MAMUL AMBAR BİNASI OTOMATİK SPRİNKLER VE BİNA İÇİ YANGIN HORTUM DOLABI SİSTEMLERİ KURULUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAMUL AMBAR BİNASI OTOMATİK SPRİNKLER VE BİNA İÇİ YANGIN HORTUM DOLABI SİSTEMLERİ KURULUMU"

Transkript

1 İZMİT FABRİKASI MAMUL AMBAR BİNASI OTOMATİK SPRİNKLER VE BİNA İÇİ YANGIN Teklif İsteme Belgeleri 20 Ocak 2014 Rev.00 İşveren Goodyear Lastikleri Ticaret A.Ş. Ankara Yolu Kullar Mevkii PK Kocaeli / TÜRKİYE Bağımsız Tasarımcı ve Danışman 2.Cad. 37/4 A.Öveçler Ankara Tel : (0312) Gardenya 3/12 No:4 Ataşehir İstanbul Tel : (0216) e-posta: İçindekiler 1. Teknik Şartname 2. ve İş Kalemleri Listesi 3. Çizimler

2 TEKNİK ŞARTNAME 1. Genel Bilgiler 1.1. Goodyear Lastikleri T.A.Ş. nin (bundan böyle kısaca İşveren), Kocaeli nde mevcut ve çalışır halde bulunan tesisinde, Yangın Güvenliği İyileştirme Projesi kapsamında, Mamul Ambar binası içerisinde Otomatik Sprinkler ve Bina İçi Yangın Hortum Dolabı Sistemleri kurulumu işleri yaptırılacaktır. Sistemin yapımı için, en az aşağıdaki ve ekteki özelliklere sahip malzemelerin temini, montaj işleri ve çalışır halde teslimi işi yaptırılacaktır Bu şartname, söz konusu işin yapılması için uyulması gereken teknik özellikleri ve ayrıntıları ortaya koyar Otomatik Sprinkler ve Bina İçi Yangın Hortum Dolabı Sistemleri kapsamında, Teknik Şartname ekinde sunulan çizim ve standartlara uygun sistemin çalışır halde teslimi için malzeme temini, kurulum ve mühendislik hizmetleri bir bütün olarak, Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. İşin Amacı 2.1. Çalışır halde teslim edilecek olan sistemler, diğer sistemlerle bir bütün olarak (algılama sistemi, hidrant sistemi vb.) çalışarak, olası bir yangının denetimini ve söndürülmesini sağlayacaktır İşin amacı, tümüyle FM (Factory Mutual Global) standartlarına uygun olarak tasarım ve yapımı sağlamaktır İlgili tüm sistemler ve yapılacak işler, gerek tek başlarına, gerekse bir bütün olarak çalışarak, istenen yangından korunma başarımını (performansı) sağlayacaktır. 3. İşin İçeriği 3.1. Belirtilen amaca hizmet edecek sistem, şartnamelerle tariflenmiş ve şartnamelerin ekinde sunulan çizimlerde gösterilmiştir Tüm işler, kullanılacak malzemeler, sistem çözümleri, kurulacak tesisin yüksek standartlara sahip endüstri olması gerçeğine uygun olarak, en üst düzeydeki teknik kalitede, teknik emniyet ve güvenirlik düzeyinde yapılacak, böylece bu alanların yangından korunması sağlanmış olacaktır Sistemin istenen yangından korunmayı sağlayabilmesi ve çalışır halde teslimi için gerekli her türlü malzeme, tesisat, işçilik, teklif isteme belgelerinde belirtilmiş olsun veya olmasın Yüklenici ye ait olacaktır Verilen tüm birim fiyatlar montajlı malzeme bedelleri olacak, ileride olabilecek eksilme veya artışlarda bu bedeller göz önüne alınarak yapılacaktır. Birim fiyatı bulunmayan her türlü tamamlayıcı-montaj malzemesi ve işçilik, birim fiyatlı malzemelerin içine dahil kabul edilecektir İşin kapsamında yer alan konular aşağıda verilmiştir. İş, 3 aşamada yaptırılacak olup, aşamalar ayrıntılı olarak teknik çizimlerde belirtilmiştir. İşin kapsamı aşağıda verilmiştir: a) Sistemin çalışır halde teslimi için gerekli her türlü malzeme, tesisat, işçilik vb. hizmetlerin ve gereçlerin sağlanması, b) Ekli çizimlerde belirtildiği gibi Otomatik Sprinkler Sisteminin ve Yangın Dolaplarının kurulumu, c) Sisteme deprem koruması (2 yollu (enine ve boyuna), 4 yollu askılama, esnek kelepçeler, boşluk bırakma vb.) yapılması, d) Çizimlerdeki yerleşimlere ve ayrıntılara uygun olarak sisteme taşıyıcı sistem (yerden, duvardan, vb sabitleme) yapılması, e) Bina giriş kolektörlerinin yapılması ve yeraltı yangın suyu dağıtım hattı ile bağlantısının yapılması, f) Bu işlemler için gerekli her türlü mekanik (kesme, kaynak vb.) inşai (kırma, delme, ısı yalıtımı vb.) işlerin yapılması, g) İşlemler sırasında bozulan yerlerin (duvar, kolon, panel vb.) onarılması, h) Sistemin denemelerinin yapılması, i) Boruların basınçlı su ile (yangın suyu pompası çalışır halde) yıkanması (flushing) j) İşletmeye alma işlemlerinin yapılması, k) Belgelerin sunulması, l) Sistemin çalışır halde teslimi 3.6. Belirtilen amaca hizmet edecek sistem ve sistem elemanlarının, 20 (yirmi) yıl ekonomik ömre sahip olması amaçlanacak, bunun sağlanması için gerekli tüm unsurlar, eksiksiz yerine getirilecektir. 4. İlgili Standartlar 4.1. Yapılacak çalışmalar, uluslararası yangından korunma ve yangın güvenliği korunma kural ve standartlarına uygun olacaktır. Ayrıca bu standartlarda referans olarak anılan tüm ilgili standartlar aynı geçerlilikte esas alınacaktır. Bu kapsamda tasarım, kurulum (montaj), işletmeye alma, deneme ve kabul işlemlerinde geçerli olacak ve temel alınacak standartlar şunlardır: FM-Factory Mutual Global Standartları ve sadece ürün onaylarında olmak üzere FM-Factory Mutual Global Standartları 4.2. İlgili standartların, yapım sırasında geçerli olan güncel baskı ve sürümleri dikkate alınacaktır. Yüklenici ilgili standartlar ve yayınları edinmekle yükümlüdür. Bulunmasında zorluk çektiği belgeler olduğunda bunu işverenden parçalı olarak isteyebilir, mevcut standartlardan, tesis sınırları içinde parçalı olarak yararlanabilir. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 2 / 32

3 4.3. Bu çerçevede, sınırlı olmamak koşuluyla, başlıca geçerli standartlar şunlardır: FM DS 2-0 FM DS 2-8 NFPA 25 : Installation Guidelines for Automatic Sprinklers : Earthquake Protection for Water-Based Fire Protection Systems : Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Prot. Sys. 5. İlgili Ürün ları 5.1. Sağlanacak tüm sistem elemanları, FM (Factory Mutual) onaylı olacak, başka bir onay kesinlikle kabul edilmeyecektir Yukarıda belirtilen onaylardan hangisine sahip olursa olsun, tüm ürünler malzeme onayına sunulacak, sahip olduğu onaya bakılmaksızın, kullanılacağı yer için uygunluğu idare tarafından sorgulanacaktır. Ancak malzeme onayı verildikten sonra malzeme temini ve montaja izin verilecektir. 6. Proje ve Çizimler 6.1. Bu şartname, tasarım ve uygulama çizimleriyle ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır. Bu iş kapsamında imalata esas olacak çizimler ekte verilmiştir. Yüklenici teklifini hazırlamadan önce tüm çizimleri ayrıntılı olarak incelemelidir. Teklif veriliyor olması, şartnamelerle birlikte çizimlerin de kabul edildiğini gösterir Uygulama için gerekli İmalat Çizimleri (Shop Drawings) ve İmalatlı durum (As Built) çizimleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici, kullanacağı her malzeme için hazırlanan İmalat Çizimleri ni, malzemenin marka-model, onay bilgilerini içeren kataloglarla birlikte, İşveren onayına sunacak ve ancak onay sonrasında malzeme teminine ve uygulamaya geçebilecektir. İşveren, Yüklenici nin sunmuş olduğunun dışında, İmalat Çizimi isteyebilir Yüklenici, deprem askılamalarını yapmadan önce, FM DS 2-8 de anlatılan yöntemlerle Sismik Askı Etki Alanları (Zone of Influence) haritası hazırlayacak ve bu haritaya göre deprem koruması hesaplamalarını yapacak ve İşveren onayına sunacaktır. Bu hesaplar onaylanmadan sismik askı kurulumuna başlanmayacaktır Uygulama, ancak İmalat Çizimleri ve şartnamede belirtilen malzemeler tümüyle uygun bulunduktan, montaj ve uygulama ayrıntıları kesinleştirildikten ve teknik bilgiler sunulduktan sonra başlayabilecektir. İşveren teknik isteklere uymadığını anladığı her türlü malzemeyi, uygulamayı, daha önce uygun bulunmuş olmasına bakmaksızın, işin herhangi bir anında reddetme yetkisine sahiptir. Montaj kolaylığı veya işveren'e işletme - bakım kolaylığı sağlayabilecek değişiklikler önerilebilir, bu tür önerilerin teknik uygunluğu kontrol edildikten ve onaylandıktan sonra uygulamaya yansıtılır ve imalatlı durum resimlerinde gösterilir Yüklenici, çalışmalarını tamamladıktan sonra Geçici Kabul den önce, yapılan işin son durumunu gösterir, "İmalatlı Durum (As-built)" bilgilerini içeren çizimleri hazırlayacaktır. İmalatlı durum resimleri, tüm güzergâh, montaj ayrıntıları gibi her türlü imalat ayrıntılarını içerecek şekilde hazırlanacaktır. İmalatlı Durum çizimleri, aydınger çıktı ve bilgisayar çıktı formatında (plt, pdf, vb.) ve ayrıca.dwg (Autocad) formatında CD ye basılı olarak teslim edilecektir. İmalatlı Durum çizimleri bilgilerinin çıkarılması, çizilmesi, çoğaltılması tümüyle Yüklenici ye aittir. 7. İş Programı ve İşin Süresi 7.1. Yüklenici, işi zamanında yapabilmek için gerekli iş planlamasını yapacak ve sözleşme imza tarihinden itibaren idari şartnamede belirtilen süre içerisinde İş Programı'nı İşveren in onayına sunacaktır. Sunulacak iş programında, proje, malzeme temin süreleri, iskele süreleri, saha boşaltma, elektrik kesilmesi, yangın suyu şebekesi kesme süreleri, sıcak iş süreleri, vb. gün olarak ve her biri ayrı, öncelik ve ardışıklık sırası esasına göre, gerçek takvim tarihleriyle belirtilmiş olacaktır İş, mevcut ve çalışır halde olan bir tesiste yapılacağından, yer teslimi, ortamın çalışmaya uygun hale getirilmesi, vb. işin yapım süresi içinde sayılacaktır Yüklenici, teklifinde belirttiği İşin Yapım Süresi içinde işlerini tamamlayabilmek için gerekli iş gücünü ve kurulum ekibini sağlamakla yükümlüdür İşin başında hazırlanacak olan İş Programı, işin yapımı sırasında haftada bir güncellenerek, İşveren e sunulacaktır İş Programı nın onaylanmasından sonra, İşveren den kaynaklanan nedenlerden dolayı yer teslim edilememesi, karar verilememesi, onayların gecikmesi, vb. durumlarda, Yüklenici o sırada başka bir iş yapamayacak ise, söz konusu İşveren den kaynaklanan gecikmeler, İşin Süresi ne eklenir İşin Süresi, iş emrinin alınmasından sonra, Geçici Kabul e hazır hale gelinmesine kadar geçecek süre olarak alınacaktır Yüklenici, teklifinde, işin tümünün bitirilmesi için gerekli süreyi açık olarak belirtecektir İşveren, İş Programı nın içeriğinin, sürelerinin ve sıralamasının gözden geçirilmesini veya değiştirilmesini isteyebilir. 8. Temini 8.1. Sistemde kullanılacak her türlü malzeme, Yüklenici tarafından sağlanacaktır Kullanılacak tüm malzemeler, yeni, kullanılmamış, birinci sınıf işçilikle üretilmiş, Teknik Şartnamede belirtilen teknik özelliklere uygun olacak, istenen performansı sağlayacak nitelikte olacaktır. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 3 / 32

4 8.3. Kullanılacak tüm malzemeler, İşveren in onayına sunulacaktır. Teklif sırasında, herhangi bir marka, model belirtmiş olmak, Teknik Şartname ye uysa bile kullanılabileceği anlamına gelmez. Ayrıca malzemelere ait kurulum Yüklenicinin sorumluluğunda gerçekleştirileceğinden, malzemenin kurulmuş ve çalışır halde alınması esas olacak, işlevini yerine getirmeyen, çalışmayan cihaz, takılmış bile olsa kabul edilmeyecektir Yüklenici, işe başlamadan önce, kullanılacak tüm malzemeler için toplu bir Listesi sunacaktır. Listesi nin ardından sipariş ve kurulum (montaj) programına uygun öncelik sıralamasıyla, tüm malzemeleri İmalat Çizimi yle birlikte onaya sunacaktır. siparişi ve uygulama, ancak onaya sunulan malzemeler tümüyle uygun bulunduktan, montaj ve uygulama ayrıntıları kesinleştirildikten sonra başlayabilecektir. İşveren, malzeme onay başvurularını, en fazla bir hafta içinde, /Koşullu /Red formunda değerlendirerek yanıtlayacaktır. İşveren onay aşamasında onaya sunulan malzemelerle ilgili daha ayrıntılı bilgi isteyebilir, malzemenin bir örneğini görüp, denemelerinin sağlanması isteminde bulunabilir İşveren, teknik isteklere ve sağlaması gereken performansa uymadığını belirlediği her türlü malzemeyi, uygulamayı, daha önce uygun bulunmuş olmasına bakmaksızın, işin herhangi bir aşamasında ve anında reddetme hakkına sahiptir Yüklenici, sağladığı malzemelerin Türkiye yetkili temsilcisinin kim olduğunu, onay aşamasında, açık ve iletişim bilgileriyle birlikte sunacaktır Yangına özel olmayan genel tesisat malzemeleri (boru, flanş, fittings, kablo, vb.) saygıdeğer bir yabancı onaya veya en az TSE belgesine sahip olacaktır Boru tesisatında kullanılacak ve Yüklenici tarafından sağlanacak ara bağlantı parçaları (fittings, vb.) TSE belgeli ve kaliteli üretici ürünü olacak; yabancı olması durumunda kaynağı belli olarak, kalite belgesine sahip olacaktır markası bölümünde veya Eşdeğeri olarak yazılmamış olan malzemelerde, belirtilen veya belirtilenler dışında üretici kabul edilmeyecektir Metraj listesinde verilmiş olan malzeme (vanalar, vb.) çaplarının aynen sağlanamaması durumunda, bir üst çap olarak teklif edilmesi gereklidir Yivli Bağlantı Kelepçesi olarak belirtilen malzeme kalemine Yivli Bağlantılı T, Dirsek, vb. ara bağlantı elemanları da dahildir. Bu malzemeler için ek bir kalem açılmayacak ve ödeme yapılmayacaktır. 9. Kurulum (Montaj) Genel 9.1. Cihazların kurulumu (montajı) işin ayrılmaz bir parçası olup, Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir Yüklenici kurulum işini kendi de yapabilir veya başka bir Alt Yüklenici şirkete yaptırabilir. Ancak Alt Yüklenici kullanılacaksa, Yüklenici, teklif verme aşamasında, Alt Yüklenici tarafından yapılacak işlerin neler olacağını açık olarak belirtecektir. Yüklenici, Alt Yüklenici den alacağı taahhütnameyi (Yüklenici nin işi alması durumunda, söz konusu Alt Yüklenici nin kendisiyle çalışmayı kabul ettiğine ilişkin) teklifine ekleyecektir Yüklenici, kurulumu hangi Alt Yüklenici yle yapacağını, teklif verme sırasında belirtecek ve İşveren in isteği ve onayı dışında belirttiği Alt Yüklenici yi değiştirmeyecek; işi, bildirdiği Alt Yüklenici yle yapacaktır. Yüklenici teklif verme aşamasında birden çok Alt Yüklenici beyan edebilir. Alt Yüklenici tarafından yapılacak işlerden her durumda Yüklenici sorumludur. İşveren in gerekli görmesi durumunda, Alt Yüklenicinin değiştirilmesini isteyebilecektir Tüm tesisat ve malzemeler, üretici bilgilerine ve tekniğine uygun olarak, bilgili, yetişmiş ve deneyimli kişiler tarafından, birinci sınıf işçilikle takılacak, kurulacak ve uygulanacaktır. Tesisat işleri, sertifikalı ve kalifiye elemanlar tarafından, yapılan işin tekniğinin ve montaj kurallarının gereklerine tümüyle uyularak yapılacaktır. İmalatı yapacak elemanların isimleri ve sertifikaları çalışmaya başlamadan önce İşveren Proje Mühendisi'nin onayına sunulacaktır. İşler, adı bizzat onaylanan kişiler tarafından yapılacak, yardımcı ve çıraklar imalatta görev almayacaktır Sahada yapılacak çalışmalar sadece yerine takma, kurulum (montaj), borulama, cihaz bağlama ve bitiş işleri olacak; imalat, kesme, kaynatma, kumlama, boyama, vb. işleri ise tümüyle atölyede, standart üretim teknikleri ve makinaları kullanılarak yapılacaktır Yüklenici, mevcut tesisatı söktükten sonra bu tesisatı, İşverenin fabrika sınırları içerisinde belirleyeceği bir yere taşıyacaktır. Taşıma işleri, söküm işlerinin bedeline dahil kabul edilecektir. Boru Kurulumu 9.7. Borular, dişli veya yivli bağlantı kelepçeleri kullanılarak yapılacaktır. Dişli bağlantılarda, ara bağlantı parçaları (dökme demir fittings) kullanılacaktır. Yivli bağlantı kelepçeleriyle yapılacak bağlantılarda, yapım tekniğinin gerektirdiği her türlü malzeme ve fittings (kelepçe, yivli T, yivli dirsek, ıstavroz, vb) eksiksiz kullanılacaktır Yüklenici, ara bağlantı elemanı kullanılmadan kaynaklı birleştirilmesi gerektiğini düşündüğü durumlarda, kaynaklı imalat, önceden İşverene yazılı olarak başvurarak izin almak koşuluyla, atölyede, bina dışında gösterilecek yerde yapılacak, bina içinde kaynak çalışması yapılmayacaktır. Kaynaklı imalatta uyulması gereken diğer kurallar için ilgili bölüme bakılmalıdır Dişli bağlantı yapımında, standart diş açma makinası kullanılacaktır. Diş açmada kullanılan her türlü ölçüm aleti kalibrasyonlu olacak, son kalibrasyon tarihi İşverene sunularak, diş açma makinası ile birlikte onay alınacaktır. Tüm çalışmalar, sadece onaylanmış olan makinalar ve ölçüm aletleri kullanılarak yapılacaktır Kelepçeli bağlantıların sıkıştırma vidaları, havalı veya elle tork ayarlı anahtarla yapılacaktır; ayarsız anahtarla yapılmayacaktır. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 4 / 32

5 9.11. Kelepçeli bağlantılar için açılacak yivler, özel yiv açma makinasında ezme yoluyla (roll) açılacaktır. Kesme (cut) yiv kullanılmayacaktır. Tüm çalışmalar, sadece onaylanmış olan makinalar kullanılarak yapılacaktır Yüklenici, kelepçeli bağlantıları yapmaya başlamadan önce, - kullanacağı yiv açma makinasının kataloğunu, - yiv açan personel bilgilerini, - kullandığı üreticinin yiv tablosunu - projede kullanılacak her çap için bir adet örnek yaparak, İşveren in onayına sunacaktır. Kelepçeli bağlantıların yapımı, örnek imalatın ve yiv açma makinesinin onaylanması sonrasında başlayacaktır Yangın suyu şebekesine bağlanacak sistemlerin önce borulama işleri yapılacak, gerekli basınç testleri bitirilecek, daha sonra dış saha veya pompa ile bağlantısı yapılacaktır Boruların birleşiminde kullanılan dişli bağlantılarda sızdırmazlık elamanı olarak sıvı conta kullanımı tercih edilecektir Galvanize çelik borular boyanmayacaktır. Ancak yiv açılması veya diş açılması sırasında oluşabilecek siyah veya pasa maruz kalan bölümlerde koruma amaçlı rötuş boyası yapılacaktır Borular duvar/döşeme geçişlerinde duvarla boru arasında boşluk kalacak şekilde geçiş sağlanacaktır. Dolgu malzemesi, geçiş yapılan duvarın özelliğine göre belirlenecektir. Borunun bir yangın duvarından geçmesi durumunda, dolgu yangın durdurucu malzemelerle duvarın dayanım süresine uygun yapılacaktır. Yangın dayanım sınıfına sahip olmayan duvar geçişlerinde silikon dolgu kullanılabilecektir Boru montajı boşaltma işlemine uygun eğimde olacaktır. Düşük açılı dönüşler veya eğim verilmesi gerektiğinde ek yerlerinde 1 lik açılar oluşturmak ve ekleri çoğaltmak mümkündür. Böyle gereklilik doğduğunda esnek bağlantı kelepçeleri kullanılacaktır Sprinkler Kafaları nın boruya bağlantıları, Dişli Döküm Fittings T veya dirsek ile yapılacaktır. Üzengili Sprinkler Bağlantı Kelepçesi veya Yivli T Bağlantı Kelepçesi (Mekanik T) kullanılmayacaktır. Ancak bu tür imalatın görece daha hızlı olması sebebiyle Yüklenici, Yivli T Bağlantı Kelepçesi kullanmak istemesi durumunda, kol borusu üzerinde açılacak delikleri, eksenel hiza bozulmadan yapacaktır. Hizanın bozulması durumunda bu durum hatalı imalat sayılacak, tüm kol borusu yeniden imal edilecektir. İşveren, bu işlem için gereken fazladan malzeme için herhangi bir bedel ödemeyecektir. Bu tür hatalı imalattan dolayı oluşabilecek süre kayıpları, işin bitim süresine eklenmeyecektir Üretim binasındaki ve bitmiş ürün deposundaki ofis alanlarındaki asma tavan bulunan bölgelerdeki boru kurulumu, asma tavan içinden yapılacaktır. Bu yüzden, Yüklenici, imalatını yaparken, asma tavan açma kapama, bozulan kısımların onarımı vb işleri, işin gerektirdiği şekilde yapmakla yükümlüdür. Bütün bu işlemler, boru kurulumuna dahildir. Bu işler için ek bir kalem açılmayacak ve ödeme yapılmayacaktır Tüm işlemler sırasında suyun denetimsiz akması nedeniyle oluşabilecek zararların önüne geçilmelidir. Sprinkler Kurulumu Dik tip sprinkler kafaları, deflektör kolları kol (branşman) borusu ile aynı hizada olacak şekilde takılacaktır Sprinklerler, deflektörleri tavana paralel olacak şekilde monte edilecektir. Buna göre, eğimli çatılarda sprinkler kafaları da aynı eğimde olacaktır. Ancak mahya hizasına denk gelen sprinkler kafaları döşemeye paralel yapılabilecektir Deflektör-tavan mesafeleri ilgili ayrıntı çizimlerinde belirtildiği gibi yapılacaktır. Bu sınırların dışına çıkıldığının tespit edilmesi durumunda, Yüklenici, yaptığı imalatı düzelterek bu mesafeyi izin verilen sınır değerlere getirecektir Hatalı montaj sonucu sökülmüş veya kullanılmış sprinkler kafaları yeniden kullanılmayacaktır Sprinkler kafaları boyanmayacak, işaretlenmeyecek, zarar verilmeden takılacaktır Montaj sırasında, sprinkler kafaları, çizimlerde belirtilmiş olsun veya olmasın, tesisat elemanlarının oluşturduğu engeller (havalandırma kanalı, kablo tavaları, vb) göz önünde bulunularak takılacaktır. Engel kuralları, ilgili montaj standardında belirtildiği gibi uygulanacaktır Montaj öncesi sprinkler kafalarının bir örneği, İşveren yetkililerine gösterilecektir Yedek sprinkler kafaları montaj öncesinde ayrılarak, yedek sprinkler kutusu içinde İşverene teslim edilecektir Sprinkler kafalarının montajında sadece bunun için yapılmış sprinkler anahtarı kullanılacaktır Bütün takma işleri tamamlandıktan sonra, denemelerden önce, sprinkler koruyucu kapakları çıkarılacaktır. Askılar ve Destekler Boru askıları ve destekler, standart fabrikasyon ürünler olacak, saha imalatı askıların kullanılmasına hiçbir durumda izin verilmeyecektir. Ancak, taşıyıcıların uygun konumda olmaması, hiç taşıyıcı eleman olmaması durumunda atölye imalatı yapılabilecektir Tüm askı ve destekler, yukarıda bahsedilen yardımcı elemanlar da dâhil olmak üzere, galvaniz kaplı (sıcak daldırma yöntemi ile kaplanmış) olacaktır. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 5 / 32

6 9.33. Askılar ve destekler, bina taşıyıcı elemanlarına vida ve somun yardımı ile tutturulacak, kaynaklı tutturmalara hiçbir koşulda izin verilmeyecektir Askılar demirli malzemeden imal edilmiş olacaktır; donanımında, ısındığında demirli malzemeden önce eriyen malzeme kullanılmayacaktır. Etrafına lastik koruyucu geçirilmiş askıların kullanılmasına izin verilmeyecektir Askılar ve destekler, çizimlerde gösterilen yerlere, ilgili ayrıntılarda verildiği gibi yapılacaktır. Yüklenici, daha pratik veya daha uygun bir askılama yöntemi önerebilecek, ancak bunu uygulamadan önce yapacağı montajın ayrıntı çizimlerini hazırlayacak ve İşverenin onayına sunacaktır. İşveren tarafından uygun bulunması durumunda, ilgili imalatı yapabilecektir. Deprem Koruması Deprem korumasında kullanılacak malzemeler, standart fabrikasyon ürünler olacak, saha imalatı malzeme kullanılmasına hiçbir durumda izin verilmeyecektir. Ancak, askıların bina taşıyıcılarına tutturulması amacıyla kullanılacak yardımcı elemanlar, önceden İşverenden onay alınmak koşuluyla kullanılabilecektir Deprem koruması, çizimlerde gösterilen yerlere, ilgili ayrıntılarda verildiği gibi yapılacaktır. Yüklenici, daha pratik veya daha uygun, ilgili standartlar tarafından onaylanmış bir yöntem önerebilecek, ancak bunu uygulamadan önce yapacağı montajın ayrıntı çizimlerini hazırlayarak İşverenin onayına sunacaktır. İşveren tarafından uygun bulunması durumunda, ilgili imalat yapılabilecektir Herhangi bir nedenden dolayı boru güzergahının değiştirilmesi durumunda, Yüklenici, gerekli deprem koruması yerlerini FM Data Sheet 2-8 gereklerine göre yaparak İşveren onayına sunacaktır Deprem korumasını ilgilendiren ve çizimlerde ve şartnamede belirtilmeyen her türlü konuda FM Data Sheet 2-8 de yazılı kurallar geçerli olacaktır. Yüklenici ilgili standardın güncel sürümünü edinmekle yükümlüdür Deprem koruması genel olarak, iki yollu ve 4-yollu askılar, iniş ve çıkış borularındaki esnek kelepçeler ve duvar geçişlerinde bırakılacak boşluklardan oluşacaktır Esnek kelepçeler, tüm iniş ve çıkış borularının (alarm vanası ana beslemesi dâhil) alt ve üst noktalarına 0.6 m mesafede yapılacaktır. İniş ve çıkışlardaki tüm esnek kelepçelere 0.6 m mesafede bir adet 4-yollu deprem askısı bulunacaktır Enine, boyuna ve 4-yollu deprem sabitlemelerinde, hem basma hem de çekme kuvvetlerini taşıyabilen rijit elemanlar kullanılacaktır. Aksi belirtilmedikçe, yalnızca çekme kuvveti (tension only member) taşıyabilen elemanların (çelik halat, vb) kullanmasına izin verilmeyecektir Boru duvar geçişlerinde boşluk bırakılacaktır. Bırakılması gereken boşlukların boyutları ilgili ayrıntı çizimlerinde verildiği gibi olacaktır. Kaynaklı İmalat ve Sıcak İşler Bütün kaynaklı imalatlar, önceden İşverene yazılı olarak başvurarak izin almak koşuluyla yapılacaktır Üretim yapılan alanlarda kaynaklı imalat yapılmayacaktır İmalatlar yalnızca sertifikalı kaynakçılar tarafından yapılacaktır. Kaynaklar, EN 1011 (Recommendations for welding of metallic materials) veya eşdeğeri bir kaynak uygulama prosedürüne uygun yapılacaktır Her türlü kaynak işlemi, İşverenin Sıcak İşler Çalışma İzni ne uygun olarak yapılacaktır Boru kaynağı, sadece boru kaynağı sertifikası olan kişiler tarafından yapılacaktır. Yüklenici, boru kaynağı imalatına başlamadan önce, kaynak yapacak personelin kaynak sertifikasının bir örneğini İşveren e teslim edecek, imalatta yalnızca İşveren tarafından onaylanmış kaynakçılar çalışacaktır Kaynak işlemi sırasında, çevre koşulları da dikkate alınacak, kaynak kalitesinin en üst düzeyde olması sağlanacaktır Kolektör veya benzeri borulardan branşman almak için yapılan delikler, branşman çapı ile aynı olacak, delik etrafında pürüz, eğilme vb olmayacaktır Boru üzerinde açılan deliklerden kopan parçalar toplanacak, sistemin devreye alınmasından önce, boru içinde hiçbir parça kalmaması sağlanacaktır Galvanize çelik borulara kaynak yapılmayacaktır Boru kesim işleminde sadece döner bıçaklı kesici kullanılacaktır. Oksijen kaynağı vb sıcak işlem kullanılmayacaktır. Kesim işlemi sonrası taşla düzeltme yapılacak ve gerekli koruma sağlanacaktır Yüzey pürüzü giderme, kaynak alnı oluşturma, taşlama, delme gibi işler, fabrika kapalı alanları dışında, denetimli olarak yapılacak, tüm işlemler, İşveren in Sıcak İşler Çalışma İzni ne uygun olacaktır. 10. Etiketleme, İşaretleme ve Talimatlar Ekipman isimlendirme, İşveren tarafından tesisteki mevcut sistemlerde kullanılan kurallarla uyumlu olacaktır. Yüklenici, isimlendirme için gerekli bilgileri İşveren den almakla yükümlüdür Bütün borular standartlara uygun olarak en çok her 10 m aralıkla, yangın suyu borusu olduğunu gösterir şekilde işaretlenecektir. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 6 / 32

7 10.3. İşletme, bakım ve denemeler sırasında kullanılacak her ekipman (kesme vanaları, test vanaları, alarm vanaları, çek vanalar, vana dolapları, kontrol ekipmanları, kompresör, vb) madde 10.1 deki kurallara uygun olarak, Yüklenici tarafından etiketlenecektir. İmalatlı durum çizimlerinde de bu ekipman numaraları kullanılacaktır Hazırlanacak etiketler, nemden ve sudan etkilenmeyecek şekilde yapılacak, yapıştırma şeklinde takılacaksa tek yüzlü, ekipman üzerine asılacaklarsa çift yüzlü (iki tarafı da aynı) olarak hazırlanacaktır İşletme, bakım ve acil durumda kolay kullanım sağlamak amacıyla talimatnameler hazırlanacaktır. Bu talimatnameler, vana kurulumu, acil durumda müdahale edilecek ekipmanlar, bakım ve test sırasında çalıştırılacak ekipmanlar vb bilgileri içerecektir. Talimatların hazırlanmasında ilgili standartlar ve üretici bilgileri kullanılacaktır. 11. Örnek İmalatlar Yüklenici, İşveren tarafından kuruluma başlama onayı aldıktan sonra, seri imalata geçmeden önce, yapacağı tüm imalatlar için örnek imalat yapacaktır. Örnek imalatlar, sınırlı olmamak koşuluyla aşağıdakileri içerecektir: Her çapta boru için yivli boru imalatı (sadece yivli bağlanacak borular için). Kullanılacak yivli bağlantı kelepçeleri için üreticinin yiv tablosu da sahada hazır bulundurulacaktır. Dişli bağlantılar için dişli boru imalatlı Kaynaklı boru imalatı İlgili ayrıntılardaki gibi, çapraz besleme boruları için askı imalatı Çapraz besleme boruları için deprem koruması imalatı (enine ve boyuna) Kol boruları için, sprinkler kafaları dahil olmak üzere, her türlü askı, dişli bağlantı, (kullanılıyorsa) branşman kelepçesi imalatı İniş ve çıkış boruları için deprem koruması amaçlı esnek yivli boru bağlantı imalatı İniş ve çıkış boruları için, 4-yollu deprem koruması imalatı Ana besleme boruları için askı imalatı Ana besleme boruları için deprem koruması imalatı (enine ve boyuna) Taşıyıcı sistemde kullanılacak konsol, yerden sabitleme, duvardan sabitleme ve askı imalatı 12. Deneme (Test) İşlemleri Sistem, imalat ve montaj sırasında ve sonrasında ayrıntılı Deneme İşlemlerinden geçirilecektir Her elemanın denemesinden oluşan bağımsız denemelerden sonra Yüklenici, kendi başına en az iki kez toplam performans denemesi yapacak, bu denemeler sırasında karşılaşılan sorunlar giderilecektir. Alt sistemde görülen herhangi bir sorun sanki tüm alt sistemlerde görülmüş gibi kabul edilerek hepsinde incelenerek giderilecektir; giderilmesinden sonra, denemeler yeniden yapılacaktır Hatasız olarak çalışır hale getirilen sistemlerin İşveren gözetimindeki denemelerinin yapılması için Yüklenici, İşveren e yazıyla başvuruda bulunacaktır. Bu raporda; a) yapılacak denemenin tanımı, b) denemenin amacı, c) performansı gözlenecek olan olaylar, d) performansı gözlenecek olayların kabul edilecek değerleri, e) ölçme için kullanılacak yöntem ve cihazlar, f) denemenin kayda alınış biçimi, açık ve ayrıntılı olarak belirtilecektir. İşveren in gözlemci olarak katılacağı denemeler, bu raporun uygun bulunmasından sonra yapılacaktır İşveren gözetiminde yapılan deneme sonrasında yapılan deneme hakkında bir Deneme Sonuçları Raporu sunacaktır. Bu raporda, a) performansı gözlenen olaylar, b) performansı gözlenen olayların ölçülen değerleri, bulunacaktır Borulamanın bitmesinden sonra, borulamaya 3 m/saniye su hızında boru içi yıkama işlemi (flushing) yapılacaktır. Bunun için boru tesisatı, tüm elemanlar (sprinkler kafaları, deneme ve boşaltma vanaları, vb.) takılmış olarak kullanıma hazır hale geldikten sonra, deneme ve boşaltma vanası açılarak, sisteme 8 bar basınçta su verilerek, sprinkler montajı sonrasında boru içlerinin yıkanması sağlanacaktır. Yıkama işlemi, boşaltma vanasından temiz ve parçacıksız su gelinceye değin sürdürülecektir Tesisata, tüm elemanlar (sprinkler kafaları, deneme ve boşaltma vanaları, vb.) takılmış olan sisteme su verilerek 14 bar'da hidrostatik basınç denemesi yapılacaktır. Sistem suyla doldurulduktan sonra, düşük kapasiteli bir pompa ile 14 bar'a değin basınçlandırılacak ve en az 2 saat beklenecektir. Bu süre içinde basınçta hiçbir düşme olmadığı manometreden gözlenecektir. Basınçta düşme olması durumunda kaçaklar saptanarak giderilecek ve denemeler 2 saat boyunca sabit basınç sağlanıncaya değin tekrarlanacaktır Deneme sırasında başarısız olan her türlü donanım, yenisi ile değiştirilecektir Deneme İşlemleri geçici kabul işlemlerinin bir parçası olmayıp, doğrudan taahhüt işinin ayrılmaz bir parçasıdır Yapılan tüm denemeler, Yüklenici nin İşveren e onaylatacağı bir form ve prosedür çerçevesinde yapılacaktır. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 7 / 32

8 Deneme işlemleri, FM, NFPA ve malzeme üretici gereklerine göre yapılacaktır Tüm yangından korunma sistemlerinin çalışır halde teslimi için gerekli her türlü deneme malzemeleri, işçiliği, deneme ve ölçüm cihazları, mühendislik hizmetleri, vb. Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 13. İşletmeye Alma İşlemleri Deneme işlemleri tamamlanmış olan sistemler işletmeye alma hazır hale gelmiş sayılacaktır Deneme İşlemlerinin başarıyla tamamlanmasından sonra, sistem İşletmeye Alma prosedürü çerçevesinde çalışır halde bırakılacaktır İşletmeye Alma İşlemi geçici kabul işlemlerinin bir parçası olmayıp, doğrudan taahhüt işinin ayrılmaz bir parçasıdır Yapılan işletmeye alma çalışması, Yüklenicinin İşveren e onaylatacağı bir form ve prosedür çerçevesinde yapılacaktır Yüklenici, İşletmeye Alma sırasında yapılan işlemleri, gözlemleri ve okunan değerleri, yorumlarıyla birlikte "İşletmeye Alma Raporu" halinde düzenleyerek İşveren e sunacaktır Tüm yangından korunma sistemlerinin çalışır halde teslimi için gerekli her türlü işletmeye alma malzemeleri, işçiliği, deneme ve ölçüm cihazları, mühendislik hizmetleri, vb. Yüklenici tarafından sağlanacaktır İşletmeye Alma işlemleri, EN, NFPA, FM ve malzeme üretici gereklerine göre yapılacaktır. 14. Belgeler (Dokümantasyon) Yüklenici tasarım süreci sonucunda hazırladığı her türlü çizim, belge, mühendislik hesapları, öneri raporları vb. belgeleri İşveren onayına sunacaktır Çalışmalar devam ederken kullanılacak malzemelere onay almak amacıyla, Yüklenici aşağıda belirtilen belgeleri üç takım olarak İşveren onayına sunacaktır. - Kullanılacak ürünlerin katalog sayfaları (İngilizce veya Türkçe) - Ürün ve Listesi (Marka, Model, Tanım,, Sağlayıcı Bilgileri) - Ürün kataloğu - Teknik Veri Sayfası (Technical Data Sheet) Tüm işlerin ve işlemlerin bitmesiyle birlikte, kullanılan her malzeme ve elemanın işletim ve bakımının sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için, kullanılan her malzemeye ilişkin bakım ve kullanım amaçlı ayrıntılı ve tam dokümantasyon sağlanacaktır. Doküman paketi hem İngilizce ve hem de Türkçe olmak üzere aşağıdakileri içerecektir. - İmalatlı-durum bilgileri - Kullanılan ürünlerin garanti belgeleri (üreticiden alınmış) - Sistemin tümüne ilişkin garanti belgeleri (yüklenici tarafından düzenlenmiş) - Bakım, deneme ve işletme talimatnameleri Dokümantasyon paketi toplu olarak ciltlenerek, 3 takım halinde teslim edilecektir. Bilgilerin bilgisayar dosyası ortamında olması durumunda, 2 takım ciltli, 1 takım CD ye basılı olarak sağlanacaktır. 15. Eğitim Yüklenici, yapılmış olan işlerle ve kurulan sistemlerle ilgili olarak, İşveren in kullanıcı ve bakımcı kadrosuna yönelik olarak teknik eğitim verecektir Eğitim bizzat tesiste yapılacaktır Eğitim, en az iki gruba verilecek, eğitim sırasında kullanıcıya yönelik yazılı eğitim notu dağıtılacaktır. Yüklenici tüm eğitimlerin sonunda, eğitime katılanların ve katıldıkları eğitimi toplu bir liste olarak (Eğitim Programı Formu) teslim edecektir. Ayrıca, verilen eğitim, sesli-görüntülü olarak (video kamera vb cihazlar kullanılarak) kaydedilecek, personelin gelecekteki kullanımı için İşverene teslim edilecektir Eğitimin niteliği ile ilgili sorunların çıkması, eğitimci, erişilen eğitim düzeyinde yetersizlik veya eğitim dokümanlarının yetersizliğinin belirlenmesi durumunda İşveren, kısmen veya eğitimin eksik olan bölümlerinin tamamı için yenilenmesini isteyebilir. 16. Garanti Taahhüdü Sistem, Geçici Kabül tarihinden sonra 1 (bir) yıl süreyle Yüklenici'nin Garanti Taahhüdü altında olacaktır. Garanti süresi içinde, gerekli olabilecek her türlü işçilik, malzeme, yedek parça, vb. Yüklenici tarafından, herhangi bir bedel istenmeksizin karşılanacaktır Yüklenici, Garanti Süresi içinde, herhangi bir sorun çıktığında İşveren tarafından yazılı çağrı gönderildikten sonra en geç 24 (yirmi dört) saat içinde, yetkili ve uzman elemanlarını, gerekli malzeme ve donanımla göndererek sistemin normal olarak çalışmasını sağlayacaktır Yüklenici nin belirtilen süre içinde gelmemesi veya İşveren i tatmin edici müdahalede bulunamaması durumunda, gerekli işlemler yapılıncaya değin, günlük işin bedelinin %0,5 (binde beş) oranında ceza uygulanacak ve bu tutar Teminat Mektubu ndan çözülerek tahsil edilecektir. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 8 / 32

9 16.4. Yüklenici tarafından sağlanan malzemeler, tek tek ve sistem bir bütün olarak, çalışır halde teslim alındıktan sonra Garanti Süresi boyunca, imalat ve montaj hatalarına karşı Yüklenici ve malzeme üretici ve sağlayıcı firmaların ayrı ayrı garantisi altında olacaktır. Tüm garanti işlemlerinde İşveren, Yüklenici yi muhatap kabul edecektir İşveren tarafından sağlanan malzemelerle ilgili Bakım ve Garanti den Yüklenici sorumlu değildir. 17. Uygulama Kuralları Yüklenici, her türlü çalışma ve imalatında, tesis güvenliğine tehlike doğurmayacak biçimde çalışmakla, imalat yapmakla yükümlüdür Kurulum ve saha çalışması sırasında sahada sürekli bir Sorumlu Mühendis bulunduracaktır. Sorumlu Mühendis, işi ve ortamı kontrol etmekle, gerekli her türlü çalışma güvenliğini sağlamakla görevli olacaktır. Çalışmalarda sürekli bulunacak olan Sorumlu Mühendis, İşveren in ilgili birimleriyle iletişim halinde bulunarak koordinasyonu sağlayacaktır Yüklenici, her türlü imalatında, cihaz yerleşiminde, İşveren in görüş ve onayını alacaktır Yüklenici işin yapımı sırasında mevcut boru, kablo, yapı, vb. donanım ve tesisata zarar vermeyecek, zarar verdiği takdirde, her türlü malzeme temini, imalat, montaj, vb. Yüklenici'ye ait olmak üzere, bozulan donanım veya tesisatı çalışır hale getirme işlerini bilabedel yerine getirecektir Proje kapsamında yapılacak işler sırasında, tesisin bütününün sürekli ve güvenilir bir koruma altında tutulması esastır. Yangın Güvenliğinin Sürekliliği ilkesi işin hiçbir aşamasında göz ardı edilmeyecektir Yangın Güvenliğinin Sürekliliği ilkesinin işin ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle, Yüklenici, bu ilke nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz Tanımlanan işin gerçekleştirilmesi için İşveren nin belirlediği çalışma alanları dışındaki alanlarda, geçici veya parçalı olarak çalışma yapılamaz. Kullanılacak alanlar için önceden izin alınır. Yazılı izin olmadan, çalışmalar proje ve şartnamelerde ayrıntıları ile tarif edilse bile gerçekleştirilmez Yüklenici veya altyükleniciler izinsiz tarif edilen çalışma alanları dışına çıkamaz ve herhangi bir görüntü kayıt cihazı (fotoğraf makinası, video kamera vb.) kullanamaz Tesis genelinde sigara içmek, çakmak, kibrit taşımak yasaktır. Ancak ara saatlerinde dinlenme alanlarında veya sigara içimine izin verilen işaretli alanlarda sigara içilebilir Yüklenici, yapılacak bağlantıları, kullanılacak altyapıyı, İşveren yetkili mühendisinin devamlı koordinasyon ve iş birliği ile gerçekleştirecektir Tüm elemanların montaj ve işletmeye alınması NFPA, FM Standartlarına ve üretici firma gereklerine uygun olarak yapılacaktır. İhale dokümanlarında (şartname, malzeme listesi ve teknik özellikleri, projeler, vd.) herhangi bir konunun ya da bilginin eksik veya kapalı kalmış olması, yapılacak işlerin ilgili standartlara aykırı olmasına neden oluşturamaz Yüklenici, bina içinde herhangi bir "sıcak işlem" (hot work) sayılan kesme, taşlama, delme, kaynak, vb. yangın tehlikesi yaratacak işlem yapmayacak, imalatını atölyede veya güvenli alanlarda yaptıktan sonra, bina içinde sadece montaj yapacaktır Yüklenici, İşveren nin kalite kontrol, iş ve işçi güvenliği, çevre koruma, iş izni, vb. genel geçer kurallarına ve prosedürlerine tam olarak uyacak, bunun için hiçbir ek bedel isteminde bulunmayacaktır Çalışmalar, Yüklenici ye Yer Teslimi sonrasında başlayacaktır Sistemin tesisatının yapımı, montajı ve çalışır halde teslimi için gerekli her türlü işçilik, işin yapım bedeline dahil olmak üzere, ayrıcalıksız olarak Yüklenici tarafından sağlanacaktır Yüklenici veya altyükleniciler tarif edilen çalışma alanları dışına izinsiz olarak çıkamaz ve herhangi bir görüntü kayıt cihazı (fotoğraf makinesi, video kamera vs.) kullanamaz Yapılacak bağlantılar Yüklenici, İşveren proje mühendisinin devamlı koordinasyon ve işbirliği ile gerçekleştirecektir. Tesiste elektrik kesintiye uğratılmayacak, bunun için gerekli önlemler alınacaktır. Kesintinin zorunlu olması durumunda, mutlaka önceden İşveren e haber verilecektir Tesis içinde yapılacak tüm çalışmalarda, tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu nun 76.maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş bulunan ve 19 Şubat 1973 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği ve İşveren Çevre Koruma Teknik Şartname si geçerlidir Yüklenici, yapacağı imalat çalışmaları sırasında İşverenin Hijyen ve Temizlik kurallarına uymakla yükümlüdür. Ekipman temizliği, kullanılmasına izin verilmeyen ekipmanlar vb bilgiler hakkında İşverenden imalat öncesinde görüş alacak ve bunları uygulayacaktır. 18. İş ve Çalışma Güvenliği Kuralları Tesis içinde yapılacak tüm çalışmalarda, tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu nun 76.maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş bulunan ve 19 Şubat 1973 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü geçerlidir. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 9 / 32

10 18.2. İş Güvenliği işin ayrılmaz bir parçası olup, Yüklenici, bu ilke nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz İş Güvenliği çerçevesinde, Sıcak İş, Yüksekte Çalışma, Kapalı Alanda Çalışma izne tabii olup, Yüklenici, izinler nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz Tesiste çalışacak olanların İş Güvenliği Uyum Eğitimi alması zorunludur. İşveren tarafından verilecek olan eğitimin süresi, yaklaşık 2.5 saat olup; Yüklenici, izinler nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz o KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 10 / 32

11 A- 1. Aşama A-1-1. Aşama Otomatik Sprinkler Sistemi MALZEME VE İŞ KALEMLERİ LİSTESİ 1) Otomatik Sprinkler Kafası, ESFR K=360 (K=25.2) 1000 Ad. : Early Suppression Fast Response (ESFR) K Faktörü : Metrik K=360 (ANSI K=25.2) Montaj Biçimi : Sarkık : Pirinç Açılma Sıcaklığı : 70ºC Sıcaklık Elemanı : Ergiyen Metalli (Fusible Link) Bağlantı : DN25 Dişli (1" NPT) Yedek : 14 Ad. (Dahil) Orijinal Yedek Kutusu ve Spr. Anahtarı ile Birlikte : 26 Ad. (Dahil) Kayıp, fire vb. için : Reliable, Tyco, Victaulic, Viking veya Eşdeğeri 2) Islak Alarm Vana İstasyonu, DN200 2 Ad. Tip : Değişken basınçlı Bağlantı : Giriş Çıkış Yivli veya Flanşlı Bağlantılı Çapı : DN200 (8 ) Montaj Biçim : Dik Aksesuar : Her türlü aksamlarıyla (trim) birlikte - Su motorlu gong ve aksamı, basınç anahtarı, - Giriş-Çıkış Manometreleriyle birlikte - Geciktirme Hücresi : Reliable, Tyco, Victaulic, Viking veya Eşdeğeri 3) Mevcut Islak Alarm Vana İstasyonu Sökümü, Bakımı ve Yeniden Kurulumu, DN200 2 Ad. - Mevcut DN200 ıslak alarm vanasının sökümü, bakımlarının yapılması - Bakımları yapılan ıslak alarm vanasının yapılacak kolektör üzerine yeniden kurulumlarının yapılması 4) Kelebek Vana, DN200 4 Ad. Bağlantı : Yivli bağlantılı veya Wafer Tip Giriş Çıkış : DN200 (8 ) Açılma : Dişli kutulu el volanı ile : Döküm demir gövdeli, bronz diskli Dış Hava Koşullarına Uygun Kaplamalı Gösterge : Konum gösteren ibreli : TKÇY İzleme anahtarı lar : FM lı : Fivalco, Nibco, Tyco veya Eşdeğeri 5) Deneme ve Gider Vanası, DN50 2 Ad. Bağlantı : DN50 (2") Deneme K Faktörü : 360 (metrik) Gözetleme Camı : Vardır Emniyet Ventili : Vardır Manometre : 0-16 bar, Gliserinli : Tyco, Viking veya Eşdeğeri 6) Branşman Kelepçesi, DN200xDN Ad. : Borudan Branşman Almak : Kelepçeli, boru üstü deliğe geçmeli Boru Bağlantısı : DN200 Branşman Çıkışı : DN80 7) Üzengi Tipi Sprinkler Kelepçesi, DN80xDN Ad. : Branşmandan Sprinkler için Çıkış Almak : Kelepçeli, boru üstü deliğe geçmeli Boru Bağlantısı : DN80 Branşman Çıkışı : DN25 8) Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN300 4 Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Esnek (Flexible) KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 11 / 32

12 Çap : DN300 (12 ) 9) Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN200 4 Ad. Çap : DN200 (8") 10) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Sert (Rigid) Çap : DN300 (12 ) 11) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN Ad. Çap : DN200 (8 ) 12) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN Ad. Çap : DN80 (3 ) 13) Sprinkler Boru Askısı, DN Ad. : Fabrikasyon Armut veya Klevis veya benzeri Sprinkler Askısı Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit (DN200) Kelepçe si : 2mm kalınlığında, 25mm eninde galvanize sacdan imal Askı Çubuğu : Boru çapına göre M12 : %0.6 Elektrogalvaniz kaplı Çelik Taşıma Kapasitesi : Borunun su dolu ağırlığı kg : Kutu profil için lama ve somunları, askı çubuğu ayarlama ve kontra somunu, vida, somun ve taban elemanıyla birlikte : Inka veya Erico veya Eşdeğeri 14) Sprinkler Boru Askısı, DN Ad. Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit (DN80) 15) 2 yollu Boru Askısı, DN200 (Enine) 40 Ad. : Tek yönlü harekete müsade eden askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Sehpa si : Galvanize Çelikden imal U-Bolt Çapı : Hesaplanan yüke göre M12 U-Bolt Bükme Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN200 (8 ) : Kutu profil için lama ve somunları, Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 16) 2 yollu Boru Askısı, DN80 (Enine) 300 Ad. U-Bolt Bükme Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN80 (3 ) 17) 2 yollu Boru Askısı, DN200 (Boyuna) 28 Ad. : Tek yönlü harekete müsade eden askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Kelepçe Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN200 (8 ) : Kutu profil için lama ve somunları, Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 18) 2 yollu Boru Askısı, DN80 (Boyuna) 120 Ad. Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit, DN80 (8 ) 19) 4 yollu Boru Askısı, DN300 4 Ad. : Hiçbir yöne harekete müsade etmeyen askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Sehpa si : Galvanize Çelikden imal Kelepçe Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN300 (12 ) : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 12 / 32

13 : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 20) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN300 (12") Standardı : TS EN e uygun Et Kalınlığı : En az 5,6 mm Yardımcı : Boru Sistemi için gerekli her türlü dirsek, T, flanş vb. dâhil : Borusan veya Çayırova 21) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN200 (8") Et Kalınlığı : En az 5,4 mm 22) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN80 (3") Standardı : TS EN Orta Seriye Uygun 23) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN50 30 m. Çap : DN50 (2") 24) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN25 30 m. Çap : DN25 (1") 25) Kolektör İmalatı, DN350 2 Ad. Çap : DN350 (14 ) : Dikişli Siyah Çelik Boru Uzunluk : 1,5 m (sahada teyit edilecek) Giriş-Çıkış : 1xDN300 Flanşlı Giriş - 2xDN xDN100 Flanşlı Çıkış Basınç Sınıfı : PN16 Standardı : TS EN Et Kalınlığı : En az 5,6 mm Yardımcı : Gerekli her türlü U-boltlu destek, kep vb. dahil İmalat : Antipas + 2 kat yağlı boya Marka : Borusan veya Çayırova : TSE lı 26) Mevcut Tesisatın Sökümü ve İşveren e Teslimi 1 Tk. - Yaklaşık m 2 alana kurulu mevcut sprinkler sisteminin tamamen sökümü - Sökülen ekipman ve boruların, İşveren in saha içerisinde gösterdiği yere taşınması - İşin tamamlanması için gerekli her türlü tesisat malzemesi, - Şartname gereklerine göre her türlü işçilik ve mühendislik hizmetleri Not: Söküm işlemleri tamamen soğuk çalışma ile yapılacaktır. Isı, kıvılcım, alev vb. çıkaran her türlü teknik (döner bıçaklı taş motoru, okisjenli kesim vb.) kullanımına müsaade edilmeyecektir. Not: Aşağıdaki tüm kalemler, yukarıdaki Birim Fiyatlara dahil olarak teklif edilmelidir: Bağlantı elemanları ve yardımcı malzemeler Her türlü bağlantı elemanları, tesisat malzemeleri, Sabitleme amaçlı imalat ve hazır elemanları, Fittings, kaynak, sızdırmalık malzemeleri, Korozyona karşı koruyucular, tesisat boya işleri, Etiketleme ve işaretlemeleri, gider aparatları, İşin tamamlanması için gerekli her türlü tesisat malzemesi, mekanik (kaynak, kesme vb.) ve inşai işler (karotla delme, kırma vb.) Asma tavan açma kapama işleri Onarım İşleri, tekniğine uygun işin yapımı için çalışmalar, İşin gerçekleştirilmesi için her türlü çalışma, işçilik ve Mühendislik Hizmetleri, KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 13 / 32

14 A-2-1. Aşama Bina İçi Yangın Hortum Dolabı Sistemi 1) Yangın Hortum Dolabı, Bez Hortumlu 8 Ad. : NFPA 14 - Class III sınıfına uygun Giriş Çapı : - Giriş 1 : DN40 (1-1/2 ) - Köşe Vanalı, sürekli hortum bağlantısı için : - Giriş 2 : DN65 (2-1/2 ) - Basınç Regülasyon Vanalı ve Storz Bağlantılı Hortum Uzunluğu : 30m - Rack a asılmış Nozul : Ayarlanabilir Söndürücü Tipi : 6 kg ABC KKT için yeri olan (söndürücü hariç) Montaj Tipi : Sıva üstü Koruma : Metal Profiller ile forklift çarpmasına karşı koruma kafesi içine alınmış : Fetaş, Potter Roemer veya Eşdeğeri 2) Kelebek Vana 2 Ad. Bağlantı : Yivli bağlantılı veya Wafer Tip Giriş Çıkış : DN100 (4 ) Açılma : Dişli kutulu el volanı ile : Döküm demir gövdeli, bronz diskli Gösterge : Konum gösteren ibreli : TKÇY İzleme anahtarı lar : FM lı : Fivalco, Nibco, Tyco veya Eşdeğeri 3) Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN100 4 Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Esnek (Flexible) Çap : DN100 (4 ) 4) Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN65 16 Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Esnek (Flexible) Çap : DN65 (2-1/2 ) 5) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Sert (Rigid) Çap : DN100 (4") 6) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 6 Ad. Çap : DN80 (3 ) 7) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN65 60 Ad. Çap : DN65 (2-1/2 ) 8) Sprinkler Boru Askısı, DN Ad. : Fabrikasyon Armut veya Klevis veya benzeri Sprinkler Askısı Kelepçe Çapı : DN100 Kelepçe si : 2mm kalınlığında, 25mm eninde galvanize sacdan imal Askı Çubuğu : M10 : %0.6 Elektrogalvaniz kaplı Çelik Taşıma Kapasitesi : Borunun su dolu ağırlığı kg : Kutu profil için lama ve somunları, askı çubuğu ayarlama ve kontra somunu, vida, somun ve taban elemanıyla birlikte : Inka veya Erico veya Eşdeğeri 9) Sprinkler Boru Askısı, DN80 2 Ad. Çap : DN80 (3 ) 10) Sprinkler Boru Askısı, DN65 40 Ad. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 14 / 32

15 Çap : DN65 (2-1/2 ) 11) 2 yollu Boru Askısı, DN100 (Enine) 10 Ad. : Tek yönlü harekete müsade eden askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Sehpa si : Galvanize Çelikden imal U-Bolt Çapı : Hesaplanan yüke göre M12 U-Bolt Bükme Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN100 (4 ) : Kutu profil için lama ve somunları, Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 12) 2 yollu Boru Askısı, DN65 (Enine) 20 Ad. U-Bolt Bükme Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN65 (2-1/2 ) 13) 2 yollu Boru Askısı, DN100 (Boyuna) 3 Ad. : Tek yönlü harekete müsade eden askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Kelepçe Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN100 (4 ) : Kutu profil için lama ve somunları, Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 14) 2 yollu Boru Askısı, DN65 (Boyuna) 10 Ad. Kelepçe Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN65 (2-1/2 ) 15) 4 yollu Boru Askısı, DN100 2 Ad. : Hiçbir yöne harekete müsaade etmeyen askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Sehpa si : Galvanize Çelikten imal Askı Çubuğu veya Borusu : DN25 ve/veya DN32 çelik boru Kelepçe Çapı : DN100 : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Erico, Tolco veya Eşdeğeri 16) 4 yollu Boru Askısı, DN65 8 Ad. Kelepçe Çapı : DN65 17) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN100 (4") Standardı : TS EN Orta Seri ye uygun Yardımcı : Boru Sistemi için gerekli her türlü dirsek, T, flanş vb. dâhil İmalat : Antipas üzeri 2 kat RAL 3000 renk kodlu yağlı boya ile boyama : Çayırova veya Borusan 18) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN80 6 m. Çap : DN80 (3") 19) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN65 (2-1/2") Not: Şartname Gereklerine göre her türlü Yardımcı ler ve Mühendislik Hizmetleri, birim fiyatların içerisinde düşünülecektir. Bu kalemler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla şunlardır: - İşin gerçekleştirilmesi için her türlü çalışma bağlantı ve tesisat elemanları, yardımcı malzemeler - Her türlü bağlantı elemanları, tesisat malzemeleri - Sabitleme amaçlı imalat ve hazır elemanları - Fittings, kaynak, sızdırmazlık malzemeleri - Korozyona karşı koruyucular, tesisat boya işleri - Etiketleme ve işaretleme, gider aparatları - İşin tamamlanması için gerekli her türlü tesisat malzemesi (kaynak, kesme vb.) ve inşai işler (delme, kırma vb.) - İmalat Çizimleri nin hazırlanması - Onarım İşleri, tekniğine uygun işin yapımı için çalışmalar, - Deneme ve İşletmeye Alma çalışmaları - Şartname gereklerine göre her türlü mühendislik hizmetleri - İşin gerçekleştirilmesi için her türlü çalışma ve ekipman KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 15 / 32

16 B- 2. Aşama B-1-2. Aşama Otomatik Sprinkler Sistemi 1) Otomatik Sprinkler Kafası, ESFR K=360 (K=25.2) 960 Ad. : Early Suppression Fast Response (ESFR) K Faktörü : Metrik K=360 (ANSI K=25.2) Montaj Biçimi : Sarkık : Pirinç Açılma Sıcaklığı : 70ºC Sıcaklık Elemanı : Ergiyen Metalli (Fusible Link) Bağlantı : DN25 Dişli (1" NPT) : Reliable, Tyco, Victaulic, Viking veya Eşdeğeri 2) Islak Alarm Vana İstasyonu, DN200 2 Ad. Tip : Değişken basınçlı Bağlantı : Giriş Çıkış Yivli veya Flanşlı Bağlantılı Çapı : DN200 (8 ) Montaj Biçim : Dik Aksesuar : Her türlü aksamlarıyla (trim) birlikte - Su motorlu gong ve aksamı, basınç anahtarı, - Giriş-Çıkış Manometreleriyle birlikte - Geciktirme Hücresi : Reliable, Tyco, Victaulic, Viking veya Eşdeğeri 3) Mevcut Islak Alarm Vana İstasyonu Sökümü, Bakımı ve Yeniden Kurulumu, DN200 2 Ad. - Mevcut DN200 ıslak alarm vanasının sökümü, bakımlarının yapılması - Bakımları yapılan ıslak alarm vanasının yapılacak kolektör üzerine yeniden kurulumlarının yapılması 4) Kelebek Vana, DN200 4 Ad. Bağlantı : Yivli bağlantılı veya Wafer Tip Giriş Çıkış : DN200 (8 ) Açılma : Dişli kutulu el volanı ile : Döküm demir gövdeli, bronz diskli Dış Hava Koşullarına Uygun Kaplamalı Gösterge : Konum gösteren ibreli : TKÇY İzleme anahtarı lar : FM lı : Fivalco, Nibco, Tyco veya Eşdeğeri 5) Deneme ve Gider Vanası, DN50 2 Ad. Bağlantı : DN50 (2") Deneme K Faktörü : 360 (metrik) Gözetleme Camı : Vardır Emniyet Ventili : Vardır Manometre : 0-16 bar, Gliserinli : Tyco, Viking veya Eşdeğeri 6) Branşman Kelepçesi, DN200xDN Ad. : Borudan Branşman Almak : Kelepçeli, boru üstü deliğe geçmeli Boru Bağlantısı : DN200 Branşman Çıkışı : DN80 7) Üzengi Tipi Sprinkler Kelepçesi, DN80xDN Ad. : Branşmandan Sprinkler için Çıkış Almak : Kelepçeli, boru üstü deliğe geçmeli Boru Bağlantısı : DN80 Branşman Çıkışı : DN25 8) Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN300 4 Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Esnek (Flexible) Çap : DN300 (12 ) KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 16 / 32

17 9) Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN200 4 Ad. Çap : DN200 (8") 10) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Sert (Rigid) Çap : DN300 (12 ) 11) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN Ad. Çap : DN200 (8 ) 12) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN Ad. Çap : DN80 (3 ) 13) Sprinkler Boru Askısı, DN Ad. : Fabrikasyon Armut veya Klevis veya benzeri Sprinkler Askısı Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit (DN200) Kelepçe si : 2mm kalınlığında, 25mm eninde galvanize sacdan imal Askı Çubuğu : Boru çapına göre M12 : %0.6 Elektrogalvaniz kaplı Çelik Taşıma Kapasitesi : Borunun su dolu ağırlığı kg : Kutu profil için lama ve somunları, askı çubuğu ayarlama ve kontra somunu, vida, somun ve taban elemanıyla birlikte : Inka veya Erico veya Eşdeğeri 14) Sprinkler Boru Askısı, DN Ad. Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit (DN80) 15) Sprinkler Boru Askısı, DN50 30 Ad. Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit (DN50) 16) Sprinkler Boru Askısı, DN25 30 Ad. Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit (DN25) 17) 2 yollu Boru Askısı, DN200 (Enine) 40 Ad. : Tek yönlü harekete müsade eden askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Sehpa si : Galvanize Çelikden imal U-Bolt Çapı : Hesaplanan yüke göre M12 U-Bolt Bükme Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN200 (8 ) : Kutu profil için lama ve somunları, Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 18) 2 yollu Boru Askısı, DN80 (Enine) 300 Ad. U-Bolt Bükme Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN80 (3 ) 19) 2 yollu Boru Askısı, DN200 (Boyuna) 28 Ad. : Tek yönlü harekete müsade eden askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Kelepçe Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN200 (8 ) : Kutu profil için lama ve somunları, Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 20) 2 yollu Boru Askısı, DN80 (Boyuna) 120 Ad. Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit, DN80 (8 ) 21) 4 yollu Boru Askısı, DN300 4 Ad. : Hiçbir yöne harekete müsade etmeyen askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Sehpa si : Galvanize Çelikden imal KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 17 / 32

18 Kelepçe Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN300 (12 ) : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 22) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN300 (12") Standardı : TS EN e uygun Et Kalınlığı : En az 5,6 mm Yardımcı : Boru Sistemi için gerekli her türlü dirsek, T, flanş vb. dâhil : Borusan veya Çayırova 23) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN Ad. Çap : DN200 (8") Et Kalınlığı : En az 5,4 mm 24) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN80 (3") Standardı : TS EN Orta Seriye Uygun 25) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN50 (2") 26) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN25 (1") 27) Kolektör İmalatı, DN350 2 Ad. Çap : DN350 (14 ) : Dikişli Siyah Çelik Boru Uzunluk : 1,5 m (sahada teyit edilecek) Giriş-Çıkış : 1xDN300 Flanşlı Giriş - 2xDN xDN100 Flanşlı Çıkış Basınç Sınıfı : PN16 Standardı : TS EN Et Kalınlığı : En az 5,6 mm Yardımcı : Gerekli her türlü U-boltlu destek, kep vb. dahil İmalat : Antipas + 2 kat yağlı boya Marka : Borusan veya Çayırova : TSE lı 28) Mevcut Tesisatın Sökümü ve İşveren e Teslimi 1 Tk. - Yaklaşık m 2 alana kurulu mevcut sprinkler sisteminin tamamen sökümü - Sökülen ekipman ve boruların, İşveren in saha içerisinde gösterdiği yere taşınması - İşin tamamlanması için gerekli her türlü tesisat malzemesi, - Şartname gereklerine göre her türlü işçilik ve mühendislik hizmetleri Not: Söküm işlemleri tamamen soğuk çalışma ile yapılacaktır. Isı, kıvılcım, alev vb. çıkaran her türlü teknik (döner bıçaklı taş motoru, okisjenli kesim vb.) kullanımına müsaade edilmeyecektir. Not: Aşağıdaki tüm kalemler, yukarıdaki Birim Fiyatlara dahil olarak teklif edilmelidir: Bağlantı elemanları ve yardımcı malzemeler Her türlü bağlantı elemanları, tesisat malzemeleri, Sabitleme amaçlı imalat ve hazır elemanları, Fittings, kaynak, sızdırmalık malzemeleri, Korozyona karşı koruyucular, tesisat boya işleri, Etiketleme ve işaretlemeleri, gider aparatları, İşin tamamlanması için gerekli her türlü tesisat malzemesi, mekanik (kaynak, kesme vb.) ve inşai işler (karotla delme, kırma vb.) Asma tavan açma kapama işleri Onarım İşleri, tekniğine uygun işin yapımı için çalışmalar, İşin gerçekleştirilmesi için her türlü çalışma, işçilik ve Mühendislik Hizmetleri, KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 18 / 32

19 B-2-2. Aşama Bina İçi Yangın Hortum Dolabı Sistemi 1) Yangın Hortum Dolabı, Bez Hortumlu 6 Ad. : NFPA 14 - Class III sınıfına uygun Giriş Çapı : - Giriş 1 : DN40 (1-1/2 ) - Köşe Vanalı, sürekli hortum bağlantısı için : - Giriş 2 : DN65 (2-1/2 ) - Basınç Regülasyon Vanalı ve Storz Bağlantılı Hortum Uzunluğu : 30m - Rack a asılmış Nozul : Ayarlanabilir Söndürücü Tipi : 6 kg ABC KKT için yeri olan (söndürücü hariç) Montaj Tipi : Sıva üstü Koruma : Metal Profiller ile forklift çarpmasına karşı koruma kafesi içine alınmış : Fetaş, Potter Roemer veya Eşdeğeri 2) Kelebek Vana 2 Ad. Bağlantı : Yivli bağlantılı veya Wafer Tip Giriş Çıkış : DN100 (4 ) Açılma : Dişli kutulu el volanı ile : Döküm demir gövdeli, bronz diskli Gösterge : Konum gösteren ibreli : TKÇY İzleme anahtarı lar : FM lı : Fivalco, Nibco, Tyco veya Eşdeğeri 3) Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN100 4 Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Esnek (Flexible) Çap : DN100 (4 ) 4) Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN65 12 Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Esnek (Flexible) Çap : DN65 (2-1/2 ) 5) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN Ad. : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak : Sert (Rigid) Çap : DN100 (4") 6) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 15 Ad. Çap : DN80 (3 ) 7) Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN65 30 Ad. Çap : DN65 (2-1/2 ) 8) Sprinkler Boru Askısı, DN100 5 Ad. : Fabrikasyon Armut veya Klevis veya benzeri Sprinkler Askısı Kelepçe Çapı : DN100 Kelepçe si : 2mm kalınlığında, 25mm eninde galvanize sacdan imal Askı Çubuğu : M10 : %0.6 Elektrogalvaniz kaplı Çelik Taşıma Kapasitesi : Borunun su dolu ağırlığı kg : Kutu profil için lama ve somunları, askı çubuğu ayarlama ve kontra somunu, vida, somun ve taban elemanıyla birlikte : Inka veya Erico veya Eşdeğeri 9) Sprinkler Boru Askısı, DN80 15 Ad. Çap : DN80 (3 ) 10) Sprinkler Boru Askısı, DN65 25 Ad. KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 19 / 32

20 Çap : DN65 (2-1/2 ) 11) 2 yollu Boru Askısı, DN100 (Enine) 3 Ad. : Tek yönlü harekete müsade eden askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Sehpa si : Galvanize Çelikden imal U-Bolt Çapı : Hesaplanan yüke göre M12 U-Bolt Bükme Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN100 (4 ) : Kutu profil için lama ve somunları, Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 12) 2 yollu Boru Askısı, DN80 (Enine) 6 Ad. U-Bolt Bükme Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN80 (3 ) 13) 2 yollu Boru Askısı, DN65 (Enine) 12 Ad. U-Bolt Bükme Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN65 (2-1/2 ) 14) 2 yollu Boru Askısı, DN100 (Boyuna) 1 Ad. : Tek yönlü harekete müsade eden askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Kelepçe Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN100 (4 ) : Kutu profil için lama ve somunları, Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Tolco veya Erico veya Eşdeğeri 15) 2 yollu Boru Askısı, DN80 (Boyuna) 3 Ad. Kelepçe Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN80 (3 ) 16) 2 yollu Boru Askısı, DN65 (Boyuna) 5 Ad. Kelepçe Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Eşit, DN65 (2-1/2 ) 17) 4 yollu Boru Askısı, DN100 2 Ad. : Hiçbir yöne harekete müsaade etmeyen askı, borulamayı sismik hareketlere karşı korumak Sehpa si : Galvanize Çelikten imal Askı Çubuğu veya Borusu : DN25 ve/veya DN32 çelik boru Kelepçe Çapı : DN100 : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve tüm montaj elemanlarıyla birlikte : Erico, Tolco veya Eşdeğeri 18) 4 yollu Boru Askısı, DN65 6 Ad. Kelepçe Çapı : DN65 19) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN100 (4") Standardı : TS EN Orta Seri ye uygun Yardımcı : Boru Sistemi için gerekli her türlü dirsek, T, flanş vb. dâhil İmalat : Antipas üzeri 2 kat RAL 3000 renk kodlu yağlı boya ile boyama : Çayırova veya Borusan 20) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN80 60 m. Çap : DN80 (3") 21) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN m. Çap : DN65 (2-1/2") Not: Şartname Gereklerine göre her türlü Yardımcı ler ve Mühendislik Hizmetleri, birim fiyatların içerisinde düşünülecektir. Bu kalemler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla şunlardır: - İşin gerçekleştirilmesi için her türlü çalışma bağlantı ve tesisat elemanları, yardımcı malzemeler - Her türlü bağlantı elemanları, tesisat malzemeleri - Sabitleme amaçlı imalat ve hazır elemanları - Fittings, kaynak, sızdırmazlık malzemeleri - Korozyona karşı koruyucular, tesisat boya işleri - Etiketleme ve işaretleme, gider aparatları - İşin tamamlanması için gerekli her türlü tesisat malzemesi (kaynak, kesme vb.) ve inşai işler (delme, kırma vb.) - İmalat Çizimleri nin hazırlanması - Onarım İşleri, tekniğine uygun işin yapımı için çalışmalar, - Deneme ve İşletmeye Alma çalışmaları KARİNA 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 20 / 32

YANGIN SUYU BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ YAPIMI

YANGIN SUYU BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ YAPIMI İZMİT FABRİKASI SİSTEMİ YAPIMI Teklif İsteme Belgeleri 20 Ocak 2014 Rev.00 İşveren Goodyear Lastikleri Ticaret A.Ş. Ankara Yolu Kullar Mevkii PK 2 41001 Kocaeli / TÜRKİYE Bağımsız Tasarımcı ve Danışman

Detaylı

MAMUL AMBAR BİNASI DIŞ SAHA YANGIN SUYU DAĞITIM SİSTEMİ KURULUMU

MAMUL AMBAR BİNASI DIŞ SAHA YANGIN SUYU DAĞITIM SİSTEMİ KURULUMU İZMİT FABRİKASI Teklif İsteme Belgeleri 20 Ocak 2014 Rev.00 İşveren Goodyear Lastikleri Ticaret A.Ş. Ankara Yolu Kullar Mevkii PK 2 41001 Kocaeli / TÜRKİYE Bağımsız Tasarımcı ve Danışman 2.Cad. 37/4 A.Öveçler

Detaylı

MAMUL AMBAR BİNASI YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ KURULUMU

MAMUL AMBAR BİNASI YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ KURULUMU İZMİT FABRİKASI YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ Teklif İsteme Belgeleri 20 Ocak 2014 Rev.00 İşveren Goodyear Lastikleri Ticaret A.Ş. Ankara Yolu Kullar Mevkii PK 2 41001 Kocaeli / TÜRKİYE Bağımsız Tasarımcı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI CEYBROSS TRADING LTD CEYBROSS TRADING LTD, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bibliotheque Suriçi nde

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4 1.1 İşin Kapsamı... 4 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 1.4 Ölçü Birimleri... 5 1.5 Toleranslar... 5 1.6 Gerilmeler ve Emniyet Faktörü...

Detaylı

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.GENEL BİLGİLER 1.1.-.. de bulunan işletmesinde yangın güvenliğinin sağlanmak amacıyla, yangın söndürme cihazı (YSC)

Detaylı

GENEL TEKNİK KOŞULLAR...

GENEL TEKNİK KOŞULLAR... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 1-1 1.1 İşin Kapsamı... 1-1 1.2 Genel Servis Şartları... 1-1 1.2.1 Sismik Koşullar... 1-1 1.2.2 Kontrol Güç Kaynağı... 1-1 1.2.3 İç İhtiyaç Güç kaynağı... 1-1 1.2.4

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4 1.1.1 Telefon Sistemi... 4 1.1.2 Anons Sistemi... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik...

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4 1.1.1 Telefon Sistemi... 4 1.1.2 Anons Sistemi... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4 1.1 İşin Kapsamı... 4 1.1.1 Telefon Sistemi... 4 1.1.2 Anons Sistemi... 4 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 5 1.4 Ölçü Birimleri... 6

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL

TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL 1. BÖLÜM GENEL Madde Sayfa No 1.1. İŞ KAPSAMI 1 1.2. PROJE YÖNETİMİ 2 1.2.1. Yüklenicinin Örgütlenişi ve İş Programı 2 1.2.2. İlerleme Raporu 3 1.2.3. Emniyet 3 1.2.4.

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME ŞUBAT 2014 İçindekiler 0... 2 Madde 1- İşin Yeri... 2 Madde 2- İşin Süresi... 2 Madde 3- Sözleşme Konusu

Detaylı

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar...

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5 1.1 İşin Kapsamı... 5 1.2 Genel Şartlar... 5 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6 1.4 Uygulanabilir Standartlar... 6 1.5 Ölçü Birimleri... 7 1.6 Toleranslar... 7 1.7 Gerilmeler

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

METROGARDEN ALIŞVERİŞ MERKEZİ TASARIM VE DEKORASYON KİRACI EL KİTABI

METROGARDEN ALIŞVERİŞ MERKEZİ TASARIM VE DEKORASYON KİRACI EL KİTABI METROGARDEN ALIŞVERİŞ MERKEZİ TASARIM VE DEKORASYON KİRACI EL KİTABI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. TANIMLAR 1.2. AMAÇ 1.3. KAPSAM 2. GENEL HUSUSLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 2.1. DEKORASYON ÖNCESİ: 2.1.1. Proje Grubunun

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

TÜRBİN ve GİRİŞ VANASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRBİN ve GİRİŞ VANASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRBİN ve GİRİŞ VANASI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 1-11-11-11-1 1.1 İŞİN KAPSAMI...1-11-11-11-1 1.2 TASARIM VE İŞÇİLİK...1-11-11-11-1 1.3 UYGULANABİLİR STANDARTLAR...1-21-21-21-2

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3 1.1 İşin Kapsamı... 3 1.2 Şantiye Tesisleri... 3 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 1.4 Markalama ve İsim Plakaları... 4 1.5 Projelendirme... 4 1.6 Malzemeler, İşçilik

Detaylı

Dekorasyon Şartnamesi

Dekorasyon Şartnamesi Dekorasyon Şartnamesi BÖLÜM 1 GİRİŞ ve AMAÇ 1- Giriş ve Amaç Bu kitapçık Buyaka ofis binasında kiralanan alanlarda kiracı tarafından yaptırılacak olan inşaat ve dekorasyon işlerinde uyulması gerekli tasarım

Detaylı

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) TOSB

Detaylı

Mobil Sismik Sondaj Makinesi Projesi İdari ve Teknik Doküman

Mobil Sismik Sondaj Makinesi Projesi İdari ve Teknik Doküman Mobil Sismik Sondaj Makinesi Projesi İdari ve Teknik Doküman İçindekiler A - İDARİ KISIM... 3 1. GENEL HUSUSLAR... 3 1.1. Proje Önerisinin Hazırlanmasına Yönelik Hususlar... 3 1.2. Proje Önerisinin Değerlendirilmesine

Detaylı

Dekorasyon Şartnamesi

Dekorasyon Şartnamesi Dekorasyon Şartnamesi BÖLÜM 1 GİRİŞ ve AMAÇ 1- Giriş ve Amaç Bu kitapçık Buyaka ofis binasında kiralanan alanlarda kiracı tarafından yaptırılacak olan inşaat ve dekorasyon işlerinde uyulması gerekli tasarım

Detaylı

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞUBAT-2003 METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı