T.C. SERAMİK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SERAMİK PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ SERAMİK PROGRAMI BİL 137 Bilgisayar I 2+0 2,5 Windows İşletim Sistemi: Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Başlat menüsü seçenekleri; Microsoft Ofis: Word ile, dosya açma, hazırlama, düzenleme, Üst ve alt bilgi hazırlama, Exel ile, Hücre, satır, sütun, sayfa işlemleri, Hücre biçimlendirme ve formül yazma, Power point ile, Slayt hazırlama ve işlemleri, Outlook ile, Takvim, günlük gibi seçeneklerin kullanımı, Mail kontrolü; İnternet Explorer: Explorer nesnelerinin kullanımı ve internet de arama yapma. BİL 138 Bilgisayar II 2+0 2,5 Temel İnternet Kavramları: Sunucu işlemci mantığı, TCP-IP protokolü kavramı, Web tabanlı servisler (HTTP, SMTP, DNS, FTP, TELNET, POP3, PROXY); WEB Tasarımına Giriş: Tasarım için gerekli sunucu taraflı programlar kurma, Değişik yöntemlerle WEB dosyası oluşturma, FTP yazılımlarını kullanma; Sunu Programı: Uygun sunu şablonu seçimi, Bilgisayar ortamında sunu hazırlama, düzenleme, gösterime hazırlama; Veri Tabanı Kullanımı: Veri tabanında tablo tasarımı, Form oluşturma ve veri girişi, Veritabanında rapor oluşturma ve düzenleme, Bilgilere kısa yol oluşturma, Sorgu oluşturma. KİM 151 Mesleki Kimya 2+0 3,0 Madde: Maddenin özellikleri, Kimyasal ölçü birimleri Bileşik ve Karışımlar Periyodik tablo Mol Kavramı: Basit ve moleküler formüller Kimyasal reaksiyonların yazılımı, Dengelenmesi, Problem çözümleri Çözelti çeşitleri, Çözelti hesapları; Bileşiklerin Sınıflandırılması: Oksitler, Asitler, Bazlar, Tuzlar Seramik Hammaddelerinin Tanımlanması; kil mineralleri, kuars, feldspat, mermer, dolomit vd. Deneysel çalışmalar MAT 169 Matematik I 2+0 3,0 Temel Kavramlar: Kümeler, Sayı sistemleri, Üslü ve köklü ifadeler, Özdeşlikler; Denklemler: I. ve II. dereceden denklemler, II. Dereceden denklemlere indirgenebilen denklemler; Eşitsizlikler: I. ve II. dereceden eşitsizliklerin çözümleri; Bağıntılar: Bağıntı kavramı, Denklik bağıntısı; Fonksiyonlar: Fonksiyon kavramı, 1-1 ve örten fonksiyon kavramı, Bileşke ve ters fonksiyon kavramı, Bazı özel fonksiyonlar ve grafikleri; Limit ve Süreklilik: Limit kavramı, Limit özellikleri, Süreklilik kavramı. MAT 170 Matematik II 2+0 3,0 Türev: Türev kavramı, Türev alma kuralları, Türevin geometrik anlamı ve teğet denklemi, Bazı özel fonksiyonların türevleri; Türev Uygulamaları: Maksimum-minimum problemleri, Grafik çizimi; İntegral: Belirli integral kavramı, Belirsiz integral kavramı; İntegral Teknikleri; İntegral Uygulamaları: Alan ve hacim hesabı; Matrisler: Matris kavramı, Matrislerle işlemler, Determinant kavramı, Determinant özellikleri. SAN 103 Temel Sanat Eğitimi I 2+1 3,0 Temel Sanat Eğitiminin Tanımı ve Önemi; Bir Tasarımın Meydana Geliş Safhaları; Temel Sanat Öğeleri; Nokta Tanımı ve İlişkileri - Uygulama; Çizgi Tanımı Çeşitleri - Uygulamalar; Yüzey ve Biçim Oluşturma - Uygulama; Işık - Gölge Boyut Yaratma; Hacim Kavramı; Renk Tanımı: Renk tonlama, Rengin fonksiyonları, Renk olgusu ve etkileri; Renk Kontrastları: Karşılıklı renk kontrastı, Açık - koyu renk kontrastı, Sıcak - soğuk renk kontrastı, Simultane kontrast, Kalite kontrast, Miktar kontrast; Uygulamalar. SAN 104 Temel Sanat Eğitimi II 2+1 3,5 Eleman ve Eleman Teorileri: Genel olarak doku-dış yapı-tekstür, Doğal dokular, Güncel doku, Yapay doku, Optik doku, Görsel anlatımda dokunun olanakları; Strüktür-İç Yapı: Doğal strüktürde temel prensipler, Tasarımda strüktür; Görsel Anlatımda Zıtlık, Ritim ve Denge, Genel olarak zıtlık ve denge, Görsel etkide zıtlık ilişkileri; Görsel Anlatımda Ritim ve Denge: Görsel anlatımda derinlik etkileri ve optik göz yanılmaları, Görsel anlatımda derinlik etkileri, Renkte derinlik etkileri, Form ilişkilerinde derinlik etkileri, Optik göz yanılmaları, uygulamalar. SER 101 Seramik Hammaddeler 2+0 3,0 Seramik Hammaddelerinin Tanıtımı; Plastik Hammaddeler : Killerin çeşitli tipleri, Kaolin, Yüksek silika içerikli killer, Beyaz yanışlı killer, Ateşe dayanıklı killer, Bentonit ; Plastik Olmayan Hammaddeler: Feldspatlar, Nefelin syenite, Kuvars ; Diğer Mineraller Ve Oksitler : Kolemonit, Boraks, Talk, Vollastonit, Kordierit, Dolomite, Baryum karbonat, Zirkon, Aliminyum oksit, Çinkooksit, Borikasit. SER 102 Alçı Model Şekillendirme I 3+1 4,0

2 Seramik Kalıpçılığında Kullanılan Malzemeler: Alçı, Yumuşak alçı, Sert alçı, Grafit, Polyester, Araldit, Silikonlar, Poliüratan; Ürol; Seramik Üretiminde Alçı Kullanımı; Alçının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri; Seramik Kalıpçılığında Kullanılan Alçının Temel Özellikleri: Alçının karışım ve hazırlanması, Alçı - su oranlanması; Alçı Model Hazırlama: Çekirdekli - çekirdeksiz formların hazırlanması, Tek parçalı kalıplar, Çok parçalı kalıplar; Kalıplamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar; Kalıp Hataları ve Giderilme Yöntemleri: Kalıplamadan kaynaklı hatalar, Şekillendirmeden - modelden kaynaklanan hatalar. SER 106 Seramik Teknik Resmi I 3+0 3,5 Görünüş Çizimlerinin Seramik Parçaları Üzerinde Uygu-lanması: Oval tabak çizimi, Çorba kasesi çizimi, Servis tabağı çizimi, Değişik boyutlu vazo çizimleri, kalemlik çizimleri; Üç Görünüşü Çizilmiş Seramik Parçaların Kesit Çizimleri: Yarım kesit çizimi, Tam kesit çizimi tekniklerinin gösterilmesi; Seramik Ürünlerinin Ölçülendirilmesi; Ölçekli Çizimlerin Yapılaması; Model Teknik Resmi Çizimi; Mamul Teknik Resmi Çizimi Tekniklerinin Gösterilmesi. SER 107 Seramik Teknolojisi I 2+1 4,5 Seramik Hammaddelerin Tanıtımı; Seramik Hammaddelerin Hazırlanması ve Kontrol Yöntemleri; Endüstriyel Seramik Çamurlarının Hazırlanması; Endüstriyel Seramik Çalışmalarının Hazırlanması; Endüstriyel Seramik Çamurlarına Uygulanan Testler ve Uygulamaları; Şekillendirme Yöntemleri; Seramik Hammaddeleri Kimyasal Formül ve Rasyonel Bileşimlerinin Hesaplanması; Endüstriyel Seramik Sektöründe Kullanılan Çamur Tipleri ve Üretim Yöntemleri. SER 108 Seramik Teknolojisi II 3+1 5,0 Masse ve Değirmen Yükleme Hesapları; Seramik Ürünlerinin Kurutulması ve Pişirilmesi; Seramik Sırlarında Kullanılan Hammadde ve Özellikleri; Çeşitli Seramik Ürünlerin Karakteristik Özellikleri ve Üretim Teknolojisi; Endüstriyel Seramik Sırlarında Kullanılan Oksitlerin Özellikleri; Sır Hesaplarına Giriş; Endüstriyel ve Artistik Seramik Sırlarının Hazırlanması;Sırlar Üzerine Uygulanan Testler; Astar Hazırlama; Hammaddelerin Bünye Fiziksel Özelliklerine Etkileri; Fiziksel Özellikler Arasındaki İlişki. SER 201 Seramik Dekor Tekniği I 2+1 3,0 Yaş Çamur Üzerine Dekoratif Uygulama Teknikleri: İzleme-kazıma-yontma-oyma-ajur dekorları, Kesme- parça ekleme dekorları, Kabarma konturlu dekorlar, Sgrafitto dekorları, Dekorlu döküm kalıpları, Astar dekorları, Akıt-ma dekorları, Terrasigilata; Seramik Dekor Tekniği II 2+1 3,0 Seramik Boyaları ve Kullanıldıkları Yerler: Sır altı boyaları, Sır üstü boyaları, Gliserin boyaları, Sır içi boyaları; Fırça ve Bazı Basit El Dekorları: Fırça, sünger, ıstampa, parafin, kitre ile dekor-lama, Sınırlı kontur dekorları; Mekanik Dekorasyon Yöntemleri: Püskürtme dekorları, Serigrafi dekorları, Foto-seramik dekorları. SER 202 Endüstriyel Seramik Fırın Teknolojisi 4+3 8,0 Pişirim Aşamasında Kullanılan Seramik Fırınlarının İşletmelerdeki Kullanım Alanlarının ve Özelliklerinin Araştırılması; İşletmelerdeki Kullanım Çeşitlilikleri; Nitelik ve Çalışma Prensiplerinin Detaylı Araştırılması; Seramik Fırınlarının İmalinde Kullanılan Yapı ve Elemanlarının Çeşitlerinin Özelliklerinin Araştırılıp Kullanım Yerlerinin Tespit Edilmesi; Çeşitli Üretim ve Kullanım Özelliklerine Sahip Seramik Fırınlarının Proje Geliştirme Çalışmaları; Proje Çizimleri Yapılan Ürünün İmalat Aşamalarının Öğrenilmesi; Seramik Fırınlarının Dizaynı ve Uygulama Çalışmaları. SER 203 Seramik Fırınları 3+1 3,5 Kurutmanın Önemi ve Kurutucu Tipleri ve Özellikleri; Kurutma Sırasında Meydana Gelen Hatalar ve Giderilmesi; Fırın Tanıtımı ve Tarihsel Gelişimi; Yanma Olayının Gerçekleşmesi İçin Gereken Şartlar; Fırın Tipleri ve Özellikleri; Fırında Isı Kontrol Sistemleri; Fırın Rejimine Bağlı Olarak Oluşan Hatalar ve Giderilmesi; Pişirme Çeşitleri; Pişirme Elemanları ve Tanıtımı; Firit Fırınlarının Tanıtımı ve Özellikleri; Kalsinasyonun Tanımı ve Önemi. SER 204 Endüstriyel Seramik Kalıpçılığı 4+3 8,0 Çok Parçalı Kalıp Yapımı ve Üretim Metodları; Teksir Kalıplarının Yapım Teknikleri: Çeşitleri ve üretim metodları; Seramik Endüstrisinde Kullanılan Seri Üretim Kalıp Sistemlerinin Özellikleri: Çalışma prensipleri ve çeşitleri; Buna Yönelik Uygulamalar: Shenks sistemi, Batarya sistemi, Basınçlı döküm sistemi, Kalıplar arasında basarak şekillendirme, İç ve dış sıvama yoluyla şekillendirme. SER 207 Alçı Model Şekillendirme II 3+1 4,0 Alçı Kalıp Çeşitlerinin Tanıtımı: Model kalıbı, Teksir kalıbı, İş kalıbı; Model Kalıp Çeşitleri: Tek parçalı kalıplar, Çok parçalı kalıplar, Patlatma kalıpları, Dublaj kalıpları, Operasyon kalıpları (biblo), Batarya kalıpları, Model ve Model Kalıbı Uygulamaları; Endüstriyel Bir Seramik Ürünün Gelişim Safhaları ve Oluşum Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar; Piyasa Araştırması; Tasarım ve Eskizler; Teknik Resim Çizimleri; Model Yapımı; Model Kalıplaması; Döküm ve Sırlı Ürün. SER 209 Seramik Sanat Tarihi I 3+0 3,5 Seramiğin tanımı ve kısa tarihçesi Tarih Öncesi ve Tarih Dönemleri Paleolitik dönemin karateristik özellikleri, Neolitik döneminin seramik sanatı, karakteristik özellikleri ve form anlayışları, Kalkolitik döneminin seramik sanatı, karakteristik özellikleri ve form anlayışları, Tunç çağı döneminin seramik sanatı, karakteristik özellikleri ve form anlayışları, Asur Ticaret

3 Kolonileri döneminin seramik sanatı, karakteristik özellikleri ve form anlayışları, Hitit döneminin seramik sanatı, karakteristik özellikleri ve form anlayışları, Frig döneminin seramik sanatı, karakteristik özellikleri ve form anlayışları, Lidya döneminin seramik sanatı, karakteristik özellikleri ve form anlayışları Urartu döneminin seramik sanatı, karakteristik özellikleri ve form anlayışları, Ege Uygarlıkları, Girit ve Miken dönemlerinin seramik sanatı, karakteristik özellikleri ve form anlayışları, Yunan ve Roma döneminin seramik sanatı, karakteristik özellikleri ve form anlayışları, Anadoluda Geleneksel Seramik tarihini Türk Dönemleri içinde gelişimini açıklayabilecektir. Selçuklu Döneminde seramik ve çini gelişimi, Beylikler döneminde seramik ve çini gelişimi, Osmanlı dönemi seramikleri İznik Seramikleri karakteristik özellikleri, Osmanlı dönemi seramikleri Kütahya Seramikleri karakteristik özellikleri, Osmanlı dönemi seramikleri Çanakkale Seramikleri karakteristik özellikleri, Cumhuriyet Döneminde seramik ve çini gelişimini. Meslek Hesapları 2+0 3,0 Seramikte kullanılan Ölçme ve kontrol işlemleri, ölçme ve kontrol cihazları, cihazların kullanım özellikleri ve bunlara ait hesaplamalar. İşletmeler ve işletmelerin kuruluş amaçları, yer seçimleri, yerleşim planlamaları, alan hesaplamaları, makine ve teçhizatların kapasite hesaplamaları, mamül maliyet hesabı ve üretim kapasitesinin belirlenmesi. SER 213 Seramik Teknik Resmi II 3+0 4,0 Kulplu Seramik Formlarının Çizimi: Değişik boyutlu kupaların çizimi, Fincan çizimleri, Sürahi çizimleri ve Diğer Kulplu formların çizim teknikleri; Tutamaklı Formların Çizimleri: Saklama kabı, Şekerlik, Demlik, Sürahi gibi formların tutamaklı çizimleri; Emzikli Formların Çizimleri: Demlik, Sütlük, Sürahi ve buna benzer parça çizimleri; Sıhhi Tesisat Parçası Çizimleri: Etajer, Aynalık, Kağıtlık, Sabunluk, Askılık gibi parça çizimlerinin gösterilmesi;kalıp Sistemlerinin Teknik Çizimlere Uygulanması. SER 214 Mekanik Dekor Yöntemleri 4+3 8,0 Endüstriyel Seramik Sektöründe Kullanılan Mekanik Dekorlama Ünitelerinin ve Bu Ünitelerde Kullanılan Cihaz ve Makinalarının Tanımı; Dekor Ünitelerinde Bilgisayar Kullanımı ve Dekor Ünitelerinde Yaygın Olarak Kullanılan Bilgisayar Programları; Püskürtme Dekorlar; Kromo-Litografi Dekorları; Ofset Baskı Dekorları; Kabartma Kromo; Altın Kromo; Serigrafi Dekorları; Foto - Seramik Dekorları. Çamur Şekillendirme Yöntemleri I 2+1 3,0 Seramik sanatı ve gelişimi, tanımı, başlangıcından günümüze seramik sanatı; Seramik üretimi: Kullanılan malzemeler, hammaddeler, çamur hazırlama, şekillendirme, kurutma ve pişirme; Şekillendirme yöntemleri: Plaka yöntemi, el ile serbest şekillendirme, Sucuk yöntemi; Formlar: Tabak, vazo, çerezlik, kalemlik, Tasarım öğeleri: Çizgi, doku, nokta; Sırlama: Daldırma, akıtma, püskürtme, bindirme; Pişirim: Bisküvi, sırlı. Çamur Şekillendirme Yöntemleri II 2+1 3,0 Çamur şekillendirme yöntemleri,plaka yöntemi,el ile serbest şekillendirme, ve sucuk yöntemi ile hazırlanan çeşitli tasarımlar ve çamur uygulamaları, yaş çamur üzerine uygulanan çeşitli dekor teknikleri ile dekorlama kurutma bisküvi pişirimi sırlı pişirim. SER 215 Seramik Teknolojisi III 3+1 4,0 Sırın Tanımı, Özellikleri ve Sır Yapıcı Malzemelerin Özellikleri; Sır Hazırlamanın Esasları; Sırlarda Ergiticilik Özellikleri; Sır Hesapları; Sır Çeşitleri ve Kullanım Alanları: Sırlarda asit - baz oranı, Ergiticilik katsayısı, Yüzey gerilimi, Genleşme hesapları; Sırlama yöntemleri, Renk veren oksit ve Boyaların tanıtımı, Sır ile çamur arasındaki ilişkilerden doğan hatalar ve giderilmesi; Sır Hataları ve Nedenleri; Sır Çalıştırma; Seramik Mamullere Uygulanan Testler; Refrakter Malzemelerin Özellikleri ve Kalite Kontrol Testleri. SER 216 Seramik Proses Teknikleri 4+3 8,0 Kırığı Renkli Olan Seramikler: Çömlekçi ürünlerinin üretim yöntemleri, Tuğla - Kremit ürünlerinin üretim yöntemleri, Yer karosu-fayans ürünlerinin üretim yöntemleri, Refrakter, Seramik tuğla ürünlerinin üretim yöntemleri, Granit seramik ürünlerinin üretim yöntemleri; Kırığı Beyaz Olan Seramikler: Akçini ürünler, Akçini ürünlerin üretim yöntemleri, Sağlık gereçleri ürünlerinin üretim yöntemleri, Porselen ürünlerinin üretim yöntemleri; Seramik Proses İlaveleri; Seramik Proses İlaveleriyle Yeni Teknolojik Gelişmeler; Seramik Faz Diyagramları; Proses Sırasında Uygulanan Test ve Kontroller, Kalite Standartları. SER 219 Seramik Uygulamaları 2+2 4,0 Tasarım Araştırma; Tasarım ve Araştırma Prensipleri; Tasarım ve Araştırmalarda Bulunması Gereken Temel Nitelikler; Deneysel Çalışmalar; Hammadde Hazırlama; Sır Hazırlama; Çamur Hazırlama; Sır ve Çamur Renklendirme; Şekillendirme; Plastik Bünyelerin Şekillendirilmesi; Kuru ve Yarı Kuru Presleme; Döküm; Sırlama ve Dekorlama; Şekilendirilmiş Seramiğin Kurutulması; Pişirme ve Fırınlar; Proje Hazırlama; Proje Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar; Proje Sunuşunda

4 Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar; Araştırma Raporu Hazırlanması; Yazım Kuralları; Rapor Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar. SER 232 Sır ve Çamur Tasarımı 3+1 5,0 Çamur ve sır hammaddeleri; Çamur ve Sır Formülasyonu; Çamur ve Sır Uygulaması; Çamur ve Sırların Sınıflandırılması; Bünye Türleri: Çini, Vitrifiye, Pekişmiş Çini, Porselen, Sağlık Gereçleri Karo. Çamur Kontrolleri: Akışkanlık, Tixsotropi, Yoğunluk, Döküm Zamanı, Tane Boyutu, Çekme, Mukavemet, Su Emme; Bünyelerin Pişirilmesi; Özel Sırlar: Avantrin, Seleden, Kristal, Krakle, Tuz, Mat ve Opak Sırlar; Endüstriyel Sırlar, Ham ve Fritli Sırlar; Sırların Renklendirilmesi; Sırların Pişirilmesi. SER 233 Seramikte Bilgisayar Kullanımı 3+1 4,0 Bilgisayar Destekli Seramik Tasarımı; Tasarım Aracı Olarak Tasarımın Yeri; Bilgisayar Sistemiyle ile İlgili Genel Bilgi; Çalışma ve Dosyalama Yöntemleri; Bilgisayar Ortamında Temel Program Türleri; Vektörel Programlardan Free Hand'e Giriş: Çizim özellikleri, Araç ve pencerelerinin kullanımı, Boyut ve plan özellikleri, Diğer programlarla alış-veriş, Filtreler, Sayfa düzeni, Raster programlardan adobe photoshop'a giriş; Program Üzerinden Tarama; Dosya Saklama; Kayıt Türleri; Tarayıcı; Yazıcı Ayarları; Renk Ayrımı; Üretim Tekniklerine Hazırlık. SER 234 Artistik Seramik Tasarımı 4+3 8,0 Artistik Seramik Tasarımında Kullanılan Şekillendirme Yöntemleri ve Buna Bağlı Olarak İki - Üç Boyutlu Form Uygulamaları: Çimdik tekniğiyle şekillendirme, Torna yoluyla şekillendirme; Artistik Seramik Tasarımında Kullanılan Özel Pişirim ve Sırlama Tipleri: Oksidayonlu pişirim, Redüksiyonlu pişirim: Raku, Saggar; Artistik Seramik Tasarımında Anlatım Çeşitliliği: Enstalasyon, Soyut ve geleneksel yorumlamalar. SNT 161 Sanat Tarihi 2+0 2,0 Uygarlık Tarihi Açısından Sanatın Tarih Öncesi Çağlardan Günümüze Kadar Gelişimi: Kavram ve terimlerin somut örneklerle açıklanması; Sanat-Din- Toplum İlişkileri: Musevi-Hıristiyan-İslam dinlerinin sanata yansıyış biçimleri, Yorumlar; Rönesans'ın Oluşum Nedenleri, Etkileri, Sanatçılar ve Yapıtları; Mimarlık ve Plastik Sanatlar Kavramlarının Açıklanması; yy.ın Toplumsal-Siyasal Ortamının ve Dönüm Noktalarının Sanata Etkileri ve Sonuçları. TAR 255 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) 2+0 2,0 Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması; Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi; Birinci T.B.M.'nin Açılması; Arası Askeri ve Siyasal Gelişmeler; Devrimler ve Karşı Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması; Cumhuriyet Döneminde İç ve Dış Siyaset; Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları; Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yapılan Yenilikler; Atatürk İlkeleri ve Bu İlkelerin Genel Nitelikleri; İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi. TRS 109 Teknik Resim 3+0 3,0 Teknik Resim ve Araç Takımı: Çizim araçları, tanıtımı, kullanılması ve bakımı; Teknik Resim Kağıtları: Teknik resimde kullanılan kağıtlar, Standart kağıt ölçüleri; Ölçekler: Uygulamalar; Standart Çizgi: Kullanıldığı yerler, Çizgi çalışmaları; Standart Yazı: Eğik ve dik yazı, Yazı çalışmaları; Geometrik Çizimler: Açılar, Gönye, cetvel, pergel kullanarak açı çizimi, Eşit parçaya bölmek, Birleştirmeler, Çember içine düzgün çokgenlerin çizimi; İzdüşüm ve Görünüş Çıkarma; Ölçülendirme ve Ölçme; Kesit Görünüşleri; Perspektif; Yüzey Pürüzlülüğü ve Yüzey İşleme İşaretleri; Tolerans ve Alıştırmalar. TÜR 151 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil Nedir: Dilin doğuşuyla ilgili teoriler, Dil-kültür-ulus ilişkisi; Dil Devrimi: Türk Dil Kurumu ve çalışmaları; Dünya Dilleri: Dil aileleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkiye Türkçesinin Özellikleri: Ses özellikleri, Biçim özellikleri, Cümle özellikleri; Yazım Kuralları; Noktalama İşaretleri; Yazışmalar: Özgeçmiş, Dilekçe, Mektup, İş mektubu, Telgraf. TÜR 152 Türk Dili II 2+0 2,0 Konuşmanın Özellikleri: Konuşmada dikkat edilmesi gereken kurallar, Etkili konuşma; Dinleme: Dinlemede uyulması gereken kurallar; Okuma: Anlayarak okuma, Eleştirel okuma; Yazın Türleri: Öykü, Roman, Makale, Deneme, Şiir, Tiyatro. İNG 103 İngilizce I (English I) 4+0 4,0 Belirteçler; Ön hal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve Sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Should not, Must, Must not, Can; Karşılaştırmalı yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu cümle, Olumsuz cümle ve Soru cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü.

5 İNG 104 İngilizce II (English II) 4+0 4,0 Zamanlar: Şimdiki zaman, Geniş zaman, Geçmiş zaman, Gelecek zaman yapıları; Kipler: Might, Could, Can, Must, May; Zarflar: Yer, Yön, Amaç, Hal zarfları; Sıfatlar: Sıfatların sırası, Karşılaştırma, Üstünlük belirten yapılar; Edilgen Yapı: Şimdiki, Geniş, Geçmiş, Gelecek zamanda edilgen yapı; Şart Cümlecikleri; Sıfat Tümceleri; Aktarım Cümleleri; Fiil Yapıları: TO, -ING; İsim Cümlecikleri; Zarf Cümlecikleri; Karşılaştırmalı Yapılar. Tornada Elle Şekillendirme 4+3 8,0 Plastik torna çamurlarının tanıtımı. Çamurun yoğrularak havasının çıkarılması. Tornada çamuru merkeze getirme ve silindir şekillendirme. Tornada belirli miktardaki çamurdan aynı büyüklük ve kalınlıkta silindir şekillendirme. Çamuru yükseltme (çekme) çalışması. Silindir şeklinde vazo tasarımı ve şekillendirme çalışması. Dip alma ve düzeltme çalışması. Silindir formunun açılması, konik form çalışması. Yarım küre form ve çanak çalışması. Yüzey zenginleştirme ve çeşitli dekor yöntemlerinin (astar, kazıma, ajur, izleme, doku, aplik, renkli sır) uygulanması, Fırın doldurma ve pişirim. HUK 252 İş Hukuku 2+0 2,5 İş Hukukunun Tarihçesi, Kaynakları ve Temel İlkeleri; İş Kanununun Uygulama Alanı: İşçi, İşveren, İşveren vekili, İş yeri; Hizmet Sözleşmesi: Türleri, Sona ermesi, Sona ermesinin sonuçları ve kıdem tazminatı; İşin Kişiler Bakımından Düzenlenmesi, Korunması, Genel grupları; İşçi Sağlığı ve İş güvenliği; İşin Zaman Bakımından Değerlenmesi; Fazla Çalışma ve Gece Çalışması; Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşlemi. SERAMİK PROGRAMI DERS PROGRAMI I. YARIYIL BİL 137 Bilgisayar I 2+0 2,5 Çamur Şekillendirme Yöntemleri I 2+1 3,0 Mesleki Kimya 2+0 3,0 MAT 169 Matematik I 2+0 3,0 SAN 103 Temel Sanat Eğitimi I 2+1 3,0 SER 101 Seramik Hammaddeler 2+0 3,0 SER 107 Seramik Teknolojisi I 2+1 4,5 TRS 109 Teknik Resim 2+1 3,0 İNG 103 (İng) İngilizce I (English I) 4+0 3,0 Seçmeli Dersler (1) - 2,0 II. YARIYIL BİL 138 Bilgisayar II 2+0 2,5 Çamur Şekillendirme Yöntemleri II 2+1 3,0 MAT 170 Matematik II 2+0 3,0 SAN 104 Temel Sanat Eğitimi II 2+1 3,5 SER 102 Alçı Model Şekillendirme I 3+1 4,0 SER 104 Seramik Makinaları 2+0 2,5 SER 106 Seramik Teknik Resmi I 3+0 3,5 SER 108 Seramik Teknolojisi II 3+1 5,0 İNG 104 (İng) İngilizce II (English II) 4+0 3,0 III. YARIYIL SER 201 Seramik Dekor Tekniği I 2+1 3,0 SER 203 Seramik Fırınları 3+1 3,5 SER 207 Alçı Model Şekillendirme II 3+1 4,0 SER 209 Seramik Sanat Tarihi I 3+0 3,5 SER 213 Seramik Teknik Resmi II 3+0 4,0 SER 215 Seramik Teknolojisi III 3+1 4,0 SER 233 Seramikte Bilgisayar Kullanımı 3+1 4,0 TAR 253 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) 2+0 2,0 TÜR 151 Türk Dili I 2+0 2,0 IV. YARIYIL HUK 252 İş Hukuku 2+0 2,5 İŞL 155 Meslek Hesapları 2+0 3,0 SER 210 Seramik Dekor Tekniği II 2+1 3,0 SER 219 Seramik Uygulamaları 2+2 4,5 SER 232 Sır ve Çamur Tasarımı 3+1 5,0 TAR 253 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) 2+0 2,0 TÜR 152 Türk Dili II 2+0 2,0 Mesleki Seçmeli Ders (1) - 8,0

6 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER SER 202 Endüstriyel Seramik Fırın Teknolojisi 4+3 8,0 SER 204 Endüstriyel Seramik Kalıpçılığı 4+3 8,0 SER 214 Mekanik Dekor Yöntemleri 4+3 8,0 SER 216 Seramik Proses Teknikleri 4+3 8,0 SER 234 Artistik Seramik Tasarımı Tornada Elle Şekillendirme 4+3 8, ,0 SEÇMELİ DERSLER BEÖ 155 Beden Eğitimi 2+0 2,0 KÜL 199 Kültürel Etkinlikler 0+2 2,0 MÜZ 155 Türk Halk Müziği 2+0 2,0 MÜZ 157 Türk Sanat Müziği 2+0 2,0 SAN 155 Salon Dansları 0+2 2,0 SER 291 (İng) Mesleki İngilizce I 2+2 3,0 SER 292 (İng) Mesleki İngilizce II 2+2 3,0 SNT 161 Sanat Tarihi 2+0 2,0 SOS 155 Halk Dansları 2+0 2,0

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MĠMARĠ DEKORATĠF SANATLAR PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR)

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MĠMARĠ DEKORATĠF SANATLAR PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MĠMARĠ DEKORATĠF SANATLAR PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. YARIYIL DERSLERĠ MESLEKĠ TEKNĠK RESĠM /Z 2 0 2 5 Teknik

Detaylı

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRK101 Türk Dili-I (2-0)2 Dil ve dilin özellikleri, Dil-Düşünce ilişkisi, Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL)

Detaylı

GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT)

GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT) GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT) YARIYIL I ZORUNLU DERSLER GT 103 GRAFİK SANATI TARİHİ 2 (2+0+0) AKTS 2 Tarih öncesi devirlerde insanlar ve toplulukları arasında

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL 1.YARIYIL Temel Sanat Eğitimi: (2+1) (AKTS : 4) (1. Yarıyıl) Nokta ve Çizgi ile yüzey düzenlemek, objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak, Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

Detaylı

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ ATA1001 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İnkılap Kavramları, Türk İnkılabını Hazırlayan Sebepler, Osmanlı

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (NORMAL ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM) 1 I. Yarıyıl TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 Dil, Diller ve Türk Dili Dil Bilgisi,

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ ATA121 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0; ECTS: 2) Ders İçeriği: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasî, ekonomik, kültürel

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM AITB1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ- I 2 0 0 Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı

Detaylı