Akademisyenler için Kişisel Web Sitesi Hazırlama Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademisyenler için Kişisel Web Sitesi Hazırlama Sistemi"

Transkript

1 Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Akademisyenler için Kişisel Web Sitesi Hazırlama Sistemi Mustafa Özcan 1, Zeki Özen 1, Çiğdem Erol 1, Zerrin Ayvaz-Reis 2 1 İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü, İstanbul 2 İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İstanbul Özet: Bu çalışmada, akademisyenler için hazırlanmış kişisel bir web sitesi uygulaması yer almaktadır. Uygulama; web tasarımı, programlama ya da html bilmeyen ancak, web sitesi sahibi olmak isteyen akademisyenlere yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Kişisel web sitesi ile akademik deneyimlerini tüm dünyadaki meslektaşları ve öğrencileri ile paylaşmak isteyen ancak yoğun çalışma temposu yüzünden yeni bir sistemi öğrenmeye zaman ayıramayacak akademisyenler, bu sistem ile kişisel web sitelerini kolayca hazırlayıp güncelleyebilmektedir. Benzerlerinden farklı olarak öğrencilerin ödev sürecinin de yer aldığı sistem sayesinde akademisyenlerin zaman kullanımını olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Bu sayede güncel web sitesi bulunan akademisyen sayısının artacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Web Sitesi, İçerik Yönetim Sistemi, APWS Personal Web Site Preparation System for Academics Abstract: In this study, the application is a personal website designed for academics. Application, web design, programming, or who do not know html, but to help scholars who want to be the owner of the website has been developed. Personal web site with the academic experiences of colleagues and students all over the world who want to share with the intense pace of work but have no time to learn a new system because of academics, personal web sites with easy to prepare and updated this system. Unlike counterparts in academics when students assignments through the process, including the use of the system is expected to positively impact. This will increase the number of academics in the current web site. Keywords: Web Site, Content Management System, APWS. 1. Giriş Bilindiği gibi akademisyenler, eğitim vererek bilgilerini yeni nesillere aktarmanın yanı sıra araştırmalar yaparak ürettikleri yeni bilgileri bilim camiası ile paylaşmaktadırlar. Disiplinler arası işbirliğinin giderek önem kazandığı günümüzde, gerek ulusal, gerekse uluslar arası ortak çalışmalar için akademisyenler Internet teknolojisinden faydalanmaktadır. Kişisel web siteleri, bireyler için bilginin paylaşılabileceği tüm dünyaya açılan bir kapıdır. Özellikle akademisyenler kişisel web siteleri sayesinde meslektaşları ile ortak çalışma imkanları bulabilir, içinde bulundukları toplumu bilgilendirebilir, öğrencilerin eğitim süreçlerine web sitelerindeki çeşitli kullanım olanakları ile bu şekilde destek verebilirler. Kişisel web siteleri, bilgiyi ve bilginin yer aldığı şablonu içerdiği için İçerik Yönetim Sistemi (İYS=Content Management System) olarak ta adlandırılabilir. İçerik Yönetim Sistemleri, eşzamanlı ya da eşzamansız, metin, grafik, animasyon, ses, video gibi içeriğin tamamen işlenmiş, yarı-işlenmiş ya da ham veri şeklinde dijital ortamda verinin 605

2 Akademisyenler için Kişisel Web Sitesi Hazırlama Sistemi Mustafa Özcan, Zeki Özen, Çiğdem Erol, Zerrin Ayvaz-Reis toplanması, veriye erişilmesi, ya da düzenlenmesini kolaylaştıran sistemler [1] ve veritabanı temelli platform bağımsız çalışabilen yazılım uygulamaları [2] olarak tanımlanabilir. Web tabanlı bir içerik yönetim sistemi de, bir topluluk için verinin toplanması, yapılandırılması ve dağıtılması için kullanılabilecek etkili bir araçtır [3]. Ancak akademisyenlerin çoğu, alanları dışında yeni bir teknolojiyi ya da sistemi öğrenmek için yeterli zamana sahip olmamaktadır. Hosting alanı dahi olsa birçok akademisyen kendi web sitesini zaman yetersizliği nedeni ile oluşturamamaktadır. Yorulmaz ve diğerlerinin [4] altı üniversitede yaptıkları çalışmaya göre akademisyenlerin %74 gibi büyük bir çoğunluğunun üniversiteler tarafından onlara verilen hesaplarında web sitesinin olmadığı anlaşılmıştır. Benzer bir şekilde Tezer ve Bicen Yakın Doğu Üniversitesi nde yaptıkları bir çalışmada kişisel web sayfasına sahip olmayan öğretim elemanlarının oranın %60 oranında olduğunu söylemektedirler [5]. Tüm bu araştırmalar sonucunda; akademisyenler için kolaylıkla hazırlanabilir, güncellenebilir ve öğrenmek için ayrıca çaba ve fazla zaman gerektirmeyen bir sisteme ihtiyaç duyulduğu ortadadır. Bu çalışmada özellikle içerik yönetiminin kolaylıkla ve oldukça hızlı yapılabildiği, kişisel bilgilere ilave olarak, öğrenciler ile etkileşimin mümkün olduğu bir sistem geliştirilmiştir. ve jquery entegre edilen sistem zerrinayvazreis.com.tr adresinde yayınlanmaktadır. Dünya Çapında Ağ Birliği (World Wide Web Consortium ya da kısaca W3C) standartlarına uygun olarak geliştirilen sistemde yönetim panelinden veri girişinde CKEditör 3.5 kullanılmıştır. Ayrıca sistemin geliştirilmesinde proje yönetimi için Microsoft Project 2010, veritabanı tasarımında MySQL-Workbench 5.2, resim editörü olarak Paint.Net 3.5 kullanılmıştır. Sistemin güvenliği için bütün formlarda güvenlik kodu (captcha) kullanılmış, IP adresine bağlı oturum kontrolü ve dizin listeleme özelliği engellenmiştir. Güvenlik testi Netsparker Community Edition ile yapılmıştır. 2.1 Kullanıcı Arayüzü Kullanıcılar web sitesini ilk ziyaret ettiklerinde Şekil 1 de gösterilen ana sayfa ile karşılaşmaktadırlar. Bu kısımda öğretim üyesinin özgeçmişi, yayınları, duyuruları, resimleri, iletişim bilgileri yer aldığı gibi, ders verdiği öğrencilerinin kullanabileceği bir üyelik sistemi de bulunmaktadır. 2. Uygulama Gerçekleştirilen Akademik Personel Web Sitesi (APWS) uygulaması, kullanıcı, yönetici ve öğrenci olmak üzere üç arayüzden oluşmaktadır. APWS, akademisyenlerin kişisel web sitelerini kolay ve hızlı olarak hazırlamalarını sağlayan bir uygulamadır. Aynı zamanda öğretim üyesi, sistem üzerinden dersini alan öğrencilere ödev verebilmekte ve öğrencileri de ödevlerini sistem üzerinden teslim edebilmektedir. MySQL veritabanı kullanılarak PHP programlama dilinde Eclipse ile yazılan 606 Şekil 1: Kullanıcı ana sayfa. 2.2 Yönetici Arayüzü Sistemde öğretim üyesi yönetici olarak tanımlanmıştır. Yönetici domain adı/ admin adresinden Şekil 2 de görülen arayüz ile kullanıcı adı, şifresi ve güvenlik kodunu girerek sisteme erişebilmektedir. Yönetim paneline erişen öğretim üyesi, tasarım bilgisine ya da sistem kullanımına yönelik bir eğitime ihtiyaç duymadan, kolayca web içeriğini hazırlayabilmekte ve güncelleyebilmektedir.

3 Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Şekil 2: Yönetici giriş ekranı. Öğretim üyesi sol menüde yer alan duyurular kısmına tıkladığı zaman, Şekil 3 de görülen duyuru ekleme alanı ile karşılaşmakta Yeni Kayıt butonuna basarak yeni kayıt ekleme ekranına erişip sisteme duyuru girebilmektedir. Yönetici ara yüzü yardımıyla öğretim üyesi aşağıdaki işlemleri benzer bir şekilde kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir: Sayfalar kısmında; web sitesine yeni sayfalar eklemek, güncellemek, sayfaları yayından kaldırmak ya da yayınlamak mümkün olabilmektedir. Galeri kısmında; sisteme resim eklenebilir ve kategorileşmiş galeriler oluşturulabilir. Öğrenciler bölümünde; öğretim üyesi dersini alan öğrencilerine ait bilgileri ekleyebilmekte ve güncelleyebilmektedir. Sisteme tanımlanan her öğrenci için otomatik şifre üretilmekte ve mail adreslerine gönderilmektedir. Şekil 3: Duyuru ekleme ekranı. 607 Dersler bölümünde; yeni ders eklemek, güncellemek, listelemek ve ders notu eklemek gibi işlemler yapılabilmektedir. Ödevler kısmında; akademisyen tarafından derse bağlı olarak ödev konusu tanımlanabilmekte, öğrenciler seçimlerini yaptıklarında ve ödevler dosyalarını sisteme yüklediklerinde bu menüden görülebilmektedir. Ayarlar kısmında; site başlığı, sitede görünecek unvan bilgileri, iletişim formu için SMTP ayarları gibi genel sistem ayarları düzenlenmektedir. 2.3 Öğrenci Arayüzü Öğrenciler ana sayfada sol alt kısımda yer alan öğrenci bölümünden kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapabilmektedirler. Sistemde mevcut ödev konuları içerisinde daha önce seçim yapılmayan bir konuyu seçebilmekte, ödevlerini tamamladıktan sonra sisteme yükleyerek teslim edebilmektedirler.

4 Akademisyenler için Kişisel Web Sitesi Hazırlama Sistemi Mustafa Özcan, Zeki Özen, Çiğdem Erol, Zerrin Ayvaz-Reis Sisteme yüklenen ödev dosyaları veritabanında saklanmaktadır. Şekil 4: Öğrenci ekranı. 3. Geliştirme Süreci 3.1 Gereksinim Analizi Giriş bölümünde değinilen araştırmalar ışığında ve bölümümüz Akademisyenleri ile yapılan görüşmeler sonucunda gereksinimler tespit edilmiştir. 3.2 Veritabanı Tasarımı Veritabanı sistemi olarak MySQL kullanılmıştır. Veritabanı tasarımı için MySQL- Workbench 5.2 uygulaması kullanılmış ve Şekil 5 de görülen EER (Enhanced Entity- Relationship Model) modeli tasarlanmıştır. 3.3 Arayüz Tasarımı Basit anlaşılır ve W3C standartlarına (HTML 5 ve CSS 3) uygun tablo kullanmaksızın (div kullanılarak) bir arayüz geliştirilmiştir. Resim editörü olarak Paint.Net 3.5 kullanılmıştır. 3.4 Gerçekleştirme ve Test Kodlama aşamasında PHP, Javascript, Şekil 5: APWS EER diyagramı. 608 HTML ve CSS için Eclipse sürümü kullanılmıştır. Site URL yapısı UrlRewrite kullanılarak tasarlanmıştır. Her iki dil için RSS yayını eklenmiştir. Detaylı istatistikler için Google Analytics kodların girilebileceği bir alan ayarlar bölümüne eklenmiştir. Beta ve son sürüm yüklemeleri hem geliştirme ortamında hem de

5 Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya adresinde yayınlanarak testleri yapılmıştır. Güvenlik testi Netsparker Community Edition ile yapılmıştır (Şekil 6). 4. Sonuç ve Öneriler Kişisel web sitesi sahibi olmak için bireyler, hazır sistemleri kullanarak zaman kazanma ve kullanıcı üzerinde iyi bir etki bırakmak amacı ile profesyonel bir uygulama arayışı içindedir. Ancak bu sistemlerin bir kısmı mali açıdan pahalı olduğu gibi bazı ücretsiz sistemler de tüm bireylerin beklentilerine cevap verebilmek adına oldukça fazla fonksiyona sahip karmakarışık bir yapı içermektedir (Joomla, wordpress vb.) Hatta mevcut kişisel web sitesi hazırlama sistemlerinden bazılarının nasıl kullanıldığını öğrenmek, web tasarımı öğrenip bireyin kendi kendine sitesini geliştirmesinden daha fazla emek ve zaman gerektirebilmektedir. Bu çalışmada geliştirilen sistemin basit, etkili ve akademisyenler için ihtiyaca uygun bir içerik yönetim sistemi olduğu düşünülmektedir. APWS mevcut sistemlerden farklı olarak türkçe yönetim paneline ve sade menü sistemine sahiptir. Kolay kullanımının yanı sıra W3C standartlarına uygun olarak hazırlanan sistemde UrlRewrite ve RSS yayını bulunmaktadır. Şekil 6: APWS güvenlik test sonuçları. 609 Türkçe ve ingilizce sayfalar oluşturulmasına imkan veren APWS sisteminde güvenlik kodu kullanılmıştır. Öğrenciler için de kolay kullanıma sahip olan sistemin ödev takip modülünün olması ve ücretsiz kullanılması önemli özelliklerindendir. APWS de öğrencilerin sisteme tek tek kayıt edilmesi gerekmektedir ve ingilizce yönetim arayüzü bulunmamaktadır. APWS nin bir sonraki sürümünde bu özellikler geliştirilebilir. Hazırlanan APWS sürümü paketlenerek adresinde yayına sunulmuştur. 5. Kaynaklar [1] Robertson, J., So, what is a content management system?, KM Column,, 1-4 (2003). [2] Valentine, A., Content management systems, A primer: What registrars need to know, College and University, 79, (2): (2003).

6 Akademisyenler için Kişisel Web Sitesi Hazırlama Sistemi Mustafa Özcan, Zeki Özen, Çiğdem Erol, Zerrin Ayvaz-Reis [3] Altun, A., Gülbahar Y., Madran, O., Öğretimde İçerik Yönetim Sistemleri: ENİYİSİ Örneği, pdf [Ziyaret Tarihi: ]. [4] Yorulmaz, M., Yasemin, A., Şimşek, C., AkademiCMS: Akademisyenler için Web İçerik Yönetim Sistemi Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa (2009). [5] Tezer, M., Bicen, H., Üniversite Öğretim Elemanlarının E-Eğitim Sistemlerine Yönelik Hazır Bulunuşluğu, International Education Technology Conference (IETC2008), Anadolu Üniversitesi Eskişehir (2008). 610

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 53 Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması Çetin ELMAS 1, Nurettin DOĞAN 2, Serdar BİROĞUL 3, Mehmet Sena

Detaylı

Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği

Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği Yrd.Doç.Dr. Zülfü Genç

Detaylı

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yalın Kılıç Türel Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ÖZET Eğitim sisteminde verimliliğin

Detaylı

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU 2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL West Virginia University, US College of Engineering&Mineral Resources asaf_varol@yahoo.com (üniversitedeki e-postanızda yazılabilir) ArĢ.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Doç. Dr.Seyfettin DALGIÇ

Detaylı

ÜNİTE WEB EDİTÖRÜ TEMEL ARAÇLARI WEB EDİTÖRÜ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Yrd. Doç. Dr. Serkan YILDIRIM

ÜNİTE WEB EDİTÖRÜ TEMEL ARAÇLARI WEB EDİTÖRÜ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Yrd. Doç. Dr. Serkan YILDIRIM WEB EDİTÖRÜ TEMEL ARAÇLARI İÇİNDEKİLER Web Editörü Açılış Ekranı Çalışma Alanı Araç Çubukları Paneller Menüler Dosya İşlemleri Dosya Oluşturma WEB EDİTÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Serkan YILDIRIM HEDEFLER Bu üniteyi

Detaylı

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Servet GÜNOĞLU İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

WEB TABANLI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ

WEB TABANLI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ WEB TABANLI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ Abdulcebar ON 1, Necaatin BARIŞÇI 2 1 Yüksek Öğretim Kurumu, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2 Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Bulut Bilişim Uygulamalarında Amazon Web Servisleri Hizmetlerinin ve JavaScript Dilinin Birlikte Kullanımı

Bulut Bilişim Uygulamalarında Amazon Web Servisleri Hizmetlerinin ve JavaScript Dilinin Birlikte Kullanımı Bulut Bilişim Uygulamalarında Amazon Web Servisleri Hizmetlerinin ve JavaScript Dilinin Birlikte Kullanımı Hasan Armutlu 1, Muammer Akçay 2 1 Uşak Üniversitesi, Karahallı MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü,

Detaylı

BİLİMSEL İÇERİK YÖNETİM, DEĞERLENDİRME ve YAYINLAMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

BİLİMSEL İÇERİK YÖNETİM, DEĞERLENDİRME ve YAYINLAMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KTMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ BİLİMSEL İÇERİK YÖNETİM, DEĞERLENDİRME ve YAYINLAMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Proje

Detaylı

Web Tasarımı Derslerine Yönelik Sosyal Yapılandırmacı Web Uygulama Ortamı

Web Tasarımı Derslerine Yönelik Sosyal Yapılandırmacı Web Uygulama Ortamı Web Tasarımı Derslerine Yönelik Sosyal Yapılandırmacı Web Uygulama Ortamı Esra BARUT 1, Mustafa Ali AKCA 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Isparta esrabarut@sdu.edu.tr,

Detaylı

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. M. Tuncay Sarıtaş Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tuncaysaritas@gmail.com Nalan Üner Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Mahinur Altıparmak, İnci Dürdane Kurt, Yrd.Doç.Dr. Metin Kapıdere

Detaylı

Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar

Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDAMAR

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin KHO Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com, iergin@kho.edu.tr Dz. Öğ. Bnb. Bekir Akseki AÜEBF Yüksek

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hacı Durdu ÇOBAN BİR ANLAMSAL WEB UYGULAMASI OLARAK TÜRKİYE ORGANİK TARIM BİLGİ PORTALI TASARIMI ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ADANA,2010 ÖZ YÜKSEK

Detaylı

Türkiye de Uzaktan Eğitimin Öğretim Programları ve Öğrenme Yönetim Sistemleri Açısından İncelenmesi

Türkiye de Uzaktan Eğitimin Öğretim Programları ve Öğrenme Yönetim Sistemleri Açısından İncelenmesi 50 Türkiye de Uzaktan Eğitimin Öğretim Programları ve Öğrenme Yönetim Sistemleri Açısından İncelenmesi An Investigation of Distance Education of Turkey in Terms of Learning Management Systems and Curriculum

Detaylı

SOSYAL AĞLARIN YÜKSEKÖĞRETİMDE KULLANIMI: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, FACEBOOK ÖRNEĞİ

SOSYAL AĞLARIN YÜKSEKÖĞRETİMDE KULLANIMI: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, FACEBOOK ÖRNEĞİ SOSYAL AĞLARIN YÜKSEKÖĞRETİMDE KULLANIMI: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, FACEBOOK ÖRNEĞİ USAGE OF SOCIAL NETWORKS IN HIGHER EDUCATION: UNIVERSITY OF GÜMÜŞHANE, SAMPLE OF FACEBOOK Özgür KALAFAT Gümüşhane Üniversitesi,

Detaylı

Etkin Müşteri Hizmetleri için Müşteri Bilgilendirme E-Öğrenme Portali Önerisi

Etkin Müşteri Hizmetleri için Müşteri Bilgilendirme E-Öğrenme Portali Önerisi Etkin Müşteri Hizmetleri için Müşteri Bilgilendirme E-Öğrenme Portali Önerisi Elif Kartal 1, Selim Yazıcı 2, Zerrin Ayvaz Reis 1, Çiğdem Selçukcan Erol 1 1 İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü 2 İstanbul

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ VE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YATKINLIKLARI Sinan YALÇINKAYA YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Esra G. Kaygısız * Özet

Esra G. Kaygısız * Özet KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ STANDARTLARINA GÖRE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, MİLLİ KÜTÜPHANE, İSTANBUL BELEDİYESİ, ANKARA VALİLİĞİ İNTERNET SİTELERİNİN BİLGİ SUNMA ETKİNLİKLERİNİN TÜRKİYE. GOV.TR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Uzaktan Eğitimde Kaynak Y önetimi

Uzaktan Eğitimde Kaynak Y önetimi Uzaktan Eğitimde Kaynak Y önetimi Hasan Armutlu 1, Muammer Akçay 2 1 Uşak Üniversitesi, Karahallı MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Uşak 2 Dumlupınar Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kütahya

Detaylı

Facilitation of Hearing and Speech Impaired People s Life

Facilitation of Hearing and Speech Impaired People s Life Facilitation of Hearing and Speech Impaired People s Life Zerrin Ayvaz Reis, Behlul Gucukoglu, Burak Eskici Abstract- Hearing and speech impaired individuals are unable to continue their lives as easily

Detaylı

Türkiye de Bir Üniversite E-Kütüphane Sisteminin Tasarlanması ve Geliştirilmesi: Dicle Üniversitesi Örneği

Türkiye de Bir Üniversite E-Kütüphane Sisteminin Tasarlanması ve Geliştirilmesi: Dicle Üniversitesi Örneği DOI: 10.5961/jhes.2014.095 Türkiye de Bir Üniversite E-Kütüphane Sisteminin Tasarlanması ve Geliştirilmesi: Dicle Üniversitesi Örneği Design and Development of a University E-Library System in Turkey:

Detaylı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Portalı Android Uygulaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Portalı Android Uygulaması Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Portalı Android Uygulaması Özet: Son yıllarda hayatımızın değişmez parçası haline gelen mobil cihazlar, uygulama geliştiricileri mobil uygulama tarafına doğru

Detaylı

E-ÖĞRENMEDE DESTEK H İZMETLERİNİN ÖĞRENEN MEMNUNİYETİNE ETKİSİ

E-ÖĞRENMEDE DESTEK H İZMETLERİNİN ÖĞRENEN MEMNUNİYETİNE ETKİSİ E-ÖĞRENMEDE DESTEK H İZMETLERİNİN ÖĞRENEN MEMNUNİYETİNE ETKİSİ Aşkın Ulaş KABA, Ali GÜNEŞ, Tuğba ALTINTAŞ Anahtar Kelimeler Uzaktan eğitim e-öğrenme Öğrenen destek hizmetleri Öğrenen memnuniyeti Özet Başarılı

Detaylı

MOBİL CİHAZLAR İÇİN EPUB STANDARDINDA MÜFREDAT DERS İÇERİK ÜRETİMİ

MOBİL CİHAZLAR İÇİN EPUB STANDARDINDA MÜFREDAT DERS İÇERİK ÜRETİMİ MOBİL CİHAZLAR İÇİN EPUB STANDARDINDA MÜFREDAT DERS İÇERİK ÜRETİMİ Yusuf Özoğlu İstanbul Üniversitesi yozoglu@gmail.com Feyzi Kaysi İstanbul Üniversitesi feyzikaysi@gmail.com Furkan Özoğlu İstanbul Teknik

Detaylı

Zimbra Sunucu Sistemi ile Birlikte Çalışma

Zimbra Sunucu Sistemi ile Birlikte Çalışma Zimbra Sunucu Sistemi ile Birlikte Çalışma Önder Şahinaslan 1, Emin Borandağ 1, Emin Can 1, Ender Şahinaslan 2 1 Maltepe Üniversitesi, Bilişim Bölümü, İstanbul 2 Trakya Üniversitesi, Bankasya onder@maltepe.edu.tr,

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı