İÇİNDEKİLER ÇALIŞMA VE SOSYAL POLITIKA BAKANLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM. 1. Bakanlığın Teşkilat şeması Görevler... 12

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER ÇALIŞMA VE SOSYAL POLITIKA BAKANLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM. 1. Bakanlığın Teşkilat şeması... 10 2. Görevler... 12"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 1. Bakanlığın Teşkilat şeması Görevler ÇALIŞMA VE SOSYAL POLITIKA BAKANLIĞI Bakanlık İdari organların görevleri Devlet Müsteşarlarının görevleri Bakanlığın teşkilatlanma mevzuatı yönetimi Bakanlıkta devlet memurları ve diğer çalışanlar Sektör ve birimlerin görevleri Bakanlık dahilinde organlar ve onların görevleri Savaşta mücadele eden ve engelli kalanlar sorunları İdaresi Devlet Çalışma ve İş teftiş kurulu YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHILINDE YURTTAŞ 4. Emek-Çalışma ve Sosyal hizmet kurumları Makedonya Cumhuriyeti iş bulma ve çalıştırma dairesi Emekli sandığı, İş kazası ve engellilik sigorta fonu Mali ödemeli emeklilik fonu üst denetim dairesi REHBERİ Sosyal hizmetler kurumu Günlük merkezler, Günlük ve geçici barınma merkezleri Koruyucu (barınma) aileleri Kreşler Çocuk tatil kampları

2 368 Çalişma ve Sosyal Politika Bakanliği

3 1 ÇALIŞMA VE SOSYAL POLITIKA BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHILINDE YURTTAŞ REHBERİ Çalişma ve Sosyal Politika BakanliğI yapisi, görev ve hizmetler dahilinde yurttaş Rehberi

4 İmtiyaz sahibi: Açık Toplum Enstütüsü Vakfı Makedonya Yayıncı hakkında: Vladimir Milçin Yayın yönetmeni: Nevenka Rosoman Tercüme: ABAKUS, Üsküp Tasarım ve hazırlık: Koma lab, Üsküp Baskı: Vinsent Grafika Tiraj: 200 örnek CIP Katalogizacija vo publikacija Nacionalna i univerzitetska biblioteka Sv. Kliment Ohridski, Skopje /.85 (497.7) (036) ESPB ın yapısı, yetkileri ve hizmetleri üzeri vatandaşlara REHBER-Üsküp: Açık Toplum Enstütüsü Vakfı Makedonya str.; 24cm Registar ISBN а) Makedonya-Açık Toplum Enstütüsü Vakfı Makedonya COBISS.MK-ID

5 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 1. Bakanlığın Teşkilat şeması Görevler Bakanlık İdari organların görevleri Devlet Müsteşarlarının görevleri Bakanlığın teşkilatlanma mevzuatı yönetimi Bakanlıkta devlet memurları ve diğer çalışanlar Sektör ve birimlerin görevleri Bakanlık dahilinde organlar ve onların görevleri Savaşta mücadele eden ve engelli kalanlar sorunları İdaresi Devlet Çalışma ve İş teftiş kurulu Emek-Çalışma ve Sosyal hizmet kurumları Makedonya Cumhuriyeti iş bulma ve çalıştırma dairesi Emekli sandığı, İş kazası ve engellilik sigorta fonu Mali ödemeli emeklilik fonu üst denetim dairesi Sosyal hizmetler kurumu Günlük merkezler, Günlük ve geçici barınma merkezleri Koruyucu (barınma) aileleri Kreşler Çocuk tatil kampları

6 İKİNCİ BÖLÜM Bakanlığın sunduğu hizmetler (çocuk güvenliği, emek, sosyal güvenlik, savaşta mücadele eden ve engelli kalanlar ve diğer hizmetler) Çocuk güvenliği Çocuklar için maaşa ek katkı hakkı temini Maaşa ek katkı hakkı temini Yeni doğan çocuğa yardım temini Okul öncesi yaşıtı çocuklara barınma ve terbiye-kreşler Çocuklara tatil ve dinlenme-çocuk tatil kampları Emek Ücretli iş bulma aracılığı acenteliği kurmada resmi onayın verilmesi Sendika derneklerin ve İşveren derneklerin kayıtlanması İşveren ve Kamu sektörüne kolektif antlaşmaların tescili Geçici (kısıtlı) çalışma acentesi kurmak için resmi izin (ruhsatın) verilmesi İşçi başına aylık ortalama net maaşın belirlenmesi ve Makedonya Cumhuriyetinin Maaş ödeme kanununa uygun işverenin işçi başına ortalama net maaşın yayımlanması Asgari hayat harcamaların belirlenmesi İmzalanan antlaşmalara dair yurtdışında çalışanlara detaşment (müfreze) İşçi-İşveren ilişkileri ve çalışma güvenliğine müfettiş gözlemi Sosyal güvenlik Bakanlık kütüğüne sosyal güvenlik alanında çalışan Sivil toplum teşkilatların kayıtlanması Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı olan insan ticareti mağduru durumundakilere korunma ve güvenlik sürecinde yönlendirme ve koordinasyon İnsan taciri mağduru yabancı uyruklu çocuklara geçici ebeveyn (mütevelli) tayininde koordinasyon ve anavatanlarına iade etme uygulaması

7 17. Belirlenmiş İnsan taciri mağdurların hukuksal savunulması Bir seferliğine para yardımı ve ihtiyaç yardımı hakkını gerçekleştirmek Sosyal para yardım hakkını gerçekleştirmek Devamlı para yardım hakkını gerçekleştirmek Yardım ve başka kişi tarafından bakıcılık için para temin hakkını gerçekleştirmek yaşına kadar yetim statüsünde olana para yardımı hakkını gerçekleştirmek Engelli kişiye bakıcılık görevini yapanı yarım gün çalışma maaşına bağlama hakkını gerçekleştirmek Sağlık güvenlik hakkını gerçekleştirmek Çocuk hakları konvansiyonunca davranmak Yurtdışından Nafaka temini Konvansiyonunca davranmak Uluslararası çocuk kaçırma Hag Konvansiyonunca davranmak Yetimlerin ve ebeveyin bakımından mahrum kalan 18 yaşına kadar kişilere ikametgah temini, daha doğrusu mütevelliliğin sona ermesinden en fazla 26 yaşa kadar, sosyal yapısı zedelenmişlere ve evsizlere, barınma hakkını gerçekleştirmek Günlük ve geçici barınma hakkını gerçekleştirmek (günlük merkezde yerleştirmek) Koruyucu (barınma) ailelerde yerleştirmek Sosyal güvenlik Kurumlarında yerleştirmek Aile şiddeti mağdurlarına güvenliği temin etmek Evlat edinme süreci Mütevellilik süreci İç mültecilere güvenlik ve ilgi Barınak isteyenlere Azil hakkını gerçekleştirmek Sosyal güvenlik alanında kanun ve yönetmeliklerin kullanılması ve uygulanması hakkında müfettiş gözetimi gerçekleştirmek Savaşta mücadele eden ve engelli kalanlar Sivil engellilikte parasal ücret hakkı ve başka kişi tarafından bakım ve yardım için parasal ücret hakkının gerçekleştirilmesi

8 39. Şahsi engellilik hakkı gerçekleştirilmesi Aile ve çoğalmış engellilik Engellilik katkı payı Ortopedik katkı payı Kaplıca ve iklimsel tedavi Taşıt araç hakkı Profesyonel rehabilitasyon Halk kahramanların ve Partizanlık anıtı taşıyanların defnetme harcamaların temini Halk kahramanların ve Partizanlık anıtı taşıyanlara tedavi ve iyileşmek için yıllık ücret temini Halk kahramanların ve Partizanlık anıtı taşıyanlara ücretsiz ulaşım hizmetleri sunmak Halk Kurtuluş Savaşına katılanlara maddi ve materyal temini Savaş engellilerine ve onların aile bireylerine, aile engellilerine, maddi temin kullananlara, Halk kahramanların ve Partizanlık anıtı taşıyanlara sağlık güvenliği Savaşta mücadele eden ve engelli kalanların çocuklarına ek katkı Savaş engellisinin vefaatında bir seferliğine para yardımı Maddi ve materyal temini kullananlara bir seferliğine para yardımı Bakanlığın diğer hizmetleri İnsancıl yardımları gümrük ödemelerinden muav tutmak Kamu karakterli bilgilere özgür yaklaşım hakkı Makedonya Cumhuriyeti İş bulma kurumunun verdiği hizmetler İşsiz kişiyi kayda geçirmek ve sürekli işsiz kişinin kuruma başvurması Sağlık güvenlik hakkı Para (ücret) alma hakkı İşsiz kişiye emek ve engellilik sigortası İş ilişkisi başvurusu İş ilişkisi sonuçlanması Yabancı vatandaşların çalışma izni verilmesi

9 63. Öğretim, nitelendirme veya meslek edinme Profesyonel yönlenme İş edinmeye yönelik danışmanlık Engellilere iş edinme Makedonya Emekli sandığı ve Engellilik Sigorta Fonun verdiği hizmetler Yaş, engellilik ve aile emekli maaşın gerçekleşmesi Vefat yardımı ve emeklilik ödenekleri Sosyal sigorta antlaşmaları üzeri emekli ve engellilik sigorta haklarını gerçekleştirmek Belirlenmiş bedensel hasarlanmalara parasal katkı hakkı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üçüncü bölüm yerel kanunlar Emek ve Sosyal politika Bakanlığın İşlev yaptığı Kanunlar listesi Uluslar arası belgeler Onaylanmış konvansiyonlar Makedonya Cumhuriyeti tarafından Onaylanmış Uluslar arası Konvansiyonlar. 254 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM EKLER Genel Müdürlüğün (GM) bakanlıklarla teşkilat şeması Bakanlığın stratejileri ve diğer mevzuat belgeleri Bakanlığın yürürlükteki projeleri Bakanlığın taşra birimlerinin listesi Belediyeler arası Sosyal hizmetler merkezlerinin irtibat listesi Savaşta mücadele eden ve engelli kalanlar Taşra İdareler listesi Makedonya Cumhuriyeti İş bulma-edinme merkezler listesi Emek ve engellilik sigorta Fonu (PİOM) taşra birimlerinin listesi

10 9. Mali ödemeli emeklilik fonu üst denetim dairesi (MAPAS) irtibat listesi Günlük merkezler listesi Kreşler listesi Çocuk tatil kampları listesi Kayıtlı Geçici iş edinme acentelerin listesi İmzalanmış Sosyal sigorta antlaşmalar listesi Kamusal nitelikli bilgiler listesi Form/evraklar Emek ve Sosyal politika Bakanlığı irtibat bilgileri

11 9 BİRİNCİ BÖLÜM I BÖLÜM İRTİBAT: Adres: sok. Dame Gruev no: Üsküp Tel. 02/ elmek: Çalişma ve Sosyal Politika BakanliğI yapisi, görev ve hizmetler dahilinde yurttaş Rehberi

12 10 Çalişma ve Sosyal Politika Bakanliği 1. Bakanlık Teşkilat şeması İç denetim birimi BAKAN Bakan Yardımcısı Devlet Sekreteri Stratejik planlama birimi Çalışmaemek Sektörü Eşit imkanlar Sektörü Emek ve engellilik sigorta Sektörü Sosyal güvenlik Sektörü Sosyal Güvenlik alanında uygulanan yasal ve diğer talimatların Müffetişlik gözlem Sektörü Çocuk Güvenliği Sektörü Avrupa entegrasyonu Sektörü İnsan kaynakları yönetim birimi İş gücü piyasası Birimi Cinsiyet eşitliği Birimi Sürekli ödemeli Emek ve engellilik sigorta Birimi Çocuk ve Ailelerin Sosyal-Hukuk güvenliği Birimi Sosyal güvenlik hakların ve diğer maddi ödemelerin uygulanmasına Müffetişlik gözlem Birimi Çocuk güvenliği hakkı temini Birimi AB entegrasyonu ve katılım müzakereleri Birimi Çalışmaemek Birimi Her nevi ayrımcılık önleme ve koruma Birimi Gönüllü ve mecburi ödemeli Emek ve engellilik sigorta Birimi Sosyal kapsanma Birimi Sosyal güvenlikte sunulan ve edinen hizmetlere Müffetişlik gözlem Birimi Çocuklara koruma, terbiye, tatil ve dinlenme hakkı temini Birimi İPA koordinasyon ve uygulama Birimi Sosyal işbirliği Birimi Engelli, terbiye ve sosyal sorunlu ve yaşlı kişileri koruma ve iş edinme Birimi İPA gözetim ve değerlendirme Birimi Maaşlar Birimi Sosyal Güvenlik Hakkı edinme Birimi Uluslararası işbirliği Birimi İltica, göç ve insani yardım Birimi Kamu ve özel Sosyal Güvenlik Kurumları Birimi

13 11 I BÖLÜM Dahili Organlar Hukuki, normatif, genel ve ortak işler Sektörü Bakana ait koordinasyon ve teknik yardım Sektörü Bütçe, mali ve muhasebe Sektörü Savaşta mücadele eden ve engelli kalanlar sorunları Kurumu Devlet çalışmaemek müffetişliği Müdür Müdür Normatif, genel ve ortak işler Birimi Bakan Kabinesi- Bakanın faaliyet koordinasyon Birimi Bütçe, denetim ve yayımlama Birimi Savaşta mücadele eden ve engellileri koruma Dairesi İşçi-İşveren ilişkileri alanı müffetiş gözetim Sektörü İş ortamında güvenlik ve sağlık durumu müffetiş gözetim Sektörü İş ortamında güvenlik ve sağlık durumu normatif faaliyet Sektörü Koordinasyon, eğitim ve idari yürütme Sektörü Hukuki işler Birimi Halkla İlişkiler Birimi Finans Birimi İşçi-İşveren ilişkileri alanı müffetiş gözetim Birimi-1. Bölge İş ortamında güvenlik ve sağlık durumu müffetiş gözetim Birimi-1. Bölge İş ortamında güvenlik ve sağlık durumu normatif faaliyetler Birimi DEM çalışanlarına iş ilişkileri ve işte güvenlik ve sağlık alanında koordinasyon ve eğitim Birimi İletişim Birimi Bakanlık hizmetlerinden yararlanaların kaydı ve bilgilerin istatistik işlem Birimi Muhasebe Birimi İşçi-İşveren ilişkileri alanı müffetiş gözetim Birimi-2. Bölge İş ortamında güvenlik ve sağlık durumu müffetiş gözetim Birimi-2. Bölge Ulusal ve uluslar arası İş ortamında güvenlik ve sağlık kurum ve kuruluşlar işbirliği Birimi İdari yürütme Birimi Yatırımlar Birimi Romların onyıllığını ve Stratejisini gerçekleştirme Birimi Kamu temini Birimi İşçi-İşveren ilişkileri alanı müffetiş gözetim Birimi-3. Bölge Önergeler ve teklifler Birimi İç kontrol Birimi Bölgesel Vasiyetçileri Çalişma ve Sosyal Politika BakanliğI yapisi, görev ve hizmetler dahilinde yurttaş Rehberi

14 12 Çalişma ve Sosyal Politika Bakanliği 2. Yetkiler Devlet İdari organların organizasyon ve çalışma Kanunu mevzuatınca, Çalışma ve Sosyal politika Bakanlığı aşağıdaki görevleri yapmaktadır: İşçi-işveren ilişkileri, iş edinme ve çalışanlar; Emeklilik-Engellilik sigortası; İş ortamında işçi güvenliği; Geçici işsizlere materyal güvenliği; Hayat standardı ve maaşlar; Sosyal politika; Ekonomik sosyal gelişim uyumlu İnsani nüfus politikası; Evlilikte, ailede ve boşanmış topluluklarda hukuksal mevzuat; Ebeveyin-çocuk, evlat edinme ve bakıcı aile ilişkileri; Cinsiyetler arası eşitliği geliştirmek; Çocuk ve reşit olmayanların güvenliği; Gençlerin ve Kadınların güvenliği; Engelli kişilerin güvenliği; Savaş sonrası sivil engellilerin güvenliği; Antifaşist savaşı ve bütün Makedonya ulusal kurtuluş savaşları gazileri, savaş engellileri, makedon halkı mevcudiyeti ve devletçilik düşüncesinden dolayı sürgün ve hapse atılanları, aynı zamanda sosyal yapısı zedeli ve aciz olan onların ailelerin, güvenliği; Yetkilerin gözetimi; Kanunla belli edilen diğer işler. Bakanlık İdari organların yetkileri Bakanlığın idari organları, Bakan, Bakan yardımcısı ve devlet müsteşarıdır. Bakan ve Bakan yardımcısı Hükümet Başbakanı teklifince Makedonya Cumhuriyeti Meclisinin oylamasıyla seçilir. Devlet Sekreteri Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, Atama Komisyonun verdiği teklifle seçilir. Bakanlığın işlerini Bakan yönetiyor. Bakanın yetkileri, sorumlulukları ve görevleri: Bakanlığı temsil etmek; Çalışma görevlerini ve işlerini yasal ve etkileyici bir şekilde organize etmek ve gerçekleştirmek;

15 13 Yetkili olduğu çerçevede ve yasalar mevzuatında kural ve diğer normlar hazırlamak ve başka ölçüler almak; Devlet çalışanlarının ve Bakanlıkta çalışan fakat devlet memuru statüsü olmayanların hakları, görevleri ve sorumlulukları hakkında kararlar getirmek,, yasaların farklı mevzuatı olmadığı takdirde. Çalışması hakkında Bakan, Hükümete ve Makedonya Cumhuriyeti Meclisine karşı sorumludur. I BÖLÜM Bakan yardımcısı Bakanı, hazırda olmadığı zaman yada hastalık veya görevini başka bir özürlü nedenden dolayı yapamadığı zaman, bütün yönetme yetki ve sorumluluklarıyla değiştirir. Bakan yardımcısı, Bakanın yetkisinde ve görevlendirdiği vazifelerde bulunmaktadır. Devlet Sekreterin görevleri: Bakanlığın teklif Çalışma planını onaylıyor; Bakanlığın ve idari devlet çalışanlarının işlerini organize ve koordine etmek, işlerinde yardımcı olmak, gözetlemek ve yönlendirmek, bireysel ve takım çalışmalarını gözetlemek, kontrol etmek ve devlet idari çalışanlarını nitelendirmek; Bakanlığın çalışmasına ve onun dahilindeki organlara, çalışma iç ölçülerin hazırlandığında yöntem ve danışmanlık etmek, iç teşkilatlanma yönetmeliğini ve Bakanlıktaki işyerleri sistemleştirme yönetmeliğini onaylamak; Bakanlığın yetki çerçevesinde Bakanın sunduğu yön, talimat, karar ve sonuçlara, kadro, teknik ve finansman sorunların aşılmasına, görüş ve çözüm önerileri sunmak; Bakanlığın Bütçesini ve Strateji planını hazırlayan çalışma grubunun çalışmasını koordine etmek, bütçe çerçevesine uygun proğram ve projeleri onaylamak ve önlemler sunmak, bütçe politikasının uygulanmasını takip etmek ve bütçe ve planın üçaylık ve yıllık gerçekleştirilmesini gözetmek; Bakanlığın yetkisindeki MC Hükümetinin yıllık çalışma proğramın gerçekleşmesini takip etmek, belirlenmiş zaman çerçevesini takip etmek, MC Hükümetinin, bakanlıkların ve komisyonların çalışma malzemelerin hazırlanmasında düşünce ve teklifler sunmak; Genel müdürlerin ve Devlet müsteşarların katıldığı Genel Kolegiuma katılmak, kararlaştırılan sonuç ve bildirgelerin uygulamasını takip etmek, aynı zamanda bunların zamanında sonuç verici ve etkili olması için teklifler sunmak, Bakanlığın yetki alanındaki politika, proğram, proje ve stratejik belgelerin sunumunu yapmak; Çalişma ve Sosyal Politika BakanliğI yapisi, görev ve hizmetler dahilinde yurttaş Rehberi

16 14 Çalişma ve Sosyal Politika Bakanliği Bakanlığın yetki çerçevesinde, MC Hükümetinin, organ ve komisyon toplantıları için malzeme, bilgi ve önerilerin hazırlanmasında fikir ve göstergeler sunmak; Hükümet toplantılarında gündem malzemesinin önceliğini ifade etmek, Bakanın görevlendirdiği zaman MC Hükümetin ve Meclisin çalışma heyetler mesailerine katılmak; Bakanlık çalışma heyetinin hazırlayacağı proğram, proje ve stratejik belgeler çalıştayını koordine etmek, eylem ve kriterler önermek, onların hazırlanmasında yön ve telkinler sunarak, ulusal ve uluslar arası kurumlarla görüşmelerde bulunmak ve bunların gerçekleşmesinde gerekli finansmanı sağlamaktır; Bakanlık anabirim müdürleriyle irtibatta olmak ve Bakanın önerdiği talimatlar düzeyinde onların işini koordine etmek; Sosyal güvenlik alanındaki proje ve proğramlar için UNDP, UNICEF, Büyükelçilikler, STKlar la, eşit imkanlar, çocuk güvenliği, çalışanların hakkı ve Bakanlığın yasal çerçevede öngörülen yetkiler alanında uluslar arası çalışma standartlarına yaklaşım faaliyeti yapanlarla işbirliğinde bulunmak; Bakanlığın yetkiler dahilindeki sorunları, uluslar arası kuruluşlarda Bakanlığı temsil etmek. Devlet Müsteşarların Yetkileri Çalışma ve Sosyal politika Bakanlığın oniki Devlet Müsteşarı vardır. 1. Strateji planlama Devlet Müsteşarı 2. Emek-çalışma Devlet Müsteşarı 3. Emek ve engellilik sigorta Fonu Devlet Müsteşarı 4. Devlet Sosyal güvenlik Müsteşarı 5. Sosyal Güvenliğe Müffetişlik gözlemi Devlet Müsteşarı 6. Çocuk güvenliği Devlet Müsteşarı 7. Eşit imkanlar Devlet Müsteşarı 8. Avrupa Entegrasyonu Devlet Müsteşarı 9. Oturumlararası ve sektörlerarası koordinasyonu ve bakana teknik destek sunan Devlet Müsteşarı 10. İdari ve Mali işler Devlet Müsteşarı 11. İşçi-İşveren ilişkileri, işte güvenlik ve sağlık ortamını müffetiş gözlem Devlet Müşaviri 12. İş ortamında güvenlik ve sağlık Devlet Müsteşarı Bütün Devlet müsteşarları yetkili oldukları alanda özen ve uzmanlık gerektiren müşterek görevlerde bulunuyorlar.

17 15 Devlet Müsteşarları yetkiler çerçevesinde ve görevlendirilen işler için Devlet Sekreteri karşısında sorumludurlar. Strateji planlama Devlet müsteşarının hedefi, Bakanlığın stratejik hedef ve önceliklerin planlı ve proğramlı gerçekleşmesinde politikalar ve kriterler hazırlamaktır. Görevleri de şunlardır: I BÖLÜM bu sahadaki sorunlara tavırlar sunmak ve önermek; Bakanlığın tüm kapsamlı yetki politika çerçevesindeki faaliyetleri nitelendirmek ve notlandırmak; Bakanlık proğramını gerçekleştirmede en karışık sorunların ortadan kaldırılması için Devlet Sekreterine ve Bakana telkinde bulunmak; Politikaların tanımlanmasında ve strateji planlama gerekçelerinde uluslar arası finans kurumlarıyla görüşmelerde bulunmak; En yüksek otorite işbirliğinde Bakanlığa orta vadeli hedef ve öncelik önermek; Bakanlığın ve onun dahilindeki organların, öncelikle strateji planlama bölümün, tasarlanmış proğram içeriliklerin etkili ve sonuç verici gerçekleştirmede yön göstermek, tavır teklif etmek; Bakanlığın Uluslar arası finans desteği gerektiren stratejik gereksinim için Makedonyadaki büyükelçilikler ve ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla devamlı irtibatta bulunmak; MC Hükümet proğramı mevzuatınca, Bakana, bakan yardımcısına ve Devlet sekreterine, Bakanlığın stratejik önceliklerin hazırlanmasında ve uygulanmasında en zor işlerde telkinde bulunmak; MC Hükümetinin stratejik öncelikler mevzuatınca, Bakanlığın tüm politikaların uygulanmasındaki faaliyetleri değerlendirmede bulunmak, yön göstermek ve fikir alış verişinde bulunmak; MC Hükümetinin yıllık çalışma proğramı ve stratejik öncelikler mevzuatınca, Bakanlığın stratejik planın gerçekleştirme sürecinin değerlendirmesini yapmak; Stratejik belgelerin, ulusal eylem planların, Bakanlığın stratejik önem taşıyan stratejileri ve raporları hakkında önlem ve etkinlikler teklif etmek; Bakanlığın yetkisi dahilinde projeler sunmak, onların uygulama sürecinde yer almak ve gerçekleşmelerini takip etmek; AB (NPAA) hukuku kabullenme Ulusal proğramı gerçekleştirme çalışma heyetinin çalışmalarında yer almak ve ilerleme raporlarında fikir alış verişi ve uzmansal destek vermek; Hükümet ve Meclisin kurul ve komisyonlarında ve diğer heyetlerde Bakanlığın yetkili temsilcisi olarak yer almak; Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığın ve diğer bakanlıkların Romanların ONYıllığı ve stratejisinin gerçekleşme faaliyetlerin koordine etmek; Çalişma ve Sosyal Politika BakanliğI yapisi, görev ve hizmetler dahilinde yurttaş Rehberi

18 16 Çalişma ve Sosyal Politika Bakanliği Romanların ONYıllığı ve stratejisinin gerçekleştirilmesinde uluslararası kuruluşlarla toplantılar gerçekleştirmek; Romanların ONYıllığı ve stratejisinin daha hızlı gerçekleştirilmesine projeler önermek, Bakanlığın ve diğer bakanlıkların mevzuatınca projelerine katılmak ve aynılarını takip etmek; Daha başarılı, hızlı, etkili ve şeffaf bir işleyişe önlemler sunmak; Bakan ve Devlet sekreteri tarafından mutemet edilen başka görevlerde bulunmak. Emek-çalışma Devlet müsteşarının hedefi, Avrupa ve uluslararası standartlara uyumlu emek-çalışma hakkı alanında politikalar hazırlamak ve aynıların gerçekleşmesini koordine etmektir. Görevleri de şunlardır: Emek-çalışma alanında yasalar ve yönetmelikler hazırlamak ve aynılarının uluslararası norm ve standartlara uyumlaştırmak; Emek-çalışma hakkı konusunda yasa teklifi ve yönetmelikler hazırlamak; AB (NPAA) hukuku kabullenme Ulusal proğramı gerçekleştirme çalışma heyetinin çalışmalarında yer almak ve iş edinme, sosyal diyalog ve emek-çalışma hakkı ilerleme raporlarında fikir alış verişi ve uzmansal destek vermek; Stratejik belgeler, Ulusal iş edinme stratejisi ve eylem planların hazırlanmasında faaliyet ve ölçüler sunmak, kalkınma faaliyetlerin koordinasyonu ve ileri iş edinme eylem planlarının hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde yer almak; İş edinme model ve ölçütleri analiz etmek, başka devletlerin tecrübe ve sonuçlarını takip etmek ve aynılarının stratejik belgelerde gerçekleştirilmesine uyumlu olmasına teklifler sunmak; Kamu sektöründe maaşlar sisteminin gelişmesine konseptler sunmak; Daha fazla insanı işte tutma ve iş edinme bölümünde İnsan kaynakları geliştirme Operasyonel proğramın Öncelik 1 çerçevesinde hazırlanmakta olan projelere öneriler ve uzmansal görüşler bildirmek; Kollektif antlaşmalar sisteminin her seviyedeki gelişmesine ölçüt ve faaliyetler önermek; Üçtaraflı ve İkitaraflı sosyal diyaloğun gelişmesini takip etmek ve kalkınması için yön ve fikirler sunmak; Emek-çalışma alanında, uluslararası antlaşmalar hakkında taslak metinler hazırlamak ve ikili antlaşma müzakerelerinde bulunmak; Emek-çalışma bağlantılı Uluslararası projelerin gerçekleşmesinde yer almak; Yetki aldığı zaman Bakanlığı, Hükümetin değişik birim ve komisyonlarında ve Makedonya Cumhuriyeti meclisinde temsil etmek; Emek-çalışma hakkı bağlantılı uluslararası kuruluşlarında Makedonya Cumhuriyetini temsil etmek;

19 17 Çalışma kanunu mevzuatınca, Makedonya Cumhuriyeti İş bulma kurumu çalışmasını gözetimde bulunmak; Bakan ve Devlet sekreteri tarafından mutemet edilen başka görevlerde bulunmak. İş ortamında güvenlik ve sağlık Devlet Müsteşarın hedefi Avrupa ve uluslararası standartlara uyumlu iş ortamında güvenlik ve sağlık politikaların oluşmasına ve gerçekleşmesinde koordine etmektir. Görevleri de şunlardır: I BÖLÜM Sektörün çalışmasını bütünleştirmek ve yatay koordinasyonu ilerletmek; Yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sektörün yürüttüğü işleri örgütlemek, koordine etmek ve katılmak; Sorumlu organın temel sorunlar içeren politika teklifleri kapsayan belge ve malzemeleri hazırlamak; Organın çalışma proğramının uygulamasına ve değişik politika sorunları hakkında danışmanlık etmek; Organın en üst kademe kararlarında düşünce sunmak; İş esnasında güvenlik ve sağlık alanında yasalar ve yönetmelikler hazırlamada bulunmak ve aynılarının uluslararası norm ve standartlara uyumlaştırmak; İş esnasında güvenlik ve sağlık bağlantılı yasal düzenlemelerde bulunak ve yasal düzenlemeleri hazırlayan çalışma heyetlerine katılmak; İş esnasında güvenlik ve sağlık bağlantılı stratejik belgelerin hazırlanmasında ölçüt ve faaliyetler sunmak; İş esnasında güvenlik ve sağlık sisteminin gelişmesine konseptler sunmak; Daha fazla insanı işte tutma ve iş edinme bölümünde İnsan kaynakları geliştirme Operasyonel proğramın Öncelik 1 çerçevesinde hazırlanmakta olan projelere öneriler ve uzmansal görüşler bildirmek; İş esnasında güvenlik ve sağlık bağlantılı politikaların gerçekleştirilmesinde operasyonel faaliyetleri koordine etmek, Bakanlığın yetkileri dahilinde; Yetki aldığı zaman Bakanlığı, İş esnasında güvenlik ve sağlık hakkında Hükümetin değişik birim ve komisyonlarında ve Makedonya Cumhuriyeti meclisinde, temsil etmek; İş esnasında güvenlik ve sağlık bağlantılı uluslararası kuruluşlarında Makedonya Cumhuriyetini temsil etmek; Diğer devletlerin uygun müsteşarları, sektör yöneticileriyle ve STK larla işbirliğinde bulunmak. Emek ve engellilik sigorta Fonu Devlet Müsteşarın hedefi, AB ve uluslararası standartlara uyumlu politikaların oluşmasına ve sosyal sigorta politikaların gerçekleşmesine ve emeklilik reformu oluşmasında yer almaktır. Görevleri de şunlardır: Çalişma ve Sosyal Politika BakanliğI yapisi, görev ve hizmetler dahilinde yurttaş Rehberi

20 18 Çalişma ve Sosyal Politika Bakanliği Emek ve engellilik sigorta sisteminin gelişmesine ölçütler sunmak; Emek ve engellilik sigorta modellerini takip etmek; Emek ve engellilik sigorta sisteminin verimli ve etkili çalışması için ölçüt ve faaliyetler sunmak; Emek ve engellilik sigorta alanından ve daha kapsamlı, somut ölçüt ve faaliyetler önermek ve teşvik etmek, yasal ve diğer yönetmelik tekliflerine düşünce sunmak ve bu yönetmeliklerin getirilmesine teşvit etmek; Emek ve engellilik sigorta alanında yönetmeliklerin uygulanma durumunu takip etmek ve durum hakkında Bakanı ve Devlet sekreterini bilgilendirmek; Emek ve engellilik sigorta kullanıcıların karşılaştıkları sorun ve tespit edilmiş negatif durumların kaldırılması için gereken ölçüt ve faaliyetlerin teşvik edilmesi; Makedonya Cumhuriyeti Emek ve Engellilik Sigorta Fonu ve Mali ödemeli emeklilik fonu üst denetim dairesinin yetkiler çerçevesinde yasa ve yönetmeliklerin gerçekleşmesine Uzmansal yardım ve destek vermek; Bakanlığın yetki çerçevesinde, sorumlu organ, kuruluş ve tüzel kişilerle işbirliğinde ve iletişimde bulunmak; Makedonya Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği işbirliği antlaşmaların hazırlanmasına katılmak; Kapsadığı alandan projeler sunmak; Avrupa Birliğinin yürüttüğü emek ve engellilik sigorta proğram ve projelerinde yer almak ve sorumluluk üstlenmek; Yetki aldığı zaman Bakanlığı, Hükümetin değişik birim ve komisyonlarında ve Makedonya Cumhuriyeti meclisinde, temsil etmek; Sosyal güvenlik Devlet müsteşarın hedefi, AB ve uluslararası standartlara uyumlu sosyal politika ve sosyal güvenlik politikaların oluşmasına ve uygulama koordinasyonunu üstlenmektir. Görevleri de şunlardır: Değişik sosyal kategorilerin sosyal güvenliğindeki model ve uygulamasını analiz etmek ve devlet kapsamında uygulanacak ve adaptasyon edilecek ölçüt ve teklifler sunmak; Yasal düzenlemenin değişmesi ve doldurulması hakkında hazırlanacak yasa ve yönetmeliklere fikir ve telkinlerde bulunmak; Sosyal politika ve sosyal güvenlik bağlantılı Ulusal yasaların Avrupa yasalarıyla uyumlaştırma süreci çalışma heyetinde yer almak; Farklı sosyal sakıncalı grupların güvenliği ve sosyal politika bağlantılı stratejik belgelerin, ulusal eylem planların, stratejilerin ve raporların hazırlanmasında ölçüt ve faaliyetlerin sunulması;

21 19 Sosyal güvenlik alanından onaylanan konvansiyonların gerçekleştirilen faaliyetler hakkında raporlar hazırlamak; Farklı sosyal sakıncalı grupların güvenliğini geliştirmek için STK larla irtibatta bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak, ilgili alandan projeler sunmak, uygulanmalarında koordinasyonu üstlenmek; Sosyal güvenlik Kurumlarının görevi, kadro politikası, çalışma ortamı ve organizasyon çalışmalarının koordinasyonu; Yetki aldığı zaman Bakanlığı, Hükümetin değişik birim ve komisyonlarında ve Makedonya Cumhuriyeti meclisinde, temsil etmek; Bakan ve Devlet sekreteri tarafından mutemet edilen başka görevlerde bulunmak; I BÖLÜM Sosyal Güvenliğe Müfetişlik gözlemi Devlet Müsteşarının hedefi, yasal düzenlemelerin ve diğer yönetmeliklerin uygulamasına ölçüt ve politikalar belirlemek ve sosyal güvenlik alanında gözetleme ve müfetişlik fonksiyonunu geliştirmek-sosyal güvenlik hakları ve hizmetleri ve sosyal güvenlik kurumların parasal yardımları ve hizmetleri. Görevleri de şunlardır: Sosyal güvenlik alanında, Sosyal Güvenlik Kurumların parasal yardım hakkın oluşmasına ve sunduğu hizmetler dahilinde, müfettişlik gözlemi için model ve uygulamaların analizi; Sosyal güvenlik dahilindeki yasa ve yönetmeliklerin saygılanmaması ve çiğnenmesini azaltmak için teklif, ölçüt ve faaliyetlerin sunulması; Sektörin çalışması hakkında ve sektörün müfettişlik gözetimi çalışma proğramının gerçekleştirilmesi hakkında raporlar hazırlamak; Onaylanan telkinleri uygulanmasına ve gözlemlerin uygulamasındaki kaşılaşılan sorunların çözülmesinde yön ve fikir alış verişinde bulunmak; Sosyal güvenlik kurumlarıyla ve diğer tüzel ve bireysel kişilerle irtibatta bulunur ve müfettişlik (olağan ve olağanüstü) gözetiminden verilen uyarıların gerçekleşmesine doğrultu ve düşünceler sunmak; Sosyal güvenlik alanında yasa ve kuralların değişim ve ekleme işlerindeki çalışma heyetlere ve yapılara katılmak; Kapsadığı alanın ve sektörün çalışmasında hazırlanan bilgiler, düşünceler, raporlar ve milletvekili sorularına yön, düşünce ve uzmansal yardımlar sunmak; Yetki aldığı zaman Bakanlığı, Hükümetin değişik birim ve komisyonlarında ve Makedonya Cumhuriyeti meclisinde, temsil etmek; Bakan ve Devlet sekreteri tarafından mutemet edilen başka görevlerde bulunmak. Çocuk güvenliği Devlet Müsteşarın hedefi, uluslar arası norm ve standartlara uyumlu politikalar oluşturmak ve çocuk güvenliği sisteminin ilerleme ve gelişmesini gerçekleştirecek politikaları yönetmektir. Görevleri de şunlardır: Çalişma ve Sosyal Politika BakanliğI yapisi, görev ve hizmetler dahilinde yurttaş Rehberi

ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ

ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ 1 ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10627 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6004 Kabul Tarihi : 7/7/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2010 Sayı : 27640 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6004 Kabul Tarihi: 7/7/2010

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6004 Kabul Tarihi: 7/7/2010 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6004 Kabul Tarihi: 7/7/2010 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, İlkeler, Görev ve Yetkiler Amaç ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMMUZ 2014 BAKAN SUNUŞU Günümüzde Enerji üretimi ve tüketiminde küresel ekonomik ve jeostratejik dengelerin yeniden tanımlanmasına

Detaylı