Belirlenmiş alıcılar 325 No.lu Sirkülerimizde belirtilmiş olmasına karşın bu sirkülerimizin ekinde de bilgilerinize sunulmuştur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belirlenmiş alıcılar 325 No.lu Sirkülerimizde belirtilmiş olmasına karşın bu sirkülerimizin ekinde de bilgilerinize sunulmuştur."

Transkript

1 Sirküler No : 329/ Sirküler Tarihi : Konusu : Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler Hk. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile yeniden düzenlenen KDV tevkifatı uygulamasına yönelik 325 No.lu Sirkülerimizde genel bilgiler verilmiş; 326 No.lu Sirkülerimizde de kısmi tevkifat kapsamındaki teslimler hakkında ayrıntılı bilgi sunulmuştur. Bu sirkülerimizde de kısmi tevkifat kapsamındaki hizmetlere yönelik ayrıntılı bilgiler verilecektir. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin 3.2. No. bölümü kısmi tevkifat kapsamına tabi hizmetler sayılmış olup 13 başlık altında toplanan hizmetler için KDV tevkifatı uygulamalarına açıklık getirilmiştir. Bu bölümdeki kısmi tevkifat kapsamına sadece hizmet ifaları alınmıştır. Ancak hizmetin ifası için sarf olunan ilk madde ve malzemeler hizmetin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülecek ve hizmet maliyetine dahil edilecektir. Bu şekilde malzeme dahil olarak verilen hizmetlerde malzeme için ayrı, verilen hizmet için ayrı bedel belirlenerek fatura düzenlenmesi mümkün değildir. Malzemeli olarak ifa edilmesi gereken hizmetler, malzeme maliyeti dahil fatura edilecek ve bu hizmet için hesaplanan KDV nin tamamı tevkifata konu edilecektir. Örneğin, çevre ve bahçe hizmeti veren (A) işletmesi daha önce çevre ve bahçe bakımı olarak fatura ettiği işlemleri KDV tevkifatından kaçınmak amacıyla hizmette kullandığı bitki ve diğer malzemeleri ayrı, bakım işçiliğini ayrı fatura ederek sadece bahçe bakım işçiliğini tevkifata tabi tutması mümkün bulunmamaktadır. Belirlenmiş alıcılar 325 No.lu Sirkülerimizde belirtilmiş olmasına karşın bu sirkülerimizin ekinde de bilgilerinize sunulmuştur. (Ek-1) A) YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK- MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ Belirlenmiş alıcılara yapılacak; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri ile bu inşaat işleri kapsamında yapılan; tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtmasoğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya-badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işleri 2/10 (% 20) oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işler inşaat işi ile birlikte yapılması veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılması halinde de tevkifat kapsamındadır. -1-

2 Mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita, kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler yapım işlerinden bağımsız olarak yapılması halinde tevkifat, 117 No.lu KDV Genel Tebliğinin bu işlerle ilgili bölümüne göre yapılacaktır. Yapım işleri ve bu işler ile birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık etüt-proje hizmetleri 2/10 (% 20) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. Yapım işleri ve bu işler ile birlikte ifa edilen mühendislikmimarlık ve etüt-proje hizmetleri tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredebilirler. Bu şekildeki yapım işlerinde işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmetler için KDV tevkifatı yapılacaktır. Yapım işinin ilk yüklenicisinin belirlenmiş alıcı, yapım işini verenin belirlenmiş alıcı olmaması nedeniyle işi verene yapılan yapım işleri tevkifat kapsamında bulunmamaktadır. Ancak belirlenmiş alıcının işi yüklenen olması, işverenin belirlenmiş alıcı olmasa dahi belirlenmiş alıcıya bu yapım işi kapsamında alt yükleniciler (taşeronlar) tarafından verilecek hizmetler KDV tevkifatı kapsamında her aşamada tevkifata tabi tutulacaktır. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde konuya ilişkin olarak verilen örnekte belirlenmiş alıcıya ait baraj inşaatında kullanılan betonun, yüklenici tarafından imali yerine bu malzemenin hazır olarak satın alınması durumunda, yapılan hazır beton alışının tamamı KDV tevkifatına tabi tutulmuştur. Bu örnekte asıl iş hazır beton imalatı ve nakliye hizmeti olarak görülmekte, esasen hazır betonun imalinde kullanılan, kum, çakıl ve çimento, bu hizmetin verilmesi için sarf olunan hammadde ve malzeme olarak görülmektedir. Belirlenmiş alıcılara ait yapım işlerinde hazır beton alımı alt yükleniciden alınmak yerine yüklenici firma tarafından bizzat imal edilmesi halinde, bu imalat için satın alınan kum, çakıl ve çimento alımlarına ait KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Hazır beton imalatı ve nakliyesinin maliyeti, hazır betonun imalinde kullanılan malzeme maliyetinden çok daha düşük olmasına karşın, burada belirlenmiş kişiye yönelik olarak yapılan yapım işinin bir bölümü alt yüklenici tarafından yerine getirilmiştir. Bu nedenle asıl yüklenicinin belirlenmiş alıcı olup olmadığı burada bir önem arzetmemektedir. Diğer taraftan belirlenmiş alıcıya ait yapı işine ait; mühendislik, mimarlık, etüt, plan, proje, harita, kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri işlerin ilk yüklenici tarafından, yapım işinin bir kısmı ile birlikte alt yüklenicilere devredilmesi halinde alt yüklenici tarafından düzenlenecek faturaya ait KDV 2/10 (% 20) oranında tevkifata tabi tutulacak; yapım işinden ayrı ve bağımsız olarak verilecek bu hizmetler 9/10 (% 90) oranında tevkifata tabi tutulacaktır. Örneğin hisse senetleri İMKB de işlem gören (X) G.Y.O. A.Ş. (belirlenmiş alıcı) (A) Mimarlık ve Mühendislik Ltd. Şti. ne yaptırdığı işhanı projesinin yapımı için (B) İnşaat A.Ş. ile anlaşmaya varmıştır. Bu durumda (X) G.Y.O. A.Ş., (A) Mimarlık ve Mühendislik Ltd. Şti. ne yaptırdığı proje yapım işinden bağımsız olduğu için düzenlenecek faturadaki KDV 9/10 (% 90) oranında tevkifata tabi tutulacak. (B) İnşaat A.Ş. tarafından yapım işine ilişkin olarak düzenlenecek faturadaki KDV 2/10 (% 20) oranında tevkifata tabi tutulacaktır. Sözkonusu yapım işi mimari projesiyle birlikte (B) İnşaat A.Ş. tarafından üstlenilmiş olsaydı (X) G.Y.O. A.Ş. ye düzenlenen faturadaki KDV 2/10 (% 20) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacak, aynı şekilde (B) İnşaat A.Ş. bu işhanı yapımına ait projeyi (A) Mimarlık ve Mühendislik Ltd. Şti. ne yaptırdığında, yapılan mimarlık ve mühendislik işi yapım işinin bir unsuru olduğundan, (B) İnşaat A.Ş. ye (A) Mimarlık ve Mühendislik Ltd. Şti. tarafından düzenlenecek mühendislik-mimarlık faturasına ait KDV 2/10 (% 20) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir. -2-

3 B) ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER Belirlenmiş alıcılara yapılacak; piyasa etüt araştırma, ekspertiz, plan-proje; teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler 9/10 (% 90) oranında KDV tevkifatına tabidir. Herhangi bir hizmet veya teslim kapsamında veya bu hizmet ve teslimin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla verilen eğitim hizmetleri danışmanlık kapsamında değerlendirilecektir. Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçlarıyla ilgili olarak vekalet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler tevkifat kapsamına dahil değildir. Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabi tutulacaktır. Uluslararası gözetim şirketleri tarafından verilen gözetim hizmetleri ile araç, makine, teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrolü ve testine ilişkin hizmetler tevkifata tabidir. Ancak, yazılı ve görsel medya takip hizmetleri ile ilan, reklam ve benzeri hizmetler danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilmeyecektir. (Reklam ajanslarınca verilen denetim ve danışmanlık hizmetleri tevkifata tabi değildir.) C) MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ Belirlenmiş alıcılara yapılacak; makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri 5/10 (% 50) oranında KDV tevkifatına tabidir. Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait bakım ve onarım hizmetlerinin yalnızca işçilik hizmetinden ibaret olmayıp, bu hizmetlerin gereği olarak yapılan malzeme, yedek parça ve sarf malzemesi teslimleri de bakım ve onarım hizmetine dahil olarak tevkifata tabi tutulacaktır. Örneğin (Y) Bankasına ait araçlara, yetkili servis tarafından bakım ve onarım hizmeti verilmesi halinde söz konusu bakım ve onarım hizmetinde kullanılan her türlü yedek parça bedeli de bakım onarım hizmeti kapsamında 5/10 (% 50) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. (Y) Bankası bakım onarımı yapılan araçlara ait yedek parçaları yetkili servis dışındaki bir yerden örneğin yedek parçacıdan satın alıp bakım onarım hizmetini verene teslim etmesi durumunda (Y) Bankasınca satın alınan yedek parçalar tevkifata tabi tutulmayacaktır. D- YEMEK SERVİSİ VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ Belirlenmiş alıcılara yapılacak; yemek servisi hizmetleri (Belirlenmiş alıcıların, kendi personeli ile öğrenci, hasta, müşteri, misafir ve yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla satın alınanlar dahil) ile organizasyon hizmetleri 5/10 (% 50) oranında KDV tevkifatına tabidir. Yemeğin, belirlenmiş alıcının işyeri veya müştemilatında hazırlanıyor (pişiriliyor) olması verilen yemek hizmetine ait bedelden tevkifat yapılmasına engel değildir. -3-

4 Yemek çeki firmalarının, oluşturdukları sisteme dahil olan ve yeme-içme hizmeti teminine imkan veren yemek çeklerinin (karne ve biletler, yemek kartları) bedeli üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak bu hizmeti sunan kuruluşun yeme-içme hizmetinin, hizmeti alan idare bünyesinde bizzat kendisi tarafından verilmesi durumunda hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulacaktır. Ayrıca otel, motel, tatil köyü ve benzeri konaklama hizmetinden ayrı olarak verilen veya birlikte verilmekle beraber ayrı bir fatura ile belgelendirilen ya da aynı faturada ayrı olarak gösterilen durumlarda yemek servisi hizmetiyle ilgili olarak tevkifat uygulaması kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Belirlenmiş alıcıların; konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmet alımları bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Kısaca organizasyon hizmeti diye ifade edilecek bu hizmeti verenlerin diğer kişilerden yapacakları hizmet alımları ise tevkifata tabi tutulmayacaktır. E) İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ İşgücü temini hizmetlerinde KDV tevkifatı sorumluluğu belirlenmiş alıcılar ile birlikte KDV mükellefi alıcıları da kapsamaktadır. İşgücü temini hizmetleri; tevkifat sorumlusu alıcıların faaliyetlerinin sürdürülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü, kendilerine hizmet akdiyle bağlı ücretli statüsünde olan hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda veya başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin edilmesi anlamını taşımaktadır. İşgücü temini hizmetlerinde KDV tevkifatı, temin edilen iş gücünün (elemanların), hizmeti alan işletme tarafından bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırabilmesinin mümkün olduğu durumlarda gündeme gelmektedir. Aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat yapılacaktır. 1) Temin edilen elemanların, hizmet alana hizmet aktiyle bağlı ücretli personel olmaması gerekmektedir. 2) Temin edilen elemanların, hizmet alanın sevk, idaresi ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. (Mal veya hizmet üretimi safhalarında çalıştırılan personelin sevk, idare ve kontrolü hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.) İşgücü temini hizmetinin varlığının tespitinde; yukarıdaki hususlar yanında, hizmet alan ve hizmeti sağlayan arasında bir sözleşme yapılmış ise bu sözleşmede yer alan açıklamalar, sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak iş gücü temin hizmetinin varlığı doğru şekilde tespit edilmelidir. Her türlü güvenlik ve koruma hizmetleri de yukarıda belirtilen esaslar gözetilmeksizin işgücü temin hizmeti olarak sayılmış ve tevkifat kapsamına alınmıştır. -4-

5 İşgücü temininde özellik arz eden durumlar mevcuttur. Örneğin işgücü ile birlikte iş makinesi, araç ve teçhizat da kiralanması durumunda KDV tevkifatına tabi tutulacak KDV tutarı iş makinesi veya teçhizata ait kira bedelini de kapsayacak mıdır? Yapım işleri kapsamında temin edilecek işgücü temini hizmetlerinde KDV tevkifatı yapım işleri kapsamında mı tevkifata tabi tutulmalıdır? İşgücü temin hizmetinde KDV tevkifatı uygulaması 60 Seri No.lu KDV Sirkülerinde ele alınmış ve konuya ilişkin olarak 18 değişik örnek verilmiştir. Bu örneklerde yapılan açıklamalara göre işgücüyle birlikte iş makinesi ve araç temini hizmetlerinde asıl olan iş makinesi ve araç ile birlikte fatura edilen tüm bedelin 9/10 (% 90) oranında KDV tevkifatına tabi tutulmasıdır. Ancak iş gücüne ait bedelin; ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta primi bildirgeleri vb. kayıt ve beyanlardan tespit edilerek toplam hizmet bedelinden ayrıştırılabilmesi ve faturada ayrıca gösterilebilmesi kaydıyla yalnızca işgücüne (personele) ait bedele isabet eden KDV tevkifata tabi tutulacaktır. Diğer taraftan açıkladığımız örneğin dışında yapım işleri kapsamında temin edilecek iş makinesi hizmetinin 2/10 (% 20) oranında KDV tevkifatına mı tabi tutulacağı, yoksa iş gücü temin hizmeti sayılıp 9/10 (% 90) oranında KDV tevkifatına mı tabi tutulacağı hususu tam olarak açıklanmamıştır. Yeminli mali müşavirliğimize göre yapım işleri kapsamında temin edilecek iş makinesi hizmetinin iş gücü temini hizmeti olmaması yapım işlerine ilişkin bir hizmet alımı olması nedeniyle 2/10 (% 20) oranında stopaja tabi olabileceği düşünülmektedir. F) YAPI DENETİM HİZMETLERİ KDV Mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara verilen yapı denetim hizmetleri 9/10 (% 90) oranında KDV tevkifatına tabidir Sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında denetim yetkisi almış, yapı denetim şirketlerince verilen yapı denetimi hizmetleri hizmet sunulanın KDV mükellefiyeti bulunup bulunmadığına bakılarak KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. G) FASON OLARAK YAPILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara verilen tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ile bu işlere ait aracılık hizmetleri 5/10 (% 50) oranında KDV tevkifatına tabidir. Belirtilen hizmetlerde tevkifat, önceki uygulamalara paralel olup tekstil ve konfeksiyon sektöründeki boya, apre, baskı, yıkama ve kasarlama işlerinde, boya ve kimyevi maddeler işi yaptıran tarafından temin edilip bu işlere yapanlara verilmesi halinde tevkifat uygulanacak; boya ve kimyevi maddeleri bu işleri yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde tevkifat yapılmayacaktır. Ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, kapitone, traşlama zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzeri bütün işler tevkifat uygulamasına tabidir. Ancak bu işler boya, apre, baskı, yıkama ve kasarlama işlerinin bir unsuru veya tamamlayıcısı olarak bu işlerle birlikte yapılıyor ve aynı faturada gösterilmeleri kaydıyla tevkifata tabi tutulmayacaktır. -5-

6 Fason olarak yapılan kapitone işçiliğinde, astar ile birlikte diğer yardımcı malzemelerin de fason yaptıran tarafından temin edilip fason yapana verilmesi halinde tevkifat yapılacak aksi durumda tevkifat yapılmayacaktır. Terziler tarafından KDV mükellefi ve belirlenmiş alıcılara verilecek; dikim, tadil, onarım şeklindeki işler de tevkifat uygulaması kapsamındadır. Bu bölüm kapsamındaki fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri de KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. H) TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ KDV mükellefi turizm acentesi, rehber ve benzeri kişiler tarafından, KDV mükellefi olanlara verilen müşteri bulma ve götürme hizmetleri karşılığında aldıkları komisyonlar 9/10 (% 90) oranında KDV tevkifatına tabidir. I) SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLAM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ KDV mükellefi alıcılar ile belirlenmiş alıcıların profesyonel spor kulüpleri (şirketleşenler dahil) ile yaptıkları yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemler 9/10 (% 90) oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu kapsama profesyonel spor kulüpleri ile (şirketleşenler dahil); - Sponsorluk yoluyla veya reklam almak (reklam alanları ve panoların kiralanması dahil) suretiyle reklam yapılması, - Spor müsabakalarının veya kulüp ile ilgili faaliyetlerin yayınlanması, - Toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesi, konusunda yapılan sözleşmelerden elde edilen gelirler girmektedir. İ) TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ KDV mükellefi alıcılar ile belirlenmiş alıcılara verilecek; bina temizliği, sokak temizliği, sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ile hastane atıklarının toplanması ve imhası, çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası, park, bahçe ve mezarlık alanlarının temizliği, haşere mücadelesi, demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği ve benzeri hizmetler 7/10 (% 70) oranında KDV tevkifatına tabidir. -6-

7 Bina temizliğinden maksat; binanın müştemilat ve eklentileri dahil iç ve dış cephesinin temizliği ile her türlü mefruşatın (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina içinde ve dışındaki her türlü temizlik işleri anlaşılması gerekmektedir. Ayrıca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da temizlik hizmetleri kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. J) SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ KDV mükellefi alıcılar ile belirlenmiş alıcılara verilecek; personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihtas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin taşımacılık işleri 5/10 (% 50) oranında KDV tevkifatına tabidir. 117 Seri No.lu KDV Tebliğ ile servis taşımacılığı hizmetlerine de KDV tevkifatı getirilmiş olup KDV mükellefi ve belirlenmiş alıcı olmayanlara verilen benzeri hizmetler KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır. Örneğin KDV mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere verilen öğrenci taşıma hizmetleri ile, hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen sigorta şirketlerine verilen servis taşımacılığı hizmetlerinde KDV tevkifatı yapılmayacaktır. K) HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ Belirlenmiş alıcılara yapılacak; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünler her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dahil) baskı ve basım hizmetleri ile belirlenmiş alıcılar tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler 5/10 (% 50) oranında KDV tevkifatına tabidir. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile getirilmiş olan tevkifat fason baskı hizmetleri ile ciltleme hizmetlerini kapsamaktadır. Bu bölümdeki tevkifatın kapsamı da daha önceki bölümlerde açıklamaya çalıştığımız gibi hizmette kullanılan ham ve yardımcı malzemelerin hizmet maliyetindeki ağırlığının bir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan yapılacak işin belirlenmiş alıcılar tarafından belirlenmiş olmasıdır. Başka bir deyiş ile basılacak veya ciltlenecek işin; niteliği, şekli ve içeriğinin baskı hizmetini veren değil de tevkifat sorumlusu tarafından belirlenmiş olmasıdır. Örneğin, hisse senetleri İMKB de işlem gören belirlenmiş bir alıcının ürettiği ürünlerin ambalaj malzemesini temin ettiği tedarikçiden ambalaj malzemesi temin etmesi halinde; ambalaj malzemesinin, niteliği, şekli ve içeriği bu alıcı tarafından belirleniyor ise KDV tevkifatı yapılacaktır. Ancak aynı alıcının tedarikçiden temin ettiği ve tedarikçi tarafından standart olarak üretilen ve piyasada birden çok alıcısı bulunan ambalaj malzemesi temininde KDV tevkifatı yapılmayacaktır. -7-

8 L) YUKARIDA BELİRTİLENLERİN DIŞINDAKİ HİZMETLER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanununun ekli cetveller kapsamındaki alıcılara yukarıda sayılmayan her türlü hizmet sunumları 5/10 (% 50) oranında KDV tevkifatına tabidir. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile ilk defa getirilen bu tevkifat 5018 sayılı Kanun kapsamındaki; - Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, (I Sayılı Cetvel) - Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler, (II Sayılı Cetvel) - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, (III Sayılı Cetvel) - Sosyal Güvenlik Kurumları, (IV Sayılı Cetvel) tarafından yapılacak her türlü hizmet alımı 5/10 (% 50) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. Yukarıda belirtilen ve 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların listesi sirküler ekindedir. (Ek-2) Bilgi edinilmesi, uygulama anında tereddüte düşülmesi halinde müşavirliğimizden bilgi alınması önemle rica olunur. Saygılarımızla, Ek : 1- Belirlenmiş Alıcılar Listesi Sayılı Kanuna Göre Belirlenmiş Alıcılar.

9 EK-1 Belirlenmiş Alıcılar sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvelde yer alan, idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götüren birlikler, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliğe haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, - Kamu iktisadi teşebbüsleri, (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri) - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlem borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan, idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına veya birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, - Payları İMKB de işlem gören şirketler, - Kalkınma ve yatırım ajansları.

10 EK Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eki Cetveller (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1- Türkiye Büyük Millet Meclisi 2- Cumhurbaşkanlığı 3- Başbakanlık 4- Anayasa Mahkemesi 5- Yargıtay 6- Danıştay 7- Sayıştay 8- Uyuşmazlık Mahkemesi 9- Yüksek Seçim Kurulu 10- Adalet Bakanlığı 11- Millî Savunma Bakanlığı 12- İçişleri Bakanlığı 13- Dışişleri Bakanlığı 14- Maliye Bakanlığı 15- Millî Eğitim Bakanlığı 16- Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 17- Sağlık Bakanlığı 18- Ulaştırma Bakanlığı 19- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 20- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 21- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 22- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 23- Kültür ve Turizm Bakanlığı 24- Çevre ve Orman Bakanlığı 25- Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 26- Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı 27- Jandarma Genel Komutanlığı 28- Sahil Güvenlik Komutanlığı 29- Emniyet Genel Müdürlüğü 30- Diyanet İşleri Başkanlığı 31- Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 32- Hazine Müsteşarlığı 33- Dış Ticaret Müsteşarlığı 34- Gümrük Müsteşarlığı

11 35- Denizcilik Müsteşarlığı 36- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 37- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 38- Devlet Personel Başkanlığı 39- Özürlüler İdaresi Başkanlığı 40- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 41- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 42- Karayolları Genel Müdürlüğü 43- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 44- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 45- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 46- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 47- Orman Genel Müdürlüğü 48- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 49- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 50- Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı 51- Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü 52- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 53- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 54- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (II) SAYILI CETVEL ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELER 1- Yükseköğretim Kurulu 2- Üniversiteler 3- Yüksek Teknoloji Enstitüleri 4- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 5- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 6- Atatürk Araştırma Merkezi 7- Atatürk Kültür Merkezi 8- Türk Dil Kurumu Başkanlığı 9- Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 10- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 11- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 12- Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı 13- Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı 14- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 15- Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi 16- Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 17- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 18- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 19- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

12 20- Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü 21- Vakıflar Genel Müdürlüğü 22- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 23- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 24- Türk Akreditasyon Kurumu 25- Türk Standartları Enstitüsü 26- Milli Prodüktivite Merkezi 27- Türk Patent Enstitüsü 28- Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü 29- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 30- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 31- Savunma Sanayi Müsteşarlığı 32- Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı 33- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 34- İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi 35- Ekonomik Kültürel Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı 36- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 37- GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 38- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 39- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 40- Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 41- Doğal Afet Sigortaları Kurumu 42- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 43- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 44- Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 45- Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı 46- Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 47- Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesi 48- Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 49- Spor-Toto Genel Müdürlüğü 50- Kefalet Sandıkları (III) SAYILI CETVEL DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 1- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2- Telekomünikasyon Kurumu 3- Sermaye Piyasası Kurulu 4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 6- Kamu İhale Kurumu 7- Rekabet Kurumu 8- Şeker Kurumu 9- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu 10- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

13 (IV) SAYILI CETVEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 1- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 2- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 3- Bağ-Kur Genel Müdürlüğü 4- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 5- Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardım Sandığı Başkanlığı

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 Konu: 117 NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİ UYARINCA BELİRLENMİŞ ALICILAR KAPSAMINDAKİ İDARE, KURUM VE KURUŞLAR TARAFINDAN ALINAN HİZMETLERDE K.D.V.

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI

İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI KEMAL OKTAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMEKLİ MÜDÜR N. HİDAYET YILDIZ YMM & BAĞIMSIZ DENETÇİ KILAVUZ DENETİM YMM SEYFİ AYRAL GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMEKLİ MÜDÜR & YMM & BAĞIMSIZ

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ

1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ 1 SİRKÜLER - XXXI Sirküler Tarihi: 30.04.2012 Sirküler No : 31 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

KDV Tevkifat Oranları

KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları 1 Mart 2013 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları -122 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat

Detaylı

SİRKÜLER (2012/24) Emsal ÖZCAN Yeminli Mali Müşavir

SİRKÜLER (2012/24) Emsal ÖZCAN Yeminli Mali Müşavir SİRKÜLER (2012/24) Bilindiği üzere KDV Kanunu nun 9/1 ve 29.maddesi ile V.U.K. nun 120 maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde KDV tevkifat uygulaması ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

HİZMET BEDELLERİNE İLİŞKİN KDV DE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI

HİZMET BEDELLERİNE İLİŞKİN KDV DE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI HİZMET BEDELLERİNE İLİŞKİN KDV DE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI Dünya Gazetesinin 13 Kasım 2008 tarihli sayısında Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu uygulamalarında olduğu gibi Katma Değer Vergisi Kanunu nda

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52 KONU: KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz

Detaylı

KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI (117 SERİ NOLU KDVGENELTEBLİĞİ) 1) V.İ.R. 2)YMM 3)TEMİNAT ARANMKSIZIN 1) V.İ.R.

KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI (117 SERİ NOLU KDVGENELTEBLİĞİ) 1) V.İ.R. 2)YMM 3)TEMİNAT ARANMKSIZIN 1) V.İ.R. SİRKÜLER (2012/22) KONU: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nca yayımlanan 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği 14.04.2012 tarihinde yayımlanmıştır. KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama

Detaylı

SİRKÜLER - XXXII. Sirküler Tarihi: 30.04.2012 Sirküler No : 32

SİRKÜLER - XXXII. Sirküler Tarihi: 30.04.2012 Sirküler No : 32 1 SİRKÜLER - XXXII Sirküler Tarihi: 30.04.2012 Sirküler No : 32 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

/ 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR

/ 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR 11.07.2006 / 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR A- Yapım İşlerinde Tevkifat Oranı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu

Detaylı

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012 Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012 KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı

Detaylı

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü Anayasa

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği

1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği 1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat Yapacak

Detaylı

* Tevkifat kapsamına alınan işlemlere yeni düzenleme getirildi.

* Tevkifat kapsamına alınan işlemlere yeni düzenleme getirildi. SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 37 İST,03.03.2004 ÖZET: * Tevkifat kapsamına alınan işlemlere yeni düzenleme getirildi. 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 28.02.2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Sayı :

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Sayı : T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 11949253-010-10 29.05.2017 Konu : Kooperatifin sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı mükellefiyet tesis edilip edilmeyeceği İlgide kayıtlı

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE

KATMA DEĞER VERGİSİNDE KATMA DEĞER VERGİSİNDE SORUMLULUK VE TEVKİFAT UYGULAMASI 15 KATMA DEĞER VERGİSİNDE SORUMLULUK VE TEVKİFAT UYGULAMASI Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı

Detaylı

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software  For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları / İlgili Tebliğler Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ A- TAM TEVKİFAT TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ A- TAM TEVKİFAT TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI SİRKÜLER NO: 2012 / 15 04 Mayıs 2012 Konu: KDV Tevkifat oranları hk. 117 seri nolu KDV genel tebliğine göre 01.05.2012 tarihinden geçerli olan katma değer vergisi tevkifat oranları aşağıda belirtilmiştir.

Detaylı

İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE VERGİSEL YANSIMALAR

İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE VERGİSEL YANSIMALAR İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE VERGİSEL YANSIMALAR Mustafa ŞEN ÖZ Günümüz piyasa şartlarında işgücünün alt işverenlerden yahut ilgili alanlarda faaliyette bulunan kişilerden temin

Detaylı

tayınız. Sirküler Tarihi : 24.04.2012 Sirküler No : 2012/21 : KDV Tevkifatı Hakkında

tayınız. Sirküler Tarihi : 24.04.2012 Sirküler No : 2012/21 : KDV Tevkifatı Hakkında tayınız. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler

Detaylı

KDV mükellefi olsun olmasın hizmeti satın alan herkes

KDV mükellefi olsun olmasın hizmeti satın alan herkes TAM TEVKİFAT TABLOSU İşlem Türü Yurtdışından alınan ve Türkiyede faydalanılan hizmetler (KDV den istisna edilmemiş olan) GVK nun 18 nci maddesi kapsamındaki telif niteliği taşıyan n münhasıran GVK nun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI YASAMA YÜRÜTME YARGI. Bölüm II İDARE BAŞBAKANLIK

İÇİNDEKİLER. Bölüm I CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI YASAMA YÜRÜTME YARGI. Bölüm II İDARE BAŞBAKANLIK İÇİNDEKİLER YASAMA Bölüm I CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI Türkiye Büyük M illet Meclisi... 2 Türkiye Büyük M illet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı... 3 Kamu Denetçiliği Kurumu...4 YÜRÜTME Cumhurbaşkanı...

Detaylı

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI SİRKÜLER: AKAD.12/05-16.05.2012 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012

Detaylı

SİRKÜLER 2012/11. : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliğinde Öne Çıkanlar

SİRKÜLER 2012/11. : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliğinde Öne Çıkanlar SİRKÜLER 2012/11 SİRKÜLERİN Tarihi : 24.04.2012 Konusu Mevzuat : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliğinde Öne Çıkanlar : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Yasal Dayanak : 14.04.2012

Detaylı

Kapsamında Kdv Tevkifatı Yapmak Üzere Sorumlu Tutulabilecek Olanlar tablosunda sayılmışlardır.

Kapsamında Kdv Tevkifatı Yapmak Üzere Sorumlu Tutulabilecek Olanlar tablosunda sayılmışlardır. Sirküler 2012/006 30 Mayıs 2012 Konu: 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile yeniden düzenlenen KDV Tevkifat Uygulaması ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi Hakkında Sirküler. KDV

Detaylı

pwc İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

pwc İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ *connectedthinking İhale aşamasında verilen hizmetler Mali fizibilite, Hukuki ve mali yapılanma Yapım sürecinde ve işin bitiminde verilen hizmetler Tam tasdik, Vergi

Detaylı

746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı. 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı. 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Devlet Arşiv Kodları Metin Boyutu [-] [+] Arşiv Kodu Kurum / Kuruluş Adı 746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Detaylı

Örnek: İşlem Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.- Tevkifat Oranı : 5/10

Örnek: İşlem Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.- Tevkifat Oranı : 5/10 Örnek: KDV hariç 10.000.-TL tutarındaki %18 oranında KDV ye tabi bir işlem oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.-

Detaylı

14 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

14 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğde; KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin

Detaylı

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. 23/04/2012 KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. SİRKÜLER 2012/22 Sayın yetkili, Bilindiği üzere 14 Nisan 2012

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 36 İst. 2 Mart 2004 KONU : 89 Seri Nolu K.D.V. Genel Tebliği

Detaylı

GVK 94. Madde Kapsamında %100 KDV Mükellefiyetinden. 2.2 Vazgeçenler İçin) %100 %100

GVK 94. Madde Kapsamında %100 KDV Mükellefiyetinden. 2.2 Vazgeçenler İçin) %100 %100 İstanbul, 19.04.2012 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği İşlemleri Takip Tablosu DUYURU NO:2012/31 KDVK nun 9. madde uygulaması kapsamındaki işlemlere yönelik açıklamaların toplu olarak

Detaylı

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31)

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31) GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ (2017) (G.V.K. Md.103) ORAN 13.000 Türk Lirasına kadar %15 30.000 Türk Lirasının 13.000 TL'si için 1.950,00

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2013 bütçesinde hangi kurumlara ne kadar pay ayrıldığı belli oldu.aslan payı 99 milyar 166 milyon TL ile Maliye Bakanlığı nın olurken, Sağlık Bakanlığı na nerdeyse Diyanet

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 19/08/2008 SAYI 2008/141 REFERANS 4/141

SĐRKÜLER ĐZMĐR 19/08/2008 SAYI 2008/141 REFERANS 4/141 SĐRKÜLER ĐZMĐR 19/08/2008 SAYI 2008/141 REFERANS 4/141 KDV TEVFĐFAT ORANLARI[ 1] Açıklama [ 1]: TURMOB dan alınmıştır. Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet Tevkifat Oranı Tevkifat Yapacak Olanlar KDV mükellefi

Detaylı

UBL-TR KOD LİSTELERİ

UBL-TR KOD LİSTELERİ UBL-TR KOD LİSTELERİ (İstisna, Tevkifat ve Muafiyet Kodları) Ekim 2015 ANKARA (İstisna, Tevkifat ve Muafiyet Kodları) 1/6 ( 1 ) 2 Kod Listeleri 2.8 TaxExemptionReasonCode Bu elemana istisna sebebini bildiren

Detaylı

KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI

KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI A-) TEVKİFAT UYGULAMASINDA SINIR KDV Kanununun (11/1-c) ve geçici 17. maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve KDV Kanunu uyarınca KDV'den istisna olan teslim ve hizmetlerde

Detaylı

KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER

KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER 2014 Parasal Limitler (01.02.2014 31.01.2015) MAL ve HİZMET ALIMLARI İÇİN Yaklaşık Maliyet İlan Yayınlanması Gereken Süresi Yerler YAPIM İŞLERİ İÇİN Yaklaşık

Detaylı

KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM)

KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM) KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM) Mal İhracatı (Sınır ve kıyı ticareti ile uluslararası taşımacılık yapan araçlara mal teslimi dahil) Bavul Ticareti (Türkiyede İkamet

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...vi. TABLOLAR...xvii. KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...vi. TABLOLAR...xvii. KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vi TABLOLAR...xvii KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE KDV

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 33/2012 İstanbul, 22.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 33/2012 İstanbul, 22.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 33/2012 İstanbul, 22.06.2012 KONU: KDV Tevkifat Uygulamasına İlişkin 63 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı ÖZET: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 84974990-130[29-2013-20]-279278 13.10.2016 Konu : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Detaylı

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI I-Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU Tarafından Yürütülecek Görevler: A-Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ait Görevler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMMO 08/05/2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE (Dikkat: Her

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Örnek 1: (A) hastanesi, hastane faaliyetleri kapsamındaki yazışma, veri girişi, hazırlama ve kontrol, hasta. Tarih 08/08/2011 : KDVK-60/2011-1

Örnek 1: (A) hastanesi, hastane faaliyetleri kapsamındaki yazışma, veri girişi, hazırlama ve kontrol, hasta. Tarih 08/08/2011 : KDVK-60/2011-1 Tarih 08/08/2011 Sayı KDVK-60/2011-1 Kapsam T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı KATMA DEĞER VERGĠSĠ SĠRKÜLERĠ/60 Konusu : Tarihi : 8/8/2011 Sayısı : KDVK-60/2011-1.. 2. ĠġGÜCÜ TEMĠN HĠZMETĠNDE

Detaylı

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli Şubat lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 9 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI 9 9 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 9 ADIYAMAN

Detaylı

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI Mehmet ALTINDAĞ * 1. GİRİŞ Serbest meslek erbabı genel olarak defter tutmak suretiyle kazançlarını tespit eder ve kazanç elde edilmemiş

Detaylı

16. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

16. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Aşağıdaki Kamu Kurum ve Kuruluşları nda çalışan personeller, Vodafone Kamululara özel Akıl Küpü Çözümler den yararlanabilirler. Kurum listesi T.C.Devlet Personel Başkanlığı Devlet Teşkilatı Bilgi Resmi

Detaylı

SİRKÜLER 2012/09. : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı

SİRKÜLER 2012/09. : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı SİRKÜLER 2012/09 SİRKÜLERİN Tarihi : 16.04.2012 Konusu Mevzuat : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Yasal Dayanak : 14.04.2012 Tarih

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/20 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan

Detaylı

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi.

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. İSTANBUL, 08.05.2012 SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. 14.04.2012 tarih 28364 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri numaralı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 58 İST. 26/06/2012

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 58 İST. 26/06/2012 SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 58 İST. 26/06/2012 Maliye Bakanlığı tarafından KDV tevkifatı konusunda çeşitli örneklerin de yer aldığı 63 no.lu KDV Sirküleri yayınlandı. 14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı uygulayacak alıcılar 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde belirtilmiştir.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı uygulayacak alıcılar 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde belirtilmiştir. Tevkifat uygulaması Tarih 21/06/2012 Sayı KDVK-63/2012-3 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/63 Konusu : Tevkifat uygulaması Tarihi : 21/6/2012 Sayısı :

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

ASMMMO SAYLI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA EKLİ CETVELLER (Değişiklik: 5436/12 Md.)

ASMMMO SAYLI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA EKLİ CETVELLER (Değişiklik: 5436/12 Md.) 5018 SAYLI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA EKLİ CETVELLER (Değişiklik: 5436/12 Md.) ( I ) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

63 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2012/47

63 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2012/47 İstanbul, 25.06.2012 63 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2012/47 21.06.2012 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı nca yayımlanan 63 Sıra No.lu 3065 sayılı Katma Değer Vergisi

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 BAŞLIK KAMU İHALE BÜLTENİ ( İHALE İLANLARI ) İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2004 6 AYLIK ( 05.01.2004 30.06.2004 ) HAZIRLAYANLAR ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Yakup KILIÇ

Detaylı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

1. KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

1. KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) Maliye Bakanlığından: 14 Nisan 2012 Tarih ve Sayı: 28264 Resmi Gazete 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (1) 9 uncu maddesinin

Detaylı

KDV TEVKİFATINA TABİ YENİ İŞLEMLER (KISMİ TEVKİFAT)

KDV TEVKİFATINA TABİ YENİ İŞLEMLER (KISMİ TEVKİFAT) KDV TEVKİFATINA TABİ YENİ İŞLEMLER (KISMİ TEVKİFAT) Zihni KARTAL * Veysel Karani PALAK ** GİRİŞ Tevkifat, sözcüğü Arapça kökenli olup Türkçe kesinti, Fransızca stopaj sözcüğü ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

Detaylı

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) İÇİNDEKİLER

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) İÇİNDEKİLER 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 1. KDV TEVKİFAT UYGULAMASI -1 1.1. Kdv Tevkifatının Niteliği 1.2. Beyan 1.3.

Detaylı

KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR 21 Haziran 2012 tarihli ve 63 numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile 60 numaralı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1: ANAYASA VE TEMEL ORGANLAR...5 1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI VE TEMEL ORGANLARI...5 2. YASAMA...7 2.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi...7 2.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri...8

Detaylı

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı uygulayacak alıcılar 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde belirtilmiştir.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı uygulayacak alıcılar 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde belirtilmiştir. No: 2012/73 Tarih: 23.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

KDV Tevkifatı. Atölye Çalışması SMMMO ESKİŞEHİR. 6 Mayıs 2015. Stajyerler ve Büro Çalışanlarına MUSTAFAUÇKAÇ

KDV Tevkifatı. Atölye Çalışması SMMMO ESKİŞEHİR. 6 Mayıs 2015. Stajyerler ve Büro Çalışanlarına MUSTAFAUÇKAÇ KDV Tevkifatı 6 Mayıs 2015 ESKİŞEHİR SMMMO Stajyerler ve Büro Çalışanlarına Atölye Çalışması KDV Tevkifatı Tevkifat Uygulaması Tam Tevkifat Kısmi Tevkifat Ortak Hususlar KDV Tevkifatı Tevkifat Uygulaması

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.04.2014/2014-08

BİLGİ NOTU 30.04.2014/2014-08 BİLGİ NOTU 30.04.2014/2014-08 KDV TEVKİFATI VII FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE

Detaylı

Tevkifat uygulaması KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/63

Tevkifat uygulaması KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/63 38-Katma Değer Vergisi Tevkifatı İle İlgili Olarak İşgücü Temin Hizmetlerinde Tevkifat Uygulamasına Yönelik Katma Değer Vergisi Sirküleri/63 Yayınlanmıştır. Tevkifat uygulaması T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir

Detaylı

: Tevkifat uygulaması

: Tevkifat uygulaması Tevkifat uygulaması Tarih 21/06/2012 Sayı KDVK-63/2012-3 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/63 Konusu : Tevkifat uygulaması Tarihi : 21/6/2012 Sayısı :

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA (EK : KS 1,2,3,4,5) EK: KS1 KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI MERKEZ İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME A=01-60 I II III IV Bakan veya Bütçe

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV'NİN YERİ VE KDV D E VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV'NİN YERİ VE KDV D E VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TABLOLAR KISALTMALAR vi xvii xviii GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV'NİN YERİ VE KDV D E VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE KDV'NİN

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ (1 MAYIS 2014 GÜNCELLENMİŞ HALİ)

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ (1 MAYIS 2014 GÜNCELLENMİŞ HALİ) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ (1 MAYIS 2014 GÜNCELLENMİŞ HALİ) TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR (KAPSAM ) KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ YERİ (26/04/2014

Detaylı

YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI Fevzi BULUT* Oktay COŞKUN** 1-GİRİŞ: Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu maddesi ile Maliye Bakanlığına, vergi emniyetinin sağlanması açısından

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/34 TARİH: 25.06.2010. KDV / 59 No.lu Sirkü; İşgücü Temin Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulaması

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/34 TARİH: 25.06.2010. KDV / 59 No.lu Sirkü; İşgücü Temin Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulaması VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/34 TARİH: 25.06.2010 KONU KDV / 59 No.lu Sirkü; İşgücü Temin Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulaması Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9/1 maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER (2012 40) Yapılan düzenlemede; Tam Tevkifat Uygulaması ile Kısmi Tevkifat Uygulaması olarak iki nev i KDV tevkifat uygulaması getirilmiştir.

SİRKÜLER (2012 40) Yapılan düzenlemede; Tam Tevkifat Uygulaması ile Kısmi Tevkifat Uygulaması olarak iki nev i KDV tevkifat uygulaması getirilmiştir. 05.07.2012 SİRKÜLER (2012 40) Konu: KDV Uygulamasına İlişkin Sirkülerleri Birleştiren 60 No lu Sirküler in İşgücü Temin Hizmetlerinde KDV Tevkifat Uygulaması Değişikliği Yapılmasına Ait 63 No lu KDV Sirküleri

Detaylı

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

KONU : KDV TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN 117 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

KONU : KDV TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN 117 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI KONU : KDV TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN 117 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 14 Nisan 2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde KDV

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117)

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

Sirküler, 2012/14. Sayın MeslektaĢımız; KONU : 63 sıra no lu Katma Değer Vergisi Sirküleri hk.

Sirküler, 2012/14. Sayın MeslektaĢımız; KONU : 63 sıra no lu Katma Değer Vergisi Sirküleri hk. 05.07.2012 Sirküler, 2012/14 Sayın MeslektaĢımız; KONU : 63 sıra no lu Katma Değer Vergisi Sirküleri hk. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 21/06/2012 tarih ve 63 sıra no.lu 3065 sayılı Katma

Detaylı

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/109 İstanbul, 31 Aralık 2005 KONU : 97 Seri Nolu KDV Genel

Detaylı

Sirküler no: 055 İstanbul, 25 Haziran 2010

Sirküler no: 055 İstanbul, 25 Haziran 2010 Sirküler no: 055 İstanbul, 25 Haziran 2010 Konu: Maliye Bakanlığı, işgücü temin hizmetlerinde katma değer vergisi tevkifatı uygulaması ile ilgili açıklamalar yaptı. Özet: 23 Haziran 2010 tarihinde Gelir

Detaylı

117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/30

117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/30 İstanbul, 16.04.2012 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/30 14.04.2012 tarih ve 28264 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı

KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı ESKİŞEHİR SMMMO Tevkifat Uygulaması Tam Tevkifat Kısmi Tevkifat Ortak Hususlar Tevkifat Uygulaması Tam Tevkifat Kısmi Tevkifat KDV Tevkifatı Uygulama (KDV Kanunu 9/1 m.) Maliye

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı