I. GÜN 2.0TURUM YENİ TİCARET DÜZENİ VEKALKINMA. OTURUM BAŞKANI : Prof. Dr. Erdinç TOKGÖZ. : Prof. Dr. Arslan SONAT Prof. Dr. Tuba ONGUN.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. GÜN 2.0TURUM YENİ TİCARET DÜZENİ VEKALKINMA. OTURUM BAŞKANI : Prof. Dr. Erdinç TOKGÖZ. : Prof. Dr. Arslan SONAT Prof. Dr. Tuba ONGUN."

Transkript

1 I. GÜN 2.0TURUM YENİ TİCARET DÜZENİ VEKALKINMA OTURUM BAŞKANI : Prof. Dr. Erdinç TOKGÖZ KONUŞMAClLAR : Prof. Dr. Arslan SONAT Prof. Dr. Tuba ONGUN

2 I. GÜN 2.0TURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdinç TOKGÖZ PROF. DR. ERDiNÇ TOKGÖZ (Oturum Başkanı)- Çok değerli meslektaşlarım, hepimizin var olmasının nedeni olan siz sevgili öğrenciler; bu gün çok güzel bir toplantıyı birlikte yürütüyoruz. Toplantının özüne geçmeden önce benim kişisel, duygusal bir anıını sizinle paylaşmak istiyorum. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü benim için çok hayli bir anlam taşıyor. Kendim Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesiyim. Türkiye Ekonomi Kurumunun Başkanıyım. Bu iki şapkam; bir akademik, bir de sivil toplum örgütü olarak, mesleğin üst düzey örgütü olarak benim için Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyeleri çok değerli. Benim kişisel başarıma gerçekten katkıda bulunmuşlardır. Bir dönem YÖK Yasası yürürlüğe girdikten sonra Ankara' da beş tane iktisat profesörü vardık; Orta Doğu'da Merih Celasun, Hacettepe'de ben, Gazi'de Tezer Öcal, Siyasal'da Uğur Korum ve Nejdet Serini. Bu dönemde doktora, doçentlik ve profesörlük jürilerinde gece-gündüz dayanışma içindeydik. İşte o süreç içinde yıllarca Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde yetişen bütün arkadaşları yakından tanıdım diyebilirim. Buna ilave olarak şunu söyleyeyim: Bu tanışma benim için çok değerli katkılar getirdi meslek hayatıma; çok şeyler öğrendim. Bu genç arkadaşlarımın yetişmesini yakinen izledim. Hepsi gerçekten ülkesine bağlı, demokratik, sosyal hukuk devletine bağlı seçkin bilim adamlarıdır. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyelerini bu bakımdan her zaman gıptayla seyretmişimdir. Ayrıca bu Bölüm Türkiye'nin her yerine, özellikle Anadolu'ya yöneticiler göndermiştir; gözünü kırpmadan Sivas'a, Malatya'ya kalkıp gitmişlerdir. Şimdi bir başka üniversitenin kuruluşuna katkıda bulunmuşlardır. Yani, yönetici ve bilim adamı yetiştirip ihraç eden bölümlerden de birisidir. Ve ikinci şapkam dolayısıyla iftiharla söyleyebilirim ki, rahmetli Cem Alpar'dan bu yana Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Türkiye Ekonomi Kurumunun ülke düzeyinde seçkin, değerli meslektaşlarıyla birlikte çok güzel işler yapmışsa, Gazi Üniversitesinin İktisat Bölümü öğretim üyelerinin desteğiyle olmuştur. Önce Cem Alpar, ardından Tuba Ongun, Oğuz Esen Genel Sekreter olarak çok değerli hizmetler

3 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 61 yapmışlardır, bundan sonra da yapacaklarına inanıyorum. Dolayısıyla ben, Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Erdinç Tokgöz olarak Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Şiir Hamının kişiliğinde Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyelerini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Umarım bu bayrağı siz genç kardeşlerim, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencileri, siz bu bayrağı daha yükseklere çıkaracaksınız, dalgalandıracaksınız. Sizleri de öğretim üyesi olmaya davet ediyorum. Çünkü, ülkeye hizmet bilimsel çalışmalarla çok değer kazanıyor, önem kazanıyor. Kolay para kazanmayı tercih edenler olabilir. Ama, bu ülkeye hizmetin önemli yolu bilime hizmetle, bilim adamı olmakla, bilim hanımı olmakla mümkündür ancak. Bilim olmayan yerde, büyük Atatürk'ün dediği gibi, çağdaşlaşmanın tek yolu vardır: Bilim ve akıl. Akıl hepinizde var; eksiğiniz bilimdir. Bunu da en iyi şekilde alarak Türkiye'yi yüceltmek, yükseltmek yolunda çalışmalısınız. Şimdi ben şunu söyleyeyim: İkinci Oturum, konuşmacılar 20'şer dakika konuşacaklardır, 15 dakika civarında da yorumcumuz. Sizlerden yazılı sorular gelirse, hangi konuşmacı ya soracağınızı da lütfen işaretleyiniz. Soruları da cevaplandırmaya çalışacağız. En geç 15.45'te, otuıumu kapatmak zorundayı m. Bir çay malası arası vereceğiz, ondan sonra Üçüncü Oturum başlayacak. Şimdi birinci konuşmayı yapmak üzere Profesör Doktor Arslan Sanat' a sözü ven yorum.

4 SERBEST TİCARET: AMAÇLAR VE ARAÇLAR Prof. Dr. Arslan SONAT* 1. Giriş Yeni dünya düzeni yeni bir siyasal oluşum. Ama bu oluşumun sosyal ve ekonomik altyapısını oluşturan küreselleşme olgusu yeni değil. En azından 1860 lardan bu yana çeşitli hamlelerle hayata geçirilıneye çalışılan bir düşünce. Yeni olan, bu olgunun gerektirdiği dünya ölçeğincieki hegemonik siyasal yapı. Öyle bir siyasal yapı ki, merkez hiçbir zaman bugün olduğu kadar egemen olmamıştı. Pax Roman'adan bu yana iki bin yıllık tarih sürecinde hiçbir zaman tek bir devlet dünya siyasetinde bu kadar dominant olmamıştı. Böyle bir siyasal düzen yaşıyoruz, bu siyasal yapı içinde de küreselleşme çok büyük atılımlar yapıyor. Küreselleşme olarak adlandırılan olgunun çeşitli boyutları var. Bizim alanımıza giren, bizi ın burada tartışacağımız ekonomik boyut esas olarak iki ayak üzerinde duruyor ; mal hareketlerinin serbestleştirilınesi, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi. Yani serbest ticaret ve finansalliberalizasyon. Türkiye bunu çok değişik tarihi koşullarda dört kez yaşadı larda yaşadı, arası kısa bir dönemde yaşadı. İkinci dünya savaşından sonra yaşadı, ki bugünkü küreselleşme sürecini yöneten kurumlar IMF, Dünya Bankası, GATT o dönemde oluştu. Bugün mevcut siyasi yapı içinde daha gelişip, daha güçlü hale geliyor bu kurumlar. Bu yapılanma içinde Türkiye bu süreci çok daha etkili bir biçimde bir kez daha yaşıyor. SERBEST TİCARET : KAVRAM VE SONUÇLAR Bizim konumuz, oturumumuzun konusu küreselleşmenin iki ayağından biri olan ticaret, "Yeni Ticaret Düzeni". 150 yıllık küreselleşme deneyleri, girişimleri pers-! ' * A.Ü. İletişim Fakültesi

5 ~ 1 ~ r r 1 f 1 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 63 pektifinden bakarsak " yeni ticaret düzeni" de yeni değil. İki yüzyılı aşkın geçmişi olan, Adam Smith' e kadar uzanan "serbest ticaret" düşüncesinin günümüz koşullarına, biraz önce sözünü ettiğimiz dünya ölçeğindeki yeniden yapılanmaya uyarlanmış hali. Bu nedenle önce serbest ticaretin bugünkü küreselleşmeye yön veren özeliklerini gözden geçirmek gerekiyor. Burada amacım uzun uzun serbest dış ticaret teorisini anlatmak değil, kullandığım kavramlar ve yaklaşım için açıklayıcı bir düzlem oluşturmak. Bu gerekiyor, çünkü dış ticaret teorisi bizim okullarda okuttuğumuz en soyut ve karmaşık konulardan biri. Garip ticaret üçgenleri, Meade geometrisi içinde boğulan öğrencilerin en çok başarısız oldukları, başarılı olanların da genellikle çözümleyici bir araca sahip olamadıkları derslerden biridir dış ticaret. Dahası meslektaşların dahi kavram ve yöntemlerini farklı yorumladıkları bir konu. Bu sadece Türkiye'de böyle değil. Krugman'ın bir yazısında iktisatçıların serbest ticaret konusunu anlamadıklarından ya da ortak kavrarnlara sahip olmadıklarından yakınmasını da bir örnek olarak verebilirim (KRUGMAN:2000) Karşılaştırmalı üstünlüklere dayanan serbest dış ticaret teorisinden bazen haksız olarak "Rcardo'nun lanetli teorisi" diye söz edilir. Ricardo'ya haksızlık, çünkü Ricardo'nun yaptığı sadece bir saptama. Eski deyişle "bir bedahetin ifadesi", bir totoloji. Ülkeler göreli üstünlüğe sahip oldukları malda uzman Iaşıp ticaret yaparlarsa toplam refah artar. Bu çok açık. Almanya ile İngiltere ya da Mısır'la Suriye, İran ile Türkiye arasında engellerin kaldırılması, işbölümü iyidir. Artan refahın paylaşımı ya da toplam refah artarken zarar gören grupların zararlarının karşılanması gibi - örneğin bugün AB içindeki tartışmaların ana eksenini oluşturan- sorunlar görüşme ve uzlaşmalar yolu ile çözülebildiği sürece hiçbir sorun yok. Sorun karşılaştırmalı üstünlüğün kaynağından doğuyor. Ricardo'da karşılaştırmalı üstünlük"rassal"dır. Kim iyi yapıyorsa o yapar. Ama niye o daha iyi yapıyor? Sorusunun açık yanıtı yoktur. Bu sorunun yanıtını Hecksher-Ohlin'in faktör donanımı teorisi veriyor. Bu teoriye göre karşılaştırmalı üstünlük, dolayısı ile de ticaret rassal olarak ortaya çıkmıyor, ülkeler arasındaki faktör donanıını farklarından doğuyor. Buna göre emek yoğun ülkeler var, sermaye yoğun ülkeler var. Emek yoğun mallar var, sermaye yoğun mallar var. Emek yoğun ülkeler emek yoğun mallarda, sermaye yoğun ülkeler sermaye yoğun ınallarda uzmanlaşıyorlar. 200 yıldır var olan 1947 den bu yana da IMF nin finansman, Dünya Bankasının yapılandırma kredileri ile teşvik ettiği ticaret düzeni bu kuramsal temel üzerine oturuyor. O zaman da durum değişiyor. İngiltere ile Almanya, Mısır ile Suriye arasında serbest ticaret yine iyi ama İngiltere ile Suriye, Alınanya ile Mısır arasmdaki ticaret çok önemli sorunlar ortaya çıkarıyor. Yeni Ticaret Düzeninde kendilerini şiddetle hissettiren bu sonınları kısaca özetlemek istiyorum.

6 64 1 ARSLAN SONAT Birincisi; hiyerarşik bir yapı ortaya çıkıyor. Sermaye birikiminde çok yol almış "sermaye yoğun" ülkeler merkezi, diğerleri çevreyi oluşturuyor. Emek yoğun sektörler tanımı gereği katma değeri düşük sektörler. Bu birikimi yavaşlatan bir faktör. Bu hiyerarşik yapı statik değil, sürekli değişiyor. işbölümünde ülkelerin payına düşen sektörler, üstünlüğe sahip olunan sektörler zaman içinde sürekli olarak değişiyor. Bundan yıl önce Türkiye'ye verilen görev tarım ülkesi olma göreviydi, şimdi sanayi ülkesi olma görevi aldı sistem içinde. Bundan 50 yıl önce bugünkü sanayileşmeyi hayal bile edemezdik larda bu sanayileşme değildir, montaj sanayiidir diyorduk. Bu, karşı çıkılan dünya sistemini ve onun en önemli dayanağı olan serbest dış ticaret düşüncesini tam anlamamaktan doğan bir yanılgı idi, birçok yanlış politikanın da nedeni oldu. Sanayileşme kapitalist dünya sistemi içinde kalındığında ulaşılamayacak bir hedef gibi algılanıyordu. İşte şimdi Türkiye sanayileşti. Uluslararası işbölümü içinde kendisine düşen görev, yani "üstünlüğe sahip olduğu" sektörler değişti. Daha da değişecek eğer küme düşmez ise; tekstilcilikten, demir-çelikten daha ileri sanayi dauarına geçecek. Sektörel yapı değişiyor ama hiyerarşi değişmiyor. Türkiye sanayiieşirken merkez gayri maddi üretimde bilgi ve bilgi temelli hizmetler üretimine geçiyor. Yeni Ticaret düzeni diye adlandırdığımız yapı ya da kurumlar mevcut hiyerarşinin bu değişen sektörel dağılımına uygun düzenlemeler. GA TS - Hizmet Ticareti Genel Anlaşması ya da TRIP S- Entelektüel Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması gibi Dünya Ticaret Örgütü (WTO) platformlarında gündeme getirilen dayatmalar da işte bu değişmenin gerekleri. Nitekim WTO GATT-1947 ve GATT diye ikiye ayırdı mevzuatını, kuruluş döneminin mevzuatını da müzesine kaldırdı. İkincisi faktör donanıını da statik bir kavram değil, sürekli değişiyor. Ama nasıl değişiyor? Serbest ticaret koşulları sürdükçe emek yoğun ülkeler giderek daha emek yoğun, sermaye-yoğun ülkeler de giderek daha sermaye yoğun hale geliyor. Yani hiyerarşi giderek güçleniyor. Emek yoğun dediğimiz çevre ülkelerde yatırımlar arttığı, sermaye stoku büyüdüğü-hatta bazen, genişleme dönemlerinde, dünya sisteminin dışında kalan ülkelere oranla daha çok büyüdüğü halde-iki ülke grubu arasındaki hiyerarşi daha da güçleniyor. Bu durum aynı zamanda uluslararası işbölümünün güçlenmesi, daha vazgeçilmez hale gelmesi anlamına da geliyor. Örneğin sermaye birikimi ve sanayileşmedealdığı yola karşın Türkiye'nin dünya sistemi dışına çıkabilme olanağı bugün yıl öncesinden çok daha azdır. Üçüncü sorun teknoloji ile ilgili. Niteliği itibariyle teknoloji esas olarak sermaye yoğun, katma değeri yüksek sektörlerde üretilir. Katma değeri düşük sektörlerde AR-GE'ye, araştırma-geliştirmeye harcanan kaynak sermaye-yoğun sektörlere oranla çok düşüktür. Yani fiberoptik sanayiinde ya da Silikon Vadisindeki araştırmalar ve bunların sonucu ortaya çıkan teknolojik gelişme tekstil sektöründe, Ame-

7 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 65 rika'daki tekstil sektöründe dahi mümkün değildir. Amerikan tekstil sektöründeki gelişmelerin itici gücü Silikon Vadisi'ndedir. Teknoloji sermaye yoğun sektörlerde, dolayısı ile de merkez ülkelerde üretilir, dalgalar halinde diğer ülkelere ve sektörlere dağılır. Bunun iki sonucu var; birincisi- daha önce de sözünü ettiğimiz- katma değer oranları ve faktör donanımları arasındaki farkın giderek artmasıdır. İkincisi ise daha da önemlidir: Hicks(1932)' den bu yana analitik olarak biliyoruz ki teknolojinin yönünü belirleyen faktör fiyatlarıdır. Faktör fiyatları ise büyük ölçüde faktör donanımına bağlıdır. Çevre ülkelerin emek-yoğun sektörlerinin teknolojilerinin dahi merkezde üretilmesi-faktör, özellikle emek hareketlerinin sınırlandığı koşullardasöz konusu ülkelerin kendi donanımianna uygun olmayan teknolojileri kullanmaları anlamına gelir. Bu ise potansiyel üretim olanakları sınırının daralması demektir. Burada, modası geçmiş -yine merkez ülkelerde o günün koşullarına göre üretilmişeski ve daha emek-yoğun teknolojilerin korunmasının bir çözüm olmadığını da vurgulamak gerekir. Ülkenin faktör donamma uygun olmasa dahi merkezde üretilen yeni teknolojiler, rekabet gücü, etkinlik ve verimlilik açısından bu eski teknolojilerden üstün olacaktır. Çözüm o andaki donanıruma uygun, rekabet gücünü arttırıcı yeni teknolojilerin çevre ülkelerde üretilmesidir, ki yukarıda belirtildiği gibi, serbest ticaretin getirdiği hiyerarşik yapı içinde bu mümkün olmamaktadır. Dördüncü sorun gelir dağılımı ve uluslararası bölüşüm şeması ile ilgili. Çevre ülkeler faktör donanımianna göre belli mallarda uzmanıaşıyorlar, ama o iki ülkeli, iki mallı model yok gerçek hayatta. Aynı yapıda çok sayıda ülke var ve ticari anlam- \ da birbirleri ile boğazlaşıyorlar. Endonezya, Pakistan, Mısır, Türkiye tekstil sektöründe birbirleriyle dişe diş mücadele ediyorlar. Merkez ülkelerdeki emek yoğun sektörler de çevre ülkelerdeki benzerlerinin üzerinde Demoklesin kılıcı gibi duruyor. O zaman rekabet gücü diye bir sorun ortaya çıkıyor. Teknoloji üretemediğiniz, dolayısı ile de teknolojik gelişmeye dayalı rekabet olanağı sağlayamadığınız zaman sahip olduğunuz tek imkan salt fiyat rekabeti olacaktır. Salt fiyat rekabeti iki şekilde yapılır. Ya ücretler üzerinde baskı uygularsınız, ülke içindeki gelir dağılımı olumsuz etkilenir. Ya da rekabet gücünün bedeli bütün halka yüklenir, döviz kuru yükseltilir, ticaret hadierindeki değişmeler yolu ile uluslararası bölüşümde pay azalması ortaya çıkar. Her iki durumda da serbest ticaret ulusal ve uluslararası planda gelir eşitsizliği ve adaletsizliğin kaynaklarından birini oluşturur. Son olarak paradoks gibi görünen bir olguyu açıklamak gerekiyor. Stolper-Samuelson'ının ünlü makalesinden (1947) bu yana biliyoruz ki serbest ticaret faktör fiyatlarını eşitler. Farklı zaman dilimleri için bunu doğrulayan çok sayıda ampirik çalışma var. İşte paradoks burada ortaya çıkıyor; bir yandan bu teoreme göre emekyoğun ülkelerde ücret artışları bekleniyor, öte yandan -yukarıda dördüncü özeliki e ilgili olarak vurgulandığı gibi- serbest ticaret bu ülkelerde ücretler üzerinde baskı

8 66 1 ARSLAN SONAT yaratıyor. Çelişkili gibi görünen bu iki süreç farklı zaman ve koşullarda işliyor. Çevre ülkeler serbest ticarete katıldıkları zaman, özellikle dünya ekonomisinin genişleme dönemlerinde ilk süreç işliyor ücretler-buna bağlı olarak da diğer gelirler- artıyor. Ancak ücret artışları rekabet gücü kayıplarına ve giderek büyüyen dış açıklara yol açıyor. İşte o zaman düzeltme hareketleri, devalüasyonlar ve mali kriz ortaya çıkıyor. Benim arası 50 yıllık dönem için Güney Amerika ve Güneydoğu Asya ülkelerini kapsayan bir araştırmamda bu durum açıkça görülüyor (SO NAT,1998 ). Ücretler yükseliyor, ülkeler rekabet gücünü kaybediyor, sonra kriz geliyor, ücretler tekrar geriye gidiyor. Yani kartlar yeniden dağıtılıyor, oyun yeniden başlıyor. Bu anlamda 1990 lardan sonra karşılaşmaya başladığımız mali krizler sistemin balans ayarları. Bu ücret dinamiği merkez ülkelerde de işliyor. Faktör fiyatlarının eşitlenmesinin bu ülkeler için anlamı ücretlerin göreli, bazen de mutlak olarak gerilemesi dir. Bu olgu küreselleşme ile birlikte merkez de en çok da Amerika da görülüyor (SONAT,1998: 222-3). Bu nedenle bütün merkez ülkeler işçi sınıfları, özellikle de Amerikan işçi sınıfı içinde şiddetli bir küreselleşme ve serbest ticaret aleyhtarlığı görülüyor. Merkez ülke işçi sınıfının önünde ücretler üzerindeki serbest ticaretin bu olumsuz etkisine karşı iki yol var : Birincisi çevre ülkelerdeki çalışma standartlarının gelişmesi, ücret yükselişlerinin hızlanması için çaba harcamaktır. Çevre ülkelerde çalışma standartlan ve ücretlerin, emek maliyetinin yükselmesi hem merkez ülkelerdeki ücret üzerindeki baskıyı hem de ülkeler arasındaki hiyerarşik yapıyı zayıflatacaktır. İkinci yol ise, ülkenin serbest ticaretten zarar gören sermaye yoğunluğu açısından göreli olarak geri kalmış sektör ve kesimlerinin temsilcileri ile birlikte izolasyonizmi ve korumacılığı savunmaktır. Birinci yol üst düzeyde siyasi bilinç, enternasyonalist deneyimler ve güçlü bir örgütlenme gerektiren karmaşık bir süreci içerir. Bazı Avrupa ülkeleri sendikalarında bu yaklaşım gözleniyor. Tarihi nedenlerle bu özelliklere sahip olmayan ABD işçi sınıfı içinde ise ikinci yolun popülist söyleminin daha etkili olduğu görülüyor yılındaki başkanlık seçimindeki üçüncü aday Patrick J.Buchanan'ın Amerikan gericiliği, anti-semitizm ve şöven bir milliyetçilik düzlemindeki faşizan politik söyleminin en önemli unsurlarından biri de küreselleşme karşıtlığı idi. Serbest ticarete NAFTA'ya GATT/WTO'e karşı idi, küreselleşme denilen olgunun Amerikan sanayiini ezdiğini, Amerikan işçilerini yoksullaştırdığını ileri sürüyordu. 1 Seçimlerde marjinal kaldı, çok oy alamadı, ama Amerikan toplumunda özellikle işsizler ve işçi sınıfı içinde derin etkileri oldu. Sadece ona oy verenler değil, seçim sisteminin özelliği, kazanma şansı nedeni ile Cumhuriyetçilere, Bush'a oy veren geniş bir kesim içinde de etkili olduğu ileri sürülüyor. Anket ve araştırmalar aldığı oy ların önemli bir bölümünün işçi sınıfından, özel- I Buchanan'ın ilginç, zaman zaman da tanıdık gelecek görüşler için; (BUCHANAN, 2000)

9 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 67 likle sendikalı işçilerden geldiğini gösteriyor. Tearusters (kamyoncular sendikası) lideri James Hoffa' yı başkan yardımcısı adayları arasında ilan etmesi propagandasının hedef kitlesi hakkında ipucu veriyor. Amerikan işçilerinin uzun dönemde ne dünya halkları ne de kendileri için olumlu sonuçlar getirmeyecek böyle bir politikaya destek vermeleri makine kırıcılığı dönemini çağrıştırtıyor. Küreselleşme karşıtlarının Seattle'da sokaklara barikat kuran gençlerden, küreselleşme karşıtlığının da yalnızca onların aydınlık bir dünya özlemlerinden oluşmadığına da dikkat etmek gerekiyor. ithal ikameci-korumaci POLİTİKA OLABİLİR Mİ? ÇÖZÜM Yukarıda belirtilen özellikler, karar-çözümleme birimi ülke/devlet olarak kabul edildiği zaman, serbest ticaret üzerinde gelişen globalleşme süreci ile sözü edilen hiyerarşik yapının dışına çıkılamayacağını gösteriyor. Bu durumda bu yapı, bu yapının getirdiği bölüşüm tablosu ve diğer adaletsizlikler nasıl değiştirilecek sorusunun yanıtlanması gerekiyor. Burada ilk akla gelen Türkiye'nin döneminde uyguladığı korumacı- ithal ikameci sanayileşme modeli. Bu politika aynı dönemlerde, 1929 krizi sonrası bazı Latin Amerika ülkelerinde, 1950'!erin ortalarından Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen sloganının yükseldiği 1970'lerin sonlarına kadar birçok üçüncü dünya ülkesinde uygulandı ve istenilen yönde başarılı sonuçlar alındı. Örneğin Türkiye'de sözü edilen on yıllık dönemdeki sanayileşme hızına bir daha ulaşılamadı. Bu örnekler tarihi ekonomik politikanın tekran konusunda ilham veriyor. Ancak bu modeli başanya ulaştıran aşağıdaki beş temel faktörün bugünün koşullarında varlığı sorgulandığında bu ilham perileri hızla uzaklaşıyor: Bir: 1930'ların Türkiye'si de 1960'ların Mısır' ı Cezayir ' i Suriye'si de tarım toplumlan idiler. GSMH nın büyük bölümü tarım kesiminden sağlanıyordu, sanayi çok küçük, hizmetler sektörü zayıftı. Bu polititkanın uygulanmaya başlandığı 1929 yılında GSMH'nın% 70'ini oluşturan tarım kesiminden % lo'unu oluşturan sanayiye (B ULUTAY vd.,l974: T.8.2.A). kaynak aktarmak mümkündü. Türkiye'de 1930' lardaki devletçi sanayileşme hareketinin temel kaynağı da tarımdan sanayie aktarılan kaynaklardır (BORATAV.l988 :61-62 ). İki : Bu toplumlar köylü toplumlarıdırlar. Tüketim talepleri düşük, iktisadi talepleri bastırılması kolay toplumlardır. Hepsinde de siyasi yapılar bu özelliğe göre oluşmuştur. O dönemle karşılaştırılamaz iletişim olanakları ile donatılmış, kültür düzeyi değilse bile tüketim kalıplan global ölçekte standartlaşmış, manipule edilmiş tüketimi siyasi talepleri ile özdeşleştirmiş ve elinde yönetimlerin belirlenmesinde şu

10 '-. ı ARSLAN SONAT ya da bu derecede etkili olan "oy hakkı" bulunan kitlelerden oluşan günümüz toplqmlarına bu açıdan hiç benzemezler. Üç: Geçmişlerinde merkezle kısa dönemli eklemlenme çabaları görülse de, bunlar pre-kapitalist özelliklerinden dolayı kapalı toplumlardır. Kapalı toplumlar oldukları için dış ticaret hacimleri çok düşüktür, GSMH'ya oranı çok küçüktür, döviz gereksinimleri sınırlıdır. Dört: 1960'larda kendi aralarında örgütlü, dünya siyasetine birlikte ağırlık koyabilen toplumlardır. Hem ABD hem de SSCB'ye sözünü dinletebilen, zaman zaman taleplerini kabul ettirebilen bağlantısızlar hareketi ve Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen talebi çerçevesinde merkeze karşı bir bölüşüm stratejisi ortaya koyabilmişlerdir. Beşinci faktör de Sovyetler Birliği'nin varlığıdır. 1930'larda SSCB nin Türkiye'nin sanayileşmesine katkılarını biliyoruz larda da SSCB KP merkez komitesi uzun tartışmalardan sonra "kapitalist olmayan yol" teorisini kabul etti. Üçüncü dünya ülkelerinin Batıdan bağımsız, kapitalist olmayan yolla kalkınmalarının ABD'ini siyasi ve ekonomik olarak zayıftataeağı düşünülüyordu. Bu nedenle SSCB sosyalist ve kendi safında olmayan tarafsız ülkeleri ekonomik açıdan da destekledi; teknolojik ve mali destek sağladı, ürünlerini-zaman zaman dünya pazarlarındaki fiyatlarından yüksek fiyatlarla- satın aldı. Bu yaklaşım tarımdan aktarılacak kaynakların sınırına yaklaşan üçüncü dünya ülkelerine kalkınma için geniş kaynak ve olanaklar sağladı. Bu beş faktörün hiçbiri bugünkü koşullarda geçerli değil. Geçmişte bu koşullarda "kalkınma" ekonomisini sürdüren ülkeler için sanayilerinin bugün geldiği noktada ve yukarıdaki faktörlerin yokluğunda ulaşılabilecek kaynaklar yalnızca ihracat ve borçlanma. Bunun için de serbest ticarete açılmak zorundalar. Bu ülkelerde geçmişin devletçi-korumacı "ulusal kalkınma" ideolojisi bugün yerini "sosyal damping" teorisine bırakmış durumda. "Rekabet gücünü azaltan düzenlemeleri" kalkınma hedeflerine ulaşılmasına erteleyen bu teoriye uygun hareket eden üçüncü dünya ülkeleri uluslararası emek platformlarında,çokuluslu şirketlerin temsilcileri ile birlikte, emek yanlısı düzenlemelere ve çevre standartlarına karşı çıkıyorlar. Serbest ticaretin getirdiği hiyerarşik yapı ve adaletsiz ulusal ve uluslararası bölüşümü pekiştiren bu stratejinin "kalkınma"ya hizmet etmeyeceği yukarıda açıklandı. Sürekli kendi küçük bölgelerinde hegemonya peşinde koşan bu ülkelerin sağladıkları tek şey silahlanmalarının finansmanıdır. Ucuz emek, çocuk emeği, insanlık dışı şulları ve doğal kaynaklarının sınırsız ve hesapsız bir biçimde yağmaya açılması ile finanse edilen silahianma yarışı ise sosyal dampingi giderek vazgeçilmez hale getiriyor. çalışma ko

11 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 69 Serbest ticaret ve küreselleşmeye karşı korumacılık ve ulusal devletin güçlendirilmesi önerisi etrafındaki tartışmalar da yeni değil, farklı ortam ve bağlamlarda serbest ticaretin ve ulusal devletin ortaya çıkışından bu yana tartışılıyor."... bize deniyor ki, serbest ticaret uluslararası bir işbölümü yaratacaktır ve böylelikle her ülke, kendi doğal üstünlüklerine en uygun düşen üretimde bulunacaktır. Kahve ve şekerin Batı Hint adalannın doğal kaderi olduğuna belki de inanıyorsunuz baylar. (MARX,1948: 202)" diyerek serbest ticaretin merkez ve sömürge ülkelerin işçileri üzerindeki etkilerini ve yıkıcı karakterini eleştiren Marx buna karşı korumacılığı değerlendirişi de bu konudaki farklı bir paradigma örneğidir: "Baylar, sanmayınız ki ticaret özgürlüğünü eleştirirken himayecilik sistemini savunmak gibi bir niyet taşıyoruz.... bundan başka himayeci sistem, belirli bir ülkede sanayi kurmanın, yani ülkeyi dünya pazanna bağımlı duruma getirmenin aracından başka bir şey değildir, ve dünya pazanna bağımlılık sağlandığı andan sonra da serbest ticarete az-çok bağımlılık zaten var demektir.... Ama genel olarak, serbest ticaret sisteminin yıkıcı olmasına karşın, günümüzün himayeci sistemi de tutucudur. Serbest ticaret sistemi, eski uluslan parçalar ve proletarya ile burjuvazi arasındaki uzlaşmaz karşıtlığı uç noktasına iter. Tek sözcükle, serbest ticaret sistemi toplumsal devrimi hızlandmr. İşte bu devrimci anlarmyladır ki, baylar ben serbest ticaretten yanayım. (a.g.e.: )" SONUÇ Küreselleşmenin en önemli dayanaklanndan biri olan serbest ticaretin, özellikle üçüncü dünya ülkeleri için yol açtığı sonuçlar açık, gözle görülüyor. Buna karşılık korumacı-ithal ikameci ulusal ekonomi modeli de bugünkü dünya koşullarında uygulanabilir bir seçenek olarak gözükmüyor. O zaman seçeneğin, uygulanabilir stratejinin ne olduğu sorusu gündeme geliyor. Serbest ticareti savunanların kuramsal dayanakları-ikincil aksiyarnlar ve hipotezlerde, yöntem ve yaklaşımlardaki teknik farklılıklar ve tartışmalar dışında- standart, temel argümanları ve politika önermeleri açıktır. Buna karşılık serbest ticarete karşı çıkan görüşler Marx'ın devrimci düşüncelerinden, List' in kapitalist korumacılığına; arkaik merkantilist görüşlerden, 1960 ların kalkınmacı ideolojilerine, Amerikan kapitalizminin en gerici kesimlerinin karanlık dünya tasavvurlarından, Porto Allegre göstericilerinin sömürürsüz bir dünya umutlarına kadar çok farklı kuramsal ve sınıfsal temeller üzerinde ortaya çıkmaktadır. Bütün bunların değerlendirilmesi bu bildirinin kapsamı ve süre sınırının dışında

12 70 1 ARSLAN SONA T j kalıyor. Ancak burada vurgulanmak istenen; bir politika önermesinin yalnızca açık ve yakın hedefinin değil kuramsal, sınıfsal temelinin de değerlendirilmesi gereğidir. Bunun için de, öncelikle karar birimleri küreselleşmeyi dayatan merkez ile güçlendikçe bu süreci yavaşlatan ve "kalkınma"yı hızlandıran çevre ulus devletlerinden oluşan, her biri kendi içinde monoblok ve homojen iki parçalı bir dünya algılamasından vazgeçmek gerekir. KAYNAKÇA, Ger BORA TA V, Korkut (1995) : Türkiye İktisat Tarihi (5. Baskı) çek Yayınları, İstanbul BUCHANAN, Patrick (2000) : Articles, Letters and Speechs, The Internet Brigade, Official Web Site: buchanan.org BULUTAY, T-Y.Tezel-N.Yıldırım (1974). Türkiye Milli Geliri ( ), SBF Yayını, Ankara HICKS,J.R (1932): The Theory ofwages (2 ııı Ed.): MacMillan, London, 1963 KRUGMAN, Paul (2000) : "Ricardo's Dif.fucult Idea"; MARX, Karl (1848) : "Serbest Ticaret Sorunu Üzerine", Felsefenin Sefaleti (Dördüncü baskı çev:a.kardam, Sol Yayınları, Ankara, 1992) içinde ss.l SONAT, Arslan (1998): "Globalleşme, Kriz ve Ücretler" Ekonomide Durum, S.5, ss STOLPER,W.F- Paul A. Samuelson : "Protection and Real Wages", Review of Economic Studies, November 1941

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

İktisat Tarihi II. XI. Hafta

İktisat Tarihi II. XI. Hafta İktisat Tarihi II XI. Hafta 19. yy da Ekonomik Gelişmeler 19. yy Avrupa da, sanayinin bir hayat tarzı olarak kesin zaferine şahit oldu. 19. yyda uluslararası ekonomik ilişkilerde ve devletlerin ekonomik

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜK449 7 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜK449 7 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜK449 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim CHP

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim CHP 1999 ve 2002 Seçimlerinde CHP 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim CHP 1999 seçimlerine Türkiye yükselen milliyetçilikle girdi. Ecevit in azınlık iktidarında seçimlere kısa bir süre kala Türkiye

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

KRİZ ÖNCESİNİN TEK İYİ HABERİ

KRİZ ÖNCESİNİN TEK İYİ HABERİ KRİZ ÖNCESİNİN TEK İYİ HABERİ Necmi Gürsakal 1 I. GİRİŞ Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa daki 250 Büyük Firma Araştırması nın 2000 yılı sonuçlarını yayınladı. 1997 yılından başlayarak 2000 yılına kadar

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

Klasik ve Neo-klasik Dış Ticaret Teorileri

Klasik ve Neo-klasik Dış Ticaret Teorileri Klasik ve Neo-klasik Dış Ticaret Teorileri Dr.Dilek Seymen Uluslararası İktisat HECKSCHER-OHLIN TEOREMİ Klasikler ülkeler arasındaki dış ticaretin nedenini ülkeler arasındaki üretim maliyetlerinin farklılığına

Detaylı

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ NEDEN GİRİŞİMCİLİK? Girişimcilik geleceğin mesleği olacak Gelişmekte olan ekonomilerde mevcut işletmelerde çalışmak kadar kendi işini kurmak da önemli olmaya başlıyor

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU Sevgili Öğrenciler Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerine

Detaylı

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Ekonomi Politik IR502 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

(1) Türkiye Sanayisinin Dünya İçindeki Yeri Üzerine Bazı Sayısal Bilgiler, Orhan Silier, Mimarlık Sayı 11, Kasım 1072

(1) Türkiye Sanayisinin Dünya İçindeki Yeri Üzerine Bazı Sayısal Bilgiler, Orhan Silier, Mimarlık Sayı 11, Kasım 1072 fark tagıt sanayimizin göründüğünden de fazla ithalata dayandığını kanıtlıyor. Yabancı sermayeli firmaların satışlarının f/o 30 ve daha fazlasını denetledikleri sanayi kollarının toplam ithalat içindeki

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

Dış Ticaret Politikası-Giriş Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman

Dış Ticaret Politikası-Giriş Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Dış Ticaret Politikası-Giriş Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman 2 Đçerik 1.Dış Ticaret Politikası-Giriş: Tanım, Genel Ekonomi Politikası içindeki Yeri, Teori-Politika Farkı, Devlet Müdahalesinin Gerekliliği;

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Ulusal Ar-Ge Merkezleri Sempozyumu 10-11 Nisan 2012 Adana İçerik Türkiye de Satış dan Ar-Ge

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI! Türkiye nin gündemine damgasına vuran önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU

TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU Dış ticaretin amacı piyasadaki ihtiyacın karşılanmasıdır. Temel neden uluslararası mal hareketliliği değil, ülkenin denge arayışıdır. Ülkedeki ürün yetersizliği

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI NIN HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ 3 NCÜ İNOVASYON ÖDÜLLERİ TÖRENİNE HOŞ GELDİNİZ DİYOR, HEPİNİZİ SAYGI VE SEVGİYLE SELAMLIYORUM.

İSTANBUL SANAYİ ODASI NIN HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ 3 NCÜ İNOVASYON ÖDÜLLERİ TÖRENİNE HOŞ GELDİNİZ DİYOR, HEPİNİZİ SAYGI VE SEVGİYLE SELAMLIYORUM. SAYIN BAKANIM, SAYIN BAŞKAN, DEĞERLİ KONUKLAR, VE KIYMETLİ MEDYA MENSUPLARI, İSTANBUL SANAYİ ODASI NIN HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ 3 NCÜ İNOVASYON ÖDÜLLERİ TÖRENİNE HOŞ GELDİNİZ DİYOR, HEPİNİZİ SAYGI VE SEVGİYLE

Detaylı

Uluslararası Üretim Zincirlerinde Dönüşüm ve Türkiye'nin Konumu. Erol Taymaz (ODTÜ) Ebru Voyvoda (ODTÜ) Kamil Yılmaz (KÜ)

Uluslararası Üretim Zincirlerinde Dönüşüm ve Türkiye'nin Konumu. Erol Taymaz (ODTÜ) Ebru Voyvoda (ODTÜ) Kamil Yılmaz (KÜ) Uluslararası Üretim Zincirlerinde Dönüşüm ve Türkiye'nin Konumu Erol Taymaz (ODTÜ) Ebru Voyvoda (ODTÜ) Kamil Yılmaz (KÜ) İstanbul * 2 Mart 2012 Büyüme performansı 10 8 GSYİH büyüme hızı (%) 6 4 2 0 1950

Detaylı

İÇİNDEKİLER III. Önsöz

İÇİNDEKİLER III. Önsöz İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1 ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER 1.1. Klasik Dış Ticaret Teorisi 1.1.1. Merkantilizm 1.1.2. Klasik Dış Ticaret Teorilerinin Dayandığı Varsayımlar 1.1.3. Emek-Değer Teorisi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM

ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM Bilgi, Ekonomi ve Kültür Prof. Dr. Veysel BOZKURT İstanbul Üniversitesi EKİN 2012 ÖNSÖZ ii Endüstriyel dönüşümün toplumsal sonuçlarını en iyi anlatan yazarlardan

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >>

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >> AVRUPA BİRLİĞİ >> Hazırlayan: Mustafa BAYBURTLU (TOBB AB Daire Başkanı) İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER VE EKONOMİK DURUM İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi ülkelerin ekonomik yapıları, ekonomik

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar)

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) Merkantilizm: 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafî keşiflerde birlikte Avrupa ülkeleri dünyaya açılmaya

Detaylı

Türkiye Ekonomisi I (ECON 401T) Ders Detayları

Türkiye Ekonomisi I (ECON 401T) Ders Detayları Türkiye Ekonomisi I (ECON 401T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi I ECON 401T Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP ECONOMICUS İKTİSAT SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Mikro İktisat Makro İktisat Para-Banka Kredi Uluslararası İktisat Büyüme ve Kalkınma Türkiye Ekonomisi İktisadi Doktrinler Tarihi KPSS ve kurum sınavları

Detaylı

Dr. Zerrin Ayşe Bakan

Dr. Zerrin Ayşe Bakan Dr. Zerrin Ayşe Bakan I. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yeni Güvenlik Teorilerine Bir Bakış: Soğuk Savaş'ın bitimiyle değişen Avrupa ve dünya coğrafyası beraberinde pek çok yeni olgu ve sorunların doğmasına

Detaylı

ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012

ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012 ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012 FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER Firma : Genel Müdür : İhracat ve Yurt Dışı Pazarlarından Sorumlu Müdür: Telefon : Faks : Gsm : E-Posta :

Detaylı

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Dünyada yaşanan ekonomik kriz liderlik stillerinde de değişikliğe yol açtı. Hay Group'un liderlik stilleri üzerine yaptığı araştırmaya göre, özellikle

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Serbest ticaret satrancı

Serbest ticaret satrancı Serbest ticaret satrancı Türkiye nin sadece AB nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı ülkelerle anlaşma yapabilmesi Türk dış ticaretini olumsuz etkiliyor. AB ile STA yapan bazı ülkeler Türkiye

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Farklı Sistemlerde Kentleşme

Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Kentleşme ve kent planları farklı ekonomik sistemlere göre değişebilir. Kapitalist ve sosyalist ülkelerin kentleşme biçimleri, (keskin olmamakla

Detaylı

Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor!

Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor! Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor! Çin ABD savaşı kızışıyor. AB ile TTIP görüşmelerini sürdüren ABD`nin, TPP`yi olumlu sonuçlandırarak, Çin`in bölgede artan etkinliğini dengelemek açısından

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Yeni Dış Ticaret Teorileri

Yeni Dış Ticaret Teorileri Yeni Dış Ticaret Teorileri Dr.Dilek Seymen Dr. Dilek Seymen Nitelikli İşgücü Teorisi (Skilled Labor-Keesing&Kenen) Sanayi ülkeleri arasındaki ticaretin büyük bir bölümü nitelikli işgücü farklılıkları ile

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

MİLLİ GELİR VE MARJİNAL TÜKETİM EĞİLİMİ

MİLLİ GELİR VE MARJİNAL TÜKETİM EĞİLİMİ MİLLİ GELİR VE MARJİNAL TÜKETİM EĞİLİMİ Bu çalışmayı yapmamızın amacı; marjinal tüketim eğilimi ve milli gelir arasında bir ilişkinin olup olmadığını göstermektir. Gelişmiş olan ülkelerde kişi başına düşen

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

2013 YILI Faaliyet Raporu

2013 YILI Faaliyet Raporu 222 YILI Raporu YILI YILI R a proayili rpuo r u 223 İçindekiler 8 Mar t Dünya Emekçi Kadınlar Günü 10 Kasım Atatürk ü Anma G ı d a G ü v e n l i ğ i Pa n e l i ( 1 9 O c a k 2 0 1 3 ) P l a s t i k K a

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

DÜNYA Tarih : 20.11.2013 HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 9 İSTANBUL Tiraj : 26129 EKONOMİ StxCm : 122 1/1

DÜNYA Tarih : 20.11.2013 HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 9 İSTANBUL Tiraj : 26129 EKONOMİ StxCm : 122 1/1 DÜNYA Tarih : 20.11.2013 HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 9 İSTANBUL Tiraj : 26129 EKONOMİ StxCm : 122 HÜRRİYET Tarih : 20.11.2013 GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 10 İSTANBUL Tiraj : 393936 SİYASİ StxCm : 42

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Bakan, Değerli Konuklar, Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Forumun Türkiye hakkındaki genel

Detaylı

ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı

ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı 29 Haziran 2011 Yeni hükümetten beklentimiz, üretimi gündemin birinci maddesi haline getirmesidir NURETTİN ÖZDEBİR ASO YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sayın Başkan, Meclisimizin

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır KSS Söyleşileri Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Çevre Projeleri Koordinatörü Ferda Ulutaş ile Vakfın faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

Dünya Ekonomisinde Tarımın Rolü

Dünya Ekonomisinde Tarımın Rolü Kaynak: Kalkınma Ekonomisi, Feride Doğaner Gönel, Efil Yayınevi, Ekim 2010. Ulusal sınırlarla kısıtlanmış olan toprak faktörü piyasası tekelci piyasa özellikleri gösterir, yani serbest rekabetçi piyasa

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ BABACAN: TÜRKİYE, İŞ YAPMAK, HİZMET ÜRETMEK, ÜRÜN ÜRETMEK, PARA KAZ

DEVLET BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ BABACAN: TÜRKİYE, İŞ YAPMAK, HİZMET ÜRETMEK, ÜRÜN ÜRETMEK, PARA KAZ DEVLET BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ BABACAN: TÜRKİYE, İŞ YAPMAK, HİZMET ÜRETMEK, ÜRÜN ÜRETMEK, PARA KAZ Şubat 17, 2007-12:00:00 DEVLET BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ BABACAN: ''TÜRKİYE, İŞ YAPMAK, HİZMET ÜRETMEK,

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri. Sosyal Etki Analizi

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri. Sosyal Etki Analizi Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri Sosyal Etki Analizi Hazırlayanlar: Zeynep Arslan ve Elif Kalan Ağustos, 2012. İstanbul, Türkiye GİRİŞ Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği nin koordinasyonunda,

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin!

Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin! Böyle buyurdu ekonomi, iş adamına. Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin! Çok kazanacak, çok büyüyeceksin. Başkalarından geri kalmayacaksın. Bir eksiğin olmayacak.

Detaylı

EK : DIŞSAL TASARRUFLAR ( EKONOMİLER )

EK : DIŞSAL TASARRUFLAR ( EKONOMİLER ) EK : DIŞSAL TASARRUFLAR ( EKONOMİLER ) Genel denge teorisinin sonuçlarının yatırım kararlarında uygulanamamasının iki temel nedeni şunlardır: 1) Genel denge teorisinin tam bölünebilirlik varsayımı her

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) İşletme Sayısı (2013) % Mikro 1 9 3.303.073 93,68% KüçükÖlç.İşl. 10 49 190.514 5,40% OrtaB.İşl. 50 249 27.330

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 3 216 Ağustos - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Ağustos ayında, 215 yılının aynı ayına göre %7,7 artarak 11 milyar 867 milyon dolar, ithalat %3,7 artarak 16 milyar 554

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN SYMES IN " TÜRKİYE DE ENFLASYON DİNAMİKLERİ: FIRSATLAR VE RİSKLER KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN SYMES IN  TÜRKİYE DE ENFLASYON DİNAMİKLERİ: FIRSATLAR VE RİSKLER KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN SYMES IN " TÜRKİYE DE ENFLASYON DİNAMİKLERİ: FIRSATLAR VE RİSKLER KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI 10 Nisan 2015 İstanbul, Martı Otel Sayın Misafirler, Değerli Katılımcılar

Detaylı

İHRACAT PERFORMANSI VE BÜYÜME. Ecem Erdoğmuş 10103542 Hakan Kurtman 10103548

İHRACAT PERFORMANSI VE BÜYÜME. Ecem Erdoğmuş 10103542 Hakan Kurtman 10103548 İHRACAT PERFORMANSI VE BÜYÜME Ecem Erdoğmuş 10103542 Hakan Kurtman 10103548 İhracat Tarihsel Bakış 1980 yılına kadar tarım ağırlıklı ihracat hacmi; Tarım ürünlerinin payı: 1923 %86, 1963 %77.2, 1980 %57.4

Detaylı