YANGIN SUYU BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ YAPIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YANGIN SUYU BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ YAPIMI"

Transkript

1 İZMİT FABRİKASI SİSTEMİ YAPIMI Teklif İsteme Belgeleri 20 Ocak 2014 Rev.00 İşveren Goodyear Lastikleri Ticaret A.Ş. Ankara Yolu Kullar Mevkii PK Kocaeli / TÜRKİYE Bağımsız Tasarımcı ve Danışman Eğitim Hiz. Ltd. Şti. Çetin Emeç Bulvarı 2. Cad. No: 37/4 A.Öveçler Ankara Gardenya 3/12 Zemin Kat No:4 Ataşehir / İstanbul e-posta: İçindekiler - Teknik Şartname - Listesi ve Teknik Özellikleri - Çizimler

2 TEKNİK ŞARTNAME 1. Genel Bilgiler 1.1. Goodyear Lastikleri T.A.Ş. nin (bundan böyle, kısaca İŞVEREN), mevcut ve çalışır halde bulunan tesisinde, Yangın Suyu Basınçlandırma Sistemi Yapımı işi için gerekli malzemenin temini ve imalatının teknik şartnamesine ve ilgili standartlara uygun olarak, anahtar teslimi, götürü-teklif birim fiyat olarak yapılmasıdır 1.2. Bu şartname, söz konusu işin yapılması için uyulması gereken teknik özellikleri ve ayrıntıları ortaya koyar Yangın Suyu Basınçlandırma Sistemi Yapımı kapsamında, Teknik Şartname ekinde sunulan çizim ve standartlara uygun sistemin çalışır halde teslimi için malzeme temini, kurulum ve mühendislik hizmetleri bir bütün olarak, Yüklenici tarafından sağlanacaktır Sistemde kullanılacak olan Dizel Yangın Pompası İşveren tarafından sağlanacak olup kurulumu ve çevre elemanları Yüklenici tarafından yapılacaktır. 2. İşin Amacı 2.1. Çalışır halde teslim edilecek olan sistemler, birbirleri ile ve diğer sistemlerle bir bütün olarak (otomatik sulu söndürme sistemleri, yangın hortum dolabı sistemi, algılama sistemi vb.) çalışarak, olası bir yangının denetimini ve söndürülmesini sağlayacaktır İşin amacı, tümüyle NFPA (National Fire Protection Association) ve FM (Factory Mutual) standartlarına uygun olarak tasarım ve yapımı sağlamaktır İlgili tüm sistemler ve yapılacak işler, gerek tek başlarına, gerekse bir bütün olarak çalışarak, istenen yangından korunma başarımını (performansı) sağlayacaktır. 3. İşin İçeriği 3.1. Belirtilen amaca hizmet edecek sistem, şartnamelerle tariflenmiş ve şartnamelerin ekinde sunulan çizimlerde gösterilmiştir Tüm işler, kullanılacak malzemeler, sistem çözümleri, kurulacak tesisin yüksek standartlara sahip endüstri olması gerçeğine uygun olarak, en üst düzeydeki teknik kalitede, teknik emniyet ve güvenirlik düzeyinde yapılacak, böylece bu alanların yangından korunması sağlanmış olacaktır Sistemin yangından korunmayı sağlayabilmesi ve çalışır halde teslimi için gerekli her türlü malzeme, tesisat, işçilik, teklif isteme belgelerinde belirtilmiş olsun veya olmasın Yüklenici ye ait olacaktır Verilen tüm birim fiyatlar montajlı malzeme bedelleri olacak, ileride olabilecek eksilme veya artışlarda bu bedeller göz önüne alınarak yapılacaktır. Birim fiyatı bulunmayan her türlü tamamlayıcı-montaj malzemesi ve işçilik, birim fiyatlı malzemelerin içine dahil kabul edilecektir İşin kapsamında yer alan konular şunlardır: a) Yangın Pompa Grubu Çevre Elemanları temini ve kurulumu, b) Beton pompa kaidesinin yapımı, c) Sistemin standartlara uygun çalışır hale getirebilmek için her türlü mekanik imalatın yapılması, (Yakıt tankı pompa bağlantılarının siyah çelik boru ile yapılması, boru kurulumu, performans deneme hattı vb.) d) Pompa odasına sprinkler sistemi kurulumu, e) Yangın Pompaları ile Kontrol Panelleri arasındaki her türlü elektrik bağlantı işleri. f) İşin anahtar teslim gereklerine göre yapılabilmesi için her türlü inşai (kırma, karotla delik delme vb.) ve onarım işlerinin yapılması Bu işlerin gerçekleştirilmesi için, gerekli her türlü alt yapının ve tesisatın hazırlanması, işin tekniğine uygun olarak işletmeye alınarak hazır ve çalışır hale getirilmesi, işin ayrılmaz bir parçasıdır Yangın suyu deposunun temin ve kurulumu Yüklenici kapsamında değildir. Ayrıca, yangın pompa odası inşai olarak Yükleniciye hazır bir biçimde teslim edilecek olup, boru giriş çıkış için gerekli deliklerin açılması ve onarım işleri Yüklenici kapsamındadır Belirtilen amaca hizmet edecek sistem ve sistem elemanlarının, 20 (yirmi) yıl ekonomik ömre sahip olması amaçlanacak, bunun sağlanması için gerekli tüm unsurlar, eksiksiz yerine getirilecektir. 4. İlgili Standartlar 4.1. Yapılacak çalışmalar, uluslararası yangından korunma ve yangın güvenliği korunma kural ve standartlarına uygun olacaktır. Ayrıca bu standartlarda referans olarak anılan tüm ilgili standartlar aynı geçerlilikte esas alınacaktır. Bu kapsamda tasarım, kurulum (montaj), işletmeye alma, deneme ve kabul işlemlerinde geçerli olacak ve temel alınacak standartlar şunlardır: - NFPA Amerikan Yangından Korunma Birliği Standartları - FM Factory Mutual Şirketi Standartları Bu çerçevede sınırlı olmamak koşuluyla, başlıca geçerli standartlar şunlardır: KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 1 / 11

3 - FM Fire Protection Pumps - NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary Pumps For Fire Protection - NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 4.2. İlgili standartların, yapım sırasında geçerli olan güncel baskı ve sürümleri dikkate alınacaktır. Yüklenici ilgili standartlar ve yayınları edinmekle yükümlüdür. Bulunmasında zorluk çektiği belgeler olduğunda bunu işverenden parçalı olarak isteyebilir, mevcut standartlardan, tesis sınırları içinde parçalı olarak yararlanabilir Pompa Odası içine sistemlerin yerleşimi, sistem son uygulama tasarımı kullanılacak malzemenin fiziksel ölçüleri ve üretici önerileri dikkate alınarak hazırlanacağı ve sistem gerekleri de, yine Yüklenici tavsiyelerine göre yapılacağı için, standartlar kadar malzeme üretici katalog ve tavsiyeleri yine uygulama kuralları olarak ele alınacaktır FM ve NFPA uygulama kuralları dışında, borulama işlerinde mekanik tesisat uygulama esasları, ASHRAE standart ve yayınları, temel alınacaktır. 5. İlgili Ürün ları 5.1. Sağlanacak tüm sistem elemanları, FM (Factory Mutual) onaylı olacak, başka bir onay kesinlikle kabul edilmeyecektir Yukarıda belirtilen onaylardan hangisine sahip olursa olsun, tüm ürünler malzeme onayına sunulacak, sahip olduğu onaya bakılmaksızın, kullanılacağı yer için uygunluğu idare tarafından sorgulanacaktır. Ancak malzeme onayı verildikten sonra malzeme temini ve montaja izin verilecektir. 6. Proje ve Çizimler 6.1. Bu şartname, tasarım ve uygulama çizimleriyle ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır. Bu iş kapsamında ihaleye esas çizimler ekte verilmiştir. Yüklenici teklifini hazırlamadan önce tüm çizimleri ayrıntılı olarak incelemelidir. Teklif veriliyor olması, şartnamelerle birlikte çizimlerin de kabul edildiğini gösterir Uygulama için gerekli İmalat Çizimleri (Shop Drawings) ve İmalatlı durum (As Built) çizimleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici, kullanacağı her malzeme için hazırlanan İmalat Çizimleri ni, malzemenin marka-model, onay bilgilerini içeren kataloglarla birlikte, İşveren onayına sunacak ve ancak onay sonrasında malzeme teminine ve uygulamaya geçebilecektir. İşveren, Yüklenici nin sunmuş olduğunun dışında, İmalat Çizimi isteyebilir Uygulama, ancak İmalat Çizimleri ve şartnamede belirtilen malzemeler tümüyle uygun bulunduktan, montaj ve uygulama ayrıntıları kesinleştirildikten ve teknik bilgiler sunulduktan sonra başlayabilecektir. İşveren teknik isteklere uymadığını anladığı her türlü malzemeyi, uygulamayı, daha önce uygun bulunmuş olmasına bakmaksızın, işin herhangi bir anında reddetme yetkisine sahiptir. Montaj kolaylığı veya işveren'e işletme - bakım kolaylığı sağlayabilecek değişiklikler önerilebilir, bu tür önerilerin teknik uygunluğu kontrol edildikten ve onaylandıktan sonra uygulamaya yansıtılır ve imalatlı durum resimlerinde gösterilir Yüklenici, çalışmalarını tamamladıktan sonra Geçici Kabul den önce, yapılan işin son durumunu gösterir, "İmalatlı Durum (As-built)" bilgilerini içeren çizimleri hazırlayacaktır. İmalatlı durum resimleri, tüm güzergâh, montaj ayrıntıları gibi her türlü imalat ayrıntılarını içerecek şekilde hazırlanacaktır. İmalatlı Durum çizimleri, aydınger çıktı ve bilgisayar çıktı formatında (plt, pdf, vb.) ve ayrıca.dwg (Autocad) formatında CD ye basılı olarak teslim edilecektir. İmalatlı Durum çizimleri bilgilerinin çıkarılması, çizilmesi, çoğaltılması tümüyle Yüklenici ye aittir. 7. İş Programı ve İşin Süresi 7.1. Yüklenici, işi zamanında yapabilmek için gerekli iş planlamasını yapacak ve sözleşme imza tarihinden itibaren idari şartnamede belirtilen süre içerisinde İş Programı'nı İşveren in onayına sunacaktır. Sunulacak iş programında, proje, malzeme temin süreleri, iskele süreleri, saha boşaltma, elektrik kesilmesi, yangın suyu şebekesi kesme süreleri, sıcak iş süreleri, vb. gün olarak ve her biri ayrı, öncelik ve ardışıklık sırası esasına göre, gerçek takvim tarihleriyle belirtilmiş olacaktır İş, mevcut ve çalışır halde olan bir tesiste yapılacağından, yer teslimi, ortamın çalışmaya uygun hale getirilmesi, vb. işin yapım süresi içinde sayılacaktır Yüklenici, teklifinde belirttiği İşin Yapım Süresi içinde işlerini tamamlayabilmek için gerekli iş gücünü ve kurulum ekibini sağlamakla yükümlüdür İşin başında hazırlanacak olan İş Programı, işin yapımı sırasında haftada bir güncellenerek, İşveren e sunulacaktır İş Programı nın onaylanmasından sonra, İşveren den kaynaklanan nedenlerden dolayı yer teslim edilememesi, karar verilememesi, onayların gecikmesi, vb. durumlarda, Yüklenici o sırada başka bir iş yapamayacak ise, söz konusu İşveren den kaynaklanan gecikmeler, İşin Süresi ne eklenir İşin Süresi, iş emrinin alınmasından sonra, Geçici Kabul e hazır hale gelinmesine kadar geçecek süre olarak alınacaktır Yüklenici, teklifinde, işin tümünün bitirilmesi için gerekli süreyi açık olarak belirtecektir. KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 2 / 11

4 7.8. İşveren, İş Programı nın içeriğinin, sürelerinin ve sıralamasının gözden geçirilmesini veya değiştirilmesini isteyebilir. 8. Temini 8.1. Sistemde kullanılacak her türlü malzeme, Yüklenici tarafından sağlanacaktır Kullanılacak tüm malzemeler, yeni, kullanılmamış, birinci sınıf işçilikle üretilmiş, Teknik Şartnamede belirtilen teknik özelliklere uygun olacak, istenen performansı sağlayacak nitelikte olacaktır Kullanılacak tüm malzemeler, İşveren in onayına sunulacaktır. Teklif sırasında, herhangi bir marka, model belirtmiş olmak, Teknik Şartname ye uysa bile kullanılabileceği anlamına gelmez. Ayrıca malzemelere ait kurulum Yüklenicinin sorumluluğunda gerçekleştirileceğinden, malzemenin kurulmuş ve çalışır halde alınması esas olacak, işlevini yerine getirmeyen, çalışmayan cihaz, takılmış bile olsa kabul edilmeyecektir Yüklenici, işe başlamadan önce, kullanılacak tüm malzemeler için toplu bir Listesi sunacaktır. Listesi nin ardından sipariş ve kurulum (montaj) programına uygun öncelik sıralamasıyla, tüm malzemeleri İmalat Çizimi yle birlikte onaya sunacaktır. siparişi ve uygulama, ancak onaya sunulan malzemeler tümüyle uygun bulunduktan, montaj ve uygulama ayrıntıları kesinleştirildikten sonra başlayabilecektir. İşveren, malzeme onay başvurularını, en fazla bir hafta içinde, /Koşullu /Red formunda değerlendirerek yanıtlayacaktır. İşveren onay aşamasında onaya sunulan malzemelerle ilgili daha ayrıntılı bilgi isteyebilir, malzemenin bir örneğini görüp, denemelerinin sağlanması isteminde bulunabilir İşveren, teknik isteklere ve sağlaması gereken performansa uymadığını belirlediği her türlü malzemeyi, uygulamayı, daha önce uygun bulunmuş olmasına bakmaksızın, işin herhangi bir aşamasında ve anında reddetme hakkına sahiptir Yüklenici, sağladığı malzemelerin Türkiye yetkili temsilcisinin kim olduğunu, onay aşamasında, açık ve iletişim bilgileriyle birlikte sunacaktır Boru tesisatında kullanılacak ve Yüklenici tarafından sağlanacak ara bağlantı parçaları (fittings, vb.) TSE belgeli ve kaliteli üretici ürünü olacak; yabancı olması durumunda kaynağı belli olarak, kalite belgesine sahip olacaktır markası bölümünde veya Eşdeğeri olarak yazılmamış olan malzemelerde, belirtilen veya belirtilenler dışında üretici kabul edilmeyecektir Metraj listesinde verilmiş olan malzeme (vanalar, vb.) çaplarının aynen sağlanamaması durumunda, bir üst çap olarak teklif edilmesi gereklidir Yivli Bağlantı Kelepçesi olarak belirtilen malzeme kalemine Yivli Bağlantılı T, Dirsek, vb. ara bağlantı elemanları da dahildir. Bu malzemeler için ek bir kalem açılmayacak ve ödeme yapılmayacaktır. 9. Kurulum (Montaj) 9.1. Cihazların kurulumu (montajı) işin ayrılmaz bir parçası olup, Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Montaj sürecinde yangın pompasının Türkiye mümessilinden danışmanlık hizmeti alınacaktır Yüklenici kurulum işini kendi de yapabilir veya başka bir Alt Yüklenici şirkete yaptırabilir. Ancak Alt Yüklenici kullanılacaksa, Yüklenici, teklif verme aşamasında, Alt Yüklenici tarafından yapılacak işlerin neler olacağını açık olarak belirtecektir. Yüklenici, Alt Yüklenici den alacağı taahhütnameyi (Yüklenici nin işi alması durumunda, söz konusu Alt Yüklenici nin kendisiyle çalışmayı kabul ettiğine ilişkin) teklifine ekleyecektir Yüklenici, kurulumu hangi Alt Yüklenici yle yapacağını, teklif verme sırasında belirtecek ve İşveren in isteği ve onayı dışında belirttiği Alt Yüklenici yi değiştirmeyecek; işi, bildirdiği Alt Yüklenici yle yapacaktır. Yüklenici teklif verme aşamasında birden çok Alt Yüklenici beyan edebilir. Alt Yüklenici tarafından yapılacak işlerden her durumda Yüklenici sorumludur. İşveren in gerekli görmesi durumunda, Alt Yüklenici nin değiştirilmesini isteyebilecektir Tüm tesisat ve malzemeler, üretici bilgilerine ve tekniğine uygun olarak, bilgili, yetişmiş ve deneyimli kişiler tarafından, birinci sınıf işçilikle takılacak, kurulacak ve uygulanacaktır Pompalara anılan standartlar kadar, standartlarda belirtildiği gibi üretici tavsiyeleri dikkate alınarak monte edilmelidir. Bu nedenle teklif edilen pompa üreticisinin montaj bilgileri doğrudan imalata yansıtılacaktır Pompa deneme hattı, yangın deneme hattı kollektörü gibi yardımcı bağlantılar iş kapsamında ele alınacak ve tamamlanacaktır. Tüm tesisat tekniğine uygun olarak FM ve NFPA 20 gereklerine göre tamamlanacaktır Yakıt tankı dolum ağzı ve havalık oda dışına çıkarılacak. Topraklama, taşma ağzı, havalık gibi yakıt deposu gerekleri montaj aşamasında dikkate alınacaktır. Yakıt tankı için tüm gerekler yerine getirilecek montaj sağlanacaktır Dizel Pompa elektrik gereksinimi için tesisat işletme tarafından çekilecek ve kullanıma verilecektir. Ana enerji beslemesinin sağlanması her ne kadar yüklenici kapsamında olmasa da, pompa odası içindeki yangın pompası ile kontrol paneli arasındaki bağlantı ve kontrol panelinin ana enerji beslemesine bağlanması, yüklenici kapsamında ele alınacağı için, gerekli elektriksek kurallara dikkat ederek montaj yapılacaktır. Yangın suyu pompa odası içinde tüm pompa enerji besleme kabloları metal konduit içinden yapılacaktır Egzoz çıkışı, içine yabancı madde girişine engel olacak şekilde korunacaktır Yakıt tankı ve kontrol panoları mutlaka yerden sabitlenecektir. Yükseltilmiş yakıt tankının ayaklarına, burkulmaya (bucking) karşı önlem alınacaktır. KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 3 / 11

5 9.11. Yakıt tankı bağlantılarının tüm giriş ve çıkışlarında, ayrıca dizel motorun tüm yakıt giriş çıkış hatlarında esnek bağlantılar kullanılacaktır. Hem yakıt tankı çıkışına hem de dizel motor girişine kesme vanası konulacaktır. Yakıt tankı ile pompa beslemesi siyah çelik boru ile yapılacaktır Yapılan tüm tesisat korozyona karşı korunacak ve cihazlar, vanalar, ekipmanlar alüminyum plaka üzerine mikron yazı ile etiketlenerek numaralandırılacak, boru tesisatı işaretlenecektir Dizel motorlu yangın pompası aküleri, yerden en az 10 cm yükseğe sabitlenmiş ayaklar üzerinde duracak, bakıma kolaylık sağlayacak şekilde monte edilecektir. Aküler gerektiğinde müdahale etmeyi zorlaştırmayacak pleksi glass vb. malzemeden yapılacak bir kapak ile üzerleri örtülerek korunacaktır Pompaların zeminden montaj yüksekliği emiş ağzına göre ayarlanacaktır. Pompa emişlerinde en az 10 çap kadar düz akış olacak borulama olmalıdır. Emiş hattı üzerinde bu nedenle kelebek vana kullanılmayacaktır Pompa kaideleri yeni yapılacak olup, kaide betonu tabanına 4 cm lik bir strafor plaka konulacak beton BS25 veya C20 olacaktır. Temin edilen pompalara göre gerekli sabitleme aparatları beton donatısı içine konulacaktır. Seçilecek sabitleme vidaları en az 25 mm olacak, malzeme üretici bilgilerine uyulacaktır Basınç izleme hattı (pompa basma kollektörü ve pompa kontrol panosu arasındaki hat) paslanmaz çelik borudan yapılacaktır Tüm yangın tesisatı vanaları imalat ile birlikte yangın alarm sistemi tarafından izlenecektir. Ayrınca Pompa Kontrol Paneli izlemeleri Yangın Alarm Sistemi tarafından gerçekleştirileceği için, izleme kontaklarının bağlantı şemaları teslim edilecektir. Bağlantılar, farklı disiplinler tarafından gerçekleştirilecektir Pompa odası duvarına tesis edilen sistemin akış şeması ve izometrik kolon şeması asılacaktır. Tesisatın son durumunu gösterir suya karşı korunmuş şema yanına, özet kullanma talimatı ve gerekli emniyet bilgileri asılacaktır Mazot tankı üzerinde tam dolu kapasite ve izin edilen (90 dakika motorun çalışmasına yetecek kadar) en düşük yakıt miktarı yazılacak ve seviye göstergesinde işaretlenecektir Boru kaynağı, sadece boru kaynağı sertifikasına sahip kaynakçılar tarafından yapılacaktır. Sertifikalar, Türk-Loydu, Dekra, TÜV veya benzeri akredite bir kurum tarafından verilmiş olacak, kişinin, elektrik ark kaynağı yöntemi ile boru kaynağı yapabileceğini belirtecektir Sahada yapılacak çalışmalar sadece yerine takma, kurulum (montaj), borulama, kablolama, cihaz bağlama ve bitiş işleri olacak; imalat, kesme, kaynatma, kumlama, boyama, vb. işleri ise tümüyle işlikte (atölyede), standart üretim teknikleri ve makineleri kullanılarak yapılacaktır Elektrik tesisatı, damar ve kablo sayısına göre uygun çaplı çelik konduit içinden yapılacaktır Kablolar eksiz, tek parça olarak çekilecek; ek gerekecek yerlerde ise bağlantı kutuları içinde birleştirilecektir. Bağlantı kutuları etiketlenecek, klemens numarası verilecek ve yerleri imalatlı durum projelerine işlenecektir Kablolar silinmez, bozulmaz etiketlerle işaretlenecek ve projelerle uyumu sağlanacaktır Tüm borular, astar boya ardından, 2 kat RAL 3000 kodunda kırmızı yağlı boyayla boyanacaktır. 10. Deneme (Test) İşlemleri Sistem, imalat ve montaj sırasında ve sonrasında ayrıntılı Deneme İşlemlerinden geçirilecektir Her elemanın denemesinden oluşan bağımsız denemelerden sonra Yüklenici, kendi başına en az iki kez toplam performans denemesi yapacak, bu denemeler sırasında karşılaşılan sorunlar giderilecektir. Alt sistemde görülen herhangi bir sorun sanki tüm alt sistemlerde görülmüş gibi kabul edilerek hepsinde incelenerek giderilecektir; giderilmesinden sonra, denemeler yeniden yapılacaktır Hatasız olarak çalışır hale getirilen sistemlerin İşveren gözetimindeki denemelerinin yapılması için Yüklenici, İşveren e yazıyla başvuruda bulunacaktır. Bu raporda; a) yapılacak denemenin tanımı, b) denemenin amacı, c) performansı gözlenecek olan olaylar, d) performansı gözlenecek olayların kabul edilecek değerleri, e) ölçme için kullanılacak yöntem ve cihazlar, f) denemenin kayda alınış biçimi, açık ve ayrıntılı olarak belirtilecektir. İşveren in gözlemci olarak katılacağı denemeler, bu raporun uygun bulunmasından sonra yapılacaktır İşveren gözetiminde yapılan deneme sonrasında yapılan deneme hakkında bir Deneme Sonuçları Raporu sunacaktır. Bu raporda, a) performansı gözlenen olaylar, KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 4 / 11

6 b) performansı gözlenen olayların ölçülen değerleri, bulunacaktır Borulamanın bitmesinden sonra, borulamaya 3 m/saniye su hızında boru içi yıkama işlemi (flushing) yapılacaktır. Bunun için boru tesisatı, tüm elemanlar (sprinkler kafaları, deneme ve boşaltma vanaları, vb.) takılmış olarak kullanıma hazır hale geldikten sonra, deneme ve boşaltma vanası açılarak, sisteme 8 bar basınçta su verilerek, sprinkler montajı sonrasında boru içlerinin yıkanması sağlanacaktır. Yıkama işlemi, boşaltma vanasından temiz ve parçacıksız su gelinceye değin sürdürülecektir Tesisata, tüm elemanlar (sprinkler kafaları, deneme ve boşaltma vanaları, vb.) takılmış olan sisteme su verilerek 14 bar'da hidrostatik basınç denemesi yapılacaktır. Sistem suyla doldurulduktan sonra, düşük kapasiteli bir pompa ile 14 bar'a değin basınçlandırılacak ve en az 2 saat beklenecektir. Bu süre içinde basınçta hiçbir düşme olmadığı manometreden gözlenecektir. Basınçta düşme olması durumunda kaçaklar saptanarak giderilecek ve denemeler 2 saat boyunca sabit basınç sağlanıncaya değin tekrarlanacaktır Deneme sırasında başarısız olan her türlü donanım, yenisi ile değiştirilecektir Deneme İşlemleri geçici kabul işlemlerinin bir parçası olmayıp, doğrudan taahhüt işinin ayrılmaz bir parçasıdır Yapılan tüm denemeler, Yüklenici nin İşveren e onaylatacağı bir form ve prosedür çerçevesinde yapılacaktır Deneme işlemleri, FM, NFPA ve malzeme üretici gereklerine göre yapılacaktır Tüm yangından korunma sistemlerinin çalışır halde teslimi için gerekli her türlü deneme malzemeleri, işçiliği, deneme ve ölçüm cihazları, mühendislik hizmetleri, vb. Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 11. İşletmeye Alma İşlemleri Deneme işlemleri tamamlanmış olan sistemler işletmeye alma hazır hale gelmiş sayılacaktır Deneme İşlemlerinin başarıyla tamamlanmasından sonra, sistem İşletmeye Alma prosedürü çerçevesinde çalışır halde bırakılacaktır İşletmeye Alma İşlemi geçici kabul işlemlerinin bir parçası olmayıp, doğrudan taahhüt işinin ayrılmaz bir parçasıdır Yapılan işletmeye alma çalışması, Yüklenicinin İşveren e onaylatacağı bir form ve prosedür çerçevesinde yapılacaktır Yüklenici, İşletmeye Alma sırasında yapılan işlemleri, gözlemleri ve okunan değerleri, yorumlarıyla birlikte "İşletmeye Alma Raporu" halinde düzenleyerek İşveren e sunacaktır Tüm yangından korunma sistemlerinin çalışır halde teslimi için gerekli her türlü işletmeye alma malzemeleri, işçiliği, deneme ve ölçüm cihazları, mühendislik hizmetleri, vb. Yüklenici tarafından sağlanacaktır İşletmeye Alma işlemleri, NFPA, FM ve malzeme üretici gereklerine göre yapılacaktır. 12. Belgeler (Dokümantasyon) Yüklenici tasarım süreci sonucunda hazırladığı her türlü çizim, belge, mühendislik hesapları, öneri raporları vb. belgeleri İşveren onayına sunacaktır Çalışmalar devam ederken kullanılacak malzemelere onay almak amacıyla, Yüklenici aşağıda belirtilen belgeleri üç takım olarak İşveren onayına sunacaktır. - Kullanılacak ürünlerin katalog sayfaları (İngilizce veya Türkçe) - Ürün ve Listesi (Marka, Model, Tanım,, Sağlayıcı Bilgileri) - Ürün kataloğu - Teknik Veri Sayfası (Technical Data Sheet) Tüm işlerin ve işlemlerin bitmesiyle birlikte, kullanılan her malzeme ve elemanın işletim ve bakımının sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için, kullanılan her malzemeye ilişkin bakım ve kullanım amaçlı ayrıntılı ve tam dokümantasyon sağlanacaktır. Doküman paketi hem İngilizce ve hem de Türkçe olmak üzere aşağıdakileri içerecektir. - İmalatlı-durum bilgileri - Kullanılan ürünlerin garanti belgeleri (üreticiden alınmış) - Sistemin tümüne ilişkin garanti belgeleri (yüklenici tarafından düzenlenmiş) - Bakım, deneme ve işletme talimatnameleri Dokümantasyon paketi toplu olarak ciltlenerek, 3 takım halinde teslim edilecektir. Bilgilerin bilgisayar dosyası ortamında olması durumunda, 2 takım ciltli, 1 takım CD ye basılı olarak sağlanacaktır. 13. Eğitim Yüklenici, yapılmış olan işlerle ve kurulan sistemlerle ilgili olarak, İşveren in kullanıcı ve bakımcı kadrosuna yönelik olarak teknik eğitim verecektir. KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 5 / 11

7 13.2. Eğitim bizzat tesiste yapılacaktır Eğitim, en az iki gruba verilecek, eğitim sırasında kullanıcıya yönelik yazılı eğitim notu dağıtılacaktır. Yüklenici tüm eğitimlerin sonunda, eğitime katılanların ve katıldıkları eğitimi toplu bir liste olarak (Eğitim Programı Formu) teslim edecektir. Ayrıca, verilen eğitim, sesli-görüntülü olarak (video kamera vb cihazlar kullanılarak) kaydedilecek, personelin gelecekteki kullanımı için İşverene teslim edilecektir Eğitimin niteliği ile ilgili sorunların çıkması, eğitimci, erişilen eğitim düzeyinde yetersizlik veya eğitim dokümanlarının yetersizliğinin belirlenmesi durumunda İşveren, kısmen veya eğitimin eksik olan bölümlerinin tamamı için yenilenmesini isteyebilir. 14. Garanti Taahhüdü Sistem, Geçici Kabül tarihinden sonra 1 (bir) yıl süreyle Yüklenici'nin Garanti Taahhüdü altında olacaktır. Garanti süresi içinde, gerekli olabilecek her türlü işçilik, malzeme, yedek parça, vb. Yüklenici tarafından, herhangi bir bedel istenmeksizin karşılanacaktır Yüklenici, Garanti Süresi içinde, herhangi bir sorun çıktığında İşveren tarafından yazılı çağrı gönderildikten sonra en geç 24 (yirmi dört) saat içinde, yetkili ve uzman elemanlarını, gerekli malzeme ve donanımla göndererek sistemin normal olarak çalışmasını sağlayacaktır Yüklenici nin belirtilen süre içinde gelmemesi veya İşveren i tatmin edici müdahalede bulunamaması durumunda, gerekli işlemler yapılıncaya değin, günlük işin bedelinin %0,5 (binde beş) oranında ceza uygulanacak ve bu tutar Teminat Mektubu ndan çözülerek tahsil edilecektir Yüklenici tarafından sağlanan malzemeler, tek tek ve sistem bir bütün olarak, çalışır halde teslim alındıktan sonra Garanti Süresi boyunca, imalat ve montaj hatalarına karşı Yüklenici ve malzeme üretici ve sağlayıcı firmaların ayrı ayrı garantisi altında olacaktır. Tüm garanti işlemlerinde İşveren, Yüklenici yi muhatap kabul edecektir İşveren tarafından sağlanan malzemelerle ilgili Bakım ve Garanti den Yüklenici sorumlu değildir. 15. Uygulama Kuralları Yüklenici, her türlü çalışma ve imalatında, tesis güvenliğine tehlike doğurmayacak biçimde çalışmakla, imalat yapmakla yükümlüdür Kurulum ve saha çalışması sırasında sahada sürekli bir Sorumlu Mühendis bulunduracaktır. Sorumlu Mühendis in özgeçmişi ihale dosyasında teklifle birlikte sunulacaktır. Sorumlu Mühendis, işi ve ortamı kontrol etmekle, gerekli her türlü çalışma güvenliğini sağlamakla görevli olacaktır. Çalışmalarda sürekli bulunacak olan Sorumlu Mühendis, İşveren in ilgili birimleriyle iletişim halinde bulunarak koordinasyonu sağlayacaktır Yüklenici, her türlü imalatında, cihaz yerleşiminde, İşveren in görüş ve onayını alacaktır Yüklenici işin yapımı sırasında mevcut boru, kablo, yapı, vb. donanım ve tesisata zarar vermeyecek, zarar verdiği takdirde, her türlü malzeme temini, imalat, montaj, vb. Yüklenici'ye ait olmak üzere, bozulan donanım veya tesisatı çalışır hale getirme işlerini bilabedel yerine getirecektir Proje kapsamında yapılacak işler sırasında, tesisin bütününün sürekli ve güvenilir bir koruma altında tutulması esastır. Yangın Güvenliğinin Sürekliliği ilkesi işin hiçbir aşamasında göz ardı edilmeyecektir Yangın Güvenliğinin Sürekliliği ilkesinin işin ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle, Yüklenici, bu ilke nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz Tanımlanan işin gerçekleştirilmesi için İşveren nin belirlediği çalışma alanları dışındaki alanlarda, geçici veya parçalı olarak çalışma yapılamaz. Kullanılacak alanlar için önceden izin alınır. Yazılı izin olmadan, çalışmalar proje ve şartnamelerde ayrıntıları ile tarif edilse bile gerçekleştirilmez Yüklenici veya altyükleniciler izinsiz tarif edilen çalışma alanları dışına çıkamaz ve herhangi bir görüntü kayıt cihazı (fotoğraf makinası, video kamera vb.) kullanamaz Tesis genelinde sigara içmek, çakmak, kibrit taşımak yasaktır. Ancak ara saatlerinde dinlenme alanlarında veya sigara içimine izin verilen işaretli alanlarda sigara içilebilir Yüklenici, yapılacak bağlantıları, kullanılacak altyapıyı, İşveren yetkili mühendisinin devamlı koordinasyon ve iş birliği ile gerçekleştirecektir Tüm elemanların montaj ve işletmeye alınması NFPA, FM Standartlarına ve üretici firma gereklerine uygun olarak yapılacaktır. İhale dokümanlarında (şartname, malzeme listesi ve teknik özellikleri, projeler, vd.) herhangi bir konunun ya da bilginin eksik veya kapalı kalmış olması, yapılacak işlerin ilgili standartlara aykırı olmasına neden oluşturamaz Yüklenici, bina içinde herhangi bir "sıcak işlem" (hot work) sayılan kesme, taşlama, delme, kaynak, vb. yangın tehlikesi yaratacak işlem yapmayacak, imalatını atölyede veya güvenli alanlarda yaptıktan sonra, bina içinde sadece montaj yapacaktır. KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 6 / 11

8 Yüklenici, İşveren nin kalite kontrol, iş ve işçi güvenliği, çevre koruma, iş izni, vb. genel geçer kurallarına ve prosedürlerine tam olarak uyacak, bunun için hiçbir ek bedel isteminde bulunmayacaktır Çalışmalar, Yüklenici ye Yer Teslimi sonrasında başlayacaktır Sistemin tesisatının yapımı, montajı ve çalışır halde teslimi için gerekli her türlü işçilik, işin yapım bedeline dahil olmak üzere, ayrıcalıksız olarak Yüklenici tarafından sağlanacaktır Yüklenici veya altyükleniciler tarif edilen çalışma alanları dışına izinsiz olarak çıkamaz ve herhangi bir görüntü kayıt cihazı (fotoğraf makinesi, video kamera vs.) kullanamaz Yapılacak bağlantılar Yüklenici, İşveren proje mühendisinin devamlı koordinasyon ve işbirliği ile gerçekleştirecektir. Tesiste elektrik kesintiye uğratılmayacak, bunun için gerekli önlemler alınacaktır. Kesintinin zorunlu olması durumunda, mutlaka önceden İşveren e haber verilecektir Tesis içinde yapılacak tüm çalışmalarda, tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu nun 76.maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş bulunan ve 19 Şubat 1973 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği ve İşveren Çevre Koruma Teknik Şartname si geçerlidir Yüklenici, yapacağı imalat çalışmaları sırasında İşverenin Hijyen ve Temizlik kurallarına uymakla yükümlüdür. Ekipman temizliği, kullanılmasına izin verilmeyen ekipmanlar vb bilgiler hakkında İşverenden imalat öncesinde görüş alacak ve bunları uygulayacaktır. 16. İş ve Çalışma Güvenliği Kuralları Tesis içinde yapılacak tüm çalışmalarda, tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu nun 76.maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş bulunan ve 19 Şubat 1973 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü geçerlidir İş Güvenliği işin ayrılmaz bir parçası olup, Yüklenici, bu ilke nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz İş Güvenliği çerçevesinde, Sıcak İş, Yüksekte Çalışma, Kapalı Alanda Çalışma izne tabii olup, Yüklenici, izinler nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz Tesiste çalışacak olanların İş Güvenliği Uyum Eğitimi alması zorunludur. İşveren tarafından verilecek olan eğitimin süresi, yaklaşık 2.5 saat olup; Yüklenici, izinler nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz o KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 7 / 11

9 MALZEME LİSTESİ ve MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1) İşveren in Vereceği Yangın Pompa ve Kontrol Paneli Kurulumu 1 Tk. - İşveren in sağlayacağı 1 adet psi yatay ayrılabilir gövdeli (horizontal split case) dizel motorlu yangın pompası ve pompa kontrol panelinin pompa odası içerisine kurulumu - İlgili ekipmanların tüm yardımcı elemanlarının (mazot tankı, mazot tankı taşma havuzu, mazot tankı ile pompa arası borulamalar, hava atım vanası, motor soğutma hattı, egzoz hattı, aküler, pompa-kontrol paneli arası elektrik bağlantısı vb.) 2) Yükselen Milli Vana (OS&Y Valve), DN300 1 Ad. Çap : DN300 (12 ) Vana Türü : Yükselen Milli Sürgülü Bağlantı Türü : Flanşlı Basınç Sınıfı : 175 psi Açılma : Volanlı : - Vana Gövdesi : Dökme Demir - Disk : EPDM Kaplamalı Döküm Demir Aksesuarlar : İzleme Anahtarlı (TKÇY) : Fivalco, Kennedy, Stockham veya Eşdeğeri : FM lı 3) Basınç Rahatlatma Vanası (Pressure Relief Valve) 1 Ad. Çap : DN200 x DN200 (8 x 8 ) Türü : Pilot Tip (Yay Mekanizmalı) Bağlantı Türü : Flanşlı : FM lı 4) Taşma Konu 1 Ad. Çap : DN200 x DN300 (8 x 12 ) Bağlantı Türü : Flanşlı Aksesuar : Gözetleme Camlı : FM lı 5) Test Akış Ölçme Cihaz 1 Ad. Türü : Annubar veya Venturi Giriş Çıkış : DN 200, (8 ) Gösterge : gpm İşletme Basıncı : En Fazla 12 bar (175psi) : FM lı 6) Otomatik Damlatma Vanası 3 Ad. İşlevi : Boru içinde kalan suyu boşaltma : - Gövde : Bronz - Küre : Paslanmaz çelik veya Pirinç Tip : Otomatik, Yaylı Giriş : DN15 (1/2 ) dişli : FM lı 7) İtfaiye Bağlantı Ağzı 1 Ad. İşlevi : Yangın suyu sis. itfaiye aracıyla dışarıdan yangın suyu beslemesini sağlamak Çıkış Bağlantıları : DN65 x DN65 (2-1/2 x 2-1/2 ) Arka Bağlantısı : DN 100 (4 ) Aksesuarlar : Çıkış ağızlarını koruyucu kapak, bronz duvar rozeti ve 2 adet 2-1/2 - DN 65 Storz adaptörlü lar : FM lı 8) Çek Vana, DN300 1 Ad. Giriş Çıkış : DN 300 (12 ) Tip : Çalparalı (Swing) Bağlantı : Flanşlı Montaj Biçimi : Dik veya yatay : Fivalco, Kennedy, Stockham veya Eşdeğeri lar : FM lı 9) Çek Vana, DN100 1 Ad. Giriş Çıkış : DN 100 (4 ) 10) Çek Vana, DN50 1 Ad. Giriş Çıkış : DN 50 (2 ) Bağlantı : Dişli KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 8 / 11

10 11) Kelebek Vana, DN300 1 Ad. Giriş Çıkış : DN 300 (12 ) Bağlantı : Wafer Tip Montaj Biçimi : Dik-Yatay Açılma : Dişli kutulu el volanı ile : Döküm demir gövdeli, bronz diskli Gösterge : Konum gösteren ibreli Aksesuarlar : TKÇY İzleme anahtarı ve 2 Ad. Bağlantı Kelepçesi ile Birlikte : Fivalco, Nibco, Tyco, Victualic veya Eşdeğeri lar : FM lı 12) Kelebek Vana, DN200 2 Ad. Giriş Çıkış : DN 200 (8 ) 13) Kelebek Vana, DN50 1 Ad. Giriş Çıkış : DN 50 (2 ) Bağlantı : Dişli 14) Gecikmeli Akış Anahtarı 1 Ad. İşlevi : Otom. veya Elle Başlatılan Söndürme İşleminden Elek. Kontağı Sağlamak Uygulama Çapı : DN50 (2 ) Türü : Boru üstü kelepçeli, Montaj Biçimi : Yatay veya dikey Gecikme : Ayarlanabilir en fazla 1 dak. Kontak Cinsi : TKÇY serbest kontak : Potter, System Sensor veya Eşdeğeri lar : FM lı 15) Deneme ve Gider Vanası, K=115 1 Ad. Çap : DN25 (1") Deneme K Faktörü : 115 (metrik) Gözetleme Camı : Vardır Manometre : 0-16 bar, Gliserinli : AGF, Giacomini, veya Eşdeğeri : FM lı 16) Otomatik Sprinkler Kafası (Dik, Standart Tepkili, K=115) 10 Ad. Türü : Standart Tepkili Montaj Biçimi : Dik : Pirinç Açılma Sıcaklığı : 68ºC Sıcaklık Elemanı : Cam Tüplü (Frangible Glass Bulb) Bağlantı : 1/2" NPT K Faktörü : 115 (metrik) Yedek : 6 Adet (Dahil) : Reliable, Tyco, Victaulic, Viking veya Eşdeğeri : FM lı 17) Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, Esnek, DN300 2 Ad. İşlevi : Boru üzerinde esnek bağlantı noktası oluşturmak, Çap : DN300 (12 ) Türü : Esnek (Flexible) : Demir Döküm Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun) : Victaulic veya Eşdeğeri : lı 18) Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, Esnek, DN50 2 Ad. Çap : DN50 (2 ) 19) 0-16 bar Manometre ve Kesme Vanası 1 Ad. Gösterge Aralığı : 0-16 bar göstergeli Tip : İbreli, Gliserinli tip Aksesuar : Vana altı, 3 yollu kesme ve tahliye vanası ile birlikte Bağlantı : Dişli bağlantılı : TSE onaylı 20) Boru Desteği 15 Ad. Destek si : Çelik C120 profil (ortalama 1 m uzunluğunda) Çap : DN300 ve DN200 Boruların Desteklenmesi için Sabitleme si : M14 U-vida (U-bolt) KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 9 / 11

11 21) Sprinkler Boru Askısı 10 Ad. Türü : Fabrikasyon Armut veya Klevis veya benzeri Sprinkler Askısı Kelepçe Çapı : Muhtelif (DN50, DN25) Kelepçe si : 2mm kalınlığında, 25mm eninde galvanize sacdan imal Askı Çubuğu : M10 Taşıyıcıya Tutturma : Betonarme tavana Kimyasal Dübel ile : %0.6 Elektrogalvaniz kaplı Çelik Taşıma Kapasitesi : Borunun su dolu ağırlığı kg Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Taban Elemanı : Erico, Hilti, Inka veya Eşdeğeri : FM lı 22) 2 yollu Boru Askısı (Boyuna), DN300 1 Ad. Kullanım Amacı : Borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Sehpa si : Galvanize Çelikten imal Askı Çubuğu : DN32 boru Boruya Tutturma : Ağır Yük Kelepçesi Ağır Yük Kelepçe Çapı : Bağlandığı boru çapına eşit (DN300) Dayanım : En az 9500 N çekme kuvvetine dayanıklı Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Erico, Hilti, Inka veya Eşdeğeri : FM lı 23) 4 Yollu Boru Askısı, DN50 1 Ad. Kullanım Amacı : Borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Sehpa si : Galvanize Çelikten imal Kelepçe Çapı : Taşıdığı boru çapına eşit (DN 50) Dayanım : En az 9500 N çekme kuvvetine dayanıklı Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Erico, Hilti, Inka veya Eşdeğeri : FM lı 24) Paslanmaz Çelik Boru 10 m Çap : DN15 (1/2") Basınç Sınıfı : PN 16 Aksesuar : 4 adet DN15 şiber vana, 2 adet DN15 çek vana, fittingsler Standardı : TSE EN , : Borusan : TSE lı 25) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN300 (12 ) 24 m Çap : DN300 (12") Basınç Sınıfı : PN16 Standardı : TS EN e uygun Et Kalınlığı : En az 5,6 mm et kalınlıklı Yardımcı : Boru Sistemi için gerekli her türlü dirsek, T, flanş vb. dâhil İmalat : Siyah çelik üzeri standartlara uygun 1 kat antipas ve 2 kat RAL 3000 yağlı boya : Borusan veya Çayırova 26) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN200 (8 ) 18 m Çap : DN200 (8") Et Kalınlığı : En az 5,4 mm et kalınlıklı 27) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN50 (2 ) 6 m Çap : DN50 (2") 28) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN25 (1 ) 24 m Çap : DN25 (1") 29) Vorteks Plakası 1 Ad. Boyutlar : 1,2 m x 1,2 m Çap : DN300 (12 ) : Sıcak Daldırma Galvaniz Çelik 30) Duvar Tipi Eksenel Egzoz Fanı 1 Tk. Dizel pompanın devreye girmesi ile çalışacak şekilde aşağıda belirtilen özelliklere sahip olacaktır. Debi : 1000 m³/h Cihaz Dışı Basınç Kaybı : 50 Pa : Galvaniz çelik gövde, alüminyum döküm fan Motor : Direk akuple, 0,15 kw, 220V/1Ph/50Hz Özellikleri : Motor korumalı, koruma kafesi ile birlikte KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 10 / 11

12 Marka : Systemair veya Eşdeğeri : CE Belgeli 31) Oda Tipi Termostat 1 Ad. Ortam sıcaklığının 5 C nin altına düşmesi durumunda alarm bilgisi alınacaktır. Sıcaklık Aralığı : 0, 50 C Marka : Siemens veya Eşdeğeri : CE Belgeli Not: Aşağıdaki tüm kalemler, yukarıdaki Birim Fiyatlara dahil olarak teklif edilmelidir: Her türlü bağlantı elemanları, tesisat malzemeleri, Sabitleme amaçlı imalat ve hazır elemanları, Fittings, kaynak, sızdırmalık malzemeleri, Korozyona karşı koruyucular, tesisat boya işleri, Etiketleme ve işaretlemeleri, Montaj kutuları, gider aparatları Klemens, bağlantı kutusu, kablo ve kablolama işleri,metal konduit Kablo Tavası, kablo giriş çıkış işaretleri, Egzost Borulaması, Siyah Çelik Boru ile Yakıt Tankı Besleme-Geri Dönüş Borulaması ve çevre ekipmanları, Havalık Borulaması, Soğutma Suyu Borulaması ve Gideri Kalıcı gider borulaması Beton Pompa Kaidesi yapımı İşin tamamlanması için gerekli her türlü tesisat malzemesi, inşai kırma, delme ve onarım İşleri, Tekniğine uygun işin yapımı için çalışmalar ve Şartname Gereklerine göre her türlü Mühendislik Hizmetleri, İşin gerçekleştirilmesi için her türlü çalışma KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 11 / 11

13

14

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.GENEL BİLGİLER 1.1.-.. de bulunan işletmesinde yangın güvenliğinin sağlanmak amacıyla, yangın söndürme cihazı (YSC)

Detaylı

YAPI İŞLERİ YANGINDAN KORUNMA DONANIM ve TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ YANGINDAN KORUNMA DONANIM ve TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 11 YAPI İŞLERİ YANGINDAN KORUNMA DONANIM ve TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL

TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL 1. BÖLÜM GENEL Madde Sayfa No 1.1. İŞ KAPSAMI 1 1.2. PROJE YÖNETİMİ 2 1.2.1. Yüklenicinin Örgütlenişi ve İş Programı 2 1.2.2. İlerleme Raporu 3 1.2.3. Emniyet 3 1.2.4.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi

BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi 8.1 Genel Kurallar 8.1.1 Sprinkler sistemlerinin güvenilirliği ve performansını etkileyen diğer bir faktör, ekipman ve malzeme seçimidir. Malzeme ve ekipman seçiminde

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ YEREL ALAN AĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/60 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR STANDARTLAR I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 1. GENEL HÜKÜMLER II. BÖLÜM: PASİF ALTYAPI BİLEŞENLERİ 2. PASİF ALTYAPI

Detaylı

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi AKPLAZA OFİS BİNASI DEKORASYON ŞARTNAMESİ GENEL FİHRİST BÖLÜM 1_GİRİŞ VE AMAÇ 1.1 Giriş ve Amaç 1.2 Akplaza Ofis Binası Tasarım Felsefesi 1.3 Kriterlerin Kullanımı BÖLÜM 2_GENEL BİLGİ VE YÖNTEMLER Özet

Detaylı

FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşin Konusu FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ projesinin odalarına yangına karşı otomatik FM-200 gazlı söndürme sistemleri ve otomasyonu sağlayacak olan yangın algılama

Detaylı

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı)

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) TÜRKĐYE ELEKTRĐK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETĐMĐ VE SATINALMA DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) OCAK - 2013 ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3 1.1 İşin Kapsamı... 3 1.2 Şantiye Tesisleri... 3 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 1.4 Markalama ve İsim Plakaları... 4 1.5 Projelendirme... 4 1.6 Malzemeler, İşçilik

Detaylı

yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, yangın üçgeni Yangın Nedenleri; Korunma Önlemlerinin alınmaması Bilgisizlik İhmal Kazalar Sabotaj f ) Sıçrama

yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, yangın üçgeni Yangın Nedenleri; Korunma Önlemlerinin alınmaması Bilgisizlik İhmal Kazalar Sabotaj f ) Sıçrama YANGIN Yangın, kısaca " yanıcı özellik gösteren katı sıvı ve/veya gaz maddelerinin kontrol dışı yanması" olarak tanımlanabilir. Yanma olayı ise yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, girdileri oluşturduğu

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : NORM SERİSİ YATAY MİLLİ UÇTAN EMMELİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01 1/45

Detaylı