UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI"

Transkript

1 ÖZET UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI Yürütme Kurulu, 194. Oturumunda 194 EX/Karar 31 Bölüm II maddesinde UNESCO nun 70. Yıl dönümü Kutlamaları na ilişkin kararı benimsemiştir. Paragraf 6 ile, Genel Direktörden UNESCO 70. Yıl dönümü Kutlamaları hazırlıklarına ilişkin eylem planı hazırlamasını ve bu planı Yürütme Kurulu nun 195. Oturumuna sunmasını talep edilmiştir. Bu belge bu talebe cevap vermektedir. Yürütme Kurulu tarafından beklenen eylem: 36. Paragraftaki tasarı kararı I. Hızla değişen uluslararası çevrede UNESCO nun 70 Yılını Kutlamak Orta-Vadeli Stratejinin (37 C/4) kabul edilmesinden bir yıl sonra ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından gerçekleştirilen 2015 sonrası Kalkınma Gündemine ilişkin müzakerelerin ortasına denk gelen 2015 yılındaki UNESCO 70. Yıl Dönümü Kutlamaları, gelecek on yıl için UNESCO nun yönelimlerini ve programlarını yeniden değerlendirmesi ve üzerinde yeniden düşünmesinin ötesinde, gelişen uluslararası gündem açısından UNESCO nun hedef ve önceliklerinin ne kadar ilgili olduğunun vurgulanması için eşsiz bir imkân sunmaktadır C/4 Belgesi UNESCO nun misyon beyanını açıkça ortaya koymaktadır: Birleşmiş Milletlerin uzman kuruluşu olarak UNESCO - Kuruluş Sözleşmesi doğrultusunda - barışın inşasına, yoksulluğu ortadan kaldırmaya, sürdürülebilir kalkınmaya ve kültürler arası diyaloğa eğitim, bilim, kültür, bilgi ve iletişim yoluyla katkıda bulunur. Bu misyon beyanının üzerine kurulmuş iki kapsayıcı hedef belirlenmiştir: barış ve adil,sürdürülebilir kalkınma. Bu iki kapsayıcı hedefi ise iki küresel öncelikle - Afrika ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğitamamlamış ve daha sonra tüm Programı için, çatışma sonrası ve felaket sonrası durumlar üzerinde özel olarak odaklanan dokuz stratejik hedef belirlemiştir. 3. Yıl dönümü, kalıcı barışa ilişkin eşsiz vizyonunu yeniden doğrulaması açısından UNESCO için bir fırsattır. UNESCO İkinci Dünya Savaşı sonunda -cehalet ve ön yargının kökenleri ile mücadele etmeye, şiddet ve çatışmaya karşı en etkili koruma olarak insan saygınlığını yüceltmeye bağlılık üzerine kurulmuştur. Bu, UNESCO Kuruluş Sözleşmesinin giriş cümlesinin anlamıdır: savaşlar kadın ve erkeklerin zihninde başladığından, barışın savunma siperlerinin de, kadın ve erkeklerin zihninde kurulması gereklidir. UNESCO Kuruluş Sözleşmesi aynı zamanda yalnızca hükümetlerin siyasi ve ekonomik düzenlemelerine dayanan barış, dünya milletlerinin toplu, devamlı ve samimi desteğini sağlayan barış değildir. Bundan ötürü, başarısızlığa uğramaması için barışın, insanlığın fikir ve manevi birliğine dayanması gerektir. Güvenlik, şiddet dokunulmazlığı ve yasal prosedürlerin uygulanmasından fazlası olan kalıcı barışa bu yaklaşım, Birleşmiş Milletler Sistemi ve geniş anlamda uluslararası toplum içerisinde tektir. Günümüzde dünyadaki şiddet ve çatışmalar; sert gücün limitleri göz önüne alındığında, bu pozisyon her zamankinden daha ilgilidir/uygundur.

2 4. UNESCO nun barışın inşasına ve barış kültürüne karşı özel bağlılığı bulunmaktadır. Geçmiş on yıllarda, UNESCO entelektüel liderlik, ahlaki rehberlik yaparak; öğrenme ve bilgiyi hızlandırmayı sağlayarak bu alanda pek çok başarı elde etmiştir. İnsanları birleştiren olguların insanları ayıran olgulardan güçlü olduğunu ifade ederek evrensel değerler etrafında insanları bir araya getirmek için Dünya Mirası gibi küresel kavramları /ortaya çıkarmıştır. Barış-kurucu, arabulucu ve birleştirici rollerini kanıtlamıştır. Son zamanlarda; ülkelerde, ülkeler arasında ve farklı dinler arasında, toplum ve sosyal kurumlarda çatışmalar, şiddet, radikalleşme ve şiddet içeren aşırıcılık küresel sahnede görülmektedir. Bunlar da uzlaştırma, barış içinde hep beraber yaşama, sosyal istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayla güçlükle kazanılmış başarıları tehdit etmektedir. Bu nedenle, UNESCO yıl dönümü boyunca, kalkınma stratejilerine yardım sağlayarak, sosyal esneklik mekanizmasını önererek, kapasite inşa ederek ve işlevsel araçları düzenleyerek çatışmaları önlemek amacıyla, kültürler ve insanlar arası diyaloğu, hoşgörü ve ortak anlayışı, geliştirmeye devam etmek için çağrılacaktır. Bu alanda uluslararası işbirlikleri barışçıl gelecek planlamak ve gerçekleştirmek için sağlam temeller oluşturacaklardır. Bu işbirlikleri, hoşgörüsüzlükle mücadele, radikal davranış ve terörizme başvurulmasına karşı çıkma ve ulusal terörle mücadele etkinlikleri için özel unsurların detaylandırılmasına katkı sağlama konularını da içermelidir. Amaç, yirmibirinci yüz yılda barışçıl ve sürdürülebilir toplumlar inşa edebilmektir. 5. UNESCO nun insan hakları ve insan saygınlığından ilham alan sürdürülebilirlik yaklaşımı, geniş anlamda yeni küresel kalkınma gündeminin inşası için büyü öneme sahiptir. Yakın zamanda yayınlanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Açık Çalışma Grubu Raporu, BM Genel Kurulunun değerlendirmesine sunulmak üzere sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin (SDGs) şekli ve içerikleri ile bunların uygulanması için oluşturulacak hedef ve uygulama yöntemleri hakkında uluslararası toplumun mevcut algısına ilişkin nadir bulunacak bir içgörü sunmaktadır. Bu rapor, sürdürülebilir kalkınmanın -sosyal, ekonomik ve çevresel- üç boyutunu bütünleştiren, 2000 yılında benimsenen sekiz Milenyum Kalkınma Hedeflerinin tamamlanmayan işlerini göz önünde bulunduran ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ülke ihtiyaçlarına uygun farklılaşmaya izin veren sürdürülebilir kalkınma gündemi hazırlamaktadır. Bu rapor, gelecekte temel önemin eğitime gösterileceğini, tatlı su ve arıtmaya verilen önemin vurgulanacağını, başlı başına bir sürdürülebilir kalkınma hedefinin okyanuslara tahsis edileceğini, eşitsizlik ve dışlamanın yarattığı güçlüklere vurgu yapmak üzere yeni bir zemin oluşturacağı ve gençliğin kritik önemine odaklanacağı işaret etmektedir 6. Bu rapor, çeşitli sürdürülebilir kalkınma hedefleri altında bilime ve kültüre yer vererek bilimin ve kültürün önemini farklı düzeylerde tanımış, kabul etmiştir.. Açık Çalışma Grubu (OWG) raporu içinde bilgiye erişim ve temel özgürlüklerin korunması bulunuyorken, ifade özgürlüğü ve medya hakkında doğrudan bir içerik bulunmamaktadır. Rapor toplumsal cinsiyet eşitliği (başlı başına bir sürdürülebilir kalkınma hedefi olarak belirlenmiştir) ve insan haklarına yeni bir uyum sağlamaktadır. UNESCO açısından özellikle önemli olan bir husus, raporun, kültürel çeşitlilik ve barış kültürünün öneminden, innovasyon ve yaratıcılıkla kültür arasındaki ilişkiden ve kentleşmeden bahsetmesidir. Milenyum Bildirgesinde kültürel çeşitliliğin sadece tanındığı göz önünde bulundurulduğunda, kentleşme ve kültür arasındaki ilişkiye değinen bölümler, önemli bir kazanımı temsil eder. Tüm bunlar, UNESCO yetki alanlarından beklenen, yeni ve devam eden katkıların belirlenmesine izin verir. Gerçekten de

3 70. Yıl dönümü kutlamaları UNESCO değerlerinin savunuculuğunu güçlendirmek ve 2015 sonrası kalkınma gündemine ilişkin Genel Kurul kararından önceki son turda eğitim, bilim, kültür, bilgi ve iletişimin önemini göstermek için bir fırsat sunmaktadır. 7. Açık Çalışma Grubu (OWG) Raporu ayrıca, Afrika nın kalkınma ihtiyaçları ve Afrika nın Kalkınması için yeni ortaklıklar hakkında siyasi deklarasyonu tekrar teyit eder sonrası kalkınma gündemine ilişkin Ortak Afrika Pozisyonunu yansıtarak, alt yapı esnekliği, kapsayıcılık ve sürdürülebilir sanayileşme ve yenilik amaçlarını da az gelişmiş ülkeler, karalarla çevrili gelişmekte olan ülkeler, gelişmekte olan küçük ada devletlerl ve Afrika ülkelerine ekonomik, teknik ve teknolojik destek sağlama yoluyla gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir ve esnek alt yapı gelişimini hızlandırması özel hedefi ile birlikte içerir yılındaki Rio+20 Zirvesinde belirlendiği üzere, gelecek kuşak sürdürülebilir kalkınma hedefleri, sürdürülebilirliğin üç boyutunun dengeli biçimde ele alınması ve birleşmesine ihtiyaç duymaktadır. Açık Çalışma Grubu (OWG), bir başlangıç hükmü (chapeau), 17 sürdürülebilir kalkınma hedefive 169 alt hedef önermektedir. Bu sayılanlar hep birlikte sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunu birleştiren ve kapsamlı gündemi oluşturur. Önerilen bazı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs), sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutundan birisi üzerine daha çok odaklanırken, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin büyük bir kısmı üç boyutla birden ilgili alt hedeflerden oluştmaktadır. Aynı şekilde, bazı alt hedeflere bazı ülkeler tarafından ulaşılmış olabilir, fakat tüm Sürdürülebilir kalkınma hedefleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilir ve farklı ülke şartlarına uyarlanabilir alt hedefler içermektedir. Eşitlik hem bağımsız bir sürdürülebilir kalkınma hedefidir hem de tüm hedefler açısından ortak bir mesele olma özelliği gösterir Rapor içerisinde eşitsizlik, ekonomik ve sosyal dışlanmaya atıfta bulunulmuştur. Son olarak rapor, veri geliştirmek için acil eylem gerekliliğini kabul etmiştir sonrası kalkınma gündeminin son halini almasına yönelik kapsamlı müzakereler, 2014 yılı Eylül ayı içerisinde başlayacak ve 2015 Sonbaharına kadar devam edecektir. Başka bir deyişle, bu müzakereler UNESCO nun 70. Yıl dönümü döneminin başından sonuna kadar sürecektir. 10. Gelişmekte olan yeni uluslararası gündem 21. Yüzyılın karmaşık çoklu güçlüklerinin üstesinden gelinmesi bir kenara bırakılsın, tanımlanmasının dahi geçmişin mekanizma ve modelleri üzerinden ve güçlüklerin birbiriyle bağlantısına dikkat edilmeden yapılmasının mümkün olmadığını kabul etmektedir. Ekonomik, sosyal ve çevresel güçlükler ile şiddet, aşırıcılık ve terörizm formunda barışa yönelik güçlükler birbiriyle bağlantılıdır. UNESCO nun değerleri hiçbir zaman bu kadar ilgili olmamıştır ve UNESCO günümüzün güçlüklerini karşılamak için donanımlı hale gelmelidir. 11. Rapor, UNESCO faaliyet ve yetki alanlarına artan kabulün sinyallerini göstermektedir. Kalkınmayı sürdürülebilir kılmak, bilgiyi, öğrenmeyi, yaratıcılığı, innovasyonu, iletişimi ve etiği gerektirmektedir. UNESCO eğitim, bilimler, kültür, bilgi ve iletişim alanlarında kabul edilmiş uzmanlığıyla bir yandan insanları gerekli bilgiyle, teknik ve mesleki beceri ve kapasitelerle güçlendirerek, diğer yandan uluslararası toplumu ve ülkeleri karmaşık güçlükler için yeni çözümler üretmesine yardımcı olarak fazlasını yapabilir. Bazılarının tabiriyle yumuşak gücün üstünlüğü dünya arenasında ülkelerin duruşunu güçlendirmeye yardımcı olacak yeni fikirler ve kapasiteleri gerekli kılmaktadır.

4 12. Bu genel arka plana dayanarak UNESCO nun kutlamaları için eylem planı; UNESCO ailesinin tüm paydaşları ve aktörlerini harekete geçiren, 2015 yılına yayılan ve Genel Konfeansın 38. Oturumunda 16 Kasım 2015 günü resmi bir kutlamayla sonuçlanan odaklı, ileriye yönelik tematik girişimler ve aktivitelerden oluşmalıdır. Bu türden bir yaklaşım küresel ve bölgesel çerçevede UNESCO nun yönelim ve programlarının yeniden düşünülmesine katkıda bulunabilir ve UNESCO için gelecek yıllarda oluşturulacak rol haritasına etki edebilir. Diğer yandan bu yaklaşım, BM Genel Kurulundaki üye devletlerin istişarelerinin son aşamasını etkileme vaadini elinde tutmaktadır. 13. UNESCO varlığı ve çalışmalarının 70 yılını kutlamak bu nedenle bir anma ve geçmişe bakış olmaktan ziyade UNESCO yu entelektüel ve kurumsal olarak günümüzün güçlüklerinin üstesinden gelmek ve tüm seviyelerde küresel toplumun ileriye dönük ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere amaca uygun hale getirmeye hizmet edecek bir platform olarak hizmet etmelidir. Aynı zamanda, sosyal adalet, insan onuru, eşitlik, karşılıklı anlayış, tolerans, diğerlerine saygı ve birlikte yaşamayı öğrenmek gibi onyıllar boyunca önemini ispat etmiş değerlere UNESCO ailesini yeniden adamak için bir vesile olacaktır. Gerçekten de, bu değerler UNESCO nun vicdanının ve entelektüel DNA sının parçasıdır. II. İleriye Dönük, tematik gündem sunma 14. UNESCO Eylem Planı yoluyla uluslararası, bölgesel ve ulusal yansıma ve etkileşim sürecini harekete geçirmenin yollarını aramalıdır. UNESCO yapısı gereği hükümetlerarası olsa da millî otoritelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, akademik ortaklar, özel sektör, medya, diğer ortaklar ve bireyler gibi dünyanın her yerinden çok sayıda paydaş UNESCO nun çeşitli konularında karşılaştığı güçlülerin üstesinden gelmesine bireysel veya birlikte katkı sağlamıştır. Birleşmiş Milletler sistemi içindeki işbirlikleri de dâhil olmak üzere ortaklıklar başarı için her zamankinden daha önemli stratejik modellerdir Yıldönümü aynı zamanda, UNESCO nun başarılarına vurgu yapmaya, uyguladığı yöntem ve araçları gözden geçirmeye imkân sağlayacaktır. UNESCO nun tüm konularında pek çok başarı kazanılmıştır. Büyük deklarasyonlar, konferanslar, normatif enstrümanlar, sözleşmeler ve uluslararası işbirlikleri gibi büyük başarılardan, uygulamaya yönelik farkındalık yaratma, teknik destek gibi faaliyetlerine, bazıları oldukça görünür bazıları daha az görünür pek çok kazanım, dünyanın her yerinden insanların hayatlarında gerçek bir fark yaratmıştır. Bu başarılar UNESCO nun tüm platformlarında ve aynı zamanda geleneksel ve yeni medyada UNESCO nun faaliyetleri ve varlığı hakkında video, röportaj, fotoğraflarla öne çıkarılacaktır. 16. UNESCO nun faaliyet alanları gerçekten de barışın siperlerinin kurulacağı yer olan insan zihnini ve insanlığın dört temel özelliğidir. Kuruluşunda bu yana UNESCO bu dört alanı ortak bir insanlık fikrini ortaya çıkaracak şekilde birbiriyle bağlantılı hale getirmenin yollarını aramaktadır. Bu ortak insanlık fikri kültürel açıdan çeşitli ancak adalet, insan hakları ve insan saygınlığı evrensel prensiplerini tanımak açısından birleşmiş, yeni bir hümanizma fikrini somutlaştırmaktadır. Kültürel Yakınlaşma On Yılı ( ) ise her düzeyde ve tüm bölgelerde kültürlerarası diyalog üzerine inşa edilen hareketin daha derinleşmesine imkân sağlamaktadır.

5 17. UNESCO nun kapsayıcı amaçlarından biri olan sürdürülebilir kalkınma; barış, güvenlik, iyi yönetişim ve hukukun üstünlüğünden ayrılamaz. Çatışmalar ve bölgesel şiddet insan haklarından faydalanmayı ve eğitim, gıda, su veya sağlığa güvenli erişimi etkilemektedir. 18. Bu gerekçelerle UNESCO ve Üye Devletlerin yıl dönümü boyunca ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde barış inşasına katkısı ve desteğini güçlendirmek için etkinlikler düzenlemeleri önerilmektedir Genel Konferans sırasında düzenlenecek olan Liderler Forumuna zemin hazırlayacak şekilde devlet ve hükümet başkanları, bakanları, önceki liderlerin yanı sıra, entelektüel ve uluslararası kişilikleri, Nobel Ödülü veya diğer ödül kazananların da katılımıyla, üst düzey toplantılar düzenlenebilir. Bu toplantılar, UNESCO nun gelecek etkinlik planının hazırlanmasına yardım etmek için, UNESCO alanları ve başarılı barış inşası girişimlerindeki barış zorlukları üzerinde odaklanmalıdır. Bu tartışmalar, bilim adamları, filozoflar, düşünürler ve sanatçıları da içeren farklı altyapılara sahip insanlar arasındaki interaktif değişimin güçlendirilmesine izin verir. - Bölgesel düzeyde, UNESCO Bölge Ofislerinin önderliğinde Afrika Birliği, alt bölgesel Afrika kuruluşları ve ilgilenen üye devletlerle işbirliği içinde UNESCO Afrika Önceliği ve barış kültürü kapsamında etkinlikler düzenlenebilir. - Arap Devletlerinde UNESCO- Kral Abdullah bin Abdulaziz Barış kültürü ve Diyalog için Uluslararası Programı bünyesinde konferans ve forumlar başlatılabilir. - Kültürlerarası Yakınlaşma Uluslararası On Yılı Eylem Planı kapsamında 2015 yılı için öngörülen tüm etkinlikler, UNESCO nun 70. Yıl dönümü onuruna çeşitli paydaşların yürüttüğü etkinlikler olarak tasarlanmalıdır. - Genel Direktörün Barış ve Kültürlerarası Diyalog üzerine Yüksek Paneli, barışı tehlikeye atan durumlarla mücadeleye yardımcı olabilir. - Ulusal düzeyde, Millî Komisyonlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer ortakların, Bölge Ofisleriyle birlikte, yıl boyunca gerçekleştirecekleri etkinliklerini eğitim, bilim, kültür, sbilgi ve iletişim aracılığıyla barışın güçlendirilmesi ihtiyacını vurgulayarak düzenlemeleri teşvik edilir. - Medeniyetler İttifakı ve Viyena daki Uluslararası Kral Abdulah bin Abdulazaziz Dinlerarası ve Kültürlerarası Merkezi (KAICIID) ile düzenli işbirliği, barış yararına eğitim, bilim, kültür, bilgi ve iletişim alanlarında spesifik projeler üretmeye imkan sağlayacaktır. - Yılın sonlarında, UNESCO tarafından 2016 için ilan edilen Küresel Anlayış Uluslararası Yılı kutlamalarını hazırlamak için bir etkinlik düzenlenebilir yılı beş farklı program alanında UNESCO rolü ve etkisini yansıtacak ve öne çıkaracak bir dizi faaliyetin düzenlenmesi için özel bir fırsat sunmaktadır. Bu amaçla, Üye Devletlerden küresel, bölgesel ve alan düzeylerinde sürece dâhil olmaları ve güçlü destek vermeleri beklenmektedir. 20. Eğitimin vazgeçilemez önemi yılı çalışma planlarında halihazırda öngörüldüğü üzere, önemli etkinliklerden biri İncheon-Kore de gerçekleştirilecek Dünya Eğitim Forumu olacaktır. Bu etkinlik Herkes İçin Eğitim (EFA) hedeflerinden Açık Çalışma Grubu (OWG) nin teklif ettiği eğitimin daha kapsayıcı ve tek bir sürdürülebilir kalkınma hedefine

6 dönüşümü ve bunun eğitim sistemleri reformuna etkileri üzerinde durmak için bir fırsat olacaktır. Kanıta dayalı politika diyaloğu ve ileriye yönelik araştırma küresel çevrede öğrenmenin geleceğini hazırlamak üzere kolektif olarak kapasitelerin güçlendirilmesi için temel öneme sahiptir. UNESCO Genel Merkezindeki Eğitim Sektörü, Kategori 1 Merkezler, UNESCO Bölge ve Ulusal Ofisleri sahada UNESCO nun iletişim ağı ileriye dönük eğitim etkinlikleri ve yeni sınırların keşfedilmesi için çalışacaktır. Yıldönümü aynı zamanda 21. Yüzyıl için yeni yöntemlere, yeni öğrenmeye odaklanılması, bilgi ve iletişim teknolojilerine dikkat çekilmesi, hem Genel Merkezde hem de sahada gençliğin faydalandığı geleceğin okulları ve sosyal ağların öğrenme ve iletişim kurma yöntemlerimizi nasıl değiştirdiği üzerinde durulması için bir fırsat olacaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda; 70. Yıl dönümünün Beijing Deklarasyonunun 20. Yıl dönümüne denk gelmesi vesilesiyle ve UNESCO nun Kızlar ve Kadınların Eğitimine Yönelik Küresel Ortaklığının başlamasından bu yana kaydedilen ilerlemeler değerlendirilerek kız çocuklarının eğitimine özel vurgu yapılacaktır. 70. Yıl dönümü boyunca üzerinde durulacak diğer temalar, küresel vatandaşlık eğitimi, diplomaların sınırlar ötesinde tanınması, teknik ve mesleki eğitim aracılığıyla akademik öğretim ve beceri geliştirme arasında denge kurma, ortaöğretimde bilim eğitimi konuları olabilecektir yılı Kasım ayında Nagoya - Japonya da düzenlenecek Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin (ESD) Dünya Konferansından yola çıkarak Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin kritik rolü teşvik edilmeye devam edilmelidir. 21. UNESCO, hem doğa bilimlerinde hem de sosyal ve beşeri bilimlerde yetki sahibi olan tek uluslararası organizasyondur. 70. Yıl dönümü kutlamaları; bilim, teknoloji ve innovasyon (STI) politikaları, tatlı su, okyanus, biyoçeşitlilik, bilim eğitimi, iklim değişikliği ya da yerli halkların bilgi birikimi(indigenous knowledge) gibi birbirinden bağımsız alanların kendi başlarına analizine tahsis edilebilir. Öte yandan dünyanın karşı karşıya kaldığı bilimsel güçlüklerin veya bilim, teknoloji ve innovasyonun (STI) üstesinden gelinmesine yardımcı olabileceği belirli bölgesel güçlüklerin bütünleştirici bir yaklaşımla değerlendirileceği uluslararası bir forumun düzenlenmesi önerilmektedir. Bu forum aynı zamanda UNESCO nun disiplinlerarası yaklaşımla yürüttüğü faaliyetleri tanımlayabilir ve böylece UNESCO nun küresel bilim merkezi rolüne vurgu yapılabilir. Zira, geçmişte ses getiren ve hayati öneme sahip program girişimleri, sürdürülebilir kalkınmaya bilimsel altyapı oluşturacak bilimsel bilgi zeminin oluşturmak ve uygulamalı bilim çözümleri için kapasite güçlendirmek yerine sıklıkla boşa çıkmıştır. 22. Liderliği UNESCO ya verilmiş olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nin Bilimsel Danışma Kurulu, UNESCO nun gelecekte inşa edeceği ve uygulayacağı türden girişimlere önemli örnek teşkil etmektedir. Kurulun bir toplantısı UNESCO da düzenlenebilir ve böylece kurumun yıldönümü çerçevesi içine dâhil edilebilir yılı süresince diğer bir vesile, 2015 yılı Kasım ayında Fransız Hükümetince Paris te düzenlenecek İklim Değişikliği Sözleşmesi Taraflar Konferansının (COP) 21 in hazırlıklarına denk gelmesidir. COP 21 e giden süreçte, UNESCO, Uluslararası Okyanus Gününün 8 Haziran 2015 te dünya genelinde kutlaması, 2015 yılı Temmuz ayında bir Uluslararası Bilim Konferansı düzenlenmesi, Mayıs ayında iş dünyası liderleriyle bir forum organize edilmesi, çeşitli gençlik ve okul etkinlikleri, sürdürülebilir kalkınma için eğitime, tatlı suya, okyanuslara ve genç gazetecilerin eğitimine yönelik etkinlikler için işbirliği Fransız otoriteleri ile yapacaktır. Tüm bunlar aynı zamanda 70. Yıldönümü çerçevesinde düzenlenecektir. Ülke düzeyinde etkinlikler, bilim, teknoloji ve

7 innovasyon (STI) konusunda kapasite geliştirmeye ilişkin olarak ve yoksulluğun ortadan kaldırılması, sürdürülebilir kalkınmanın geliştirilmesi için her düzeyde bilim eğitimi ile ilgili olacaktır. Doğa Bilimleri alanında faaliyet gösteren UNESCO Kategori 1 Merkezleri özellikle de gelişmekte olan ülkelerde temel bilimler ve su yönetimi konularında kapasite geliştirmeye yönelik katkılarını ve başarılarını göstermek için oldukça uygun konumdalardır. 10 Kasım 2015 tarihine denk gelen Barış ve Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya Bilim Günü, UNESCO nun bilime 70 yıllık bağlılığını Genel Merkezde ve sahada Kategori 2 Merkezleriyle birlikte vurgulayacaktır. Ayrıca 2015 sonrası kalkınma gündemi final müzakerelerine denk gelmesi muhtemel ve ilk defa düzenlenecek bir etkinlik New York ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu uhdesinde gerçekleştirilecektir yılı için, UNESCO - Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) çalışma planlarına Okyanusların durumuna ilişkin bilimsel raporların hazırlanmasını ve Birleşmiş Milletler Dünya Okyanus Değerlendirmesinin bir parçasını oluşturacak bilim portalının oluşturulmasını eklemiştir yılı Temmuz ayında Genel Merkezde düzenlenecek bir etkinlikle Uluslararası Hidroloji Programının (IHP) 50 yılı uluslararası bir etkinlikle kutlanacaktır. Bunlara ilaveten, 2015 te bilim alanında verilen UNESCO Ödülleri de 70. Yıl dönümüne uyumlandırılabilir. 24. Sosyal ve beşerî bilimlerde, sosyal istikrarı etkileyen sosyal kapsayıcılık, eşitlik ve adalete ilişkin konuların vurgulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma planında tanımlanan UNESCO başarıları; hükümetler, kurum ve kuruluşlara tavsiyeler vermek ve rehberlik sağlamak amacıyla araştırma-siyasa-toplum bağı kurmak ve kurulan bu bağın bilimsel programını oluşturmak üzerinde yoğunlaşmaktadır. Küresel veya bölgesel düzeyde gerçekleştirilen konferans, çalışma grupları ve MOST gibi programlardan yararlanılması yoluyla sosyal ve beşerî bilimlere ilişkin unsurların sonuçlandırılması mümkün olmaktadır. 25. Son on yılda, birkaç alan kalkınma çerçevesinde kültürden çok siyasal ilgi geliştirmiştir. Kültür, kültür endüstrileri, yaratıcılık ve sanatların kritik rolünü, bu konuların kendi başlarına bir yumuşak güç olduklarını; yenilik, üretim, dağıtım, gelir, istihdam kolu ve stratejik çıkış noktası yarattıklarını yansıtmak güçtür. Ancak kültürün sürdürülebilir kalkınmanın yönlendiricisi ve destekleyicisi olduğu; kültürel çeşitliliğin ve kültürel mirasın sürdürülebilir kalkınma üzerinde olumlu etkisi tartışmasız olarak kabul edilmiştir yılı boyunca, bu mesaj güçlendirilecek ve derinleştirilecektir. UNESCO nun bu alandaki eşsiz rolüne her seviyede ve farklı yollarla vurgu yapılmalıdır. Bunun için kültür camiasının, kültürel ve sanatsal aktörlerin tam katılımıyla bugüne kadar elde edilen başarıları yansıtarak; adaptasyon ve innovasyon süreçleri üzerinden gelecek için yol gösterecek sempozyumlar, konferanslar, sergiler düzenlenmelidir. Bu faaliyetlerin çoğu, 2015 çalışma planlarında öngörülmektedir. Bu faaliyetler aynı zamanda dünya mirasları açısından tehlikeleri ve bunlara karşı alınan olası önlemleri yansıtan faaliyetleri de içermelidir yılında kültürel miras ve kültürel çeşitliliğin koruması üzerine büyük bir etkinliğin düzenlenmesi planlanmaktadır. Planlanan bu etkinlik Nubia da yer alan tapınakların korunması hususundan, Aksum Dikilitaşlarının iadesi ve Mostar daki köprünün yenilenmesine kadar, UNESCO nun temel başarılarının gösterilmesi öngörülmektedir. Günümüzde kültürel mirasın korunmasına ilişkin zorluklara yönelik uluslararası farkındalık tartışmasız olarak artmaktadır. Artan bu farkındalıklar sayesinde; Üye Devletler, İnka Yol sistemi Qhapac Nan ve İpek Yolu nun kültürlerarası diyalog ve barışın korunmasına ilişkin

8 katkılarını yeniden değerlendirmek suretiyle bu alanda yapılacak uluslararası işbirliği ve sınır ötesi projelerin önemi konusunda uzlaşabilmektedir. 27. Kültür, 2014 Yaratıcı Ekonomi Raporunda belirtildiği gibi, yalnızca ekonomik büyüme ve uluslararası yumuşak güç bağlamında yeni bir unsur değildir için öngörülen Birleşmiş Milletler Habitat III İnsan Yerleşimine ilişkin Dünya Konferansı kapsamındaki raporun son baskısı, miras ve mirasın 21. Yüzyılın temel küresel eğilimlerinden biri olan kentleşmeyle ilişkisi üzerine odaklanmaktadır. Kentleşme, gelişimsel ve toplumsal güçlüklerin merkezine şehirleri almaktadır. Kentleşme, eğitimin tüm yönleri, tatlı su ve sağlık önlemleri, enerji, bilim, teknoloji, yenilik ve sosyal hizmetlerin yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojileri ve ifade özgürlüğü ile de bağlantılıdır. UNESCO, yaratıcı şehir ağlarının oluşmasını desteklemiştir ve bu konu kentsel peyzajı çevreleyen söylemin ayrılmaz unsuru haline gelmiştir. Kentsel kalkınmayı daha yaşanılır, sürdürülebilir, kapsayıcı ve yaratıcı yapmak dünyadaki her şehir için büyük bir zorluktur. Şehirler için sürdürülür ve yaratıcı tercihler yapmak, sosyal süreç için çok önemlidir. UNESCO, özellikle 2015 yılı boyunca kentleşme küresel eğilimine katkısını belirlemeyle görevlendirilecektir. 28. İfade özgürlüğünün anahtar unsuru; geleneksel ve çağdaş medyanın özellikle kamu alanında bilgiye evrensel erişimi ve interneti kapsayan yeni formuna katılımdır. İfade özgürlüğü, adil, kapsayıcı, açık ve katılımcı olan bilgi toplumlarının kalkınmasını hızlandırabilir. 3 Mayıs 2015 tarihinde Riga da gerçekleştirilecek olan Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlamaları; UNESCO nun deneyim, başarı ve zorluklarını özellikle gazetecilerin güvenliği için Birleşmiş Milletler Evrensel Eylem Planı ve UNESCO öncülüğündeki dokunulmazlık konusunun uygulanması yoluyla öne sürebilmek için iyi bir fırsat olacaktır. 29. Bilgi ve enformasyon kalkınma gündeminin ana başlıklarından birini oluşturacak, böylece insanların kanıta dayalı, geleceğe yönelik, şeffaf ve ölçülebilir şekilde yeni stratejiler, politikalar, uygulamalar hazırlamasına, uygulamasına ve bunları yeniden değerlendirmesine imkan sağlayacaktır. UNESCO, hükümetlere, hükümetlerarası kuruluşlara olduğu kadar üniversite ve araştırma merkezlerini de içeren sivil toplum kuruluşlarına bulguların yayılması, kılavuzluk sağlanması için eşsiz bir pozisyonda bulunmaktadır. 30. UNESCO İstatistik Enstitüsü, sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerini destekleyerek tüm UNESCO alanları içerisinde veri, enformasyon ve bunların faydalarını güçlendirmek için iyi bir konumdadır. Enstitü; diğer Birleşmiş Milletler Kuruluşları, hükümütlerarası kuruluşlar ve ulusal istatistik kuruluşları ile işbirliği içinde bunu gerçekleştirmelidir. 31. UNESCO, kültür ve sanat dünyasından uluslararası -özellikle müzikte ve sanat gösterilerindeki- seçkin yetenekleri, İyi niyet Elçileri ve Barış Sanatçıları vesilesiyle kendisine çekmektedir. UNESCO nun bir yıl sürecek olan yıl dönümü kutlamaları, UNESCO ülke ofisleri, Üye Devletler ve Genel Merkezindeki küresel görünürlüğü olan etkileyici sanat programı ve performanslarını içermelidir. UNESCO nun medyadaki görünümünü yükseltmek için birçok kesime ulaşabilecek kültürel faaliyetler yaratmak özellikle önemlidir. Bu amaçla düzenlenecek olan faaliyetler, konserler, festivaller, performanslar ve çevrimiçi etkinlikler, UNESCO Genel Merkezi ve koordinasyon ofislerinin sanatsal aydınlatmalarını, UNESCO duvarında sergilenen dünya miras sitesi ya da doğal biyosfer rezervlerinin fotoğraflarını ve somut olmayan kültürel miras uygulamalarını içerebilir.

9 III. Uygulama Yöntemleri 32. Çeşitli programların uygulamaları, farklı yollarla geniş alanda bulunan paydaşların tam katılımı ve etkileşimini gerektirecektir: a. Devlet Başkanını, Bakanları ve yüksek düzeyli otoriteleri içeren hükümetler ve ulusal otoriteler b. UNESCO Daimi Temsilciliği c. UNESCO Millî Komisyonları d. Birleşmiş Milletler sistemi kuruluşlarının üst düzey görevlileri e. Parlamentolar f. Yerel otoriteler g. UNESCO İyi niyet elçileri, Barış Sanatçıları, şampiyonlar ve diğer saygın kişilikler h. Kategori 2 merkezleri i. Kardeş okullar j. UNESCO Kulüpleri k. UNESCO Başkanları, bilim adamları ve filozoflar l. Gençlik ve cinsiyet aktivistliğini içeren sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum aktörleri m. Özel sektör ortakları n. Medya ortakları o. Gönüllüler ve dünya genelinde UNESCO dostları, p. Küresel UNESCO personeli 33. Görünürlüğü artırma ve sürdürme yıl dönümü kutlamalarının diğer bir anahtar amacıdır. UNESCO nun sivil toplum ve özel sektörle yakın ilişkisi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliğine ilişkin Evrensel Sözleşmesi ile Mayıs ayındaki konferansta vurgulanacaktır. Bu yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyet ve programlar; geleneksel ve modern medya kampanyaları, kamu farkındalık girişimleri ve yayın programları ile işbirliğindeki esas programlar ile birlikte yürütülecek ve bu programlar tarafından desteklenecektir. 34. Yıl dönümü kutlamalarına yönelik etkinlikler, planlanan programlar 2015 yılı çalışma planı içerisinde öngörülebilir ya da tercihen, özel sektör ortaklığının kurulmasını da teşvik eden faaliyetleri hareket geçirmek için bütçe dışı katkılar ve bağışlarla karşılanabilir. Nihai hali sunulan eylem planı, yıl dönümü kutlamalarına ait özel hesap bulunması sayesinde çoklu-bağışçı katkılara izin verebilmektedir. Bu katkılara ek olarak, etkinliklere ev sahipliği, uzmanlık ve tesis kabul edilebilir. 35. Bu belgede önerilen bütün bu fikirler yüzeyseldir ve sadece 70. Yıl dönümü kutlama yapısının ana çizgilerini göstermektedir. Bu fikirlerin detaylandırılması ve geliştirilmesi paydaşların desteği ya da işbirlikçi girişimler yoluyla yapılabilir.

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadeleye Çok Sektörlü Yaklaşımda İyi Uygulamalara Dair Ankara Mutabakatı

Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadeleye Çok Sektörlü Yaklaşımda İyi Uygulamalara Dair Ankara Mutabakatı Giriş Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadeleye Çok Sektörlü Yaklaşımda İyi Uygulamalara Dair Ankara Mutabakatı Bu iyi uygulamalar belgesi şiddete varan aşırıcılıkla mücadelede devlet kurumlarının, kuruluşların

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci İçindekiler Önsöz... 2 Genel Bilgiler... 3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi... 3 Uluslararası

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Serisi 10 ISBN: İçindekiler Genel Yorum No. 11

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri 7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri I. Rehber İlkeler'in Amacı Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 Sayın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler Resmi çeviri değildir. Lütfen İngilizce versiyonu dikkate alınız Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler 2011-2015 Hareket Noktası Etkin bir çoğulculuk,

Detaylı

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ 2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 1 Bu kitapçık,

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi

Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi Çocuklar, aileleri ve toplulukları için olumlu ve kalıcı değişimlerin yaratılmasını en etkili yolu çocuk hakları temelli

Detaylı

ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ. Werner Sengenberger

ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ. Werner Sengenberger ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ Werner Sengenberger 3 İÇİNDEKİLER Önsöz, FES Başkanı 4 Önsöz, DGB Başkanı 6 1 Kısaca ILO 9 2 ILO nun Kökenleri ve Gelişimi 13 3 Tarihsel

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı