DESTEK DOKÜMANI RAPOR ÜRETĐCĐSĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DESTEK DOKÜMANI RAPOR ÜRETĐCĐSĐ"

Transkript

1 RAPOR ÜRETĐCĐSĐ Rapor Üreticisi, kullanıcı tarafından hazırlanmış querylerle programda raporlama yapılabilmesini sağlayan bir raporlama aracıdır. Kullanıcı, listeleme için hazırlamış olduğu query ile programda da istediği listelemeyi yapabilmekte ve bu listeleme için gerekli filtre, sıralama seçeneklerini belirleyebilmektedir. Hazırlanan rapor menü ağacına eklenebilmektedir. Rapor üreticisi menü seçeneğine Yönetim Karar Destek menüsünden Ana Kayıtlar altından ulaşılabilmektedir. Rapor üreticisi penceresinde yeni bir rapor eklemek için F9 menüsünden ya da sağ mouse ile Ekle seçeneği kullanılır. Doküman No : TIGER-B /29

2 Ekle ile gelen pencerede, oluşturulacak rapor ve tasarım için ön bilgiler girilir. Adı: Eklenecek raporun adı girilir. Tipi: Liste ve Detaylı Liste olmak üzere iki seçenekten eklenecek rapora uygun olan kullanılır. Detaylı liste seçilmesi durumunda iki tablo arasındaki ilişki tanımlanabilmekte ve detaylı bir liste raporu tanımlanabilmektedir. Statü: Kullanımda/Kullanım Dışı seçimi yapılır. Başlık: Raporlama yapıldığında listelenecek başlık bilgisinin girildiği alandır. Başlık Bilgisini Filtreden Al: Rapor başlığının filtrelerden belirlenebilmesi için seçilir. Bu durumda filtrede başlık bilgisi verilmediği durumda başlık listelenmeyecektir. Başlık Tüm Sayfalara Basılsın: Rapor başlık bilgisinin tüm sayfalara basılması isteniyorsa, işaretlenmelidir. Kullanıcı Sıralama ve Gruplamayı Değiştirilebilsin: Rapordaki mevcut listeleme ve gruplamanın kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi isteniyorsa, işaretlenir. Erişim Ağacındaki Yeri: Raporun erişim ağacında hangi menüde listeleneceği girilir. Doküman No : TIGER-B /29

3 Raporlama öncesinde çalışacak cursor, view vb için hazırlanmış queryler raporlama öncesi çalışacak sorgu penceresinden girilir. Rapor Sorgusu penceresinde, listeleme için kullanılacak query girilmektedir. Bu pencerede, rapor tasarımının dışarı alınıp başka bir firmada içeri alındığında sorun oluşturmaması için, firma ve dönem Doküman No : TIGER-B /29

4 bilgisi girilmeden tablo isimleri küme parantezi içinde girilebilir. Đstenirse sol alt köşedeki SQL ikonundan query editörüne ulaşılabilir. Doküman No : TIGER-B /29

5 Raporda listelenecek kolon başlıkları, Rapor Alanları penceresinden manuel olarak girilebileceği gibi, sağ mouse dan öndeğer başlıklar da yüklenebilir. Rapor alanları penceresinde mevcut kolonlar ve işlevleri aşağıdaki gibidir. Rapor Alan Adı: Raporda listelenecek kolon başlığı Rapor Alanlarında Göster: Rapor tasarımında, veri alanlarında ilgili alanın listelenmesi/listelenmemesi belirlenir. Öndeğer Tasarımda Göster: Veri alanlarında listelenecek bir alanın, öndeğer tasarımda tanımlanmış/tanımlanmamış olmasını belirler. Doküman No : TIGER-B /29

6 Öndeğer TasarımToplamında Göster: Đlgili alanın toplamının alınması için kullanılır. Öndeğer Tasarım Grup Toplamında Göster: Öndeğer tasarımda gruplama yapılmışsa, grup bazında toplam alınmasını belirler.. Alan Genişliği (mm): Đlgili alan için ayrılacak genişlik bilgisi girilir. Gösterim Şekli: Alanlar türüne göre Numeric, text, date formatında listelenebilir. Numeric alanlar için kullanıcı tarafından Pict List seçimi yapılması durumunda Uygulama Alt Liste ve Özel Liste alanları aktif duruma gelecektir. Uygulama Alt Liste: Pict list seçilmesi durumunda database den dönen bilgilerin karşılığı öndeğer olarak eklenmiş uygulama alt listesinden seçilebilir. Özel Liste: Uygulama alt listesinde yer almayan listeler, kullanıcı tarafından özel listede hazırlanabilir. Filtreler penceresinde, hazırlanan rapor için seçilebilecek filtre hazırlanabilmektedir. Doküman No : TIGER-B /29

7 Son aşamada, Tasarla seçeneği ile query ile listelenecek veriler için hazırlanan öndeğer tasarıma girilebilir. Daha önce kaydedilmiş öndeğer tasarımın, raporda yapılan değişiklik nedeniyle yeniden eklenmesi isteniyorsa Mevcut Tasarımı Sil seçeneği kullanılır. Mevcut tasarımı sil seçeneğinin ardından Tasarla seçeneği ile yeni bir öndeğer tasarım eklenir. Raporda sıralama ve gruplama yapılmak isteniyorsa, Sıralama-Gruplama butonundan istenen seçimler yapılabilir. (Bkz: Kullanıcının sıralama ve gruplamayı değiştirebilmesi konusu Sıralama- Gruplama penceresi) Şifre: Eklenen rapor için verilecek şifre ile; değiştir, kopyala ve dosyadan oku işlemleri için şifre sorulması, doğru şifrenin girilmemesi durumunda işlem yapılmasının engellenmesi sağlanabilmektedir. Tasarımın kaydedilmesi durumunda Son seçeneği ile rapor tasarımı tamamlanmış olacaktır. Hazırlanan rapor, rapor tanımı üzerinde F9-Test seçeneği ile çalıştırılabilir. Doküman No : TIGER-B /29

8 Doküman No : TIGER-B /29

9 Şifre Kontrolleri Şifre verilerek kaydedilmiş rapor tanımına girilmek istendiğinde, şifre girişi penceresi açılacaktır. Şifrenin yanlış girilmesi durumunda, Hatalı Şifre! mesajı alınacak, işlem yapılamayacaktır. Doküman No : TIGER-B /29

10 DETAYLI RAPOR TANIMI Detaylı Liste hazırlanmak istenmesi durumunda, Genel penceresinde Detaylar Filtreye Göre Listelensin seçeneği işaretlenmelidir. Bu durumda rapor sihirbazında ilerlendiğinde detayda listelenecek bilgi için Detay Sorgu penceresi açılacaktır. Aşağıdaki işlem adımları takip edilerek bu pencereye ulaşılabilir. Doküman No : TIGER-B /29

11 Doküman No : TIGER-B /29

12 Görüldüğü üzere, muhasebe fişlerinin listeleneceği raporda fiş satırlarının da listelenebilmesi için EMFLINE table ı detayda belirtilmiştir. Bu işlemin ardından Detay alanları ve fiş table ı EMFICHE ile muhasebe satırlarının tutulduğu EMFLINE arasındaki referans ilişkisi için Rapor Sorgusu-Detay Sorgu Đlişkileri penceresine ulaşılacaktır. Doküman No : TIGER-B /29

13 Doküman No : TIGER-B /29

14 Doküman No : TIGER-B /29

15 Doküman No : TIGER-B /29

16 KULLANICININ SIRALAMA VE GRUPLAMAYI DEĞĐŞTĐREBĐLMESĐ Rapor sihirbazında genel penceresinde, kullanıcının sıralama ve gruplamayı değiştirebilmesi izni verilmişse, rapor filtrelerine Sıralama ve Gruplamayı Değiştir: Hayır/Evet seçeneği eklenir. Filtrenin evet olarak seçilmesi durumunda, Sıralama-Gruplama penceresi açılacak ve istenen seçimler yapılabilmektedir. KULLANICI HAKLARI Rapor üreticisi ile eklenen raporların, hangi firmalarda hangi kullanıcılar tarafından kullanılabileceği, rapor üzerinde Değiştir\Kullanıcı Hakları menüsünden belirlenir. Doküman No : TIGER-B /29

17 Kullanıcı hakları seçeneği ile ilk olarak firma seçimi ardından da seçilen firmadaki kullanıcı yetkileri belirlenir. Doküman No : TIGER-B /29

18 Kullanıcı haklarının verilmesinin ardından ilgili kullanıcı, rapor sihirbazının Genel penceresinde belirtilen erişim ağacında ilgili raporu kullanabilecektir. Doküman No : TIGER-B /29

19 DĐĞER SEÇENEKLERĐ Yönetim Karar Destek\Ana Kayıtlar penceresinde; tasarlanan rapor üzerinde F9-Diğer seçenekleri: Kullanıcı rapor tasarımlarını ve kayıtlı filtreleri sil: Kullanıcıların ilgili rapor için hazırlamış oldukları rapor tasarımları ve filtreler silinebilir. Seçilmesi durumunda aşağıdaki mesaj alınacaktır. Dosyadan Oku: Daha önce hazırlanıp dışarı aktarılmış rapor tanımları içeri alınabilir. Dosyaya Aktar: Hazırlanmış rapor tanımı dosyaya yazdırılabilir. Kopyala: Mevcut tasarım kopyalanabilir. SORGU ĐÇERĐSĐNDE GÖMÜLÜ FĐLTRE KULLANIMI VE FĐLTRE ÖNDEĞERĐ Gömülü Filtre Rapor üreticide standart filtre kullanımında, uygulama öncelikle sorgu cümlesine göre çalışmakta ardından verilen filtreyi dikkate alarak listelemeyi yapmaktadır. Sorgulama işlemini, istenilen kriterlere göre yaptırıp sonuca daha hızlı ulaşabilmek için gömülü filtre özelliği kullanıma açılmıştır. Gömülü filtre uygulaması kapsamında aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilecektir. X: Filtreler penceresinde tanımlanan filtrenin satır numarası olmak üzere; {FLTDATEBEG(x)} {FLTDATEEND(x)} {FLTDATEVAL(x)} {FLTSTRBEG(x)} {FLTSTREND(x)} {FLTSTRVAL(x)} {FLTNUMBEG(x)} {FLTNUMEND(x)} {FLTNUMVAL(x)} Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Tek bir tarih kullanımı Metin aralığının başlangıç değeri Metin alanının bitiş değeri Metin alan değeri Sayı aralığının başlangıç değeri Sayı aralığının bitiş değeri Sayı alanı değeri Doküman No : TIGER-B /29

20 Örnek Kullanım: EMFICHE tablosunda muhasebe fiş numarası filtresini gömülü filtre olarak kullanalım. Sorgu cümlemiz: SELECT * FROM {EMFICHE} WHERE FICHENO BETWEEN {FLTSTRBEG(1)} AND {FLTSTREND(1)} Fonksiyon içerisindeki 1 değeri, filtreler ekranında ilgili filtrenin sıra numarasıdır. Filtreler ekranında ilgili filtre satırında Sorgu Đçinde Kullanılacak seçeneği işaretlenmelidir. Bu durumda çalışan query aşağıdaki gibidir. SELECT * FROM (SELECT * FROM LG_002_01_EMFICHE WHERE FICHENO BETWEEN ' ' AND ' ') AS DYNMQRY Sorgu içinde gömülü filtre kullanılmaması durumunda aşağıdaki query çalışmaktadır. SELECT * FROM (SELECT * FROM LG_002_01_EMFICHE ) AS DYNMQRY WHERE ((DYNMQRY.[FICHENO] >= ' ') AND (DYNMQRY.[FICHENO] <= ' ')) Doküman No : TIGER-B /29

21 Filtre Öndeğeri Raporda filtre kullanımında, filtre ekranına öndeğer gelmesi istenen değerlerin verilebilmesi için FĐLTRELER penceresine Filtre Öndeğeri kolonu eklenmiştir. Filtre Öndeğeri seçimi durumunda aşağıdaki pencere açılacak ve kullanıcı öndeğerlerini girebilecektir SÜRÜMÜ ĐLE YAPILAN DÜZENLEMELER 1. Rapor üretici içerisinde Firma ve Dönem numarasının ayrı ayrı parametre ile tanımlanabilmesi sağlandı. LG_{FIRMNR}_{PERIODNRPP}_INVOICE 2. Rapor üretici filtre tanımlama ekranında Çoklu Seçim yada IN fonksiyonunun kullanılması sağlandı. IN fonksiyonunun {FLTGRPSELNOT(...)} ve {FLTGRPSEL(...)} parametreleri ile kullanılması sağlandı; iki parametrenin birlikte kullanılması gerekmektedir. Rapor üreticinin filtre tabında, filtre grup seçimi olarak tanımlanır. Uygulama listelerinden seçim yapılmaz, özel liste kısmına sorguda kullanılmak istenen değerler girilir. Kullanım şekli : L.SOURCEINDEX {FLTGRPSELNOT(4)} IN ({FLTGRPSEL(4)}) Ambar 0,1,2 : L.SOURCEINDEX IN (0,1,2) Ambar 1 : L.SOURCEINDEX IN (1) Ambar seçili değil : L.SOURCEINDEX NOT IN (0,1,2) --> sorgu hatasına neden olmamak için filtrede ambar seçilmediğinde {FLTGRPSELNOT(...)} seçeneğinin NOT ifadesinin gelmesi için eklenmektedir. Rapor üretici içerisinde; Doküman No : TIGER-B /29

22 SOURCEINDEX {FLTGRPSELNOT(4)} IN ({FLTGRPSEL(4)}) Filtre tanımlarında 4. sırada ambar bilgisinin tanımlandığı gömülü filtre olmalıdır. Bu şekilde tanım yapıldıktan sonra; Doküman No : TIGER-B /29

23 Ambar No alanında istenilen ambar bilgileri seçilerek gömülü filtre gönderildiği zaman sorunsuz döküm alması sağlanmaktadır. 3. Rapor Üreticide Filtreler penceresinde Uygulama Kayıtlarından Seçim alanına; Malzeme kartının Market penceresindeki "Grup Kodu", "Reyon Kodu" ve "Marka Kodu" alanları eklendi. Program içerisinde Market Modülü yüklü olduğu zaman çalışmaktadır SÜRÜMÜ ĐLE YAPILAN DÜZENLEMELER 1. Firmaların ayrı database de kullanımına yönelik olarak Rapor üretici içerisinde kullanılan database bilgisini alması için {FIRMDB}..tablo_ismi parametre olarak verilmesi sağlanmıştır. {FIRMDB}..LG_108_01_GNTOTST {FIRMDB}..LG_{FIRMNR}_{PERIODNRPP}_INVOICE Doküman No : TIGER-B /29

24 2. Rapor üretici içerisinde Filtreler penceresinde Uygulama Kayıtlarından Seçim alanına Projeler (kod) Projeler (açıklama) Fatura Özel Kodu (Alış) Fatura Özel Kodu (Satış) Hareket Özel Kodu (Fatura) Eklenmiştir. 3. Rapor Üretici raporları içerisine Seri/Lot sorunlarının tespit edilmesine ve düzeltilmesine yönelik olarak iki tane rapor eklenmiştir. SeriLot Kalan Miktar Kontrol Raporu : Seri/Lot kullanılan malzelerde SLTRANS tablosundaki kalan miktarları hatalı olan malzemelerin tespit edilmesi için rapor çalıştırılmaktadır Doküman No : TIGER-B /29

25 Malzeme Kodu, Malzeme Açıklaması veya Seri/Lot Numarası verilerek istenilen malzemeler için çalıştırılabilir yada filtre verilmediği zaman malzeme kartı içerisinde izleme yöntemine bakılarak tüm malzemelerin Seri/Lot hareketlerindeki kalan miktar bilgileri kontrol edilmektedir. Kalan Miktar içermektedir. : Raporda yer alan kalan miktar SLTRANS tablosunda yer alan Kalan miktar bilgisini Kontrol Miktarı : SLTRANS tablosu kontrol edildiğinde olması gereken miktar bilgisini içermektedir. Seri/Lot Kalan Miktar Update : Seri/Lot hareketleri hatalı olan malzemeler rapor ile tespit edildikten sonra düzeltilmesine yönelik olarak Seri/Lot Kalan Miktar Update raporu malzeme kodu filtresi verilerek çalıştırılabilir. Uyarı : Kontrol Miktarı (+) olan malzemeler için rapor çalıştırılmalıdır. (-) olan malzemeler için çalıştırıldığı zaman SLTRANS tablosunda REMAMOUNT ve REMLNUNITAMNT kolonlarına (-) değer Doküman No : TIGER-B /29

26 atamaktadır. Bu yüzden Kontrol miktarı (-) olan rakamların referans bağlantıları elle düzeltilmelidir yada bağlantılar kontrol edilemelidir. Malzeme kodu verilerek çalıştırılmalıdır. Malzeme kodu verilmezse yada yanlış verilirse çalışmamaktadır. Rapor bittiğinde malzeme kodu alanında hangi malzeme için çalıştığı bilgisi yazmaktadır. 4. Rapor Üretici raporları içerisine malzeme miktarlarını kontrol etmek için Malzeme ambar durum raporu eklenmiştir. Doküman No : TIGER-B /29

27 Filtreleri kullanılarak; Şeklinde rapor alınabilir. Doküman No : TIGER-B /29

28 1.88 SÜRÜMÜ ĐLE YAPILAN DÜZENLEMELER Tasarla seçeneği ile query ile listelenecek veriler için hazırlanan öndeğer tasarıma girilebilir. Daha önce kaydedilmiş öndeğer tasarımın, raporda yapılan değişiklik nedeniyle yeniden eklenmesi isteniyorsa Mevcut Tasarımı Sil seçeneği kullanılır. Mevcut tasarımı sil seçeneğinin ardından Tasarla seçeneği ile yeni bir öndeğer tasarım eklenir versiyonla birlikte önceki rapor tasarımı silindikten sonra Tasarla işlemi ile yeni rapor tasarımı oluşturulduğu zaman Tablo kolonları bilgisi otomatik eklenmektedir. Not : 1.88 versiyondan önce yapılmış olarak raporlar için tablo kolonları eklenmesi isteniyorsa; Mevcut Tasarımı Sil işlemi yapılarak rapor tasarımı silindikten sonra Tasarla işlemi ile tablo kolonlarının gelmesi sağlanabilir. Doküman No : TIGER-B /29

29 Eski rapor tasarımında Tasarla işlemi yapıldığı zaman Tablo kolonları boş gelmektedir. Mevcut Tasarımı Sil sonrasında Tasarla işlemi yapıldığında yukarıdaki gibi tablo kolonları otomatik olarak gelmektedir. Doküman No : TIGER-B /29

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Sistem İşletmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Rol Tanımları...

Detaylı

GO Plus Talep Yönetimi

GO Plus Talep Yönetimi GO Plus Talep Yönetimi LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 6 Talep Fişinin Onaylanması... 10 Talep

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LogoConnect FDA,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK 2012 SYS SİSTEM YÖNETİMİ 1.SYST00 Sistem İşlemleri Resim-1 Bu uygulama CANIAS sisteminde bulunan tüm işlemleri görüntülemek ve herhangi bir uygulama

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

GO Plus Diğer İşlemler

GO Plus Diğer İşlemler GO Plus Diğer İşlemler LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Diğer İşlemler...5 Birim Setleri...6 Birim Bilgileri...7 Çevrim Bilgileri...8 Kullanıldığı Kartlar...9 Döviz Tablosu...10 Döviz türleri

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

Proje Takibi Uygulaması

Proje Takibi Uygulaması Proje Takibi Uygulaması Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama 1. Temelset Paketinde Proje Takibi Proje bazında iş yapan firmaların, aldıkları

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında SMS

Detaylı

Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011

Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011 Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011 içindekiler Yönetici Konsolu... 3 Sık Kullanılan Raporlara Kolay Ulaşım... 4 Farklı Tema Kullanımı... 5 Menü Kullanımı... 6 Geliştirilmiş CTRL+F Arama Kriterleri... 7

Detaylı

Nebim V3 Ver 14.10.1. Genel. Nebim V3 Lisans. Raporlama Aracı. Genel Muhasebe. Finans Yönetimi. İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri.

Nebim V3 Ver 14.10.1. Genel. Nebim V3 Lisans. Raporlama Aracı. Genel Muhasebe. Finans Yönetimi. İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri. Nebim V3 Ver 14.10.1 Genel Nebim V3 Lisans Raporlama Aracı Genel Muhasebe Finans Yönetimi İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri Maddeler, Ürün Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri Perakende Satış Kampanyalar

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2012

GO Plus Banka LOGO Mart 2012 GO Plus Banka LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi...

Detaylı

Banka LOGO Haziran 2008

Banka LOGO Haziran 2008 Banka LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

[FIRMNR] [int] NULL) ON [PRIMARY]

[FIRMNR] [int] NULL) ON [PRIMARY] 1 / 21 22.06.2015 15:58 ERP ürünleri için 2.32.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliş rmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına p sitemizden erişebilirsiniz. Önemli

Detaylı

1.Netservis. 2.Tanımlar. 2.1. Sabit Tanımlar. 2.1.1. Müşteri

1.Netservis. 2.Tanımlar. 2.1. Sabit Tanımlar. 2.1.1. Müşteri 1.Netservis NetServis programı satış sonrası hizmetin adım adım takip edilebildiği ve ölçülebildiği programdır. Üretim yapan firmaların hizmet kalitesi için yaptıkları rekabet, tüketici sorunlarına en

Detaylı

Raporlama Sistemi LOGO

Raporlama Sistemi LOGO Raporlama Sistemi LOGO Kasım 2009 İçindekiler Raporlama Sistemi... 3 Rapor Bilgileri... 3 Rapor Filtreleri... 4 Bilgi Özelliklerine Göre Filtre Grupları... 4 Kullanım Şekillerine Göre Filtre Grupları...

Detaylı

Cari Hesap LOGO Haziran 2008

Cari Hesap LOGO Haziran 2008 Cari Hesap LOGO Haziran 2008 İçindekiler Cari Hesap...5 Cari Hesaplar...6 Cari Hesap Kayıt Türleri...8 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı...10

Detaylı

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI 2011 LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI İÇİNDEKİLER TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı