Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?"

Transkript

1 DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı olması B) Görsel ve işitsel unsurlardan yararlanılması C) Slaytlardaki cümlelerde ayrıntılara yer verilmesi D) Değişik kaynaklardan yararlanılması E) Sunulan konunun güncel olması 2. Slaytın içeriğiyle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A) İlk slaytın, konunun tamamını kapsayıcı olması B) Slaytların geçişleri arasında konuların birbiriyle bağlantılı olması C) Slaytlara yazılan cümlelerin 6-7 satırdan fazla olmaması D) Konuyla ilgili olmasa da görselliği artıran resimlere bolca yer verilmesi E) Konuyu açıklayıcı tablo ve resimlerin kullanılması 3. Aşağıdakilerden hangisi sunum anında yapılan çalışmalardan biri değildir? A) Belge ve slayt kullanmak B) Ses tonunu konuya uygun olarak ayarlamak C) Samimi, coşkulu ve heyecanlı bir görüntü sergilemek D) Slaytlar ile yapılan açıklamaları eş zamanlı ayarlamak E) Sorulan sorulara açık ve net cevap vermek 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? A) Bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği bir tartışma biçimidir. B) Bir gerçeğin ortaya çıkarılması amaçlanır. C) Seçilen konu üzerinde farklı düşünceler dile getirilir. D) Dinleyiciler de aktif biçimde konuşmalara katılır. E) Konuşmacılar konu ile ilgili düşüncelerini kısaca ifade ederler. 6. I. Sempozyumda katılımcılar, konusunda uzman kişiler olmalıdır. II. Tartışmada dilin göndergesel işlevinden yararlanılır. III. Panelin sonunda konuşmalar bir bildiri şeklinde yayımlanır. IV. Sunumda ağırlıklı olarak dilin alıcıyı harekete geçirme işlevinden yararlanılır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri yanlıştır? A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) III. ve IV. 7. Aşağıdakilerden hangisi panel başkanının görevlerinden biri değildir? A) Konuyu ortaya koymak B) Konuşmacıların verilen süreyi aşmamasını sağlamak C) Dinleyicilerin soru sormalarına izin vermek D) Toplantıyı sonuçlandırmak E) Toplantı esnasında güvenliği sağlamak 4. Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma türü değildir? A) Sempozyum B) Açık oturum C) Sunum D) Münazara E) Panel en belirgin özelliği, sosyal bir problemin geniş bir kitle önünde ayrıntılı olarak tartışılması ve dinleyicilerin bu tartışmalara daha aktif bir biçimde katılmasıdır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en doğru olur? A) Forumun B) Münazaranın C) Panelin D) Sempozyumun E) Sunumun

2 Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel Dinleyicilerin konuyla ilgili görüşlerine yer verilmemesi ve tartışmaya katılmaması olgusu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Panelin foruma dönüşmemesi demektir. B) Panelin çok kısa bir zaman içinde yapılmasının gerekçesidir. C) Panelin toplumsal konulardan uzak bir anlatı olmasından kaynaklanır. D) Panelin bilimsellik içeren üst düzey bir etkinlik olmasındandır. E) Zaman zaman dinleyicilerin dil yanlışlarına düşmesindendir. 12. Aşağıdakilerden hangisi bir münazaranın konusunu oluşturmaz? A) Doğal güzelliklerimiz mi, tarihi güzelliklerimiz mi daha çok turist gelmesini sağlar? B) Bir çocuk eğitiminde aile mi, yoksa okul mu etkili olur? C) Geleceğin planlanmasında ülkenin gelişmişliği ne kadar etkili olur? D) Toplum gelişimini sürdürürken geleneklerine bağlı kalmalı mı, kalmamalı mı? E) Ticaret yaparken ahlaki kurallar mı, ticari kurallar mı ön plana çıkmalıdır? 10. I. Panelde dil göndergesel işlevde kullanılır. II. Panelde herkesi ilgilendiren sosyal problemler üzerinde durulur. III. Forumda başkan, soru sormak ya da açıklamalarda bulunmak isteyenlere söz hakkı vereceğini belirtir. IV. Münazarada biri başkan olmak üzere en az üçer kişilik iki grup bulunmalıdır. V. Röportaj, tartışma türlerinin en önemlilerinden biridir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve IV. D) II. ve V. E) III. ve V. 11. Tartışmada başkanın rolü çok önemlidir, tartışmanın sağlıklı biçimde yürümesini sağlar. I. Özet yaparak konuyu toparlar. II. Herhangi bir konuşmacı tarafında olmaz. III. Konuşma süresini eşit olarak dağıtır. IV. Tartışmayı başlatır ve bitirir. V. Konuşmacıları etki altında bırakır. Yukarıdaki numa ralanmış cümlelerden hangisi tartışma başkanının özelliği olamaz? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Körfez Yayınları 13. I. Belli alanlarda uzmanlaşmış kişilerin konu ile ilgili hazırladıkları konuşmayı içerir. II. Önemli olan, jüriyi ya da dinleyicileri etkileyebilmektir. III. Konuşma yeteneği, jest ve mimikler bu tür tartışmalar için çok önemlidir. IV. Konunun iki yönden de savunulabilecek özellikler taşıması gerekir. V. Temelinde, konuşmaların bir bildiri şeklinde yayımlanması yatar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri sempozyumla ilgilidir? A) I. ve V. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V. 14. I. Belli bir konuyla ilgili olarak bilgilendirme II. İnsanları bir konuda eğitme III. Dinleyicileri ikna etme IV. Verilmek istenen mesajı ana düşünceyle özetleme V. Karşıdaki gruba üstünlük sağlama Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri sunumun amaçlarından değildir? A) I. ve V. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V.

3 10. SINIF GENEL DİL ANLATIM Anlatım Özellikleri Dilin İşlevi, İletişim Aşağıdaki temalardan hangisi en çok sınırlandırılmıştır? A) Gençliğin sorunları B) Denizdeki atıkların canlılara etkisi C) Ülkemizdeki çevre sorunu D) Deniz kirliliğinin zararları E) Tanker kazasının yunuslara verdiği zarar 2. Bu kitaptaki soruları çözün. cümlesi dilin hangi işlevine örnektir? A) Şiirsel işlevi B) Alıcıyı harekete geçirme işlevi C) Kanalı kontrol işlevi D) Heyecana bağlı işlevi E) Dil ötesi işlevi 3. Sözcüklerin farklı ortamlarda farklı anlam ifade edecek şekilde kullanılmasına ---- denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir? A) bağlam B) dönüt C) ileti D) gösterge E) şifre 5. Aşağıdakilerden hangisi akıcı, duru bir metinde olması gereken özelliklerden biri değildir? A) Sözlü veya yazılı ifadenin hiçbir engele uğramaması B) Kelime ve cümle düzeyinde gereksiz ifadelere yer ve - rilmemesi C) Okuyuşu aksatan ifadelere yer verilmemesi D) Söylenmesi güç kelimelere yer verilmemesi E) Uzun ve devrik cümlelerin kullanılması 6. Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmaz? A) İletişimde geri bildirim e verilen addır. (dönüt) B) Dil bilgisi kuralları aktarmak için kullanılan dil işlevidir. (göndergesel işlev) C) Metnin ya da cümlenin kolayca anlaşılabilir olma niteliğidir. (açıklık) D) Metnin kolay okunabilir olma özelliğidir. (akıcılık) E) Anlatılanların sade, gösterişsiz ve süssüz ifadelerle aktarılmasıdır. (yalınlık) 7. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplamak için başvurulan yöntemlerden biri değildir? A) Hayal kurmak B) Özet çıkarmak C) Not almak D) Alıntı yapmak E) Araştırma yapmak 4. Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlık aşamalarından değildir? A) Anlatılacak konuyla ilgili araştırma yapmak B) Dinleyicilerle göz temasında bulunmak C) Gözlemden yararlanarak bilgi toplamak D) Kişisel deneyimleri kullanarak notlar hazırlamak E) Neyi, niçin ve nasıl anlatmak gerektiğini saptamak 8. Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlıkta dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? A) Mevcut bilgilerle yetinip zaman kaybetmeden konuyu yazmaya geçmek B) Genelden özele ya da özelden genele tutarlı bir sıralama yapmak C) Tanınmış yazarlara ait metinlerden örnek almak D) Metnin amacına ve hedef kitlesine göre bilgileri ve kişisel deneyimleri düzenlemek E) Ayrıntıları atarak, özet bilgileri toplamak ve alıntı yapılan kaynakları göstermek

4 Anlatım Özellikleri Dilin İşlevi, İletişim (I) Yazar hepimizin bildiği birtakım öyküleri birbirine ekleyip anlatıyor. (II) O öyküler, kısaca anlatıldı mı gülümsetebilir kişiyi, hoş olabilir. (III) Oyunlarında da aynı şeyi yapmaya çalışmış ama sıkıcı olmuş. (IV) Kimse ona bunun yanlış olduğunu anlatmamış. (V) Böyle giderse, eminim, tiyatroyu seven birkaç kişi de ondan soğuyacak. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itiba ren olumsuz bir değerlendirme söz konusudur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 13. (I) Denemeler i tam olarak çevirebileceğimi sanmıyorum. (II) Bunu daha sabırlı ve daha yetkin bir çevirici er geç yapacaktır. (III) Ben sedece derlemeler yapmayı ve bundan sonra bir cilt daha çıkarmayı düşünüyorum. (IV) Latince sözleri Fransızca çevirilerinden çevirdim. (V) Bu sözlerin asıllarını merak edenler olur diye metinden ayıramadım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde tasarı anlamı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 10. Aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklıdır? A) Son kitabında, halk ve divan edebiyatı tarzında şiirler vardı. B) Şiirlerinin yanı sıra öykü ve roman türünde eserler kaleme almıştı. C) Bütün şiirleri, hece ve dörtlük esasına göre yazılmıştı. D) Herkesin ilgiyle okuyabileceği şiirler yazmıştı. E) Şiirlerinden çok romanları satıyordu bu sanatçımızın. 11. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı anlatım söz konusudur? A) İnsanlarımızın çoğu, artık doğruyu ve güzeli anlayamıyor. B) Yazar Aynı dili konuşanların anlaşması zaman zaman zor olabilir. dedi. C) Öğretmenimiz büyüklere karşı saygılı olmamız gerektiğini söylemişti bize. D) Alışkanlıklarımız, engel olmazsak bizi kendine bağımlı hale getirir. E) Tatil olunca bütün gününü televizyon karşısında geçiriyor. Körfez Yayınları 14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde amaç söz konusudur? A) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa B) Kımıldıyor kozasında böcek Bildiği hayata doğmak için C) Bir garip rüya rengiyle Rüzgardaki yaprak bile D) Hatırlar bir gün camı açtığını Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu E) Kardır yağan üstümüze geceden Yağmurlu, karanlık bir düşünceden 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir ifadedir? A) Sanatçının bu eserinde iki aşık birbirine kavuşuyor. B) Bu yazıdan etkilenmemek mümkün değildir. C) O, kelimenin tam anlamıyla bir şiir ustasıydı. D) Her şairin şiir anlayışı, birbirinden farklı olmalıdır. E) Yazar, düşüncelerini özgün bir üslupla yansıtmalıdır. 12. Aşağıdakilerin hangisinde ikinci cümle bi rincinin yorumudur? A) Romanda sıradan olaylar anlatılıyor, sade bir dil kullanılıyor. B) Bu elbisenin rengi hoşuma gitmedi, diğerini beğendim. C) Öğretmen içeri giriyor, öğrencilerden birini çağırıyor. D) Çocuk hiç tepki vermiyor, sanki beni duymuyor. E) Olanları unutmak istiyorum ama bir türlü olmuyor. 16. I. Kullanılacak anlatım türünün belirlenmesi II. Hangi dilde yazılacağının tespit edilmesi III. Ana düşünceyi açıkça belirtmeme IV. Temanın konulaştırılması V. Kullanılacak metin türünün belirlenmesi Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlatımı sınırlandırma ile ilgili değildir? A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V. Test 01 CA 1.C 2.D 3.C 4.C 5.D 6.E 7.E 8.A 9.A 10.D 11.E 12.C 13.A 14.E

5 10. SINIF GENEL DİL ANLATIM Sözcük Anlamı Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşmek sözcüğü denk gelmek anlamında kullanılmıştır? A) Bir şey düşüyor elinden yere, bir gül olmalı. B) Son zamanlarda sebze fiyatarı gittikçe düşüyor. C) Babamın Konya dan ev alması o yıllara düşer. D) Bana düşmez can vermek bu sıcacık kucakta. E) Son yaptığı davranışıyla annesinin gözünden düştü. 2. Antikacının elinde bir Picasso olduğu söyleniyor. Bu cümlede altı çizili kelimede görülen anlam olayına aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer verilmemiştir? A) Nezle olduğum için burnum akıyor. B) Düğününde yakın bir arkadaşı olarak ben de lacivertleri giydim. C) Bu cılız ateşte, bu tencere kaynamaz. D) Halit Ziya, neden çok okunuyor şimdi anladım. E) O tilkiden yardım almak istemiyorum. 3. Hikâyelerim güzel olmuyordu, farkındaydım. Ama yavaş I II yavaş açılacaktım. Sonra ben de iyi bir hikayeci olarak III IV anılmak istiyordum. V Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 5. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir sözcük vardır? A) Şadırvandaki suların şırıltısıyla insan dinleniyor. B) Dışarıda öylesine pırıl pırıl bir güneş var ki... C) Duyardım bu eski yerde bir at kişnemesi, kuş sesi. D) Yeşil türbeyi de gezdik dün akşamüstü. E) Deniz, buradan bile masmavi görünüyor az sözle çok şey anlatmaya denmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Özlü anlatım B) Yalın anlatım C) Anlatımda duruluk D) Anlatımda bütünlük E) Sade anlatım 7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde duyular arası aktarımdan söz edilemez? A) Dün sabah yine onun ekşi suratını gördüm. B) Bu şarkının da çok tatsız sözleri var. C) Soğuk hava ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. D) Bu pürüzlü sesinle şarkıcı olacağını mı sanıyorsun? E) Böyle acı sözlere kim katlanır ki? 4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin mecaz anlamı düşünülemez? A) Mum, dibine ışık vermez. B) Son pişmanlık, fayda etmez. C) Ayağını yorganına göre uzat. D) Bal tutan, parmağını yalar. E) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır. 8. Bir sözcüğün benzetme ilgisi kurulmadan başka bir sözcük yerine kullanılmasına ad aktarması denir. Aşağıdakilerin hangisinde bir ad aktarması vardır? A) Gün doğmadan bütün köy uyanmıştı. B) Tekstil sektörü gün geçtikçe gelişiyor. C) Hediye kutusunu alelacele açtım. D) Kar, beyaz bir örtü gibi kaplamıştı dağları. E) Olaya bir de bu açıdan niye bakmadınız?

6 Sözcük Anlamı Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden daha geniş kapsanlıdır A) Her yıl burada şiir dinletisi yapılmaktadır. B) Türk hikaye sanatçıları arasında önemli bir yeri vardı. C) Bu yıl öğrencilere en az bir tiyatro izlettirilecekti. D) Edebiyat daha çocuk yaşta sevdirilmelidir. E) Roman şüphesiz en çok satılan edebi türdür. 13. O; Türkçenin derin sularında boğulmadan yüzen, yazılarını çok yönlü bir değerlendirmeden geçirerek oluşturan bir yazarı mızdır. Bu cümlede altı çizili bölümde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkçenin çok yönlü bir dil olduğunu kabul etmek B) Türkçeyi inceleyerek dil hakkında bilgi sahibi olmak C) Türkçenin tüm inceliklerini başarıyla kullanmak D) Türkçedeki çok anlamlı sözcükleri kullanmak E) Türkçenin bazı yönlerini değerlendirmek 10. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelimelerin hangi sinde soyut bir kavrama yer verilmemiştir? A) Ayrılık acısına herkes aynı dayanıklılığı gösteremez. B) Her konuda bir umut kırıklığı yaşıyoruz bu günlerde. C) Bu konuda bir korkumuz yoktur. D) Size bu konuda akıl verecek son kişi benim. E) Soğuk hava meydanda hayvan ve insan bırakmamıştı. 11. Her gün içimde binlerce kez batan bir gemi var. Yukarıdaki cümleyi söyleyen biri aşağıdakilerden hangi siyle nitelendirilebilir? A) Hayal gücü kuvvetli B) Ölümden korkan C) Mutsuz ve sinirli D) Ümitsiz ve çekingen E) Karamsar ve ümitsiz Körfez Yayınları 14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? A) Bu ağır işlerin altından kimse kalkamaz. B) Arkadaşının renkli bir kişiliği vardı. C) Arkasında kırık bir kalp bıraktı. D) Kirli çamaşırları bir an önce yıkamalıyız. E) Kalbi, onu görünce yumuşamıştı. 15. Okuyucunun gönlünü aydınlatan beyaz bir tebessüm, ışık ışık dalgalanmaktadır sözün güzelliğine sığınarak. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yukarıdaki altı çizili sözcüktekine benzer bir anlam özelliği yoktur? A) Diktiğimiz çiçekler kuruduğunda ben de üzülmüştüm. B) Sevdiğine türkü yakan bir gençti bunu yaşayan. C) Hüzün kokan bu saatlerde hep beraber ağladık. D) Yüreğini bir tohum gibi çatlattı, kavuşabilmek için. E) Denize bakan bu pencerede oturmuştuk. 12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır? A) Bakladaki azot miktarı diğer bitkilerden yüksektir. B) Bu oda diğer odalar gibi yeterince ışık almıyor. C) Karanlık sokaklardan hızlıca geçtik. D) Soğuk havalar benim hastalanmama neden oldu. E) Zekâ düzeyi oldukça yüksek bir çocuk sayılabilirdi. 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anlatıma yer verilmiştir? A) TDK dan sözlük çalışmalarına hız verileceği söylendi. B) Para konusunu açmamızın yanlış olduğuna değindi C) Ülkemizin güzelliklerine aşık nice turistle tanıştım. D) Denizin çarşaf gibi dümdüz hali insanı dinlendiriyor. E) Program daha öncekinden verimli geçti, diyordu Test -2 Test Cevap 01 CA Anh. 1.E 2.B 3.A 4.B 5.E 6.B 7.A 8.A 9.C 10.D 11.C 12.D 13.C 14.B 15.A 16.B

7 10. SINIF GENEL DİL ANLATIM Şiirde ve Parçada Konu-Tema Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Tema, sınırlandırılıp somutlaştırılarak konu haline getirilir. B) Başlık, temayı sınırlandıran ve somutlaştıran bir göster gedir. C) Anlatıcının tavrı ve amacı, temanın sınırlandırılmasında etkilidir. D) Metinlerde gözlemlenebilen her türlü anlam ve dil malzemesine içerik denir. E) Soyut temalar; bağlam, kişi, zaman, ifade ve anlatım biçimi gibi yollarla somutlaştırılır. 2. Penceresindeki adam, Yüzünde ne sevinç, ne gam. Yönü artık ahiret, Gözlerini ufka dikmiş, Sanki bir mezara bakmada Her şeyden vazgeçmiş Yukarıda verilen şiire hakim olan tema aşağıdakilerden hangisidir? A) Hayret B) Yalnızlık C) Ölüm D) Üzüntü E) Coşku 3. Bir şiirdeki sözcükler, artık bildiğimiz kelimeler değil, şiirin kelimeleridir. Şiirin iç mantığı onları öyle farklı bir ışıkla aydınlatır ki onlar bütün aleladeliklerini yitirir. Artık söz konusu olan, sözlük kelimeleri değil, şiir kelimeleri; hatta filan veya falan şairin kelimeleridir. Çünkü şair, başına üşüşen kelimeleri çarmıha gere gere şiirini biçimlendirir. Yazar yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemektedir? A) Şairlerin farklı kelimeleri kullanmaya özen gösterdiklerini B) Derin anlamlar içeren kelimelerin şairlerce özel olarak seçildiklerini C) Şairlerin kullandıkları kelimelere yeni anlam ve işlevler yüklediklerini D) Şiirdeki bir kelimenin bir başkasıyla değiştirilemeyeceğini E) Kelimelerdeki ses benzeşmesinin şiirin biçimlenmesine yardımcı olduğunu 4. En çok sınırlandırılmış olan konu aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyadaki pamuk üretimi B) Pamuk yetiştiriciliği C) Pamuk üreticilerinin sosyal yaşamı D) Pamuktan elde edilen ürünler E) Ege Bölgesi nde pamuk türleri 5. Her gün bir yerden göçmek ne iyi, Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş, Dünle beraber gitti, cancağızım, Ne kadar söz varsa düne ait, Şimdi yeni şeyler söylemek lâzım. Bu dizelerdeki tema aşağıdakilerden hangisidir? A) Geçmişe özlem duyma B) Eskinin yeniye götürmesi C) Azimli olmanın yararı D) Yenilikçi düşüncelerin söylenmesi E) Değişkenliğin insana kazandırdıkları 6. Çağımızın başardığı ya da başaracağı işlerden biri de sanatı yaşamla buluşturmak olacaktır. Sanatçı, çoktan beri çekilmiş olduğu ağır yalnızlıktan insanların arasına; sanat, asırlarca çakılı kaldığı müze duvarlarından caddelere ve fildişi kule lerden köşebaşlarına inmektedir. Yeni adam, sanatın işe yaramasını istiyor. Yukarıdaki parçada sanatla ilgili hangi düşünceye vurgu yapılmaktadır? A) Sanatın işlevsel olmasına B) Anlatımda sembollerin önemine C) Sanat eserlerinde yaratıcılığın önemine D) Sanatın evrenselliğine E) Sanatın vazgeçilemez bir değer olmasına

8 Şiirde ve Parçada Konu-Tema Ülkemiz sinemasýnýn önemli zayýf noktalarýndan biridir tür sinemasýnýn geliþememesi. Dram, melodram, komedi hatta avantür sinemayý hakkýyla yapmýþýzdýr da gerilimkorku filmlerinde pek baþarýlý olamamýþýzdýr. Yeþilçam ýn gerilim-korku filmi örnekleri vardýr. Dönemin koþullarý göz önüne alýndýðýnda bu filmler birer fantastik deney olarak kalýyor. Yani bu filmler afiþlerinde her ne kadar korkudehþet gibi ibareler taþýsa da kendilerini ciddiye almayan bir eda vardýr. Korku filmi olduðu iddiasýndaki Türk yapýmlarý, iyi sinema izleyicileri nezdinde sahte imajýndan kurtulamamýþtýr. Bu parçada Türk sinemasýnýn hangi yönü üzerinde durulmaktadýr? A) Bazý alanlarda baþarýlý olan Türk sinemasýnýn korku türünde yeterli olgunluða ulaþamadýðý B) Türk sinemasýnda korku filmlerine gerekli yatýrýmýn yapýlmadýðý C) Türk sinemasýnýn tiyatro sanatýnýn gölgesinde kaldýðý D) Türk yapýmý korku filmlerinin konusu ile afiþleri arasýnda uyum olmadýðý E) Türk sinemasýnýn gerekli baþarýya ulaþabilmesi için kamuoyu desteðine ihtiyacý olduðu 8. Yaz, bütün sıcaklığı ve içtenliğiyle gelip kondu pencereme. Penceremde yıldızlar pırıl pırıl. Sonra yaz sabahları, bu serinlik... Ve yıldızlar gibi dağılıp gidecek yaz. Ve sonunda bildik bir sabah telaşı başlayacak, kış bütün ürkütücülüğüyle gelecek. Bunaltan kış soğukları konacak pencereme. Şehir; zavallı, evsiz barksız çocuklarla dolacak. Bir yerlerden kulağımıza çalınan şarkılar duyulmayacak. Artık hummalı bir yaşam savaşı başlayacak. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? A) Baharın güzelliğinden B) Yaz sabahlarının serinliğinden C) Kışın da kendine göre bir güzelliğinin olduğundan D) Kışın hayatın zorlaşmasından E) Şehirlerin sokak çocuklarıyla dolduğundan Körfez Yayınları 9. Şehirler de insanlar gibidir. Birlikte yaşarken kıymeti bilinmez de ayrı düşünce içten içe hasreti çekilir. Buram buram gözünüzde tüter, sonra da zaman perdesi koyulaştıkça yavaş yavaş unutulur. Gözden ve gönülden ırak, anılar defterine gömülür gider. Bir kez aranız soğumayagörsün; günün birinde yolunuz düşüp de gittiğinizde artık o şehir sizin şehriniz, her köşe bucağı anılarla dolu eski mekânınız değildir. Size umursamaz davranır, omuz silker ve soğuk soğuk bakar gözünüze. Şehirler dostlukları yaşatmak konusunda oldukça vefasızdır. Bu parçada yazarın şehirlerle ilgili olarak yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehirlerin kolay kolay unutulmadığı B) Şehirlerin de insanlara benzediği C) Ayrı kalındığında şehirlerle dostlukların uzun sürmediği D) Şehirlerin insanların anılarıyla dolu olduğu E) İnsanların çok vefasız olduğu 10. Dil konusunda en çok yanýlanlar; dili tarihten, kültürden, toplumdan, bir kelime ile insandan ayýran kiþilerdir. Hani þu çok iþe yarayan sözlükler, gramer kitaplarý yok mu, onlardýr insanlarý dil konusunda aldatan. Dünyada sözlük ve gramerden daha yapmacýk hiçbir þey yoktur. Çünkü dünyada kimse sözlük ve gramere göre konuþmaz. Söz-lüklerde yer alan ve dili oluşturan kelimeler ancak toplum içindeki kullanımlarıyla bir anlam ifade eder. Bu parçada dil ile ilgili üzerinde durulan düşünce aþaðýdakilerden hangisidir? A) Sözlük ve gramerlerin temel yapý taþýnın dil olduğu B) Milletin, kültür ve medeniyet seviyesini gösterdiği C) Ýnsandan ve toplumdan baðýmsýz olarak deðerlendirilemeyeceği D) Düþünce zenginliðinin en önemli göstergesi olduğu E) Ýletiþimin vazgeçilmez bir unsuru olduğu Test -3 Test Cevap 01 CA Anh. 1.C 2.E 3.C 4.B 5.A 6.A 7.C 8.A 9.D 10.E 11.E 12.E 13.C 14.D 15.A 16.E

9 10. SINIF GENEL DİL ANLATIM Ana Düşünce - Başlık Tıp fakültesini yeni bitirmiştim, Konya ya bağlı bir beldeye çıkmıştı tayinim. İlk gece bir eve konuk oldum. Tren istasyonunun hemen yanında bir evdi. Üzerimde yol yorgunluğu... Saatler ilerliyor, ağır bir uyku hali... Ev sahibine bir şey diyemiyordum. Saatler epey ilerledi. Evin büyüğü hacıanneye sıkılarak Anneceğim, sizin buralarda kaçta yatılıyor? dedim. Hacı anne, evladım az sonra son tren gelecek onu bekliyoruz. Ancak istasyon şehre uzak, yabancı birisi inerse gidecek bir yer bulamaz. Yabancı biri trenden inerse ışığı yanan bir ev bulabilsin diye bekliyoruz, dedi. Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Gerçek İyilik B) Son Yolculuk C) Kasabada Yaşam D) Yol Yorgunluğu E) Anadolu da Yaşam 2. Bir yılbaşı muhabbetidir almış gidiyor. Kutlamalar, eğlenceler, sürprizler, vitrinler, biletler... Yılbaşı nedir ki? diyor bir yazar, sonra da Ben asıl günbaşına bakıyorum. Pek hoşlandım bu sözden. Günbaşı... Değerlendirilemeyen, eskitilen ve ümitlerin, hayallerin tükenip gittiği bir yıla üzülmeyi bırakın, insan esas her gününü yeni bir yılbaşı gibi düşünerek o güne başlamalı, onu değerlendirmeli değil mi? Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Her yıl olduğu gibi yılbaşı hazırlıkları değişik etkinliklerle sürmelidir. B) Yılbaşını kutlamak yerine, insan günbaşını kutlamalıdır. C) Değerlendirilemeyen bir yılın ardından yeni yıla sanki her şeyi halledecekmiş gibi bakmak hatadır. D) İnsan, her günü bir başlangıç kabul etmeli ve o günü iyi değerlendirmelidir. E) Gelecek günlere ümit bağlamak, geçmişi geri getirmek kadar imkânsız ve gülünçtür. 3. Yaşlı adam, sahilden bir şeyler alıp okyanusa fırlatan gence yaklaştı ve seslendi: Ne yapıyorsun böyle? Okyanusa denizyıldızı atıyorum. Neden atıyorsun? Güneş yükseldi, sular çekiliyor, onları suya atmazsam ölecekler. Kilometrelerce sahil denizyıldızı dolu, dedi yaşlı adam. Hiçbir şey fark etmez. Genç adam yerden bir denizyıldızı daha alıp denize doğru fırlattı ve şöyle dedi: Bunun için fark etti. Yukarıdaki öykünün başlığı aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olamaz? A) Gün Batımı B) Küçük Diye Bir Şey Yoktur C) Denizyıldızı D) Okyanus ve Denizyıldızı E) Sahildeki Denizyıldızı 4. Umudu olmadığı için cesaretini kaybedenlerden çok, cesareti olmadığı için umudunu kaybedenler vardır. Cesaret, çok defa, bir anlık hamleden ibarettir. Ondan sonra umut, enerji ve zafer birbirinin peşinden gelir. Umutsuzların çoğu umutlarını değil, cesaretlerini yitirmişlerdir. Umut cesaretten ayrılmaz. Cesaretin ardından da daima umut yol alır. Bu parçaya getirilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Umudunu Yitirmek B) İnsan ve Umutları C) Umut ve Cesaret D) Umutsuzlar E) Cesareti Tazelemek

10 Ana Düşünce - Başlık Ölüm uzun ömürle kısa ömür arasındaki farkı kaldırır. Aristo, Hyponis ırmağının suları üstünde tek bir gün yaşayan küçük hayvanlar bulunduğunu söyler. Bu hayvanlardan sabahın saat sekizinde ölen, genç; akşamın beşinde ölen, ihtiyar ölmüş sayılır. Bu kadarcık bir ömrün bahtlısını bahtsızını hesaplamak hangimize gülünç gelmez? Ama sonsuzluğun yanında dağların, yıldızların ömrü ne kadar gülünçse ırmakların ağaçların hatta bazı hayvanların yanında bizim hayatımızın uzunu kısası o kadar gülünçtür. Hepsini bir kalem geçin; sonsuzluk karşısında zamanın, yaşayanların hayatının miktarının ne kadar değeri var? Elbette hiç... Sonsuzluğa ölçü olarak ne getirebiliriz ki! Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Herkesin ömrü birbirinden farklı olabilir. B) Sonsuzluk karşısında hiçbir şey ölçü olamaz. C) Dağların, yıldızların ömrü insanlarınkinden daha uzundur. D) Uzun ömürlü olanlar için şanslıdır denilebilir. E) Gençler de ihtiyarlar da bir gün ölecektir. 6. Kimi okursanız okuyun, sonunda aynı düşünceye varıyorsunuz: Şairler bir zamanlar erişilmez dostluklar kurmuşlar. Kişilikleri, düşünceleri pek uyuşmasa bile, şiirler onları birleştirmeye yetmiş. İsterse sürgünde olsun, aralarında karalar denizler bulunsun onlar yine güneşin doğuşunu, batışını birlikte seyrebilmenin zevkini yaşamışlar şair dostlarıyla. Gözlerinin taze gün ışıklarıyla yıkanması, bu kadarcık ortaklık, bu minicik paylaşma... Bu hep şiirin serin rüzgarıyla olurmuş. Bu da yetip artarmış onlara. Bu parçada şiirle ilgili asıl söylenmek istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Birleştirici özelliği vardır. B) İnsanın sıkıntılarını giderir. C) Aynı konuları işler. D) Şairlerin tek sığınağı olmuştur. E) Her şiir, farklı duygular çağrıştırır. Körfez Yayınları 7. Eleştirmenin sorumluluğu; insanda okuma sevgisi, edebiyat beğenisi oluşturmaktır. Bunu yaparken eleştirmenin yazara da ders vermesi gerekir mi? Sanmıyorum ben. Eleştirmenden kitabının aksayan yanlarını öğrenmiş, buna kulak asmış bir yazar var mıdır acaba? Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Okuma Sevgisi Kazanmak B) Eleştirmen ve Okur C) Eleştiriyi Kabullenmek D) Eleştirinin Niteliği E) Eleştirmenin Görevi 8. Bugün bir şairin değerlendirilmesinde kendi dönemlerindeki ölçütlerden ve bakış açılarından yararlanmak zorunluluğu vardır. Çünkü her filozof gibi her şair de zamanın bir çocuğudur; zamanın gereklerine uymak zorundadır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Şairlerle felsefeciler arasında benzerlikler olduğu B) Şairlerin de zamana bağlı olarak değer kazandıkları C) Şairlerin de bazı kurallara uymak zorunda olduğu D) Şairlerin değerinin belli bir dönemin sonunda anlaşılabileceği E) Şairlerin, yaşadıkları çağın ölçülerine göre değerlen dirilmesi gerektiği 9. Sanat eserinden zevk almak için kişinin duygu dünyası engin olmalıdır. Oysa sanat eserlerine duygu ve anlayış kapılarını sıkı sıkıya kapatmış bir adam karşısında, o alçak gönüllü şiirin elinden ne gelir ki? Şiir, gönlünün kapılarını güzelliklere açanlara tat verebilir. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Duygu dünyası geniş ve güzelliklere açık olanlar, şiirden zevk alır. B) Şiirle okur arasındaki ilişki okurun duygusallığı ile kurulur. C) Duygudan yoksun sanat eseri, okuruna zevk vermekten uzaktır. D) Bizde, şiiri duymayı başaran nitelikli okurun çok olduğu söylenemez. E) Hiçbir şiir, haz duymak amacıyla okunmamalıdır. Test -4 Test Cevap 01 CAnh. 1.D 2.C 3.C 4.E 5.D 6.A 7.A 8.D 9.C 10.C

11 10. SINIF GENEL DİL ANLATIM Bağlaşıklık - Bağdaşıklık - Bağdaştırma Kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana gelerek oluşturduğu söz gruplarına bağdaştırma denir. (çalı demetleri, ses çıkaran yollar vb.) Aşağıdakilerin hangisinde bu tanıma uygun bir kullanım vardır? A) Zamanla nasıl değişiyor insan! B) İki dost hasretle kucaklaştılar. C) Gözlerini bize ara ara çeviriyordu. D) İnsan, tercih hakkını iyi kullanmalıdır. E) Yorgunluktan uyuyakalan binalar, yan yana bu şehirde? 2. Bir metinde dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesine bağlaşıklık denir. Aşağıdakilerin hangisinde bağlaşıklık kuralına uyulmamıştır? A) Sensiz olan en güzel zamanları bile istemem. B) Büyülenmiş bir şafak gibi geçiyor zaman. C) Sessizlik dökülüyor her yerde, yaprak yaprak. D) Bir Rumeli türküsü kanatlandı enginlerden. E) Çiçeğin kenarında bir kuş ötüşüyordu. 4. Bir cümlede dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde dizilmesine bağlaşıklık denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaşıklığa uyulmamıştır? A) Gereğinden önce dertlenmek gereğinden fazla dertlenmektir. B) Utangaç bir şekilde gözleriyle sessizce sağa sola bakıyordu. C) Yağmurun kasvetli havası bile içimdeki sevinci huzura dönüştüremedi. D) Her zaman bahaneler ileri sürüyor, ders çalışmıyordu. E) Dilimize giren yabancı kelimeler, Türkçeyi olumsuz etkiler. 5. Dil ögelerinin aralarındaki anlam bağlantısına bağdaşıklık denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağdaşıklığa uyulmamıştır? A) Destanlarda olağanüstü olay ve kişiler görülür. B) Destanlar oluştuğu milletin özelliklerini bize yansıtır. C) Milletlerin üstünden geçen büyük olaylar destanların te melini oluşturur. D) Destan döneminde ırka özgü özellikler hayata hakimdir. E) İnsanların tabiat olaylarına karşı duyduğu hayranlık, masal ve destanları oluşturur. 3. Dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasındaki anlam bağıntılarına bağdaşıklık denir. Aşağıdakilerden hangisinde bağdaşıklık yoktur? A) Bir mutluluk ve huzur soluklar yardımsever insan. B) Bu güzel sözlere maruz kalmak bizi sevindirdi. C) Karanlık, siyah bir örtü gibi çöktü üstümüze. D) Bahar, gül mevsimidir, lale bahçesidir. E) Gül hazin, sümbül perişan, bahçıvan mahzun. 6. Anlam belirleyicileri, anlam ayırıcıları arasında uyum bulunmayan birleştirmelere alışılmamış bağdaştırma denir. Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek bir kullanım vardır? A) Zamanın geçmesiyle bir mutluluk duyuyordu. B) Ne kadar uyuduğunu saatine bakınca anladı. C) Böyle durumlarda yalnız kalmayı isterdi. D) Gökyüzünün perdeleri örtmüştü bu kış vakti bizi. E) Yalnızken ne yapacağını bilemiyordu.

12 Bağlaşıklık - Bağdaşıklık - Bağdaştırma I. Kalbim bir çiçektir, gündüzleri solgun. II. Hasret kokan türkülerimizden bir demet sunduk sizlere. III. Araba inişli çıkışlı dağ yoluna girmişti. IV. Saatler geçtikçe yollara mahzun bir ıssızlık çöküyordu. V. Bu şiiri yağmur yağarken yazdım. VI. Duvarı yıkılmış evin önünde birkaç araba durdu. Yukarıdaki altı çizili yerlerden hangileri alışılmış bağdaştırma ya örnektir? A) I-II-III B) II-III-IV C) III-V-VI D) III-IV-V E) IV-V-VI 11. Aşağıdakilerin hangisinde alışılmış bağdaştırma vardır? A) Yorgunluktan inleyen kağnılar geçiyordu birer birer. B) Eğri büğrü bir köy yolundan yavaş yavaş gidiyorduk. C) Acımasız bir zamanda yaşıyoruz, iyi kötü seçilmiyor. D) O korkunç kıyafetli adam bize yaklaşıyordu. E) Sen anlamazsın benim söyleyeceklerimi. 8. Aşağıdakilerin hangisinde alışılmamış bağdaştırmaya örnek vardır? A) Dilsiz hayallerim vardı benim. B) Okuluma daha yeni alışıyordum. C) Huzur bulmak için ayrılmıştım evden. D) Anlamını bilemediğiniz sözcüklerin altını çizin. E) Soğukların artmasıyla kışlıklar giyilmeye başlandı. 9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde alışılmamış bağdaştırmaya örnek verilmiştir? A) Göğün mağrur bakışlı bulutlarıydı sanki üzerime gelen. B) Sicim gibi yağmur yağıyordu dağlara. C) Sanma her şey senin bildiğin gibidir. D) Öyle bir günde çıktık ki yola, sorma. E) Dışarıdan gelen gürültüler iyice artmıştı. Körfez Yayınları 12. I. Sel çukurları, her yeri kaplamıştı. II. Dersin sonunda öğretmen yazılı yapacaktı. III. Boş tarlalar göz alabildiğine uzuyordu. IV. Bilmem ki gerçekleri hangi kelimelerle anlatsam. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde alışılmış bağdaştırma vardır? A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) III. ve IV. 13. Aşağıdaki altı çizili bölümlerin hangisi alışılmış bağdaştırma örneğidir? A) Seni terk ettim kül rengi bir salı günü B) Uykudan uyanmış şahin bakışlım C) Denizlerin gişesinde bekliyor kayıklar D) Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde E) Ey sevgili giydin yine naz elbisesini 10. I. Uçurum renkli gecelerdeyim. II. Buğulu mavi bozkır düşlerim III. Siyah taşları topluyordu birer birer. IV. Çalı demetinin yanında beklerim. Yukarıdaki dizelerin hangisinde alışılmış bağdaştırma vardır? A) I. ve III. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) III. ve IV. 14. Yaprağına küsmüş bir çınar ağacısın sen. Bu cümlede görülen bağdaştırma aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Kimsesiz göz yaşlarım akıyor damla damla. B) Buralardaki en güzel ev budur, diyordu. C) Bu cadde çıkmaz sokak, dostlar. D) Bir zamanlar ben de senin gibi düşünüyordum. E) El alem ne derse desin, önemli mi bizim için? Test -5 Test Cevap 01 CA Anh. 1.A 2.D 3.A 4.C 5.B 6.A 7.E 8.E 9.A

13 10. SINIF GENEL DİL ANLATIM Anlatım Bozukluğu Yaz sonlarında güneye göç eden bu zarif kuşlar, yüksek apartmanları hiç sevmiyorlar. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ek yanlışlığı B) Tamlama yanlışlığı C) Gereksiz sözcük kullanımı D) Özne - yüklem uyuşmazlığı E) Öge eksikliği 2. Şiir anlayışındaki titizlikle dikkati çeken Ahmedî, 14. yy şairlerinin birçoğu üzerinde etkileri görülür. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Çatı uyuşmazlığı B) Özne eksikliği C) Tamlayan ekinin kullanılmaması D) Yanlış sözcük kullanılması E) Dolaylı tümleç eksikliği 4. Kimse bu asi ve başıbozuk adamla karşı karşıya gelmek istemiyor aksine yapmış olduğu bütün kötülüklere rağmen, iyi geçinmeye çalışıyordu. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangi siyle giderilebilir? A) Birinci cümlenin öznesi olumlu yapılarak B) İkinci cümleye nesne getirilerek C) Birinci cümledeki edat kaldırılarak D) İkinci cümleye olumlu özne getirilerek E) İkinci cümledeki dolaylı tümleç kaldırılarak 5. Birinci ve üçüncü tekil kişiler özne olduğunda, yüklem birinci çoğul kişiye göre çekimlenir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uymamaktan doğan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Hülya ile kardeşinin çok iyi anlaştıklarını söyleyemem. B) Salondaki müşterilerle yalnız o ve ben ilgileniyordum. C) Bu olaylar bitince annen ve sen beni çok arayacaksınız. D) O saatlerce içini dökmüş, ben de sabırla onu dinlemiştim. E) Yarışmada son tura bir siz, bir de ben kalmıştık. 3. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmamıştır? A) Sorunlarını ve problemlerini benimle paylaşırdı. B) Nasrettin Hoca oğlunu eşekten indirmiş, kendi binmiş. C) Şiirlerinizi beğeniyle okuyor, herkese tavsiye ediyorum. D) Bilgisayar kullanmada tecrübeli ve deneyimli bay ve bayan elemanlar alınacaktır. E) Bütün eksiklikler en ince ayrıntısına kadar tespit edildi ve tamamladık. 6. Hırsızlar, teker teker karakola götürüp tutuklandılar. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Çatı uyuşmazlığı B) Gereksiz sözcük kullanımı C) Özne - yüklem uyumsuzluğu D) Öge eksikliği E) Yan cümlede yüklem eksikliği

14 Anlatım Bozukluğu Edebiyatımız hızlı bir gelişme sürecinde, ilgi her geçen gün artıyor. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaylı tümleç eksikliği B) Nesne eksikliği C) Gereksiz sözcük D) Özne eksikliği E) Zarf tümleci eksikliği 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış anlamda sözcük kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) İlk defa tanıştığı, daha önce görmediği biriydi. B) Her zaman çalışır, bıkmazdı. C) Sorunun tam yarısında elindeki kalemi bırakmıştı. D) Hepsinin tümünü almak istemişti. E) Zavallının alerjiden kolları tahrip olmuştu. 8. Bahçe sahibi gelince yavaş yavaş kaçıverdik. Bu cümledeki anlatım bozukluğuna benzer anlatım bozukluğu aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A) Bu ayrılık hasreti canıma yetti. B) Eminim bizi bir yerden gözetliyor olabilir şu anda. C) Takımlar son final maçının hazırlıklarını tamamladı. D) Geçen hafta kaybolan Ahmet in kalemi bulundu. E) Öldüğü günden beri onu hiç görmedim. 9. Aşağıdakilerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynak lanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Derslerine sıkı çalışıyor, daha şimdiden üniversite sınavına hazırlanıyor. B) Kaybolan kitaplarını her yerde aramış fakat hiçbir yerde bulamamıştı. C) Bir çalar saat alacağını söyledi ona çok ihtiyacı varmış. D) Ayda bir tiyatroya gitmeden duramazdı, bu onun için bir tutkuydu. E) İsmini gazetelerde okumuş ama hiç görmemiştim. Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? A) Onun birçok düşünceleri kabul edilecek gibi değildi. B) İnsan çalıştığı ve ürettiği müddetçe mutlu olur. C) Bazı insanlar, mutluluğun farkına geç varır. D) Kim mutlu olmak istemez? diyordu, ninem. E) Birçok kişi, karamsar olmak için bahaneye gerek duymaz. 13. (I) Hoşgörü, toplumların barış ve huzur ortamında yaşayabilmelerinin vazgeçilmez şartıdır. (II) Bu gerçek, sadece bugün için geçerli değildir. (III) Bu, dün böyleydi yarın da böyle olmaya devam edecektir. (IV) Toplumda hoşgörüsüzlüğe yol açan temel problemlerden biri, insanların farklı düşüncelere sahip olmalarındandır. (V) Bizler bir ağacın dalları gibi ayrı görünsek de aynı kökten gelmekteyiz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 10. Hafta sonu, dedemin deniz kenarındaki yalısına gideceğiz. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İlgi ekinin gereksiz kullanılması B) Gereksiz söz kullanılması C) Çatı uyuşmazlığı D) Öge eksikliği E) Tamlayan eki eksikliği 14. Kapının bir tarafında siz, bir tarafında ben olsam yine de sizi içeri almazdım. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Eylem eksikliği B) Gereksiz sözcük kullanılması C) Özne eksikliği D) Ek yanlışlığı E) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması Test -6 Test Cevap 01 CA Anh. 1.E 2.E 3.B 4.D 5.C 6.D 7.C 8.A 9.A 10.E 11.B 12.B 13.D 14.A

15 10. SINIF GENEL DİL ANLATIM İsim Çeşitleri ve İsim Tamlaması I. Farklı anlatıcı türleri kullanılabilir. II. Olay, kişi, yer, zaman gibi ögelerden oluşur. III. Temelini mizah ve acıklı olaylar oluşturur. IV. Bir kurgu ve olay örgüsü vardır. V. Okurları duygulandırmak zorundadır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi öyküleyici anlatım için söylenemez? A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V. 2. Anlatmaya bağlı edebi metinlerde kullanılan anlatım türüne ---- adı verilir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en doğru olur? A) öyküleyici anlatım B) betimleyici anlatım C) açıklayıcı anlatım D) emredici anlatım E) tartışmacı anlatım Öyküleyici Anlatım, 4. Hasan uzun uzun esnedi bu da yetmemiş olacak ki iyice bir gerindi. Kalktı, yürümeye başladı. Güneş ufka doğru kaymaya başlamıştı. Elini ceketinin dış cebine sokunca sabahtan kalmış yarım bisküvi paketi eline değdi. Bisküvi paketini çıkarıp iyice ufalanmış bisküvileri yemeye başladı. Son kırıntıları da ağzına atınca susamıştı. Buz gibi bir su çekti canı. Güneş ufuk çizgisinde kaybolmak üzereydi, eve gitmesi gerektiğini hatırladı. Adımlarını hızlandırarak yürümeye başladı. Bu parçada öyküleyici anlatımın aşağıdaki özelliklerinden hangisine yer verilmemiştir? A) Olayın geçtiği yere B) Olayın geçtiği zamana C) Olaydaki kahramana D) İlerleyen bir zamana E) Kahramanın eylemlerine 5. (I) İnsanlar yazın yaylalara, köylere, deniz kenarlarına gitmeyi severler. (II) Bütün bir yılın yorgunluğunu atmak, yeniden enerji toplamak için farklı uğraşlar edinirler. (III) Kardeşimle bu yaz daha önce yapmadığımız bir tatil planı yapmıştık. (IV) Plandan annemin, babamın, abimin haberi yoktu. (V) Planımızı gizli tutmak için çok çabalamış ve başarmıştık. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde tüm sözcükler isimdir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmaz? A) Olayı anlatan, olay içindeki kahramanlardan biridir. (kahraman anlatıcı) B) Olay örgüsünü bize anlatan kişiye denir. (anlatıcı) C) Öyküleyici anlatımda olayın geçtiği, gerçekleştiği yerlerdir. (mekan) D) Öyküleyici anlatımda olayların gerçekleşme zamanına denir. (zaman) E) Öyküleyici anlatımda olayın içindeki bütün kişilere denir. (kurgu) 6. Türkçede sözcükler isim ve fiil olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Aşağıdakilerin hangisinde fiil türünden bir sözcük kullanılmamıştır? A) Burada kitap, defter ve kırtasiye malzemelerinden başka bir şey olmaz. B) Bütün bu başarılar tüm elemanlarımızın üstün gayretleri sonucudur. C) Kendine belli bir program uygulayan öğrenciler başarıyı yakalayabiliyor. D) Bu yıl yepyeni bir heyecanla derslere girmeyi planlıyordu. E) Son yıllarda ülkemiz her alanda olduğu gibi sağlıkta da atılım yaptı.

16 Öyküleyici Anlatım, İsim Çeşitleri ve İsim Tamlaması İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Hal eki almış bir isim B) Tür ismi C) Soyut isim D) İyelik eki almış isim E) Topluluk ismi 11. Bazı isimler kullanıldıkları cümleye göre tekil veya topluluk olarak kullanılır. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük topluluk ismi olarak kullanılmıştır? A) Biz yeni bir ev almıştık. B) Öğretmen bize farklı bir ev ödevi verdi. C) Çocuklar birbirinden farklı ev resimleri çizmişti. D) Yeni yasada ev hapsi de gündemdeymiş. E) Bizim ev bu konuda beni destekler. 8. Aşağıdakilerin hangisinde yağmur sözcüğü hem tekil hem soyut isim hem de cins ismi olarak kullanılmıştır? A) Dışarıda yağmur çok güzel yağıyor. B) Yağmur, beklediğim başarıyı sağlayamadı. C) Muson yağmurları bu bölgede görülmez. D) Köyümdeki yağmurlar bile tertemiz yağar. E) Fikir yağmuruna tutulmalıydı zihinler. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime biçimce tekil olduğu halde birden çok varlığı karşılamaktadır? A) Zavallı çoban sürülerini otlatmak için erkenden yola koyuldu. B) Ordunun başında yetenekli bir kumandan vardı. C) Öğretmen sınıfa geç giren öğrenciyi uyardı. D) Bahçedeki çiçekler solmaya yüz tutmuş. E) Bir yığın insan meclisin önünde toplandı. Körfez Yayınları 12. Aşağıdakilerin hangisinde özel isim kullanılmıştır? A) İnci bizimle dün geziye gelmedi. B) Hayal kurmadan yaşayan insan çok azdır. C) Batı kesimlerinde sürekli yağışlı bir hava var. D) Rüya, bilinçaltının ortaya çıkma biçimidir. E) Duygu yoğunluğu yaşanan bir ortamdaydık. 13. Canlılar arasında sürekli bir yardımlaşma görülür. Gerçekte düşman gibi görünen hayvanların birbirlerine hayat kurtaran yardımları bazen onların ne denli duygusal olduklarının kanıtıdır. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine yer verilmemiştir? A) Geniş ve dar kapsamlı isim B) Soyut isim C) Topluluk ismi D) Tekil ve çoğul isim E) Durum ve iyelik eki almış isim 10. Bazı isimler diğerlerine göre daha geniş kapsamlı olabilir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden daha geniş kapsamlıdır? A) Şiir dünyamız Batı dan daha zengindir. B) Edebiyatımız bu dönemde iyice zayıflamıştır. C) Roman edebiyatımıza, Tanzimat ta çeviri ile girmiştir. D) Deneme, Cumhuriyet Dönemi nde yaygınlaşmıştır. E) Tiyatro türünde ne yazık ki nitelikli eserlerimiz yok. 14. İsimler; tekil-çoğul-topluluk, özel-cins, soyut-somut gibi adlar alabilir. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili isimlerden biri soyut diğeri somuttur? A) Hepimiz bu şehirde ve bu mahallede büyümüştük. B) Pamukkale bazen turistlerle dolup taşar. C) Sanatçı romanlarında üsluba dikkat etmelidir. D) Öğretmen sınıfta duygularına hakim olmayı bilmelidir. E) Bu güzel hava insana yaşama sevinci veriyor. Test -7 Test Cevap 01 CA Anh. 1.D 2.C 3.C 4.D 5.B 6.A 7.A 8.B 9.E 10.B 11.E 12.A 13.D 14.A

17 10. SINIF GENEL DİL ANLATIM İsim Çeşitleri ve İsim Tamlaması Aşağıdaki dizelerden hangisinde belirtili ad tamlamasına yer verilmemiştir? A) Korkusuyla çılgın bir kahkahanın Sarsıldı uzakta mavi deniz B) Şerefli destanını ayak bastığın yerin Kalbinde duy ey yolcu, hafızanda bir gece C) Benden sor yolların sırrını Benden sor ve benden dinle akşamı D) Sen bir küçük kutusun yine de Ak kutular içinde ellerin, kolların E) Belli belirsiz akşamın saatlerinde Bütün alanlarda, bütün uçaklarda ben varım 2. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Yukarıdaki cümlede geçen tamlamanın özdeşi aşağıdakilerden hangisinde kullanılmamıştır? A) Onlardan birinin hiç bizi dinlediği yoktu. B) Senenin sonunda tekrar sözleşme imzalanacak. C) Onun bu kadar sorumsuz davrandığına inanamadı. D) Şaire göre insan, evrenin göz bebeğidir. E) Öğretmen, tahtanın ortasına bir nokta koydu. Öyküleyici Anlatım, 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır? A) Annelerin uykusu bölünüyor, çocukların en küçük kıpırtısında. B) Biz de o renklerin, o bestelerin rüzgarına karışıp gitmeliyiz. C) Her çocuğun bir yıldızı vardır muhteşem gökyüzünde, derdi annem. D) Gözlerimin önünde kırmızı, sarı ve mor laleler adeta resmi geçit yapıyordu. E) Yeni yeni açan erguvan çiçeklerinin renkleri hepimizi hayran bırakmıştı. 5. Aşağıdakilerin hangisinde belirtili isim tamlamasında -den eki tamlayan eki yerine kullanılmıştır? A) Seksen milyona yakın insandan bu olaya sevinmeyen nerdeyse yok gibiydi. B) Bütün bu anlatılanlardan sonra kimse oraya gitmek istemiyordu. C) Her gün getirdiklerimizden birazını bize ayırıyormuş meğer. D) Ülkemizden diğer devletlere her yıl beklenenden fazla ihracat gerçekleşmeye başladı. E) Babasından şehir dışına yapılacak gezi için iki yüz lira harçlık istedi. 3. Aşağıdakilerin hangisinde arasına sözcük ya da söz grubu girmiş bir isim tamlaması vardır? A) Bu çocuklar da yaşamın sıkıntılarına katlanmak zorunda kalıyor. B) Tiyatro salonumuzda yarın önemli misafirleri ağırlayacağız. C) Böyle güzel yapıtlar şimdilerde nedense pek tercih edilmiyor. D) Sanatçının son yapıtı deneme türünün en güzel eserleri arasında sayılıyor. E) Ressamın tabloları, beklenenden de yüksek fiyata satılıyor. 6. İsim tamlamalarında bazen iyelik (tamlanan) eki yazılmaz, düşer. Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir kullanıma örnek vardır? A) Bizim hikayeler diğer edebiyatlara göre sıcak, içten bir üslupla yazılır. B) Şiir türü ile ilgili geleneğimiz dünya edebiyatında hatırı sayılır bir yere sahiptir. C) Gösteri sanatlarında ne yazık ki ön sıralarda olduğumuz söylenemez. D) Eleştirmenlerimizin yeni yetişen sanatçılara gerekli uyarıları yapmadığını görüyoruz. E) Bazı sanatçılar bu karışık ortamda el yordamıyla ilerliyor.

18 Öyküleyici Anlatım, İsim Çeşitleri ve İsim Tamlaması Aşağıdakilerden hangisinde belirtisiz ad tamlaması vardır? A) Yazın, istediklerimin çoğunu yapabilecekmişim. B) Ağustos sıcağı insanları iyice bunaltmıştı. C) Pekmezin kokusu duyulurdu bahçelerden. D) Çamların dalları rüzgarla nazlı nazlı sallanıyordu. E) Öğleden sonra bulutların rengi değişirdi burada. 11. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlamasý kullanýlmýþtýr? A) Ali Þir Nevai, Türkçenin aþýklarýndan biridir. B) Milletlerin olduðu gibi kelimelerin de bir tarihi vardýr. C) Okulun önündeki kavak ağaçlarını kestiler. D) Bahçenin her yanýnda gözlerin görmediði, ellerin deðmediði güzellikler vardýr. E) Þiir, kelimelerle yapýlan bir musikidir. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır? A) Dağ yamaçlarının güzelliği insanları büyülüyor. B) Bahçenin bir kapısı okula bakıyordu. C) Suların akışı ve rüzgarın sesi uzaklardan duyuluyor. D) Salkım söğütün dalları, seyredenlere ilham verir. E) Bahçemize merdiven aralığından iniliyor. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır? A) Çoğumuz daha işin başında yorulmuştuk. B) Yaşlı kadın yolun ortasında öylece kalakalmıştı. C) Rüzgarın uğultusu hepimizi etkilemişti. D) En sevdiği kitapları birinci rafa yerleştirdi. E) Yelkenliler, suyun üstünde âdeta süzülüyordu. Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tamlama belirtisiz isim tamlamasıdır? A) Ölüm korkusu onun şiirlerinde çok sık işlenir. B) Araçların gürültüsü saatler geçtikçe artıyordu. C) Sayfanın düzenini size yaptırdıklarını bilmiyordum. D) Gece yarısı kapının zili acı acı çalmaya başladı. E) Sınıfımızdaki en çalışkan ögrenci, Hasan ın kardeşidir. 13. Çadırımın üstüne yağmur yağıyor, Saros Körfezi nden rüzgâr esiyor, Ve ben, bir roman kahramanı, İkinci Dünya Harbi nde... Yukarıdaki dizelerde kaç tane isim tamlaması vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır? A) Şehrin en güzel yerindeydi bu eski konak. B) Bayrak direği şiddetli rüzgarda sallanıyordu. C) Bahçe kültürü toplumumuzda köklü geçmişe sahiptir. D) Söğüt ve zerdali ağaçları her yeri gölgeliyordu. E) Kale girişindeki küçük heykel, gelenleri karşılıyordu. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı birden çok tamlanana bağlanmış isim tamlaması vardır? A) Artık yeni bir masa örtüsü almalısın. B) Sen, çok kolay kandırılabilen birisin. C) Burada av ve kamp malzemeleri satılıyor. D) Buranın havası ve suyu insana iyi gelir. E) Gözlükleri soğuktan hemen buğulandı. Test -8 Test Cevap 01 CA Anh. 1.D 2.A 3.E 4.A 5.D 6.B 7.E 8.E 9.B 10.B 11.E 12.A 13.C 14.E

19 DİL ANLATIM 10. SINIF GENEL Betimleyici Anlatım Sıfat Çeşitleri ve Sıfat Tamlaması I. Belli bir anın tablo şeklinde anlatılmasıdır. II. Sadece edebiyata özgü bir anlatımdır. III. Temel amaç, anlatılan şeyin okurun zihninde canlandırılmasıdır. IV. İyi bir betimleme iyi bir gözlem sonucunda oluşturulabilir. V. Edebi sanatlardan yararlanılmaz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri betimleyici anlatım için söylenemez? A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) III. ve V. E) II. ve V. 2. Betimleyici anlatım için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Bilgi veren betimlemelerde öznel değerlendirmelere yer verilmez. B) Roman ve öykü gibi türlerde daha çok sanatsal işlevi olan betimlemeler yapılır. C) Daha çok sıfat türünden sözcüklerden yararlanılır. D) Açıklayıcı betimlemelerde amaç, nesne ve mekanları fotoğraf gerçekçiliğiyle anlatmaktır. E) Olaya ve eylem cümlelerine sıkça yer verilir. 3. Açıklayıcı betimlemeyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Bilgi vermek amacıyla oluşturulan bir anlatım tarzı özelliği taşıması B) Nesnel bir anlatımın tercih edilmesi C) Benzetmelere ve niteleyici sözcüklere çokça yer verilmesi D) Sözcüklerin gerçek ve somut anlamlarının tercih edilerek kullanılması E) Betimlenen nesnenin ayırıcı özelliklerinin üzerinde durulması 4. Doğayla baş başa kalmanın çok ayrı bir zevki vardır. Tam ortasında boyları iyice uzamış, yüksek, kocaman bir ahududu çalılığının yer aldığı elma bahçesine inersin... Başının üzerinde masmavi ve sımsıcak bir gök; çevresinde ahududu çalılarının, yabani otların yeşilliklerine karışmış dikenli dalları ve açık yeşil yaprakları... Tepedeki incecik çiçekleri, koyu yeşil yapraklarıyla bir ısırgan otu dimdik yukarı doğru uzanıyor. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Anlatıcının duygusal etkilenmesinin yansıtılması B) Devrik cümlelerle anlatımın doğallaştırılması C) Niteleyici sözcüklerin kullanılması D) Anlatımda belli bir sıranın gözetilmesi E) Doğaya özgü görüntülerin betimlenmesi 5. İzlenimsel betimleme; anlatıcının izlenimlerine, kişisel görüşlerine ve duygularına ağırlık verilerek oluşturulan bir anlatım yoludur. Bu betimlemede duyu organlarıyla algılama elbette vardır ancak görülenlere duygusal bir yaklaşım ön plandadır. Bu anlatım tarzı ---- gibi türlerde çokça kullanılır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) makale B) roman C) hikaye D) anı E) gezi yazısı

20 Betimleyici Anlatım Sıfat Çeşitleri ve Sıfat Tamlaması Aşağıdakilerin hangisinde birden çok sıfata yer verilmiştir? A) Onun bu hareketlerine herkes kızıyor. B) Şöyle söylesene canım, anlayalım. C) Kadın belli belirsiz, uzun süre gülümsedi. D) Artık yeşillikler solmuş, yapraklar sararmıştı. E) Bu konuda hangi soruyu sorsanız, bilirim. 10. Bir gün gelir de unuturmuş insan En sevdiği hatıraları bile Bari sen geceleri yorgun sesiyle Saat on ikiyi vurduğu zaman Beni unutma Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Soru sıfatı B) Niteleme sıfatı C) Belgisiz sıfat D) Sayı sıfatı E) İşaret sıfatı 7. Aşağıdaki cümlelerde geçen pekiştirilmiş sözcüklerden hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır? A) Karşımdaki sanki o değil bambaşka biriydi. B) Yepyeni kıyafetleriyle göz kamaştırdı. C) Sanki toprak değil, bembeyaz köpüktü gördüğüm. D) Köyümün yemyeşil ovaları burnumda tütüyor. E) Pencereden atlayan hırsızı kıskıvrak yakaladı. 8. I. Ne sakin, ne yumuşak bir yüzü vardı II. Ne soruyorsun, nereye gideceğimi III. Ne yapalım efendim, bu işler böyle yürüyor IV. Siz ne gün şehre gelirsiniz V. Ne arıyor ne de soruyordu Yukarıdaki cümlelerin hangisinde ne soru sıfatı olarak kullanılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Körfez Yayınları 11. Bir gün adamın biri burada bir soru yöneltmişti bize. I II III Altı çizili kelimelerin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II III A) Belgisiz sıfat Belgisiz zamir Miktar zarfı B) Sayı sıfatı Belgisiz sıfat Belgisiz zamir C) Belgisiz zamir Sayı sıfatı Belgisiz sıfat D) Belgisiz sıfat Belgisiz zamir Sayı sıfatı E) Belgisiz zamir Belgisiz sıfat Sayı sıfatı 12. Küçük bir lavanta çiçeği I II Sarışın arı III Ve alabildiğine gelincik Düşünmeden sevdiğim bu anda Birdenbire başlayan gökyüzü IV V Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangileri sıfat türündedir? A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. D) III. ve IV. E) IV. ve V. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyi kelimesi sıfat görevinde kullanılmıştır? A) Onun ağzı iyi laf yapardı bir zamanlar. B) İyi insan, lafının üstüne gelir. C) İyi okuyan iyi anlar, diye boşuna söylememişler. D) İyi bildiğimiz her şey, bizim yükümüzü alır omzumuzdan. E) Bu kitap, uzun araştırmaların sonunda hazırlandığından çok iyi satacak. 13. (I) Taş değilsen niye böyle hareketsiz birisin? (II) Sana dün ne demiştim? (III) Canlan artık, yoksa ümitlerin mi bitti? (IV) Bu nasıl duruş böyle, kalk, üzerindeki tozları silkele! (V) Diğer insanlar gibi yürü, isterse yol dikenli olsun ne fark eder? Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangilerinde sıfat türünden bir sözcük kullanılmamıştır? A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) IV. ve V. Test -9 Test Cevap 01 CA Anh. 1.D 2.C 3.D 4.E 5.C 6.A 7.B 8.E 9.D 10.A 11.A 12.A 13.C 14.D

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı.

AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. AD NEDĠR? 1 Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. Yukarıdaki tümcede geçen adam, ümit, karar, torun, sağ, sol, gökyüzü sözcükleri,

Detaylı

Bilge Çocuk. Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012

Bilge Çocuk. Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012 Bilge Çocuk Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012 Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Sevgili Çocuklar, Okumayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi ne

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

Tezin Kabul Ediliş Tarihi: Izı 01: i.9..9.!:1. imzası \ 11 () 9:..~~ ~(L-' ~ASr. \: ra "' ~

Tezin Kabul Ediliş Tarihi: Izı 01: i.9..9.!:1. imzası \ 11 () 9:..~~ ~(L-' ~ASr. \: ra ' ~ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FATMA BARBAROSOĞLU NUN HİKÂYE KİŞİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Hazırlayan Esen Yıldız Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim

Detaylı

... Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

... Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi ... IYI KITAP.... Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi Mart 2015 SayI 72.. Ücretsizdir www.iyikitap.net 2009 yılı Mart ayıydı. İyi Kitap ın ilk sayısı çıktı. O günden bu yana tam 72 sayı

Detaylı

Cengiz Aytmatov _ Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek

Cengiz Aytmatov _ Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek Cengiz Aytmatov _ Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek Yüz Yüze/ 31 Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek / 91 Takdim Cengiz Aytmatov: Çok yönlü bir kişilik, özgün bir yazar. 1928 yılında Kırgızistan'da doğmuştur.

Detaylı

ERSAN ERÇELİK A'DAN Z'YE ÖZKAN MERT ŞİİRİ

ERSAN ERÇELİK A'DAN Z'YE ÖZKAN MERT ŞİİRİ ERSAN ERÇELİK A'DAN Z'YE ÖZKAN MERT ŞİİRİ Ersan Erçelik 29 Temmuz 1980, İstanbul doğumlu. Celal Bayar Üniversitesi, İşletme Bölümü nü bitirdi. Şiir ve düzyazıları, Akbük, Akköy, Agora, Akatalpa, Damar,

Detaylı

Kitabı okumaya başlamadan önce: Sevgili yol arkadaşım,

Kitabı okumaya başlamadan önce: Sevgili yol arkadaşım, Kitabı okumaya başlamadan önce: Sevgili yol arkadaşım, Bu kitap, hepimize, bir hayat amacımız olduğunu göstermek için yazıldı Bu kitabı yazan da aslında bir zamanlar kaybolmuştu 40 yaşına geldiğinde, kaybolduğu

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012. Bir İnci

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012. Bir İnci Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012 Bir İnci SAĞLIK-SEN- 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 14 Sağlık-Sen Adına İmtiyaz Sahibi Metin MEMİŞ Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Abdülaziz ASLAN Genel

Detaylı

Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi

Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi Yrd. Doç. Dr. M. Fetih Yanardağ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) TÜRK ROMANINDA BÜROKRAT Türk romanlarında, özellikle

Detaylı

Bilge Çocuk. Denizler, yaşamayı bizim kadar hak ediyor. Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 5 / 2012

Bilge Çocuk. Denizler, yaşamayı bizim kadar hak ediyor. Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 5 / 2012 Bilge Çocuk Yıl: 2 Sayı: 5 / 2012 Denizler, yaşamayı bizim kadar hak ediyor Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Sanatsız kalmayın! Bilgi Evleri Sanat Kursları Kayıtları Devam Ediyor. n Gitar

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

BU İŞTE BİR YALNIZLIK VAR

BU İŞTE BİR YALNIZLIK VAR _ 1 BU İŞTE BİR YALNIZLIK VAR Doğan Kitap _ 2 "Hani ıssız bir yoldan geçerken Hani bir korku duyar da insan Hani bir şarkı söyler içinden, İşte öyle bir şey." Çiğdem Talu, 1976 _ 3 Babamın anısına... _

Detaylı

Sarah Jio - Son Kamelya

Sarah Jio - Son Kamelya SARAH JIO m M yhcan ^jj)(enekşeleri ve 'Böğürtlen yasarından Önce küçük bir tohum düşer kalbin odasına, sonra aşkla yeşerir. Kulak verin, umudun sesini duyabiliyor musunuz? /A \ ROMAN 19401ı yılların Amerikası

Detaylı

Filantropi Seminerleri. "Başrolde Ödüllü Kadınlar Var"

Filantropi Seminerleri. Başrolde Ödüllü Kadınlar Var Filantropi Seminerleri "Başrolde Ödüllü Kadınlar Var" Seminer Deşifresi 11 Aralık 2014 Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu İstanbul Konuşmacılar: Sheryl WuDunn, Pulitzer Ödüllü Gazeteci, Half The

Detaylı

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA 1547 MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA * TAŞTAN, Zeki TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türk şiiri, Tanzimat tan sonra üç kaynaktan beslenir: Batı edebiyatı, halk edebiyatı ve

Detaylı

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet-

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet- 01-15 ARALIK 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı: 66 Fiyatı: 1 HAYATI OGRETIYORLAR BUGÜNLERDE farklı bir İLKELERİNİZDEN TAVİZ VERMEYİN projeye imza atan Darülaceze, Hayat Okulu ile çınarlarından biri

Detaylı

İç Barışı için Adımlar

İç Barışı için Adımlar İç Barışı için Adımlar Bu söyleşi, huzuru arayan herkese Barış Hacısı tarafından sevgiyle adanmıştır. İç Barışı için Adımlar (KPFK Radyosunda için yapılan bbir konuşmasından, Los Angeles) Özet o Dört Hazırlık

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

Merhabalar; Bir araya gelmek başlangıç; bir arada durabilmek ilerleme, birlikte çalışmak ise başarıdır. Harvard Business Review.

Merhabalar; Bir araya gelmek başlangıç; bir arada durabilmek ilerleme, birlikte çalışmak ise başarıdır. Harvard Business Review. Kendinizi ve Hayatınızı Keşfetmeniz İçin Bir araya gelmek başlangıç; bir arada durabilmek ilerleme, birlikte çalışmak ise başarıdır. Harvard Business Review Merhabalar; Düşünüyorum da; sınavlara çok az

Detaylı