Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN"

Transkript

1 Somut Olmayan Kültürel Miras İrem ALPASLAN

2 Sunum Planı Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşme Öncesinde Önemli Süreçler Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Sözleşme Madde 2: Tanımlar Listeler Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi En İyi Uygulama Örnekleri Listesi Uluslararası Yardım Talepleri Veriler (Karşılaştırmalı) Çok Uluslu Dosyalar Miras ve Yaratıcılık Aracılığıyla Barış ve Sürdürülebilir Kalkınma( UNESCO Yeni Dönem Program Öncelikleri)

3 Somut Olmayan Kültürel Miras Yaşayan Miras olarak da bilinen somut olmayan kültürel miras nesilden nesile aktarılan uygulamalar, sunumlar, bilgi ve becerilere karşılık gelmektedir. Topluluklara kimlik duygusu ve devamlılık duygusu sağlar, yaratıcılığı ve sosyal refahı teşvik eder, gelir yaratır. Geleneksel bilgi olarak anılan bilginin büyük kısmı sağlık hizmetlerine, eğitime ve doğal kaynaklar sisteminin yönetimine entegre edilebilir bilgidir UNESCO Somut Olmayan Mirasın Korunması Sözleşmesi ve bu kırılgan mirası korumaya, yaşayabilirliğini güvence altına almaya ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlama potansiyelinden tam olarak yararlanıldığından emin olunmasını amaçlamaktadır.

4 Sözleşme Öncesinde Önemli Süreçler Geleneksel ve Popüler Kültürün Korunması Tavsiye Kararı 15 Kasım 1989 ( Bu tavsiye kararında folklorün korunması gerektiği insanlığın bu alandaki zenginliğinin günden güne kitle kültürü karşısında unutulmaya başladığı dile getirilerek 1972 Sözleşmesine benzer bir sözleşmenin bu alanda bulunmadığına vurgu yapılmakta ve yapılan tanım ve tavsiye edilen koruma önerileri anlamında 2003 Sözleşmesinin temeli atılmaktadır ) İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Başyapıtları İlanı Programı 1997 Yaşayan İnsan Hazineleri Programı 1994 (ulusal envanterlere akredite olmuştur.)

5 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Somut Olmayan Kültürel Mirasın Koruması Sözleşmesi, UNESCO 32. Genel Konferansı nda 17 Ekim 2003 tarihinde kabul edilmiştir. Somut olmayan kültürel mirasın korunması için yasal, idari, finansal dayanak ve çerçeve sağlayan ilk uluslararası sözleşmedir. Sözleşmeye 155 devlet taraf olmuştur.

6 Sözleşme Madde 2: Tanımlar Bu Sözleşmenin amaçları bağlamında, 1. Somut olmayan kültürel miras toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar- anlamına gelir. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu somut olmayan kültürel miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur. İşbu Sözleşme bağlamında, sadece, uluslararası insan hakları belgeleri esaslarına uyan ve toplulukların, grupların ve bireylerin karşılıklı saygı gereklerine ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olan somut olmayan kültürel miras göz önünde tutulacaktır.

7 2. Yukarıda 1. fıkrada tanımlanan somut olmayan kültürel miras, özellikle aşağıdaki alanlarda belirir: a) Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar; b) Gösteri sanatları; c) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler; d) Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar; e) El sanatları geleneği

8 3. Koruma terimi, somut olmayan kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence altına alma anlamına gelir; buna kimlik saptaması, belgeleme, araştırma, muhafaza, koruma, geliştirme, güçlendirme ve özellikle okul içi ya da okul dışı eğitim aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarma olduğu kadar, bu kültürel mirasın değişik yanlarının canlandırılması dahildir.

9 Listeler Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi En İyi Uygulama Örnekleri Listesi Uluslararası Yardım Talepleri

10 Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi ilgili topluluklar ve taraf devletler tarafından, yaşatılması için acil önlem alınması gerektiği değerlendirilen unsulardan oluşur. Bu listeye kayıt uluslararası işbirliği ve yardımların paydaşlar için harekete geçirilerek paydaşların uygun koruma önlemlerini almalarına yardımcı olmaktadır yılları arasında Komite bu listeye 31 unsur kaydetmiştir.

11 Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi, Kriterler Adaylık dosyasının aşağıda sayılan şartların tümünü karşılamalıdır: 1. Unsurun Sözleşmenin 2. Maddesinde tanımlanan şekliyle somut olmayan kültürel miras teşkil etmesi 2. a. Unsurun devlet, topluluk, grup veya bireylerin tüm çabalarına rağmen canlılığını sürdürebilmesinin risk altında olması nedeniyle acil korumaya ihtiyaç duyması b. Unsurun ağır tehdit altında olması ve bu tehlike sebebiyle acil koruma olmadan varlığını sürdürmesinin beklenemeyecek olması nedeniyle son derece acil korumaya ihtiyaç duyması 3. Topluluk, grup veya bireylerin unsuru uygulamasına ve aktarmasına imkân sağlayabilecek koruma önlemlerinin alınmış olması 4. Unsurun topluluk, grup veya bireylerin mümkün olan en geniş katılımını takiben ve bunların bilgilendirilmiş, özgür iradeleri ve ön muvafakatleri ile aday gösterilmiş olması 5. Unsurun Sözleşmenin 11. Ve 12. Maddelerinde tanımlanan şekilde başvuru yapan devletin egemenlik alanında mevcut somut olmayan kültürel miraslarının bir envanterine dâhil edilmiş olması 6. Sözleşmenin 17. Maddesi 3. Fıkrasına uygun olarak son derece acil durumlarda unsurun listeye kaydı konusunda ilgili taraf devlete usulüne uygun olarak danışılmış olması

12 İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi Bu mirasın çeşitliliğini göstermeye yardımcı olacak ve mirasın önemine ilişkin farkındalık yaratacak somut olmayan kültürel miras unsurlarından oluşturulmuştur yılında Komite, Başyapıt olarak ilan edilmiş 90 unsuru Temsili listeye aktarmıştır yılları arasında Komite 167 yeni unsuru bu listeye kaydetmiştir.

13 İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi, Kriterler Adaylık dosyası aşağıda belirtilen şartların tümünü karşılamalıdır: 1. Unsurun Sözleşmenin 2. Maddesinde tanımlanan şekliyle somut olmayan kültürel miras teşkil etmesi 2. Unsurun listeye kaydının somut olmayan kültürel mirasın önemine ilişkin görünürlük ve farkındalığın temin edilmesi ile diyaloğun teşvik edilmesine katkı sağlayacak olması ve bunların bir sonucu olarak dünya genelinde kültürel çeşitliliği yansıtması, insan yaratıcılığına tanıklık etmesi. 3. Unsuru koruyabilecek ve destekleyebilecek koruma önlemlerinin alınmış olması 4. Unsurun topluluk, grup veya bireylerin mümkün olan en geniş katılımını takiben ve bunların bilgilendirilmiş, özgür iradeleri ve ön muvafakatleri ile aday gösterilmiş olması 5. Unsurun Sözleşmenin 11. Ve 12. Maddelerinde tanımlanan şekilde başvuru yapan devletin egemenlik alanında mevcut somut olmayan kültürel miraslarının bir envanterine dâhil edilmiş olması

14 En İyi Uygulama Örnekleri Listesi Somut olmayan kültürel mirasın korunması için hazırlanmış, Sözleşmenin amaç ve ilkelerini en iyi yansıtan programlar, projeler ve aktiviteler yılları arasında Komite 10 unsuru bu listeye kaydetmiştir.

15 En İyi Uygulama Örnekleri Listesi, Kriterler Komite aşağıdaki kriterleri en iyi şekilde sağlayan program, proje, aktiviteleri seçecektir: 1. Sözleşmenin 2. Maddesi 3. Fıkrasında tanımlanan şekli ile korumayı ihtiva eden 2. Somut olmayan kültürel mirasın korunması için gösterilen çabaların bölgesel, bölge içi ve veya uluslararası düzeyde koordinasyonunu destekleyen 3. Sözleşmenin amaç ve ilkelerini yansıtan 4. İlgili olduğu somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlamakta etkinliğini göstermiş olan 5. Topluluk, grup veya bireylerin mümkün olan en geniş katılımı ve bunların bilgilendirilmiş, özgür iradeleri ve ön muvafakatleri ile uygulanmış veya uygulanıyor olan 6. Koruma aktiviteleri için bölge içi, bölgesel veya uluslararası model teşkil edebilecek olan 7. Proje, program veya aktivitelerinin seçilmesi halinde, başvuru sahibi devlet, uygulayıcı birim, topluluk, grup veya bireylerin en iyi uygulama örneklerinin yayılması(duyurulması) için işbirliğine gönüllü olmaları 8. Sonuçları ölçülebilecek deneyimlere sahip olan 9. Esasen gelişmekte olan devletlerin özel ihtiyaçlarına uygulanabilecek olan program, proje ve aktiviteler seçilecektir (gelişmekte olan devletlerin ihtiyaçları, eşit coğrafi dağılım ilkesi, Güney- Güneyi Kuzey-Güney- Güney işbirliğinin güçlendirilmesi )

16 Uluslararası Yardım Talepleri Tüm taraf devletler uluslararası yardım talebinde bulunabilirler. Uluslararası yardım taraf devletlerin somut olmayan kültürel mirasın korunması için millî çabalarına ek olarak verilir. Komite mevcut kaynaklarına bağlı olarak her tür amaç ve Sözleşmenin 20. Ve 21. Maddesinde anılan her formda uluslararası yardım için talepleri kabul edebilir, inceleyebilir, onaylayabilir.

17 Uluslararası Yardım Talepleri, Kriterler Komite yardım kararlarını aşağıdaki kriterlere dayandıracaktır: 1. İlgili topluluk, grup veya bireyin talebin hazırlanmasına katılım sağlamış olması, teklif edilen aktivitelerin uygulamasına ve bu uygulamaların değerlendirilmesi ile izlenmesine mümkün olan en geniş şekilde dâhil edilecek olması 2. Talep edilen yardım miktarının uygun olması 3. Teklif edilen aktivitelerin iyi düşünülmüş ve uygulanabilir (fizibil) olması 4. Projenin kalıcı sonuçlarının olabilmesi 5. Faydalanan taraf devletin uluslararası yardım sağlanan aktivitelerin giderlerini imkânları çerçevesinde paylaşması 6. Yardımın somut olmayan kültürel mirasın korunması alanında kapasite geliştirmeye veya güçlendirmeye yönelik olması 7. Faydalanan devletin önceden finanse edilmiş aktiviteler gerçekleştirmiş olması ve bu aktivitelere uygulanan düzenleme ve koşullar olması halinde bunlara uygun gerçekleştirilmiş olması

18 Uluslararası Yardım Taleplerinde Öncelik Uluslararası yardım taleplerinde öncelik aşağıda sayılanlara sağlanır: 1. Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi ne kayıtlı mirasın korunması 2. Sözleşmenin 11. Ve 12. Maddeleri anlamında envanter hazırlıkları 3. Somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik olarak millî, bölge içi, bölgesel seviyelerde gerçekleştirilen program, proje ve aktivitelerin desteklenmesi 4. Hazırlık desteği (Eşit coğrafi dağılım ilkesi, gelişmekte olan devletler, iki taraflı, bölgesel, uluslararası seviyede işbirliklerine işaret etme olasılığı, yardımın çarpan etkisi yaratma ve başka kaynaklardan finansal ve teknik katkıları teşvik etme olasılığı)

19 Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi En İyi Uygulama Örnekleri Listesi

20 Miras Listeleri Genel Görünüm 30% 11% 11% % 31%

21 Alanlar Genel Görünüm Alanlar Genel Görünüm 19% 9% 19% Doğa ve Evrenle İlgili Bilgi ve Uygulamalar Sözlü Gelenekler ve Anlatımlar Gösteri Sanatları 27% 26% Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller ve Şölenler El Sanatları Geleneği

22 Doğa ve Evrenle İlgili Bilgi ve Uygulamalar (%9) Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar % % % % %

23 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Aktarılmasında Taşıyıcı İşlevi Gören Dille Birlikte Sözlü Gelenekler ve Anlatımlar (%19) Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar % % % % %

24 Gösteri Sanatları (%26) Gösteri sanatları % % % % %

25 Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller ve Şölenler (%27) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler % % % % %

26 El Sanatları Geleneği (%19) El sanatları geleneği % % % % %

27 Çok Uluslu Dosyalar Unsurun birden fazla sayıda taraf devletin egemenlik alanında bulunması halinde, taraf devletler Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi ve İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi ne çok uluslu dosya sunması teşvik edilmektedir. Bir veya daha fazla sayıda devlet her devletin mutabakatı ile hâlihazırda listeye kayıtlı olan bir unsurun genişletilerek listeye kaydını teklif edebilirler. Unsurun genişletilmiş hali ile Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi için ilgili kısımda birinci paragrafta, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi için ilgili kısımda ikinci paragrafta belirtilen tüm kriterleri sağladığını gösteren bir başvuru bahse konu devletler tarafından birlikte yapılacaktır. Komitenin yeni adaylık dosyasını temel alarak unsuru listeye kaydetmeme kararı alması halinde orijinal kayıt mahfuz kalacaktır. Komite bölge içi, bölgesel program, proje ve aktiviteler ile birbirine coğrafi olarak uzak olan taraf devletler arasında sürdürülen program, proje ve aktivitelerin başvurusunu teşvik etmektedir. Taraf devletler bu başvuruları/teklifleri tek başına veya birlikte yapabilirler. Taraf devletler Komite ye birden fazla devlet tarafından ortaklaşa sunulan uluslararası yardım başvurusunda bulunabilirler.

28 Çok Uluslu Dosyalar Çok Uluslu Dosyalar Çok Uluslu Dosyalar Ulusal Dosyalar 6% 94%

29 Miras ve Yaratıcılık Aracılığıyla Barış ve Sürdürülebilir Kalkınma Miras ve Yaratıcılık Aracılığıyla Barış ve Sürdürülebilir Kalkınma Stratejik hedefler 1) Mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması 2) Yaratıcılık ve kültürel ifadelerin çeşitliliğini geliştirmek(sürdürülebilir kalkınma) Ana eylem alanları 1) Diyalog ve kalkınma için mirasın ve tarihin korunması, muhafaza edilmesi ve tanıtılması. 2) Kültürel ifadelerin çeşitliliğini, somut olmayan kültürel mirasın korunma altına alınması ve kültürel ve yaratıcı endüstrilerin kalkınmasını sağlayarak desteklemek ve teşvik etmek. Beklenen sonuçlar 1) Somut olmayan kültürel mirasın belirlenmesi, korunması, takip edilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi. 2) Somut olmayan kültürel mirası korumak için ulusal kapasitenin güçlenmesi ve kültürel ve yaratıcı endüstrilerin kalkınması. 3) Uluslararası 2003 ve 2005 Sözleşmelerinin etkin bir şekilde uygulanması.

30 Teşekkürler

Somut olmayan kültürel miras ile somut kültürel ve doğal miras arasındaki köklü karşılıklı bağlılığı göz önünde bulundurarak,

Somut olmayan kültürel miras ile somut kültürel ve doğal miras arasındaki köklü karşılıklı bağlılığı göz önünde bulundurarak, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ(*) Paris, 17 Ekim 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Aşağıda kısaca UNESCO olarak anılacak olan, Birleşmiş

Detaylı

Dünya Mirası Konvansiyonunun Uygulanmasına yönelik İşlevsel İlkeler

Dünya Mirası Konvansiyonunun Uygulanmasına yönelik İşlevsel İlkeler WHC. 08/01 Ocak 2008 Dünya Mirası Konvansiyonunun Uygulanmasına yönelik İşlevsel İlkeler BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR ÖRGÜTÜ DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ KORUNMASI İÇİN HÜKÜMETLER ARASI

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI ÖZET UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI Yürütme Kurulu, 194. Oturumunda 194 EX/Karar 31 Bölüm II maddesinde UNESCO nun 70. Yıl dönümü Kutlamaları na ilişkin kararı benimsemiştir.

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi (1972-2012)

Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi (1972-2012) F Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 7, Sayı: 27 ss.25-52, 2011 Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi (1972-2012) Kemal BAŞLARF Özet Kırkıncı yılı kutlama etkinlikleri 2012 yılının ocak ayından itibaren

Detaylı

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005)

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) 18 No lu Genel Yorum ÇALIŞMA HAKKI (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER 1. Çalışma hakkı pek çok uluslararası hukuki araçta tanınan temel bir haktır. Ekonomik,

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri 7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri I. Rehber İlkeler'in Amacı Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999)

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 13 No lu Genel Yorum: EĞİTİM HAKKI (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 1. Eğitim, hem kendi içinde bir insan hakkıdır, hem de diğer insan haklarının gerçekleşmesi için vazgeçilemez bir araçtır.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Serisi 10 ISBN: İçindekiler Genel Yorum No. 11

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

CRC. Çocuk Haklarına dair Sözleşme BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Dağıtım GENEL. CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009. Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON

CRC. Çocuk Haklarına dair Sözleşme BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Dağıtım GENEL. CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009. Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Haklarına dair Sözleşme Dağıtım GENEL CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009 CRC Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ Elli birinci oturum Cenevre, 25 Mayıs-12

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci İçindekiler Önsöz... 2 Genel Bilgiler... 3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi... 3 Uluslararası

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL Genel Kurul, Çocuk haklarına ilişkin daha önceki bütün kararlarını, bu arada özellikle

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL Genel Kurul, Çocuk haklarına ilişkin daha önceki bütün kararlarını, bu arada özellikle

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı