Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?"

Transkript

1 DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı olması B) Görsel ve işitsel unsurlardan yararlanılması C) Slaytlardaki cümlelerde ayrıntılara yer verilmesi D) Değişik kaynaklardan yararlanılması E) Sunulan konunun güncel olması 2. Slaytın içeriğiyle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A) İlk slaytın, konunun tamamını kapsayıcı olması B) Slaytların geçişleri arasında konuların birbiriyle bağlantılı olması C) Slaytlara yazılan cümlelerin 6-7 satırdan fazla olmaması D) Konuyla ilgili olmasa da görselliği artıran resimlere bolca yer verilmesi E) Konuyu açıklayıcı tablo ve resimlerin kullanılması 3. Aşağıdakilerden hangisi sunum anında yapılan çalışmalardan biri değildir? A) Belge ve slayt kullanmak B) Ses tonunu konuya uygun olarak ayarlamak C) Samimi, coşkulu ve heyecanlı bir görüntü sergilemek D) Slaytlar ile yapılan açıklamaları eş zamanlı ayarlamak E) Sorulan sorulara açık ve net cevap vermek 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? A) Bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği bir tartışma biçimidir. B) Bir gerçeğin ortaya çıkarılması amaçlanır. C) Seçilen konu üzerinde farklı düşünceler dile getirilir. D) Dinleyiciler de aktif biçimde konuşmalara katılır. E) Konuşmacılar konu ile ilgili düşüncelerini kısaca ifade ederler. 6. I. Sempozyumda katılımcılar, konusunda uzman kişiler olmalıdır. II. Tartışmada dilin göndergesel işlevinden yararlanılır. III. Panelin sonunda konuşmalar bir bildiri şeklinde yayımlanır. IV. Sunumda ağırlıklı olarak dilin alıcıyı harekete geçirme işlevinden yararlanılır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri yanlıştır? A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) III. ve IV. 7. Aşağıdakilerden hangisi panel başkanının görevlerinden biri değildir? A) Konuyu ortaya koymak B) Konuşmacıların verilen süreyi aşmamasını sağlamak C) Dinleyicilerin soru sormalarına izin vermek D) Toplantıyı sonuçlandırmak E) Toplantı esnasında güvenliği sağlamak 4. Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma türü değildir? A) Sempozyum B) Açık oturum C) Sunum D) Münazara E) Panel en belirgin özelliği, sosyal bir problemin geniş bir kitle önünde ayrıntılı olarak tartışılması ve dinleyicilerin bu tartışmalara daha aktif bir biçimde katılmasıdır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en doğru olur? A) Forumun B) Münazaranın C) Panelin D) Sempozyumun E) Sunumun

2 Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel Dinleyicilerin konuyla ilgili görüşlerine yer verilmemesi ve tartışmaya katılmaması olgusu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Panelin foruma dönüşmemesi demektir. B) Panelin çok kısa bir zaman içinde yapılmasının gerekçesidir. C) Panelin toplumsal konulardan uzak bir anlatı olmasından kaynaklanır. D) Panelin bilimsellik içeren üst düzey bir etkinlik olmasındandır. E) Zaman zaman dinleyicilerin dil yanlışlarına düşmesindendir. 12. Aşağıdakilerden hangisi bir münazaranın konusunu oluşturmaz? A) Doğal güzelliklerimiz mi, tarihi güzelliklerimiz mi daha çok turist gelmesini sağlar? B) Bir çocuk eğitiminde aile mi, yoksa okul mu etkili olur? C) Geleceğin planlanmasında ülkenin gelişmişliği ne kadar etkili olur? D) Toplum gelişimini sürdürürken geleneklerine bağlı kalmalı mı, kalmamalı mı? E) Ticaret yaparken ahlaki kurallar mı, ticari kurallar mı ön plana çıkmalıdır? 10. I. Panelde dil göndergesel işlevde kullanılır. II. Panelde herkesi ilgilendiren sosyal problemler üzerinde durulur. III. Forumda başkan, soru sormak ya da açıklamalarda bulunmak isteyenlere söz hakkı vereceğini belirtir. IV. Münazarada biri başkan olmak üzere en az üçer kişilik iki grup bulunmalıdır. V. Röportaj, tartışma türlerinin en önemlilerinden biridir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve IV. D) II. ve V. E) III. ve V. 11. Tartışmada başkanın rolü çok önemlidir, tartışmanın sağlıklı biçimde yürümesini sağlar. I. Özet yaparak konuyu toparlar. II. Herhangi bir konuşmacı tarafında olmaz. III. Konuşma süresini eşit olarak dağıtır. IV. Tartışmayı başlatır ve bitirir. V. Konuşmacıları etki altında bırakır. Yukarıdaki numa ralanmış cümlelerden hangisi tartışma başkanının özelliği olamaz? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Körfez Yayınları 13. I. Belli alanlarda uzmanlaşmış kişilerin konu ile ilgili hazırladıkları konuşmayı içerir. II. Önemli olan, jüriyi ya da dinleyicileri etkileyebilmektir. III. Konuşma yeteneği, jest ve mimikler bu tür tartışmalar için çok önemlidir. IV. Konunun iki yönden de savunulabilecek özellikler taşıması gerekir. V. Temelinde, konuşmaların bir bildiri şeklinde yayımlanması yatar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri sempozyumla ilgilidir? A) I. ve V. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V. 14. I. Belli bir konuyla ilgili olarak bilgilendirme II. İnsanları bir konuda eğitme III. Dinleyicileri ikna etme IV. Verilmek istenen mesajı ana düşünceyle özetleme V. Karşıdaki gruba üstünlük sağlama Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri sunumun amaçlarından değildir? A) I. ve V. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V.

3 10. SINIF GENEL DİL ANLATIM Anlatım Özellikleri Dilin İşlevi, İletişim Aşağıdaki temalardan hangisi en çok sınırlandırılmıştır? A) Gençliğin sorunları B) Denizdeki atıkların canlılara etkisi C) Ülkemizdeki çevre sorunu D) Deniz kirliliğinin zararları E) Tanker kazasının yunuslara verdiği zarar 2. Bu kitaptaki soruları çözün. cümlesi dilin hangi işlevine örnektir? A) Şiirsel işlevi B) Alıcıyı harekete geçirme işlevi C) Kanalı kontrol işlevi D) Heyecana bağlı işlevi E) Dil ötesi işlevi 3. Sözcüklerin farklı ortamlarda farklı anlam ifade edecek şekilde kullanılmasına ---- denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir? A) bağlam B) dönüt C) ileti D) gösterge E) şifre 5. Aşağıdakilerden hangisi akıcı, duru bir metinde olması gereken özelliklerden biri değildir? A) Sözlü veya yazılı ifadenin hiçbir engele uğramaması B) Kelime ve cümle düzeyinde gereksiz ifadelere yer ve - rilmemesi C) Okuyuşu aksatan ifadelere yer verilmemesi D) Söylenmesi güç kelimelere yer verilmemesi E) Uzun ve devrik cümlelerin kullanılması 6. Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmaz? A) İletişimde geri bildirim e verilen addır. (dönüt) B) Dil bilgisi kuralları aktarmak için kullanılan dil işlevidir. (göndergesel işlev) C) Metnin ya da cümlenin kolayca anlaşılabilir olma niteliğidir. (açıklık) D) Metnin kolay okunabilir olma özelliğidir. (akıcılık) E) Anlatılanların sade, gösterişsiz ve süssüz ifadelerle aktarılmasıdır. (yalınlık) 7. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplamak için başvurulan yöntemlerden biri değildir? A) Hayal kurmak B) Özet çıkarmak C) Not almak D) Alıntı yapmak E) Araştırma yapmak 4. Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlık aşamalarından değildir? A) Anlatılacak konuyla ilgili araştırma yapmak B) Dinleyicilerle göz temasında bulunmak C) Gözlemden yararlanarak bilgi toplamak D) Kişisel deneyimleri kullanarak notlar hazırlamak E) Neyi, niçin ve nasıl anlatmak gerektiğini saptamak 8. Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlıkta dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? A) Mevcut bilgilerle yetinip zaman kaybetmeden konuyu yazmaya geçmek B) Genelden özele ya da özelden genele tutarlı bir sıralama yapmak C) Tanınmış yazarlara ait metinlerden örnek almak D) Metnin amacına ve hedef kitlesine göre bilgileri ve kişisel deneyimleri düzenlemek E) Ayrıntıları atarak, özet bilgileri toplamak ve alıntı yapılan kaynakları göstermek

4 Anlatım Özellikleri Dilin İşlevi, İletişim (I) Yazar hepimizin bildiği birtakım öyküleri birbirine ekleyip anlatıyor. (II) O öyküler, kısaca anlatıldı mı gülümsetebilir kişiyi, hoş olabilir. (III) Oyunlarında da aynı şeyi yapmaya çalışmış ama sıkıcı olmuş. (IV) Kimse ona bunun yanlış olduğunu anlatmamış. (V) Böyle giderse, eminim, tiyatroyu seven birkaç kişi de ondan soğuyacak. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itiba ren olumsuz bir değerlendirme söz konusudur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 13. (I) Denemeler i tam olarak çevirebileceğimi sanmıyorum. (II) Bunu daha sabırlı ve daha yetkin bir çevirici er geç yapacaktır. (III) Ben sedece derlemeler yapmayı ve bundan sonra bir cilt daha çıkarmayı düşünüyorum. (IV) Latince sözleri Fransızca çevirilerinden çevirdim. (V) Bu sözlerin asıllarını merak edenler olur diye metinden ayıramadım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde tasarı anlamı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 10. Aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklıdır? A) Son kitabında, halk ve divan edebiyatı tarzında şiirler vardı. B) Şiirlerinin yanı sıra öykü ve roman türünde eserler kaleme almıştı. C) Bütün şiirleri, hece ve dörtlük esasına göre yazılmıştı. D) Herkesin ilgiyle okuyabileceği şiirler yazmıştı. E) Şiirlerinden çok romanları satıyordu bu sanatçımızın. 11. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı anlatım söz konusudur? A) İnsanlarımızın çoğu, artık doğruyu ve güzeli anlayamıyor. B) Yazar Aynı dili konuşanların anlaşması zaman zaman zor olabilir. dedi. C) Öğretmenimiz büyüklere karşı saygılı olmamız gerektiğini söylemişti bize. D) Alışkanlıklarımız, engel olmazsak bizi kendine bağımlı hale getirir. E) Tatil olunca bütün gününü televizyon karşısında geçiriyor. Körfez Yayınları 14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde amaç söz konusudur? A) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa B) Kımıldıyor kozasında böcek Bildiği hayata doğmak için C) Bir garip rüya rengiyle Rüzgardaki yaprak bile D) Hatırlar bir gün camı açtığını Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu E) Kardır yağan üstümüze geceden Yağmurlu, karanlık bir düşünceden 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir ifadedir? A) Sanatçının bu eserinde iki aşık birbirine kavuşuyor. B) Bu yazıdan etkilenmemek mümkün değildir. C) O, kelimenin tam anlamıyla bir şiir ustasıydı. D) Her şairin şiir anlayışı, birbirinden farklı olmalıdır. E) Yazar, düşüncelerini özgün bir üslupla yansıtmalıdır. 12. Aşağıdakilerin hangisinde ikinci cümle bi rincinin yorumudur? A) Romanda sıradan olaylar anlatılıyor, sade bir dil kullanılıyor. B) Bu elbisenin rengi hoşuma gitmedi, diğerini beğendim. C) Öğretmen içeri giriyor, öğrencilerden birini çağırıyor. D) Çocuk hiç tepki vermiyor, sanki beni duymuyor. E) Olanları unutmak istiyorum ama bir türlü olmuyor. 16. I. Kullanılacak anlatım türünün belirlenmesi II. Hangi dilde yazılacağının tespit edilmesi III. Ana düşünceyi açıkça belirtmeme IV. Temanın konulaştırılması V. Kullanılacak metin türünün belirlenmesi Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlatımı sınırlandırma ile ilgili değildir? A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V. Test 01 CA 1.C 2.D 3.C 4.C 5.D 6.E 7.E 8.A 9.A 10.D 11.E 12.C 13.A 14.E

5 10. SINIF GENEL DİL ANLATIM Sözcük Anlamı Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşmek sözcüğü denk gelmek anlamında kullanılmıştır? A) Bir şey düşüyor elinden yere, bir gül olmalı. B) Son zamanlarda sebze fiyatarı gittikçe düşüyor. C) Babamın Konya dan ev alması o yıllara düşer. D) Bana düşmez can vermek bu sıcacık kucakta. E) Son yaptığı davranışıyla annesinin gözünden düştü. 2. Antikacının elinde bir Picasso olduğu söyleniyor. Bu cümlede altı çizili kelimede görülen anlam olayına aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer verilmemiştir? A) Nezle olduğum için burnum akıyor. B) Düğününde yakın bir arkadaşı olarak ben de lacivertleri giydim. C) Bu cılız ateşte, bu tencere kaynamaz. D) Halit Ziya, neden çok okunuyor şimdi anladım. E) O tilkiden yardım almak istemiyorum. 3. Hikâyelerim güzel olmuyordu, farkındaydım. Ama yavaş I II yavaş açılacaktım. Sonra ben de iyi bir hikayeci olarak III IV anılmak istiyordum. V Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 5. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir sözcük vardır? A) Şadırvandaki suların şırıltısıyla insan dinleniyor. B) Dışarıda öylesine pırıl pırıl bir güneş var ki... C) Duyardım bu eski yerde bir at kişnemesi, kuş sesi. D) Yeşil türbeyi de gezdik dün akşamüstü. E) Deniz, buradan bile masmavi görünüyor az sözle çok şey anlatmaya denmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Özlü anlatım B) Yalın anlatım C) Anlatımda duruluk D) Anlatımda bütünlük E) Sade anlatım 7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde duyular arası aktarımdan söz edilemez? A) Dün sabah yine onun ekşi suratını gördüm. B) Bu şarkının da çok tatsız sözleri var. C) Soğuk hava ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. D) Bu pürüzlü sesinle şarkıcı olacağını mı sanıyorsun? E) Böyle acı sözlere kim katlanır ki? 4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin mecaz anlamı düşünülemez? A) Mum, dibine ışık vermez. B) Son pişmanlık, fayda etmez. C) Ayağını yorganına göre uzat. D) Bal tutan, parmağını yalar. E) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır. 8. Bir sözcüğün benzetme ilgisi kurulmadan başka bir sözcük yerine kullanılmasına ad aktarması denir. Aşağıdakilerin hangisinde bir ad aktarması vardır? A) Gün doğmadan bütün köy uyanmıştı. B) Tekstil sektörü gün geçtikçe gelişiyor. C) Hediye kutusunu alelacele açtım. D) Kar, beyaz bir örtü gibi kaplamıştı dağları. E) Olaya bir de bu açıdan niye bakmadınız?

6 Sözcük Anlamı Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden daha geniş kapsanlıdır A) Her yıl burada şiir dinletisi yapılmaktadır. B) Türk hikaye sanatçıları arasında önemli bir yeri vardı. C) Bu yıl öğrencilere en az bir tiyatro izlettirilecekti. D) Edebiyat daha çocuk yaşta sevdirilmelidir. E) Roman şüphesiz en çok satılan edebi türdür. 13. O; Türkçenin derin sularında boğulmadan yüzen, yazılarını çok yönlü bir değerlendirmeden geçirerek oluşturan bir yazarı mızdır. Bu cümlede altı çizili bölümde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkçenin çok yönlü bir dil olduğunu kabul etmek B) Türkçeyi inceleyerek dil hakkında bilgi sahibi olmak C) Türkçenin tüm inceliklerini başarıyla kullanmak D) Türkçedeki çok anlamlı sözcükleri kullanmak E) Türkçenin bazı yönlerini değerlendirmek 10. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelimelerin hangi sinde soyut bir kavrama yer verilmemiştir? A) Ayrılık acısına herkes aynı dayanıklılığı gösteremez. B) Her konuda bir umut kırıklığı yaşıyoruz bu günlerde. C) Bu konuda bir korkumuz yoktur. D) Size bu konuda akıl verecek son kişi benim. E) Soğuk hava meydanda hayvan ve insan bırakmamıştı. 11. Her gün içimde binlerce kez batan bir gemi var. Yukarıdaki cümleyi söyleyen biri aşağıdakilerden hangi siyle nitelendirilebilir? A) Hayal gücü kuvvetli B) Ölümden korkan C) Mutsuz ve sinirli D) Ümitsiz ve çekingen E) Karamsar ve ümitsiz Körfez Yayınları 14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? A) Bu ağır işlerin altından kimse kalkamaz. B) Arkadaşının renkli bir kişiliği vardı. C) Arkasında kırık bir kalp bıraktı. D) Kirli çamaşırları bir an önce yıkamalıyız. E) Kalbi, onu görünce yumuşamıştı. 15. Okuyucunun gönlünü aydınlatan beyaz bir tebessüm, ışık ışık dalgalanmaktadır sözün güzelliğine sığınarak. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yukarıdaki altı çizili sözcüktekine benzer bir anlam özelliği yoktur? A) Diktiğimiz çiçekler kuruduğunda ben de üzülmüştüm. B) Sevdiğine türkü yakan bir gençti bunu yaşayan. C) Hüzün kokan bu saatlerde hep beraber ağladık. D) Yüreğini bir tohum gibi çatlattı, kavuşabilmek için. E) Denize bakan bu pencerede oturmuştuk. 12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır? A) Bakladaki azot miktarı diğer bitkilerden yüksektir. B) Bu oda diğer odalar gibi yeterince ışık almıyor. C) Karanlık sokaklardan hızlıca geçtik. D) Soğuk havalar benim hastalanmama neden oldu. E) Zekâ düzeyi oldukça yüksek bir çocuk sayılabilirdi. 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anlatıma yer verilmiştir? A) TDK dan sözlük çalışmalarına hız verileceği söylendi. B) Para konusunu açmamızın yanlış olduğuna değindi C) Ülkemizin güzelliklerine aşık nice turistle tanıştım. D) Denizin çarşaf gibi dümdüz hali insanı dinlendiriyor. E) Program daha öncekinden verimli geçti, diyordu Test -2 Test Cevap 01 CA Anh. 1.E 2.B 3.A 4.B 5.E 6.B 7.A 8.A 9.C 10.D 11.C 12.D 13.C 14.B 15.A 16.B

7 10. SINIF GENEL DİL ANLATIM Şiirde ve Parçada Konu-Tema Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Tema, sınırlandırılıp somutlaştırılarak konu haline getirilir. B) Başlık, temayı sınırlandıran ve somutlaştıran bir göster gedir. C) Anlatıcının tavrı ve amacı, temanın sınırlandırılmasında etkilidir. D) Metinlerde gözlemlenebilen her türlü anlam ve dil malzemesine içerik denir. E) Soyut temalar; bağlam, kişi, zaman, ifade ve anlatım biçimi gibi yollarla somutlaştırılır. 2. Penceresindeki adam, Yüzünde ne sevinç, ne gam. Yönü artık ahiret, Gözlerini ufka dikmiş, Sanki bir mezara bakmada Her şeyden vazgeçmiş Yukarıda verilen şiire hakim olan tema aşağıdakilerden hangisidir? A) Hayret B) Yalnızlık C) Ölüm D) Üzüntü E) Coşku 3. Bir şiirdeki sözcükler, artık bildiğimiz kelimeler değil, şiirin kelimeleridir. Şiirin iç mantığı onları öyle farklı bir ışıkla aydınlatır ki onlar bütün aleladeliklerini yitirir. Artık söz konusu olan, sözlük kelimeleri değil, şiir kelimeleri; hatta filan veya falan şairin kelimeleridir. Çünkü şair, başına üşüşen kelimeleri çarmıha gere gere şiirini biçimlendirir. Yazar yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemektedir? A) Şairlerin farklı kelimeleri kullanmaya özen gösterdiklerini B) Derin anlamlar içeren kelimelerin şairlerce özel olarak seçildiklerini C) Şairlerin kullandıkları kelimelere yeni anlam ve işlevler yüklediklerini D) Şiirdeki bir kelimenin bir başkasıyla değiştirilemeyeceğini E) Kelimelerdeki ses benzeşmesinin şiirin biçimlenmesine yardımcı olduğunu 4. En çok sınırlandırılmış olan konu aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyadaki pamuk üretimi B) Pamuk yetiştiriciliği C) Pamuk üreticilerinin sosyal yaşamı D) Pamuktan elde edilen ürünler E) Ege Bölgesi nde pamuk türleri 5. Her gün bir yerden göçmek ne iyi, Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş, Dünle beraber gitti, cancağızım, Ne kadar söz varsa düne ait, Şimdi yeni şeyler söylemek lâzım. Bu dizelerdeki tema aşağıdakilerden hangisidir? A) Geçmişe özlem duyma B) Eskinin yeniye götürmesi C) Azimli olmanın yararı D) Yenilikçi düşüncelerin söylenmesi E) Değişkenliğin insana kazandırdıkları 6. Çağımızın başardığı ya da başaracağı işlerden biri de sanatı yaşamla buluşturmak olacaktır. Sanatçı, çoktan beri çekilmiş olduğu ağır yalnızlıktan insanların arasına; sanat, asırlarca çakılı kaldığı müze duvarlarından caddelere ve fildişi kule lerden köşebaşlarına inmektedir. Yeni adam, sanatın işe yaramasını istiyor. Yukarıdaki parçada sanatla ilgili hangi düşünceye vurgu yapılmaktadır? A) Sanatın işlevsel olmasına B) Anlatımda sembollerin önemine C) Sanat eserlerinde yaratıcılığın önemine D) Sanatın evrenselliğine E) Sanatın vazgeçilemez bir değer olmasına

8 Şiirde ve Parçada Konu-Tema Ülkemiz sinemasýnýn önemli zayýf noktalarýndan biridir tür sinemasýnýn geliþememesi. Dram, melodram, komedi hatta avantür sinemayý hakkýyla yapmýþýzdýr da gerilimkorku filmlerinde pek baþarýlý olamamýþýzdýr. Yeþilçam ýn gerilim-korku filmi örnekleri vardýr. Dönemin koþullarý göz önüne alýndýðýnda bu filmler birer fantastik deney olarak kalýyor. Yani bu filmler afiþlerinde her ne kadar korkudehþet gibi ibareler taþýsa da kendilerini ciddiye almayan bir eda vardýr. Korku filmi olduðu iddiasýndaki Türk yapýmlarý, iyi sinema izleyicileri nezdinde sahte imajýndan kurtulamamýþtýr. Bu parçada Türk sinemasýnýn hangi yönü üzerinde durulmaktadýr? A) Bazý alanlarda baþarýlý olan Türk sinemasýnýn korku türünde yeterli olgunluða ulaþamadýðý B) Türk sinemasýnda korku filmlerine gerekli yatýrýmýn yapýlmadýðý C) Türk sinemasýnýn tiyatro sanatýnýn gölgesinde kaldýðý D) Türk yapýmý korku filmlerinin konusu ile afiþleri arasýnda uyum olmadýðý E) Türk sinemasýnýn gerekli baþarýya ulaþabilmesi için kamuoyu desteðine ihtiyacý olduðu 8. Yaz, bütün sıcaklığı ve içtenliğiyle gelip kondu pencereme. Penceremde yıldızlar pırıl pırıl. Sonra yaz sabahları, bu serinlik... Ve yıldızlar gibi dağılıp gidecek yaz. Ve sonunda bildik bir sabah telaşı başlayacak, kış bütün ürkütücülüğüyle gelecek. Bunaltan kış soğukları konacak pencereme. Şehir; zavallı, evsiz barksız çocuklarla dolacak. Bir yerlerden kulağımıza çalınan şarkılar duyulmayacak. Artık hummalı bir yaşam savaşı başlayacak. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? A) Baharın güzelliğinden B) Yaz sabahlarının serinliğinden C) Kışın da kendine göre bir güzelliğinin olduğundan D) Kışın hayatın zorlaşmasından E) Şehirlerin sokak çocuklarıyla dolduğundan Körfez Yayınları 9. Şehirler de insanlar gibidir. Birlikte yaşarken kıymeti bilinmez de ayrı düşünce içten içe hasreti çekilir. Buram buram gözünüzde tüter, sonra da zaman perdesi koyulaştıkça yavaş yavaş unutulur. Gözden ve gönülden ırak, anılar defterine gömülür gider. Bir kez aranız soğumayagörsün; günün birinde yolunuz düşüp de gittiğinizde artık o şehir sizin şehriniz, her köşe bucağı anılarla dolu eski mekânınız değildir. Size umursamaz davranır, omuz silker ve soğuk soğuk bakar gözünüze. Şehirler dostlukları yaşatmak konusunda oldukça vefasızdır. Bu parçada yazarın şehirlerle ilgili olarak yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehirlerin kolay kolay unutulmadığı B) Şehirlerin de insanlara benzediği C) Ayrı kalındığında şehirlerle dostlukların uzun sürmediği D) Şehirlerin insanların anılarıyla dolu olduğu E) İnsanların çok vefasız olduğu 10. Dil konusunda en çok yanýlanlar; dili tarihten, kültürden, toplumdan, bir kelime ile insandan ayýran kiþilerdir. Hani þu çok iþe yarayan sözlükler, gramer kitaplarý yok mu, onlardýr insanlarý dil konusunda aldatan. Dünyada sözlük ve gramerden daha yapmacýk hiçbir þey yoktur. Çünkü dünyada kimse sözlük ve gramere göre konuþmaz. Söz-lüklerde yer alan ve dili oluşturan kelimeler ancak toplum içindeki kullanımlarıyla bir anlam ifade eder. Bu parçada dil ile ilgili üzerinde durulan düşünce aþaðýdakilerden hangisidir? A) Sözlük ve gramerlerin temel yapý taþýnın dil olduğu B) Milletin, kültür ve medeniyet seviyesini gösterdiği C) Ýnsandan ve toplumdan baðýmsýz olarak deðerlendirilemeyeceği D) Düþünce zenginliðinin en önemli göstergesi olduğu E) Ýletiþimin vazgeçilmez bir unsuru olduğu Test -3 Test Cevap 01 CA Anh. 1.C 2.E 3.C 4.B 5.A 6.A 7.C 8.A 9.D 10.E 11.E 12.E 13.C 14.D 15.A 16.E

9 10. SINIF GENEL DİL ANLATIM Ana Düşünce - Başlık Tıp fakültesini yeni bitirmiştim, Konya ya bağlı bir beldeye çıkmıştı tayinim. İlk gece bir eve konuk oldum. Tren istasyonunun hemen yanında bir evdi. Üzerimde yol yorgunluğu... Saatler ilerliyor, ağır bir uyku hali... Ev sahibine bir şey diyemiyordum. Saatler epey ilerledi. Evin büyüğü hacıanneye sıkılarak Anneceğim, sizin buralarda kaçta yatılıyor? dedim. Hacı anne, evladım az sonra son tren gelecek onu bekliyoruz. Ancak istasyon şehre uzak, yabancı birisi inerse gidecek bir yer bulamaz. Yabancı biri trenden inerse ışığı yanan bir ev bulabilsin diye bekliyoruz, dedi. Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Gerçek İyilik B) Son Yolculuk C) Kasabada Yaşam D) Yol Yorgunluğu E) Anadolu da Yaşam 2. Bir yılbaşı muhabbetidir almış gidiyor. Kutlamalar, eğlenceler, sürprizler, vitrinler, biletler... Yılbaşı nedir ki? diyor bir yazar, sonra da Ben asıl günbaşına bakıyorum. Pek hoşlandım bu sözden. Günbaşı... Değerlendirilemeyen, eskitilen ve ümitlerin, hayallerin tükenip gittiği bir yıla üzülmeyi bırakın, insan esas her gününü yeni bir yılbaşı gibi düşünerek o güne başlamalı, onu değerlendirmeli değil mi? Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Her yıl olduğu gibi yılbaşı hazırlıkları değişik etkinliklerle sürmelidir. B) Yılbaşını kutlamak yerine, insan günbaşını kutlamalıdır. C) Değerlendirilemeyen bir yılın ardından yeni yıla sanki her şeyi halledecekmiş gibi bakmak hatadır. D) İnsan, her günü bir başlangıç kabul etmeli ve o günü iyi değerlendirmelidir. E) Gelecek günlere ümit bağlamak, geçmişi geri getirmek kadar imkânsız ve gülünçtür. 3. Yaşlı adam, sahilden bir şeyler alıp okyanusa fırlatan gence yaklaştı ve seslendi: Ne yapıyorsun böyle? Okyanusa denizyıldızı atıyorum. Neden atıyorsun? Güneş yükseldi, sular çekiliyor, onları suya atmazsam ölecekler. Kilometrelerce sahil denizyıldızı dolu, dedi yaşlı adam. Hiçbir şey fark etmez. Genç adam yerden bir denizyıldızı daha alıp denize doğru fırlattı ve şöyle dedi: Bunun için fark etti. Yukarıdaki öykünün başlığı aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olamaz? A) Gün Batımı B) Küçük Diye Bir Şey Yoktur C) Denizyıldızı D) Okyanus ve Denizyıldızı E) Sahildeki Denizyıldızı 4. Umudu olmadığı için cesaretini kaybedenlerden çok, cesareti olmadığı için umudunu kaybedenler vardır. Cesaret, çok defa, bir anlık hamleden ibarettir. Ondan sonra umut, enerji ve zafer birbirinin peşinden gelir. Umutsuzların çoğu umutlarını değil, cesaretlerini yitirmişlerdir. Umut cesaretten ayrılmaz. Cesaretin ardından da daima umut yol alır. Bu parçaya getirilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Umudunu Yitirmek B) İnsan ve Umutları C) Umut ve Cesaret D) Umutsuzlar E) Cesareti Tazelemek

10 Ana Düşünce - Başlık Ölüm uzun ömürle kısa ömür arasındaki farkı kaldırır. Aristo, Hyponis ırmağının suları üstünde tek bir gün yaşayan küçük hayvanlar bulunduğunu söyler. Bu hayvanlardan sabahın saat sekizinde ölen, genç; akşamın beşinde ölen, ihtiyar ölmüş sayılır. Bu kadarcık bir ömrün bahtlısını bahtsızını hesaplamak hangimize gülünç gelmez? Ama sonsuzluğun yanında dağların, yıldızların ömrü ne kadar gülünçse ırmakların ağaçların hatta bazı hayvanların yanında bizim hayatımızın uzunu kısası o kadar gülünçtür. Hepsini bir kalem geçin; sonsuzluk karşısında zamanın, yaşayanların hayatının miktarının ne kadar değeri var? Elbette hiç... Sonsuzluğa ölçü olarak ne getirebiliriz ki! Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Herkesin ömrü birbirinden farklı olabilir. B) Sonsuzluk karşısında hiçbir şey ölçü olamaz. C) Dağların, yıldızların ömrü insanlarınkinden daha uzundur. D) Uzun ömürlü olanlar için şanslıdır denilebilir. E) Gençler de ihtiyarlar da bir gün ölecektir. 6. Kimi okursanız okuyun, sonunda aynı düşünceye varıyorsunuz: Şairler bir zamanlar erişilmez dostluklar kurmuşlar. Kişilikleri, düşünceleri pek uyuşmasa bile, şiirler onları birleştirmeye yetmiş. İsterse sürgünde olsun, aralarında karalar denizler bulunsun onlar yine güneşin doğuşunu, batışını birlikte seyrebilmenin zevkini yaşamışlar şair dostlarıyla. Gözlerinin taze gün ışıklarıyla yıkanması, bu kadarcık ortaklık, bu minicik paylaşma... Bu hep şiirin serin rüzgarıyla olurmuş. Bu da yetip artarmış onlara. Bu parçada şiirle ilgili asıl söylenmek istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Birleştirici özelliği vardır. B) İnsanın sıkıntılarını giderir. C) Aynı konuları işler. D) Şairlerin tek sığınağı olmuştur. E) Her şiir, farklı duygular çağrıştırır. Körfez Yayınları 7. Eleştirmenin sorumluluğu; insanda okuma sevgisi, edebiyat beğenisi oluşturmaktır. Bunu yaparken eleştirmenin yazara da ders vermesi gerekir mi? Sanmıyorum ben. Eleştirmenden kitabının aksayan yanlarını öğrenmiş, buna kulak asmış bir yazar var mıdır acaba? Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Okuma Sevgisi Kazanmak B) Eleştirmen ve Okur C) Eleştiriyi Kabullenmek D) Eleştirinin Niteliği E) Eleştirmenin Görevi 8. Bugün bir şairin değerlendirilmesinde kendi dönemlerindeki ölçütlerden ve bakış açılarından yararlanmak zorunluluğu vardır. Çünkü her filozof gibi her şair de zamanın bir çocuğudur; zamanın gereklerine uymak zorundadır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Şairlerle felsefeciler arasında benzerlikler olduğu B) Şairlerin de zamana bağlı olarak değer kazandıkları C) Şairlerin de bazı kurallara uymak zorunda olduğu D) Şairlerin değerinin belli bir dönemin sonunda anlaşılabileceği E) Şairlerin, yaşadıkları çağın ölçülerine göre değerlen dirilmesi gerektiği 9. Sanat eserinden zevk almak için kişinin duygu dünyası engin olmalıdır. Oysa sanat eserlerine duygu ve anlayış kapılarını sıkı sıkıya kapatmış bir adam karşısında, o alçak gönüllü şiirin elinden ne gelir ki? Şiir, gönlünün kapılarını güzelliklere açanlara tat verebilir. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Duygu dünyası geniş ve güzelliklere açık olanlar, şiirden zevk alır. B) Şiirle okur arasındaki ilişki okurun duygusallığı ile kurulur. C) Duygudan yoksun sanat eseri, okuruna zevk vermekten uzaktır. D) Bizde, şiiri duymayı başaran nitelikli okurun çok olduğu söylenemez. E) Hiçbir şiir, haz duymak amacıyla okunmamalıdır. Test -4 Test Cevap 01 CAnh. 1.D 2.C 3.C 4.E 5.D 6.A 7.A 8.D 9.C 10.C

11 10. SINIF GENEL DİL ANLATIM Bağlaşıklık - Bağdaşıklık - Bağdaştırma Kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana gelerek oluşturduğu söz gruplarına bağdaştırma denir. (çalı demetleri, ses çıkaran yollar vb.) Aşağıdakilerin hangisinde bu tanıma uygun bir kullanım vardır? A) Zamanla nasıl değişiyor insan! B) İki dost hasretle kucaklaştılar. C) Gözlerini bize ara ara çeviriyordu. D) İnsan, tercih hakkını iyi kullanmalıdır. E) Yorgunluktan uyuyakalan binalar, yan yana bu şehirde? 2. Bir metinde dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesine bağlaşıklık denir. Aşağıdakilerin hangisinde bağlaşıklık kuralına uyulmamıştır? A) Sensiz olan en güzel zamanları bile istemem. B) Büyülenmiş bir şafak gibi geçiyor zaman. C) Sessizlik dökülüyor her yerde, yaprak yaprak. D) Bir Rumeli türküsü kanatlandı enginlerden. E) Çiçeğin kenarında bir kuş ötüşüyordu. 4. Bir cümlede dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde dizilmesine bağlaşıklık denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaşıklığa uyulmamıştır? A) Gereğinden önce dertlenmek gereğinden fazla dertlenmektir. B) Utangaç bir şekilde gözleriyle sessizce sağa sola bakıyordu. C) Yağmurun kasvetli havası bile içimdeki sevinci huzura dönüştüremedi. D) Her zaman bahaneler ileri sürüyor, ders çalışmıyordu. E) Dilimize giren yabancı kelimeler, Türkçeyi olumsuz etkiler. 5. Dil ögelerinin aralarındaki anlam bağlantısına bağdaşıklık denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağdaşıklığa uyulmamıştır? A) Destanlarda olağanüstü olay ve kişiler görülür. B) Destanlar oluştuğu milletin özelliklerini bize yansıtır. C) Milletlerin üstünden geçen büyük olaylar destanların te melini oluşturur. D) Destan döneminde ırka özgü özellikler hayata hakimdir. E) İnsanların tabiat olaylarına karşı duyduğu hayranlık, masal ve destanları oluşturur. 3. Dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasındaki anlam bağıntılarına bağdaşıklık denir. Aşağıdakilerden hangisinde bağdaşıklık yoktur? A) Bir mutluluk ve huzur soluklar yardımsever insan. B) Bu güzel sözlere maruz kalmak bizi sevindirdi. C) Karanlık, siyah bir örtü gibi çöktü üstümüze. D) Bahar, gül mevsimidir, lale bahçesidir. E) Gül hazin, sümbül perişan, bahçıvan mahzun. 6. Anlam belirleyicileri, anlam ayırıcıları arasında uyum bulunmayan birleştirmelere alışılmamış bağdaştırma denir. Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek bir kullanım vardır? A) Zamanın geçmesiyle bir mutluluk duyuyordu. B) Ne kadar uyuduğunu saatine bakınca anladı. C) Böyle durumlarda yalnız kalmayı isterdi. D) Gökyüzünün perdeleri örtmüştü bu kış vakti bizi. E) Yalnızken ne yapacağını bilemiyordu.

12 Bağlaşıklık - Bağdaşıklık - Bağdaştırma I. Kalbim bir çiçektir, gündüzleri solgun. II. Hasret kokan türkülerimizden bir demet sunduk sizlere. III. Araba inişli çıkışlı dağ yoluna girmişti. IV. Saatler geçtikçe yollara mahzun bir ıssızlık çöküyordu. V. Bu şiiri yağmur yağarken yazdım. VI. Duvarı yıkılmış evin önünde birkaç araba durdu. Yukarıdaki altı çizili yerlerden hangileri alışılmış bağdaştırma ya örnektir? A) I-II-III B) II-III-IV C) III-V-VI D) III-IV-V E) IV-V-VI 11. Aşağıdakilerin hangisinde alışılmış bağdaştırma vardır? A) Yorgunluktan inleyen kağnılar geçiyordu birer birer. B) Eğri büğrü bir köy yolundan yavaş yavaş gidiyorduk. C) Acımasız bir zamanda yaşıyoruz, iyi kötü seçilmiyor. D) O korkunç kıyafetli adam bize yaklaşıyordu. E) Sen anlamazsın benim söyleyeceklerimi. 8. Aşağıdakilerin hangisinde alışılmamış bağdaştırmaya örnek vardır? A) Dilsiz hayallerim vardı benim. B) Okuluma daha yeni alışıyordum. C) Huzur bulmak için ayrılmıştım evden. D) Anlamını bilemediğiniz sözcüklerin altını çizin. E) Soğukların artmasıyla kışlıklar giyilmeye başlandı. 9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde alışılmamış bağdaştırmaya örnek verilmiştir? A) Göğün mağrur bakışlı bulutlarıydı sanki üzerime gelen. B) Sicim gibi yağmur yağıyordu dağlara. C) Sanma her şey senin bildiğin gibidir. D) Öyle bir günde çıktık ki yola, sorma. E) Dışarıdan gelen gürültüler iyice artmıştı. Körfez Yayınları 12. I. Sel çukurları, her yeri kaplamıştı. II. Dersin sonunda öğretmen yazılı yapacaktı. III. Boş tarlalar göz alabildiğine uzuyordu. IV. Bilmem ki gerçekleri hangi kelimelerle anlatsam. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde alışılmış bağdaştırma vardır? A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) III. ve IV. 13. Aşağıdaki altı çizili bölümlerin hangisi alışılmış bağdaştırma örneğidir? A) Seni terk ettim kül rengi bir salı günü B) Uykudan uyanmış şahin bakışlım C) Denizlerin gişesinde bekliyor kayıklar D) Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde E) Ey sevgili giydin yine naz elbisesini 10. I. Uçurum renkli gecelerdeyim. II. Buğulu mavi bozkır düşlerim III. Siyah taşları topluyordu birer birer. IV. Çalı demetinin yanında beklerim. Yukarıdaki dizelerin hangisinde alışılmış bağdaştırma vardır? A) I. ve III. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) III. ve IV. 14. Yaprağına küsmüş bir çınar ağacısın sen. Bu cümlede görülen bağdaştırma aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Kimsesiz göz yaşlarım akıyor damla damla. B) Buralardaki en güzel ev budur, diyordu. C) Bu cadde çıkmaz sokak, dostlar. D) Bir zamanlar ben de senin gibi düşünüyordum. E) El alem ne derse desin, önemli mi bizim için? Test -5 Test Cevap 01 CA Anh. 1.A 2.D 3.A 4.C 5.B 6.A 7.E 8.E 9.A

13 10. SINIF GENEL DİL ANLATIM Anlatım Bozukluğu Yaz sonlarında güneye göç eden bu zarif kuşlar, yüksek apartmanları hiç sevmiyorlar. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ek yanlışlığı B) Tamlama yanlışlığı C) Gereksiz sözcük kullanımı D) Özne - yüklem uyuşmazlığı E) Öge eksikliği 2. Şiir anlayışındaki titizlikle dikkati çeken Ahmedî, 14. yy şairlerinin birçoğu üzerinde etkileri görülür. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Çatı uyuşmazlığı B) Özne eksikliği C) Tamlayan ekinin kullanılmaması D) Yanlış sözcük kullanılması E) Dolaylı tümleç eksikliği 4. Kimse bu asi ve başıbozuk adamla karşı karşıya gelmek istemiyor aksine yapmış olduğu bütün kötülüklere rağmen, iyi geçinmeye çalışıyordu. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangi siyle giderilebilir? A) Birinci cümlenin öznesi olumlu yapılarak B) İkinci cümleye nesne getirilerek C) Birinci cümledeki edat kaldırılarak D) İkinci cümleye olumlu özne getirilerek E) İkinci cümledeki dolaylı tümleç kaldırılarak 5. Birinci ve üçüncü tekil kişiler özne olduğunda, yüklem birinci çoğul kişiye göre çekimlenir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uymamaktan doğan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Hülya ile kardeşinin çok iyi anlaştıklarını söyleyemem. B) Salondaki müşterilerle yalnız o ve ben ilgileniyordum. C) Bu olaylar bitince annen ve sen beni çok arayacaksınız. D) O saatlerce içini dökmüş, ben de sabırla onu dinlemiştim. E) Yarışmada son tura bir siz, bir de ben kalmıştık. 3. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmamıştır? A) Sorunlarını ve problemlerini benimle paylaşırdı. B) Nasrettin Hoca oğlunu eşekten indirmiş, kendi binmiş. C) Şiirlerinizi beğeniyle okuyor, herkese tavsiye ediyorum. D) Bilgisayar kullanmada tecrübeli ve deneyimli bay ve bayan elemanlar alınacaktır. E) Bütün eksiklikler en ince ayrıntısına kadar tespit edildi ve tamamladık. 6. Hırsızlar, teker teker karakola götürüp tutuklandılar. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Çatı uyuşmazlığı B) Gereksiz sözcük kullanımı C) Özne - yüklem uyumsuzluğu D) Öge eksikliği E) Yan cümlede yüklem eksikliği

14 Anlatım Bozukluğu Edebiyatımız hızlı bir gelişme sürecinde, ilgi her geçen gün artıyor. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaylı tümleç eksikliği B) Nesne eksikliği C) Gereksiz sözcük D) Özne eksikliği E) Zarf tümleci eksikliği 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış anlamda sözcük kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) İlk defa tanıştığı, daha önce görmediği biriydi. B) Her zaman çalışır, bıkmazdı. C) Sorunun tam yarısında elindeki kalemi bırakmıştı. D) Hepsinin tümünü almak istemişti. E) Zavallının alerjiden kolları tahrip olmuştu. 8. Bahçe sahibi gelince yavaş yavaş kaçıverdik. Bu cümledeki anlatım bozukluğuna benzer anlatım bozukluğu aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A) Bu ayrılık hasreti canıma yetti. B) Eminim bizi bir yerden gözetliyor olabilir şu anda. C) Takımlar son final maçının hazırlıklarını tamamladı. D) Geçen hafta kaybolan Ahmet in kalemi bulundu. E) Öldüğü günden beri onu hiç görmedim. 9. Aşağıdakilerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynak lanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Derslerine sıkı çalışıyor, daha şimdiden üniversite sınavına hazırlanıyor. B) Kaybolan kitaplarını her yerde aramış fakat hiçbir yerde bulamamıştı. C) Bir çalar saat alacağını söyledi ona çok ihtiyacı varmış. D) Ayda bir tiyatroya gitmeden duramazdı, bu onun için bir tutkuydu. E) İsmini gazetelerde okumuş ama hiç görmemiştim. Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? A) Onun birçok düşünceleri kabul edilecek gibi değildi. B) İnsan çalıştığı ve ürettiği müddetçe mutlu olur. C) Bazı insanlar, mutluluğun farkına geç varır. D) Kim mutlu olmak istemez? diyordu, ninem. E) Birçok kişi, karamsar olmak için bahaneye gerek duymaz. 13. (I) Hoşgörü, toplumların barış ve huzur ortamında yaşayabilmelerinin vazgeçilmez şartıdır. (II) Bu gerçek, sadece bugün için geçerli değildir. (III) Bu, dün böyleydi yarın da böyle olmaya devam edecektir. (IV) Toplumda hoşgörüsüzlüğe yol açan temel problemlerden biri, insanların farklı düşüncelere sahip olmalarındandır. (V) Bizler bir ağacın dalları gibi ayrı görünsek de aynı kökten gelmekteyiz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 10. Hafta sonu, dedemin deniz kenarındaki yalısına gideceğiz. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İlgi ekinin gereksiz kullanılması B) Gereksiz söz kullanılması C) Çatı uyuşmazlığı D) Öge eksikliği E) Tamlayan eki eksikliği 14. Kapının bir tarafında siz, bir tarafında ben olsam yine de sizi içeri almazdım. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Eylem eksikliği B) Gereksiz sözcük kullanılması C) Özne eksikliği D) Ek yanlışlığı E) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması Test -6 Test Cevap 01 CA Anh. 1.E 2.E 3.B 4.D 5.C 6.D 7.C 8.A 9.A 10.E 11.B 12.B 13.D 14.A

15 10. SINIF GENEL DİL ANLATIM İsim Çeşitleri ve İsim Tamlaması I. Farklı anlatıcı türleri kullanılabilir. II. Olay, kişi, yer, zaman gibi ögelerden oluşur. III. Temelini mizah ve acıklı olaylar oluşturur. IV. Bir kurgu ve olay örgüsü vardır. V. Okurları duygulandırmak zorundadır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi öyküleyici anlatım için söylenemez? A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V. 2. Anlatmaya bağlı edebi metinlerde kullanılan anlatım türüne ---- adı verilir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en doğru olur? A) öyküleyici anlatım B) betimleyici anlatım C) açıklayıcı anlatım D) emredici anlatım E) tartışmacı anlatım Öyküleyici Anlatım, 4. Hasan uzun uzun esnedi bu da yetmemiş olacak ki iyice bir gerindi. Kalktı, yürümeye başladı. Güneş ufka doğru kaymaya başlamıştı. Elini ceketinin dış cebine sokunca sabahtan kalmış yarım bisküvi paketi eline değdi. Bisküvi paketini çıkarıp iyice ufalanmış bisküvileri yemeye başladı. Son kırıntıları da ağzına atınca susamıştı. Buz gibi bir su çekti canı. Güneş ufuk çizgisinde kaybolmak üzereydi, eve gitmesi gerektiğini hatırladı. Adımlarını hızlandırarak yürümeye başladı. Bu parçada öyküleyici anlatımın aşağıdaki özelliklerinden hangisine yer verilmemiştir? A) Olayın geçtiği yere B) Olayın geçtiği zamana C) Olaydaki kahramana D) İlerleyen bir zamana E) Kahramanın eylemlerine 5. (I) İnsanlar yazın yaylalara, köylere, deniz kenarlarına gitmeyi severler. (II) Bütün bir yılın yorgunluğunu atmak, yeniden enerji toplamak için farklı uğraşlar edinirler. (III) Kardeşimle bu yaz daha önce yapmadığımız bir tatil planı yapmıştık. (IV) Plandan annemin, babamın, abimin haberi yoktu. (V) Planımızı gizli tutmak için çok çabalamış ve başarmıştık. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde tüm sözcükler isimdir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmaz? A) Olayı anlatan, olay içindeki kahramanlardan biridir. (kahraman anlatıcı) B) Olay örgüsünü bize anlatan kişiye denir. (anlatıcı) C) Öyküleyici anlatımda olayın geçtiği, gerçekleştiği yerlerdir. (mekan) D) Öyküleyici anlatımda olayların gerçekleşme zamanına denir. (zaman) E) Öyküleyici anlatımda olayın içindeki bütün kişilere denir. (kurgu) 6. Türkçede sözcükler isim ve fiil olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Aşağıdakilerin hangisinde fiil türünden bir sözcük kullanılmamıştır? A) Burada kitap, defter ve kırtasiye malzemelerinden başka bir şey olmaz. B) Bütün bu başarılar tüm elemanlarımızın üstün gayretleri sonucudur. C) Kendine belli bir program uygulayan öğrenciler başarıyı yakalayabiliyor. D) Bu yıl yepyeni bir heyecanla derslere girmeyi planlıyordu. E) Son yıllarda ülkemiz her alanda olduğu gibi sağlıkta da atılım yaptı.

16 Öyküleyici Anlatım, İsim Çeşitleri ve İsim Tamlaması İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Hal eki almış bir isim B) Tür ismi C) Soyut isim D) İyelik eki almış isim E) Topluluk ismi 11. Bazı isimler kullanıldıkları cümleye göre tekil veya topluluk olarak kullanılır. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük topluluk ismi olarak kullanılmıştır? A) Biz yeni bir ev almıştık. B) Öğretmen bize farklı bir ev ödevi verdi. C) Çocuklar birbirinden farklı ev resimleri çizmişti. D) Yeni yasada ev hapsi de gündemdeymiş. E) Bizim ev bu konuda beni destekler. 8. Aşağıdakilerin hangisinde yağmur sözcüğü hem tekil hem soyut isim hem de cins ismi olarak kullanılmıştır? A) Dışarıda yağmur çok güzel yağıyor. B) Yağmur, beklediğim başarıyı sağlayamadı. C) Muson yağmurları bu bölgede görülmez. D) Köyümdeki yağmurlar bile tertemiz yağar. E) Fikir yağmuruna tutulmalıydı zihinler. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime biçimce tekil olduğu halde birden çok varlığı karşılamaktadır? A) Zavallı çoban sürülerini otlatmak için erkenden yola koyuldu. B) Ordunun başında yetenekli bir kumandan vardı. C) Öğretmen sınıfa geç giren öğrenciyi uyardı. D) Bahçedeki çiçekler solmaya yüz tutmuş. E) Bir yığın insan meclisin önünde toplandı. Körfez Yayınları 12. Aşağıdakilerin hangisinde özel isim kullanılmıştır? A) İnci bizimle dün geziye gelmedi. B) Hayal kurmadan yaşayan insan çok azdır. C) Batı kesimlerinde sürekli yağışlı bir hava var. D) Rüya, bilinçaltının ortaya çıkma biçimidir. E) Duygu yoğunluğu yaşanan bir ortamdaydık. 13. Canlılar arasında sürekli bir yardımlaşma görülür. Gerçekte düşman gibi görünen hayvanların birbirlerine hayat kurtaran yardımları bazen onların ne denli duygusal olduklarının kanıtıdır. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine yer verilmemiştir? A) Geniş ve dar kapsamlı isim B) Soyut isim C) Topluluk ismi D) Tekil ve çoğul isim E) Durum ve iyelik eki almış isim 10. Bazı isimler diğerlerine göre daha geniş kapsamlı olabilir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden daha geniş kapsamlıdır? A) Şiir dünyamız Batı dan daha zengindir. B) Edebiyatımız bu dönemde iyice zayıflamıştır. C) Roman edebiyatımıza, Tanzimat ta çeviri ile girmiştir. D) Deneme, Cumhuriyet Dönemi nde yaygınlaşmıştır. E) Tiyatro türünde ne yazık ki nitelikli eserlerimiz yok. 14. İsimler; tekil-çoğul-topluluk, özel-cins, soyut-somut gibi adlar alabilir. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili isimlerden biri soyut diğeri somuttur? A) Hepimiz bu şehirde ve bu mahallede büyümüştük. B) Pamukkale bazen turistlerle dolup taşar. C) Sanatçı romanlarında üsluba dikkat etmelidir. D) Öğretmen sınıfta duygularına hakim olmayı bilmelidir. E) Bu güzel hava insana yaşama sevinci veriyor. Test -7 Test Cevap 01 CA Anh. 1.D 2.C 3.C 4.D 5.B 6.A 7.A 8.B 9.E 10.B 11.E 12.A 13.D 14.A

17 10. SINIF GENEL DİL ANLATIM İsim Çeşitleri ve İsim Tamlaması Aşağıdaki dizelerden hangisinde belirtili ad tamlamasına yer verilmemiştir? A) Korkusuyla çılgın bir kahkahanın Sarsıldı uzakta mavi deniz B) Şerefli destanını ayak bastığın yerin Kalbinde duy ey yolcu, hafızanda bir gece C) Benden sor yolların sırrını Benden sor ve benden dinle akşamı D) Sen bir küçük kutusun yine de Ak kutular içinde ellerin, kolların E) Belli belirsiz akşamın saatlerinde Bütün alanlarda, bütün uçaklarda ben varım 2. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Yukarıdaki cümlede geçen tamlamanın özdeşi aşağıdakilerden hangisinde kullanılmamıştır? A) Onlardan birinin hiç bizi dinlediği yoktu. B) Senenin sonunda tekrar sözleşme imzalanacak. C) Onun bu kadar sorumsuz davrandığına inanamadı. D) Şaire göre insan, evrenin göz bebeğidir. E) Öğretmen, tahtanın ortasına bir nokta koydu. Öyküleyici Anlatım, 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır? A) Annelerin uykusu bölünüyor, çocukların en küçük kıpırtısında. B) Biz de o renklerin, o bestelerin rüzgarına karışıp gitmeliyiz. C) Her çocuğun bir yıldızı vardır muhteşem gökyüzünde, derdi annem. D) Gözlerimin önünde kırmızı, sarı ve mor laleler adeta resmi geçit yapıyordu. E) Yeni yeni açan erguvan çiçeklerinin renkleri hepimizi hayran bırakmıştı. 5. Aşağıdakilerin hangisinde belirtili isim tamlamasında -den eki tamlayan eki yerine kullanılmıştır? A) Seksen milyona yakın insandan bu olaya sevinmeyen nerdeyse yok gibiydi. B) Bütün bu anlatılanlardan sonra kimse oraya gitmek istemiyordu. C) Her gün getirdiklerimizden birazını bize ayırıyormuş meğer. D) Ülkemizden diğer devletlere her yıl beklenenden fazla ihracat gerçekleşmeye başladı. E) Babasından şehir dışına yapılacak gezi için iki yüz lira harçlık istedi. 3. Aşağıdakilerin hangisinde arasına sözcük ya da söz grubu girmiş bir isim tamlaması vardır? A) Bu çocuklar da yaşamın sıkıntılarına katlanmak zorunda kalıyor. B) Tiyatro salonumuzda yarın önemli misafirleri ağırlayacağız. C) Böyle güzel yapıtlar şimdilerde nedense pek tercih edilmiyor. D) Sanatçının son yapıtı deneme türünün en güzel eserleri arasında sayılıyor. E) Ressamın tabloları, beklenenden de yüksek fiyata satılıyor. 6. İsim tamlamalarında bazen iyelik (tamlanan) eki yazılmaz, düşer. Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir kullanıma örnek vardır? A) Bizim hikayeler diğer edebiyatlara göre sıcak, içten bir üslupla yazılır. B) Şiir türü ile ilgili geleneğimiz dünya edebiyatında hatırı sayılır bir yere sahiptir. C) Gösteri sanatlarında ne yazık ki ön sıralarda olduğumuz söylenemez. D) Eleştirmenlerimizin yeni yetişen sanatçılara gerekli uyarıları yapmadığını görüyoruz. E) Bazı sanatçılar bu karışık ortamda el yordamıyla ilerliyor.

18 Öyküleyici Anlatım, İsim Çeşitleri ve İsim Tamlaması Aşağıdakilerden hangisinde belirtisiz ad tamlaması vardır? A) Yazın, istediklerimin çoğunu yapabilecekmişim. B) Ağustos sıcağı insanları iyice bunaltmıştı. C) Pekmezin kokusu duyulurdu bahçelerden. D) Çamların dalları rüzgarla nazlı nazlı sallanıyordu. E) Öğleden sonra bulutların rengi değişirdi burada. 11. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlamasý kullanýlmýþtýr? A) Ali Þir Nevai, Türkçenin aþýklarýndan biridir. B) Milletlerin olduðu gibi kelimelerin de bir tarihi vardýr. C) Okulun önündeki kavak ağaçlarını kestiler. D) Bahçenin her yanýnda gözlerin görmediði, ellerin deðmediði güzellikler vardýr. E) Þiir, kelimelerle yapýlan bir musikidir. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır? A) Dağ yamaçlarının güzelliği insanları büyülüyor. B) Bahçenin bir kapısı okula bakıyordu. C) Suların akışı ve rüzgarın sesi uzaklardan duyuluyor. D) Salkım söğütün dalları, seyredenlere ilham verir. E) Bahçemize merdiven aralığından iniliyor. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır? A) Çoğumuz daha işin başında yorulmuştuk. B) Yaşlı kadın yolun ortasında öylece kalakalmıştı. C) Rüzgarın uğultusu hepimizi etkilemişti. D) En sevdiği kitapları birinci rafa yerleştirdi. E) Yelkenliler, suyun üstünde âdeta süzülüyordu. Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tamlama belirtisiz isim tamlamasıdır? A) Ölüm korkusu onun şiirlerinde çok sık işlenir. B) Araçların gürültüsü saatler geçtikçe artıyordu. C) Sayfanın düzenini size yaptırdıklarını bilmiyordum. D) Gece yarısı kapının zili acı acı çalmaya başladı. E) Sınıfımızdaki en çalışkan ögrenci, Hasan ın kardeşidir. 13. Çadırımın üstüne yağmur yağıyor, Saros Körfezi nden rüzgâr esiyor, Ve ben, bir roman kahramanı, İkinci Dünya Harbi nde... Yukarıdaki dizelerde kaç tane isim tamlaması vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır? A) Şehrin en güzel yerindeydi bu eski konak. B) Bayrak direği şiddetli rüzgarda sallanıyordu. C) Bahçe kültürü toplumumuzda köklü geçmişe sahiptir. D) Söğüt ve zerdali ağaçları her yeri gölgeliyordu. E) Kale girişindeki küçük heykel, gelenleri karşılıyordu. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı birden çok tamlanana bağlanmış isim tamlaması vardır? A) Artık yeni bir masa örtüsü almalısın. B) Sen, çok kolay kandırılabilen birisin. C) Burada av ve kamp malzemeleri satılıyor. D) Buranın havası ve suyu insana iyi gelir. E) Gözlükleri soğuktan hemen buğulandı. Test -8 Test Cevap 01 CA Anh. 1.D 2.A 3.E 4.A 5.D 6.B 7.E 8.E 9.B 10.B 11.E 12.A 13.C 14.E

19 DİL ANLATIM 10. SINIF GENEL Betimleyici Anlatım Sıfat Çeşitleri ve Sıfat Tamlaması I. Belli bir anın tablo şeklinde anlatılmasıdır. II. Sadece edebiyata özgü bir anlatımdır. III. Temel amaç, anlatılan şeyin okurun zihninde canlandırılmasıdır. IV. İyi bir betimleme iyi bir gözlem sonucunda oluşturulabilir. V. Edebi sanatlardan yararlanılmaz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri betimleyici anlatım için söylenemez? A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) III. ve V. E) II. ve V. 2. Betimleyici anlatım için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Bilgi veren betimlemelerde öznel değerlendirmelere yer verilmez. B) Roman ve öykü gibi türlerde daha çok sanatsal işlevi olan betimlemeler yapılır. C) Daha çok sıfat türünden sözcüklerden yararlanılır. D) Açıklayıcı betimlemelerde amaç, nesne ve mekanları fotoğraf gerçekçiliğiyle anlatmaktır. E) Olaya ve eylem cümlelerine sıkça yer verilir. 3. Açıklayıcı betimlemeyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Bilgi vermek amacıyla oluşturulan bir anlatım tarzı özelliği taşıması B) Nesnel bir anlatımın tercih edilmesi C) Benzetmelere ve niteleyici sözcüklere çokça yer verilmesi D) Sözcüklerin gerçek ve somut anlamlarının tercih edilerek kullanılması E) Betimlenen nesnenin ayırıcı özelliklerinin üzerinde durulması 4. Doğayla baş başa kalmanın çok ayrı bir zevki vardır. Tam ortasında boyları iyice uzamış, yüksek, kocaman bir ahududu çalılığının yer aldığı elma bahçesine inersin... Başının üzerinde masmavi ve sımsıcak bir gök; çevresinde ahududu çalılarının, yabani otların yeşilliklerine karışmış dikenli dalları ve açık yeşil yaprakları... Tepedeki incecik çiçekleri, koyu yeşil yapraklarıyla bir ısırgan otu dimdik yukarı doğru uzanıyor. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Anlatıcının duygusal etkilenmesinin yansıtılması B) Devrik cümlelerle anlatımın doğallaştırılması C) Niteleyici sözcüklerin kullanılması D) Anlatımda belli bir sıranın gözetilmesi E) Doğaya özgü görüntülerin betimlenmesi 5. İzlenimsel betimleme; anlatıcının izlenimlerine, kişisel görüşlerine ve duygularına ağırlık verilerek oluşturulan bir anlatım yoludur. Bu betimlemede duyu organlarıyla algılama elbette vardır ancak görülenlere duygusal bir yaklaşım ön plandadır. Bu anlatım tarzı ---- gibi türlerde çokça kullanılır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) makale B) roman C) hikaye D) anı E) gezi yazısı

20 Betimleyici Anlatım Sıfat Çeşitleri ve Sıfat Tamlaması Aşağıdakilerin hangisinde birden çok sıfata yer verilmiştir? A) Onun bu hareketlerine herkes kızıyor. B) Şöyle söylesene canım, anlayalım. C) Kadın belli belirsiz, uzun süre gülümsedi. D) Artık yeşillikler solmuş, yapraklar sararmıştı. E) Bu konuda hangi soruyu sorsanız, bilirim. 10. Bir gün gelir de unuturmuş insan En sevdiği hatıraları bile Bari sen geceleri yorgun sesiyle Saat on ikiyi vurduğu zaman Beni unutma Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Soru sıfatı B) Niteleme sıfatı C) Belgisiz sıfat D) Sayı sıfatı E) İşaret sıfatı 7. Aşağıdaki cümlelerde geçen pekiştirilmiş sözcüklerden hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır? A) Karşımdaki sanki o değil bambaşka biriydi. B) Yepyeni kıyafetleriyle göz kamaştırdı. C) Sanki toprak değil, bembeyaz köpüktü gördüğüm. D) Köyümün yemyeşil ovaları burnumda tütüyor. E) Pencereden atlayan hırsızı kıskıvrak yakaladı. 8. I. Ne sakin, ne yumuşak bir yüzü vardı II. Ne soruyorsun, nereye gideceğimi III. Ne yapalım efendim, bu işler böyle yürüyor IV. Siz ne gün şehre gelirsiniz V. Ne arıyor ne de soruyordu Yukarıdaki cümlelerin hangisinde ne soru sıfatı olarak kullanılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Körfez Yayınları 11. Bir gün adamın biri burada bir soru yöneltmişti bize. I II III Altı çizili kelimelerin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II III A) Belgisiz sıfat Belgisiz zamir Miktar zarfı B) Sayı sıfatı Belgisiz sıfat Belgisiz zamir C) Belgisiz zamir Sayı sıfatı Belgisiz sıfat D) Belgisiz sıfat Belgisiz zamir Sayı sıfatı E) Belgisiz zamir Belgisiz sıfat Sayı sıfatı 12. Küçük bir lavanta çiçeği I II Sarışın arı III Ve alabildiğine gelincik Düşünmeden sevdiğim bu anda Birdenbire başlayan gökyüzü IV V Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangileri sıfat türündedir? A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. D) III. ve IV. E) IV. ve V. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyi kelimesi sıfat görevinde kullanılmıştır? A) Onun ağzı iyi laf yapardı bir zamanlar. B) İyi insan, lafının üstüne gelir. C) İyi okuyan iyi anlar, diye boşuna söylememişler. D) İyi bildiğimiz her şey, bizim yükümüzü alır omzumuzdan. E) Bu kitap, uzun araştırmaların sonunda hazırlandığından çok iyi satacak. 13. (I) Taş değilsen niye böyle hareketsiz birisin? (II) Sana dün ne demiştim? (III) Canlan artık, yoksa ümitlerin mi bitti? (IV) Bu nasıl duruş böyle, kalk, üzerindeki tozları silkele! (V) Diğer insanlar gibi yürü, isterse yol dikenli olsun ne fark eder? Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangilerinde sıfat türünden bir sözcük kullanılmamıştır? A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) IV. ve V. Test -9 Test Cevap 01 CA Anh. 1.D 2.C 3.D 4.E 5.C 6.A 7.B 8.E 9.D 10.A 11.A 12.A 13.C 14.D

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Test 6 TÜRKÇE. İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur?

Test 6 TÜRKÇE. İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur? İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur? A) Misafirlerimizi bahçe kapısına kadar uğurladık. B) Bu kümenin elemanları sembollerden oluşuyor. C) Komutan, taburu toplayıp

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur?

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 39 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? 1. A. Niçin 2. B. Ne

Detaylı

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.)

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.) Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz.

Detaylı

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE YÜKLEM Cümlede işi, oluşu, durumu bildiren öğeye yüklem denir. Diğer öğeleri bulmak için bütün sorular yükleme yöneltilir. Dilimizde her türlü sözcük ve söz öbeği yüklem

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI

ANLATIM BOZUKLUKLARI ANLATIM BOZUKLUKLARI 1. Dün beklenmedik bir sürprizle karşılaştık. Gereksiz Sözcük Kullanımı 2. Yoğun sis sayesinde kaza yapmışlar. Sözcüğü Yanlış Anlamda Kullanma 3. Trafik kazasında yaralananlara başınız

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE. Fiil Cümlesi. *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir.

CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE. Fiil Cümlesi. *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE Fiil Cümlesi *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez. Seçilmiş birkaç kitaptan güzel ne olabilir. İsim

Detaylı

SIFAT ( ÖNAD ) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek?

SIFAT ( ÖNAD ) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? SIFAT ( ÖNAD ) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor değil mi?

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir. A.SÖZCÜKTE ANLAM GERÇEK (TEMEL) ANLAM Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Detaylı

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir.

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir. ZAMİR (ADIL) Kitapları dolabın diğer rafına koyalım. Bunları dolabın diğer rafına koyalım. Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcükleri inceleyelim: ilk cümlede "kitap" sözcüğü bir varlığı kar şıladığından

Detaylı

Yukarıdaki diyalogda kaçıncı cümlede diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?

Yukarıdaki diyalogda kaçıncı cümlede diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır? 8. Sınıf Fiilimsiler Testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil vardır? A) Çocuklar, bahçedeki kırık kapıdan girip meyve ağaçlarına çıktılar. B) Arkadaşımın ailesi buradan taşınalı tam iki yıl

Detaylı

II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız

II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 37 1) V. mümkün değildir I. II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda

Detaylı

*Aynı anlama gelen sözcüklerin bir cümlede kullanılmasıdır. Duruluk ilkesi ile ilgilidir.

*Aynı anlama gelen sözcüklerin bir cümlede kullanılmasıdır. Duruluk ilkesi ile ilgilidir. ANLATIM BOZUKLUĞU ANLAMLA İLGİLİ YANLIŞLAR 1-Gereksiz Sözcük Kullanımı *Aynı anlama gelen sözcüklerin bir cümlede kullanılmasıdır. Duruluk ilkesi ile ilgilidir. Kadın makyajını tazelemek için dudak rujunu

Detaylı

3) Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı

3) Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 35 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? 1. A. Seni bu başarından dolayı kutlarım. 2. B. Çalışıyorsunuz diye yanınıza girmedim.

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq q Sıfatlar Bilgisayar I 10.12. Salim Erer 0 1. Ünite Hakkında Genel Bilgi Sözcükler tür bakımından üç ana gruba ve sekiz ayrı türe ayrılır. A. AD SOYLU SÖZCÜKLER 1. İsim (Ad) - İsim Çekim Ekleri 2. Sıfat

Detaylı

Aşağıdaki resmin içinde yandaki eşyalar gizlenmiş. Onları bulalım ve boyayalım. -16-

Aşağıdaki resmin içinde yandaki eşyalar gizlenmiş. Onları bulalım ve boyayalım. -16- Aşağıdaki resmin içinde yandaki eşyalar gizlenmiş. Onları bulalım ve boyayalım. -16-24 - 28 NİSAN 2017 Gül, papatya, karanfil, lale - salkım söğüt, kavak, çam, elma ağacı isimlerini doğru görselin altına

Detaylı

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında

Detaylı

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? 7. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur? A) Adana ya gidip üç beş gün kalacağım. B) Toplantı saatini dün Pınar dan öğrendim. C) Eşyalarımızı toplayıp hemen

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Salı

Detaylı

1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM

1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM 1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM 1. Konuşma kurallarını uygulama 6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. 4.Söz varlığını zenginleştirme 2.

Detaylı

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz.

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. CÜMLENİN ÖĞELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. Bir cümlenin oluşması için en önemli şart,

Detaylı

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır:

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM EDATLAR Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: 1-GİBİ Cümleye benzerlik, eşitlik,

Detaylı

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin Bir bahar günü. Doğa en canlı renklerine büründü bürünecek. Coşku görülmeye değer. Baharda okul bahçesi daha bir görülmeye değer. Kıpır kıpır hareketlilik sanki çocukların ruhundan dağılıyor çevreye. Biz

Detaylı

DİL VE ANLATIM 10. SINIFLAR ( ORTAK ) B GRUBU 20 Kasım 2014

DİL VE ANLATIM 10. SINIFLAR ( ORTAK ) B GRUBU 20 Kasım 2014 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. DİL VE ANLATIM 10. SINIFLAR ( ORTAK ) B GRUBU 20 Kasım 2014 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM I. YAZILI PUAN. 1. Soru 2. Soru 3. Soru 4. Soru 5. Soru

Detaylı

ÇALIŞKANLIK NİSAN 2017

ÇALIŞKANLIK NİSAN 2017 ÇALIŞKANLIK NİSAN 2017 Ağustos Böceği ile Karınca Hafta Sınıf Düzeyi ve 4. Sınıf Süre Yöntem ve Teknik 40 Dakika drama, beyin fırtınası KAZANIM SÜREÇ Araç - Gereç Çizgi film CD si veya Masal kitabı Karınca

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu.

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu. 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu. C) Rüzgâr, çatıları uçuracak gibi esiyordu. D) Hırsız,

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... Önce kelimeleri tek

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR RENKLER Ben bir küçük ressamım Pembe sarı boyarım Yeşil yeşil ormanlar Mavi mavi denizler Turuncudur portakal Gökte sarı güneş var Fırça kalem ve kağıt Olmazsa resim olmaz Reklerle oynamaktan Hiç bir çocuk

Detaylı

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir.

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Gemiyle bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? O zaman geminin üzerindeki çiçeklerden 2 tanesini yeşile, bir tanesini pembe renge boyamalısın. Geminin pencereleri açık mavi

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) 1.1: Eylemin anlamını zaman kavramıyla sınırlayan belirteç tümlecidir. (1 puan) 1.2: Merak uyandırarak okurun ilgisini canlı tutmak için (1 puan)

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken, büyüdüğü zaman ne olmak ve ne yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin

Detaylı

ZAMİRLER(ADILLAR) Zamir sözcük türlerinden biridir. Zamiri yapmak için cümleyi çok çok iyi anlamak gerekir

ZAMİRLER(ADILLAR) Zamir sözcük türlerinden biridir. Zamiri yapmak için cümleyi çok çok iyi anlamak gerekir ZAMİRLER(ADILLAR) Zamir sözcük türlerinden biridir. Zamiri yapmak için cümleyi çok çok iyi anlamak gerekir çünkü zamirler isimlerin yerine geçen sözcüklerdir sözcüğün neyin yerine, nasıl geçtiğini kavramak

Detaylı

SUNUM, TARTIŞMA, PANEL. Sunum, Tartışma, Panel

SUNUM, TARTIŞMA, PANEL. Sunum, Tartışma, Panel SUNUM, TARTIŞMA, PANEL Sunum, Tartışma, Panel SUNUM Bilim ve sanat konularında veya herhangi bir konuda dinleyicileri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen, bu düzenlemeyi kimi teknolojik aletlerle destekleyerek

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır?

SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır? SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır? A) Analık kadına güç ver ir. B) Analık güç lü lüğ ün, ilk koşuludur. C) Analık, kadınların

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE CÜMLEDE ANLAM TESTİ-1

5.SINIF TÜRKÇE CÜMLEDE ANLAM TESTİ-1 1- Yaşanması mümkün olmayan tamamen zihinde canlandırılan olaylar hayal ürünüdür. Bu durumları anlatan cümlelere hayal ürünü ifade eden cümleler denir. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki cümlelerin

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Teknik bir sıkıntıdan dolayı 7. hafta ödevlerinin 1. ve 2. günlerini paylaşabiliyorum günleri en geç salı günü yayınlamış olurum.

Teknik bir sıkıntıdan dolayı 7. hafta ödevlerinin 1. ve 2. günlerini paylaşabiliyorum günleri en geç salı günü yayınlamış olurum. Teknik bir sıkıntıdan dolayı 7. hafta ödevlerinin 1. ve 2. günlerini paylaşabiliyorum. 345. günleri en geç salı günü yayınlamış olurum. Gecikme için kusura bakmayın. Anlayışınız için şimdiden teşekkürler.

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

En güzel 'Anneler Günü' şiirleri

En güzel 'Anneler Günü' şiirleri On5yirmi5.com En güzel 'Anneler Günü' şiirleri En güzel 'Anneler Günü' şiirlerini sizler için listeledik... Yayın Tarihi : 10 Mayıs 2013 Cuma (oluşturma : 1/17/2017) 12 Mayıs Anneler Günü... Sizin için

Detaylı

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE Ekim 2013 Sayı 1 Yazar; HARUN ŞEN 1 İçindekiler KALDIRIMLAR 1... 3 DİYET... 4 ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN... 5 2 KALDIRIMLAR I Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör.

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör. Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Eylem ve eylemsilerin anlamalarını durum yönünden tamamlayan zarflardır. Eylem ya da eylemsiye

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur? A) Öğrenci dediğin çalışkan ve terbiyeli olur. B) Vadi dediğin yemyeşil olur. C) İşte, çalışma dediğin böyle olur. D) Armut

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

ÖN ADLAR (SIFATLAR ) NİTELEME ÖN ADLARI

ÖN ADLAR (SIFATLAR ) NİTELEME ÖN ADLARI ÖN ADLAR (SIFATLAR ) Adların önüne gelerek onları çeşitli yönlerden niteleyen ve belirten sözcüklere ön ad denir. Akıllı öğrenciyi her öğretmen sever. On kişi buraya doğru geliyor. Bazı olaylara hiç dayanamıyorum.

Detaylı

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? 7. Sınıf Tarama Testi 3 1 1. Aşağıda kil erden hangisi eş sesli (sesteş) bir kelime değildir? A) An B) Büyük C) Boz D) Dil 2. Başarılı bir konuşma, her şeyden önce dinleyicilerin seviyesine, ilgi ve beğenilerine

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Cesur Yumak Nevşehir Japon Azerbaycan Ağrı Dağı Anıtkabir Cümleler her zaman büyük

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

de hazır değilken yatağıma gelirdi. O sabah çarşafların öyle uyandırmıştı; onları suratıma atarak. Kız kardeşim makas kullanmayı yeni öğrendi ve bunu

de hazır değilken yatağıma gelirdi. O sabah çarşafların öyle uyandırmıştı; onları suratıma atarak. Kız kardeşim makas kullanmayı yeni öğrendi ve bunu İgi ve ben Benim adım Flo ve benim küçük bir kız kardeşim var. Küçük kız kardeşim daha da küçükken ismini değiştirdi. Bir sabah kalktı ve artık kendi ismini kullanmıyordu. Bu çok kafa karıştırıcıydı. Yatağımda

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Buse Akbulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Buse Akbulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 10.11.2010 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı