Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE TURİZM TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 17 Aralık 1985

2 İÇİNDEKİLER Genel... 5 Türkiye Turizmi... 5 İstanbul Turizmi... 5 Ege Bölgesi Turizmi... 5 Başka Ülkeler Turizmi... 6 Kırsal Turizm... 6 Kış Turizmi... 6 Kongre Turizmi... 6 Sağlık Turizmi... 6 Sosyal Turizm... 6 Turistik Çekim Merkezleri... 6 Turizm Ekonomisi... 6 Turizm Ve Kalkınma... 7 Turizm Yatırım Ve İşletmeciliğinin Teşviki... 7 Turizm Yatırımları... 7 Turizm Hukuku... 7 Turizm İstatistikleri... 8 Turizm İşletmeciliği... 8 Turizm İşletmeciliğinin Fonksiyonları... 8 Finansman... 8 Muhasebe... 8 Personel... 8 Üretim... 8 Yönetim... 9 Eğlence İşletmeciliği... 9 Kamping İşletmeciliği... 9 Konaklama İşletmeciliği... 9 Otel İşletmeciliği... 9 Pansiyon İşletmeciliği Kuruluş Yeri Seyahat İşletmeciliği Turizm Bankası A.Ş Turizm Kooperatifçiliği Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Turizm Pazarlaması Turizm Yatırım Projelerinin Hazırlanması Ye Değerlendirilmesi Turizm Planlaması

3 Tesis Planlaması Konaklama Tesislerinin Fiziksel Planlaması Otellerin F.P Tatil Köylerinin F. P Motellerin Fiziksel Planlaması Pansiyon Fiziksel Planlaması Kaplıca Tesislerinin Fiziksel Planlaması Yiyecek-İçecek Tesislerinin Fiziksel Planlaması Eğlence Tesislerinin Fiziksel Planlaması Hediyelik Eşya Tesislerinin F. P Ulaştırma Tesislerinin F. P Kongre Yapılarının Fiziksel P Çeşitli Turizm Politikası Turizm Sosyolojisi Turizm Ulaştırması Turizm Ve Bilgibilim Turizm Ve Çevre Sorunları Turizm Ve Eski Yapılar Turizm Ve Kıyı Uluslararası Turizm Yat Turizmi

4 YILLARA VE TÜRLERİNE GÖRE TEZLER UZMANLIK MASTER YETERLİK DOKTORA DOÇENTLİK PROFESÖRLÜK TOPLAM TOPLAM Not: Künye numarası 33, 36, 40, 57, 61, 75, 77, 116 ve 118 olan tezlerin tarihleri belirtilmemiştir. Bu sebeple, yatay sütunlar Kesin değildir. 4

5 GENEL 1.Çubuk, Mehmet: Turizmin, Dinlenme, Eğlenme ve Boş B Zamanları Değerlendirme İle Bütünleşmesi, Yeniden Tanım Denemesi ve Turizm Planlamasında Sistemli Bir Yaklaşım". Göksan, Ergun: Turizm Problemleri ve Türkiye Turizminin Yarını. bkz.: 2.Köksüz, Bennur: Turizm Olgusu ve İstanbul'da Turizm Olanakları 3.Toskay, Tunca: Turizm; Turizm Olayına Genel Yaklaşım 4.Usta, Öcal: Turizmde Yoğunlaşma ve Turizm Hareketlerinin Yayılması Türkiye Turizmi 6.Akan, Asuman: Planlı Dönemde Türkiye'nin Uluslararası Turizm İlişkileri 7.Aktepe, Süha: Türkiye'de Turizm Sektörünün Gelişimi ve İstanbul'daki Turizm Konaklama Tesisleri 8.Ekim, Bülent: Ürgüp-Göreme Yöresinde Turizm Potansiyeli 9.Göksan, Ergun: Turizm Problemleri ve Türkiye Turizminin Yarını 10.Güngör, Ayten: Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu İlişkileri İçinde Türk Turizminin Bugünü ve Geleceği 11.Yaman, Besim: Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Değerlendirilmesi İstanbul Turizmi 12.Ağat, Nilüfer: Boğaziçinin Turistik Etüdü Aktepe, Süha: Türkiye'de Turizm Sektörünün Gelişimi ve İstanbul'daki Turizm Konaklama Tesisleri. bkz.: 13.Baykal, Hülya: İstanbul Turizminin Yapısal Olanakları Arkeolojik ve Tarihsel Zenginliklerinin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi endirilmesi Köksüz, Bennur: Turizm Olgusu ve İstanbul'daki Turizm Olanakları. bkz. : Ege Bölgesi Turizmi 14.Gokovalı, Şadan: Ege Bölgesinde Turizm Mevsiminin Uzatılması Sorunu 15.Gökovalı, Şadan: Muğla İlinde İ Turizmi Geliştirme Olanakları 16.Göksan, Ergun: Özellikle Ege Bölgesinin Durumuna Göre Turizm Ekonomisi ve İşletmeciliği Sorunları ve Turizm Politikası 17.Gürel, İnci: Proposal for a Resort Motel Chain on the Aegean Coast 18.İnce, Nejat: Bir Turizm İstasyonu Olarak Kuşadası 19.Timur, Alp: Bir Turizm İstasyonu Olarak Çeşme İlçesi 5

6 Başka Ülkeler Turizmi 20.Emel El Beyati: Irak Turizminin Strüktürü ve Gelişmeleri KIRSAL TURİZM 21.Sağcan, Mustafa: Rekreasyon Faaliyetlerinin Planlaması ve Kırsal Turizm KIŞ TURİZMİ 22.Arslan, Orhan: Türkiye'de Kış Turizmi ve bankamız Öncülüğünde Kış Turizminin Geliştirilmesi Olanaklarının Araştırılması KONGRE TURİZMİ 23.Karasu, Tanju: Kongre Turizmi ve Türkiye (Durum, Sorunlar, öneriler) 24.Yarcan, Şükrü: Uluslararası Kongreler SAĞLIK TURİZMİ 25. Dikkaya, Mehmet: Termalizm-Terma Turizmi ve Aydın Yöresinde Termal Ürün Pazarlaması 26.Kahraman, Nüzhet: Türkiye'de Sağlık Turizmi 27.Kaya, Bayram: Türkiye Termal Turizmi ve öngörülen Yatırımlar 28.Oktay, Tahsin: İzmir İli Termal Turizmi SOSYAL TURİZM 29.Güngör, Ayten: Sosyal Turizm 30.Usta, Öcal: Türkiye'de Sosyal Turizm 31.Usta, Öcal: Yapısal Bakımdan Sosyal Turizm. Sosyal Turizm Politikası ve Türkiye 32.Yılmaz, Yayar: Sosyal Turizm ve Türkiye TURİSTİK ÇEKİM MERKEZLERİ 33.Toskay, Tunca: : Turistik Mahallerin Dağılımı ve Bu Konuda Etkili Olan Faktörler TURİZM EKONOMİSİ 34.Altınöz, A.: Turistik Eşya Talep Tahmini 35.Ayata, Kamile Keşe: Türk El Sanatları ve Hediyelik Eşyanın Turizme Katkısı 36. Binici, Sadık: Kentsel Yerler Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anket sonuçlarının Turizm Harcamaları Açısından Değerlendirilmesi 40.Dallı, Özen: Turizm Talebi ve Gelirleri, Dikkaya, Mehmet: Turizm Harcamalarının Milli Gelire Etkisi 42.Doğan, Hasan H.: Turistik Belgeli Konaklama Tesislerinde Katma Değer Araştırması 43. Doğrar, İlknur: Turizm Ekonomisi Açısından Sergi, Fuarlar ve İzmir Enternasyonal Fuarı 6

7 44. Egeli,H. Avni: Turizmin ödemeler Dengesi Üzerine Etkisi Göksan, Ergun: Özellikle Ege Bölgesinin n Durumuna Göre Turizm Ekonomisi ve İşletmeciliği Sorunları ve Turizm Politikası. bkz.: 45.Gür, Sevinç: Yabancı Sermaye ve Türkiye Turizmi Kaya, Bayram: Türkiye Termal Turizmi, Arz Potansiyeli ve Öngörülen Yatırımlar. bkz.: 46.Oğuz, Şeyda Sibel: Turizm Sektörü, Türkiye'de Turizm Yatırımlarının Planlama Süreci ve Bir Öneri. 47.Şekercik, Ülkü: Türkiye'de İç ve Dış Turizm Talebinizi Oluşturan Sosyo-Ekonomik Etmenler 48. Timur, Alp: Turizm Fiat Enflasyon İlişkileri 49. Timur, Alp: Turizmin Ekonomik Etkileri ve Türkiye Bakımdan Bir Değerlendirme Turizm ve Kalkınma 5O. Erar, Haluk: Türkiye'nin Ekonomik Gelişimi İçin Yeni Bir Boyut: Turizm 51.Olalı, Hasan: Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesinde Turizmin Rolü 52.Orhan, Erol: Turizmin Kalkınmadaki Fonksiyonları 53. Sökmen, Mustafa: Türkiye'nin Ekonomik Kalkınmasında Turizm Sektörünün Yeni ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Turizm Sorununa Bir Yaklaşım Timur, Alp: : Turizmin Ekonomik Etkileri ve Türkiye Bakımından Bir Değerlendirme. bkz.: Turizm Yatırım ve İşletmeciliğinin Teşviki 54. Akgül, Yusuf: Turizm Sektöründe Mevcut ve Alınması Gerekli Yatırımları Özendirme Tedbirleri Celayir, Arif: Seyahat Acentalarının Turizm Sektörüne Katkısı ve Kredilendirilmesi. bkz.: Güzeler, Adem: Kredi İlkelerinin Turizm Yatırımlarını Yönlendirme Gücü. bkz.: 55. Tarakçıoglu, Enis: Türkiye'de Turizm Kredileri ve Sübvansiyonları Turizm Yatırımları Akgül, Yusuf: Turizm Sektöründe Mevcut ve Alınması Gerekli Yatırımları Özendirme Tedbirleri. bkz.: Kaya, Bayram: Türkiye Termal Turizmi, Arz Potansiyeli ve Öngörülen Yatırımlar. bkz.: Gür, Sevinç: Yabancı Sermaye ve Türkiye Turizmi. bkz.: Güzeler, Adem: Kredi İlkelerinin Turizm Yatırımlarını Yönlendirme Gücü. bkz.: Kaya, Bayram: Türkiye Termal Turizmi, Arz Potansiyeli ve Öngörülen Yatırımlar mlar. bkz.: Oğuz, Şeyda Sibel: Turizm Sektörü, Türkiye'nin Turizm yatırımlarının Planlama Süreci ve Bir öneri. bkz.: Olalı, Hasan: Otelcilik Endüstrisi Yatırımları ve Finansmanı. bkz.: 56. Tort, Mahir: Küçük Tasarrufların Turizm Yatırımlarına Yöneltilmesi Konusunda Alınabilecek Tedbirler. TURİZM HUKUKU 57.Güzeler, Adem: Kredi ilkelerinin Turizm Yatırımlarını Yönlendirme Gücü 7

8 TURİZM İSTATİSTİKLERİ 58. Beşok, Sadettin: Turizm Konusuna İstatistiksel Bir Yaklaşım. TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 59. Atay, Aydın: Turizm Sektöründe Tesis Cins ve Sınıfları ve Bölgeler İtibariyle Türkiye'de Personel Standartları Göksan, Ergun: Özellikle Ege Bölgesinin Durumuna Göre Turizm Ekonomisi ve İşletmeciliği Sorunları ve Turizm Politikası. bkz.: Turizm İşletmeciliğinin Fonksiyonları Finansman Benligiray, Yılmaz: Otel İşletmelerinde Kâr Planlaması ve Maliyet Kontrolü. bkz. : 60. Ege, Yavuz: T.C. Turizm Bankası A.Ş. İçin Uzun Dönemli Bir Finansman ve Yatırım Planı ( ) Göçer, İpek: Otel İşletmelerinde Finansal Planlama, Bütçeleme ve Bütçe Kontrolü, bkz. Olalı, Hasan: Otelcilik Endüstrisi Yatırımları ve finansmanı. bkz.: Muhasebe Dingiloğlu, Mustafa: Otel İşletmelerinde Muhasebe Hesap Plânı -Bilanço ve Gelir Tablosu. bkz.: Göksel, Nezahat: Turban Konaklama Zinciri Muhasebe Sistemlerinin Standardizasyonu ardizasyonu ve Geliştirilmesi. bkz.: Personel Atay, Aydın: Turizm Sektöründe Tesis Cins ve Sınıfları ve Bölgeler İtibariyle Türkiye'de Personel Standartları. bkz.: Korzay, Meral: Konaklama Endüstrisinde İş Verimliliğini Etkileyen Faktörler. bkz.: Sina, Zeynep: İzmir İli Konaklama Endüstrisinde Yılları Arasında Yapılmış Toplu İş Sözleşmelerine Göre Ücret ve Sosyal Yardımlar. bkz.: Tuncer, Gülsen: Otelcilik Endüstrisinde Personel Sorunu ve Türk Otel Yöneticilerinin Çeşitli Personel Ponksiyonları Açısından Tanıtılmasına İlişkin Bir Araştırma. bkz.: Usal, Alparslan: Otel ve Restoran İşletmelerinde Personel Sınıflaması ve Personel Yetiştirme. bkz.: Üretim 61. Aras, Haşim: Yiyecek-İçecek Kontrolü Yöntemler ve T.C. Turizm Bankası A.Ş. Zincirinde Geçerlilik lik Açısından Değerlendirilmesi Benligiray, Yılmaz: Otel işletmelerinde Kâr Planlaması ve Maliyet Kontrolü, bkz.: Çetiner, Ertuğrul: Otel İşletmelerinde İşçilik Giderleri ve Denetimi. bkz.: Korzay, Meral: Konaklama Endüstrisinde İş Verimliliğini Etkileyen Faktörler. bkz.: Sümerkan, Zekeriya: Otel İşletmelerinde Maliyetlerin Kârlılık Açısından Değerlendirilmesi ve Uygulama Örneği. bkz.: 8

9 Yönetim Akan, Asuman: Büyük Otel İşletmelerinin Yönetimi örgütlenmesi ve Sorunları. bkz.: Çağla, Fügen: Konaklama işletmelerinden erinden Otellerin Organizasyonu. bkz.: Gökkılıç, Ruhiser: Çeşme Oteli Beş Yıllık Gelişme Programı, bkz. : Islam, Z. M,: Genel Yönetim Kuramlarının Işığında Zincir Otelin Yönetimi. bkz.: 62. Özdemir, Mehmet: Turizm Tesislerinin Organizasyon Yapıları ve Kültürünün Turizme Etkileri. Öztekin, Hikmet: : Otel İşletmelerinde Sorumluluk Raporlarının Düzenlenmesi. bkz,: Tek, Nergis: Otel İşletmelerinde Karar Alma Aracı Olarak Enformasyon. bkz.: Yağcıoğlu, Sümer: Otellerin Mimari Teknik İşletme ve Organizasyon Özellikleri. bkz.: Eğlence İşletmeciliği Onaran, Cengiz: Casino and Hotel Deveiopment at "Hekim Adası". Bkz.: Kamping İşletmeciliği Ergün, Nilgün: Rekreasyon Planlamasında Kamu Dinlenme ve Eğitim Tesislerinin çeşitli Yönleriyle İncelenmesi Konaklama İşletmeciliği Aktepe, Süha: Türkiye'de Turizm Sektörünün Gelişimi ve İstanbul'daki Turizm Konaklama Tesisleri. bkz.: 63. Arpat, Erdal: Konaklama Endüstrisinde 1973 Yılı işletme istatistikleri 64. Canlar, Mehmet: Konaklama işletmelerinde iç Kontrol 65. Dölay, Sibel: Konaklama Ünitelerinde Metrekare Yatak ve Odabaşına Düşen Maliyetlerin Tesbiti, Bölgeler ve iller Arasındaki Maliyet Farklılıklarının Nedenleri 66. Ezel, Gülbin: Konaklama Tesisleri Yatırım Projelerinde Üretim Sürecinin Uzama Sorunları 67. Göksel, Nezahat: Turban Konaklama Zinciri Muhasebe Sistemlerinin Standardizasyonu ve Geliştirilmesi 68. Hepakçin, Osman Çevik: : Konaklama Endüstrisinde Tanıtma ve Reklamcılık 69. Korzay, Meral: Konaklama Endüstrisinde İş Verimliliğini Etkileyen Faktörler 70. Sina, Zeynep: İzmir İli Konaklama Endüstrisinde Yılları Arasında Yapılmış Toplu iş Sözleşmelerine Göre ücret ve Sosyal Yardımlar 71. Tavman, Gönül: Akdeniz Ülkelerinde Kitle Turizmine Yönelik Tesislerin Niteliklerine N ilişkin Bir Araştırma Otel İşletmeciliği 72. Akan, Asuman: Büyük Otel İşletmelerinin Yönetimi Örgütlenmesi ve Sorunları 73. Benligiray, Yılmaz: Otel İşletmelerinde Kar Planlaması ve Maliyet Kontrolü. 74. Çağlar, Fügen: Konaklama İşletmelerinden Otellerin Organizasyonu 75. Çetiner, Ertuğrul: Otel İşletmelerinde İşçilik Giderleri ve Denetimi 9

10 76. Dereli, A. Metin: Otel İşletmelerinde Önbüro 77. Dingiloğlu, Mustafa: Otel İşletmelerinde Muhasebe Hesap Plânı- Bilanço ve Gelir Tablosu 78. Göçer, İpet: Otel İşletmelerinde Finansal Planlama Bütçeleme ve Bütçe Kontrolü 79. Gökkılıç, Ruhiser: Çeşme Oteli Beş Yıllık Gelişme Programı ( ) 1981) 80. İslam, Z. S.: Genel Yönetim Kuramlarının Işığında Zincir Otelin Yönetimi 81. İşbakan, T. Y.: Luxury Hotel Accommodations commodations in Turkey 82. Olalı, Hasan: Otelcilik Endüstrisi Yatırımları finansmanı 83. Onaran, Cengiz: Casino and Hotel Development at "Hekim Adası" 84. Öztekin, Hikmet: Otel İşletmelerinde Sorumluluk Raporlarının Düzenlenmesi 85. Sümerkan, Zekeriya: Otel İşletmelerinde Maliyetlerin Kârlılık Açısından Değerlendirilmesi ve Uygulama Örneği 86. Tek, Nergis: Otel İşletmelerinde Karar Alma Aracı Olarak Enformasyon 87. Tuncer, Gülsen: Otelcilik Sanayiinde Personel Sorunu ve Türk Otel Yöneticilerinin Çeşitli Personel fonksiyonları Açısından Tanıtılmasına İlişkin Bir Araştırma 88. Usal, Alparslan: Otel ve Restoran İşletmelerinde Personel Sınıflaması ve Personel Yetiştirme Yağcıoğlu, Sümer: Otellerin Mimari Teknik İşletme ve Organizasyon Özellikleri. bkz.: Pansiyon İşletmeciliği 89. Karaveli, Zeynep: Türkiye'de Turizme Genel Bakış İçinde Standart yatak Sayısını Arttırmak Üzere Ev Pansiyonlarında Sıhhileştirme Araştırması Kuruluş Yeri Durmaz, Mustafa: Turizm işletmelerinin Kuruluş Yerleri ile Pazarlama fonksiyonları Arasındaki ilişkiler ve Ege Bölgesi Uygulaması. 90. Hepakçin, Osman Çevik: Ege ve Güneybatı Anadolu Bölgesinde Yiyecek-İçecek ve Konaklama İşletmeleri için Kuruluş Yeri Seçimi SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ 91. Celayir, Arif: Seya eyahat at Acentalarının Turizm sektör ektörüne Katkısı ve Kredilendirilmesi Kutluata, Münir: Turizm Pazarlamacı ve Türk Turizminde Aracı kuruluşlar. bkz.: 92. Oral, Saime: Seyahat Acentaları ve Ege Bölgesi Seyahat Acentalarının Turizme Katkıları TURİZM BANKASI A.Ş. Aras, Haşim: Yiyecek-İçecek KontrolK ontrolü: : Yöntemler ve T.C. Turizm Bankası A.Ş. Zincirinde Geçerlilik Açısından Değerlendirilmesi. bkz.: Arslan, Orhan: Türkiye'de Kış Turizmi ve Bankamız öncülüğünde Kış Turizminin Geliştirilmesi Olanaklarının Araştırılması. bkz. 93. Çetin, Şevket: Zincir Tesislerin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesin İlişkin Etüt 10

11 Ege, Yavuz: T.C. Turizm Bankası A.Ş. İçin Uzun Dönemli Bir Finansman ve Yatırım Planı ( ). 1982). bkz.: Gökkılıç, Ruhiser: Çeşme Oteli Beş Yıllık Gelişme Programı ( ). 1981). bkz.: Göksel, Nezahat: Turban Konaklama Zinciri Muhasebe Sistemlerinin Standardizasyonu ve Geliştirilmesi. bkz.: Tezgör, Narin: İşletmelerimiz Talep Analizi (1975). bkz.: TURİZM KOOPERATİFÇİLİĞİ Adalılar, Ayça: Planlı Dönemde Turizm Politikası ve Turizm Kooperatifçiliği. bkz.: 94. Yorgancıoğlu, Mustafa: Ekonomi ve Turizm Kooperatifçiliği YİYECEK-İÇECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ Usal, Alparslan: Otel ve Restoran İşletmelerinde Personel Sınıflaması ve Personel Yetiştirme, bkz.: TURİZM PAZARLAMASI 95. Akçay, Okan: Hizmet işletmelerinde Pazarlama P Karması Analizi ve Uygulama Alanlarından Örnekler Dikkaya, Mehmet: Termalizm-Termal Turizmi ve Aydın Yöresinde Termal ürün Pazarlaması. bkz.: 96. Dinçer, Mithat Zeki: Dış Aktif Turizm Talebi Yaklaşımıyla Turizmde Promosyon Politikası ve Türkiye'deki Uygulama 97. Dodanlı, Varol Ş.: Yaz Sezonunda, Organize Gruplarla Türkiye'ye Gelen, En Az Bir Hafta kalan Alman ve Fransız Turistlerin Karar Süreçlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 98. Durmaz, Mustafa: Turizm İşletmelerinin Kuruluş Yerleri İle Pazarlama fonksiyonları Arasındaki İlişkiler ve Ege Bölgesi Uygulaması Hepakçin, 0. Çevik: Konaklama Endüstrisinde Tanıtma ve Reklâmcılık. bkz.: 99. Korzay, Meral: Hizmet Endüstrisinde Pazarlama Psikolojisi 100. Kutluata, Münir: Turizm Pazarlaması ve Türk Turizminde Aracı Kuruluşlar 101. Oral, Saime: Türk Turizminin Dış Tanıtma Politikası 102. Tezgör, Narin: İşletmelerimiz Talep Analizi (1975) 103. Tuncer, Doğan: Turizmde Dağıtım Sistemi ve Türkiye için Bir Model önerisi 104. Tuncer, Gülsen: Uluslararası ası Turizm Pazarları ve Turizmde Pazar Seçimi (Turizmde Pazar Seçimi Açısından Türkiye'nin Dış Reklâm Harcamalarının Bir Değerlendirmesi) 105. Turgay, Tayfun: Analysis of the International Tourism Market in Turkey. 11

12 106. Turgay, Tayfun: Türkiye'nin Dış Turizm Talebini Etkileyen Bireysel Eğilimler üzerine Bir Araştırma Modeli TURİZM YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI YE DEĞERLENDİRİLMESİ 107. Bakır, Mehmet: Turizm Yatırımlarında Döviz Faktörü ve Proje Değerlendirmede Kullanma Yöntemleri 108. Göker, Mehmet: Evaluation of Tourism Investment Projects and a Systematization Proposal 109. Kahraman, Nüzhet: Türkiye'de Turizm Yatırım Projelerinde Değerlendirme Sorunları 110. Pektaş, Halis: Turizm Yatırımlarında Karlılık Analizi 111. Şahin, Adem: Yatırım Projelerini Değerlendirme Kriterlerinin Turizm Yatırım Projelerine uygulanması ve Türkiye'deki Durum 112. Tarakçıoğlu, Enis: Konaklama İşletmelerinde yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi 113. Türkmen, Halit Erhan: Bina Yatırım Projelerinin Düzenlenme İlkeleri İ ve Turistik Tesislerde uygulanması TURİZM PLANLAMASI Çubuk, Mehmet: Turizmin, Din1enme-Eğlenme ve Boş Zamanları Değerlendirme ile Bütünleşmesi, Yeniden Tanım Denemesi ve Turizm Planlamasında Sistemli Bir Yaklaşım. bkz.: Karabey, Haydar: Kıyı Mekânının Tanımı, Ülkesel Kıyı Mekânının Düzenlenmesi için Bir Yöntem önerisi, bkz.: 114. Kutvan, Ayşe: Planlama Kriteri Olarak Turistik Çekicilikler; Tercihlerin ve Potansiyelin Saptanmasında Bir Yöntem Yaklaşımı ve Uygulaması Oğuz, Şeyda S.: Turizm Sektörü, Türkiye'de Turizm Yatırımlarının Planlama Süreci ve Bir öneri. bkz.: 115. Şay, Ajlan: : A Model for Tourism Planning in Turkey Bölgesel Turizm Fiziki Planlaması 116. Erdin, A. B.: An approach to the physical planning of Alaçatı Tourism and Recreation Center 117. Gürkan, Aydın: Turizm p1anlamasında Bölgesel Yaklaşım ve Türkiye İçin Bir metod Denemesi 118. Hemen, Erdal: A Thermal Bath Complex for Bursa 119. Kalkavan, Ülkü: Touristic Planning of Ayvalık 120. Toklu, Reşat: İmar Planı Raporu: Ocaklar 121. Tüzemen, Sema: Elmadağ Mountain Resort in Ankara 122. Ün, Fehmi: General Approach on thermal and Recreation Planning and a case study: Dutluca Tesis Planlaması Konaklama Tesislerinin fiziksel Planlaması 123. Akı, Altan: Konaklama Tesisleri Fiziksel Planlaması: Orta Anadolu Bölgesi için Bir Araştırma 124. Pulat, Gülçin: Turizm Konaklama Tesislerinin Endüstrileşmesi Doğrultusunda farklı Tip Turizm Binalarının Mimari Plan Kuruluşlarına Uyumlu yapı Sistemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir inceleme 12

13 Otellerin F.P Anahtar, Ali Yavuz: An Earth-Integrated Hotel in Cappadocia 126. Bayazıt, Nigan: Otel Yatak Odalarının Sistemli Tasarlanması İçin Bir Yöntem 127. Bayraktar, S. Nüzhet: İstanbul'da Lüks Otellerde Yatak Odaları Analizi 128. Çayırlıoglu, Atilla: Resort Hotel, Büyükada 129. Esemen, Fatih: Örüntü Dili ve OTEM Uygulama Oteli Konusunda Örnekleme 130. Esin, Nur: Turistik şehir Otellerinde Tasarlama Problemlerinin Belirlenmesi. "Tasarlamaya" Yardımcı Yöntem ve Tekniklerin Araştırılması ve Bir uygulama Hazneci, Z. Teoman: Otellerde Bina İhtiyaç Programı Araştırması 132. Yağcıoğlu, Sümer: Otellerin mimari Teknik İşletme ve Organizasyon Özellikleri 133. Yüksel, Şükrü: Otel Binaları İhtiyaç Programı Araştırması Tatil Köylerinin F. P Bayraktar, Aysel: Ege Kıyılarında K Bazı Tatil Köylerinde Peyzaj ve Rekreasyon Planlamasının Etüdü İle Turizm Gelişmesinde bu Bakımdan önemli Esasların Tesbiti 135. Burçak, Ahmet: Tabii Konutları Yerleşme Düzenleri Etüdü 136. Etikan, Ahmet: Tatil Köylerinde Bina İhtiyaç Programı Geliştirilmesi 137. Göl, M. S.: 138. Özbay, Ali Yavuz: A Pattern Language for Holiday Villages 139. Saracer, M. A.: Ekincik Tatil Köyü Projesi 140. Toran, Muvaffak: Tatil ve Sayfiye Evleri Motellerin Fiziksel Planlaması 141. Kösecioğlu, Erdem: Türkiye'de Hazır Elemanlarla Motel Planlaması Konusunda Bir Araştırma Pansiyon Fiziksel Planlaması 142. Erençin, Abdullah: Kapadokya yerel Konutlarında Turizme Yönelik Yenileme Çalışmalarına Bir Yaklaşım Kaplıca Tesislerinin Fiziksel Planlaması 143. Çekirge, Nevin: Kaplıcalardaki Kür ve Rekreasyon Birimlerinin Planlaması ve Tasarımı için Bir Metod: Türkiye'ye Yönelik bir uygulama Yiyecek-İçecek Tesislerinin Fiziksel Planlaması 144. Dikmen, Vuslat: Interior Desing of the Tower Restaurant in İsparta Eğlence Tesislerinin Fiziksel Planlaması 145. Farah, Usamah Labib: Pigeon Rock Casino 13

14 Hediyelik Eşya Tesislerinin F. P Açıkkol, Cem: Master Plan for Ankara too and the planning of Aguatic Exhibition Building Ulaştırma Tesislerinin F. P Okan, Vedat: Airport planning and desing with Emphasis on passenger Terminal Building Planning 148. Örs-Erden, Hülya: Marina Tasarım ilkeleri ve Kemer Marinası 149. Umur, Filiz: T.C.. Bayındırlık Bakanlığı İzmir Uluslar arası Havaalanı Terminal Binaları Planlama ve Programlama Araştırması Kongre Yapılarının Fiziksel P Tiğrel, Semra: A Congress Complex in Antalya Çeşitli 151. Altıok, Alper: Ministry of Tourism 152. Yolal, Eşber: Touristic Center for Konya TURİZM POLİTİKASI 153. Adalılar, Ayça: Planlı Dönemde Turizm Politikası ve Turizm Kooperatifçiliği 154. Balıkçı, Güzin: Türkiye'nin turizm Politikasına Bir Yaklaşım Dinçer, M. Z.: Dış Aktif Turizm Talebi Yaklaşımıyla Turizmde Promosyon Politikası ve Türkiye'deki Uygulama. bkz.: Göksan, Ergun: Özellikle Ege Bölgesinin Durumuna Göre Turizm Ekonomisi ve işletmeciliği Sorunları ve Turizm Politikası. bkz.: Oral, Saime: Türk Turizminin Dış Tanıtma Politikası, bkz.: Usta, Öcal: Yapısal Bakımdan Sosyal Turizm: Sosyal Turizm Politikası ve Türkiye TURİZM SOSYOLOJİSİ 155. Eralp, Ziya: Turizmin Toplumsal Değişime Sosyo-Ekonomik Etkisi, karşılaştırmalı Bir Araştırma 156. Eralp, Ziya: Turizm Olgusunun Sosyo-Ekonomik İçeriği 157. Gönen, Serap: Türk Örf Adetlerinin Turizme Etkileri 158. Kırcıoğlu, E. Nilgün: Azgelişmiş ülkelerde Turizmin Kültürel Değişime Etkileri Karşılaştırmalı Bir Araştırma "Kuşadası Kaş örneği" 159. Topay, Mehmet: Din-Aile Yapısı ve Turizm ilişkisi Alan Araştırması 160. Usal, Alparslan: Turizm-Çevre ilişkilerinin Yapısal Analizi TURİZM ULAŞTIRMASI 161. Erol, Şenlier Nihal: An Approach to the Analysis of Marinas within the concept of Yacht Tourism 162. Gürdal, Mehmet: Türkiye turizminde Ulaştırma Türünün Seçimini Etkileyen faktörler 163. Gürdal, Mehmet: Dünya'da ve Türkiye'de Turizm-Havayolu İlişkileri, Sorunları ve Çözüm Yolları 164. İşsever, Seher: Deniz Ulaşımının Ege Turizmine Etkisi 14

15 TURİZM VE BİLGİBİLİM 165. Ağaoğlu, Bülent: Türkiye'de Turizm İşletmeciliği ve ilgili Konuları Hakkında Yayınlanmış Eserlere Dair Bir Bibliyografya Araştırması 166. Bayazıt, Nigân: Turizm Konaklama Tesisleri Performans ifadeleri Bilgi Bankası ve Kullanım Önerileri 167. Yıldızeli, Aytaç: Turizm Kavramsal Dizini TURİZM VE ÇEVRE SORUNLARI 168. İçöz, Orhan: Turizm-Çevre Sorunları ilişkisi ve Kuşadası Örneği TURİZM VE ESKİ YAPILAR 169. Altınoluk, Ülkü: Eski Yapıtlarda Çağdaş işlev Güner, Nihat: Turizme Elverişli i Ortamlarda Bölgesel Değerleri Koruma ve Turizm Yapılarında Çevresel mimarlık Etkileri 170. Usal, Alparslan: Çağdaş Turizmde ve Yiyecek-İçecek Konaklama Hizmetlerinde Kervansaray, Han, Kale ve Hisarların Yeri 171. Kılıçözlü, Arzu: Türklerde Konaklama Tesisleri ve Günümüz Turizminde Değerlendirilmeleri (Kervansaray ve Hanlar) 172. Kurt, Sevgihan: Tarihi ve Kültürel Değerlerin Turizm Açısından incelenmesi TURİZM VE KIYI 173. Bige, Ümit: Kıyı Kullanma Olayına Yaklaşım ve Antalya örneği 174. Karabey, Haydar: Kıyı Mekanının n Tanımı, ülkesel Kıyı Mekanının Düzenlenmesi için Bir Yöntem önerisi 175. Korça, Perver: Kıyılarda Arazi Kullanımı ve Türkiye örneği 176. Tiryaki, Atilla: Türkiye'de Deniz D Kıyılarının Kullanımı/İmar Kanununun Ek 7. ve Ek 8. Maddelerinin Uygulanması ULUSLARARASI TURİZM 177. Salman, Meral: Milletlerarası Turizmin Kazanmış Olduğu Yeni Eğilimler ve Türkiye YAT TURİZMİ 178. Erol, Şenlier Nihal: An Approach to the Analysis of Marinas within the concept of Yacht tourism 15

TÜRKİYE TURİZM TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI 1963-1985 1985 (Uzmanlık, Master, Yeterlik, Doktora, Doçentlik ve Profesörlük Takdim Tezleri) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 14 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER Kıısaltmalar... 4

Detaylı

TÜRKİYE BOŞ ZAMAN, REKREASYON VE TURİZM TEZLERİ (UZMANLIK, MASTER, DOKTORA, DOÇENTLİK VE PROFESÖRLÜK TAKDİM) BİBLİYOGRAFYASI 1963 1984 Bülent Ağaoğlu İstanbul, 15 Ekim 1984 İÇİNDEKİLER BOŞ ZAMAN... 3 REKREASYON...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ...

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ... 1 I. TARİHSEL GELİŞİM... 1 II. SEYAHAT ACENTALARININ GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 10 A. DENİZYOLU ULAŞTIRMASI... 10 B. DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI...

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI HAZIRLIK 1.Yarıyıl Dersleri 2.Yarıyıl Dersleri TOPLAM Hazırlık I TOPLAM Hazırlık II 1. SINIF 1.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

TÜRKİYE'DE TUR OPERATÖRLERİ ve SEYAHAT ACENTALARI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Mart 1983 1. ARKUN, Servet: "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu",

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

Turizm Yıllığı nda Yayımlanan Makalelerin Bibliyografyası GÖZDE TÜRKTARHAN

Turizm Yıllığı nda Yayımlanan Makalelerin Bibliyografyası GÖZDE TÜRKTARHAN Turizm Yıllığı nda Yayımlanan Makalelerin Bibliyografyası GÖZDE TÜRKTARHAN 1. Akmel J. (1991). Hizmet Değişkenliğine Kültürün Etkisi ve Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Turizm Yıllığı 1991, Ankara: Türkiye

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI DERS PROGRAMLARI

İŞLETME ANABİLİM DALI DERS PROGRAMLARI 10:29:13 İŞLETME ANABİLİM DALI DERS PROGRAMLARI (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Pazartesi 13:30 D ZEMİN 3 Menkul Kıymetler Analizi ve Portföy Yönetimi Doç. Dr. Erhan DEMİRELİ Pazartesi 16:00 D ZEMİN 3 Uluslararası

Detaylı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) xclusive. yönetim raporları. İzmir e 5 bin yeni yatak geliyor. İzmir de Belgeli Tesis Sayısı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) xclusive. yönetim raporları. İzmir e 5 bin yeni yatak geliyor. İzmir de Belgeli Tesis Sayısı etik xclusive yönetim raporları ETİK Yönetim Kurulu Mehmet İşler: Y.K Başkanı ve TÜROFED Başkan Yrd. Uğur Şahbaz: Başkan Yrd. Bülent Tercan: Başkan Yrd. Sevda Zorlu Başkan Yrd. Şinasi Akçay: Genel Sekreter

Detaylı

I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Turizm Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması

I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Turizm Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Turizm Ekonomisi Seçmeli Lisans Dersin

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ..

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER. ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ. GİRİŞ.. Birinci Bölüm TURİZME GİRİŞ 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

BÖLÜM SINIF DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ TARİH SAAT SINIF

BÖLÜM SINIF DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ TARİH SAAT SINIF BÖLÜM SINIF DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ TARİH SAAT SINIF BANKACILIK VE FİNANS 1 Araştırma ve Sunum Teknikleri Öğr.Gör. Selma Şekercioğlu 21.11.2015 Cumartesi 10:00 Amfi I BANKACILIK VE FİNANS 1 Ekonomiye

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 3 5 TUR 121 Genel Ekonomi Z 3 0 3 3 5 TUR 131 Genel Muhasebe Z 3 0 3 3 5 TUR 141 Hukuk Başlangıcı

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL T.U. * Kredisi II. YARIYIL T.U. * Kredisi BİL150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 HUK151 Hukukun Temel Kavramları

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Ders Kodu: TOİ 1001. Seçmeli/Zorunlu: ZORUNLU

DERS BİLGİ FORMU. Ders Kodu: TOİ 1001. Seçmeli/Zorunlu: ZORUNLU Ders Adı: ÖN BÜRO HİZMETLERİ Saatler/Yerel Kredi: T 2 U 0 L 0 K 2 Öğretim Eleman(lar)ı: TOİ 1001 Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sınıf, ders kitabı, örnek araştırmalar Dersin Amaçları: Bu derste ön büro

Detaylı

Bankacılık ve Sigortacılık I

Bankacılık ve Sigortacılık I Bankacılık ve Sigortacılık I Yeni BANKA1 İngilizce II Ersen ERDEM 10.06.2015 14:00 BANKA1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II. Gül KOSAR 11.06.2015 10:00 BANKA1 Türk Dili II Hakan TOPKARA 12.06.2015

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...11 1. BÖLÜM TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI / Yrd. Doç. Dr. Emine Kale I. TURİZMİN TANIMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ...15 A. Turizm Kavramının Tanımı...15 B. Turizmin Özellikleri ve Sınıflandırılması...18

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖRGÜN ÖĞRETİM

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖRGÜN ÖĞRETİM KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖRGÜN ÖĞRETİM I. Yarıyıl Konaklama İşletmeciliği Normal Örgün Öğretim Eski Adı Z/S T.U.T Kredi Öğretim Elemanı 0010101 TÜRK DİLİ I Z 2+0 2 Türk Dili Bölüm Başkanlığı 0030101 ATATÜRK

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Gazi Üniversitesi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya BİLDİRİ KİTABI Editörler Nazmi KOZAK Mehmet YEŞİLTAŞ Ankara,

Detaylı

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Salı 10:00 LAB 1 ĠĢletme Bütçeleri Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Salı 13:30 LAB 1 Finansal Operasyonlar Prof. Dr. Berna TANER ÇarĢamba 13:30 D 414 Uluslararası Finansman Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. Sınıf Dersleri

Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. Sınıf Dersleri Eski Alanya İşletme Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı BAHAR Yarı Yılı Eşleşen Dersler (2010 yılı ve öncesi kayıtlı öğrenciler için) Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. Sınıf Dersleri TUR168 Almanca II

Detaylı

BÖLÜM 1... 1 EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

BÖLÜM 1... 1 EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1. Ekonominin Tanımı... 2 1.2. Kıtlık Kavramı ve Alternatif Maliyet... 3 1.3. İhtiyaç Kavramı... 4 1.4. Mal ve Hizmet... 5 1.5. Fayda...

Detaylı

LİSANS DERS ÖĞRTİM PLANI VE İNTİBAK PROGRAMI

LİSANS DERS ÖĞRTİM PLANI VE İNTİBAK PROGRAMI 01-013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERİTEİ İKTİADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTEİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (N.Ö.) LİAN DER ÖĞRTİM PLANI VE İNTİBAK Kısaltmalar ve İşaretler:

Detaylı

20 Eylül 2016 Salı. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 22

20 Eylül 2016 Salı. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 22 Sayfa 1 / 22 (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Pazartesi 13:30 LAB-1 Finans Yönetimi Doç. Dr. Sevinç GÜLER ÖZÇALIK Salı 10:00 D ZEMİN 3 Finansal Analiz Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Salı 13:30 LAB-1 Finansal Risk Yönetimi

Detaylı

09 Eylül 2014 Salı. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 18

09 Eylül 2014 Salı. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 18 Sayfa 1 / 18 (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Pazartesi 10:00 LAB-1 Finansal Piyasalar ve Borsa Prof. Dr. Berna TANER Salı 13:30 D BLOK - 416 Finansal Analiz Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Çarşamba 10:00 LAB-1 Finans

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

TURİZM VE YEREL YÖNETİMLER

TURİZM VE YEREL YÖNETİMLER TURİZM VE YEREL YÖNETİMLER ÖĞR. GÖR. NURAY TÜRKOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI Sinop Turizmine Akademik BakIS 15-22 Nisan Turizm HaftasI Turizm sektörü

Detaylı

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü) ANTALYA VALİLİĞİ ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ CAFER KAVAK ÇİĞDEM BAŞAK CEYHAN KARA. Fakültesi (Buca) Müzik Eğitimi

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü) ANTALYA VALİLİĞİ ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ CAFER KAVAK ÇİĞDEM BAŞAK CEYHAN KARA. Fakültesi (Buca) Müzik Eğitimi T.C. ANTALYA VALİLİĞİ (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ 1 31691197434 AHMET Ondokuz Mayıs Üniversitesi KAVAK Eğitim Fakültesi Coğrafya Yavuz Selim (969922)Antalya Ticaret Borsası

Detaylı

18 Eylül 2015 Cuma. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 23

18 Eylül 2015 Cuma. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 23 Sayfa 1 / 23 (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Pazartesi 13:30 LAB-2 Finansal Analiz Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Salı 10:00 D-414 Finans Yönetimi Doç. Dr. Sevinç GÜLER ÖZÇALIK Salı 13:30 LAB-2 Finansal Risk Yönetim

Detaylı

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ II.YARIYIL HAFTALIK DERS PROGRAMI

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ II.YARIYIL HAFTALIK DERS PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ II.YARIYIL HAFTALIK DERS PROGRAMI 09:00-10:00 İŞL103 (Tür) MAT804 (Tür) B MUH151 (Tür) B 10:00-11:00 İŞL103 (Tür) MAT804 (Tür) B MUH151 (Tür) B TİY308 (Tür) TRZ140 (İng)

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİNE LİSANS TAMAMLAMA KAPSAMINDA BAŞVURABİLECEK BÖLÜMLER/PROGRAMLAR

2014-2015 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİNE LİSANS TAMAMLAMA KAPSAMINDA BAŞVURABİLECEK BÖLÜMLER/PROGRAMLAR 2014-2015 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM,, FAKÜLTELERİNE LİSANS TAMAMLAMA KAPSAMINDA BAŞVURABİLECEK 1 2 3 4 5 6 7 ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARI AVRUPA BİRLİĞİ VE İLİŞKİLERİ AVRUPA TOPLULUĞU BANKACILIK BANKACILIK

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınıf : BANK1 Toplam Ders Saati : 25 Sınıf Öğretmeni :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınıf : BANK1 Toplam Ders Saati : 25 Sınıf Öğretmeni : Ders Gün Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınıf : BANK1 Toplam Ders Saati : 25 Sınıf Öğretmeni : (1) (2)

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI 2014-2015 MEVCUT EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YARIYIL DERSLERİ 1. YARIYIL

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Ders Düzeyi: Önlisans. Ders Adı: TURİZM COĞRAFYASI I Programı: TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TOİ 2009.

DERS BİLGİ FORMU. Ders Düzeyi: Önlisans. Ders Adı: TURİZM COĞRAFYASI I Programı: TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TOİ 2009. Ders Adı: TURİZM COĞRAFYASI I TOİ 2009 ZORUNLU Dersin Amaçları: Bu dersle, Turizm ve Otel İşletmeciliği programında Türkiye nin kıyı bölgelerini konukların beklentilerine göre tanıtma yeterliğinin kazandırılması

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL Adı TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 3 6 TUR 121 Genel Ekonomi Z 3 0 3 3 6 TUR 131 Genel Muhasebe Z 3 0 3 3 6 TUR 141 Hukuk Başlangıcı

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK(N.Ö.)LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YBD101 Z Yabancı Dil-I Foreign Language-I 10+0-10 12 T103 Z Turizm Tourism

Detaylı

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI AŞÇILIK Türk Dili I 06.01.2014 13:00 114 216 Halit TOPTAŞ Mutfak Planlama 07.01.2014 16:00 118 Zehra ALBAY Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 08.01.2014 13:00 223 224 Durmuş KARAMAN Mutfakta Kalite Yönetimi

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I

Detaylı

HAZAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM KATILIMCI LİSTESİ

HAZAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM KATILIMCI LİSTESİ HAZAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM KATILIMCI LİSTESİ 11.01.2016-15.01.2016 TARİHLERİ ARASI VERGİ DAİRESİ İŞLEM YÖNERGESİ 1/11/2016 Şaban ERGEN Osman KAÇAR Ahmet USLU 1/12/2016 1/13/2016 Mehmet

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ MİM 1501 TEMEL TASARIM (*)(+) 4 4 6 10 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I (+) 2 2 3 5 MİM 1503

Detaylı

Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı Değerlendirme Sonuçları

Detaylı

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Yatırım: Şans oyunları oynamak Eldeki fonları uzun bir süre kullanmak Fonların yatırıldığı ve kullanıldığı

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI (PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERSLER) 24 Kasım 2014 Pazartesi 09.00 Çevre Koruma Öğr.Gör. Ali ERDİNÇ 79 SD1 SD2 24 Kasım 2014 Pazartesi 09.00 Kalite Yönetim Sistemlei Öğr.Gör. Mümin ESER 80 SD3 SD4 24 Kasım 2014

Detaylı

Hizmet Pazarlaması Öğr.Gör. Oğuzhan AYDIN 60 SD1 SD2. 19 Ocak 2015 Pazartesi 16.30 İş Güvenliği Öğr.Gör. Ali BÜYÜKMERT 59 Sümer 9 Sümer 10

Hizmet Pazarlaması Öğr.Gör. Oğuzhan AYDIN 60 SD1 SD2. 19 Ocak 2015 Pazartesi 16.30 İş Güvenliği Öğr.Gör. Ali BÜYÜKMERT 59 Sümer 9 Sümer 10 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 19 Ocak 2015 Pazartesi 13.30 Çevre Koruma Öğr.Gör. Ali

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ - SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ MÜFREDAT TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ - SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ MÜFREDAT TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ - SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ MÜFREDAT TABLOSU DERSİN KODU DERSİN ADI SINIF Y.Y. T U L AKTS KREDİSİ TÜRÜ YDB

Detaylı

S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME

S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME 1.YARIYIL S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME 5301120 5307120 TÜRK DİLİ (I) Z 2 0 2 5301121 5307121 ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR. (I) Z 2 0 2 5301122 5307122

Detaylı

Editörler Doç.Dr.N.Selma Özdipçiner & Yrd.Doç.Dr.Gökhan Ayazlar GENEL TURİZM

Editörler Doç.Dr.N.Selma Özdipçiner & Yrd.Doç.Dr.Gökhan Ayazlar GENEL TURİZM Editörler Doç.Dr.N.Selma Özdipçiner & Yrd.Doç.Dr.Gökhan Ayazlar GENEL TURİZM Yazarlar Dr. Murat Aksu Yrd.Doç.Dr. Evrim Çeltek Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir Koşan Doç.Dr. Emel Gönenç Güler Yrd. Doç. Dr. Nuran

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU 3-5 NİSAN 2014 NEVŞEHİR

TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU 3-5 NİSAN 2014 NEVŞEHİR TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU 3-5 NİSAN 2014 NEVŞEHİR Sempozyum Onursal Başkanları Prof. Dr. Filiz KILIÇ- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ- Ankara Üniversitesi

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI 2014-2015 MEVCUT EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YARIYIL DERSLERİ 1. YARIYIL

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir)

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermekte olan İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin Haziran-2011 de yayınladığı raporun

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

Öğrenci Statüsü. Bilimsel Hazırlık

Öğrenci Statüsü. Bilimsel Hazırlık Adı Soyadı Başvurulan Program Öğrenci Statüsü Selen SAFFAK Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Normal Öğrenci Didem TOPRAK Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Detaylı

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM Hazırlayan: Turabi ÇELEBİ Termal Turizm Yatırımlarına yaklaşım *Termal Turizm Destinasyonları *Termal Otel Yatırımları * * Geleneksel Anlayış ( Asya Tipi ) * Modern

Detaylı

Fakülte Bölümü Sınıfı Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Öğretim Üyesi Yerleşke

Fakülte Bölümü Sınıfı Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Öğretim Üyesi Yerleşke Fakülte Bölümü Sınıfı Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Öğretim Üyesi Yerleşke İİSBF Bankacılık ve Finans 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 12.06.2015 13:00 S21 Öğr.Gör. Mehmet Altuntaş

Detaylı

NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ALAN DIŞI DERSLER ARA SINAV PROGRAMI ALAN DIŞI DERSLER İKİNCİ ÖĞRETİM

NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ALAN DIŞI DERSLER ARA SINAV PROGRAMI ALAN DIŞI DERSLER İKİNCİ ÖĞRETİM ALAN DIŞI DERSLER ARA SINAV PROGRAMI 18 Kasım 2015 Çarşamba 14:30 Alan dışı Seçmeli Ders Müşteri İlişkileri Yönetimi Öğr.Gör. Oğuzhan AYDIN 76 SD 10 SD 12 18 Kasım 2015 Çarşamba 15:30 Alan dışı Seçmeli

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Universitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI meşrutiyet cad. karanfil 2 sok. no: 45 kızılay / ankara tel: +90 312 430 67 50-51 (pbx) belgeç: +90 312 435 44 60 e-posta: pegem@pegem.net internet: pegem.net / pegemakademi

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. AÇILMIYOR Doktora İngilizce Bölüm Bşk.Uygun görürse

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. AÇILMIYOR Doktora İngilizce Bölüm Bşk.Uygun görürse DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR Güncelleme Tarihi: 17.07.2014 ANABİLİM DALI BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DOKTORA / SANATTA YETERLİK PROGRAMI EĞİTİM

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya BİLDİRİ KİTABI Editörler Özkan TÜTÜNCÜ Nazmi KOZAK Ankara, Nisan 2012

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. REM205 İletişim Yönetimi 2 0 0 2 2. TD101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Seçmeli Ders Grubu 2 6

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. REM205 İletişim Yönetimi 2 0 0 2 2. TD101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Seçmeli Ders Grubu 2 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014/15 ÖĞRETİM PROGRAMI 05.12.2014 Hazırlık YD001 Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 60 60 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI MİMARLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (2014-2015 Güz Dönemi Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin) 581000000000571 ÇEVRE

Detaylı

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor.

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Sağlık Turizmi GENEL BİLGİ Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Türkiye 2002 de 17. Sıradan 2012 de 7 sıraya yükseldi. (Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, İngiltere,

Detaylı

14:15 15:00 13:15 14:00 15:15 16:00. İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İKT1 İKT1 İKT1

14:15 15:00 13:15 14:00 15:15 16:00. İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İKT1 İKT1 İKT1 İKTİSAT 1 NÖ 08:00 08:45 09:00 09:45 PZT Genel İşletme (Kubilay Özyer) SALI Genel Muh. (Mustafa Gül) ÇRŞ İktisada Giriş (Salih Barışık) PRŞ Temel Bil. Temel Bil. Bil. (A) Bil. (A) (S. (S. Kılıçarslan)

Detaylı

Turizm ve Toplumsal Çevre & Turizm ve Fiziksel Çevre

Turizm ve Toplumsal Çevre & Turizm ve Fiziksel Çevre 8.2.203 Turizm ve Toplumsal Çevre & Turizm ve Fiziksel Çevre Turizm ve Toplumsal Çevre Turizmin yapısal özelliği gereği bir bölgeyi ziyaret eden ziyaretçiler ile o bölgede yaşayan ve gerek turizm endüstrisinde

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAV PROGRAMI TARİH 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 İKT1002 İKTİSADA GİRİŞ II

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAV PROGRAMI TARİH 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 İKT1002 İKTİSADA GİRİŞ II İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAV PROGRAMI TARİH 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 Pazartesi Salı Çarşamba KAY1802 ANAYASA HUK. N.K.Öztürk (3) KAY1804 SİYASET BİLİMİ

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 2014 LENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA BEYAN EDEN YILLIK GELİR Sİ MÜKELLEFLERİ 1 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.278.026,68 2 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 406.629,18 3 ZEKİ YURTBAY GMSİ - MSİ 394.927,63

Detaylı

ÖĞRETİM Yılı I. SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM Güz Yarıyılı Ders Programı

ÖĞRETİM Yılı I. SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM Güz Yarıyılı Ders Programı T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği Bölümü 2016 2017 ÖĞRETİM Yılı I. SINIF BİRİNCİ ÖĞRETİM Güz Yarıyılı Ders Programı 261111005 GENEL TURİZM BİLGİSİ 3 Doç.Dr. CİHAN

Detaylı

Yoksullukları, yoklukları aşarak bir okulu bitirip meslek sahibi olanları ilk defa burada bir araya getiriyoruz.

Yoksullukları, yoklukları aşarak bir okulu bitirip meslek sahibi olanları ilk defa burada bir araya getiriyoruz. OKUMUŞLAR Ahmetler, öteden beri eğitime ve okumaya meraklı insanların yaşadığı bir köy. Buradan okumaya giden çocuklar gittikleri okullarda her yönden ba ş ar ı göstererek okullarında örnek olmu ş lard

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

Ortaöğretim Alan Kodu Ortaöğretim Alan Adı Yükseköğretim Lisans Programları 1072 Aşçılık 1113 1128 1134 1149 1149 1161 1161 1176 1176 1574 1589 1589 Beden Besin Endüstrisi Besin Endüstrisi İşleme Besin

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

Otelcilik Endüstrisine Giriş (TOUR 203) Ders Detayları

Otelcilik Endüstrisine Giriş (TOUR 203) Ders Detayları Otelcilik Endüstrisine Giriş (TOUR 203) Ders Detayları Ders Adı Otelcilik Endüstrisine Giriş Ders Kodu TOUR 203 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

16 Kasım 2015 Pazartesi 17 Kasım 2015 Salı 18 Kasım 2015 Çarşamba 19 Kasım 2015 Perşembe 20 Kasım 2015 Cuma. Genel Turizm Öğr. Gör. Dr.

16 Kasım 2015 Pazartesi 17 Kasım 2015 Salı 18 Kasım 2015 Çarşamba 19 Kasım 2015 Perşembe 20 Kasım 2015 Cuma. Genel Turizm Öğr. Gör. Dr. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI Turizm ve Otel İşletemeciliği Programı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 5 S A Y I Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Titanic Hotels Von Hotels Vera Hotels Adalı Holding Aska Hotels Crystal Hotels

Detaylı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı TÜRK TURİZMİ Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı 2 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Turizm Gelirleri ve Turist

Detaylı

DÖNEM-1-2-3 SEÇMELİ DERS SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR:

DÖNEM-1-2-3 SEÇMELİ DERS SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR: DÖNEM-1-2-3 SEÇMELİ DERS SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR: Seçmeli Ders Seçimleri 04 Eylül 2015 tarihinden itibaren yapılacaktır. - 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİ AŞAĞIDA

Detaylı

2023 E DOĞRU TÜRKİYE TURİZMİNDE YATIRIM HAMLESİ RAPORU

2023 E DOĞRU TÜRKİYE TURİZMİNDE YATIRIM HAMLESİ RAPORU 2023 E DOĞRU TÜRKİYE TURİZMİNDE YATIRIM HAMLESİ RAPORU Dr.Turgut Gür Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ 25 yıl önce başlayan Turizm Yatırım Hamlesi sonucunda, Türkiye Dünyanın 7.Büyük Turizm Ülkesi olmuştur.

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin 2005 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan Olağan Genel

Detaylı