T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU"

Transkript

1 T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

2 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 2 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1 Kimlik Fotokopisi 2 İletişim Bilgileri 3 İkametgah Bilgileri 4 Dilekçe 1 Kimlik Fotokopisi 2 İletişim Bilgileri 3 İkametgah Bilgileri 4 Dilekçe 15 GÜN 15 GÜN 1 adresi üzerinden E-Belediye Hizmetleri ile Vergi Borcu Sorgulama, Vergi Borcu Ödeme ve Makbuz Görüntülemek. 2 adresi üzerinden E-İMAR uygulaması ile imar durumu sorgulamak. 1 T.C. Kimlik Numarası ile Online Başvuru Formu 2 T.C. Kimlik Numarası ile Sisteme Giriş ANLIK 1 Giriş Ada - Pafta - Parsel Bilgisi 2 Mahalle - Sokak - Kapı No Bilgisi ANLIK 3 adresi üzerinden Kent Rehberi Uygulaması ile çeşitli bilgilere ulaşmak. 1 Herhangi bir bilgiye gereksinim duymadan sadece internet erişimi ile ulaşılabilir. ANLIK 4 adresi üzerinden Evrak Sorgulama Takip Sistemi. 1 Altın Masa başvuru evrak sayısını gösteren bilgi formu Toplam İnternet İşlem Süresi 5 adresi üzerinden Altın Masa ve Bilgi Edinme Sistemi. 1 Altın Masa Başvuru Formu 2 Gerçek Kişi Başvuru Formu 3 Tüzel Kişi Başvuru Formu En Çok 30 İş Günü 1 Personel Bilgisayar ve Çevre Birimlerinin Teknik Arızalarının Giderilmesi 1 İlgili donanım için teslim tutanağı 2 Kurum İçi Birimlerin Bilgisayar ve Çevre Birimleri Talebi 1 Müdürlük Talep Yazısı 3 Kurum Dışı Birimlerin Bilgisayar ve Çevre Birimleri Talebi 1 İlgili Makam Talep Yazısı 4 Kurum İçi Tüm Personelin Otomasyon Kullanıcı Hesap İşlemleri 1 Müdürlük Talep Yazısı Ortalama 8 Saat Ortalama 5 İş Günü (Başkanlık Onayı ve Donanım Temin Durumlarına göre) Ortalama 10 İş Günü (Başkanlık oluru ve Donanım Temin Durumlarına göre) ANLIK

3 1 Ambalaj Atıklarının Toplanması 1 Atık çıkan yerin adresi 2 Kimlik Bilgileri 3 Telefon Bilgisi 2 Ambalaj Atığı Kutusu Verilmesi 1 Telefon 2 Şahsen Müracaat (Dilekçe, E- mail) 1 HAFTA( bu süre mali bütçenin olanağına göre değişebilir) 3 Atık Pillerin Toplanması 1 Atık çıkan kişinin /kuruluşun müracaatı (Tel, Dilekçe, ) 4 Çevresel Gürültü Değerlendirme Raporu 1 Raporu Hazırlayan Firmanın yeterlilik Belgesi 2 Raporu Hazırlayan Kişinin A tipi sertifika katılım belgesi 3 Kapasite Raporu 4 Proses Akım Şeması 5 Yapı Kullanım İzni 6 İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatı GÜN 5 Atık pil toplama kutusu verilmesi 1 Telefon 2 Şahsen Müracaat (Dilekçe, E- mail) 1 HAFTA( bu süre mali bütçenin olanağına göre değişebilir) 6 Elektronik Atıkların Toplanması 1 Atık çıkan kişinin /kuruluşun müracaatı (Tel, Dilekçe, ) En Çok 30 İş Günü 7 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması 1 Atık çıkan kişinin /kuruluşun müracaatı (Tel, Dilekçe, ) 8 Tıbbi atıkların toplanması 1 Atık çıkan kişinin /kuruluşun müracaatı (Tel, Dilekçe, ) 9 Tıbbi Atık Sözleşmesi Yapılması 2 Vergi levhası örneği 3 Kira kontratı örneği 4 Diploma Fotokopisi 5 Sorumlu Hekim Yazısı 6 Firma Kaşesi 7 Tıbbi Atık 10 Çevre ve Toplum Sağlığıyla İlgili Şikayetlerin Değerlendirilip Sorunların Çözülmesi Tıbbi Atık Sözleşmesi Yapılması Bitkisel Atık Sözleşmesi Yapılması 1 İşletmenin adresi 2 Vergi Levhası 3 İşletme Kaşesi 13 Gürültü Şikayetlerinin Değerlendirilmesi 1 Şikayet konusu yerin adres, kimlik ve telefon bilgisini içeren dilekçe, ya da telefon 14 Baca Gazı Şikayetlerinin Değerlendirilmesi 1 Şikayet konusu yerin adres, kimlik ve telefon bilgisini içeren,dilekçe, veya telefon 15 Görüntü Kirliliği Şikayetlerinin değerlendirilmesi 1 Şikayet konusu yerin adres, kimlik ve telefon bilgisini içeren, dilekçe, veya telefon 30 DK. 3 GÜN 3 GÜN 3 GÜN 16 Çalışma Ruhsatı Verilmesi Hususunda Çevresel Değerlendirme Görüş Yazısı Verilmesi 1 Resmi dilekçe, vergi levhası, tel, firma kaşesi, faaliyet gösterecek alan ile ilgili teknik belgeler 7 GÜN (eksikliklerin tamamlanması için verilecek süre hariç)

4 1 Geçici ve kati teminat iadesi 2 Yetki Belgesi (Tüzel kişilerde; tüzel kişiliği temsile yetkili olanlar için imza sirküleri veya vekaletname ile imza beyannamesi, tüzel kişiliği temsile yetkili olmayanlar için şirket yetkilince yapılmış görevlendirme ve imza sirküleri veya vekaletname ile imza beyannamesi, gerçek kişilerde; imza beyannamesi) 3 Kimlik (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi) 2 3 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında; Bireysel ve Kurumsal Matbu Başvuru Formunda İstenilen Belgeler 15 GÜN İş Bitirme Belgesi 1 Matbu Belge 2 Bitirilen İşe Ait Belgeler 4 5 İhale dökümanının elden satın alınması (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında yapılan alımlar için ) 1 Doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont 2 Yetki Belgesi (Tüzel kişilerde; tüzel kişiliği temsile yetkili olanlar için imza sirküleri veya vekaletname ile imza beyannamesi, tüzel kişiliği temsile yetkili olmayanlar için şirket yetkilisince yapılmış görevlendirme ve imza sirküleri veya vekaletname ile imza beyannamesi, gerçek kişilerde; imza beyannamesi) 3 Kimlik (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi) Aylık Hakediş Onayı 2 Şirketin vergi borcu olmadığına dair bağlı olduğu vergi dairesinden aldığı yazı 3 İşçi çalıştırıyor ise; çalışanların SGK dökümleri veya bordroları 15 GÜN 3 GÜN

5 1 Tapu Verilmesi (malik veya vekiline ait TC kimlik numarası bulunması zorunludur.) 2 Tapu Tahsis Belgesi (İmar Affı Başvurusu) (Ziraat Bankası Dekontu) 3 Yapılan Sözleşme Gereği Yatırdığı Paranın Makbuzları 4 Kimlik 5 Yapılacak inceleme sonucu gerekli belgeler (Taahhütname vb.) 3 HAFTA 2 Yoldan Satış 2 Tapu Fotokopisi 3 İmar Durumu 4 Satış ile ilgili Encümen Kararı 3 Kamulaştırma 2 Tapu Fotokopisi 3 İmar Durumu 4 Kiralama Özel Kişi : 1 Nufüs Cüzdan Sureti 2 İkametgah Senedi 3 Geçici Teminat 4 Belediyeden Alıncak borcu yoktur yazısı 5 Taahhütname (tahliye edeceğine dair- noterden) Tüzel Kişi: 1 Faaliyet Belgesi (Ticaret sanayi odası v.s) 2 İhaleyi katılacak için yetki belgesi 3 Geçici Teminat 4 Belediye den alınacak borcu yoktur yazısı. 5 Taahhütname (tahliye edeceğine dair- noterden) 2 HAFTA Kamulaştırma yapılacak yerin özellikleri ve bütçeden dolayı süre belirsiz. 15 İŞ GÜNÜ 1 Altınmasa ve Yazı İşleri Müdürlüğü kanalı ile vatandaş talep ve şikayet dilekçeleri - , veya telefon 15 iş günü 2 Temelüstü Ruhsatı ve İskan talebi 1 İskiden uygunluk yazısı 15 iş günü 3 Fen İşleri Müdürlüğü çalışma programnını ve hazırlık aşamaları takip ve sorgulama 1 adresi üzerinden ulaşılabilinir. İnternet İşlem Süresi

6 1 Maltepe Başıbüyük Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi Kapsamında Hak Sahipliği Başvurusu (Tapu Tahsisliler İçin) 2 Maltepe Başıbüyük Kentsel Yenileme (Gecekondu dönüşüm) Projesi Kapsamında Hak Sahipliği Başvurusu (Tapu Tahsisi Olmayanlar İçin) 3 Maltepe Başıbüyük Kentsel Yenileme (Gecekondu dönüşüm) Projesi Kapsamında Hak Sahipliği Başvurusu Yapanların Mağduriyet Talebi 1 Tapu tahsis belgesinin aslı veya noter onaylı sureti yada varsa onaylı 2000 TL lik banka makbuzu 2 Satın alınmış ise satış senedi 3 Beyana dair Mükellef Hesap Kartı ve Bina Beyan Formu 4 Elektrik ve Su aboneliğine dair belge veya faturaları (her bir daire için) 5 Nüfus cüzdan fotokopisi 1 Muhtarlık Belgesi (en az 5 yıl mükim olmak) 2 Seçmen bilgi kağıdı (mahallede oy verdiğine dair) 3 Beyana dair Mükellef Hesap Kartı ve Bina Beyan Formu 4 Elektrik ve Su aboneliğine dair belge veya faturaları (her bir daire için) 5 Nüfus cüzdan fotokopisi 1 Mağduriyetlerini bildirir dilekçe 2 İlgili müdürlüğün ve/veya ilgili kurumun raporu 3 Uygulamaya ilişkin TOKİ görüşü 2 HAFTA 4 Ölçümlerin Yapılması 1 Hak Sahipliği başvurusunun yapılmış olması (Ölçüm ihale tarihinden sonra) 6 AY 5 Hak Sahipliğinin Belirlenmesi 1 Ölçümlerin onaylanmış olması 2 Ölçümlere itirazların tamamlanmış olması (Hak Sahipliği listelerinin askıya çıkarılmasından sonra) 1.5 AY 6 Değerlemelerin Yapılması 1 Hak sahipliğinin belirlenmiş olması (Hak sahipliğinin belirlenmesinden sonra) 1 AY 1 Davalarla İlgili Bilgi 1 Mahkeme Dosya No Veya Taşınmaz Tapu Bilgileri Yasal süresi içinde 2 Mahkeme Kararlarına İlişkin Ödemelerin Hesap Ve Tahakkuku 3 Vatandaşa Daha Hızlı Ve Etkin Hizmet Verebilmek Kapsamında Hukuki Görüş Vermek 1 Mahkeme Kararı (Onaylı) 2 Vekâletname 3 Talep Dilekçesi veya İcra Emri 1 Hukuki Görüş Talebi 2 Hukuki Görüş Yasal süresi içinde Yasal süresi içinde 4 İcra Takiplerini Yürütmek 1 Şikayet dilekçesi 2 İcra Takip Talebi 3 Ödeme emri 5 Belediyenin Açmış Olduğu veya Belediyeye Açılmış Davaları Yürütmek 1 Dava Dilekçesi 2 Davaya ilişkin bilgi- belgeler 3 Dava sonuçlarını bildirir tebligatlar Yasal süresi içinde Yasal süresi içinde

7 1 İmar Durumu 2 Proje Tasdiki 3 Zemin ve Temel Etüd İçin Yerleşime Uygunluk haritası ve Arazi İzin Yazısı 4 Zemin ve Temel Etüd Raporu Onayı 5 Maltepe İlçesi Yerleşim Alanlarının Zeminleri Hakkında Bilgi Şeklinde Cevap Verilme İşlemi 2 Taşınmaza ait Tapu aslı 3 Taşınmaza ait Kadastral Çap aslı 4 Gerekirse Röperli Kroki 2 Vekaletname (Gerekli ise) 3 İmar Durumu-İnşaat İstikamet Rölevesi 4 Kot-kesit 5 Ağaç Revizyonu 6 Zemin etüdü onaylı 7 İSKİ onayı 8 İtfaiye onayı (Gerekirse) 9 BEDAŞ Trafo belgesi 10 ÇED raporu (Gerekirse) 11 Koruma kurulu kararı (Gerekirse) 12 UKM kararı (Gerekirse) 13 Sivil Havacılık veya DHM yazısı (Gerekirse) 14 Avan proje uygulamalı yerlerde İBB onayı (Gerekirse) 15 Projelerin tescil edilmesi 16 Mimari uygulama projesi 4 nüsha (Plan, İmar durumu, istanbul İmar Yönetmeliği şartları imar çizim tekniğin uygun ilgili meslek odasınca ve Yapı Denetim Şirketince onaylı olması) 17 Statik Hesap ve Betonarme projeleri 3 nüsha(deprem böl gelerinde yapılacak binalar hakkındaki yönetmeliğine, pro je çizim tekniğine uygun ilgili meslek odasınca ve Yapı Denetim Şirketince onaylı olması) 18 Mekanik tesisat projeleri (İlgili şeflikçe onaylı) 19 Elektrik tesisat projeleri (İlgili şeflikçe onaylı) 20 Isı yalıtım projeleri (İlgili şeflikçe onaylı) 21 Harç ve ücretlerin ödendi makbuzu 2 İmar Durumu 3 Kot kesit 4 İnşaat İstikamet 5 Mimari projedeki vaziyet planı 2 Zemin Etüd Raporları 2 Mülkiyet Sahibinin Tapu Belgesi İle 3 GÜN 3 GÜN

8 Bahadır Erdoğdu Engelliler Merkezi Engelli Öğrencilere Eğitim Verilmesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi ÖSS Hazırlık Öğrenci Alımı Cumhuriyet Eğitim Merkezi SBS Hazırlık Öğrenci Alımı Cumhuriyet Eğitim Merkezi Yabancı Dil Kursu Öğrenci Alımı 1 Sağlık Raporu 2 REM Raporu 3 İkametgah Belgesi 4 Fotoğraf 5 Velinin Kimlik Fotokopisi 1 İkametgah Belgesi 2 Öğrenci Belgesi 3 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4 Kurs Kayıt Formu 1 İkametgah Belgesi 2 Öğrenci Belgesi 3 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4 Kurs Kayıt Formu 1 İkametgah Belgesi 2 Öğrenci Belgesi 3 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4 Kurs Kayıt Formu 5 Prof.Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi 1 Yapılacak Etkinliğin Sunum Dosyası 2 Dilekçe (Antetli Kağıt ve Islak İmzalı Olacak) 6 Yalçın Kızılay Spor salonu 1 Başvuru formu 2 2 adet resim 3 Sağlık raporu 4 Dekont Başvuru tarihinde cevap verilmektedir Sınav Tarihinden Bir Ay İçinde Sınav Tarihinden Bir Ay İçinde 1-2 Hafta 1-2 Hafta (evraklar tamamlandıktan sonra)

9 1 Tescil İşlemleri 2 Etüd Proje Tasdik İşlemi 1 Trafo Belgesi 2 Tescilli Yapılacak Projeler (Oda Vizeli 4 er Takım) 3 Tapu Fotokopisi 4 Sicil Durum Belgesi 5 Proje Sorumluluk Beyanı 6 Büyükşehir Belediyesi Sicil Kaydı 7 Yapı Denetim Sözleşmesi 8 Matbu Dilekçe (4 adet ) 9 Ücret Makbuzu 1 Mekanik Belgesi (Oda Vizeli 3 er Takım) 2 Elektrik Tesisat Projesi (Oda Vizeli 3 er Takım) 3 Isı Yalıtım Hesapları (Oda Vizeli 3 er Takım) 4 Elektrik Müh.Odası Elek. Proje Müelliflik Sicil Durum Belgesi 5 İşyeri Varsa İtfaiye Tasdiği 6 Ücret Makbuzu 15 DAKİKA 3 İskan Vizesi Verme İşlemi 2 Temelüstü Yapı Ruhsatı 3 Yapı Denetim Raporu 4 Proje, İtfaiye Tasdikliyse, İtfaiye İskan Raporu 5 Ücret Makbuzu-Projeye Göre Mahallinde Kontrol Yapılacak 6 Asansör Varsa Asansör Ruhsat Dosyası 4 Isı Yalıtım Vizesi Verme İşlemi Not: İskan Vizesi İçin İstenen Evraklar Geçerlidir 5 Asansör Ruhsatı İşlemi 2 Asansör projesi (Oda Vizeli 3 er Takım) 3 Bakım Sözleşmesi 4 Firmaya Ait Asansör AT Uygunluk Belgesi, CE Belgesi 5 Makine ve Elektrik Müh.nin Aynı Yıl Vizeli Yetki Yetki Belgeleri (Odadan) 6 Güvenlik Ekipmanları Sertifikaları 7 Büro Tescil Belgesi (Odadan) 8 Ücret Makbuzu 9 Projeye Göre Mahallinde Kontrol Yapılacak 6 İş Yeri Ruhsat Proje Onayı İşlemi veya Ruhsat Müdürlüğünden Yazı 2-3 Adet Yerleşim Projesi (Oda Vizeli) 3 Yerinde Kontrol Yapılması 4 Ücret Makbuzu

10 1 Yapı Ruhsatı Tanzim Etmek 2 Yıkım Ruhsatı 3 Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) 4 İskele Belgesi 5 Ruhsata Tabii Olamayan Basit İnşaat İşleri 6 Kat İrtifakı Kurulması 7 Subasman ve Diğer Vizelerin Yapılması 8 Yapı Tatil Tutanağı İşlemleri 2 Tasdikli Proje 3 Statik Proje Onayı 4 Hissedarların Muvafakatnamesi 5 Hissedarların Vekaletnamesi (Vekaleten İş Yürütülmesi Halinde) 6 Müteahhit Evrakları 7 Borçsuzluk Yazıları 8 Yapı Denetim Evrakları 2 Elektrik Su İgdaş Yazıları 3 Tapu 4 Şantiye Şefi Evrakları 5 Müteahhit Evrakları 6 Binanın Boş Olduğuna Dair Muhtarlık Yazısı 7 İmar Durumu 8 Hissedarların Muvafakatnamesi 2 Borçsuzluk Evrakları 3 Vize İşlemleri Tamamlanmış Ruhsat Aslı 4 Ruhsat Sahiplerinin Kimlik Bilgileri 5 Yapı Denetim Evrakları 2 Tapu 3 T.U.S Evrakları 2 Tapu 2 Kat İrtifak Ücretinin Dekontu 3 Kat İrtifak Listesinin Yapıştırılmış Olduğu Tasdikli Mimari Proje (2 Takım) 2 Seviyeler 3 İş Bitirme Tutanakları 4 İSKİ Kabul Yazısı 5 SGK İşyeri Açma Bildirimi 6 Numune Tutanak ve Raporları 7 Hakediş Raporları 8 Bir Sonraki Hak ediş Dilimine Ait Dekont 1 Yapı tatil Tutanağı Düzenlenmesi 2 Muhtarlığa Onaylatma İşlemi 3 İlgililerine Tebliğ Etmek 4 Encümene Sevk etmek 3 GÜN 9 Encümen Kararı Tebliğ İşlemleri 1 Encümen Kararlarını İlgili Yerlere Tebliğ Etmek 2 Alt Yapı Hizmetlerinden Yararlanılmaması Yönünde İlgili Kurumlara yazı Yazmak 10 GÜN

11 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 1 Stajyer Dilekçesi 2 İş Başvurusu 3 İş Talebi Dilekçesi 4 Nakil Talebi Dilekçesi Başvuru tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde 1 Belediye Bünyesindeki Kültür Merkezlerinde Salon Tahsisi 1 Başvuru Dilekçesi 2 Tahsis Bedelinin Ödendiğine dair makbuz 7 GÜN 2 İlköğretim Dönemi Öğrencileri İçin Yaz Dönemi Kurs Kayıtları 1 Başvuru formu 2 Sağlık raporu 3 2 adet fotoğraf 4 İkametgah 45 GÜN 3 Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Yetişkinler ve çocuklar için ücretli/ücretsiz, sertifikalı- sertifikasız kurs kayıtları (kurslar kayıt döneminde duyurulacaktır) 1 Başvuru formu 2 Sağlık raporu 3 2 adet fotoğraf 4 İkametgah 45 GÜN 4 Belediye yayınlarının dağıtımı 1 Sözlü talep 2 Dilekçe 5 Konferans-panel-söyleşi-sergi Herhangi bir belge istenmemektedir. 6 Kütüphanecilik Hizmetleri 1 Vesikalık fotograf 2 Nüfus cüzdan fotokopisi SÜRESİZ 7 Vatandaş Başvuruları(Dilekçe, Bilgi Edinme, Kabul) 7 GÜN 8 Eğitim Evleri Başvurusu 1 Kimlik Fotokopisi 2 İkametgah 3 Resim 4 Öğrenci belgesi 5 Başvuru formu SÜRESİZ

12 1 Hakediş ödemeleri 1 Yetki belgesi 2 Borcu yok yazısı 3 Kimlik fotokopisi 4 Kaşe 5 Ödeme talimatı 30 dakika 2 Kurum ödemeleri 1 Ödeme talimatı 5 dakika 3 Emanet ödemeler 1 Yetki belgesi 2 Kimlik 3 Makbuz aslı 4 Aslının kaybı halinde gazete ilanı 5 Geçerli vekaletname 15 dakika 1 Günlük Telefon Görüşmeleri ve Randevu Taleplerine Cevap Vermek Başvuru Sahibinin; 1 Adı Soyadı 2 Telefon Numarası 3 Görüşeceği Konu Taleplerine Göre 4 Belediye Başkanı İle iletişimin sağlanması 5 Konularına göre İlgili Müdürlüklere Yönlendirilmeleri Sağlanmaktadır 2 Halk Günü Toplantısı 1 Vatandaşın Adı ve Soyadı 2 İletişim bilgisi 3 Şikâyet veya Talebi ile ilgili açıklayıcı bilgiler 3 GÜN 15 GÜN 3 Vatandaşın istek ve Şikayetlerine Cevap Vermek veya Sözlü Olarak Yazılı 5 GÜN Sözlü 15 DK Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu İle Müracat 2 Müştekinin Adı Ve Soyadı 3 İkametgah Adresi 4 İletişim Bilgisi Şikayet veya talebi ile ilgili Açıklamalar 1 E- mail ile Müracat 2 Müştekinin Adı Ve Soyadı 3 İkametgah Adresi 4 İletişim Bilgisi 5 Şikayet veya talebi ile ilgili Açıklamalar 15 GÜN

13 1 Çim ve Yabani Ot Biçimi 2 Kroki Uygun Görüldüğü Takdirde 1 Hafta İçinde 2 Mahalle Park ve Bahçe Bakımı-Tamiri Uygun Görüldüğü Takdirde 15 Gün 3 Özel mülkiyet alanlarında bulunan ağaçlarla ilgili budama ve kesim izninin verilmesi ya da kesim ve budama yapılması (Yönetici olması durumunda yönetici kaşesi ile yoksa kat maliklerinin tamamı tarafın dan imzalı, mal sahi bi olması durumunda tapu fotokopisi ile) Müdürlüğün program dahilinde yapılacktır. 15 Gün (Talebin tespit edilerek ilgilisine bilgi verilme süresi) 4 Bilgi edinme talepleri 1 Başvuru Dilekçesi 15 Gün (Talebin tespit edilerek ilgilisine bilgi verilme süresi) 5 Yeşil alanlarda park yapımı talepleri 1 Başvuru Dilekçesi Müdürlüğün program dahilinde yapılacktır. 15 Gün (Talebin tespit edilerek ilgilisine bilgi verilme süresi) 6 İzisiz ağaç kesimleri ile ilgili ihbarın değerlendirilmesi ve gerekli yasal işlemlerin yapılması 1 Telefon 2 Dilekçe 3 E-posta vb. Müdürlüğün program dahilinde yapılacktır. 15 Gün (Talebin tespit edilerek ilgilisine bilgi verilme süresi) İlk Müracaat Yeri: Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Adı-Soyadı (Şef) Sibel EROĞLU Telefon Faks E-Posta İkinci Müracaat Yeri: Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Adı-Soyadı (Müdür) Doruk ENÇ Telefon Faks E-Posta

14 1-P 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak ilgilisince verilen 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifinin değerlendirilmesi 2-P 1/1000 ölçekli plan tadilatına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi 3-P Yazılı dilekçeler ile yapılan müracaatların değerlendirilmesi (malik veya vekiline ait TC kimlik numarası bulun ması zorunludur.) 2 Dilekçe ilgilisinin noter tasdikli imza beyanı 3 Tapu veya Tapu kayıt örneği (yeni tarihli) 4 Tapuda adı geçenlerin noter tasdikli vekaletnamesi (mal sahibinin başvurmaması durumunda) 5 Koordinatlı Kadastral Çap (yeni tarihli) ve Röperli Kroki 6 Plan Tadilatı Teklifinin içerdiği parsel/parselleri gösteren mer i 1/5000 ölçekli N.İ.P ve halihazır harita örnekleri 7 İlgili Kurum ve Kuruluş görüşleri 8 Plan Tadilatı Teklifi yapımını yükümlenecek müellif/müel lif kuruluşları tarafından plan/halihazır harita üzerine hazırlanmış teklif plan paftası (9 takım) 9 Plan Açıklama Raporu (9 takım) 10 Teklif plandan etkilenen başka parsel maliklerinin plan tadilat teklifini kabulüne dair muvaffakatnamesi. 11 Şehir Plancısına ait Oda Büro Tescil Belgesi (TC kimlik numarası bulunması zorunludur.) 2 Tapu ve çap 3 Başkası adına başvuru yapılıyorsa vekaletname Plan Tadilatı Teklifinin, Maltepe Belediye Meclisi ne sunulması, İlçe Meclis Kararı uygun ise, teklifin Büyükşehir Belediye Meclisi ne iletilmek üzere İ.B.B Başkanlığı na gönderilmesi, onaylanırsa askıya çıkarılması da dahil geçen süre; MİNİMUM 6 AY. * İ.B.B Başkanlığı nda ve Belediye Meclislerinde geçen süreler dahil değildir. Askı süresi içinde yapılan itirazın, Maltepe Belediye Meclisi ne sunulması, İlçe Meclis Kararı uygun ise, itirazın Büyükşehir Belediye Meclisi ne iletilmek üzere İ.B.B Başkanlığı na gönderilmesi, onaylanırsa askıya çıkarılması da dahil geçen süre; MİNİMUM 6 AY. * İ.B.B Başkanlığı nda ve Belediye Meclislerinde geçen süreler dahil değildir. (TC kimlik numarası bulunması zorunludur.) 7 gün *imza aşamaları için geçen süreler dahil değildir. 4-P E-posta ile yapılan müracaatların değerlendirilmesi 1 E-Posta ile verilen Dilekçe (TC kimlik numarası bulun ması zorunludur.) 5-H İnşaat İstikamet Rölevesi 2 Tapu 3 Çap 4 Aplikasyon Krokisi, 5 İmar Durumu(Aslı) 6-H Kot Kesit, 2 İmar Durumu, 3 Vaziyet Planı 7-H Kontur Gabari 1 Onaylı Proje, 2 Arsa köşelerinin zeminde tespiti 8-H Ada Revizyonu 1 Adanın tamamının zemin alımı 9-H İmar Uygulaması 1 Yüklenici firma dosyası İhale ve Onay Süresi 13-H Haciz ve İpotek Kaldırma Yazışmaları, 2 Harç makbuzu 14-N Değişen Adreslerin Öğrenilmesi İçin Yazılı ve Sözlü Müracaatların Cevaplandırılması 15-N Eksik yada Zarar Görmüş Bina Dış Kapı Numaralarının, Sokak Tabelalarının Tespiti 16-N Adres tespiti(ada-parsel numarası verilerek adres tespiti,açık adres verilerek de parsel tespiti yapılması) ve sözlü müracaat, 2 Tapu fotokopisi, 3 Elektrik, su, doğalgaz faturası 3 GÜN 3 GÜN 7 GÜN 7 GÜN 2 SAAT ve sözlü müracaat 5 GÜN ve sözlü müracaat, 2 Tapu fotokopisi, 3 Elektrik, su, doğalgaz faturası 2 SAAT

15 1 Sıhhi ve Umuma Açık İşyerleri 2 2.ve 3.Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 1 Maliye Vergi Levhası Fotokopisi 2 2 adet fotoğraf (şahıs firmalarından) 3 Borcu yoktur yazısı 4 İkametgah senedi (ilçe dışında ikamet edenlerden) 5 İtfaiye Raporu 6 Emniyet Müdürlüğü yazı ve cevabı (Umuma Açık Yerler için), Market, Bakkal, Büfe,Kuruyemiş v.b.gibi işyerlerinde alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan işyerlerinden Emniyet Raporu talep edilir (sıhhi müesseseler) 7 Tapu Fotokopisi 8 Tapu Sicil Müd. nden işyerine ait Kat Malikleri isim listesi,yönetim planı (umuma açık işyerleri için) 9 Kira Kontratı Fotokopisi 10 Sorumlu Müdürlük sözleşmesi 11 Yangın Söndürme Cihazının fatura fotokopisi (itfaiye raporu istenmeyen yerlerden) 12 Güzellik ve Masaj Salonları için Milli Eğitimden onaylı Yeterlilik Belgesi 13 Esnaf Sicil Ticaret Odası veya Sanayi Oda Kaydı 14 Devir ise noterden devir senedi 15 Diploma veya Ustalık Belgesi(Berber, Kuaför, Estetisyenler için) öncesine ait Elektrik veya su faturalarına ait döküm 17 Taahhütname 18 Muvafakatname 19 Şirketlerde iş takibi için vekaletname alınmaktadır 20 Sağlık Raporu (portör) 21 Savcılık Adli Kağıdı (İşyeri yetkisi ve çalışanlara ait Umuma Açık Yerler için) 22 İntikal ve veraset ilamı sureti 23 Mimarlak mühendisler odasına kayıtlı mühendis tarafından hazırlanmış statik rapor 24 Spor toto, iddaa bayii bayilik belgesi 25 Spor ve bilardo salonlarından Antrenör Belgesi 26 Taksi Duraklarından U.K.O.M.E Kararı 27 Taksi Durakları için İ.B.B. Toplu Ulaşım Müd.yazısı 28 Sigorta Acentelik Sözleşmesi 29 Şirketler için; İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 1 Başvuru Beyan Formu 2 Tapu Fotokopisi 3 Kira Kontratı Fotokopisi 4 Maliye Vergi Levhası Fotokopisi 5 ilçe dışında ikamet edenler için ikametgah senedi (Şirketlerde imza sirkülerinde imza yetkilisi olan kişinin) 6 Fotoğraf (2 adet) 7 İşyerinin ön cepheden ve içerden çekilmiş fotoğrafı 8 Muvafakatname 9 Doktor Sözleşmesi (50 ve üzeri çalışanı olan yerlerden) 10 Sağlık Raporu fotokopileri (Gıda imalatı için sigortalı çalışanların) 11 Diploma veya ustalık Belgesi 12 Mühendislik sözleşmesi (Gıda imalathaneleri, atölyeleri, servis ve tamirhaneler için) yılı öncesi elektrik, su faturası dökümü 14 Harç makbuzu 15 İSKİ deşarj raporu (Oto yıkamalar) 16 UKOME görüş yazısı. (Oto yıkamalar) 17 Çevre Koruma Müd.raporu 18 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan.dan çalışma izin belgesi (50 kişi üzerinde işçi çalıştıran işyerleri için) 19 Kira Kontratı Fotokopisi 20 Motor Beyannamesi (İşyerinde motor çalıştıracaksa) 21 İtfaiye Raporu 22 İskansız Yerler için Bina Statik Raporu 23 İskansız Yerler için Taahhütname 24 Oda Kaydı 25 Şirketler için; İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi, Şirket Ana sözleşmesi Evrakların tamamlanması ve dosya için istenen raporların tamamlanması durumunda 30 gün içinde ruhsatlandırılır. Dış birimlerin raporları gün arasında Müdürlüğe ulaşmaktadır.

16 3 Canlı Müzik Yayını izin belgesi 4 Hafta Tatili Ruhsatı verilmesi 5 Mesul Müdürlük Belgesi verilmesi 2 Ruhsat Fotokopisi 3 Ses Ölçüm Raporu (İBB Çevre K.D.Bşk.) 4 Harç Makbuzu 5 Dosya 6 Muvafakatname (Kat Maliklerinden) 7 Eğlence Vergisi Makbuzu 8 Şirketler için; İmza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi 1 İlk kez Hafta Tatili Ruhsatı alacak işyerlerinden istenen Belgeler 2 Ruhsat Fotokopisi 3 Beyan Formu 4 Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri 5 Dilekçe 6 Hafta Tatili Ruhsatı yenilenecek işyerlerinden istenen belgeler 7 Dilekçe, Hafta Tatili Ruhsatının aslı 2 Nüfus Cüzdan Sureti 3 İkametgah 4 Sabıka Kaydı 5 Noterden Tasdikli Mesul Müdür Belgesi 6 Ruhsatın Fotokopisi 7 Portör Muayenesi (Sağlık Raporu) 8 Şirketler için; Sicil Gazetesi, imza sirküleri, Yönetim Kurulu Kararı 9 Harç Makbuzu 10 Borcu Yoktur Yazısı İşletmeci dilekçe ile Müdürlüğe müracaat eder Müdürlük tarafından İlgili Kuruma yazışma yapılır. Olumlu görüş geldikten sonra listedeki evraklar ilgilisinden alınır. Ödeme alındıktan sonra Canlı müzik izin belgesi düzenlenir (İlk Kez ruhsat verilecek işyerlerinin müracaatı alındıktan sonra Encümene sunulur. Encümen Kararından sonra ruhsat ücreti alınarak Hafta Tatili Ruh. düzenlenir.) Yenileme yapılacak işletmelerden Başvuru alınır. Ödeme alındıktan sonra Hafta Tatili Ruhsatı düzenlenir Evraklar alındıktan sonra 2-3 gün içinde harç alınarak Mesul Müd.belgesi düzenlenir

17 1 Poliklinik Hizmeti 1 Hasta müracaatı, 2 Poliklinik kaydının yapılması, 3 Doktor muayenesi (reçete verilmesi, hastaneye sevk) 4 Laboratuvara sevk 5 Tetkik sonucu reçete verilmesi 6 Bilgisayar kaydı (protokol numarası verilmesi) 7 Sağlık işlerinden çıkış 2 Evrak İşleri 1 Gelen- giden evrak 2 Evrak kayıt programında evrak kaydının yapılması 3 Evrağın müdür tarafından sevki 4 Evrağın ilgili kişi tarafından işlemi 5 İç veya dış zimmet 6 Sonuçlanan evrağın arşivlenmesi (standart plana göre dosyalanması) 3 Laboratuar İşleri 1 Hastanın laboratuara müracaatı 2 Ekg çekilmesi 3 Reçeteli ilacın enjeksiyonu, 4 Pansuman 5 Kan ve idrar örneklerinin alınması, 6 Hemogram ve TİT sonucu 30 dakika sonra 7 Biyokimya sonucu saat den sonra 3 Cenaze hizmeti 1 Cenaze yakınının telefonla müracaatı, 2 Cenaze ve defin işleri birimine ölenin nüfus cüzdanı ile müracaat 3 Ölüm belgesinin doldurulması 4 Cenazenin bulunduğu yere gidilmesi 5 Cenazenin doktor tarafından muayenesi 6 Ölümü şüphelinin (cinayet,intihar) karakola bildirilmesi 7 Cumhuriyet Savcılığına rapor yazılması 8 Ölüm raporunun cenaze yakınına verilmesi Alo 188 den cenaze aracı istenmesi 9 Şehir dışına gidecek cenazenin tabutunun mühürlenmesi 10 Yol nakil belgesinin düzenlenmesi 11 Mernis tutanaklarının 10 gün içinde düzenlenmesi 12 Mernislerin Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesi 4 Diş polikliniği hizmeti 1 Sgk sı olmadığına dair belge 2 Nüfus cüzdanı 10 DAKİKA 4 saat 20 DAKİKA 1 Şikayet / İstek / Bilgi Edinme Talepler /e-posta/iletişim hattına gelenler 1 HAFTA 2 Proje Başvurusu 1 Proje evrak 2 Dilekçe İşin niteliğine göre değişir

18 1 Hizmet Binalarının Yangın Güvenliği Denetimlerini yapmak 1 Kurum İçi 2 Belediye Personeline Yangından Korunma ve tahliye eğitimi vermek 1 Kurum İçi 3 Belediye Hizmet Binalarının Güvenliğinin sağlanması. 1 Kurum İçi 4 Vatandaş Talep ve Şikayet Dilekçeleri 1 Kurum Dışı 1 AY 1 Sosyal Yardım Hizmeti (Ayni Yardım Hizmeti) 2 Sosyal Yardım Hizmeti (Nakdi Yardım Hizmeti) 3 Sosyal Yardım Çalışmaları, Yangın ve Tabii Afete Maruz Kalmış AilelereYapılan Yardım 4 Sosyal Yardım Çalışmaları, Engellilere Yapılan Yardımlar (Hasta Alt Bezi, Çeşitli Cihazlar ) 5 Sosyal Yardım Çalışmaları, Engellilere Yapılan Yardımlar (Tekerlekli Sandalye..) 1 Başvuru Dilekçesi 2 Kimlik Fotokopisi 3 Form-5(Muhtarlıktan) 4 Kiracı ise Kira Kontratı Fotokopisi 5 Varsa Hastalık Raporu Fotokopisi 1 Başvuru Dilekçesi 2 Kimlik Fotokopisi 3 Form-5(Muhtarlıktan) 4 Kiracı ise Kira Kontratı Fotokopisi 5 Varsa Hastalık Raporu Fotokopisi 1 Başvuru Dilekçesi 2 Kimlik Fotokopisi 3 Form-5(Muhtarlıktan) 4 Kiracı ise Kira Kontratı Fotokopisi 5 Afet Raporu 1 Başvuru Dilekçesi 2 Kimlik Fotokopisi 3 Form-5(Muhtarlıktan) 4 Kiracı ise Kira Kontratı Fotokopisi 5 Varsa Hastalık Raporu Fotokopisi 6 Bez kullanabilir raporu 1 Başvuru Dilekçesi 2 Kimlik Fotokopisi 3 Form-5(Muhtarlıktan) 4 Kiracı ise Kira Kontratı Fotokopisi 5 Varsa Hastalık Raporu Fotokopisi 6 Tekerlekli sandalye kullanabilir raporu 6 Aşevi Hizmeti (Yaşlı, engelli, bakıma muhtaç) 1 Başvuru Dilekçesi (Yerinde Tespit) 2 Kimlik Fotokopisi 3 Form-5(Muhtarlıktan) 4 Kiracı ise Kira Kontratı Fotokopisi 5 Varsa Hastalık Raporu Fotokopisi AYNI GÜN 1 AY 15 GÜN AYNI GÜN 1 AY AYNI GÜN

19 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda İstenilen Belgeler Hiz.Tamamlanma Süresi 1 Çöp toplama ve taşıma 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu 2 Mıntıka Temizliği Talebi 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu GÜNLÜK HERGÜN,GÜNAŞIRI VE HAFTADA 3 Cadde ve Sokakların Süpürülmesi Talebi 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu 3 GÜN 4 Çöp Konteynırı Konulması Talebi 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu 5 Çöp Konteyneri Kaldırılması Talebi 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu 6 Çöp Konteynırının Satışı 1 Belediye Sicil Kayıt Numarası 2 Peşin veya taksili olacağının beyanı 7 Moloz ve Cüruf Kaldırma Çalışmaları 1 Talep Dilekçesi 2 Bedelinin Tahsiline İlişkin Makbuz 3 Sahipsiz moloz için ve yazılı başvuru 8 Cadde, Sokak ve Meydanların Yıkama Çalışması 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu 9 Çevre Temizliği Koruma Şikayetleri 1 Telefon 2 Vatandaş Şikayeti 10 Pazar Yeri Temizliği 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu 11 Alt Geçitlerin Temizliği 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu 12 Budama Atıklarının Toplanması 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu 13 Eski Eşyaların Toplanması 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu Uygun görüldüğü takdirde 1 hafta içinde yeri değiştirilir 3 GÜN HER GÜN HER GÜN İlk Müracaat Yeri: Temizlik İşleri Şefliği Adı-Soyadı (Şef) Adile BULUT Telefon Faks E-Posta İkinci Müracaat Yeri: Temizlik İşleri Müdürlüğü Adı-Soyadı (Müdür) Salih KARA Telefon Faks E-Posta

20 1 Okullara Araç Tahsisi Dilekçe İşin niteliğine göre değişir 2 Amatör Spor Kulüplerine Araç Tahsisi Dilekçe İşin niteliğine göre değişir 3 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Araç Tahsisi Dilekçe İşin niteliğine göre değişir 4 Muhtarlıklara Araç Tahsisi Dilekçe İşin niteliğine göre değişir 5 Sivil toplu Kuruluşlarına Araç Tahsisi Dilekçe İşin niteliğine göre değişir 6 Engelli Vatandaşların Rehabilitasyon Merkezine Taşınması için Araç Tahsisi Dilekçe İşin niteliğine göre değişir 7 Engelli Vatandaşlara Araç Tahsisi Dilekçe İşin niteliğine göre değişir 8 Cenazeye Katılacaklara Araç Tahsisi Dilekçe İşin niteliğine göre değişir 9 Şikâyet-İstek Ve Bilgi Edinme Dilekçeleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2 Sözlü müracaat İşin niteliğine göre değişir 1 Nikâh işlemleri 1 5 adet Vesikalık Fotoğraf 2 Sağlık Raporu, 3 (Çiftlerin Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Yeri Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği Evlendirme Memurlarınca bilgisayar ortamında T.C. Kimlik Numarası girilerek kayıtları çıkarılıyor.) yı doldurup 17 den gün alanlar için aile mahkeme sinden evlenme izin belgesi yi doldurup 18 den gün alanlar için anne baba rızasını bildirir dilekçe 6 6. Boşanma üzerinden 300 gün geçmemiş bayanlar için aile mahkemesinden alınmış iddet müddeti kararı 7 7. Kızlık soyadı kullanmak isteyenler için dilekçe 2 Resmi Evrak Kayıt İşlemi 1 Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen Resmi evraklar ya da vatandaşlar tarafından kamu kurum ve kuruluşların dan getirilip kayda alınması gereken resmi evrak kayıtları 30 DAKİKA 5 DAKİKA

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yazışmalar ve Yazı Talebe göre -15-2 Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün 3 İlan Giderleri İlanlarla ilgili gazete, fatura

Detaylı

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 SIRA NO KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 Kurum İnternet Sitesinin Yayınlanması www.kirikkale-bld.gov.tr 2 E-Belediye

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 Yangın ve olaylara müdahale İtfaiye

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tahsis Hakkı Devri 1-Dilekçe (Alandan- Satandan) 2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi (ETO) 3-Yaş Sebze-Meyve Ticareti

Detaylı

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO SIRA NO Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ADI 1 Sosyal güvencesi

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI E- BELEDİYE HİZMETİNDEN YARARLANMA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN ONLİNE ÖDEME

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Küşat Ruhsat İşleri 2 3 2.ve3.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Taziyelerde kullanılmak üzere plastik masa ve sandalye hizmeti 4

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SN HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mikro Kredi 2 Bilgi Edinme 2-Nüfus kayıt örneği 3-Mikro kredi araştırma formu (Kurumdan

Detaylı

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Pazar Tezgâhı Kurma Belgesi 1 - Adalar Belediyesine hitaben

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI 1 ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 3 Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, bertaraf işi Katı atık düzenli depolama

Detaylı

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. HİZMETİN ADI 1 Encümen Kararı 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube

Detaylı

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SI RA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ġmar Durumunun

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 01.02.2010 İmar ve Şehircilik Md Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1/ 30 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün faaliyet

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ÇUBUK BELEDİYESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIA NO KUUM KODU STANDAT DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMAASI HİZMETTEN YAALANANLA HİZMETİ SUNMAKLA GÖEVLİ/YETKİLİ KUUMLAIN/BİİMLEİ N ADI MEKEZİ

Detaylı

ALANYA BELEDİYESİ TABİBLİĞİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ALANYA BELEDİYESİ TABİBLİĞİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU LNY BELEDİYESİ TBİBLİĞİ HİZMET ENVNTERİ TBLOSU SIR NO KURUM KODU STNDRT DOSY PLNI KODU DI TNIMI DYNĞI MEVZUTIN DI VE MDDE NUMRSI HİZMETTEN YRRLNNLR SUNMKL GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLRIN/BİRİMLERİN DI MERKEZİ

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ Hayatta insanı mutlu edecek şey, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'tır. SAYFA 1 SUNUŞ ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Belediyemiz 2011

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı