MAMUL AMBAR BİNASI OTOMATİK SPRİNKLER VE BİNA İÇİ YANGIN HORTUM DOLABI SİSTEMLERİ KURULUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAMUL AMBAR BİNASI OTOMATİK SPRİNKLER VE BİNA İÇİ YANGIN HORTUM DOLABI SİSTEMLERİ KURULUMU"

Transkript

1 İZMİT FABRİKASI MAMUL AMBAR BİNASI OTOMATİK SPRİNKLER VE BİNA İÇİ YANGIN Teklif İsteme Belgeleri 20 Ocak 2014 Rev.00 İşveren Goodyear Lastikleri Ticaret A.Ş. Ankara Yolu Kullar Mevkii PK Kocaeli / TÜRKİYE Bağımsız Tasarımcı ve Danışman 2.Cad. 37/4 A.Öveçler Ankara Tel : (0312) Gardenya 3/12 No:4 Ataşehir İstanbul Tel : (0216) e-posta: İçindekiler 1. Teknik Şartname 2. ve İş Kalemleri Listesi 3. Çizimler

2 TEKNİK ŞARTNAME 1. Genel Bilgiler 1.1. Goodyear Lastikleri T.A.Ş. nin (bundan böyle kısaca İşveren), Kocaeli nde mevcut ve çalışır halde bulunan tesisinde, Yangın Güvenliği İyileştirme Projesi kapsamında, Mamul Ambar binası içerisinde Otomatik Sprinkler ve Bina İçi Yangın Hortum Dolabı Sistemleri kurulumu işleri yaptırılacaktır. Sistemin yapımı için, en az aşağıdaki ve ekteki özelliklere sahip malzemelerin temini, montaj işleri ve çalışır halde teslimi işi yaptırılacaktır Bu şartname, söz konusu işin yapılması için uyulması gereken teknik özellikleri ve ayrıntıları ortaya koyar Otomatik Sprinkler ve Bina İçi Yangın Hortum Dolabı Sistemleri kapsamında, Teknik Şartname ekinde sunulan çizim ve standartlara uygun sistemin çalışır halde teslimi için malzeme temini, kurulum ve mühendislik hizmetleri bir bütün olarak, Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. İşin Amacı 2.1. Çalışır halde teslim edilecek olan sistemler, diğer sistemlerle bir bütün olarak (algılama sistemi, hidrant sistemi vb.) çalışarak, olası bir yangının denetimini ve söndürülmesini sağlayacaktır İşin amacı, tümüyle FM (Factory Mutual Global) standartlarına uygun olarak tasarım ve yapımı sağlamaktır İlgili tüm sistemler ve yapılacak işler, gerek tek başlarına, gerekse bir bütün olarak çalışarak, istenen yangından korunma başarımını (performansı) sağlayacaktır. 3. İşin İçeriği 3.1. Belirtilen amaca hizmet edecek sistem, şartnamelerle tariflenmiş ve şartnamelerin ekinde sunulan çizimlerde gösterilmiştir Tüm işler, kullanılacak malzemeler, sistem çözümleri, kurulacak tesisin yüksek standartlara sahip endüstri olması gerçeğine uygun olarak, en üst düzeydeki teknik kalitede, teknik emniyet ve güvenirlik düzeyinde yapılacak, böylece bu alanların yangından korunması sağlanmış olacaktır Sistemin istenen yangından korunmayı sağlayabilmesi ve çalışır halde teslimi için gerekli her türlü malzeme, tesisat, işçilik, teklif isteme belgelerinde belirtilmiş olsun veya olmasın Yüklenici ye ait olacaktır Verilen tüm birim fiyatlar montajlı malzeme bedelleri olacak, ileride olabilecek eksilme veya artışlarda bu bedeller göz önüne alınarak yapılacaktır. Birim fiyatı bulunmayan her türlü tamamlayıcı-montaj malzemesi ve işçilik, birim fiyatlı malzemelerin içine dahil kabul edilecektir İşin kapsamında yer alan konular aşağıda verilmiştir. İş, 3 aşamada yaptırılacak olup, aşamalar ayrıntılı olarak teknik çizimlerde belirtilmiştir. İşin kapsamı aşağıda verilmiştir: a) Sistemin çalışır halde teslimi için gerekli her türlü malzeme, tesisat, işçilik vb. hizmetlerin ve gereçlerin sağlanması, b) Ekli çizimlerde belirtildiği gibi Otomatik Sprinkler Sisteminin ve Yangın Dolaplarının kurulumu, c) Sisteme deprem koruması (2 yollu (enine ve boyuna), 4 yollu askılama, esnek kelepçeler, boşluk bırakma vb.) yapılması, d) Çizimlerdeki yerleşimlere ve ayrıntılara uygun olarak sisteme taşıyıcı sistem (yerden, duvardan, vb sabitleme) yapılması, e) Bina giriş kolektörlerinin yapılması ve yeraltı yangın suyu dağıtım hattı ile bağlantısının yapılması, f) Bu işlemler için gerekli her türlü mekanik (kesme, kaynak vb.) inşai (kırma, delme, ısı yalıtımı vb.) işlerin yapılması, g) İşlemler sırasında bozulan yerlerin (duvar, kolon, panel vb.) onarılması, h) Sistemin denemelerinin yapılması, i) Boruların basınçlı su ile (yangın suyu pompası çalışır halde) yıkanması (flushing) j) İşletmeye alma işlemlerinin yapılması, k) Belgelerin sunulması, l) Sistemin çalışır halde teslimi 3.6. Belirtilen amaca hizmet edecek sistem ve sistem elemanlarının, 20 (yirmi) yıl ekonomik ömre sahip olması amaçlanacak, bunun sağlanması için gerekli tüm unsurlar, eksiksiz yerine getirilecektir. 4. İlgili Standartlar 4.1. Yapılacak çalışmalar, uluslararası yangından korunma ve yangın güvenliği korunma kural ve standartlarına uygun olacaktır. Ayrıca bu standartlarda referans olarak anılan tüm ilgili standartlar aynı geçerlilikte esas alınacaktır. Bu kapsamda tasarım, kurulum (montaj), işletmeye alma, deneme ve kabul işlemlerinde geçerli olacak ve temel alınacak standartlar şunlardır: FM-Factory Mutual Global Standartları ve sadece ürün onaylarında olmak üzere FM-Factory Mutual Global Standartları 4.2. İlgili standartların, yapım sırasında geçerli olan güncel baskı ve sürümleri dikkate alınacaktır. Yüklenici ilgili standartlar ve yayınları edinmekle yükümlüdür. Bulunmasında zorluk çektiği belgeler olduğunda bunu işverenden parçalı olarak isteyebilir, mevcut standartlardan, tesis sınırları içinde parçalı olarak yararlanabilir. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 2 / 32

3 4.3. Bu çerçevede, sınırlı olmamak koşuluyla, başlıca geçerli standartlar şunlardır: FM DS 2-0 FM DS 2-8 NFPA 25 : Installation Guidelines for Automatic Sprinklers : Earthquake Protection for Water-Based Fire Protection Systems : Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Prot. Sys. 5. İlgili Ürün ları 5.1. Sağlanacak tüm sistem elemanları, FM (Factory Mutual) onaylı olacak, başka bir onay kesinlikle kabul edilmeyecektir Yukarıda belirtilen onaylardan hangisine sahip olursa olsun, tüm ürünler malzeme onayına sunulacak, sahip olduğu onaya bakılmaksızın, kullanılacağı yer için uygunluğu idare tarafından sorgulanacaktır. Ancak malzeme onayı verildikten sonra malzeme temini ve montaja izin verilecektir. 6. Proje ve Çizimler 6.1. Bu şartname, tasarım ve uygulama çizimleriyle ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır. Bu iş kapsamında imalata esas olacak çizimler ekte verilmiştir. Yüklenici teklifini hazırlamadan önce tüm çizimleri ayrıntılı olarak incelemelidir. Teklif veriliyor olması, şartnamelerle birlikte çizimlerin de kabul edildiğini gösterir Uygulama için gerekli İmalat Çizimleri (Shop Drawings) ve İmalatlı durum (As Built) çizimleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici, kullanacağı her malzeme için hazırlanan İmalat Çizimleri ni, malzemenin marka-model, onay bilgilerini içeren kataloglarla birlikte, İşveren onayına sunacak ve ancak onay sonrasında malzeme teminine ve uygulamaya geçebilecektir. İşveren, Yüklenici nin sunmuş olduğunun dışında, İmalat Çizimi isteyebilir Yüklenici, deprem askılamalarını yapmadan önce, FM DS 2-8 de anlatılan yöntemlerle Sismik Askı Etki Alanları (Zone of Influence) haritası hazırlayacak ve bu haritaya göre deprem koruması hesaplamalarını yapacak ve İşveren onayına sunacaktır. Bu hesaplar onaylanmadan sismik askı kurulumuna başlanmayacaktır Uygulama, ancak İmalat Çizimleri ve şartnamede belirtilen malzemeler tümüyle uygun bulunduktan, montaj ve uygulama ayrıntıları kesinleştirildikten ve teknik bilgiler sunulduktan sonra başlayabilecektir. İşveren teknik isteklere uymadığını anladığı her türlü malzemeyi, uygulamayı, daha önce uygun bulunmuş olmasına bakmaksızın, işin herhangi bir anında reddetme yetkisine sahiptir. Montaj kolaylığı veya işveren'e işletme - bakım kolaylığı sağlayabilecek değişiklikler önerilebilir, bu tür önerilerin teknik uygunluğu kontrol edildikten ve onaylandıktan sonra uygulamaya yansıtılır ve imalatlı durum resimlerinde gösterilir Yüklenici, çalışmalarını tamamladıktan sonra Geçici Kabul den önce, yapılan işin son durumunu gösterir, "İmalatlı Durum (As-built)" bilgilerini içeren çizimleri hazırlayacaktır. İmalatlı durum resimleri, tüm güzergâh, montaj ayrıntıları gibi her türlü imalat ayrıntılarını içerecek şekilde hazırlanacaktır. İmalatlı Durum çizimleri, aydınger çıktı ve bilgisayar çıktı formatında (plt, pdf, vb.) ve ayrıca.dwg (Autocad) formatında CD ye basılı olarak teslim edilecektir. İmalatlı Durum çizimleri bilgilerinin çıkarılması, çizilmesi, çoğaltılması tümüyle Yüklenici ye aittir. 7. İş Programı ve İşin Süresi 7.1. Yüklenici, işi zamanında yapabilmek için gerekli iş planlamasını yapacak ve sözleşme imza tarihinden itibaren idari şartnamede belirtilen süre içerisinde İş Programı'nı İşveren in onayına sunacaktır. Sunulacak iş programında, proje, malzeme temin süreleri, iskele süreleri, saha boşaltma, elektrik kesilmesi, yangın suyu şebekesi kesme süreleri, sıcak iş süreleri, vb. gün olarak ve her biri ayrı, öncelik ve ardışıklık sırası esasına göre, gerçek takvim tarihleriyle belirtilmiş olacaktır İş, mevcut ve çalışır halde olan bir tesiste yapılacağından, yer teslimi, ortamın çalışmaya uygun hale getirilmesi, vb. işin yapım süresi içinde sayılacaktır Yüklenici, teklifinde belirttiği İşin Yapım Süresi içinde işlerini tamamlayabilmek için gerekli iş gücünü ve kurulum ekibini sağlamakla yükümlüdür İşin başında hazırlanacak olan İş Programı, işin yapımı sırasında haftada bir güncellenerek, İşveren e sunulacaktır İş Programı nın onaylanmasından sonra, İşveren den kaynaklanan nedenlerden dolayı yer teslim edilememesi, karar verilememesi, onayların gecikmesi, vb. durumlarda, Yüklenici o sırada başka bir iş yapamayacak ise, söz konusu İşveren den kaynaklanan gecikmeler, İşin Süresi ne eklenir İşin Süresi, iş emrinin alınmasından sonra, Geçici Kabul e hazır hale gelinmesine kadar geçecek süre olarak alınacaktır Yüklenici, teklifinde, işin tümünün bitirilmesi için gerekli süreyi açık olarak belirtecektir İşveren, İş Programı nın içeriğinin, sürelerinin ve sıralamasının gözden geçirilmesini veya değiştirilmesini isteyebilir. 8. Temini 8.1. Sistemde kullanılacak her türlü malzeme, Yüklenici tarafından sağlanacaktır Kullanılacak tüm malzemeler, yeni, kullanılmamış, birinci sınıf işçilikle üretilmiş, Teknik Şartnamede belirtilen teknik özelliklere uygun olacak, istenen performansı sağlayacak nitelikte olacaktır. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 3 / 32

4 8.3. Kullanılacak tüm malzemeler, İşveren in onayına sunulacaktır. Teklif sırasında, herhangi bir marka, model belirtmiş olmak, Teknik Şartname ye uysa bile kullanılabileceği anlamına gelmez. Ayrıca malzemelere ait kurulum Yüklenicinin sorumluluğunda gerçekleştirileceğinden, malzemenin kurulmuş ve çalışır halde alınması esas olacak, işlevini yerine getirmeyen, çalışmayan cihaz, takılmış bile olsa kabul edilmeyecektir Yüklenici, işe başlamadan önce, kullanılacak tüm malzemeler için toplu bir Listesi sunacaktır. Listesi nin ardından sipariş ve kurulum (montaj) programına uygun öncelik sıralamasıyla, tüm malzemeleri İmalat Çizimi yle birlikte onaya sunacaktır. siparişi ve uygulama, ancak onaya sunulan malzemeler tümüyle uygun bulunduktan, montaj ve uygulama ayrıntıları kesinleştirildikten sonra başlayabilecektir. İşveren, malzeme onay başvurularını, en fazla bir hafta içinde, /Koşullu /Red formunda değerlendirerek yanıtlayacaktır. İşveren onay aşamasında onaya sunulan malzemelerle ilgili daha ayrıntılı bilgi isteyebilir, malzemenin bir örneğini görüp, denemelerinin sağlanması isteminde bulunabilir İşveren, teknik isteklere ve sağlaması gereken performansa uymadığını belirlediği her türlü malzemeyi, uygulamayı, daha önce uygun bulunmuş olmasına bakmaksızın, işin herhangi bir aşamasında ve anında reddetme hakkına sahiptir Yüklenici, sağladığı malzemelerin Türkiye yetkili temsilcisinin kim olduğunu, onay aşamasında, açık ve iletişim bilgileriyle birlikte sunacaktır Yangına özel olmayan genel tesisat malzemeleri (boru, flanş, fittings, kablo, vb.) saygıdeğer bir yabancı onaya veya en az TSE belgesine sahip olacaktır Boru tesisatında kullanılacak ve Yüklenici tarafından sağlanacak ara bağlantı parçaları (fittings, vb.) TSE belgeli ve kaliteli üretici ürünü olacak; yabancı olması durumunda kaynağı belli olarak, kalite belgesine sahip olacaktır markası bölümünde veya Eşdeğeri olarak yazılmamış olan malzemelerde, belirtilen veya belirtilenler dışında üretici kabul edilmeyecektir Metraj listesinde verilmiş olan malzeme (vanalar, vb.) çaplarının aynen sağlanamaması durumunda, bir üst çap olarak teklif edilmesi gereklidir Yivli Bağlantı Kelepçesi olarak belirtilen malzeme kalemine Yivli Bağlantılı T, Dirsek, vb. ara bağlantı elemanları da dahildir. Bu malzemeler için ek bir kalem açılmayacak ve ödeme yapılmayacaktır. 9. Kurulum (Montaj) Genel 9.1. Cihazların kurulumu (montajı) işin ayrılmaz bir parçası olup, Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir Yüklenici kurulum işini kendi de yapabilir veya başka bir Alt Yüklenici şirkete yaptırabilir. Ancak Alt Yüklenici kullanılacaksa, Yüklenici, teklif verme aşamasında, Alt Yüklenici tarafından yapılacak işlerin neler olacağını açık olarak belirtecektir. Yüklenici, Alt Yüklenici den alacağı taahhütnameyi (Yüklenici nin işi alması durumunda, söz konusu Alt Yüklenici nin kendisiyle çalışmayı kabul ettiğine ilişkin) teklifine ekleyecektir Yüklenici, kurulumu hangi Alt Yüklenici yle yapacağını, teklif verme sırasında belirtecek ve İşveren in isteği ve onayı dışında belirttiği Alt Yüklenici yi değiştirmeyecek; işi, bildirdiği Alt Yüklenici yle yapacaktır. Yüklenici teklif verme aşamasında birden çok Alt Yüklenici beyan edebilir. Alt Yüklenici tarafından yapılacak işlerden her durumda Yüklenici sorumludur. İşveren in gerekli görmesi durumunda, Alt Yüklenicinin değiştirilmesini isteyebilecektir Tüm tesisat ve malzemeler, üretici bilgilerine ve tekniğine uygun olarak, bilgili, yetişmiş ve deneyimli kişiler tarafından, birinci sınıf işçilikle takılacak, kurulacak ve uygulanacaktır. Tesisat işleri, sertifikalı ve kalifiye elemanlar tarafından, yapılan işin tekniğinin ve montaj kurallarının gereklerine tümüyle uyularak yapılacaktır. İmalatı yapacak elemanların isimleri ve sertifikaları çalışmaya başlamadan önce İşveren Proje Mühendisi'nin onayına sunulacaktır. İşler, adı bizzat onaylanan kişiler tarafından yapılacak, yardımcı ve çıraklar imalatta görev almayacaktır Sahada yapılacak çalışmalar sadece yerine takma, kurulum (montaj), borulama, cihaz bağlama ve bitiş işleri olacak; imalat, kesme, kaynatma, kumlama, boyama, vb. işleri ise tümüyle atölyede, standart üretim teknikleri ve makinaları kullanılarak yapılacaktır Yüklenici, mevcut tesisatı söktükten sonra bu tesisatı, İşverenin fabrika sınırları içerisinde belirleyeceği bir yere taşıyacaktır. Taşıma işleri, söküm işlerinin bedeline dahil kabul edilecektir. Boru Kurulumu 9.7. Borular, dişli veya yivli bağlantı kelepçeleri kullanılarak yapılacaktır. Dişli bağlantılarda, ara bağlantı parçaları (dökme demir fittings) kullanılacaktır. Yivli bağlantı kelepçeleriyle yapılacak bağlantılarda, yapım tekniğinin gerektirdiği her türlü malzeme ve fittings (kelepçe, yivli T, yivli dirsek, ıstavroz, vb) eksiksiz kullanılacaktır Yüklenici, ara bağlantı elemanı kullanılmadan kaynaklı birleştirilmesi gerektiğini düşündüğü durumlarda, kaynaklı imalat, önceden İşverene yazılı olarak başvurarak izin almak koşuluyla, atölyede, bina dışında gösterilecek yerde yapılacak, bina içinde kaynak çalışması yapılmayacaktır. Kaynaklı imalatta uyulması gereken diğer kurallar için ilgili bölüme bakılmalıdır Dişli bağlantı yapımında, standart diş açma makinası kullanılacaktır. Diş açmada kullanılan her türlü ölçüm aleti kalibrasyonlu olacak, son kalibrasyon tarihi İşverene sunularak, diş açma makinası ile birlikte onay alınacaktır. Tüm çalışmalar, sadece onaylanmış olan makinalar ve ölçüm aletleri kullanılarak yapılacaktır Kelepçeli bağlantıların sıkıştırma vidaları, havalı veya elle tork ayarlı anahtarla yapılacaktır; ayarsız anahtarla yapılmayacaktır. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 4 / 32

5 9.11. Kelepçeli bağlantılar için açılacak yivler, özel yiv açma makinasında ezme yoluyla (roll) açılacaktır. Kesme (cut) yiv kullanılmayacaktır. Tüm çalışmalar, sadece onaylanmış olan makinalar kullanılarak yapılacaktır Yüklenici, kelepçeli bağlantıları yapmaya başlamadan önce, - kullanacağı yiv açma makinasının kataloğunu, - yiv açan personel bilgilerini, - kullandığı üreticinin yiv tablosunu - projede kullanılacak her çap için bir adet örnek yaparak, İşveren in onayına sunacaktır. Kelepçeli bağlantıların yapımı, örnek imalatın ve yiv açma makinesinin onaylanması sonrasında başlayacaktır Yangın suyu şebekesine bağlanacak sistemlerin önce borulama işleri yapılacak, gerekli basınç testleri bitirilecek, daha sonra dış saha veya pompa ile bağlantısı yapılacaktır Boruların birleşiminde kullanılan dişli bağlantılarda sızdırmazlık elamanı olarak sıvı conta kullanımı tercih edilecektir Galvanize çelik borular boyanmayacaktır. Ancak yiv açılması veya diş açılması sırasında oluşabilecek siyah veya pasa maruz kalan bölümlerde koruma amaçlı rötuş boyası yapılacaktır Borular duvar/döşeme geçişlerinde duvarla boru arasında boşluk kalacak şekilde geçiş sağlanacaktır. Dolgu malzemesi, geçiş yapılan duvarın özelliğine göre belirlenecektir. Borunun bir yangın duvarından geçmesi durumunda, dolgu yangın durdurucu malzemelerle duvarın dayanım süresine uygun yapılacaktır. Yangın dayanım sınıfına sahip olmayan duvar geçişlerinde silikon dolgu kullanılabilecektir Boru montajı boşaltma işlemine uygun eğimde olacaktır. Düşük açılı dönüşler veya eğim verilmesi gerektiğinde ek yerlerinde 1 lik açılar oluşturmak ve ekleri çoğaltmak mümkündür. Böyle gereklilik doğduğunda esnek bağlantı kelepçeleri kullanılacaktır Sprinkler Kafaları nın boruya bağlantıları, Dişli Döküm Fittings T veya dirsek ile yapılacaktır. Üzengili Sprinkler Bağlantı Kelepçesi veya Yivli T Bağlantı Kelepçesi (Mekanik T) kullanılmayacaktır. Ancak bu tür imalatın görece daha hızlı olması sebebiyle Yüklenici, Yivli T Bağlantı Kelepçesi kullanmak istemesi durumunda, kol borusu üzerinde açılacak delikleri, eksenel hiza bozulmadan yapacaktır. Hizanın bozulması durumunda bu durum hatalı imalat sayılacak, tüm kol borusu yeniden imal edilecektir. İşveren, bu işlem için gereken fazladan malzeme için herhangi bir bedel ödemeyecektir. Bu tür hatalı imalattan dolayı oluşabilecek süre kayıpları, işin bitim süresine eklenmeyecektir Üretim binasındaki ve bitmiş ürün deposundaki ofis alanlarındaki asma tavan bulunan bölgelerdeki boru kurulumu, asma tavan içinden yapılacaktır. Bu yüzden, Yüklenici, imalatını yaparken, asma tavan açma kapama, bozulan kısımların onarımı vb işleri, işin gerektirdiği şekilde yapmakla yükümlüdür. Bütün bu işlemler, boru kurulumuna dahildir. Bu işler için ek bir kalem açılmayacak ve ödeme yapılmayacaktır Tüm işlemler sırasında suyun denetimsiz akması nedeniyle oluşabilecek zararların önüne geçilmelidir. Sprinkler Kurulumu Dik tip sprinkler kafaları, deflektör kolları kol (branşman) borusu ile aynı hizada olacak şekilde takılacaktır Sprinklerler, deflektörleri tavana paralel olacak şekilde monte edilecektir. Buna göre, eğimli çatılarda sprinkler kafaları da aynı eğimde olacaktır. Ancak mahya hizasına denk gelen sprinkler kafaları döşemeye paralel yapılabilecektir Deflektör-tavan mesafeleri ilgili ayrıntı çizimlerinde belirtildiği gibi yapılacaktır. Bu sınırların dışına çıkıldığının tespit edilmesi durumunda, Yüklenici, yaptığı imalatı düzelterek bu mesafeyi izin verilen sınır değerlere getirecektir Hatalı montaj sonucu sökülmüş veya kullanılmış sprinkler kafaları yeniden kullanılmayacaktır Sprinkler kafaları boyanmayacak, işaretlenmeyecek, zarar verilmeden takılacaktır Montaj sırasında, sprinkler kafaları, çizimlerde belirtilmiş olsun veya olmasın, tesisat elemanlarının oluşturduğu engeller (havalandırma kanalı, kablo tavaları, vb) göz önünde bulunularak takılacaktır. Engel kuralları, ilgili montaj standardında belirtildiği gibi uygulanacaktır Montaj öncesi sprinkler kafalarının bir örneği, İşveren yetkililerine gösterilecektir Yedek sprinkler kafaları montaj öncesinde ayrılarak, yedek sprinkler kutusu içinde İşverene teslim edilecektir Sprinkler kafalarının montajında sadece bunun için yapılmış sprinkler anahtarı kullanılacaktır Bütün takma işleri tamamlandıktan sonra, denemelerden önce, sprinkler koruyucu kapakları çıkarılacaktır. Askılar ve Destekler Boru askıları ve destekler, standart fabrikasyon ürünler olacak, saha imalatı askıların kullanılmasına hiçbir durumda izin verilmeyecektir. Ancak, taşıyıcıların uygun konumda olmaması, hiç taşıyıcı eleman olmaması durumunda atölye imalatı yapılabilecektir Tüm askı ve destekler, yukarıda bahsedilen yardımcı elemanlar da dâhil olmak üzere, galvaniz kaplı (sıcak daldırma yöntemi ile kaplanmış) olacaktır. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 5 / 32

6 9.33. Askılar ve destekler, bina taşıyıcı elemanlarına vida ve somun yardımı ile tutturulacak, kaynaklı tutturmalara hiçbir koşulda izin verilmeyecektir Askılar demirli malzemeden imal edilmiş olacaktır; donanımında, ısındığında demirli malzemeden önce eriyen malzeme kullanılmayacaktır. Etrafına lastik koruyucu geçirilmiş askıların kullanılmasına izin verilmeyecektir Askılar ve destekler, çizimlerde gösterilen yerlere, ilgili ayrıntılarda verildiği gibi yapılacaktır. Yüklenici, daha pratik veya daha uygun bir askılama yöntemi önerebilecek, ancak bunu uygulamadan önce yapacağı montajın ayrıntı çizimlerini hazırlayacak ve İşverenin onayına sunacaktır. İşveren tarafından uygun bulunması durumunda, ilgili imalatı yapabilecektir. Deprem Koruması Deprem korumasında kullanılacak malzemeler, standart fabrikasyon ürünler olacak, saha imalatı malzeme kullanılmasına hiçbir durumda izin verilmeyecektir. Ancak, askıların bina taşıyıcılarına tutturulması amacıyla kullanılacak yardımcı elemanlar, önceden İşverenden onay alınmak koşuluyla kullanılabilecektir Deprem koruması, çizimlerde gösterilen yerlere, ilgili ayrıntılarda verildiği gibi yapılacaktır. Yüklenici, daha pratik veya daha uygun, ilgili standartlar tarafından onaylanmış bir yöntem önerebilecek, ancak bunu uygulamadan önce yapacağı montajın ayrıntı çizimlerini hazırlayarak İşverenin onayına sunacaktır. İşveren tarafından uygun bulunması durumunda, ilgili imalat yapılabilecektir Herhangi bir nedenden dolayı boru güzergahının değiştirilmesi durumunda, Yüklenici, gerekli deprem koruması yerlerini FM Data Sheet 2-8 gereklerine göre yaparak İşveren onayına sunacaktır Deprem korumasını ilgilendiren ve çizimlerde ve şartnamede belirtilmeyen her türlü konuda FM Data Sheet 2-8 de yazılı kurallar geçerli olacaktır. Yüklenici ilgili standardın güncel sürümünü edinmekle yükümlüdür Deprem koruması genel olarak, iki yollu ve 4-yollu askılar, iniş ve çıkış borularındaki esnek kelepçeler ve duvar geçişlerinde bırakılacak boşluklardan oluşacaktır Esnek kelepçeler, tüm iniş ve çıkış borularının (alarm vanası ana beslemesi dâhil) alt ve üst noktalarına 0.6 m mesafede yapılacaktır. İniş ve çıkışlardaki tüm esnek kelepçelere 0.6 m mesafede bir adet 4-yollu deprem askısı bulunacaktır Enine, boyuna ve 4-yollu deprem sabitlemelerinde, hem basma hem de çekme kuvvetlerini taşıyabilen rijit elemanlar kullanılacaktır. Aksi belirtilmedikçe, yalnızca çekme kuvveti (tension only member) taşıyabilen elemanların (çelik halat, vb) kullanmasına izin verilmeyecektir Boru duvar geçişlerinde boşluk bırakılacaktır. Bırakılması gereken boşlukların boyutları ilgili ayrıntı çizimlerinde verildiği gibi olacaktır. Kaynaklı İmalat ve Sıcak İşler Bütün kaynaklı imalatlar, önceden İşverene yazılı olarak başvurarak izin almak koşuluyla yapılacaktır Üretim yapılan alanlarda kaynaklı imalat yapılmayacaktır İmalatlar yalnızca sertifikalı kaynakçılar tarafından yapılacaktır. Kaynaklar, EN 1011 (Recommendations for welding of metallic materials) veya eşdeğeri bir kaynak uygulama prosedürüne uygun yapılacaktır Her türlü kaynak işlemi, İşverenin Sıcak İşler Çalışma İzni ne uygun olarak yapılacaktır Boru kaynağı, sadece boru kaynağı sertifikası olan kişiler tarafından yapılacaktır. Yüklenici, boru kaynağı imalatına başlamadan önce, kaynak yapacak personelin kaynak sertifikasının bir örneğini İşveren e teslim edecek, imalatta yalnızca İşveren tarafından onaylanmış kaynakçılar çalışacaktır Kaynak işlemi sırasında, çevre koşulları da dikkate alınacak, kaynak kalitesinin en üst düzeyde olması sağlanacaktır Kolektör veya benzeri borulardan branşman almak için yapılan delikler, branşman çapı ile aynı olacak, delik etrafında pürüz, eğilme vb olmayacaktır Boru üzerinde açılan deliklerden kopan parçalar toplanacak, sistemin devreye alınmasından önce, boru içinde hiçbir parça kalmaması sağlanacaktır Galvanize çelik borulara kaynak yapılmayacaktır Boru kesim işleminde sadece döner bıçaklı kesici kullanılacaktır. Oksijen kaynağı vb sıcak işlem kullanılmayacaktır. Kesim işlemi sonrası taşla düzeltme yapılacak ve gerekli koruma sağlanacaktır Yüzey pürüzü giderme, kaynak alnı oluşturma, taşlama, delme gibi işler, fabrika kapalı alanları dışında, denetimli olarak yapılacak, tüm işlemler, İşveren in Sıcak İşler Çalışma İzni ne uygun olacaktır. 10. Etiketleme, İşaretleme ve Talimatlar Ekipman isimlendirme, İşveren tarafından tesisteki mevcut sistemlerde kullanılan kurallarla uyumlu olacaktır. Yüklenici, isimlendirme için gerekli bilgileri İşveren den almakla yükümlüdür Bütün borular standartlara uygun olarak en çok her 10 m aralıkla, yangın suyu borusu olduğunu gösterir şekilde işaretlenecektir. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 6 / 32

7 10.3. İşletme, bakım ve denemeler sırasında kullanılacak her ekipman (kesme vanaları, test vanaları, alarm vanaları, çek vanalar, vana dolapları, kontrol ekipmanları, kompresör, vb) madde 10.1 deki kurallara uygun olarak, Yüklenici tarafından etiketlenecektir. İmalatlı durum çizimlerinde de bu ekipman numaraları kullanılacaktır Hazırlanacak etiketler, nemden ve sudan etkilenmeyecek şekilde yapılacak, yapıştırma şeklinde takılacaksa tek yüzlü, ekipman üzerine asılacaklarsa çift yüzlü (iki tarafı da aynı) olarak hazırlanacaktır İşletme, bakım ve acil durumda kolay kullanım sağlamak amacıyla talimatnameler hazırlanacaktır. Bu talimatnameler, vana kurulumu, acil durumda müdahale edilecek ekipmanlar, bakım ve test sırasında çalıştırılacak ekipmanlar vb bilgileri içerecektir. Talimatların hazırlanmasında ilgili standartlar ve üretici bilgileri kullanılacaktır. 11. Örnek İmalatlar Yüklenici, İşveren tarafından kuruluma başlama onayı aldıktan sonra, seri imalata geçmeden önce, yapacağı tüm imalatlar için örnek imalat yapacaktır. Örnek imalatlar, sınırlı olmamak koşuluyla aşağıdakileri içerecektir: Her çapta boru için yivli boru imalatı (sadece yivli bağlanacak borular için). Kullanılacak yivli bağlantı kelepçeleri için üreticinin yiv tablosu da sahada hazır bulundurulacaktır. Dişli bağlantılar için dişli boru imalatlı Kaynaklı boru imalatı İlgili ayrıntılardaki gibi, çapraz besleme boruları için askı imalatı Çapraz besleme boruları için deprem koruması imalatı (enine ve boyuna) Kol boruları için, sprinkler kafaları dahil olmak üzere, her türlü askı, dişli bağlantı, (kullanılıyorsa) branşman kelepçesi imalatı İniş ve çıkış boruları için deprem koruması amaçlı esnek yivli boru bağlantı imalatı İniş ve çıkış boruları için, 4-yollu deprem koruması imalatı Ana besleme boruları için askı imalatı Ana besleme boruları için deprem koruması imalatı (enine ve boyuna) Taşıyıcı sistemde kullanılacak konsol, yerden sabitleme, duvardan sabitleme ve askı imalatı 12. Deneme (Test) İşlemleri Sistem, imalat ve montaj sırasında ve sonrasında ayrıntılı Deneme İşlemlerinden geçirilecektir Her elemanın denemesinden oluşan bağımsız denemelerden sonra Yüklenici, kendi başına en az iki kez toplam performans denemesi yapacak, bu denemeler sırasında karşılaşılan sorunlar giderilecektir. Alt sistemde görülen herhangi bir sorun sanki tüm alt sistemlerde görülmüş gibi kabul edilerek hepsinde incelenerek giderilecektir; giderilmesinden sonra, denemeler yeniden yapılacaktır Hatasız olarak çalışır hale getirilen sistemlerin İşveren gözetimindeki denemelerinin yapılması için Yüklenici, İşveren e yazıyla başvuruda bulunacaktır. Bu raporda; a) yapılacak denemenin tanımı, b) denemenin amacı, c) performansı gözlenecek olan olaylar, d) performansı gözlenecek olayların kabul edilecek değerleri, e) ölçme için kullanılacak yöntem ve cihazlar, f) denemenin kayda alınış biçimi, açık ve ayrıntılı olarak belirtilecektir. İşveren in gözlemci olarak katılacağı denemeler, bu raporun uygun bulunmasından sonra yapılacaktır İşveren gözetiminde yapılan deneme sonrasında yapılan deneme hakkında bir Deneme Sonuçları Raporu sunacaktır. Bu raporda, a) performansı gözlenen olaylar, b) performansı gözlenen olayların ölçülen değerleri, bulunacaktır Borulamanın bitmesinden sonra, borulamaya 3 m/saniye su hızında boru içi yıkama işlemi (flushing) yapılacaktır. Bunun için boru tesisatı, tüm elemanlar (sprinkler kafaları, deneme ve boşaltma vanaları, vb.) takılmış olarak kullanıma hazır hale geldikten sonra, deneme ve boşaltma vanası açılarak, sisteme 8 bar basınçta su verilerek, sprinkler montajı sonrasında boru içlerinin yıkanması sağlanacaktır. Yıkama işlemi, boşaltma vanasından temiz ve parçacıksız su gelinceye değin sürdürülecektir Tesisata, tüm elemanlar (sprinkler kafaları, deneme ve boşaltma vanaları, vb.) takılmış olan sisteme su verilerek 14 bar'da hidrostatik basınç denemesi yapılacaktır. Sistem suyla doldurulduktan sonra, düşük kapasiteli bir pompa ile 14 bar'a değin basınçlandırılacak ve en az 2 saat beklenecektir. Bu süre içinde basınçta hiçbir düşme olmadığı manometreden gözlenecektir. Basınçta düşme olması durumunda kaçaklar saptanarak giderilecek ve denemeler 2 saat boyunca sabit basınç sağlanıncaya değin tekrarlanacaktır Deneme sırasında başarısız olan her türlü donanım, yenisi ile değiştirilecektir Deneme İşlemleri geçici kabul işlemlerinin bir parçası olmayıp, doğrudan taahhüt işinin ayrılmaz bir parçasıdır Yapılan tüm denemeler, Yüklenici nin İşveren e onaylatacağı bir form ve prosedür çerçevesinde yapılacaktır. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 7 / 32

8 Deneme işlemleri, FM, NFPA ve malzeme üretici gereklerine göre yapılacaktır Tüm yangından korunma sistemlerinin çalışır halde teslimi için gerekli her türlü deneme malzemeleri, işçiliği, deneme ve ölçüm cihazları, mühendislik hizmetleri, vb. Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 13. İşletmeye Alma İşlemleri Deneme işlemleri tamamlanmış olan sistemler işletmeye alma hazır hale gelmiş sayılacaktır Deneme İşlemlerinin başarıyla tamamlanmasından sonra, sistem İşletmeye Alma prosedürü çerçevesinde çalışır halde bırakılacaktır İşletmeye Alma İşlemi geçici kabul işlemlerinin bir parçası olmayıp, doğrudan taahhüt işinin ayrılmaz bir parçasıdır Yapılan işletmeye alma çalışması, Yüklenicinin İşveren e onaylatacağı bir form ve prosedür çerçevesinde yapılacaktır Yüklenici, İşletmeye Alma sırasında yapılan işlemleri, gözlemleri ve okunan değerleri, yorumlarıyla birlikte "İşletmeye Alma Raporu" halinde düzenleyerek İşveren e sunacaktır Tüm yangından korunma sistemlerinin çalışır halde teslimi için gerekli her türlü işletmeye alma malzemeleri, işçiliği, deneme ve ölçüm cihazları, mühendislik hizmetleri, vb. Yüklenici tarafından sağlanacaktır İşletmeye Alma işlemleri, EN, NFPA, FM ve malzeme üretici gereklerine göre yapılacaktır. 14. Belgeler (Dokümantasyon) Yüklenici tasarım süreci sonucunda hazırladığı her türlü çizim, belge, mühendislik hesapları, öneri raporları vb. belgeleri İşveren onayına sunacaktır Çalışmalar devam ederken kullanılacak malzemelere onay almak amacıyla, Yüklenici aşağıda belirtilen belgeleri üç takım olarak İşveren onayına sunacaktır. - Kullanılacak ürünlerin katalog sayfaları (İngilizce veya Türkçe) - Ürün ve Listesi (Marka, Model, Tanım,, Sağlayıcı Bilgileri) - Ürün kataloğu - Teknik Veri Sayfası (Technical Data Sheet) Tüm işlerin ve işlemlerin bitmesiyle birlikte, kullanılan her malzeme ve elemanın işletim ve bakımının sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için, kullanılan her malzemeye ilişkin bakım ve kullanım amaçlı ayrıntılı ve tam dokümantasyon sağlanacaktır. Doküman paketi hem İngilizce ve hem de Türkçe olmak üzere aşağıdakileri içerecektir. - İmalatlı-durum bilgileri - Kullanılan ürünlerin garanti belgeleri (üreticiden alınmış) - Sistemin tümüne ilişkin garanti belgeleri (yüklenici tarafından düzenlenmiş) - Bakım, deneme ve işletme talimatnameleri Dokümantasyon paketi toplu olarak ciltlenerek, 3 takım halinde teslim edilecektir. Bilgilerin bilgisayar dosyası ortamında olması durumunda, 2 takım ciltli, 1 takım CD ye basılı olarak sağlanacaktır. 15. Eğitim Yüklenici, yapılmış olan işlerle ve kurulan sistemlerle ilgili olarak, İşveren in kullanıcı ve bakımcı kadrosuna yönelik olarak teknik eğitim verecektir Eğitim bizzat tesiste yapılacaktır Eğitim, en az iki gruba verilecek, eğitim sırasında kullanıcıya yönelik yazılı eğitim notu dağıtılacaktır. Yüklenici tüm eğitimlerin sonunda, eğitime katılanların ve katıldıkları eğitimi toplu bir liste olarak (Eğitim Programı Formu) teslim edecektir. Ayrıca, verilen eğitim, sesli-görüntülü olarak (video kamera vb cihazlar kullanılarak) kaydedilecek, personelin gelecekteki kullanımı için İşverene teslim edilecektir Eğitimin niteliği ile ilgili sorunların çıkması, eğitimci, erişilen eğitim düzeyinde yetersizlik veya eğitim dokümanlarının yetersizliğinin belirlenmesi durumunda İşveren, kısmen veya eğitimin eksik olan bölümlerinin tamamı için yenilenmesini isteyebilir. 16. Garanti Taahhüdü Sistem, Geçici Kabül tarihinden sonra 1 (bir) yıl süreyle Yüklenici'nin Garanti Taahhüdü altında olacaktır. Garanti süresi içinde, gerekli olabilecek her türlü işçilik, malzeme, yedek parça, vb. Yüklenici tarafından, herhangi bir bedel istenmeksizin karşılanacaktır Yüklenici, Garanti Süresi içinde, herhangi bir sorun çıktığında İşveren tarafından yazılı çağrı gönderildikten sonra en geç 24 (yirmi dört) saat içinde, yetkili ve uzman elemanlarını, gerekli malzeme ve donanımla göndererek sistemin normal olarak çalışmasını sağlayacaktır Yüklenici nin belirtilen süre içinde gelmemesi veya İşveren i tatmin edici müdahalede bulunamaması durumunda, gerekli işlemler yapılıncaya değin, günlük işin bedelinin %0,5 (binde beş) oranında ceza uygulanacak ve bu tutar Teminat Mektubu ndan çözülerek tahsil edilecektir. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 8 / 32

9 16.4. Yüklenici tarafından sağlanan malzemeler, tek tek ve sistem bir bütün olarak, çalışır halde teslim alındıktan sonra Garanti Süresi boyunca, imalat ve montaj hatalarına karşı Yüklenici ve malzeme üretici ve sağlayıcı firmaların ayrı ayrı garantisi altında olacaktır. Tüm garanti işlemlerinde İşveren, Yüklenici yi muhatap kabul edecektir İşveren tarafından sağlanan malzemelerle ilgili Bakım ve Garanti den Yüklenici sorumlu değildir. 17. Uygulama Kuralları Yüklenici, her türlü çalışma ve imalatında, tesis güvenliğine tehlike doğurmayacak biçimde çalışmakla, imalat yapmakla yükümlüdür Kurulum ve saha çalışması sırasında sahada sürekli bir Sorumlu Mühendis bulunduracaktır. Sorumlu Mühendis, işi ve ortamı kontrol etmekle, gerekli her türlü çalışma güvenliğini sağlamakla görevli olacaktır. Çalışmalarda sürekli bulunacak olan Sorumlu Mühendis, İşveren in ilgili birimleriyle iletişim halinde bulunarak koordinasyonu sağlayacaktır Yüklenici, her türlü imalatında, cihaz yerleşiminde, İşveren in görüş ve onayını alacaktır Yüklenici işin yapımı sırasında mevcut boru, kablo, yapı, vb. donanım ve tesisata zarar vermeyecek, zarar verdiği takdirde, her türlü malzeme temini, imalat, montaj, vb. Yüklenici'ye ait olmak üzere, bozulan donanım veya tesisatı çalışır hale getirme işlerini bilabedel yerine getirecektir Proje kapsamında yapılacak işler sırasında, tesisin bütününün sürekli ve güvenilir bir koruma altında tutulması esastır. Yangın Güvenliğinin Sürekliliği ilkesi işin hiçbir aşamasında göz ardı edilmeyecektir Yangın Güvenliğinin Sürekliliği ilkesinin işin ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle, Yüklenici, bu ilke nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz Tanımlanan işin gerçekleştirilmesi için İşveren nin belirlediği çalışma alanları dışındaki alanlarda, geçici veya parçalı olarak çalışma yapılamaz. Kullanılacak alanlar için önceden izin alınır. Yazılı izin olmadan, çalışmalar proje ve şartnamelerde ayrıntıları ile tarif edilse bile gerçekleştirilmez Yüklenici veya altyükleniciler izinsiz tarif edilen çalışma alanları dışına çıkamaz ve herhangi bir görüntü kayıt cihazı (fotoğraf makinası, video kamera vb.) kullanamaz Tesis genelinde sigara içmek, çakmak, kibrit taşımak yasaktır. Ancak ara saatlerinde dinlenme alanlarında veya sigara içimine izin verilen işaretli alanlarda sigara içilebilir Yüklenici, yapılacak bağlantıları, kullanılacak altyapıyı, İşveren yetkili mühendisinin devamlı koordinasyon ve iş birliği ile gerçekleştirecektir Tüm elemanların montaj ve işletmeye alınması NFPA, FM Standartlarına ve üretici firma gereklerine uygun olarak yapılacaktır. İhale dokümanlarında (şartname, malzeme listesi ve teknik özellikleri, projeler, vd.) herhangi bir konunun ya da bilginin eksik veya kapalı kalmış olması, yapılacak işlerin ilgili standartlara aykırı olmasına neden oluşturamaz Yüklenici, bina içinde herhangi bir "sıcak işlem" (hot work) sayılan kesme, taşlama, delme, kaynak, vb. yangın tehlikesi yaratacak işlem yapmayacak, imalatını atölyede veya güvenli alanlarda yaptıktan sonra, bina içinde sadece montaj yapacaktır Yüklenici, İşveren nin kalite kontrol, iş ve işçi güvenliği, çevre koruma, iş izni, vb. genel geçer kurallarına ve prosedürlerine tam olarak uyacak, bunun için hiçbir ek bedel isteminde bulunmayacaktır Çalışmalar, Yüklenici ye Yer Teslimi sonrasında başlayacaktır Sistemin tesisatının yapımı, montajı ve çalışır halde teslimi için gerekli her türlü işçilik, işin yapım bedeline dahil olmak üzere, ayrıcalıksız olarak Yüklenici tarafından sağlanacaktır Yüklenici veya altyükleniciler tarif edilen çalışma alanları dışına izinsiz olarak çıkamaz ve herhangi bir görüntü kayıt cihazı (fotoğraf makinesi, video kamera vs.) kullanamaz Yapılacak bağlantılar Yüklenici, İşveren proje mühendisinin devamlı koordinasyon ve işbirliği ile gerçekleştirecektir. Tesiste elektrik kesintiye uğratılmayacak, bunun için gerekli önlemler alınacaktır. Kesintinin zorunlu olması durumunda, mutlaka önceden İşveren e haber verilecektir Tesis içinde yapılacak tüm çalışmalarda, tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu nun 76.maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş bulunan ve 19 Şubat 1973 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği ve İşveren Çevre Koruma Teknik Şartname si geçerlidir Yüklenici, yapacağı imalat çalışmaları sırasında İşverenin Hijyen ve Temizlik kurallarına uymakla yükümlüdür. Ekipman temizliği, kullanılmasına izin verilmeyen ekipmanlar vb bilgiler hakkında İşverenden imalat öncesinde görüş alacak ve bunları uygulayacaktır. 18. İş ve Çalışma Güvenliği Kuralları Tesis içinde yapılacak tüm çalışmalarda, tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu nun 76.maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş bulunan ve 19 Şubat 1973 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü geçerlidir. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 9 / 32

10 18.2. İş Güvenliği işin ayrılmaz bir parçası olup, Yüklenici, bu ilke nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz İş Güvenliği çerçevesinde, Sıcak İş, Yüksekte Çalışma, Kapalı Alanda Çalışma izne tabii olup, Yüklenici, izinler nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz Tesiste çalışacak olanların İş Güvenliği Uyum Eğitimi alması zorunludur. İşveren tarafından verilecek olan eğitimin süresi, yaklaşık 2.5 saat olup; Yüklenici, izinler nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz o KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 10 / 32

11 A- 1. Aşama A-1-1. Aşama Otomatik Sprinkler Sistemi MALZEME VE İŞ KALEMLERİ LİSTESİ 1) Otomatik Sprinkler Kafası, ESFR K=360 (K=25.2) 1000 Ad. : Early Suppression Fast Response (ESFR) K Faktörü : Metrik K=360 (ANSI K=25.2) Montaj Biçimi : Sarkık : Pirinç Açılma Sıcaklığı : 70ºC Sıcaklık Elemanı : Ergiyen Metalli (Fusible Link) Bağlantı : DN25 Dişli (1" NPT) Yedek : 14 Ad. (Dahil) Orijinal Yedek Kutusu ve Spr. Anahtarı ile Birlikte : 26 Ad. (Dahil) Kayıp, fire vb. için : Reliable, Tyco, Victaulic, Viking veya Eşdeğeri 2) Islak Alarm Vana İstasyonu, DN200 2 Ad. Tip : Değişken basınçlı Bağlantı : Giriş Çıkış Yivli veya Flanşlı Bağlantılı Çapı : DN200 (8 ) Montaj Biçim : Dik Aksesuar : Her türlü aksamlarıyla (trim) birlikte - Su motorlu gong ve aksamı, basınç anahtarı, - Giriş-Çıkış Manometreleriyle birlikte - Geciktirme Hücresi : Reliable, Tyco, Victaulic, Viking veya Eşdeğeri 3) Mevcut Islak Alarm Vana İstasyonu Sökümü, Bakımı ve Yeniden Kurulumu, DN200 2 Ad. - Mevcut DN200 ıslak alarm vanasının sökümü, bakımlarının yapılması - Bakımları yapılan ıslak alarm vanasının yapılacak kolektör üzerine yeniden kurulumlarının yapılması 4) Kelebek Vana, DN200 4 Ad. Bağlantı : Yivli bağlantılı veya Wafer Tip Giriş Çıkış : DN200 (8 ) Açılma : Dişli kutulu el volanı ile : Döküm demir gövdeli, bronz diskli Dış Hava Koşullarına Uygun Kaplamalı Gösterge : Konum gösteren ibreli : TKÇY İzleme anahtarı lar : FM lı : Fivalco, Nibco, Tyco veya Eşdeğeri 5) Deneme ve Gider Vanası, DN50 2 Ad. Bağlantı : DN50 (2") Deneme K Faktörü : 360 (metrik) Gözetleme Camı : Vardır Emniyet Ventili : Vardır Manometre : 0-16 bar, Gliserinli : Tyco, Viking veya Eşdeğeri 6) Branşman Kelepçesi, DN200xDN Ad. : Borudan Branşman Almak : Kelepçeli, boru üstü deliğe geçmeli Boru Bağlantısı : DN200 Branşman Çıkışı : DN80 7) Üzengi Tipi Sprinkler Kelepçesi, DN80xDN Ad. : Branşmandan Sprinkler için Çıkış Almak : Kelepçeli, boru üstü deliğe geçmeli Boru Bağlantısı : DN80 Branşman Çıkışı : DN25 8) Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN300 4 Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Esnek (Flexible) KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 11 / 32

12 Çap : DN300 (12 ) 9) Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN200 4 Ad. Çap : DN200 (8") 10) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Sert (Rigid) Çap : DN300 (12 ) 11) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN Ad. Çap : DN200 (8 ) 12) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN Ad. Çap : DN80 (3 ) 13) Sprinkler Boru Askısı, DN Ad. : Fabrikasyon Armut veya Klevis veya benzeri Sprinkler Askısı Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit (DN200) Kelepçe si : 2mm kalınlığında, 25mm eninde galvanize sacdan imal Askı Çubuğu : Boru çapına göre M12 : %0.6 Elektrogalvaniz kaplı Çelik Taşıma Kapasitesi : Borunun su dolu ağırlığı kg : Kutu profil için lama ve somunları, askı çubuğu ayarlama ve kontra somunu, vida, somun ve taban elemanıyla birlikte : Inka veya Erico veya Eşdeğeri 14) Sprinkler Boru Askısı, DN Ad. Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit (DN80) 15) 2 yollu Boru Askısı, DN200 (Enine) 40 Ad. : Tek yönlü harekete müsade eden askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Sehpa si : Galvanize Çelikden imal U-Bolt Çapı : Hesaplanan yüke göre M12 U-Bolt Bükme Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN200 (8 ) : Kutu profil için lama ve somunları, Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 16) 2 yollu Boru Askısı, DN80 (Enine) 300 Ad. U-Bolt Bükme Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN80 (3 ) 17) 2 yollu Boru Askısı, DN200 (Boyuna) 28 Ad. : Tek yönlü harekete müsade eden askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Kelepçe Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN200 (8 ) : Kutu profil için lama ve somunları, Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 18) 2 yollu Boru Askısı, DN80 (Boyuna) 120 Ad. Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit, DN80 (8 ) 19) 4 yollu Boru Askısı, DN300 4 Ad. : Hiçbir yöne harekete müsade etmeyen askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Sehpa si : Galvanize Çelikden imal Kelepçe Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN300 (12 ) : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 12 / 32

13 : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 20) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN300 (12") Standardı : TS EN e uygun Et Kalınlığı : En az 5,6 mm Yardımcı : Boru Sistemi için gerekli her türlü dirsek, T, flanş vb. dâhil : Borusan veya Çayırova 21) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN200 (8") Et Kalınlığı : En az 5,4 mm 22) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN80 (3") Standardı : TS EN Orta Seriye Uygun 23) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN50 30 m. Çap : DN50 (2") 24) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN25 30 m. Çap : DN25 (1") 25) Kolektör İmalatı, DN350 2 Ad. Çap : DN350 (14 ) : Dikişli Siyah Çelik Boru Uzunluk : 1,5 m (sahada teyit edilecek) Giriş-Çıkış : 1xDN300 Flanşlı Giriş - 2xDN xDN100 Flanşlı Çıkış Basınç Sınıfı : PN16 Standardı : TS EN Et Kalınlığı : En az 5,6 mm Yardımcı : Gerekli her türlü U-boltlu destek, kep vb. dahil İmalat : Antipas + 2 kat yağlı boya Marka : Borusan veya Çayırova : TSE lı 26) Mevcut Tesisatın Sökümü ve İşveren e Teslimi 1 Tk. - Yaklaşık m 2 alana kurulu mevcut sprinkler sisteminin tamamen sökümü - Sökülen ekipman ve boruların, İşveren in saha içerisinde gösterdiği yere taşınması - İşin tamamlanması için gerekli her türlü tesisat malzemesi, - Şartname gereklerine göre her türlü işçilik ve mühendislik hizmetleri Not: Söküm işlemleri tamamen soğuk çalışma ile yapılacaktır. Isı, kıvılcım, alev vb. çıkaran her türlü teknik (döner bıçaklı taş motoru, okisjenli kesim vb.) kullanımına müsaade edilmeyecektir. Not: Aşağıdaki tüm kalemler, yukarıdaki Birim Fiyatlara dahil olarak teklif edilmelidir: Bağlantı elemanları ve yardımcı malzemeler Her türlü bağlantı elemanları, tesisat malzemeleri, Sabitleme amaçlı imalat ve hazır elemanları, Fittings, kaynak, sızdırmalık malzemeleri, Korozyona karşı koruyucular, tesisat boya işleri, Etiketleme ve işaretlemeleri, gider aparatları, İşin tamamlanması için gerekli her türlü tesisat malzemesi, mekanik (kaynak, kesme vb.) ve inşai işler (karotla delme, kırma vb.) Asma tavan açma kapama işleri Onarım İşleri, tekniğine uygun işin yapımı için çalışmalar, İşin gerçekleştirilmesi için her türlü çalışma, işçilik ve Mühendislik Hizmetleri, KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 13 / 32

14 A-2-1. Aşama Bina İçi Yangın Hortum Dolabı Sistemi 1) Yangın Hortum Dolabı, Bez Hortumlu 8 Ad. : NFPA 14 - Class III sınıfına uygun Giriş Çapı : - Giriş 1 : DN40 (1-1/2 ) - Köşe Vanalı, sürekli hortum bağlantısı için : - Giriş 2 : DN65 (2-1/2 ) - Basınç Regülasyon Vanalı ve Storz Bağlantılı Hortum Uzunluğu : 30m - Rack a asılmış Nozul : Ayarlanabilir Söndürücü Tipi : 6 kg ABC KKT için yeri olan (söndürücü hariç) Montaj Tipi : Sıva üstü Koruma : Metal Profiller ile forklift çarpmasına karşı koruma kafesi içine alınmış : Fetaş, Potter Roemer veya Eşdeğeri 2) Kelebek Vana 2 Ad. Bağlantı : Yivli bağlantılı veya Wafer Tip Giriş Çıkış : DN100 (4 ) Açılma : Dişli kutulu el volanı ile : Döküm demir gövdeli, bronz diskli Gösterge : Konum gösteren ibreli : TKÇY İzleme anahtarı lar : FM lı : Fivalco, Nibco, Tyco veya Eşdeğeri 3) Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN100 4 Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Esnek (Flexible) Çap : DN100 (4 ) 4) Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN65 16 Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Esnek (Flexible) Çap : DN65 (2-1/2 ) 5) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Sert (Rigid) Çap : DN100 (4") 6) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 6 Ad. Çap : DN80 (3 ) 7) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN65 60 Ad. Çap : DN65 (2-1/2 ) 8) Sprinkler Boru Askısı, DN Ad. : Fabrikasyon Armut veya Klevis veya benzeri Sprinkler Askısı Kelepçe Çapı : DN100 Kelepçe si : 2mm kalınlığında, 25mm eninde galvanize sacdan imal Askı Çubuğu : M10 : %0.6 Elektrogalvaniz kaplı Çelik Taşıma Kapasitesi : Borunun su dolu ağırlığı kg : Kutu profil için lama ve somunları, askı çubuğu ayarlama ve kontra somunu, vida, somun ve taban elemanıyla birlikte : Inka veya Erico veya Eşdeğeri 9) Sprinkler Boru Askısı, DN80 2 Ad. Çap : DN80 (3 ) 10) Sprinkler Boru Askısı, DN65 40 Ad. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 14 / 32

15 Çap : DN65 (2-1/2 ) 11) 2 yollu Boru Askısı, DN100 (Enine) 10 Ad. : Tek yönlü harekete müsade eden askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Sehpa si : Galvanize Çelikden imal U-Bolt Çapı : Hesaplanan yüke göre M12 U-Bolt Bükme Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN100 (4 ) : Kutu profil için lama ve somunları, Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 12) 2 yollu Boru Askısı, DN65 (Enine) 20 Ad. U-Bolt Bükme Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN65 (2-1/2 ) 13) 2 yollu Boru Askısı, DN100 (Boyuna) 3 Ad. : Tek yönlü harekete müsade eden askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Kelepçe Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN100 (4 ) : Kutu profil için lama ve somunları, Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 14) 2 yollu Boru Askısı, DN65 (Boyuna) 10 Ad. Kelepçe Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN65 (2-1/2 ) 15) 4 yollu Boru Askısı, DN100 2 Ad. : Hiçbir yöne harekete müsaade etmeyen askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Sehpa si : Galvanize Çelikten imal Askı Çubuğu veya Borusu : DN25 ve/veya DN32 çelik boru Kelepçe Çapı : DN100 : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Erico, Tolco veya Eşdeğeri 16) 4 yollu Boru Askısı, DN65 8 Ad. Kelepçe Çapı : DN65 17) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN100 (4") Standardı : TS EN Orta Seri ye uygun Yardımcı : Boru Sistemi için gerekli her türlü dirsek, T, flanş vb. dâhil İmalat : Antipas üzeri 2 kat RAL 3000 renk kodlu yağlı boya ile boyama : Çayırova veya Borusan 18) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN80 6 m. Çap : DN80 (3") 19) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN65 (2-1/2") Not: Şartname Gereklerine göre her türlü Yardımcı ler ve Mühendislik Hizmetleri, birim fiyatların içerisinde düşünülecektir. Bu kalemler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla şunlardır: - İşin gerçekleştirilmesi için her türlü çalışma bağlantı ve tesisat elemanları, yardımcı malzemeler - Her türlü bağlantı elemanları, tesisat malzemeleri - Sabitleme amaçlı imalat ve hazır elemanları - Fittings, kaynak, sızdırmazlık malzemeleri - Korozyona karşı koruyucular, tesisat boya işleri - Etiketleme ve işaretleme, gider aparatları - İşin tamamlanması için gerekli her türlü tesisat malzemesi (kaynak, kesme vb.) ve inşai işler (delme, kırma vb.) - İmalat Çizimleri nin hazırlanması - Onarım İşleri, tekniğine uygun işin yapımı için çalışmalar, - Deneme ve İşletmeye Alma çalışmaları - Şartname gereklerine göre her türlü mühendislik hizmetleri - İşin gerçekleştirilmesi için her türlü çalışma ve ekipman KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 15 / 32

16 B- 2. Aşama B-1-2. Aşama Otomatik Sprinkler Sistemi 1) Otomatik Sprinkler Kafası, ESFR K=360 (K=25.2) 960 Ad. : Early Suppression Fast Response (ESFR) K Faktörü : Metrik K=360 (ANSI K=25.2) Montaj Biçimi : Sarkık : Pirinç Açılma Sıcaklığı : 70ºC Sıcaklık Elemanı : Ergiyen Metalli (Fusible Link) Bağlantı : DN25 Dişli (1" NPT) : Reliable, Tyco, Victaulic, Viking veya Eşdeğeri 2) Islak Alarm Vana İstasyonu, DN200 2 Ad. Tip : Değişken basınçlı Bağlantı : Giriş Çıkış Yivli veya Flanşlı Bağlantılı Çapı : DN200 (8 ) Montaj Biçim : Dik Aksesuar : Her türlü aksamlarıyla (trim) birlikte - Su motorlu gong ve aksamı, basınç anahtarı, - Giriş-Çıkış Manometreleriyle birlikte - Geciktirme Hücresi : Reliable, Tyco, Victaulic, Viking veya Eşdeğeri 3) Mevcut Islak Alarm Vana İstasyonu Sökümü, Bakımı ve Yeniden Kurulumu, DN200 2 Ad. - Mevcut DN200 ıslak alarm vanasının sökümü, bakımlarının yapılması - Bakımları yapılan ıslak alarm vanasının yapılacak kolektör üzerine yeniden kurulumlarının yapılması 4) Kelebek Vana, DN200 4 Ad. Bağlantı : Yivli bağlantılı veya Wafer Tip Giriş Çıkış : DN200 (8 ) Açılma : Dişli kutulu el volanı ile : Döküm demir gövdeli, bronz diskli Dış Hava Koşullarına Uygun Kaplamalı Gösterge : Konum gösteren ibreli : TKÇY İzleme anahtarı lar : FM lı : Fivalco, Nibco, Tyco veya Eşdeğeri 5) Deneme ve Gider Vanası, DN50 2 Ad. Bağlantı : DN50 (2") Deneme K Faktörü : 360 (metrik) Gözetleme Camı : Vardır Emniyet Ventili : Vardır Manometre : 0-16 bar, Gliserinli : Tyco, Viking veya Eşdeğeri 6) Branşman Kelepçesi, DN200xDN Ad. : Borudan Branşman Almak : Kelepçeli, boru üstü deliğe geçmeli Boru Bağlantısı : DN200 Branşman Çıkışı : DN80 7) Üzengi Tipi Sprinkler Kelepçesi, DN80xDN Ad. : Branşmandan Sprinkler için Çıkış Almak : Kelepçeli, boru üstü deliğe geçmeli Boru Bağlantısı : DN80 Branşman Çıkışı : DN25 8) Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN300 4 Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Esnek (Flexible) Çap : DN300 (12 ) KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 16 / 32

17 9) Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN200 4 Ad. Çap : DN200 (8") 10) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Sert (Rigid) Çap : DN300 (12 ) 11) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN Ad. Çap : DN200 (8 ) 12) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN Ad. Çap : DN80 (3 ) 13) Sprinkler Boru Askısı, DN Ad. : Fabrikasyon Armut veya Klevis veya benzeri Sprinkler Askısı Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit (DN200) Kelepçe si : 2mm kalınlığında, 25mm eninde galvanize sacdan imal Askı Çubuğu : Boru çapına göre M12 : %0.6 Elektrogalvaniz kaplı Çelik Taşıma Kapasitesi : Borunun su dolu ağırlığı kg : Kutu profil için lama ve somunları, askı çubuğu ayarlama ve kontra somunu, vida, somun ve taban elemanıyla birlikte : Inka veya Erico veya Eşdeğeri 14) Sprinkler Boru Askısı, DN Ad. Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit (DN80) 15) Sprinkler Boru Askısı, DN50 30 Ad. Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit (DN50) 16) Sprinkler Boru Askısı, DN25 30 Ad. Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit (DN25) 17) 2 yollu Boru Askısı, DN200 (Enine) 40 Ad. : Tek yönlü harekete müsade eden askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Sehpa si : Galvanize Çelikden imal U-Bolt Çapı : Hesaplanan yüke göre M12 U-Bolt Bükme Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN200 (8 ) : Kutu profil için lama ve somunları, Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 18) 2 yollu Boru Askısı, DN80 (Enine) 300 Ad. U-Bolt Bükme Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN80 (3 ) 19) 2 yollu Boru Askısı, DN200 (Boyuna) 28 Ad. : Tek yönlü harekete müsade eden askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Kelepçe Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN200 (8 ) : Kutu profil için lama ve somunları, Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 20) 2 yollu Boru Askısı, DN80 (Boyuna) 120 Ad. Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit, DN80 (8 ) 21) 4 yollu Boru Askısı, DN300 4 Ad. : Hiçbir yöne harekete müsade etmeyen askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Sehpa si : Galvanize Çelikden imal KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 17 / 32

18 Kelepçe Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN300 (12 ) : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 22) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN300 (12") Standardı : TS EN e uygun Et Kalınlığı : En az 5,6 mm Yardımcı : Boru Sistemi için gerekli her türlü dirsek, T, flanş vb. dâhil : Borusan veya Çayırova 23) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN Ad. Çap : DN200 (8") Et Kalınlığı : En az 5,4 mm 24) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN80 (3") Standardı : TS EN Orta Seriye Uygun 25) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN50 (2") 26) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN25 (1") 27) Kolektör İmalatı, DN350 2 Ad. Çap : DN350 (14 ) : Dikişli Siyah Çelik Boru Uzunluk : 1,5 m (sahada teyit edilecek) Giriş-Çıkış : 1xDN300 Flanşlı Giriş - 2xDN xDN100 Flanşlı Çıkış Basınç Sınıfı : PN16 Standardı : TS EN Et Kalınlığı : En az 5,6 mm Yardımcı : Gerekli her türlü U-boltlu destek, kep vb. dahil İmalat : Antipas + 2 kat yağlı boya Marka : Borusan veya Çayırova : TSE lı 28) Mevcut Tesisatın Sökümü ve İşveren e Teslimi 1 Tk. - Yaklaşık m 2 alana kurulu mevcut sprinkler sisteminin tamamen sökümü - Sökülen ekipman ve boruların, İşveren in saha içerisinde gösterdiği yere taşınması - İşin tamamlanması için gerekli her türlü tesisat malzemesi, - Şartname gereklerine göre her türlü işçilik ve mühendislik hizmetleri Not: Söküm işlemleri tamamen soğuk çalışma ile yapılacaktır. Isı, kıvılcım, alev vb. çıkaran her türlü teknik (döner bıçaklı taş motoru, okisjenli kesim vb.) kullanımına müsaade edilmeyecektir. Not: Aşağıdaki tüm kalemler, yukarıdaki Birim Fiyatlara dahil olarak teklif edilmelidir: Bağlantı elemanları ve yardımcı malzemeler Her türlü bağlantı elemanları, tesisat malzemeleri, Sabitleme amaçlı imalat ve hazır elemanları, Fittings, kaynak, sızdırmalık malzemeleri, Korozyona karşı koruyucular, tesisat boya işleri, Etiketleme ve işaretlemeleri, gider aparatları, İşin tamamlanması için gerekli her türlü tesisat malzemesi, mekanik (kaynak, kesme vb.) ve inşai işler (karotla delme, kırma vb.) Asma tavan açma kapama işleri Onarım İşleri, tekniğine uygun işin yapımı için çalışmalar, İşin gerçekleştirilmesi için her türlü çalışma, işçilik ve Mühendislik Hizmetleri, KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 18 / 32

19 B-2-2. Aşama Bina İçi Yangın Hortum Dolabı Sistemi 1) Yangın Hortum Dolabı, Bez Hortumlu 6 Ad. : NFPA 14 - Class III sınıfına uygun Giriş Çapı : - Giriş 1 : DN40 (1-1/2 ) - Köşe Vanalı, sürekli hortum bağlantısı için : - Giriş 2 : DN65 (2-1/2 ) - Basınç Regülasyon Vanalı ve Storz Bağlantılı Hortum Uzunluğu : 30m - Rack a asılmış Nozul : Ayarlanabilir Söndürücü Tipi : 6 kg ABC KKT için yeri olan (söndürücü hariç) Montaj Tipi : Sıva üstü Koruma : Metal Profiller ile forklift çarpmasına karşı koruma kafesi içine alınmış : Fetaş, Potter Roemer veya Eşdeğeri 2) Kelebek Vana 2 Ad. Bağlantı : Yivli bağlantılı veya Wafer Tip Giriş Çıkış : DN100 (4 ) Açılma : Dişli kutulu el volanı ile : Döküm demir gövdeli, bronz diskli Gösterge : Konum gösteren ibreli : TKÇY İzleme anahtarı lar : FM lı : Fivalco, Nibco, Tyco veya Eşdeğeri 3) Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN100 4 Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Esnek (Flexible) Çap : DN100 (4 ) 4) Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN65 12 Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Esnek (Flexible) Çap : DN65 (2-1/2 ) 5) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Sert (Rigid) Çap : DN100 (4") 6) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 15 Ad. Çap : DN80 (3 ) 7) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN65 30 Ad. Çap : DN65 (2-1/2 ) 8) Sprinkler Boru Askısı, DN100 5 Ad. : Fabrikasyon Armut veya Klevis veya benzeri Sprinkler Askısı Kelepçe Çapı : DN100 Kelepçe si : 2mm kalınlığında, 25mm eninde galvanize sacdan imal Askı Çubuğu : M10 : %0.6 Elektrogalvaniz kaplı Çelik Taşıma Kapasitesi : Borunun su dolu ağırlığı kg : Kutu profil için lama ve somunları, askı çubuğu ayarlama ve kontra somunu, vida, somun ve taban elemanıyla birlikte : Inka veya Erico veya Eşdeğeri 9) Sprinkler Boru Askısı, DN80 15 Ad. Çap : DN80 (3 ) 10) Sprinkler Boru Askısı, DN65 25 Ad. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 19 / 32

20 Çap : DN65 (2-1/2 ) 11) 2 yollu Boru Askısı, DN100 (Enine) 3 Ad. : Tek yönlü harekete müsade eden askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Sehpa si : Galvanize Çelikden imal U-Bolt Çapı : Hesaplanan yüke göre M12 U-Bolt Bükme Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN100 (4 ) : Kutu profil için lama ve somunları, Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 12) 2 yollu Boru Askısı, DN80 (Enine) 6 Ad. U-Bolt Bükme Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN80 (3 ) 13) 2 yollu Boru Askısı, DN65 (Enine) 12 Ad. U-Bolt Bükme Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN65 (2-1/2 ) 14) 2 yollu Boru Askısı, DN100 (Boyuna) 1 Ad. : Tek yönlü harekete müsade eden askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Kelepçe Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN100 (4 ) : Kutu profil için lama ve somunları, Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 15) 2 yollu Boru Askısı, DN80 (Boyuna) 3 Ad. Kelepçe Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN80 (3 ) 16) 2 yollu Boru Askısı, DN65 (Boyuna) 5 Ad. Kelepçe Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN65 (2-1/2 ) 17) 4 yollu Boru Askısı, DN100 2 Ad. : Hiçbir yöne harekete müsaade etmeyen askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Sehpa si : Galvanize Çelikten imal Askı Çubuğu veya Borusu : DN25 ve/veya DN32 çelik boru Kelepçe Çapı : DN100 : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Erico, Tolco veya Eşdeğeri 18) 4 yollu Boru Askısı, DN65 6 Ad. Kelepçe Çapı : DN65 19) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN100 (4") Standardı : TS EN Orta Seri ye uygun Yardımcı : Boru Sistemi için gerekli her türlü dirsek, T, flanş vb. dâhil İmalat : Antipas üzeri 2 kat RAL 3000 renk kodlu yağlı boya ile boyama : Çayırova veya Borusan 20) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN80 60 m. Çap : DN80 (3") 21) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN65 (2-1/2") Not: Şartname Gereklerine göre her türlü Yardımcı ler ve Mühendislik Hizmetleri, birim fiyatların içerisinde düşünülecektir. Bu kalemler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla şunlardır: - İşin gerçekleştirilmesi için her türlü çalışma bağlantı ve tesisat elemanları, yardımcı malzemeler - Her türlü bağlantı elemanları, tesisat malzemeleri - Sabitleme amaçlı imalat ve hazır elemanları - Fittings, kaynak, sızdırmazlık malzemeleri - Korozyona karşı koruyucular, tesisat boya işleri - Etiketleme ve işaretleme, gider aparatları - İşin tamamlanması için gerekli her türlü tesisat malzemesi (kaynak, kesme vb.) ve inşai işler (delme, kırma vb.) - İmalat Çizimleri nin hazırlanması - Onarım İşleri, tekniğine uygun işin yapımı için çalışmalar, - Deneme ve İşletmeye Alma çalışmaları KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 20 / 32

YANGIN SUYU BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ YAPIMI

YANGIN SUYU BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ YAPIMI İZMİT FABRİKASI SİSTEMİ YAPIMI Teklif İsteme Belgeleri 20 Ocak 2014 Rev.00 İşveren Goodyear Lastikleri Ticaret A.Ş. Ankara Yolu Kullar Mevkii PK 2 41001 Kocaeli / TÜRKİYE Bağımsız Tasarımcı ve Danışman

Detaylı

MAMUL AMBAR BİNASI DIŞ SAHA YANGIN SUYU DAĞITIM SİSTEMİ KURULUMU

MAMUL AMBAR BİNASI DIŞ SAHA YANGIN SUYU DAĞITIM SİSTEMİ KURULUMU İZMİT FABRİKASI Teklif İsteme Belgeleri 20 Ocak 2014 Rev.00 İşveren Goodyear Lastikleri Ticaret A.Ş. Ankara Yolu Kullar Mevkii PK 2 41001 Kocaeli / TÜRKİYE Bağımsız Tasarımcı ve Danışman 2.Cad. 37/4 A.Öveçler

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1/6 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOBB-ETU MODEL TEST LAB. PN25 REDÜKSİYON (FLANŞLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ TEM-FR-1 2/6 TOBB-ETU MODEL TEST

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için:

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: Kolay Hızlı k Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER Kare barkodu Tarayınız! AT&T Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: ayvaz.com/karebarkod EURO-QUALIFLEX (AEQ) üyesidir. BİNA İÇİ DOĞALGAZ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE 2006K-120470 No lu Proje Kapsamında temin edilecek olan TARLA-2016TSHZ006 teknik şartname dökümanı numarası ile verilen Döner Merdiven

Detaylı

NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SAN. LTD. ŞTİ.

NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SAN. LTD. ŞTİ. BLT YAPI PROJE YÖNETİM LTD.ŞTİ. Levent Mah.Sümbül Sok.No8 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TARİH REF.NO. 20.02.2014 KB-45373 İLGİ KONU Sayın Bahriye ASLAN MECAPLAST FABRİKA BİNASI İMALAT-DEPOLAMA Sayın Bahriye ASLAN

Detaylı

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ 1.1. GENEL HUSUSLAR GRE Epoxy Borular İdare tarafından temin edilecek olup borular yüklenici fabrikasına araç üstü teslim edilecektir. İzole edilmiş borular İDARE

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak kablo merdivenleri ve aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME

DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1.0- İŞİN KONUSU : DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS da bulunan toplam 5 asansörün revizyondan geçirilerek kırmızı etiketten

Detaylı

VICTAULIC FİYAT LİSTESİ NİSAN 2010

VICTAULIC FİYAT LİSTESİ NİSAN 2010 VICTAULIC FİYAT LİSTESİ NİSAN 2010 VICTUALIC KAPLİN BAĞLANTI ŞEKLİ Yuva Yiv Vida Somun Conta Yiv SES VE TİTREŞİM ALICI ÖZELLİK DEPREM (SİMSİK) GERİLİMLERİNİ ALMA ÖZELLĞİ GENİŞLEME, BÜZÜLME ve AÇISAL HAREKET

Detaylı

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Montajdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bir kenara atmayın. İleride başvurmak üzere arşivinizde saklayın. Ekipmanın

Detaylı

YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA...

YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA... YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA... İçindekiler Duyar Yangın...2 Victaulic Yangın...10 Balans Vanaları...18 Küresel Vanalar...22 Sürgülü Vanalar...29 Kelebek Vanalar...35 Aktüatörler...39 Buhar Vanaları...40

Detaylı

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/5 ÖN İZOLASYONLU PAKET BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu ihalenin amacı; ANS Kampüsüne ait, jeotermal su dağıtım projesi için gerekli

Detaylı

PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI

PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI Avrupa Standardı EN 15266 ya uygun olarak üretilen, işletme basıncı 0,5 bar a kadar olan paslanmaz çelik esnek hortum takımları bina içi gaz bağlantılarında kullanılmaktadır.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

YANGIN SİSTEMLERİ ÜRÜN KATALOĞU

YANGIN SİSTEMLERİ ÜRÜN KATALOĞU YANGIN SİSTEMLERİ ÜRÜN KATALOĞU DUYAR, 45 yılı aşkın tecrübesi ile HVAC konusunda konut, sanayi ve gemi-inşaat sektörlerinde lider konuma yükselmiştir. Çok sayıda sertifika ve patentli ürünlerinin yanına

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler Metal malzemeden üretilmifl OBO Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri, kablo ve boruların tekli veya çiftli tespit kelepçeleri yardımıyla her türlü zemine veya vidalı ayarlı kelepçeler sayesinde duvarlara

Detaylı

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA UNIVERSAL GAS VALVES HUPF/HUP Serisi GAZ BASINÇ REGÜLATÖRLERİ FİLTRELİ VEYA FİLTRESİZ UYGULAMA KULLANMA KILAVUZU Karışımlı, birleşik sistemler ve endüstriyel dağıtım sistemleri dahil tüm gaz yakıcılardaki

Detaylı

SATIŞ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014

SATIŞ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014 SATIŞ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014 İçindekiler Duyar Yangın...2 Balans Vanaları...18 Küresel Vanalar...26 Sürgülü Vanalar...34 Kelebek Vanalar...41 Aktüatörler...45 Buhar Vanaları...46 Emniyet Ventilleri...49

Detaylı

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 1 - AMAÇ Zonguldak Limanında ofis olarak kullanılmak üzere bir adet iki katlı ofis konteyneri satın alınacaktır. 2 - TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1 - İki Katlı

Detaylı

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ TEKLİF KABUL EDİLİR İLAN NUMARASI: KKTC-12-TCKB-01/004 Osman Ağa Kültür Evi Projesi 1.Genel Tanım: Osman Ağa Kültür Evi Restorantı, Bahçesi, Mutfağı, Büfe ve havuzu için döşenecek

Detaylı

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. 15.03.2014 SUNUM AKIŞI NASIL ABONE OLABİLİRİM? ABONE BAĞLANTI BEDELİ. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ. TESİSATÇI FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Detaylı

SADIK PRES SANAYİ ÜRÜN KATALO U

SADIK PRES SANAYİ ÜRÜN KATALO U ÜRÜN KATALO U - 2014 TSE EN 671-1 CE BELGESİ TSE EN 671-2 ISO 9001:2008 Ü R E T İ M B A 1971 N D I HAKKIMIZDA Firmamız 1971 yılında ANKARA Demir Sanayinde Sadık ÖKÖN tarafından kurulmuş, ve Radyatör Konsolu,

Detaylı

NFPA 13, 14, 20 & 25 Semineri

NFPA 13, 14, 20 & 25 Semineri NFPA 13, 14, 20 & 25 Semineri Bu sıcak fırsatı kaçırmayın! Simultane Tercüme ile Davetiye Seminer (5 gün), İstanbul 10 14 Eylül 2012 MARSH Hollanda ve Türkiye ile NFPA, Avrupa daki resmi NFPA sprinkler

Detaylı

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com Soyunma Dolabı Şartname www.sistemkabin.com içindekiler Konu Soyunma Dolabı Şartnamesi İş Sahibi Şartnamenin Amacı İşin Kapsamı Genel Şartlar Tasarım ve İşçilik Ölçü birimleri 4 Teknik Şartlar 4 Teklif

Detaylı

YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA...

YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA... İçindekiler YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA... Duyar Yangın...2 Victaulic Yangın...10 Balans Vanaları...18 Küresel Vanalar...22 Sürgülü Vanalar...29 Kelebek Vanalar...35 Aktüatörler...39 Buhar Vanaları...40

Detaylı

09 69 00 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME TEKNİK ŞARTNAMESİ (YAPMA TİP)

09 69 00 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME TEKNİK ŞARTNAMESİ (YAPMA TİP) 09 69 00 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME TEKNİK ŞARTNAMESİ (YAPMA TİP) 2702 Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi 1 BÖLÜM 1 BÖLÜM 09 69 00 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME TEKNİK ŞARTNAMESİ (YAPMA TİP) GENEL 1.1 İÇERİK Bu şartname

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

NFPA 13, 20 & 25 Semineri

NFPA 13, 20 & 25 Semineri NFPA 13, 20 & 25 Semineri Bu sıcak fırsatı kaçırmayın! Davetiye Seminer (5 gün), İstanbul 5 9 Aralık 2011 Ücretsiz NPFA Üyeliği dahil MARSH Hollanda ve Türkiye ile NFPA, Avrupa daki resmi NFPA sprinkler

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak metal kablo kanalları aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

FİYAT LİSTESİ - HAZİRAN 2014

FİYAT LİSTESİ - HAZİRAN 2014 VANA ve ARMATÜRLERİ FİYAT LİSTESİ - HAZİRAN 2014 Termostatik Vanalar Üç Yollu Vanalar Aktuatörlü Vanalar Pnömatik Oransal Kontrol Vanaları Pnömatik Pistonlu Vanalar Basınç Düşürücü Vanalar Kelebek Vanalar

Detaylı

Victaulic Standart Esnek Kaplin Stil 77

Victaulic Standart Esnek Kaplin Stil 77 Victaulic Standart Esnek Kaplin Stil 0.04-TUR 3/4 12/20 boyutlar Onaylar/Listelenmeler 14 24 /350 00 boyutlar Bu kılavuzda verilen performans verileri, standart çeperli karbon çeliği borularda kullanım

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır.

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır. Ürün Kodu : GV SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER Sürgülü vanalar, uzun, yassı veya oval bir gövde, içinde vanayı açıp kapayan bir klepe, klepeyi hareket ettiren mil ve somundan oluşan, genel amaçlı vanalardır.

Detaylı

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır.

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır. Ürün Kodu : GV SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER Sürgülü vanalar, uzun, yassı veya oval bir gövde, içinde vanayı açıp kapayan bir klepe, klepeyi hareket ettiren mil ve somundan oluşan, genel amaçlı vanalardır.

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

Balans Vanaları...2. Küresel Vanalar...6. Sürgülü Vanalar...13. Kelebek Vanalar...19. Aktüatörler...23. Buhar Vanaları...24. Emniyet Ventilleri...

Balans Vanaları...2. Küresel Vanalar...6. Sürgülü Vanalar...13. Kelebek Vanalar...19. Aktüatörler...23. Buhar Vanaları...24. Emniyet Ventilleri... FİYAT LİSTESİ 1 ARALIK 2011 İçindekiler Balans Vanaları...2 Küresel Vanalar...6 Sürgülü Vanalar...13 Kelebek Vanalar...19 Aktüatörler...23 Buhar Vanaları...24 Emniyet Ventilleri...27 Kondenstoplar...28

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013 LAHİKA-11 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Detaylı

compact lavabo Compact Orta Ayak Compact Ayak Au Mat Eloksal Ön Alın Profili Au Mat Eloksal Süpürgelik 3,2 3,2 Compact Ön Alın Compact Üst Tabla 3,2

compact lavabo Compact Orta Ayak Compact Ayak Au Mat Eloksal Ön Alın Profili Au Mat Eloksal Süpürgelik 3,2 3,2 Compact Ön Alın Compact Üst Tabla 3,2 Lavabo Üstün Teknoloji, Üstün Hijyen;Teknoloji, sadece estetik yönden göz dolduran lavabo tezgahları değil, daha ergonomik ve hijyenik lavabo tezgahlarıda yaratabilmemizi sağlıyor. www.sistemkabin.com

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE 2006K

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE 2006K ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE 2006K-120470 No lu Proje Kapsamında temin edilecek olan TARLA-2016TSDN018 teknik sartname dökünanı numarası ile verilen Universal Torna

Detaylı

Yangın Tesisatı Vanaları ve Sprinkler Teknik Şartnamesi

Yangın Tesisatı Vanaları ve Sprinkler Teknik Şartnamesi Yangın Tesisatı Vanaları ve Sprinkler Teknik Şartnamesi Upright (Dik Tip) Sprinkler Otomatik sprinkler 68 O C (155 O F) sıcaklıkta mayi dolu camın patlamasıyla su püskürten, bağlantı çapı ½ NPT olan, gövdesi

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB3-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 GİRİŞ Orijinal ihale dokümanları

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-35 ZEYİLNAME NO: 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2017/01 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı İdari şartname çerçevesinde

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

1. KONU ve KAPSAM 2. TANIMLAR

1. KONU ve KAPSAM 2. TANIMLAR 1. KONU ve KAPSAM Bu teknik şartname, TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) de revizyonu yapılan tamir ve bakım gerektiren her türlü Lokomotif buatlarının tamir ve temizliği işi ile ilgili

Detaylı

2015 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ

2015 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ Kubilay ÖÇALAN Veli ZENGİN Daire Başkanı Müdür Uzman İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Montaj Kılavuzu Kaskad Ünitesi 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Uygulayıcı için Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Ürüne Genel Bakış Ürüne Genel Bakış 9 1 7 A2 5 A1

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI SERİLERİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZUNU www.venco.com.tr ADRESİNDEN İNDİREREK OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ KOLAYLIKLA

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

S.D.E. DEMONTAJ PARÇALARI

S.D.E. DEMONTAJ PARÇALARI DEMONTAJ PARÇALARI Boru hatları ağır ve sabittir. Bir vana ya da benzeri bir donanımın montaj veya demontajı için, yerlerinden hareket ettirilemezler. Bu nedenle sökme takma parçası (demontaj parçası)

Detaylı

Yivli Boru Bağlantı Elemanları

Yivli Boru Bağlantı Elemanları Yivli Sabit Kaplin Yivli Esnek Kaplin Ağır Yük Sabit Kaplin Ağır Yük Esnek Kaplin Redüksiyon Kaplin Galvanizli Kaplin Galvanizli Çabuk Montaj Kaplin Yivli Dirsek 90 0 Yivli Dirsek 45 0 Yivli Standart Te

Detaylı

UL 448 standardı, yangın sistemlerinde kullanılan pompaların tasarımlarının nasıl yapılması gerektiğini ve test koşullarını içermektedir.

UL 448 standardı, yangın sistemlerinde kullanılan pompaların tasarımlarının nasıl yapılması gerektiğini ve test koşullarını içermektedir. SDS // SNK YANGIN YANGIN POMPALARI UL Kimdir, Ne yapar: UL (Underwriters Laboratories Inc.) 5 ana stratejik dalda (Ürün Güvenliği, Çevre, Sağlık, Üniversite ve Doğrulama Servisleri) faaliyet gösteren uluslararası

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE... /... /2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :...... Açık Tebligat A dresi:...

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI Su giriş bağlantıları Tahliye bağlantısı Gerektiği durumlarda uzun su giriş hortumu / uzun tahliye hortumu (İlk 30 gün içerisinde) ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ Musluk temini ve montajı Temiz su

Detaylı

MAYBACH MD 871/30 MARKA/MODEL KISMİ DONATILMIŞ DİZEL MAKİNE BLOĞU TEKNİK ŞARTNAME YERİNE GEÇEN DOKÜMANI

MAYBACH MD 871/30 MARKA/MODEL KISMİ DONATILMIŞ DİZEL MAKİNE BLOĞU TEKNİK ŞARTNAME YERİNE GEÇEN DOKÜMANI T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI 34890-PENDİK/İSTANBUL MAYBACH MD 871/30 MARKA/MODEL KISMİ DONATILMIŞ DİZEL MAKİNE BLOĞU TEKNİK ŞARTNAME YERİNE GEÇEN DOKÜMANI DOKÜMAN NU

Detaylı

SPRĐNKLER YANGIN SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ

SPRĐNKLER YANGIN SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ SPRĐNKLER YANGIN SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ Sprinkler sistemi, yangın söndürme sistemleri içinde en eski olanlardan bir tanesi olmasına rağmen günümüzde yaygın kullanımına devam edilmektedir. Dünyada 18. yüzyılın

Detaylı

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ 1. Genel Tanım ve Standartlar Bu şartname, Soğutma, Isıtma ve Havalandırma tesisatlarında kullanılan, galvanizli sacdan imal edilen,

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak, kullanılmak

Detaylı

S.D.E. DEMONTAJ PARÇALARI

S.D.E. DEMONTAJ PARÇALARI DEMONTAJ PARÇALARI Boru hatları ağır ve sabittir. Bir vana ya da benzeri bir donanımın montaj veya demontajı için, yerlerinden hareket ettirilemezler. Bu nedenle sökme takma parçası (demontaj parçası)

Detaylı

Havalandırma Kanalı Ekipmanları

Havalandırma Kanalı Ekipmanları Havalandırma Kanalı Ekipmanları 5Kanal Destekleri PLU 1G-N Kanal Kelepçesi PLU 1G-N Kanal Kelepçesi - Contalı PLU 2G Kanal Kelepçesi Sayfa 5-3 Sayfa 5-4 Sayfa 5-5 PLU 2G Kanal Kelepçesi - Contalı PLU >

Detaylı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ Zeynep UĞUR Veli ZENGİN İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2014 AÇIKLAMALAR : 1- Birim fiyat cetvelindeki

Detaylı

2.1-ANA HAT: Tüm aparatları üzerinde, kuruluma hazır (200 veya 100 metrelik) bobinler halinde imal edilecektir.

2.1-ANA HAT: Tüm aparatları üzerinde, kuruluma hazır (200 veya 100 metrelik) bobinler halinde imal edilecektir. 2015 YILI KAÇIŞ GÜZERGÂHLARINA KURULACAK HAYAT HATTI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ: TTK İhtiyacı olarak Grup-1 (metan) gazı ihtiva eden yer altı taş kömürü ocaklarında acil durum planlarına uygun kaçış güzergahları

Detaylı

Üretimi bitmiş son mamüller ambalajlanarak sevkiyata hazır hale getirilir.

Üretimi bitmiş son mamüller ambalajlanarak sevkiyata hazır hale getirilir. TESİSİMİZ Üretimi bitmiş son mamüller ambalajlanarak sevkiyata hazır hale getirilir. BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONLARI YÜKSEK BASINÇLI DOĞALGAZ FİLTRESİ ÖZELLİKLER Maksimum Çalışma Basıncı : 85 bar Maksimum

Detaylı

AYVAZ EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR. www.ayvaz.com

AYVAZ EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR. www.ayvaz.com AYVAZ EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR. www.ayvaz.com ESNEK SPRİNKLER BAĞLANTI HORTUMLARI (FM / VdS) Sprinkler sistemleri, yangını otomatik olarak algılayan ve bağlı bulundukları boru hattından aldıkları

Detaylı

2015 YILI PNÖMATİK SONDAJ MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2015 YILI PNÖMATİK SONDAJ MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015 YILI PNÖMATİK SONDAJ MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 AMAÇ TTK yer altı taş kömürü ocaklarında üretim ve hazırlık aşamalarında sürülen taban yollarından, desandre ve başyukarılardan gaz/kömür degajlarının

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A.

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1 BÖLÜM 1 GENEL Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1 A. Kapsam 1. Bu kurallar, basınçlı kapların ve ısı değiştiricilerinin tip testlerinin

Detaylı

Halfen ankraj kanalları

Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları, kolay montaj ve ayarlanabilir bağlantı imkanı verir. Kanallar, polystiren dolgu ile doldurularak, beton çalışması esnasındaki olası problemlere karşı korumaya

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE

Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Orjinal Dünya çapında onayları ile stoklarımızda derhal gönderime hazır. Sayısız pratik boyutları ve tüm ortak uygulamalar için fonksiyonel

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ 28.02.2017 1 ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ İçerik 1-TS EN 62446 Genel Bakış 2-TS EN 62446 Kapsamı ve Yardımcı

Detaylı

Ayarlı ve Teleskopik Destek Direkleri Broşürü. Dikme. Ayarlı ve Teleskopik Destek Direkleri. v2014/01tr

Ayarlı ve Teleskopik Destek Direkleri Broşürü. Dikme. Ayarlı ve Teleskopik Destek Direkleri. v2014/01tr Ayarlı ve Teleskopik Destek Direkleri Broşürü Dikme Ayarlı ve Teleskopik Destek Direkleri v2014/01tr Etkili ve basit 02 Scafom-rux ayarlı ve teleskopik destek direkleri her türlü yapı projesini destekler.

Detaylı

Biz Kimiz! Misyon & Vizyon

Biz Kimiz! Misyon & Vizyon DKP SİYAH KANAL Biz Kimiz! 2004 Yılında Havalandırma sektöründe siz değerli müştelerimize hizmet vermek üzere kurulan firmamız kuruluşundan itibaren dürüst kaliteli uygun fiyat politikasını prensip edinmiş

Detaylı

2013 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ

2013 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların oluşturulmasında

Detaylı

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi 4.1 Islak Borulu Sprinkler Sistemi Seçim Kriterleri 4.1.1 Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. 4.1.2

Detaylı

Dişli veya takmak/kaynatmak için koruyucu boru (çok parçalı) DIN 43772'ye göre model Form 2, 3, 2G, 3G Tipler TW35-2, TW35-3, TW35-4, TW35-5

Dişli veya takmak/kaynatmak için koruyucu boru (çok parçalı) DIN 43772'ye göre model Form 2, 3, 2G, 3G Tipler TW35-2, TW35-3, TW35-4, TW35-5 Koruyucu borular Dişli veya takmak/kaynatmak için koruyucu boru (çok parçalı) DIN 43772'ye göre model Form 2, 3, 2G, 3G Tipler TW35-2, TW35-3, TW35-4, TW35-5 WIKA Bilgi formu TW 95.35 Uygulamalar Kimya,

Detaylı

HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Hook-On Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ BAġIBÜYÜK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ GÜÇLENDĠRME VE ONARIM ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ EIB-WB2-GUCL-ONAR-01 ZEYĠLNAME NO.

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ BAġIBÜYÜK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ GÜÇLENDĠRME VE ONARIM ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ EIB-WB2-GUCL-ONAR-01 ZEYĠLNAME NO. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ĠSTANBUL ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠSTANBUL PROJE KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ (ĠPKB) ĠSTANBUL SĠSMĠK RĠSKĠN AZALTILMASI VE ACĠL DURUM HAZIRLIK PROJESĠ (ISMEP) Kredi No: 24383-TU MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

BORU İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİ

BORU İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİ 1 AKIŞKANIN CİNSİ : BUHAR : ÇELİK BORU ANMA CAPI : DN 15 - DN 100 mm UYGUN STANDARD : TS 301/4 ÇALIŞMA BASINCI : 10 BAR TEST BASINCI : 15 BAR ÇALIŞMA SICAKLIĞI : 185ºC DN 65 - DN400 mm ANMA ÇAPINDA, DN17100

Detaylı

SPRİNKLER ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ. Ümit KALAYCI Makine Y. Mühendisi

SPRİNKLER ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ. Ümit KALAYCI Makine Y. Mühendisi DuyarVana.com.tr SPRİNKLER ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ Ümit KALAYCI Makine Y. Mühendisi SPRİNKLER Yangını söndürmek veya kontrol altına almak için suyu özel bir yöntemle yanan bölge üzerine boşaltan yağmurlama

Detaylı

GRUP-EX CAC-XX CUT OFF AIR CLACK - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX CAC-XX CUT OFF AIR CLACK - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX CAC-XX CUT OFF AIR CLACK - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen CAC-XX Klape hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel Tanım

Detaylı

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER 1. Zemin Etüdü Raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28.06.1993 tarih ve 393 sayılı genelgesiyle uygulanmaya konulan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun

Detaylı

NFPA 13, 14, 20 & 25 Eğitimi Duyurusu

NFPA 13, 14, 20 & 25 Eğitimi Duyurusu NFPA 13, 14, 20 & 25 Eğitimi Duyurusu İngilizce - Türkçe Simultane Tercüme ile 9-13 Mart 2015 İstanbul 1. Eğitim Programı 5 günlük eğitimin programı aşağıdadır: Pazartesi Çarşamba (9-11 Mart 2015) Sprinkler

Detaylı