Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 i

2 Editör: Prof. Dr. Betül Aydın REHBERLİK ISBN: Kitaptaki her bir bölümün tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında Yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Eylül 2007 Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Kapak Tasarımı: zulfin.eua Dizgi: Fikret Kaplan Baskı: Baran Ofset Ankara Tel: (0312) Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/1 Yenişehir ANKARA Tel: (312) Belgeç: (312) Dağıtım Tel: (312) İnternet: E-posta: ii

3 ÖNSÖZ Rehberlik hizmetleri insanların her yaş döneminde muayyen durumlarda ihtiyaç duyabilecekleri bir hizmet alanıdır. Çocukluktan yaşlılığa hizmet sunan rehberlik önemli bir bilim dalı olma özelliğini sürdürmektedir. Gelişimin bilhassa hızlı olduğu, gelişim hızı ile hayat tecrübesinin paralel gitmediği veya sınırlı kaldığı durumlarda veya yaşam dönemlerinde rehberlik ayrıca önemli ve zaruri olmaktadır. Yaşamı kucaklama ve yaşam sevicini yakalama noktasında Rehberlik hizmetleri önemlidir ve öğretmen adaylarının bu konuda gerekli bilgi donanımlarının olması, sağlıklı ve mutlu nesillere sahip olmamamız için kaçınılmazdır. Bu kitapta rehberlik, öğretmen adayları hedef kitleyi oluşturacak şekilde planlanmıştır. Geleceğimizi, çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin rehberlik vasfı olmadan öğretmen olunamayacağı, öğretmenliğin rehberlik hizmetleri ile bütünleştiği takdirde hedefe ulaşabileceği anlayışını yansıtmak, bu kitabın amacını oluşturmaktadır. Ayrıca, kitap konuları, içeriği ve ekleri itibariyle Danışman Rehberler için de temel kaynak niteliğinde bir yapıt olma vasfındadır. Değişik üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dallarındaki öğretim elemanlarının katkılarıyla hazırlanmış olan bu kitabın alana önemli katkılar sağlayacağı inancındayım. Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta Pegem A Yayıncılık olmak üzere herkese teşekkür ederim. Editör: Prof. Dr. Betül Aydın İstanbul, 2007 iii

4 BÖLÜMLER VE YAZARLARI 1. Bölüm: Rehberlikte Temel Kavramlar Öğr. Gör. Dr. Bünyamin ÇETİNKAYA, Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 2. Bölüm: Rehberlik Hizmetleri Yrd. Doç. Dr. Zekavet TOPÇU KABASAKAL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi 3. Bölüm: Rehberlikte Hizmet Türleri Öğr. Gör. Dr. Aslı UZ BAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi 4. Bölüm: Eğitimde Rehberlik Hizmetlerinin Yeri ve Önemi Uzm. A. Nilgün CANEL, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi 5. Bölüm: Bireyi Tanıma Teknikleri Yrd. Doç. Dr. Necla TUZCUOĞLU, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi 6. Bölüm: Psikolojik Danışma Yrd. Doç. Dr. Semai TUZCUOĞLU, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi 7. Bölüm: Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Örgüt ve Personel Uzm. Seval İMAMOĞLU, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi 8. Bölüm: Özel Eğitim ve Rehberlik Dr. Müge Yukay YÜKSEL, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi 9. Bölüm: Yıllık Psikolojik Danışma Faaliyetlerinin Planlanması, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Öğr. Gör. Dr. Diğdem Müge SİYEZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi v

5 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Bölümler ve Yazarları...v İçindekiler... vii Şekiller Listesi... xiii Tablolar Listesi... xiv 1. BÖLÜM REHBERLİKTE TEMEL KAVRAMLAR (ss: 1-37) Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik...2 Rehberlik Nedir?...5 Rehberliğin Tanımı...6 Rehberliğin Gerekliliği ve Önemi...8 Rehberliğin Amaçları...9 Rehberliğin Amacı...9 Rehberliğin İlkeleri...13 Rehberliğin İlgili Olduğu Bilim Dalları...17 Psikoloji...17 Sosyoloji...17 Antropoloji...18 Ekonomi...18 Rehberlikle Öğretim Arasındaki Farklar...18 Rehberlikte Yanlış Anlayışlar...19 Rehberliğin Dayandığı Temeller...21 Rehberliğin Psikolojik Temelleri...21 Rehberliğin Sosyolojik Temelleri...25 Rehberliğin Felsefi Temelleri...27 Dünyada ve Türkiye de Rehberliğin Tarihçesi...28 Rehberliğin Amerika da Gelişimi...28 Rehberliğin Avrupa da Gelişimi...29 Rehberliğin Türkiye de Gelişimi...29 Özet...32 Değerlendirme Soruları...33 Kaynakça...36 vii

6 2. BÖLÜM REHBERLİK HİZMETLERİ (ss: 39-81) Giriş...39 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı...39 Öğretim Düzeylerine Göre Rehberlik Hizmetlerinin Özellikleri...41 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Sunulmasını Kolaylaştıracak Etmenler...42 Rehberlik Hizmetlerinin Genel Özellikleri...43 Rehberlik Hizmet Alanları...43 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri...44 Psikolojik Danışma Sürecindeki Hedefler...45 Oryantasyon Hizmetleri...46 Oryantasyon Sürecince Yapılabilecek Çalışmalar...47 Etkili Bir Oryantasyon Programının Taşıması Gereken Özellikler...48 Bireyi Tanıma Hizmetleri...51 Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri...53 Bilgilerin Toplanması...54 Bilgilerin Sunulması...55 Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri...56 Yöneltme...57 Yöneltmenin İlkeleri...57 Yöneltmenin Amaçları...58 Yöneltme Süreci...59 Yöneltmede Dikkate Alınacak Bilgi Kaynakları ve Ölçütler...59 İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri...61 Öğrencilerin Rehberlik Hizmetlerinin Etkinliğini Değerlendirme Soru Örnekleri...63 Aile Rehberlik Hizmetlerinin Etkinliğini Değerlendirme Soru Örnekleri...63 Öğretmenlerin Rehberlik Hizmetlerinin Etkililiğini Değerlendirme Soru Örnekleri...63 Yöneticilerin Rehberlik Hizmetlerinin Etkililiğini Değerlendirme Soru Örnekleri...64 Müşavirlik-Konsültasyon Hizmetleri...64 Öğretmenlere Yönelik Konsültasyon Hizmetleri...66 Ailelere Yönelik Konsültasyon Hizmetleri...66 Yöneticilere Yönelik Konsültasyon Hizmetleri...67 Konsültasyon Hizmetinin Sonuçları...68 Çevre ve Aile ile İlişkiler...69 Okul-Veli İşbirliğini Geliştirme Yöntemleri...72 Okullarda Rehberlik Hizmetlerinin Verimliliğini Belirleyen Faktörler...72 Özet...72 Değerlendirme Soruları...73 Kaynakça...76 viii

7 Ek Ek Ek BÖLÜM REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ (ss: ) Giriş...83 Birey Sayısına Göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri...84 Bireysel Psikolojik Danışma...84 Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik...85 Problem Alanına Göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri...88 Kişisel Rehberlik...89 Mesleki Rehberlik...89 Eğitsel Rehberlik...90 Temel İşlevlerine Göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri...91 Uyum Sağlayıcı Rehberlik...91 Yöneltici Rehberlik...92 Ayarlayıcı Rehberlik...92 Gelişimsel Rehberlik...93 Önleyici Rehberlik...97 Tamamlayıcı Rehberlik...99 Eğitim Kademelerine Göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Okulöncesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri İlköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Ortaöğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yükseköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Hizmet Alanlarına Göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Sağlık Alanında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Sosyal Yardım Alanında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Sporda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Endüstride Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça ix

8 4. BÖLÜM EĞİTİMDE REHBERLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ (ss: ) Eğitimde Rehberlik Okullarda Rehberlik Eğitim Kademelerine Göre Rehberlik Rehberlikte Gelişimsel Yaklaşım Gelişim Dönemleri ve Rehberlik Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberliğin Amacı ve Önemi Kişisel Rehberlik Kapsamında Yapılabilecek Uygulamalar ve Eğitim Kademelerine Göre Kişisel Rehberlik Hizmetleri Okullarda Sıklıkla Karşılaşılan Davranış ve Uyum Sorunları Eğitsel Rehberlik Eğitsel Rehberliğin Amacı ve Önemi Eğitsel Rehberlik Kapsamında Yapılabilecek Uygulamalar ve Eğitim Kademelerine Göre Eğitsel Rehberlik Hizmetleri Mesleki Rehberlik Mesleki Rehberliğin Amacı ve Önemi Mesleki Rehberlikte Kuramlar Okullarda Mesleki Rehberlik ve Mesleki Rehberlik Kapsamında Yapılabilecek Uygulamalar Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça BÖLÜM BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ (ss: ) Bireyi Tanımanın Önemi Bireyi Tanıma Alanları Bireyi Tanımanın İlkeleri Bireyi Tanımada Kullanılan Tekniklerin Sınıflandırılması Testler Test Dışı Bireyi Tanıma Teknikleri Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça x

9 6. BÖLÜM PSİKOLOJİK DANIŞMA (ss: ) Psikolojik Danışma Psikolojik Danışma Yaklaşımları Psikoanalitik Yaklaşım ve Psikolojik Danışma Varoluşcu Yaklaşım ve Psikolojik Danışma Danışandan Hız Alan Yaklaşım ve Psikolojik Danışma Geştalt Yaklaşımı ve Psikolojik Danışma Transaksiyonal Analiz ve Psikolojik Danışma Davranışçı Yaklaşım ve Psikolojik Danışma Akılcı Duygusal Yaklaşım ve Psikolojik Danışma Gerçeklik Yaklaşımı ve Psikolojik Danışma Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça BÖLÜM PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE ÖRGÜT VE PERSONEL (ss: ) Giriş Tarihçe Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Örgütlenmesi Bakanlık Düzeyinde Örgütlenme İl ve İlçe Düzeyinde Örgütlenme Eğitim-Öğretim Kurumlarında (Okul Düzeyinde) Örgütlenme Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça BÖLÜM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK (ss: ) Giriş Tanımlar Özel Eğitimin İlkeleri Özürlülüğün Nedenleri Doğum Öncesi Nedenler Doğum Sırasındaki Nedenler Doğum Sonrası Nedenler xi

10 Diğer Nedenler Tanılama, Değerlendirme ve Yönlendirme Özel Eğitime Muhtaç Öğrenciye Yönelik Rehberlik Özel Eğitimde Aile Rehberliği ve Danışmanlık Hizmetleri Aile Rehberliği Aile Danışmanlığı Kaynaştırma Eğitimi ve Rehberlik Kaynaştırma Eğitimi Kaynaştırma Eğitiminin Amaçları Kaynaştırma Eğitiminin Faydaları Kaynaştırmanın Engelleri Kaynaştırma Kararında Göz Önünde Bulundurulacak Ölçütler Kaynaştırma Eğitimine Alınacak Özürlü Öğrenciler Kaynaştırma Eğitim Programında Dikkat Edilmesi Gereken Konular ve Sınıf Öğretmenine Düşen Görevler Kaynaştırma Programında Rehber Öğretmene Düşen Görevler Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça BÖLÜM YILLIK PSİKOLOJİK DANIŞMA FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (ss: ) Giriş Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Özellikleri Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarında Unsurlar İçerik Program Yapısı ve Süreç Kaynaklar Okullarda Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Uygulanmasının Olumlu Yönleri Öğrenciler için Yararları Öğretmenler için Yararları İdariciler için Yararları Veliler için Yararları Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Hazırlanması İhtiyaçların Değerlendirilmesi Amaç ve Hedeflerin Tanımlanması Amaçlara ulaşmayı Sağlayacak Yöntemlerin Belirlenmesi Karar Verme Uygulanabilir ve Değerlendirilebilir Bir Program Oluşturma xii

11 Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Uygulanmasında İdarecilerin, Okul Psikolojik Danışmanlarının ve Öğretmenlerin Rolleri Okul Müdürü Okul Psikolojik Danışmanı Sınıf Rehber Öğretmeni Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Değerlendirilmesi Programı Uygulayan Personelin Değerlendirilmesi Programın Değerlendirilmesi Program Çıktılarının Değerlendirilmesi Eğitim Kademelerine göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Özellikleri İlköğretim I. Kademede Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları İlköğretim II. Kademede Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları Ortaöğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları Özet EK Ek EK Değerlendirme Soruları Kaynakça ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1: Çağdaş Örgün Eğitim Kurumu Olarak Okulda Yer Alan Üç Temel Hizmet Grubu...2 Şekil 1.2: Çağdaş Örgün Eğitim Kurumlarında Yer Alan Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Kapsamı...3 Şekil 1.3: Rehberlik ve Psikolojik Danışma İlişkisi...4 Şekil 1.4: Rehberliğin Amacı...10 Şekil 1.5: Maslow un ihtiyaçlar Hiyerarşisi...12 Şekil 2.1: Rehberlik Hizmetinin Kapsamı...40 Şekil 2.2: Rehberlik Hizmetinin Alanları...43 Şekil 2.3: Bireyin Tanınması Gereken Yönleri...52 Şekil 2.4: Kosültasyon Türleri...65 Şekil 4.1: Örnek Duygu Tekerleği Şekil 4.2: Ben Kimim Örnek Oyun Kağıdı Şekil 5.1: Sosyogram Örneği Şekil 5.2: Helezonik Sosyogram Örneği Şekil 7.1: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetini Bakanlık Düzeyinde Örgütlenme Şekil 7.2: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetini İl ve İlçe Düzeyinde Örgütlenme xiii

12 Şekil 7.3: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu Şekil 7.4: Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Örgüt Şeması Şekil 7.5: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Okul Düzeyinde Örgütlenmesi Şekil 9.1: Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Unsurları Şekil 9.2: Yeterlik Alanlarının Birbirleri İle İlişkisi Şekil 9.3: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarını Geliştirmede İzlenecek Adımlar TABLOLAR LİSTESİ Tablo 2.1. Üniversitelerde Yapılan Oryantasyon Programlarına Yeni Gelen Öğrencilerin Katılım Oranları...49 Tablo 2.2. Değişik Üniversitelerde Uygulanan Oryantasyon Etkinlikleri...50 Tablo 2.3. PDR Uzmanlarının Oryantasyon Programında Aldıkları Görevler...50 Tablo 3.1. Bireysel ve Grupla Danışmanın Karşılaştırılması...87 Tablo 3.2. Gelişim Alanlarına Göre Geleneksel Gelişim Kuramcıları...94 Tablo 3.3 İlköğretim Düzeyinde Öğrenci Gelişim Alanlarına Göre Gelişimsel İhtiyaçlar ve Geliştirilmesi Gereken Beceriler...95 Tablo 4.1. Okul Ortamında Sıklıkla Karşılaşılan Bazı Davranış ve Uyum Problemleri Tablo 4.2. Verimli Ders Çalışma Destek Tablosu Tablo 4.3. Öğrenme Stilleri ve Öğrenci Tablo 4.4. Dikkat Dağınıklığı ve Öğrenme Güçlüğünde Öğretmelere Öneriler Tablo 4.5. Meslekler ve Ben Uygulama Örneği Tablo 5.1. Sosyometri Değerlendirme Tablosu Tablo 6.1 Psikolojik Danışma Yaklaşımlarının Ana Hatları Tablo 9.1. Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarında Unsurlar Tablo 9.2. Bireysel Planlamada Hedeflenen Alanlar ve Yeterlilikler Tablo 9.3. İhtiyaçların Değerlendirilmesi ile İlgili Sorular xiv

13 Rehberlikte Temel Kavramlar 1 1. BÖLÜM REHBERLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Anahatlar Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Rehberlik Nedir? Rehberliğin Tanımı. Rehberliğin Gerekliliği ve Önemi. Rehberliğin Amaçları Rehberliğin İlkeleri Rehberliğin İlgili Olduğu Bilim Dalları Rehberlikle Öğretim Arasındaki Farklar Rehberlikte Yanlış Anlayışlar Rehberliğin Dayandığı Temeller Rehberliğin Psikolojik Temelleri Rehberliğin Sosyolojik Temelleri Rehberliğin Felsefi Temelleri Dünyada ve Türkiye de Rehberliğin Tarihçesi Rehberliğin Amerika da Gelişimi Rehberliğin Avrupa da Gelişimi Rehberliğin Türkiye de Gelişimi Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça

14 2 Rehberlik Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Geleneksel eğitim anlayışı içinde yer alan öğretim ve yönetim hizmetlerinin çağdaş insan profilini oluşturmada yetersiz kalması ve eğitim sistemi içinde yer alan bireylerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamaması sonucunda, eğitim sistemindeki yapılanmaya öğrenci kişilik hizmetleri de katılmış, eğitimin daha çağdaş hale getirilmesine çalışılmıştır. Çağdaş eğitim sisteminde yer alan öğrenci kişilik hizmetleri, öğretim ve yönetim hizmetlerinden farklı ve kendine özgü işlevleri olan bir hizmet bütünüdür. ÇAĞDAŞ EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ YÖNETİM Öğrenciye bilgi-beceri kazandırarak zihinsel güçleri geliştirme Öğrencilerin öğretim faaliyetlerinden en etkili biçimde yararlanabilmeleri ve kendilerini her yönüyle tüm olarak geliştirmeleri için uygun ortam sağlamaya yönelik hizmetlerin tümü Öğretim ve Ö.K.H. nin iyi bir şekilde yürütülmesi için gerekli personel, araç, gereç vb. sağlama ve programları yürütmekle yükümlü örgüt AMAÇ Bireyin bütün kapasitelerini kendisi ve toplumu için en uygun düzeyde geliştirmek Şekil 1.1: Çağdaş Örgün Eğitim Kurumu Olarak Okulda Yer Alan Üç Temel Hizmet Grubu Kaynak: Yeşilyaprak, Binnur. 2006, Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Ankara. Öğrenci kişilik hizmetlerinin bünyesinde; a) Sosyal ve eğitsel etkinlikler, b) Sosyal yardımlar, c) Özel eğitim ve özel yetiştirme, d) Sağlık hizmetleri, e) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yer almaktadır. Çağdaş eğitim, bireyin her yönüyle bir bütün olarak kendisi ve toplum için en uygun düzeyde gelişmesini amaçlar (Yeşilyaprak, 2006). Çağdaş eğitim sistemine göre öğrenciler, kendilerine bilgi yüklemesi yapılan mekanik birer varlık olarak görülmek yerine, eğitim sisteminin merkezini oluşturan, öğrenmeyi öğrenmeleri amaçlanan, kendi öz benliklerini ve kişiliklerini

15 Rehberlik Hizmetleri BÖLÜM Anahatlar REHBERLİK HİZMETLERİ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Öğretim Düzeylerine Göre Rehberlik Hizmetlerinin Özellikleri Rehberlik Hizmetlerinin Genel Özellikleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Oryantasyon Hizmetleri Bireyi Tanıma Hizmetleri Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri Müşavirlik-Konsültasyon Hizmetleri Çevre ve Aile ile İlişkiler Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça Giriş Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Türk Eğitim Sisteminin genel amaçlan çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir (MEB, 2001). Günümüzde bireyin bütün yönleriyle ele alınması ve bütün olarak gelişimine yardımcı olunması psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin en önemli işlevidir (Küllahoğlu, 2001).

16 40 Rehberlik Rehberlik servisinin hedefinde öğrenci bulanmasına karşın bu hizmetlerin kapsamı sadece öğrenciyle sınırlı değildir. Eğitim-öğretim çalışmalarını çeşitli yönlerden desteklemek ve daha etkili hale getirmek için öğretmenler, rehberlik hizmetlerinin etkililiğini arttırmak, işbirliği ortamını sağlamak ve olumlu bir rehberlik anlayışını okulda geliştirmek için okul yöneticileri, Öğrencinin tüm yönleriyle gelişimini sağlamak için bireyin birincil ve en uzun süreli yaşam alanı olan aile, iyi koordine edildiğinde bireyin gelişimini olumlu yönde etkileyen çevre rehberlik hizmetlerinin kapsamı içerisindedir (Tan&Baloğlu, 2006). öğrenci öğretmen aile yönetici Rehberlik hizmetleri sadece psikolojik danışmadan tarafından yürütülebilecek etkinliklerden oluşmamaktadır. Rehberlik hizmetlerinin sunulmaçevre Şekil 2.1: Rehberlik Hizmetinin Kapsamı (Tan&Baloğlu, 2006) Rehberlik hizmet alanları, rehberliğin temel ilkelerinden biri olan bireyin her yönüyle tanınması çerçevesinde işlevleri sürdürmektedirler. Rehberlik hizmetlerinin kapsamı oldukça geniştir. Hem öğrenciye yönelik hem de öğrencinin her açıdan gelişimini sağlamaya yönelik hizmetleri içermektedir. Bu hizmetlerin amacına ulaşabilmesi için işbirliği ve ortak bir anlayış çerçevesinde yürütülmesinde yarar vardır (Can, 2006).

17 Rehberlikte Hizmet Türleri BÖLÜM REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Anahatlar Giriş Birey Sayısına Göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Problem Alanına Göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Temel İşlevlerine Göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Eğitim Kademelerine Göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Hizmet Alanlarına Göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça Giriş Bir yardım mesleği olarak psikolojik danışma ve rehberlik, bireyin bir bütün olarak gelişmesini ve kendini gerçekleştirmesini amaçlamaktadır. Psikolojik danışmanlar, bu amaca ulaşmak için çeşitli rolleri üstlenmekte ve farklı hizmet ve etkinlikleri yerine getirmektedirler. Psikolojik danışmanların sorumluluk aldıkları başlıca roller, önleme, geliştirme ve çare bulma olarak tanımlanabilir (Kuhn, 2004). Psikolojik danışmanların sundukları hizmetler ve uyguladıkları etkinlikler ise, bireyi tanımak için test ve test dışı teknikleri uygulamak ve yorumlamak, bireyin akademik gelişimi ve mesleki karar alma sürecini kolaylaştırmak için eğitsel ve mesleki bilgi vermek ya da bireyin belli sorunlarının çözümüne yönelik olarak psikolojik danışmanlık yapmak gibi işleri içerebilmektedir. Temelde aynı amaca hizmet etmekle

18 Eğitimde Rehberlik Hizmetlerinin Yeri ve Önemi BÖLÜM EĞİTİMDE REHBERLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ Anahatlar Eğitimde Rehberlik Okullarda Rehberlik Eğitim Kademelerine Göre Rehberlik Rehberlikte Gelişimsel Yaklaşım Gelişim Dönemleri ve Rehberlik Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberliğin Amacı ve Önemi Kişisel Rehberlik Kapsamında Yapılabilecek Uygulamalar ve Eğitim Kademelerine Göre Kişisel Rehberlik Hizmetleri Okullarda Sıklıkla Karşılaşılan Davranış ve Uyum Sorunları Eğitsel Rehberlik Eğitsel Rehberliğin Amacı ve Önemi Eğitsel Rehberlik Kapsamında Yapılabilecek Uygulamalar ve Eğitim Kademelerine Göre Eğitsel Rehberlik Hizmetleri: Mesleki Rehberlik Mesleki Rehberliğin Amacı ve Önemi Mesleki Rehberlikte Kuramlar Okullarda Mesleki Rehberlik Kapsamında Yapılabilecek Uygulamalar Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça

19 118 Rehberlik Eğitimde Rehberlik Bu bölümde okullarda rehberlik yaklaşımı ele alınacak, eğitim seviyelerine göre rehberlik hizmetlerine değinilecektir. Rehberlikte gelişimsel yaklaşımın önemine değinilecek ve gelişim dönemlerine göre rehberlik hizmetlerine yer verilecektir. Okullarda Rehberlik Günümüzün modern toplumunda okulun amacı artık sadece eğitim vermek olmaktan çıkmıştır. Okul ortamı aynı zamanda, eğitimin her kademesinde, çocuğun, ergenin ve gencin ruh sağlığını korumak ve desteklemek üzere yapılanmaktadır. Bu amaçla öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemine uygun ortamı sağlamak, günümüzde okulların ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisleri nin amaçları arasında yer almaktadır. Okul ortamı içerisinde yer almasına rağmen rehberlik hizmetleri, eğitim ve öğretimden farklı bir hizmet grubudur. Ancak rehberlik hizmetleri eğitim ve öğretimi tamamlayıcı bir özellik taşır ve eğitim ve öğretimin amacına ulaşmasını kolaylaştırır. Okullarda rehberlik hizmetlerinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi ve amacına ulaşabilmesi için psikolojik danışman, okul müdürü, müdür yardımcıları, sınıf rehber öğretmenleri ve diğer branş öğretmenleri bir arada aktif ve sistemli bir çalışma yürütmek zorundadırlar. Okullarda uygulanacak rehberlik hizmetlerinin kapsam ve içeriği, M.E.B. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin genel amacı, Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmeleri, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmaları, gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmaları ve geliştirmeleri ve her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bu amaçlar doğrultusunda düzenlenmesi ve bütünleştirilmesidir. Rehberlik hizmetlerinin işleyiş ve uygulanışındaki en önemli sorun, özel bir uzmanlık gerektiren uygulamalarda kullanılabilecek eğitimli personel sayısının yetersiz oluşudur. Bu sebeple okullarda bu alana hizmet verebilecek tüm öğretmenler ve özellikle sınıf öğretmenleri, sürece aktif olarak katılmakta ve görevlendirilmektedirler (Hatunoğlu&Hatunoğlu, 2006). Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin kişiliklerinin temellendiği, uzun yıllarını geçirdikleri eğitim yaşantıları boyunca, bu hizmetlerden tam randımanla yararlanmalarının gerekliliği açıktır. Üstelik temel eğitimin 8 yıla çıkartılmış olması eğitimin her kademesinde rehberlik hizmetlerinin önemini bir kat daha arttırmaktadır. Bu konuda rehber öğretmenler ve okul idaresi kadar öğretmenlere de önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.

20 Bireyi Tanıma Teknikleri BÖLÜM BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Anahatlar Bireyi Tanımanın Önemi Bireyi Tanıma Alanları Bireyi Tanımanın İlkeleri Bireyi Tanımada Kullanılan Tekniklerin Sınıflandırılması Testler Test Dışı Bireyi Tanıma Teknikleri Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça Bireyi Tanımanın Önemi İnsan gelişimi kalıtım ve çevrenin sentezi olarak ortaya çıkan bir süreçtir. Potansiyel açıdan kalıtım çok önemi olmakla birlikte onu şekillendiren ve geliştiren çevre koşullarıdır. Buradan yola çıkılacak olursa, aynı kalıtsal geçmişe ve aynı çevrede yetişmiş olmasına rağmen kardeşlerin hatta ikizlerin birbirlerine çok benzemeleri gerekir. Oysa ki, kardeş bile olsalar farklı yapıda olduklarını gözlemek hiç de zor değildir. Gelişim dönemi gereği kazanılması ve yapılması gereken görevler temelde aynı bile olsa her bireydeki göstergesi farklı olacağından bunu bireysel farklılıklarla açıklamak doğru olacaktır. İnsan karmaşık bir yapıya sahip ve sürekli gelişen ve değişen bir varlık olup kendine has hiç kimseye benzemeyen özellikleri vardır. Bir başka deyişle yeryüzünde ne kadar insan var ise hepsi birbirinden farklıdır demek yanlış olmaz.

21 Psikolojik Danışma BÖLÜM Psikolojik danışma Anahatlar Psikolojik Danışma Psikolojik Danışma Yaklaşımları Psikoanalitik Yaklaşım ve Psikolojik Danışma Varoluşçu Yaklaşım ve Psikolojik Danışma Danışandan Hız Alan Yaklaşım ve Psikolojik Danışma Geştalt Yaklaşımı ve Psikolojik Danışma Transaksiyonal Analiz ve Psikolojik Danışma Davranışçı Yaklaşım ve Psikolojik Danışma Akılcı Duygusal Yaklaşım ve Psikolojik Danışma Gerçeklik Yaklaşımı ve Psikolojik Danışma Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça

22 208 Rehberlik Psikolojik Danışma Psikolojik danışma bireyin kendini tanıması, kabul etmesi, sorunlarına çözüm yolları bulması, kendisi ve çevresiyle barışık ve uyumlu yaşayabilmesi ve kendini gerçekleştirmesi için uzmanlar tarafından yapılan düzenli ve sürekli bir yardım sürecidir. Psikolojik danışma hizmeti rehberlik hizmetinden farklıdır. Rehberlik hizmetleri içinde hatta temelinde olmasına rağmen teknik ve uygulama biçimi rehberlikten farklılık gösterir. Psikolojik danışmanın ilkeleri şunlardır: 1. Psikolojik danışma ilişkisi mutlaka danışan ve danışmanın karşılıklı işbirliği ve iletişimine dayanır. 2. Psikolojik danışmada, danışanlara yaklaşım biçiminde eleştiri, yargılama ya da kabul etmeme gibi durumlara asla yer verilmez. 3. Psikolojik danışmaya ihtiyaç duyan birey ne kadar sorunlu olursa olsun normal bir kişidir ve günlük yaşam içinde yaşadığı zorlukları nedeniyle bu yardıma ihtiyaç duymaktadır. Hasta olarak nitelendirilemez. 4. Psikolojik danışma hizmetleri isteyen herkese açıktır. 5. Psikolojik danışma demokratik ve hümanistik bir anlayış içersinde danışanlara verilmelidir. 6. Psikolojik danışma hizmetleri ancak bu alanda uzmanlığı bulunan profesyonel kişiler tarafından yapılabilir. 7. Psikolojik danışma belli ahlaki kuralları olan ve en önemli kuralı da gizli ve özel olması gereken güvene dayalı bir hizmettir 8. Psikolojik danışma hizmeti zorla yapılacak bir çalışma değildir. Yardım talebinde bulunan kişilerin gönüllü olması kuralına dayanır. 9. Psikolojik danışma hizmetleri danışan ve danışman arasında saygı, sevgi, samimiyet, içtenlik, empatik olma temeline dayanmalıdır. 10. Psikolojik danışma hizmeti bir defada olup biten bir çalışma olmayıp bir süreç işidir ve bu sürecin devamında danışmana oldukça fazla görev düşmektedir. Psikolojik danışma hizmetleri bireysel ve grupla olmak üzere 2 ye ayrılır. Danışman problem alanına ve yoğunluğuna göre nasıl bir yaklaşımda bulunacağına karar verir.

23 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Örgüt ve Personel BÖLÜM psikolojik danışma ve rehberlikte örgüt ve personel Anahatlar Giriş Tarihçe Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Örgütlenmesi Bakanlık Düzeyinde Örgütlenme İl ve İlçe Düzeyinde Örgütlenme Eğitim-Öğretim Kurumlarında (Okul Düzeyinde) Örgütlenme Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça

24 250 Rehberlik Giriş Eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçası olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş ve profesyonel bir düzeyde sunulan psikolojik yardım hizmeti olarak tanımlanmaktadır (Tan, 1992; Kepçeoğlu, 1995). Temel amacının, bireyin her yönünü ile gelişmesi olan bu hizmetler, yönetim ve öğretim hizmetleri ile birlikte tutarlı bir biçimde yürütülmelidir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde, bakanlık düzeyinden okul düzeyine kadar, ilgili tüm kişilerin ortak anlayış ve işbirliği içinde olması hizmetlerin etkinliğini arttırmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri devamlı ve sistematik şekilde sunulan hizmetlerdir. Her devamlı ve sistemli faaliyetler gibi, bu hizmetlerde bir örgütlenmeyi gerektirir. Hizmetlerin alacak kişi ve kurumların ihtiyaçlarına, yönetsel yapıya, karar verme mekanizmasına göre ilgili kurum ve bireylerin, görev ve sorumlulukları örgütsel bir yapı içinde ortaya konmuştur. Bu örgütlenme, sunulan hizmetin planlı ve örgütlenmiş biçimde, tutarlı ve işbirliğinde içinde gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik te örgütlenmeye geçmeden önce, örgüt kavramını tanımlamak yerinde olacaktır. TDK (2007) sözlüğüne göre örgüt; kelime anlamı itibariyle, Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilat ve bir kuruluşa bağlı alt bölümlerin bütünü olarak tanımlanmıştır. Bursalıoğlu (1994), bir örgütün oluşmasında ve işleyişinde etkili olan dört boyuta dikkat çekmektedir. Bunlar; amaç, yapı, süreç ve hava boyutlarıdır. Örgütün amaç boyutu, o örgütün amacını kapsamaktadır. Bir örgütün amacı, üreteceği ürünü gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda örgütün görevi de, amacı gerçekleştirmeye yönelik davranış ve eylemlerde bulunmaktır. Örgütün yapı boyutu, örgüt içindeki karar verme mekanizmalarını, hiyerarşiyi, rol ve statüleri içermektedir. Bir diğer boyut, süreç boyutu, karar verme, planlama, örgütleme, iletişim, denetleme ve değerlendirme aşamalarını kapsar. Bu boyut, örgütün amaçları ve standartlarının, uygulamalar ile karşılaştırılmasına ve sapmalara varsa bunların düzeltilmesine olanak tanımaktadır. Hava boyutunda, örgüt içinde bireylerin birbiriyle ve örgütün diğer örgütler ile ilişkilerine vurgu yapılmaktadır. Örgütün amaçlarını gerçekleştirmesinde, ilişki ve iletişim son derece önem kazanmaktadır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri, ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği içerisinde ve belli bir plan, program doğrultusunda sunulan hizmetler olarak bir örgütsel yapı içinde sunulmaktadır. Örgütsel boyutlar açısından ele alındığında, Psikolojik Danışma ve Rehberlik örgütü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesi amacıyla kurulmuştur. Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri belli bir yapı içerisinde sunulmaktadır. Bu yapı-

25 Özel Eğitim ve Rehberlik BÖLÜM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK Anahatlar Giriş Tanımlar Özel Eğitimin İlkeleri Özürlülüğün Nedenleri Doğum Öncesi Nedenler Doğum Sırasındaki Nedenler Doğum Sonrası Nedenler Diğer Nedenler Tanılama, Değerlendirme ve Yönlendirme Özel Eğitime Muhtaç Öğrenciye Yönelik Rehberlik Özel Eğitimde Aile Rehberliği ve Danışmanlık Hizmetleri Aile Rehberliği Aile Danışmanlığı Kaynaştırma Eğitimi ve Rehberlik Kaynaştırma Eğitimi (Normal Okullar İçinde Özel Eğitim) Kaynaştırma Eğitiminin Amaçları Kaynaştırma Eğitiminin Faydaları Kaynaştırmanın Engelleri Kaynaştırma Kararında Göz Önünde Bulundurulacak Ölçütler Kaynaştırma Eğitimine Alınacak Özürlü Öğrenciler Kaynaştırma Eğitim Programında Dikkat Edilmesi Gereken Konular ve Sınıf Öğretmenine Düşen Görevler Kaynaştırma Programında Rehber Öğretmene Düşen Görevler Özet Değerlendirme Soruları Kaynakça

26 278 Rehberlik Giriş Her birey özeldir. Bu özellik durumu çocukları da birbirlerinden farklı kılar. Bu nedenle eğitimin niteliği çocukların farklı gereksinimlerini karşılayacak düzeyde olmalıdır. Bu durum özürlü bireyler için de geçerli bir durumdur. Özürlü bireyler toplumun en büyük azınlık gruplarından birisidir. Bu insanlar özürlü olmalarından dolayı hem kamusal alanda hem de özel alanda pek çok sorun yaşamaktadırlar. Başlıca sorunlar toplumdan dışlanma, ayırımcılık ve önyargılardır. Özürlülerin eğitimle toplumsal hayata kazandırılması çalışmaları son derece faydalı sonuçlar vermektedir. Bu eğitimin şekli normal çocuklardan farklı olacaktır. Rehberlik faaliyetleri, bu eğitim şeklinin içinde önemli bir yer tutmaktadır. Eğitim ortamı seçilirken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur çocuğun özellikleri olmalıdır. Bu nedenle çocuğu çok iyi tanımak ve ona göre yönlendirme yapmak çok önemlidir. Tanımlar Özürlü, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecede kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan bireye denir. Özürlülük, kişinin anatomik, fizyolojik ya da psikolojik yapısındaki herhangi bir kayıp ya da anormallik sonucu, normal bir insanın yapabildiği belirli faaliyetleri yerine getirmesinde bir yetersizliğin oluşmasıdır. Bu durum, geçici ya da kalıcı olabilir. Engel ise, özürlü bireyler ile bunların çevreleri arasındaki bir ilişki sonucu, yani toplumsal faktörlerle ortaya çıkar. Engelliliğe yol açan, toplumsal çevre içindeki fiziksel, kültürel veya sosyal kısıtlılıklardır. Beden, zihin, duygu, sosyal ve sağlık özellikleri ve durumdaki olağan dışı ayrılıklar nedeniyle normal eğitim hizmetlerinden yararlanamayan 0 18 yaş grubundaki çocuklar özel eğitime muhtaç çocuklar olarak adlandırılır (Özsoy, Özyürek & Eripek, 1988). Özel eğitim gerektiren, diğer bir deyişle özel gereksinimli öğrenciler, genellikle şu gruplarda toplanmaktadır; Zihinsel geriliğe sahip çocuklar, Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, Duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar, Fiziksel engelli çocuklar,

27 Yıllık Psikolojik Danışma Faaliyetlerinin Planlanması, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi BÖLÜM yıllık psikolojik danışma faaliyetlerinin planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi Anahatlar Giriş Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Özellikleri Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarında Unsurlar İçerik Program Yapısı ve Süreç Kaynaklar Okullarda Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Uygulanmasının Olumlu Yönleri Öğrenciler için Yararları Öğretmenler için Yararları İdariciler için Yararları Veliler için Yararları Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Hazırlanması İhtiyaçların Değerlendirilmesi Amaç ve Hedeflerin Tanımlanması Amaçlara ulaşmayı Sağlayacak Yöntemlerin Belirlenmesi

28 304 Rehberlik Karar Verme Uygulanabilir ve Değerlendirilebilir Bir Program Oluşturma Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Uygulanmasında İdarecilerin, Okul Psikolojik Danışmanlarının ve Öğretmenlerin Rolleri Okul Müdürü Okul Psikolojik Danışmanı Sınıf Rehber Öğretmeni Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Değerlendirilmesi Programı Uygulayan Personelin Değerlendirilmesi Programın Değerlendirilmesi Program Çıktılarının Değerlendirilmesi Eğitim Kademelerine göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Özellikleri Özet İlköğretim I. Kademede Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları İlköğretim II. Kademede Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları Ortaöğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları Değerlendirme Soruları Kaynakça

29 Yıllık Psikolojik Danışma Faaliyetlerinin Planlanması, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 305 Giriş Bu bölümde günümüzde Psikolojik Danışma ve Rehberlik programlarının hazırlanmasında en çok kabul gören modellerden birisi olan Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik programlarının özellikleri ve programın öğeleri ile bu programların geleneksel modeller ile arasındaki farklardan bahsedilmiştir. Ardından okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik programlarının geliştirilmesinde izlenecek adımlar, programın yürütülebilmesi için psikolojik danışmanlara, idarecilere ve öğretmenler düşen görevler ve programın değerlendirilme süreci açıklanmıştır. Son olarak ise eğitim kademelerine göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik programlarının özelliklerine değinilmiştir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları Ülkemizde, 1950 li yıllardan itibaren sunulmaya başlayan Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri çağdaş eğitim anlayışının ayrılmaz bir parçasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ne (2001) göre de Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Geleneksel eğitim anlayışına göre öğrenci başarısı, öğretmenlerin idarecilerin ve öğretim programlarını hazırlayan personelin sorumluluğu olarak görülmektedir. Ancak okul başarısı, öğretmenler, idareciler ile birlikte okul danışmanları, öğrenciler, ebeveynler ve toplum diğer üyeleri ile iş dünyasının çalışanları da dahil olmak üzere herkesin sorumluluğudur (House & Hayes, 2002). Okullarda öğrencilere sunulan hizmetler ana hatları ile öğretim (bilgi verme) ve rehberlik hizmetleri olarak iki başlık altında toplanabilir. İki sistem de öğrencilerin farklı alanlardaki yeterliliklerini geliştirmeye odaklanırken aynı zamanda birbirleriyle etkileşim halindedir. Öğretim basamağında kazandırılacak bazı yeterlilikler arasında matematik, fen bilimleri, anadil, sosyal bilimler ve yabancı dil öğretimi yer almaktadır. Rehberlik hizmetlerinde ise kendini ve diğerlerini tanıma, mesleki planlama ve eğitsel gelişim alanlarındaki yeterliliklere odaklanılmaktadır (Gysberg&Henderson, 2000). Okullarda uygulanan öğretim programlarının etkili olabilmesi ve öğrencilere öğretilenlerin sadece bilgi yığınından öteye geçebilmesi için her çocuğun

Rehberlik. Editör Betül AYDIN. 4. Baskı

Rehberlik. Editör Betül AYDIN. 4. Baskı Rehberlik 4. Baskı Editör Betül AYDIN Nilgün Canel Bünyamin Çetinkaya Necla Tuzcuoğlu Aslı Uz Baş Seval İmamoğlu Zekavet Topçu Diğdem Müge Siyez Semai Tuzcuoğlu Müge Yukay Yüksel Editör: Prof. Dr. Betül

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

kpss eğitim bilimleri ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren

kpss eğitim bilimleri ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren kpss eğitim bilimleri Ö ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK - ve ÖZEL EGİTİM Kolay oku Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Hızlı düşün Kalıcı öğren EDİTÖR: Savaş Doğan YAZAR: Ferdi Kaya ÖĞRENCİNİN DERS

Detaylı

kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DEFTERİ DERS REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya

kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DEFTERİ DERS REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya 2014 kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ REHBERLİK - ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya EDİTÖR: Savaş Doğan YAZAR: Ferdi Kaya ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme kpss 2015 Yeni sorularla son sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ezberbozan ezberletmezöğretir! KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

psikolojik danışma ve rehberlik Editör: Gürhan CAN

psikolojik danışma ve rehberlik Editör: Gürhan CAN psikolojik danışma ve rehberlik Editör: Gürhan CAN Ersin Altıntaş Mücahit Dilekmen Sabahattin Çam Hikmet Yazıcı Yaşar Özbay İbrahim Yıldırım Ömer Üre Alim Kaya Asım Çivitçi Sibel Türküm 13. Baskı Editör:

Detaylı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı MEB 2013 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI Türkçe Sosyal Bilimler Mesleki Bilgi Genel Kültür EN SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

kpss Soru Bankası Program Geliştirme Eğitim Bilimleri 2011 de da 87 SORU AVCISI 2009 da 74 SORU YAKALADI

kpss Soru Bankası Program Geliştirme Eğitim Bilimleri 2011 de da 87 SORU AVCISI 2009 da 74 SORU YAKALADI Öğretmen Adayları İçin kpss Eğitim Bilimleri Soru Bankası Program Geliştirme SORU AVCISI 2009 da 74 2010 da 87 2011 de 96 SORU YAKALADI Özgün Yeni Komisyon KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ Özel Gençliğin Rehberlik Modeli Gelişimsel Rehberliktir. Gelişimsel Rehberlik, sadece Okul Rehber Öğretmeninin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 7. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ I. DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİNE GİRİŞ... 3 A. Danışmanlığın Tanımı... 4 B. Rehberliğin Tanımı... 4 C. Psikoterapinin Tanımı... 5 D. Danışmanlık...

Detaylı

6. Baskı. Saniye ARSOY Nilgün CANEL İlkay DEMİR Yasemin DERELİOĞLU Hatice ERGİN

6. Baskı. Saniye ARSOY Nilgün CANEL İlkay DEMİR Yasemin DERELİOĞLU Hatice ERGİN Saniye ARSOY Nilgün CANEL İlkay DEMİR Yasemin DERELİOĞLU Hatice ERGİN Tamer ERGİN Lütfü İLGAR Gamze İNAN KAYA Esra İŞMEN GAZİOĞLU Ayşegül KILIÇASLAN ÇELİKKOL Şengül MERTOL İLGAR Filiz MEŞECİ GIORGETTI

Detaylı

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR 13 1.1. Özel Gereksinimli Bireyler 16 1.2. Özel Eğitimin Amacı ve İlkeleri 18 1.3. Özel Eğitimin Önemi 19 1.4. Engelliliğin Genel

Detaylı

PROGRAM GELİŞTİRME SORU BANKASI KPSS KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde. Sınıf Yönetimi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

PROGRAM GELİŞTİRME SORU BANKASI KPSS KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde. Sınıf Yönetimi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı KPSS Eğitim Bilimleri PROGRAM KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 70'in üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. GELİŞTİRME Sınıf Yönetimi

Detaylı

ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü. Kerem Köker

ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü. Kerem Köker ÖABT Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI Kerem Köker Tamamı Çözümlü Kerem Köker ÖABT LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SORU

Detaylı

Eğitimde Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri: Aday Öğretmenler İçin Eğitim Programı

Eğitimde Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri: Aday Öğretmenler İçin Eğitim Programı Eğitimde Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri: 1 Aday Öğretmenler İçin Eğitim Programı Okul Hem bireyin hem de toplumun ihtiyaçları göz önüne alınarak bir program dahilinde öğretim ve yönetim faaliyetlerini

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HEDEFLER İÇİNDEKİLER PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Rehberlik Hizmetleri Rehberlik Hizmetlerinin Amacı Kendini Gerçekleştirme Rehberlik Hizmetlerinde Temel İlkeler Başlıca Rehberlik Hizmetleri Psikolojik

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS KONU LÜĞÜ 30 DE EĞİTİM BİLİMLERİ ISBN: 978-605-9340-98-4 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Kısayol Yayıncılık a aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan yayınların tümü ya da herhangi bir bölümü

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

Eğitimde Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri: Aday Öğretmenler İçin Eğitim Programı

Eğitimde Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri: Aday Öğretmenler İçin Eğitim Programı Eğitimde Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri: 3 Aday Öğretmenler İçin Eğitim Programı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Örgün Eğitimin neresinde yer almaktadır? Örgün Eğitim Öğretim -Doğrudan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

Uygulamalı Meta-Analiz

Uygulamalı Meta-Analiz Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz Serkan DİNÇER Serkan Dinçer EĞİTİM BİLİMLERİNDE UYGULAMALI META-ANALİZ ISBN 978-605-364-844-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

3. OKULLARDA REHBERLİK SERVİSLERİ HİZMETLER. Abdullah ATLİ

3. OKULLARDA REHBERLİK SERVİSLERİ HİZMETLER. Abdullah ATLİ 3. OKULLARDA REHBERLİK SERVİSLERİ HİZMETLER Abdullah ATLİ Okullardaki rehberlik hizmetleri, öğrenciyi merkez alan bir anlayışla ve öğrencinin bütün yönlerinin gelişimini ve kendini gerçekleştirmesini amaçlayan

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur.

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur. EVDE EĞİTİM 1. Evde eğitim nedir? Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Ankara Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ () I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Her okul, bulunduğu

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK - GEOMETRİ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-360-0 Kitapta yer alan

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-684-7 Kitapta yer alan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI Giriş... 1 Türk Eğitim Sisteminin Amaçları... 2 1. Genellik ve eşitlik... 3 2. Bireyin ve toplumun ihtiyaçları... 3 3. Yöneltme... 3 4. Eğitim hakkı...

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Editör: Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ ISBN: 9944-919-19-5 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri

Detaylı

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19 İçindekiler 1 Okul Psikolojik Danışmanlığı Mesleği 1 Bir Meslek Olarak Psikolojik Danışmanlık 2 Tarihsel Geçmiş 3 Kimlik 5 Okul Psikolojik Danışmanlığının Gelişimi 6 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl KOMİSYON ÖABT Fizik Öğretmenliği Soru Bankası ISBN- 978-605-318-658-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal *Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri plânlanır,

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Editör Doç.Dr.İlknur Maya TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Çağlar Çağlar Doç.Dr.Ercan Yılmaz Doç.Dr.İlknur Maya Doç.Dr.Zülfü Demirtaş Yrd.Doç.Dr.Fulya D. Kentli Yrd. Doç.Dr.Mahmet Ali

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı )

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2010/2629 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Psikolojik Danışma ve Rehberlik Edtörler: Prof. Dr. M. Engn DENİZ Doç. Dr. Atılgan ERÖZKAN 11. Baskı Editör: Prof. Dr. M. Engin DENİZ - Doç. Dr. Atılgan ERÖZKAN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ISBN 978-605-241-049-3

Detaylı

ALES SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker. Eğitimde

ALES SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker. Eğitimde ALES 2017 SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker Eğitimde 30. yıl Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker ALES Sözel Soru Bankası ISBN-978-605-364-423-1 Kitapta

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ YENİ. Özgün 900 Soru

KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ YENİ. Özgün 900 Soru KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ ÖSYM % Özgün 900 Soru YENİ Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker MATEMATİK 0 DENEME ISBN 978-605-6-11- Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem

Detaylı

PDR'de Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

PDR'de Kaynak Tarama ve Rapor Yazma PDR'de Kaynak Tarama ve Rapor Yazma 3. Baskı Diğdem Müge SİYEZ Doç. Dr. Diğdem M. SİYEZ PDR de KAYNAK TARAMA ve RAPOR YAZMA ISBN 978-605-364-255-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR... v KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI... vii YAZAR HAKKINDA... ix 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE 1.1. ÜSTÜN YETENEKLİLİĞE TARİHSEL BAKIŞ...

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Ders No : 0310360047 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Rehberlik Servisi Tanıtımı

Rehberlik Servisi Tanıtımı Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM. Doç. Dr. Hasan DEMİRTAŞ

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM. Doç. Dr. Hasan DEMİRTAŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM Doç. Dr. Hasan DEMİRTAŞ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 Eğitim-Okul-Sınıf İlişkisi... 3 Sınıf Nedir?... 5 Sınıfın Yapısal Özellikleri... 6 Yönetim Nedir?... 6 Eğitim Yönetimi... 7

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Çağdaş Eğitim *Toplumların ihtiyaç ve beklentileri durmadan değişmiş, eğitim de değişen bu

Detaylı

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR 2013-2014-2015-2016 Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT FEN BİLİMLERİ - FEN VE TEKNOLOJİ TAMAMI

Detaylı

Tarih Ö retiminde Elefltirel ve Yarat c Düflüncenin Gelifltirilmesi

Tarih Ö retiminde Elefltirel ve Yarat c Düflüncenin Gelifltirilmesi Ydr. Doç. Dr. Orhan Ak no lu & Umut Diriöz Tarih Ö retiminde Elefltirel ve Yarat c Düflüncenin Gelifltirilmesi ISBN: 978-9944-919-50-0 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları,

Detaylı

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Editör: Fatma Alisinanoğlu 2. Baskı İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Özlem Şimşek - Gülhan Güven - Gözde İnal Berrin Dinç - Saide Özbey - Barış Çaycı Emre Ünal - D. Neslihan Bay Editör: Prof.

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM BİLİMLERİ 000000001 EĞİTİM BİLİMLERİ Komisyon KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-334-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

Editör. Prof.Dr. İlhan Günbayı SINIF YÖNETİMİ. Yazarlar. Prof.Dr.İlhan Günbayı

Editör. Prof.Dr. İlhan Günbayı SINIF YÖNETİMİ. Yazarlar. Prof.Dr.İlhan Günbayı Editör Prof.Dr.İlhan Günbayı SINIF YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. İlhan Günbayı Doç.Dr. Esin Acar Doç.Dr. Habib Özgan Doç.Dr. Mehmet Özbaş Doç.Dr. Nuri Baloğlu Yrd.Doç.Dr. Ahmet Akbaba Yrd.Doç.Dr. Haydar Durukan

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; okul öncesi ve ilköğretim çağındaki

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

KPSS. Eğitim Bilimleri. ezberbozan. serisi. KPSS Ders Notları. özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller

KPSS. Eğitim Bilimleri. ezberbozan. serisi. KPSS Ders Notları. özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller KPSS Eğitim Bilimleri ezberbozan serisi özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS DERS NTLARI ÖĞRENME PSİKLJİSİ ISBN 978-605-364-931-1 Kitap içeriğinin

Detaylı

Doç. Dr. ALİ ERYILMAZ. Bireyle Psikolojik Danışmada Sık Karşılaşılan PSİKOLOJİK SORUNLARA MÜDAHALE VE KENDİ KENDİNE YARDIM KİTABI

Doç. Dr. ALİ ERYILMAZ. Bireyle Psikolojik Danışmada Sık Karşılaşılan PSİKOLOJİK SORUNLARA MÜDAHALE VE KENDİ KENDİNE YARDIM KİTABI Doç. Dr. ALİ ERYILMAZ Bireyle Psikolojik Danışmada Sık Karşılaşılan PSİKOLOJİK SORUNLARA MÜDAHALE VE KENDİ KENDİNE YARDIM KİTABI ISBN 978-605-318-260-3 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ Öğrenci profilini belirlemek amacıyla 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimize metropolitan (okul olgunluğu) testleri uygulandı. 1. Sınıf velilerine hoş geldiniz söyleşisi yapıldı.

Detaylı

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 0 Özgün Parça Mehmet Serkan UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL PARÇALAR ISBN 978-60-6-60-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS KONU LÜĞÜ 30 DE EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ISBN: 978-605-9340-99-1 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Kısayol Yayıncılık a aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan yayınların

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM I PSİKOLOJİK DANIŞMA ETİĞİ İÇİN GENEL ÇERÇEVE. 1. Bölüm: Etiğe Giriş: Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER KISIM I PSİKOLOJİK DANIŞMA ETİĞİ İÇİN GENEL ÇERÇEVE. 1. Bölüm: Etiğe Giriş: Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birkaç Söz: Kültüre Uyarlanarak Yenilenen ve Geliştirilen Yeni Baskı Üzerine...v Çeviri Editörünün Ön Sözü... xiii Çeviri Editörünün Teşekkürü...xv Ön Söz... xvii Teşekkür... xix KISIM I PSİKOLOJİK

Detaylı