Yap s ve Özellikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yap s ve Özellikleri"

Transkript

1

2 Genel Tan t m Akım sınırlayıcı sigortalar, arıza akımının ortaya çıkardığı ısı enerjisiyle eriyerek arızalı devreden akan büyük kısa devre akımlarının kesilmesini sağlayan ve aynı zamanda ayırma işlemi yaparak tekrar atlamaları önleyen koruma elemanlarıdır. Sigortaların görevi, sigortanın minimum kesme akımından daha büyük olan kısa devre akımlarının sebep olduğu dinamik ve termal etkilerden orta gerilim şalt tesislerini korumaktır. Bakıma ihtiyaç duyulmaması ve düşük maliyetleri sebebiyle, orta gerilim şalt tesislerini kısa devre ve arıza akımlarına karşı sigorta ile korumak ideal bir uygulamadır. Bu koruma, alçak gerilim veya aşırı akım koruma sistemleriyle koordine edildiğinde daha da etkili hale getirilebilir. Sigortalar, kullanılabildikleri aralığa göre genel amaçlı, artçı ve tam aralık sigorta olarak tanımlanır. Genel Amaçlı Sigortalar: Belirtilen kullanım ve davranış şartlarında en büyük kesme akımından, 1 saat veya daha uzun bir süre içinde sigorta elemanının erimesine neden olan akıma kadar tüm akımları kesebilen, Artçı Sigortalar: Belirtilen kullanım ve davranış şartlarında en büyük kesme akımından en küçük kesme akımına kadar tüm akımları kesebilen, Tam Aralık Sigortalar: Belirtilen kullanım ve davranış şartlarında sigorta elemanlarının en büyük beyan kesme akımlarına kadar erimesine neden olan bütün akımları kesebilen sigortalardır. Yük Ayırıcılı Trafo Koruma Hücresinde Sigorta Uygulamaları Yap s ve Özellikleri Dahili Tip Yük Ayırıcısında Sigorta Uygulamaları ELİMSAN sigortaları, geniş bir yüksek akım kesme kapasitesine sahiptir. Yapısı itibariyle de hem dahili hem de harici ortamlarda kullanılmaya uygundur. Altta bir sigorta kesit resmi görülmektedir Dış gövde -Kontak başlıkları 3-Taşıyıcı -Erime hattı 5-Söndürme kumu -Gösterge elemanı

3 1 Dış Gövde Dış gövdeyi teşkil eden izole boru ısıl gerilmelere ve mekanik zorlanmalara dayanıklı, yanmayan, tutuşmayan özellikte olan alimünaporselen malzemeden imal edilmektedir. Yüzeyleri sırlı ve parlak olup toz ve pislik tutmaz, atmosferik şartlardan etkilenmez, su ve rutubet emmez, tuzlara, asitlere ve buhara karşı mukavemetlidir. Kontak Başlıkları Gövdenin uçlarında elektriki teması temin eden kontaklar, uygun kesitlerde bakır malzemelerden imal edilmektedir. Kontaklar, aşırı basınç nedeniyle oluşan mekanik ve sızdırmazlık zorlanmalarına karşı dayanacak şekilde dizayn edilmiş olup nikel veya gümüşle kaplanmaktadır. 3 Taşıyıcı Seramik malzemeden imal edilmektedir. Üzerine erime elemanı sarılmakta ve iç kısmından gösterge elemanının kontrol teli geçirilmektedir. Kısa devre anında kontrol telinden dolayı oluşacak mekanik zorlanmaları sönümleyerek direkt gövdeye gelmesini engellemektedir. Erime hattı Sigortaların ana malzemesidir. Erime hattı olarak anma akımına göre değişen kesitlerde saf gümüş teller kullanılmaktadır. 5 Söndürme Kumu Ark söndürme özelliğine haiz ~%99,8 saflıkta, metal parçalardan ve nemden arındırılmış söndürme elemanı kullanılır ve özel bir makine ile hava boşluğu kalmayacak şekilde doldurularak akım hattını tamamen kuşatması sağlanır. Mesafe (mm) Gösterge Elemanı Hem sigortaların attığını belirler ve hem de ilgili bir açtırma mekanizmasının harekete geçirilmesi için gerekli enerjiyi sağlar. Gösterge elemanı, gümüş telin erimesi sonrasında serbest kalır. Elimsan sigortaları gösterge elemanın enerjisi IEC standardına göre orta tiptir. Yandaki grafikte gösterge elemanına ait kuvvet ve hareket 58 değişimi görülmektedir. Kalite Güvence Sistemi ve Standartlar ELİMSAN sigortaları, ISO 9 Kalite Güvence Sistemi Belgesi kapsamında, TS 159 EN 8-1, IEC 8-1 ve DIN 35 standartlarına uygun olarak imal edilmektedir. Sigortalarımızın tip testleri CESİ, IPH gibi uluslar arası bağımsız laboratuarlarda, ilgili standard kapsamındaki rutin testler ise firmamız laboratuarlarında gerçekleştirilmektedir. Üretim aşamasında yapılan proses kontrollerin yanısıra son muayene aşamasında sigortaların soğuk dirençleri ölçülür, sıcaklık artış, güç kaybı ölçümü, akım-zaman karakteristiklerini doğrulama deneyleri ve sızdırmazlık tesleri yapılır. Kuvvet F (N) 3

4 Erime ve ark sürelerinin küçüklüğü pek çok bölgesel arkların meydana gelmesi, daha az ısı oluşması ve bu ısının sigorta boyunca dağılmasına bağlı olarak kesme takatı yükselmektedir. IPH Laboratuarlarında gerçekleştirilmiş bir test sonrası Elimsan O.G sigortalarına ait iç yapı görünümü (üstte) ve osilagram örnekleri (altta). ik/i3iai 5-5 ik/i3iai - -, 5, -5, zeit (ms) Anma Gerilimi (Un): Sigortanın yer aldığı şebekenin fazları arasındaki en yüksek gerilim değeridir. Gerilim kademeleri; 3, - 7, ,5 - ve 3 kv tur. 33 Gerilim kv e (mm) 3, 19 7, ik/i3iai 17, ø 5 ø 8, Genel Tan mlar zeit (ms) Anma Akımı (In): Sigortanın normal şartlarda sürekli dayanacağı akımdır. Maksimum kesme kapasitesi (I1): açma pimi Sigortanın kesebileceği en yüksek arıza akımıdır. Elimsan sigortalarında bu değer 5 ka e kadar çıkmaktadır. Kritik akım (maksimum ark enerjisi şartlarını meydana getiren akımlar) ( I): Sigortanın yapısına bağlı olarak - In arasında bir değerdir. Sigorta bu değerdeki akımı kesebildiği takdirde I3 ve I1 diğerleri arasındaki akımlarıda güvenle kesebilir. En küçük kesme akımı (I3): Bir sigortanın öngörülen kullanma ve davranış şartlarında belirli bir gerilimde kesebileceği beklenen akımın en küçük değeridir. Bu yüzden In ve I3 değerleri arasında kesme belirsizdir. Sigortanın Çalışma Bölgeleri In I3 I I1 Sürekli çalışma bölgesi Kesmenin belirsiz olduğu bölge Akımın güvenle kesilebildiği bölge

5 Ak m zaman e rileri / Ak m s n rlama e rileri saniye mili saniye Her sigortanın akım değeri için ayrı ayrı belirlenmiş olan karakteristik eğrileri IEC standardında belirtilen ± % tolerans dahilinde bir dağılım oluşturur. Zaman / Ak m Karakteristi i t v s 5 3 s s s 1s ms ms In (ka) Bu diagram beklenen kısa devre akımı ile kesme akımının tepe değeri arasındaki ilişkiyi gösterir. Sigorta seçimi doğru olarak yapıldığında kısa devre akımı tepe değerine ulaşamayacaktır. Bu yüksek gerilim şebekelerinde mekanik ve termik gerilmelerin azaltılması yüksek akım sınırlamasının önemli bir sonucudur. s n rland r lm fl kesme ak m n n tepe de eri A 3 A 5 A 1 A A Ik(kA) tahmini kesme ak m n n (rms) de eri Ik Ik A Sigorta Seçimi Sigorta seçiminde aşağıda verilen hususlara dikkat edilmesi gerekir: Sigortanın anma gerilimi işletme gerilimine eşit veya yüksek olmalıdır. Eğer; İşletme gerilimi sigorta anma geriliminden büyük olursa: - Erime sırasında tekrar tutuşma artar - Sigorta termik olarak daha çok zorlanır - Sigortanın boyutlandırılmış olduğu minimum açma akımının değeri küçülür Eğer; İşletme gerilimi sigorta anma geriliminden küçük olursa: - Sigortanın minimum açma akımı büyür - Erime sırasında ortaya çıkan aşırı gerilmeler büyür Sigortanın bağlı bulunduğu noktadaki 3 kutuplu başlangıç kısa devre akımı sigorta minimum açma akımı ile anma açma akımı arasında bulunmalıdır. Sigortanın anma akımı koruduğu hat veya cihaz için izin verilen en büyük yük akımından büyük, fakat korunan hat için termik açıdan izin verilen sürekli akımından küçük seçilmelidir. OG dağıtım şebekelerinde ortaya çıkacak en küçük faz toprak arızası akımının sigortanın en küçük açma akımından büyük olması sağlanmalıdır. 5

6 Transformatör korumasında aşağıdaki şartların sağlanması gerekir: Sigorta trafonun enerjilenme akımına açmadan dayanmalıdır. Sigortanın.1 sn deki erime akımı trafo anma akımından -1 kez büyük olacak şekilde hesaplanır. If (,1 sn) > (-1) x In transformatör Trafo sekonder terminalinde meydana gelecek arıza akımını kesmelidir. Trafo korumasında kullanılan sigorta önceden açarak öngörülen kısa devre akımının (Icc) trafoyu tahrip etmesini önlemelidir. Icc > If ( sn) Aşırı yüklerde meydana gelen akıma dayandığı kadar sürekli işletme akımınada dayanmalıdır. Bunu sağlayabilmek için sigorta anma akımı trafo anma akımından 1, kat büyük seçilmelidir. 1, In trf < In sigorta Özellikle dağıtım trafolarının korunması için kullanılan sigortaların seçiminde ilave bir şart olarak, trafonun AG tarafında, merkezin içinde veya yakınında meydana gelecek kısa devrelerde, önce AG tarafında bulunan koruma elemanlarının kısa devre akımını kesmesi, bu mümkün olmamışsa, OG sigortanın erimesi gerekir. Bu şartın gerçekleşmesi için şebeke, AG tarafında ki bir kısa devrede, OG tarafında da yeterli bir kısa devre akımı akacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Bu taktirde kullanılacak OG sigortasının akım-zaman karakteristiği dikkate alınır. Bu karakteristik, alçak gerilim tarafındaki koruma düzenlerinin akım-zaman karakteristiklerinden daha yukarıda olmalıdır ve bunlarla kesişmelidir. Daha sonra, korunan transformatörün boşta devreye alma akımıyla, şebekedeki aynı anda yol alabilecek motorların OG sigortalarını attırıp attırmayacakları kontrol edilmelidir. Motorların anma akımlarının birkaç katı olabilen yol alma akımları yaklaşık olarak s ye kadar olan bir zaman aralığında akabilirler, ancak anma akımlarının 5 mislini nadiren geçerler. Sigortanın bu durumda açma yapmaması için, trafonun boşta çalışma akımına veya mevcut yük akımıyla aynı anda yol alması mümkün olan motorların yol alma akımları toplamına karşı düşen açma zamanının, bu geçici rejimlerin toplam zamanından daha büyük olması gerekir. Bu şart sağlanamıyorsa, özel motor koruma sigortalarının kullanılması tavsiye edilir. Anma Akımında Trafo Korunmasını Doğru Yapabilmek İçin Bilinmesi Gereken Konular: 1- Trafoya ait karakteristikler Güç VA Bağıl kısa devre gerilimi (Uk %) Anma Akımı In trafo / Uk % > I3 - Sigortaya ait karakteristikler Zaman akım karakteristikleri (If,1 s ve If s) Minimum kesme akımı I3 3- Şebeke ve çalışma koşulları Dış ortamda veya hava izoleli hücrelerde veya SF gazlı izoleli hücrelerde vb. Sürekli veya sürekli olmayan aşırı yüklerde Transformatör korumas Transformatör Korumas nda Sigorta Seçimi Anma Trafo Nominal Gücü ( kva) Gerilimi ( kv) Sigorta Nominal Akımları (A) 1 17,

7 e Elimsan Marka O.G. Sigortalar Referans Çizelgesi Nominal Gerilim Un kv Nominal Ak m In A Kod No e mm ES 57 ES 57 ES 57 ES 57 1 ES 57 1 ES 57 7, 19 5 ES ES 57 3 ES 57 *5 ES 57 5 *3 ES 57 3 *8 ES 57 8 * ES 57 ES 59 ES 59 ES 59 ES 59 1 ES 59 1 ES 59 1 ES ES 59 3 ES 59 *5 ES 59 5 *3 ES 59 3 *8 ES 59 8 * ES 59 ES 511 ES 511 ES 511 ES ES ES ,5 5 ES ES ES 511 *5 ES *3 ES *8 ES * ES 511 ES 513 ES 513 ES 513 ES ES ES ES ES ES 513 *5 ES *3 ES *8 ES * ES 513 ES 515 ES 515 ES 515 ES ES *5 *3 ES 515 ES ES ES 515 ES ES So uk Direnç De erleri ( ºC) ± % Toleransl d r. Ölçüler d mm So uk Durumda Direnç R (mohm) Güç Kayb P W A rl k Kg 53 1,1 75 1,9 53 1,7 75 3,1 53, 75, 53, 75, 53, ,1 p ø ø 5 ø

8 İMALATÇI FİRMA DO AN Elektroteknik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elimsan Şirketler Grubu İzmit-Adapazarı E-5 Karayolu 17. km Uzuntarla- İzmit Tel: () Faks: () http: //www.doganelk.com.tr Doğan A.Ş. Elimsan Şirketler Grubu üyesidir. GENEL SATICI EL MSAN Sınai Mamülleri Pazarlama Ticaret. A.Ş Uzuntarla - İzmit Tel: () ( hat) Faks: () http: //www.elimsan.com.tr

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. GENEL 2.1 STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER 2.2 ÇALIŞMA ŞARTLARI 2.3 DOKÜMANTASYON 3.

Detaylı

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu Orta Gerilim Dağıtım Panosu HA 25.71 2011 Kataloğu Answers for energy. R-HA25-338 tif Uygulama Endüstri R-HA25-340.tif

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli www.siemens.com.tr/8bt2 8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu Katalog HA 26.41.TR - 2012 Answers for infrastructure and cities. 2 8BT2 Tipi Siemens HA 26.41.TR

Detaylı

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER IG-123-TR Genel Bilgiler CPG.0 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER LIB Transformatör Binaları Primer Dağıtım Anahtarlama Cihazları Sekonder Dağıtım Anahtarlama Cihazları Koruma ve Otomasyon Alçak Gerilim Panoları

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

PATLAMA RİSKİ OLAN ORTAMLARDA ELEKTRİK TESİSATI

PATLAMA RİSKİ OLAN ORTAMLARDA ELEKTRİK TESİSATI PATLAMA RİSKİ OLAN ORTAMLARDA ELEKTRİK TESİSATI Alper Yasin ÖZÇELİK İSG Uzm. Yrd./İSGÜM Ülkemizde ve dünyada madenlerden, akaryakıt istasyonlarına, petrol ve kimya tesislerinden, un fabrikalarına kadar

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 1 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Orta Gerilim. Fiyat Listesi. 6 Mart 2015

Orta Gerilim. Fiyat Listesi. 6 Mart 2015 Orta Gerilim Fiyat Listesi http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneidertr Dağıtım şebekelerinde kesintisiz, güvenilir enerji çözümleri N-Serisi Tekrar Kapamalı Kesiciler Orta

Detaylı

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi Elektrik flebeke korumas Sepam 0 serisi Sepam 0 serisi İçindekiler Introduction 3 Sepam protection relays, the product of experience 3 Selection guide for all applications 4 Panorama of Sepam applications

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ

Detaylı

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Seçkin GENÇLER Makina Mühendisi Hoşgeldiniz ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Program içeriği: Isıtma sisteminin komponentleri Kapalı ısıtma sistemleri: tek ve çift

Detaylı

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü)

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) ABB - Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) A.G.-O.G. ŞALT TANITICI REKLAM AKILLI YÜK YÖNETİMİ YÜKLERİ OPTİMİZE EDEREK ENERJİ KESİNTİLERİNİ AZALTAN YENİ DEVRE

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry.

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry. Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010 Endüstriyel şalt tekniği Answers for industry. İçindekiler Önemli açıklamalar Giriş 1 SIRIUS Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu Projeksiyon açıklamaları

Detaylı

iç yıldırımlık sistemleri surge protection system

iç yıldırımlık sistemleri surge protection system iç yıldırımlık sistemleri surge protection system Radsan Hakkında Biz, üçüncü kuşağın yönetimde yer almaya başladığı profesyonel bir aile grubuyuz. RADSA ımız bizim için hayat, geçmiş ve gelecekteki mutluluğumuz,

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı