III. SELİM ve DÖNEMİ. SELİM III and HIS ERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "III. SELİM ve DÖNEMİ. SELİM III and HIS ERA"

Transkript

1 Nizâm-ı Kadîm den Nizâm-ı Cedîd e III. SELİM ve DÖNEMİ SELİM III and HIS ERA from Ancien Régime to New Order Edİtör SEYFİ KENAN

2 İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) İcadiye Bağlarbaşı caddesi 40 Üsküdar İstanbul Tel. (0216) Faks (0216) Kapak: III. Selim odasında (Kostantin Kapıdağlı, 1803; TSM, nr. 17/30) Bu kitap; Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti nin tarih ve 2008 / 31 sayılı kararıyla basılmıştır. Baskı: TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, Ankara Her hakkı mahfuzdur. İstanbul, Aralık 2010 Kenan, Seyfi (ed.) Nizâm-ı Kadîm den Nizâm-ı Cedîd e III. Selim ve dönemi = Selim III and his Era from Ancien Régime to New Order / Seyfi Kenan (ed.) İstanbul : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), s. ; 24 cm. (İSAM Yayınları ; 88. Akademik Araştırmalar Dizisi ; 7) Dizin var. ISBN

3 Geldim şu âlemi ıslah edeyim Özümü meydanda gördüm sonradan Zaman mahlûkuna meylimi verdim Sermayemden zarar gördüm sonradan Anonim Türk Ezgisi Kaynak kişi: Feyzullah Çınar

4

5 İ ç i n d e k i l e r / C o n t e n t s ÖNSÖZ / PREFACE 9 GİRİŞ / INTRODUCTION 13 III. Selim ve Islahat / Selim III and Reforms 25 Kemal Beydilli, III. Selim: Aydınlanmış Hükümdar 27 Mehmet Öz, Kānûn-i Kadîm: Osmanlı Gelenekçi Söyleminin Dayanağı mı, Islahat Girişimlerinin Meşrulaştırma Aracı mı? 59 Muzaffer Doğan, III. Selim Döneminde Devlet Teşkilâtına Dair Bazı Düzenlemeler 79 İlhami Yurdakul, III. Selim in İlmiye Islahatı Programı ve Tatbikatı 105 Seyfi Kenan, III. Selim Dönemi Eğitim Anlayışında Arayışlar 129 İktisat ve Teknoloji / Economy and Technology 165 Suraiya Faroqhi, In Quest of their Daily Bread: Artisans of Istanbul under Selim III 167 Cengiz Kırlı, Devlet ve İstatistik: Esnaf Kefalet Defterleri Işığında III. Selim İktidarı 183 Tuncay Zorlu, III. Selim Dönemi Osmanlı Teknolojisi 213 Siyaset ve Diplomasi / Politics and Diplomacy 253 Kahraman Şakul, Osmanlılar Fransız İhtilâli ne Karşı: Adriyatik ve İtalya Sularında Osmanlı Donanması 255 Güneş Işıksel, II. Selim den III. Selim e Osmanlı Diplomasisi: Birkaç Saptama 315 Enes Kabakcı, Napoléon Bonaparte ın Mısır Seferi ( ) 339 Yüksel Çelik, III. Selim Devrinde Mısır da Osmanlı-İngiliz Rekabeti ( ) 351 7

6 III. SELİ M VE DÖNEMİ Mustafa Aydın, III. Selim Zamanında Kafkasya 367 Fatih Yeşil, İstanbul Önlerinde Bir İngiliz Filosu: Uluslararası Bir Krizin Siyasî ve Askerî Anatomisi 391 Yeniçeriler ve Nizâm-ı Cedîd / Janisarries and Nizâm-ı Cedîd 495 Mehmet Mert Sunar, Ocak-ı Âmire den Ocak-ı Mülgâ ya Doğru: Nizâm-ı Cedîd Reformları Karşısında Yeniçeriler 497 Aysel Yıldız, Şeyhülislam Şerifzâde Mehmet Atâullah Efendi, III. Selim ve Vak a-yı Selîmiyye 529 Yüksel Çelik, Nizâm-ı Cedîd in Niteliği ve III. Selim ile II. Mahmud Devri Askeri Reformlarına Dair Tespitler ( ) 565 Sultanın İlk Daimî Sefirleri / The Sultan s First Permanent Envoys 591 Alaaddin Yalçınkaya, III. Selim Döneminde Dış Temsilciliklerin Kurulması 593 Abdullah Uçman, III. Selim in Viyana Elçisi: Ebûbekir Râtib Efendi nin Nemçe Sefâretnâmesi 625 Sanat ve Müzik / Art and Music 639 Günsel Renda, Sultan III. Selim ve Resim Sanatı 641 Şehvar Beşiroğlu, Sultan III. Selim ve Besteleri 653 Sonuç Yerine: Dönemin Sonu ve Sened-i İttifak / In Lieu of Conclusion: The End of Era and the Deed of Alliance 665 Ali Yaycıoğlu, Sened-i İttifak (1808): Osmanlı İmparatorluğu nda Bir Ortaklık ve Entegrasyon Denemesi 667 EK 1 / Appendix EK 2 / Appendix Dizin / Index 729 8

7 ÖNSÖZ / PREFACE Viyana ya orta elçi tayin edilen Ebûbekir Râtıb Efendi, heyetiyle birlikte görev yerine giderken Macaristan da yol üstünde bulunan Izsák köyüne uğradığında tarih Ocak 1792 yi gösteriyordu. Kasabayı andıran büyüklükte olan bu köyden Mihal Nayed adında bir Macar beyzâdesi elindeki IV. Mehmed in tuğrasını taşıyan bir ferman ile ağa mektubu ve mübâyaa tezkeresi gibi Osmanlı döneminden kalma bazı belgeleri gösterdiğinde, Ebûbekir Râtıb Efendi, Şimdiden sonra bunlar neye lâzımdır, bunları ihrāk etmelidir! demiş ve Macar beyzâdesi de Elbette Âl-i Osman bir ulu devlettir, grand seigneur dür; bir devletin bu ismi alması kolay bir iş değildir. Yine geri gelecektir, dolayısıyla elimizde bu sened bulunsun; zamanla lazım olur! şeklinde cevap vermişti. Bu konuşmadan yaklaşık bir ay önce ise devletin başlıca simalarından oluşan bir heyet 27 Aralık 1791 günü şeyhülislamın evinde bir araya gelerek güncel siyasî meselelerin dışında yaşanan gelişmeler için imparatorluğun nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini görüşmüş ve Yaş Antlaşması na yol açacak mükâlemelerin yapıldığı ve içlerinde Nizâm-ı Cedîd ıslâhatıyla ilgili lâyiha verenlerin de yer aldığı bu toplantıda, Rus tarafının talepleri tartışılırken heyettekilerden bazıları, Bu antlaşma Osmanlı İmparatorluğu na üç beş yılı geçmeyen uzunlukta nefeslenecek bir vakit kazandırabilir; ancak daha sonra Ruslar tekrar saldıracaklardır. Dolayısıyla bu zaman zarfında, askerî teşkilât ve eğitim düzeninden iktisadî alana kadar ciddi bir yapılanma ve yenilenme sürecine girilmediği takdirde nefeslenecek vakit dediğimiz vaktin Anadolu yakasına hicret ve intikal vaktimiz olacağı güneş gibi zâhirdir sonucuna varmışlardı. Osmanlı İmparatorluğu nun içeriden ve dışarıdan iki farklı görünümünü dile getiren bu satırları okurken, 18. yüzyılın önde gelen entelektüellerinden 9

8 III. SELİ M VE DÖNEMİ Ragıp Paşa nın, bugünün diliyle uzaktan bakıldığında bu devlet heybetli bir aslan gibi gözükür; ama yanına yaklaştığınızda bu aslanın yelesinin dökülmüş, dişlerinin sökülmüş ve pençelerinin tırnaksız olduğunu görürsünüz şeklindeki sözlerini hatırlamamak mümkün değildir. Osmanlılar ın sosyal hayattan siyasî yapıya, askerî düzenden eğitim ve düşünce dünyasına kadar değişen çeşitli alanlarda yaşadıkları açısından çok önemli evrelerden birini oluşturan; birbirleriyle uyumlu veya uyumsuz iniş çıkışların, tartışmaların, önemli gelişmelerin, hatta sıçramaların yanında derin hayal kırıklıklarının da yaşandığı bir aşama olan ve III. Selim in tahtta oturduğu bir zamanla buluşan bu dönem hakkında bir çalışma yapma fikri, açıkçası 2006 da İSAM da gerçekleştirdiğimiz 150. Yılında Islahat Fermanı konulu konferanstan sonra aklımıza düşmüştü. Konferansı veren Kemal Beydilli hocamızla bir sohbet esnasında, III. Selim in katledilişinin 200. yılına rastlayan 2008 de hem bu hükümdarı ve yaptıklarını anmak, hem de askerî alandan okullaşmaya varıncaya kadar bu döneme damgasını vuran çeşitli gelişmeleri veya olguları tartışmak düşüncesi doğdu ve bu düşünce kısa zamanda olgunlaşarak İSAM ın desteğiyle küçük bir projeye dönüştü. Aralık 2008 de yurt içi ve yurt dışından gelen çeşitli araştırmacıların katılımıyla Nizâm-ı Kadîm den Nizâm-ı Cedîd e: Ölümünün 200. Yılında III. Selim ve Dönemi başlıklı iki gün süren bir sempozyum gerçekleşti. Mütevazı bir bütçeyle yapılan bu sempozyuma davet edemediğimiz; fakat sempozyum esnasında bu konu üzerinde çalışmakta olan ve doktora tezlerini bitiren bazı arkadaşlarımız oldu. Sunulan bildirileri makaleye dönüştürme aşamasına geçtiğimizde, birkaç kişi haricinde herkes makalesini gönderdi; ancak sempozyum programında yer veremediğimiz Günsel Renda hocamızdan ve tezlerini bitiren diğer arkadaşlarımızdan da kitap çalışmasına katkıda bulunmalarını istedik. Onlar da bizi kırmadılar ve böylece beş çalışmanın daha bu projeye dahil olma imkânı doğdu. Bu kitap çalışmasında asıl hedef, ölümünün 200. yılında III.Selim i ve dönemini çeşitli açılardan değerlendirmek, nizâm-ı kadîm den nizâm-ı cedîd e, başka bir ifadeyle klasik yönetim sisteminden yeni düzene geçiş çabasını ve sonuçlarını özgün araştırmalarla ve disiplinlerarası bir çalışma yöntemiyle tartışmaktır. Tabi ki herhangi bir çalışmanın, başkalarının destek ve yardımı olmadan arzulanan yetkinliğe ulaşması mümkün değildir. 10

9 ÖNSÖZ Bu çalışmanın hazırlık sürecinde fikirlerinden istifade ettiğim ve daima teklifsiz yardımlarını gördüğüm, araştırmalarında genellikle III. Selim ve dönemi üzerinde yoğunlaşan Kemal Beydilli hocamıza özel bir teşekkür borçluyum. III. Selim deyince hemen akla bu dönem hakkında kapsayıcı ilk ciddî çalışmayı yapan Stanford Shaw ismi de geliyor doğal olarak ve içimizden, keşke o da hayatta olsaydı da uzun yıllar bu döneme emek vermiş birisi olarak ondan da son bir yazı alabilseydik; ancak programımız ona yetişemedi. Ama yine de Shaw un III. Selim üzerine yapmış olduğu, bence Edward Said in oryantalizm tanımlamasının epey uzağına düşen çalışmalarını burada bir kez daha anmak isterim. Bu çalışmanın farklı aşamalarında yardımlarını esirgemeyen Suraiya Faroqhi, İdris Bostan, Feridun Emecen, Ali Akyıldız a ve kitabın son şeklini almasında yaptığı son dakika katkısından dolayı son dakikada kurulmuş veya yazılmış bir makale değil kesinlikle, zira doktora tezinden çıkardı Ali Yaycıoğlu na teşekkürü bir borç bilirim. Sempozyumun gerçekleşmesinden kitaba dönüşmesine kadar ihtiyaç duyulan desteği ve imkânı sağlayan İSAM çalışanlarına, özellikle kitaplaşma sürecinde özverili ilgi ve yardımlarını gördüğüm tashih, dizgi ve tasarım bölümündeki arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Altı yıldır İSAM Yayınları başkanlığını yürütürken her kitapta olduğu gibi bu çalışmada da yardımlarını gördüğüm ve yayınların hummalı trafiğini yetkinlikle takip eden Sema Doğan a, bu sürede çıkan her kitap yazarı gibi ben de teşekkürlerimi ifade etmeliyim. Niyazi Berkes in Türk çağdaşlaşma tarihinin ikinci aşaması olarak adlandırdığı III. Selim dönemindeki askerî yapıdan dış siyasete, sanattan eğitime kadar yayılan çeşitli alanlarda yaşanmış gelişmelerde, yenileşme çabaları konusunda ne olduğunu ortaya koymaktan veya olanın göz alıcı bir şekilde fotoğrafını çekmek ten ziyade, niçin olduğunu inceleyen araştırmalardan oluşan bu çalışmanın Türk siyaset, kültür ve çağdaşlaşma düşüncesi tarihine mütevazı bir katkı sağlamasını ümit ederim. Seyfi Kenan Kadıköy, Ekim

10 Osmanlılar Fransız İhtilâli ne Karşı: Adriyatik ve İtalya Sularında Osmanlı Donanması KAHRAMAN ŞAKUL* Giriş Bu makale Osmanlı İmparatorluğu nun Fransa ya karşı açılan II. Koalisyon savaşlarında ( ) Adriyatik ve İtalya cephesindeki askerî faaliyetlerini konu edinmektedir. Meselenin ele alınışında öncelikle bugüne kadar ancak kısmen incelenmiş olan Osmanlı arşiv malzemesini kaynak olarak kullanacağız. Temel yaklaşımımız ilgili mevcut yerli-yabancı literatürde yer etmiş görüşleri Osmanlı belgelerinin ışığında gözden geçirip kısmen tashih etmek kısmen detaylandırmak olacaktır. Hulâsa Osmanlılar ve Ruslar Mısır seferinden sonra tarihlerinde ilk defa ittifak kurarak ortak bir filoyla Fransa işgalinde tutulan Yedi Ada yı (İyon adaları: Korfu, Zanta, Kefalonya, Ayamavra, İtaki, Çuka) ele geçirip Cezâyir-i Seb a-i Müctemia cumhuru adında bir cumhuriyet rejimi kurmuşlardı. Osmanlılar ın tarihlerinde ilk defa fethettikleri bu adalarda Osmanlı tâbiiyetinde ve Rus korumasında kurulan cumhuriyet idaresi varlığını 1807 Tilsit Antlaşması na kadar korumuş ve Osmanlılar ın Adriyatik serhattini güvence altına almıştı. Osmanlılar 1807 ye kadar Adriyatik te Fransız tehdidine karşı senelerce çeşitli filolar gezdirmişti. Ayrıca Sicilyateyn Krallığı Dr., Georgetown Üniversitesi. 255

11 III. SELİ M VE DÖNEMİ ile olan ittifakının gereği olarak Bâbıâli cüzi miktarlarda dahi olsa İtalya ya muhtemelen çoğu Arnavut olan paralı askerler göndermiş, Osmanlı donanması ise Ankona ve Otranto gibi bazı İtalyan şehirlerinin Fransız işgalinden kurtarılmasında görev ifa etmişlerdir. 1 Osmanlı İmparatorluğu nun Rusya ve İngiltere ile ittifak halinde Fransa ya karşı II. Koalisyon savaşlarına katılması Avrupa tarihçiliğinde neredeyse görmezden gelinen bir hadise, Osmanlı tarihçiliğinde ise ancak Mısır seferi bağlamında ele alınan bir mesele olagelmiştir. Oysaki, Ahmed Cevdet Paşa daha XIX. yüzyıl sonlarında bu dönemi Osmanlılar için artık Avrupa politikasını ihmal etme imkânı bulamayacakları bir târîh-i cedîd milâdı ilân etmiş, I. Osmanlı-Rus ittifakını ise ( ) -kendi döneminin Avrupa tarihçiliğinin de etkisi altında- o çağın diplomasisinin garipliklerinden biri olarak kabul etmişti. 2 Genel tarih anlatısında 3 Osmanlılar ın (1) apansız yakalandıkları Mısır seferi neticesinde (2) Denize düşen yılana sarılır fehvasınca apar topar ve gönülsüzce Rusya ve İngiltere ile ittifak kurarak (3) Fransa yı Mısır dan çıkarmayı hedefledikleri görüşü hâkimdir. Fakat bu görüş epeyce eksiktir. Öncelikle, (1) Mısır seferi Fransa da çoğu bakanın dahi bilgisi dışında idarî ricâl içerisinde küçük bir grup tarafından Şubat 1798 ortalarında kararlaştırılmıştı. Mısır yolu üzerinde Malta nın işgal edildiği haziran ortalarında dahi gerçek hedefin Mısır olduğunu Avrupa istihbarat ağları saptayamamıştı. Bu şartlar altında Osmanlılar tıpkı Avrupalı çağdaşları gibi ilkbaharla beraber Tulon daki donanma hazırlıklarına dair 1 Bu dönemde Osmanlılar ın İtalya da savaştıklarına dikkat çeken tek modern Osmanlı tarihçisi Zinkeisen e atıfla Kemal Beydilli dir. Avrupa ahvalinin karıştığı 1740 larda günümüzde unutulmaya terkedilmiş olan Korsika cumhurunun Osmanlı himayesi talebi konumuzla ilginç bir mukayese imkânı sunmaktadır (bkz. Kemal Beydilli, Korsika ve Osmanlı Devleti, İlmî Araştırmalar, sy. 4 [1996], s ). 2 Ahmed Cevdet Paşa, Târih, İstanbul 1309, VI, Diğerleri yanında Enver Ziya Karal, Fransa-Mısır ve Osmanlı İmparatorluğu ( ), İstanbul 1938; B. Lewis, The Muslim Discovery of Europe, London: Norton, 1982; Stanford Shaw, Between Old and New: The Ottoman Empire under Sultan Selim III , Cambridge: Harvard University Press, 1971; Osmanlılar ın Mısır seferini şaşkınlıkla karşıladıkları görüşü halen tekrarlanmaktadır (bkz. Caroline Finkel, Osman s Dream, London 2005, s. 410). 256

12 KAHRAMAN Ş AKUL ancak spekülasyon yapabilmişlerdir ki Eşek Ali Efendi ve Bâbıâli nin tahminleri çoğu Avrupalı devletlerin tahminlerinden daha isabetliydi. 4 4 Avrupa daki mevcut hedef tahminleri içerisinde Napoli, Floransa, Brezilya, Fas, Cezayir, İngiltere, İrlanda ve Hindistan bulunmaktaydı ama Mısır yoktu. Çar Pavel bu donanmanın Balkanlar a veya Osmanlı donanmasıyla birleşip Kırım a saldırabileceğini dahi düşünmüştü. İngiltere de dahi mayıs gibi geç bir tarihte Karadeniz muhtemel bir hedef telakki edilmekteydi. Hatta dönemin İngiliz Savaş Bakanı Henry Dundas 9 Haziran da Başbakan George John Spencer a çekinerek Mısır ihtimalinden bahsetmiş ama ay sonunda çark ederek Napolyon un donanma ile İstanbul a gideceği fikrinde karar kılmıştı (bkz. B. Lavery, Nelson and the Nile: The Naval War Against Bonaparte 1798, Annapolis: Naval Institute Press, 1998, s ; L Rossi, Napoleon s Own Rendering of his Expedition to Egypt and Holy Land, Napoleon and the French in Egypt and the Holy Land (ed. A. Shmuelevitz), İstanbul: Isis, 2002, s. 193). Ali Efendi ve Bâbıâli ise Napolyon un Napoli de zora düşen Fransız ordularına yardım için İtalya ve Sicilya ya gideceği veya Yedi Ada üzerinden Mora veya Arnavutluk a saldıracağı ihtimali üzerinde durmuştur. Ali Efendi nin donanmanın hedefini Malta işgali olarak ilân ettiği doğru değildir ve tamamen Karal ın mevcut raporları eksik ve hatalı değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Ali Efendi aslında Talleyrand ın Osmanlı memâlikini değil Malta yı hedefledikleri iddiasını aktarmakla yetinmişti (bkz. Enver Ziya Karal, Fransa-Mısır, s. 82, 159 [belge IV]). Karal hatalı yorumlarını Ali Efendi nin diğer raporlarında da sergilemektedir. Karal, Ali Efendi nin fotosunu basmış olduğu bir raporunda Talleyrand ın Malta iddiasını sanki Ali Efendi nin görüşleri imiş gibi sunma hatasına düşmüştür. Halbuki Ali Efendi raporunda Fransız donanmasının Malta işgalinden sonra Sicilya nın doğusuna geçtiğini, Nelson un hâlihazırda İtalya sularında Napolyon u aradığını zaten belirtmekte ve evvelki raporlarında değindiği gibi gazetelerin İskenderun veya İskenderiye yi muhtemel hedef olarak andıklarını hatırlatmaktadır (bkz. Karal, Fransa-Mısır, s [belge VIII]). Karal ın hatalı yorumları malesef Lewis tarafından farkedilmeyerek tekrarlandığı için yabancı literatürde umumiyet kazanmıştır (bkz. B. Lewis, The Impact of the French Revolution on Turkey, Journal of World History, I/1 [1953], s. 121). Sultan Selim in onu eşek olarak tahkir etmesi Ali Efendi nin temmuz ortasında gönderip ancak ağustos ortalarında ulaşan bir raporunda Mısır işgalinden bîhaber olmasına duyduğu kızgınlıktandı; zira haberler İstanbul a çoktan varmıştı. Gelgelelim, İskenderiye fütuhatı haberi Akdeniz deki İngiliz hâkimiyeti neticesinde Fransa ya ancak eylülde varabildiği için Ali Efendi mâzur görülmelidir. Cemal Tukin Osmanlılar ın Mısır işgaliyle şoke oldukları iddialarını daha 1947 senesinde ihtiyatla karşılamıştır (bkz. Tukin, Boğazlar Meselesi [haz. Bülent Aksoy], İstanbul: Pan Yayıncılık, 1999, s. 110, dipnot 160 [ilk baskı: İÜ Edebiyat Fakültesi, 1947]). Bu durumun ayrıntılı bir tartışması için bkz. Kahraman Şakul, An Ottoman Global Moment: War of Second Coalition in the Levant (doktora tezi 2009), Georgetown Üniversitesi, s

13 III. SELİ M VE DÖNEMİ Dönemin iletişim güçlükleri dikkate alındığında Mısır seferi deşifre olsaydı dahi, Osmanlılar ın önleyici tedbir almasına vakit müsaade etmezdi. (2) Diğer yandan, Osmanlılar Mısır seferinden çok önceleri Rus tahtına geçen Pavel in, annesi Büyük Katerina nın aksine Rus yayılmacılığını reddedip memleket ıslahatına odaklanacağını ilân etmesinin de etkisiyle, Rusya ile yakınlaşmaktaydı. Rus ittifakının ancak Mısır seferinden sonra, Ocak 1799 da, imzalanması bize Osmanlı gönülsüzlüğüne dair yanıltıcı fikirler vermemelidir; zira bu tamamen mevcut ittifakı resmiyete dökmeye yönelikti. Osmanlı-Rus gizli görüşmeleri Fransız saldırısından çok önceleri başlamıştı. Kaldı ki, Pavel Rus Karadeniz filosunu Fransız saldırısını henüz öğrenmemişken İstanbul a göndermişti. Osmanlı-Rus filosu daha ittifak antlaşması imzalanmadan eylül ortalarında Yedi Ada ya İstanbul dan yelken açmıştı bile. Nitekim, bu ortak filonun Boğazlar dan çıkışı II. Koalisyon savaşlarını fiilen başlatan olay olarak kabul edilmektedir. (3) Son olarak Osmanlı amaçları basitçe Mısır ın istirdadı hedefine indirgenemez; zira, dost Fransa nın Doğu Akdeniz ve Balkanlar a doğru yayılmacı bir siyaset güttüğü şüpheleri Napolyon un 1797 de Venedik e son verip Adriyatik teki Venedik mülkü olan Yedi Ada yı işgal etmesiyle Bâbıâli de yaygınlık kazanmıştı. I. Koalisyon savaşlarından beri İtalya da süregiden Fransız yayılmacılığını kaygıyla izleyen Bâbıâli artık Adriyatik teki Fransız faaliyetlerini de yakın takibe almıştı. Bu coğrafyada Tepedelenli Ali Paşa nın yükselişi doğrudan Venedik in çöküşü neticesinde Adriyatik in yeniden serhat bölgesine dönüşmesiyle ilgili idi. Aslında Osmanlılar Tulon daki donanma hazırlıklarının Mısır için olduğunu öngörmemişlerse de Fransızlar ın Mora veya Arnavutluk taraflarına saldıracaklarına emin gibiydiler ve bütün askerî ve diplomatik faaliyetlerini bu alanda yoğunlaştırmışlardı. Nitekim Rus-Osmanlı yakınlaşmasının temel saiki her iki imparatorluğun da Balkanlar a yönelik muhtemel bir Fransız saldırısından çekinmeleriydi. 5 Osmanlılar ın işgal altındaki Mısır ı kurtarmak için bütün güçleriyle Nelson un baskını sonrası Mısır da kapana kısılmış Fransız ordusuna saldırmak dururken derhal Yedi Ada da savaşa girişmeleri, Osmanlı ricâlinin genel Fransız tehdidini Adriyatik ve İtalya 5 II. Koalisyon savaşlarında Adriyatik ve İtalya cephelerindeki Rus askeri ve diplomatik faaliyetleri için bkz. N. Saul, Russia and the Mediterranean , Chicago: The University of Chicago Press,

14 KAHRAMAN Ş AKUL cephelerini ihmal eden modern Osmanlı tarihçiliğinden çok daha etraflı değerlendirdiklerini göstermektedir. Dolayısıyla Osmanlılar ın sadece Mısır işgali sebebiyle ve gönülsüz olarak ittifaklar sistemine dahil oldukları önermesi isabetli değildir. Bu makalenin ilerleyen sayfalarında bu görüşümüzü ayrıntılı bir şekilde tartışacağız. II. Koalisyon Savaşları ve Akdeniz Mevcut görüşler II. Koalisyon savaşlarında Akdeniz cephesinde asıl rolü İngiliz ve Fransız donanmalarına vermektedirler. Rus ve İspanya donanmaları bu anlatıda ancak yardımcı role soyunabilirlerken Osmanlılar ın da dahil olduğu ülkelerin deniz güçlerine figüran rolü düşmektedir. Halbuki, II. Koalisyon savaşlarında Akdeniz cephesi birçok devlet donanmasının dahil olduğu karşılıklı çıkarma harekâtlarıyla şekillenmişti. Fransa nın Malta ve Mısır işgalleri ile Osmanlı-Rus donanmasının Yedi Ada yı Fransızlar dan kurtarması, Mısır a karşı girişilen başarısız Osmanlı çıkarması, İngiltere nin Malta yı alışı, devamında Mısır a gerçekleştirilen Osmanlı-İngiliz çıkarmaları ve İtalya kıyılarında karşılıklı girişilen çıkarma teşebbüsleri hep bu minvaldendir. Bir tarafta Fransız ve İspanya donanmaları diğer tarafta İngiliz, Rus, Osmanlı, Neapolitan ve Portekiz donanmaları Akdeniz i o döneme kadar misli az bulunur bir yoğun savaş ortamına sokmuştu. Bilhassa Fransızlar iki sene üst üste önce Tulon donanması (1798), sonrasında ise Brest donanması (1799) mârifetiyle Akdeniz de koalisyon güçlerini ciddi mânada tehdit etmişlerdi. Bu donanmalar içerisinde Osmanlı donanmasının konumu ne idi? Savaşa katkısı ne olmuştur? Portekiz ve Sicilyateyn Krallığı bu devletler içerisinde en zayıf olanlarıydı. İkisinin de sadece birkaç saf gemisi ile fırkateyni olduğu için bu devletler fiilen İngiliz donanmasının korumasında ve İngiliz politikasının etki alanındaydılar. 6 Rusya Akdeniz de Osmanlılar ın Boğazlar ı ittifak dahilinde Rus savaş gemilerine açması ve Akdeniz e açılan Rus Karadeniz filosunun ikmal ve iâşesini sağlamasından dolayı bilhassa Adriyatik ve İtalya sularında İngiltere den bağım- 6 A. B. Rodger, The War of the Second Coalition, 1798 to 1801, Oxford 1964, s

15 III. SELİ M VE DÖNEMİ sız harekâtlarda bulunabiliyordu. 7 Bu dönemde Osmanlı Devleti nin siyaseti bölgede Rus etkisini kısıtlamak için Rus filosuyla Adriyatik ve İtalya cephelerinde ortak harekâta girişmek ve İngiltere yi dengelemek için Mısır da da filolar bulundurmak idi. Bu makalemizde de görülebileceği gibi Sultan Selim in donanma ıslahatı sayesinde Osmanlı donanması Osmanlı siyasetinin temel taşıyıcı unsuru haline gelmişti. Böyle bir donanma olmadan Osmanlılar ın Fransa ile mücadele edebilmesi kuşkusuz oldukça zor olacaktı. Osmanlı-Rus Filosunun Yapısı ve Gücü Rus Karadeniz filosunun yarısı Fransa ya karşı ortak harekât için İstanbul a gönderilmişti. Altı saf gemisi, yedi fırkateyn ve üç hafif gemiden oluşan on altı gemilik bu filonun toplam gücü 794 top ve 1663 tanesi piyade savaş gücü olmak üzere 7406 denizciden müteşekkildi. Asıl harp gemilerinin dökümü seksen dört toplu sancak gemisi, iki tane yetmiş dört toplu, üç tane yetmiş toplu, altı tane elli toplu şeklindeydi. Öncelikli görevi Karadeniz kıyılarını Osmanlı saldırılarından korumak olan Karadeniz filosu bu amaçla âdeta yüzer bir kale olarak tasarlanmıştı. Bunun sonucu olarak biri hariç bütün fırkateynler saf gemileriyle muharebe edebilmeleri için standart otuz iki otuz sekiz toplu fırkateynlerden on beş kadar daha fazla top taşımaktaydı (elli toplu altı fırkateyn). Bu amaçla ağırca inşa edilen bu gemiler ilâve toplarla iyice ağırlaştığından Adriyatik in meşhur fırtınalarında türlü bâdireler atlatacaklardı. Dahası, Korfu kuşatması esnasında bu ağır topların geri tepmesi de gemilerin omurgalarını zayıflatacaktı. 8 7 Kahraman Şakul, Diplomatik Bir Mesele Olarak İaşe: Rus Donanmasının Osmanlılar Tarafından İaşesi ( ), Eskiçağ dan Modern Çağ a Ordular Oluşum, Teşkilat ve İşlev- (ed. Feridun M. Emecen), İstanbul: Kitabevi, 2008, s J. L. McKnight, Admiral Ushakov and the Ionian Republic. The Genesis of Russia s First Balkan Satellite (doktora tezi, 1965), University of Wisconsin, s. 26; Saul, Russia and the Mediterranean, s ; III. Selim in Sırkatibi Ahmed Efendi Tarafından Tutulan Rûznâme (nşr. V. Sema Arıkan), Ankara 1993, s. 287; Cevdet Paşa, Târih, VI, 6; Uşakov İstanbul da mukim elçisi Tomara dan 19 Eylül 1798 [yeni takvim] tarihinde aylık 7492 tayın istemiştir (bkz. Admiral Ushakov [ed. R. N. Mordvinov], Moskova: Voenizdat, ), I-II, belge nr. 260

16 KAHRAMAN Ş AKUL Rus Karadeniz filosu Adriyatik gibi zorlu bir denizde uzun süreli göreve uygun değildi. Çabuk çürüyen yaş çamdan inşa edilmiş bu gemilerden sadece iki tanesi on beş yaşından gençti ve birkaç tanesi hariç hiçbirinin altında bakır koruyucu tabaka yoktu. Filo daha İstanbul a varamadan iki tanesi sakatlanıp Sivastopol a dönmek zorunda kalmıştı. 9 Rus mürettebatın eğitim ve tecrübe vaziyeti çok net değildir. Uşakof un astları Osmanlı-Rus savaşını görmüş tecrübeli subaylardı fakat filo görev tanımı dolayısıyla kışın demir üzerinde yattığından mürettebat vaktinin çoğunu karada geçiriyordu. Bundan dolayı mürettebat büyük oranda tâlimsizdi. 10 Osmanlı donanmasına gelince, sürmekte olan ıslahatlar sonucu yapılan son sistem Osmanlı harp gemileri 12 Eylül tarihli resmî ziyaretinde Uşakof u şaşkınlığa uğratacak kadar etkileyiciydiler. Neredeyse tamamının altı çürümeye karşı bakırla kaplanmıştı. Osmanlı donanmasının Rus donanmasında bulunmayan en mühim özelliği Mahan ın tabiriyle filo bütünlüğüne sahip olmasıydı; yani Rusya nın aksine farklı görev yerlerindeki filolarını ihtiyaca göre belli bir bölgede toplayabilmekteydi. Ayrıca belirtmek gerekir ki Yedi Ada ya karşı girişilen harekât Rus donanmasının ordu desteği olmadan giriştiği ilk amfibi harekâttı. Oysa, Osmanlılar hem bu tip amfibi harekâtlarda oldukça tecrübeliydiler ve Korfu yu daha önce iki defa kuşatmışlardı ; Anderson a göre Uşakov emrindeki gemilerin isimleri şöyledir: Sv. Pavel (sancak gemisi- 84), Bogoyavleniye Gospodne (72), Sv. Troitsa (72), Maria Magdalina (68), Zaçarii i Elizaveta (74), Sv. Petr (74), Grigoriy Velikiya Armeniy (50), Sv. Mikail (48), Soşestviye Sv. Duka (44), Sv. Nikolay (46), Kazanskaya Bogoroditsa (46), Navarkiya Vosneseniye Gaspodne (40), Stçastlivyi (32) ve 3 hafif gemi (R. C. Anderson, Naval Wars in the Levant, , Liverpool 1952, s. 367). 9 McKnight, Admiral Ushakov, s. 26, 29, 35, 121; Saul, Russia and the Mediterranean, s , Saul, Russia and the Mediterranean, s ; McKnight, Admiral Ushakov, s. 27; D. Mitchell, A History of Russian and Soviet Sea Power, New York: McMillan, 1974, s donanma ıslahatının teknik yönleri için bkz. Tuncay Zorlu, Innovation and Empire in Turkey: Sultan Selim III and the Modernisation of the Ottoman Navy, London: I.B. Tauris, 2008): bu ıslahatlara genel giriş için bkz. S. Shaw, Selim III and the Ottoman Navy, Turcica, I (1969), s ; Ali İihsan Gencer, Bahriye de Yapılan Islahat Hareketleri ve Bahriye Nezareti nin Kuruluşu ( ), Ankara 2001, s ; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye 261

17 III. SELİ M VE DÖNEMİ Yelkenci ve topçu takımlarının nitelik ve nicelik olarak eksikliği ise Osmanlı donanmasının yumuşak karnını oluşturmaktaydı. Gelgelelim, aslî görevi kıyı koruma olan ve normal şartlar altında sadece deniz mevsimi denize açılan bir donanmada tam zamanlı mürettebat istihdam edip düzenli manevra ve ateşli tâlim yapmak son derece de pahalı bir iş gibi gözükmektedir. Filo bütünlüğü anlayışı uyarınca harp gemilerinin memleketin farklı hususiyetler barındıran kıyılarının tamamında görev yapabilecek özellikte olması şarttı. Ortak filoya verilen gemilerden anlaşıldığı kadarıyla Osmanlılar elli toplu 450 mürettebatlı büyük fırkateyn veya karavela diye anılan gemileri tercih etmekteydiler. Batı memleketlerinde XVII. yüzyıl sonlarında tasarlanmaya başlanan bu fırkateyn tipi sığ sularda seyredebilme yeteneğiyle Akdeniz kıyı güvenliğini sağladığı gibi gerektiğinde ağır toplar taşıyarak Karadeniz deki kara hedeflerinin bombardımanında da kullanılabilmekteydi. 12 Osmanlılar ın ortak filoya ne kadarlık bir güçle katkıda bulunduklarına dair bilgiler açık değildir. 13 Osmanlı belgelerine göre Başbuğ Abdül- Teşkilatı, Ankara 1943, s ; Karal, Selim III Devrinde Osmanlı Bahriyesi Hakkında Vesikalar, Tarih Vesikaları, I/3 (1941) s ; A. T. Mahan, The Influence of Sea Power Upon History, , Boston 1890, 1. Ünite: Discussion of Elements of Sea Power, s Henry Jervis ve White Jervis Adriyatik seferine katılan bu elli toplu Osmanlı fırkateynlerini fırkateynlerden daha büyük, yüksek kıçlı ve elli toplu karavelalar olarak tavsif etmektedirler (bkz. Henry Jervis White Jervis, History of Island of Corfu and the Republic of the Ionian Islands, London 1852, s. 166; elli toplu fırkateynlerin gelişimi için bkz. R. Gardiner, The Frigate, The Line of Battle. The Sailing Warship (ed. R. Gardiner), Conway 1992, s ; Rif Winfield, The 50-Gun Ship, London: Chatham Publishing, 1997); belirtmek gerekir ki Osmanlılar Avrupa daki mevcut uygulamanın aksine harp gemilerini taşıdığı top sayısına göre 5 dereceye (100 + top; top; top; top; top) ayırmak yerine uzunluğuna göre kabaca kalyon, fırkateyn (sagīr-kebîr) ve korvet (sagīr-kebîr) olarak tasnif ediyorlardı. Bu zâviyeden filodaki elli toplu 450 mürettebatlı kebîr fırkateynler Avrupa usulünce 4. derece kabul edilen elli toplu 350 mürettebatlı gemilere tekabül etmiş olmalıdır. 13 McKnight a göre Osmanlı filosu altı saf gemisi, altı fırkateyn, dört küçük gemi ve 6000 mürettebattan oluşmaktaydı (McKnight, Admiral Ushakov, s. 35); Von Pivka ise yirmi sekiz Osmanlı gemisine değinmektedir: Dört saf gemisi, altı fırkateyn (Hüseyin Kapudan, Abbas Kapudan, Zeynel Kapudan, Süleyman Kapudan, Kerim Kapudan, Ahmed Kapudan), dört korvet (Mustafa Kapudan, Hüseyin Kapudan, Ali Bey, Mehmed Bey) ve on dört bomba gemisi (O. von 262

18 KAHRAMAN Ş AKUL kadir Bey emrindeki Osmanlı filosunda en az on bir gemi (hafif gemiler hariç) olmalıdır. Mürettebat sayısı ise en fazla 7205 idi. 14 Mısır Seferi haberlerinin duyulması üzerine Bâbıâli Çanakkale ye bir Fransız saldırısını muhtemel gördüğü için Gelibolu ya 3 Eylül 1798 de üç kalyon, üç fırkateyn ve üç korvet ile on şalope göndermişti Aralık la beraber Mısır ve Adriyatik için görevlendirilen toplam gemi sayısı otuz dokuz idi. Çanakkale de bulunan Bahr-i Zafer ve Âsâr-ı Nusret kalyonları haricinde dört kalyon, on fırkateyn, altı korvet, on sekiz şalope ve bir kırlangıç bu gücü teşkil etmekteydi. Bunlardan İngiltere ve Rusya ile yapılan ittifak müzakerelerinde Mısır cephesi için söz verilen iki fırkateyn ve şalopeler dışındakileri muhtemelen Adriyatik seferi için donanmıştı baharında Fransız Amiral Bruix nun çok güçlü bir Fransız-İspanyol donanması ile Akdeniz e girmesi üzerine, Bâbıâli donanmayı yirmi altı ilâve gemi ile tahkim etmeye karar verdi. Bu gemilerin dökümü şöyledir: Bir tane üç ambarlı, yedi kalyon, iki fırkateyn, yirmi yeni bomba fırkateyni, iki Pivka, Navies of the Napoleonic Era, New York 1980, s. 214); Anderson a göre Osmanlı filosunda altı savaş gemisi, sekiz fırkateyn, sekiz korvet ve on dört bomba gemisi. Ona göre, Abdülkadir Bey adam eksikliğinden arkada iki harp gemisi, iki fırkateyn ve dört korvet bırakmak zorunda kalmıştı (Anderson, Naval Wars, s. 367). 14 Kaptanıderyâ Küçük Hüseyin Paşa bir raporunda Korfu daki bu filoya gemi başına ikişer takım olmak üzere toplam yirmi iki gomena gönderileceğini belirtmektedir (Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA] Hatt-ı Hümâyun Kataloğu [HAT] 164/6839 (15M1214/19Haz1799); Cevdet Paşa ya göre filoda altı kalyon, dokuz fırkateyn ve dört korvet vardı ( Cevdet Paşa, Târih, VI, 6); İâşe ile ilgili çok sayıdaki belge içinde HAT 266/15490 altı aylık peksimet tayınatını kantar olarak vermektedir. Adam başına iki kantar tayınat kuralınca 7205 rakamına ulaşılır. Lâkin, bu hesaplama subayların ve erlerin farklı miktarlarda tayınat aldıkları gerçeğini dikkate almaz. 15 Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi [TSMA], E. 4079/2. Bu belgeye göre gemiler ve takımları şöyledir: Kalyonlar: Şehbâz-ı Bahrî (yetmiş dört top/850 nefer; Giridî İbrâhim Kapudan), Bahr-i Zafer (yetmiş iki top/750 nefer; Eyyûbî Mustafa Kapudan), Âsâr-ı Nusret (seksen dört top/800 nefer; İsmâil Kapudan). Fırkateynler: Hümâ-yı Zafer (elli top/450 nefer; Abdülkerim Kapudan), Şiar-ı Nusret (elli top/450 nefer; İskenderiyeli Ahmed Kapudan), Şevketnümâ (elli top/450 nefer; Arnavut Abbas Kapudan). Korvet: Salabetnümâ (yirmi altı top/ nefer; Tunuslu Hüseyin Kapudan), Necm-i Zafer (200 nefer; Cezayirli Mehmed Kapudan), cedîd-i nüzûl-i Tersane (Yenişehirli Halil Kapudan). 263

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... III BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 (1) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

MODERNLEŞME DÖNEMİNDE OSMANLI DENİZ TEKNOLOJİSİ VE TERSANE-İ AMİRE

MODERNLEŞME DÖNEMİNDE OSMANLI DENİZ TEKNOLOJİSİ VE TERSANE-İ AMİRE MODERNLEŞME DÖNEMİNDE OSMANLI DENİZ TEKNOLOJİSİ VE TERSANE-İ AMİRE Prof. Dr. Tuncay Zorlu İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü 6.1.2016 1 Çeşme Bozgunu (1770) ve Modernleşmenin

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Akademik Bilgiler:

ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Akademik Bilgiler: 1 ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Ad-Soyad: Fatih YEŞİL Doğum Tarihi: 7 Ağustos 1976 Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti Medeni Durum: Evli İş Adresi: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Beytepe,

Detaylı

Osmanlı tarihinde çok dikkat. Çanakkale Savaşlarından 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren

Osmanlı tarihinde çok dikkat. Çanakkale Savaşlarından 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Çanakkale Savaşlarından 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı Osmanlı tarihinde çok dikkat çekmeyen konulardan biri de, 1807 yılında, İngiliz Donanmasının Çanakkale Boğazı

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

NAVARİN OLAYI 20 Ekim 1827

NAVARİN OLAYI 20 Ekim 1827 NAVARİN OLAYI 20 Ekim 1827 Navarin bugün Yunanistan topraklarında kalan bir liman şehridir. 1460 yılından itibaren Osmanlıların elinde bulunan şehrin tarihi önemi; İngiliz, Fransız ve Rus gemilerinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN Sınır Ve Aşiret (1800-1854) Sıtkı ULUERLER Son Çağ Yayıncılık Ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul Caddesi İstanbul Çarşısı No : 48 / 48 İskitler / ANKARA www.uzundijital.com ISBN

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖZGEN 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: Cenk ÖZGEN Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa / 07.08.1979 Uyruğu: T.C. Medeni Hali: Evli Adres: Giresun Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

III. SELİM ve DÖNEMİ. SELİM III and HIS ERA

III. SELİM ve DÖNEMİ. SELİM III and HIS ERA Nizâm-ı Kadîm den Nizâm-ı Cedîd e III. SELİM ve DÖNEMİ SELİM III and HIS ERA from Ancien Régime to New Order Edİtör SEYFİ KENAN İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) İcadiye Bağlarbaşı caddesi 40 Üsküdar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

2000 li Yıllar / 8 Türkiye de Eğitim Bekir S. GÜR Arter Reklam 978-605-5952-25-9 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011

2000 li Yıllar / 8 Türkiye de Eğitim Bekir S. GÜR Arter Reklam 978-605-5952-25-9 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011 Seri/Sıra No 2000 li Yıllar / 8 Kitabın Adı Türkiye de Eğitim Editör Bekir S. GÜR Yayın Hazırlık Arter Reklam ISBN 978-605-5952-25-9 Baskı Tarihi Ağustos-2011 Ofset Baskı ve Mücellit Ömür Matbaacılık Ömür

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X OSMANLI ARAŞTIRMALARI X Neşl.r Heyeti - EdU.orlal Board HALİL İNALCIK-NEJAT GÖYÜNÇ HEATH W. LOWRY- İSMAiL ERtlNSAL THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, X İstanbul-199 0 226 Nitekim Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinin

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ Yrd. Doç. Dr. A. Poyraz GÜRSON Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü Dr. A. Poyraz Gürson, İlk-ortaöğretim ve liseyi İzmir Karşıyaka'da tamamlamayı müteakip

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Korsanları sadece İngiltere. kullandı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren

Korsanları sadece İngiltere. kullandı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Korsanları sadece İngiltere Fransa değil Osmanlı da kullandı B ütün Dünya da, Osmanlı Donanması ve denizciliğini konu eden yazılar yayınlamıştık. Ayrıca Osmanlı Donanması

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ KANAYAN YARA KARABAĞ Astana Yayınları KANAYAN YARA KARABAĞ Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,

Detaylı

Türkiye ile İngiltere savaşın eşiğinden dönmüş!

Türkiye ile İngiltere savaşın eşiğinden dönmüş! On5yirmi5.com Türkiye ile İngiltere savaşın eşiğinden dönmüş! Kıbrıs Barış Harekatı'nın 41. yıl dönümünde operasyonda yer alan denizciler, İngilizlerle yaşanan gergin anları anlattı. Yayın Tarihi : 20

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı Osmanlı Devleti nin en kritik devrinde otuz üç sene hükümdarlık yapmış İkinci Abdülhamid Han için ağır ithamlarda bulunanların sayısı gittikçe azalmakla beraber, yapılan iftiralar ve hakaretlerin kötü

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.Mehmet Ali BEYHAN ın Özgeçmişi: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası

Detaylı

Editörden. Editör Doç. Dr. Onur KÖKSAL

Editörden. Editör Doç. Dr. Onur KÖKSAL Editörden 2014 yılında çalışmalarına başladığımız INESJOURNAL ın (Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi / The Journal of International Education Science) onuncu sayısını yayınlamış bulunmaktayız. Uluslararası

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com

Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk mustafasell@gmail.com İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü T.C. Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İstanbul- Türkiye ÖZGEÇMĠġ/

Detaylı

ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI

ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI Barış BULUT 1 Bouvet Ocean Irresistible Bouvet gemisindeki

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında...

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında... kpss 2014 GENEL KÜLTÜR ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. TARİH Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 30 DENEME Serkan Aksoy Gerçek Sınav Tadında... Serkan AKSOY KPSS TARİH 30 DENEME

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı

TAHLİSİYE SANDALI İNCELEME ve ARAŞTIRMA PROJESİ

TAHLİSİYE SANDALI İNCELEME ve ARAŞTIRMA PROJESİ TAHLİSİYE SANDALI 1 TAHLİSİYE SANDALI İNCELEME ve ARAŞTIRMA PROJESİ TAHLİSİYE SANDALI ve DENİZDEN CAN KURTARMA TARİHİ 18. yüzyılın sonuna doğru 1790 lı yıllarda, tahlisiye - denizden can kurtarmanın başladığını

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

Evrensel Bakış Açısı. 400 Yıllık Türk Egemenliğini. 4 Saatte Bitiren Savaş:

Evrensel Bakış Açısı. 400 Yıllık Türk Egemenliğini. 4 Saatte Bitiren Savaş: Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren 400 Yıllık Türk Egemenliğini Navarin 4 Saatte Bitiren Savaş: Paris te yaşadığım yıllarda, 9. Bölgede bulunan evimin telefonu için arıza ve fatura gibi sorunlar olduğunda,

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TPQ yla gerçekleştirdiği özel söyleşide Rusya ile yaşanan gerginlikten Ukrayna nın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Alter Yay. Rek. Org.Tic. Ltd.Şti. Yayıncı Sertifika No:11483

Alter Yay. Rek. Org.Tic. Ltd.Şti. Yayıncı Sertifika No:11483 Alter Yay. Rek. Org.Tic. Ltd.Şti Yayıncı Sertifika No:11483 YAZAR: Tüccarzade İbrahim Hilmi ÇIĞRAÇAN YAYINA HAZIRLAYAN: Dr. Ertan EROL KİTABIN ADI : Türkiye Uyan Baskı : 1000 Adet Alter Yay. Rek. Org.Tic.

Detaylı

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları : 40 Kadınların Belleği Dizisi No : 8 Yayına Hazırlayan A. Oğuz İcimsoy PROJE DESTEĞİ FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ Baskı ve Cilt: Hanlar Matbaası

Detaylı

Dunkirk'ün gerçek tarihi

Dunkirk'ün gerçek tarihi Dunkirk'ün gerçek tarihi Tüm zamanların ilk on savaş filmleri arasında gösterilen Dunkirk'te, savaşın gerçek kahramanları gözardı mı edildi? 17.08.2017 / 13:25 Hindistanlı askerlerin yardımı olmasaydı,

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 13-16.11.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 16 Mayıs Amiral Souchon Padişah V. Mehmed Reşad ın huzurunda. Amiral şerefine Bomonti Bira Fabrikasında düzenlenen ziyafet.

İÇİNDEKİLER. 16 Mayıs Amiral Souchon Padişah V. Mehmed Reşad ın huzurunda. Amiral şerefine Bomonti Bira Fabrikasında düzenlenen ziyafet. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 7 ÖNSÖZ...11 KISALTMALAR....13 GİRİŞ... 15 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı-Alman ilişkilerinin tarihçesine genel bir bakış. Osmanlı Devleti nin emperyalist Avrupalı güçler karşısındaki

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

GLn ipisi için..." omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular.

GLn ipisi için... omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular. GLn ipisi için..." omülki A^mır "9 fark yaratmak istepenkre... // Tarih 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular n www.nextlevelkariyer.com 0312 418 99 99 09 EYLÜL 2017 KAYMAKAMLIK SINAVI HAZIRLIK

Detaylı

"medya benim ayağımın altına muz kabuğunu biraz zor koyar" vari açıklamalarda bulunuyordu ki Olanlar oldu

medya benim ayağımın altına muz kabuğunu biraz zor koyar vari açıklamalarda bulunuyordu ki Olanlar oldu - Aman ormancı, yaman ormancı Bıraktın bizde derin bir acı - Dua ile bisiklet gider mi?... - Özbek Paşa'dan AKP falı... Ve - Bush'tan "beni kimse sevmiyor" sendromu RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender

Detaylı

GEMİLERDE MÜRETTEBAT İÇİN İAŞE VE YEMEK HİZMETLERİNE İLİSKİN 68 SAYILI SÖZLEŞME

GEMİLERDE MÜRETTEBAT İÇİN İAŞE VE YEMEK HİZMETLERİNE İLİSKİN 68 SAYILI SÖZLEŞME GEMİLERDE MÜRETTEBAT İÇİN İAŞE VE YEMEK HİZMETLERİNE İLİSKİN 68 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Haziran 1946 Kanun Tarih ve Sayısı: 15.7.2003 / 4943 Uluslararası çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 21-24.11.2013 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ. Bayram Akça *

ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ. Bayram Akça * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXI, Sayı/Number 2 Aralık/December 2006, 1-15 ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ Bayram Akça * Özet Bu çalışmada, Osmanlı Devleti nin I.Dünya Savaşı na

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

ÇATIŞMAYI DÖNÜŞTÜRME SAFHASINDA REHABİLİTASYON SÜRECİ: KUZEY İRLANDA ÖRNEĞİ

ÇATIŞMAYI DÖNÜŞTÜRME SAFHASINDA REHABİLİTASYON SÜRECİ: KUZEY İRLANDA ÖRNEĞİ ÇATIŞMAYI DÖNÜŞTÜRME SAFHASINDA REHABİLİTASYON SÜRECİ: KUZEY İRLANDA ÖRNEĞİ Yazar: Yusuf ÇINAR İSTANBUL 2017 YAYINLARI I Yazar: Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÇINAR Kapak ve İç Tasarım: Sertaç DURMAZ Mecidiyeköy

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı