T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU"

Transkript

1 T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

2 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 2 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1 Kimlik Fotokopisi 2 İletişim Bilgileri 3 İkametgah Bilgileri 4 Dilekçe 1 Kimlik Fotokopisi 2 İletişim Bilgileri 3 İkametgah Bilgileri 4 Dilekçe 15 GÜN 15 GÜN 1 adresi üzerinden E-Belediye Hizmetleri ile Vergi Borcu Sorgulama, Vergi Borcu Ödeme ve Makbuz Görüntülemek. 2 adresi üzerinden E-İMAR uygulaması ile imar durumu sorgulamak. 1 T.C. Kimlik Numarası ile Online Başvuru Formu 2 T.C. Kimlik Numarası ile Sisteme Giriş ANLIK 1 Giriş Ada - Pafta - Parsel Bilgisi 2 Mahalle - Sokak - Kapı No Bilgisi ANLIK 3 adresi üzerinden Kent Rehberi Uygulaması ile çeşitli bilgilere ulaşmak. 1 Herhangi bir bilgiye gereksinim duymadan sadece internet erişimi ile ulaşılabilir. ANLIK 4 adresi üzerinden Evrak Sorgulama Takip Sistemi. 1 Altın Masa başvuru evrak sayısını gösteren bilgi formu Toplam İnternet İşlem Süresi 5 adresi üzerinden Altın Masa ve Bilgi Edinme Sistemi. 1 Altın Masa Başvuru Formu 2 Gerçek Kişi Başvuru Formu 3 Tüzel Kişi Başvuru Formu En Çok 30 İş Günü 1 Personel Bilgisayar ve Çevre Birimlerinin Teknik Arızalarının Giderilmesi 1 İlgili donanım için teslim tutanağı 2 Kurum İçi Birimlerin Bilgisayar ve Çevre Birimleri Talebi 1 Müdürlük Talep Yazısı 3 Kurum Dışı Birimlerin Bilgisayar ve Çevre Birimleri Talebi 1 İlgili Makam Talep Yazısı 4 Kurum İçi Tüm Personelin Otomasyon Kullanıcı Hesap İşlemleri 1 Müdürlük Talep Yazısı Ortalama 8 Saat Ortalama 5 İş Günü (Başkanlık Onayı ve Donanım Temin Durumlarına göre) Ortalama 10 İş Günü (Başkanlık oluru ve Donanım Temin Durumlarına göre) ANLIK

3 1 Ambalaj Atıklarının Toplanması 1 Atık çıkan yerin adresi 2 Kimlik Bilgileri 3 Telefon Bilgisi 2 Ambalaj Atığı Kutusu Verilmesi 1 Telefon 2 Şahsen Müracaat (Dilekçe, E- mail) 1 HAFTA( bu süre mali bütçenin olanağına göre değişebilir) 3 Atık Pillerin Toplanması 1 Atık çıkan kişinin /kuruluşun müracaatı (Tel, Dilekçe, ) 4 Çevresel Gürültü Değerlendirme Raporu 1 Raporu Hazırlayan Firmanın yeterlilik Belgesi 2 Raporu Hazırlayan Kişinin A tipi sertifika katılım belgesi 3 Kapasite Raporu 4 Proses Akım Şeması 5 Yapı Kullanım İzni 6 İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatı GÜN 5 Atık pil toplama kutusu verilmesi 1 Telefon 2 Şahsen Müracaat (Dilekçe, E- mail) 1 HAFTA( bu süre mali bütçenin olanağına göre değişebilir) 6 Elektronik Atıkların Toplanması 1 Atık çıkan kişinin /kuruluşun müracaatı (Tel, Dilekçe, ) En Çok 30 İş Günü 7 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması 1 Atık çıkan kişinin /kuruluşun müracaatı (Tel, Dilekçe, ) 8 Tıbbi atıkların toplanması 1 Atık çıkan kişinin /kuruluşun müracaatı (Tel, Dilekçe, ) 9 Tıbbi Atık Sözleşmesi Yapılması 2 Vergi levhası örneği 3 Kira kontratı örneği 4 Diploma Fotokopisi 5 Sorumlu Hekim Yazısı 6 Firma Kaşesi 7 Tıbbi Atık 10 Çevre ve Toplum Sağlığıyla İlgili Şikayetlerin Değerlendirilip Sorunların Çözülmesi Tıbbi Atık Sözleşmesi Yapılması Bitkisel Atık Sözleşmesi Yapılması 1 İşletmenin adresi 2 Vergi Levhası 3 İşletme Kaşesi 13 Gürültü Şikayetlerinin Değerlendirilmesi 1 Şikayet konusu yerin adres, kimlik ve telefon bilgisini içeren dilekçe, ya da telefon 14 Baca Gazı Şikayetlerinin Değerlendirilmesi 1 Şikayet konusu yerin adres, kimlik ve telefon bilgisini içeren,dilekçe, veya telefon 15 Görüntü Kirliliği Şikayetlerinin değerlendirilmesi 1 Şikayet konusu yerin adres, kimlik ve telefon bilgisini içeren, dilekçe, veya telefon 30 DK. 3 GÜN 3 GÜN 3 GÜN 16 Çalışma Ruhsatı Verilmesi Hususunda Çevresel Değerlendirme Görüş Yazısı Verilmesi 1 Resmi dilekçe, vergi levhası, tel, firma kaşesi, faaliyet gösterecek alan ile ilgili teknik belgeler 7 GÜN (eksikliklerin tamamlanması için verilecek süre hariç)

4 1 Geçici ve kati teminat iadesi 2 Yetki Belgesi (Tüzel kişilerde; tüzel kişiliği temsile yetkili olanlar için imza sirküleri veya vekaletname ile imza beyannamesi, tüzel kişiliği temsile yetkili olmayanlar için şirket yetkilince yapılmış görevlendirme ve imza sirküleri veya vekaletname ile imza beyannamesi, gerçek kişilerde; imza beyannamesi) 3 Kimlik (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi) 2 3 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında; Bireysel ve Kurumsal Matbu Başvuru Formunda İstenilen Belgeler 15 GÜN İş Bitirme Belgesi 1 Matbu Belge 2 Bitirilen İşe Ait Belgeler 4 5 İhale dökümanının elden satın alınması (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında yapılan alımlar için ) 1 Doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont 2 Yetki Belgesi (Tüzel kişilerde; tüzel kişiliği temsile yetkili olanlar için imza sirküleri veya vekaletname ile imza beyannamesi, tüzel kişiliği temsile yetkili olmayanlar için şirket yetkilisince yapılmış görevlendirme ve imza sirküleri veya vekaletname ile imza beyannamesi, gerçek kişilerde; imza beyannamesi) 3 Kimlik (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi) Aylık Hakediş Onayı 2 Şirketin vergi borcu olmadığına dair bağlı olduğu vergi dairesinden aldığı yazı 3 İşçi çalıştırıyor ise; çalışanların SGK dökümleri veya bordroları 15 GÜN 3 GÜN

5 1 Tapu Verilmesi (malik veya vekiline ait TC kimlik numarası bulunması zorunludur.) 2 Tapu Tahsis Belgesi (İmar Affı Başvurusu) (Ziraat Bankası Dekontu) 3 Yapılan Sözleşme Gereği Yatırdığı Paranın Makbuzları 4 Kimlik 5 Yapılacak inceleme sonucu gerekli belgeler (Taahhütname vb.) 3 HAFTA 2 Yoldan Satış 2 Tapu Fotokopisi 3 İmar Durumu 4 Satış ile ilgili Encümen Kararı 3 Kamulaştırma 2 Tapu Fotokopisi 3 İmar Durumu 4 Kiralama Özel Kişi : 1 Nufüs Cüzdan Sureti 2 İkametgah Senedi 3 Geçici Teminat 4 Belediyeden Alıncak borcu yoktur yazısı 5 Taahhütname (tahliye edeceğine dair- noterden) Tüzel Kişi: 1 Faaliyet Belgesi (Ticaret sanayi odası v.s) 2 İhaleyi katılacak için yetki belgesi 3 Geçici Teminat 4 Belediye den alınacak borcu yoktur yazısı. 5 Taahhütname (tahliye edeceğine dair- noterden) 2 HAFTA Kamulaştırma yapılacak yerin özellikleri ve bütçeden dolayı süre belirsiz. 15 İŞ GÜNÜ 1 Altınmasa ve Yazı İşleri Müdürlüğü kanalı ile vatandaş talep ve şikayet dilekçeleri - , veya telefon 15 iş günü 2 Temelüstü Ruhsatı ve İskan talebi 1 İskiden uygunluk yazısı 15 iş günü 3 Fen İşleri Müdürlüğü çalışma programnını ve hazırlık aşamaları takip ve sorgulama 1 adresi üzerinden ulaşılabilinir. İnternet İşlem Süresi

6 1 Maltepe Başıbüyük Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi Kapsamında Hak Sahipliği Başvurusu (Tapu Tahsisliler İçin) 2 Maltepe Başıbüyük Kentsel Yenileme (Gecekondu dönüşüm) Projesi Kapsamında Hak Sahipliği Başvurusu (Tapu Tahsisi Olmayanlar İçin) 3 Maltepe Başıbüyük Kentsel Yenileme (Gecekondu dönüşüm) Projesi Kapsamında Hak Sahipliği Başvurusu Yapanların Mağduriyet Talebi 1 Tapu tahsis belgesinin aslı veya noter onaylı sureti yada varsa onaylı 2000 TL lik banka makbuzu 2 Satın alınmış ise satış senedi 3 Beyana dair Mükellef Hesap Kartı ve Bina Beyan Formu 4 Elektrik ve Su aboneliğine dair belge veya faturaları (her bir daire için) 5 Nüfus cüzdan fotokopisi 1 Muhtarlık Belgesi (en az 5 yıl mükim olmak) 2 Seçmen bilgi kağıdı (mahallede oy verdiğine dair) 3 Beyana dair Mükellef Hesap Kartı ve Bina Beyan Formu 4 Elektrik ve Su aboneliğine dair belge veya faturaları (her bir daire için) 5 Nüfus cüzdan fotokopisi 1 Mağduriyetlerini bildirir dilekçe 2 İlgili müdürlüğün ve/veya ilgili kurumun raporu 3 Uygulamaya ilişkin TOKİ görüşü 2 HAFTA 4 Ölçümlerin Yapılması 1 Hak Sahipliği başvurusunun yapılmış olması (Ölçüm ihale tarihinden sonra) 6 AY 5 Hak Sahipliğinin Belirlenmesi 1 Ölçümlerin onaylanmış olması 2 Ölçümlere itirazların tamamlanmış olması (Hak Sahipliği listelerinin askıya çıkarılmasından sonra) 1.5 AY 6 Değerlemelerin Yapılması 1 Hak sahipliğinin belirlenmiş olması (Hak sahipliğinin belirlenmesinden sonra) 1 AY 1 Davalarla İlgili Bilgi 1 Mahkeme Dosya No Veya Taşınmaz Tapu Bilgileri Yasal süresi içinde 2 Mahkeme Kararlarına İlişkin Ödemelerin Hesap Ve Tahakkuku 3 Vatandaşa Daha Hızlı Ve Etkin Hizmet Verebilmek Kapsamında Hukuki Görüş Vermek 1 Mahkeme Kararı (Onaylı) 2 Vekâletname 3 Talep Dilekçesi veya İcra Emri 1 Hukuki Görüş Talebi 2 Hukuki Görüş Yasal süresi içinde Yasal süresi içinde 4 İcra Takiplerini Yürütmek 1 Şikayet dilekçesi 2 İcra Takip Talebi 3 Ödeme emri 5 Belediyenin Açmış Olduğu veya Belediyeye Açılmış Davaları Yürütmek 1 Dava Dilekçesi 2 Davaya ilişkin bilgi- belgeler 3 Dava sonuçlarını bildirir tebligatlar Yasal süresi içinde Yasal süresi içinde

7 1 İmar Durumu 2 Proje Tasdiki 3 Zemin ve Temel Etüd İçin Yerleşime Uygunluk haritası ve Arazi İzin Yazısı 4 Zemin ve Temel Etüd Raporu Onayı 5 Maltepe İlçesi Yerleşim Alanlarının Zeminleri Hakkında Bilgi Şeklinde Cevap Verilme İşlemi 2 Taşınmaza ait Tapu aslı 3 Taşınmaza ait Kadastral Çap aslı 4 Gerekirse Röperli Kroki 2 Vekaletname (Gerekli ise) 3 İmar Durumu-İnşaat İstikamet Rölevesi 4 Kot-kesit 5 Ağaç Revizyonu 6 Zemin etüdü onaylı 7 İSKİ onayı 8 İtfaiye onayı (Gerekirse) 9 BEDAŞ Trafo belgesi 10 ÇED raporu (Gerekirse) 11 Koruma kurulu kararı (Gerekirse) 12 UKM kararı (Gerekirse) 13 Sivil Havacılık veya DHM yazısı (Gerekirse) 14 Avan proje uygulamalı yerlerde İBB onayı (Gerekirse) 15 Projelerin tescil edilmesi 16 Mimari uygulama projesi 4 nüsha (Plan, İmar durumu, istanbul İmar Yönetmeliği şartları imar çizim tekniğin uygun ilgili meslek odasınca ve Yapı Denetim Şirketince onaylı olması) 17 Statik Hesap ve Betonarme projeleri 3 nüsha(deprem böl gelerinde yapılacak binalar hakkındaki yönetmeliğine, pro je çizim tekniğine uygun ilgili meslek odasınca ve Yapı Denetim Şirketince onaylı olması) 18 Mekanik tesisat projeleri (İlgili şeflikçe onaylı) 19 Elektrik tesisat projeleri (İlgili şeflikçe onaylı) 20 Isı yalıtım projeleri (İlgili şeflikçe onaylı) 21 Harç ve ücretlerin ödendi makbuzu 2 İmar Durumu 3 Kot kesit 4 İnşaat İstikamet 5 Mimari projedeki vaziyet planı 2 Zemin Etüd Raporları 2 Mülkiyet Sahibinin Tapu Belgesi İle 3 GÜN 3 GÜN

8 Bahadır Erdoğdu Engelliler Merkezi Engelli Öğrencilere Eğitim Verilmesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi ÖSS Hazırlık Öğrenci Alımı Cumhuriyet Eğitim Merkezi SBS Hazırlık Öğrenci Alımı Cumhuriyet Eğitim Merkezi Yabancı Dil Kursu Öğrenci Alımı 1 Sağlık Raporu 2 REM Raporu 3 İkametgah Belgesi 4 Fotoğraf 5 Velinin Kimlik Fotokopisi 1 İkametgah Belgesi 2 Öğrenci Belgesi 3 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4 Kurs Kayıt Formu 1 İkametgah Belgesi 2 Öğrenci Belgesi 3 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4 Kurs Kayıt Formu 1 İkametgah Belgesi 2 Öğrenci Belgesi 3 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4 Kurs Kayıt Formu 5 Prof.Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi 1 Yapılacak Etkinliğin Sunum Dosyası 2 Dilekçe (Antetli Kağıt ve Islak İmzalı Olacak) 6 Yalçın Kızılay Spor salonu 1 Başvuru formu 2 2 adet resim 3 Sağlık raporu 4 Dekont Başvuru tarihinde cevap verilmektedir Sınav Tarihinden Bir Ay İçinde Sınav Tarihinden Bir Ay İçinde 1-2 Hafta 1-2 Hafta (evraklar tamamlandıktan sonra)

9 1 Tescil İşlemleri 2 Etüd Proje Tasdik İşlemi 1 Trafo Belgesi 2 Tescilli Yapılacak Projeler (Oda Vizeli 4 er Takım) 3 Tapu Fotokopisi 4 Sicil Durum Belgesi 5 Proje Sorumluluk Beyanı 6 Büyükşehir Belediyesi Sicil Kaydı 7 Yapı Denetim Sözleşmesi 8 Matbu Dilekçe (4 adet ) 9 Ücret Makbuzu 1 Mekanik Belgesi (Oda Vizeli 3 er Takım) 2 Elektrik Tesisat Projesi (Oda Vizeli 3 er Takım) 3 Isı Yalıtım Hesapları (Oda Vizeli 3 er Takım) 4 Elektrik Müh.Odası Elek. Proje Müelliflik Sicil Durum Belgesi 5 İşyeri Varsa İtfaiye Tasdiği 6 Ücret Makbuzu 15 DAKİKA 3 İskan Vizesi Verme İşlemi 2 Temelüstü Yapı Ruhsatı 3 Yapı Denetim Raporu 4 Proje, İtfaiye Tasdikliyse, İtfaiye İskan Raporu 5 Ücret Makbuzu-Projeye Göre Mahallinde Kontrol Yapılacak 6 Asansör Varsa Asansör Ruhsat Dosyası 4 Isı Yalıtım Vizesi Verme İşlemi Not: İskan Vizesi İçin İstenen Evraklar Geçerlidir 5 Asansör Ruhsatı İşlemi 2 Asansör projesi (Oda Vizeli 3 er Takım) 3 Bakım Sözleşmesi 4 Firmaya Ait Asansör AT Uygunluk Belgesi, CE Belgesi 5 Makine ve Elektrik Müh.nin Aynı Yıl Vizeli Yetki Yetki Belgeleri (Odadan) 6 Güvenlik Ekipmanları Sertifikaları 7 Büro Tescil Belgesi (Odadan) 8 Ücret Makbuzu 9 Projeye Göre Mahallinde Kontrol Yapılacak 6 İş Yeri Ruhsat Proje Onayı İşlemi veya Ruhsat Müdürlüğünden Yazı 2-3 Adet Yerleşim Projesi (Oda Vizeli) 3 Yerinde Kontrol Yapılması 4 Ücret Makbuzu

10 1 Yapı Ruhsatı Tanzim Etmek 2 Yıkım Ruhsatı 3 Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) 4 İskele Belgesi 5 Ruhsata Tabii Olamayan Basit İnşaat İşleri 6 Kat İrtifakı Kurulması 7 Subasman ve Diğer Vizelerin Yapılması 8 Yapı Tatil Tutanağı İşlemleri 2 Tasdikli Proje 3 Statik Proje Onayı 4 Hissedarların Muvafakatnamesi 5 Hissedarların Vekaletnamesi (Vekaleten İş Yürütülmesi Halinde) 6 Müteahhit Evrakları 7 Borçsuzluk Yazıları 8 Yapı Denetim Evrakları 2 Elektrik Su İgdaş Yazıları 3 Tapu 4 Şantiye Şefi Evrakları 5 Müteahhit Evrakları 6 Binanın Boş Olduğuna Dair Muhtarlık Yazısı 7 İmar Durumu 8 Hissedarların Muvafakatnamesi 2 Borçsuzluk Evrakları 3 Vize İşlemleri Tamamlanmış Ruhsat Aslı 4 Ruhsat Sahiplerinin Kimlik Bilgileri 5 Yapı Denetim Evrakları 2 Tapu 3 T.U.S Evrakları 2 Tapu 2 Kat İrtifak Ücretinin Dekontu 3 Kat İrtifak Listesinin Yapıştırılmış Olduğu Tasdikli Mimari Proje (2 Takım) 2 Seviyeler 3 İş Bitirme Tutanakları 4 İSKİ Kabul Yazısı 5 SGK İşyeri Açma Bildirimi 6 Numune Tutanak ve Raporları 7 Hakediş Raporları 8 Bir Sonraki Hak ediş Dilimine Ait Dekont 1 Yapı tatil Tutanağı Düzenlenmesi 2 Muhtarlığa Onaylatma İşlemi 3 İlgililerine Tebliğ Etmek 4 Encümene Sevk etmek 3 GÜN 9 Encümen Kararı Tebliğ İşlemleri 1 Encümen Kararlarını İlgili Yerlere Tebliğ Etmek 2 Alt Yapı Hizmetlerinden Yararlanılmaması Yönünde İlgili Kurumlara yazı Yazmak 10 GÜN

11 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 1 Stajyer Dilekçesi 2 İş Başvurusu 3 İş Talebi Dilekçesi 4 Nakil Talebi Dilekçesi Başvuru tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde 1 Belediye Bünyesindeki Kültür Merkezlerinde Salon Tahsisi 1 Başvuru Dilekçesi 2 Tahsis Bedelinin Ödendiğine dair makbuz 7 GÜN 2 İlköğretim Dönemi Öğrencileri İçin Yaz Dönemi Kurs Kayıtları 1 Başvuru formu 2 Sağlık raporu 3 2 adet fotoğraf 4 İkametgah 45 GÜN 3 Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Yetişkinler ve çocuklar için ücretli/ücretsiz, sertifikalı- sertifikasız kurs kayıtları (kurslar kayıt döneminde duyurulacaktır) 1 Başvuru formu 2 Sağlık raporu 3 2 adet fotoğraf 4 İkametgah 45 GÜN 4 Belediye yayınlarının dağıtımı 1 Sözlü talep 2 Dilekçe 5 Konferans-panel-söyleşi-sergi Herhangi bir belge istenmemektedir. 6 Kütüphanecilik Hizmetleri 1 Vesikalık fotograf 2 Nüfus cüzdan fotokopisi SÜRESİZ 7 Vatandaş Başvuruları(Dilekçe, Bilgi Edinme, Kabul) 7 GÜN 8 Eğitim Evleri Başvurusu 1 Kimlik Fotokopisi 2 İkametgah 3 Resim 4 Öğrenci belgesi 5 Başvuru formu SÜRESİZ

12 1 Hakediş ödemeleri 1 Yetki belgesi 2 Borcu yok yazısı 3 Kimlik fotokopisi 4 Kaşe 5 Ödeme talimatı 30 dakika 2 Kurum ödemeleri 1 Ödeme talimatı 5 dakika 3 Emanet ödemeler 1 Yetki belgesi 2 Kimlik 3 Makbuz aslı 4 Aslının kaybı halinde gazete ilanı 5 Geçerli vekaletname 15 dakika 1 Günlük Telefon Görüşmeleri ve Randevu Taleplerine Cevap Vermek Başvuru Sahibinin; 1 Adı Soyadı 2 Telefon Numarası 3 Görüşeceği Konu Taleplerine Göre 4 Belediye Başkanı İle iletişimin sağlanması 5 Konularına göre İlgili Müdürlüklere Yönlendirilmeleri Sağlanmaktadır 2 Halk Günü Toplantısı 1 Vatandaşın Adı ve Soyadı 2 İletişim bilgisi 3 Şikâyet veya Talebi ile ilgili açıklayıcı bilgiler 3 GÜN 15 GÜN 3 Vatandaşın istek ve Şikayetlerine Cevap Vermek veya Sözlü Olarak Yazılı 5 GÜN Sözlü 15 DK Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu İle Müracat 2 Müştekinin Adı Ve Soyadı 3 İkametgah Adresi 4 İletişim Bilgisi Şikayet veya talebi ile ilgili Açıklamalar 1 E- mail ile Müracat 2 Müştekinin Adı Ve Soyadı 3 İkametgah Adresi 4 İletişim Bilgisi 5 Şikayet veya talebi ile ilgili Açıklamalar 15 GÜN

13 1 Çim ve Yabani Ot Biçimi 2 Kroki Uygun Görüldüğü Takdirde 1 Hafta İçinde 2 Mahalle Park ve Bahçe Bakımı-Tamiri Uygun Görüldüğü Takdirde 15 Gün 3 Özel mülkiyet alanlarında bulunan ağaçlarla ilgili budama ve kesim izninin verilmesi ya da kesim ve budama yapılması (Yönetici olması durumunda yönetici kaşesi ile yoksa kat maliklerinin tamamı tarafın dan imzalı, mal sahi bi olması durumunda tapu fotokopisi ile) Müdürlüğün program dahilinde yapılacktır. 15 Gün (Talebin tespit edilerek ilgilisine bilgi verilme süresi) 4 Bilgi edinme talepleri 1 Başvuru Dilekçesi 15 Gün (Talebin tespit edilerek ilgilisine bilgi verilme süresi) 5 Yeşil alanlarda park yapımı talepleri 1 Başvuru Dilekçesi Müdürlüğün program dahilinde yapılacktır. 15 Gün (Talebin tespit edilerek ilgilisine bilgi verilme süresi) 6 İzisiz ağaç kesimleri ile ilgili ihbarın değerlendirilmesi ve gerekli yasal işlemlerin yapılması 1 Telefon 2 Dilekçe 3 E-posta vb. Müdürlüğün program dahilinde yapılacktır. 15 Gün (Talebin tespit edilerek ilgilisine bilgi verilme süresi) İlk Müracaat Yeri: Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Adı-Soyadı (Şef) Sibel EROĞLU Telefon Faks E-Posta İkinci Müracaat Yeri: Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Adı-Soyadı (Müdür) Doruk ENÇ Telefon Faks E-Posta

14 1-P 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak ilgilisince verilen 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifinin değerlendirilmesi 2-P 1/1000 ölçekli plan tadilatına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi 3-P Yazılı dilekçeler ile yapılan müracaatların değerlendirilmesi (malik veya vekiline ait TC kimlik numarası bulun ması zorunludur.) 2 Dilekçe ilgilisinin noter tasdikli imza beyanı 3 Tapu veya Tapu kayıt örneği (yeni tarihli) 4 Tapuda adı geçenlerin noter tasdikli vekaletnamesi (mal sahibinin başvurmaması durumunda) 5 Koordinatlı Kadastral Çap (yeni tarihli) ve Röperli Kroki 6 Plan Tadilatı Teklifinin içerdiği parsel/parselleri gösteren mer i 1/5000 ölçekli N.İ.P ve halihazır harita örnekleri 7 İlgili Kurum ve Kuruluş görüşleri 8 Plan Tadilatı Teklifi yapımını yükümlenecek müellif/müel lif kuruluşları tarafından plan/halihazır harita üzerine hazırlanmış teklif plan paftası (9 takım) 9 Plan Açıklama Raporu (9 takım) 10 Teklif plandan etkilenen başka parsel maliklerinin plan tadilat teklifini kabulüne dair muvaffakatnamesi. 11 Şehir Plancısına ait Oda Büro Tescil Belgesi (TC kimlik numarası bulunması zorunludur.) 2 Tapu ve çap 3 Başkası adına başvuru yapılıyorsa vekaletname Plan Tadilatı Teklifinin, Maltepe Belediye Meclisi ne sunulması, İlçe Meclis Kararı uygun ise, teklifin Büyükşehir Belediye Meclisi ne iletilmek üzere İ.B.B Başkanlığı na gönderilmesi, onaylanırsa askıya çıkarılması da dahil geçen süre; MİNİMUM 6 AY. * İ.B.B Başkanlığı nda ve Belediye Meclislerinde geçen süreler dahil değildir. Askı süresi içinde yapılan itirazın, Maltepe Belediye Meclisi ne sunulması, İlçe Meclis Kararı uygun ise, itirazın Büyükşehir Belediye Meclisi ne iletilmek üzere İ.B.B Başkanlığı na gönderilmesi, onaylanırsa askıya çıkarılması da dahil geçen süre; MİNİMUM 6 AY. * İ.B.B Başkanlığı nda ve Belediye Meclislerinde geçen süreler dahil değildir. (TC kimlik numarası bulunması zorunludur.) 7 gün *imza aşamaları için geçen süreler dahil değildir. 4-P E-posta ile yapılan müracaatların değerlendirilmesi 1 E-Posta ile verilen Dilekçe (TC kimlik numarası bulun ması zorunludur.) 5-H İnşaat İstikamet Rölevesi 2 Tapu 3 Çap 4 Aplikasyon Krokisi, 5 İmar Durumu(Aslı) 6-H Kot Kesit, 2 İmar Durumu, 3 Vaziyet Planı 7-H Kontur Gabari 1 Onaylı Proje, 2 Arsa köşelerinin zeminde tespiti 8-H Ada Revizyonu 1 Adanın tamamının zemin alımı 9-H İmar Uygulaması 1 Yüklenici firma dosyası İhale ve Onay Süresi 13-H Haciz ve İpotek Kaldırma Yazışmaları, 2 Harç makbuzu 14-N Değişen Adreslerin Öğrenilmesi İçin Yazılı ve Sözlü Müracaatların Cevaplandırılması 15-N Eksik yada Zarar Görmüş Bina Dış Kapı Numaralarının, Sokak Tabelalarının Tespiti 16-N Adres tespiti(ada-parsel numarası verilerek adres tespiti,açık adres verilerek de parsel tespiti yapılması) ve sözlü müracaat, 2 Tapu fotokopisi, 3 Elektrik, su, doğalgaz faturası 3 GÜN 3 GÜN 7 GÜN 7 GÜN 2 SAAT ve sözlü müracaat 5 GÜN ve sözlü müracaat, 2 Tapu fotokopisi, 3 Elektrik, su, doğalgaz faturası 2 SAAT

15 1 Sıhhi ve Umuma Açık İşyerleri 2 2.ve 3.Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 1 Maliye Vergi Levhası Fotokopisi 2 2 adet fotoğraf (şahıs firmalarından) 3 Borcu yoktur yazısı 4 İkametgah senedi (ilçe dışında ikamet edenlerden) 5 İtfaiye Raporu 6 Emniyet Müdürlüğü yazı ve cevabı (Umuma Açık Yerler için), Market, Bakkal, Büfe,Kuruyemiş v.b.gibi işyerlerinde alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan işyerlerinden Emniyet Raporu talep edilir (sıhhi müesseseler) 7 Tapu Fotokopisi 8 Tapu Sicil Müd. nden işyerine ait Kat Malikleri isim listesi,yönetim planı (umuma açık işyerleri için) 9 Kira Kontratı Fotokopisi 10 Sorumlu Müdürlük sözleşmesi 11 Yangın Söndürme Cihazının fatura fotokopisi (itfaiye raporu istenmeyen yerlerden) 12 Güzellik ve Masaj Salonları için Milli Eğitimden onaylı Yeterlilik Belgesi 13 Esnaf Sicil Ticaret Odası veya Sanayi Oda Kaydı 14 Devir ise noterden devir senedi 15 Diploma veya Ustalık Belgesi(Berber, Kuaför, Estetisyenler için) öncesine ait Elektrik veya su faturalarına ait döküm 17 Taahhütname 18 Muvafakatname 19 Şirketlerde iş takibi için vekaletname alınmaktadır 20 Sağlık Raporu (portör) 21 Savcılık Adli Kağıdı (İşyeri yetkisi ve çalışanlara ait Umuma Açık Yerler için) 22 İntikal ve veraset ilamı sureti 23 Mimarlak mühendisler odasına kayıtlı mühendis tarafından hazırlanmış statik rapor 24 Spor toto, iddaa bayii bayilik belgesi 25 Spor ve bilardo salonlarından Antrenör Belgesi 26 Taksi Duraklarından U.K.O.M.E Kararı 27 Taksi Durakları için İ.B.B. Toplu Ulaşım Müd.yazısı 28 Sigorta Acentelik Sözleşmesi 29 Şirketler için; İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 1 Başvuru Beyan Formu 2 Tapu Fotokopisi 3 Kira Kontratı Fotokopisi 4 Maliye Vergi Levhası Fotokopisi 5 ilçe dışında ikamet edenler için ikametgah senedi (Şirketlerde imza sirkülerinde imza yetkilisi olan kişinin) 6 Fotoğraf (2 adet) 7 İşyerinin ön cepheden ve içerden çekilmiş fotoğrafı 8 Muvafakatname 9 Doktor Sözleşmesi (50 ve üzeri çalışanı olan yerlerden) 10 Sağlık Raporu fotokopileri (Gıda imalatı için sigortalı çalışanların) 11 Diploma veya ustalık Belgesi 12 Mühendislik sözleşmesi (Gıda imalathaneleri, atölyeleri, servis ve tamirhaneler için) yılı öncesi elektrik, su faturası dökümü 14 Harç makbuzu 15 İSKİ deşarj raporu (Oto yıkamalar) 16 UKOME görüş yazısı. (Oto yıkamalar) 17 Çevre Koruma Müd.raporu 18 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan.dan çalışma izin belgesi (50 kişi üzerinde işçi çalıştıran işyerleri için) 19 Kira Kontratı Fotokopisi 20 Motor Beyannamesi (İşyerinde motor çalıştıracaksa) 21 İtfaiye Raporu 22 İskansız Yerler için Bina Statik Raporu 23 İskansız Yerler için Taahhütname 24 Oda Kaydı 25 Şirketler için; İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi, Şirket Ana sözleşmesi Evrakların tamamlanması ve dosya için istenen raporların tamamlanması durumunda 30 gün içinde ruhsatlandırılır. Dış birimlerin raporları gün arasında Müdürlüğe ulaşmaktadır.

16 3 Canlı Müzik Yayını izin belgesi 4 Hafta Tatili Ruhsatı verilmesi 5 Mesul Müdürlük Belgesi verilmesi 2 Ruhsat Fotokopisi 3 Ses Ölçüm Raporu (İBB Çevre K.D.Bşk.) 4 Harç Makbuzu 5 Dosya 6 Muvafakatname (Kat Maliklerinden) 7 Eğlence Vergisi Makbuzu 8 Şirketler için; İmza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi 1 İlk kez Hafta Tatili Ruhsatı alacak işyerlerinden istenen Belgeler 2 Ruhsat Fotokopisi 3 Beyan Formu 4 Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri 5 Dilekçe 6 Hafta Tatili Ruhsatı yenilenecek işyerlerinden istenen belgeler 7 Dilekçe, Hafta Tatili Ruhsatının aslı 2 Nüfus Cüzdan Sureti 3 İkametgah 4 Sabıka Kaydı 5 Noterden Tasdikli Mesul Müdür Belgesi 6 Ruhsatın Fotokopisi 7 Portör Muayenesi (Sağlık Raporu) 8 Şirketler için; Sicil Gazetesi, imza sirküleri, Yönetim Kurulu Kararı 9 Harç Makbuzu 10 Borcu Yoktur Yazısı İşletmeci dilekçe ile Müdürlüğe müracaat eder Müdürlük tarafından İlgili Kuruma yazışma yapılır. Olumlu görüş geldikten sonra listedeki evraklar ilgilisinden alınır. Ödeme alındıktan sonra Canlı müzik izin belgesi düzenlenir (İlk Kez ruhsat verilecek işyerlerinin müracaatı alındıktan sonra Encümene sunulur. Encümen Kararından sonra ruhsat ücreti alınarak Hafta Tatili Ruh. düzenlenir.) Yenileme yapılacak işletmelerden Başvuru alınır. Ödeme alındıktan sonra Hafta Tatili Ruhsatı düzenlenir Evraklar alındıktan sonra 2-3 gün içinde harç alınarak Mesul Müd.belgesi düzenlenir

17 1 Poliklinik Hizmeti 1 Hasta müracaatı, 2 Poliklinik kaydının yapılması, 3 Doktor muayenesi (reçete verilmesi, hastaneye sevk) 4 Laboratuvara sevk 5 Tetkik sonucu reçete verilmesi 6 Bilgisayar kaydı (protokol numarası verilmesi) 7 Sağlık işlerinden çıkış 2 Evrak İşleri 1 Gelen- giden evrak 2 Evrak kayıt programında evrak kaydının yapılması 3 Evrağın müdür tarafından sevki 4 Evrağın ilgili kişi tarafından işlemi 5 İç veya dış zimmet 6 Sonuçlanan evrağın arşivlenmesi (standart plana göre dosyalanması) 3 Laboratuar İşleri 1 Hastanın laboratuara müracaatı 2 Ekg çekilmesi 3 Reçeteli ilacın enjeksiyonu, 4 Pansuman 5 Kan ve idrar örneklerinin alınması, 6 Hemogram ve TİT sonucu 30 dakika sonra 7 Biyokimya sonucu saat den sonra 3 Cenaze hizmeti 1 Cenaze yakınının telefonla müracaatı, 2 Cenaze ve defin işleri birimine ölenin nüfus cüzdanı ile müracaat 3 Ölüm belgesinin doldurulması 4 Cenazenin bulunduğu yere gidilmesi 5 Cenazenin doktor tarafından muayenesi 6 Ölümü şüphelinin (cinayet,intihar) karakola bildirilmesi 7 Cumhuriyet Savcılığına rapor yazılması 8 Ölüm raporunun cenaze yakınına verilmesi Alo 188 den cenaze aracı istenmesi 9 Şehir dışına gidecek cenazenin tabutunun mühürlenmesi 10 Yol nakil belgesinin düzenlenmesi 11 Mernis tutanaklarının 10 gün içinde düzenlenmesi 12 Mernislerin Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesi 4 Diş polikliniği hizmeti 1 Sgk sı olmadığına dair belge 2 Nüfus cüzdanı 10 DAKİKA 4 saat 20 DAKİKA 1 Şikayet / İstek / Bilgi Edinme Talepler /e-posta/iletişim hattına gelenler 1 HAFTA 2 Proje Başvurusu 1 Proje evrak 2 Dilekçe İşin niteliğine göre değişir

18 1 Hizmet Binalarının Yangın Güvenliği Denetimlerini yapmak 1 Kurum İçi 2 Belediye Personeline Yangından Korunma ve tahliye eğitimi vermek 1 Kurum İçi 3 Belediye Hizmet Binalarının Güvenliğinin sağlanması. 1 Kurum İçi 4 Vatandaş Talep ve Şikayet Dilekçeleri 1 Kurum Dışı 1 AY 1 Sosyal Yardım Hizmeti (Ayni Yardım Hizmeti) 2 Sosyal Yardım Hizmeti (Nakdi Yardım Hizmeti) 3 Sosyal Yardım Çalışmaları, Yangın ve Tabii Afete Maruz Kalmış AilelereYapılan Yardım 4 Sosyal Yardım Çalışmaları, Engellilere Yapılan Yardımlar (Hasta Alt Bezi, Çeşitli Cihazlar ) 5 Sosyal Yardım Çalışmaları, Engellilere Yapılan Yardımlar (Tekerlekli Sandalye..) 1 Başvuru Dilekçesi 2 Kimlik Fotokopisi 3 Form-5(Muhtarlıktan) 4 Kiracı ise Kira Kontratı Fotokopisi 5 Varsa Hastalık Raporu Fotokopisi 1 Başvuru Dilekçesi 2 Kimlik Fotokopisi 3 Form-5(Muhtarlıktan) 4 Kiracı ise Kira Kontratı Fotokopisi 5 Varsa Hastalık Raporu Fotokopisi 1 Başvuru Dilekçesi 2 Kimlik Fotokopisi 3 Form-5(Muhtarlıktan) 4 Kiracı ise Kira Kontratı Fotokopisi 5 Afet Raporu 1 Başvuru Dilekçesi 2 Kimlik Fotokopisi 3 Form-5(Muhtarlıktan) 4 Kiracı ise Kira Kontratı Fotokopisi 5 Varsa Hastalık Raporu Fotokopisi 6 Bez kullanabilir raporu 1 Başvuru Dilekçesi 2 Kimlik Fotokopisi 3 Form-5(Muhtarlıktan) 4 Kiracı ise Kira Kontratı Fotokopisi 5 Varsa Hastalık Raporu Fotokopisi 6 Tekerlekli sandalye kullanabilir raporu 6 Aşevi Hizmeti (Yaşlı, engelli, bakıma muhtaç) 1 Başvuru Dilekçesi (Yerinde Tespit) 2 Kimlik Fotokopisi 3 Form-5(Muhtarlıktan) 4 Kiracı ise Kira Kontratı Fotokopisi 5 Varsa Hastalık Raporu Fotokopisi AYNI GÜN 1 AY 15 GÜN AYNI GÜN 1 AY AYNI GÜN

19 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda İstenilen Belgeler Hiz.Tamamlanma Süresi 1 Çöp toplama ve taşıma 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu 2 Mıntıka Temizliği Talebi 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu GÜNLÜK HERGÜN,GÜNAŞIRI VE HAFTADA 3 Cadde ve Sokakların Süpürülmesi Talebi 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu 3 GÜN 4 Çöp Konteynırı Konulması Talebi 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu 5 Çöp Konteyneri Kaldırılması Talebi 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu 6 Çöp Konteynırının Satışı 1 Belediye Sicil Kayıt Numarası 2 Peşin veya taksili olacağının beyanı 7 Moloz ve Cüruf Kaldırma Çalışmaları 1 Talep Dilekçesi 2 Bedelinin Tahsiline İlişkin Makbuz 3 Sahipsiz moloz için ve yazılı başvuru 8 Cadde, Sokak ve Meydanların Yıkama Çalışması 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu 9 Çevre Temizliği Koruma Şikayetleri 1 Telefon 2 Vatandaş Şikayeti 10 Pazar Yeri Temizliği 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu 11 Alt Geçitlerin Temizliği 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu 12 Budama Atıklarının Toplanması 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu 13 Eski Eşyaların Toplanması 1 Yazılı Dilekçe 2 İstek / Şikayet Bildirim Formu Uygun görüldüğü takdirde 1 hafta içinde yeri değiştirilir 3 GÜN HER GÜN HER GÜN İlk Müracaat Yeri: Temizlik İşleri Şefliği Adı-Soyadı (Şef) Adile BULUT Telefon Faks E-Posta İkinci Müracaat Yeri: Temizlik İşleri Müdürlüğü Adı-Soyadı (Müdür) Salih KARA Telefon Faks E-Posta

20 1 Okullara Araç Tahsisi Dilekçe İşin niteliğine göre değişir 2 Amatör Spor Kulüplerine Araç Tahsisi Dilekçe İşin niteliğine göre değişir 3 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Araç Tahsisi Dilekçe İşin niteliğine göre değişir 4 Muhtarlıklara Araç Tahsisi Dilekçe İşin niteliğine göre değişir 5 Sivil toplu Kuruluşlarına Araç Tahsisi Dilekçe İşin niteliğine göre değişir 6 Engelli Vatandaşların Rehabilitasyon Merkezine Taşınması için Araç Tahsisi Dilekçe İşin niteliğine göre değişir 7 Engelli Vatandaşlara Araç Tahsisi Dilekçe İşin niteliğine göre değişir 8 Cenazeye Katılacaklara Araç Tahsisi Dilekçe İşin niteliğine göre değişir 9 Şikâyet-İstek Ve Bilgi Edinme Dilekçeleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2 Sözlü müracaat İşin niteliğine göre değişir 1 Nikâh işlemleri 1 5 adet Vesikalık Fotoğraf 2 Sağlık Raporu, 3 (Çiftlerin Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Yeri Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği Evlendirme Memurlarınca bilgisayar ortamında T.C. Kimlik Numarası girilerek kayıtları çıkarılıyor.) yı doldurup 17 den gün alanlar için aile mahkeme sinden evlenme izin belgesi yi doldurup 18 den gün alanlar için anne baba rızasını bildirir dilekçe 6 6. Boşanma üzerinden 300 gün geçmemiş bayanlar için aile mahkemesinden alınmış iddet müddeti kararı 7 7. Kızlık soyadı kullanmak isteyenler için dilekçe 2 Resmi Evrak Kayıt İşlemi 1 Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen Resmi evraklar ya da vatandaşlar tarafından kamu kurum ve kuruluşların dan getirilip kayda alınması gereken resmi evrak kayıtları 30 DAKİKA 5 DAKİKA

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SITANDARTLARI TESPİT FORMU

KADIKÖY BELEDİYESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SITANDARTLARI TESPİT FORMU KADIKÖY BELEDİYESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SITANDARTLARI TESPİT FORMU SIRA 1 SIHHİ İŞYERLERİ RUHSATI 1. Tapu 2. İskan 3. Kira kontratı 4. Vergi lehvası 5. İkametgah senedi 6. Nufus cüzdanı sureti

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı ( 1.Sınıf GSM-Yer Seçim ve Tesis İzni)

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Tapu 3- Çap, aplikasyon krokisi veya

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BETON VE ZEMİN LABORATUARI BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A N O VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yapı kullanım izin belgesi 1. Tapu fotokopisi 2. Mal sahibi, mimar, yapı denetim firması imzalı başvuru dilekçesi 3. SSK dan ilişiksiz belgesi

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALTINORDU BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İmar Arşiv Bilgi Talebi 1 1-Nüfus Cüzdanı 2-Telefon Numarası 2 İmar Arşivi Birimi Mimari Proje İnceleme 2-Tapu Kaydı (Son 1 Aylık) Hisseli İse Hissedarlardan Muvafakat 3-Mimarlar Odası Tarafından Onaylanmış

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU (DEĞİŞİKLİKLER) BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı 07 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu No Başvuruda İstenilen

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 İmarla ilgili gelen

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yeni İnşaat Ruhsatı (

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2. VE 3. SINIF GSM RUHSAT TALEBİ 1- Başvuru Formu www.gebze.bel.tr Hizmetlerimiz - Ruhsat Hizmetleri

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ(ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli Yazılı

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 2 ADI Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuruları Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuruları

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Pazar Tezgâhı Kurma Belgesi 1 - Adalar Belediyesine hitaben

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 İmar Plan Kopyası 3 Yer Seçim Belgesi 4 Muvakkat İnşaat Taleplerinin Belgesi 2-Güncel

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

BERGAMA BELEDİYESİ KURUMSAL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BERGAMA BELEDİYESİ KURUMSAL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BERGAMA BELEDİYESİ KURUMSAL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Soğuk Hava Mal Girişi Peynir için tahsil makbuzu Sebze-meyve

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 3 Toprak Etüt Hizmetleri 4 Köy Gelişim Alanı İmar Planı 5 İfraz

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım)

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE ) 1 İmar

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NO 1 YENİ İNŞAAT RUHSATI -DİLEKÇE (GEREKİRSE VEKALETNAME) -TAPU BELGESİ(1

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI (3194-4708 5216 SAYILI YASALAR GEREĞİ) 1 YAPI KONTROLÜ A) 1 LU HAKEDİŞ (Proje İnceleme Bedeli - %10) - Yapı Denetim

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Planı Değişikliği Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Tapu fotokopisi 3- Dilekçe ve Tapu Maliki farklı kişi ise vekaletname. 4- Meclisçe belirlenen Ücret

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI 18. MADDE (ŞUYULANDIRMA)YA İTİRAZ 1975 ÖNCESİNE AİT OLDUĞUNA DAİR YAZI B.K.T.V.K.K. HAVALE İÇİN PROJE 4 B.K.T.V.K.K. KARARI 5 BASİT TAMİR TADİL YAZISI 6 ÇATI İZNİ 7 HİSSE SATIŞ

Detaylı

T.C. ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Dilekçe 1 Çap 2- Tapu veya tapu kayıt sureti 2 gün 3- Ölçü krokisi 1- Başvuru yazısı veya dilekçesi 2- Çap 3- Tapu kayıt sureti ( son 3 aya ait ) 4- Tapu ölçü krokisi 30 gün

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SIRA SUNULAN HİZMETİN NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR İŞLEMLERİ 2. Tapu Kaydı (İFRAZ,

Detaylı

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Yapı Kullanım izin Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Toprak Vizesi, 2- Temel Vizesi, 3- Isı Yalıtım

Detaylı

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Bitki Koruma Ürünleri Bayiliği Müracaatı 2-2 Adet Vesikalık Resim

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ (0422)-238-39-29) Telefonundan Veya Belediyemiz Çağrı Merkezi ( 444 8 9 10 )

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1. Başvuru Beyan Formu(Belediyemiz internet sitesinden indirilerek de doldurulabilir) 3.Vergi Numaraları

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Standartları Tablosu

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1 SUNULAN HİZMET Sicil Açma ve Güncelleme BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1.Kişi için Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 2.Kurum için Vergi Levhası 3.Adres ve Telefon Bilgileri 4.Firma Kaşesi (Kurum

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 Eczane Nakil 2 Eczane Açılış HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Matbu Form. 2-Diploma örneği: 3-Göz raporu:

Detaylı

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER ADI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (EN GEÇ) 1 İmar Çapı 1-Tapu Fotokopisi, 2-Emlak alım vergisi, 3-Harç Makbuzu 1 Gün 2 İmar Durumu 1-İmar Çapı, 2-Harç Makbuzu, 2 Gün 3 4 Adres Tespiti (Numarataj) Yapı Kullanım

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER SIRA NO ADI 1 İmar Çapı 1-Tapu Fotokopisi, 2-Emlak alım vergisi, 3-Harç Makbuzu İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TAMAMLANMA (EN GEÇ) 1 Gün 2 İmar Durumu 1-İmar Çapı, 2-Harç Makbuzu, 2 Gün 3 4 Adres Tespiti

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Mali Ödemeler - Maliye borcu yoktur yazısı - Nüfus cüzdanı fotokopisi - Vekaletname TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 30 gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA

HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GEREKEN İÇ HİZMET ENVANTERİ 2 92560801 SIHHİ işyerlerine SIHHİ İŞYERLERİNE İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI, RUHSATI, 2-Vergi Levhası 3-Oda Kaydı 4-Kira Kontratı 5-Mesleki Yeterlilik Belgesi 6-Sağlık raporu

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU Sıra Başvuruda İstenen Hizmetin tamamlanma Hizmetin Adı Hizmetin tanımı No Belgeler süresi (En geç) 1 Bilgi Evi Hizmeti

Detaylı

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1 Ġmar Durumu(Ġmar Çapı) 2 Su Basman vizesi 3 4 Ġmar Planı DeğiĢikliği

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR.

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR. ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR. SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (İŞ GÜNÜ, EN

Detaylı