Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.cevtekmuhendislik.com"

Transkript

1

2 Çevre Sorunlarına Odaklı ve Daha Verimli Çözümler

3 VİZYONUMUZ Günümüz şartarından kaynaklı ortaya çıkan çevre problemlerinin çözümü adına mevcut sistemlerin beraberinde yeni tasarımlar ve çözüm önerileri ortaya koyabilen yeni teknolojileri takip eden sektörde öncü bir firma olabilmek. MİSYONUMUZ Ülkemizin çevre ve arıtma sektöründe büyümesine katkı sağlayan; bunun beraberinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklı kaliteli ve ekonomik çözümler sunan bir firma olabilmek.

4 FAALİYET ALANLARIMIZ Atıksu Arıtma Tesisleri İçme Suyu Arıtma Tesisleri Biyolojik Paket Arıtma Tesisleri Endüstriyel Arıtma Tesisleri Mekanik Ekipman İmalatı Çamur Susuzlaştırma Sistemleri Arıtma Tesisleri Mekanik Montaj ve Devreye Alma Hizmetleri & İşletilmesi Paslanmaz Tank ve Silo İmalatı Terfi istasyonları

5 BIOSBR BİYOLOJİK PAKET ARITMA SİSTEMLERİ Ardışık kesikli aktif çamur prosesinde; Atık su içerisindeki kirleticiler mikroorganizmalar tarafından aerobik bir ortam oksijen kullanılarak karbondioksit ve suya dönüştürülür. Proses dengeleme yapısı sayesinde değişken debilerde bile % 98 arıtma verimi sağlar. Çıkış suyu kirliliği kontrol yönetmeliği alıcı ortam deşarj standart değerlerine uygundur. Alıcı ortamlara örnek dere, göl vb. verilebilir. Çıkış suyu bahçe sulamalarında da rahatlıkla kullanılabilecek kalitededir. Sistemde oluşan çamur 5 6 ayda bir vidanjörle çekilebilir. Oluşan çamur gübre olarak kullanılabilir.

6 DAF (Dissolved Air Flotation Çözünmüş Hava Flotasyonu) DAF sistemi, atık suyun içindeki endüstriyel / hayvansal yağların ve partiküllerin ayrılmasında kullanılır. Sistemde oluşturulan mikro baloncuklar bu maddelerin yüzeyine tutunur. Bu mikro baloncukların yüzdürme etkisiyle, partikül ve hava kabarcık kümeleri köpük formunu aldığı ve daha sonra sıyrılarak temizlendiği yüzeye doğru yüzerler. Basınç, kompresörde üretilen havanın, basınçlandırma tankında biriktirilmesi ile oluşturulur. Su, tank içerisine yerleştirilen lamella separatörlerden geçerken yüzme eğiliminde olan floklar lamellaların yüzeyine tutunur. Ağır olan partiküller ise dibe çöker. Su yüzeyinde oluşan köpük formundaki partikül ve hava kabarcık kümeleri palekli mekanik sıyırıcı ile yüzeyden sıyrılarak köpük/çamur toplama haznesinde toplanır. Arıtılmış su, çıkış savağından savaklanarak deşarj hattına verilir.

7 MEKANİK EKİPMANLAR Belt Filtre Pres Yoğunlaştırılmış çamur, içerisinde halen büyük miktarda su içermektedir ve susuzlaştırılması gereklidir. Beltpresler, kesintisiz işletim avantajları ile orta ve büyük ölçekli arıtma tesislerinde sıkça kullanılan susuzlaştırma ekipmanlarıdır. Beltpres temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur; Şasi: Beltpresin taşıyıcı bölümü olup, galvaniz çelik veya paslanmaz çelikten üretilmektedir. Belt: Beltpres, filtrasyonu sağlamak ve çamuru taşımak amacıyla alt bant ve üst bant olarak adlandırılan iki adet bant içerir. Belt germe tamburları: Belt germe tamburları, her belt için bir adet olmak üzere toplamda iki adettir. Pnömatik piston vasıtasıyla kontrol edilen tamburun görevi, üst bant ve alt bantın gerginliğini ayarlamaktır. Germe tamburları rilsan kaplı karbon çelik ya da paslanmaz çelikten üretilmektedir. Belt düzeltme tamburları: Tek taraftan aşağı ve yukarı hareket eden tamburlar, bantın tambur üzerinde doğru konumda bulunmasını temin eder. Düzeltme tamburları; tek tarafa yerleştirilmiş olan pnömatik sensörler ve her iki tarafa yerleştirilmiş olan mekanik sensörler tarafından kontrol edilmektedir. Lastik kaplı karbon çelik veya paslanmaz çelikten üretilir. Basınç bölümü: Beltpreslerin basınç bölgesinde 7 adet tambur bulunmaktadır. Çamura uygulanan basınç, tamburların çapının küçülmesi ile artar ve efektif bir susuzlaştırma sağlanır. Bu tamburlar rilsan kaplı karbon çelik veya paslanmaz çelikten üretilir. Tahrik tamburu: Her beltpres bir adet tahrik tamburuna sahiptir. Bu tambur, motor ve dişli kutusundan oluşan bir tahrik ünitesine bağlıdır. Yıkama nozulları ve toplama tavası: Beltlerin çamur deşarjından sonra temizlenip yeniden filtrasyona hazır hale getirilmeleri için, sistemde paslanmaz çelik yıkama nozulları ve yıkama sularını toplamak

8 için yine paslanmaz çelikten imal edilen tavalar bulunur. Alt bez ve üst bez ayrı ayrı yıkanmakta ve her bez için bir yıkama sistemi bulunmaktadır. Yıkama suyu olarak temiz su kullanılmalıdır. POLİELEKTROLİT HAZIRLAMA ÜNİTESİ Polielektrolit hazırlama üniteleri çamur susuzlaştırma ünitelerinde kullanılacak polielektrolitin otomatik olarak hazırlanması için kullanılan ekipmandır. Sistem 3 bölmeden oluşur; 1.Çözünme 2.Olgunlaştırma 3.Depolama Toz halindeki polimer, burgulu besleyici ile tankın birinci bölmesine dökülür. Aynı zamanda, su besleme hattı ile tankın içerisine, solüsyon hazırlamak için gerekli su sağlanmaktadır. Burgulu besleyici frekans konvektörü ile kontrol edilmekte, böylece farklı konsantrasyonlarda solüsyon hazırlamak üzere uygun kapasitelerde çalışabilmektedir. Sisteme istenilen debide su gelmesi ve taşmaları önlemek için, debi ayar vanası, debimetre, selenoid vana ve emniyet şamandırası basınç düşürücü gibi kontrol enstrümanları ile donatılmıştır. Ayrıca neme karşı duyarlı olan koagülant da topaklamayı önlemek için besleyici hazne ısıtıcılar ile donatılmıştır. Sizlerin İstekleri doğrultusunda SS 304 veya SS 316 kalite malzemeden imal edilmekte olup; farklı kapasitelerdeki projelerinize cevap verebilmek İçin 1000 lt/saat lt/saat kapasite aralıklarında ürünlerimiz mevcuttur

9 Doğrusal Mekanik Izgara Izgara çubuklarını düşey yönde doğrusal hareket ile dıştan tarayarak temizleyen ekipmandır. Kanala eğimle yerleştirilir. Genel olarak ızgara, motor redüktör gurubu, taşıyıcı ana şase, zincir gerdirme sistemi, tırmık ve tırmık temizleme ünitesinden oluşur. Motor - redüktör grubundan sağlanan hareket zincir sistemi ile tırmığa doğrusal hareket olarak aktarılır. Sonsuz şekilde dönen zincir üzerinde birden fazla tırmık mevcuttur. Tırmık sayısı kanal derinliğine ve dolayısıyla ızgara uzunluğuna göre tespit edilmektedir. Izgaranın alt noktasından başlayan sıyırma işlemi, tırmık üstünde biriken çöplerin biriktirme kabına sıyırıcı yordamıyla aktarılmasıyla sona erer. Tarama sürekli olup, otomatik ızgara durduğunda tırmıklar su akışını engellemez.

10 Dairesel Izgaralar Dairesel tip ızgaralar atık su kanallarından katı maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılan etkili ekipmanlardır. Dairesel tormda düzenlenen ızgara çubukları, kanal içine akım yönüne dik şekilde yerleştirilirler. Çubukların kanal tabanına teğetsel olarak yerleştirilmesi atık su içerisindeki katı maddelerin ızgaraya doğru hareket etmelerini temin etmektedir. Dairesel ızgaralar temel olarak aşağıdaki parçalardan oluşur:.çerçeve.izgara.tırmık.temizleme kolu.tahrik grubu.opsiyonel aksesuarlar

11 Burgulu Izgaralar Burgulu ızgaralar, ızgara ve yıkamalı ızgara preslerinin aynı gövdede birleştirilmesi ile geliştirilmiş ekipmanlardır. Özellikle dar kanallarda ince ızgaralama uygulamaları, yüksek verimleri ile iyi bir alternatif oluştururlar.burgulu ızgaralar temel olarak aşağıdaki parçalardan oluşur: Izgara yüzeyi Tahrik ünitesi Burgu Deşarj ağzı Damlama tavası Yıkama suyu girişi

12 Dıştan Akışlı Tambur Elek Tambur elek, dış akışlı olarak gelen atık suyun içerisindeki katı maddelerin, elek dışında tutulması esasına göre çalışır. 0,25mm ye kadar olan tüm katı maddelerin atık sudan ayrılması sağlanır.özel üçgen kesitli çubuklardan oluşan tambur, katı atıkları büyük oranda tutarak atık suyun kirlilik yükünü düşürür ve arıtma tesisinin yüksek verimle çalışmasına yardımcı olur. Tambur elek, motor-redüktörden oluşan tahrik grubu, tambur sıyırıcı bıçak, çıkış yapısı ve su püskürtme sisteminden oluşmaktadır. Döner elekler temel olarak aşağıdaki parçalardan oluşur; Tambur: Tambur, birbirine paralel yerleştirilmiş üçgen kesitli paslanmaz çelik çubuklardan oluşur ve ızgara aralığı 0.25 mm mm değerleri arasında seçilebilir. Sıyırıcı bıçak: Tambur ızgaralarının sıyırıcı mekanizmasıdır. Deşarj bölümünde bulunur ve dönen elek yüzeyini sıyırarak tutulan partiküllerin yüzeyden ayrılmasına yardımcı olur. Metal veya polietilen levhalar kullanılmaktadır. Karşı ağırlık: Sıyırıcı bıçak ve elek yüzeyi arasındaki mesafe ve bıçağın elek yüzeyine uyguladığı basınç ağırlığın ileri geri hareketi ile ayarlanmaktadır. Gövde: Ekipmanın ana parçasıdır ve paslanmaz çelikten yapılmaktadır. Tüm diğer aksamlar, ana gövde üzerine monte edilir. Tahrik ünitesi: Tahrik ünitesi standart olarak IP 55 korumalı motordan ve motorun çıkış hızını düşürerek ve tambur için uygun dönme hızını sağlayan dişli kutusundan oluşmaktadır.

13 İçten Akışlı Tambur Elek İçten akışlı tambur elekler yoğun çökebilir katı madde içeren atık suların ön arıtımında kullanılan bir ekipmandır. Doğru seçilmiş ve ideal şartlarda işletilen bir ızgara, arıtma tesisinin önemli miktarda yükünü hafifletir. Tamamen kapalı yapısı sayesinde koku, sıçrama ve benzeri problemler tamamen önlenmiştir.

14 Izgara Presi Izgaralar tarafından tutulan atıkların susuzlaştırılmasında kullanılan ekipmandır. Izgaralar tarafından tutulan atıklar bünyelerinde yüksek oranda su ihtiva eder ve hacimsel olarak fazla yer kaplarlar. Izgara presleri, kendi bünyesi içerisindeki bu atıkları sıkıştırıp, su muhteviyatını ve hacmini azaltan helezon sistemi mevcuttur. Yıkamalı sistemli olan modelleri de vardır. Yıkama sayesiyle atıktaki organik madde miktarı da azaltılır. Sıkıştırma ve yıkama sonrası oluşan süzüntü suyu, ızgara presi bünyesindeki atıksu süzdürme tavasında toplanarak, ızgara kanalına deşarj edilir. Yıkamalı ızgara presleri temel olarak aşağıdaki parçalardan oluşur.. Besleme hunisi. Gövde Burgu. Tahrik ünitesi

15 Kum Ayırıcı Kum tutucudan alınan kumlar halen büyük miktarda su içeriğine sahiptir, bu sebeple de susuzlaştırılmaları istenir. Çevtek Mühendislik kum ayırıcıları, kum-su karışımlarını, şaftsız burgu mekanizması ile yüksek verimle ayırmakta ve daha kuru kum elde edilmesini sağlayarak depolama hacmi küçülmesini ve nakliye masraflarının azaltılmasını temin etmektedir.kum ayırıcılar temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur: Kum taşıma konveyörü (Burgu) Kum Deşarj Ağzı Tahrik Ünitesi Özel tasarım sistem girişi, taşkan savağı ve spiral konveyörü ile sistemin genel performansı ileri düzeydedir.türbülans büyük oranda azaltılmıştır.

16 Kum Tutucu Köprü Kum tutucularda, atıksuda bulunan ve tesisteki pompa ve diğer mekanik aksama zarar verebilecek kum ve benzeri yüksek yoğunluklu malzeme ile birlikte, borularda tıkanmalara yol açabilecek maddeler tutulur. Dikdörtgen yapılı havalandırmalı tiplerinde, atıksu sabit hızda tutularak havuz kenarlarına yerleştirilen havalandırıcılarla atıksuya spiral dönme hareketi sağlanır. Kum gibi ağır inorganik partiküller tank dibine çökerken, yağ - köpük gibi daha hafif olan maddeler yüzeyde toplanır. Yüzeyde biriken maddeler, yatay doğrultuda hareket eden köprüye monte edilmiş yüzey sıyırıcısı ile köpük / yağ toplama hunisine aktarılırken, taban sıyırma işlemi dalgıç pompalar ile tabandan emilerek bir kanal vasıtasıyla sonraki prosese kum ayırıcı/yıkayıcıya gönderilir. Köprü hareket mekanizması çelik tekerlekli raylı sistem veya lastik tekerlekli olabilir. Tüm çelik malzeme paslanmaz çelikten imal edilir. İstenildiği takdirde epoksi boyalı karbon çeliği veya sıcak daldırma galvaniz olarak da imal edilebilir.

17 Döner Köprülü Sıyırıcılar Çökeltim tankları arıtma tesislerinin ana elemanlarından biridir. Bu tankların tabanlarında biriken çamurun düzenli ve uygun şekilde alınabilmesi için, tümünün bir noktaya toplanması gerekmektedir. Sıyırıcılar bu amaçla geliştirilmiş ekipmanlar olup, arıtma tesisi çökeltim tanklarının vazgeçilmez elemanlarıdır. Döner köprülü sıyırıcılarda, sıyırıcı köprü ve taban paletleri sürekli olarak hareket ederek, çamuru tank merkezindeki çamur konisine iletirler. Tankın üzerinde birikecek yüzen maddeler ise, köpük sıyırıcı vasıtasıyla köpük toplama kutusuna iletilir. Köpük ve çamur, içinde toplandıkları noktalardan genel olarak pompa ile uzaklaştırılırlar. Döner köprülü sıyırıcılar temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur; Sıyırıcı köprüsü Merkez yatağı Süspansiyon sistemi Sıyırıcı paletler Tahrik grubu Savak sistemi Köpük sıyırma sistemi

18 Yoğunlaştırıcı Çamur yoğunlaştırma, çöktürme havuzlarından alınan çamurdaki su oranının azaltılması işlemidir. Yoğunlaştırma esas olarak kendisini takip eden çamur susuzlaştırma süreçlerindeki hacmi azaltmak için kullanılmaktadır. Ham çamur, yaygın olarak, yoğunlaştırma tankının merkezinde yer alan giriş kutusuna beslenmektedir. Tabanda yer alan sıyırıcı paletler ile çamur, tank merkezindeki çukura itilirken, çamur buradan susuzlaştırma için emilir. Çoğunlukla yoğunlaştırıcılarda çamurun hafif karışımını temin etmek için, sıyırıcı kollarına düşey çubuklar yerleştirilmektedir. Sürekli beslemeli tip yoğunlaştırıcılarda, çamur üst suyunun uzaklaştırılması için dalgıç perde ve savak sistemi kullanılmaktadır. Kesikli sistemlerde ise, çamur üst suyunu dekante edecek düzenler bulunmaktadır.

19 Düşey Milli Aeratör Atıksu arıtma tesislerinde, biyolojik reaktörlerde havalandırma ve karıştırma havalandırıcılar tarafından sağlanır. Havalandırıcılar, sistemlerin oksijen ihtiyaçlarına bağlı olarak, geniş çalışma aralığında ve farklı kapasitelerde dizayn edilmişlerdir.su seviyesi değişken tanklarda, havalandırıcılara duba sistemleri monte edilerek, seviye farklarına adapte olması sağlanır. Aeratörler temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur; bağlanır. Motor; Üç fazlı, tam kapalı, flanşlı, tek veya çift hızlı asenkron motorlar kullanılır. Koruma ve izolasyon sınıfı ortama göre belirlenir. Redüktöre direkt veya kaplinle Redüktör; Helisel silindirik dişlilere sahip, iki veya üç kademeli, flanşlı, düşey tip redüktörler servis faktörü > 2.0 olacak şekilde seçilir. Yağlama için doldurma, boşaltma ve gösterge tapaları mevcuttur. Kaplin; Flanşlı rijid kaplin, redüktör çıkışını mile bağlar. Karbonlu çelik malzemeden ve mevcut yükleri emniyetle taşıyacak şekilde imal edilir. Mil; Redüktör çıkışındaki hareketi fana aktarmak üzere, uygun kesitli çelik çekme borudan, iki ucu flanşlı olarak üretilir. Üst flanşı kapline, alt flanşı fana bağlanır. Korozyona karşı epoksi ile kaplanır. Fan; Kapasiteye göre değişen sayıda kanatla donatılmış fan gövdesi konik yapıdadır. Malzeme olarak genellikle karbonlu çelik kullanılır ve ortam şartlarına karşı epoksi ile korunur. Alternatif olarak paslanmaz çelik de kullanılabilmektedir.

20 Fırça Aeratör Biyolojik arıtma sistemlerindeki havalandırma ve karışım ihtiyacını karşılamak için kullanılan yüzeysel havalandırıcılar içinde, yatay milli havalandırıcılar önemli bir yer tutmaktadır. Yatay milli havalandırıcılar düşük enerji giderleri ile efektif karışım ve oksijen transferi sağlaması nedenleriyle havalandırma havuzlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Rotorun dönme hareketi ile hem suda ileri doğru bir akım yaratmakta, hem de oksijen transferi için gerekli ortam sağlanmaktadır. Tesisin oksijen ihtiyacı ve boyutları dikkate alınarak, ihtiyaca göre tek tahrik ünitesinin iki rotoru çevirdiği çiftli tip de tercih edilebilir. Yatay milli havalandırıcı, yeterli açıklıkta inşa edilmiş betonarme perdeler arasına monte edilmelidir. Su seviyesinden 10 cm yukarıya kadar inen kenar kirişler arasındaki köprü tabanının, bakım kolaylığı açısından hafif bir malzeme olan mesh ızgara ile döşenmesi ve su sıçramasını önlemek amacı ile rotorun üst kısmının metal yada GRP kapak ile kapatılması tavsiye edilmektedir. Tahrik ünitesi Havalandırıcının kalbi durumundaki tahrik grubu;motor, redüktör ve kaplinden oluşmaktadır. Redüktör,üzerinde yer alan havadanlık rutubet filtresi ile donatılmıştır. Rotor Tüp şaft olarak düzenlenen rotor mili, çelikten imal edilmekte ve epoksi ile kaplanmaktadır. Rotor üzerinde havalandırmayı sağlayan, galvaniz veya paslanmaz çelik kanatlar ile iki kenarında diskleri bulunmaktadır. Havalandırma kanatları rotora vida şeklinde yerleştirildiğinden, tahrik ünitesinin kesiksiz moment alması sağlanmış olur. Elastik kaplin Elastik kaplin redüktör ile rotor arasına yerleştirilir. Böylece demeraj ve işletme sırasında oluşan yükleri absorbe eder. Aynı zamanda hatalı montajdan dolayı oluşacak yükleri bir miktar tolere eder. Uç yatakları Rotorun iki ucunda yer alan yataklar, eksenel genleşmeleri ve radyal kaçıklıkları absorbe edecek tarzda dizayn edilmiştir.

21 Burgulu Konveyör Helezon konveyörler, arıtma tesislerinde ızgara atıklarını veya susuzlaştırılmış çamurları bertaraf edilecekleri yere nakledilmek için kullanılan ekipmanlardır. Kullanım Alanları Atıksu arıtma tesisleri Et, kümes hayvancılığı ve mezbahalar Deniz ürünleri ve balık işleme tesisleri Şeker işleme Cam, Seramik ve madencilik endüstrisi Petro kimya endüstrilerindede kullanım alanları vardır. Sistemi Oluşturan Parçalar Motor-Redüktör grubu U Tipi Helezon gövdesi Helezon (Burgu) Helezon Yataklaması Yükleme / Boşaltım ağzından oluşmaktadır

22 Bant Konveyör Bir tahrik tamburu yardımıyla bandın tamburlar üzerinden çekildiği malzeme taşıma düzenidir. Bantlı konveyörler düz, dönüşlü,yukarı olmak üzere çeşitli yönlere taşıma yapabilmektedir. Bantlı konveyörlerde gerdirme düzenleri çeşitli şekillerde imal edilir Kum Makine gerdirme aparatlarıyla gerdirme işlemi zahmetsiz ve hızlı olmaktadır. Ayrıca Kum Makine alüminyum sigma profilleri ve bağlantı elemanlarıyla, bantlı konveyör imalatı da oldukça kolay olmaktadır. Avare veya tahrikli olarak imal edilebilen rulolu konveyör sistemleri, ruloların başlarına rulo başlığı çakılan ve bu sayede ruloların dönmesini sağlayarak çalışan taşıma düzenidir. Kum Makine rulo başlıklarıyla bu işlem oldukça hızlı ve sağlıklı olmaktadır.

23 Kanal Kapakları Kanal kapakları, su ve atıksu arıtma tesislerinde, kanallardaki akışı kontrol etmek amacı ile dikdörtgen şekilli olarak tasarlanmış ve karbon çelik/paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş kapaklardır. Kapaklar, kanal yapısının boyutlarına göre dizayn edilmekte, böylece daha esnek ve geniş bir kullanım alanı ile uygulama kolaylığı sağlanmaktadır. Kanal kapakları temel olarak aşağıdaki parçalardan oluşur; Çerçeve: Sistemi taşıyan kısımdır. Kanal tipi kapaklar tam çerçevelidir ve çerçeve;karbon çelik veya paslanmaz çelik profilden üretilmektedir. Kapak: Kapaklar düz yüzeyli dizayn edilmekte ve çerçeve içerisinde aşağı-yukarı hareket etmektedir. Kapak kısımları da çerçevelerde olduğu gibi ihtiyaca bağlı olarak karbon çelik veya paslanmaz çelik malzemeden üretilmekte, karbon çelik kapaklara epoksi boya uygulanmaktadır. Conta: Contalama malzemesi olarak P, V ve çift dudaklı tip kauçuk conta kullanılır. Contalar için standart malzeme olarak EPDM kullanılmakla beraber, özel uygulamalar için farklı conta malzemeleri de uygulanmaktadır. Mil: Standart kapaklar, yükselen milli olarak dizayn edilir fakat, müşteri isteği doğrultusunda yükselmeyen milli modeller de üretilmektedir. Kapağın boyutlarına ve basınç sınıfına bağlı olmakla birlikte, genellikle 1500 mm genişliğe kadar kapaklar tek milli, daha büyük genişlikler için çift milli olarak dizayn ve imal edilmektedir. Tahrik ünitesi: Uygulamaya bağlı olarak kapaklar el kumandalı veya elektrikli/pnömatik aktüatörlü olarak kumanda edilirler. Elektrikli aktüatörler acil durumlar için aynı zamanda bir adet el çarkı da içerir. Özel uygulamalar için (farklı iklim koşulları, patlayıcı-parlayıcı ortamlar vb.) ortama ve işletim tarzına uygun özel aktüatörler kullanılmaktadır. El kumandalı kapaklarda, küçük kapak boyutları için el çarkı yeterli olurken, daha büyük kapaklar için dişli kutusu mekanizması kullanılarak operatörün el yükü makul boyutlara getirilmektedir.

24 Kum ve Aktif Karbon Filtreleri indirilmiştir. Temiz su ve atık su arıtma tesislerinde askıda katı madde giderimi için kullanılanbasınçlı kum filtreleri, kullanım amacına uygun olarak manuel veya otomatik kumandalı olarak dizayn edilmektedir. İşletme basıncına uygun kalınlıkta karbon çeliğinden imal edilen gövde, epoksi ile kaplandığı gibi uygulamanın ihtiyacına ve müşteri isteğine uygun olarak paslanmaz çelikten de yapılmaktadır. Uygun seçilmiş yatak, borulama ve taban plakasıyla, hidrolikkayıplar en aza Paslanmaz Çelik Tank ve Çelik Tank İmalatı Paslanmaz Çelik Depolar ( kalite), Çelik Tank Depolar Süt Glikoz Zeytinyağı Meyve Suları Asit,Kimyasal,Kimyevi Maddeler Tekstil Petrol Karıştırıcılar ve Mikser Depoları

25 100 LT den 100 TON kadar yatay dikey olarak yerinde montaj ve imalat yapmaktadır. Depolama tankları, stok tankları, proses tankları, çökertme tankları gibi birçok alanda kullanım amacına göre sınıflandırabilmekteyiz.

26 ÇEVTEK Mühendislik & Arıtma 100 LT den 100 TON kadar yatay dikey olarak yerinde montaj ve imalat yapmaktadır. Kazım Karabekir Mah. İstasyon Cad. No:485 Depolama tankları, stok tankları, proses ADRES: tankları, çökertme tankları gibi birçok alanda kullanım Kat:3 Daire:5 Darıca/KOCAELİ-TÜRKİYE amacına göre sınıflandırabilmekteyiz. TELEFON: E-MAİL: WEB SİTESİ:

ÜRETİMLERİMİZ. Akış Kontrol Ekipmanları

ÜRETİMLERİMİZ. Akış Kontrol Ekipmanları ÜRETİMLERİMİZ Akış Kontrol Ekipmanları Izgara ve Elekler Havalandırma Ekipmanları Sıyırıcı Yoğunlaştırıcı Karıştırıcılar Kimyasal Hazırlama Üniteleri Konveyör Vinç Izgara Presi - Kum Ayırıcı - Sessiz Kabin

Detaylı

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ 1. ATIKSU ARITIMININ AMACI VE KAPSAMI a) Atıksu arıtımının amacı ve kapsamı Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atıksuların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel,

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ SU ARITMA EKİPMANLARI SEMİNERİ MAKRO ÇEVRE KORUMA www.makrocevre.com.tr 1 SU NEDEN ARITILIR? Mevcut su kaynaklarının kirlenmesini engellemek Atık suyu tekrar

Detaylı

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Dün suyu akmayan İstanbul, bugün musluklarından kesintisiz, sağlıklı, kaliteli su akan İstanbul Dün denizlerine girilemeyen İstanbul,

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ

ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ PAL-SU ARITMA TİSİSLİRİ SANAYİ ve TİCARİT LTD, ŞTİ, ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ Hazırlayan Kimya Mühendisi M. REŞİT PALABIYIKOĞLU Firma PAL-SU ASTIMA TESİSLER/

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

www.ha-us.net SANTRİFÜJ DEKANTÖR

www.ha-us.net SANTRİFÜJ DEKANTÖR www.ha-us.net SANTRİFÜJ DEKANTÖR MAKİNEDEN FAZLASI: DEKANTÖR Santrifüj dekantör, yüksek hızda dönen tambur ve tamburla aynı eksende farklı hızda dönen helezon ile hız farkını ayarlayan, tahrik grubuyla

Detaylı

EFFE Endüstri Otomasyon A.Ş. Kimdir?

EFFE Endüstri Otomasyon A.Ş. Kimdir? 3. SYF EFFE Endüstri Otomasyon A.Ş. Kimdir? EFFE Endüstri Otomasyon A.Ş, 2002 yılında İtalyan REEL S.R.L ve Türk ortaklığı şeklinde faaliyetlerine başlayan REEL Otomasyon firmasının unvan ve vizyon değişikliği

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ Ankara, Ekim- 2010 İçindekiler 1 GİRİŞ... 1 2 ATIKSU ARITMA TESİSİ-GENEL TANIM... 2 2.1 Atıksu Arıtma Tesisi nin Genel Tanımı... 2 2.2 İşletmede Enerji Yönetimi...

Detaylı

www.ha-us.net SANTRİFÜJ DEKANTÖR

www.ha-us.net SANTRİFÜJ DEKANTÖR www.ha-us.net SANTRİFÜJ DEKANTÖR MAKİNEDEN FAZLASI: DEKANTÖR Santrifüj dekantör; yüksek hızda dönen tambur ve tamburla aynı eksende farklı hızda dönen helezon ile hız farkını ayarlayan tahrik grubuyla

Detaylı

ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESISI

ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESISI ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESISI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ataköy de keyfi yeniden başlıyor... İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüp - İSTANBUL Telefon:

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ ÇEVRE ENST TÜSÜ

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ ÇEVRE ENST TÜSÜ TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ ÇEVRE ENST TÜSÜ TKİ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ İÇİN YER ALTI SUYU VE KUYU SUYU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIM TALIMATI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır.

Detaylı

HAVA ARITMA SİSTEMLERİ. Pasif Hava Arıtma Sistemleri 9.1.3 Biyolojik Tip Pasif Hava Arıtım Sistemleri

HAVA ARITMA SİSTEMLERİ. Pasif Hava Arıtma Sistemleri 9.1.3 Biyolojik Tip Pasif Hava Arıtım Sistemleri 9. HAVA ARITMA SİSTEMLERİ 9.1 GENEL 9.1.1 Kapsam 9.1.2 Pasif Hava Arıtma Sistemleri 9.1.3 Biyolojik Tip Pasif Hava Arıtım Sistemleri 9.2 AKTİF HAVA ARITIM SİSTEMLERİ TASARIMI 9.2.1 Ozon Yıkamalı Sistemi

Detaylı

POLAT MAKİNA SANAYİ A.Ş.

POLAT MAKİNA SANAYİ A.Ş. POLAT MAKİNA SANAYİ A.Ş. KONTİNÜ SİSTEM ZEYTİNYAĞI MAKİNALARI İŞ AKIŞ ŞEMASI PMS 470 / PX 70 STANDART K G F E D H C B A ASTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AYDIN / TÜRKİYE TEL: +90 256 231 04 73 (4 hat) * FAX:

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ

ATIKSU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ ATIKSU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İbrahim BAKICI Ankara Atıksu Arıtma Tesisi Müdürü Arıtma tesisleri çok pahalı sistemlerdir. Bu nedenle tesisler kalifiye personele teslim edilmelidir. 10.000 eşdeğer

Detaylı