UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI"

Transkript

1 ÖZET UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI Yürütme Kurulu, 194. Oturumunda 194 EX/Karar 31 Bölüm II maddesinde UNESCO nun 70. Yıl dönümü Kutlamaları na ilişkin kararı benimsemiştir. Paragraf 6 ile, Genel Direktörden UNESCO 70. Yıl dönümü Kutlamaları hazırlıklarına ilişkin eylem planı hazırlamasını ve bu planı Yürütme Kurulu nun 195. Oturumuna sunmasını talep edilmiştir. Bu belge bu talebe cevap vermektedir. Yürütme Kurulu tarafından beklenen eylem: 36. Paragraftaki tasarı kararı I. Hızla değişen uluslararası çevrede UNESCO nun 70 Yılını Kutlamak Orta-Vadeli Stratejinin (37 C/4) kabul edilmesinden bir yıl sonra ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından gerçekleştirilen 2015 sonrası Kalkınma Gündemine ilişkin müzakerelerin ortasına denk gelen 2015 yılındaki UNESCO 70. Yıl Dönümü Kutlamaları, gelecek on yıl için UNESCO nun yönelimlerini ve programlarını yeniden değerlendirmesi ve üzerinde yeniden düşünmesinin ötesinde, gelişen uluslararası gündem açısından UNESCO nun hedef ve önceliklerinin ne kadar ilgili olduğunun vurgulanması için eşsiz bir imkân sunmaktadır C/4 Belgesi UNESCO nun misyon beyanını açıkça ortaya koymaktadır: Birleşmiş Milletlerin uzman kuruluşu olarak UNESCO - Kuruluş Sözleşmesi doğrultusunda - barışın inşasına, yoksulluğu ortadan kaldırmaya, sürdürülebilir kalkınmaya ve kültürler arası diyaloğa eğitim, bilim, kültür, bilgi ve iletişim yoluyla katkıda bulunur. Bu misyon beyanının üzerine kurulmuş iki kapsayıcı hedef belirlenmiştir: barış ve adil,sürdürülebilir kalkınma. Bu iki kapsayıcı hedefi ise iki küresel öncelikle - Afrika ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğitamamlamış ve daha sonra tüm Programı için, çatışma sonrası ve felaket sonrası durumlar üzerinde özel olarak odaklanan dokuz stratejik hedef belirlemiştir. 3. Yıl dönümü, kalıcı barışa ilişkin eşsiz vizyonunu yeniden doğrulaması açısından UNESCO için bir fırsattır. UNESCO İkinci Dünya Savaşı sonunda -cehalet ve ön yargının kökenleri ile mücadele etmeye, şiddet ve çatışmaya karşı en etkili koruma olarak insan saygınlığını yüceltmeye bağlılık üzerine kurulmuştur. Bu, UNESCO Kuruluş Sözleşmesinin giriş cümlesinin anlamıdır: savaşlar kadın ve erkeklerin zihninde başladığından, barışın savunma siperlerinin de, kadın ve erkeklerin zihninde kurulması gereklidir. UNESCO Kuruluş Sözleşmesi aynı zamanda yalnızca hükümetlerin siyasi ve ekonomik düzenlemelerine dayanan barış, dünya milletlerinin toplu, devamlı ve samimi desteğini sağlayan barış değildir. Bundan ötürü, başarısızlığa uğramaması için barışın, insanlığın fikir ve manevi birliğine dayanması gerektir. Güvenlik, şiddet dokunulmazlığı ve yasal prosedürlerin uygulanmasından fazlası olan kalıcı barışa bu yaklaşım, Birleşmiş Milletler Sistemi ve geniş anlamda uluslararası toplum içerisinde tektir. Günümüzde dünyadaki şiddet ve çatışmalar; sert gücün limitleri göz önüne alındığında, bu pozisyon her zamankinden daha ilgilidir/uygundur.

2 4. UNESCO nun barışın inşasına ve barış kültürüne karşı özel bağlılığı bulunmaktadır. Geçmiş on yıllarda, UNESCO entelektüel liderlik, ahlaki rehberlik yaparak; öğrenme ve bilgiyi hızlandırmayı sağlayarak bu alanda pek çok başarı elde etmiştir. İnsanları birleştiren olguların insanları ayıran olgulardan güçlü olduğunu ifade ederek evrensel değerler etrafında insanları bir araya getirmek için Dünya Mirası gibi küresel kavramları /ortaya çıkarmıştır. Barış-kurucu, arabulucu ve birleştirici rollerini kanıtlamıştır. Son zamanlarda; ülkelerde, ülkeler arasında ve farklı dinler arasında, toplum ve sosyal kurumlarda çatışmalar, şiddet, radikalleşme ve şiddet içeren aşırıcılık küresel sahnede görülmektedir. Bunlar da uzlaştırma, barış içinde hep beraber yaşama, sosyal istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayla güçlükle kazanılmış başarıları tehdit etmektedir. Bu nedenle, UNESCO yıl dönümü boyunca, kalkınma stratejilerine yardım sağlayarak, sosyal esneklik mekanizmasını önererek, kapasite inşa ederek ve işlevsel araçları düzenleyerek çatışmaları önlemek amacıyla, kültürler ve insanlar arası diyaloğu, hoşgörü ve ortak anlayışı, geliştirmeye devam etmek için çağrılacaktır. Bu alanda uluslararası işbirlikleri barışçıl gelecek planlamak ve gerçekleştirmek için sağlam temeller oluşturacaklardır. Bu işbirlikleri, hoşgörüsüzlükle mücadele, radikal davranış ve terörizme başvurulmasına karşı çıkma ve ulusal terörle mücadele etkinlikleri için özel unsurların detaylandırılmasına katkı sağlama konularını da içermelidir. Amaç, yirmibirinci yüz yılda barışçıl ve sürdürülebilir toplumlar inşa edebilmektir. 5. UNESCO nun insan hakları ve insan saygınlığından ilham alan sürdürülebilirlik yaklaşımı, geniş anlamda yeni küresel kalkınma gündeminin inşası için büyü öneme sahiptir. Yakın zamanda yayınlanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Açık Çalışma Grubu Raporu, BM Genel Kurulunun değerlendirmesine sunulmak üzere sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin (SDGs) şekli ve içerikleri ile bunların uygulanması için oluşturulacak hedef ve uygulama yöntemleri hakkında uluslararası toplumun mevcut algısına ilişkin nadir bulunacak bir içgörü sunmaktadır. Bu rapor, sürdürülebilir kalkınmanın -sosyal, ekonomik ve çevresel- üç boyutunu bütünleştiren, 2000 yılında benimsenen sekiz Milenyum Kalkınma Hedeflerinin tamamlanmayan işlerini göz önünde bulunduran ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ülke ihtiyaçlarına uygun farklılaşmaya izin veren sürdürülebilir kalkınma gündemi hazırlamaktadır. Bu rapor, gelecekte temel önemin eğitime gösterileceğini, tatlı su ve arıtmaya verilen önemin vurgulanacağını, başlı başına bir sürdürülebilir kalkınma hedefinin okyanuslara tahsis edileceğini, eşitsizlik ve dışlamanın yarattığı güçlüklere vurgu yapmak üzere yeni bir zemin oluşturacağı ve gençliğin kritik önemine odaklanacağı işaret etmektedir 6. Bu rapor, çeşitli sürdürülebilir kalkınma hedefleri altında bilime ve kültüre yer vererek bilimin ve kültürün önemini farklı düzeylerde tanımış, kabul etmiştir.. Açık Çalışma Grubu (OWG) raporu içinde bilgiye erişim ve temel özgürlüklerin korunması bulunuyorken, ifade özgürlüğü ve medya hakkında doğrudan bir içerik bulunmamaktadır. Rapor toplumsal cinsiyet eşitliği (başlı başına bir sürdürülebilir kalkınma hedefi olarak belirlenmiştir) ve insan haklarına yeni bir uyum sağlamaktadır. UNESCO açısından özellikle önemli olan bir husus, raporun, kültürel çeşitlilik ve barış kültürünün öneminden, innovasyon ve yaratıcılıkla kültür arasındaki ilişkiden ve kentleşmeden bahsetmesidir. Milenyum Bildirgesinde kültürel çeşitliliğin sadece tanındığı göz önünde bulundurulduğunda, kentleşme ve kültür arasındaki ilişkiye değinen bölümler, önemli bir kazanımı temsil eder. Tüm bunlar, UNESCO yetki alanlarından beklenen, yeni ve devam eden katkıların belirlenmesine izin verir. Gerçekten de

3 70. Yıl dönümü kutlamaları UNESCO değerlerinin savunuculuğunu güçlendirmek ve 2015 sonrası kalkınma gündemine ilişkin Genel Kurul kararından önceki son turda eğitim, bilim, kültür, bilgi ve iletişimin önemini göstermek için bir fırsat sunmaktadır. 7. Açık Çalışma Grubu (OWG) Raporu ayrıca, Afrika nın kalkınma ihtiyaçları ve Afrika nın Kalkınması için yeni ortaklıklar hakkında siyasi deklarasyonu tekrar teyit eder sonrası kalkınma gündemine ilişkin Ortak Afrika Pozisyonunu yansıtarak, alt yapı esnekliği, kapsayıcılık ve sürdürülebilir sanayileşme ve yenilik amaçlarını da az gelişmiş ülkeler, karalarla çevrili gelişmekte olan ülkeler, gelişmekte olan küçük ada devletlerl ve Afrika ülkelerine ekonomik, teknik ve teknolojik destek sağlama yoluyla gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir ve esnek alt yapı gelişimini hızlandırması özel hedefi ile birlikte içerir yılındaki Rio+20 Zirvesinde belirlendiği üzere, gelecek kuşak sürdürülebilir kalkınma hedefleri, sürdürülebilirliğin üç boyutunun dengeli biçimde ele alınması ve birleşmesine ihtiyaç duymaktadır. Açık Çalışma Grubu (OWG), bir başlangıç hükmü (chapeau), 17 sürdürülebilir kalkınma hedefive 169 alt hedef önermektedir. Bu sayılanlar hep birlikte sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunu birleştiren ve kapsamlı gündemi oluşturur. Önerilen bazı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs), sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutundan birisi üzerine daha çok odaklanırken, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin büyük bir kısmı üç boyutla birden ilgili alt hedeflerden oluştmaktadır. Aynı şekilde, bazı alt hedeflere bazı ülkeler tarafından ulaşılmış olabilir, fakat tüm Sürdürülebilir kalkınma hedefleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilir ve farklı ülke şartlarına uyarlanabilir alt hedefler içermektedir. Eşitlik hem bağımsız bir sürdürülebilir kalkınma hedefidir hem de tüm hedefler açısından ortak bir mesele olma özelliği gösterir Rapor içerisinde eşitsizlik, ekonomik ve sosyal dışlanmaya atıfta bulunulmuştur. Son olarak rapor, veri geliştirmek için acil eylem gerekliliğini kabul etmiştir sonrası kalkınma gündeminin son halini almasına yönelik kapsamlı müzakereler, 2014 yılı Eylül ayı içerisinde başlayacak ve 2015 Sonbaharına kadar devam edecektir. Başka bir deyişle, bu müzakereler UNESCO nun 70. Yıl dönümü döneminin başından sonuna kadar sürecektir. 10. Gelişmekte olan yeni uluslararası gündem 21. Yüzyılın karmaşık çoklu güçlüklerinin üstesinden gelinmesi bir kenara bırakılsın, tanımlanmasının dahi geçmişin mekanizma ve modelleri üzerinden ve güçlüklerin birbiriyle bağlantısına dikkat edilmeden yapılmasının mümkün olmadığını kabul etmektedir. Ekonomik, sosyal ve çevresel güçlükler ile şiddet, aşırıcılık ve terörizm formunda barışa yönelik güçlükler birbiriyle bağlantılıdır. UNESCO nun değerleri hiçbir zaman bu kadar ilgili olmamıştır ve UNESCO günümüzün güçlüklerini karşılamak için donanımlı hale gelmelidir. 11. Rapor, UNESCO faaliyet ve yetki alanlarına artan kabulün sinyallerini göstermektedir. Kalkınmayı sürdürülebilir kılmak, bilgiyi, öğrenmeyi, yaratıcılığı, innovasyonu, iletişimi ve etiği gerektirmektedir. UNESCO eğitim, bilimler, kültür, bilgi ve iletişim alanlarında kabul edilmiş uzmanlığıyla bir yandan insanları gerekli bilgiyle, teknik ve mesleki beceri ve kapasitelerle güçlendirerek, diğer yandan uluslararası toplumu ve ülkeleri karmaşık güçlükler için yeni çözümler üretmesine yardımcı olarak fazlasını yapabilir. Bazılarının tabiriyle yumuşak gücün üstünlüğü dünya arenasında ülkelerin duruşunu güçlendirmeye yardımcı olacak yeni fikirler ve kapasiteleri gerekli kılmaktadır.

4 12. Bu genel arka plana dayanarak UNESCO nun kutlamaları için eylem planı; UNESCO ailesinin tüm paydaşları ve aktörlerini harekete geçiren, 2015 yılına yayılan ve Genel Konfeansın 38. Oturumunda 16 Kasım 2015 günü resmi bir kutlamayla sonuçlanan odaklı, ileriye yönelik tematik girişimler ve aktivitelerden oluşmalıdır. Bu türden bir yaklaşım küresel ve bölgesel çerçevede UNESCO nun yönelim ve programlarının yeniden düşünülmesine katkıda bulunabilir ve UNESCO için gelecek yıllarda oluşturulacak rol haritasına etki edebilir. Diğer yandan bu yaklaşım, BM Genel Kurulundaki üye devletlerin istişarelerinin son aşamasını etkileme vaadini elinde tutmaktadır. 13. UNESCO varlığı ve çalışmalarının 70 yılını kutlamak bu nedenle bir anma ve geçmişe bakış olmaktan ziyade UNESCO yu entelektüel ve kurumsal olarak günümüzün güçlüklerinin üstesinden gelmek ve tüm seviyelerde küresel toplumun ileriye dönük ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere amaca uygun hale getirmeye hizmet edecek bir platform olarak hizmet etmelidir. Aynı zamanda, sosyal adalet, insan onuru, eşitlik, karşılıklı anlayış, tolerans, diğerlerine saygı ve birlikte yaşamayı öğrenmek gibi onyıllar boyunca önemini ispat etmiş değerlere UNESCO ailesini yeniden adamak için bir vesile olacaktır. Gerçekten de, bu değerler UNESCO nun vicdanının ve entelektüel DNA sının parçasıdır. II. İleriye Dönük, tematik gündem sunma 14. UNESCO Eylem Planı yoluyla uluslararası, bölgesel ve ulusal yansıma ve etkileşim sürecini harekete geçirmenin yollarını aramalıdır. UNESCO yapısı gereği hükümetlerarası olsa da millî otoritelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, akademik ortaklar, özel sektör, medya, diğer ortaklar ve bireyler gibi dünyanın her yerinden çok sayıda paydaş UNESCO nun çeşitli konularında karşılaştığı güçlülerin üstesinden gelmesine bireysel veya birlikte katkı sağlamıştır. Birleşmiş Milletler sistemi içindeki işbirlikleri de dâhil olmak üzere ortaklıklar başarı için her zamankinden daha önemli stratejik modellerdir Yıldönümü aynı zamanda, UNESCO nun başarılarına vurgu yapmaya, uyguladığı yöntem ve araçları gözden geçirmeye imkân sağlayacaktır. UNESCO nun tüm konularında pek çok başarı kazanılmıştır. Büyük deklarasyonlar, konferanslar, normatif enstrümanlar, sözleşmeler ve uluslararası işbirlikleri gibi büyük başarılardan, uygulamaya yönelik farkındalık yaratma, teknik destek gibi faaliyetlerine, bazıları oldukça görünür bazıları daha az görünür pek çok kazanım, dünyanın her yerinden insanların hayatlarında gerçek bir fark yaratmıştır. Bu başarılar UNESCO nun tüm platformlarında ve aynı zamanda geleneksel ve yeni medyada UNESCO nun faaliyetleri ve varlığı hakkında video, röportaj, fotoğraflarla öne çıkarılacaktır. 16. UNESCO nun faaliyet alanları gerçekten de barışın siperlerinin kurulacağı yer olan insan zihnini ve insanlığın dört temel özelliğidir. Kuruluşunda bu yana UNESCO bu dört alanı ortak bir insanlık fikrini ortaya çıkaracak şekilde birbiriyle bağlantılı hale getirmenin yollarını aramaktadır. Bu ortak insanlık fikri kültürel açıdan çeşitli ancak adalet, insan hakları ve insan saygınlığı evrensel prensiplerini tanımak açısından birleşmiş, yeni bir hümanizma fikrini somutlaştırmaktadır. Kültürel Yakınlaşma On Yılı ( ) ise her düzeyde ve tüm bölgelerde kültürlerarası diyalog üzerine inşa edilen hareketin daha derinleşmesine imkân sağlamaktadır.

5 17. UNESCO nun kapsayıcı amaçlarından biri olan sürdürülebilir kalkınma; barış, güvenlik, iyi yönetişim ve hukukun üstünlüğünden ayrılamaz. Çatışmalar ve bölgesel şiddet insan haklarından faydalanmayı ve eğitim, gıda, su veya sağlığa güvenli erişimi etkilemektedir. 18. Bu gerekçelerle UNESCO ve Üye Devletlerin yıl dönümü boyunca ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde barış inşasına katkısı ve desteğini güçlendirmek için etkinlikler düzenlemeleri önerilmektedir Genel Konferans sırasında düzenlenecek olan Liderler Forumuna zemin hazırlayacak şekilde devlet ve hükümet başkanları, bakanları, önceki liderlerin yanı sıra, entelektüel ve uluslararası kişilikleri, Nobel Ödülü veya diğer ödül kazananların da katılımıyla, üst düzey toplantılar düzenlenebilir. Bu toplantılar, UNESCO nun gelecek etkinlik planının hazırlanmasına yardım etmek için, UNESCO alanları ve başarılı barış inşası girişimlerindeki barış zorlukları üzerinde odaklanmalıdır. Bu tartışmalar, bilim adamları, filozoflar, düşünürler ve sanatçıları da içeren farklı altyapılara sahip insanlar arasındaki interaktif değişimin güçlendirilmesine izin verir. - Bölgesel düzeyde, UNESCO Bölge Ofislerinin önderliğinde Afrika Birliği, alt bölgesel Afrika kuruluşları ve ilgilenen üye devletlerle işbirliği içinde UNESCO Afrika Önceliği ve barış kültürü kapsamında etkinlikler düzenlenebilir. - Arap Devletlerinde UNESCO- Kral Abdullah bin Abdulaziz Barış kültürü ve Diyalog için Uluslararası Programı bünyesinde konferans ve forumlar başlatılabilir. - Kültürlerarası Yakınlaşma Uluslararası On Yılı Eylem Planı kapsamında 2015 yılı için öngörülen tüm etkinlikler, UNESCO nun 70. Yıl dönümü onuruna çeşitli paydaşların yürüttüğü etkinlikler olarak tasarlanmalıdır. - Genel Direktörün Barış ve Kültürlerarası Diyalog üzerine Yüksek Paneli, barışı tehlikeye atan durumlarla mücadeleye yardımcı olabilir. - Ulusal düzeyde, Millî Komisyonlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer ortakların, Bölge Ofisleriyle birlikte, yıl boyunca gerçekleştirecekleri etkinliklerini eğitim, bilim, kültür, sbilgi ve iletişim aracılığıyla barışın güçlendirilmesi ihtiyacını vurgulayarak düzenlemeleri teşvik edilir. - Medeniyetler İttifakı ve Viyena daki Uluslararası Kral Abdulah bin Abdulazaziz Dinlerarası ve Kültürlerarası Merkezi (KAICIID) ile düzenli işbirliği, barış yararına eğitim, bilim, kültür, bilgi ve iletişim alanlarında spesifik projeler üretmeye imkan sağlayacaktır. - Yılın sonlarında, UNESCO tarafından 2016 için ilan edilen Küresel Anlayış Uluslararası Yılı kutlamalarını hazırlamak için bir etkinlik düzenlenebilir yılı beş farklı program alanında UNESCO rolü ve etkisini yansıtacak ve öne çıkaracak bir dizi faaliyetin düzenlenmesi için özel bir fırsat sunmaktadır. Bu amaçla, Üye Devletlerden küresel, bölgesel ve alan düzeylerinde sürece dâhil olmaları ve güçlü destek vermeleri beklenmektedir. 20. Eğitimin vazgeçilemez önemi yılı çalışma planlarında halihazırda öngörüldüğü üzere, önemli etkinliklerden biri İncheon-Kore de gerçekleştirilecek Dünya Eğitim Forumu olacaktır. Bu etkinlik Herkes İçin Eğitim (EFA) hedeflerinden Açık Çalışma Grubu (OWG) nin teklif ettiği eğitimin daha kapsayıcı ve tek bir sürdürülebilir kalkınma hedefine

6 dönüşümü ve bunun eğitim sistemleri reformuna etkileri üzerinde durmak için bir fırsat olacaktır. Kanıta dayalı politika diyaloğu ve ileriye yönelik araştırma küresel çevrede öğrenmenin geleceğini hazırlamak üzere kolektif olarak kapasitelerin güçlendirilmesi için temel öneme sahiptir. UNESCO Genel Merkezindeki Eğitim Sektörü, Kategori 1 Merkezler, UNESCO Bölge ve Ulusal Ofisleri sahada UNESCO nun iletişim ağı ileriye dönük eğitim etkinlikleri ve yeni sınırların keşfedilmesi için çalışacaktır. Yıldönümü aynı zamanda 21. Yüzyıl için yeni yöntemlere, yeni öğrenmeye odaklanılması, bilgi ve iletişim teknolojilerine dikkat çekilmesi, hem Genel Merkezde hem de sahada gençliğin faydalandığı geleceğin okulları ve sosyal ağların öğrenme ve iletişim kurma yöntemlerimizi nasıl değiştirdiği üzerinde durulması için bir fırsat olacaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda; 70. Yıl dönümünün Beijing Deklarasyonunun 20. Yıl dönümüne denk gelmesi vesilesiyle ve UNESCO nun Kızlar ve Kadınların Eğitimine Yönelik Küresel Ortaklığının başlamasından bu yana kaydedilen ilerlemeler değerlendirilerek kız çocuklarının eğitimine özel vurgu yapılacaktır. 70. Yıl dönümü boyunca üzerinde durulacak diğer temalar, küresel vatandaşlık eğitimi, diplomaların sınırlar ötesinde tanınması, teknik ve mesleki eğitim aracılığıyla akademik öğretim ve beceri geliştirme arasında denge kurma, ortaöğretimde bilim eğitimi konuları olabilecektir yılı Kasım ayında Nagoya - Japonya da düzenlenecek Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin (ESD) Dünya Konferansından yola çıkarak Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin kritik rolü teşvik edilmeye devam edilmelidir. 21. UNESCO, hem doğa bilimlerinde hem de sosyal ve beşeri bilimlerde yetki sahibi olan tek uluslararası organizasyondur. 70. Yıl dönümü kutlamaları; bilim, teknoloji ve innovasyon (STI) politikaları, tatlı su, okyanus, biyoçeşitlilik, bilim eğitimi, iklim değişikliği ya da yerli halkların bilgi birikimi(indigenous knowledge) gibi birbirinden bağımsız alanların kendi başlarına analizine tahsis edilebilir. Öte yandan dünyanın karşı karşıya kaldığı bilimsel güçlüklerin veya bilim, teknoloji ve innovasyonun (STI) üstesinden gelinmesine yardımcı olabileceği belirli bölgesel güçlüklerin bütünleştirici bir yaklaşımla değerlendirileceği uluslararası bir forumun düzenlenmesi önerilmektedir. Bu forum aynı zamanda UNESCO nun disiplinlerarası yaklaşımla yürüttüğü faaliyetleri tanımlayabilir ve böylece UNESCO nun küresel bilim merkezi rolüne vurgu yapılabilir. Zira, geçmişte ses getiren ve hayati öneme sahip program girişimleri, sürdürülebilir kalkınmaya bilimsel altyapı oluşturacak bilimsel bilgi zeminin oluşturmak ve uygulamalı bilim çözümleri için kapasite güçlendirmek yerine sıklıkla boşa çıkmıştır. 22. Liderliği UNESCO ya verilmiş olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nin Bilimsel Danışma Kurulu, UNESCO nun gelecekte inşa edeceği ve uygulayacağı türden girişimlere önemli örnek teşkil etmektedir. Kurulun bir toplantısı UNESCO da düzenlenebilir ve böylece kurumun yıldönümü çerçevesi içine dâhil edilebilir yılı süresince diğer bir vesile, 2015 yılı Kasım ayında Fransız Hükümetince Paris te düzenlenecek İklim Değişikliği Sözleşmesi Taraflar Konferansının (COP) 21 in hazırlıklarına denk gelmesidir. COP 21 e giden süreçte, UNESCO, Uluslararası Okyanus Gününün 8 Haziran 2015 te dünya genelinde kutlaması, 2015 yılı Temmuz ayında bir Uluslararası Bilim Konferansı düzenlenmesi, Mayıs ayında iş dünyası liderleriyle bir forum organize edilmesi, çeşitli gençlik ve okul etkinlikleri, sürdürülebilir kalkınma için eğitime, tatlı suya, okyanuslara ve genç gazetecilerin eğitimine yönelik etkinlikler için işbirliği Fransız otoriteleri ile yapacaktır. Tüm bunlar aynı zamanda 70. Yıldönümü çerçevesinde düzenlenecektir. Ülke düzeyinde etkinlikler, bilim, teknoloji ve

7 innovasyon (STI) konusunda kapasite geliştirmeye ilişkin olarak ve yoksulluğun ortadan kaldırılması, sürdürülebilir kalkınmanın geliştirilmesi için her düzeyde bilim eğitimi ile ilgili olacaktır. Doğa Bilimleri alanında faaliyet gösteren UNESCO Kategori 1 Merkezleri özellikle de gelişmekte olan ülkelerde temel bilimler ve su yönetimi konularında kapasite geliştirmeye yönelik katkılarını ve başarılarını göstermek için oldukça uygun konumdalardır. 10 Kasım 2015 tarihine denk gelen Barış ve Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya Bilim Günü, UNESCO nun bilime 70 yıllık bağlılığını Genel Merkezde ve sahada Kategori 2 Merkezleriyle birlikte vurgulayacaktır. Ayrıca 2015 sonrası kalkınma gündemi final müzakerelerine denk gelmesi muhtemel ve ilk defa düzenlenecek bir etkinlik New York ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu uhdesinde gerçekleştirilecektir yılı için, UNESCO - Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) çalışma planlarına Okyanusların durumuna ilişkin bilimsel raporların hazırlanmasını ve Birleşmiş Milletler Dünya Okyanus Değerlendirmesinin bir parçasını oluşturacak bilim portalının oluşturulmasını eklemiştir yılı Temmuz ayında Genel Merkezde düzenlenecek bir etkinlikle Uluslararası Hidroloji Programının (IHP) 50 yılı uluslararası bir etkinlikle kutlanacaktır. Bunlara ilaveten, 2015 te bilim alanında verilen UNESCO Ödülleri de 70. Yıl dönümüne uyumlandırılabilir. 24. Sosyal ve beşerî bilimlerde, sosyal istikrarı etkileyen sosyal kapsayıcılık, eşitlik ve adalete ilişkin konuların vurgulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma planında tanımlanan UNESCO başarıları; hükümetler, kurum ve kuruluşlara tavsiyeler vermek ve rehberlik sağlamak amacıyla araştırma-siyasa-toplum bağı kurmak ve kurulan bu bağın bilimsel programını oluşturmak üzerinde yoğunlaşmaktadır. Küresel veya bölgesel düzeyde gerçekleştirilen konferans, çalışma grupları ve MOST gibi programlardan yararlanılması yoluyla sosyal ve beşerî bilimlere ilişkin unsurların sonuçlandırılması mümkün olmaktadır. 25. Son on yılda, birkaç alan kalkınma çerçevesinde kültürden çok siyasal ilgi geliştirmiştir. Kültür, kültür endüstrileri, yaratıcılık ve sanatların kritik rolünü, bu konuların kendi başlarına bir yumuşak güç olduklarını; yenilik, üretim, dağıtım, gelir, istihdam kolu ve stratejik çıkış noktası yarattıklarını yansıtmak güçtür. Ancak kültürün sürdürülebilir kalkınmanın yönlendiricisi ve destekleyicisi olduğu; kültürel çeşitliliğin ve kültürel mirasın sürdürülebilir kalkınma üzerinde olumlu etkisi tartışmasız olarak kabul edilmiştir yılı boyunca, bu mesaj güçlendirilecek ve derinleştirilecektir. UNESCO nun bu alandaki eşsiz rolüne her seviyede ve farklı yollarla vurgu yapılmalıdır. Bunun için kültür camiasının, kültürel ve sanatsal aktörlerin tam katılımıyla bugüne kadar elde edilen başarıları yansıtarak; adaptasyon ve innovasyon süreçleri üzerinden gelecek için yol gösterecek sempozyumlar, konferanslar, sergiler düzenlenmelidir. Bu faaliyetlerin çoğu, 2015 çalışma planlarında öngörülmektedir. Bu faaliyetler aynı zamanda dünya mirasları açısından tehlikeleri ve bunlara karşı alınan olası önlemleri yansıtan faaliyetleri de içermelidir yılında kültürel miras ve kültürel çeşitliliğin koruması üzerine büyük bir etkinliğin düzenlenmesi planlanmaktadır. Planlanan bu etkinlik Nubia da yer alan tapınakların korunması hususundan, Aksum Dikilitaşlarının iadesi ve Mostar daki köprünün yenilenmesine kadar, UNESCO nun temel başarılarının gösterilmesi öngörülmektedir. Günümüzde kültürel mirasın korunmasına ilişkin zorluklara yönelik uluslararası farkındalık tartışmasız olarak artmaktadır. Artan bu farkındalıklar sayesinde; Üye Devletler, İnka Yol sistemi Qhapac Nan ve İpek Yolu nun kültürlerarası diyalog ve barışın korunmasına ilişkin

8 katkılarını yeniden değerlendirmek suretiyle bu alanda yapılacak uluslararası işbirliği ve sınır ötesi projelerin önemi konusunda uzlaşabilmektedir. 27. Kültür, 2014 Yaratıcı Ekonomi Raporunda belirtildiği gibi, yalnızca ekonomik büyüme ve uluslararası yumuşak güç bağlamında yeni bir unsur değildir için öngörülen Birleşmiş Milletler Habitat III İnsan Yerleşimine ilişkin Dünya Konferansı kapsamındaki raporun son baskısı, miras ve mirasın 21. Yüzyılın temel küresel eğilimlerinden biri olan kentleşmeyle ilişkisi üzerine odaklanmaktadır. Kentleşme, gelişimsel ve toplumsal güçlüklerin merkezine şehirleri almaktadır. Kentleşme, eğitimin tüm yönleri, tatlı su ve sağlık önlemleri, enerji, bilim, teknoloji, yenilik ve sosyal hizmetlerin yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojileri ve ifade özgürlüğü ile de bağlantılıdır. UNESCO, yaratıcı şehir ağlarının oluşmasını desteklemiştir ve bu konu kentsel peyzajı çevreleyen söylemin ayrılmaz unsuru haline gelmiştir. Kentsel kalkınmayı daha yaşanılır, sürdürülebilir, kapsayıcı ve yaratıcı yapmak dünyadaki her şehir için büyük bir zorluktur. Şehirler için sürdürülür ve yaratıcı tercihler yapmak, sosyal süreç için çok önemlidir. UNESCO, özellikle 2015 yılı boyunca kentleşme küresel eğilimine katkısını belirlemeyle görevlendirilecektir. 28. İfade özgürlüğünün anahtar unsuru; geleneksel ve çağdaş medyanın özellikle kamu alanında bilgiye evrensel erişimi ve interneti kapsayan yeni formuna katılımdır. İfade özgürlüğü, adil, kapsayıcı, açık ve katılımcı olan bilgi toplumlarının kalkınmasını hızlandırabilir. 3 Mayıs 2015 tarihinde Riga da gerçekleştirilecek olan Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlamaları; UNESCO nun deneyim, başarı ve zorluklarını özellikle gazetecilerin güvenliği için Birleşmiş Milletler Evrensel Eylem Planı ve UNESCO öncülüğündeki dokunulmazlık konusunun uygulanması yoluyla öne sürebilmek için iyi bir fırsat olacaktır. 29. Bilgi ve enformasyon kalkınma gündeminin ana başlıklarından birini oluşturacak, böylece insanların kanıta dayalı, geleceğe yönelik, şeffaf ve ölçülebilir şekilde yeni stratejiler, politikalar, uygulamalar hazırlamasına, uygulamasına ve bunları yeniden değerlendirmesine imkan sağlayacaktır. UNESCO, hükümetlere, hükümetlerarası kuruluşlara olduğu kadar üniversite ve araştırma merkezlerini de içeren sivil toplum kuruluşlarına bulguların yayılması, kılavuzluk sağlanması için eşsiz bir pozisyonda bulunmaktadır. 30. UNESCO İstatistik Enstitüsü, sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerini destekleyerek tüm UNESCO alanları içerisinde veri, enformasyon ve bunların faydalarını güçlendirmek için iyi bir konumdadır. Enstitü; diğer Birleşmiş Milletler Kuruluşları, hükümütlerarası kuruluşlar ve ulusal istatistik kuruluşları ile işbirliği içinde bunu gerçekleştirmelidir. 31. UNESCO, kültür ve sanat dünyasından uluslararası -özellikle müzikte ve sanat gösterilerindeki- seçkin yetenekleri, İyi niyet Elçileri ve Barış Sanatçıları vesilesiyle kendisine çekmektedir. UNESCO nun bir yıl sürecek olan yıl dönümü kutlamaları, UNESCO ülke ofisleri, Üye Devletler ve Genel Merkezindeki küresel görünürlüğü olan etkileyici sanat programı ve performanslarını içermelidir. UNESCO nun medyadaki görünümünü yükseltmek için birçok kesime ulaşabilecek kültürel faaliyetler yaratmak özellikle önemlidir. Bu amaçla düzenlenecek olan faaliyetler, konserler, festivaller, performanslar ve çevrimiçi etkinlikler, UNESCO Genel Merkezi ve koordinasyon ofislerinin sanatsal aydınlatmalarını, UNESCO duvarında sergilenen dünya miras sitesi ya da doğal biyosfer rezervlerinin fotoğraflarını ve somut olmayan kültürel miras uygulamalarını içerebilir.

9 III. Uygulama Yöntemleri 32. Çeşitli programların uygulamaları, farklı yollarla geniş alanda bulunan paydaşların tam katılımı ve etkileşimini gerektirecektir: a. Devlet Başkanını, Bakanları ve yüksek düzeyli otoriteleri içeren hükümetler ve ulusal otoriteler b. UNESCO Daimi Temsilciliği c. UNESCO Millî Komisyonları d. Birleşmiş Milletler sistemi kuruluşlarının üst düzey görevlileri e. Parlamentolar f. Yerel otoriteler g. UNESCO İyi niyet elçileri, Barış Sanatçıları, şampiyonlar ve diğer saygın kişilikler h. Kategori 2 merkezleri i. Kardeş okullar j. UNESCO Kulüpleri k. UNESCO Başkanları, bilim adamları ve filozoflar l. Gençlik ve cinsiyet aktivistliğini içeren sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum aktörleri m. Özel sektör ortakları n. Medya ortakları o. Gönüllüler ve dünya genelinde UNESCO dostları, p. Küresel UNESCO personeli 33. Görünürlüğü artırma ve sürdürme yıl dönümü kutlamalarının diğer bir anahtar amacıdır. UNESCO nun sivil toplum ve özel sektörle yakın ilişkisi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliğine ilişkin Evrensel Sözleşmesi ile Mayıs ayındaki konferansta vurgulanacaktır. Bu yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyet ve programlar; geleneksel ve modern medya kampanyaları, kamu farkındalık girişimleri ve yayın programları ile işbirliğindeki esas programlar ile birlikte yürütülecek ve bu programlar tarafından desteklenecektir. 34. Yıl dönümü kutlamalarına yönelik etkinlikler, planlanan programlar 2015 yılı çalışma planı içerisinde öngörülebilir ya da tercihen, özel sektör ortaklığının kurulmasını da teşvik eden faaliyetleri hareket geçirmek için bütçe dışı katkılar ve bağışlarla karşılanabilir. Nihai hali sunulan eylem planı, yıl dönümü kutlamalarına ait özel hesap bulunması sayesinde çoklu-bağışçı katkılara izin verebilmektedir. Bu katkılara ek olarak, etkinliklere ev sahipliği, uzmanlık ve tesis kabul edilebilir. 35. Bu belgede önerilen bütün bu fikirler yüzeyseldir ve sadece 70. Yıl dönümü kutlama yapısının ana çizgilerini göstermektedir. Bu fikirlerin detaylandırılması ve geliştirilmesi paydaşların desteği ya da işbirlikçi girişimler yoluyla yapılabilir.

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

UNESCO VE ORGANLARI. Genel Konferans. Yürütme Kurulu

UNESCO VE ORGANLARI. Genel Konferans. Yürütme Kurulu Prof. Dr. Öcal OĞUZ UNESCO VE ORGANLARI - UNESCO nun Kuruluşu:16 Kasım 1945. - UNESCO nun 20 kurucu üyesinden biri Türkiye (UNESCO Kurucu Sözleşmesi, diğer kurucu devletlerle birlikte Milli Eğitim Bakanı

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 1. Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulacak olup 2015

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1

KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1 Hedefler KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1 1. Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu kaynakları aşağıda sayılanları teşvik etmeyi hedeflemektedir: a. Bilginin, anlamların, değerlerin ve

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER

AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER 33Sanayi Devriminin etkisi 33Eğitimin gelişimi 33Sanat tarihinde yansıtıldığı haliyle insan hakları 3 3 Avrupa ve dünya BİR GEZGİN Tarih öğretimi

Detaylı

154/2016 SAYILI TAVSİYE KARARI 1 KEİ Üye Devletlerindeki Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve Bilim

154/2016 SAYILI TAVSİYE KARARI 1 KEİ Üye Devletlerindeki Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve Bilim Doc: GA48/CC47/REC154/16/tr 154/2016 SAYILI TAVSİYE KARARI 1 KEİ Üye Devletlerindeki Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve Bilim 1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), eğitim ve

Detaylı

UNESCO Doğa Bilimleri Sektörü

UNESCO Doğa Bilimleri Sektörü UNESCO Doğa Bilimleri Sektörü Şule ÜRÜN Doğa Bilimleri Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Doğa Bilimleri Sektörü UNESCO, Birleşmiş Milletler teşkilatının bilim ve bilim politikalarından sorumlu

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN Somut Olmayan Kültürel Miras İrem ALPASLAN Sunum Planı Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşme Öncesinde Önemli Süreçler Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Sözleşme Madde 2: Tanımlar Listeler

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri DÜNYA MİRASI KAVRAMI Dünya Mirası, geçmişimizden bize kalan, günümüzde

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç

Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Bilimler ve Biyoetik Komiteleri Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ Temel Bilimler ve

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI iden No) Sayı : 93601077-724.99- HU Konu : 37. UNESCO Genel Konferansı Hk. 14.08.2013 - DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi: 02/08/2013 tarihli ve 42375 sayılı yazımız.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

UNESCO Raporu. İnsanın Savunmasızlığı ve Kişisel Bütünlüğüne Saygı İlkesi. Prof. Dr. Meral Özgüç

UNESCO Raporu. İnsanın Savunmasızlığı ve Kişisel Bütünlüğüne Saygı İlkesi. Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Raporu İnsanın Savunmasızlığı ve Kişisel Bütünlüğüne Saygı İlkesi Prof. Dr. Meral Özgüç H.Ü.T. F. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Mart 2015 Birleşmiş Milletler Eğitim

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2)

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Hoşgeldiniz! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti veya RDS (önceden WHOIS) İncelemesinin ne hakkında olduğunu öğrenmekle ilgileniyor

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/0740.14-2/SER/005 H2020 Genel Eğitim Toplumsal Sorunlar Toplumsal Sorunlar H2020, Avrupa 2020 stratejisinin politika önceliklerini yansıtan, Avrupa'da vediğer

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

asdf Uluslararası Gençlik Yılı 12 Ağustos 2010-11 Ağustos 2011 Diyalog ve Karşılıklı Anlayış Birleşmiş Milletler

asdf Uluslararası Gençlik Yılı 12 Ağustos 2010-11 Ağustos 2011 Diyalog ve Karşılıklı Anlayış Birleşmiş Milletler Uluslararası Gençlik Yılı 12 Ağustos 2010-11 Ağustos 2011 Printed at the United Nations, New York 10-37595 July 2010 5,000 Diyalog ve Karşılıklı Anlayış asdf Birleşmiş Milletler Uluslararası Gençlik Yılı

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu "Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması

GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu "Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması Connective Cities Hakkında 4-6 Temmuz 2017, Kocaeli

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Türkiye İstişareleri. Özel Sektör Katılımı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Türkiye İstişareleri. Özel Sektör Katılımı 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Türkiye İstişareleri Özel Sektör Katılımı Genel Bilgi Binyıl Kalkınma Hedefleri nin sonuna yaklaşırken, hedef olan 2015 yılı sonrasında ve önümüzdeki on yıllarda Türkiye toplumunun

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

Saygılarımızla, Genç Barış İnisiyatifi Derneği adına, M. Emre Akkaş Genel Başkan

Saygılarımızla, Genç Barış İnisiyatifi Derneği adına, M. Emre Akkaş Genel Başkan Genç Barış İnisiyatifi Derneği tüm insanlığın ortak gayesi olan dünya barışının temin edilmesine katkı sağlamak isteyen, insanlığa din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin faydalı olmayı hedeflemiş,

Detaylı

TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ

TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Bilimler ve Biyoetik Komiteleri Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ Temel Bilimler

Detaylı

UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü

UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü Esra HATİPOĞLU İletişim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Bilgi toplumları inşa etmek UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü, şimdiki hâliyle 1990 yılında UNESCO

Detaylı

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/ UNESCO Dünya Mirası UNESCO Dünya Miras Listesi, Dünya Miras Komitesi nin üstün evrensel değere sahip olduğunu onayladığı kültürel, doğal ve karma miras alanlarını içermektedir. 802 si kültürel, 197 si

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KSS Pazaryeri Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin

Detaylı

7. Küresel Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Kongresi (İstanbul, Türkiye)

7. Küresel Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Kongresi (İstanbul, Türkiye) 7. Küresel Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Kongresi (İstanbul, Türkiye) DEĞİŞEN ZORLUKLAR YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Küresel Kongresi, 24 ila 26 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde - 1: Bu çalışma yönergesinin amacı Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun oluşumunu, organlarını, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu

Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu Çevri Editörü Dr. E. Didem EVCİ Kim. Yük. Müh. Atila EKMEKÇİGİL 23 Haziran 1998 Atina Deklarasyonu Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kasım 2001

Detaylı

İSLAM DÜNYASI İSTANBUL ÖDÜLLERİ

İSLAM DÜNYASI İSTANBUL ÖDÜLLERİ İSLAM DÜNYASI İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya İslam Forumu (DİF); Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin temsilcileri ile dünyanın dört

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

TR2009/ /409 Human Rights for Me. Benim için İnsan Hakları

TR2009/ /409 Human Rights for Me. Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Benim için İnsan Hakları AKIŞ Açış konuşması Proje Hakkında Konuşma Ara Tanışma etkinliği Toplu fotoğraf çekimi Anket uygulaması 06.12.2013 2 Açış Konuşması Prof. Dr. Canan BALKIR Dokuz

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi (LOJ 215) Ders Detayları

Tedarik Zinciri Yönetimi (LOJ 215) Ders Detayları Tedarik Zinciri Yönetimi (LOJ 215) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tedarik Zinciri Yönetimi LOJ 215 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı