İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR Doğal Sayılar Tek ve Çift Sayılar Asal Sayılar Doğal Sayıların Özellikleri Doğal Sayılarda Özel Toplamlar Faktöriyel Kavramı Tam Sayılar Tamsayılarda Dört İşlem Değerlendirme Soruları Rasyonel Sayılar Rasyonel Sayılarda Dört İşlem Rasyonel Sayılarda Sıralama Ondalıklı Sayılar Örnek Soruları Reel Sayılar Eşitsizlikler Reel Sayılarda Aralıklar Mutlak Değer Örnek Soruları Üslü Sayılar Üslü Sayılarda Dört İşlem Örnek Soruları Köklü Sayılar Köklü Sayıların Özellikleri Köklü Sayılarda Toplama ve Çıkarma İç İçe Kökler Köklü İfadelerde Paranteze Alma Bir Köklü Sayının Eşleniği Köklü Sayılarda Sıralama Örnek Sorular 41 Bölüm 2 CEBİR 43

2 2.1. Genel Cebir Kavramları ve Tanımlar Tamsayılarla İşlemler Örnek Sorular Cebirde Harfli İfadelerle İşlemler Değeri Verilen Değişkenleri Yerine Koymak Harfli İfadelerin Kısaltılması Formüller ile İşlem Yapabilme ve Formülleri Dönüştürebilme Cebirsel İfadelerde Özdeşlikler ve Özdeşlikler ile Çarpanlara Ayırma İki Kare Farkı Tam Kare İfadeler İki Kare Toplamı İki Küp Toplamı ve Fark a n ± b n Şeklindeki Özdeşlikler Çarpanlara Ayırma Yöntemleri Ortak Çarpan Parantezine Almak Gruplandırma Yöntemi Son Terimden Yararlanarak Çarpanlara Ayırmak Bir Terim Ekleyip Çıkararak Çarpanlara Ayırmak Rasyonel İfadeler ve Rasyonel İfadelerle İşlemler Polinomlar ( Çokterimliler ) Polinomların Eşitliği Polinomlarda Dört İşlem Oran ve Orantı Bir Orantının Özellikleri Doğru Orantılı Çokluklar Ters Orantılı Çokluklar Aritmetik. Geometrik ve Harmonik Ortalama 76 Bölüm 3 DENKLEMLER ve EŞİTSİZLİKLER Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler İkinci Dereceden Denkleme Dönüştürülebilen Denklemler Eşitsizlikler Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler 88 II

3 Bölüm 4 FONKSİYONLAR Fonksiyon Fonksiyonların Özellikleri ve Bazı Özel Fonksiyonlar Bileşke Fonksiyonunun Özellikleri Parçalı Fonksiyonlar Mutlak Değerin Özellikleri Mutlak Değerin Özellikleri 101 Bölüm 5 ÜSTEL VE LOGARİTMA FONKSİYONU Üstel Fonksiyon Üstel Fonksiyonun Temel Özellikleri Logaritma Fonksiyonu Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri Üstel ve Logaritma Fonksiyonun Grafiği Onluk Logaritma Karakteristik ve Mantis Denklemler ve Eşitsizlikler Üslü Denklemler Logaritmalı Denklemler Logaritmalı Eşitsizlikler Logaritma ile Alan Hesabı 142 Bölüm 6 TRİGONOMETRİ Yönlü Açılar Yay ve Açı Ölçü Birimleri Birim Çember Esas Ölçü Sarmal fonksiyon Dar Açıların Trigonometrik Oranları Özel Açıların Trigonometrik Oranları ve Aralarındaki 153 Bağıntılar Bölgelere Göre Trigonometrik Fonksiyonların İşareti ve Yazılımı Trigonometrik Fonksiyonlar Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri Ters Trigonometrik Fonksiyonlar Yarım Açı Formülleri 167 III

4 Dönüşüm Formülleri Ters Dönüşüm Formülleri Trigonometrik Denklemlerin Çözümleri Örnek Sorular 171 Bölüm 7 KOMPLEKS (KARMAŞIK) SAYILAR İ nin Tamsayı Olan Kuvvetleri Karmaşık Sayıların Geometrik Gösterimi Karmaşık Sayılarda İşlemler Karmaşık Sayılarda Kuvvet ve Kök Alma Bir Karmaşık Sayının Kutupsal (Trigonometrik) Gösterimi Bir Karmaşık Sayının.Kuvveti (Demoivre Teoremi) Bir Karmaşık Sayının n. Kuvvetten Kökleri Örnek Sorular 182 Bölüm 8 GEOMETRİ Geometrik Kavramlar Çokgenler ve Alanları Üçgenler Üçgenlerde Açı Kenar Bağıntıları Üçgende Alan Dik Üçgen Çokgenler ve Özellikleri Dörtgenler Paralelkenar Dikdörtgen Kare Çember Daire Katı Cisimler Alan ve Hacimleri Dikdörtgenler Prizması Üçgen Prizma Silindir Piramit ve Koni Küre 204 Bölüm 9 LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ VE MATRİSLER 205 IV

5 9. 1. Matrisler Satır Matris Sütun Matris Kare Matris Esas Köşegen Sıfır Matris Birim Matris İki Matrisin Eşitliği Bir Skaler ile Bir Matrisin Çarpımı Matrislerde Toplama ve Çıkarma İşlemi Matris Toplamının Özellikleri Matrislerde Çarpma İşlemi Matrislerde Çarpma İşleminin Özellikleri Kare Matrislerin Kuvveti Bir Matrisin Çarpma İşlemine Göre Tersi Bir Matrisin Devriği ( Transpozu) Traspozenin Özellikleri Determinant Sarous Kuralı Minör ( Alt Determinant ) Kofaktör ( Eş Çarpan ) Laplace Kuralı ( Determinantların Satır veya Sütunlara Determinantın Özellikleri Bir Matrisin Rankı Ek Matris ( Adjoint Matris) Liner Denklem Sistemleri Lineer Denklem Sistemlerinin Yok Etme Yöntemi ile Çözümü Birinci Dereceden Iki Bilinmeyenli Denklemler Birinci Dereceden Üç Bilenmeyenli Denklemler Lineer Denklem Sistemlerinin Cramer Kuralı ile Çözümü 226 Bölüm 10 LİMİT VE SÜREKLİLİK Limit Noktanın Komşuluğu Fonksiyonun Bir Noktadaki Limiti, Bu Noktaya Sağdan V

6 ve Soldan Yaklaşan Değerleri Limit Alma Kaideleri Belirsizlik Kavramları Köklü Fonksiyonların Limitinin Hesaplanması Bazı Trigonometrik Limitler Süreklilik 242 Bölüm 11 TÜREV VE UYGULAMALARI Türev Türev Alma Kuralları Ters Fonksiyon Türevi Bileşke Fonksiyonun Türevi Kapalı Fonksiyon Türevi Parametrik Fonksiyonların Türevi Trigonometrik Fonksiyonların Türevi Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi Logaritma Fonksiyonun Türevi Üstel Fonksiyonun Türevi Yüksek Mertebeden Türevler Türev Uygulamaları Limitte Karşılaşılan Belirsizlikler Türevin Geometrik Anlamı Fonksiyonun Artan Yada Azalanlığı Bükeylik (Konkavlık) Durumu ve Büküm Noktası Ekstremum Noktalar Grafik Çizimleri Polinom Fonksiyonların Grafikleri Rasyonel Fonksiyonların Grafikleri İrrasyonel Fonksiyonların Grafikleri Çözümlü Örnekler 277 Bölüm 12 İNTEGRAL VE UYGULAMALARI Belirsiz İntegral Belirsiz İntegralin Özellikleri İntegral Alma Kuralları Trigonometrik Fonksiyonların İntegrali Basit Değişken Değiştirme Yöntemleri Kısmi (Parçalı) İntegral 293 VI

7 Rasyonel Fonksiyonların İntegrali Belirli İntegral Belirli İntegralin Özellikleri Belirli İntegralin Uygulamaları 298 Bölüm 13 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması Diferansiyel Denklemlerin Çözümü Başlangıç ve Sınır Değer Problemleri Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerde Çözümün Geometrik Yorumu Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler Değişkenlerine Ayrılabilen Diferansiyel Denklemler Homojen Diferansiyel Denklemler Tam Diferansiyel Denklemler Birinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler 319 Bölüm 14 İSTATİSTİK İstatistikte Kullanılan Temel Kavramlar Verilerin Toplanması, Düzenlenmesi ve Sunulması Verilerin Toplanması Ortalamalar ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim Ölçüleri Dağılım Ölçileri 328 KAYNAKÇA 333 VII

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ ATA121 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0; ECTS: 2) Ders İçeriği: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasî, ekonomik, kültürel

Detaylı

Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım

Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım ÜNİTE-2 ÜNİTE-3 SUNUM-TARTIŞMA-PANEL 1. Sunum 4 1 1 2. Tartışma 4 1 1 1 1 3. Panel 4 1 1 (9. sınıf müfredatıyla ilgili olarak Parçada anlam-konu-anadüşünceyardımcı düşünceden de soru sorulacaktır.) ANLATIM

Detaylı

Zambak 11. Sınıf Dil ve Anlatım

Zambak 11. Sınıf Dil ve Anlatım ÜNİTE-1 ÜNİTE-2 Dil ve Anlatım METİNLERİN SINIFLANDIRLMASI YAZIM VE NOKTALAMA: Ünsüz değişimi ile ilgili yazım yanlışı, Nokta, Virgül BAĞLAŞIKLIK, BAĞDAŞIKLIK: Gereksiz sözcük, Anlamca çelişen sözcükler

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL: IST101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I (223) Bilgisayar Donanımı, İşletim Sistemleri, Windows Kullanımı, Microsoft Word,

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim 1. Sınıf 1. Dönem Ders Listesi Kod Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS 0802104 Analiz I 4 2 5 7 0802105 Analitik Geometri

Detaylı

Ortaöğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada

Ortaöğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.1 No.3 (2010), 309-325 Ortaöğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada İsmail Güzel 1 İlhan Karataş

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-3 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Uygulamaya Konulan Bölümümüz Yeni Lisans Programına Ait Dersleri İçerikleri

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =?

Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =? KARMAŞIK SAYILAR Karmaşık saılar x 2 + 1 = 0 biçimindeki denklemlerin çözümünü apabilmek için tanım lanm ıştır. Örnek...2 : Toplamları 6 ve çarpımları 34 olan iki saı bulunuz. a ve b birer reel saı ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ

ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ TAM SAYILAR ÖĞRENME ALANI : Sayılar ALT ÖĞR. ALANI : Tam Sayılar BECERİLER : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim KAZANIMLAR : Tam sayıları açıklar. ARAÇ VE GEREÇLER : Sayma pulları, termometre Tam sayıların

Detaylı

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I (3-1-3.5) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI FİZ 111 TEMEL FİZİK I (2 2 3) Uzunluk, Yoğunluk, Birim Çevirme,

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SINIF A KTB DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLI DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1 HAZIRLIK SINIFI I. Kodu Dersin adı Teorik

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı