NÜFUZ TESPİT SİSTEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NÜFUZ TESPİT SİSTEMLERİ"

Transkript

1 NÜFUZ TESPİT SİSTEMLERİ İlktan AR Özet Bu çalışmada, günümüzde artan bilgi ve ağ güvenliği ihtiyacını karşılamak amacıyla sunulan bilgisayar güvenlik teknolojilerinin başında gelen güvenlik duvarları, zayıflık tarayıcıları ve nüfuz tespit sistemlerinin görevlerine ve yeteneklerine değinildikten sonra nüfuz tespit sistemleri detaylı olarak incelenmiştir. Bu inceleme sırasında son yıllarda çıkan makaleler temel alınarak nüfuz tespit sistemlerin çeşitli kategorileri ve bu kategoriler altındaki örnekleri mercek altına alınmıştır. İyi bir nüfuz tespit sisteminden beklentiler, mevcut nüfuz tespit sistemlerindeki eksiklikler ve sorunlar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca bu çalışma kapsamında gelecekteki çalışmalarda öne çıkacağı düşünülerek hızla gelişmekte olan mobil cihazlardaki nüfuz tespit sistemleri yapılarına değinilmiştir. 1. Giriş Internet in hızla gelişimiyle birlikte ağ ile birbirlerine bağlanmış bilgisayar sistemleri modern hayatımızda daha önemli bir hale gelmeye başladı. Internet insanoğluna büyük yararlar sağlamasına rağmen kritik sistemleri kötü niyetli saldırılara açık hale getirdi. Sonuçta bilgisayar güvenlik teknolojilerine olan ihtiyaç günden güne katlanarak artan bir hale geldi. Ağ alt yapısına yapılan saldırılar ağ ve bilgi güvenliğine karşı en önemli tehditlerdir.yetkili olmayan kişilerin sistemlere girişleri, sistem kaynaklarına izinsiz erişmesi, saldırganların kullanıcıların kişisel bilgilere erişmesi ve bunları değiştirmesi, saldırganların varolan sistemlerin çalışmasını yavaşlatması veya durdurması gibi tehditler karşısında bilgisayarlar ve ağların güvenliğini sağlamaya yönelik ihtiyaçlar artmıştır. Nüfuza karşı ilk olarak erişim kontrolü, doğrulama gibi temel seviyedeki güvenlik mekanizmalarıyla çözüm sağlanılmaya çalışılmıştır. Tehdit türleri ve bu tehditlerin verebileceği zararın artmasıyla birlikte temel seviyedeki güvenlik mekanizmalarının dışında yeni mekanizmalara ihtiyaç duyulmuştur. Bunlar güvenlik duvarları, zayıflık tarayıcılar ve nüfuz tespit sistemleridir [1]. Güvenlik duvarları farklı filtreleme özellikleri ile iç ağı dışarıdan gelebilecek saldırılardan ve içeriye sızmaya çalışan saldırganlardan koruyan yapılardır. Güvenlik duvarları içerideki güvenli ağı dışarıdaki güvensiz ağdan korumak amacıyla bu noktalar arasındaki geçiş noktalarına konulur. İç ağ ve dış arasındaki haberleşme trafiğine, güvenlik duvarını kullanan organizasyonun belirlediği güvenlik politikası doğrultusunda izin verir veya engeller. Güvenlik duvarları genelde alt seviye ağ trafiğini izler ama uygulama seviyesindeki trafiği de takip edebilir. Tüm haberleşme trafiği üzerinden geçtiği için ağda gecikmelere neden olabilir. Kurulumu ve bakımı zordur. Ayrıca düzenli olarak kontrole ve analize ihtiyaç duyarlar. Saldırgan herhangi bir metotla güvenlik duvarından geçerek iç ağa sızarsa iç ağda tekrar güvenlik duvarıyla karşılamadan saldırısına rahatlıkla devam edebilir. Ayrıca günümüzde yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler ışığından saldırıların çoğunluğunun iç ağdaki kullanıcılar tarafından yapıldığı bilinmektedir. Buna karşı güvenlik duvarlarının yapabileceği bir engelleme yoktur. Zayıflık tarayıcıları sistemde bulunan ağların, bilgisayarların, uygulamaların zayıflıkları ve/veya açıklarını tarayarak bulunan sonuçları kaydetmeye tasarlanmış bilgisayar 1

2 programlarıdır [2]. Bu tarayıcılar bilgi ve ağ güvenliği hizmeti veren firmalar tarafından iyi yönde kullanılarak müşterilerinin sistemlerinde nüfuzlara maruz kalabilecek noktaları belirlemek amacıyla güvenlik taraması testlerinde kullanılmakla beraber saldırganlar tarafından da tam zıt bir yönde hedef sistemler hakkında bilgi edinmek amacıyla kullanılabilmektedir. Zayıflık tarayıcıları genelde uygulama seviyesindeki problemleri araştırır. Kurulumu ve bakımı basit olmasına karşın düzenli olarak güncellemeye ihtiyaç duyarlar. Ayrıca zayıflık tarayıcıları sistemde çalışırken sistem kaynaklarını yoğun olarak kullanırlar. Port (kapı) tarayıcıları, ağ tarayıcıları, web uygulamaları güvenlik tarayıcıları, bilgisayar solucanları ve CGI (common gateway interface) tarayıcıları zayıflık tarayıcılarına örnektir. Testler bilgi ve ağ güvenliği hizmeti veren kişi veya kurumlar tarafından periyodik olarak yapıldığından anında çözümler üretemez. Nüfuz tespit sistemleri ise varolan güvenlik mekanizmalarını başarıyla geçen nüfuzların tespit edilmesinde kullanılan yapılardır. Temel olarak nüfuzları gerçekleşirken gerçek zamanlı veya gerçekleştikten sonra tespit ederek, bilgi ve ağ güvenliğinden sorumlu olan kişi veya kurumları uyarmakla görevlendirilmiştir. Nüfuz tespit sistemleri ise ilerleyen kısımlarda daha detaylı olarak incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında ikinci kısımda literatür çalışması yapılmış ve varolan nüfuz tespit sistemlerinin tanımlarından yola çıkılarak nüfuz tespit sistemlerinin çeşitli kategorileri incelenmiş ve örnekler verilmiştir. Ayrıca bu kısımda iyi bir nüfuz tespit sisteminin özelliklerine de değinilmiştir. Üçüncü kısımda ise araştırmacılara gelecek çalışmalar konusunda yol göstermek üzere gelişmiş mobil cihazlar için nüfuz tespiti üzerinde durulmuştur. Son kısımda ise çalışma kapsamında elde edilen vargılar ve gelecekte yapılabilecek çalışmalara değinilmiştir. 2. Nüfuz Tespit Sistemleri Nüfuz tespit sistemi (intrusion detection system-ids) kavramı ilk olarak 1980 de Anderson tarafından ortaya konmakla beraber 1987 yılında Denning in yayını ile temel nüfuz tespit sistemi tanımlanmıştır. Aşağıda maddeler halinde nüfuz tespit sistemi ve teknolojisi üzerine farklı araştırmacılar tarafından son yıllarda verilen tanımları maddeler halinde verilmiştir. Yang ve diğerlerine [3] göre IDS, bir bilgisayar sistemindeki ağ paketlerini veya sistem denetleme kayıtlarını izleyerek ve analiz ederek nüfuz davranışını veya nüfuz teşebbüslerini tespit eden ve tanımlayan daha sonra da sistem yöneticisine gerçek zamanda nüfuz uyarısı veren sistemlerdir. Xuetao ve diğerlerine [4] göre nüfuz tespit teknolojisi, bilgi sisteminde saldırıya açık olan kısımların ve/veya hataların, kötü niyetli kod veya kodlar tarafından istismar edilmesini engelleyen bilgi teknolojileri doğrultusundaki anahtar bir araştırmadır. Pikoulas ve diğerlerine [5] göre IDS, amacı herhangi bir organizasyonu hedef alan tehditleri tanımlayan ve daha sonra sisteminin korunduğunu garanti eden sistemlerdir. Jemili ve diğerleri [6], nüfuz tespit sistemi kurulmuş bir ağı, hırsız alarm sistemi kurulmuş bir eve benzetmiştir. Her ikisinin de değişik metotlar kullanarak saldırganın/hırsızın içeride mevcut olduğunu tespit ettiğini belirmiştir. Ayrıca her iki sisteminde saldırgan/hırsızın mevcut olduğu durumlarda alarm verdiğini bildirmişlerdir. Yukarıdaki tanımlardan yola çıkılarak genel olarak nüfuz tespit sisteminin tanımı şu şekilde verilebilir: Sisteme izinsiz olarak erişmek, sistem kaynaklarını yetkisiz kullanmak, 2

3 kullanıcıların kişisel bilgilerine ulaşmak ve değiştirmek, sistemin çalışmasını yaşatmak ve/veya durdurmak gibi değişik amaçlarla sisteme dışarıdan sızan veya sızmaya çalışan saldırganları ve kısıtlı sistem kaynaklarını yetkisi dışında ve/veya uygun olmayan bir şekilde kullanan kullanıcıların tespit edilmesini hedefleyen sistemlerdir. Nüfuz tespit sistemleri üç ana kategori ve alt kategorilere bölünebilmektedirler. Nüfuz tespiti yapılan sisteme göre; ağ bazındaki nüfuzları tespit eden ağ tabanlı nüfuz tespit sistemleri (network based intrusion detection systems-nids), tek bir bilgisayar sistemine yapılan nüfuzları tespit eden konak tabanlı nüfuz tespit sistemleri (host based intrusion detection systems-hids) olarak bölünmektedir. Geleneksel olarak nüfuz tespit tekniğine göre suistimal (misuse) nüfuzları tespit eden sistemler ve anormallik (anomaly) nüfuzları tespit eden sistemler olarak bölünmektedir. Bazı çalışmalarda nüfuz tespit tekniğine göre ek bir kategori olarak suistimal ve anormallik modellerinin karışımı olan tanımlama tabanlı / hibrit nüfuzları tespit eden sistemlerinde olduğu varsayılmıştır [7,8]. Ayrıca anormallik nüfuzlarının tespiti; istatistiksel anormallik tespiti, yapay sinir ağları temelli anormallik tespiti, veri madenciliği temelli anormallik tespiti, bağışıklık temelli anormallik tespiti v.b. gibi alt kategorilere de ayrıştırılabilmektedir [3,9]. Nüfuz tespit sistemleri mimarilerine göre merkezi (centralized) ve dağıtık (distributed) olarak sınıflandırılmaktadır [7,10]. Merkezi mimariyle hazırlanmış nüfuz tespit sistemlerinde veri analizi, izlenen konak sayısından bağımsız olarak bir konak üzerinde yapılmaktadır. Dağıtık mimariyle hazırlanmış nüfuz tespit sistemlerinde ise bu işlem ayrı ayrı konaklarda yapılabilmektedir. Merkezi mimariyle hazırlanmış nüfuz tespit sistemlerinin basitlik ve veriye doğrudan erişim avantajı bulunmasına karşın darboğaz oluşumu gibi ciddi bir dezavantajı vardır. Dağıtık mimariyle hazırlanmış nüfuz tespit sistemlerine DIDS, AAFID, NIDIA verilebilir. Yeni nesil dağıtık mimarini kullanan yapılarda genellikle akıllı ajanlar kullanılmaktadır. Nüfuz tespit sistemleri çalışma mantığı bakımından da gerçek zamanlı (real time), çevrimdışı (offline) olarak sınıflandırılabilmektedir. M. Silva ve diğerleri [10], çalışmalarında yerel nüfuz tespit sistemi bulunmayan kullanıcılar için servis sağlayan çok ajanlı uzaktan erişilebilen bir nüfuz tespit sistemi yapısı sunmuşlardır. Kullandıkları modelde çoklu-ajan yapısı, web servisleri ve model tabanlı mimari (model-driven architecture) kullanılmıştır. Çoklu-ajan yapısından dolayı sistem içerisinde birlikte öğrenen, bilgi paylaşımı yapan ajanlar kullanılarak sisteme esneklik sağlanmıştır. Ağ üzerinde makineden makineye birlikte çalışabilmeyi sağlayan web servislerinden yararlanılan bu çalışmada XML (extensible markup language) tabanlı SOAP (simple object access protocol), WSDL (web services description language) ve UDDI (universal description, discovery, and integration) dan faydanılmıştır. Model tabanlı mimari ise sisteme taşınabilirlik, birlikte çalışabilme, tekrar kullanılabilirlik özelliklerin katmıştır. Bu çalışmada sunulan yapı özetle izleme, analiz, tepki, güncelleme, yönetim, depolama olmak üzere altı katmandan oluşmaktadır. Önerilen sistem nüfuz tespit sistemi servislerinin internet üzerinden sağlamasında kullanılmıştır. Kullanıcılar tarafından rahatlı erişilebilmesine karşın sistem içinde çok yoğun bir haberleşme olmasıyla dezavantajlıdır. Nüfuz tespit sistemlerinin performansları değerlendirilirken bazı standart metrikler kullanılır. Bu çalışmada da değerlendirme kısımlarında geçen bu metrikler temel olarak dört tanedir: Doğru pozitifler (true pozitives) : Doğru olarak sınıflandırılan nüfuzlar, Doğru negatifler (true negatives) : Doğru olarak sınıflandırılan nüfuz olmayan, iyi huylu aktiviteler. Yanlış pozitifler (false pozitives) : Yanlışlıkla nüfuz olarak sınıflandırılan gerçekte nüfuz olan, iyi huylu aktiviteler. 3

4 Yanlış negatifler (false negatives) : Yanlışlıkla iyi huylu, nüfuz olmayan aktiviteler olarak sınıflandırılan gerçekte nüfuz olan aktiviteler. Bu metriklere ek olarak çeşitli çalışmalarda bu standart metriklerden türetilen verimlilik, kesinlik, tespit oranı gibi metriklerde kullanılmaktadır. Ayrıca bazı çalışmalarda sistemin işlemci, bellek v.b. gibi kaynaklar bazında kullanımları da değerlendirilmektedir. Nüfuz tespit sistemleri çeşitli seviyelerde veriler toplayabilir. Genellikle toplanan veriler: ağ verisi (örneğin yönlendiriciden veya güvenlik duvarındaki kayıtlardan sağlanan veri), işletim sistemi komut satırı, işletim sisteminin sistem çağrıları, uygulama içi bilgiler, iletilen tüm karakterler, tuş basmaları, olarak sıralanır [8]. Nüfuz tespit sistemlerindeki veri toplama teknikleri algılayıcılar vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bu algılayıcılar iç ve dış algılayıcılar olarak sınıflandırılır. İzlenen program içine gömülen yada bir parçası olarak çalışan algılayıcılara iç algılayıcılar, tam zıttı olarak ta izleme birimleri izlenen programdan ayrı olanlarda dış algılayıcılar olarak tanımlanır. Dış algılayıcıların avantajları: konağa kolayca eklenilebilmesi, konaktan kolayca ayrılabilmesi, kolayca değiştirilebilmesi olarak sıralanmasına karşın dezavantajları: saldırgan tarafından etkisiz hale getirilebilmesi veya değiştirilebilmesi, gecikme yaratması olarak sıralanabilir. İç algılayıcıların avantajları: minimum gecikme, çok kolay bir şekilde değiştirilebilme, konağın performansına az ek yük getirmesi olarak sıralanmasına karşın dezavantajları: geliştirilmesinin zorluğu, izlenecek uygulamanın programlama dilinde geliştirilmesi gerekliliği, güncelleme ve geliştirme zorluğu, yanlış uygulandığında ve/veya geliştirildiğinde ciddi sorunlar doğurabilmesi olarak sıralanabilir. Dış algılayıcılara örnek olarak dağıtık sistemlerdeki her konağı ayrı ayrı izleyen ve buldukları hiyerarşik yapıda üstleri bildiren ajanlar verilebilir. İç algılayıcılar için OpenBSD sistemleri için geliştirilmiş ve farklı nüfuzları gerçek zamanda tespit eden sisteme ek yük getirmeyen gömülü algılayıcılar verilebilir [8]. Nüfuz tespit sistemlerinin kalitesi çoğunlukla etkililik (effectiveness), uyarlanılabilirlik (adaptability), genişletilebilirlik (extensibility) özelliklerine göre değerlendirilir. Etkililik ile nüfuz tespit sisteminin nüfuzları tespit etme yeteneği, uyarlanılabilirlik ile bilenen nüfuz tiplerinin varyasyonlarını tanımlayabilme yeteneği, genişletilebilirlik ile de nüfuz tespit sistemlerinin özelleştirilebilmesi ve yeni kısımlar eklenebilme belirtilir [8]. Nüfuz tespit sistemleri, nüfuzları tespit etmesine karşın bunların başarılı veya başarısız olduklarına karar vermemektedir. Bu kararı analiste veya sistem yöneticisine bırakmaktadır. Böyle bir durumda sistem yöneticisi toplanan denetim bilgilerini incelemekte, zayıflık taramaları yapmakta ve sistemdeki yamaların, güncellemelerin denetimini yapmaktadır. Bu işlemler küçük ölçekli ağlardan yapılabilir olmasına karşın çok büyük miktarda denetim bilgisine sahip dağıtık ağlarda pratik olmamaktadır. Genel olarak araştırmacılar nüfuz tespitinde makine bileşeni üzerinde durarak insan faktörünü yok saymışlardır. Bu eksiklik nüfuzlardan kendini savunan tarafı dezavantajlı bir 4

5 konuma getirmiştir. Çünkü kaçınma ve saldırı onaylama metotlarının değeri tam olarak kavranamamıştır [9] Konak Tabanlı Nüfuz Tespit Sistemleri ve Ağ Tabanlı Nüfuz Tespit Sistemleri (HIDS vs NIDS) Nüfuz tespiti yapılan sisteme göre kategoriye bölmede ki esas tek-konak tabanlı veya çok-konak tabanlı olarak ağda ki veri toplama mekanizması ve aktiviteleri izlemedir. Ağ tabanlı nüfuz tespit sistemleri bir saldırı veya nüfuz durumu olup olmadığı belirlemek için tüm ağı izler. Not olarak belirtmek gerekirse ağ tabanlı ve konak tabanlı sistemlerde toplanan verinin nasıl ve nerede işlendiği değil ne yolla toplandığına göre ayrım vardır [8]. Genel olarak, ağ tabanlı nüfuz tespit sistemleri imza tespiti (signature-based) temelli, konak tabanlı nüfuz tespit sistemleri ise anormallik tespiti temelli çalışırlar [7,8]. HIDS ve NIDS yaklaşımlarının avantajları ve dezavantajları vardır. Pahlevanzadeh ve Samsudin yaptıkları çalışmada belirttikleri bu avantaj ve dezavantajlar bir Tablo 1. de sergilemişlerdir. NIDS HIDS * Faaliyet alanı geniştir. * Faaliyet alanı olarak dardır, özel sistem aktivitelerini izler. * Dışarıdan (güvensiz ağ) gelen saldırı/nüfuzların tespitinde daha iyidir. HIDS in kaçırdıklarını tespit eder. * İçeriden gelen saldırı/nüfuzların tespitinde daha iyidir. NIDS in kaçırdıklarını tespit eder. * Paket başlığını ve tüm paketi inceler. * Paket başlıklarını görmez. * Tepkisi gerçek zamana yakındır. * Şüpheli kayıt girdisinden sonra tepki verir. * Konaktan bağımsızdır. * Konak bağımlıdır. * Bant genişliğine bağımlıdır. * Bant genişliğinden bağımsızdır. * Aşırı yük yoktur. * Aşırı yüklüdür. (over load) * IDS istemcilerinin bulunduğu ağlardaki * IDS yüklü konak bilgisayarları yavaşlatır. trafiği yavaşlatır. * Yük (payload) analiz edildikten sonra ağ saldırılarını tespit eder. * Ağı vurmadan önceki yerel saldırıları tespit eder. * Şifrelenmiş veri taşıyan ve anahtarlama kullanılan ortama uygun değildir. * Şifrelenmiş veri taşıyan ve anahtarlama kullanılan ortama uygundur. * Yüksek yanlış pozitif oranına sahiptir. * Düşük yanlış pozitif oranına sahiptir. Tablo 1: Ağ ve Konak tabanlı nüfuz tespit sistemlerinin karşılaştırılması Tablo 1 de verilen karşılaştırmaya ek olarak Bai ve Kobayashi tarafından [8], Ağ tabanlı nüfuz tespit sistemleri için saldırganın bıraktığı delilleri değiştirmesinin zor olduğu, konaktaki işletim sisteminden bağımsız olduğu ve konak tabanlı nüfuz tespit sistemlerinin işletim sistemine bağımlı olduğu fakat düzgün uygulandığında yoğun ağ trafiğinde ağ tabanlı sistemler gibi paketleri kaçırmayacağını belirtilmiştir. Konak ve Ağ tabanlı nüfuz tespit sistemlerine ek olarak Hibrit olarak tanımlanan sistemlerde mevcuttur. Bu sistemler konak ve ağ tabanlı sistemlerin karışımı olarak düşünülebilir. Bu türdeki sistemler ise üç ayrı kategoriye bölünür [8]. Bunlar PH-NIDS (Per- Host Network IDS), LB-NIDS (Load Balanced Network IDS), FW-IDS (Firewall IDS). PH- NIDS ağ trafiği konak bazında ve sadece yerel trafiği incelenir. LB-NIDS ağ tabanlı diğer nüfuz tespit sistemlerini kullanarak yük dengelemesi yapar ve bant genişliğini dengeler. FW- IDS ağ tabanlı nüfuz tespit sistemi fonksiyonu bir ateş duvarına ekler. Neredeyse hiç paket kaybı olmaz. Ama ağda yavaşlama görülür. 5

6 2.2. Nüfuz Tespit Tekniğine göre Nüfuz Tespit Sistemleri Bu kısımda, bölüm 2. de belirtilen nüfuz tespit sistemlerinden önemli olan teknikler ve bu teknikleri kullanarak yapılan çalışmalara değinilmiştir Suistimal Tespiti Tekniği Suistimal tespiti tekniğini kullan nüfuz tespit sistemleri bilinen saldırı şablonlarını veya sistemin zayıf noktalarını kullanarak saldırıları eşleştirmeye ve tanımlamaya çalışırlar. Bundan saldırının bir şablon veya bir saldırı imzası ile temsil edilebileceği ve aynı varyasyonda ki saldırıların tespit edilebileceğini söylemek mümkündür. Bu yaklaşımla bilinen nüfuz tipleri yakalanılabilir. Tespit işleminde çeşitli örüntü tanıma teknikleri kullanılabilir. Günümüzdeki sistemlerin çoğunda yaygın olarak kullanılmasına karşın sistemde kayıtlı olmayan yeni nüfuzları tespit edememe gibi çok zayıf bir noktası da mevcuttur. Ayrıca bir nüfuzları ve tüm türevlerini kapsayan bir imzanın bulunması çok zordur. Bulunan imzanın nüfuz olmayan aktiviteleri yanlışlıkla nüfuz olarak göstermemesi gerekmektedir [8,11]. Bunun için her zaman olmasa da önceden bilinen politika ihlali olasılıkları (yada yöntemleri) önce senaryolara dönüştürülür. Senaryolarda belirli bir saldırıya ilişkin olası tüm senaryoların ana eksenini oluşturan bir özet olan saldırı imzalarına indirgenir [12]. Suistimal tespitindeki temel teknikler: uzman sistemler, model tabanlı nüfuz tespiti, durum geçişi temelli, örüntü eşleştirme temelli, tuş basmalarını gözleme olarak sıralanır. Uzman sistemler kural eşleştirme kısmını eylem kısmından ayıran bir şekilde modellenir. Eşleştirme olayların izlerini denetleyerek yapılır. NIDES (The Next Generation Intrusion Detection Expert System) uzman sistem yaklaşımı kullanılarak geliştirilmiş bir nüfuz tespit sistemi örneğidir. Fakat uzman sistem yaklaşımında bazı dezavantajlar mevcuttur. Bu dezavantajların başında uzman sistemlerin bir güvenlik uzmanı tarafından hazırlanması gerekliliği gelir [8]. Model tabanlı nüfuz tespiti yaklaşımında gözlemlenebilir aktivitelerden senaryolar hazırlanır. Bu değişik saldırı senaryolara veritabanına kaydedilir. Eğer ki bu senaryolarda geçen aktivitelerle karşılaşılırsa nüfuz tespiti yapılır. Bu yaklaşımda sistem saldırganın bir sonraki hamlesini senaryoya göre tahmin edebilir. Bu tahmin doğrultusunda da nüfuz hipotezini doğrulayabilir, koruyucu önlemler alabilir veya sıra hangi veriye bakacağını bulabilir. Fakat model tabanlı nüfuz tespiti yaklaşımını kullanan sistemlerde de problemler mevcuttur. Bu problemler nüfuz senaryolarının şablonlarının kolaylıkla tanınması ihtiyacı, şablonlardaki sıraya uygun bir biçimde nüfuzun gerçeklemesi gerekliliği, şablonların nüfuz olmayan işlemleri içermemesi gerekliliği olarak sıralanabilir [11]. Durum geçişi temelli yaklaşımda ise izlenen sistem bir durum geçiş diyagramı (state transition diagram) olarak tanımlanır. Veriler analiz edildikçe sistem bir durumdan diğer duruma geçer. Geçiş işlemi bazı doğru ve yanlış olarak değer alan değişkenlerdeki değerlerin değişmesiyle olur. Bu yaklaşımda başlangıç durumu legal yani nufüz yaşanmamış bir durum olarak kabul edilir. Durum geçiş diyagramları nüfuzun ihtiyaçlarını ve sonuçlarını gösteren bir şekilde de biçimlendirilebilir. Fakat durum geçişi temelli yaklaşımda durum geçiş diyagramı tarafından tasvir edilemeyen bazı nüfuz davranışları tespit edilemez [11]. Örüntü eşleştirme temelli yaklaşım ise konu başında verildiği üzere bilinen saldırı imzalarının yakalanan izleme verileriyle karşılaştırılmasını tanımlamaktadır. Daha önceden söylendiği gibi bu yaklaşımının eksikliği de tanımlanmamış bir nüfuz gerçekleştiğinde sistemin çaresiz kalmasıdır. 6

7 Son olarak tanımlanan tuş basmalarını gözleme yaklaşımında ise kullanıcıların tuş basmaları ve sistemin buna karşılık verdiği tepkiler gözlemlenerek kurallar oluşturulur. Bu kurallar dışındaki aktiviteler tespit edilir. F. Jemili ve diğerleri [6], 2007 de saldırı tanımlamalarını veya imzalarını kullanarak ve suistimal tespiti tekniğinden yararlanarak bir ağ tabanlı nüfuz tespit sistemi oluşturmuştur. Diğer çalışmalardan farklı olarak Bayes ağını kullan uyarlamalı bir nüfuz tespit sistemi oluşturmuştur. Her bağlantı için kırk bir özellik barındıran DARPA KDD 99 veri setindeki ilk dokuz özelliği kullanmıştır (protocol type, service, land, wrong fragment, num_failed_logins, logged_in, root_shell, is_guest_login). Bu özelliklere ek olarak saldırı tipini de eklemiştir. DARPA 99 da 38 değişik saldırı tipi 4 ana kategoride toparlayarak kullanmıştır. Bunlar, legal kullanıcıların bir servise ulaşmasını engelleme (denial of service), saldırganın hesabı olmadan kurban makine erişmeye çalışması (remote to local), saldırganın yerel olarak hedef makineye erişimi olmasına karşın kendini süper kullanıcı yetkilerini kazanmaya çalışması (user to root), saldırganın hedef konak hakkında bilgiye erişmeye çalışması (probe) şeklinde sıralanabilir. Sistem, normal ve nüfuz bağlantı örnekleri verilerek eğitilir. Daha sonra sistem öğrenme setine kayıtlı olmayan bir bağlantı geldiğinde bunun nüfuz veya normal bir bağlantı olduğuna dair eğer düşük olasılık değeri bulursa bunu nüfuz sınıfına ekleyecektir. Böylece nüfuz sınıfını uyarlamalı hale getirmiştir. İkinci aşama da ise sistemin öğrenme setine kayıtlı nüfuzlar dört ayrı sınıfa otomatik olarak sınıflandırılmıştır. Tablo 2 de DARPA 99 test setindeki normal ve nüfuz bağlantılarının tespit başarısı verilmiştir. Tablo 3 de nüfuz tiplerine göre tespit başarısı verilmiştir. Bağlantı Tespit Normal % Nüfuz % Tablo 2: F. Jemili ve diğerlerinin [6], çalışmasında elde ettikleri bağlantı tespiti başarı tablosu Nüfuz tipi Tespit DOS % Probing % R2L % U2R % 6.66 Other % Tablo 3: F. Jemili ve diğerlerinin [6], çalışmasında elde ettikleri nüfuz tipi tespiti başarı tablosu Anormallik Tespiti Tekniği Anormallik tespiti tekniği saptanan normal kullanım şablonlarından sapmalar meydana geldiğinde nüfuz olduğunu tespit eder. Bu teknik sisteme nüfuz durumlarında sistemin çalışma düzeyinin anormal olacağını varsayar. Nüfuz olmadan da saptanan kullanım şablonlarından doğal olarak sapmalar yaşanıldığı zaman bu teknik temelli çalışan nüfuz tespit sistemi yanlış alarm verecektir [8,9]. 18 Eylül 2001 de görülmeye başlayan Nimda isminde bir bilgisayar solucanı, ağ trafiğinde ani yavaşlamalara, servislerin durmasına neden olmuştur. 25 Ocak 2003 de ortaya çıkan Sql Slammer solucanı da internet trafiğinde yavaşlamalara, Microsoft Sql Server gibi veritabanlarında servislerin durmasına neden olarak 10 dakikada kurbana hızlıca yayılma göstermiştir [2]. Her iki saldırı da temel olarak DOS atağı olarak sınıflandırılmasına karşın bu tip saldırıların daha önceden tanımlanan bir imzalarının olmayışı suistimal tespiti tekniğini kullanan çok fazla nüfuz tespit sistemleri tarafından tespit edilememiş ve sistemlere 7

8 kayda değer zararlar vermişlerdir. Yakın tarihleri de ortaya çıkan bu tip saldırılar artan sayıda yeni saldırı metotlarına karşın yeni nesil nüfuz tespit sistemlerinde kullanılmak üzere anormallik tespiti tekniği konusuna olan ilgiyi arttırmıştır. Anormallik tespitinde farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bu yaklaşımları; istatistiksel, veri madenciliği, makine öğrenmesi, bağışıklık temelli, yapay sinir ağları temelli olarak çeşitlendirmek mümkündür. İstatistik yaklaşımda seçilen objeler için ilk davranışlar, çalışma mantığı profili oluşturulur. Sistem çalıştıkta mevcut durumun ilk durumdan ne kadar saptığı, kısacası iki profil arasındaki varyans hesaplanır. Bu istatistiksel veri temel alınarak tanımlanan sınırların aşılmasına göre nüfuz tespit edilmeye çalışılır. İstatistiksel yaklaşımı kullanan sistemlerin en önemli özellikleri: kullanıcıların davranışlarını adaptif olarak öğrenmeleri, uzmanlardan daha hassas olmaları olarak sıralanabilir. Fakat seçilen sınır değerine göre yanlış pozitif ve yanlış negatif uyarıların miktarı yükselebilmekte ve bu istatistiksel ölçülerle olaylar arasındaki ilişkiler kaçırılabilmektedir. Yapay sinir ağları temelli yaklaşımlarda ise kullanıcının bir sonraki komutu veya hareketinin tahmin edilmesi için bir yapay sinir ağının eğitilmesi söz konusudur. Eğitim için kullanıcı komutlarını temsil eden bir set kullanılır. Eğitim periyodundan sonra yapay sinir ağı mevcut komutlarla mevcut kullanıcı profilini eşleştirmeye çalışır. Herhangi bir yanlış tahmin edilen olayda kullanıcının tanımlanan profilden ne kadar saptığı ölçülür. Yapay sinir ağları kullanarak gürültü veri ile rahatça başa çıkılabilmekte, istatistiksel yaklaşımlarda ki gibi verinin doğası hakkında varsayımlar yapılmamakta, yeni kullanıcı komiteleri için kolayca değişiklikler yapılabilmektedir. Yapay sinir ağlarındaki en büyük eksiklik ise kendi temelinden kaynaklanan eğitimdir. Eğitim için ne kadar az veya çok örnek seçilirse yanlış pozitif ve yanlış negatif alarmlar artmaktadır. Uzun süren denemeler ve hatalardan sonra yapay sinir ağları yaklaşımını kullanan nüfuz tespit sistemleri etkili olarak kullanılabilmektedir. Veri madenciliği yaklaşımı, nüfuzları tespit etmek için kullanılan kayıtlarındaki, denetleme izlerindeki verinin boyutunun büyüklüğünden ve bunları analiz etmenin çok fazla zaman alıcı bir hale gelmesinden ortaya çıkmıştır. Bilinen saldırılar ve normal davranışlardan bilinmeyen nüfuzları tespit etmek için modeller oluşturulur. Büyük miktardaki denetim/dinleme verisindeki anormallik kalıplarını tespitinde kullanılmaktadırlar. Veri madenciliği yaklaşımını benimseyen nüfuz tespit sistemlerinde tespit keskinliği (detection accuracy), verimlilik (efficiency) ve kullanılabilirlik bazında problemler mevcuttur. Veri madenciliği yaklaşımında geleneksel imza tabanlı yaklaşımlardan daha fazla yanlış pozitif alarmlar gözlemlenmektedir. Bu sistemlerde eğitim ve değerlendirme aşamalarında düşük verimlilik gözlemlenmekte ve bu da sistemin gerçek zamanda çalışması olumsuz etkilemektedir. Ayrıca bu yaklaşımı benimseyen sistemler için çok büyük miktarlarda eğitim verisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bağışıklık temelli yaklaşımda ise biyolojiden esinlenilmiştir. Legal ve illegal davranışları birbirinden ayırmayı hedef alan bu sistemlerde davranışlardaki şüpheli değişimlerden, sisteme yapılan nüfuzlar tespit edilmeye çalışılmaktadır. Sistem yeni nüfuz yaklaşımlarını ve sistem güvenlik açıklarını geçmişteki yaşanan olaylardan elde ettiği bilgilerinden yola çıkarak tespit eder yani bir nevi insan bağışıklık sistemi gibi davranır [3,4,9,11]. M.O.Depren ve diğerleri [12] çalışmalarında ağ tabanlı saldırı tespit sistemleri için yapay sinir ağlarını kullanan bir yapı önermişlerdir. Sadece normal bağlantılar için bir matematiksel bir model kurularak, gelen diğer bağlantıların normal davranış modelinden sapmalarına bakılmıştır. Normal davranış modellemesi ve anormallik tespiti için Kohonen tarafından yüksek boyutlu verilerin analizini ve görsel ifade edilmesini sağlayan bir yapay sinir ağı modeli olan SOM (self-organizing map) kullanılmıştır. SOM da öğreticisiz bir öğrenme (unsupervised learning) yapısı mevcuttur. Veri seti olarak yaklaşık 7 milyon bağlantı verisinden oluşan KDDcup99 kullanılmıştır. Her bağlantı, 4 ana başlık altında sınıflandırılabilen 41 özellikle ifade edilir. Bu 4 ana başlık sırasıyla temel TCP özellikleri, 8

9 içerik özellikleri, zaman tabanlı trafik özellikleri, sunucu tabanlı trafik özellikleri olarak sıralanmıştır. Çalışmada KDDcup99 veri setinin sadece %10 luk kısmı kullanılmıştır. Bu kullanılan kısımda 22 adet farklı değişik saldırı tipi ve normal bağlantı verileri mevcuttur. Ayrıca bağlantıyı en temel olarak tespit etmelerinden, gerçek zamanlı bir veri üzerinden rahatlıkla elde edilebilmesinden, daha çok özellik seçilmesiyle işlem yükünün artmasından dolayı 41 özellikten sadece TCP özelliklerine içeren 6 özellik seçilmiştir. Bu özellikler sırasıyla bağlantı süresi, protokol tipi, servis tipi, bağlantı bayrağı, kaynağın gönderdiği veri miktarı, hedef noktasının gönderdiği veri miktarıdır. Her bağlantı bu 6 özellik ile ifade edilmiştir. Trafik kayıtlarını önce bir önişlemciden geçirilerek TCP, UDP ve ICMP kayıtları olarak ayrılır her bir protokol tipindeki kayıt için ayrı SOM tabanlı yapay sinir ağları kullanılır. Özelliklerden kaynağın gönderdiği veri miktarı, hedef noktasının gönderdiği veri miktarı dışında kalan özellikler [0 1] aralığına normalize edilmiştir. Bu kalan iki özellik ise normalize edilince SOM tarafından birbirine yakın değerler gibi algılanmasından ötürü K- ortalama algoritması (K-means) kullanılarak detaylı incelenmiştir. K değeri 6 alınmış ve toplamda bağlantı özellik vektörünün boyutu 16 a çıkmıştır. Nihayetinde SOM yapısı normal bağlantı özellik vektörleri ile eğitildikten sonra sistemin normal davranış modellemesi tamamlanmış olur. SOM haritası üzerinde gelen bağlantının düştüğü bölge ve nicemleme hatası kriterlerine bakılarak sabit eşiklemeli ve değişken eşiklemeli yöntemler kullanılarak bağlantı tipi belirlenmiştir. Tablo 4 te bu çalışmanın nüfuz tespit sonuçları verilmiştir. Dikkatli incelendiğinde anormallik tespitinin en büyük dezavantajı olan yanlış alarm oranının düşük seviyelere indirgendiği görülmektedir. Protokol tipi Toplam bağlantı sayısı Normal bağlantı sayısı Nüfuz bağlantı sayısı Toplam yanlış sezim oranı Toplam doğru sezim oranı Yanlış alarm oranı Nüfuz kaçırma oranı TCP % 1.78 % % 1.02 % 2.83 UDP % 0.81 % % 0.29 % 3.72 ICMP % 1.07 % % 0.33 % 1.07 Toplam % 1.44 % % 0.96 % 1.71 Tablo 4: M.O.Depren ve diğerleri [12] SOM yapısı kullanarak anormallik tespiti yapan çalışmalarında elde ettikleri sonuçlar. J. Zhan [13] çalışmasında veri madenciliği yaklaşımını benimsemiş anormallik tespiti tekniğini kullanan bir nüfuz tespit sistemi önermiştir. Bu çalışmanın güzel bir yanı ise veri madenciliği yaklaşımını çok güzel bir şekilde özetlemesidir. Yazar, veri madenciliğinin, değişkenler arasındaki uyumlu kalıpların ve/veya sistematik ilişkilerin bulunması için bunları barındıran verinin dikkatle incelenmesi ve daha sonra da bulunanların yeni bir veri kümesinde tespit edilmiş kalıpların uygulanmasıyla onaylanması için tasarlanmış bir analitik işlem olduğunu belirtmekle beraber veri madenciliğinin nihai amacının tahmin olduğunu söylemiştir. Şekil 1 de nüfuz tespit sistemleri temelli veri madenciliği işleminin basamakları verilmiştir. Şekil 1 incelenirse öncelikle nüfuz tespitinin veri madenciliği işlemi, bütün ağ verisini toplar ve korelasyon analizi ile birlikte sıra analizi algoritmalarını uygular. Daha sonra ilişki ve sıra kurallarını bulur ve normal davranış kalıbını oluşturur. Normal davranış kalıbı kullanılarak ağ bağlantılarını filtreler ve saf nüfuz verilerine ulaşır. Son olarak da elde ettiği veriler ışığında sınıflandırma işlemini tamamlar. Veri madenciliği temelli nüfuz tespit sistemlerindeki ana bileşenler: veri algılayıcı modül (data sensor module), veri ön işleme modülü (data preprocessing module), veritabanı modülü (database module), veri madenciliği ve kural tanımlama, kural kütüphanesi, tespit motoru, karar verme merkezi v.b. şeklinde sıralanabilir. Veri madenciliği temelli nüfuz tespit sisteminin yapısı Şekil 2 de gösterilmiştir. 9

10 Şekil 1: Nüfuz tespitinin veri madenciliği [13]. Şekil 2: Veri madenciliği temelli nüfuz tespit sistemi [13] İyi Bir Nüfuz Tespit Sisteminden Beklentiler Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere nüfuz tespiti sistemlerinin kalitesi çoğunlukla etkililik (effectiveness), uyarlanılabilirlik (adaptability), genişletilebilirlik (extensibility) özelliklerine göre değerlendirilir. Bu parametreler ana ihtiyaçları dışında iyi ve kaliteli bir nüfuz tespit sisteminden beklentiler aşağıdaki gibi sıralanabilir: Nüfuz tespit oranlarının çok yüksek seviyelerde olması, Yüksek hızda çalışabilmesi, gerçek zamanlı uygulamalarda kullanılabilmesi, Büyük miktarda dinleme verisini en etkili bir şekilde izleyerek tüm olayları gözleyebilmesi, Çalıştığı sistemde işlemci, bellek, dosya ve ağ işlemleri bazında kaynak kullanımının minimum düzeyde olması, Herhangi bir nüfuzla karşılaştığında, anında alarm vererek güvenlik analistini uyarması, Kendisine gelebilecek nüfuzlara karşı dayanıklı olabilmesi, Kolay kurulması ve ölçeklenebilir olması, Ağ trafiğindeki yoğunluk ne kadar yüksek olursa olsun ağ paketlerini incelemeden kaybedilmemesi, Kendi iç mekanizmasında hataya ve/veya açıklara neden olmayan bir yapıya tasarlanmış olması, Sistemin saldırgan tarafından yapılabilecek aldatmalara karşı çok dayanıklı olması. 10

11 2.4. Nüfuz Tespit Sistemlerinin Eksiklikleri ve Sorunları Bu bölümde nüfuz tespit sistemlerinin eksiklikleri ve sorunlarına örnekler verilerek bazı alt başlıklar daha detaylı incelenerek yorumlanmaya çalışılmıştır.genel olarak ağ tabanlı ve konak tabanlı sistemlerde ağların büyümesiyle incelenmesi gereken verinin artmasından dolayı verimlilik düşmektedir. Nüfuz tespit sistemlerindeki bir diğer eksiklik ise her ne kadar çevrimdışı olarak yapılan çalışmalarda tatmin edici sonuçlar elde edilmesine karşın- yanlış alarmların çokluğudur. Nüfuz tespit sistemleri içindeki bilgi akışı genellikle bir hiyerarşik yapı kullanmasından ötürü bu yapıdaki basamaklardan birindeki elemana yapılacak saldırı sistemi etkileyecektir. Genellikle yanlış yere konumlandırmadan kaynaklanan nüfuza açık olma durumu vardır. Önceki bölümlerde anlatıldığı gibi çok farklı yaklaşımların mevcut bulunduğu nüfuz tespit sistemleri için sonuç olarak en iyi yöntemin ne olduğuna tam karar verilememesi tam bir tasarım yapısını ortaya koymakta problemler yaratmaktadır. Herhangi bir tekniği kullanan nüfuz tespit sisteminin güncelleştirilmesi çok karmaşık ve zaman alıcı bir süreç oluşturabilmektedir. En basit olarak imza kurallarını güncellemek için bile imza oluşturmak için kullanılan özel dilin bilinmesi gereklidir. Nüfuz tespit sistemleri genellikle çalıştıkları sisteme, işletim sistemine, programlama platformuna bağımlı olduklarından değişik ortamlara taşınabilirliği, yeni kısımların eklenilmesi zordur. Günden güne nüfuz türlerinin çoğalması ve çeşitlenmesi, ağda gezen dinlenecek verilerin şifreli olması gibi problemlerde nüfuz tespit sistemleri acısından sorunlar yaratmaktadır. Nüfuz tespit sistemleri herhangi bir nüfuzu tespit ettiğinde alarm vermektedir. Bu alarmda nüfuz tipi, hedef port, ip adresi gibi bilgilerle alarmın uygunluğunu ve saldırı sonucunda oluşabileceklerin kararını güvenlik analistine bırakmaktadır. Güvenlik analisti hedef bilgisayar, bağlantı hakkında detaylı bilgiye sahip olmadan bu alarmın doğru mu yanlış mı olduğuna karar verirken çok zor durumda kalacaktır. Saldırgan nüfuz tespit sistemlerine yakalanmamak için çeşitli yöntemler kullanabilir. Saldırgan nüfuz tespit sistemlerinin hedef sistemlerindeki paketlerden farklı paketleri incelemesini sağlayabilir. Bu saldırı başarılı olabilmektedir. Zira nüfuz tespit sistemleri farklı bir işletim sisteminde veya farklı bir ağda durabilmektedir. Saldırgan nüfuz tespit sistemi aşırı yük altında bırakabilir. Böylece nüfuz tespit sistemi aşırı yükten oluşan alarm telaşı içinde nüfuz paketlerini düşürebilir veya incelemeden kaçırabilir.üçüncü olarak ise saldırgan saldırısını, nüfuz tespit sistemi ve hedef uygulamadaki farklılıklardan dolayı, değiştirebilir ve yeniden uyarlabilir. Örneğin basitçe / yerine 0x2f olarak 16 tabanda aynı anlama gelen bir biçim kullanabilir [9]. Chaboya ve diğerleri 2006 da yapmış oldukları çalışmalarında [9] nüfuz tespit sistemlerinin gelecekte karşılaşabileceği zorlukları : Yüksek hızda dinleme teknolojisinin eksikliği, IP v6 protokol yığının kullanma eksikliği, Kablosuz ağlardaki nüfuz tespit sistemi ihtiyacı, Nüfuz tespit sistemlerine saldırılar, Gerçek zamanlı tespit, Nüfuz tespit sistemler için benchmark eksikliği, olarak sıralamıştırlar. Ayrıca gelecekteki nüfuz tespit sistemleri için: Eş zamanlı, dağıtık nüfuz tespit tekniklerinin geliştirilmesi, Karmaşık saldırı kalıplarının tanımlanması, Nüfuz durumlarına karşı otomatik engelleme/önleme teknikleri, Hızlı tepki teknikleri, Aktif savunma teknikleri, konularının ön plana çıkacağını belirtmişlerdir. 11

12 2.5. Gelişmiş Mobil Cihazlardaki Nüfuz Tespit Sistemleri Akıllı telefonlar gibi gelişmiş mobil haberleşme cihazlarındaki artma dikkate değerdir. Gelişmiş cihazlar (örneğin i-phone, pda) artık bir haberleşme aracı olmaktan çıkmış ve işlem gücü, veri saklama kapasiteleriyle dikkat çeken cihazlar olmaya başlamışlardır. Bu mobil cihazların işlem ve veri saklama kapasiteleri geliştikçe özel, iş v.b. gibi verilerin bu cihazlar aracılığıyla yaratılması, işlenmesi ve saklanmasının daha yaygınlaşacağı rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Kullanım alanlarının ve kullanıcı sayısının artmasıyla bu cihazlarda şu an için en temelde var olan şifreleme, veri yedekleme, kimlik doğrulama, işlenen ve saklanan verinin bütünlüğünün korunması gibi güvenlik mekanizmalarında yeterli gelmeyecektir. M. Miettinen ve P. Halonen [14] gelişmiş mobil haberleşme cihazlarında mevcut güvenlik mekanizmalarının ileride yeterli olmayacağından yola çıkarak gelişmiş mobil cihazlar için konuk tabanlı nüfuz tespiti yapan bir yapı oluşturmuşlardır. Yazarlar, bu cihazlar için tehdit modellerini kötü niyetli yazılımlar, nüfuzlar ve cihazın çalınması olarak tanımlamışlardır. Kötü niyetli yazılımlar (malicious software) ile karşılaşılabilecek problemler işlemci, bellek ve giriş/çıkış kaynakların aşırı kullanılmasını, cihazda saklanan verinin yok edilmesini veya değiştirilmesini, istenmeyen haberleşmenin başlatılmasının, yetkisiz kişilere cihazda saklanan verinin ifşa edilmesini olarak sıralamışlardır. Bu tip yazılımlara Cabir solucanı ve Skulls truva atı örnek verilmiştir. Cihazlardaki olası program, işletim sistemi v.b. gibi elemanlarda bulunabilecek güvenlik açıklıkları, eksiklikleri ve hataların nüfuzlar için kapı açtığı belirtilmiştir. Nüfuzun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi sonucunda ise cihazın kontrolünün kısmen veya tamamen saldırganın eline geçebileceği, cihazda saklanılan özel bilgilerin çalınabileceği gibi ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekmişlerdir. Cihazın çalınması durumunda ise -günümüzde telefon operatörleri tarafından sağlanan bir hizmet olan- cihazın haberleşmesinin gerçek sahibi tarafından bloke edilebileceği belirtilmesin karşın saldırganın cihazda saklanan verilere erişebileceği vurgulanmıştır. Yapılan çalışma kapsamında mobil cihazlarda izlenecek veriler üç ayrı sınıfta toplanmıştır. İlk sınıf olarak işletim sistemi olayları gösterilerek buna örnek olarak: sistem çağrıları, bir işlemin yaratılıp sonlandırılması, dosya operasyonları, soket yaratma yada silme, veri paketi alıp gönderme verilmiştir. İkinci sınıf olarak ölçümler gösterilerek buna örnek olarak: işlemci ve bellek kullanımı oranı, dosya giriş/çıkış işlemlerinin yoğunluğu verilmiştir. Üçüncü ve son sınıf olarak uygulama seviyesindeki olaylar gösterilerek buna örnek olarak: kullanıcı tarafından uygulamanın başlatılması ve sonlandırılması, uygulama bazında mesaj alıp gönderme gibi haberleşme olayları, uygulama bazında dosya indirme/gönderme verilmiştir. Araştırmacılar son olarak gelişmiş mobil cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanılan konak tabanlı ve ağ tabanlı veri toplama tekniklerini kullanan bir nüfuz tespit sistemi yapısı önermişlerdir. Şekil 3 de bu yapı verilmiştir. Mobil cihazdaki veri toplama modülü aracılığıyla toplanan veriler nüfuz tespit sistemi modülüne iletilmekte ve mobil cihazın kısıtlı işlem gücü ve belleğinden ötürü sadece bazı önemli nüfuzların cihaz üzerinde tespit edilmesi durumunda alarm verilmekte diğer durumlarda ise cihaz üzerinde elde edilen veri nüfuz tespit sistemi sunucusuna iletilmektedir. Bu sunucu ağ cihazlarından aldığı (örneğin arama kayıtları) verileri ve konak cihazdan gelen verileri korelasyon motoru ve ilgili nüfuz tespit tekniği kullanılarak herhangi bir nüfuz durumunda sunucu başındaki operatöre ve cihaz sahibine alarm vermektedir. 12

13 Şekil 3: M. Miettinen ve P. Halonen [14] tarafından geliştirilen gelişmiş mobil cihazlar için nüfuz tespit sistemi yapısı 3. Sonuç Bu çalışmada nüfuz tespit sistemleri incelenmiştir. Çok farklı yaklaşımlarla şekillenen bu sistemler konusunda tam olarak en etkili yaklaşım seçilememekle beraber her birinin avantajları ve dezavantajları okuyucunun bilgisine sunulmuştur. Saldırı imzası tabanlı sistemlerde imzaların günden güne ilerlemesinden dolayı ileride işlem zaman bakımından artmalar ve bu tarz sistemlerde yavaşlamaların gözlenmesi kaçınılmaz olacağı ve bu konuda yapılacak yeni araştırmalarla bu eksiklik giderilebileceği söylenilebilir. Gerçek-zamanda daha verimli imza tabanlı nüfuz tespit sistemlerini geliştirilebilir. Yapay zeka, makine öğrenmesi, veri madenciliği yaklaşımı benimseyen nüfuz tespit sistemleri günümüzde yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır. İncelen makalelerden anlaşıldığı üzere araştırmacılar, sınıflandırıcıların üzerinde yoğunlaşmışlardır. Ayrıca çevrimdışı olarak çalıştırılan nüfuz tespit sistemleri gerçek zamanda nasıl bir performans sergileyeceği konusunda sıkıntılar mevcuttur. Bunun için önerilen bir yol ise -genellikle şekil tanıma ve türevi uygulamalarda kullanılan bir yöntem olan- incelenecek olan veriden sadece önemli özelliklerin seçilmesiyle, özellik sayısının azaltılmasıyla daha hızlı ve daha yüksek tespit oranlarına sahip gerçek zamanlı nüfuz tespit sistemleri yaratılabileceği söylenilebilir. Ayrıca çeşitli fusion yaklaşımları kullanılarak en basit anlamda değişik kategorilerdeki metotlar birleştirilerek daha başarılı nüfuz tespit sistemleri yaratılabilir. İncelenen çalışmalardan çıkartılan bir başka sonuçta güncel denetim veri setlerine olan ihtiyaçtır. Yapılan çalışmalarda kullanılan veri setleri genellikle çok çeşitli ve güncel değildir. Bunun için kişisel gizlilikte göz önünde bulundurularak miktar bakımından da çeşitlendirilmiş veri setlerinin yaratılması gerekliliği söylenilebilir. Trafik verisi yaratan yöntemler daha da geliştirilerek literatürde sunulan nüfuz tespit sistemlerinin gerçek zamandaki başarılarının gözlemlenmesi, bizlere bu sistemler hakkında daha detaylı yorum yapma şansı tanıyacağına inanmaktayım. Bu çalışmada çok fazla değinilmese de yüksek bir trend yakalayan kablosuz ağlar ve kablosuz algılayıcı ağlarında da nüfuz tespit sistemlerinin kullanımı konusunda çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bu konudaki çalışmalar daha yeni filizlenmeye başladığından araştırmacılar için geniş bir alan olabilir. Son olarak nüfuz tespit sistemi konusunun çok geniş olduğu ve çok fazla çalışmanın yapıldığı bir alan olduğunu tekrar ederek bu çalışma da özel olarak değindiğim gelişmiş mobil cihazlardaki nüfuz tespit sistemi ihtiyacının önümüzdeki seneler de daha da ön plana çıkacağını öne sürerek ilgi duyan araştırmacıları bu konuda çalışmaya başlamaları önerilebilir. 13

14 Kaynaklar 1- Dr Rhodri M. Davies, Firewalls, Intrusion Detection Systems and Vulnerability Assessment: A Superior Conjunction?, Network Security, Volume 2002, Issue 9, pp 8-11, http//en.wikipedia.org/wiki, 23 Mayıs W. Yang, W. Wan, L. Guo ve L.J. Zhang, An Efficient Intrusion Detection Model Based on Fast Inductive Learning, Internation Conference on Machine Learning and Cybernetics, Volume 6, pp , D. Xuetao, J. Chunfu ve Y. Fu, A Typical Set Method of Intrusion Detection Technology Base on Computer Audit Data, International Conference on Computational Intelligence and Security, pp , J. Pikoulas, W. Buchanan, M. Mannion ve K. Triantafyllopoulos, An Intelligent Agent Security Intrusion System, 9th Annual IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems, pp 94-99, F. Jemili, M. Zaghdoud ve M. Ben Ahmed, A Framework for an Adaptive Intrusion Detection System using Bayesian Network, IEEE Intelligence and Security Informatics, pp 66-70, B. Pahlevanzadeh ve A. Samsudin, Distributed Hierarchical IDS for MANET over AODV+, IEEE International Conference on Telecommunications and Malaysia International Conference on Communications (ICT-MICC 2007), pp , Y. Bai ve H. Kobayashi, Intrusion Detection Systems: Technology and Development, 17th Internation Conference on Advanced Information Networking Applications (AINA 2003), pp , David J. Chaboya, Richard A. Raines, Rusty O. Baldwin, Barry E. Mullins, Network Intrusion Detection: Automated and Manual Methods Prone to Attack and Evasion, IEEE Security and Privacy, Volume 4, No 6, pp 36-43, M. Silva, D. Lopes ve Z. Abdelouahab, A Remote IDS Based on Multi-Agent Systems, Web Services and MDA, International Conference on Software Engineering Advances, pp 64-70, Di He ve H. Leung, Network Intrusion Detection Using CFAR Abrupt-Change Detectors, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Volume 57, Issue 3, pp , M.O. Depren, M. Topallar, E. Anarım ve K. Cılız, SOM Yapısı Kullanarak Ağ Tabanlı Olağandışılık Tespiti, IEEE 12. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2004), Kuşadası, Türkiye, J. Zhan, Intrusion Detection System Based on Data Mining, Workshop on Knowledge Discovery and Data Mining, pp , M. Miettinen, P. Halonen, Host-Based Intrusion Detection for Advanced Mobile Devices, 20th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA), Volume 2, Issue 18-20, pp 72-76,

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

Yeni Nesil Ağ Güvenliği

Yeni Nesil Ağ Güvenliği Yeni Nesil Ağ Güvenliği Ders 6 Mehmet Demirci 1 Bugün Taşıma katmanı güvenliği (TLS, SSL) İnternet katmanı güvenliği (IPSec) Kablosuz bağlantı güvenliği Güvenlik duvarları 2 SSL/TLS SSL ilk olarak Netscape

Detaylı

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi KURUMLAR İÇİN SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ÖLÇME TESTİ DOKÜMANI Kurumlar İçin Siber Güvenlik Önlemlerini Ölçme Testi Dokümanı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin siber güvenlik adına

Detaylı

Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz...

Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz... Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz... Asistek Firewall kullanmanın pek çok yararı vardır: Asistek Firewall, tamamen web tabanlı ve esnek yapıya sahip Güvenlik Duvarı servislerini barındırarak çeşitli

Detaylı

BÖLÜM 8. Bilişim Sistemleri Güvenliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 8. Bilişim Sistemleri Güvenliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 8 Bilişim Sistemleri Güvenliği Doç. Dr. Serkan ADA Bilişim Sistemleri Güvenlik Açıkları Güvenlik bilişim sistemlerine yönelik yetkisiz erişimi, değiştirmeyi, hırsızlığı veya fiziksel hasarları engellemek

Detaylı

Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010

Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010 Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010 1 www.webguvenligi.org Web uygulama güvenliği kontrol listesi 2010, OWASP-Türkiye ve Web Güvenliği Topluluğu tarafından güvenli web uygulamalarında aktif olması

Detaylı

Secure Networks Capabilities Dragon Network Defense

Secure Networks Capabilities Dragon Network Defense Secure Networks Capabilities Dragon Network Defense İlk olarak işletmenin devamlılığının sağlanması için network güvenliğini sağlamakla görevli önemli bir cihazdır. Netsight Policy Manager ile de birlikte

Detaylı

İletişim Ağlarında Güvenlik

İletişim Ağlarında Güvenlik İletişim Ağlarında Güvenlik Burak DAYIOĞLU 98 Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı burak@hacettepe.edu.tr Sunum Planı Bilişim Güvenliği ve Kapsamı Bilişim Güvenliği nin Önemi Saldırganlar

Detaylı

Muhammet Fatih AKBAŞ, Enis KARAARSLAN, Cengiz GÜNGÖR

Muhammet Fatih AKBAŞ, Enis KARAARSLAN, Cengiz GÜNGÖR Yazılım Tanımlı Ağların Güvenliğinde Yapay Zeka Tabanlı Çözümler: Ön İnceleme Muhammet Fatih AKBAŞ, Enis KARAARSLAN, Cengiz GÜNGÖR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ege

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Venatron Enterprise Security Services W: P: M:

Venatron Enterprise Security Services W:  P: M: VENATRON Enterprise Security Services Ltd. Şti. Danger is a click away. (Tehlike bir tık ötede ) sloganı ile 2011 de Siber Güvenlik sektöründe yerini alan Venatron Security güvenlik ihlallerini önlemek

Detaylı

Güvenlik Mühendisliği

Güvenlik Mühendisliği Güvenlik Mühendisliği Huzeyfe ÖNAL Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ honal@bga.com.tr www.bga.com.tr Sunum içeriği Güvenlik kavramı Türkiye de güvenliğe yaklaşım Güvenlik bileşenleri Güvenlik konusunda kariyer

Detaylı

KABLOSUZ AĞ GÜVENLİĞİNE KURUMSAL BAKIŞ

KABLOSUZ AĞ GÜVENLİĞİNE KURUMSAL BAKIŞ KABLOSUZ AĞ GÜVENLİĞİNE KURUMSAL BAKIŞ Battal ÖZDEMİR Uzman Araştırmacı 15 Mart 2007, İstanbul Sunum İçeriği Kablosuz Ağlar Tehditler Riskler Kurumsal Yaklaşım 2 Neden Kablosuz Esneklik Mobil Veri Erişimi

Detaylı

Mobil Güvenlik ve Denetim

Mobil Güvenlik ve Denetim Mobil Güvenlik ve Denetim IV. Bilgi Teknolojileri Denetim ve Yönetişim Konferansı Ümit Şen, Ernst & Young 14 Mart 2013 Gündem Mobil veri üretimi ve kullanımına ilişkin sayısal bilgiler Mobil cihazlara

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Bilgi Yönetimi Dairesi)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Bilgi Yönetimi Dairesi) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Bilgi Yönetimi Dairesi) Sayı: B.02.1.BDK.0.77.00.00/010.06.02-1 24.07.2012 Konu: Bilgi Sistemlerine İlişkin Sızma Testleri GENELGE BSD.2012/1 Bankalarda Bilgi

Detaylı

Ağ Trafik ve Forensik Analizi

Ağ Trafik ve Forensik Analizi Ağ Trafik ve Forensik Analizi Zararlı Yazılım Analiz ve Mücadele Merkezi TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü Ağ Forensik Analizi Tanım Bilgisayar ağlarının herhangi saldırıya karşın izlenmesi ve analiz

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1. Hafta NESNELERİN İNTERNETİ (Internet of Things, IoT) 2 Giriş İletişim teknolojilerinde ve mikroelektronik devrelerde yaşanan gelişmeler

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi

Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi İbrahim SOĞUKPINAR Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İçerik Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi Dünyadaki Örnekler Türkiye deki Örnekler GYTE de Bilgi Güvenliği Dersi Sonuç ve

Detaylı

1. İŞLETMECİ BİLGİ GÜVENLİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) KURULACAK VE İŞLETECEKTİR.

1. İŞLETMECİ BİLGİ GÜVENLİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) KURULACAK VE İŞLETECEKTİR. 13.07.2014 tarih ve 29059 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) elektronik haberleşme

Detaylı

Açık Kaynak Güvenlik Duvarı Sistemi

Açık Kaynak Güvenlik Duvarı Sistemi Açık Kaynak Güvenlik Duvarı Sistemi Erkan Esmer Ağustos, 2012 İçindekiler 1 Unified Threat Management (UTM) Firewall - Birleştirilmiş Tehdit Yönetim Sistemleri -1........ 2 2 Güvenlik Duvarı Tanımı..........................................

Detaylı

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ Derya Birant, Alp Kut Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI. Güvenlik ve Virüsler. ODTÜ BİDB İbrahim Çalışır, Ozan Tuğluk, Cengiz Acartürk 04.04.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI. Güvenlik ve Virüsler. ODTÜ BİDB İbrahim Çalışır, Ozan Tuğluk, Cengiz Acartürk 04.04. Güvenlik ve Virüsler ODTÜ BİDB İbrahim Çalışır, Ozan Tuğluk, Cengiz Acartürk 04.04.2005 Bilgi güvenliği neden gerekli? Kişisel bilgi kaybı Üniversiteye ait bilgilerin kaybı Bilgiye izinsiz erişim ve kötüye

Detaylı

Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi

Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi Bölüm 7 Ağ Yönetimi Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi a) Performans (Performance) Yönetimi b) Sistem Ayarları (Configuration) Yönetimi c) Hesap (Account) t)yönetimi i d) Hata (Fault) Yönetimi e) Güvenlik

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM NETWORKER GÖZLEMLEME SİSTEMİ ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM Her tür makinene de kullanılabilir Kullanıcının bilgisayarına ilave bir yazılım yüklenmesi gerekmiyor Bağımsız

Detaylı

Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği

Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği Gürol Erdoğan 1, Mustafa Yıldız 1, Mehmet Erdem Türsem 2, Selahattin Kuru 1 1 Enformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Işık Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Kaspersky Open Space Security: Release 2 İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Güncellenmiş uygulamalar Updated applications Release 2 uygulamaları: Kaspersky Anti-virus for Windows Workstations

Detaylı

RSA. Güvenlikte Büyük Veri Yaklaşımları, Teknolojiler ve Operasyon Modeli. Vedat Finz. Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

RSA. Güvenlikte Büyük Veri Yaklaşımları, Teknolojiler ve Operasyon Modeli. Vedat Finz. Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. RSA Güvenlikte Büyük Veri Yaklaşımları, Teknolojiler ve Operasyon Modeli Vedat Finz 1 $ 2 3 Red Hack Saldırıları 4 Geleneksel Güvenlik Artık Yeterli Değil 5 Güvenlik Operasyon Merkezi İçin Yeni Bir Yaklaşım

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖĞR.GÖR.VOLKAN ALTINTAŞ 26.9.2016 Veri Tabanı Nedir? Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu, Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğunun, Mantıksal

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm

Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm Galatasaray Üniversitesi Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm Mustafa Tekeli, Özlem Durmaz İncel İçerik Giriş Literatür Özeti Sistem Mimarisi / Metodoloji Öncül

Detaylı

IBM Güvenlik Sistemleri Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi

IBM Güvenlik Sistemleri Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi 6 Aralık 2012 1 2012 IBM Corporation Gündem 2 Günümüzde BT güvenliği gereksinimi IBM güvenlik çerçevesi QRadar: Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama

Detaylı

Dünyada Veri Kaçağı ve Veri Kaçağı Önleme (DLP) Sistemleri Tahsin TÜRKÖZ Bilişim Sistemleri Güvenliği Grubu

Dünyada Veri Kaçağı ve Veri Kaçağı Önleme (DLP) Sistemleri Tahsin TÜRKÖZ Bilişim Sistemleri Güvenliği Grubu Dünyada Veri Kaçağı ve Veri Kaçağı Önleme (DLP) Sistemleri Tahsin TÜRKÖZ Bilişim Sistemleri Güvenliği Grubu Mart, 2010 İçerik Veri Kaçağı Önleme Nedir? Dünyada ve Türkiye de Veri Kaçağı Teknoloji Ne Durumda?

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜH.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜH. FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜH. WSDL-SOAP MURAT TEZGİDER Web Servisi Nedir? web servisi :standart formatları kullanarak programlama dili, işletim sistemi ve platformdan bağımsız olarak bilgiyi paylaşan

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarında Olması Beklenen Özellikler ve Uygulama Bazlı Filtreleme

Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarında Olması Beklenen Özellikler ve Uygulama Bazlı Filtreleme LOGO Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarında Olması Beklenen Özellikler ve Uygulama Bazlı Filtreleme Mustafa COŞAR - İsmail ARIK Hitit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ağ Güvenliği ve Önemi Kurumsal

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir.

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir. İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA İçindekiler MYSQL - PHPMYADMIN Mysql Nedir PhpMyAdmin Nedir PhpMyAdmin Arayüzü Hedefler Mysql' in görevini söyleyebilir PhpMyAdmin' in kullanım amacını söyler Hazırlayan

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 09 Bilişim ve Karar Destek Sistemleri Prensipler ve Öğrenme Hedefleri İyi karar-verme ve problem çözme yetenekleri etkin bilişim ve

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017 BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI Ekim 2017 Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Kamunun ihtiyaçları doğrultusunda, açık kaynak kodlu ve güvenli çözümler için Ar-Ge

Detaylı

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ PAPERWORK ECM TEKNİK MİMARİ 1. Şekilde (1) numara ile gösterilen Content Server adı verilen Uygulama Sunucusudur. Content Server tüm iş mantığını içerir. Veri Tabanına ve arşivlenen belgelere erişim yetkisi

Detaylı

Yeni Nesil Kablosuz İletişim

Yeni Nesil Kablosuz İletişim Yeni Nesil Kablosuz İletişim Kablosuz Çözümler Kullanıcı Sayıları ve Kapsama Alanları Tekli Yönetilebilir Yaygın Uygulamalar E-Posta, Web E-Posta, Web Ticari Uygulamalar Ses, Data ve Video Önceliklendirme,

Detaylı

bitık MOBİL TİCARET UYGULAMASI ABDULLAH ÇİÇEKCİ

bitık MOBİL TİCARET UYGULAMASI ABDULLAH ÇİÇEKCİ bitık MOBİL TİCARET UYGULAMASI ABDULLAH ÇİÇEKCİ - 150110046 İÇERİK Uygulama ve uygulamaya ilişkin temel kavramların tanıtımı Uygulamanın yapısı Ön yüz Veritabanı Web Servisler K-Means Algoritması ile kategori

Detaylı

TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ GÜVENLİ KURUMSAL MESAJLAŞMA UYGULAMASI Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, 7-8 Aralık 2006 İsmail GÜNEŞ E-posta:ismail@uekae.tubitak.gov.tr

Detaylı

BLM 6196 Bilgisayar Ağları ve Haberleşme Protokolleri

BLM 6196 Bilgisayar Ağları ve Haberleşme Protokolleri BLM 6196 Bilgisayar Ağları ve Haberleşme Protokolleri Simple Network Management Protocol (SNMP) 22.12.2016 Mustafa Cihan Taştan 16505002 1 İçerik SNMP Nedir? Ne Amaçla Kullanılır? SNMP Çalışma Yapısı SNMP

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

Bilgi ve Bilgisayar Sistemleri Güvenliği (Information and Computer Systems Security)

Bilgi ve Bilgisayar Sistemleri Güvenliği (Information and Computer Systems Security) Bilgi ve Bilgisayar Sistemleri Güvenliği (Information and Computer Systems Security) Bu bölümde; Bilgi Güvenliği ve Önemi Güvenliğin Sınıflandırılması, Bilgi Güvenliği Tehditleri, İhtiyaç Duyulan Alanlar,

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1 1 Temel Kavramlar Veritabanı 1 Veri Saklama Gerekliliği Bilgisayarların ilk bulunduğu yıllardan itibaren veri saklama tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Veri saklamada kullanılan yöntemler; Geleneksel

Detaylı

YAZILIM GÜVENLİK TESTLERİ. H A L D U N T E R A M A N h a l d u n t e r a m a g m a i l. c o m

YAZILIM GÜVENLİK TESTLERİ. H A L D U N T E R A M A N h a l d u n t e r a m a g m a i l. c o m YAZILIM GÜVENLİK TESTLERİ H A L D U N T E R A M A N h a l d u n t e r a m a n @ g m a i l. c o m TEST NEDİR? Test, bir sistemi manuel veya otomatik yollarla deneyerek veya değerlendirerek, belirlenmiş

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı Ders 7 LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 LINUX Yapısı LINUX işletim sisteminin diğer işletim sistemleri gibi kendine özgü bir yapısı vardır. LINUX yapısı ve bileşenleri aşağıdaki

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE SOSYAL AĞ ANALİZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

VERİ MADENCİLİĞİ VE SOSYAL AĞ ANALİZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VERİ MADENCİLİĞİ VE SOSYAL AĞ ANALİZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI 10 Aralık 2011, Cumartesi Fen ve Mühendislik Alanlarındaki Çeşitli Araştırma Projelerinden Örneklemeler İçerik

Detaylı

Tarzan: A Peer-to-Peer Anonymizing Network Layer 1 EMRE YESĐRCĐ 2 KONULAR Giriş Anonimlik Nedir? Tasarım ve Hedefler Kural Tanımı Kodlama Sonuç 3 Giriş Tarzan her düğümünde bir karıştırıcı olan bir peer

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI. SIZMA TESTLERİ GENELGESİ (Genelge No: 2015/01) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

KKTC MERKEZ BANKASI. SIZMA TESTLERİ GENELGESİ (Genelge No: 2015/01) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ KKTC MERKEZ BANKASI SIZMA TESTLERİ GENELGESİ (Genelge No: 2015/01) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Giriş... 1 1 Amaç... 1 2 Kapsam... 1 3 Metodoloji... 2 3.1 Testlerin Gerçekleştirileceği

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 2. Hafta MAKİNELER ARASI İLETİŞİM (Machine-to-Machine Communication, M2M) 2 Giriş Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında en önemli

Detaylı

Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu!

Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu! Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu! Firmanıza özel karşılama ekranı oluşturabilir, farklı kimlik doğrulama yöntemlerini kolaylıkla belirleyebilirsiniz. İnternet erişimlerini kayıt

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER Dr. Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 11 Mart 2010 Gündem Bulut Hesaplama Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Güvenli Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

Demetleme Yönteminin Y 3-Katmanlı Mimari Yapı ile Gerçeklenmesi. eklenmesi. KalacakYer.com

Demetleme Yönteminin Y 3-Katmanlı Mimari Yapı ile Gerçeklenmesi. eklenmesi. KalacakYer.com Demetleme Yönteminin Y 3-Katmanlı Mimari Yapı ile Gerçeklenmesi eklenmesi KalacakYer.com BİTİRME ÖDEVİ Grup Elemanları: Demet NAR 040000660 Neşe e ALYÜZ 040000662 Danış ışman: Yrd. Doç Dr. Feza BUZLUCA

Detaylı

Ders İ zlencesi. Ders Başlığı. Dersin amacı. Önceden sahip olunması gereken beceri ve bilgiler. Önceden alınması gereken ders veya dersler

Ders İ zlencesi. Ders Başlığı. Dersin amacı. Önceden sahip olunması gereken beceri ve bilgiler. Önceden alınması gereken ders veya dersler Ders Başlığı İnternette Güvenliğinizi Arttırın Dersin amacı Ders İ zlencesi Bu dersin amacı, katılımcıların İnternet'te karşılaşılabilecek kullanıcı, donanım ve bilgisayar ağı kaynaklı tehditler ve bu

Detaylı

Çözümleri ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK) İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK) İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK) İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK) Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK); bir yol ağındaki ortalama

Detaylı

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime Bulut Bilişim-Planlama Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime geçemden önce dikkat edilmesi

Detaylı

1.Mailbox Server Role:

1.Mailbox Server Role: Exchange Server 2007 Role bazlı mimarisi ile organizasyonda ki mail trafiğini sağlamak için farklı sunucular üzerine farklı işlevselliğin dağıtılması ile karşımıza çıkıyor.daha önceki Exchange Server 2003

Detaylı

Güvenlik Java ve Web Uygulama Güvenliği

Güvenlik Java ve Web Uygulama Güvenliği Güvenlik Java ve Web Uygulama Güvenliği Melih Sakarya www.melihsakarya.com melih.sakarya@gmail.com www.mergecons.com Olası Açıklar Donanımsal açıklar Sistemsel Açıklar Yazılımsal Açıklar Sosyal Mühendislik

Detaylı

SOSAM: SANAL ORTAM SAVUNMA MERKEZİ

SOSAM: SANAL ORTAM SAVUNMA MERKEZİ SOSAM: SANAL ORTAM SAVUNMA MERKEZİ Bahtiyar BİRCAN bahtiyar@uekae.tubitak.gov.tr 6 HAZİRAN 2008 Gündem Neden DPT E-Dönüşüm Eylem Planı 88.madde (UBGP) Günümüz BT sistemlerindeki problemler Motivasyon Çözüm

Detaylı

aselsan Güvenli Bilgi Paylaşımı ve SAHAB aselsan Ali YAZICI Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir AZERBAYCAN-Temmuz kuruluşudur.

aselsan Güvenli Bilgi Paylaşımı ve SAHAB aselsan Ali YAZICI Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir AZERBAYCAN-Temmuz kuruluşudur. Güvenli Bilgi Paylaşımı ve SAHAB Ali YAZICI Ağ Destekli Yetenek (NEC) Tanımı Stratejik seviyeden taktik seviyeye kadar, bir bilgi ve ağ altyapısı kullanılarak, askeri / sivil harekat ortamının yönetilmesi

Detaylı

MONTE CARLO BENZETİMİ

MONTE CARLO BENZETİMİ MONTE CARLO BENZETİMİ U(0,1) rassal değişkenler kullanılarak (zamanın önemli bir rolü olmadığı) stokastik ya da deterministik problemlerin çözümünde kullanılan bir tekniktir. Monte Carlo simülasyonu, genellikle

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Dosya Organizasyonu (File Organization) Veritabanı Sistemleri (Database Systems) BM307 Dosya Organizasyonu (File Organization) İçerik Dosya

Detaylı

LOUPE, IP Data ağlarında çalışan katma değerli servislerinizi kolaylıkla izlemenizi sağlar. www.netas.com.tr

LOUPE, IP Data ağlarında çalışan katma değerli servislerinizi kolaylıkla izlemenizi sağlar. www.netas.com.tr LOUPE, IP Data ağlarında çalışan katma değerli servislerinizi kolaylıkla izlemenizi sağlar. www.netas.com.tr IP Tabanlı Servis Oturumlarınızı İzlemenin Kolay Yolu Loupe, Katma Değerli Servislerinizi IP

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. Veritabanı Dersi Teoriden Pratiğe Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. BÖLÜM 25 Web den Erişim Ortak Geçit Arayüzü Bazı Web Kavramları

Detaylı

CISSP HAZIRLIK EĞĠTĠMĠ

CISSP HAZIRLIK EĞĠTĠMĠ CISSP HAZIRLIK EĞĠTĠMĠ CISSP Sertifikasyonu Eğer bilgi güvenliği üzerine bir kariyer planlıyorsanız profesyoneller için günümüzün en gözde bilgi güvenliği sertifikası Certified Information Systems Security

Detaylı

AĞ ve SİSTEM GÜVENLİĞİ

AĞ ve SİSTEM GÜVENLİĞİ AĞ ve SİSTEM GÜVENLİĞİ Burak DAYIOĞLU ve Burç YILDIRIM {bd,by}@dikey8.com Bilişim Güvenliği ve Sorunlar Bilişim sistemlerine bağımlılığımız artıyor Güvenlik ihlalleri her yıl en azından ikiye katlanıyor

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da!

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da! Logsign Hotspot Misafir Ağlar İçin Yeni Nesil Bütünleşik Erişim ve Analitik Çözümü Misafir ağların her geçen gün artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni nesil mimari ile tasarlanmış olan Logsign

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Programı e-bġlg 121 AĞ TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ Öğr. Gör. Bekir Güler E-mail: bguler@fatih.edu.tr Hafta 5: Ağ (Network) katmanı I 4. 1 Giriş 4.2 Sanal devre (virtual

Detaylı

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans Bilgiyi Keşfedin! LOGO MIND INSIGHT (powered by Qlik) İŞ ANALİTİĞİ ÜRÜNÜ, HERKESİN SEZGİLERİ İLE ARAŞTIRMA VE KEŞİF YAPMASINI SAĞLAYAN ÇOK ÇEŞİTLİ ESNEK VE İNTERAKTİF GÖRSELLER OLUŞTURABİLECEĞİ YENİ NESİL

Detaylı

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 KONU BAŞLIKLARI 1. Yazılım Mimarisi nedir? 2. Yazılımda Karmaşıklık 3. Üç Katmanlı Mimari nedir? 4. Üç Katmanlı Mimari

Detaylı

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Yazılım Tasarımı Dokümanı v 1.0.1 01.08.2011. Mustafa Atanak Sefai Tandoğan Doç. Dr.

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Yazılım Tasarımı Dokümanı v 1.0.1 01.08.2011. Mustafa Atanak Sefai Tandoğan Doç. Dr. DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü Yazılım Tasarımı Dokümanı v 1.0.1 01.08.2011 Mustafa Atanak Sefai Tandoğan Doç. Dr. Atakan Doğan 1. Sistem Mimarisi DGridSim katmanlı bir yapı göz önünde bulundurularak

Detaylı

IPv6 Saldırı Araçları ve IPv6-GO Uygulamaları. Emre YÜCE - TÜBİTAK ULAKBİM 6 Mayıs 2010

IPv6 Saldırı Araçları ve IPv6-GO Uygulamaları. Emre YÜCE - TÜBİTAK ULAKBİM 6 Mayıs 2010 IPv6 Saldırı Araçları ve IPv6-GO Uygulamaları Emre YÜCE - TÜBİTAK ULAKBİM 6 Mayıs 2010 Sunum İçeriği Kısaca IPv6 Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi IPv6 Geliştirme Ortamı (IPv6-GO)

Detaylı

ERİŞİM ENGELLEME DOS VE DDOS:

ERİŞİM ENGELLEME DOS VE DDOS: DoS nedir? ERİŞİM ENGELLEME DOS VE DDOS: Denial of service türkçesi erişim engelleme saldırısı olarak anlaşılmaktadır. Hedef bilgisayar ağının kaynaklarını kullanamayacak şekilde erişilmez kılınmasını

Detaylı

Bir üst düzeye çıkarılmış esneklik MAP 5000 hırsız alarm sistemleri

Bir üst düzeye çıkarılmış esneklik MAP 5000 hırsız alarm sistemleri Bir üst düzeye çıkarılmış esneklik MAP 5000 hırsız alarm sistemleri 2 MAP 5000 Hırsız alarmı sistemleri Yeni standartları belirleyen esnek üstün teknoloji Hırsız alarmı sistemleri modern güvenlik konseptlerinin

Detaylı

Network Access Kontrol Ağ Erişim Kontrolü (NAC)

Network Access Kontrol Ağ Erişim Kontrolü (NAC) Network Access Kontrol Ağ Erişim Kontrolü (NAC) Hüsnü Demir Hüseyin Yüce Gökhan Akın hdemir @ metu.edu.tr huseyin @ marmara.edu.tr akingok@itu.edu.tr ODTÜ Marmara Ü. İTÜ NAC Nedir? NAC Kullanıcı sistem

Detaylı

SMTP Protokolü ve Spam Mail Problemi

SMTP Protokolü ve Spam Mail Problemi SMTP Protokolü ve Spam Mail Problemi M. Erkan YÜKSEL, Şafak Durukan ODABAŞI İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bu çalışmada, Özet Antispam/antivirüs programı filtresinden

Detaylı

Linux Temelli Zararlı Yazılımların Bulaşma Teknikleri, Engellenmesi ve Temizlenmesi

Linux Temelli Zararlı Yazılımların Bulaşma Teknikleri, Engellenmesi ve Temizlenmesi Linux Temelli Zararlı Yazılımların Bulaşma Teknikleri, Engellenmesi ve Temizlenmesi Zararlı Yazılım Analiz ve Mücadele Merkezi TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü Sunum İçeriği Zararlı Yazılım Bulaşma

Detaylı

SİBER SUÇLARA KARŞI SİBER ZEKA

SİBER SUÇLARA KARŞI SİBER ZEKA SİBER SUÇLARA KARŞI SİBER ZEKA Aytuğ Çelikbaş Sistem Mühendisi Copyright 2013 EMC Corporation. All rights reserved. 1 2 Ajanda Günümüz Tehditleri Güvenlikte Büyük Veri Yaklaşımları Siber İstihbarat Atak

Detaylı

Asp.Net Veritabanı İşlemleri

Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Birçok uygulamada bilgiler geçici olarak tutulur ve oturum sonlandırıldığında bu bilgiler bellekten silinir. Ancak etkileşimli web sitelerinde

Detaylı

Ülkemizdeki Üniversite Web Sayfalarının Siber Güvenlik Açısından Hızlı Bir Değerlendirmesi

Ülkemizdeki Üniversite Web Sayfalarının Siber Güvenlik Açısından Hızlı Bir Değerlendirmesi Ülkemizdeki Üniversite Web Sayfalarının Siber Güvenlik Açısından Hızlı Bir Değerlendirmesi Kadriye HUYSAL ÖZGÖÇMEN kkhuysal[at]gmail.com Baran ÇELİK baran.celik[at]gmail.com Halil Özgür BAKTIR ozgur.baktir[at]gmail.com

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

Yaşanmış Tecrübe Paylaşımı Önce Test Et Sonra Kodla XP Pratiği

Yaşanmış Tecrübe Paylaşımı Önce Test Et Sonra Kodla XP Pratiği TBD 21. Ulusal Bilişim Kurultayı Sunumu Yaşanmış Tecrübe Paylaşımı Önce Test Et Sonra Kodla XP Pratiği Hasan ÖZKESER Bimar Bilgi İşlem Hizmetleri Aş. 5 Ekim 2004 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara 2004

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

Ders İçeriği

Ders İçeriği BİLGİ GÜVENLİĞİ Ders İçeriği Bilgi Nedir Öğrenme, araştırma veya gözlem sonucu elde edilen gerçek ve ilkelerin bütününe verilen addır. İşlenmiş veridir. Bilgi diğer önemli iş kaynakları gibi kurum için

Detaylı

Güvenliğin Görüntülenmesi, Verilerin Analizi ve Atakların Eş Zamanlı Olarak Durdurulması. Akademik Bilişim Şubat 2006

Güvenliğin Görüntülenmesi, Verilerin Analizi ve Atakların Eş Zamanlı Olarak Durdurulması. Akademik Bilişim Şubat 2006 Güvenliğin Görüntülenmesi, Verilerin Analizi ve Atakların Eş Zamanlı Olarak Durdurulması Akademik Bilişim Şubat 2006 Hakan Tağmaç htagmac@cisco.com Sistem Müh. 1 Bildiri Konusu Günümüzde klasik veri toplama

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

Veritabanı Güvenliği ve Savunma Algoritmaları

Veritabanı Güvenliği ve Savunma Algoritmaları Veritabanı Güvenliği ve Savunma Algoritmaları Ders Kavramı - Veritabanında tehdit kavramı - Kullanıcılardan kaynaklanan iç tehditler ve bunların bertaraf edilmesi için geliştirilen güvenlik algoritmalarının

Detaylı

2006 Wakiza Yazılım Teknolojileri

2006 Wakiza Yazılım Teknolojileri BĐLGĐ BROŞÜRÜ 2006 Wakiza Yazılım Teknolojileri 846 Sok. No:51/311 35240 Konak - Đzmir / TÜRKĐYE Telefon: +90 232 441 77 34 Fax: +90 232 441 73 47 info@wakiza.com www.wakiza.com 1. AtlasPOS Sistemi Nedir?

Detaylı