Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120"

Transkript

1 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12 Amortismanlar = 8 Bu ekonomi için yatırım miktarı ne kadardır? 3. Hane halkı gelirindeki her 20 birimlik artışın hane halkı harcamalarında 5 birimlik artışa yol açıyorsa harcamalarda 1000 birimlik artış olması için kişinin gelirindeki artış ne kadar olmalıdır? 4. Tüketim harcamaları 1600 tasarruflar 300 ve kamu harcamaları 600 ise denk bütçe varsayımı altında ekonomideki GSYİH =? 5. Tasarruf ve yatırım fonksiyonları sırasıyla ve olarak verilen bir ekonomide denge gelir düzeyi yatırım ve tasarruf miktarları ne kadardır? 6. Marjinal tüketim eğiliminin 0,1 ve marjinal yatırım eğiliminin 0,8 olduğu bir ekonomide süper çarpan nedir? 7. Tam sermaye hareketliliği ve esnek döviz kuru varsayımı altında uygulanan genişletici para politikasının sonuçlarını şekille açıklayınız? 8. Kamu transfer harcamalarındaki 100 birimlik bir artışın eşit bir vergi artışı ile karşılanıyorsa denge milli gelirindeki değişme nasıl olur (mpc=0,8) 9. Tam sermaye hareketliliği ve esnek döviz kuru varsayımı altında uygulanan daraltıcı maliye politikasının etkilerini şekil çizerek anlatınız? 10. Devlet harcamalarının değişmediği bir ekonomide basit çoğaltan modeline göre marjinal tüketim eğilimi 0,5 ise yatırım harcamaları 10 birim azaldığında milli gelir nasıl değişir? 11. Açık bir ekonomide genişletici bir maliye politikası faiz yatırımla ve milli gelir üzerindeki etkilerini şekille açıklayınız? 12. Marjinal tüketim eğiliminin yükselmesi durumundaki etkilerini açıklayınız? 13. Aşağıdaki tabloya göre çarpan kaçtır? Milli gelir Tüketim harcamaları Milli gelirin belirlenişini gösteren otonom tüketim harcamalarındaki bir artışın toplam harcama doğrusunu nasıl etkiler şekille açıklayınız? 15. Tam sermaye hareketliliği ve sabit döviz kuru varsayımı altında uygulanan genişletici bir para politikasının sonuçlarını tartışınız? 16. Mundel-Fleming modeline göre kamu harcamalarındaki bir artışın etkisini tam sermaye hareketliliği varsayımında şekille açıklayınız?

2 17. IS-LM-BP modeline göre deflasyonist bir etkinin olduğu para kurulunun hâkim olduğu bir ekonomide hangi politika uygulanmalıdır şekille açıklayınız? 18. Toplam planlanan harcama yaklaşımına göre arz fazlasının olduğu bir ekonomi için hangi politikaları uygularsınız şekille açıklayınız? 19. Toplam planlanan harcama yaklaşımına göre talep fazlasının olduğu bir ekonomi için hangi politikaları uygularsınız şekille açıklayınız? 20. Marjinal tüketim eğilimi ile toplam harcama eğrisi arasındaki ilişkiyi şekille açıklayınız? 21. Mal piyasasındaki dengenin kamu alımlarının artması durumunu net ihracata etkilerini şekille açıklayınız? 22. Mal piyasasındaki dengenin yurtdışı GDP nin artması durumunu net ihracata etkilerini şekille açıklayınız? 23. Marjinal ithalat eğilimi ile toplam harcama eğrisi arasındaki ilişkiyi şekille açıklayınız? 24. Marjinal vergi eğilimi ile toplam harcama eğrisi arasındaki ilişkiyi şekille açıklayınız? 25. Zorunlu karşılık oranını düşürmek isteyen bir hükümetin yaklaşımını döviz piyasasına müdahalenin olmadığı durum için değerlendiriniz? 26. Açık piyasa işlemlerinde alış yapan hazine müsteşarlığının yaklaşımını döviz piyasasına müdahalenin olduğu durum için değerlendiriniz? 27. Tam istihdamın sağlandığı ve vergileri düşürmeyi amaçlayan bir maliye bakanlığı yönetiminde olan ülkede döviz piyasasına müdahalenin olduğu durumu şekille açıklayınız? 28. Ulusal parasındaki değer artışının önüne geçmek isteyen bir merkez bankası IS LM- BP modeli çerçevesinde nasıl bir politika izlemelidir şekille açıklayınız? 29. Ulusal parasındaki değer kaybının önüne geçmek isteyen bir maliye bakanı IS LM- BP modeli çerçevesinde nasıl bir politika izlemelidir şekille açıklayınız? 30. Bir ekonomide paranın ortalama elde tutulma hızı ve para stoku 150 milyar ise milli gelir düzeyi kaçtır? 31. IS LM- BP modeli çerçevesinde artan kamu harcamalarının etkisini serbest ve sabit döviz kurlarında faiz ve üretim oranlarının nasıl etkileyeceğini şekiller çizerek karşılaştırmalı olarak gösteriniz? 32. Tüketimin rassal yürümesini açıklayınız? 33. Yeni miktar teorisini geleneksel miktar teorisi ile karşılaştırmalı olarak açıklayınız? 34. Marjinal Tüketim eğilimi ile toplam planlanan harcama (AE) arasındaki ilişki aşağıdakilerinden hangisinde doğru ifade edilmiştir? a) Marjinal tüketim eğilimi arttıkça çarpan büyür AE yatıklaşır b) Marjinal tüketim eğilimi arttıkça çarpan küçülür AE yatıklaşır c) Marjinal tüketim eğilimi arttıkça çarpan küçülür AE dikleşir d) Marjinal tüketim eğilimi arttıkça çarpan büyür AE dikleşir e) Marjinal tüketim eğilimi arttıkça çarpan küçülür AE dikleşir 35. Keynesin harcama teorisine göre marjinal ithalat eğiliminde meydana gelen bir artış aşağıdakilerinden hangisine yol açar? a) Tüketim eğrisi dikleşir b) Tüketim eğrisi yatıklaşır c) Tasarruf eğrisi dikleşir d) Dış ticaret açığı söz konusudur

3 e) Tüketim eğrisi değişmez 36. Faiz haddi ile yatırım arasındaki aşağıdakilerinden hangisindeki ile aynıdır? a) Fiyatlar genel düzeyi Talep b) Milli gelir - İthalat c) Harcanabilir gelir Tüketim d) Milli gelir Yatırım e) Faiz oranı - Tasarruf 37. Genişletici bir maliye politikasının toplam üretim üzerinde hiçbir etkiye sahip olmaması şeklinde ifade edilen iktisadi olgu aşağıdakilerinden hangisidir? a) Paranın yansızlığı b) Likidite tuzağı c) Deflasyonist açık d) Enflasyonist açık e) Tam dışlama 38. Aşağıdakilerinden hangisi devletin ekonomiye para politikası ile müdahele araçlarından değildir? a) Reeskont oranlarının değişmesi b) Para arzının arttırılması c) Mevduat karşılık (zorunlu) oranlarının değiştirilmesi d) Dolaylı vergilerin değiştirilmesi e) Ters repo işlemi 39. Aşağıdakilerinden hangisi genişletici bir maliye politikasının sonucudur? a) Tüketimi arttırır yatırımı azaltır b) Tüketim ve yatırımı arttırır c) Tüketim ve yatırımı azaltır d) Tüketimi azaltır yatırımı arttırır e) İstihdamı azaltır geliri arttırır 40. IS-LM-BP modeli çerçevesinde aşağıdakilerinden hangisi doğrudur? a) Sabit döviz kurundan genişletici bir maliye politikası etkin değildir b) Sabit döviz kurundan daraltıcı bir maliye politikası etkin değildir c) Esnek döviz kurundan genişletici bir para politikası etkin değildir d) Esnek döviz kurundan daraltıcı bir para politikası etkin değildir e) Sabit döviz kurunda genişletici bir para politikası etkindir? 41. Açık ekonomide toplam talep eğrisinin konumunu esnek döviz kuru sisteminde dünya faiz haddinin yükselmesi durumunu şekil çizerek anlatınız? 42. Açık ekonomide toplam talep eğrisinin konumunu esnek kur sisteminde aşağıdakilerinden hangisi toplam talep eğrisini dışa (sağa) doğru kaydırır? a) Fiyat seviyesinin yükselmesi b) Faiz haddinin azalması c) Para arzının artması d) Dış ticaret açığının artması e) Bütçe açığının azalması 43. Gelire bağlı olmayan tüketime ne ad verilir?

4 a) Harcanabilir gelir b) Harcanabilir Tüketim c) Otonom tüketim d) Ortalama tüketim eğilimi e) Marjinal tüketim eğilimi 44. Türk lirasının develüe edilmesi aşağıdaki hangi etkiyi meydana getirir? a) İhracatta değişme olmaz b) İthalatta değişme olmaz c) İthalat artar d) İhracat artar e) İthalat ve ihracat birlikte artar TEST SORULARI 45. Dışa açık bir ekonomide hükümetin daraltıcı bir politika uygulaması durumunda faizler ile ulusal paranın değeri ve dış ticaret açığı nasıl değişir? Faizler Ulusal paranın değerlenmesi Dış Ticaret Açığı a) Yükselir Düşer Azalır b) Yükselir Yükselir Artar c) Düşer Yükselir Azalır d) Düşer Yükselir Artar e) Düşer Düşer Artar 46. Diğer koşullar sabitken bir ekonomide otonom harcama çarpanının artması halinde IS/LM/BP analizi çerçevesinde faiz ve gelir nasıl değişir Faziler Gelir Düzeyi a) Artar Artar b) Artar Değişmez c) Azalır Azalır d) Azalır Değişmez e) Değişmez Azalır 47. I. Sermaye hareketliliği tamdır II. Dış ticaret ülkeler arası gelir farklılığını eşitler III. Fiyatlar veridir IV. Yurt içi faiz haddi yurt dışı fazi haddine eşittir Yukarıdakilerinden hangileri Mundell Fleming modelinin temel varsayımları arasında yer almaz? a) I ve III b) I ve IV c) II ve III d) II ve IV e) IV ve V 48. Keynesyen modelde toplam harcama fonksiyonu aşağıdakilerinden hangisinde doğru ilişkilendirilmiştir? a) Toplam planlanan harcama ve milli gelir b) Toplam planlanan harcama ve enflasyon c) Fiyatlar genel düzeyi ve nominal milli gelir d) Beklenen fiyat düzeyi ve reel milli gelir e) Beklenen fiyat düzeyi ve arzulanan harcamalar 49. Harcanabilir milli gelir Tüketim

5 Yukarıdaki verilere göre marjinal tasarruf eğilimi kaçtır a) 0,2 b)0,3 c) 0,75 d) 0,8 e)0, Bir ekonomide vergi oranı %50 iken ve kullanılabilir gelir üzerinden marjinal tasarruf eğilimi 0,2 ise marjinal tüketim eğilimi kaçtır? a) 0,5 b)0,4 c) 0,8 d) 0,28 e)0, Çalışma gücü ve gelir sağlama kararında olan kişilerin belirli bir ücret karşılığında hizmetlerinden yararlanmak üzere çalıştırılmasına ne ad verilir? a) İstihdam b) Üretim c) Bütçe d) Enflasyon e) Arz 52. Solow büyüme modelindeki Solow artığı aşağıdakilerinden hangisini ifade eder? a) Ekonometrik modeldeki hata terimini b) İşgücü ve nüfus artış oranını c) Servet katsayısını d) Toplam faktör verimliliğindeki artışı e) İkinci el sermaye malındaki fiyat artış oranını 53. Aşağıdakilerinden hangisi içsel büyüme modelinin belirleyicilerindendir? a) Sermayenin büyüme hızını kar oranı ile açıklaması b) Sermayenin büyüme oranını tasarruf oranı ile açıklaması c) Teknolojik gelişmeyi sermaye malları ithalat artışı ile açıklaması d) Teknolojik gelişmeyi yurt içinde üretilen sermaye malı artışı ile açıklaması e) Teknolojik gelişmeyi ekonominin iç dinamikleri ile açıklaması 54. Neoklasik büyüme modelinde başlangıç sermaye emek oranı ne olursa olsun uzun dönemde ekonomideki dengeli büyüme oranı dışsal olarak belirlenmiş işgücü büyüme oranına eşit olacaktır. Bu ifade aşağıdaki varsayımlardan hangisine bağlıdır? a) Nüfus artış hızının büyüme sürecinde hızlanarak sabit bir oranda dengelenmesi ve doğal büyüme oranına eşit olması b) Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda faktör ikamesinin varlığı c) Sermaye faktöründe azalan verimler d) Rekabetçi faktör piyasaları e) Hiçbiri 55. Solow modelinde uzun dönemde işçi başına hâsıla düzeyini aşağıdakilerinden hangisi bellirler? a) Faiz oranı b) Yatırım oranı c) Tasarruf oranı d) Sermaye oranı e) Büyüme oranı

6 56. İçsel büyüme modeli aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir? a) Keynes b) Solow c) Ricardo d) Smith e) Romer 57. Uzun dönemde tüketimin maksimize edildiği sermaye düzeyine ne ad verilir? a) Beşeri sermaye b) Fiziksel sermaye c) Maksimum sermaye d) Altın kural e) Dışsal sermaye 58. Dışa açık bir ekonomide çarpan katsayısının dışa kapalı bir ekonomidekine göre küçük olmasının nedeni nedir? a) İthalatın planlanan harcama üzerindeki daraltıcı etkisi b) İthalatın planlanan harcama üzerindeki daraltıcı etkisi c) İhracatın planlanan harcama üzerindeki daraltıcı etkisi d) İthalatın otonom kalem olması e) İhracatın otonom kalem olması Hazırlayan: İbrahim DOĞAN

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 81. Bir tüketicinin bir mala ilişkin bireysel talep eğrisini elde etmek için

Detaylı

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Ders Notları: Dr. Murat ASLAN Bu notlar aşağıdaki kaynak ekseninde hazırlanmıştır: Prof.Dr. Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teorisi

Detaylı

PARA BANKA. Kariyermemur.com

PARA BANKA. Kariyermemur.com 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: IS-LM-BP MODELİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: IS-LM-BP MODELİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: IS-LM-BP MODELİ Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ IS-LM-BP Modeli IS-LM Modelini incelerken ekonominin dışa kapalı olduğu varsayımı ile hareket etmiş ve dış

Detaylı

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A) İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B)

Detaylı

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) İKTİSAT 1. Aşağıdakilerden hangisi, hem tam rekabet piyasası hem de monopol piyasası için geçerlidir? A) Ortalama hasılat fiyata eşittir. B) Firmanın arz eğrisi yoktur. C) Marjinal hasılat fiyata eşittir.

Detaylı

Reel Konjektür Teorisi: Lucas, Prescott, Kydland, Long, Plosser: Prodüktivitedeki değişmeler ekonomiyi dalgalandırır.

Reel Konjektür Teorisi: Lucas, Prescott, Kydland, Long, Plosser: Prodüktivitedeki değişmeler ekonomiyi dalgalandırır. Milli Gelir Hesaplamaları GSMH = GSYH + NDF Net Yatırım = GSYatırım Amortismanlar SMH = GSMH Amortismanlar Milli Hasıla = SMH Dolaylı Vergiler (Mesela Harcama Vergisi) KiĢisel Gelir = Milli Hasıla (Dağıtılmayan

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

uzman yaklaşımı iktisat Branş Analizi Özden BAYRAM

uzman yaklaşımı iktisat Branş Analizi Özden BAYRAM Branş Analizi iktisat İktisat soruları bir bütün olarak değerlendirildiğinde kolay bir sınavdı denilebilir. Bu anlamda sürpriz bir soru yoktu. Ancak Türkiye ekonomisindeki soruların istatistik bilgiye

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM MAKRO İKTISAT 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO

Detaylı

Hilmi Çoban Ankara - Başkent / hilmicoban@hotmail.com KPSS 2013 İktisat Sorularının Çözümleri

Hilmi Çoban Ankara - Başkent / hilmicoban@hotmail.com KPSS 2013 İktisat Sorularının Çözümleri Hilmi Çoban Ankara - Başkent / hilmicoban@hotmail.com KPSS 2013 İktisat Sorularının Çözümleri 1. KnutWicksell Ödünç Verilebilir Fonlar Kuramı ile faizi açıklamaya çalışmış ve faizin ödünç verilebilir fon

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

- EKONOMİ - 7-Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunda, sermaye hareketleri hesabının kalemlerinden biri değildir?

- EKONOMİ - 7-Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunda, sermaye hareketleri hesabının kalemlerinden biri değildir? - EKONOMİ - 1-Farksızlık eğrileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/3) A) Negatif eğimlidirler. B) Orijine göre dışbükeydirler. C) Aynı farksızlık eğrisi üzerinde bir noktadan başka

Detaylı

TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ AD-AS MODELİ TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ AD-AS MODELİ Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ [AD-AS] modelinin amacı ekonomide milli gelir ile fiyat düzeyinin nasıl belirlendiğini ve milli gelir ile fiyat düzeyindeki

Detaylı

Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri

Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri Doç.Dr.. Mert URAL 1 Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri TEMEL KAVRAMLAR Yabancı ülkelerin paralarına genel bir terim olarak döviz (foreign exchange) denilmektedir.

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI-6 DIŞA AÇIK MAKROEKONOMİK MODEL: IS-LM-BP

ÇALIŞMA SORULARI-6 DIŞA AÇIK MAKROEKONOMİK MODEL: IS-LM-BP ÇALIŞMA SORULARI-6 DIŞA AÇIK MAKROEKONOMİK MODEL: IS-LM-BP 1. Bir ülkenin ihracatı; a) GSMH eksi tüketim eksi yatırım eksi hükümet harcamalarına eşittir b) GSMH eksi yurtiçi mal ve hizmetlerin tüketimi

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ

A ALAN BİLGİSİ TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 111. Aşağıdaki fayda fonksiyonlarından hangisi x ve y mallarının tam ikame mallar olduğu durumu gösterir? A) U= x + y B) U= x y 12 12 2 2 C) U= x y D) U= x + y E) U= min{ x,y} TCZB TK

Detaylı

makro iktisat kpss tek kitap dilek erdoğan kurumlu Müfettişlik Uzmanlık Denetmenlik Banka Sınavları Kontrolörlük Kaymakamlık Hakimlik

makro iktisat kpss tek kitap dilek erdoğan kurumlu Müfettişlik Uzmanlık Denetmenlik Banka Sınavları Kontrolörlük Kaymakamlık Hakimlik kpss 2014 kpss ve kurum sınavları için özgün konular ve özgün sorulardan oluşan tek kitap makro iktisat Müfettişlik Uzmanlık Denetmenlik Banka Sınavları Kontrolörlük Kaymakamlık Hakimlik dilek erdoğan

Detaylı

1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir?

1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli Hasıla D) Milli Gelir E)

Detaylı

makro iktisat kpss ve para-banka-kredi tek kitap dilek erdoğan kurumlu

makro iktisat kpss ve para-banka-kredi tek kitap dilek erdoğan kurumlu kpss 2014 kpss ve kurum sınavları için özgün konular ve özgün sorulardan oluşan tek kitap makro iktisat ve para-banka-kredi Müfettişlik Uzmanlık Denetmenlik Banka Sınavları Kontrolörlük Kaymakamlık Hakimlik

Detaylı

Maliye Politikası ÖZET DERS NOTLARI. Mersin Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Maliye Politikası ÖZET DERS NOTLARI. Mersin Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Maliye Politikası ÖZET DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Cihan YÜKSEL Merak et Öğren Uygula Ve Başar! Copyright

Detaylı

120. HUKUK. 1. Aşağıdakilerden hangisi TBMM tarafından karar biçiminde gerçekleştirilen bir yasama işlemidir?

120. HUKUK. 1. Aşağıdakilerden hangisi TBMM tarafından karar biçiminde gerçekleştirilen bir yasama işlemidir? 120. HUKUK 1. Aşağıdakilerden hangisi TBMM tarafından karar biçiminde gerçekleştirilen bir yasama işlemidir? A) Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermek B) Genel veya özel af ilan

Detaylı

1. AYIRIM MAKRO EKONOMİNİN TEMELLERİ

1. AYIRIM MAKRO EKONOMİNİN TEMELLERİ İÇİNDEKİLER 1. AYIRIM MAKRO EKONOMİNİN TEMELLERİ 1. MAKRO EKONOMİYE GİRİŞ I. MAKRO EKONOMİK SORUNLAR... 4 A. GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA (GSMH) VE GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYİH)... 4 B. İSTİHDAM... 5 C.

Detaylı

Döviz Kuru ve Gelir. May 7, 2003

Döviz Kuru ve Gelir. May 7, 2003 Döviz Kuru ve Gelir Öğr. Gör. Dr. Bahattin Büyükşahin May 7, 2003 Contents 1 Giriş 4 2 Toplam Talebin Bileşenleri 4 2.1 Tüketim Talebi.......................... 5 2.2 Ticaret Dengesi..........................

Detaylı