinde gösteriniz. E3H.15. İnsan kaynakları bölümünün görev tanımını, yetki ve sorumluklarını belirtiniz. İşletmede yapılmakta olan veya yapılması planlanan, yönetime ve/veya operasyonlara yönelik projeler hakkında bilgi veriniz. E3H.16. Seçeceğiniz beş farklı görev için iş değerlendirme çalışması yapınız. Bu işler için, seçeceğiniz bir ücret sistemine göre ücretlendirme çalışması yapınız. İşletmede uygulanan teşvikli ücret (prim, akord vb.) sistemleri hakkında bilgi veriniz. E3H.17. İşletmede -varsa- staj sorularından bağımsız olarak size yaptırılmış olan işleri ayrıntıları ile açıklayınız.

13 İ.T.Ü. İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TEKNİK STAJ SORULARI [İ1T] İ1T.1. Aşağıda verilen puanlama ölçeğini kullanarak, şirketin, tabloda belirtilen niteliklerini ilgili göze X koyarak değerlendiriniz: 1: Çok zayıf 2: Zayıf 3: Yeterli 4: İyi 5: Çok iyi Nitelikler Amaç ve hedeflerimi belirleyebilmeme katkısı 2. Zamanı verimli kullanma ve planlı çalışma özelliklerimin gelişmesine katkısı 3. Öğrenme isteğimi güçlendirmeme katkısı 4. Zayıf olduğum alanları belirlememe katkısı 5. Sorumluluk alma isteğime katkısı 6. Görüşlerimi ve bilgimi sözlü ve yazılı aktarabilme becerilerime katkısı 7. Takım içinde çalışabilme becerilerime katkısı İ1T.2. İ1T.3. İ1T.4. İ1T.5. İ1T.6. İ1T.7. İ1T.8. İ1T.9. İşletmenin ticari ünvanını, adresini, kuruluş tarihini, sermaye yapısını, mavi ve beyaz yakalı personel sayılarını, hangi sektör içinde yer aldığını, rakipleri içindeki pazar pozisyonunu (rakiplere göre durumu ve pazar payı) belirtiniz. Organizasyon şemasını çiziniz/ekleyiniz. İşletmenin kuruluş yerini (genel vaziyet planı) kroki bir çizim ile gösteriniz. Bu yeri; hammaddeye yakınlık, pazara yakınlık, ulaşım olanakları, su temini, enerji temini, personel temini, çevre kirliliği ve iklimin uygunluğu etmenleri açısından değerlendiriniz. İşletmenin başka fabrikaları/binaları varsa, kuruluş yeri belirlemede nasıl dikkate alındıklarını araştırınız. İşletmenin ürettiği ürünleri (ürünler, her ürüne ilişkin en son yıllık kapasite değerleri ve kapasite kullanım oranları vb.) tanıtınız. Ürünlerin dağıtım sistemi ve -varsa- satış sonrası hizmet sistemi hakkında bilgi veriniz. İşletmede uygulanan üretim teknolojisi (parça işleme, montaj işlemleri, malzeme taşıma, depolama, ambalajlama, ara ve son muayeneler vb.) hakkında bilgi veriniz. Alternatif teknolojileri ve işletme bünyesindeki kullanılabilirliklerini tartışınız, halen kullanılan teknoloji ile karşılaştırınız. İşletmede uygulanan yeni üretim yönetimi akımlarını araştırınız (yalın, hücresel, esnek, OPT, çevik, tepkisel üretim). İşletmede üretilen temel ürünlerden birini oluşturan bir ana parçaya ilişkin malzeme akışını, tüm üretim aşamalarını içerecek şekilde çiziniz ve malzeme akışının daha verimli yapılabilmesi için öneriler geliştiriniz. İşletmedeki bakım çalışmalarının ne şekilde gerçekleştirildiğini açıklayınız. Bakım-onarım ölçütlerini öğrenerek örnekler veriniz. İşletmede -varsa- staj sorularından bağımsız olarak size yaptırılmış olan işleri ayrıntıları ile açıklayınız.

14 İ.T.Ü. İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ VE İŞLETME UOLP PROGRAMLARI YÖNETİM STAJI SORULARI [İ2Y] İ2Y.1. Aşağıda verilen puanlama ölçeğini kullanarak, şirketin, tabloda belirtilen niteliklerini ilgili göze X koyarak değerlendiriniz: 1: Çok zayıf 2: Zayıf 3: Yeterli 4: İyi 5: Çok iyi Nitelikler Amaç ve hedeflerimi belirleyebilmeme katkısı 2. Zamanı verimli kullanma ve planlı çalışma özelliklerimin gelişmesine katkısı 3. Öğrenme isteğimi güçlendirmeme katkısı 4. Zayıf olduğum alanları belirlememe katkısı 5. Sorumluluk alma isteğime katkısı 6. Görüşlerimi ve bilgimi sözlü ve yazılı aktarabilme becerilerime katkısı 7. Takım içinde çalışabilme becerilerime katkısı İ2Y.2. İ2Y.3. İ2Y.4. İ2Y.5. İ2Y.6. İ2Y.7. İ2Y.8. İ2Y.9. İ2Y.10. İ2Y.11. İ2Y.12. İ2Y.13. İşletmenin ticari ünvanını, adresini, kuruluş tarihini, sermaye yapısını, mavi ve beyaz yakalı personel sayılarını, hangi sektör içinde yer aldığını, rakipleri içindeki pazar pozisyonunu (rakiplere göre durumu ve pazar payı) belirtiniz. İşletmenin kuruluş yerini (genel vaziyet planı) kroki bir çizim ile gösteriniz. Bu yeri; hammaddeye yakınlık, pazara yakınlık, ulaşım olanakları, su temini, enerji temini, personel temini, çevre kirliliği ve iklimin uygunluğu etmenleri açısından değerlendiriniz. İşletmenin başka fabrikaları/binaları varsa, kuruluş yeri belirlemede nasıl dikkate alındıklarını araştırınız. İşletmenin ürettiği ürün (ürün çeşitleri, ürünlerin yıllık kapasite değerleri, kapasite kullanım oranları vb.) veya hizmetleri (ürün çeşitleri, hedef kitlesi, işbirliği içinde bulunulan kuruluşlar vb.) açıklayınız. Dağıtım sistemi ve satış sonrası hizmet sistemi hakkında bilgi veriniz. İşletmenin organizasyon şemasını çiziniz/ekleyiniz. Bölümleşmenin hangi esasa göre (fonksiyonel, müşteri bazlı, coğrafi bazlı, ürün bazlı vb.) yapıldığını, işletmenin yönetim yapısını (otokratik, demokratik vb.), sorunlarını ve yüksek performansla çalışan yönlerini belirtiniz. Bir iş sürecinin haritasını çıkartarak analiz ediniz. Sürecin etkinliğini bozan nedenleri belirleyiniz. Bu sorunun çözüm yollarını araştırınız. Sürecin yeniden tasarımlanmasının gerekip gerekmediğini tartışınız. İşletmede uygulanan yeni işlemler (imalat ve hizmet) yönetimi akımlarını (yalın, hücresel, esnek, OPT, çevik, tepkisel vb.) araştırınız. İşletmenin iç ve dış ilişkilerindeki bilişim faaliyetleri ve bilgi-belge akış sistemi hakkında bilgi veriniz. Kullanılan paket programları tanıtarak, kullanım yerlerini ve etkinliklerini tartışınız. İşletmede uygulanan ücret sistem(ler)i hakkında bilgi veriniz. İşletmede kariyer planlama uygulanmakta ise etkilerini/sonuçlarını araştırınız. İşletmede yıllık üretim/hizmet üretimi planı ile aylık veya daha kısa süreli üretim programının nasıl oluştuğuna ilişkin bilgi ve örnekler veriniz. İşletmenin müşteri ilişkileri ve reklam çalışmaları hakkında bilgi veriniz. İşletmede -varsa- staj sorularından bağımsız olarak size yaptırılmış olan işleri ayrıntıları ile açıklayınız.

15 İ. T. Ü. İŞLETME FAKÜLTESİ Soru Kodu Konu Başlığı

İ.T.Ü. İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ GRUP STAJ [E1A] İKİNCİ GRUP STAJ SORULARI (İMALAT) [E2İ]

İ.T.Ü. İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ GRUP STAJ [E1A] İKİNCİ GRUP STAJ SORULARI (İMALAT) [E2İ] İ.T.Ü. İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ GRUP STAJ [E1A] İ.T.Ü. Makina Fakültesi Atölyesinde uygulanan çalışma programına göre yapılır. İKİNCİ GRUP STAJ SORULARI (İMALAT) [E2İ] E2İ.1.

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL ĠLKELER 1. Mühendislik Fakültesi ne bağlı Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Bu staj yönergesi Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin Üretim ve Yönetim stajları sırasında yapmaları gereken çalışmaları içermektedir. Staj, öğrencinin öğrenim hayatı boyunca

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL ĠLKELER 1- Mühendislik Fakültesi ne bağlı Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

Öğrencinin Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Yılı Fakülte Numarası Bölümü Yaptığı Staj Dalı. Fotoğraf STAJ BİLGİLERİ

Öğrencinin Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Yılı Fakülte Numarası Bölümü Yaptığı Staj Dalı. Fotoğraf STAJ BİLGİLERİ Öğrencinin Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Yılı Fakülte Numarası Bölümü Yaptığı Staj Dalı Fotoğraf STAJ BİLGİLERİ İşyeri Adı Adresi Telefon Numarası Staj Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı

Öğrencinin Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Yılı Fakülte Numarası Bölümü Yaptığı Staj Dalı. Fotoğraf STAJ BİLGİLERİ

Öğrencinin Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Yılı Fakülte Numarası Bölümü Yaptığı Staj Dalı. Fotoğraf STAJ BİLGİLERİ Öğrencinin Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Yılı Fakülte Numarası Bölümü Yaptığı Staj Dalı Fotoğraf STAJ BİLGİLERİ İşyeri Adı Adresi Telefon Numarası Staj Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ-I VE STAJ-II BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2016/2017

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ-I VE STAJ-II BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2016/2017 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ-I VE STAJ-II BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2016/2017 STAJ NEDİR? STAJ ÇEŞİTLERİ? Staj: Derslerde öğrendiğiniz ya da öğreneceğiniz konuların pratikte nasıl uygulandığını görmeniz

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin yapmakla

Detaylı

İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI

İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ A. İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI ve ESASLARI Genel Hususlar, T.C. İstanbul AREL Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ Adı Soyadı Numarası :. :. Stajın Kodu :. Öğrenim Yılı :. T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ Bu staj defteri İnönü üniversitesi

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ ( tarih ve 2018/05-33 sayılı Senato Kararı)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ ( tarih ve 2018/05-33 sayılı Senato Kararı) TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ (06.06.2018 tarih ve 2018/05-33 sayılı Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ İMİM 400 STAJ 3

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ İMİM 400 STAJ 3 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ İMİM 400 STAJ 3 MESLEKİ UYGULAMA İÇ MİMARLIK BÜRO Adı - Soyadı :.............................. Numarası :..............................

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI AMAÇ MADDE 1 Bu staj kurallarının amacı Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği

Detaylı

ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ. Öğrenci Adı / Soyadı: Öğrenci No.: Yıl:

ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ. Öğrenci Adı / Soyadı: Öğrenci No.: Yıl: ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ Öğrenci Adı / Soyadı: Öğrenci No.: Yıl: ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Öğrencinin Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Öğrenci Numarası Bölümü Stajın Yapıldığı Sektör STAJ BİLGİLERİ İşyeri

Detaylı

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ YAZ STAJLARI Staj Süreleri: Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (Pratik Çalışma) süresi 60 (altmış)

Detaylı

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ Adı Soyadı Numarası :. :. Stajın Kodu :. Öğrenim Yılı :. T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ Bu staj defteri İnönü üniversitesi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ Öğrencinin Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Yılı Fakülte Numarası Bölümü FOTOĞRAF STAJ BİLGİLERİ İşyeri Adı

Detaylı

STAJ DEFTERİ GİRİŞ SAYFASI

STAJ DEFTERİ GİRİŞ SAYFASI Ad ve Soyad Numara Sınıf ve Dönem Telefon E - Posta İŞYERİ ADI SOYADI ÜNVANI FAALİYET ALANI TELEFON ve Web ADRES KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ GİRİŞ SI ÖĞRENCİ ve STAJ DEFTERİ BİLGİLERİ Staj Türü

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM MADDE 1 - Bu Yönerge, Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesine bağlı bölüm öğrencilerinin okulda edindikleri teorik bilgilerini uygulamaya

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA İLKELERİ BÖLÜM I GENEL HUSUSLAR

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA İLKELERİ BÖLÜM I GENEL HUSUSLAR BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA İLKELERİ BÖLÜM I GENEL HUSUSLAR 1.1. Bu staj kılavuzu, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin staj öncesi, staj

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1. Stajın amacı, öğrencilerin, öğrenim gördükleri bölümler ile ilgili iş alanlarını tanımalarını,

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

T.C. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar

T.C. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar T.C. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar Dayanak Madde 1. Bu yönerge Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Öğretim

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME SUNUSU

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME SUNUSU TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME SUNUSU Konu Başlıkları Staj Nedir? Staj Çeşitleri? Staj Konu İçerikleri Staj Öncesi Yapılacaklar Stajda Yapılacaklar Staj Sonrası Yapılacaklar

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. Endüstri Mühendisliği Bölümü Stajı, Mühendislik Fakültesi Staj genel esasları çerçevesinde yapılacaktır. 2. Endüstri Mühendisliği

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ GİRİŞ SAYFASI. ÖĞRENCİ ve STAJ DEFTERİ BİLGİLERİ. ÇALIŞMA BÖLÜM veya ALANLARI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ GİRİŞ SAYFASI. ÖĞRENCİ ve STAJ DEFTERİ BİLGİLERİ. ÇALIŞMA BÖLÜM veya ALANLARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ GİRİŞ SI Ad ve Soyad Numara Sınıf ve Dönem Telefon E - Posta ÖĞRENCİ ve STAJ DEFTERİ BİLGİLERİ Staj Türü İş Günü Sayısı Başlama Tarihi İmza ÇALIŞMA

Detaylı

Endüstri Stajı I-II Dersi Uygulama Esasları

Endüstri Stajı I-II Dersi Uygulama Esasları Endüstri Stajı I-II Dersi Uygulama Esasları Bu sunum Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Endüstri Stajı I ve II derslerinin uygulanmasında yardımcı olması

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C.

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇANAKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE ÇANAKKALE 2008 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sayı : 48084712.304.03-417../../201

Detaylı

İMİM 300 STAJ 2 MESLEKİ UYGULAMA - ŞANTİYE

İMİM 300 STAJ 2 MESLEKİ UYGULAMA - ŞANTİYE FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ İMİM 300 STAJ 2 MESLEKİ UYGULAMA - ŞANTİYE ÖĞRENCİNİN Adı - Soyadı :..............................

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV PROGRAMI STAJ İÇTÜZÜĞÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV PROGRAMI STAJ İÇTÜZÜĞÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV PROGRAMI STAJ İÇTÜZÜĞÜ 1. AMAÇ Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Programı öğrencilerinin akademik kuruluşlar dışında eğitimlerine katkıda bulunacak

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ MİM 200 STAJ 1 MESLEKİ GELİŞİM - ARAŞTIRMA / SEMİNER Atölye Çalışması Seminer/Sempozyum Teknik Gezi Arkeoloji

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım Amaç MADDE 1- Mühendislik ve Kimya Bölümü eğitimi boyunca yapılacak stajlar, öğrencilerin ilgi

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İŞ YERİNDE UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İŞ YERİNDE UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İŞ YERİNDE UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge den amaç, öğrencilerin alanlarıyla

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 200 STAJ 1 MESLEKİ GELİŞİM ARAŞTIRMA / SEMİNER 1. Stajın Tanımı ve Amacı Mesleki Gelişim-Araştırma / Seminer Stajı,

Detaylı

SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĐ

SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĐ SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĐ TANIM: Staj, akademik öğretim periyodu süresince edinilen teorik bilgilerin ışığında, uygun görülen birimlerde (arıtma

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. Bİ RİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. Bİ RİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Bİ RİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerindeki

Detaylı

STAJ DEFTERİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Öğrenci No : Staj Türü : Staj Yeri :

STAJ DEFTERİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Öğrenci No : Staj Türü : Staj Yeri : T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ BÖLÜM : Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Öğrenci No : Staj Türü : Staj Yeri : [Tarihi Giriniz] T.C. BALIKESİR ÜNİVERİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. MODA ve TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. MODA ve TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1. Mühendislik Fakültesi ne bağlı Moda ve Tekstil Tasarımı bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STAJ KILAVUZU Staj Nedir? Staj, derslerde öğrenilen konuların pratikte nasıl uygulandığının

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ STAJ YÖNERGESİ AMAÇ: Madde 1: Stajın amacı, öğrencilerin öğrenim gördükleri program ile ilgili iş

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Trakya Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 1. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 1.1 Yazılım Mühendisliği öğrencileri, aldıkları teorik ve uygulamalı derslerdeki bilgileri

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ. TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ LİSANS PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ. TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ LİSANS PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ LİSANS PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ Kabul eden makam, tarih ve sayı : Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulu, 07/01/2016 (341) Ek ve değişiklikler :

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. MODA ve TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. MODA ve TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1- Mühendislik Fakültesi ne bağlı Moda ve Tekstil Tasarımı bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI 1. BÖLÜMÜ... PROGRAMI STAJ DOSYASI YENİ ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFINIZI YAPIŞTIRINIZ FOTOĞRAF ÜZERİ İŞYERİ KAŞESİ İLE ONAYLANACAKTIR. STAJ YAPAN ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI :.......................... PROGRAMI :..........................

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ. GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ. GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ Kabul eden makam, tarih ve sayı : Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulu, 29/01/2016 (342) Ek ve değişiklikler

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 1. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 1.1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri, aldıkları teorik ve uygulamalı

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIM BÖLÜMÜ STAJ FORMU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIM BÖLÜMÜ STAJ FORMU T.C. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIM BÖLÜMÜ STAJ FORMU EK- 1 Resim Yapıştırınız. Bölümü öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş ve işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır.

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ... MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ ÖĞRETİM YILI

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ... MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ ÖĞRETİM YILI T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ......................... MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ ÖĞRETİM YILI 20 /20. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç MADDE

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Bu yönerge, PRÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri için staj esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 1. GENEL HUSUSLAR: Madde 1.1. PRÜ

Detaylı

SAĞLIK YARDIMI BEYAN VE TAAHHÜTNAMESİ

SAĞLIK YARDIMI BEYAN VE TAAHHÜTNAMESİ SAĞLIK YARDIMI BEYAN VE TAAHHÜTNAMESİ Aşağıda işaretlediğim kurumdan veya ailemden sağlık yardımı almaktayım/herhangi bir sağlık yardımı almıyorum. 1- Genel Sağlık Sigortası Kapsamındayım 2- Annem veya

Detaylı

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ (Yönerge Kabulü: tarih ve sayılı Senato Kararı)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ (Yönerge Kabulü: tarih ve sayılı Senato Kararı) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ (Yönerge Kabulü:21.03.2018 tarih ve 2018-6 sayılı Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK AMAÇ MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNETMELİĞİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNETMELİĞİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNETMELİĞİ 1. Bu yönetmelik Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM STAJ YÖNERGESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM STAJ YÖNERGESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM STAJ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERİSTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI-I (İMALAT) BİLGİLENDİRME SUNUMU

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERİSTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI-I (İMALAT) BİLGİLENDİRME SUNUMU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERİSTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI-I (İMALAT) BİLGİLENDİRME SUNUMU Stajla ilgili bilgi edinmek için başvurulabilecek adresler Öğrenciler

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretim

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 2 AMAÇ: Staj uygulaması, öğrencilerin öğrenimleri

Detaylı

EK 1- Staj Başvuru Formu

EK 1- Staj Başvuru Formu EK 1- Staj Başvuru Formu Sayın İlgili, Aşağıda bilgileri verilen öğrencimizin mezun olabilmesi için Bölümümüz Lisans Öğretim Planında yer alan ve 25 iş günü olan stajını yapması gerekmektedir. Adı geçen

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1 Mühendislik Fakültesi ne bağlı Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI 1 UŞAK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI Pratik çalışma, Kimya Mühendisi adayı bir öğrenciye, lisans öğrenimi boyunca öğrendiği konuların endüstriyel uygulamalarına yönelik deneyim

Detaylı

22 Ekim 2014 Çarşamba YÖNERGE Sayı :81

22 Ekim 2014 Çarşamba YÖNERGE Sayı :81 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 1. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 1.1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri, aldıkları teorik ve uygulamalı

Detaylı

YAZ STAJI BİLGİLENDİRME

YAZ STAJI BİLGİLENDİRME YAZ STAJI BİLGİLENDİRME Staj ve İşyeri Eğitimi Komisyonu Doç. Dr. Fatih AKSOY Arş. Gör. Tuğçe TÜRKBAY Arş.Gör. Mustafa BABAGİRAY Şubat 2018 Staj ve İşyeri Eğitimi Komisyonu Bölümümüzde staj ve işyeri eğitiminden;

Detaylı

KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MİMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MİMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MİMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI STAJ UYGULAMA ESASLARI Makine Mühendisliği Bölümü Stajı; Genel Atölye Stajı ( 20 iş günü) ve ĠĢletme

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü. Zorunlu Staj Yönergesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü. Zorunlu Staj Yönergesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü Zorunlu Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönerge, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C.

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇANAKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE ÇANAKKALE 2008 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sayı : 48084712.304.03-417../../201

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU YAZ STAJI YÖNERGESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU YAZ STAJI YÖNERGESİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU YAZ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

D.E.Ü MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ PROGRAMI

D.E.Ü MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ PROGRAMI 1. Bölüm Staj Komisyonu D.E.Ü MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ PROGRAMI Bölüm staj komisyonu, Bölüm Başkanlığı tarafından en az iki yıl görev süresi için atanır. Bir başkan ve üç

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞYERİ STAJI YÖNERGESİ 2011 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. Endüstri Mühendisliği Bölümü Stajı, Mühendislik Fakültesi Staj genel esasları çerçevesinde yapılacaktır. 2. Endüstri Mühendisliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1. Mühendislik Fakültesi ne bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencilerinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ MUHASEBE VE DENETİM BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ MUHASEBE VE DENETİM BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1- Ticari Bilimler Fakültesi ne bağlı Muhasebe ve Denetim bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret

Detaylı

Staj yaptığı iş günü sayısı

Staj yaptığı iş günü sayısı Bölümü ÖĞRENCİNİN Numarası Adı, Soyadı Staj Devresi Staj Baş. Tar. FOTOĞRAF Staj Bitiş Tar. Staj yaptığı iş günü sayısı STAJIN ADI VEYA KONUSU: STAJ YAPILAN İŞYERİNİN Adı Adresi: Mühendisin Adı Soyadı

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1- Uygulamalı Bilimler Fakültesi ne bağlı Uluslararası Lojistik Bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1. Stajlar İstanbul Ticaret Üniversitesi Staj Ana Yönergesi gereğince, öğrencilerin kurumsal

Detaylı

MEKATRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ STAJ YÖNETMELĐĞĐ

MEKATRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ STAJ YÖNETMELĐĞĐ MEKATRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ STAJ YÖNETMELĐĞĐ 1. AMAÇ VE KAPSAM YTÜ Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 21. Maddesine uygun olarak mekatronik mühendisliği lisans öğrenimi kapsamındaki stajlarının

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLERİ Zorunlu Stajlarda Kullanılacak Formlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Tarihler. ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU STAJ KABUL FORMU TESLİM TARİHİ İMZA/KAŞE TESLİM EDİLECEK BİRİM

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ I. GENEL İLKELER Madde 1. Ticari Bilimler Fakültesi ne bağlı bölümlerin öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Detaylı

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADIMLARINI TAKİP EDEREK STAJ İŞLEMLERİNİ BAŞLATABİLİRLER

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADIMLARINI TAKİP EDEREK STAJ İŞLEMLERİNİ BAŞLATABİLİRLER STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADIMLARINI TAKİP EDEREK STAJ İŞLEMLERİNİ BAŞLATABİLİRLER 1.ADIM: STAJ YAPILACAK OLAN İŞ YERİNDEN STAJ YAPILMASININ UYGUN OLDUĞUNA DAİR İŞYERİ STAJ ONAY BELGESİ

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU 1.Staj Süresi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde en az 40 (kırk) iş günü staj yapma zorunluluğu vardır. Staj, esas olarak eğitim öğretimin fiilen

Detaylı

STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : PROGRAMI : ÖĞRENCİ NO : STAJ YERİ :... İKAMET ADRESİ : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : PROGRAM DANIŞMANI

STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : PROGRAMI : ÖĞRENCİ NO : STAJ YERİ :... İKAMET ADRESİ : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : PROGRAM DANIŞMANI (Form-STJ 03) STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI PROGRAMI ÖĞRENCİ NO STAJ TARİHİ../../20.. -../../20.. STAJ YERİ.... İKAMET ADRESİ.. EV TELEFONU CEP TELEFONU E-POSTA PROGRAM DANIŞMANI ÖĞR.GÖR. (Form-STJ

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve

Detaylı

ÖNLİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

ÖNLİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ Bu Yönerge Ardahan Üniversitesi Senatosu nun 27.12.2017 tarih ve 2017/88 nolu kararı ile yürürlüğe girmiştir. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AMAÇ ÖNLİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Tarih ve Sayı: 05/05/2017-172377 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BE6LN00A7* Sayı :74933216-304.01- Konu :Staj hk. JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. AMAÇ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1.1. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü staj uygulama esasları "Muğla

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Makina Mühendisliği Bölümü

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Makina Mühendisliği Bölümü ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Makina Mühendisliği Bölümü STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI S t a j K o m i s yo n u 1 8. 0 5. 2 0 1 7 BÖLÜM STAJ KOMİSYONU Yrd. Doç. Dr. İhsan TOKTAŞ (Staj Komisyon Başkanı)

Detaylı

İŞ DENEYİMİ (STAJ) DEFTERİ

İŞ DENEYİMİ (STAJ) DEFTERİ TC ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞ DENEYİMİ (STAJ) DEFTERİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ Adı ve Soyadı ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Form 1: / /20. T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Meslek Yüksekokulunuzun Programı..nolu öğrencisiyim. Sosyal güvencem : ( )SSK ( )BAĞKUR ( )EMEKLİ SANDIĞI ( )Sosyal Güvencem

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ: Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreleri içerisinde kazandıkları

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Öğrencinin Adı SOYADI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Öğrencinin Adı SOYADI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU Öğrencinin Adı SOYADI Öğrenci Numarası :. : /. Staj Tipi : ME 300 ME 400 STAJ DEĞERLENDİRME

Detaylı

STAJ İŞYERLERİNİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ KURALLAR

STAJ İŞYERLERİNİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ KURALLAR STAJ İŞYERLERİNİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ KURALLAR TÜM BÖLÜMLER STAJ ÇALIŞMASI ( 30 İŞ 1. Staj çalışmaları yukarıdaki tabloda belirtilen sürelerde yaz tatilinde yapılır. Beklemeli öğrencilerin staj çalışmalar

Detaylı