T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü 2006/4 SAYILI TEBLİĞ DESTEK BAŞVURU YÖNETİMİ FİRMA KILAVUZU 2014

2 FİRMA DESTEK BAŞVURU KILAVUZU 1. BAŞVURU SÜRECİ 2. BAŞVURU DİLEKÇESİ 3. EVRAK DÜZENİ VE ÖZELLİKLERİ 4. EVRAK SIRASI 5. BAŞVURU ESASLARI 6. TİCARET MÜŞAVİRİ/ATAŞESİ BELGE ONAYI 7. YERİNDE İNCELEME FORMLARI 8. BAŞVURU SÜRELERİ 9. BORÇSUZLUK YAZILARININ İBRAZI 10. SIK KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER 11. GÜNCEL MEVZUATIN TAKİBİ

3 1.BAŞVURU SÜRECİ

4 2. BAŞVURU DİLEKÇESİ Başvurular esnasında aşağıdaki dilekçenin kullanılması gerekmektedir. Bu dilekçe, uygulamada yeknesaklık sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. Dilekçenin «EKLER» kısmında yer alan evrak, muhakkak dosya ekine konulmalıdır. Birliğe Başvuru Dilekçesi

5 3.EVRAK DÜZENİ VE ÖZELLİKLERİ EVRAK DÜZENİYLE İLGİLİ KURALLAR: Başvurular harcama numarası bazında ayraçlarla ayrılarak dosyalanmalı. Bütün belgeler üzerine ilgili harcama numarası yazılmalı. (Sadece harcama no) Klasör kullanılması durumunda klasör sırtlığına marka adı, harcama dosya no, başvuru tarihi, yeni başvuru veya eksiklik tamamlama başvurusu olduğu bilgileri yazılmalı. Fotoğraflar ve küçük boyutlu dekontlar A4 boyutundaki kağıtlara zımbalanmalı. Bütün fotoğraflar renkli olmalı.

6 3.EVRAK DÜZENİ VE ÖZELLİKLERİ Tanıtım örneklerinin çok fazla sayıda olması durumunda (Örn. Pazar araştırması raporu) sayfaların önlü arkalı çıktısı alınarak sayfa sayısı azaltılmalı. Ses veya video dosyalarını içeren CD üzerine hangi harcama belgelerindeki tanıtım örneklerini içerdiği CD kalemiyle yazılmalı. Yazılı tanıtım, gazete, dergi reklamlarında tanıtım örneğinin aslı ibraz edilmeli. (Aslı görülmüştür de yaptırılabilir.) Örneği basılı halde bulunmayan başvurular (Web sayfasına ilişkin tasarımlar, yazılım lisansı vb.) için ekran görüntülerinin çıktısı alınmalı. Eşantiyon, promosyon malzemelerinin büyük boyutlu olması durumunda fotoğrafı ibraz edilmeli.

7 4.EVRAK SIRASI Başvuru Dosyası Oluşturulurken Takip Edilecek Evrak Sırası Marka-Patent-Tasarım Tescili - Fatura - Ödeme belgesi - Patent-marka-tasarım tescil/başvuru belgesi Tanıtım - Sözleşme - Fatura - Ödeme belgesi - Tanıtım örneği - Medya planı (radyo/tv reklamlarında) Kalite Belgesi/Sertifikasyon - Fatura - Ödeme belgesi - Kalite belgesi/sertifika Tasarımcı maaşları - İş akdi - Diploma - Bordro - Ödeme belgesi - Sosyal güvenlik kurumu dökümü Kira - Kira sözleşmesi - Fatura (Gerektiği durumlarda) - Ödeme belgesi - Fotoğraflar Danışmanlık - Sözleşme - Fatura - Ödeme belgesi - Danışmanlık proje çıktısı

8 5. BAŞVURU ESASLARI Harcama belgeleri (sözleşme, fatura ve ödeme belgesi) destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilmiş şirket adına düzenlenmiş olmalıdır. Belgelerin asılları ya da noter/ihracatçı Birliği/Ticaret Müşavirliği onaylı örnekleri sunulmalıdır. Renkli fotokopi kesinlikle kabul edilmemektedir. Aslı ibraz edilecek belgelerin ıslak imzalı olması gerekmektedir. Yurtdışında düzenlenen belgeler ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine onaylatılmalıdır. Belge tercümelerinin yeminli tercüme bürolarına yaptırılmış olması gerekmektedir. İnternetten kontrol edilebilen belgeler için herhangi bir onay gerekmemektedir. (Örn. Wipo Tescil Belgeleri) Sözleşmelerde her iki tarafın imzası bulunmalıdır. Sadece fuar katılımlarında, katılımcı imzalı başvuru formu sözleşme olarak kabul edilir.

9 5. BAŞVURU ESASLARI Destek başvurusu için şirketler tarafından ibraz edilmesi gereken tüm bilgi ve belgeler Genelge EK-6 da yer almaktadır. Yurt dışı harcamaların desteklenebilmesi için harcamanın yapılacağı ülkenin harcama yapılmadan önce Sistem üzerinden hedef pazarlar arasına dahil edilmesi ve Bakanlıkça onaylanması gerekmektedir. Destek başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için bütçenin Sisteme girilmesi ve Bakanlık tarafından onaylanması gerekmektedir. Başvurunun Sisteme girilebilmesi için harcama yapan şirketin ortaklık yapısının Sisteme tanımlanarak ilgili belgelerin asıllarının ya da Ticaret Müşavirliği /İhracatçı Birliği/Noter onaylı örneklerinin Bakanlığa bir dilekçe ekinde gönderilmesi ve ortaklığın Bakanlıkça onaylanması gerekir.

10 6.TİCARET MÜŞAVİRİ/ATAŞESİ BELGE ONAYI Yurtdışında düzenlenen belgeler ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine onaylatılmalıdır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinde geçen süre 6 aylık başvuru süresini kesmeyeceğinden onay başvuruları son aylara bırakılmadan yapılmalıdır. Onaya konu belgeler 2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde onaylanması talebini içeren bir dilekçe ekinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine sunulmalıdır. Belgelerin aslı ya da İhracatçı Birliği/Noter onaylı örneği ve bir nüsha fotokopisi dilekçe ekinde, düzenli ve sıralı bir şekilde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine ibraz edilmelidir. Ticaret Müşavirleri bazı durumlarda belgelere toplu onay (Örn. Arkadan iple tutturmak suretiyle yapılan onaylar) yapabilmektedir. Bu onaylar kesinlikle açılmamalıdır. Toplu onaylanan belgelere ilişkin Müşavir onaylı liste de Sisteme eklemeli ve Birliğe sunulmalıdır.

11 6.TİCARET MÜŞAVİRİ/ATAŞESİ BELGE ONAYI Harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyorsa, belgeler, harcamanın yapıldığı ülkedeki Türk Konsoloslukları tarafından onaylanır. Ticaret Müşaviri/Ataşesi nin görevlendirme, izin, rapor vb. nedenlerle 30 günden fazla süreyle görev yapamadığı durumda; Türk Konsolosluğu ndan söz konusu durumu açıklayan yazı alınması halinde Türk Konsolosluğu nun belgelere ilişkin onayı kabul edilir. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi, Müşavirlik/Ataşelik onayı gerektiren evrakı onaylar.

12 7.YERİNDE İNCELEME FORMLARI Fuar katılımı kapsamındaki giderlerin desteklenebilmesi için EK-11 de yer alan formun Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından doldurulması gerekmektedir. EK-11 formunun düzenlenmesini teminen, fuar başlangıç tarihinden en az 7 gün önce ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine fuar katılımının 2006/4 çerçevesinde yerinde incelenmesi talebini içeren bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yurtdışı birimlere ilişkin kira giderlerinin desteklenebilmesini teminen, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından söz konusu birimin yerinde incelenerek EK-12 formunun doldurulması gerekmektedir. EK-12 formunun düzenlenmesini teminen, birimin faaliyete geçtiği tarihten sonra ilk harcama belgeleriyle birlikte ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği EK-11/EK-12 de yer alan formu düzenledikten sonra şirketler için ilgili Birliğe, Kuruluşlar için ise Bakanlığa intikal ettirerek söz konusu formun düzenlendiğine dair şirkete veya Kuruluşa yazı gönderir. Başvuru dosyasının basılı örneği ile otomasyon sisteminde oluşturulan elektronik dosyaya, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından gönderilen, EK-11/EK-12 formunun düzenlendiğine dair yazı eklenir.

13 7.YERİNDE İNCELEME FORMLARI Faaliyetin gerçekleştiği ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyorsa, EK-11 ve EK-12 de yer alan formların ibrazı talep edilmeyecektir. Ticaret Müşaviri/Ataşesi nin görevlendirme, izin, rapor vb. nedenlerle 30 günden fazla süreyle görev yapamadığı durumda; Türk Konsolosluğu ndan söz konusu durumu açıklayan yazı alınması halinde EK-11 ve EK-12 de yer alan formların ibrazı talep edilmez. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ne faaliyet tarihinden önce usulüne uygun başvuru yapıldığı halde, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği nden kaynaklanan sebeplerden ötürü faaliyetin yerinde incelenememesi durumunda ise; Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği nden söz konusu duruma ilişkin yazı alınması gerekir. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri nin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi, yerinde incelemeleri gerçekleştirerek, ilgili formları düzenler.

14 6 aylık ibraz süresi Gerekli incelemenin yapılmasını teminen Uygulama Usul ve Esasları nda belirtilen belgelerin, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay (fuar katılımı başvuruları için 12 ay) içinde; otomasyon sisteminden yapılan başvuruyu müteakip şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, Kuruluşlar tarafından doğrudan Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir. Usulüne uygun başvuru süresi olarak belirlenen 6 aylık (fuar katılımı başvuruları için 12 ay) süre; ödeme belgesinin şirketler için Birlik, kuruluşlar için Bakanlık evrak kayıtlarına giriş yapılan tarih esas alınarak belirlenir. Fuar esnasında yapılan tanıtım harcamaları 6 aylık süreye tabidir. Fuar katılımına ilişkin başvurular (fuar katılım giderleri; yer kirası ve buna ilişkin giderler ile nakliye ve stand kurulumu) 12 aylık süreye tabidir. 6 aylık eksiklik tamamlama süresi 8.BAŞVURU SÜRELERİ Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yapılan inceleme neticesinde harcamalara ilişkin olarak tespit edilen eksik bilgi/belgelerin; şirkete/kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. 6 aylık süre; Birlik ve/veya Bakanlık tarafından otomasyon sistemi üzerinden yapılan inceleme neticesinde, eksik bilgi/belge tamamlama görevinin firmanın görev listesinde bulunduğu süre toplamı üzerinden hesaplanır.

15 9.BORÇSUZLUK YAZILARININ İBRAZI Yapılan başvurular uygun görülüp Genel Sekreterlik tarafından onaylandıktan sonra Merkez Bankasına ödeme talimatı yazısının gönderilebilmesi için firma tarafından borçsuzluk yazılarının temin edilmesi gerekmektedir. Borçsuzluk yazılarının internet ortamında temin edilmesi halinde herhangi bir onay gerekmemektedir. Bu yazıların doğruluğu Birlik uzmanları tarafından internet ortamında kontrol edilebilmektedir. Bu nedenle yazıların e-postayla iletilmesi yeterlidir. Borçsuzluk yazılarının internet ortamında temin edilmeyip ilgili kurumlardan alınması halinde ıslak imzalı olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Islak imzalı borçsuzluk yazıları ilgisini belirten bir dilekçe evrak kayıt şubesine teslim edilmelidir. Vergi borçsuzluk yazısının 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi, SGK borçsuzluk yazısının ise 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesi, İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili Borcu/e-Borcu Yoktur Belgesi kapsamında alınması gerekmektedir. Vergi borçsuzluk yazısı 15 gün geçerli olup bu sürenin aşılması halinde yeni bir vergi borçsuzluk yazısının temin edilmesi gerekmektedir. SGK borçsuzluk yazısı alındığı ay içerisinde geçerli olup ödeme yapılacak her ay için yeni bir SGK borçsuzluk yazısının temin edilmesi gerekmektedir.

16 10. SIK KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER OTOMASYONA GİRİŞ VE FİZİKİ DOSYA EKSİKLİKLERİ SADECE ÖDEME DEKONTU İLE BAŞVURU YAPILMASI, DİĞER BAŞVURU EVRAKLARININ BULUNMAMASI. SÖZLEŞMEYE VERSİYON OLUŞTURULURKEN ANA SÖZLEŞMENİN EKLENMEMESİ BİR SÖZLEŞMENİN DEVAMI OLAN EK/YENİ SÖZLEŞMELER İÇİN VERSİYON OLUŞTURULMAMASI SÖZLEŞME GEÇERLİLİK TARİHLERİNİN YANLIŞ YAZILMASI / BOŞ BIRAKILMASI SÖZLEŞME PERİYODUNUN YANLIŞ SEÇİLMESİ SÖZLEŞMEYİ-HARCAMAYI-ÖDEMEYİ YAPAN ŞİRKET İSİMLERİNİN YANLIŞ SEÇİLMESİ FİRMAYA BİLDİRİLEN EKSİKLİKLERİN TÜMÜ TAMAMLANMADAN HARCAMA BELGESİNİN TEKRAR BİRLİK EKRANINA GÖNDERİLMESİ.

17 10. SIK KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER BİR BELGENİN OLMASI GEREKEN YERDEN BAŞKA BİR YERE YÜKLENMİŞ OLMASI OTOMASYONA GİRİLEN VERİLERİN (TARİH, BELGE NO, ÜLKE, PARA BİRİMİ, TUTAR VB.) HATALI OLMASI TANITIM ÖRNEKLERİNİN SİSTEME YÜKLENMEMİŞ OLMASI VE ASLININ İBRAZ EDİLMEMİŞ OLMASI (DERGİ, BROŞÜR VB.) FATURA KALEMLERİNİN AYRI AYRI BELİRTİLMEMİŞ OLMASI FATURA TUTARLARI GİRİLİRKEN KDV DAHİL TUTARIN HARİÇ GİBİ GİRİLMESİ, KDV ORANLARININ YANLIŞ GİRİLMESİ DESTEK TÜRÜ VE/VEYA ALT DESTEK TÜRÜNÜN YANLIŞ SEÇİLMESİ HEDEF ÜLKE SEÇİMİNİN HATALI YAPILMASI MÜŞAVİRCE TOPLU ONAYLANAN BELGELERİN HER BİR SAYFASINA ONAY İŞLEMİ YAPILMADAN SİSTEME GİRİLMESİ

18 10. SIK KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER BELGELERDE MÜŞAVİR ONAYININ OLMAMASI ÖDEME BELGESİNDE BANKA ONAYININ OLMAMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINAN ŞİRKETİN YETKİLENDİRİLDİĞİ GRUP (1.,2, 3.) VE ALANA (YÖNETİM, TASARIM, HUKUK, BİLİŞİM) DİKKAT EDİLMEMESİ DANIŞMANLIKTA PROJE ÖRNEĞİNİN/ÇIKTISININ SUNULMAMASI SİSTEM BAŞVURU FORMUNUN OLMAMASI SÖZLEŞME, FATURA VE ÖDEME BELGELERİNİN EŞLEŞTİRİLEMEMESİ ÖZELLİKLE DEPO KİRALARINDA FATURA AÇIKLAMASININ YETERLİ OLMAMASI BELGELERİN OKUNAKSIZ HALİNİN SİSTEME GİRİLMESİ BÜTÇENİN/ HARCAMA YAPAN ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISININ/HARCAMA YAPILAN ÜLKENİN HEDEF PAZAR OLARAK BAKANLIKÇA ONAYLANMAMASI BELGENİN DÜZENLENDİĞİ ÜLKENİN YANLIŞ SEÇİLMESİ

19 11. GÜNCEL MEVZUATIN TAKİBİ Mevzuatı düzenli olarak incelenmesi ve mevzuatta yapılan değişikliklerin takip edilmesi gerekmektedir. Mevzuat 2 kaynaktan takip edilebilir: 1) Ekonomi Bakanlığı Web Sitesi: (http://ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=a641999e-d8d de6f92eb0) 2) Turquality Web Sitesi: (http://www.turquality.com/19.aspx) sitesindeki duyuruların ve firma yetkililerine e-postayla yapılan bildirimlerin takip edilmesi önem arz etmektedir.

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Dayanak BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE AMAÇ BİRİNCİ

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE MADDE 1 (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ in uygulanmasına

Detaylı

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TMŞ LER 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi (aslı),

Detaylı

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4) 24/05/2006 tarihli

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2012/3 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ DESTEK UYGULAMA KILAVUZU İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ VE KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2014 SIKÇA SORULAN SORULAR YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ...

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç: Bakanlar Kurulu Kararı nın amacı; 1. Ürün kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

: Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında

: Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih : 26/05/2015 Karar No : 2015/9 Konu Karar : Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca; Ekonomi

Detaylı

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 2014/8

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2011/1-5) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR MADDE 1- Bu Genelgenin

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2012/3 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR MADDE 1- Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TABLO-1. DESTEK BAġVURULARINDA SUNULACAK FORM, BĠLGĠ VE BELGELER GENEL BĠLGĠ VE BELGELER

TABLO-1. DESTEK BAġVURULARINDA SUNULACAK FORM, BĠLGĠ VE BELGELER GENEL BĠLGĠ VE BELGELER TABLO-1 DESTEK BAġVURULARINDA SUNULACAK FORM, BĠLGĠ VE BELGELER GENEL BĠLGĠ VE BELGELER TMġ LER 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi, 2.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2009/5 SAYILI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ) Gülsevin ONUR Şube Müdürü İHRACATA YÖNELİK DEVLET

Detaylı

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 2014/8

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

EK-4. f) Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

EK-4. f) Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, MADDE 1- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin 19 uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır. MADDE 1- (2) Bu Uygulama

Detaylı

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI ''TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİ 2006/4 SAYILI "TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 97/5 sayılı Çevre

Detaylı