AKTS BİLGİ PAKETİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ"

Transkript

1 AKTS BİLGİ PAKETİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel: Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Gül PINAR Tel:

2 1. YIL / 1. DÖNEM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AKTS BİLGİ FORMU Dersin Kodu:HEM101 Yıl/ Yarıyıl: Program: Ders Dili: Kategorisi: Önşartları: Dersin Süresi: Dersin Sorumlusu: Dersin Amacı: Dersin İçeriği: Öğrenim Çıktıları: 1. Yıl /Güz Dönemi Lisans Türkçe Zorunlu Ders Yok 14 hafta - haftada 2 saat teorik Dersin Adı: HEMŞİRELİĞE GİRİŞ Bu ders ile öğrenciye dünyada ve ülkemizde hemşireliğin gelişimi ve konumu, hemşireliğin görev yetki vesorumlulukları, hemşirelik ile ilgili kavramlar etik-etik kodlar, meslekleşme süreci, sağlık ekibi konularında kurumsal bilgi kazandırmaktır. Bu ders; Dünyada hemşirelik mesleğinin tanımı ve tarihsel gelişimi, hemşirelik eğitiminin tarihsel gelişimi, Türkiye de sağlık hizmetlerinin sunumu, Hemşirelik kuramları, Profesyonel hemşirelik, Bütüncül sağlık kavramı, Sağlık ekibi anlayışı, Ülkemizde Hemşirelikle İlgili Yasa ve Yönetmelikler ile Ulusal ve Uluslararası Örgütler konularını içerir. Bu dersin sonunda öğrenci; Hemşireliği tanımlayabilir, Dünya'daki ve Türkiye'deki hemşireliği ve hemşirelik eğitiminin tarihsel gelişimini anlayabilir. Haftalık Ders Akışı Hafta: Konular: 1. Dünyada hemşirelik mesleğinin tanımı ve tarihsel gelişimi 2. Türkiye'de hemşirelik mesleğinin tanımı ve tarihsel gelişimi 3. Hemşirelik eğitiminin tarihsel gelişimi 4. Hemşirelik eğitiminin tarihsel gelişimi 5. Türkiye de sağlık hizmetlerinin sunumu 6. Hemşirelikle İlgili Kavramlar (İnsan, çevre, sağlık, hastalık) 7. Hemşirelik kuramları 8. Hemşirenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 9. Meslekleşme Süreci 10. Profesyonel hemşirelik kavramı 11. Bütüncül sağlık kavramı 12. Sağlık ekibi anlayışı, Hemşirenin Sağlık Ekibindeki Rolü 13. Hemşirelikle İlgili Ulusal ve Uluslararası Örgütler 14. Ülkemizde Hemşirelikle İlgili Yasa ve Yönetmelikler Eğitim-Öğretim Yöntemleri: Kredisi: Teorik Uygulama Lab. Proje Ödev Diğer Toplam AKTS

3 Değerlendirme Ölçütleri: Adet Oran(%) Ara Sınav x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Laboratuvar Uygulama Diğer Dönem Sonu Sınavı x 60 Kaynaklar: 1. Ulusoy MF, Görgülü RS (2001). Hemşirelik Esasları. TDFO Ltd. Şti., 5. Baskı, Ankara Ay FA (2007). Mesleki temel kavramlar. Temel Hemşirelik, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. Ed: Ay FA. Medikal Yayıncılık, İstanbul 3. Velioğlu, P. Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, İstanbul, Birol L (2004). Hemşirelik Süreci. Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd.Şti., 6. Baskı, İzmir. 5. Potter PA, Perry AG (1995). Basic Nursing. Mosby Year Book, Third Edition, St. Louis.

4 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AKTS BİLGİ FORMU Dersin Kodu: HEM103 Yıl/ Yarıyıl: Program: Ders Dili: Kategorisi: Önşartları: Dersin Süresi: Dersin Sorumlusu: Dersin amacı: Dersin içeriği: 1. Yıl /Güz Dönemi Lisans Türkçe Zorunlu Ders Yok Dersin Adı: ANATOMİ 14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 2 saat laboratuvar Bu dersin amacı; öğrencilere insan anatomisinin, vücut sistemleri ve fonksiyonlarıyla ilişkili olarak öğretilmesi, klinik uygulamalara temel oluşturmasıdır. Bu ders; İnsan organ ve sistemlerinin anatomik lokalizasyonları ve özelliklerini içeren konuları kapsamaktadır. Öğrenim Çıktıları: Bu dersi başarı ile bitiren öğrenci; İnsan vücudunun normal şekil ve yapısını bilir, Vücudu oluşturan çeşitli organları ve bu organlar arasındaki ilişkileri tanımlar, Organ fonksiyonlarını söyler. Haftalık Ders Akışı Hafta: Konular: 1. Anatomiye giriş ve terminoloji, columna vertebralis kemikleri 2. Thorax kemikleri Üst extremite Kemikleri Alt extremite Kemikleri 3. Nörocranium kemikleri (kafa kemikleri) Splanchnocranium kemikleri (yüz kemikleri) 4. Eklemlere giriş, Axial ve Appendiküler iskelet eklemleri 5. Baş, boyun ve göğüs kasları Sırt, karın ve pelvis kasları Üst ve Alt extremite kasları 6. Kalp anatomisi 7. Arterler, Venler ve Lenfatikler 8. Burun ve farenks anatomisi, Larenx, akciğer ve mediastinum anatomisi Ağız, yemek borusu ve mide anatomisi İnce ve kalın bağırsak, Karaciğer, V.porta, pankreas 9. Üriner sistem anatomisi, Endokrin sistem anatomisi 10. Erkek genital sistem anatomisi Kadın genital sistem anatomisi 11. Telencephalon ve diencephalon anatomisi Beyin sapı ve cerebellum anatomisi

5 12. Medulla spinalis anatomisi, Beyin ventrikülleri ve zarları 13. Kranial Sinirler 14. Otonom sinir sistemi anatomisi, Duyu organlarının anatomisi Eğitim-Öğretim Yöntemleri: Kredisi: Teorik Uygulama Lab. Proje Ödev Diğer Toplam AKTS Değerlendirme Ölçütleri: Adet Oran(%) Ara Sınav x 30 Kısa Sınav Ödev Proje Laboratuvar X 20 Uygulama Diğer Dönem Sonu Sınavı x 50 Kaynaklar: 1. Cumhur M. (editör), Temel Anatomi, ODTÜ Geliştirme Vakfı, Yayıncılık ve İletişim, A.Ş.- METU PRESS, 1 inci Baskı, Kasım Anatomi, Schumacher, G.H., (Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Tania Marur, Prof.Dr. Mehmet Yıldırım) Nobel Tıp Kitabevi, 2003, İstanbul 3. İnsan Anatomisi Ve Fizyolojisine Giriş, Solomon, E.P., (Çeviri: L.B Süzen), Birol Yayıncılık, 2001, İstanbul 4. Resimli İnsan Anatomisi, Yıldırım M., Nobel Tıp Kitabevi, 2002, İstanbul 5. Ozan Anatomi, Prof. Dr. Hasan Ozan, Nobel Tıp Kitabevleri, 2004, Ankara.

6 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AKTS BİLGİ FORMU Dersin Kodu:HEM 105 Dersin Adı: BİYOKİMYA Yıl/ Yarıyıl: Program: Ders Dili: Kategorisi: Önşartları: Dersin Süresi: Dersin Sorumlusu: Dersin Amacı: Dersin İçeriği: Öğrenim Çıktıları: 1. Yıl /Güz Dönemi Lisans Türkçe Zorunlu Ders Yok 14 hafta - haftada 2 saat teorik Doç. Dr. Özen ÖZENSOY GÜLER Hemşirelik bölümü öğrencilerine, çözeltilerin özellikleri, protein, lipid ve karbohidratların biyokimyası gibi temel biyokimya konuları hakkında bilgi vermektir. Çözeltilerin özellikleri, protein, lipid ve karbohidratların biyokimyası gibi temel biyokimya bilgileri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu dersin sonunda hemşirelik bölümü öğrencileri; Biyokimyanın temel kavramlarını bilir, Metabolizmayı tanımak ve metabolik reaksiyonları anlamak için ilgili metabolik yolları ayırt edebilir. İlgili hastalıklar ve konumları hakkında bilgi sahibi olur. Haftalık Ders Akışı Hafta: Konular: 1. Biyokimyaya giriş 2. Çözelti ve tamponlar 3. Enzimler,proteinler 4. Enzimlerin ve koenzimlerin genel özellikleri 5. Su ve mineral madde metabolizması 6. Karbohidrat biyokimyası 7. Lipid biyokimyası, lipidlerin sindirimi ve metabolizması 8. Nükleik asitler 9. Vitaminler,mineraller 10. Hormonlar 11. Proteinler ve aminoasit metabolizması 12. Metabolizma ile ilgili bazı hastalıklar 13. Metabolizma ile ilgili bazı hastalıklar 14. Klinik Biyokimya laboratuvarında yapılan analizler Eğitim-Öğretim Yöntemleri: Kredisi: Teorik Uygulama Lab. Proje Ödev Diğer Toplam AKTS Değerlendirme Ölçütleri: Adet Oran(%) Ara Sınav x 40 Kısa Sınav Ödev Proje

7 Laboratuvar Uygulama Diğer Dönem Sonu Sınavı x 60 Kaynaklar: 1. Biochemistry Lehninger 2. Principles of Biochemistry Voet. 3. Onat T, Emerk K, Sözmen E. İnsan Biyokimyası, Palme Yayıncılık, Ankara Adam B. Temel ve Klinik Biyokimya, Atlas Yayınevi, Ankara, 1998.

8 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AKTS BİLGİ FORMU Dersin Kodu: HEM 107 Dersin Adı: Fizyoloji Yıl/ Yarıyıl: Program: Ders Dili: Kategorisi: Önşartları: Dersin Süresi: Dersin Sorumlusu: Dersin Amacı: Dersin İçeriği: Öğrenim Çıktıları: 1. Yıl /Güz Dönemi Lisans Türkçe Zorunlu Ders Yok 14 hafta - haftada 4 saat teorik Bu ders, insan vücudunu hücre-doku-organ,sistem bazında öğrenerek, bunların kendi arasındaki iletişimi ve çevreyle olan ilişkilerini analiz etmeyi amaçlar. İnsan vücudundaki organ ve sistemlerin fizyolojik özellikleri, fizyolojide temel kavramlar. Bu dersin sonunda öğrenci, insan organizmasının hücre-doku-organ-sistem yapılanmasını ve canlılığı sürdüren çeşitli mekanizmaları açıklayabilir. Haftalık Ders Akışı Hafta: Konular: 1. Hücre fizyolojisi 2. Kan fizyolojisi 3. Kas fizyolojisi 4. Sinir fizyolojisi 5. Dolaşım sistemi fizyolojisi 6. Solunum sistemi fizyolojisi 7. Sindirim sistemi ve metabolizma fizyolojisi 8. Boşaltım sistemi fizyolojisi 9. Endokrin sistem fizyolojisi 10. Duyu sistemi fizyolojisi 11. Bağışıklık sistemi fizyolojisi 12. Merkezi sinir sistemi fizyolojisi 13. Üreme sistemi fizyolojisi 14. Vücut sıvıları ve elektrolitler Eğitim-Öğretim Yöntemleri: Kredisi: Teorik Uygulama Lab. Proje Ödev Diğer Toplam AKTS Değerlendirme Ölçütleri: Adet Oran(%) Ara Sınav x 40 Kısa Sınav Ödev Proje

9 Laboratuvar Uygulama Diğer Dönem Sonu Sınavı x 60 Kaynaklar: 1. Guyton A.C., Hall JE, Tıbbi Fizyoloji 2007 Nobel Kitapevi 2. Anatomi ve Fizyoloji, Aktümsek, A., Nobel Yayıncılık, İnsan Anatomisi Ve Fizyolojisine Giriş, Solomon, E.P., (Çeviri: L.B Süzen), Birol Yayıncılık, 2001

10 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AKTS BİLGİ FORMU Dersin Kodu:HEM 109 Yıl/ Yarıyıl: Program: Ders Dili: Kategorisi: Önşartları: Dersin Süresi: Dersin Adı: Genel Histoloji 1. Yıl /Güz Dönemi Lisans Türkçe Zorunlu Ders Yok 14 hafta - haftada 2 saat teorik Dersin Sorumlusu: Dersin Amacı: Dersin amacı; insan vücudunun organ ve sistemlerinin histolojik özelliklerini değerlendirebilme becerisi kazandırmaktır. Dersin İçeriği: Öğrenim Çıktıları: Organ ve sistemlerin histolojik özellikleri Bu dersin sonunda öğrenci; -hücrenin genel yapısını bilir, -insan vücudundaki organların histolojik özelliklerini söyler. Haftalık Ders Akışı Hafta: Konular: 1. Histolojiye Giriş, Tarihçesi,: Hücrenin tanımı, yapısı, metabolizma, sitoplazma, hücre zarı ve sitoplazmik organeller 2. Dokuların mikroskobik incelemesi için gerekli hazırlıklar, doku tespiti ve kesit alma işlemleri. Işık ve Elektron Mikroskop tipleri 3. Epitel doku, görevleri, sınıflandırılması: Örtü epiteli, Salgı epiteli, Kassı epitel ve Duyu epiteli. Epitel hücrelerinin Işık ve Elektron Mikroskop ile genel görünümü 4. Destek dokular: 1. Bağ doku; Görevleri, Türleri. Bağ doku hücre ve liflerinin Tipleri 5. Destek dokular: 2. Yağ doku; Görevleri, Çeşitleri ve Hücresel özellikleri 6. Destek dokular: 3. Kıkırdak Doku; Görevleri, Çeşitleri ve Hücre tipleri ile hücreler arası materyelin yapısı 7. Destek dokular: 4. Kemik doku; kemik dokuyu oluşturan elemanlar ve olusumu, kemik doku çeşitleri. 8. Destek dokular: 5. Kas doku; genel özellikleri, düz kas ve kalp kası, iskelet kasları ve kasların kasılma mekanizması 9. Kan dokusu; Kan dokunun şekilli ve şekilsiz elemanları, kan hücrelerinin Işık ve Elektron mikroskobik özellikleri 10. Sinir doku; Nöron hücresi ve yapısal özellikleri, Mikroskop düzeyinde incelenmesi 11. Hematopoietik organlar ve histolojik yapıları 12. Bağışıklık sistemde görev alan dokuların histolojisi 13. Duyu organlarının histolojisi 14. Organların histolojisine genel bakış Eğitim-Öğretim Yöntemleri: Kredisi: Teorik Uygulama Lab. Proje Ödev Diğer Toplam AKTS Değerlendirme Ölçütleri: Adet Oran(%) Ara Sınav x 40 Kısa Sınav Ödev

11 Proje Laboratuvar Uygulama Diğer Dönem Sonu Sınavı x 60 Kaynaklar: 1. Wheater s Functional Histology. Young and Heath. 4th Edition UK. 2. Junqueira LC, Carneiro J. Temel Histoloji, Text & Atlas. Lange Medical Books McGraw-Hill, New York, Gartner LP, Hiatt JL. Color Textbook of Histology W.B. Saunders Company, Philedelphia, 2001

12 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AKTS BİLGİ FORMU Dersin Kodu:HEM 111 Yıl/ Yarıyıl: Program: Ders Dili: Kategorisi: Önşartları: Dersin Süresi: Dersin Sorumlusu: Dersin Amacı: Dersin İçeriği: Öğrenim Çıktıları: 1. Yıl /Güz Dönemi Lisans Türkçe Zorunlu Ders Yok Dersin Adı: Mikrobiyoloji-Parazitoloji 14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 2 saat laboratuvar Bu dersin amacı; hemşirelik öğrencisine, enfeksiyon etkeni mikroorganizmalar ve bunların yol açtığı hastalıklar konusunda, mesleklerini icra etmelerine yardımcı olacak temel bir nosyon kazandırmaktır. Bu ders; temel tıbbi mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji, doğal ve edinilmiş bağışıklık ile mikrobiyolojik tanı süreçlerine ilişkin konuları kapsar. Bu dersi alan öğrenci; 1. Mikroorganizmaların yapıları, sınıflandırılmaları ve genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. 2. Bakteriler, mantarlar, viruslar ve parazitlerin neden olduğu önemli enfeksiyon hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur. 3. Hemşirelik pratiğinde maruz kalacağı enfeksiyon etkenleri ve bulaşma yolları hakkında bilgi sahibi olur. 4. Öğrenilen bilgilerin bir kısmını laboratuvarda uygulayabilir. Hafta: Haftalık Ders Akışı Konular: a) Mikroorganizmaların temel kimyasal yapıları, atom, molekül, kimyasal bağlar, başlıca makromoleküller ve fonksiyonları. b) Canlılar evreninin sınıflandırılması. Prokaryot ve ökaryot mikroorganizmaların genel yapı özellikleri. Bakteri hücresinin anatomik yapısı (Flagella, kapsül, hücre duvarı, spor, sitoplazma, stoplazmik zar v.d.). c) Bakteri genetiği. a) Bakterilerde beslenme, metabolizma, üreme, üreme dönemleri ve üretilme ortamları. b) Mikroorganizmaların in-vitro üreme şekilleri. c) Mikroorganizmalar üzerine dış ortamın etkisi. Sterilizasyon, dezenfeksiyon antisepsi kavramları. a) Fiziksel etkenlerle ve gazlarla sterilizasyon. b) Kimyasal etkenlerle sterilizasyon ve dezenfeksiyon. c) Antibiyotikler, etki mekanizmalar; antibiyotiklere karşı oluşan direnç mekanizmaları. a) Mikroorganizma - konak ilişkileri, normal flora. b) Enfeksiyon bulaşma yolları, mikroorganizmaların hastalık oluşturma mekanizmaları. c) Doğal bağışıklık. Antijen, antikor, immunojen, hapten, adjuvan v.b. kavramlar. a) İmmün sistem bileşenleri- moleküller/hücreler/ organlar. b) Edinilmiş bağışıklık (sıvısal ve hücresel) c) Aşılar ve serumlar a) Gram pozitif aerop koklar (stafilokok, streptokok ve entrokoklar) ve enfeksiyonları. b) Gram negatif aerop koklar (Neisserialar) ve enfeksiyonları.

13 a) Enterik gram negatif basiller ve enfeksiyonları. b) Nonfermenter gram negatif basiller ve enfeksiyonları. a) Çeşitli aerop gram negatif basiller ve enfeksiyonları (Haemophylus, Brucella, Bordetella, Francisella, Yersinia, Pasteurella, Helicobacter, Campylobacter, HACEK grubu) a) Gram pozitif aerop basiller ve enfeksiyonları (Bacillus, Corynebacteria, Listeria, Lactobacillus) b) Anaerop bakteriler ve enfeksiyonları. 10. a) Mikobakteriler, mikoplazma ve klamidyalar a) Mantarların genel özellikleri (Mantarların yapısı, sınıflandırılmaları, üreme özellikleri, üretilmeleri, antiviral ilaçlar). 11. b) Tıbbi önemi olan mayalar ve enfeksiyonları. c) Tıbbi önemi olan küfler ve enfeksiyonları. a) Virüsler hakkında genel bilgi (Virusların yapısı, sınıflandırılmaları, üreme özellikleri, üretilmeleri, antiviral ilaçlar). 12. b) Önemli DNA ve RNA virusları ve hastalıkları. c) Prionlar ve hastalıkları. a) Parazitolojiye giriş(parazitlerin yapısı, sınıflandırılmaları, üreme özellikleri, üretilmeleri, antiparaziter ilaçlar). 13. b) Önemli protozoonlar ve enfeksiyonları. c) Önemli helmintler (nematodlar, sestodlar, trematodlar) ve enfestasyonları. a) Enfeksiyon hastalıklarının mikrobiyolojik tanısı. (Direkt ve boyalı inceleme, kültür, sero-immünolojik testler ve 14. moleküler incelemeler). Eğitim-Öğretim Yöntemleri: Kredisi: Teorik Uygulama Lab. Proje Ödev Diğer Toplam AKTS Değerlendirme Ölçütleri: Adet Oran(%) Ara Sınav X 20 Kısa Sınav X 5 Ödev X 5 Proje Laboratuvar X 10 Uygulama Diğer Dönem Sonu Sınavı X 60 Kaynaklar: 1. Waren Levinson. Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji/Çeviri Editörü : Prof. Dr. Tuncay ÖZGÜNEN.Lange Medical Books. 8. Baskı. 2. G. J. Tortora, B. R. Funke, C. L. Case Microbiology: An Introduction (10th Edition) Benjamin Cummings Günalp A, Yılmaz YA, Pınar A. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Eğitim Kitabı. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Mustafa Altındiş (Editör). Hemşireler İçin Mikrobiyoloji. Nobel tıp Kitabevi.2010

14 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AKTS BİLGİ FORMU Dersin Kodu: ING1 Yıl/ Yarıyıl: Program: Ders Dili: Kategorisi: Önşartları: Dersin Süresi: Dersin Sorumlusu: Dersin Amacı: Dersin İçeriği: Öğrenim Çıktıları: 1. Yıl /Güz Dönemi Lisans Türkçe Zorunlu Ders Yok 14 hafta - haftada 3 saat teorik Dersin Adı: Temel İngilizce I İngilizce dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama amaçlanmaktadır. Temel İngilizce bilgileri, dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesine yönelik konuları içerir. Öğrenci gramer kurallarını bilir, kendini ifade edebilir, okuduğunu ve dinlediğini anlar. Haftalık Ders Akışı Hafta: Konular: 1. Selamlaşma, ülkeler, milletler 2. İsimlerin tekil, çoğul halleri 3. To be fiili, iyelik sıfatları, aile bireyleri 4. Sıfatlar, yiyecek ve içecekler, fiyat sorma 5. Geniş zaman I, iyelik 6. Meslekler, saat 7. Geniş zaman II 8. Boş zaman aktiviteleri 9. Yer edatları, some-any 10. İşaret zamirleri, ev ve ev eşyaları, yer 11. Can, can t 12. Was, were, could 13. Telefon konuşmaları 14. Ülkeler ve diller Eğitim-Öğretim Yöntemleri: Kredisi: Teorik Uygulama Lab. Proje Ödev Diğer Toplam AKTS Değerlendirme Ölçütleri: Adet Oran(%) Ara Sınav x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Laboratuvar Uygulama Diğer

15 Dönem Sonu Sınavı x 60 Kaynaklar: 1. Soars John & Liz Headway Elementary(the third edition) / Student s book Oxford University. Press Soars John & Liz Headway Elementary(the third edition)/ workbook: Oxford University. Press. 2006

16 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AKTS BİLGİ FORMU Dersin Kodu: TDL1 Yıl/ Yarıyıl: Program: Ders Dili: Kategorisi: Önşartları: Dersin Süresi: Dersin Sorumlusu: Dersin Amacı: Dersin İçeriği: Öğrenim Çıktıları: 1. Yıl /Güz Dönemi Lisans Türkçe Zorunlu Ders Yok 14 hafta - haftada 2 saat teorik Dersin Adı: Türk Dili I Öğrencileri Türk dilinin sorunlarına karşı daha bilinçli hale getirmek, yazım kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak, anlatım bozukluklarını bilmek, yazılı ve sözlü anlatım becerisini geliştirmektir. Yazılı ve sözlü anlatım Türk dili ve Türk dili tarihi hakkında genel bilgiler, Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kuralları, Öğrencilere duygularını, düşüncelerini söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandıracak, Kitap okuma alışkanlığı kazandıracak, Bilimsel, eleştirel, yorumlayıcı, sorgulayıcı, yaratıcı, düşünme alışkanlığı kazandıracak ders konuları. Anlatım bozukluklarını tanıyacak, yazılı ve sözlü anlatım becerisini geliştirecektir. Hafta: Konular: Haftalık Ders Akışı 1. Dilin tanımı. Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Dil-kültür ilişkisi 2. Yeryüzündeki diller. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri 3. Türk lehçe ve ağızları 4. Herhangi bir Türk lehçesine ait uygulama metni üzerinde çalışma 5. İmla kurallları 6. Noktalama işaretleri 7. Kelime türetme 8. Kavram karşılıklarını belirlemenin yolları (türetme, birleştirme vd.) 9. Sözlü anlatım 10. Yazılı anlatım 11. Anlatım bozuklukları (Türkçe sınav ve kompozisyon kâğıtlarında görülen yanlışlarla televizyon, radyo, gazete vd. iletişim organlarında tespit edilen anlatım bozukluğu örnekleri). Kalıplaşmış anlatımlar: Atasözleri ve deyimler (Biçim ve kavram özellikleri) 12. Anlatım bozuklukları (Türkçe sınav ve kompozisyon kâğıtlarında görülen yanlışlarla televizyon, radyo, gazete vd. iletişim organlarında tespit edilen anlatım bozukluğu örnekleri). Kalıplaşmış anlatımlar: Atasözleri ve deyimler (Biçim ve kavram özellikleri) 13. Diller arası alışveriş: Türkçenin tarihî ilişkileri, diller arası alışverişin kanalı, alıntı türleri 14. Diller arası alışveriş: Türkçenin tarihî ilişkileri, diller arası alışverişin kanalı, alıntı türleri Eğitim-Öğretim Yöntemleri: Kredisi: Teorik Uygulama Lab. Proje Ödev Diğer Toplam AKTS

17 Değerlendirme Ölçütleri: Adet Oran(%) Ara Sınav x 40 Kısa Sınav Ödev Proje Laboratuvar Uygulama Diğer Dönem Sonu Sınavı x 60 Kaynaklar: 1. Atabey, İbrahim vd., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, yargı yay., Eker, Süer, Çağdaş Türk Dili, Grafiker yay., Ankara 2006.

18 Dersin Kodu: HEMHES102 Yıl/ Yarıyıl: Program: Ders Dili: Kategorisi: Önşartları: Dersin Süresi: Dersin Sorumlusu: Dersin Amacı: 1. YIL / 2. DÖNEM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AKTS BİLGİ FORMU 1. Yıl /Bahar Dönemi Lisans Türkçe Zorunlu Ders Yok Dersin Adı: HEMŞİRELİK ESASLARI 14 hafta - haftada 8 saat teorik ve 16 saat uygulama Bu dersin amacı; öğrencinin hemşireliğin temel felsefesini ve sağlık sistemi içinde hemşirenin rolünü ve öğrenci hemşire olarak kendi rolünü kavramasına yardımcı olmak ve öğrenciye hemşirelik bakımında temel kuram, kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu derste öğrenciden hemşirelik esasları konu alanına özgü bilgi, beceri ve tutumları kazanması beklenmektedir. Dersin İçeriği: Hemşirelik Mesleği, Hemşirenin Rol ve İşlevleri, İnsan ve Temel İnsan Gereksinimleri, Yaşam Süreci, Hemşirelikle İlgili Temel Kavramlar, Birey ve Hastane Ortamı, Enfeksiyon Kontrolü, Hareket Gereksinimi, Hijyen Gereksinimi, Yaşamsal Bulgular, Doku Bütünlüğünün Sağlanması, İlaçların Uygulanması, Solunum Gereksinimi, Sıvı Gereksinimi, Boşaltım Gereksinimi (Üriner ve Bağırsak), Perioperatif Bakım, Hemşirelik Süreci. Öğrenim Çıktıları: Hafta: Konular: Öğrencinin; Hemşirelik mesleğinin toplumdaki yerini, diğer mesleklerle olan ilişkilerini, görev, yetki ve sorumluluklarını öğrenmesi, temel insan gereksinimlerini ve bu doğrultuda sağlıklı/ hasta bireylere bakım vermede gerekli kavram, ilke ve yöntemleri tanımlaması, hemşirelik bakımına ilişkin kavram ve ilkelerin önemini kavraması, bu bilgilerden yararlanarak hemşirelik bakımında temel becerileri kazanması, hemşirelik bakımı verirken kritik düşünme, problem çözme ve planlı bakım verme yeteneği kazanması, sağlıklı/hasta bireylere sağlık eğitimi yapabilme yetisini kazanması, hemşirelik bakımını vermede kaynakları etkin kullanması ve diğer disiplinlerle işbirliği yapmasıdır. Haftalık Ders Akışı 1. Hemşirelik Mesleği, Hemşirenin Rol ve İşlevleri, Temel İnsan Gereksinimleri, Yaşam Süreci, Cinsellik-Beden İmgesi 2. Sağlık- Hastalık Kavramları, Homeostazis, Stres ve Adaptasyon, Hasta Güvenliği, 3. Uyku ve Dinlenme, Enfeksiyon Kontrolü 4. Hareket Gereksinimi, 5. Bireysel Hijyen, 6. Yaşamsal Bulgular, 7. İlaçların Uygulanması, 8. Solunum Gereksinimi, 9. Sıvı Gereksinimi, 10. Beslenme Gereksinimi, 11. Üriner ve Bağırsak Boşaltım Gereksinimi, 12. Doku Bütünlüğünün Sağlanması, Ağrı, Şok ve Hemşirelik Bakımı, 13. Perioperatif Bakım, Kayıp, Ölüm ve Yas Tutma Süreci,

19 14. Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım Eğitim-Öğretim Yöntemleri: Kredisi: Teorik Uygulama Lab. Proje Ödev Diğer Toplam Ulusal AKTS Değerlendirme Ölçütleri: Adet Oran(%) Ara Sınav 2 20 Kısa Sınav Ödev Proje Laboratuvar 1 10 Uygulama 1 20 Diğer Dönem Sonu Sınavı 1 50 Kaynaklar: 1.Birol. L. (2009). Hemşirelik Süreci Kitabı, 6.Baskı, Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti., İzmir. 2. Erdemir, F. (2005). Hemşirelik Tanıları El Kitabı, 2. Baskı, Nobel Yayınları. 3. Kozier, B., Erb, G., Berman, A.J., Burke, K. (2004). Fundamentals of Nursing Concepts, Process, and Practice (7. bs.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 4. Potter, P., Perry, A. (2009). Fundamentals of Nursing (7. bs.). Canada: Mosby Elsevier. 5. Taylor, C., Lillis, C., LeMone, P. (2001). Fundamentals of Nursing The Art and Science of Nursing Care (4. bs.). Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins. 6. Ulusoy, M.F., Görgülü, R.S. (2001). Hemşirelik Esasları-Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt:I, 5. bs., Ankara: 72 TDFO Ltd.Şti.

20 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AKTS BİLGİ FORMU Dersin Kodu: HEM104 Yıl/ Yarıyıl: Program: Ders Dili: Kategorisi: Önşartları: Dersin Süresi: Dersin Sorumlusu: Dersin Amacı: 1. Yıl / Bahar Dönemi Lisans Türkçe Zorunlu Ders Yok 14 hafta - haftada 2 saat teorik Dersin Adı: Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri Bu dersin amacı; öğrencilerin iletişimin temel kavramlarını ve insan davranışlarını anlayarak, meslek yaşantısında hasta, hasta yakını ve ekip içi iletişimde iletişim yöntemleriden profesyonelce yararlanabilmesi ve günlük hayatta sağlıklı insan ilişkileri kurabilmesidir. Dersin İçeriği: Bu ders; Kendini tanıma ve iletişim yöntemlerinin temel konu ve kavram bilgisi ile hemşirelerin hasta, hasta yakını ve ekip içi iletişim yaklaşımlarına yönelik bilgileri içerir. Öğrenim Çıktıları: Bu dersin sonunda öğrenci; İnsan davranışlarını anlar, İnsanların duygusal gereksinimleri tanımlar, Hasta ve hasta yakınının iletişim ihtiyaçlarını değerlendirir, Hasta,hasta yakını ve ekip içi iletişimde iletişim yöntemlerinden profesyonelce yararlanır. Haftalık Ders Akışı Hafta: Konular: 1. İletişimin Tanımı ve Önemi, Tanışma 2. İletişimin Temel Kavramları, İletişim Türleri ve Temel İletişim Becerileri 3. Kendini tanıma, Kendini tanımanın yolları 4. Davranış türleri, Atılgan davranış, Pasif davranış, Manüpülatif davranış 5. Dinleme, Algılama ve Yorumlama 6. Ben dilini kullanmak, Empati, Empatik iletişim 7. Hemşire-Hasta İletişimi 8. Hasta yararına-yardım amaçlı iletişim kurma 9. İletişimi Engelleyen Bireysel ve Çevresel Koşullar 10. İletişimde Güçlük Yaratan Hasta Davranışları ve Hemşirenin İletişim yaklaşımı 11. Başarılı İletişim ve Hasta Yararına İletişimi Geliştiren Teknikler 12. Bazı Özel Durumlarda İletişim 13. Ekip İçi İletişim, Kişilerarası iletişim Çatışmalar ve Çözümleri 14. Stres ve stresle baş etme, Problem çözme Eğitim-Öğretim Yöntemleri: Kredisi: Teorik Uygulama Lab. Proje Ödev Diğer Toplam AKTS

21 Değerlendirme Ölçütleri: Adet Oran(%) Ara Sınav X 40 Kısa Sınav Ödev Proje Laboratuvar Uygulama Diğer Dönem Sonu Sınavı X 60 Kaynaklar: 1. Terakye, G.2008; Hasta Hemşire İlişkileri, Zirve, Ofset.Ankara. 2. Üstün, B., Akgün, E., Partlak N. 2005; Hemşirelikte İletişim Becerilerinin Öğretimi, Okullar Yayınevi,İzmir. 3. Schuster, P.M., (2000), Communication: The key to the therapeutic relationship, Philadelphia: F.A.Davis Company 4. Dökmen Ü. Küçük Şeyler. Sistem Yayıncılık, Cüceloğlu, D. (2002). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi. 6. Baltaş Z, Baltaş A. Bedenin Dili. Remzi Kitabevi. İstanbul Buldukoğlu K, Doğan S. Kum N Ve Ark., (2000), Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı Vehbi Koç Yayınları. İsatnbul. 8. Dökmen, Ü.,(1996), İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

22 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AKTS BİLGİ FORMU Dersin Kodu: HEM106 Dersin Adı: BESLENMEYE GİRİŞ Yıl/ Yarıyıl: Program: Ders Dili: Kategorisi: Önşartları: Dersin Süresi: Dersin Sorumlusu: Dersin Amacı: Dersin İçeriği: Öğrenim Çıktıları: 1. Yıl /Bahar Dönemi Lisans Türkçe Zorunlu Ders Yok 14 hafta - haftada 2 saat teorik Bu dersin amacı; öğrencilere temel beslenme bilgisinin öğretilmesidir. Beslenmenin tanımı ve önemi, beslenmede temel ilkeler, besin ögeleri ve fonksiyonları, özel durumlarda beslenme, beslenme ve hasta eğitimi Bu dersin sonunda öğrenci; Temel beslenme bilgisine sahip olur, Beslenmenin sağlıkla ilişkisini kavrar, Özel durumlarda beslenmenin önemini anlar, Sağlıklı/hasta bireye bakım ve uygulamalarda bilgilerinden faydalanır. Haftalık Ders Akışı Hafta: Konular: 1. Beslenmenin tanımı ve önemi 2. Beslenmenin tanımı ve önemi 3. Beslenmede temel ilkeler 4. Besin ögeleri ve fonksiyonları 5. Besin ögeleri ve fonksiyonları 6. Besin ögeleri ve fonksiyonları 7. Besin ögeleri ve fonksiyonları 8. Besin ögeleri ve fonksiyonları 9. Besin ögeleri ve fonksiyonları 10. Besin ögeleri ve fonksiyonları Özel durumlarda beslenme ( 0-1 yaş bebeklik dönemi,okul öncesi dönem, okul çocukluğu dönemi,adolesan,yetişkinler ve yaşlılar) Özel durumlarda beslenme ( 0-1 yaş bebeklik dönemi,okul öncesi dönem, okul çocukluğu dönemi,adolesan,yetişkinler ve yaşlılar) 13. Özel durumlarda beslenme(gebe-emziklilerde, hastalıklarda vb. ) 14. Beslenme ve hasta eğitimi Eğitim-Öğretim Yöntemleri: Kredisi: Teorik Uygulama Lab. Proje Ödev Diğer Toplam AKTS Değerlendirme Ölçütleri: Adet Oran(%) Ara Sınav X 40 Kısa Sınav

23 Ödev Proje Laboratuvar Uygulama Diğer Dönem Sonu Sınavı X 60 Kaynaklar: 1. Eastwood M, (1997), Principel of Human Nutrition, Baysal A. Beslenme, (1999)Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 3. Şanlıer, N., Ersoy, Y.(2005).Anne ve Çocuk İçin Beslenme Prensipleri, Morpa Yayınları, İstanbul.

24 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AKTS BİLGİ FORMU Dersin Kodu: HEM108 Dersin Adı: GENEL PATOLOJİ Yıl/ Yarıyıl: Program: Ders Dili: Kategorisi: Önşartları: Dersin Süresi: 1. Yıl /Bahar Dönemi Lisans Türkçe Zorunlu Ders Yok 14 hafta - haftada 2 saat teorik Dersin Sorumlusu: Dersin Amacı: Bu dersin amacı; öğrencilere genel patoloji ve patoloji laboratuvarının işleyişi hakkında bilgi vermek ve insan vücudunda organ, doku ve hücrelerde, hastalık halinde meydana gelen değişiklikleri tanınmasını kavratmaktır. Dersin İçeriği: Genel patolojide kavramlar, hücresel zedelenme ve adaptasyon, akut ve kronik inflamasyon, hasara karşı hücresel cevap ve yara iyileşmesi, sıvı ve elektrolit dengesi ve dolaşım bozuklukları, hastalıkların etiyolojisi ve gelişme mekanizmaları, patolojinin kullandığı yöntemler. Öğrenim Çıktıları: Bu dersin sonunda öğrenci; Patolojideki temel kavramları bilir, Patolojinin kullandığı yöntemler hakkında bilgi sahibi olur, Hastalıkların etiyolojisini ve gelişme mekanizmalarını bilir, Hastalıkların tedavisinde patolojiyi tanımlar. Haftalık Ders Akışı Hafta: Konular: 1. Patolojiye Giriş 2. Patolojiye Giriş 3. Hücre Zedelenmesi ve Nekroz 4. Akut ve Kronik İltihap 5. Akut ve Kronik İltihap 6. Hasara Karşı Hücresel Cevap ve Yara İyileşmesi 7. Hasara Karşı Hücresel Cevap ve Yara İyileşmesi 8. Sıvı ve Elektrolit Dengesi ve Dolaşım Bozuklukları 9. Sıvı ve Elektrolit Dengesi ve Dolaşım Bozuklukları 10. Genetik Hastalıklar 11. Neoplazi I 12. Neoplazi II 13. İmmunolojik Sistem ve Hastalıkları 14. Genel tekrar Eğitim-Öğretim Yöntemleri: Kredisi: Teorik Uygulama Lab. Proje Ödev Diğer Toplam AKTS Değerlendirme Ölçütleri: Adet Oran(%)

25 Ara Sınav X 40 Kısa Sınav Ödev Proje Laboratuvar Uygulama Diğer Dönem Sonu Sınavı X 60 Kaynaklar: 1. Mocan Kuzey G., (2007). Temel Patoloji, 1. baskı 2. Kumar V, Abbas A, Fausto N, 2009; Robbins ve Cotran Hastalığın Patolojik Temeli, Ankara (çeviri editörü: Sav A.)

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Genel Turizm Bilgisi I Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3 Türkçe Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Öğr.Gör.Çetin TOPUZ Koordinatörün E-Posta Adresi ctopuz@selcuk.edu.tr Öğr.Gör.Çetin

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Dilek ASLAN Ankara Tabip Odası MART 2009 ANKARA 2 Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Bu kitabın tüm

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

Hemşirelikte Yeni Bir Sorumluluk Alanı: Tamamlayıcı Terapi*

Hemşirelikte Yeni Bir Sorumluluk Alanı: Tamamlayıcı Terapi* Hemşirelikte Yeni Bir Sorumluluk Alanı: Tamamlayıcı Terapi* Nuray TURAN* *, Aylin ÖZTÜRK**, Nurten KAYA*** ÖZET Günümüzde birçok sağlıklı/hasta birey, sağlığı geliştirmek, hastalıkları önlemek, hastalık

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete: 22.05.2014-29007 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Hemşirelikte Yeni Bir Sorumluluk Alanı: Tamamlayıcı Terapi*

Hemşirelikte Yeni Bir Sorumluluk Alanı: Tamamlayıcı Terapi* Hemşirelikte Yeni Bir Sorumluluk Alanı: Tamamlayıcı Terapi* Nuray TURAN* *, Aylin ÖZTÜRK**, Nurten KAYA*** ÖZET Günümüzde birçok sağlıklı/hasta birey, sağlığı geliştirmek, hastalıkları önlemek, hastalık

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) Teaching Turkish as a Foreign Language (TTFL) Editörler Doç. Dr. Aziz KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN Ed. Doç. Dr. Aziz KILINÇ - Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

İLK YARDIM MODÜLLERİ

İLK YARDIM MODÜLLERİ E I L D R T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi İLK YARDIM MODÜLLERİ TÝ Ý Ð Ý M GENE L M Ü Ü K L Ð Ü SA Ð Ü ANKARA, 2008 İlk Yardım Modülleri T.C. Sağlık

Detaylı

YAŞAMIN SON EVRESİ: YAŞLILIK PSİKOSOSYAL AÇIDAN

YAŞAMIN SON EVRESİ: YAŞLILIK PSİKOSOSYAL AÇIDAN Kriz Dergisi 10(2): 17-28 YAŞAMIN SON EVRESİ: YAŞLILIK PSİKOSOSYAL AÇIDAN GÖZDEN GEÇİRME Fatma Öz* Herkes uzun yaşamayı ister, ancak kimse yaşlanmayı istemez J. Svvift ÖZET Bu yazıda, yaşam döngüsünün

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (Hekimler İçin) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (HEKİMLER İÇİN) 2010 Tütün Bağımlılığı İle

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Özel Eğitim Ünite 1-12 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 561

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı