Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.aspirisguvenligi.com"

Transkript

1

2 kimlerle çalışıyoruz? BUCAKÖY HES NTON BETON ENERJİ NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. K A S ESSARAN T AMBALAJ OZALTIN TOPRAK SANA ve ALPER ÇELEB KATSAN K Quality-Our Reason For Being ESNURMAK

3 Hakkımızda Aspir Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi olarak Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş A. B. C. sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip uzmanlarımız ve iş yeri hekimlerimizle iş yerlerinde mevzuatlara uygun olarak gerekli çalışmaları yaparak, tehlikelerin tanımlamasını, risk değerlendirilmesini, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar yapmaktayız. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre 10 kişi ve üzerinde çalışanı bulunan işyerlerinde işveren işyerinin tehlike sınıfına uygun İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli çalıştırmak zorundadır. Biz ASPİR OSGB olarak sizin için uzman personelleri bünyemizde çalıştırmakta ve isteğiniz halinde sizin için bu hizmeti sunmaktayız. İşyerinde yaptırılması gereken Toz, Gaz, Gürültü, Titreşim, Termal Konfor (lsı, Nem, Hava Akımı), Basınçlı Kaplar, Kaldırma Araçları, Elektrik Topraklama Tesisatın Kontrolü, Paratoner tesisatının kontrolü gibi birçok alanda periyodik ve teknik kontrolleri yapmaktayız ve analiz raporu vermekteyiz. İş Güvenliği Hizmetleri İş Sağlığı Hizmetleri Ortam Ölçümleri Eğitimler Mobil Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Danışmanlığı Risk Analizi İnsan Kaynakları Danışmanlığı 3

4 Her İşİn başı sağlık diyorsanız, size ve çalışanlarınıza çok yakınız.

5 İş sağlığı Hizmetleri İşyeri Hekimliği İşe Giriş Muayeneleri Ağır İş Raporu Hazırlanması Sağlık Risklerinin Belirlenmesi Periyodik Sağlık Taramaları İşitme Testi Mobil Portör Taramaları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 15. Maddesine göre artık iş yeri sağlığı ve güvenliği riskleri değiştirilmiştir Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 15. Maddesine göre İşveren; Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamak zorundadır. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine göre ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğinde ve şartlarına göre bedence bu işlerde elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de yılda en az bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. mobil sağlık Hizmetleri İşe Giriş Muayene ve Tetkikleri Akciğer Grafileri Solunum Fonksiyon Testleri Periyodik Sağlık Taramaları İşitme Testi Laboratuvar Hizmetleri Mobil Portör Taramaları İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Bu hizmetlerimizi kendi donanımlı araçlarımızla mobil olarak işyerlerinizde sunmaktayız. 5

6 Artık İş Yerinizde Her Türlü Tehlikeye Karşı Önceden Tedbir Var..

7 İş Güvenliği Hizmetleri İş Güvenliği Uzmanlığı Danışmanlık Risk Analizleri Denetleme Kayıt ve İstatistik İç Yönetmelik ve Organizasyon Büyük Kazaları Önleme Politikası Ortam Ölçümleri Makina ve Ekipmanların Periyodik Kontrolleri Elektrik ve Topraklama Ölçümleri Acil Eylem Planı (Yangın,Deprem, Sel,Sızıntı vs.) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitaplarının Hazırlanması Koruyucu Donanım Standartlarının Hazırlanması Risk analizi nedir? 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu' nun 4. ve 17. Maddeleri gereğince işveren çalışanlarına işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları, ilk yardım, olağandışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konularında eğitim verdirmek zorundadır. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. Dünyada ve Türkiye de meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple bir takım önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmekte olduğundan iş güvenliği oldukça önem kazanmıştır. İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. 31 Aralık da yürürlüğe giren 6331 sayılı yasa gereği, her yıl tüm işyerlerinde çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi yasal zorunluluktur. Bu kapsamda, işyerlerinde çalışma saatlerine uygun olarak, tecrübeli iş güvenliği uzmanlarımızca bu eğitimler verilmektedir. Eğitimlerin öncesinde ve sonrasında yapılan testler ile eğitim sonuç raporlamaları şirketlere yapılmaktadır ve katılım belgeleri tüm katılımcılara iletilmektedir. 7

8 Değİşen yasa İle İşçi sağlığına verilen önemle beraber, uygulanan yaptırımlarda artmıştır.

9 PARA CEZALARI 6331 sayılı yasa ile her işletmenin bir iş güvenliği uzmanı bulundurması veya bu iş güvenliği uzmanını yetkilendirilmiş ortak sağlık güvenlik birimlerinden temin etmesini öngörmektir. İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımında amaç, işyerindeki riskleri en aza indirerek, işçinin, işletmenin ve üretimin güvenliğini sağlamaktır. Bunun için uzman bir ekip tarafından yapılacak risk yönetimi ile işyerinde tehlikeli durum ve hareketlerin kaynakları tespit edilerek yok edilmelidir. İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak TL İşyeri hekimi çalıştırmamak TL Diğer sağlık personeli çalıştırmamak TL İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak TL Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak TL Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak TL İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK ya bildirmemek TL Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak TL Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için sağlık raporu almamak TL Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak TL İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek TL İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek TL İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak TL NEDEN ASPİR OSGB? Aspir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; insana ve çevreye saygılı olmayı amaç edinen, İş Sağlığı ve Güvenliğini bir yaşam biçimi olarak görev edinen, yasal mevzuat ve şartlara uyan, bağımsız, tarafsız, bilgi gizliliği ilkeleri ile çalışmayı taahhüt eden bir firmadır. İş sağlığı ve güvenliğini profesyonel ve deneyimli uzmanları ile gerçekleştiren, zamanında ve eksiksiz, kaliteli bir hizmet almak için doğru yerdesiniz. 9

10 Zamanınız sizin İçİn değerli İse, İhtİyacınız olan eğitimler ayağınıza gelsin

11 Eğitimler Mesleki Ve Teknik Eğitimler Bireysel Gelişim Eğitimleri Kurumsal Gelişim Eğitimleri Makine Başı Eğitimleri İşe Giriş İSG Eğitimleri İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ağır ve Tehlikeli İşler Eğitimi Yangın Tatbikat Eğitimi Risk Analizi Eğitimi İletişim ve Beden Dili Zaman Yönetimi Topluluk Önünde Konuşma Temel Yönetim Becerileri İşyeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluıklarını belgelerler. Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar. İlkyardım Eğitim Sertifikası Satış Teknikleri ve Müşteri Odaklılık Stres Yönetimi Yönetim Yeteneklerini Geliştirme Kurumsal Gelişim İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Performans Yönetimi Temel İş Hukuku İletişim Sihirbazı Kurumsal Gelişim Programı Stretejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlkyardım Yönetmeliğine göre; tüm kurum ve kuruluşlarda her 20 personel için 1, ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde ise her 10 personel için 1 olmak üzere Temel İlkyardım Eğitim Sertifikası almış ilk yardımcı bulundurulması zorunludur. 11

12 Keşke Dememek İçin, ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ.

13 Ortam Ölçümleri Ortam Gürültü Maruziyet Ölçümü Toz Ölçümü Işık Düzeyi Ölçümü Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü İşyeri Havasında Bulunan Kimyasal Buharı Ölçümü Havalandırma Ölçümü Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü (Ses Dizometre) Aydınlatma Ölçümü Kaldırma Araçlarının Periyodik Test Ve Kontrolü Çevresel Ölçümler Basınçlı Kapların Periyodik Test ve Kontrolleri Topraklama Periyodik Test ve Kontrolleri Çalışma yöntem ve şekillerinden dolayı çalışma ortamı, çalışanlar için tehlikeli olmakta, iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmektedir. Aspir Osgb olarak Teknik Periyodik Ortam Ölçümünü, Kontrol ve Analizlerini, profesyonel uzman ekiplerle çözüm ortaklığıyla hızlı, güvenilir bir şekilde gerçekleştirmektedir. Kalite Yönetim Danışmanlığı Günümüzde artan rekabet koşulları kaliteyi ön plana çıkarmaktadır. Kalite artık ülkemizde ve uluslararası konjöktürde vazgeçilmez ve sağlanması zorunlu gereklilikler arasında yer almaktadır. OHSAS in amacı: Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesidir. ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi ISO : 2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme ISO : 2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi OHSAS : 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yön. Sis. Tem. Bilgilendirme OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi ISO Laboratuvar Akreditasyonu Temel Bilgilendirme ISO Laboratuvar Akreditasyonu İç Tetkikçi 13

14 İş İnsanla Başlar Dİyorsanız, Başarıya Ulaşmak İçİn Doğru Seçİm Yapın

15 İnsan Kaynakları Danışmanlığı Ekonominin ve iş dünyasının temel dayanağı iyi yetişmiş, yetenekli ve sahip olduğu becerileri arttırmaya özen gösteren insan gücüdür. Yetişmiş ve nitelikli insan gücü, bir şirketin sahip olduğu ve rekabette avantajı elde etmesini sağlayacak en önemli sermayesidir. Başarı grafiği artan kuruluşlar insan kaynaklarını önemini kavrayanlardır. İnsan kaynakları yönetimi danışmanlık hizmeti, günümüz işletmelerinde personelcilikten insan kaynakları departmanına geçişi sağlamak ve bunun alt fonksiyonlarını ve sistemlerini kurarak geleceğe hazırlamaktır. İşe Alım Sisteminin Kurulması İş Analizleri ve Görev Tanımları İş İlanlarının Hazırlanması ve Verilmesi İş Görüşme Teknikleri Eleman Seçimi Aday Seçimi ve Değerlendirme İş ve Ücret Teklifi Eğitim Yönetim Sistemi Kurulması Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitim Bütçesi Yıllık ve Aylık Eğitim Planı Eğitim Değerlendirme Analizleri İş Hukuku ve Personel Özlük İşleri İşveren-İşçi ilişkilerinin, karşılıklı sözleşmelerin ve özlük dosyalarının düzenlenmesi Hukuki uyuşmazlıklarda gerekli tutanak ve sözleşmelerin yapılması Şirket personel el kitapçığının yazılması Prosedür, talimat ve İK yönetmeliklerinin şirket kuralları ve günün şartlarına göre düzenlenmesi 4857 Sayılı İş Kanunu 506 Sayılı SGK Kanunu 6331 Sayılı İ.S.G Kanunu Uygulamaları Personel Bordrolarının yapılması SGK tahakkuklarının yapılması İşkur evraklarının hazırlanması Ücret Yönetim Sistemi İş Değerlendirmesinin Yapılması Ücret Bantlarının Belirlenmesi Ücret Skalasının Oluşturulması Performans Yönetim Sistemi Hedefler ve Yetkinliklerin Belirlenmesi Performansların Objektif Ölçülmesi Sistemin Ücretlere Yansıtılması (Ödül ve Ceza) Çalışan Bağlılığı Motivasyonu Çalışan Memnuniyet Anketlerinin Yapılması Çalışan Motivasyonu Artırıcı Organizasyonların Düzenlenmesi 15

16 Yıl Mah. Oto San. ve Tornacılar Sitesi C Blok Çarşı Grubu ( E Blok Yanı ) No:15 Odunpazarı / ESKİŞEHİR T : F :

Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır.

Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır. biz kimiz? Hekimpark Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere kurulmuştur. Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Ekin Efe OSGB; 2012 yılı itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak hizmet vermek amacıyla yetkilendirilmiştir.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamu çalışanları dahil bütün çalışanlar ve işyerleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sicil Numarası :1217 Bayraklı OSGB olarak, 6331 Sayılı İş Sağlığı

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 6331 sk NUN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, ACİL DURUM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERE YÖNELİK YAYIMLANAN İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİ Prof.

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 1. Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır? Kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ 2015 RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ Hasar servisi ve underwriterlar için risk ve hasar değerlendirmeleri Sayı: 2015/5 Ekol Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketi Haziran 2015 Bülteni İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ

Detaylı

METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ

METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ Bitirme Projesi Merve BALÇIK 131101010 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç. Dr. Asuman KARAMAN (Şubat, 2014)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI EKİM-2014 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN ONAYLAYAN Mustafa C. AKPINAR

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na Genel Bakış

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na Genel Bakış Halil POLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamudakiler dahil bütün

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 1 1 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. Tüm sistem

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati 1 / Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması Yüz yüze eğitim programının açılışında, programın tanıtımı ve katılımcıların ve eğiticinin tanışmasını sağlayarak olumlu bir eğitim ortamı

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 4 1 a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen

Detaylı