ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ"

Transkript

1 ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ

2

3 1 ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ

4 İmtiyaz sahibi: Açık Toplum Enstütüsü Vakfı Makedonya Yayıncı hakkında: Vladimir Milçin Yayın yönetmeni: Nevenka Rosoman Tercüme: ABAKUS, Üsküp Tasarım ve hazırlık: Koma lab, Üsküp Baskı: Vinsent Grafika Tiraj: 200 örnek CIP Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски, Скопје (497.7) (036) ADALET bakanliği yapısı, görev ve hizmetler dahilinde yurttaş rehberi / [yain yönetmeni Nevenka Rosomanova].- Üsküp: Açık Toplum Enstütüsü Vakfı Makedonya, str.; 21cm ISBN а) Македонија - Министерство за правда - Водичи COBISS.MK-ID

5 İÇERİLİK BİRİNCİ BÖLÜM 1. Bakanlığın organizasyon şeması Görevler... 8 Bakanlık yönetim organlarının görevleri... 9 Devlet müsteşarların görevleri Bakanlığın teşkilatlanma mevzuatı yönetimi Bakanlıkta devlet memurları ve diğer çalışanlar Sektör ve birimlere göre görevler Bakanlık dahilindeki organlar ve onların görevleri Devlet İdari Müfettişliği Ceza infaz Kurumu Adli uzman kanıt Bürosu Sicil Yurutme Dairesi İKİNCİ BÖLÜM Hizmetlerin genel yönleri Seçme hakkının kaydını yürütme Ana kütükten belgeler yayımlama İzinlerin yayımlanması Kamu çıkarına bağış ve Kamu işlerinde sponsorluğu tasdiklayacak kararnamelerin yayımlanması İcracılara sınav gerçekleştirme Noterlik sınavı gerçekleştirme... 80

6 7. Hakimlik sınavı gerçekleştirme Sürekli yeminli tercüman adaylarının yabancı dil bilgilerinin inceleme yürütülmesi ve yeminli tercüman kararnamenin yayımlanması Müfettişlik gözetimi yürütmek için yurttaşlar tarafından önergelerin sunulması Belgelerin yasallaşması Kamu karakterli bilgilere özgür yaklaşım hakkı Ücretsiz hukuki yardım ÜÇÜNCÜ BÖLÜM А) Bakanlığın ve Devlet İdari Müfettişliğin Kanunları B) Uluslararası hukuki yardımdan ikili anlaşmaların listesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM EKLER GS bakanlıklarla ve MC Hükümetinin Komisyonlarıyla teşkilatlanma şeması Bakanlığın stratejileri ve konuya ait diğer belgeleri Bakanlığın yürürlükteki projeleri Bakanlığın taşra birimlerin listesi Ceza-ıslah yurtlarının listesi MC Mahkemeler listesi Ödeme için belediye kodlar listesi Kamu karakterli bilgiler listesi Formlar Adalet bakanlığında irtibat listesi

7 BİRİNCİ BÖLÜM 5 İrtibat: ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ Adres: Dimitrie Çupovski Üsküp tel: 02/ faks: 02/ web site:

8 6 ADALET 1. Bakanlığın BAKANLIĞI organizasyon şeması Adli uzman kanıt bürosu Ceza infaz Kurumu İdari işler ve adli analizler Birimi Kurumun işlerini organize ve koordinasyon Sektörü CIK mahkumlara davranış ve güvenlik Birimi Alternatif cezaları gerçekleştirme Birimi Devlet idari Müfettişliği Müfettişlik gözetimi gerçekleştirme Sek.-Doğu Müfettişlik gözetimi gerçekl. Birimi-Üsküp Müfettişlik gözetimi gerçekl. Birimi-Ustrumca Müfettişlik gözetimi gerçekl. Sek.-Batı Müfettişlik gözetimi gerçekl. Birimi- Manastır Müfettişlik gözetimi gerçekl. Birimi-Gostivar Bakan işlerini koordinasyon Sektörü Hakimlik Sektörü İcracıların, noterlerin ve arabulucuların işlerini gözetim Sektörü Uluslararası hukuki yardım Sektörü Devlet idaresi, seçim sistemi ve yetkileri yönetme Sektörü Bakan işlerini koordinasyon birimi Suç ve yurttaş maddesinde normatif faaliyetler Birimi İcracıların işlerini gözetim Birimi Suçluyu iade etme ve transfer Birmi Normatif faaliyetleri ve yetkiler yönetim Birimi Kamu halkla ilişkiler Birimi Mahkemeler, kamu savcılığı ve diğer yargı organları Birimi Noter ve arabulucuların işlerini gözetim Birimi Suç ve yurttaş maddesinde ricacılara göre davranma Birimi Seçim sistemi, siyasi partiler, yurttaş kuruluşları ve fondasyonlar Birimi Af ve hasarı giderme Birimi Seçmen listesi verilerini organizasyon-teknik ve metodolojik işlem Birimi Hükümet temsilcisini destekleme Birimi Taşra Birimleri - 34

9 7 Bakan Devlet Sekreteri Bakan vekili İç denetim Birimi I BÖLÜM Devlet müsteşarları - 8 Devlet müsteşarıhükümet temsilcisi Avrupa Birliği Sektörü Uluslararası hukuk işbirliği Sektörü İnsan kaynaklarını yönetme, stratejik planlama ve politikalar oluşturma Sektörü Finans Sektörü Bilişim ve iletişim teknolojiler Sektörü Müzakereler ve enteg. Birimi Uluslararası hukuk işbirliği Birimi İnsan kaynaklarını yönetme Birimi Kamu temini, mali planlama ve analizler Birimi Gelişim ve başv. destek Birimi İPA projelerini gerçekleştirme, izleme ve degerlendirme Birimi İnsan hakları ve karşılaştırmalıhukuki analizler Birimi NATO işbirliği Birimi Stratejik planlama ve politikalar oluşturma Birimi Maddi-finans çalışmalar Birimi Teknik destek Birimi ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ

10 8 ADALET BAKANLIĞI *Açıklama: Adalet bakanlığın teşkilatlanma yapısında değişiklikler öngörülmektedir: Bakanlığın dahilinde tüzel kişi statüsünde ana kütükleri yürütme İdaresi kurulacaktır. Bu İdare, planlandığına göre 1 Ocak 2010 yılından itibaren çalışmaya başlayacaktır, doğanlar, nikah ve ölenler belgeleri yayımlamaya yetkili olacaktır. Bu belgeler şimdiye kadar İç işleri Bakanlığı tarafından veya Adalet Bakanlığı yerel ofisler tarafından yayınlanmaktadır. Hakimlik Sektörü çerçevesinde Hükümet temsilcisine destek Birimi (önerilen Temsil etme Kanununa göre), Bakanlığın dahilinde tüzel kişilik niteliği olmayan organa dönüşebilir ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karşısında Makedonya Cumhuriyeti Temsil Bürosuna adlandırılacaktır. 2. Görevler Teşkilatlanma ve devlet idaresi organlarının çalışma Kanununa uyumlu, Adalet bakanlığı şuna yönelik işleri gerçekleştirmektedir: Yargı, kamu savcılığı ve kamu (davavekili) avukatı; devlet idaresi; kritik sorumluluk ve ihlaller sorumluluğu; noterlik işleri, savunuculuk ve diğer hukuk yardım çeşitleri; miras, sahiplik, gerçek haklar ve yükümlülük ilişkileri; uluslararası hukuki yardım; Suç ve ihlallerin yaptırımlarını gerçekleştirmek, ceza-ıslah ve terbiye-talim kurumların organizasyonu ve yönetimi Genel af ve bağışlanma; Adli uzman incelemesi, ihtisaslıklar ve süper-uzmani incelemeler; seçim sistemi, seçmen hakkı sicil yürütülmesi; suç, ihlal, sivil, süreç dışı, icra ve idari süreçler; idari denetim; devlet idaresinin diğer organlarının yetkisi altında olmayan işlerin gerçekleştirilmesi; ve kanunla belirlenmiş diğer işleri de gerçekleştirmektedir.

11 9 Bakanlık idari organların görevleri Bakanlığın idari organları şunlardır; bakan, bakan vekili ve devlet sekreteri. Makedonya Cumhuriyeti Meclisi, Makedonya Cumhuriyeti Hükümet teklifince bakan ve bakan vekilini seçmektedir. Bakanın önerisine dayanarak, Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti devlet sekreterini seçmektedir. Bakan Bakanlığın işlerini yönetmektedir. Onun görevleri, sorumluluk ve vazifeleri şunlardır: Bakanlığı temsil etmek, İşlerin ve çalışma görevlerin yasalar çerçevesinde ve sonuç verici bir şekilde gerçekleşmesini düzenlemek ve sağlamak; Yetkili olduğu çerçevede ve yasalar mevzuatında kural ve diğer normlar hazırlamak ve başka ölçüler almak Devlet çalışanlarının ve Bakanlıkta çalışan fakat devlet memuru statüsü olmayanların hakları, görevleri ve sorumlulukları hakkında kararlar getirmek,, yasaların farklı mevzuatı olmadığı takdirde I BÖLÜM Çalışması hakkında Bakan, Hükümete ve Makedonya Cumhuriyeti Meclisine karşı sorumludur. Bakan yardımcısı Bakanı, hazırda olmadığı zaman yada hastalık veya görevini başka bir özürlü nedenden dolayı yapamadığı zaman, bütün yönetme yetki ve sorumluluklarıyla değiştirir. Bakan yardımcısı, Bakanın yetkisinde ve görevlendirdiği vazifelerde bulunmaktadır. ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ

12 10 ADALET BAKANLIĞI Devlet sekreteri görevi aşağıdaki yetkileri öngörmektedir: Bakanlıktaki çalışma ve görevlerin düzenlenmesinde ve yasal ve etkileyici bir şekilde gerçekleşmesini sağlama durumunda Bakana yardım etmektedir; Bakanlığın teşkilat biçimlerinin çalışmasına denetim ve gözlem gerçekleştirmektedir; İdareci ve diğer devlet memurlarına talimatlar vermektedir; Raporlar, öneriler, proğramlar, bilgiler ve diğer malzemeleri hazırlanmasını koordine etmektedir; İç teşkilatlanmayı geliştirecek konseptler, işlevsel ve Bakanlığın çalışma metodu hazırlamak; Çalışmayı bütünleştirmek ve Sektörlerin yatay koordinasyonunu geliştirmek; Bakanlıktaki dosya çalışmalarında ve diğer işlerde düzene ve güncelliğe kaygı gösteriyor; Strateji planın, çalışma proğramın ve bütçenin gerçekleşmesini takip ediyor ve sorumluluk üstleniyor; Makedonya Cumhuriyeti Hükümetinin karar ve sonuçlarının zamanında gerçekleşmesine kaygı gösteriyor; Uygun seviyede yerli, yabancı ve uluslararası kuruluşlarla irtibatta bulunuyor; Devlet sekreterleri Genel kolegiumunun çalışmasına katılıyor; Hükümet Genel sekreteriyle ve aynı zamanda diğer genel ve devlet sekreterleriyle doğrudan işbirliğinde bulunuyor; Bakanlığın yetkisindeki durum ve sorunları takip eder ve onların çözümüne öneri ve inisiyatifler sunuyor; Bakanlığın yetkisinde bulunan Hükümet toplantılarının malzemelerini gözden geçirmek için bakan öneriler sunuyor; Sınıflandırılmış (gizli) bilgileri bulunduruyor; Ve sunulan diğer işleri de görmektedir. Devlet sekreteri kendi işi hakkında doğrudan bakan karşısında sorumludur.

13 11 Devlet müsteşarların görevleri Devlet müsteşarları yetkili oldukları alana göre, özen ve uzmanlık gerektiren müşterek görevlerde bulunuyorlar. Devlet müsteşarları kendi işleri hakkında bakan ve devlet sekreteri karşısında sorumludurlar. Adalet bakanlığında dokuz (9) devlet müsteşarı vardır: I BÖLÜM Yargı devlet müsteşarı Valentina Şaurek Ceza mevzuatı devlet müsteşarı belirlenmemiş Yurttaş mevzuatı devlet müsteşarı Nada Penova Devlet idaresi ve seçim sistemi devlet müsteşarı belirlenmemiş AB ve uluslararası hukuk işbirliği devlet müsteşarı Numan Limani Uluslararası hukuk yardım devlet müsteşarı Sanela Hasiç Bakan çalışması koordinasyon devlet müsteşarı Petar Mirkoviç Bilişim ve İletişim teknolojileri devlet müsteşarı belirlenmemiş Hükümet temsilcisi-devlet müsteşarı Raditsa Lazareska Gerovska 1. Yargı devlet müsteşarın amacı yargı alanına özellikle yönelik olan sorunların çalışma görevlerini ve sorumluluklarını gerçekleştirmektir. Onun görevleri şunları içermektedir: organın yetkisinden başlıklı sorulara tavırlar teşvik etmek ve önermek; en karmaşık işlerin çözümünde ve Bakanlığın yargı bölümünde çalışma proğramın gerçekleşmesinde bakana ve devlet sekreterine danışmalnlık yapıyor; organın en yüksek mertebesinden karar bekleyen sorular hakkında tavır ve düşünce oluşturmada şahsi katkısını sunuyor; organın yetkisinden tüm kapsanan politikalar çerçevesindeki ilişkileri değerlendiriyor ve notlandırıyor; mahkemelere, kamu savcılığına, noterlik işlerde, savunuculukta ve diğer yargı organlarına yönelik öneri olarak kanunların, taslak kanunların ve kanun önerilerinin ve diğer kuralların ve genel yönetmeliklerin hazırlanmasında oluşturulan çalışma gruplarında yer alıyor; yargı alanında uzmansal görüşler bildiriyor; uzmansal düşüncelerle yargının reformunda yer alıyor ve yargı sistemi bölümünde reform Stratejisinin gerçekleşmesini takip ediyor; ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ

14 12 ADALET BAKANLIĞI yetkili olduğu durumlarda Meclis vehükümetin çalışma bünyelerinde yer alıyor; ve Bakan ve devlet sekreteri tarafından verilen diğer işleri de gerçekleştirmektedir. 2. Ceza mevzuatı Devlet müsteşarın amacı özellikle ceza mevzuatına ve ceza infazı sorunlarına yönelik görevleri gerçekleştirmektir. Onun sorumluluğu şunları içermektedir: organın yetkisinden ilkeli sorulara tavırlar teşvik etmek ve önermek; en karmaşık işlerin çözümüne ve ceza mevzuatında ve ceza infazı bölümlerde Bakanlığın çalışma proğramının gerçekleşmesinde bakana ve devlet sekreterine danışmanlık yapıyor; suç alanından kanunların getirilmesindeki önerilerin hazırlanmasında, taslak ve teklif kanunlar ve diğer kural ve genel yönetmelikler hazırlanmasında en yüksek seviyeli kararları isteyen sorunların hakkında tavır ve düşüncelerin oluşmasında bireysel katkısını sunuyor, ceza maddesine yönelik kanunların getirilmesindeki önerilerin hazırlanmasında, taslak ve teklif kanunlar ve diğer kural ve genel yönetmelikler hazırlanmasında çalışma gruplarda yer alıyor; uluslararası-hukuk yardımı alanından Makedonya Cumhuriyetinin diğer devletlerle bağlayacağı anlaşmaların hazırlanmasında yer alıyor; organın yetkisinden tüm kapsayan politikaların çerçevesinde ki ilişkileri tahmin ediyor ve notlandırıyor; yetkili olduğu durumlarda Meclisin ve Hükümetin çalışma bünyelerinde yer alıyor; rüşvete karşı, organize suçlarda, insan ticareti ve para aklama gibi girişimlere karşı mücadele faaliyetleri ve girişimlerde yer alıyor; ve bakan ve devlet sekreteri tarafından verilen diğer işleri de gerçekleştirmektedir.

15 13 3. Yurttaş mevzuatı Devlet müsteşarın amacı, yurttaş mevzuatına yönelik sorunların en karmaşık görevlerini gerçekleştirmektir. Onun görevleri şunları içermektedir: organın yetkisinden ilkeli sorulara tavırlar teşvik etmek ve önermek; maddi ve süreçli kanunların ve yurttaş alanında diğer kuralların bölümünden Bakanlığın çalışma proğramının gerçekleşmesinde bakana ve devlet sekreterine danışmanlık yapıyor; yurttaş maddesi alanından kanunların getirilmesindeki önerilerin hazırlanmasında, taslak ve teklif kanunlar ve diğer kural ve genel yönetmelikler hazırlanmasında en yüksek seviyeli kararları isteyen sorunların hakkında tavır ve düşüncelerin oluşmasında bireysel katkısını sunuyor, yurttaş maddesine yönelik kanunların getirilmesindeki önerilerin hazırlanmasında, taslak ve teklif kanunlar ve diğer kural ve genel yönetmelikler hazırlanmasında çalışma gruplarda yer alıyor; organın yetkisinden tüm kapsayan politikaların çerçevesinde ki ilişkileri tahmin ediyor ve notlandırıyor; yetkili olduğu durumlarda Meclisin ve Hükümetin çalışma bünyelerinde yer alıyor; ve bakan ve devlet sekreteri tarafından verilen diğer işleri de gerçekleştirmektedir. I BÖLÜM 4. Devlet idaresi ve seçim sistemi Devlet müsteşarın amacı özellikle devlet idaresi ve seçim sistemi alanına yönelik sorunların en karmaşık görevlerini gerçekleştirmektir. Onun sorumlulukları şunları içermektedir: organın yetkisinden ilkeli sorulara tavırlar teşvik etmek ve önermek; devlet idaresi ve seçim sistemi bölümünden Bakanlığın çalışma proğramının gerçekleşmesinde bakana ve devlet sekreterine danışmanlık yapıyor; devlet idaresi ve seçim sistemi, siyasi partiler, yurttaş kuruluşları ve fondasyonlar alanından kanunların getirilmesindeki önerilerin hazırlanmasında, taslak ve teklif kanunlar ve diğer kural ve genel yönetmelikler hazırlanmasında en yüksek seviyeli kararları isteyen sorunların hakkında tavır ve düşüncelerin oluşmasında bireysel katkısını sunuyor; seçim sistemine, siyasi partiler, yurttaş kuruluşları ve fondasyonlara yönelik kanunların getirilmesindeki önerilerin hazırlanmasında, taslak ve teklif kanunlar ve diğer kural ve genel yönetmelikler hazırlanmasında çalışma gruplarda yer alıyor; ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ

16 14 ADALET BAKANLIĞI devlet idaresi, seçim sistemi, siyasi partiler, yurttaş kuruluşları ve fondasyonlar alanından kanun ve diğer kurallar ve genel yönetmelikler hakkında bilgiler, analizler ve uzmansal düşünceler hazırlamaktadır, seçim alanından kanunların uygulanmasına ve seçim hakkını ve siyasi partiler, yurttaş kuruluşları ve fondasyonlar için hukuki düzenlemeler hakkında yetkili organlarla iletişimin kurulmasına katılıyor; yetkili olduğu durumlarda Meclisin ve Hükümetin çalışma bünyelerinde yer alıyor; organın yetkisinden tüm kapsayan politikaların çerçevesinde ki ilişkileri tahmin ediyor ve notlandırıyor; ve bakan ve devlet sekreteri tarafından verilen diğer işleri de gerçekleştirmektedir. 5. AB-entegrasyonu ve uluslararası işbirliği Devlet müsteşarın hedefi, AB entegrasyonu ve uluslararası işbirliği sorunlarına özellikle yönelik en karmaçık görevleri gerçekleştirmektir. Onun görevleri şunları içermektedir: organın yetkisinden ilkeli sorulara tavırlar teşvik etmek ve önermek; AB entegrasyonu ve uluslararası işbirliği bölümünden Bakanlığın çalışma proğramının gerçekleşmesinde ve en karmaşık işlerin çözümünde bakana ve devlet sekreterine danışmanlık yapıyor; Adalet Bakanlığının yetkilerinde, Ulusal yasamayı AB yasamasıyla mevcut uyumlaştırma bölümünde en yüksek seviyeli kararları isteyen sorunların hakkında tavır ve düşüncelerin oluşmasında bireysel katkısını sunuyor; İstikrar ve katılım anlaşmasından (SSA), Başlık VII öngörülmüş Ulusal yasamayı AB yasamasına yaklaştırma yönünde Adalet ve İç işleri, ve Avrupa ortaklığı ve AB hukukunu (NPAA) onaylama Ulusal proğramından çıkan sorumlulukların gerçekleşmesini takip eder, Alanlararası çalışma grupların çalışmalarında yer alıyor; Uluslararası organ ve kuruluşların işbirliğinde yer alıyor; organın yetkisinden tüm kapsayan politikaların çerçevesinde ki ilişkileri tahmin ediyor ve notlandırıyor; ve bakan ve devlet sekreteri tarafından verilen diğer işleri de gerçekleştirmektedir.

17 15 6. Uluslararası hukuk yardımı Devlet müsteşarı şu çalışma görevleri gerçekleştirmektedir: uluslararası hukuk yardımına yönelik sorunlarda organın yetkisinden ilkeli sorulara tavırlar teşvik etmek ve önermek; Uuslararası hukuk yardımı bölümünden, özellikle suçluyu ülkesine iade etme, nakletmeler, nafaka istemeleri, suçlu kovuşturması, yabancı kamu belgelerini yasallaştırmak, karşılıklılık, suç ve yurttaş maddesinde ikili ve çok yönlü anlaşmalarda, yabancı mahkeme kararlarını tanıma bölümünde Bakanlığın çalışma proğramının gerçekleşmesinde ve en karmaşık işlerin çözümünde bakana ve devlet sekreterine danışmanlık yapıyor; öneriler veriyor ve Makedonya Cumhuriyetinin diğer devletlerle yargı alanından iki taraflı anlaşmaların bağlanmasında yer alıyor ve onların gerçekleşmesine kaygı gösteriyor; uluslararası hukuk yardımında durumu takip ediyor; bu alanda Bakanlık ve diğer devlet organları tarafından belirlenmiş alanlararası çalışma gruplar ve çalışma grupların çalışmalarına katılıyor; ve bakan ve devlet sekreteri tarafından verilen diğer işleri de gerçekleştirmektedir. I BÖLÜM ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ

18 16 ADALET BAKANLIĞI 7. Bakan çalışması koordinasyon Devlet müsteşarın hedefi, özellikle siyasal sistem sorunlarına yönelik en karmaşık işleri gerçekleştirmektir. Onun görevleri şunları dahil ediyor: organın yetkisinden ilkeli sorulara tavırlar teşvik etmek ve önermek; Bakanlığın çalışma proğramının gerçekleşmesine ve en karmaşık işleri çözmede bakana ve devlet sekreterine danışmanlık yapıyor; Organın en yüksek seviyeli kararları isteyen sorunların hakkında tavır ve düşüncelerin oluşmasında bireysel katkısını sunuyor; Kitle iletişim aracıyla irtibat gerçekleşmesinde ve medya temsilcileriyle buluşmalar düzenlendiğinde uzmansal düşünceler ve yönler vermektedir; Makedonya Cumhuriyeti Meclisi ve Hükümetinin ve onların çalışma bünyeleri ve organların verdikleri sonuçların uygulanmasını takip ediyor; Bakana, bakanlıkta işlerin ve görevlerin düzenlemesine ve yasal ve etkili gerçekleşmesine yardım ediyor; Bakanlığın yetkisinden durumları ve sorunları takip eder ve onların çözümüne öneri ve girişimler sunuyor; Bakanlığın yetkisinde olan Makedonya Cumhuriyeti Hükümetinin toplantı malzemelerini gözden geçirmek için Bakana öneriler veriyor; ve bakan ve devlet sekreteri tarafından verilen diğer işleri de gerçekleştirmektedir. 8. Bilişim ve iletişim teknolojileri Devlet müsteşarın amacı, bilişim ve iletişim teknolojileri alanından bağlantılı sorunlara özellikle yönelik en karmaşık görevleri gerçekleştirmektir. Onun çalışma görevleri şunları içeriyor: organın yetkisinden İT bölümünden ilkeli sorulara tavırlar teşvik etmek ve önermek; İT bölümünde Bakanlığın çalışma proğramının gerçekleşmesine ve en karmaşık işleri çözmede bakana ve devlet sekreterine danışmanlık yapıyor; Yargıda İT Stratejisinden çıkan görevlerin gerçekleşmesini takip eder, Alanlararası çalışma grupların çalışmasında katılıyor; Makedonya Cumhuriyeti Yargıtayında, Kamu savcılığında, Makedonya Cumhuriyeti Danıştayı, kamu savcıları konseyi ve ceza-ıslah kurumlarında İT Merkezinin çalışmalarının uygulanma işbirliğinde ve koordinasyonunda yer alıyor; Adalet Bakanlığına, mahkemeler, kamu savcılığ, Makedonya Cumhuriyeti Danıştayı ve ceza-islah kurumlarında bilimsel adlandırmaların oluşmasında ve yapılmasında uzmansal tavsiyeler veriyor;

19 17 Gelişme stratejilerin inşasında, sistemin üstyapılanmasında ve İT güvenlikte ve İKT sektörün stratejik belgeler bazlı projelerde yer alıyor; Kendi uzmansal tavsiyeleriyle, yargı çerçevesinde softver çözümlerin gelişmesine ve gerçekleşmesine katkıda bulunuyor; Adalet Bakanlığı, mahkemeler, kamu savcılığı, Makedonya Cumhuriyeti Danıştayı, Kamu savcılar konseyi ve ceza-ıslah kurumların çalışmasında gelişmeli ve stratejik olarak kullanılabilecek başvuruların gerçekleşmesine uzmansal düşünceler ve analizler veriyor; ve bakan ve devlet sekreteri tarafından verilen diğer işleri de gerçekleştirmektedir. I BÖLÜM 9. Devlet müsteşarı-hükümet temsilcisi, süreçlerde Makedonya Cumhuriyetini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karşısında temsil ediyor. Onun çalışma görevleri şunları içeriyor: Makedonya Cumhuriyeti organlarının Yargı ve Avrupa Konseyin diğer organlarıyla, Makedonya Cumhuriyetinin yargı önünde uyuşmazlık sürecinde taraf olduğu durumlarda, genel işbirliği temin etmektedir; Savunmayı hazırlıyor ve yargı karşısında süreçte Makedonya Cumhuriyetini doğrudan temsil ediyor; Mahkemenin yerli mahkemelerle, idari organlarla ve cumhuriyetin diğer organlarıyla iletişiminde arabuluculuk eder ve Avrupa Konseyi çerçevesinde insan haklarını korumayla bağlantılı değişik eylemlere girişmektedir; Hükümlerin sürekli incelemesini ve Avrupa Mahkemesinin tatbikatını gerçekleştirir; Ulusal mevzuatın Avrupa insan hakları Konvansiyonu standartlarında ve Avrupa mahkemesinin genel hürriyetler ve uygulamalarında uyumluluk sağlamaya gayretler gösteriyor; Ulusal mahkemelerin ve diğer devlet organların olabilir davranmalarına öneriler hazırlıyor, bunlar da, ulusal organlar tarafından Avrupa Konvansiyonun incitilmesi tespit edildiği durumlarda, Avrupa Mahkemesi tarafından çıkacak olan kararların gerçekleşmesi anlamında olmaktadır; Adli ve idari dosyalara doğrudan gözetim yapar, aynı zamanda ulusal organların tüm diğer belgelerinde, ek bilgiler istiyor, onun yetkisini gerçekleştirmeye doğrudan bağlantılı açıklama ve düşünceler istemektedir; Seçilmiş bilgileri elinde bulundurur; Ve Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından verilen diğer işleri de görmektedir. ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ

20 18 ADALET BAKANLIĞI Bakanlığın 1 teşkilatlanma mevzuatı yönetimi Bakanlığın ve onun dahilindeki organlarda organizasyon biçimleri sektörler ve birimlerdir, idari devlet memurlarının uygun bir yapısı, ihtisaslı devlet memurları, ihtisaslı-idari devlet memurları ve devlet memuru statüsünde olmayan diğer çalışan kişiler. Sektörü yöneten sektör Yöneticisidir. Sektör Yöneticisi sektörü yönetme çerçevesinde sektörün çalışmasının düzenler, yönlendirir ve koordine eder, aynı zamanda sektörün görev ve işlerin gerçekleşmesine doğrudan denetim ve gözetim yapmaktadır. Sektör yöneticinin hazırda olmadığı ve özürlü olduğu durumlarda, sektörü yöneten Sektör Yönetici yardımcısı, önceden sektörün yönetici-yardımcısı tayin edilmişse, yönetmektedir. Sektörün Yönetici yardımcısı, Sektör Yöneticisine yardım eder ve onların yetkisindeki işlerde Birim Yöneticisine yardım eder. Birimi yöneten Birim Yöneticisidir. Birim Yöneticisi birimi yönetme çerçevesinde, dikey hiyerarşik bağlantıda, birimin çalışmalarını düzenliyor, yönlendiriyor ve koordine ediyor, aynı zamanda birimin görev ve işlerin gerçekleşmesine doğrudan denetim ve gözetim yapmaktadır. Birim yöneticinin hazırda olmadığı durumlarda belirlenen devlet memuru birimi yönetmektedir. Bakanlığın dahilindeki organları müdürler yönetmektedir. Bakanlığın dahilindeki organlar aynı zamanda birimler ve sektörlerce teşkilatlanmış ve aynıları sektör veya birim yöneticileri tarafından yönetilmektedirler. Eğer belirli çalışma görevlerinde, farklı sektörlerden devlet memurların ortaklaşa çalışmasına ihtiyaç duyulursa, özel çalışma grupları kuruluyor. Oların içeriliğini bakan veya dahilindeki organların müdürleri belirlemektedirler. Sistemli ve diğer önemli konular Kolegium tarafından gözden geçirilir, o da, bakan, bakan vekili, devlet sekreteri, devlet müsteşarları, sektör yöneticileri ve dahilindeki organların müdürlerince kurulmuştur. 1 Kaynak: AB iş yerlerini sistemleştirme yönetmeliği ve AB iç teşkilatlanma yönetmeliği, nisan 2008

21 19 Bakanlıkta devlet memurları ve diğer çalışanlar Adalet Bakanlığında ve Devlet İdari Müfettişliğinde toplam çalışanların sayısı 609 kişidir 2. Sistemleştirme yönetmeliğine göre, AB ve Müfettişlikte öngörülmüş sistemleştirilmiş iş yerleri icracıların sayısı 809 dur. Yaptırımlar gerçekleştirme İdaresi ve Ceza ıslah ve terbiye ıslah kurumlarında 714 kişi çalışmaktadır, lakin Adli uzman kanıt Bürosunda 26 kişi çalışmaktadır. I BÖLÜM Devlet memurları üç kategoriye ayrılmaktadır: idari devlet memurları, onlar da şunlardır: devlet sekreteri, devlet müsteşarları, sektör yöneticileri, sektör yönetici-yardımcıları ve birim yöneticileri. ihtisaslı devlet memurları şu pozisyonlu: danışman, bağımsız devlet görevlisi, üst devlet görevlisi, devlet görevlisi ve genç devlet görevlisi. ihtisaslı-idari devlet memurları şu pozisyonlu: bağımsız devlet görevlisi, üst devlet görevlisi, devlet görevlisi ve genç devlet görevlisi. Devlet memurlarına, Devlet Memurları kanunun düzenlemeleri geçerlidir. AB çalışan fakat devlet memuru statüsünde olmayan çalışanlara, iş ilişkilerinden genel yönetmelikler geçerlidir. 2 Bu sayı Makedonya Cumhuriyeti 2009 yılı bütçesinin Değişmelerinden alınmıştır. Aynısı Yaptırımları gerçekleştirme İdaresi ve Adli uzman Kanıt Bürosunda çalışanların sayısıyla ilgilidir. ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ

22 20 ADALET BAKANLIĞI Sektör ve birimlere göre görevler Adalet Bakanlığında 11 sektör faaliyet yapmaktadır. 1. Bakan çalışmalarını koordinasyon Sektörü Yönetici: Nikolço Lazarov Yönetici-yardımcısı: belirlenmemiş Bakan çalışmalarını koordinasyon Sektöründe gerçekleştirilen iş ve görevler bakana lojistik destek sağlamaktadır. Sektörü yöneten Yöneticinin hedefi, sektör çerçevesinde politikaları geliştirmek ve birleştirmektir. Onun görev ve sorumlulukları şunları içeriyor: Sektörü yönetmek; Sektör çalışmalarını düzenlemek, yönlendirmek ve koordine etmek; İşlerin gerçekleşme üzeri doğrudan denetim ve gözetim yürütmek, Birimlere göre çalışmaları ve görevleri dağıtmak; Çalışma ve görevlerin gerçekleşmesinde talimat ve uzmansal yardım sunmak ve onların gerçekleşmesini takip etmek; Sektör ve birimlerin çalışma planlarını hazırlamak ve gerçekleşmesine kaygı göstermek; Birim yöneticilerine taahütler vermek; Sektörde yürütülen işler ve görevlerin zamanında, yasalara uygun ve kaliteli gerçekleştirmek; Sektörde çalışmaların gerçekleştirildiği anında diğer organlarla işbirliği düzenlemek ve gerçekleştirmek; Meydana gelen sorun ve problemleri analiz etmek, değerlendirmek ve notlandırmak; Bakanlığın yetkisinden sorunlara bilgiler, analizler ve raporlarlar hazırlamak; En karmaşık işleri çözmek ve Bakanlığın çalışma proğramını gerçekleştirmek; Kamu iletişim araçlarıyla irtibatlar oluşturmada ve medya temsilcileriyle buluşmalar düzenlemelerde uzmansal düşünceler ve yönler sunmak; Makedonya Cumhuriyeti Meclisi, Hükümeti ve onun çalışma bünyeleri ve organların karar sonuçlarının uygulanmasını takip etmek, Bakanlığın çalışma ve görevlerin yasal ve yararlı gerçekleşmesini düzenlemede ve sağlamada yer almak; Bakanın postasını kabul etmek ve gözden geçirmek ve belirli teşkilat biçimlerine işlem için göndermek; Bakanlığın yetkisinden sorun ve durumları takip etmek ve onların çözümü için teklif ve gürüşümler sunmak;

23 Bakanlığın yetkisine bağlantılı olan, Makedonya Cumhuriyeti Hükümetinin toplantı malzemelerini gözden geçirmek için bakana öneriler sunmak; Sektörde çalışanların uzmansal gelişimine ve iş disiplinine kaygı göstemek; Diğer sektör yöneticileriyle sürekli irtibatlar kurmak; Sınıflandırılmış bilgileri elde bulundurmak; Ve ona verilen diğer iş ve görevler. 21 I BÖLÜM Bakan işlerini koordinasyon Sektöründe iki birim işlev görmektedir. Bakan işleri koordinasyon Birimi Yönetici: Goritsa Atanasova Birim şu görevleri gerçekleştirmektedir: yurttaşlar tarafından bakana gönderilmiş önergelere göre davranmak; uluslararası işbirliği ve bakan yazışmaları işlerini gerçekleştirmek; protokol işleri, günlük taahütleri planlama, bakana buluşmalar ve randevular hazırlamak, konuşma ve sunumları hazırlamak; Makedonya Cumhuriyeti Meclisi, Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti ve onların çalışma bünyelerinin toplantılarına belgeleri düzenlemek ve korumak; Kolegiumun çalışmalarını düzenlemek ve kayıtlamak; Bakanlığın yetkisindeki kural ve diğer yönetmelikler hakkında sicil yürütmek; Organizasyon-teknik ve protokol işlerini gerçekleştirmek; Sürekli yeminli tercümanları atama işlerini gerçekleştirmek; Her mahkemeye ve lisana, tercümanların ayrıdan alfabetik sıraya göre isimlerin toplam sicilini yürütmek; Birim kendi görevlerini şu sistemleştirilmiş işyerlerine göre yapmalıdır: Birim yöneticisi, Uluslar arası işbirliği ve yazışmalar danışmanı, Uluslar arası işbirliği ve yazışmalar genç asistanı, bağımsız devlet görevlisi (teknik sekreter), halkla ilişkiler üst asistanı, halkla ilişkiler asistanı, bakan işleri koordinasyon asistanı ve üst devlet görevlisi (teknik sekreter). Şimdiye kadar şu pozisyonlar doldurulmuştur: birim yöneticisi, koordinasyon asistanı, Uluslar arası işbirliği ve yazışmalar genç asistanı ve bağımsız devlet görevlisi (teknik sekreter). ADALET BAKANLIĞI YAPISI, GÖREV VE HIZMETLER DAHİLİNDE YURTTAŞ REHBERİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10627 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6004 Kabul Tarihi : 7/7/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2010 Sayı : 27640 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir? A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı