TÜRKÇE TESTİ. 1. Bu testte 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE TESTİ. 1. Bu testte 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz."

Transkript

1 TÜRKÇE TESTİ. Bu testte 5 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için arılan kısmına işaretleiniz başkalarının kanatlarıla uçmak ifadesi ile kendinde olmaan nitelikleri başkasından alarak bir sonuca ulaşmaa çalışmak kastedilmektedir. Yani hazıra konmaa çalışmak anlamı verilmee çalışılmaktadır. 7. Sitem anlamı içeren argılarda bir kırgınlığın karşıdaki insana bildirilmesi söz konusudur. Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerede mısralarında sitem vardır.. II. cümlede Bunlar anı zamanda düşünce okanusu gibidir. derken benzetme apılmıştır. 3. Sanatçının eserinde hem kendi olunu çizmesi, hem de halka ol göstermesi; topluma ve kendine ol göstermesi demektir. 4. Üslup, anlatım tarzıdır; sanatçının dili nasıl kullandığıdır. Bu durum, I. ve II. cümlede görülmektedir. 8. Parçada sanatçının kişileri toplumsal aşamdan, günlük haattan seçtiği anlatılıor. Bu durum okurun kahramanları tanıdık kişiler olarak algılamasını sağlıor. A C D E seçenekleri bu durumu özetler. B seçeneği ise sıradanlığın ifadesidir. belik bir konu, sıradan bir konudur. bunun roman kahramanlarıla ilgisi oktur. 9. Parçada sanatın gerçek aşamdan bir parça olduğu anlatılmaktadır. Paragrafın boş bırakılan kısmına ilk cümlee konu ve dil bakımından uan cümle eklenmelidir. E seçeneğinde, sanata gerçek aşamın dışında bir anlam üklenmiştir. 5. Öznel argı, kişisel görüş içeren argıdır. Olan bir durumu orumsuz dile getirmek nesnelliktir. II. cümlede --- en önemlileri --- ifadesi öznelliğin göstergesidir. 6. Aşamalı durum, bir durumun giderek ilerlediğini ifade eder. A seçeneğinde --- günden güne artan --- ifadesi aşamalı bir durumu ortaa çıkarır. 0. Bu parçada değinilen ifadeleri B Ne aptığını bilen bir ozandır. C --- geçici ünden uzak aşamasına borçludur. D --- imzası olmasa da --- E --- ün den uzak aşamasına borçludur. cümlelerinden anlaabiliriz. Bu parçada Dağlarca nın her türden eser verdiğine değinilmemiştir.. IV. cümlede konu değişikliği olmuş ve eni konua devam edilmiştir. 0. SINIF / YARIŞMA SINAVI (ÖRNEK)

2 . eni, ani taze söleiş; tekrara düşmemek ifadeleri sanatçının daima eni söleiş biçimlerine önelmesini gerektirir. 9. Her geçen gün gittikçe ifadeleri anı anlamı içermektedir. gittikçe sözcüğü gereksizdir. 0. Karacaoğlan 7. üzıl 3. Bu parçada farklı ve çeşitli aşam tarzlarına uum sağlamak gerekliliği vurgulanmaktadır. 4. Parçada çevresile barışık, farklı çevrelerden dostları olan, onlardan aşamla ilgili düşünceler edinen, anı zamanda dostlarının gülerüzlü insanlar olduğu bir kişiden bahsedilmektedir. Bu insan bencil değildir. Köroğlu 7. üzıl Serani 9. üzıl Dadaloğlu 9. üzıl Gevheri 8. üzıl Serani taşlamalarıla tanınan bir şairdir. Yergide sınır tanımamıştır.. Parçada anlatılan şair Dadaloğlu dur. 5. Paragrafta bahsedilen eserin estetik nitelik bakımından ileri olduğu, güncelliğini koruduğu vurgulanıor.. Pir Sultan Abdal, sadece hece ölçüsünü kullanmış, aruz veznile şiir azmamıştır. Bu nedenle divan edebiatından etkilenmemiştir. 6. A dökülür damla damla Fiil Zarf B içlerimizde Hal eki C D köü n senin ielik eki E gibidir edat 7. Ben benim kişi zamiri ondadır işaret zamiri onunla işaret zamiri 3. Varsağılar hecenin 8 li ölçüsüle oluşturulur. Be he, bre gibi seslenmelere er verilir. 4. Salca Alp Er Tunga Şu Destanı Hun Oğuz Kağan Atilla Destanı Göktürk Ergenekon Bozkurt Ugur Göç Türeiş 8. I. ad II. ad III. ad IV. ad V. kırık bir tekne sıfat ad 5. Kutadgu Bilig mesnevidir. Yusuf Has Hacip tarafından azılmıştır. 0. SINIF / YARIŞMA SINAVI (ÖRNEK)

3 SOSYAL BİLİMLER TESTİ. Bu testte 5 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosal Bilimler Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. Pankuş Meclisi, solulardan oluşan danışma meclisidir. Yaşam şekilleri ve inançlar, oluşumunda etkili olmamıştır. 6. Skolastik düşünce bilimsel gelişmelerin engellenmesine neden olur. 7. Balkanlarda hoşgörü politikası kalıcılığı sağlar. Fetret Dönemi ise olumsuz durumları ortaa çıkartır.. Geçim kanağının havancılık olması Türk devletlerinin kısa sürede ıkılmalarında etkili olmamıştır. 8. Cihat politikası sınırların genişlemesi ve İslamietin aılmasını sağlar. Merkezi otorite ile alakası oktur. 3. Emevilerin millietçilik apmaları sınırların genişlemesine rağmen, İslamietin aılmasını olumsuz etkilemiştir. 9. Halifeliğin Osmanlı Devleti ne geçme monarşik ve teokratik gücü arttırır. Ancak halkın devlete olan güveninin azalmasına neden olmuştur. 4. Anadolu Selçuklularında toprağın devletin malı olması merkezi otoritei güçlendirir. Ancak uluslararası ticaret ile alakası oktur. 0. Osmanlı devlet önetiminde Divan üe saısının artması sınırların genişlediği ve önetimin güçlendirilmek istendiği anlamına gelir. Batı nın örnek alındığı anlamına gelmez. 5. Posta Teşkilatı nın olması merkezi otoritei güçlendirir ancak milli kültürü güçlendirmez.. Bu bilgilere göre, mezhep farklılıklarına son vermek gibi bir durum çıkarılamaz. 0. SINIF / YARIŞMA SINAVI (ÖRNEK) 3

4 . Bu bilgilere göre bir devletin ekonomisinin ii olması devletin gelirlerinin arttığı sınırların genişlediği anlamına gelir. 0. Verilen tablo ülkelerin nüfusu, ıllık nüfus artış oranları ve okur azar oranlarıdır. Bu tabloa bakarak Hindistan ın Düna nın en çok göç veren ülkesi olup olmadığı konusunda orum apılamaz. 3. Mülk, kişie ait arazidir. Saban giren er mülk olmaz. ifadesi özel mülkiet anlaışının gelişmediğini gösterir.. Edirne üze şekilleri ve iklimi göz önüne alınıdğında çiftliklerin kurulması diğer illerden daha elverişlidir. 4. Granit bloklarından oluşan tor topografasının Düna üzerinde en agın olduğu bölge Kuze İskoça dır.. Tortum gölü, heelan set gölü grubunda er almaktadır. 5. Geven, üzerlik otu, sumak ve avşan otu gibi bitkilerin agın olarak görüldüğü bölgemiz İç Anadolu Bölgesi dir. 3. Mercan kaaları canlı kalıntıları sonucunda oluşmuş organik tortul kaaçlar grubunda er almaktadır. 6. Geven, üzerlik otu, sumak ve avşan otu bozkır (step) bitki örtüsü içerisinde er almaktadır. 7. Fransa nın gelişmişlik düzei ve ekonomisi ileri düzede olduğu için, ülkede ikincil faaliette çalışan nüfus oranı diğer sektördekinden daha fazladır. 4. Halomorfik topraklar kurak ve arı kurak iklim bölgelerindeki tuzlu topraklardır. İç Anadolu Bölgesi iklimin kurak olmasından dolaı halomorfik toprakların daha agın olarak görüldüğü bölgedir. IV. nolu bölgede halomorfik topraklar daha agındır. 8. Tatlı sularda oranı en üksek olan % 68,3 ile buzullardır. Yeraltı sularının oranı % 3,4 tür. 5. Taga, iğne apraklı ormanlara verilen isimdir. Ot formasonunda değil, ağaç formasonunda er almaktadır. 9. İki kıtasal levhanın birbirlerine aklaşması sonucu öncelikle ortaa çıkacak oluşumlar kıvrım dağlardır. 0. SINIF / YARIŞMA SINAVI (ÖRNEK) 4

5 MATEMATİK TESTİ. Bu testte 5 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. P(x) = 4x 3 x + 3x 3 P() = P() = P() = 4. P(x) = x 7x + x = 0 x = azılır. P() = 7. + P() = P() =. (x ). (3x ax + b) = 3x 3 x + c 3x 3 ax + bx 6x + ax b = 3x 3 x + c x li terimleri eşitleelim. ax 6x = x a 6 = a = 6 x li terimleri eşitleelim. bx + ax = 0 bx + x = 0 b = Sabit terimleri eşitleelim. b = c 4 = c c a = 4 6 = 8 5. (x + z) ( x z) İki kare farkı ugulanırsa (x + z + x z) (x + z + x + z) ( z) x = ( z). x = 4x( z) x + x+ x+ 6. : ( x+ ) -4x x- ^x+ h x+ : x + x+ -4x x- 3. P( x) = x x + 0 P(4) =? x = 4 x = azılmalı P( ( )) = ( ). ( ) + 0 P(4) = P(4) = ( x- ) x-. x - x+ x+ ^x+ h x-. ^x- h x+ x+ x = 008 x- = = SINIF / YARIŞMA SINAVI (ÖRNEK) 5

6 7. xx ( -x-) : = 4x x - 4 x + x x_ x- i] x+ g x_ x+ i. = 4 x _ x- i_ x+ i Sadeleştirmelerden sonra. 3 a - - a - a a - ] a- g. _ a + a+ i - a - a ] a - g = a + a+ -a -a x + = 4 x = 3 = = x olarak alınırsa xx ] + 0g + 5 = x + 0x+ 5 ] x+ 5g = x+ 5 = = d n d n = d - n = - = ] 6g ] 7g = - = x + = 3 (x + ). ( + ) (x ) x + x + + (x x + ) x + x + (x + ) = 3 = 9 3. (x ). P(x) = x + ax 4 x = için 0 = + a 4 a = 3 J x N x- 0. K + - O : x O x K ] xg ^h ^xho L P x + -x x- : x x ^x- h x. x x- sadeleştirmelerden sonra cevap x (x ). P(x) = x + 3x 4 ] x+ 4g] x-g P(x) = ] x - g P(x) = x + 4 Katsaılar toplamı için x = azılır. P() = + 4 = 5 0. SINIF / YARIŞMA SINAVI (ÖRNEK) 6

7 4. P(x 3) = x 3 4x + x 3 P(x) in x ile bölümünden kalan için x = 0 x = azılır P() soruluor. P(x 3) ün P() olması için x 3 = x = azılmalı P(x 3) = x 3 4x + x 3 P(. 3) = P() = 9 7. P(x) (x ) 3x 4 Q(x) P(x) = (x ) Q(x) + 3x 4 P(x) in x ile bölümünden kalan x = 0 x = azılmalı P() = ( ). Q() P() = olur. 5. P(x ) + P(x + ) = 6x 4x + 4 P(x) = ax + bx + c kabul edelim. P(x ) = a(x ) + b(x ) + c + P(x + ) = a(x + ) + b(x + ) + c P(x ) + P(x + ) = ax + 8a + bx + c 6x 4x + 4 = ax + bx + 8a + c x li terimleri eşitleelim. 6x = ax a = 3 x li terimleri eşitleelim 4x = bx b = Sabit terimleri eşitleelim. 4 = 8a + c (a = 3 bulunmuştu) c = 0 O halde P(x) = ax + bx + c P(x) = 3x x 8. AT = AB + a + AT = AC - a AT = AB + AC AT = x+ x AT = + A B T C a a 6. P(x) = (a )x x polinomunun çarpanlarından biri x ise x = 0 x = polinomun köküdür. (Sıfır apan saıdır.) P() = (a ).. = 0 a = 5 9. A ve B lineer (doğrusal) bağımlı ise A ve B paraleldir. A = _ x, i B = _ x, i x A// B & = x 4 6 n+ = - 6n 6 = 8 4n 6 8 = 6n 4n - n 4 = n n = 7 0. SINIF / YARIŞMA SINAVI (ÖRNEK) 7

8 0. A = ( 0, ) B = ( 3, - 4) 4A- B = 4. ^0, h-^3, -4h = (0,4) (3, 4) = (0 3, 4 + 4) = ( 3, 8). x d? En U = k. e -] k+ g. e = k,-k- x = k = k k = x = x + + = 0 4. A vektörünün B vektörü üzerindeki dik izdüşüm vektörü U ise; A. B U =. B B ^0, h. ^4, h U =, ^4, h a 4 + k 4 0 U = +. ^4, h U = ^ 4, h = d, n= d, n A = (x, ) B = (x, ) A= B & A. B = 0 & x. x + = 0 A = ( 4, m - 3) B = ^-6, h A= B 4. ( 6) + (m 3) = m 6 = 0 m = 30 m = 5 5. Bir nokta doğru üzerinde ise doğru denklemini sağlar. Doğru orjinden geçiorsa 0(0,0) noktası doğru denklemini sağlar. 3x 4 + m 8 = m 8 = 0 m 8 = 0 m = 8 m = 4 3. AB = ( 4, 0) D 4 C BC = ( 0, 4) AD = ( 0, 4) 4 4 AB + BC = (4, 0) + (0,4) = (4,4) AB + BC, AD = (4,4). (0,4) A 4 B = = 6 0. SINIF / YARIŞMA SINAVI (ÖRNEK) 8

9 FEN BİLİMLERİ TESTİ. Bu testte 5 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. I. Farklı iki madde arasında var olan çekim kuvvetine adezon denir. (DOĞRU) II. Plazmalar ısıı ve elektriği ii iletir. (DOĞRU) III. Plazmalar üksek enerji oğunluğuna sahiptir. (DOĞ- RU). F + F + F + F = R 3 4 Cisim sabit hızla gittiğine göre cisme etki eden toplam kuvvet sıfır olmalı. O halde ortamda sürtünme kuvveti var. F S = R olmalı F kuvveti kaldırılırsa; Yeni bileşke kuvveti Rʹ olur. R = Rʹ = F S dir. Son bileşke ilk bileşkee zıt önlü olduğu R' F 4 için cisim avaşlar ve durur. F Rʹ = F S olduğu için cisim durduktan sonra harekete geçemez. 3. Kesit Alanı Daanıklılık = Hacim. 4 D = = 3 3. D = = D = 3 = D 3 R F F 4 F F 3 F 3 4. I. K ve L araçları anı önde hareket etmektedir. Ancak başlangıçta araçlardan hangisinin önde olduğunu bilmeden birbirlerine aklaştıkları a da birbirinden uzaklaştıkları hakkında kesin bir argıa varılamaz. II. t t zaman aralığında araçların hızları farklı olduğu için araçlar birbirini duruor olarak göremez. III. 0 t aralığında araçlara ait hız zaman grafikleri grafiğin anı bölgesinde olduğu için araçlar anı önde hareket ediorlardır. 5. Cisim bileşke kuvvet önünde harekete başlar. F 5 R F 4 F 3 F F Bileşke kuvvet F 4 önünde olduğu için cisim F 4 önünde harekete geçer. 0. SINIF / YARIŞMA SINAVI (ÖRNEK) 9

10 6. Yüzücünün karşı kııa L noktasından çıkabilmesi için ere göre hızının KL doğrultusunda olması gerekir. j ere göre = j üzücü + V akıntı ϑ A ϑ M L 8. j = j + g. 3 h son ilk 9j = j + gh 8j h = g Atış hareketi apan cisimlerin düze hızları eşit sürelerde eşit miktrada değişir. K K cisminin hızı ϑ arttığı için L cisminin hızı da ϑ artar. ϑ L(son) = ϑ + ϑ = 4ϑ I. M L II. M L 6ϑ = 4ϑ + g. h j h = g h = h 3 ϑ ϑ A ϑ ere göre ϑ=v5birim ϑ A ϑ ere göre 9. I. Bir maddenin bölünmeen en küçük apı taşına atom denir. DALTON K DOĞRU III. M L K YANLIŞ II. Atomu üzümlü keke benzeten THOMSON III. Elektronun üst enerji seviesinden alt enerji seviesine geçişi sırasında enerji açığa çıkar görüşü BOHR a aittir. ϑ A ϑ/ K ϑ ere göre DOĞRU 0. X : S S p 6 3S 3. periot A Y : S S p 6 3S 3. periot A 3 Z : S S p 6 3S 3p 3. periot 3A A A 3A Anı periotta f X Y Z p sağa gidildikçe atom çapı azalır. Yani X > Y > Z olur.. Nötr atomda proton saısı = elektron saısıdır. Arıca bir elementin; proton saısı = Atom numarası = Çekirdek üküdür. 7. j = j - j K L j = - L M j = j - j 3 M K ϑ ϑl ϑ ϑ m ϑ L ϑ 3 ϑ ϑ K K ϑm ϑ =birim ϑ =birim ϑ 3 =birim j j = j 3 Farklı elementin nötr atomlarında proton saısı farklı olur. Bu nedenle atom numarası, çekirdek ükü ve elektron saısı farklıdır. Fakat izobar atomlar; farklı atomlarda kütle numaralarının anı olması ile oluşur. Bu nedenle kütle numaraları anı olabilir.. 7 N : S S p 3!! Temel hal elektron dağılımına sahiptir. Elektron orbital şemasında azıldığı gibi olmalıdır. Seçeneklerdeki C şıkkı anlış verilmiştir. 0. SINIF / YARIŞMA SINAVI (ÖRNEK) 0

11 3. n Başkuantum saısı n orbital saısıdır. n 3 ise n 3 = 9 orbital vardır. 8. Bir canlının üretici olmasının koşulu inorganik maddelerden organik madde üretebilmesidir. 4. X : S S (Temel hal) Y : S S p (X in uarılmış halidir. (S orbitali dolmadan p orbitaline elektron erleşmiş.) Z : S S p 6 3S (Temel hal) Atom numaraları X = 4, Y = 4, Z = Yani; Z > X = Y olmalıdır. X ve Y anı element atomu olup. periot A grubundadır. Z ise 3. periot A grubundadır. Grup numarası = Değerlik elektron saısıdır. X = Y = Z olur. 9. Hem fermantasonda hem de oksijenli solunumda ilk evre glikoliz reaksionlarıdır. 0. İğ ipliklerinin oluşumu hücre bölünmesinin profaz evresinde başlar. 5. I. mol 6,0 x 0 3 tane 4 Mg atomudur. Kütlesi 4 g dır. (DOĞRU) II. mol Mg 4 g ise 0,5 molü?? = g dır. (DOĞRU) III. Kütle numarası = p + n 4 = + n n = Yani p = n olur. (YANLIŞ). Stoma saısı arttıkça fotosentez hızı artar.. Amonak amino asitlerin oksijenli solunumda kullanılması sonucu oluşan bir maddedir, glukozun solunumu sonucu oluşmaz. 6. L atomu geçiş metalidir. T atomu 7A grubunda olup ametaldir. Aralarında ionik bağı bileşik oluşur. 3. Güneş cansız bir varlıktır. 4. Etil alkol ve CO fermantasonun son ürün evresinde oluşur. 7. X bakterisi dene tüpünün üst kısmında toplandığından oksijenli solunum apar. (I) Tüm canlılar solunum apar. (II) Bakteriler prokarot canlılardır. Ribozom dışında organelleri oktur. (III) 5. Bakterilerin ikie bölünmesi mitoz değil amitoz bölünmedir. 0. SINIF / YARIŞMA SINAVI (ÖRNEK)

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER Okullardan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ulaşan ara dönem ve dönem sonu sınav örnekleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda madde yazımıyla ilgili hazırlanan rapor. BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI

Detaylı

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET Sarmal Yayları Tanıyalım İş ve Enerji Enerji Çeşitleri ve Dönüşümleri Basit Makineler Enerji ve Sürtünme i Bu ünitede öğrencilerin; Sarmal yayların özelliklerini farketmeleri,,

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

GENEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI*

GENEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI* 1 GENEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI* Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Şubat 2014, Eskişehir Bu notlar, The Earth ve Dynamic Earth adlarında iki İngilizce ders kitabının

Detaylı

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ Hazırlayan: Murat ÖZDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL-DÜŞÜNCE ANALİZİ TEORİSİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL-DÜŞÜNCE ANALİZİ TEORİSİ Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 1 Sayı: 3 2012 Manas Journal of Social Studies Vol.: 1 No: 3 2012 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL-DÜŞÜNCE ANALİZİ TEORİSİ Yrd. Doç. Dr. Yusuf AVCI Kırgızistan-Türkiye

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ 52 YASAMA DERNEĞİ w w w. y a s a d e r. o r g A - KANUN TANIMI VE TÜRLERİ B - KANUN YAPIM TEKNİĞİ Kimler kanun önerebilir? Bir kanun tasarısı

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar :

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar : ULUSLARARASI İKTİSAT Az gelişmiş ülkeler kalkınma açısından dışa bağımlıdırlar. Üretim yapabilmek için dışardan mal ve hizmet satın almalıdır. 1980 lerden sonra küreselleşme ortaya çıkmıştır. Dünyadaki

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

HATAY DA ON SICAK GÜN

HATAY DA ON SICAK GÜN HATAY DA ON SICAK GÜN EDĐTÖR YAŞAR ERGÜN MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ YAYIN NO:19 ISBN:975-7989-25-8 Yaşar Ergün, 1969 da Gaziantep te doğmuştur. Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesi ve Ankara Üniversitesi Veteriner

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Konu Anlatımlı Banu KARAAĞAÇ Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

Detaylı