Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE TURİZM TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 17 Aralık 1985

2 İÇİNDEKİLER Genel... 5 Türkiye Turizmi... 5 İstanbul Turizmi... 5 Ege Bölgesi Turizmi... 5 Başka Ülkeler Turizmi... 6 Kırsal Turizm... 6 Kış Turizmi... 6 Kongre Turizmi... 6 Sağlık Turizmi... 6 Sosyal Turizm... 6 Turistik Çekim Merkezleri... 6 Turizm Ekonomisi... 6 Turizm Ve Kalkınma... 7 Turizm Yatırım Ve İşletmeciliğinin Teşviki... 7 Turizm Yatırımları... 7 Turizm Hukuku... 7 Turizm İstatistikleri... 8 Turizm İşletmeciliği... 8 Turizm İşletmeciliğinin Fonksiyonları... 8 Finansman... 8 Muhasebe... 8 Personel... 8 Üretim... 8 Yönetim... 9 Eğlence İşletmeciliği... 9 Kamping İşletmeciliği... 9 Konaklama İşletmeciliği... 9 Otel İşletmeciliği... 9 Pansiyon İşletmeciliği Kuruluş Yeri Seyahat İşletmeciliği Turizm Bankası A.Ş Turizm Kooperatifçiliği Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Turizm Pazarlaması Turizm Yatırım Projelerinin Hazırlanması Ye Değerlendirilmesi Turizm Planlaması

3 Tesis Planlaması Konaklama Tesislerinin Fiziksel Planlaması Otellerin F.P Tatil Köylerinin F. P Motellerin Fiziksel Planlaması Pansiyon Fiziksel Planlaması Kaplıca Tesislerinin Fiziksel Planlaması Yiyecek-İçecek Tesislerinin Fiziksel Planlaması Eğlence Tesislerinin Fiziksel Planlaması Hediyelik Eşya Tesislerinin F. P Ulaştırma Tesislerinin F. P Kongre Yapılarının Fiziksel P Çeşitli Turizm Politikası Turizm Sosyolojisi Turizm Ulaştırması Turizm Ve Bilgibilim Turizm Ve Çevre Sorunları Turizm Ve Eski Yapılar Turizm Ve Kıyı Uluslararası Turizm Yat Turizmi

4 YILLARA VE TÜRLERİNE GÖRE TEZLER UZMANLIK MASTER YETERLİK DOKTORA DOÇENTLİK PROFESÖRLÜK TOPLAM TOPLAM Not: Künye numarası 33, 36, 40, 57, 61, 75, 77, 116 ve 118 olan tezlerin tarihleri belirtilmemiştir. Bu sebeple, yatay sütunlar Kesin değildir. 4

5 GENEL 1.Çubuk, Mehmet: Turizmin, Dinlenme, Eğlenme ve Boş B Zamanları Değerlendirme İle Bütünleşmesi, Yeniden Tanım Denemesi ve Turizm Planlamasında Sistemli Bir Yaklaşım". Göksan, Ergun: Turizm Problemleri ve Türkiye Turizminin Yarını. bkz.: 2.Köksüz, Bennur: Turizm Olgusu ve İstanbul'da Turizm Olanakları 3.Toskay, Tunca: Turizm; Turizm Olayına Genel Yaklaşım 4.Usta, Öcal: Turizmde Yoğunlaşma ve Turizm Hareketlerinin Yayılması Türkiye Turizmi 6.Akan, Asuman: Planlı Dönemde Türkiye'nin Uluslararası Turizm İlişkileri 7.Aktepe, Süha: Türkiye'de Turizm Sektörünün Gelişimi ve İstanbul'daki Turizm Konaklama Tesisleri 8.Ekim, Bülent: Ürgüp-Göreme Yöresinde Turizm Potansiyeli 9.Göksan, Ergun: Turizm Problemleri ve Türkiye Turizminin Yarını 10.Güngör, Ayten: Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu İlişkileri İçinde Türk Turizminin Bugünü ve Geleceği 11.Yaman, Besim: Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Değerlendirilmesi İstanbul Turizmi 12.Ağat, Nilüfer: Boğaziçinin Turistik Etüdü Aktepe, Süha: Türkiye'de Turizm Sektörünün Gelişimi ve İstanbul'daki Turizm Konaklama Tesisleri. bkz.: 13.Baykal, Hülya: İstanbul Turizminin Yapısal Olanakları Arkeolojik ve Tarihsel Zenginliklerinin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi endirilmesi Köksüz, Bennur: Turizm Olgusu ve İstanbul'daki Turizm Olanakları. bkz. : Ege Bölgesi Turizmi 14.Gokovalı, Şadan: Ege Bölgesinde Turizm Mevsiminin Uzatılması Sorunu 15.Gökovalı, Şadan: Muğla İlinde İ Turizmi Geliştirme Olanakları 16.Göksan, Ergun: Özellikle Ege Bölgesinin Durumuna Göre Turizm Ekonomisi ve İşletmeciliği Sorunları ve Turizm Politikası 17.Gürel, İnci: Proposal for a Resort Motel Chain on the Aegean Coast 18.İnce, Nejat: Bir Turizm İstasyonu Olarak Kuşadası 19.Timur, Alp: Bir Turizm İstasyonu Olarak Çeşme İlçesi 5

6 Başka Ülkeler Turizmi 20.Emel El Beyati: Irak Turizminin Strüktürü ve Gelişmeleri KIRSAL TURİZM 21.Sağcan, Mustafa: Rekreasyon Faaliyetlerinin Planlaması ve Kırsal Turizm KIŞ TURİZMİ 22.Arslan, Orhan: Türkiye'de Kış Turizmi ve bankamız Öncülüğünde Kış Turizminin Geliştirilmesi Olanaklarının Araştırılması KONGRE TURİZMİ 23.Karasu, Tanju: Kongre Turizmi ve Türkiye (Durum, Sorunlar, öneriler) 24.Yarcan, Şükrü: Uluslararası Kongreler SAĞLIK TURİZMİ 25. Dikkaya, Mehmet: Termalizm-Terma Turizmi ve Aydın Yöresinde Termal Ürün Pazarlaması 26.Kahraman, Nüzhet: Türkiye'de Sağlık Turizmi 27.Kaya, Bayram: Türkiye Termal Turizmi ve öngörülen Yatırımlar 28.Oktay, Tahsin: İzmir İli Termal Turizmi SOSYAL TURİZM 29.Güngör, Ayten: Sosyal Turizm 30.Usta, Öcal: Türkiye'de Sosyal Turizm 31.Usta, Öcal: Yapısal Bakımdan Sosyal Turizm. Sosyal Turizm Politikası ve Türkiye 32.Yılmaz, Yayar: Sosyal Turizm ve Türkiye TURİSTİK ÇEKİM MERKEZLERİ 33.Toskay, Tunca: : Turistik Mahallerin Dağılımı ve Bu Konuda Etkili Olan Faktörler TURİZM EKONOMİSİ 34.Altınöz, A.: Turistik Eşya Talep Tahmini 35.Ayata, Kamile Keşe: Türk El Sanatları ve Hediyelik Eşyanın Turizme Katkısı 36. Binici, Sadık: Kentsel Yerler Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anket sonuçlarının Turizm Harcamaları Açısından Değerlendirilmesi 40.Dallı, Özen: Turizm Talebi ve Gelirleri, Dikkaya, Mehmet: Turizm Harcamalarının Milli Gelire Etkisi 42.Doğan, Hasan H.: Turistik Belgeli Konaklama Tesislerinde Katma Değer Araştırması 43. Doğrar, İlknur: Turizm Ekonomisi Açısından Sergi, Fuarlar ve İzmir Enternasyonal Fuarı 6

7 44. Egeli,H. Avni: Turizmin ödemeler Dengesi Üzerine Etkisi Göksan, Ergun: Özellikle Ege Bölgesinin n Durumuna Göre Turizm Ekonomisi ve İşletmeciliği Sorunları ve Turizm Politikası. bkz.: 45.Gür, Sevinç: Yabancı Sermaye ve Türkiye Turizmi Kaya, Bayram: Türkiye Termal Turizmi, Arz Potansiyeli ve Öngörülen Yatırımlar. bkz.: 46.Oğuz, Şeyda Sibel: Turizm Sektörü, Türkiye'de Turizm Yatırımlarının Planlama Süreci ve Bir Öneri. 47.Şekercik, Ülkü: Türkiye'de İç ve Dış Turizm Talebinizi Oluşturan Sosyo-Ekonomik Etmenler 48. Timur, Alp: Turizm Fiat Enflasyon İlişkileri 49. Timur, Alp: Turizmin Ekonomik Etkileri ve Türkiye Bakımdan Bir Değerlendirme Turizm ve Kalkınma 5O. Erar, Haluk: Türkiye'nin Ekonomik Gelişimi İçin Yeni Bir Boyut: Turizm 51.Olalı, Hasan: Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesinde Turizmin Rolü 52.Orhan, Erol: Turizmin Kalkınmadaki Fonksiyonları 53. Sökmen, Mustafa: Türkiye'nin Ekonomik Kalkınmasında Turizm Sektörünün Yeni ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Turizm Sorununa Bir Yaklaşım Timur, Alp: : Turizmin Ekonomik Etkileri ve Türkiye Bakımından Bir Değerlendirme. bkz.: Turizm Yatırım ve İşletmeciliğinin Teşviki 54. Akgül, Yusuf: Turizm Sektöründe Mevcut ve Alınması Gerekli Yatırımları Özendirme Tedbirleri Celayir, Arif: Seyahat Acentalarının Turizm Sektörüne Katkısı ve Kredilendirilmesi. bkz.: Güzeler, Adem: Kredi İlkelerinin Turizm Yatırımlarını Yönlendirme Gücü. bkz.: 55. Tarakçıoglu, Enis: Türkiye'de Turizm Kredileri ve Sübvansiyonları Turizm Yatırımları Akgül, Yusuf: Turizm Sektöründe Mevcut ve Alınması Gerekli Yatırımları Özendirme Tedbirleri. bkz.: Kaya, Bayram: Türkiye Termal Turizmi, Arz Potansiyeli ve Öngörülen Yatırımlar. bkz.: Gür, Sevinç: Yabancı Sermaye ve Türkiye Turizmi. bkz.: Güzeler, Adem: Kredi İlkelerinin Turizm Yatırımlarını Yönlendirme Gücü. bkz.: Kaya, Bayram: Türkiye Termal Turizmi, Arz Potansiyeli ve Öngörülen Yatırımlar mlar. bkz.: Oğuz, Şeyda Sibel: Turizm Sektörü, Türkiye'nin Turizm yatırımlarının Planlama Süreci ve Bir öneri. bkz.: Olalı, Hasan: Otelcilik Endüstrisi Yatırımları ve Finansmanı. bkz.: 56. Tort, Mahir: Küçük Tasarrufların Turizm Yatırımlarına Yöneltilmesi Konusunda Alınabilecek Tedbirler. TURİZM HUKUKU 57.Güzeler, Adem: Kredi ilkelerinin Turizm Yatırımlarını Yönlendirme Gücü 7

8 TURİZM İSTATİSTİKLERİ 58. Beşok, Sadettin: Turizm Konusuna İstatistiksel Bir Yaklaşım. TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 59. Atay, Aydın: Turizm Sektöründe Tesis Cins ve Sınıfları ve Bölgeler İtibariyle Türkiye'de Personel Standartları Göksan, Ergun: Özellikle Ege Bölgesinin Durumuna Göre Turizm Ekonomisi ve İşletmeciliği Sorunları ve Turizm Politikası. bkz.: Turizm İşletmeciliğinin Fonksiyonları Finansman Benligiray, Yılmaz: Otel İşletmelerinde Kâr Planlaması ve Maliyet Kontrolü. bkz. : 60. Ege, Yavuz: T.C. Turizm Bankası A.Ş. İçin Uzun Dönemli Bir Finansman ve Yatırım Planı ( ) Göçer, İpek: Otel İşletmelerinde Finansal Planlama, Bütçeleme ve Bütçe Kontrolü, bkz. Olalı, Hasan: Otelcilik Endüstrisi Yatırımları ve finansmanı. bkz.: Muhasebe Dingiloğlu, Mustafa: Otel İşletmelerinde Muhasebe Hesap Plânı -Bilanço ve Gelir Tablosu. bkz.: Göksel, Nezahat: Turban Konaklama Zinciri Muhasebe Sistemlerinin Standardizasyonu ardizasyonu ve Geliştirilmesi. bkz.: Personel Atay, Aydın: Turizm Sektöründe Tesis Cins ve Sınıfları ve Bölgeler İtibariyle Türkiye'de Personel Standartları. bkz.: Korzay, Meral: Konaklama Endüstrisinde İş Verimliliğini Etkileyen Faktörler. bkz.: Sina, Zeynep: İzmir İli Konaklama Endüstrisinde Yılları Arasında Yapılmış Toplu İş Sözleşmelerine Göre Ücret ve Sosyal Yardımlar. bkz.: Tuncer, Gülsen: Otelcilik Endüstrisinde Personel Sorunu ve Türk Otel Yöneticilerinin Çeşitli Personel Ponksiyonları Açısından Tanıtılmasına İlişkin Bir Araştırma. bkz.: Usal, Alparslan: Otel ve Restoran İşletmelerinde Personel Sınıflaması ve Personel Yetiştirme. bkz.: Üretim 61. Aras, Haşim: Yiyecek-İçecek Kontrolü Yöntemler ve T.C. Turizm Bankası A.Ş. Zincirinde Geçerlilik lik Açısından Değerlendirilmesi Benligiray, Yılmaz: Otel işletmelerinde Kâr Planlaması ve Maliyet Kontrolü, bkz.: Çetiner, Ertuğrul: Otel İşletmelerinde İşçilik Giderleri ve Denetimi. bkz.: Korzay, Meral: Konaklama Endüstrisinde İş Verimliliğini Etkileyen Faktörler. bkz.: Sümerkan, Zekeriya: Otel İşletmelerinde Maliyetlerin Kârlılık Açısından Değerlendirilmesi ve Uygulama Örneği. bkz.: 8

9 Yönetim Akan, Asuman: Büyük Otel İşletmelerinin Yönetimi örgütlenmesi ve Sorunları. bkz.: Çağla, Fügen: Konaklama işletmelerinden erinden Otellerin Organizasyonu. bkz.: Gökkılıç, Ruhiser: Çeşme Oteli Beş Yıllık Gelişme Programı, bkz. : Islam, Z. M,: Genel Yönetim Kuramlarının Işığında Zincir Otelin Yönetimi. bkz.: 62. Özdemir, Mehmet: Turizm Tesislerinin Organizasyon Yapıları ve Kültürünün Turizme Etkileri. Öztekin, Hikmet: : Otel İşletmelerinde Sorumluluk Raporlarının Düzenlenmesi. bkz,: Tek, Nergis: Otel İşletmelerinde Karar Alma Aracı Olarak Enformasyon. bkz.: Yağcıoğlu, Sümer: Otellerin Mimari Teknik İşletme ve Organizasyon Özellikleri. bkz.: Eğlence İşletmeciliği Onaran, Cengiz: Casino and Hotel Deveiopment at "Hekim Adası". Bkz.: Kamping İşletmeciliği Ergün, Nilgün: Rekreasyon Planlamasında Kamu Dinlenme ve Eğitim Tesislerinin çeşitli Yönleriyle İncelenmesi Konaklama İşletmeciliği Aktepe, Süha: Türkiye'de Turizm Sektörünün Gelişimi ve İstanbul'daki Turizm Konaklama Tesisleri. bkz.: 63. Arpat, Erdal: Konaklama Endüstrisinde 1973 Yılı işletme istatistikleri 64. Canlar, Mehmet: Konaklama işletmelerinde iç Kontrol 65. Dölay, Sibel: Konaklama Ünitelerinde Metrekare Yatak ve Odabaşına Düşen Maliyetlerin Tesbiti, Bölgeler ve iller Arasındaki Maliyet Farklılıklarının Nedenleri 66. Ezel, Gülbin: Konaklama Tesisleri Yatırım Projelerinde Üretim Sürecinin Uzama Sorunları 67. Göksel, Nezahat: Turban Konaklama Zinciri Muhasebe Sistemlerinin Standardizasyonu ve Geliştirilmesi 68. Hepakçin, Osman Çevik: : Konaklama Endüstrisinde Tanıtma ve Reklamcılık 69. Korzay, Meral: Konaklama Endüstrisinde İş Verimliliğini Etkileyen Faktörler 70. Sina, Zeynep: İzmir İli Konaklama Endüstrisinde Yılları Arasında Yapılmış Toplu iş Sözleşmelerine Göre ücret ve Sosyal Yardımlar 71. Tavman, Gönül: Akdeniz Ülkelerinde Kitle Turizmine Yönelik Tesislerin Niteliklerine N ilişkin Bir Araştırma Otel İşletmeciliği 72. Akan, Asuman: Büyük Otel İşletmelerinin Yönetimi Örgütlenmesi ve Sorunları 73. Benligiray, Yılmaz: Otel İşletmelerinde Kar Planlaması ve Maliyet Kontrolü. 74. Çağlar, Fügen: Konaklama İşletmelerinden Otellerin Organizasyonu 75. Çetiner, Ertuğrul: Otel İşletmelerinde İşçilik Giderleri ve Denetimi 9

10 76. Dereli, A. Metin: Otel İşletmelerinde Önbüro 77. Dingiloğlu, Mustafa: Otel İşletmelerinde Muhasebe Hesap Plânı- Bilanço ve Gelir Tablosu 78. Göçer, İpet: Otel İşletmelerinde Finansal Planlama Bütçeleme ve Bütçe Kontrolü 79. Gökkılıç, Ruhiser: Çeşme Oteli Beş Yıllık Gelişme Programı ( ) 1981) 80. İslam, Z. S.: Genel Yönetim Kuramlarının Işığında Zincir Otelin Yönetimi 81. İşbakan, T. Y.: Luxury Hotel Accommodations commodations in Turkey 82. Olalı, Hasan: Otelcilik Endüstrisi Yatırımları finansmanı 83. Onaran, Cengiz: Casino and Hotel Development at "Hekim Adası" 84. Öztekin, Hikmet: Otel İşletmelerinde Sorumluluk Raporlarının Düzenlenmesi 85. Sümerkan, Zekeriya: Otel İşletmelerinde Maliyetlerin Kârlılık Açısından Değerlendirilmesi ve Uygulama Örneği 86. Tek, Nergis: Otel İşletmelerinde Karar Alma Aracı Olarak Enformasyon 87. Tuncer, Gülsen: Otelcilik Sanayiinde Personel Sorunu ve Türk Otel Yöneticilerinin Çeşitli Personel fonksiyonları Açısından Tanıtılmasına İlişkin Bir Araştırma 88. Usal, Alparslan: Otel ve Restoran İşletmelerinde Personel Sınıflaması ve Personel Yetiştirme Yağcıoğlu, Sümer: Otellerin Mimari Teknik İşletme ve Organizasyon Özellikleri. bkz.: Pansiyon İşletmeciliği 89. Karaveli, Zeynep: Türkiye'de Turizme Genel Bakış İçinde Standart yatak Sayısını Arttırmak Üzere Ev Pansiyonlarında Sıhhileştirme Araştırması Kuruluş Yeri Durmaz, Mustafa: Turizm işletmelerinin Kuruluş Yerleri ile Pazarlama fonksiyonları Arasındaki ilişkiler ve Ege Bölgesi Uygulaması. 90. Hepakçin, Osman Çevik: Ege ve Güneybatı Anadolu Bölgesinde Yiyecek-İçecek ve Konaklama İşletmeleri için Kuruluş Yeri Seçimi SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ 91. Celayir, Arif: Seya eyahat at Acentalarının Turizm sektör ektörüne Katkısı ve Kredilendirilmesi Kutluata, Münir: Turizm Pazarlamacı ve Türk Turizminde Aracı kuruluşlar. bkz.: 92. Oral, Saime: Seyahat Acentaları ve Ege Bölgesi Seyahat Acentalarının Turizme Katkıları TURİZM BANKASI A.Ş. Aras, Haşim: Yiyecek-İçecek KontrolK ontrolü: : Yöntemler ve T.C. Turizm Bankası A.Ş. Zincirinde Geçerlilik Açısından Değerlendirilmesi. bkz.: Arslan, Orhan: Türkiye'de Kış Turizmi ve Bankamız öncülüğünde Kış Turizminin Geliştirilmesi Olanaklarının Araştırılması. bkz. 93. Çetin, Şevket: Zincir Tesislerin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesin İlişkin Etüt 10

11 Ege, Yavuz: T.C. Turizm Bankası A.Ş. İçin Uzun Dönemli Bir Finansman ve Yatırım Planı ( ). 1982). bkz.: Gökkılıç, Ruhiser: Çeşme Oteli Beş Yıllık Gelişme Programı ( ). 1981). bkz.: Göksel, Nezahat: Turban Konaklama Zinciri Muhasebe Sistemlerinin Standardizasyonu ve Geliştirilmesi. bkz.: Tezgör, Narin: İşletmelerimiz Talep Analizi (1975). bkz.: TURİZM KOOPERATİFÇİLİĞİ Adalılar, Ayça: Planlı Dönemde Turizm Politikası ve Turizm Kooperatifçiliği. bkz.: 94. Yorgancıoğlu, Mustafa: Ekonomi ve Turizm Kooperatifçiliği YİYECEK-İÇECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ Usal, Alparslan: Otel ve Restoran İşletmelerinde Personel Sınıflaması ve Personel Yetiştirme, bkz.: TURİZM PAZARLAMASI 95. Akçay, Okan: Hizmet işletmelerinde Pazarlama P Karması Analizi ve Uygulama Alanlarından Örnekler Dikkaya, Mehmet: Termalizm-Termal Turizmi ve Aydın Yöresinde Termal ürün Pazarlaması. bkz.: 96. Dinçer, Mithat Zeki: Dış Aktif Turizm Talebi Yaklaşımıyla Turizmde Promosyon Politikası ve Türkiye'deki Uygulama 97. Dodanlı, Varol Ş.: Yaz Sezonunda, Organize Gruplarla Türkiye'ye Gelen, En Az Bir Hafta kalan Alman ve Fransız Turistlerin Karar Süreçlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 98. Durmaz, Mustafa: Turizm İşletmelerinin Kuruluş Yerleri İle Pazarlama fonksiyonları Arasındaki İlişkiler ve Ege Bölgesi Uygulaması Hepakçin, 0. Çevik: Konaklama Endüstrisinde Tanıtma ve Reklâmcılık. bkz.: 99. Korzay, Meral: Hizmet Endüstrisinde Pazarlama Psikolojisi 100. Kutluata, Münir: Turizm Pazarlaması ve Türk Turizminde Aracı Kuruluşlar 101. Oral, Saime: Türk Turizminin Dış Tanıtma Politikası 102. Tezgör, Narin: İşletmelerimiz Talep Analizi (1975) 103. Tuncer, Doğan: Turizmde Dağıtım Sistemi ve Türkiye için Bir Model önerisi 104. Tuncer, Gülsen: Uluslararası ası Turizm Pazarları ve Turizmde Pazar Seçimi (Turizmde Pazar Seçimi Açısından Türkiye'nin Dış Reklâm Harcamalarının Bir Değerlendirmesi) 105. Turgay, Tayfun: Analysis of the International Tourism Market in Turkey. 11

12 106. Turgay, Tayfun: Türkiye'nin Dış Turizm Talebini Etkileyen Bireysel Eğilimler üzerine Bir Araştırma Modeli TURİZM YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI YE DEĞERLENDİRİLMESİ 107. Bakır, Mehmet: Turizm Yatırımlarında Döviz Faktörü ve Proje Değerlendirmede Kullanma Yöntemleri 108. Göker, Mehmet: Evaluation of Tourism Investment Projects and a Systematization Proposal 109. Kahraman, Nüzhet: Türkiye'de Turizm Yatırım Projelerinde Değerlendirme Sorunları 110. Pektaş, Halis: Turizm Yatırımlarında Karlılık Analizi 111. Şahin, Adem: Yatırım Projelerini Değerlendirme Kriterlerinin Turizm Yatırım Projelerine uygulanması ve Türkiye'deki Durum 112. Tarakçıoğlu, Enis: Konaklama İşletmelerinde yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi 113. Türkmen, Halit Erhan: Bina Yatırım Projelerinin Düzenlenme İlkeleri İ ve Turistik Tesislerde uygulanması TURİZM PLANLAMASI Çubuk, Mehmet: Turizmin, Din1enme-Eğlenme ve Boş Zamanları Değerlendirme ile Bütünleşmesi, Yeniden Tanım Denemesi ve Turizm Planlamasında Sistemli Bir Yaklaşım. bkz.: Karabey, Haydar: Kıyı Mekânının Tanımı, Ülkesel Kıyı Mekânının Düzenlenmesi için Bir Yöntem önerisi, bkz.: 114. Kutvan, Ayşe: Planlama Kriteri Olarak Turistik Çekicilikler; Tercihlerin ve Potansiyelin Saptanmasında Bir Yöntem Yaklaşımı ve Uygulaması Oğuz, Şeyda S.: Turizm Sektörü, Türkiye'de Turizm Yatırımlarının Planlama Süreci ve Bir öneri. bkz.: 115. Şay, Ajlan: : A Model for Tourism Planning in Turkey Bölgesel Turizm Fiziki Planlaması 116. Erdin, A. B.: An approach to the physical planning of Alaçatı Tourism and Recreation Center 117. Gürkan, Aydın: Turizm p1anlamasında Bölgesel Yaklaşım ve Türkiye İçin Bir metod Denemesi 118. Hemen, Erdal: A Thermal Bath Complex for Bursa 119. Kalkavan, Ülkü: Touristic Planning of Ayvalık 120. Toklu, Reşat: İmar Planı Raporu: Ocaklar 121. Tüzemen, Sema: Elmadağ Mountain Resort in Ankara 122. Ün, Fehmi: General Approach on thermal and Recreation Planning and a case study: Dutluca Tesis Planlaması Konaklama Tesislerinin fiziksel Planlaması 123. Akı, Altan: Konaklama Tesisleri Fiziksel Planlaması: Orta Anadolu Bölgesi için Bir Araştırma 124. Pulat, Gülçin: Turizm Konaklama Tesislerinin Endüstrileşmesi Doğrultusunda farklı Tip Turizm Binalarının Mimari Plan Kuruluşlarına Uyumlu yapı Sistemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir inceleme 12

13 Otellerin F.P Anahtar, Ali Yavuz: An Earth-Integrated Hotel in Cappadocia 126. Bayazıt, Nigan: Otel Yatak Odalarının Sistemli Tasarlanması İçin Bir Yöntem 127. Bayraktar, S. Nüzhet: İstanbul'da Lüks Otellerde Yatak Odaları Analizi 128. Çayırlıoglu, Atilla: Resort Hotel, Büyükada 129. Esemen, Fatih: Örüntü Dili ve OTEM Uygulama Oteli Konusunda Örnekleme 130. Esin, Nur: Turistik şehir Otellerinde Tasarlama Problemlerinin Belirlenmesi. "Tasarlamaya" Yardımcı Yöntem ve Tekniklerin Araştırılması ve Bir uygulama Hazneci, Z. Teoman: Otellerde Bina İhtiyaç Programı Araştırması 132. Yağcıoğlu, Sümer: Otellerin mimari Teknik İşletme ve Organizasyon Özellikleri 133. Yüksel, Şükrü: Otel Binaları İhtiyaç Programı Araştırması Tatil Köylerinin F. P Bayraktar, Aysel: Ege Kıyılarında K Bazı Tatil Köylerinde Peyzaj ve Rekreasyon Planlamasının Etüdü İle Turizm Gelişmesinde bu Bakımdan önemli Esasların Tesbiti 135. Burçak, Ahmet: Tabii Konutları Yerleşme Düzenleri Etüdü 136. Etikan, Ahmet: Tatil Köylerinde Bina İhtiyaç Programı Geliştirilmesi 137. Göl, M. S.: 138. Özbay, Ali Yavuz: A Pattern Language for Holiday Villages 139. Saracer, M. A.: Ekincik Tatil Köyü Projesi 140. Toran, Muvaffak: Tatil ve Sayfiye Evleri Motellerin Fiziksel Planlaması 141. Kösecioğlu, Erdem: Türkiye'de Hazır Elemanlarla Motel Planlaması Konusunda Bir Araştırma Pansiyon Fiziksel Planlaması 142. Erençin, Abdullah: Kapadokya yerel Konutlarında Turizme Yönelik Yenileme Çalışmalarına Bir Yaklaşım Kaplıca Tesislerinin Fiziksel Planlaması 143. Çekirge, Nevin: Kaplıcalardaki Kür ve Rekreasyon Birimlerinin Planlaması ve Tasarımı için Bir Metod: Türkiye'ye Yönelik bir uygulama Yiyecek-İçecek Tesislerinin Fiziksel Planlaması 144. Dikmen, Vuslat: Interior Desing of the Tower Restaurant in İsparta Eğlence Tesislerinin Fiziksel Planlaması 145. Farah, Usamah Labib: Pigeon Rock Casino 13

14 Hediyelik Eşya Tesislerinin F. P Açıkkol, Cem: Master Plan for Ankara too and the planning of Aguatic Exhibition Building Ulaştırma Tesislerinin F. P Okan, Vedat: Airport planning and desing with Emphasis on passenger Terminal Building Planning 148. Örs-Erden, Hülya: Marina Tasarım ilkeleri ve Kemer Marinası 149. Umur, Filiz: T.C.. Bayındırlık Bakanlığı İzmir Uluslar arası Havaalanı Terminal Binaları Planlama ve Programlama Araştırması Kongre Yapılarının Fiziksel P Tiğrel, Semra: A Congress Complex in Antalya Çeşitli 151. Altıok, Alper: Ministry of Tourism 152. Yolal, Eşber: Touristic Center for Konya TURİZM POLİTİKASI 153. Adalılar, Ayça: Planlı Dönemde Turizm Politikası ve Turizm Kooperatifçiliği 154. Balıkçı, Güzin: Türkiye'nin turizm Politikasına Bir Yaklaşım Dinçer, M. Z.: Dış Aktif Turizm Talebi Yaklaşımıyla Turizmde Promosyon Politikası ve Türkiye'deki Uygulama. bkz.: Göksan, Ergun: Özellikle Ege Bölgesinin Durumuna Göre Turizm Ekonomisi ve işletmeciliği Sorunları ve Turizm Politikası. bkz.: Oral, Saime: Türk Turizminin Dış Tanıtma Politikası, bkz.: Usta, Öcal: Yapısal Bakımdan Sosyal Turizm: Sosyal Turizm Politikası ve Türkiye TURİZM SOSYOLOJİSİ 155. Eralp, Ziya: Turizmin Toplumsal Değişime Sosyo-Ekonomik Etkisi, karşılaştırmalı Bir Araştırma 156. Eralp, Ziya: Turizm Olgusunun Sosyo-Ekonomik İçeriği 157. Gönen, Serap: Türk Örf Adetlerinin Turizme Etkileri 158. Kırcıoğlu, E. Nilgün: Azgelişmiş ülkelerde Turizmin Kültürel Değişime Etkileri Karşılaştırmalı Bir Araştırma "Kuşadası Kaş örneği" 159. Topay, Mehmet: Din-Aile Yapısı ve Turizm ilişkisi Alan Araştırması 160. Usal, Alparslan: Turizm-Çevre ilişkilerinin Yapısal Analizi TURİZM ULAŞTIRMASI 161. Erol, Şenlier Nihal: An Approach to the Analysis of Marinas within the concept of Yacht Tourism 162. Gürdal, Mehmet: Türkiye turizminde Ulaştırma Türünün Seçimini Etkileyen faktörler 163. Gürdal, Mehmet: Dünya'da ve Türkiye'de Turizm-Havayolu İlişkileri, Sorunları ve Çözüm Yolları 164. İşsever, Seher: Deniz Ulaşımının Ege Turizmine Etkisi 14

15 TURİZM VE BİLGİBİLİM 165. Ağaoğlu, Bülent: Türkiye'de Turizm İşletmeciliği ve ilgili Konuları Hakkında Yayınlanmış Eserlere Dair Bir Bibliyografya Araştırması 166. Bayazıt, Nigân: Turizm Konaklama Tesisleri Performans ifadeleri Bilgi Bankası ve Kullanım Önerileri 167. Yıldızeli, Aytaç: Turizm Kavramsal Dizini TURİZM VE ÇEVRE SORUNLARI 168. İçöz, Orhan: Turizm-Çevre Sorunları ilişkisi ve Kuşadası Örneği TURİZM VE ESKİ YAPILAR 169. Altınoluk, Ülkü: Eski Yapıtlarda Çağdaş işlev Güner, Nihat: Turizme Elverişli i Ortamlarda Bölgesel Değerleri Koruma ve Turizm Yapılarında Çevresel mimarlık Etkileri 170. Usal, Alparslan: Çağdaş Turizmde ve Yiyecek-İçecek Konaklama Hizmetlerinde Kervansaray, Han, Kale ve Hisarların Yeri 171. Kılıçözlü, Arzu: Türklerde Konaklama Tesisleri ve Günümüz Turizminde Değerlendirilmeleri (Kervansaray ve Hanlar) 172. Kurt, Sevgihan: Tarihi ve Kültürel Değerlerin Turizm Açısından incelenmesi TURİZM VE KIYI 173. Bige, Ümit: Kıyı Kullanma Olayına Yaklaşım ve Antalya örneği 174. Karabey, Haydar: Kıyı Mekanının n Tanımı, ülkesel Kıyı Mekanının Düzenlenmesi için Bir Yöntem önerisi 175. Korça, Perver: Kıyılarda Arazi Kullanımı ve Türkiye örneği 176. Tiryaki, Atilla: Türkiye'de Deniz D Kıyılarının Kullanımı/İmar Kanununun Ek 7. ve Ek 8. Maddelerinin Uygulanması ULUSLARARASI TURİZM 177. Salman, Meral: Milletlerarası Turizmin Kazanmış Olduğu Yeni Eğilimler ve Türkiye YAT TURİZMİ 178. Erol, Şenlier Nihal: An Approach to the Analysis of Marinas within the concept of Yacht tourism 15

TÜRKİYE TURİZM KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, (Ocak 1981-1985) KISALTMALAR aühföüy : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yayınları aüzfpmk : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj

Detaylı

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1 Aralık 2000 s. 15-55. Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir Yrd. Doç. Dr. Nazmi KOZAK Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Ders: TÜRK DİLİ I Dönem: 1 Kredi: (3-0) 3, AKTS: 2

Ders: TÜRK DİLİ I Dönem: 1 Kredi: (3-0) 3, AKTS: 2 ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EK 1 Ders: YABANCI DİL I- İNGİLİZCE Dönem: 1 Kredi: (3-0) 3, AKTS: 2 Başlangıç düzeyde kelime hazinelerini

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ (2005 Öncesi)

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ (2005 Öncesi) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ (2005 Öncesi) I.YARIYIL: O.K. DERSİN ADI T P K 111 TÜRK DİLİ I 2 0 2 103 TUR. END. GİRİŞ 2 0 2 115

Detaylı

PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI

PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI (TASLAK) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Haziran 2010 1 İÇİNDEKİLER PROJELER...3 TEZ...4 MAKALELERİ...4 TEBLİĞLER...5 RAPORLAR...6 TEKSİRLER - ÇOĞALTMALAR...6 ÖNSÖZLERİ...6

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Otel işletmelerinde bir pazarlama aracı olarak internet in kullanımı: Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel

Detaylı

TÜRK TURİZMİNDE YABANCI SERMAYE VE YABANCI SERMAYE ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

TÜRK TURİZMİNDE YABANCI SERMAYE VE YABANCI SERMAYE ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER TÜRK TURİZMİNDE YABANCI SERMAYE VE YABANCI SERMAYE ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER Dr. Hüseyin ÇEKEN* ÖZET Türk ekonomisinin en önemli sorunlarından birisi de kaynak yetersizliğidir. Kaynak

Detaylı

43 2. EYLEM PLANI 1. PLANLAMA Destinasyon Bazında Planlama 1 Uzmanlaşmış turizm merkezleri ve turizm türlerinin entegre olacak şekilde planlanması Turizm Merkezi (TM), Turizm Kenti (TK), Kültür ve Turizm

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme 1 GİRİŞ Turizm, insanların kendi yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerden başka bir yere; tatil, eğlence, ziyaret, sağlık, spor, eğitim, toplantı, gezinti ve benzeri bir nedenle belirli bir süre için gitmeleriyle

Detaylı

The Journal of KAU IIBF

The Journal of KAU IIBF KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAÜ İİBF DERGİSİ KAFKAS UNIVERSITY ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY The Journal of KAU IIBF ISSN : 1309-4289 Ulusal Hakemli Dergi Cilt

Detaylı

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi Kayit_N o Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi 1152 Bly_A_1_1152 3. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama Kongresi: 24-25 Haziran 1993 1324 Bly_A_10_1324 II. Milli Gençlik Kongresi ( 6-8 Kasım 1986 Konya

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS TVS 101 Genel İşletme İşletmecilik temel kavramları

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 46 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

Termal Otel Geliştirme: Afyonkarahisar Örneği. Thermal Hotel Development Study: Afyonkarahisar Example

Termal Otel Geliştirme: Afyonkarahisar Örneği. Thermal Hotel Development Study: Afyonkarahisar Example Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 1, 2010 (20-35) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 2, No: 1, 2010 (20-35) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 2, 2013 ISSN: 1309-8012 (Online)

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 2, 2013 ISSN: 1309-8012 (Online) TURİZMDE MEKANSAL ALTYAPININ KARŞILANMASINDA YEREL FIRSATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İlknur Yüksel İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. ilknur.yuksel@iszu.edu.tr Özet Bu bildiri, Turizm sektörünün

Detaylı

YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ ÖN FİZİBİLİTELER

YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ ÖN FİZİBİLİTELER T. C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ (AMASYA, ÇORUM, SAMSUN, TOKAT) ÖN FİZİBİLİTELER Türkiye nin Karadeniz

Detaylı

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ 28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ (DEDEMAN OTEL BALO SALONU) 09.00-09.15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI KILASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ 09.15-09.30 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU 09.30-09.45

Detaylı

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ GÜNCEL KONULAR, EĞİLİMLER VE GÖSTERGELER KONGRE PROGRAMI CONGRESS SHEDULE 28-30 MAYIS 2015 MAY 28-30, 2015 DEDEMAN KONYA HOTEL & CONVENTION CENTER KONYA-TURKEY 28

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

PROJE DEĞERLEME RAPORU

PROJE DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PROJE DEĞERLEME RAPORU Tarih: 30.09.2011 R.No: 2011REV369 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KARAKÖY DE OTEL PROJESİ ISO9001:2008 FS 5O9685 BEYOĞLU/İSTANBUL

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ Eylül, 2012 Dilşad AKAR koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı Turizm Sektörü Araştırma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Ekim,2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı