AVRUPA ASG WEB SİTESİ POLİTİKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA ASG WEB SİTESİ POLİTİKASI"

Transkript

1 AVRUPA ASG WEB SİTESİ POLİTİKASI 1

2 Amway, Amway Ürünleri, Amway İş Fırsatı konusunda farkındalık yaratmak ve işlerini kurarken ASG lere destek vermek üzere Amway gibi resmi web siteleri kurmuştur. Tutarlı, doğru ve yüksek kalitede bir bilgi iletimini sağlamak amacıyla Amway İş Fırsatı nı ve/veya Amway Ürünleri ni adaylara, müşterilere ve halka tanıtırken Amway, bu web sitelerinin kullanılmasını tavsiye etmektedir. ASG lere müşterilerine hizmet etmek, adaylara sponsor olmak ve iş gruplarıyla iletişim içinde kalmalarını sağlamak için direkt URL lerle kendilerine özel kişiselleşmiş Benim Sayfam seçeneği sunmaktadır. Amway tarafından sunulan bu desteğe ek olarak, bir ASG Amway İşi ni desteklemek için bir web sitesi açmaya karar verirse Amway İş Kuralları na ek olarak bu Web Sitesi Politikası na da uymak zorundadır. Bu Web Sitesi Politikası, Ukrayna ve İngiltere/İrlanda dışında Amway Bağlı Kuruluşları nın Amway Satış ve Pazarlama Planı nı uyguladığı tüm Avrupa pazarlarında bu konuda yürürlükte olan tüm eski politikaların yerine geçerek 1 Mart 2015 Tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu Politika, Amway İş Kuralları'nın (Ticari İlkelerin) veya başka Amway Politikaları nın ve ASG ile Amway arasında bu konuyla ilgili sözleşme hükümlerinin yerine geçmemekte, onları tamamlamaktadır. Amway, Amway İş Kuralları nın 1.3 nolu maddesinde açıklandığı gibi bu politikayı her hangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. I. GENEL HÜKÜMLER 1. ASG Web Sitesinin Tanımı: Amway İşi ni desteklemek ve geliştirmek amacıyla kurulan her web sitesi. Lütfen dikkat: Bir ASG web sitesini kimin kurduğuna veya sahibi olduğuna bakılmaksızın tüm ASG web siteleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere Amway İş Kuralları na, bu politikada belirlenen koşullara ve geçerli tüm yasalar ve yönetmelikler dahil, ASG nin Amway ile yapmış olduğu sözleşme yükümlülüklerine uymak zorundadır ve içeriği internette yayınlanmadan önce Amway tarafından yazılı olarak onaylanmış olmalıdır. 2. İnceleme ve Onay Gerek ASG yi desteklemek gerekse tüketicilerin çıkarları yönünden, yasal koşullara ve kalite standartlarına uymak amacıyla site açılmadan önce tüm site içeriği incelenmek ve onaylanmak üzere yazılı olarak Amway e verilmelidir. Bu kural onaylanmış web sitelerinde yapılan değişiklikler için de geçerlidir Amway, tüm ASG web sitelerinin içeriğini, doğruluk ve onaylanmış içerik yönünden izleme hakkını, ayrıca sahip olduğu web sitesi burada belirtilen ve geçerli diğer kurallara uymayan ASG lere karşı gerekli önlemler alma hakkını saklı tutar. Amway in inceleme ve onayı Amway İş Kuralları, Avrupa Web Sitesi Politikası ve Amway İş Politikaları na uyum yönünden yapılmaktadır. Amway, internet sitesi açılmasına ve internet sitesinde değişiklikler yapılmasına haklı bir gerekçe olmadıkça rıza gösterir. Web siteleriyle ilgili olarak yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uyma sorumluluğu ASG lere aittir. ASG web sitelerinin Amway tarafından incelenmesi ve onaylanması site içeriğinin bazı özellikleriyle sınırlıdır. İçeriğin özellikle Amway İş Kuralları, Avrupa Web Sitesi Politikası ve diğer ilgili belgelere uygunluğuna bakılmakta fakat web siteleri için geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uyumunun incelenmesi amaçlanmamaktadır ve amaçlanamaz. Bu nedenle bir web sitesinin Amway tarafından onaylanması ASG yi sorumluluktan kurtarmamaktadır. II. GENEL KOŞULLAR Aksi özellikle belirtilmedikçe, bu koşullar bütün ASG web siteleri için geçerlidir. Belirli bazı web sitesi türleri için istenen ek koşullar aşağıda özetlenmiştir. 1. Fikri Mülkiyet Haklarının Kullanılması 1.1 Amway Fikri Mülkiyet Hakları: ASG ler genel olarak Amway e ait fikri mülkiyet haklarını sadece Amway İş Kuralları nın 9 ncu bölümüne ve diğer sözleşme yükümlülüklerine uygun olarak kullanabilirler. ASG ler, site adreslerinde veya e-posta adreslerinde Amway in veya bağlı kuruluşlarının telif hakkına sahip olduğu materyalleri, ticari isimleri, ticari markaları veya hizmet işaretlerini kullanamaz ya da isim ve adreste biraz değişiklik yaparak, Amway in ticari isimleri, ticari markaları veya hizmet işaretleri ile karışıklığa neden olabilecek uygulamalar 2

3 yapamaz. (örnek; - Amway4u.com sizinicin Amway.com). 1.2 Üçüncü Taraf Fikri Mülkiyet Hakları: ASG ler üçüncü taraflara ait fikri mülkiyet hakkı olan materyalleri, ticari markaları, ticari isimleri, hizmet işaretlerini veya diğer fikri mülkiyeti olan şeyleri sadece fikri mülkiyet sahibinden açık izin ve/veya izin belgesi almaları durumunda kullanabilirler. ASG, üçüncü bir tarafın ASG ye, Amway e, bağlı kuruluşlarına veya ilgili başka bir tarafa veya ileride taraf olabilecek başkalarına karşı ASG nin bu fikri mülkiyeti kullanması veya yanlış kullanması nedeniyle, fikri mülkiyet ihlali veya diğer fikri mülkiyet talepleriyle ilgili tüm fikri mülkiyet sorunlarından tek başına sorumludur. Bir ASG, bu tür nedenlerden kayn aklanan her türlü şikayetlerde Amway i ve bağlı kuruluşlarını, hiçbir yükümlülük, masraf ve zarara karşı sorumlu tutmayacaktır. 2. Site Adresleri (URL) ve E-Posta Adresleri: Web sitesi veya e-posta adresleri aldatıcı, yanıltıcı olmamalı veya Amway İş Kuralları na aykırı olmamalıdır. (örnek: kolaypara.com, turkiye.com, satisgerekmez.com vb.) 3. Dürüst İş Uygulamaları: Amway İş Kuralları'nın 4 ncü ve 8 nci bölümlerinde belirtildiği gibi ASG ler Amway İşi ve Amway İş Fırsatı ile ilgili olarak içerik ve koşullar yönünden yanlış, eksik ve uygun olmayan herhangi bir açıklama yapmayacak veya bunlarla bağlantılı açıklamalar yapmaktan kaçınmayacaktır. Amway Ürünleri hakkında yapılacak beyanlar yalnız ilgili pazarda kullanılmak amacıyla hazırlanmış ve onaylanmış resmi Amway literatüründen ve resmi Amway Web Sitelerinden kelimesi kelimesine alınarak yapılabilir. ASG web siteleri yalnız Amway tarafından yazılı ve açık bir şekilde onaylanmış olan gelir sunumları veya Amway Satış ve Pazarlama Planı açıklamaları içerebilir. ASG siteleri, sitenin Amway in sunduğu bir iş fırsatını veya ürünleri açıklamak amacıyla açıldığını gizleyerek kişileri kandıramaz, aksine sitenin bu amacı açıkça ortaya koyması gerekir. ASG ler web sitelerinde Amway İş Fırsatı nı yetersiz şekilde yansıtan bir dil kullanmamalıdır. 4. Şirket-dışı Ürünler, Hizmetler veya İş Fırsatları: ASG web sitelerinde Amway in sunduğu ürün ve hizmetler dışında başka ürün ve hizmetler sunulamaz, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bir tanıtım çerçevesi, bağlantı veya başlık aracılığıyla başka ürün ve hizmetler tanıtılamaz veya satılamaz. 5. Müşteri, Alt Sıra ve Site Kullanıcı Bilgileri: ASG ler, web sitelerine Amway Gizlilik Politikası'na ve geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, gizlilik ile ilgili bir beyan koymalıdırlar; gizlilik politikasının yürürlükteki mevzuata uygunluğunu sağlamak için ASG nin hukuki danışmanlık hizmeti alması gerekebilir. Web sitesi, herhangi bir izleyiciden, yalnız kişisel bilgi olarak bu izleyiciye, site operatörlerine bir e-posta gönderme fırsatı sunmak istediği takdirde gerekli olacak kişisel bilgileri istemelidir. Bir ASG web sitesi, izleyicilerine, site sahiplerine e-posta göndermelerine fırsat tanıyorsa, web sitesi e-posta olanağını kullanmanın ASG ye otomatik olarak izleyicinin e-posta adresine cevap gönderme imkanı sağlayacağını ve adresin sadece izleyicinin sorularına cevap vermek için kullanılacağını ve izleyicinin rızası dışında başka bir amaçla kullanılmayacağını açık bir şekilde belirtmelidir. 6. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar için Amway in açık onayı gerekmektedir. 7. Framing (Çerçeveleme): Resmi Amway web sitesini veya üçüncü taraflara ait web sitelerini çerçevelemek yasaktır. 8. Sitenin Güncelleştirilmesi: Bütün ASG web siteleri düzenli olarak veya yeni gelişmeleri takiben güncelleştirilmelidir. Web sitesinde en son güncelleştirildiği tarihi belirten bir ifade bulunmalıdır. Yapılan herhangi bir değişiklik, yayınlanmadan önce incelenmek ve onaylanmak üzere Amway'e gönderilmelidir. III. ÖZEL KALİTE KOŞULLARI Amway in kalite standartları Amway Ürünleri nin profesyonel ve tatminkâr sunumunu ve Amway markasının ve Amway ürün markalarının itibarını sağlamak amacı gütmektedir. Amway Ürünleri nin tanıtımı ve satışı yönünden, Amway tarafından açılan Resmi Amway Web Sitelerinin kalite standartlarına paralel bir kalite sağlanması amacıyla, ASG ler Amway, Amway İş Fırsatı ve Amway Ürün ve Hizmetleri ile ilgili bir web sitesi kurmaya karar verdikleri zaman aşağıda tanımlanan kalite koşullarını karşılamalıdırlar. Bu hükümler, bir Amway resmi websitesi oluşturmak aşamasında Amway tarafından belirlenmiş kalite standartlarını yansıtmaktadır. 1. ASG ile ilgili kişisel bilgiler Amway İşi ile ve Amway İşi ndeki kişisel başarılarla ilgili olmalıdır. 3

4 2. Kişisel resimler ve görsel/sesli selamlama bir iş atmosferi içermeli ve Amway İşi ile bağlantılı olmalıdır. 3. Amway İş Fırsatı nın sunumuyla ilgili Kalite Standartları kriterleri şunlardır: Açık ve iyi düzenlenmiş bir internet sayfası yaratılmalı, sayfa düzeni, tarzı ve görünümü yönünden resmi Amway web sitelerinin profesyonel tarzıyla karşılaştırılabilecek düzeyde profesyonel ve tatminkâr olmalıdır. Amway ve Amway iş fırsatı hakkındaki bilgiler doğru ve tam olmalı ve en son güncel gerçeklere dayanmalıdır. Ekonomik trendler ve genel iş ortamı, geleceğe yönelik tahmin projeksiyonları hakkındaki tarihsel ve istatistiksel bilgiler tanımlanabilir ve doğru kaynaklara dayanıyor olmalıdır. İş Fırsatı Bilgi Siteleri giriş şifresiyle korunmalıdır. 4. Ürün satış sitelerindeki sipariş işlemi giriş şifresiyle korunmalıdır. 5. Amway Ürünleri nin halka sunumuyla ilgili Kalite Standartları - kriterleri şunlardır: a) Açık ve iyi düzenlenmiş bir internet sayfası yaratılmalı, sayfa düzeni, tarzı ve görünümü yönünden resmi Amway web sitelerinin profesyonel tarzıyla karşılaştırılabilecek düzeyde profesyonel ve tatminkâr olmalıdır. b) Yalnız Amway Ürünleri nin resmi fotoğrafları veya tarz ve kalite yönünden karşılaştırılabilir resimler kullanılmalıdır. Amway ürünleri hakkında yanlış, yanıltıcı veya uygun olmayan beyanlardan kaçınmak ve yürürlükteki yasaları ihlal etmemek için; (a) Sadece resmi Amway Ürün resimleri kullanılmalı veya tarz ve kalite yönünden karşılaştırılabilir resimler kullanılmalıdır (b) İlgili pazarda müşteriler için kullanılmak amacıyla hazırlanmış en son Amway literatüründe yayınlanmış olan veya resmi Amway web sitelerinde yer alan beyan ve ifadeler kullanılmalıdır. Sitede görünen, Amway tarafından dağıtılan ürünlere ait resimler Amway tarafından açıkça onaylanmalı ve bu konuda izin verilmelidir. c) Tüm gerekli ve uygun ticari marka ve telif hakkı konusu olan isimler site içinde açık bir şekilde görünür durumda olmalıdır. d) Aşağıda örnek olarak verilen tüm yasal koşullar karşılanmalıdır: İnternet üzerinden yapılan bir satıştan önce müşterilere açık ve kolay erişilebilir şekilde kesin ve doğru bilgiler verilmelidir. Örnek olarak; Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri; ASG nin adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası ve müşterinin kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgiler; ASG nin açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa ASG nin adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi; ASG nin tüketicinin şikayetlerini iletmesi için yukarıda belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi; Mal veya hizmetin niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi; Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet; Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri; Cayma hakkının olduğu durumlarda, cayma hakkının süresi ve ASG nin iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler; Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri; Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi; ASG nin talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar; Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri; ASG nin bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgiler; Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgiler; Sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, ASG tarafından saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye müşterinin daha sonra erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgiler; Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgiler; Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiler; ve Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesi ne veya Tüketici Hakem Heyeti ne yapabileceklerine dair bilgi. 4

5 ASG ler yukarıdaki bilgileri sözlü olarak da iletebilirler. Ancak, bu bilgiler müşterilere müşterinin satın aldığı ürünler teslim edilmeden önce, yazılı olarak da verilmelidir. Avrupa Birliği Uzaktan Satış kuralları veya benzeri ulusal mevzuat gereği müşterilere verilmesi gereken tam ve kesin bilgiler belirli ölçülerde değişikliğe uğrayabilir. ASG ler web sitelerinin ulusal yasalara uygunluğunu sağlamak için muhakkak yerel hukuki danışmanlık hizmeti almalıdır. e) Genel kalite standartlarında tanımlanan kalite, örneğin Açık görsel hiyerarşi, kolayca ayırt edilebilen başlık düzeyleri, anlaşılması kolay ve tutarlı navigasyon açısından temel kullanılabilirlik. Uygun dil kullanılması Site performansı, sitenin yapısı ve sayfa düzeni Kullanıcılar için erişebilirlik Araçlar için erişebilirlik site farklı tarayıcılarla, yazıcıda basıldığında veya elde taşınan gereçlerle uyumlu bir şekilde çalışıyor mu. Veri transferi ve ödemelerin güvenliğini sağlamak üzere güvenli bir mağaza sistemi kullanınız. IV. Kurallara Uyulmaması Amway, bu politikanın potansiyel olarak ihlal edilmesi durumuyla ilgili koşulları veya şikayetleri Amway İş Kuralları nın 11 ve 12 nci bölümleri uyarınca araştıracaktır. 6. Uygun içerik olarak ayrıca şunlar sayılabilir: a) Yürürlükteki ulusal yasalar ve geçerli mevzuat uyarınca düzenlenmiş, alıcının siparişini görmesini ve varsa yapılmış herhangi bir hatayı düzeltebilmesini veya siparişini değiştirmesini, bilinçli ve bilgilendirilmiş olarak satın alma rızası gösterdiğini belirtmesini ve bu satın alma işlemiyle ilgili olarak tam ve doğru bir kayıt belgesi almasını sağlayan on-line formlar ve on-line sipariş işlemleri. b) Hepsi geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak düzenlenmiş, kullanımı kolay, güvenli ödeme sistemleri ve bu sistemlerin sağlayabileceği güvenlik düzeyi ile ilgili bilgiler. 7. Uygun olmayan içerik: a) Amway İş Fırsatı nı açıklayan bilgiler. ASG nin veya diğer ASG lerin Amway Satış ve Pazarlama Planı na dayanan ürün satışlarının ASG lere gelir sağladığını belirtebilirler. b) Amway dışı ürünlerle ilgili ürün bilgisi, bunlarla sınırlı kalmamak üzere İş Destek Materyalleri de dahil. 8. Elektronik ticaret mevzuatına uygunluk ASG ler elektronik ortamda verilecek olan bir siparişin onaylanmasından önce, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, müşterinin ödeyeceği toplam bedel de dahil olmak üzere, sözleşmenin şartlarını müşteriler ile paylaşmakla yükümlüdürler. 5

6 Amway Türkiye: Amway Türkiye Şair Eşref Bulvarı No.6 Kat: Çankaya İzmir Türkiye Tel Fax /2015

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6 Z İ N D E YA Ş A M EV G Ü Z E L L İ K S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K Z İ N D E YA Ş A M S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K AMWAY İŞ KURALLARI Z İ N D E YA Ş A M İçindekiler:

Detaylı

Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) Online Davranışsal Reklamcılık hakkında. En İyi Uygulama Önerisi

Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) Online Davranışsal Reklamcılık hakkında. En İyi Uygulama Önerisi Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) Online Davranışsal Reklamcılık hakkında En İyi Uygulama Önerisi Avrupa reklamcılık sektörü genelinde Online Davranışsal Reklamcılık alanında tüketici kontrollerine

Detaylı

Hediyeli Oyun Kullanım Şartları

Hediyeli Oyun Kullanım Şartları Hediyeli Oyun Kullanım Şartları İşbu Kullanım Şartları; Hediyeli Oyun Servisinden, ve mobil web sitesinden yararlanabilmek için gerekli tüm hüküm ve şartları düzenlemektedir. Bu servisi, ve mobil web siteyi

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ 03.02.2012 Rev. 08.02.2012 TS/BTK/12-01 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ Kanun Tasarısı hakkında TÜSİAD Teknoloji, İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti alımı yapılacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti alımı yapılacaktır. 30.06.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/13679 KONU : Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi ( Sözleşme ), Büyükdere Cad. No. 251, 34398 Maslak, İstanbul adresinde

Detaylı

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi Önemli not: Bu Sözleşme, örnek niteliğinde bir Çerçeve Sözleşmelerdir ve bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur. İmzalanmadığı müddetçe herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. İşleminize uygun Çerçeve Sözleşme

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

Shell Uygulamaları: Genel Kullanım Şartları ve Koşulları

Shell Uygulamaları: Genel Kullanım Şartları ve Koşulları Shell Uygulamaları: Genel Kullanım Şartları ve Koşulları Lütfen bu mobil uygulamayı (bundan böyle Uygulama olarak anılacaktır) kullanmadan önce işbu kullanım şartları ve koşullarını dikkatlice okuyun.

Detaylı

Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi

Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi Bu Kayıt Operatörü Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi ( Sözleşme ), kayıtlı işyeri Esentepe Mah. Elif Sok. No. 4 K.1 Şişli 34394 İstanbul

Detaylı

Kullanım Şartları. web.akgunler.com.tr yi ifade eder. : AKGÜNLER TURİZM LTD. e ait Web Sitesi olan

Kullanım Şartları. web.akgunler.com.tr yi ifade eder. : AKGÜNLER TURİZM LTD. e ait Web Sitesi olan Kullanım Şartları Web Sitesi Kullanım Şartları Web Sitesi kullanım şartları, "Web Sitesi/Site" kullanırken uyulması gereken kuralları ve şartları açıklamaktadır. Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde

Detaylı

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından: POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; posta

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

Başlangıç Tarihi: Lisans Ücreti: Ödeme Planı: Aylık

Başlangıç Tarihi: Lisans Ücreti: Ödeme Planı: Aylık Nokta İnternet Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket") Gökırmak Sokak No: 2 Beysukent 06810 ANKARA TÜRKİYE Tel: +90312 236 16 69 Faks: +90312 236 16 79 Alan Lisansı - Detay Sayfası Kira Numarası: Müşteri

Detaylı

GİRİŞ. Esasların Yapısı bölümüne bakın.

GİRİŞ. Esasların Yapısı bölümüne bakın. GİRİŞ Sorumlu Reklam ve Pazarlama İletişimi Faaliyetleri Reklam ve diğer pazarlama iletişim araçları, reklamverenlerle tüketiciler arasındaki iletişimi sağlayan en önemli unsurların başında gelir. Her

Detaylı

e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları

e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları Sürüm 2.3 Yürürlük Tarihi: Ağustos, 2013 OID 2.16.792.3.0.1.1.2.1 Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ Koalay.com web sitesi ( Site ), tüm hakları Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. a ( Telesure ) ait olan, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen ruhsat ve

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI Haziran 2006 ANKARA Yayın No:158 SUNUŞ Son 60 yıl içinde büyük

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı