Elektrikle Çalışma STANDARD. LME-12: Utr Dzl. A

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrikle Çalışma STANDARD. LME-12:001909 Utr Dzl. A"

Transkript

1 STANDARD LME-12: Utr Dzl. A

2 İçindekiler 1 Giriş Tanımlar Genel gereksinimler Elektrik İşi Elektrik Tesisatlarının Tasarımı ve Teknik Özelliği Ön Bildirim / Devralma İzinleri Yalıtılmış Elektrik Sistemlerinde Çalışma Akım Bulunan Elektrik Sistemlerinde Çalışma Akım bulunurken işlevsel test Son Kurulum/Hizmete Alma İşinin Gereksinimleri Elektrik Sisteminin Bakımı (mümkün olan durumlarda) Kurulum İşi için Taşınabilir Aletlerin Kullanımı Yetkinlik kategorileri Telekomünikasyon Ekipmanı Küçük Elektrik İşi Yüksek Kapasiteli DC Yüksek Gerilimli DC Elektrik tesisatları Yüksek Gerilimli Tesisatlar ve ekipmanlar Eğitim Kişisel Koruyucu Ekipman Risk değerlendirmeleri İzleme ve İnceleme Bilgileri değiştirme Ericsson AB 2012 Tüm hakları saklıdır. Bu belgedeki bilgiler Ericsson'un mülkiyetindedir. Bu belgedeki bilgiler, habersiz değişikliğe tabidir ve Ericsson fiili yanlışlardan veya baskı hatalarından sorumlu değildir. LME-12: Utr Dzl. A Ericsson AB (18)

3 1 Giriş Bu standart, Sağlık ve Güvenlik konularının düzgün bir biçimde yönetildiğinden emin olmak için Ericsson işletmesinde elektrikle çalışma esnasındaki minimum gereksinimleri açıklar. 2 Tanımlar Bu standartta, aşağıdaki terimler her zaman bu bölümde verilen anlamları taşır. "Çalışma Yetkisi", Yetkili Kişiye tüm yöntem açıklamalarının, risk değerlendirmelerinin, izinlerin yerinde olması şartıyla belirtilen elektrik işine devam edebileceğini belirten resmi bildirim anlamına gelir. "Yüklü", bir parçanın tehlikeli bir gerilim veya enerji düzeyinde olduğu, indüksiyon yoluyla veya statik olarak elektrik yüklendiği ya da bağlantı kesintisini izleyen kapasite etkilerinden dolayı yükü koruduğu veya yeniden elde ettiği anlamına gelir. "Devre iletkeni", normal koşullarda elektrik akımı taşımaya ya da enerji verilmeye eğilimli bir sistemdeki herhangi bir iletken anlamına gelir. Bu, birleştirilmiş nötr ve topraklama iletkeni içerir, ancak yalnızca topraklama veya başka bir referans noktasına bağlantı yoluyla koruyucu bir işlev oluşturmak için sağlanan bir iletken içermez. "Yetkili kişi" aşağıdaki niteliklere sahip kişi anlamına gelir: Sistemi üzerinde çalışacak kadar yeterli derecede anlama ve bu sistemde pratik deneyim sahibi olma; İş sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeleri ve alınması gereken önlemleri anlama; Devam etmenin güvenli olup olmadığını her zaman ayırt edebilme; Yeterli derecede elektrik teknik bilgisi ve Yeterli derecede elektrik işi deneyimi. "İletken", elektrik enerjisini ileten anlamına gelir. "Tehlike", yaralanma veya ekipmana ya da sistem işlevselliğine zarar riski anlamına gelir. LME-12: Utr Dzl. A Ericsson AB (18)

4 "Elektrikli ekipman", elektrik enerjisi üretmek, sağlamak, göndermek, değiştirmek, doğru akıma çevirmek, dönüştürmek, doğrultmak, iletmek, dağıtmak, kontrol etmek, depolamak, ölçmek veya kullanmak için kullanılan, kullanılması amaçlanan veya kullanılması için bağlanan tüm öğeler anlamına gelir. "Çok düşük gerilim (ELV)", iletkenler arası veya topraklamaya doğru normalde 50 VAC veya 120 VDC'yi aşmayan gerilim anlamına gelir. "Devralma İzni", bir elektrik sisteminin veya bir elektrik sisteminin ya da elektrikli ekipmanın bir kısmının elektrik işini yürütme amacıyla normalde güvenliğinden sorumlu olmayan bir Yetkili Kişiye resmi devir belgesidir. "Yüksek gerilim ("HV")", düşük gerilimi geçen tüm gerilimler anlamına gelir. "Yalıtılmış", ekipmanın enerji kaynaklarının akımlı ve nötr iletkenleri ile ekipmanda karşılık gelen iletkenler arasındaki güvenli bir boşluk yoluyla tüm elektrik enerjisi kaynaklarıyla bağlantısının güvenli bir şekilde kesildiği anlamına gelir. Aynı zamanda, bağlantı kesme mekanizmasındaki kilitleme aygıtlarının, tehlikeden habersiz olma durumunda gerçekleştirilen kasıtlı veya kazara eylemler tarafından yeniden bağlantıya karşı garantili koruma sağlamak için çalıştırıldığı anlamına gelir. "Akım bulunan", sözü geçen ekipmanın bir elektrik kaynağına bağlı olduğunu ve bu ekipmanın parçalarında gerilim bulunacağı anlamına gelir. Ayrıca, aksi belirtilmedikçe, iletken bir nesne yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak temas edebilecekleri şekilde akım bulunan parçaların açıkta olduğunu ve gerilimlerinin ya da enerji düzeylerinin tehlikeli olduğunu belirtir. "Akım bulunan devrede çalışma", erişilebilir ve akım bulunan veya yüklü olan iletkenlerle kasıtsız temas tehlikesi bulunan çalışma anlamına gelir. "Düşük gerilim ("LV")", normalde çok düşük gerilimi aşan ancak iletkenler arasında 1000 VAC veya 1500 VDC'yi ya da iletkenler ve topraklama arasında 600 VAC veya 900 VDC'yi aşmayan gerilimdir. "Çalışma İzni","Güvenli Çalışma Sistemi"nin kullanıldığından emin olmak için tasarlanan bir belgeleme prosedürüdür. Önemli unsurlar ilgili kişilerin yeterliliği, işin ayrıntılı planlanması, garantili sistem yalıtımı, güvenli çalışma yöntemleri, onaylanmış standartlara güvenlik deneyi ve işin başlangıcındaki ve bitişindeki güvenlik sorumluluklarının resmi aktarımıdır. "Besleme noktası", iletkenlerin bir elektrik enerjisi kaynağına bağlandığı noktadır. "PPE", kişisel koruyucu ekipman anlamına gelir. LME-12: Utr Dzl. A Ericsson AB (18)

5 "Güvenli Çalışma Sistemi", tehlikeleri tanımlayan ve tehlikeleri yok etmek veya kontrol etmek için tasarlanmış çalışma yöntemlerini belirten ya da ilgili riskleri azaltan çalışma süreçlerinin risk değerlendirmesinin sonucu bir prosedürdür. "Sistem", tüm elektrikli ekipmanın ortak bir elektrik enerjisi kaynağına elektriksel olarak bağlı olan veya olabilen ve bu tür bir kaynağı ve ekipmanı içeren bir elektrik sistemidir. 3 Genel gereksinimler Aşağıdaki gereksinimler geçerlidir: Yüksek Gerilim Sistemlerinde akım bulunan elektrik işi kesinlikle yasaktır; Akım Bulunan Tesisatlarda (ELV hariç) yalnız çalışma kesinlikle yasaktır Sorumlu Yönetici, elektrikle çalışmanın planlanmasının ve yerel risk değerlendirmelerinin yürütüldüğünden emin olmalıdır; Eldivenler, botlar, bariyerler ve döşemeler gibi PPE'ler görevlere ve tanımlı risklere göre sağlanmalı ve kullanılmalıdır; Yalıtılmış araçlar (tornavida, yan keski, kablo sıyırıcı) gibi iş ekipmanları görevlere ve tanımlı risklere göre sağlanmalı ve kullanılmalıdır; Elektrikli ekipman üzerinde çalışma etkinliklerini üstlenen kişilerin, yürüttükleri işe uygun bir yeterlilik düzeyine sahip olmaları ve bunu korumaları gerekir. Yenileyici eğitim ya da yeniden inceleme yerel yasalarda tanımlandığı şekilde ya da tanımlanmadığı yerlerde en az iki (2) yılda bir gerçekleştirilmelidir. Elektrik işi yalnızca yürürlükteki yerel yasalar ve yerel elektrik güvenlik standartları ile uyumlu olan elektrikli ekipman üzerinde gerçekleştirilebilir ve Tüm taşınabilir elektrikli araçlar, daha sonra burada tanımlanacak güvenli gerilimde çalıştırılmalıdır. LME-12: Utr Dzl. A Ericsson AB (18)

6 4 Elektrik İşi 4.1 Elektrik Tesisatlarının Tasarımı ve Teknik Özelliği Yeni elektrik sistemlerinin ve/veya var olan elektrik sistemlerinin eklentilerinin tasarımı ve teknik özelliği, uygun teknik bilgiye, deneyime ve yürürlükteki yerel yasal düzenlemeleri, standartları ve uygulama esaslarını bilen kişilerce yürütülmelidir. Aşağıdakiler göz önünde bulundurulmalıdır: Elektrikli ekipmanın tüm öğeleri, kurulacağı veya kullanılacağı ortam için uygun olarak seçilmelidir; Tüm elektrikli ekipmanlar, güvenle saklanabileceği bir biçimde kuruluma göre tasarlanmalıdır ve Devre şemaları ve planları (kurulum sırasında yapılanlar da dahil) tüm değişimler de dahil olmak üzere tüm elektrik sistemlerinin güncel ve kapsamlı bir kaydını sağlamak için çizilmeli ve saklanmalıdır. 4.2 Ön Bildirim / Devralma İzinleri Tüm önceden planlanan elektrik işleri Risk Değerlendirmesi'ne tabi (bkz. bu belgede bölüm 8) ve yerel yasalarla uyumlu olmalıdır. Tüm uygun izinler, planlar ve müşteri tarafından sağlanan bilgiler (kullanıldığı yerlerde Devralma İzni gibi) risk değerlendirmesinde yer almalıdır. Önceden planlanan elektrik işinin yazımında ön bildirim her zaman sistem için ve mümkünse acil işler için sorumlu kişiye verilmelidir. İşbu belgede iki tür devralma izni açıklanmaktadır: 1. Elektrik Yalıtımı İzni ve 2. (Akım Bulunan Sistemlerde) Çalışma Yetkisi. Bu sistemin, güvenlikten sorumlu kişinin her zaman açıkça tanımlandığından ve ilgili tüm taraflarca anlaşıldığından emin olması gerekir. LME-12: Utr Dzl. A Ericsson AB (18)

7 4.3 Yalıtılmış Elektrik Sistemlerinde Çalışma İşçilerin bir iletkenle temas edebileceği elektrik sistemleri veya ekipmanı üzerinde çalışma, makul yöntemlerle başarılabildiği sürece yalıtılmış olarak gerçekleştirilmelidir. Akım bulunurken işlevsel testin yürütülmesi gerektiği veya ekipmanın belirli bir muafiyet tanıyan standartlara göre yapılandırıldığı durumlar istisnadır Elektrik Yalıtımı İzni6 Yalıtılmış elektrik sistemleri üzerinde çalışmanın güvenli olduğundan emin olmak için, iş tamamlandı olarak raporlanana kadar elektrik kaynağında yetkisiz geri dönüşü önlemek amacıyla tüm sorumlu tarafların yürütülen işin farkında olmalarını sağlamak için bir elektrik yalıtımı izni kullanılmalıdır Çalışma İzni Çalışma İzni, yalıtılmış olduğunu doğrulamak amacıyla belirtilen bir elektrik sistemi veya bir ekipman parçası için belirtilen süreyle verilmelidir. Bu gibi izinler yalnızca Sorumlu Kişi tarafından Yetkili Kişilere verilebilir. Bir Çalışma İzni her zaman Yüksek Gerilimli sistemlerde ya da Yüksek Gerilim tesisi barındıran bir oda veya mahfazada çalışmak için kullanılmalıdır. Akım Bulunan Sistemde Yüksek Gerilim çalışması kesinlikle yasaktır. Çalışma İzinleri benzersiz olarak numaralandırılmalı ve kopyaları en az 1 yıl saklanmalıdır. İznin bir kazanın veya tehlikeli bir durumun incelenmesine ilişkin olduğu durumlarda daha uzun süreli arşivleme gerekebilir Elektrik Yalıtımı İzni Bir Çalışma İzni verilmeden önce, üzerinde çalışılacak ekipmanı veya tesisi yalıtmak gerekebilir. Yalıtım İzni, görevin güvenli bir biçimde ilerleyebilmesi için hem elektrik hem de mekanik yalıtımı belgeleme yolu sağlar. Yalıtım İzni, atanan Yetkili Kişi tarafından imzalanmalıdır. Bunlar, Çalışma İzninden farklıdır ancak her bir belgede bunlara başvurulur. İki ek Sertifika kategorisi vardır: 1. Yalıtım (Kilitleme ve etiketleme). 2. Kapalı Alan. LME-12: Utr Dzl. A Ericsson AB (18)

8 4.3.2 Yalıtılmış Sistemlerde Çalışmadan önce alınması gereken önlemler Sistemler, sistemde akım olmadığından ve serbest artık depolanan enerjinin boşaltıldığından emin olmak için, iş başlamadan önce onaylı ölçüm ekipmanı kullanılarak her zaman test edilmelidir. Ekipmanın kendisi de kullanım öncesinde ve sonrasında test edilmelidir. Voltmetreler için gerilim uygulanması ve uygun bir ölçüm değerine ulaşılması gerekir. Bu özellikle sigortalı test uçlarının kullanıldığı yerlerde önemlidir. Çünkü yanmış bir sigorta yanıltıcı bir güvenlik belirtisine neden olabilir. Gerilim göstergesi yanlış aralığa, yani DC ölçerken AC'ye ya da tam tersine ayarlanmışsa tehlikeli gerilimlerin tespit edilemeyeceğine de dikkat edilmelidir Yüksek Gerilim ("HV") Sistemleri HV sistemlerinde çalışmaya yalnızca onaylı uzman HV Yüklenicileri veya Elektrik Sağlayıcısı kullanılarak izin verilmelidir. 4.4 Akım Bulunan Elektrik Sistemlerinde Çalışma Tüm etkinlikler, gerilim altında çalışmaları yöneten ilgili yerel Düzenlemelere uygun olmalıdır. Daha sıkı bir yasal gereksinimin olmaması durumunda, gerilim altında çalışma aşağıda açıklandığı şekilde yönetilmelidir. Hiç kimse, aşağıdaki durumlar dışında tehlike oluşturabilecek herhangi bir iş etkinliğinde ya da (tehlikeyi önlemek için yalıtım malzemesiyle uygun biçimde kaplanan dışında) herhangi bir akım bulunan iletkenin yakınında durmamalıdır: Gerilim altında olmaması tüm koşullarda makul olmayan; Gerilim altındayken kişinin üzerinde çalışması veya yakınında bulunması tüm koşullarda makul olan ve Yaralanmayı önlemek için (gerekli olduğunda uygun koruyucu ekipmanın sağlanması da dahil) uygun önlemler alınmış. Yukarıdakilere dayanarak gerilim altında çalışma kararı alındığında, yaralanmayı önleyecek çalışma sistemini açıklamak üzere sistemden sorumlu, atanan Yetkili Kişi tarafından yazılı bir risk değerlendirmesi ve yöntem açıklaması hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. LME-12: Utr Dzl. A Ericsson AB (18)

9 Güvenli Çalışma Sisteminin öğeleri şunları içermelidir: Risk Değerlendirmesi; Riski en aza indirgemek için gereken önlemlerin açıklaması; Alınması gereken önlemler dizisinin açıklaması; İşi yürüten ve işin başında olan kişiler ve güvenlik kapsamı sağlayanlar için gerekli olan yeterliliğin açıklaması; Kullanılacak eldivenler, yalıtılmış botlar, yalıtım ekranları, araçlar, bariyerler ve döşemeler gibi kişisel koruyucu ekipman ayrıntıları ve Kaza, aşırı çalışma ve değişen koşullar durumunda kullanılacak acil durum planları Çalışma Yetkisi Çalışma Yetkisi, işletimsel nedenlerden dolayı gerilimsiz hale getirilemeyen ekipman üzerinde veya yakınında çalışma sonucunda tehlike olması durumunda, tüm ELV ve LV sistemlerinde gerilim altında çalışma için bir Çalışma İzni ile birlikte verilmelidir. Uygun sorumlu kişiden istenen Çalışma Yetkisinde, her zaman bir yöntem açıklamasının ve aynı zamanda alınacak önlemler hakkında ayrıntılı bilgi içermesi gereken işin risk değerlendirmesinin onayı yer almalıdır. LME-12: Utr Dzl. A Ericsson AB (18)

10 4.4.2 Düşük Gerilim Sistemleri ("LV") LV sistemlerinde gerilim altında çalışmak gerektiğinde, riskleri en aza indirgemek için aşağıdaki görevler gerçekleştirilmelidir: Yeterli nüfuza, boş alana ve şalt tesisine erişime sahip olan akım bulunan dağıtım panolarına alt devre kablajının kurulumu, 'Sürgülü kilit' türü birincil yalıtılmış bağlantılar (vida, saplama, cıvata türü olmayan) yoluyla sağlanan yeni veya yedek devre kesicilerin veya sigortaların kurulumu ve sökülmesi; diğer bir deyişle enerji verilmiş sistemlerle, baralarla veya bağlantılarla doğrudan temas gerekmez; Enerji verilmiş panolar ve mahfazalar içinde, alt devre sigortası sökülmüş veya devre kesici açık konumdayken, yeni veya var olan devre kesicilere veya sigortalara alt devre kablajı sonlandırması; Yanlışlıkla yeniden enerji sağlamayı önlemek için uygun biçimde yalıtılmış açık kablo uçları olan enerji verilmiş yedek kablaj panolarından veya mahfazalarından kaldırılması ve UPS akü testi. Yukarıdaki görevlere, açık akım bulunan bara sistemleri veya kolayca erişilebilir örtülmemiş bağlantı uçları içeren dağıtım panolarında veya mahfazalarda izin verilmez. Görev listesi ayrıntılı değildir ve değişkenler yerel risk değerlendirmesi ve bir Yetkili Kişiyle görüşme gerektirir. Yukarıdaki görevleri yürüten Yetkili Kişiler bunu yalnızca kurulumu ve enerjisini kesmek, yalıtmak ve güvenli hale getirmek için yapılan ayrıntılı düzenlemeleri bilen ikinci bir Yetkili Kişi eşliğinde yapabilir. Şüphe duyarsanız, rehberlik için ilgili bilirkişiye danışın. LME-12: Utr Dzl. A Ericsson AB (18)

11 4.4.3 Çok Düşük Gerilim Sistemleri ("ELV") Telekomünikasyon ekipmanı ELV 50 VDC sistemleri tarafından tedarik edildiğinde, yeni ekipmanı kurmak ve kaldırmak için bu gibi sistemlerde gerilim altında çalışmaya veya kablaja, tüm koşullarda makul olarak değerlendirildiği ve koruyucu ekipman, yalıtılmış araçlar ve gerekiyorsa koruyucu giysi kullanarak yaralanmayı önlemek için uygun tedbirler alındığı takdirde izin verilir. ELV sistemlerindeki elektrik görevlerinin çeşitli yapılarda olması nedeniyle, tüm olası senaryoları işlemek mümkün değildir. Yine de, aşağıda yalnız çalışan bir Yetkili Kişi tarafından yürütülebilecek gerilim altındaki iş örnekleri yer alır. Bunlar, diğer gerilim altında çalışma görevleri ve gerekli iş bölümü düzeyleri değerlendirilirken rehber olarak kullanılmalıdır. Belirtilen koşullar karşılanmadığında, göreve yardım etmek üzere ikinci bir Yetkili Kişi atanmalıdır. Hücrelere ve uçlarına erişim ne kısıtlı ne de tırmanma gerektirecek kadar yüksek olduğu ve test altındaki akünün sistemin geri kalanıyla bağlantısının güvenle kesildiği yerlerde akü boşaltma testleri; Örneğin yalıtılmış araçların ve/veya yerleştirilmiş geçici yalıtım yollarının kullanımı ile açık baralar veya bağlantılar arasında doğrudan kısa devre riski olmayan yerlerde enerji verilmiş panolarda ve mahfazalarda devre kesicileri ve sigorta taşıyıcılarını sökme, takma veya değiştirme; İletken uçları uygun biçimde yalıtıldığı ve ne iç kablo yolları ne de çalışma erişimi açık baralar veya bağlantılar tarafından kısıtlanmadığı takdirde, akım bulunan ELV dağıtım panolarına ve mahfazalarına yeni kablaj kurulumları; Güç bağlantıları örtme yoluyla yanlışlıkla kısa devreye karşı korunduğu takdirde, ekipman raflarındaki baskılı devre kartlarını kaldırma ve değiştirme ve Kabloların veya diğer iletkenlerin akım bulunan bağlantısı veya sonlandırmasına izin VERİLMEZ. Herhangi bir yeni bağlantı yapılmadan önce, çekilmiş sigortalar ve açık olan devre kesicilerle temas noktalarında akım akışını önlemek için devrelerin enerjisi her zaman kesilmeli ve devreler yalıtılmalıdır. LME-12: Utr Dzl. A Ericsson AB (18)

12 4.5 Akım bulunurken işlevsel test Elektriksel olarak yalıtılmış iletkenlerle test yapmak için pratik olmadığından, akım bulunurken işlevsel test yapılabilir. Akım bulunurken işlevsel test sırasında aşağıdakiler kullanılmalıdır: Ekipmanın fiziksel yapısı göreve dahil olmayan kişiler için risk oluşturmadan yürütülmesini sağladığı durumlar dışında, akım bulunurken işlevsel test için önemli olmayan kişilerin erişimini kısıtlayan güvenli bir alan oluşturulmalıdır ve Onaylı yalıtılmış araçlar ve test ekipmanı, yalıtılmış ekranlar, bariyerler, döşemeler, eldivenler ve botlar kullanılmalıdır. Akım bulunurken işlevsel test sırasında yalnız çalışmaya izin verilmez. 4.6 Son Kurulum/Hizmete Alma İşinin Gereksinimleri Sonraki çalışma için kurulan elektrik sisteminin doğru bir kaydının olduğundan emin olmak amacıyla tasarımcıya Kırmızı Hat Devre şemaları ve planları sağlanmalıdır. Devralınmasından veya hizmete konulmasından önce, tüm yeni elektrik tesisatı bir Yetkili Kişi tarafından incelenmeli ve test edilmelidir. 4.7 Elektrik Sisteminin Bakımı (mümkün olan durumlarda) Kurulup hizmete alındığında, aşağıdakiler geçerlidir: Tüm elektrik sistemleri düzenli olarak incelenmeli ve test edilmeli, uygun kayıtlar tutulmalıdır. Tüm elektrik sistemleri, tehlikeyi önlemek amacıyla endüstri standartlarını korumalıdır. LME-12: Utr Dzl. A Ericsson AB (18)

13 4.8 Kurulum İşi için Taşınabilir Aletlerin Kullanımı Tüm taşınabilir elektrikli aletler aşağıdakilerden birini sağlamalıdır: - Aküyle çalışan; - Bir Şebeke sistemine bağlantı noktasındaki Artık Akım Aygıtı tarafından korunan bir transformatörle (topraklamaya ortadan bağlanmış) sağlanan 110 VAC veya daha düşük gerilimde çalışan (RCD değerleri için bölüm 11.3'e başvurun) ve - Bir Şebeke kaynağından güç alan, çift yalıtımlı yapıya sahip ve Artık Akım Aygıtı tarafından bağlantı noktasında korunan (RCD değerleri için bölüm 11.3'e başvurun). Taşınabilir elektrikli aletler ve ekipmanlar, yerel ilgili yasa uyarınca bakıma tabi tutulmalı, incelenmeli ve test edilmelidir; Kusurlu olduğu bilinen ekipmanlar kullanılmamalı ve güvenli bir yerde saklanmalı ya da onarım veya değişim beklemek üzere hareketsiz durumda tutulmalıdır. Ekipmana kusurlu olduğunu belirten bir etiket yapıştırılmalı ve Bir Yetkili Kişi tarafından incelenmedikçe hiçbir uzatma kablosu kullanılmamalıdır ve inceleme süresinde bir öğe olarak açıkça tanımlanmalıdır. Tüm uzatma kabloları, kullanıldıkları ortamlar için yeterli mekanik korumaya sahip olmalıdır. Uzatma kabloları 'papatya dizimi' yapılmamalıdır (seri olarak bağlanmamalı) veya zemin veya boşluk altında kullanılmamalıdır. 5 Yetkinlik kategorileri Risk düzeylerine göre elektrik etkinliğinin yetkinlik kategorileri dizisi tanımlanmıştır. İşçiler yerel iş talimatlarında belirlenmiş güvenli çalışma uygulamalarını kullanarak her bir kategoriye veya alt kategoriye ilişkin elektrik etkinliklerini gerçekleştirmekle yetkilendirilmelidirler. Kategoriler aşağıdaki metinde tanımlanmıştır. LME-12: Utr Dzl. A Ericsson AB (18)

14 Her bir kategoride, yetkili işçilerin belirtilen ekipman ve sistemler üzerinde çalışmaları için belgelenmiş teknik eğitime ve bilgiye sahip olmaları ve böylece elektrik tehlikelerinin olduğu yerleri ve böyle tehlikelerden kaçınmak için alınması gereken önlemleri tanımlamada yetkili olmaları gerekir. 5.1 Telekomünikasyon Ekipmanı DC veya AC kaynağına bağlı ekipmanı kuran, hizmete alan ve bakımını sağlayan işçilerin aşağıdaki işleri yapmalarına izin verilir: Devre kesicilerin ve anahtarların çalışmasını değiştirme; 60 V'ye kadar DC sistemlerindeki raf, kasa ve takım sonu sigortalarını ve Şebeke AC sistemlerindeki ekipman birimlerine entegre sigortaları değiştirme; Bağlantısı kesilmiş ekipmandaki lambalar, PCB'ler veya sigortalar gibi eklenti bileşenlerinin değişimi de dahil küçük onarımlar; Birim veya bileşen sökmeyi içeren diğer onarımlar, yalnızca atama işlemi sırasında özellikle tanımlanırsa eklenebilir ve DC sistemlerindeki modüler redresörlerin değişimlerini de içeren 60 VDC altındaki ve 50 AH'ye kadar kapasiteli DC sistemlerinde çalışma. Bu kategorideki işçilerin şunları yapmalarına izin verilmez: Gerilim altında çalışma ve Güç dağıtım raflarında çalışma. 5.2 Küçük Elektrik İşi Bu kategorideki işçilerin şunları yapmalarına izin verilir: ekipman raflarını veya ayrı birimleri Şebeke AC sigortalı desteklere bağlama kabloları döşeme, standart fişleri takma ve atan sigortaları değiştirme ve Küçük Elektrik Tesisatı İşleri için test yapma LME-12: Utr Dzl. A Ericsson AB (18)

15 Bu kategorideki işçilerin uygun tamamlama sertifikasını imzalamalarına izin verilir. Bu kategorideki işçiler, bir dağıtım panosuna yeni devreler bağlamamalıdır. 5.3 Yüksek Kapasiteli DC Bu kategorideki işçilerin, 50 AH kapasitenin üzerindeki veya 50 V'yi aşan DC sistemlerini kurmalarına, bakımlarını yapmalarına ve test etmelerine izin verilir. 5.4 Yüksek Gerilimli DC Bu kategorideki işçilerin, Yüksek Gerilimli DC işi yürütmelerine izin verilir (üreticinin ekipman eğitim kursuna veya başka benzer bir eğitime katılarak yetkili). 5.5 Elektrik tesisatları Bu kategorideki işçilerin, elektrik tesisatı işini yürütmelerine, test etmelerine ve elektrik tesisatını güvenli olduğunu doğrulamalarına izin verilir. 5.6 Yüksek Gerilimli Tesisatlar ve ekipmanlar Bu kategorideki işçilerin, yüksek gerilimli tesisatlar kurmalarına ve ekipmanlar üzerinde çalışmalarına izin verilir (Yüksek Gerilimli sistemlere özgü güvenlik eğitimi ve teknik eğitime katılım yoluyla yetkili). 6 Eğitim Elektrikli ekipmanı doğrudan yöneten, denetleyen veya ekipmanın üzerinde çalışan tüm işçilerin sorumlu oldukları görevlerde yeterli ve uygun eğitime sahip olmaları zorunludur. Resmi eğitim şunları içermelidir: Güvenli çalışma uygulamaları: İlgili güvenlik düzenlemeleri; Yerel saha güvenlik kuralları; Acil durum ilk yardımı ve LME-12: Utr Dzl. A Ericsson AB (18)

16 Bu Standart. Ayrıca, doğrudan elektrikli ekipman üzerinde çalışan işçilerin şu eğitimlere de sahip olması gerekir: Yerel düzenlemelerce gereken temel elektrik mühendisliği eğitimi ve Üzerinde çalışılan ekipmanın kurulumu, çalıştırılması, bakımı ve test edilmesi konusunda özel yerel eğitim. Tüm İşçiler, elektrik işi etkinlikleri için yetkili olarak değerlendirilmeli ve bu kişilere yürütmeyle yetkili oldukları etkinlik kategorilerini ve geçerli olan kısıtlamaları gösteren bir sertifika verilmelidir. Bu belge, değerlendirmeyi yapmayla yetkili uygun bir kişi tarafından imzalanmalıdır. Tüm İşçilere, ilgili yerel talimatların bilgisiyle birlikte üzerinde çalışılan sistemle ilgili yeterli eğitime, uygun deneyime ve bilgiye sahip olduklarının kanıtı olan bir sertifika verilmelidir. 7 Kişisel Koruyucu Ekipman PPE göreve uygun olmalı, uluslararası standartlarla doğrulanmalı, kişisel olarak verilmeli ve kaydedilmelidir. Çalışanlar, ihtiyaç duyabilecekleri tüm PPE'nin bakımı, incelemesi ve saklanması konusunda eğitilmelidir. PPE'nin belirli temel öğeleri, elektrik işi yürüten tüm kişilere verilmelidir: Tornavidalar, yan keskiler ve kablo sıyırıcılar gibi yalıtılmış aletler; Gerilim Test Cihazı ve Eldivenler ve botlar gibi ihtiyaç duyulabilecek ek kişisel koruyucu ekipman ayrıntıları ve kullanılacak yalıtım ekranları, bariyerleri ve döşemeleri. PPE aşağıdaki zamanlarda incelenmelidir: İlk kullanımdan önce: Üretici tarafından sağlanan resmi inceleme belgesi; Her kullanımdan önce: Kullanıcı tarafından inceleme ve 6 ayda bir: Yetkili kişi tarafından ayrıntılı inceleme.. LME-12: Utr Dzl. A Ericsson AB (18)

17 8 Risk değerlendirmeleri Risk Değerlendirmesi elektrik işi görevlerini kapsayacak şekilde yürütülmelidir. Herhangi bir elektrik işine başlamadan önce, risk değerlendirmesinde tanımlanan yerel tehlikeler kontrol edilmelidir. Gerekli kontroller bu Standartta ve elektrik işinin yapıldığı ülkede yürürlükte olan sağlık ve güvenlik yasalarında tanımlanmıştır. LME-12: Utr Dzl. A Ericsson AB (18)

18 9 İzleme ve İnceleme Bu Standarda uygunluk, aşağıdakilerin incelenmesi ve kayıtlarının tutulması yoluyla izlenmelidir: Eğitim ve sertifikasyon Risk Değerlendirmeleri ve Yöntem Açıklamaları; Taşınabilir elektrikli ekipman verme ve izleme formu; Çalışma İzinleri; Yalıtım İzinleri; Çalışma Yetkisi ve Olay İstatistikleri. 10 Bilgileri değiştirme Düzeltme Açıklama A İlk sürüm LME-12: Utr Dzl. A Ericsson AB (18)

GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler

GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler GE Digital Energy GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler GE yayın kodu: GET-20017 Telif hakkı 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy 650 Markland

Detaylı

Sürücü ve Araç Güvenliği

Sürücü ve Araç Güvenliği STANDARD LME-12:001902 Utr Dzl. B İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Gereksinimler... 3 3 Araç Kullanma Yönetimi... 4 3.1 Yüksek Riskli Sürücüleri Yönetme... 4 3.2 Araca bağlı telsiz kapsama araştırmaları... 4

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 2014 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 30 kwp e (30 kwp dahil) KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ

Detaylı

İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu

İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı: Çeşitli parça ve parçalardan oluşan,

Detaylı

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Kullanıcı Klavuzu Boy 1... 5 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Genel Bilgi Sürücü bağlantılarının veya çalışma parametreleri

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ EKLER

FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ EKLER FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ BÖLÜM 2 PERSONEL BÖLÜM 3 TESİSLER VE EKİPMAN BÖLÜM 4 DOKÜMANTASYON BÖLÜM 5 ÜRETİM BÖLÜM 6 KALİTE KONTROL BÖLÜM 7 KONTRATLI

Detaylı

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar Motorlar Otomasyon Enerji İletim ve Dağıtım Kaplamalar Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar M serisi - Kolektör halkası rotoru - Yatay Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Kurulum, çalıştırma

Detaylı

KKD İLE İLGİLİ YÖNLENDİRİCİ İLKELER

KKD İLE İLGİLİ YÖNLENDİRİCİ İLKELER KKD İLE İLGİLİ YÖNLENDİRİCİ İLKELER ÜYE DEVLETLERİN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMA İLİŞKİN YASALARININ YAKINLAŞTIRILMASI HAKKINDAKİ 21 ARALIK 1989 GÜN VE 89/686/EEC SAYILI KONSEY DİREKTİFİNİN UYGULANMASI HAKKINDAKİ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT)

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (4.Mük.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı. Gereksinimler ve Güvenlik Değerlendirme Prosedürleri. Sürüm 3.0 Kasım 2013

Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı. Gereksinimler ve Güvenlik Değerlendirme Prosedürleri. Sürüm 3.0 Kasım 2013 Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Gereksinimler ve Güvenlik Değerlendirme Prosedürleri Sürüm 3.0 Kasım 2013 Belge Değişiklikleri Tarih Sürüm Açıklama Sayfalar Ekim 2008 1.2 PCI DSS v1.2'yi

Detaylı

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNİK İÇİNDEKİLER YÖNETMELİKLER B1 Genel 04 B2 Adresler ve İletişim 04 B3 Servis Formları 04 B4 Fuar Alanında Yönetim 05 B5 Fuar Standı

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

KURULUM, SERVIS VE BAKIM

KURULUM, SERVIS VE BAKIM UC AC Jeneratörleri KURULUM, SERVIS VE BAKIM Turkish Translation of the Original Instructions A050S910 (Yayın 4) İçindekiler 1. ÖNSÖZ... 1 2. GÜVENLIK ÖNLEMLERI... 3 3. GÜVENLIK DIREKTIFLERI VE STANDARTLARI...

Detaylı

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı (PE), BT varlılarınızın

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI. Seviye: 5 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI. Seviye: 5 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No Meslek: OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI Seviye: 5 1 Referans Kodu: 12UMS0206-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ankara Sanayi Odası 1. Organize

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

Phoenix Software V9.72.0

Phoenix Software V9.72.0 Phoenix Software V9.72.0 Operatör Kullanma Kılavuzu Hypertherm Dokunmatik Ekran Model Kesme Kontrolleri için 80640N - Revizyon 6 Hypertherm, Inc. Etna Road, PO Box 5010 Hanover, NH 03755 ABD Telefon: 603-643-3441

Detaylı

Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Hizmet Sağlayıcılar İçin Öz Değerlendirme Anketi D ve Uygunluk Belgesi

Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Hizmet Sağlayıcılar İçin Öz Değerlendirme Anketi D ve Uygunluk Belgesi Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Hizmet Sağlayıcılar İçin Öz Değerlendirme Anketi D ve Uygunluk Belgesi SAQ İçin Uygun Olan Hizmet Sağlayıcılar Sürüm 3.0 Şubat 2014 Belge Değişiklikleri

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com MICROMASTER Çalıştırma Talimatları Issue Release Kullanıcı Kılavuzu Genel Özet 1 Kurulum MICROMASTER 4 Devreye Alma 3 MICROMASTER 4 nin Kullanılması 4 Çalıştırma Talimatları Kullanıcı Kılavuzu Sistem

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsama Madde 1- Bu Yönetmelik; maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar'dan daha büyük olan

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI C. POLİTİKALAR C.1. İnsan Kaynakları ve Zafiyetleri Yönetimi C.1.1. Çalışan personele ait şahsi dosyalar kilitli dolaplarda muhafaza edilmeli ve dosyaların anahtarları kolay

Detaylı